Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky"

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Prodej bytů odstartován Co byste měli vědět, pokud je váš byt či dům určen k prodeji strana 2 Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky strana Přání Dagmar Havlové Zachovejme si vnitřní svobodu a vlastenectví strana 7 Slovo úvodem Vážení čtenáři, prosinec je měsícem Adventu a Vánoc, avšak když pozorujeme dění kolem nás dlouho předtím, než adventní a vánoční čas nastane, vypadá to, jako by se svět zbláznil obchody nabízejí vánoční dárky už v září, v listopadu začínají vánoční trhy a rozvěšuje se vánoční výzdoba, dlouho před Vánoci se začnou ozývat koledy. Je snadné odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedostatek duchovního obsahu v jejich prožívání. Budeme to dělat možná oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář tomuto vánočně-dárkovému běsnění, které začíná už před Adventem, také něco pochopit. Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění mnoha dárků a zastavme se trochu u Adventu. Známe jeho náplň není to pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V Adventu křesťanská liturgie připomíná očekávání Mesiáše před tím, než přišel, a prožívá očekávání Mesiáše Ježíše, který přijde podruhé, na konci časů. Může to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené směrem do budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a v nedatovatelné budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje stojí na Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle Mesiáše, a to se skutečně stalo. Naděje se naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného Mesiáše rozpoznali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod završí dějiny a ukončí působení zla. Rychlost vyřizování agendy, vstřícnost a ochota úředníků, úspěšnost získávání dotací nebo vysoký počet firem. To jsou některé z důvodů, proč se Praha 2 stala podnikatelsky nejpřívětivější pražskou městskou částí. Byla vyhodnocena jako Advent a Vánoce Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to někdy pokus zakrýt si oči a zacpat uši nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože člověk nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. Křesťanská naděje není laciným optimistickým přesvědčením, že bude líp. Je to naděje v Boží věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Co je to vlastně Advent? Advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk. Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že Advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. Využijme adventní dobu k dobré přípravě nejen na prožití vánočních svátků. Radosti, úsměvu, vlídného slova či všímavosti vůči potřebám druhých, tj. těch vlastností, které nechybí ve slavnostním vánočním čase těch je zapotřebí i v běžném životě, mimo sváteční dobu. Přeji vám všem požehnané vánoční svátky a naději do nového roku. P. Stanislav B. Surma, O.Praem. administrátor u sv. Ludmily v Praze-Vinohradech Praha 2 je ideální pro podnikání nejlepší ve srovnávacím výzkumu časopisu Ekonom Město pro byznys 2013, jehož výsledky byly vyhlášeny Tento výzkum již šestým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí. Ve hře je 24 kritérií v oblastech podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Máme z tohoto ocenění dvojnásobnou radost, protože jsme ho získali i vloni, říká starostka Prahy 2 Jana Černochová. Ocenění je výsledkem dobré práce politiků Prahy 2 i úředníků. Naší prioritou vždy bylo vytvářet podmínky pro vznik prostředí, v němž se bude dařit zejména malému a střednímu podnikání, tolik důležitému pro kvalitu života v městské části, ale i podnikání obecně. Text a foto: len DOSTAVENÍČKO U LUDMILY: Především kvůli útulné atmosféře se vánoční trhy u Ludmily stávají každý rok místem, kde se po rušném pracovním dni každý rád na chvilku zastaví. Ani ne proto, aby pořídil nějaký ten dárek, spíš je to dobrá příležitost popovídat si s přáteli u hrnku vánočního punče nebo jen tak pokoukat a nasát atmosféru Tradiční trhy se i letos rozzářily jako první v Praze. V neděli 1. prosince si tu určitě užili spoustu zábavy rodiče s dětmi radnice pro ně připravila adventní zastavení se zajímavým programem. O třetí adventní neděli, 15. prosince, budou mít návštěvníci trhů unikátní příležitost zazpívat si alespoň jednou do roka se svými volenými zástupci (viz str. 4). Poklidný Advent a hezké Vánoce přeje všem čtenářům redakce Text: len, foto: vin Prodej obecních bytů v historických souvislostech Hlavní téma posledních komunálních voleb v Praze 2 se po třech letech konečně stává realitou. V minulých týdnech byl zahájen dlouho očekávaný proces prodeje části obecních domů a bytů jejich nájemcům. Při pohledu zvenčí může padnout otázka, proč samotná příprava trvala tak dlouho, odpověď na ni je nicméně jednoduchá. Nejprve muselo dojít k většinové politické shodě v zastupitelstvu, zda vůbec prodávat, v jakém objemu a za jakých podmínek. Protože jde o majetek obecní, bylo následně nezbytné přijmout jasná pravidla a metodiku prodeje, které budou v souladu se zákonem, aby proces prodeje nemohl být kdykoli v budoucnu zpochybněn. Jistě se shodneme, že toto by nebylo v zájmu nejen prodávajícího, tedy obce, ale především kupujícího. Rovněž výběrové řízení na administrátora prodeje muselo splnit všechny parametry zákona o veřejných zakázkách, což při složitosti tohoto zákona a různých právních výkladech některých jeho paragrafů není rozhodně záležitost bezriziková. Poněkud nešťastným se v této souvislosti může jevit, že nabídku k účasti na činnosti pracovní skupiny pro přípravu prodeje obecních domů, složené ze zastupitelů jednotlivých klubů, nepřijali zástupci subjektu, který se cítí být mluvčím obecních nájemníků, tedy sdružení Občané za spokojené bydlení. Pohled do historie Počátkem devadesátých let byla část domů v Praze 2, ukradená komunistickým režimem, navrácena původním majitelům, zbytek zůstal majetkem obce. Tak vznikly souhrou historických okolností dvě kategorie nájemníků. Vzhledem k tomu, že stát i nadále poměrně tvrdě reguloval nájemní vztahy, nebyly zpočátku mezi oběma kategoriemi nájemců příliš velké rozdíly. Postupně se pak váhy výhod a nevýhod přikláněly střídavě na tu či onu stranu. V polovině devadesátých let využila část obecních nájemníků možnosti odkoupit si obecní domy formou družstva za víceméně symbolické ceny. Tento ne zrovna hospodárný přístup obce si lze vysvětlit jedině tím, že korespondoval s obecným trendem té doby, tedy odstátněním a následnou privatizací majetku státu s předpokladem, že soukromý majitel se dokáže o svůj nabytý majetek postarat lépe, než stát či obec. Tato teze se také potvrdila s postupnou deregulací nájemného, kdy kvalita bydlení v soukromých domech rostla úměrně s možností jejich majitelů investovat do převážně zchátralých objektů větší objem finančních prostředků. To, že se ovšem staly obecní byty, prodané v rámci tzv. privatizace hluboko pod tržní cenou, předmětem spekulací, byla pak daň za často překotné a nedomyšlené kroky porevoluční doby. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že velká část nyní obecních domů měla ještě před 2. světovou válkou své konkrétní majitele, a to zejména na Vinohradech. Tato lokalita byla sídlem početné židovské komunity, jejíž majetek byl zkonfiskován nejprve režimem nacistickým a následně definitivně zestátněn režimem komunistickým, když drtivá většina našich tehdejších židovských spoluobčanů nepřežila v koncentračních táborech. Spekulace s tímto majetkem, který nemohl být v rámci tzv. restitucí navrácen původním vlastníkům, se pak především z tohoto hlediska jeví jako velmi neetická. V příštích týdnech a měsících nabídne naše městská část k odkoupení stávajícím nájemcům cca 1760 bytů. Čeká nás administrativně náročný proces, během kterého bychom si ovšem měli připomenout i výše uvedené historické souvislosti a pietně vzpomenout jak na ty, kteří nepřežili holocaust, tak na ty, kteří se nedožili alespoň částečné nápravy majetkových křivd, způsobených druhým z obou totalitních režimů, jež se bolestně podepsaly na životech několika generací v téhle zemi. V Praze 2 právě nyní vzniká nová generace majitelů činžovních domů a bytů. Popřejme jim, aby jejich další životní osud byl šťastnější, než osud původních vlastníků. Otto Schwarz, zástupce starostky

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Z jednání zastupitelstva Sedmnácté řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 18. listopadu Zastupitelé tajně zvolili 24 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkční období a poděkovali všem přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2, zvoleným dne , za výkon této funkce ve funkčním období Zastupitelé projednali 14 usnesení Rada městské části Praha 2 se do uzávěrky tohoto čísla sešla na dvou řádných jednáních, a to a Na svém 21. jednání dne 29. října radní projednali 34 usnesení a dvě informace, všechny návrhy usnesení byly schváleny. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14 dne Na 22. řádném jednání dne 12. listopadu projednali 29 usnesení a dvě informace, z toho jeden návrh usnesení byl stažen. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19 dne Dále vzali na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za čtvrtletí 2013 a schválili plán odpisu dlouhodobého majetku na rok a sedm informací, všechny návrhy usnesení byly schváleny. Také mimo jiné vzali na vědomí termíny zasedání RMČ a ZMČ v roce Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu a jsou k nahlédnutí v organizačním oddělení odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, místnost č. 105). Šárka Votánková, odd. Kancelář starostky a vnějších vztahů Elektronická aukce na dodavatele energií Ve středu 30. října 2013 se konala historicky první elektronická aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro občany městské části Praha 2. Vítězem pro obě komodity se stala společnost Vemex Energie, a. s., jejímž majoritním vlastníkem je Gazprom Germania GmbH. Do elektronické aukce se přihlásily více než tři stovky domácností. Některé z nich byly zařazeny až do další aukce, protože nepodepsaly včas mandátní smlouvy se spol. ecentre nebo dodaly pozdě požadované doplňující informace. V první aukci dosáhla průměrná výše úspory 31,08 % v případě elektřiny, u zemního plynu je to 25,16 %. Místostarosta Prahy 2 Jan Vaněk komentuje výsledek s uspokojením: Jsme rádi, že většina domácností ušetří více než 20 % na obou komoditách. Do soutěže se přihlásilo 39 dodavatelů. Podmínkou účasti bylo mimo jiné podepsání čestného prohlášení, v němž se dodavatel zavazuje, že ceny jsou konečné a neměnné po dobu dvou let a že smlouvy se uzavírají na dobu určitou (24 měsíců), bez možnosti automatického prodlužování. Do několika dnů po skončení aukce kontaktoval všechny klienty zástupce společnosti ecentre, aby jim sdělil jejich konkrétní úsporu. Ve dnech byly připraveny k podpisu smlouvy s novým dodavatelem pro účastníky říjnové elektronické aukce na kontaktním místě v přízemí Úřadu městské části Praha 2. Pro účastníky pozdějších aukcí bude postup stejný, o všem budou občané včas informováni na internetových stránkách Prahy 2 a em. Text: mej/foto: sun Prodej domů a bytů v Praze 2 začal Co to pro občany znamená? Jak již byli informováni ti z vás, kteří jsou nájemníky v obecních bytech určených k prodeji, dopisem zástupce starostky Otto Schwarzem ze dne a následně dopisem organizátora prodeje sdružení MUROM, byla koncem září 2013 podepsána Smlouva o spolupráci v organizování prodeje městských bytů MČ Praha 2 se sdružením MUROM. Tím byl zahájen proces prodeje městských bytů. Při realizaci projektu se můžeme opřít o dlouholeté zkušenosti s touto problematikou a nabídnout tak profesionální přístup občanům, nájemníkům a samozřejmě městu. Městská část dala příležitost stávajícím nájemníkům odkoupit užívané domy či jednotlivé byty do vlastnictví za podmínek stanovených v projektu BytyDomyPraha2, říká koordinátor projektu Jan Štrof ze sdružení MUROM. Projekt není jen o nabídce koupě domů a bytů oprávněným nájemcům na základě kupní smlouvy. V první řadě je to práce s nemovitostmi. Bytové domy schválené k prodeji je nutné zaměřit, zjistit aktuální stav a připravit znalecké posudky. U domů, které Kdy se začnou prodávat byty? Bytové jednotky a domy se budou prodávat postupně, po zpracování dat a zájmu nájemců. Předpokládám, že první domy budou připraveny k nabídce v polovině prosince Hlavní prodej začne od března Co nyní dělají pracovníci v bytech nájemníků? Pracovníci, respektive technici fyzicky zaměřují a dokumentují skutečný stav bytu. Kontrolu je nutné vykonat i ve všech stávajících dokumentech. Toto vše zapracovat do dokumentů, pasportů, některé domy následně do Prohlášení vlastníka, který je podkladem pro zapsání bytů do Katastru nemovitostí. Tato data budou též použita ke znaleckému posudku domu a bytu. Kde dostanu informace o průběhu prodeje? Informace získáte průběžně od pracovníků v našem klientském centru v Římské ulici č. 24, ale také na internetových stránkách Snažíme se nájemcům a občanům města dát co nejvíce informací a pomoci jim při prodeji. Kdy a jak se dozvím, že mohu koupit dům, byt? Po zpracování všech dokumentů a znaleckém posudku vám přijde písemná nabídka, včetně kupní smlouvy, a zde budete mít uvedeno, za jakou částku můžete byt odkoupit a veškerá data k vašemu domu či bytu. Kdy to bude, se průběžně dozvíte u našich pracovníků. Již v těchto dnech byla zahájena činnost související se sběrem dat o vašich nemovitostech. Po obdržení nabídky mají občané možnost udělat první krok ke koupi, a to formou zaslání potvrzujícího formuláře, který bude součástí nabídky. Nebo mohou navštívit klientské centrum sdružení MU- ROM, kde si mohou upřesnit či doplnit potřebné informace. V případě, že nebudu chtít koupit byt, budu v něm moci dále bydlet? Samozřejmě. Nic se nemění, vaše nájemní smlouva bude nadále platná. Mohou bytovou jednotku vlastnit dva lidé? Ano, za předpokladu, že je k bytu uzavřena nájemní smlouva s právem společného nájmu oběma nájemcům, pak budou se budou nabízet po bytech, je třeba tyto objekty rozdělit na jednotlivé nemovitosti byty/jednotky formou Prohlášení vlastníka. V obou případech jde o přípravu nemovitosti a dokumentace k prodeji. V nabídkách na odkoupení bude zohledněn skutečný stav domu a jednotky, které budou popsány právě na základě probíhajících prohlídek a evidenčního listu. Skutečnost se promítne do znaleckého posudku, ze kterého se bude následně vypočítávat cena za jednotku nebo dům. Cena bude vycházet z Pravidel a metodiky při prodeji domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených oba účastníky kupní smlouvy a byt budou nabývat do spoluvlastnictví rovným dílem. Do kdy se musím rozhodnout a podepsat smlouvu o koupi bytové