Vývoj bezpečných aplikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj bezpečných aplikací"

Transkript

1 Vaše jistota na trhu IT Vývoj bezpečných aplikací Rudolf PECINOVSKÝ 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 1

2 Vaše jistota na trhu IT Obsah s odkazy Quo vadis, programování? Co je to bezpečné? Zásady správného a bezpečného programování 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 2

3 Vaše jistota na trhu IT Quo vadis, programování? 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 3

4 Programování se vyvíjí (1/3) Dříve Řada běžných, často se vyskytujících úloh stále čekala na vyřešení Nyní Většina běžných úloh je vyřešena a řešení jsou dostupná v komponentách či knihovnách Programy pracovaly samostatně, navzájem příliš nespolupracovaly Nové program jsou téměř vždy součástí rozsáhlejších aplikací a rámců Klíčovou úlohou programátora byl návrh algoritmů a základních datových struktur Klíčovou úlohou je návrh architektury systému Důležitější než znalost algoritmů je znalost knihoven a aplikačních rámců, v nichž jsou potřebné algoritmy a datové struktury připraveny 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 4

5 Programování se vyvíjí (2/3) Dříve Metodika vývoje programů počítala s pevným zadáním Zákazníci hledali firmu, která jejich projekt naprogramuje O výsledné podobě projektu rozhodovali analytici a programátoři Při vývoji programů se kladla váha především na jejich efektivitu U programátorů byla oceňována jejich schopnost vyvíjet programy, s malými HW požadavky Nyní Zadání většiny vyvíjených projektů se v průběhu vývoje neustále mění Programátorské firmy hledají zákazníky, kteří si u nich objednají tvorbu projektu O výsledné podobě projektu rozhoduje zákazník Při vývoji programů se klade váha především na jejich spravovatelnost a modifikovatelnost U programátorů je oceňována jejich schopnost vyvíjet programy, které je možno rychle a levně přizpůsobovat neustále se měnícím požadavkům zákazníka 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 5

6 Programování se vyvíjí (3/3) Dříve Prvotní úlohou programátora bylo vymyslet, jak úkol vyřešit Nyní Prvotní úlohou programátora je zjistit, jestli už někde není problém vyřešen Testy se většinou navrhovaly po dokončení projektu či jeho části a spouštěly se na závěr před odevzdáním projektu (byl-li čas) Stále častěji se testy navrhují před začátkem vývoje každé části a spouští se v průběhu celého vývoje po každé drobné změně Testy navrhovali programátoři a ověřovali v nich, že program dělá to, co chtěl programátor naprogramovat Testy se navrhují ve spolupráci se zákazníkem a ověřuje se v nich, že program dělá to, do po něm zákazník požadoval Návrh testů byl interní záležitostí vývojového týmu Návrh testů se často stává součástí smlouvy o vývoji programu 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 6

7 Vaše jistota na trhu IT Co je to bezpečné? Bezpečné zabezpečené aplikace Nebezpečnost geniálních programátorů Používané paradigma Nevýhody předčasné koncentrace na kód Problémy přechodu na nové paradigma 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 7

8 Bezpečné zabezpečené aplikace Bezpečná aplikace = aplikace, která je robustní vůči uživateli i vůči programátoru, který dostane za úkol ji upravit anebo rozšířit Zabezpečená aplikace = aplikace s dodatečnými nadstavbovými prvky, které mají zabránit případným útočníkům v realizaci jejich nekalých úmyslů Aplikaci, která není primárně vytvořena jako bezpečná, nezabezpečí žádné dodatečné zabezpečovací mechanizmy Existuje i druhý pohled: Bezpečná aplikace je taková, která firmě bezpečně přináší zisk Aplikace, která není bezpečná z programátorského hlediska nebude bezpečná ani z hlediska účetního, protože bude mít špatnou pověst (moc se jí neprodá) a navíc její údržba bude neúnosně drahá 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 8

9 Nebezpečnost geniálních programátorů Napsat program, kterému rozumí počítač, dokáže každý trouba, dobří programátoři píší programy, kterým rozumějí lidé. Martin Fowler, Refactoring Zkušenost ukazuje, že programátor vytvářející programy, kterým jeho kolegové nerozumí, je pro firmu stejně nebezpečný jako záměrný záškodník Když takovéhoto geniálního programátora zlanaří jiný zaměstnavatel nebo se stane obětí dopravní nehody, musí firma celou jím navrženou část aplikace zahodit a nahradit jinou Nemusím umět napsat stejně geniální program jako kolega, ale když už jej kolega vytvoří, měl by být pro mě natolik srozumitelný, abych v něm dokázal udělat jednoduché úpravy 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 9

10 Jednoduchý příklad nesrozumitelného kódu Klasický zápis programátorů v jazyce C int znak; while ((znak = bufreader.read())!= očekávaný); Zápis, který preferují méně zkušení programátoři int znak; do { znak = bufreader.read(); } while (znak!= očekávaný); 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 10

11 Používané paradigma Bezpečnost aplikace je do značné míry závislá na použitém paradigmatu Složitost programů se stále zvětšuje, avšak kapacita mozku zůstává konstantní V průběhu 80 let se proto prosadilo objektové paradigma, které umožňuje psát větší, robustnější a snáze spravovatelné programy Výzkumy ukázaly, že tvorba programů větších než příkazů je předobjektovými technologiemi jen těžko realizovatelná Zastánci tradičních paradigmat tvrdí, že stačí dodržovat zásady modularity. Bohužel nestačí; OO paradigma přináší několik konstrukcí, které přibližují náš programový popis simulované skutečnosti a umožňuje tak efektivnější a současně robustnější realizaci Publikace o programování bezpečných aplikací už většinou ani s jiným než s objektovým přístupem nepočítají 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 11

12 Nevýhody předčasné koncentrace na kód Kurzy programování na školách se většinou soustředí na kód a opomíjejí nutnost výuky výrazně jiného způsobu myšlení, namísto OO paradigmatu učí jenom kódování v OO jazyce Absolventi těchto kurzů dále vyvíjejí své strukturované programy, jenom je nyní vyvíjejí v objektově orientovaném jazyce Takto vychovaný programátor myslí a hovoří v termínech kódu; mezi ním a zákazníkem vzniká sémantická mezera Common

13 Problémy přechodu na nové paradigma Trocha psychologie Děti před pubertou jsou schopny přijmout nová fakta, aniž by si je musely spojovat s tím, co již znají; s postupným získáváním dalších informací si předchozí informace propojují a zařazují do kontextu Puberta mění naše myšlení z konkrétního na abstraktní a při té příležitosti nás o tuto schopnost připraví Člověk po pubertě si každý nový poznatek okamžitě podvědomě propojí s tím, co zná, i když při tom často dojde k výrazné dezinterpretaci Strukturovaný programátor při výkladu OOP podvědomě převádí vysvětlované termíny do paradigmatu, v němž je doma Problémem tohoto přechodu je k výrazná desinterpretace pojmů, v hlavě zůstane něco jiného, než co přednášející říkal Na počátku kurzu se domnívá, že slyší triviality, aby v další části zjistil, že se nechal zmást svou předchozí zkušeností a nyní se v termínech ztrácí Přechod trvá typicky měsíců; čím zkušenější je přeškolovaný programátor, tím delší a bolestivější je jeho přechod 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 13

14 Vaše jistota na trhu IT Zásady programování bezpečných aplikací Architektonické zásady Jednoduchost Zapouzdření a rozhraní Průzračnost kódu i aplikace Modifikovatelnost a rozšiřitelnost Jasné rozdělení zodpovědností Neopakovat kód s podobnou funkcí A další 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 14

15 Architektonické zásady Dobře navržená architektura výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku slabých míst napadnutelných útočníkem Maximalizovat soudržnost (maximize cohesion) Míra soudržnosti označuje jak spolu souvisí funkcionalita jednotlivých části daného modulu Řešení úkolu by nemělo být rozcourané po programu Části programu s podobnou funkcionalitou by měly být součástí společné komponenty a naopak by se v ní neměly vyskytovat součásti řešící něco zcela jiného Minimalizovat provázanost (minimize coupling) Při definici každé entity bychom měli minimalizovat počet entit, které daná entita pro splnění daného úkolu oslovuje S konkrétními pravidly přichází zákon bohyně Demeter e-bezpečnost v Kraji Vysočina 15

16 Jednoduchost Čím je kód složitější, tím snáze přehlédneme dírku pro útočníka KISS (Keep it simple, Stupid!) Principle of good enough (POGE) Jednoduchý kód je vytvořen rychleji, obsahuje méně chyb, je robustnější a snadněji se modifikuje Často se také formuluje : vytvoř to nejjednodušší, co ještě bude fungovat Nevytvářejte YAGNI (You aren t going to need it) Řada programátorů má nutkavou potřebu vytvářet podprogramy, které by se mohly hodit; vytvářejte je, až budou opravdu potřeba, protože snižují robustnost kódu viz princip KISS e-bezpečnost v Kraji Vysočina 16