jednotky za nabídnutou cenu? U odkupu domu do 60 dní od doručení písemné nabídky a u bytů musíte podle zákona reagovat do šesti měsíců od doručení písemné nabídky. Pokud se rozhodnu byt odkoupit, za jak dlouho obdržím k podpisu kupní smlouvu? Kupní smlouvu k podpisu obdržíte po schválení převodu vašeho domu či bytu zastupitelstvem. Za kolik se bude prodávat bytová jednotka? V případě prodeje bytové jednotky je cena dle metodiky stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o cenu odpovídajícího podílu na společných částech domu a příp. i souvisejícím pozemku. Z ceny nemovitosti se může poskytnout sleva ve výši nejvýše 3 % za každý rok omezení dispozičního práva, to znamená, když se budoucí vlastník zaváže, že neprodá svůj byt po dobu 10 let po vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí, může obdržet slevu až 30 %. Nikoliv však v případě, pokud by cena za m 2 podlahové městské části Praha 2, které schválilo zastupitelstvo. Sdružení MUROM zajistí veškerou potřebnou informovanost nájemců a občanů Prahy 2. Bude s nimi celý proces sledovat a postupně je informovat. Sdružení MUROM bude občanům vždy k dispozici a budeme se snažit, aby naše služby vedly ke spokojenosti občanů a městské části Praha 2. Věřím, že vzájemná dobrá spolupráce bude pro všechny zúčastněné maximálně prospěšná. Myslím, že většina současných nájemníků vnímá, že právě teď mají jedinečnou příležitost, jak dobře zainvestovat do svého bydlení a budoucnosti, říká koordinátor Jan Štrof. gram Několik otázek pro Jana Štrofa k projektu BytyDomyPraha 2 Za úspěšné využívání elektronických aukcí při výběrových řízeních a nákupu služeb si městská část Praha 2 vydobyla ocenění na konferenci e-biz forum v Ostravě. V soutěži FSA 2013 (Fair Sourcing Awards ceny čestného nákupu) získala v kategorii TREND druhé místo. Z českých firem a institucí byla Praha 2 ve své kategorii nejlepší. Jako první se umístila Tepláreň Košice, a. s., místo 3. obsadilo město Trenčín. KLIENTSKÉ CENTRUM ŘÍMSKÁ 24 Občané se mohou obracet na pracovníky sdružení s dotazy v klientském centru v Římské ul. 24, na tel.: a na u Při slavnostním otevření klientského centra v Římské 24 ve čtvrtek 7. listopadu 2013 nechyběli zástupci starostky Jana Duchková, Otto Schwarz a Jan Vaněk Foto: len Tohoto ocenění si velmi vážíme. Městská část Praha 2 provozuje systém e-aukcí při výběrových řízeních a dalších zakázkách již několik let. Je to velmi efektivní nástroj k omezování korupčního jednání, říká starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. V roce 2013 soutěžila městská část zakázky ve výši 58,5 milionů korun. Z celkového objemu činily stavební zakázky 73 %, dalších 24 % byly provozní zakázky a 3 % byly zastoupeny nákupy plochy byla nižší než Kč. V případě včasné úhrady kupní ceny do 90 dní od podpisu kupní smlouvy se dále kupujícímu poskytuje sleva ve výši 5 %. Může mi pomoci při koupi bytu rodina? Může vám pomoci, ale mějte na paměti, že byt může odkoupit pouze oprávněná osoba, která má řádnou nájemní smlouvu a nemá vůči městu žádný dluh. Jak se v rodině domluvíte, je vyloženě na vás. Mohu koupi bytu financovat úvěrem nebo využít stavební spoření? Určitě ano, je jen na vás, jak se rozhodnete koupi domu či bytu financovat. Budeme u nás v klientském centru připraveni vám nabídnout nejlepší podmínky pro financování. Bude možné částku za bytovou jednotku splatit ve více splátkách? Ano, minimálně 20 % kupní ceny musí být uhrazeno nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a zbývající část může být rozložena do pravidelných měsíčních splátek tak, aby zbývající částka ceny bytové jednotky byla splacena nejpozději do pěti let od podpisu kupní smlouvy. Bude v poradenském centru zástupce či poradce se zaměřením na bankovní produkty, nebo poradíte mi, jak financovat byt? Ano, budeme nabízet financování bank a institucí, které vám jistě rádi pomohou. Budu muset při koupi zajišťovat něco i sám, např. na katastrálním úřadu? Toho budete ušetřen, vše vyřídíme za vás. Budeme se snažit vám co nejvíce zpříjemnit koupi vašeho bytu a vše řešit v našem klientském centru. Městská část Praha 2 získala ocenění za e-aukce odboru životního prostředí. Průměrně se uspořilo přes 20 %. Počet nákupních aukcí realizovaných městskou částí Praha 2 stoupá, v letošním roce je třikrát vyšší než v roce Nákupních elektronických aukcí též využívají správní firmy a Centrum sociálních služeb Praha 2. Správní firmy v roce 2013 již ušetřily 17 % a Centrum sociálních služeb dokonce více než 30 %. red

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 12 PROSINEC Vánoce a přání s nimi spojená Vánoční svátky se blíží a s nimi je spojeno očekávání krásně prožitých chvil v kruhu rodinném i s nejbližšími přáteli. Je to však i příležitost podělit se se všemi lidmi dobré vůle o pokoj, klid a mír, a pokud ho momentálně nemáme, alespoň pro tyto chvíle se jej pokusit dosáhnout. Někdo si přeje štěstí, jiný zdraví, další radost a lásku a vlastně na tom ani tak nezáleží, podstatné je, abychom měli komu popřát. Zeptali jsme se politiků: Co přejete obyvatelům Prahy 2 k posledním Vánocům v tomto volebním období? ČSSD Dny se krátí a přibývající tma dává prostor vyniknout zářivé výzdobě ulic a náměstí. Přiblížil se čas Vánoc, čas plný očekávání, vůně koření a vánočních přání. Také čas shánění dárků, velkého nakupování, ale i čas bilancování a rozjímání. Je to magické období, kdy máme snahu být lepšími, a rozechvělí prožíváme zázrak Štědré noci bez ohledu na to, zda jsme věřící či nikoliv. Ale především tento čas patří dětem, v jejichž očích se zrcadlí všechna ta zářivá nádhera, důvěra v nás dospělé, nedočkavost a otázka: Co mi asi přinese Ježíšek? Všichni máme nějaká přání a doufáme, že alespoň některá z nich se nám splní. A stejně jako děti bychom chtěli věřit, že tentokrát se stane zázrak. Takové jsou Vánoce. My dospělí ale už víme, že zázraky si musíme udělat sami. Naším postojem k problémům, naší prací, naší rolí ve společnosti. Záleží jen OSB Co přát? Bezpochyby, jednoznačně a zcela upřímně pevné zdraví. A vím, o čem mluvím. Bez zdraví vás a vašich blízkých chybí radost, leckdy naděje a množí se jen nepříjemné obavy. Bez zdraví nepotěší snad ani klíče od bytu koupeného za pětikorunu. A co vám všem popřát dál? Strana zelených Vánoce a Chanuka křesťané a Židé. Svátky obou u nás převažujících náboženství se prolínají vždy v období od konce listopadu do konce prosince. Chanuka, jinak také svátek světel, je svátkem pohyblivým, který trvá osm Jana Benáčková Justová na nás samých, abychom nemlčeli, když se děje nějaká nespravedlnost nebo když se nám něco nelíbí. Máme obrovské štěstí, že žijeme v jedné z nejhezčích pražských čtvrtí. Zdědili jsme ji po našich předcích a neměli bychom zapomínat, že velká část z nich byla zavražděna v koncentračních táborech. O to více se musíme sami snažit, aby Praha 2 nadále zůstala krásným místem pro život. Je Přeji vám všem bezpečný domov, vánoční svátky strávené v kruhu rodiny a přátel, radost vašich dětí na nás všech, zda bude bezpečné, přívětivé a živé. A za nás, sociální demokraty z dvojky, vám slibuji, že budeme dělat vše, co je v našich silách, aby takové bylo pro nás všechny, pro chudé i bohaté, mladé i ty starší. Co tedy popřát vám, obyvatelům Prahy 2, k Vánocům? Ráda bych vám popřála splnění všech vašich přání. Moje osobní přání je skromné. Přeji vám všem bezpečný domov, vánoční svátky strávené v kruhu rodiny a přátel, radost vašich dětí. A mám ještě jedno přání: abyste v příštím roce měli v komunálních volbách šťastnou ruku. Michaela Mazancová Dovolím si parafrázovat Su Ťij, barmskou aktivistku oceněnou Nobelovou cenu míru, když se při návštěvě České republiky zmiňovala o tom, jaká by měla být dobrá vláda. Ne taková, aby se lidem líbila, ne taková, aby se jim zavděčila a byli s ní spokojeni. Má být taková, aby o ní občané ani nevěděli, aby fungovala bez toho, že jim nepřiměřeně zasahuje do života. A já bych přála našim občanům, sousedům a přátelům, aby taková byla i radnice Prahy 2. Aby jim v lepším případě neotravovala život a v horším jim ho zásadně nekomplikovala. Aby zároveň pružně poskytla pomoc těm, kteří ji potřebují. Přeji si, aby radní, když přijmou nějaká nepříliš lidská pravidla, uměli lidem na rovinu říci my vám nepomůžeme, nevejdete se do našich škatulek a MY to takhle prostě chceme. A ne alibisticky říci váš podnět předáme komisi a radě ke schválení a pak, v lepším případě, říci rada nám to smetla ze stolu, v horším se občan dočká jen strohého písemného vyjádření, že rada rozhodla NE a důvody zmiňovat netřeba. Přeji všem, aby ti, kteří Přeji všem, aby jim radnice co nejméně ovlivňovala život pravidla toho a onoho schvalují, dokázali být ke svým voličům přímí a neblamovali se a hlavně, aby vnímali realitu kolem sebe. A to bych nebyla zástupkyní OSB, kdybych nezmínila prodej domů a bytů. Takže mé přání těm, kterých se týká milí sousedé, přeji vám, aby prodej přišel v takový čas, jaký si vy sami budete přát, a tak, aby splnil hlavně vaše očekávání. Po létech čekání už na nějakém dni nesejde. A těm, kterých se prodej rozhodnutím vládnoucích netýká, aby se brzy týkal. Všem jen to dobré a krásné svátky! Přejme si, abychom měli vždy s kým sdílet všední i sváteční dny Eva Vavroušková dní a letos začíná 27. listopadu a končí 5. prosince. U křesťanů předznamenává vánoční svátky Advent, jehož začátek, 1. adventní neděle, je také pohyblivý. Je to proto, že čtvrtá adventní neděle musí být vždy před hlavním vánočním svátkem křesťanů, před 25. prosincem. Letos začíná advent 1. prosince. Oba tyto svátky jsou svátky míru, klidu a naděje. Těší se na ně děti i dospělí a étos Vánoc přijala za své i většina těch, kteří se ke křesťanské víře nehlásí. Krásně ozdobený vánoční stromeček, voňavé cukroví, ryba s bramborovým salátem a pod stromečkem spousty dárků. Všude zní vánoční koledy, voní purpura a františky. Pomíjím záměrně to předvánoční šílenství, které postihuje národ v honbě za nákupem olbřímího množství vánočních dárků, všudypřítomný hluk a světelný smog. Chanuka je naproti tomu svátek o mnoho skromnější. Každý večer zapálí nejmladší mužský člen rodiny svíčky na osmiramenném svícnu. První večer jednu, druhý dvě, až osmý den svíček osm. Maminky připraví tradiční jídla, děti dostávají malé dárečky. Mám ráda Advent, Vánoce i Chanuku. Rodinná pohoda, dobré jídlo a pití, dárky, zpívání písní. Je to příjemný čas rozjímání, usebrání a radosti. Nezapomeňme ale, že ne pro všechny naše bližní je to čas naplněný pohodou. Vzpomeňme ty, kteří nemají to štěstí jako my, na lidi bez domova, na osamělé staré lidi bez rodiny, na děti v dětských domovech a vůbec na všechny ty, kteří v tuto posvátnou a nadějeplnou dobu jsou v beznaději bez naděje na lepší příští. A přejme si, abychom měli vždy s kým sdílet všední i sváteční dny, abychom měli vždy sílu snášet i nepříjemné situace a aby nám jasná hvězda celý rok svítila na cestu. ODS TOP 09 Vánoční svátky nemají naštěstí s volbami společného téměř nic. Snad jen, že přinášejí v rozbouřených dobách chvíle zklidnění. Takže moje přání bude velice podobné, jaké by bylo po volbách nebo třeba před rokem. Přemýšlel jsem nad tím, co bych opravdu přál lidem kolem sebe, a přitom jsem se snažil vyhnout obvyklým frázím, které mnohdy mechanicky před vánočními svátky trousíme. Při tom zamyšlení jsem nakonec přeci jen dospěl k větě mnohokrát vyslovené a tradiční. Totiž: Pokoj lidem dobré vůle. Připomenul jsem si především obsah těch slov. Tenhle citát, původně z Lukášova evangelia, přesně vystihuje, jaké by vánoční svátky měly být. Zdá se mi ale, že právě ta dobrá vůle nám zejména v poslední době chybí. Mít dobrou vůli, znamená hledat ve svém okolí to dobré nebo alespoň nevidět nejprve to špatné. Někdy to dá i trochu námahy ne nadarmo je slovo vůle synonymem slova chtít. Přeji všem, aby měli čas se zastavit, strávit čas s těmi, které máme nejraději Jana Černochová Následujících pár řádek přijměte jako můj pozdrav vám všem, kteří žijete v Praze 2, prožíváte tu své každodenní radosti, ale i starosti. Mým přáním je, aby se vám tady dál dobře žilo, abyste se zde cítili spokojení a šťastní. Věřte, že spolu se svými kolegy dělám vše pro to, aby tomu tak bylo. Do Vánoc zbývá už jen několik málo týdnů. Na stromech opadalo listí, výlohy obchodů září vánoční výzdobou, vzduch je cítit svařeným vínem a punčem. Prostě všechno kolem nás naznačuje, že se nejkrásnější svátky v roce nezadržitelně blíží. Co vlastně od Vánoc čekáme? Snad hledáme sváteční čas a kousek spočinutí, radost s blízkými lidmi, dárky darované i přijaté, pokojnou tvář našeho města a světa vůbec Vánoce jsou velkou radostí snad pro všechny. Snad i ti největší pesimisté z nás podléhají jejich kouzlu, jejich naprosté výlučnosti. Nakupujeme dárky, pečeme cukroví, zdobíme stromečky, stavíme betlémy, zpíváme koledy. Pro mne osobně jsou ale tyto dny asi nejvíce v celém roce časem klidu a rozjímání. Celé město se jakoby zpomalí a ztichne, vše kolem nás vypadá pokojněji a tyto okamžiky mám nejraději. A ještě jednu věc mám na srdci. Když se budete scházet k vánočnímu stolu, vzpomeňte na ty, co už nejsou mezi námi. Věnujte jim krátkou vzpomínku, připomeňte si okamžiky, které jste s nimi zažili Přeji vám všem, abyste měli čas se zastavit, strávit čas s těmi, které máte nejraději, odpočinout si od všedních starostí a načerpat hodně sil do nového roku, který, jak doufám, bude minimálně stejně dobrý jako ten letošní. V době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se k sobě ohleduplněji. Nikdy jindy v roce člověk tolik necítí svou sounáležitost s ostatními, se svou rodinou, se svými nejbližšími. Vánoce nás spojují, a to vůbec není málo. Přála bych si, aby to neplatilo jen v tomto období, ale aby nám to všem vydrželo co možná nejdéle. Požehnané vánoční svátky všem lidem dobré vůle. Albert Kubišta Dobrá vůle znamená i vstřícnost. To přání nám tedy připomíná i to, že bychom se měli snažit s velkou dávkou trpělivosti vnímat své bezprostřední okolí a lidi kolem sebe. V současné době je někdy těžké nepodlehnout ze všech stran se šířícímu pocitu, že je všechno špatně a že bude jen hůř. S trochou dobré vůle si lze také uvědomit, že se nám nejen v Praze 2 nedaří vůbec špatně a že Pokoj lidem dobré vůle ať ji spousta starostí a trablů v sobě najdeme a neztratíme není tak zlá, jak se nám někdy v záplavě různých špatných zpráv z celého světa může zdát. Přeji všem, aby nám o Vánocích nechyběl někdo, s kým chceme být, a abychom se dokázali v každodenním spěchu zastavit a uvědomit si, zda jedním ze zdrojů vzájemných nesvárů není jen to, že nám chybí právě ta dobrá vůle k řešení společných problémů. A že to nesouvisí s volebním obdobím a že by bylo dobré, kdyby nám to vydrželo i ve dnech všedních, tedy i po Vánocích. Tedy na závěr všem obyvatelům Prahy 2 Pokoj lidem dobré vůle. Ať ji v sobě najdeme a neztratíme.