17 Zapouzdření a rozhraní Minimalizovat dostupnost informací použitelných pro napadení Zapouzdření: Zveřejněte, co umíte, ale tajte, jak to děláte Programátor musí u každé entity (třída, objekt, metoda, ) jasně oddělit, co musí okolní program o dané entitě vědět, aby ji mohl použít, a co definoval jenom proto, aby daná entita plnila svůj úkol Programujte proti rozhraní, ne proti implementaci Programátor by nikdy neměl využívat toho, jak je některá část programu definována, leda by tato skutečnost byla přímo uvedena v dokumentaci a stala se tak součástí rozhraní používané entity (třída, objekt, metoda, ) e-bezpečnost v Kraji Vysočina 17

18 Průzračnost kódu i aplikace Kód, v němž se nevyznáme, se hůře zabezpečuje proti případným záměrným útokům Tvořte kód pro potenciálního modifikátora Každá aplikace, která za něco stojí, bude v budoucnu upravována => pište tak, aby byly případné budoucí úravy co nejjednodušší Princip minimálního překvapení (Principle of least astonishment) Nenuť mne přemýšlet (Don t make me think) Kód by měl být srozumitelný s minimálním mentálním úsilím Aplikace by měla respektovat zavedené zvyklosti a očekávání a nevymýšlet si na budoucího uživatele (ani programátora) žádné překvapující obraty e-bezpečnost v Kraji Vysočina 18

19 Modifikovatelnost a rozšiřitelnost Připravenost kódu k modifikacím zvyšuje pravděpodobnost, že modifikace budou udělány čistě a nevzniknout skryté slabiny Open/Close Principle Jednotlivé části kódu by měly být uzavřeny vůči přímým modifikacím, ale otevřeny vůči dalším rozšířením Jakmile je kód jednou dokončen, mělo by se do něj zasahovat pouze při opravách objevených chyb; nové funkce by měly být realizovány pouze přidáním dalšího kódu Připravenost na změny zadání Při návrhu programu bychom měli počítat s tím, že jedinou konstantou současného programování je jistota, že zadání se brzy změní e-bezpečnost v Kraji Vysočina 19

20 Jasné rozdělení zodpovědností Potřebujeme usnadnit budoucí rozhodnutí kam sáhnout, abychom kód požadovaně upravili, a současně minimalizovat množství potřebných zásahů Princip jediného odpovědného (objektu) Single Responsibility Principle Každá část kódu by měla být zodpovědná za jedinou věc, měla by mít jediný, dobře definovaný úkol Oddělení zodpovědností (Separation of concerns SoC) Různá funkcionalita by měla být řešena různými částmi kódu, které by se měly překrývat pouze minimálně To ovšem neznamená, že by různé části kódu nemohly používat společné entity e-bezpečnost v Kraji Vysočina 20

21 Neopakovat kód s podobnou funkcí Objevuje-li se stejný či podobný kód na více místech, musíme při každé modifikaci oběhnout všechna tato místa a všude příslušný kód správně opravit DRY - Don t repeat yourself ; DIE Duplication is Evil Zavrhněte programování copy-paste, neopakujte znovu dříve napsaný kód Princip korektní abstrakce Každá důležitá část funkcionality by měla být implementována na jednom místě. Řeší-li několik částí kódu podobnou funkci, měli bychom je abstrahovat jako obecnější princip a společné jádro pak definovat na jednom místě e-bezpečnost v Kraji Vysočina 21

22 A další Neukládejte důvěrné informace jako běžný text Verifikujte všechny vstupy uživatele Vyvarujte se předčasných snah o optimalizace 60 % zkrachovalých projektů krachuje právě kvůli předčasným snahám o optimalizaci kódu Nechovejte se podle hesla: Proč řežete tupou pilou? Nemáme čas ji nabrousit Sledujte nové trendy v programování OOP, návrhové vzory, nová paradigmata, paralelní programování Sledujte nové technologie Frameworky, jazyky Naučte se anglicky, nebo změňte povolání 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 22