4 4 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Ten čas je jen jednou do roka Rodinné tradice a dobové místní i společenské zvyklosti to vše ovlivňuje, jak, s kým a kde trávíme vánoční svátky. Na této dvoustraně se, milí čtenáři, dočtete leccos, co vás může inspirovat k vytvoření té pravé vánoční atmosféry. Přinášíme vám vyprávění a vánoční přání od zajímavých lidí, tipy na nejrůznější akce, ať už jsou to koncerty nebo adventní vycházky Přejeme vám, milí čtenáři, ať se vám podaří vytvořit si Vánoce takové, jaké si přejete mít. Vánoční trhy ve voňavém balení Nedočkavci, toužící nasávat vůně Adventu a Vánoc v předstihu, měli i letos možnost navštívit již od 20. listopadu vánoční trhy na náměstí Míru. Tradičně otevřely své brány jako první v hlavním městě. V pondělí 2. prosince se rozzáří také tržiště na Tylově náměstí. Příjemnou atmosférou Adventu pod širým nebem se na obou místech můžeme nechat unášet až do Štědrého dne, každý den včetně sobot a nedělí od 10:00 do 19:00. O první adventní neděli 1. prosince uspořádala městská část u Ludmily adventní zastavení s tradičním rozléváním polévky a programem pro děti. Kromě divadelního představení O pejskovi a kočičce v podání Divadla D21 mohly děti po celé odpoledne vytvářet vánoční ozdoby a krášlit jimi stromek, který pak byl přemístěn do haly úřadu městské části. O třetí adventní neděli 15. prosince, kdy se u Ludmily koná od 15:00 Zpívání se zastupiteli, budou vylosováni a odměněni tři tvůrci vánočních ozdob z první adventní neděle. Spolu se zastupiteli a Dívčím pěveckým sborem si za doprovodu Tria lesních rohů mohou zazpívat všichni, kdo budou mít chuť, například slavnou Purpuru, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné, Jezulátko a na závěr Narodil se Kristus Pán. Po celou dobu Adventu budou vánoční trhy na náměstí Míru příchozím nabízet v jedenašedesáti prodejních stáncích typické produkty těchto svátků. Poetické nápisy ve štítech každého stánku mluví samy za sebe: Levandulová, Solné lampy, Medový krámek, Knihařství, Bylinná mýdlárna, Staročeský trdelník nebo Těchonická medoláda. I letos tu najdeme dřevěné výrobky, vánoční perníčky a ozdoby, keramické betlémy, dřevěné hračky, uměleckou batiku, výrobky z ovčího rouna, umělecké šperky z drahých minerálů nebo fantazii podněcující skleněné Elfy a víly. I žaludek se tu nasytí a promrzlý organismus zahřeje teplými palačinkami, specialitami na grilu, vánočním punčem nebo svařeným vínem. Korunou všeho je vánoční strom s ručně malovaným betlémem, zahalený stovkami žárovek v odstínu ledové záře. O třetí adventní neděli, 15. prosince, si k Ludmile můžete přijít zazpívat spolu se zastupiteli Prahy 2. Scházejí se tu každý rok. I letos mají na repertoáru známé koledy. Na vánočních trzích u Ludmily se také představuje ve třech stáncích celá řada občanských sdružení. Postupně se tu vystřídají např. Cesta domů, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Shamanka, Nepálčata, Impuls a další. Nákupem jejich výrobků lidé mohou podpořit dobrou věc a pomoci těm, kteří neměli v životě tolik štěstí. Na sousedním Tylově náměstí návštěvníky přivítá dvacet typických vánočních stánků se sortimentem, jako např. staročeský trdelník, palačinky, domácí vánoční cukroví, sušené plody, medové perníčky, sýrové speciality, britské a balkánské delikatesy. I tady najdou vánoční dekorace, retro hračky, drobné dárkové zboží a samozřejmě občerstvení s vůní svařeného vína a vánočního punče. Text: len, foto: vin Památná místa otevírají v období Adventu své poklady adventní putování Prahou 2 po místech, která něco z této mystiky přinášejí. Naše vycházka začíná na památném Vyšehradě, bájném sídle kněžny Libuše a Přemysla Oráče, panovnickém sídle Přemyslovců a centru státu do poloviny 12. století. Jsou odtamtud kouzelné pohledy na Prahu, ale zdaleka nejen to. Mezi řadou zdejších památek je také jedna ze tří posledních dochovaných pražských románských rotund. Rotundu sv. Martina nechala obnovit Vyšehradská kapitula, kterou před 900 lety založil král Vratislav II. Ke kapitule patří i bazilika sv. Petra a Pavla, kde budou od Božího hodu vánočního vystaveny jesličky z konce 19. století od neznámého řezbáře. Tvoří je třináct postav Svaté rodiny a pět zvířecích figur od neznámého řezbáře v životní velikosti, k nimž před několika lety přibyla stylizovaná salaš se šindelovou střechou. Jde o krásnou ukázku práce se dřevem, pojatou v realistickém stylu. Zvyk stavění betlémů, dnes neodmyslitelně ských patronů se během vánočních svátků dostanete dovnitř také denně při mši svaté od 10:00 (s výjimkou Štědrého dne, kdy je mše přesunuta na 22. hodinu jako půlnoční ). Odtud je to už jen kousek do vyhřátých spjatý s vánočním skleníků Botanicských interiérem kostelů a chrámů, ovšem není tak starý, jak by se mohlo zdát. První ké zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi. Jak vypadaly známý pražský betlém staročeské Vánoce, vystavili na veřejnosti jezuité teprve v roce 1560 v kostele sv. Klimenta. Dnes už nikdo neví, jak tehdy vypadal. Jisté však je, že zvyk se začal šířit a na konci 18. století se z měst rozšířil i na venkov do domácností prostého lidu, jimž biblický příběh o narození dítěte v chudobě s poselstvím naděje a lásky souzníval s jejich vlastním osudem. přiblíží tradiční Vánoční výstava, kde kromě různých dekorací uvidíte i betlémky. Z Vyšehradu se přes dnes již zaniklé Jestlipak víte, že v minulých staletích se Podskalí přesuneme do Emauzského kláštera (Benediktinské opatství v Emauzích). Ve všední den mezi 11:00 a 14:00 zde máte možnost prohlídky klášterních prostor, které jinak zůstávají veřejnosti nepřístupné. Tou dobou se otevírá interiér kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, barokní refektář, císařská kaple a křížová chodba s malířskou výzdobou ze 14. století. Do kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovan- za vystavování betlémů mimo chrámové prostory muselo platit? Část takto získaných peněz pak šla na dobročinné účely, protože s obdobím Adventu v Čechách byly v 18. a 19. století spojeny různé charitativní akce. Na vánoční výstavě čeká letos návštěvníky překvapení bude zde otevřen hokynářský a perníkářský krámek. Na chvíli tak nechme pracovat fantazii a představme si Prahu před 150 lety, kdy na tr v 19:00 Adventní koncert společné pěvecké vystoupení P. Brtníkové, L. Pázlerové, K. Jiřištové, J. Maštalíře a T. Szentpéteryho v 19:00 Quintetto con mandolino Musica quinta essentia v 17:00 Dětský vánoční benefiční koncert vystoupení Hudebně dramatického souboru ArtBotič, Hudební školy YAMAHA a Mezinárodní konzervatoře v 19:30 Vánoční setkání v Podskalí mladí hudebníci a Salvátorský pěvecký sbor koncertují ve prospěch obnovy emauzských varhan v 19:30 Schlusschor vánoční koncert jedenáctičlenného souboru věnujícímu se vážné hudbě od baroku až po XX. století v 18:00, kostel Panny Marie: Emauzský sbor a orchestr Jan Evangelista Kypta: Pastorální mše česká A dur v 18:00, klášterní refektář: Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Rolnička FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (KORUNNÍ 60) :00 16:00 adventní trh ve vestibulu kostela :00 koncert J. J. Ryba, Česká mše vánoční :30 vánoční hra dětí :00 Štědrovečerní ztišení v kostele KOSTEL SV. IGNÁCE :00 Půlnoční mše s Rybovou mší (účinkuje sbor Ignis a orchestr) KOSTEL SV. LUDMILY NA VINOHRADECH Tradiční rorátní mše budou v kostele sv. Ludmily v adventní době každé úterý a čtvrtek od 6: :30 Adventní koncert Zuzany Stirské a Fine Gospel Time CYKLUS HUDEBNÍCH MEDITACÍ Začátek v 15:45. Soubory budou zpívat rovněž při mši v 16: Řeckokatolická bohoslužba, zpívá řeckokatolický mužský sbor Polyfonní soubor Amici Musicae Antiquae, varhany Jaroslav Tůma Schola cantorum Pilsensis. Řídí zích kupci halasně nabízeli své zboží. Do zasněžené a mrazivé Prahy se tehdy sjížděli nakupovat bohatí lidé z venkova. Pražští drožkáři a fiakristé vyměnili vozy za sáně a odevšad bylo slyšet cinkání rolniček. Tak trochu tuto atmosféru navodí i ty současné vánoční trhy na náměstí Míru, které potrvají do Štědrého dne. Pražané vánoční trhy měli v oblibě odjakživa. Málokdo odolal si tam něco koupit nebo se alespoň podívat, co trh nabízí. Před 150 lety byly vánoční trhy mnohem rušnější, neboť je doplňovaly pouťové atrakce, střelnice, boudy loutkářů a rytířské hry. Je možné, že právě tady, na náměstí Míru, objevíte mezi 20. a 23. prosincem něco, co naši předkové nezažili. Pražští skauti budou rozdávat Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc. Bližší informace získáte na adrese nebo na stránkách českého skautingu. Betlémské světlo se tradičně zapaluje v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou, do České republiky ho skauti přivážejí z Vídně a pak ho vlaky rozvážejí po celé zemi. Na různých místech Prahy, např. v zoo, si můžete tento plamínek odnést do svých domovů, pokud si přinesete lucerničku nebo svíčku. Někde budou k dostání i památeční kartičky a novoroční přání orazítkovaná betlémským razítkem. Tato novodobá tradice vznikla v roce Motto letošního Betlémského světla se nese v duchu páté kapitoly knihy proroka Micheáše: Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit z nepatrného počátku vzejde velká věc. Možná bychom tuto prastarou radu mohli přijmout jako jedno z novoročních předsevzetí Text: kla, foto: len/red Adventní koncerty a vánoční bohoslužby v kostelích Prahy 2 BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ :30 Adventní koncert vystoupení žáků ZŠ Vratislavova :00 Adventní koncert benefiční koncert skupiny Trio Classic :00 Adventní koncert koncert souboru Loutna Česká :00 Půlnoční mše svatá v bazilice :00 Vánoční koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční (sbor MáTa) Vyšehradské jesličky budou zpřístupněny od do denně 10:00 17:00, od do denně 10:00 16:00. Betlém bez jezulátka bude k vidění od 13:00 do 17:00 a od 10:00 do 15:00. BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝ- MA V EMAUZÍCH Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů půlnoční ve 22:00 Klášterní refektář koncerty v 19:00 Slavnostní křest knihy Ivana Svatoše Pražské vánoční nokturno vystoupení kytaristy Štěpána Raka a herce Alfreda Strejčka Vánoční atmosféra, to nejsou jen dárky pod vánočním stromkem a štědrovečerní tabule. Je to i cosi zlatavého jako jmelí, nepolapitelného jako sněhová vločka a třpytivého jako krystalky ledu. Vypravte se nyní s Novinami Prahy 2 na a na varhany hraje Miroslav Pšenička :30 Mše sv. z vigilie Narození Páně (pro rodiny s dětmi) :00 Půlnoční bohoslužba se slavností Narození Páně Betlém bude vystaven v kapli Božího hrobu na Štědrý den od 17:30 do 18:00; ve dnech a od 12:00 do 16:00; na Nový rok od 12:00 do 16:00; ve dnech a od 15:30 do 16:30. KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA :30 Adventní koncert Zuzany Stirské a Fine Gospel Time :00 Mše svatá, vánoční vigilie KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE (RESSLOVA 6) :30 po bohoslužbách následuje divadélko pro děti Co si pejsci vyprávějí 17:00 koncert ZUŠ Praha 3, třídy D. Smetáčkové :00 pobožnost s koledami PRAVOSLAVNÝ KATEDRÁLNÍ CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE V PRAZE :45 Vánoční vystoupení děti :00 Vánoční jitřní bohoslužba

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 12 PROSINEC Jak prožívají Advent a Vánoce známí lidé Na pouhých čtyřech kilometrech čtverečních rozlohy městské části Praha 2 žije a pracuje opravdu hodně pozoruhodných lidí, jejichž životní a pracovní osudy stojí za pozornost a za zaznamenání. Každý měsíc se snažíme naše čtenáře seznámit s někým z nich, a za patnáct let existence tohoto měsíčníku se seznam nevyčerpal. Pro naši vánoční anketu jsme vybrali několik osobností, s nimiž měla redakce tu čest spolupracovat. Všem jsme položili tři otázky, které se v tomto období nabízejí 1. Co pro vás znamenají Vánoce? 2. Máte ve zvyku udělat si v období Adventu čas na zastavení, zklidnění, usebrání? A jakou volíte formu? 3. Co byste popřáli obyvatelům Prahy 2 do nového roku? Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty UK, od února 2014 rektor Univerzity Karlovy Vánoce pro mne znamenají období zastavení, setkávání s rodinou a přáteli, čas procházek po Praze. Samozřejmě přípravu kapra, který musí alespoň jeden den plavat ve vaně, pečení vánočního cukroví, společné setkání u vánočního stromku a radost z dárků u dětí. O Vánocích a na konci roku chodíme tradičně na různé procházky na Kampu, na Malou Stranu, Pražský hrad, jedeme si na jeden den zalyžovat. Po večerech se setkáváme s přáteli a snažím se něco dobrého uvařit. Obyvatelům Prahy 2 přeji, aby nový rok byl pro ně rokem radostným, prožili ho ve zdraví a pohodě a měli čas na občasné procházky po naší Praze 2. Praze 2 přeji, aby v roce 2014 dále krásněla a byla příjemným a přívětivým místem pro své obyvatele a návštěvníky. Tomáš Töpfer, ředitel Divadla na Vinohradech Od té doby, co jsme si s manželkou zakázali dávat dárky na Vánoce a dáváme si je kdykoli, kdy máme potřebu se vzájemně obdarovat, se Vánoce staly opravdovým svátkem klidu a pohody, spadlo z nás veškeré napětí. Kapříka máme vždy vlastnoručně uloveného chodím chytat buď 23. prosince nebo na Štědrý den dopoledne a musím se pochlubit, že zatím jsme na Štědrý den kapříka vždy měli. Během Adventu ani ne, ale právě na Štědrý den jsme se okolo 21. hodiny naučili volat přátelům, alespoň těm nejbližším, kteří obvykle sedí doma s lehkou depresí, protože skončila hektika Štědrého dne salát je snědený, dárky rozdány a rozbaleny a nastává prázdno A v ten okamžik my sezveme přátele, procházíme se noční Prahou, zastavíme se na punč nebo na svařené víno a prožíváme ten nejkrásnější a nejklidnější večer za celý rok. A kupodivu když někomu zavoláme, nikdo nám neřekne, že nemá čas Vánoce jsou především rodinnými svátky. Jak se slavily v rodině houslového virtuosa Mistra Jana Suka, čestného občana Prahy 2? Na svého manžela a vánoční svátky strávené po jeho boku vzpomíná Marie Suková. Vánoce pro nás byly vždy svátky klidu, vánoční pozornost, je to od nich milé. míru a tichého rozjímání ve dvou. Začínaly pro nás Adventními koncerty přišel ve chvíli, kdy Česká televize vysí- Nejslavnostnější okamžik Štědrého dne České televize, stalo se to takovou naší lala nahrávku Serenády pro smyčcové rodinnou tradicí, že rok co rok v některém z nich můj manžel nástroje Es dur, op. 6 (poznámka redak- hrával a já seděla mezi posluchači. Takže některý rok pro nás Advent začínal první adventní nedělí, jindy třeba zase třetí, podle toho, jak hudební dramaturgové program sestavili. Štědrý večer jsme trávili naopak doma, ve dvou v našem bytě na Karlově náměstí, vyzdobeném květinami, andělíčky a krásným umělým vánočním stromem. Štědrovečerní tabule byla vždy tradiční rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. Musím se však přiznat k jedné věci: ačkoliv kádě s kapry stojí rok co rok přímo na Karlově náměstí, nikdy jsem tam rybu nekupovala, dostávala jsem ji už naporcovanou od přátel jako Obyvatelům Prahy 2 i sobě bych přál, aby se Divadlo na Vinohradech stalo divadlem jejich srdce. Ladislav Pavlata, ředitel Botanické zahrady PřF UK Praha Na Slupi Vánoce pro mne znamenají zimní svátky spojené s návštěvou blízkých, odpočinek a lyžování, ale také zimní slunovrat s nejkratšími dny v roce. Samozřejmě ano. Pravidelně si od poloviny prosince vybírám dovolenou, kterou trávím s přáteli a rodinou. Ta žije v Jizerských horách, kde si pokaždé rád zalyžuji. Obyvatelům Prahy 2, a nejen jim, přeji co nejméně stresu před koncem roku. A pokud je bude zajímat, jak trávili vánoční čas naši předci, mohou navštívit naši tradiční vánoční výstavu, případně se mohou ohřát v našem tropickém skleníku. Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská Vánoce Krásné vzpomínky na společné radostné chvíle s rodinou, dětmi, ty nejkrásnější, nejradostnější chvilky. Bývali jsme vždy všichni společně i s prarodiči. Až do té doby, než nám zemřela dcera a radost a štěstí vystřídal obrovský smutek. Těžko se to překonává, zvládá zvlášť o Vánocích. Připraví-li vám osud takovouto ztrátu, tak si uvědomíte, co je důležité a co ne, čeho si vážit a čeho ne. Advent je čas, kdy vám na mysl přijde o to více, jak cenné je mít skvělou rodinu, kamarády, přátele a být s nimi, jak důležité je udělat si na všechny čas... Máme naštěstí hodně přátel, a tak se o víkendech setkáváme ať už na věncovití, vinném večírku či adventním setkání. Ve škole máme se všemi kolegy také tradiční adventní setkání, letos jedeme navíc o víkendu společně do předvánočního Annabergu, což zorganizovala naše německá lektorka. S naší Stonožkou pořádáme pro všechny stonožkové děti z republiky adventní poděkování dříve koncerty v Lucerně, kam přicházel i náš patron pan prezident Václav Havel. Nyní, již třetím rokem, se ce: tato lyrická skladba, kterou složil Josef Suk starší, interpretův dědeček, se stala ve 20. století jakousi symbolickou vánoční skladbou, byť původně neměla s Vánoci nic společného). To ale bylo před mnoha lety, dnes už je to jinak. Na půlnoční mši jsme nechodili, ale koná mše v chrámu sv. Víta, kterou celebruje Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, který si pro stonožkové děti udělá čas a plně se jim věnuje. Ve škole zase starší žáci zpívají u stromečku koledy pro své mladší spolužáky. Celý tento čas završíme setkáním 25. prosince v kostele Panny Marie Vítězné, Pražském Jezulátku, kde již dlouhá léta zpívá náš absolvent Adam Plachetka Rybovu Českou mši vánoční. Z našeho života se vytrácí morálka. Slova jako slušnost, zdvořilost, tolerance, vstřícnost, úcta z našeho života mizí. Slovo lidskost jako by bylo cizí. Přála bych nám všem, aby se vyplnila slova z Modlitby pro Martu: Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou Jaroslav Šuvarský, děkan pravoslavné katedrály Cyrila a Metoděje Pro mě osobně znamenají Vánoce důstojnou oslavu Narození Pána Ježíše Krista v Betlémě. Oslavím je s věřícími bohoslužbami v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Pro nás a pro všechny lidi dobré vůle je to veliký svátek a velká výzva k následování Jeho příkladu. Období Adventu je pro pravoslavné věřící obdobím závěrečné přípravy na velký svátek narození Páně. Časem přípravy je předvánoční půst, který začal 15. listopadu a skončí 24. prosince Advent je čas zastavení, zklidnění, usebrání, smíření a čas dobrých skutků. Přeji obyvatelům Prahy 2 radostné a požehnané vánoční svátky. Nebojte se, zvěstují Vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Narodil se nám Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově (Lukáš 2,10-11). Toto je povzbuzení z Evangelia Písma svatého. Pokojný nový rok 2014 s dobrou náladou. Marta Ehlová, spisovatelka a publicistka Vánoce pro mě zna- co jsme si nenechali ujít, jsou jesličky v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Vřele doporučuji každému, aby se na ně zašel podívat, kolem nich stojí živé jedle, nad dítětem v jesličkách se klene krásná modrá obloha s hvězdami, figurky jsou rozkošné a ačkoliv nejsou zvlášť staré, vyřezal je kutnohorský řezbář asi před osmdesáti lety, jsou skutečně působivé. No a na Hod Boží jsme sedmnáct let jezdívali na zámek Štiřín, v tamní kapli míval můj manžel zhruba hodinový koncert, mívalo to ohromný ohlas. Na svátek sv. Štěpána už jsme byli zase doma, kde jsme se v rodinné pohodě a velice tiše radovali z toho, že jsou Vánoce. A tak bych chtěla popřát všem Pražanům a zejména rodinám s dětmi, aby si Vánoce nenechali nikým zkazit a využili šanci aspoň jednou do roka vrátit se k dobrým tradicím a krásným ideálům. menají jednoznačně nejkrásnější čas roku, na který se těším už od prvních dnů každého nového roku. Advent je prosycen Vánocemi, a tím se ten nejkrásnější čas v roce prodlužuje. Vánoční výzdoba bytu je pro mne tím nejlepším odpočinkem, kdy zavzpomínám i na dobu svého krásného dětství. I položení jmelí na hrob, kde odpočívají moji nejdražší, každoročně patří k mému adventnímu zastavení. Všem lidem dobré vůle bych do nového roku přála pevné zdraví, dobrou mysl a úspěšné konání v osobním i pracovním životě. Martina Polanská, ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2 Vánoce pro mě znamenají krásné vzpomínky na dětství a dnes již také milý závazek, aby má dcera prožívala Vánoce stejně šťastně jako já. V období Adventu rozjímám při rozsvěcování svíček na adventním věnci nejen se svými blízkými, ale také s obyvateli našich domovů pro seniory. Obyvatelům Prahy 2 bych přála, aby našli pomocnou ruku, kdykoli ji budou potřebovat. Jana Fleglová, marketingová ředitelka Divadla D21 Pro mě osobně to znamená spoustu rozčilování. Především nad všemi společenskými konvencemi, které máme vryté pod kůží, které nás stále obtěžují a především vzdalují od samotných podstat. Na druhou stranu to ale znamená i ukrutně vtipnou zimu v divadle, konečně klidné posezení s tou naší divadelní rodinou a svařák! Člověku se nějak všechno zastavuje a klidní. Akorát si nemyslím, že je to nějakým osobním rozhodnutím. Spíš tou vlezlou zimou, brzkým stmíváním se a zimní únavou. Především, aby je bavilo všechno, co dělají. A aby je bavilo, jak nás baví je bavit. Protože rok je až moc krátký na to, abyste nechodili do divadla! :) Karel Benetka, malíř a humorista Vločky bílého sněhu se pomalu snáší na krajinu, střechy domů mají tlusté bílé čepice a malí kluci tlačí sáňky do kopečku, aby si pak užívali těch pár metrů rychlé jízdy v čistém mrazivém vzduchu. Už se šeří a někde v pokoji se zatím tajně strojí vánoční stromeček. Pak zazvoní zvonek. Tak vzpomínám na své dětské Vánoce. Přál bych obyvatelům Prahy 2, aby i oni někdy viděli ten jiskřivě bílý čistý sníh na střechách svých městských domů. Martin Valovič, provozovatel vánočních trhů na náměstí Míru Vánoce pro mě a celou moji rodinu znamenají jednoznačně nejkrásnější svátek roku. Advent je důvodem k zastavení, zamyšlení se a zavzpomínání na naše blízké, kteří už nejsou s námi. O adventních svátcích se pravidelně celá naše rodina schází u nedělního vánočního čaje a sdílí tak společně tuto jedinečnou a vzácnou atmosféru prodchnutou vůní právě upečeného vánočního cukroví. Obyvatelům Prahy 2 bych rád do nového roku popřál vše dobré, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Přeji, aby jim Praha 2 i nadále byla tak krásným a důstojným domovem jako doposud. Ester Čašková, farářka vinohradského sboru Českobratrské církve evangelické Prožívám vděčnost za to, že nejsem na světě sama, že ani jako lidstvo nejsme vydáni na pospas sami sobě. Je tu s námi přece Pán Bůh, o Vánocích do světa přišel a zůstal. A těší mě, že se o tuhle víru mohu podělit s mnoha dalšími. Pro mě jako farářku jsou Advent a Vánoce hodně pracovní. Vedou k přemýšlení o tom, jaký by byl svět bez Boha a že možná leccos, co se nám nelíbí, je důsledkem nevíry ve vyšší autoritu. Jako každý den si čtu Hesla Jednoty Bratrské (dva verše z Bible na každý den), přemýšlím o dárcích a ráda se projdu městem a dám si svařené víno. Aby se mohli probouzet s očekáváním, že je právě ten den čeká něco pěkného. Aby každý den využili k pravdivým postojům a laskavým slovům. Svátky u nás vždy začínaly adventními koncerty Kam v Praze 2 pro kapra a pro stromek prodej vánočních kaprů Bělehradská náměstí Míru (u cukrárny Vanille) Karlovo náměstí Štěpánská Tylovo náměstí Vinohradská prodej vánočních stromků náměstí Míru (dolní část u parku) náměstí Míru (u kostela sv. Ludmily) Svatoplukova Tylovo náměstí (u stánku s květinami) Vánoční dobrota odjinud V Čechách a na Moravě existuje nekonečně dlouhá řada receptů na vánoční cukroví a všechny lze považovat za originální díky tomu, že se jako rodinné stříbro dědí z generace na generaci. Budete-li však mít chuť zkusit něco docela jiného, tady je návod na výrobu tradičního britského vánočního pudinku. Za kanálem La Manche mu říkají Christmas pudding 80 dkg hovězího loje, 45 dkg zkaramelizovaného cukru, 12 dkg citronové kůry, 12 dkg kandovaného ovoce, kávová lžička muškátového ořechu, 45 dkg strouhané housky, 22,5 dkg prosévané mouky, 45 dkg vajec (vážíme ve skořápce), sklenice (na bílé víno) koňaku, 1/2 litru mléka. Do dobře ušlehaných vajec zpracujte přísady, přidejte mléko a vše umíchejte. Celé nechte stát 18 hodin v chladu, přidejte koňak a těsto potom vlijte do dobře tukem vymazané pudinkové formy a vařte v páře 8 hodin. Udané množství stačí na přípravu pudinku pro 20 až 28 osob. Vánoční pudink vydrží při dobrém uskladnění rok i déle. Dobrou chuť!

6 6 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dvojka pro seniory Vážení senioři, doufám, že jste prožili hezky první adventní neděli, a věřím, že se těšíte i na další prosincové dny. Některé budou náročné, ale přijdou i ty se sváteční atmosférou, s vůní pečeného cukroví, s návštěvou vánočních trhů, s procházkou zimní Prahou. Ano, je dobré relaxovat, zastavit se a vnímat svět kolem nás. Proto bych vás ráda pozvala ve spolupráci s Pražskou informační službou na dvouhodinovou procházku adventní Prahou. Nedá se sice předvídat, jaké bude počasí, ale určitě na trase historickým centrem města od Staroměstského náměstí přes Ungelt, Příkopy, kostel Panny Marie Sněžné a dále uvidíte a poznáte něco nového. Další, již tradiční akcí, je vánoční výlet s překvapením, který se koná naopak v netradičním čase. Jak jsme prozradili v minulém čísle Novin Prahy 2, navštívíme Kutnou Horu. Protože jde o překvapení, náplň programu neprozradím ani já. Vážení spoluobčané, přeji vám krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody a klidu, v nadcházejícím roce 2014 mnoho štěstí a pevné zdraví. Zdraví vás Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 MILÁ NÁVŠTĚVA V ZÁHŘEBSKÉ: Herečka Květa Fialová a herec a kabaretiér Václav Glazar přišli potěšit klienty Klubu aktivního stáří, Denního stacionáře pro seniory a obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Záhřebské ulici. Povídání, do něhož se s chutí zapojovalo obecenstvo, jiskřilo jako nejlepší šampaňské. Pošmourný třináctý listopadový den tak prozářila dobrá nálada, smích a radost z milého setkání. Text a foto: chal Jaké jsou moje Vánoce a Advent Vánoce mám velmi ráda. Ve vzpomínkách se objevují moji rodičové; matka, sedící za šicím strojem, kde vytvářela většinu dárků pro nás tři děti, a otec, přehrávající koledy a pastorely, které hrával o svátcích v kostele. A líbezná vůně cukroví, na jehož tvorbě jsme se, když jsme povyrostli, podíleli všichni sourozenci. Hodně se u nás vyprávělo. Rodiče nám věnovali dostatek času. Zasévali dobrá semínka. Proto jsou Vánoce i dnes pro mne milovanými svátky. Jsou svátkem mé rodiny, ale především jsou svátkem Boží rodiny. Marii a Josefovi se narodil syn Ježíš, který byl pravým Božím synem a obrazem neviditelného Boha. Do našeho světa přišla radost, že pro tento složitý život, který žijeme, jsme dostali přítele, který nezklame. Je jím Ježíš Nazaretský, narozený v betlémské stáji. Vánoce jsou pro mne dny těšení na připomínku Ježíšova narození. Advent pro mne není časem klidu, i když ho netrávím v obchodech honbou za dárky. Na to, čím koho potěšit, myslím v průběhu celého roku. A třeba koupím to pravé už v lednu a pěkně ukryté to čeká do prosince. Mám velkou rodinu a o praktické věci se o Vánocích dělíme. Vděčím především manželovi za to, že ho neuráží uvázat si zástěru a uvařit, když připravuji sváteční bohoslužby a pobožnosti, když píši pozdravy a přání, balím drobnosti pro opuštěné a staré lidi a snažím se jich co nejvíce navštívit. V kostele sv. Václava máme vždy novou výstavu a minimálně jeden adventní koncert, a alespoň jeden zvládnu na jiném místě. Ticho, modlitbu a soustředění na věci nepomíjející však považuji za to nejpodstatnější, a proto nalézám čas, abych nasytila svou duši. Neděje se tak jen v kostele nebo v domově. Poslouží mi stejně dobře delší jízda v tramvaji či ve vlaku. Skutečné zklidnění se však dostaví ve chvíli, kdy se postavím za stůl Páně při štědrovečerní pobožnosti. Obyvatelům Prahy 2 přeji pokojný čas Adventu, Vánoc i všech dní, které nám Bůh nadělí. Život není jednoduchý a nám se daří dělat ho ještě složitější. Splétáme sítě, do kterých se pak chytáme. Přeji všem, aby hledali a nalézali dobro pro sebe i druhé. Aby v dobrém mysleli nejen na sebe a nejbližší, ale i na ty, ke kterým je váže jen to, že jsou našimi bližními. Emanuela Blažková, farářka Církve československé husitské v Praze 2, Novém Městě Denní stacionář pro seniory Záhřebská 15, Praha 2 útulné domácí prostředí celodenní péče od 7:30 do 16:30 (pátek do 16:00) možnost návštěvy v určité dny (nebo dopoledne/odpoledne) dopolední a odpolední aktivity, odpočinek využití zahrady ve vnitrobloku stravování Bližší informace: Telefon: (Linda Veselá, vedoucí Denního stacionáře) Provozovatelem stacionáře je Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. Klub aktivního stáří, Záhřebská 15, tel.: otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17: , 14:00 Poučné vyprávění o Praze paní Tittlová přednáší o Malostranském náměstí, Mánesově mostě, Žofíně, Klárově ,11:30 Masáže nevidomých masérů z chráněné dílny (pouze pro objednané seniory) , 10:00 Vystoupení dětí z našich jeslí , 14:00 Zkouška paměti s Amigou , 14:00 Jak pomoci sami sobě relaxační techniky s Ing. Tomaidesovou , 15:00 Štědrovečerní setkání (pro seniory, kteří se přihlásí do ) a až bude Klub aktivního stáří z důvodu dovolené uzavřen. INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je pro vás otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu (s sebou OP), podávat přihlášky na počítačový kurz a získáte zde aktuální informace. BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:15 do 15:00 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek pí. Felgrové a pí. Šťastné. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Plavání je určeno pro lidi bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100,- Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky pro vás budou připraveny první pracovní den v měsíci v Informacích v přízemí budovy MČ Praha 2. V novém roce začne plavání a cvičení v úterý PC KURZY se konají v budově SPŠE Ječná 30. Zájemcům, kteří si podali přihlášku, budou telefonicky oznámeny termíny kurzu. Kurz je bezplatný a přihlašovat se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku v přízemí budovy MČ Praha 2 a vyplněné včetně telefonního čísla je můžete odevzdat v Informacích tamtéž, nebo osobně každou středu od 9:30 do 11:30. VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na prosincový výlet se budou vydávat ve čtvrtek od 7:30 do 8:00 v Informačním koutku pro seniory. Vstup do budovy před 7:30 není možný. Nežádejte, prosím, telefonicky o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti či pobytu mimo Prahu. Jedna osoba může předložit max. dvě klubové karty. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den mezi 13:00 a 15:30 na stejném místě. Poplatek na prosincový výlet za jednu osobu je 100 korun. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme všechny zájemce, že po zaregistrování a zaplacení poplatku, na které je vydáno potvrzení, je každý jmenovitě pojištěn. Potvrzení je proto nepřenosné. V případě, že vám okolnosti z vážných důvodů zabrání výletu se zúčastnit a je-li to možné, oznamte tuto skutečnost na tel.: , případně v Informacích v přízemí budovy. Dáte tím šanci náhradníkům a bude vám vrácen poplatek. Je nepřípustné předávat potvrzení jiným osobám. Každý účastník výletu je povinen předložit ke kontrole před vstupem do autobusu potvrzení o zaplacení výletu a členskou kartu klubu Dvojka pro seniory, případně občanský průkaz. Informace o volných místech pro náhradníky a opožděné zájemce budou shromážděny na již uvedeném telefonu Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho pěkných zážitků z dalších výletů. Přijďte si zacvičit a protáhnout tělo Ozdravně rehabilitační cvičení s následnou relaxací je zaměřeno na celý pohybový aparát. Komplexní systém cvičení v souladu s dechem má pozitivní vliv na funkce mozku, srdce, krevního oběhu a posiluje imunitní systém. To je správná cesta k péči o tělo i duši. Cvičí se každý čtvrtek od 10:15 do 11:15 ve Studiu Bugifit, Balbínova 6. Těší se na vás lektorka paní Božena Nováková. Co s sebou? Pouze teplé ponožky a dobrou náladu! Tělocvična je vybavena podložkami, kapacita sálu je 15 osob. MČ Praha 2 děkuje za spolupráci občanskému sdružení Senior fitnes. Cvičení je zdarma. Informace o volných místech získáte na tel.: V lednu začneme cvičit MČ Praha 2 přeje hezké a pohodové prožití vánočních svátků a děkuje za celoroční spolupráci TJ Sokol Královské Vinohrady a lektorkám plavání pí. Felgrové a pí. Šťastné, Seniorfitnes a cvičitelce pí. Novákové, OK BUS Praha za krásné výlety a šťastné návraty, SPŠE Ječná a p. Švábovi za výuku na PC. Velký dík patří rovněž spolupracujícím organizacím, které nabízejí seniorům další programy a aktivity Buena Vista Vinohrad, Klub aktivního stáří a Veselý senior. V novém roce 2014 mnoho zdraví, štěstí i pracovních úspěchů. SENIOR FITNES, O. S. vám k Ježíšku i do nového roku přeje chuť stále něco pro sebe dělat a nebát se nových zkušeností a nových přátel. Máme cestu dobře vyšlapanou do našich tělocvičen v Bugifit Balbínova 6 od 10:00 do 11:00 v úterý a na klubové cvičení ve čtvrtek od 10:15, ve středu do Mateřské školy Na Zbořenci od 10:00 do 11:00. Nebo zkuste aqua aerobik, který je jednou z nejúčinnějších cest ke zlepšení kondice. Hodina cvičení ve vodě stojí jen o desetikorunu víc než návštěva u lékaře cvičí se ve středu v bazénu v Podolí od 11:50, v Radlicích v pátek od 11:45; ještě vám k tomu zdarma půjčí podpůrnou pomůcku barevnou žížalu, která pomáhá při cvičení i neplavcům. Před Vánoci i po nich se vám bude naše doporučení zcela určitě hodit. Zdraví všem čtenářům přejeme i na Senior jóga Karma Yoga zve na ukázkovou lekci Senior jógy zdarma ve Studiu Karma Yoga (Korunní 25). Koná se ve čtvrtek 5. prosince 13:30 14:30. Přijďte si vyzkoušet ukázkovou lekci jógy do nového studia v srdci Vinohrad. Tyto lekce se budou pravidelně konat od ledna 2014.