23 Vaše jistota na trhu IT Pachy v kódu 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 23

24 Uvnitř tříd 1/4 Dlouhé metody Kratší metody se lépe čtou a jsou celkově pochopitelnější Kratší metody obsahují méně chyb a snáze se udržují Komentáře Všechny veřejné metody by měly mít dokumentační komentáře; jejich vynechání je omluvitelné pouze u těch nejjednodušších metod se samovysvětlujícími názvy (většinou getry a setry ) Komentáře by měly vysvětlovat PROČ a ne CO; neměly by duplikovat kód Nutnost použít komentáře bývá často příznakem toho, že metoda je příliš složitá a bylo by ji vhodné rozdělit na několik metod jednodušších Dlouhé seznamy parametrů Snižují srozumitelnost kódu Zavání tím, že kód bude zbytečně složitý Často je výhodné nahradit seznam parametrů přepravkou 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 24

25 Uvnitř tříd 2/4 Opakování stejného či podobného kódu Potenciální problémy při úpravách kódu Musíme si pamatovat, kam všude jsme upravovaný kód zkopírovali Na všech místech jej správně upravit Příliš složité podmínky a větvení V převážné většině případů se po rozbití složitých podmíněných konstrukcí kód nejenom zpřehlední, ale také zrychlí Kombinatorická exploze V mnohých případech se objevuje množství variant kódu, které se navzájem liší pouze v maličkostech Často pomáhá vhodné zavedení genericity nebo použití návrhového vzoru Dekorátor Názvy typů v názvech metod Pokud musíte náhodou upravit název typu, musíte pak upravovat i názvy postižených metod 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 25

26 Uvnitř tříd 3/4 Velké třídy Jsou stejně obtížně čitelné a spravovatelné jako dlouhé metody Většinou porušují řadu další zásad, především zásadu, že každý objekt (a tím je i třída) má být zodpovědný za jedinou, přesně definovanou věc Kryptické názvy tříd, metod a proměnných Z názvu by mělo být vždy patrné, co má daný objekt na starosti a za co je zodpovědný Nekonzistentní názvy Stejná věc by se měla pokaždé nazývat stejně Java: length size Mrtvý kód Nepoužívaný kód by měl být odstraněn dříve, než jej někdo omylem použije, a to nejspíš spatně Díky správě verzí se k němu můžeme v případě potřeby vrátit 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 26

27 Uvnitř tříd 4/4 Zbytečná obecnost Tvořte kód, který řeší současné problémy, a nepřemýšlejte zbytečně nad řešením problémů, které by možná mohly někdy nastat až nastanou, budou se řešit Podivuhodná řešení Řešení problému by mělo být přímočaré a průzračné Podivuhodná řešení jsou často zbytky po duplikovaném a následně všelijak přizpůsobovaném kódu Pomocné atributy Množství pomocných, dočasných atributů bývá příznakem špatně navrženého kódu 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 27

28 Příklad důsledku špatného názvu public Vec odebervec(string vec) {//Špatný název parametru for (Vec cokoli2: seznamveci) { if (vec.getnazev().equals(vec)) {//Plete proměnné seznamveci.remove(vec); return vec; } return null; } } public Vec odebervec(string nazevveci) { //Dobrý název for (Vec vec: seznamveci) { if (vec.getnazev().equals(nazevveci)) {//Neplete se seznamveci.remove(vec); return vec; } return null; } } 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 28

29 Mezi třídami 1/5 Podobné třídy s rozdílnými rozhraními Třídy, které jsou si podobné uvnitř, ale liší se navenek, je vhodné upravit tak, aby i jejich rozhraní byla podobná či dokonce stejná Posedlost primitivy Nepoužívejte sadu primitiv jako náhradu objektu, který by všechna data sdružoval pod jednou střechou Datové třídy Třídy s instancemi určenými pouze k úschově dat jsou podezřelé; objekt by měl uschovávat data proto, aby s nimi mohl něco dělat Existují i výjimky např. přepravka; tam je ale jasný cíl Shluky dat Vyskytují-li se často pohromadě nějaká data, nejspíš k sobě patří => uvažujte o objektu, který tato data sdruží 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 29

30 Mezi třídami 2/5 Odmítnuté vazby Pokud dceřiná třída nepoužívá žádnou funkčnost své rodičovské třídy, je dědičnost nejspíše zbytečná Nevhodné důvěrnosti Jednotlivé třídy by měly mít co nejméně společného Třídy, které toho dělají příliš mnoho spolu bývají příznakem nevhodného návrhu Nevhodné zveřejňování Třída by měla minimalizovat zveřejňování jakýchkoliv informací o svých útrobách, tj. o své implementaci Cíleně minimalizujte zveřejňování takovýchto informací a posilujte tak zapouzdření 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 30