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 12 PROSINEC Vnitřní svobodu, vlastenectví a soudržnost Ani se nechce věřit, že Dagmar Havlová-Veškrnová oslovila z jeviště své první diváky už před pětačtyřiceti lety, kdy na JAMU ztvárnila v Karafiátových Broučcích Verunku. Nejspíš si na to kromě malého okruhu známých už ani nikdo nevzpomene. O to rychleji by ale snad každý dokázal vyjmenovat její role pozdější televizní, filmové i divadelní. A z divadelních především ty, za které jí děkovali diváci vinohradské scény. Žijí mezi námi V Divadle na Vinohradech jsem pětatřicet let, tedy i s pauzou, kdy jsem byla na Hradě a než jsem potom trošku nabrala sil, odpovídá ochotně na otázky paní Havlová a zdá se, jako by nad vzpomínkami trošku přimhouřila oči. Pauza, která měla sloužit k nabrání nových sil, rozhodně nebyla krátká Dagmar Havlová se na vinohradskou divadelní scénu vrátila po jedenácti letech. I přesto by se dalo říct, že šla z jedné velké role do druhé. V roce 1994 totiž hrála ve hře Augusta Strindberga nezapomenutelnou královnu Kristinu a po návratu do divadla v roce 2005 navázala na svou předchozí kariéru skvělou Kathleen ve Chvíli pravdy Israela Horovitze. Chvíli mi trvalo, než jsem si odpočinula, ale pak jsem zjistila, že se už zase chci k divadlu vrátit. Vinohradské divadlo je mojí domovskou scénou a cítím se tam skutečně jako doma. V režii Vladimíra Morávka hraji ve hře Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!! Roxanu, letos na podzim přibyla ještě nádherná Rebeka Henrika Ibsena. Všechny srdečně zvu, máme neustále vyprodáno. Obě role mají standing ovation, potlesk ve stoje. Hraju velice ráda, s velmi dobrými kolegy, je to krásně zrežírované. Myslím, že rozhodně stojí za to obě hry vidět, dodává Dagmar Havlová. Divadlo na náměstí Míru oslavilo 24. listopadu už 106. narozeniny a atmosféra, která v sobě nese stopy úžasných lidí, spokojených diváků, dramatických i komediálních představení, samozřejmě oslovuje i ty, kteří se zde pohybují dnes. Ani paní Havlové se tyto pocity nevyhýbají. Mám vždycky dojem, že se vracím domů, říká. Mám tu kamarády a kamarádky, které znám téměř čtyři desítky let, a všichni jsou ke mně strašně milí. Musím říct, že máme v divadle velice dobré vztahy. A samotná secesní budova na mne působí krásným dojmem zašlých časů, kdy ještě nebyl bulvár, kdy si snad ani lidi tolik nezáviděli a kdy bylo možná trošku líp. Nevím, nežila jsem v té době, ale podle vyprávění mé babičky to asi byly opravdu jiné časy. HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ: Od poloviny listopadu se Pražanům naskýtá jedinečná Stejně jako každý předchozí rok, i ten letošní měla Dagmar Havlová doslova přecpaný akcemi. Je předsedkyní Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, v rámci projektu Fond porozumění podporuje Domov sv. Rodiny pro mentálně postižené a Domov sv. Karla Boromejského pro seniory a před několika lety založila dnes již tradiční Mikulášský charitativní bazar, v jehož rámci přizvala ke spolupráci neziskové organizace z celé republiky. Mohli bychom pokračovat ve vyjmenovávání aktivit paní Havlové, ale připomeňme už jen jednu 5. října, v den narozenin Václava Havla, zavedla tradiční předávání Ceny VIZE 97 významným domácím i zahraničním osobnostem. Letos v říjnu ji v Pražské křižovatce (o jejíž zmrtvýchvstání se také významně zasloužila) obdržel prof. Jiří Fiala in memoriam, výjimečný matematik a filosof. Těsně před tím se vrátila ze Spojených států, kam byla pozvána u příležitosti konání Festivalu vzájemné inspirace ve Washingtonu DC věnovaného Václavu Havlovi. Při slavnostní večeři pořádané na její počest, které se mimochodem účastnila také Laura Bushová, obdržela Dagmar Havlová od American Friends of the Czech Republic ocenění za vynikající dlouhodobé vedení Nadace VIZE 97 a za významné přispění k rozvoji občanské společnosti. Byly to silné okamžiky, a tak není divu, že i přání do nového roku 2014 se nese v duchu ohlédnutí za podzimní návštěvou Spojených států. Přála bych všem, návštěvníkům vinohradského divadla i všem obyvatelům Prahy 2, abychom žili ve svobodné zemi, v zemi, kde se budeme cítit svobodní nejen navenek, ale i vnitřně. Do Ameriky jsem v podstatě nesla odkaz Václava Havla a odkrývali jsme tu jeho památník, který Bořek Šípek ztvárnil jako lípu a dvě křesla se stolkem, v kampusu Georgetownské univerzity. Ti lidé jsou bezprostřední, sebevědomí a cítí k vlasti jakýsi závazek. Moc bych si přála, aby toto lidé u nás cítili taky. Takže přeji všem vnitřní svobodu, vlastenectví a soudržnost, zní přání Dagmar Havlové-Veškrnové do roku daf možnost zhlédnout v okolí ulice Odborů a hotelu MOSAIC HOUSE expozici nazvanou Hledání štěstí mladého umělce Michala Trpáka. Výstava je odvozena od názvu jednoho z vystavovaných děl šest metrů vysokých lysohlávek. Expozice však obsahuje i další Trpákovu tvorbu, jako je Lehká nejistota, Myslitel a Dialog, který je umístěn přímo v interiéru. Výstava potrvá do června příštího roku a koná se pod záštitou starostky městské části Praha 2 Jany Černochové. red Adventní trhy v Novoměstské radnici Historické prostory Novoměstské radnice poskytnou ve dnech 14. a 15. prosince prostor adventním trhům. Kdo se přijde podívat, ať rozhodně nezapomene s sebou vzít i děti. Trhy mají název Česká hračka a řemeslo na Novoměstské radnici. Několik desítek stánků nabídne široké spektrum inspirací pro vánoční dárky a děti i dospělé pobaví také doprovodným programem. Unikátní historické prostory Novoměstské radnice zaplní o druhém adventním víkendu více než 30 českých výrobců hraček i provozovatelů tradičních řemesel od malých dílen až po zavedené firmy, které znají celé generace. Bude to pestrá přehlídka toho nejlepšího, od dřevěných a textilních hraček, stavebnic, plechových modelů, papírových vystřihovánek až po společenské hry, puzzle nebo hlavolamy. V dnešní době rodiče kladou důraz na kvalitu a bezpečnost hraček. Stále častěji se ptají na zemi původu, přičemž se vrací zájem hlavně o hračky z České republiky. Hračka musí navíc splňovat nejen zábavnou roli, ale také děti něco naučit a rozvíjet jejich kreativitu i zručnost. My návštěvníkům ukážeme, že právě české hračky tyto aspekty splňují, vysvětluje Petr Heinzl z firmy Česká hračka, který akci pořádá ve spolupráci s Novoměstskou radnicí. Spektrum vystavovatelů rozšíří také provozovatelé tradičních českých řemesel, kteří představí výrobky ze skla, keramiky, kovu či bižuterie. Součástí adventního trhu bude hned několik dětských heren a tvořivých dílen, které zabaví děti i jejich rodiče. Chceme, aby návštěvníci měli možnost nejenom si hračky prohlédnout, ale také si je vyzkoušet. Proto si budou moci s dětmi postavit kouzelný zámek, zahrát deskové hry anebo vyřešit hlavolam, dodává ředitel Novoměstské radnice Albert Nedělní zábavné odpoledne pro seniory se koná 8. prosince ve vinárně U Stréců v Budečské 19 od 15:00 do 18:00; chybět nebude kalíšek medoviny, hra na kytaru a dobrá parta, vstup je volný. Platforma na podporu současného umění Tranzitdisplay vyhlašuje soutěž pro studenty VŠ, kteří dokáží libovolnou formou představit současné umění jako běžnou součást našeho života; návrhy posílejte na mail nejpozději do 5. ledna 2014 v maximálním rozsahu jedna až dvě normostrany; vítězný projekt bude podpořen částkou 10 tisíc Kč. V zámeckém areálu Ctěnice se konají 7. a 8. prosince adventní tvůrčí dílny s výrobou ozdobiček ze šustí, z keramiky, vánočních přání či svíček z včelího vosku. Již podeváté se letos koná Mikulášský charitativní bazar, tentokrát ve čtvrtek 5. prosince od 14:00 do 18:00 v prostorách Pražské křižovatky (odsvěcený kostel sv. Anny v Praze 1), kde nebudou chybět drobné vánoční dárky, hudební program a mikulášská nadílka; vstup je volný. Rada hl. m. Prahy schválila zvýšení přirážky za černou jízdu z 1000 na 1500 Jednou větou Kubišta. Pestrý doprovodný program v sobotu zahájí soubor Musica Malinconica. Těšit se také můžete na pěvecké vystoupení kapely Fénix či dětského pěveckého sboru Rolnička. Úsměvy na dětských tvářích vyčaruje kouzelník Paul i žongléři z populárního sdružení Múzy dětem. V provizorním ateliéru Boba Hochmana se bude malovat na obličej a po setmění předvedou na nádvoří své ohnivé představení Amanitas fire theatre. Milovníci loutek si přijdou na své při představení souboru Loutky bez hranic a v jejich loutkové dílně. U stánků s občerstvením si návštěvníci pochutnají na čerstvých pekařských výrobcích, palačinkách, grilovaných klobásách nebo se zahřejí vánočním svařákem a voňavou kávou. Vstup je volný, otevřeno je v sobotu od 10:00 do 18:00, v neděli od 9:00 do 17:00. Více na stránkách a red Dražba šperků ve prospěch nemocných V úterý 12. listopadu 2013 se na Novoměstské radnici konala pod záštitou městské části Praha 2 benefiční dražba šperků. Její výtěžek podpoří aktivity Nadačního fondu Impuls, který se již od roku 2000 věnuje pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou. Tentokrát budou peníze věnovány na podporu projektu ReMuS, díky němuž vzniká celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou. K výsledku benefiční aukce na Novoměstské radnici přispěla koupí dvou šperků také starostka Jana Černochová. Autorkou dražených výrobků je Lenka Matoušková, pacientka s roztroušenou sklerózou, která tuto činnost začala provozovat jako formu fyzioterapie. Text: len, foto: kri korun od ledna 2014, při zaplacení pokuty přímo na místě či do 15 dnů zůstává částka 800 korun. Martha&Tena Elefteriadu chystají Vánoční koncert 14. prosince od 19:00 v Divadle Lávka na Novotného lávce v Praze 1, kde zazní jejich největší hity. Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze pro rok 2014, s ukončením realizace v roce 2015; bližší informace naleznete na elektronické úřední desce MČ Praha 2 a na stránkách magistrátu v záložce Dotace a granty Životní prostředí a energetika Grantové řízení pro rok 2014 (žádosti se přijímají do 19. prosince 2013). Pro rodiče i děti pořádá ZŠ Botičská, základní škola s rozšířenou výukou kopané, 3. prosince Den otevřených dveří od 8:00 do 15:00. V kavárně Kolíbka (Řeznická 10) jsou od 11. prosince vystaveny velkoformátové fotografie z akce Draci ve Skalách; zakoupením diáře na rok 2014 podpoříte občanské sdružení Letní dům, které pomáhá dětem z dětských domovů. Více na facebooku Letního domu. kla Výstavy Tradiční Vánoční výstava v duchu staročeských lidových Vánoc potrvá ve výstavním skleníku Botanické zahrady UK Na Slupi do 2. ledna Otevřeno je denně od 10:00 do 17:00, ovšem 24. a 31. prosince pouze do 16:00. První samostatná pražská výstava čtyřiatřicetiletého výtvarníka Jana Pražana (žije na Brněnsku) je přístupna do 11. prosince v Galerii Mainerová, která poskytuje prostor pro prezentaci špiček současného výtvarného umění i začínajících autorů. Koncerty Poslední letošní koncert na Bastionu se koná v neděli 22. prosince od 15:00. Pokud hledáte v předvánočním shonu oázu pro zklidnění duše, nenechte si ujít komorní recitál harfenistky Anety Okénkové. Vstup je volný. Adventní a vánoční moteta z doby renesance a neoklasicismu zaznějí na koncertě A uviděli hvězdu ve středu 18. prosince v 19:30 v Husově sboru Církve československé husitské na Vinohradech. Vstupné je dobrovolné, zpívá vokální soubor staré hudby Collegium 419. Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby bude provedena na adventním koncertu smíšeného komorního souboru Rosa ve středu 11. prosince od 18:00. Koná se v modlitebně sboru ECM v Ječné 19. Divadla Dětské představení Putování do Betléma připravilo Divadlo U Hasičů na pátek 6. prosince. Začátek je v 9:30. I na Silvestra si můžete zajít do divadla. Divadlo Na Vinohradech má 31. prosince na programu hru Neila Simona Vstupte! Slavnou komickou dvojici ztvární Viktor Preiss a Tomáš Töpfer. Začátky jsou ve 14:00 a 17:00. Loutkové divadlo Sokola pražského Sokolíček zahraje na Pražském hradě hry pro děti od pěti do deseti let. Ve středu 4. prosince od 17:00 uvede Dušičku z vodníkova hrníčku, v neděli 8. prosince od 17:00 hru O pyšném mlynáři. Hraje se v Mladotově domě, Vikářská 37. Divadlo D21 zve na premiéru hry Návštěva staré dámy ve čtvrtek 19. prosince od 19:30. Divácký zážitek slibuje autorská variace na slavnou hru Friedricha Dürrenmatta. Kluby Na zpěvačku Zuzanu Navarovou se bude vzpomínat v Salmovské literární kavárně v sobotu 7. prosince od 19:30 na večeru sestaveném z jejích písní. Hrají Martina Trchová a Adam Kubát. Více na Za alternativní hudbou přijďte v pátek 6. prosince ve 20:00 do klubu Rybanaruby, kde vystoupí kapela Dekadent- Fabrik, jejíž hudba spojuje prvky elektroniky a jazzu. Akce Prohlídka kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově s Pražskou informační službou se koná v sobotu 14. prosince, kdy na váš čeká příběh areálu augustiniánů kanovníků. Sraz je ve 14:00 před vstupem do kostela v Horské ulici. Se živým dárkem můžete odejít z restaurace a kavárny U chlupatýho ducha, kde občanské sdružení Chlupáči v nouzi pořádá malou umisťovací výstavu koček. Koná se v sobotu 14. prosince od 10:30 do 17:00, připraven bude dětský koutek a pizza zdarma. Na další vlastivědnou vycházku Prahou zve Pražská informační služba v pondělí 23. prosince, kdy si můžete prohlédnout Vyšehrad a vyslechnout jeho tajemné legendy. Sraz je ve 14:00 před kostelem sv. Petra a Pavla.