31 Mezi třídami 3/5 Líné třídy Každá třída by měl mít pádný důvod pro svoji existenci. Zbytečně definované třídy pouze zvyšují celkovou složitost projektu. Máte-li třídu, která skoro nic nedělá, zamyslete se nad tím, nebylo-li by výhodnější rozpustit její funkčnost mezi ostatní třídy Prostředníci Pokud třída většinu své funkčnosti na někoho deleguje, je v projektu pravděpodobně zbytečná Dávejte si pozor na třídy, které slouží pouze jako obaly na instance jiných tříd a jejich funkcionalitu Prostředníci bývají převlečené závislosti Zřetězení zpráv Dlouhé posloupnosti volání metod a dočasných proměnných potřebné k získání potřebných dat většinou přinášejí skryté závislosti 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 31

32 Mezi třídami 4/5 Špatně umístěná metoda Metoda, která intenzivně používá atributy a metody jiné třídy by měla být nejspíš definována ve třídě, jejíž členy používá Rozptýlené změny Vyžaduje-li změna v jedné části třídy nutnost upravit i jinou část, promyslete si, jestli třída neobsahuje dvě relativně nezávislé části, a nebylo-li by ji proto vhodné rozdělit na dvě třídy tak, aby případné změny byly vždy omezeny na jedinou třídu Domino Vyvolá-li změna v jedné třídě kaskádu změn v závislých třídách, je vhodné uvažovat o takové refaktoraci, po níž bude změna omezena pokud možno na jedinou třídu 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 32

33 Mezi třídami 5/5 Paralelní hierarchie dědičnosti Občas se stává, že s každou definicí potomka jedné třídy musíte současně definovat i potomka jiné třídy; v takovém případě je vhodné se zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné obě hierarchie dědičnosti nějak sloučit Nekompletní knihovní třída Máme-li knihovnu, jejíž obsah nemůžeme změnit, a potřebujeme-li metodu, která v této knihovně není definovaná, často její definici připíchneme k jiné třídě; vhodnější by ale bylo definovat separátní knihovní třídu, která bude schránkou na takovéto metody Rozmělněné řešení O rozmělněném řešení hovoříme tehdy, je-li k dosažení řešení potřeba příliš mnoho (třeba 5) tříd dané vrstvy; v takovém případě bychom měli uvažovat o úpravě návrhu 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 33

34 Vaše jistota na trhu IT Literatura 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 34

35 Doporučená literatura 1/7 OOP Naučte se myslet a programovat objektově, Computer Press 2010, ISBN Učebnice pro středoškoláky psaná jako rozhovor Soustředí se na to, jak program navrhnout Není to učebnice jazyka, jazyk je pouze nástroj Učí navrhovat programy podle výše uvedených zásad ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 35

36 Doporučená literatura 2/7 Myslíme objektově v jazyku Java Vydala Grada, 2008 ISBN , chystá se nové vydání pro Javu 7 Nepředpokládá žádné předchozí programátorské znalosti Na rozdíl od ostatních učebnic neučí hlavně syntaxi a knihovny, učí především programování Učí navrhovat programy podle výše uvedených zásad a na příkladech ukazuje nebezpečí při jejich nedodržení ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 36

37 Doporučená literatura 3/7 M. Fowler: Refaktoring zlepšení existujícího kódu, Grada 2003, ISBN Katalog metod úprav kódu zlepšujících návrh a neměnících funkčnost Velmi dobrý překlad J. Bloch: Java efektivně, 57 zásad sw experta, Grada 2002, ISBN Důležité zásady návrhu dobrého kódu; jedna z nejlepších knih o programování Akceptovatelný překlad K. Beck: Programování řízené testy, Grada 2004, ISBN Představení koncepce + řada doporučení Akceptovatelný překlad, je psána pro Američany Už nejsou v nabídce, je třeba hledat v knihovnách Copyright 2009, Rudolf Pecinovský ICZ 37

38 Doporučená literatura 4/7 Joshua Bloch: Effective Java Second Edition, 2008 Sun Microsystems, Inc. ISBN Prezentace klíčových zásad defenzivního programování spolu s podrobným výkladem možných důsledků porušování těchto zásad Vyhodnocena jako nejlepší kniha o Javě všech dob Autor Javy prohlásil, že kdyby knihu znal, navrhl by podle ní Javu lépe 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 38

39 Doporučená literatura 5/7 The CERT Oracle Secure Coding Standard for Java, 2012 Pearson Education, Inc. ISBN Kompendium zásad pro vývoj bezpečných aplikací deklarovaných (a vyžadovaných) firmou Oracle 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 39

40 Doporučená literatura 5/7 Vydal Computer Press 2005, ISBN Podrobně vysvětluje řadu konstrukcí, které jinde podrobně česky vysvětlené nenajdete: Parametrizované typy a typové parametry Výčtové typy Anotace Kódování znaků rozšířené sady Unicode Je vyprodaná, ale můžete si ji legálně zdarma stáhnout ve formátu PDF na adrese ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 40

41 Doporučená literatura 7/7 Návrhové vzory 33 vzorových postupů pro objektové programování, Computer Press, 2007, ISBN Učebnice návrhu programů pro pokročilejší, předpokládá znalosti zhruba na úrovni modré učebnice Koncipovaná opět jako rozhovor ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 41

42 Vaše jistota na trhu IT Rozhraní Implementace Rozhraní Implementace Signatura Kontrakt Dokumentační komentáře Zásady správného programování

43 Programování proti rozhraní Jedna z hlavních zásad říká, že programovat se má proti rozhraní a ne proti implementaci Řada studentů ale stále netuší, co to je rozhraní a k čemu je v programu dobré Další možná umějí implementovat interface, ale vůbec netuší, kdy by jej měli zakomponovat do svého návrhu => Následuje malé opakování 2012 e-bezpečnost v Kraji Vysočina 43

44 Rozhraní Implementace Definuje, co bude zbytek programu o dané entitě vědět Všem na sebe všechno řekne Zabezpečuje, aby entita plnila svoji funkci Všechno se snaží maximálně utajit I samotné rozhraní má dvě složky Signatura Specifikuje vlastnosti, které může zkontrolovat překladač (názvy, typy, ) Kontrakt Doplňuje další důležité informace, které však překladač zkontrolovat nedokáže o jejich dodržení se musí postarat programátor Copyright 2006, Rudolf Pecinovský VŠE 03 44

45 Příklad rozhraní ITvar v projektu Tvary Copyright 2006, Rudolf Pecinovský VŠE 03 45

46 Příklad: Přesouvač Definici plynulého posunu nebudeme programovat v každé třídě, ale vytkneme ji do zvláštní třídy, která bude všechny tvary obsluhovat Instance třídy Přesouvač jsou ochotny plynule přesunout každého, kdo implementuje interface ITvar K implementaci se třídy musí veřejně přihlásit ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 46

47 Obsluha instancí neznámí třídy Pokud Přesouvač obsluhuje všechny instance rozhraní ITvar, je schopen plynule přesunout i instance třídy, která v době jeho vzniku ještě vůbec neexistovala stačí, aby třída implementovala ITvar ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 47

48 Zjednodušení požadavků Z hlediska objektů, které chtějí být pouze plynule přesouvány, má rozhraní ITvar z předchozího příkladu na implementující třídy zbytečně velké nároky Přesouvači by mělo stačit, když instance umí prozradit svoji pozici a umí se přesunout na zadanou pozici; vše ostatní je zbytečné Lepší řešení je proto definovat nové rozhraní, např. IPosuvný, které omezí své požadavky na ty, jejichž splnění přesouvač bezpodmínečně potřebuje Třída může implementovat několik rozhraní současně Můžeme proto definovat a implementovat i další rozhraní, která např. definují požadavky instancí třídy Kompresor na instance, které chtějí plynule měnit svůj rozměr ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 48

49 Implementace více rozhraní Když budou všechny třídy tvarů implementovat všechna rozhraní, diagram se opět znepřehlední K zpřehlednění diagramu využijeme možnosti definovat mezi rozhraními vztahy dědičnosti: Potomek přebírá všechny požadavky předka a může přidat i své vlastní ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 49

50 Pravidla dědičnosti rozhraní Rozhraní může být potomkem jiného rozhraní; svého rodiče pak uvede v hlavičce za slovem extends interface IHýbací extends IPosuvný, INafukovací V diagramu tříd znázorňujeme vztah předek potomek šipkou s trojúhelníkovým koncem ukazujícím k předku Dceřiné rozhraní přebírá (dědí) všechny metody deklarované rodičem Třídy implementující dceřiné rozhraní musí implementovat všechny jeho metody včetně zděděných Copyright 2006, Rudolf Pecinovský VŠE 05 50