8 8 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Příležitost pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, záplava podzimních barev je pro tentokrát nenávratně pryč, musíme si na ten malý zázrak počkat zase rok. Něco z toho nám snad utkví v paměti, zejména když tolik okamžiků zůstává zvěčněno na vašich fotografiích na téma LEHKÉ DOTEKY PODZIMU. Děkujeme všem, které zaujalo a připravili nám tak horké chvilky při rozhodování o vítězi. Tady je konečné pořadí: 1. místo Jana Běhounková za snímek Květy a podzimní mlhy 2. místo Marie Pilátová za snímek Železniční most 3. místo Otakar Krištoufek za snímek Příroda je silnější Vítězům gratulujeme a posíláme jim odměnu. Není jisté, jak se zachová letošní zima, ale pokud bude nevlídná k silničářům, určitě udělá radost fotografům. Foťte až do odvolání na téma TRAM- POTY ZIMY VE MĚS- TĚ. A fotografie posílejte na naši adresu Paní učitelka v modrém plášti Na slavnostním večeru v Lucerně v pondělí 25. listopadu, pořádaném při příležitosti 111. výročí založení ZŠ Kladská, byla oceněna legenda této školy, nejstarší (a prý nejlepší) učitelka Marie Kroftová. Od starostky Jany Černochové přijala květiny, sladké pozornosti a poděkování za svoji práci. Maruška vstoupila poprvé za katedru v Kladské 1. září r Dodnes tu učí matematiku, dříve i fyziku. A že by to bez ní ani nebyla Kladská, to si myslí většina dětí a pedagogů, včetně ředitelky školy Kateřiny Vávrové Maruška učí po celých 48 let v modrém plášti, pravda, ten současný je asi šestý v pořadí. Nechala jsem jí ho ušít na míru, protože takový plášť se již nedá sehnat A bez modrého pláště to prostě není naše Maruška, jak jí všichni, i žáci, říkáme, připouští paní ředitelka. Podobně jako modrý plášť, má Maruška mnoho dalšího, co se dnes už moc nenosí Především krásný vztah k lidem, a tak není divu, že za ní stále přicházejí absolventi školy s vděkem, co jim pro další studium i život dala. Renesanční osobnost se znalostmi prakticky ze všech oborů, včetně historie nebo výtvarného umění, opravdu má co rozdávat. A také prý krásně zpívá. Vymyslela si svoji matematickou hymnu. K 45. výročí výuky na škole se absolventi všeho věku svolali po facebooku a tajně přišli do školy pogratulovat, v čele s Adamem Plachetkou, který tu její hymnu zapěl, vzpomíná ředitelka školy Kateřina Vávrová. len Předvánoční Náplavka plná dobrot V období Adventu budou farmářské trhy na Náplavce nabízet dobroty na vánoční stůl v podobě českých sladkovodních ryb, surovin do bramborových salátů, vánoček a dalších lahůdek. Nebude chybět ani cukroví z celozrnné mouky nebo drůbež na Boží hod vánoční. Farmářské trhy na Náplavce můžete navštívit až do 22. prosince. Kromě potravin lze na trhu koupit také rukodělné výrobky keramiku, vánoční ozdoby z našich hor nebo vánoční dekorace na stůl. Zpříjemněte si procházky zimní Prahou a zastavte se na horkou medovinu nebo svařák a kvalitní občerstvení přímo u vody. Náplavka je otevřena každou sobotu od 8:00 do 14:00. seh Vánoční dárky ve vinohradské knihovně Knihovna na Vinohradech letos připravila pro své budoucí čtenáře několik vánočních překvapení. Každý čtenář s trvalým pobytem v Praze 2, který se v průběhu letošního a příštího roku nově přihlásí do Knihovny na Vinohradech, bude mít po předložení příslušného kuponu z prosincového vydání Novin Prahy 2 roční registraci zdarma. Nezapomínáme ani na starší a pohybově indisponované spoluobčany. Pro všechny obyvatele Prahy 2, kteří doloží (průkaz ZTP, neschopenka apod.) svůj dočasný nebo dlouhodobý problém dojít si osobně pro knihy, zřizujeme bezplatnou službu donášky knih na základě telefonické domluvy na čísle Dále knihovna nabízí možnost zřídit pro kohokoliv čtenářskou průkazku jako vánoční dárek. V knihovně můžete zaplatit obdarovanému roční půjčování a průkazku s jeho jménem můžete mít připravenou již pod stromečkem. Čtenářské konto si pak obdarovaný zprovozní při své první návštěvě dodatečným podpisem přihlášky. luk Zájezd do Švédska za třídění nápojových kartonů V rámci akce Kam s nápojáčem vyrazí v sobotu 7. prosince do ulic Prahy 2 ekologická hlídka a bude lidem vysvětlovat, proč je užitečné třídit nápojové kartony. Na podobné hlídky mohou narazit i obyvatelé městských částí Praha 4, 9 a 10, které se do projektu také zapojily. Ekohlídka bude informovat Pražany o správném třídění nápojových kartonů a odměňovat je drobnými dárky z recyklovaných materiálů. Navíc se zájemci z Prahy mohou zúčastnit soutěže o fotoaparát, tablet či mobilní telefon. Stačí poslat snímek s tím, jak vyhazují nápojový karton do správného kontejneru, a zodpovědět co nejrychleji a co nejpřesněji kontrolní otázku. Lidé však mohou vyhrát i hlavní cenu Lidé bez domova stráví Štědrý den U Bulhara Alespoň trochu se pokusí zpříjemnit svátky svým klientům středisko Naděje. Chystá pro ně vánoční odpolední posezení s jídlem a rozdáváním dárků. V centru U Bulhara budeme dávat štědrovečerní večeři vlastně už odpoledne, a to ve třech etapách. Od 12, 14 a 16 hodin. K tomu dostanou přítomní dva balíčky s praktickými dárky. Chybět nebude ani vánoční stromeček, ovoce a cukroví. Od našich terénních pracovníků obdrží klienti na tuto akci pozvánky, které budou podle etap ve třech různých barvách, vysvětlil oblastní ředitel Naděje Jan Kadlec. Na zimu je o lidi bez domova postaráno i jinak. Od 15. listopadu funguje možnost přespání v Praze 3 v prostorách ubytovny Vackov a od 1. prosince v ubytovně v ulici U Vinných sklepů v pražských Vysočanech. Vše samozřejmě zdarma, ale ráno musí klienti vyrazit zase do ulic nebo do nízkoprahových denních center, která na zimu rozšíří provozní dobu. Podmínkou pobytu v noci je samozřejmě klid a zákaz Městská část Praha 2 vyhlásila nulovou toleranci hazardu, zato na malé krámky a provozovny drobných podnikatelů na svém území je patřičně hrdá. Doba je hektická a vše se kolem nás mění strašně rychlým tempem, takže když někdo zůstává věrný léty prověřeným tradicím a místům, s nimiž je spjat, nepochybně k tomu má nějaký dobrý důvod. To je i případ voňavého krámku Pampeliška, který už deset let na stejném místě provozuje v Římské 23 Věra Pavelková se svým manželem Josefem. Jejich útulný krámek s vestavěnou dřevěnou konstrukcí, kde se sáčky se sušenými bylinkami mísí s včelími produkty, bylinnou kosmetikou, čaji a drobnými dárky, už místní dobře znají. Zatímco na protější straně ulice se otevírá a zaniká jeden krámek za druhým, Pampeliška zůstává. Má totiž tu výhodu, že se nachází v domě svěřeném do majetku Prahy 2, kde je nájemné za nebytový prostor dvaapůlkrát levnější než v protější části ulice v parterech soukromých domů. Na žádné rychlé zbohatnutí to ale není, s obratem velkých prodejních řetězců se to nedá srovnat. Manželé Pavelkovi Eurovíkend ve Stockholmu. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách V Česku se zatím vytřídí jen dvacet procent nápojových kartonů. U nás se ročně spotřebuje zhruba 17 tisíc tun nápojových kartonů, ale z toho se vytřídí a zrecykluje jen asi 20 procent. Přitom jde o cennou surovinu, například při výrobě papíru, říká Martin Lochovský z neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje shodně tvrdí, že dnešní mladá generace by na takovéto podnikání neměla dost trpělivosti. Je ale tato práce baví a těší. Název Pampeliška nevznikl náhodou, ta zářivě žlutá sluníčka v trávníku, která nejeden zahrádkář úporně vytrhává ze země jako plevel, mají i léčivé účinky. A podobně jako pampeliška lékařská (taraxacum officinale) lidský organismus čistí, odvodňuje a má antibakteriální účinky, tak i ta dřevem vonící Pampeliška léčí a těší lidskou mysl. Krámek Pampeliška je takovou sousedskou oázou, kde starší lidé mohou nakupovat se slevou v rámci projektu Dvojka pro seniory, jiní se tam zase vracejí pro to své zboží, které by jinde stěží sháněli systém třídění, recyklaci a využití obalového odpadu v Česku. Propagaci třídění nápojových kartonů vítají i jejich výrobci. V oblasti recyklace jsme si jako součást naší strategie stanovili velmi ambiciózní cíle: celkově chceme dosáhnout 40 procent recyklace nápojových kartonů, říká Hana Zmítková ze společnosti Tetra Pak. Stanoviště Ekohlídky v Praze 2 v sobotu 7. prosince 2013 od 10:00 Na Slupi 1 od 13:00 od 14:30 roh Francouzské a Sázavské ul. náměstí Jiřího z Poděbrad požívání alkoholu a omamných látek. Fungují terénní pracovníci Armády spásy, Naděje i Centra sociálních služeb Praha. Vznikne centrální dispečink, na který se kromě jiného budou moci obrátit i zaměstnanci dopravního podniku, kdyby vezli nějakého člověka, který by se jim zdál potřebný. Pracovníci vyrazí na místo a pomohou mu, ujistil Kadlec. Tou pomocí myslí nabídku nízkoprahového centra U Bulhara, kde je možnost hygieny, lékaře a pohovoru se sociálním pracovníkem či psychologem. Magistrát plánuje v případě krutých mrazů i postavení stanů, pokud by zřízená lůžka nestačila. O tom by terénní pracovníci klienty včas informovali. V zimě je také potřeba teplého oblečení. Máme tu šatů dost, ale hlavně pro ženy. My potřebujeme především mužské oblečení, teplé bundy, boty, svetry, čepice, rukavice, šály, ale i deky a polštáře. Kabáty jen tříčtvrteční, informovala pracovnice sociálního šatníku Naděje Na Slupi Hana Melková. Jsme tu denně, kromě svátků a víkendů od 7 do 15:30 hodin. Nabízíme i vyprání, doplnila. Do Naděje Na Slupi je možné nosit ošacení bez předchozí domluvy. Olga Matzenauerová, foto: archiv Naděje Pampeliška už 10 let léčí lidskou mysl i tělo (oblíbený je např. rakytníkový sirup), sousedé si zase přijdou poklábosit nad sklenkou Hromčíkovy medoviny, dovezené z Moravy. Medovina je vynikající právě na Vánoce, dá se totiž ohřívat. U nás doma ji ale pijeme studenou jako aperitiv při štědrovečerní tabuli, říká Věra Pavelková, která se na Vinohradech narodila, tady žije, zpívá ve sboru Gaudium a tady také podniká. I to je jeden z důvodů, proč na Vinohrady nedá dopustit. Text a foto: kla Nové stromy se vysazují do parků Prahy 2 Více než dvě stovky stromů vyrostou do poloviny prosince v parcích a v okolí hřišť městské části Praha 2. Je to náhrada za dřeviny, poškozené při červnových záplavách a přívalových deštích a poté pokácené. Hlavní město poskytlo na nápravu škod dotaci ve výši korun. Městská část vybrala v elektronické aukci čtyři firmy, které mají výsadbu nových stromů zajistit. Podělí se o Riegrovy sady (62 ks dřevin, GARTENSTA PLUS, s. r. o.), Folimanku (67 ks dřevin, Arbofolium s.r.o.), Karlovo náměstí a okolí (48 ks dřevin, CENTRA, a. s.) a Havlíčkovy sady s veřejným hřištěm U Vodárny (32 ks dřevin, Komwag, a. s.). Sázet se začalo počátkem listopadu, práce potrvají do 15. prosince. Většinu Stromy poničené při červnových povodních nové vegetace tvoří javory, duby a ma- nahrazují nyní nové Foto: tom halebky. Sporadicky se tu objevují akáty, borovice nebo jedlovce a jednotlivě hloh, vřesovec, svitel nebo jasan. Vlivem přívalových dešťů na přelomu května a června se dramaticky zhoršil bezpečnostní stav dřevin v parcích na území Prahy 2. Vyvrácené a poškozené stromy se staly hrozbou pro bezpečnost návštěvníků parku. Městská část tedy nechala vypracovat znalecké posudky a vycházejíc z nich, rozhodla o okamžitém odstranění poškozených dřevin. S příslibem, že budou nahrazeny novou výsadbou. len

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 12 PROSINEC Psalo se před sto lety Dnes o Vánocích Na štědrovečerní stůl patří tradičně ryba. Některé vinohradské ryby se však svého slavnostního konce ve zdraví nedočkaly: Na letošní trh vánoční pamatovati budou naši trhovci dlouho. Káranská voda zhoubně působila na ryby, které vesměs lekaly. Z mnoha úst slyšeli jsme nářek trhovců, že příští rok prodávati ryby nebudou. Můžeme se rozhodně těšiti, že v roce příštím ryby budou značně drahé. Soutěž Nejprve dorazil začátkem prosince na Vinohrady svatý Mikuláš. Jeden podnikavý majitel obchodu s hračkami neváhal postavu tohoto světce použít ve své reklamní kampani: Živou a případnou reklamu svému závodu uspořádal v neděli pan Paták, který by upoutal obecenstvo na výstavu vánočních hraček ve svém závodě nechal úřadovati ve svém obchodě živého Mikuláše, který svými pohyby vzbudil zájem nejen malých, tak i velkých. Nával před obchodem páně Patákovým byl obrovský. Obchodník Paták přirozeně radil rodičům, kde mají nakoupit vánoční dárky: Nelamte si hlavu starostí, co svým dítkám pod stromek nakoupiti máte. Stačí, když prohlédnete si bohaté výklady obchodu místního snaživého obchodníka Rudolfa Patáka, který ve svém odborném hračkářském závodě má obrovský výběr praktických krásných hraček v cenách mírných. Jasným příznakem blížících se svátků byl v ulicích města zvýšený počet žebráků všeho druhu: V předešlých letech bylo již dostatečně popsáno množství případů, kterak různí neoprávnění gratulanti obcházeli nájemníky, aby vymáhali novoročné za práce ani nekonané. Na dveře počestných vinohradských domácností zvonili například také jedinci, kteří se vydávali za jesličkáře a dráteníky. A podle novin byli ve svém řemesle docela úspěšní: Činnost jejich při poměrně malé námaze je dosti výnosnou a dělá pravým i falešným popelářům, kominíkům, listonošům a jiným veřejným zřízencům nekalou konkurenci. Noviny také upozornily, že se stále ve větší míře těchto podvodů dopouští mládež, a dokonce i velmi malé děti: Stalo se v předešlém týdnu v jedné z delších ulic našich, že po důkladném zazvonění zaslechli jste za dveřmi svého bytu hlasitý, neostýchavý šišlavý hlas, a po důkladném pátrání spatřili jste na chodbě chlapce sotva tři roky starého, kterak takto žebrá. Ovšem že na něj čekali před domem dva starší hoši, kteří mu kapsy vždy vybrali a poslali dítě znovu na koledu. A jaké dárky a lahůdky pro celou rodinu doporučovaly před sto lety místní noviny? Nejprve něco do žaludku: Výtečná přírodní vína, mušle, šneky, ústřice, kaviár, zvěřinu a drůbež má ve velkém výběru a za ceny velmi levné lahůdkářský velkoobchod F. J. Herbst. Dámy kromě péče o pleť neměly zanedbávat ani péči o společenskou obuv: Dámská nožka zdá se menší a roztomilejší, je-li obuv krémem Armada krásně leskle cíděna. Příchod mrazů si pak žádal doplnit šatník o teplé oblečení: V obchodě firmy J. Čuba koupíte flanelové košile, které jsou velice praktické a při tom úplně nahradí tzv. jägrovky. Hospodyňky jistě ocenily nové nádobí: U bratří Kauckých koupíte různé nářadí pro hospodářství i domácnost, nádobí do kuchyně, kamna všech typů nebo brusle pro děti. Ať už pod stromečkem najdete cokoliv, ať tam rozhodně neschází vánoční pohoda. Krásné Vánoce všem! Michal Frankl Pozn. autora: Citace z dobového tisku pocházejí z periodika Vinohradské listy, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. POZNÁTE, KDE TO JE? Milí čtenáři, když jsme v březnovém čísle zveřejnili první z fotografií míst Prahy 2, poničených bombardováním spojeneckých letadel v únoru roku 