51 Použití v projektu ICZ, 2011 Rudolf Pecinovský Úvod do OOP 51

52 Vaše jistota na trhu IT Děkuji za pozornost Rudolf Pecinovský mail: ICQ: e-bezpečnost v Kraji Vysočina 52

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Metodika. Architecture First. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz

Metodika. Architecture First. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz Copyright Rudolf Pecinovský, Soubor: 2014_Comm_PrW_Architecture First Methodology.doc, verze 1.00.2413, uloženo po 9.6.2014 14:43 1 z 39 Metodika Architecture First Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz

Více

ČÁST 1. Zahřívací kolo. Co je a k čemu je návrhový vzor 33

ČÁST 1. Zahřívací kolo. Co je a k čemu je návrhový vzor 33 Stručný obsah Část 1: Zahřívací kolo Kapitola 1 Co je a k čemu je návrhový vzor 33 Kapitola 2 Zásady objektově orientovaného programování 39 Kapitola 3 Co konstruktor neumí (Jednoduchá tovární metoda Simple

Více

Generátor kódu. a jeho uplatnění ve výuce programování. Rudolf PECINOVSKÝ rudolf@pecinovsky.cz

Generátor kódu. a jeho uplatnění ve výuce programování. Rudolf PECINOVSKÝ rudolf@pecinovsky.cz Generátor kódu a jeho uplatnění ve výuce programování Rudolf PECINOVSKÝ rudolf@pecinovsky.cz Trendy poslední doby Další a další státy si uvědomují nutnost zařazení výuky programování do učiva základních

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Metodika Architecture First a její podpora v prostředí BlueJ++

Metodika Architecture First a její podpora v prostředí BlueJ++ Metodika Architecture First a její podpora v prostředí BlueJ++ Rudolf PECINOVSKÝ rudolf@pecinovsky.cz DidInfo 2015 1 Proč prosazuji metodiku Architecture First Technologická signatura Je třeba předvídat

Více

VÝVOJ DISTRIBUOVANÝCH APLIKACÍ V SYSTÉMU PLAANT

VÝVOJ DISTRIBUOVANÝCH APLIKACÍ V SYSTÉMU PLAANT VÝVOJ DISTRIBUOVANÝCH APLIKACÍ V SYSTÉMU PLAANT Rudolf Pecinovský Amaio Technologies, Inc., rudolf@pecinovsky.cz ABSTRAKT: Systém Plaant je nástrojem pro vývoj a následnou údržbu distribuovaných databázových

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Copyright Rudolf Pecinovský, Soubor: 02_Rozhraní x Interfejs.doc, verze 1.00.2413, uloženo čt 9.10.2014 12:44 1z 55. Rozhraní. interface (interfejs)

Copyright Rudolf Pecinovský, Soubor: 02_Rozhraní x Interfejs.doc, verze 1.00.2413, uloženo čt 9.10.2014 12:44 1z 55. Rozhraní. interface (interfejs) Copyright Rudolf Pecinovský, Soubor: 02_Rozhraní x Interfejs.doc, verze 1.00.2413, uloženo čt 9.10.2014 12:44 1z 55 Rozhraní interface (interfejs) Obsah Copyright Rudolf Pecinovský, Soubor: 02_Rozhraní

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

knihovna programátora

knihovna programátora knihovna programátora Učebnice pro ty, kteří nechtějí zůstat obyčejnými kodéry, ale chtějí se stát špičkovými architekty Postupuje podle metodiky Architecture First Soustředí se na návrh programů a osvojení

Více

typová konverze typová inference

typová konverze typová inference Seminář Java Programování v Javě II Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (2) 1/ 36 Téma přednášky Rozhraní: použití, dědičnost Hierarchie

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Základní pojmy objektově orientovaného programování Objekt vychází z reálného světa. Má dva charakteristické rysy. Všechny objekty mají stav Všechny objekty

Více

Osnova předmětu IB053. Historie předmětu IB053

Osnova předmětu IB053. Historie předmětu IB053 Osnova předmětu IB053 Část A: Efektivita práce při tvorbě programu 1. Snížení chybovosti při tvorbě programu 2. Snížení doby potřebné k odstraňování chyb 3. Využití dříve napsaných částí programu 4. Nezávislost

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue.