1945, netušili jsme, jakou pozornost tyto smutné dokumenty vzbudí. Znovu a znovu jsme každý měsíc s radostí zjišťovali, že zájem o historii místa, kde žijeme, neupadá. Za všechny reakce děkujeme. A tady je citace z úplně posledního u, který na toto téma přišel do redakce: Chtěla bych poděkovat za soutěž s námětem Bombardování Prahy v únoru Fotografie byly pro mne o to víc zajímavé, že si na ten den tehdy mi bylo 10 dodnes dobře pamatuji. Nyní po letech jsem si ta smutná místa znovu připomínala. Teď už jsou zastavěna a my denně kolem nich chodíme bez zvláštní pozornosti. Ale hrůzu války bychom si měli stále uvědomovat. Proto jsem ukazovala svým vnukům uveřejňované fotografie i to, jak ta místa vypadají nyní. Vaše soutěž tak jistě měla smysl, píše Zdenka Zídková. Než prozradíme, kdo z vás poznal nejvíce míst, zde je odpověď na poslední soutěžní otázku: Na fotografii v listopadovém čísle je zachyceno nároží dnešní Gorazdovy a Resslovy ulice z pohledu od Jiráskova náměstí. V pořadí devátou fotografickou hádanku uhodla, stejně jako osm předchozích, Jana Vlková z Římské ulice. Stává se tak absolutní vítězkou a dostane od nás knihu Bomby na Prahu. Tato zajímavá publikace je věnována náletům na hlavní město Protektorátu Čechy a Morava na samém sklonku války. Její vydání v roce 2011 podpořil Úřad MČ Praha 2. Unikátní soubor 350 snímků, z nichž jsme v naší soutěži čerpali, získal darem Vojenský historický ústav. Jeden exemplář nyní poputuje do Římské ulice k vítězce naší celoroční soutěže. Těsně za ní se v žebříčku umístil s osmi správnými odpověďmi Pavel Andrlík, na třetím místě se sedmi trefami je Zbyněk Hubáček. Nejen jim, ale všem soutěžícím vyjadřujeme náš obdiv. VÝZVA Naši vojáci na frontách 1. světové války V příštím roce uplyne 100 let od vypuknutí prvního celosvětového konfliktu v dějinách lidstva. Při té příležitosti připravujeme nový soutěžní seriál o českých vojácích bojujících v zahraničí. Pokud máte doma nějaké fotografie příbuzných, kteří bojovali na některém z kolbišť 1. světové války ať už to bylo v rámci vojsk Rakousko-uherské monarchie, na ruské frontě či jinde, budeme rádi, když nám je zapůjčíte. Fotografie můžete posílat oskenované na redakční nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2, případně donést osobně k nám do redakce (nám. Míru 20, vchod z Jugoslávské). 70 let od popravy bratří Evaldů V červnu 1943 byl popraven Jaroslav, v září Karel. Oba byli významnými postavami České obce sokolské (ČOS). Represe proti představitelům ČOS začaly okupací republiky nacistickým Německem v září 1939, výrazně ale zesílily po nařízení K. H. Franka (duben 1941), kterým zastavil činnost Sokola. Jaroslav Evald Tatínka zatklo gestapo třikrát. Dvakrát se po věznění v Terezíně dostal na svobodu, potřetí skončil před popravčí četou, protože jako čelný představitel Sokola ohrožoval Německou říši, vzpomíná dnes pětaosmdesátiletá Karlova dcera Dagmar. Při třetím zatčení mi stačil říci, že teď už se asi nevrátí a předal mi starost o mladší sestru a maminku. Mnohokrát jsem přemýšlela o tom, co by se stalo, kdyby tatínek druhou světovou válku přežil. Jestli by vadil v padesátých létech tehdejšímu režimu stejně jako Milada Horáková, uvažuje paní Evaldová. Na likvidaci představitelů Sokola se nejvíce podílel Reinhard Heydrich, když dal v rámci Akce Sokol 8. října 1941 zatknout na 1500 významných členů ČOS. Řada z nich byla popravena v následujících letech, konce války se dožila zhruba desetina z nich. Ze Sokola Pražského nepřežilo 35 osob. Oba bratři, starší Jaroslav i mladší Karel, se narodili v Nuslích, podle vzpomínek jejich sestry v nynější Oldřichově ulici. Jaroslav absolvoval reálku, Karel gymnázium v Křemencově ulici (zrušeno bylo až v roce 1949). Jaroslav byl brzy po začátku I. světové války odveden k 28. pluku, se kterým se dostal do ruského zajetí, pak do legií a vrátil se jako legionář francouzský. Zůstal v čsl. armádě, sloužil jako hraničář v Šumperku, později v Děčíně, pak v Lounech. Už v roce 1940 byl jako člen Obrany národa zatčen, vězněn v Kladně a v Golnově. V lednu 1943 ho odsoudil berlínský zvláštní soud a 10. června byl v Plötzensee popraven. Karel byl na frontě od roku 1916, v Itálii byl raněn. Po návratu z války ho otec poslal rovnou do Sokola Pražského, kde právě začal organizovat sokolské vojsko, pozdější Pluky stráže svobody, tehdejší náčelník Jindřich Vaníček. Po ukončení této životní etapy dostudoval práva a tři roky pracoval jako státní zaměstnanec ve slovenských Sečovcích, pak 12 Co skrývají ulice Prahy 2 let v Košicích. Všude spolupracoval na zakládání a rozvoji sokolských jednot. Po okupaci Košic Maďary Dagmar Evaldová se vrátil do Prahy. V únoru 1939 byl tatínek přidělen ke krajskému soudu v Táboře a okamžitě tam začal s přípravami sokolského odboje. Po posledním zatčení byl přes Pečkárnu odvezen do věznice v Golnově, kde již před ním byli vězněni oba jeho bratři, Jaroslav i mladší Ladislav. Ten jako jediný válku přežil. Tatínek byl odsouzen 27. srpna 1943 v Berlíně a 8. září popraven, říká Dagmar Evaldová. Nejmladší Ladislav vystudoval lesní inženýrství, působil u Státních lesů v Banské Bystrici, na Jindřichohradecku, pak znovu na Slovensku do jeho odtržení. Jako za- Karel Evald Na Smetance městnanec ministerstva státních lesů byl již koncem roku 1939 zatčen, vězněn rovněž v Golnově, odsouzen v Berlíně na 15 let, do konce války vězněn v Bavorsku. Koncem května 1945 se vrátil. Do sokolského odboje byl zapojen i švagr, manžel sestry Jarmily, Jindřich Prokš. V březnu 1943 ho zatkli v zemědělské škole v Liblicích u Č. Brodu a uvěznili v Terezíně, odkud se vrátil v květnu 1945 nemocný tyfem. Uzdravil se a pracoval na ministerstvu zemědělství. Po únorovém puči v roce 1948 byl předčasně penzionován. Dožil se i se svou ženou listopadových změn Teta začátkem prosince náhle zemřela, říkali jsme, že na radost, strýc se dožil 96 let, líčí paní Dagmar a dodává: Našli jsme v archivech, že Evaldovi žili v Praze nejméně od roku Narodila jsem se tu, po válce jsme si s maminkou našly byt v Tyršově ulici. Před čtvrt stoletím jsem se nastěhovala na Folimanku. Ale zůstala jsem věrná Sokolu Pražskému a loutkovému divadlu Kašpárek. Text a foto: tom Své pojmenování převzala ulice po jedné z historických pražských usedlostí, která měla čp. 37. Její pozemky byly dosti rozsáhlé, nechyběla ani vinice. V 80. letech 19. století patřila usedlost Františce Bachheiblové, která ji začala rozprodávat na stavební parcely. Ty šly jistě dobře na odbyt, vždyť ležely těsně za tehdy již bývalými hradbami Nového Města pražského. Dnes zde stojí velká školní budova, činžovní domy, část kolejiště Hlavního-Wilsonova nádraží, ale i budova Státní opery. Ulice Na Smetance je od křížení s ulicí Anny Letenské pokračováním Polské ulice a po křížení s Italskou ulicí končí nad kolejištěm Hlavního nádraží v ulici Španělské. Na domě čp. 503/14 je umístěna pamětní deska s reliéfní podobiznou, jejíž text oznamuje: ZDE ŽIL A PRACOVAL V LETECH JAN KARAFIÁT EVANGELICKÝ FARÁŘ AU- TOR KNIHY BROUČCI. Pamětní deska je dílem akad. sochařky Barbory Veselé. Český spisovatel Jan Karafiát ( ) se narodil v Jimramově na Českomoravské vrchovině v rolnické rodině. Měl ještě deset sourozenců. V roce 1869 složil závěrečnou zkoušku z evangelického bohosloví a stal se knězem. Působil na různých místech, v roce 1895 se natrvalo přestěhoval do Prahy. To již jako známý literát, který měl za sebou mimo jiné knihy Mistr Jan Hus (1872) a Rozbor Kralického nového zákona (1878). Literární nesmrtelnost získal svojí knihou Broučci (1876), která patří do zlatého fondu české literatury pro mládež. Ta se v průběhu času dočkala takřka stovky dalších vydání. Jan Karafiát zemřel v Praze-Bubenči, pochován je na Vinohradském hřbitově. Zcela dominantní je v ulici Na Smetance neorenesanční školní budova čp. 505/1. Projekt podle návrhu městského vrchního inženýra Josefa Franzla vypracoval architekt Antonín Turek. Pozemek pro novou školní budovu byl vybrán již v roce Stavba byla povolena usnesením obecního zastupitelstva z 10. listopadu Stavební práce započaté na jaře příštího roku řídili stavitelé Karel Janda a Jan Šťovíček. Celkový náklad byl zlatých a 16 krejcarů. Dokončená budova školy měla hlavní průčelí dlouhé 84 m a obě postranní křídla 41,6 m. Objekt s kopulí a čtyřmi věžovitými nárožími byl viditelný z mnoha pražských pohledů a ve své době byl považován za jednu z nejkrásnějších a nejmodernějších školních budov vůbec. Uprostřed průčelního štítu byly velké věžní hodiny. Uvnitř bylo dvacet osm učeben, dvě kreslírny, nechyběly tu tělocvičny se šatnou a dále tu byly dvě ředitelny, sborovny a kabinety. Kolem budovy byl park, prostorné dvory a školní botanická zahrada. K dispozici byla i prostorná kaple se sakristií a sálem pro duchovní kázání nebo přednášky. Kaple zasvěcená sv. Prokopovi sloužila v době, kdy ještě nebyl dostavěn kostel sv. Ludmily, též vinohradským občanům. Nová školní budova byla vysvěcena 16. září 1888 a tento slavnostní akt provedl pražský biskup Karel Schwarz za přítomnosti mnoha význačných osobností. Další osudy školy a jejího osazenstva by vydaly na knížku. Vzpomeňme alespoň, že 29. září 1891 školu Na Smetance poctil svojí návštěvou sám císař František Josef I. Především však tu skutečnost, že se objekt vzhledem ke své poloze ocitl za květnového povstání českého lidu v roce 1945 v centru prudkých bojů. Vždyť stojí zhruba v polovině vzdálenosti mezi budovou rozhlasu a Hlavním nádražím. Tuto skutečnost dnes připomíná pamětní deska u vchodu školy. Text a foto: Josef Hrubeš

10 10 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Základní školy v Praze 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Noviny Prahy 2 Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Botičská 8/130, Praha 2 Tel.: , Ředitelka: Mgr. Lenka Bourová Škola podporující zdraví Tel.: ; Ředitelka: Mgr. Iva Vlášková výuka anglického jazyka od 1. ročníku sportovní výchova od 6. ročníku projektové vyučování environmentální výchova počítačová učebna, interaktivní tabule žákovská knihovna školní družina, školní klub, školní jídelna, kurz pro získání základního vzdělání sportovní areál se sociálním zázemím Centrum volného času Botič řada zájmových kroužků péče o děti se specifickými poruchami učení speciální pedagog a školní psycholožka školy v přírodě adaptační pobyty zimní pobyty zahraniční zájezdy poznávací vycházky a výlety protidrogová prevence Škola podporující zdraví zdravý životní styl sport pobyty v přírodě - zdravá strava zdravé mezilidské vztahy cizí jazyky angličtina, němčina mezinárodní projekty moderní metody práce kvalitní pedagogové, školní psycholog péče o děti se specifickými poruchami učení, asistenti pedagoga prevence rizikového chování PC učebna, školní knihovna, interaktivní tabule, keramická dílna, moderní cvičná kuchyňka, relaxační místnost, pěkné třídy školní družina a školní klub pestrý program školní hřiště i pro veřejnost přípravná třída pro předškoláky klidné prostředí, přátelská rodinná atmosféra Den otevřených dveří: , , 8:00 18:00 Zápis do prvních tříd: 20. a , 14:00 18:00 Přijímáme děti do přípravné třídy pro školní rok 2014/2015. Den otevřených dveří: , , 8:00 15:00 Zápis do prvních tříd: 15. a , 14:00 18:00 Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 Ředitelka: PaedDr. Hana Vítová, tel.: , , fax: , Školní jídelna výběr ze dvou jídel, pitný režim, zdravá výživa. Školní hřiště sportovní areál s umělým povrchem ve vnitrobloku školy, zahrada. Kroužky a zájmové aktivity internet, keramika, florbal, aerobik, flétna, tenisová škola, Feuersteinovo instrumentální obohacování. Projekty ekologické, zeměpisné, dějepisné, všeobecné. Výměnné pobyty se Slovenskem, zahraniční zájezdy, časopis Smetánek, pěvecký sbor Coro Piccolo. Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola je zaměřen na vzdělávací potřeby žáka v současné společnosti s cílem podpořit všeobecné základní vzdělání, umožňující další studia na všech typech škol, interaktivní výuka. Individuální vzdělávací program pro talentované žáky, vrcholové sportovce, zdravotně postižené. Výuka AJ od první třídy, NJ od 7. ročníku. ČJ pro žáky cizince. Den otevřených dveří: , 10:00 12:00. Zápis: 15. a , 14:00 18:00. Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha 2, Slovenská 27 4 Školní vzdělávací program ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 tel.: , mobil: Základní škola u svatého Štěpána patří podle výsledků testů společnosti SCIO mezi 10 % nejlépe hodnocených základních škol a víceletých gymnázií Školní vzdělávací program Vzdělání, sebevědomí, slušnost klade důraz na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy Výuka tří cizích jazyků: angličtina, španělština, němčina Školní družina a školní klub oddělení keramiky, PC, školní sbor a školní kapela; školní jídelna možnost bezlepkové diety Volnočasové aktivity - sportovní hry, šachy, dějiny filmu, zájmová matematika a český jazyk, výtvarná výchova, reedukace, konverzace Aj, Šj, kurzy vaření, divadlo, ruční práce, atd. Jazykově-poznávací pobyty, lyžařské kurzy, pobyty u moře, pobyty v přírodě, exkurze a školní výlety Projektové vyučování, připomínání lidových zvyklostí Žáci se účastní vědomostních a sportovních soutěží s těmi nejlepšími výsledky. Zápis do 1. tříd: , 14:00 18:00 a , 14:00 17:00, Den otevřených dveří: , 14:00 17:00. Srdečně Vás zveme na vánoční zpívání v kostele sv. Štěpána v 17:00. Hlavním úkolem je připravit žáky co nejlépe pro výběr dalšího studia a nabídnout jim možnost seberealizace. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem výuka angličtiny povinná od 1. r., od 6. r. druhý jazyk (španělština, francouzština) široká nabídka volitelných předmětů 12 interaktivních učeben speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa 35 zájmových kroužků snaha o co nejširší spolupráci s rodiči výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s prolézačkami, tělocvična. Školní družina 7:30 18:00, školní klub 11:50 17:00, jídelna (denně 2 jídla). Dny otevřených dveří: , (8:00 17:00). Vánoční trhy: od 16:00. Zápis do prvních tříd: 5. a od 14:00 do 18:00. Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 Vratislavova 13, Praha 2 tel.: , mobil: ředitel: Mgr. et Bc. Jiří Trunda akcentace estetickovýchovných oborů školní družina, školní jídelna a školní klub 44 zájmových kroužků a možnost otevřít další podle zájmu žáků a rodičů využívání bezprostřední blízkosti Vyšehradu a jeho prostor individuální přístup ke všem dětem péče o děti se specifickými poruchami učení i mimořádně nadané žáky speciální pedagog a školní psycholožka ve škole poznávací a vzdělávací výjezdy po České republice i do zahraničí vstřícná komunikace se žáky i rodiči Zveme rodiče i děti k individuální návštěvě školy včetně účasti ve výuce. Zápis do prvních tříd: 15. a , 14:00 18:00.

11 Noviny Inzerce a oznámení Prahy 2 ČÍSLO 12 PROSINEC Prosinec Po Út St Čt Po Po Út Út St St Čt Čt Lublaňská/Koubkova Na Hrobci Slavojova park Štěpánská/Na Rybníčku Sarajevská/Rejskova Trojanova 7 Vocelova Římská/Italská Chopinova/Krkonošská Sázavská 13 Anny Letenské 13 Jaromírova /Svatoplukova Po Po Út Út St St Čt Čt So So Po Neklanova 30 Slezská/Blanická Pod Slovany / Trojická Záhřebská/Americká Ostrčilovo nám. Londýnská /Rumunská Na Kozačce 12 Chodská/Korunní Na bojišti Na Zderaze 7 Polská 36 Oznámení Svoz velkoobjemového odpadu NOVINKA V PRODEJNÁCH ZOO BOHOUŠ ČISTIČ TLAPEK Nečistoty, bakterie, ostré předměty, posypová sůl, písek mohou poškodit tlapky a hygienu ve vaší domácnosti! Oznámení Oznámení MÁTE DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM? Zveme vás k zápisu do MŠ a ZŠ pro zrakově postižené 20. ledna 2014 od 9 do 13 hod. nebo na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. dubna 2014 od 8 do hod. Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19, Praha 1; tel.: salonlqueen-si tel.: , Balbínova 14, P2 Vinohrady Kupte svým blízkým jako vánoční dárek naše kvalitní služby nebo je využijte pro sebe. Nabízíme 20% vánoční na tyto služby: slevu* NP2/2013/33/PO *Slevy se nesčítají s jinými akcemi. servis, tel.: NP2/2012/30/PO Objednejte dárkový list nebo Vaši první návštěvu telefonicky nebo nás navštivte osobně. Ceny a služby najdete na NP2/2013/34/PO Pedikúra Masáže Vizážistka NP2/2013/23/PO Kadeřnictví Kosmetika Manikúra Oznámení Zbavuje tlapky špíny a čistí malé rány. Zakoupíte v prodejnách ZOO BOHOUŠ, Rumunská 15, PRAHA 2 a Spálená 10, PRAHA 1 NP2/9/2011/FA PAWCARER čisté a zdravé tlapky

12 12 ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Do jaké ulice se obrací hlavní průčelí Hlavova ústavu čp. 2039? Většina z vás správně odpověděla, že je to do ulice Studničkovy. Blahopřejeme Haně Květové a posíláme jí dárek. Fotosoutěž Mnoho objektů stojících na území městské části Praha 2 má výraznou výtvarnou výzdobu. Mezi ně bezesporu patří jeden z nárožních domů, kde ve výši prvního patra stojí čtyři sochy představitelů různých řemesel či zaměstnání. Jsou v mírně nadživotní velikosti a mají výrazné a nezaměnitelné atributy. Socha krejčího má přes pravou ruku přehozený štůsek látky, nechybí ani krejčovská panna a šicí stroj na podstavci, přes který je přehozený další pruh látky. Autorem naturalisticky pojatých soch je pražský rodák a od roku 1928 profesor uměleckoprůmyslové školy v Praze Karel Dvořák. Zanechal po sobě mnoho zdařilých sochařských realizací a velmi hodnotných kresebných projevů. Měl mnoho výstav nejen u nás, ale po celé Evropě. Byl manželem herečky Leopoldy Dostálové. Ctihodné řemeslo krejčovské je jedno z nejstarších. Vždyť již počátkem 14. století byl v Praze založen cech krejčích. Od roku 1448 byla mistrovská zkouška předváděna před čtyřmi mistry a nemohl se jí podrobit ten, kdo si neodbyl plné tři roky tovaryšské doby. Mistrem nemohl být, kdo nezískal měšťanství některého z pražských historických měst. Můžeme si ještě připomenout, že v průběhu času někteří krejčí povýšili svoji práci do kategorie uměleckých řemesel. Soutěžní otázka: Kde stojí socha krejčího? Odpověď posílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 12. prosince U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Josef Hrubeš Hlavní průčelí Hlavova ústavu se obrací do Studničkovy ulice Adventní rozjímání v Husově sboru Husův sbor Církve československé husitské na Vinohradech srdečně zve na večer hudby a mluveného slova v podání dvou významných osobností české kultury. Vystoupení kytarového virtuosa profesora Štěpána Raka a mistra slova Alfréda Strejčka se uskuteční v prostorách sboru na Vinohradech v úterý 3. prosince od 19:00. část tiskové strany překročení zákazu autozn. Slovenska pazourek ti druzí velcí savci rostlinný materiál nyní římská bohyně plodnosti norský záliv opravna lodí samice psa lososovitá ryba chem. zn. stroncia psovitá šelma závěrečné spurty 1. část tajenky černoch bílé pečivo chem.zn. antimonu záře desetiny tisíců býv. SPZ Kladna vědomostní soutěž snížený tón sudokopytník španělská ex- -královna 2. část tajenky konec závodu secondhand Tentokrát v tajence nehledejte jméno významné české osobnosti, ale název uměleckého díla. Správně vyluštěná tajenka skrývá název knihy známého českého autora sci-fi literatury, který žil v Podskalské ulici a zemřel před 35 lety právě o Vánocích. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 12. prosince. Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Antonín Turek. Výherci Josefu Kubíčkovi gratulujeme a posíláme mu dárek. NA SVATÉHO MARTINA: V pondělí 11. listopadu večer se děti ze Základní školy Slovenská se svými rodiči a kamarády vydaly na tradiční Svatomartinský lampionový průvod. Dlouhý had s rozzářenými pestrobarevnými lampiony se proplétal vinohradskými uličkami až na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam si děti společně zazpívaly píseň Na svatého Martina a vysloužily si potlesk od přítomných návštěvníků farmářského trhu. Text a foto: sun Česká premiéra dramatika Levina Divadlo na Vinohradech uvedlo v říjnu jako svou třetí premiéru sezony hru Hanocha Levina Nesnesitelné svatby (Krum). Do hlavní role obsadil režisér Juraj Deák Jana Šťastného. Vinohradské představení úspěšné tragikomedie izraelského dramatika je českou premiérou. Zároveň je to také poprvé, kdy se tento autor objevuje na české divadelní scéně. Hanoch Levin však rozhodně není neznámou postavou světového dramatu. Nejuznávanější izraelský dramatik je autorem 56 her a kabaretních scénářů. Nesnesitelné svatby (Krum) patří k jeho nejhranějším. Levinovy hry se hrají v mnoha zemích světa. Jeho postavy v překladech mluví německy, francouzsky, čínsky, holandsky, anglicky, rumunsky, bulharsky, maďarsky, španělsky, polsky, řecky a nyní konečně i česky. Hra Nesnesitelné svatby vznikla v roce Najdeme v ní autobiografické odkazy autora na život na předměstí, s láskou napsané portréty jeho různých obyvatel a pochopení pro jejich trable Potkáváme podobné postavy, o jakých s něhou a nadhledem psali třeba Karel Poláček nebo Bohumil Hrabal. Jsou to obyčejní, normální lidé, mají své radosti i starosti, své lásky, naděje, přání a životní sny, touží po naplněných vztazích, po šťastném osudu, po úspěchu a uznání Co postava, to lidský příběh a osud, líčený s citem i soucitem a současně s jemným humorem. Hra přináší řadu ojedinělých hereckých příležitostí a známí vinohradští herci i nové tváře divadla se tu objevují v překvapivých hereckých kreacích. red/foto: Viktor Kronbauer Noc, kdy divadla nešla spát Metropole má za sebou 1. ročník Noci divadel, evropského projektu, k němuž se Česká republika letos přidala vůbec poprvé. Po Noci kostelů, Noci muzeí a Noci literatury je to pro českého diváka už čtvrtá příležitost poznat kulturní instituce jinak a v některých případech i jindy, než bývá zvykem. V hlavním městě se k projektu, který se konal v sobotu 16. listopadu, připojilo 47 divadelních scén, z toho dvě na území druhé městské části Divadlo Neklid a divadlo D21. Každé k tomu přistoupilo jinak a po svém. Už odpoledne se do Divadla Neklid, stálé profesionální scény v Emauzích, začali trousit diváci. Začínalo se totiž komorní pohádkou Kouzelné jablíčko. Děti se dozvěděly, jak se chytá rozum do hrsti, že je v českých pohádkách hlavní hrdina Honza vždycky hloupý a ještě mu v některých chvílích mohly samy poradit, jak dál. Zavolej si policajta, radilo mu při představení jedno dítko, jak proniknout k princezně do zámku, což v sále vyvolalo bouřlivý smích. No, nezavolal, nakonec se převlékl za chůvu. Neklidná noc pokračovala večerním představením Kyslík, jímž se tato scéna hlásí k projektům experimentálního divadla, tečku za nocí udělal jam session. Herec, režisér a ředitel divadla Ivo Šorman s účastí v projektu Noc divadel neváhal ani chvilku. Pro diváky je to určitě dobrá akce. Navíc to zviditelní v jejich povědomí divadelní scénu, kam přijdou, ale doufám, že to také obrátí zájem k divadlu jako takovému, říká Ivo Šorman, jehož divadlo Neklid existuje už sedmnáct let, na scéně v areálu Emauzského kláštera ale působí teprve dva roky. Divadlo D21 ožilo až večer a v noci, když vsadilo na dobrodružné prohlídky divadelního zákulisí. Diváci jím procházeli potmě, čímž celá akce získala nádech čehosi tajemného. Prohlídek zákulisí bylo za noc několik, o některé termíny byl takový zájem, že si diváci návštěvu museli rezervovat dopředu. Zájem o první pražskou divadelní noc byl mimořádný. Doufejme, že diváci na divadla nezapomenou ani v roce kla Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Netradiční uměleckou disciplínu AppArt předvádí v Galerii v přízemí architekt a výtvarník Rostislav Říha. Za pomoci nejmodernějších digitálních technologií vytváří autorské tisky litografickou metodou starou stovky let. Výstava nazvaná App Art: Tabletem do kamene, litografie 21. století potrvá od 7. prosince do 5. ledna 2014, otevřeno je denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Během svátků a je zavřeno. Netradiční bude i jednodenní výstava Zjevování, která spojí živý malířský výstup Patrika Hábla (live painting) s hudební performancí Ondřeje Smeykala (live didgeridoo) za zvuků australského domorodého nástroje. Koná se 27. prosince v recepčních saloncích v 1. patře od 18:00. KONCERTY: ZUŠ Ilji Hurníka, která v tomto školním roce slaví 60. výročí, pořádá 11. prosince Vánoční koncert ve Velkém sále; vystoupí sólisté, orchestry a soubory školy. Začátek v 18:30, vstupné dobrovolné. AKCE: První ročník adventního trhu Česká hračka a řemeslo představí v různých prostorách radnice to nejlepší z dílen výrobců českých hraček a provozovatelů tradičních řemesel. Přijdou i žongléři a kouzelníci. Koná se 14. a 15. prosince na nádvoří, v přízemí a v 1. patře radnice, otevřeno v sobotu od 10:00 do 18:00, v neděli od 9:00 do 17:00. Vstup volný. NKP VYŠEHRAD STARÉ PURKRABSTVÍ: Vánočně laděná pohádka pro děti Andělíček Toníček vypráví o dobrodružstvích malého anděla, kterého sv. Petr poslal na Zem zvěstovat zprávu o narození Ježíška. Hraje soubor Buchty a loutky 1. prosince v 15:00. Gospely v podání sboru Rainbow Gospel Choir zaznějí na adventním koncertu 4. prosince. Kdo se dostaví, může se těšit na interpretací písní plných energie a duchovně laděného obsahu. Začátek v 19:30. Čtyři drobné příběhy z biblického Betléma jsou náplní tvůrčí dílny, kterou připravilo Divadlo Rolnička na 8. prosince od 15:00. Nebudou v nich chybět Tři králové ani pastýři, kteří jako první uviděli hvězdu na nebi zvěstující narození Ježíše. Program má název O tom, co se možná stalo. GALERIE VYŠEHRAD (Nad Libušinou lázní) V prostorách galerie potrvá až do 19. prosince výstava nazvaná jednoduše Obraz. Vystavují Jiří Borovička, Miloš Englberth a Silvie Hlubučková. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Do 20. prosince potrvá expozice Unikáty z depozitářů, kde jsou vystaveny nejzajímavější předměty z muzeální sbírky. Kriminalistika ve fotografii je název vítězných prací stejnojmenné soutěže pořádané Kriminalistickým ústavem Praha. Je přístupna veřejnosti do 30. dubna KONCERTY: Vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se koná 16. prosince od 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Vstupné je dobrovolné. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 15, číslo 12. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda David Rožánek Šimon Krmenčík Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktorka Martina Klapalová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli?

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli? VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Činnost v roce 2012 1. Lesní domov dětem 2. Akce v dětských domovech 3. Celostátní veřejná sbírka 4. Dobročinný ples 4.

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více