Třídy. Instance. Pokud tento program spustíme, vypíše následující. car1 má barvu Red. car2 má barvu Red. car1 má barvu Blue. 23. Třídy, generické třídy, instance, skládání, statické metody a proměnné. Zapouzdření, konstruktory, konzistence objektu, zpřístupnění vnitřní implementace, modifikátory public a private. Polymorfismus,

Více

Vaše jistota na trhu IT. Balíčky. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz

Vaše jistota na trhu IT. Balíčky. Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz Vaše jistota na trhu IT Balíčky Rudolf Pecinovský rudolf@pecinovsky.cz Problémy velkých aplikací Rozsáhlé aplikace používají velké množství názvů objektů a jejich zpráv, které různé části programu sdílí

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Objektově orientované programování? Co to je?

Objektově orientované programování? Co to je? Objektově orientované programování? Co to je? RUDOLF PECINOVSKÝ 1 1 ICZ a.s. Hvězdova 2a, 140 00 Praha 4; VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; Tel.: +420 603 330 090, e-mail: rudolf@pecinovsky.cz;

Více

Dědění, polymorfismus

Dědění, polymorfismus Programování v jazyce C/C++ Ladislav Vagner úprava Pavel Strnad Dědění. Polymorfismus. Dnešní přednáška Statická a dynamická vazba. Vnitřní reprezentace. VMT tabulka virtuálních metod. Časté chyby. Minulá

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Databázové patterny. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Databázové patterny MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Co je databázový pattern o Pattern: Přiřazení rolí o Pattern: Klasifikace Databázové patterny o Odzkoušené a doporučené

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy 11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost diagramům tříd, asociaci,

Více

KOPENOGRAMY A JEJICH IMPLEMENTACE V NETBEANS

KOPENOGRAMY A JEJICH IMPLEMENTACE V NETBEANS KOPENOGRAMY A JEJICH IMPLEMENTACE V NETBEANS Rudolf Pecinovský ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií rudolf@pecinovsky.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Projekt do předmětu PAS. Textový editor

Projekt do předmětu PAS. Textový editor Projekt do předmětu PAS Textový editor 1. prosince 2005 Kamil Dudka, xdudka00@gmail.com Fakulta informačních technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1 Úvod 1 2 Návrh 1 2.1 Uživatelskérozhraní.....

Více

Překladač a jeho struktura

Překladač a jeho struktura Překladač a jeho struktura Překladače, přednáška č. 1 Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz http://fpf.slu.cz/ vav10ui Poslední aktualizace: 23. září 2008 Definice

Více

Předměty. Algoritmizace a programování Seminář z programování. Verze pro akademický rok 2012/2013. Verze pro akademický rok 2012/2013

Předměty. Algoritmizace a programování Seminář z programování. Verze pro akademický rok 2012/2013. Verze pro akademický rok 2012/2013 Předměty Algoritmizace a programování Seminář z programování Verze pro akademický rok 2012/2013 Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Přednášky Jiřina Královcová MTI, přízemí budovy A Tel: 48 53 53 521

Více

knihovna programátora

knihovna programátora knihovna programátora Učebnice pro ty, kteří nechtějí zůstat obyčejnými kodéry, ale chtějí se stát špičkovými architekty Postupuje podle metodiky Architecture First Soustředí se na návrh programů a osvojení

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Výsledky bezpečnostního auditu TrueCryptu. Ing. Josef Kokeš. CryptoFest 2015

Výsledky bezpečnostního auditu TrueCryptu. Ing. Josef Kokeš. CryptoFest 2015 Výsledky bezpečnostního auditu TrueCryptu Ing. Josef Kokeš CryptoFest 2015 Obsah TrueCrypt Bezpečnostní audity TrueCryptu Audit č. 1 Audit č. 2 Zhodnocení Diskuse TrueCrypt Populární nástroj pro šifrování

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

návrhový vzor Singleton.

návrhový vzor Singleton. KAPITOLA 2 Návrhový vzor Singleton Jazyk PHP 5 vám pomocí klíčových slov public, protected a private umožňuje kontrolovat, kdo získá přístup k určitým atributům a metodám třídy. Dále vám jazyk PHP 5 umožňuje

Více

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas Jak testovat software v praxi aneb šetříme svůj vlastní čas Proč testy nepíšeme Nemáme na to čas Platí v cca 5% případů Nový projekt Prototyp je třeba mít během pár dní Počítá se s tím, že další verze

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Programování v C++ VI

Programování v C++ VI Programování v C++ VI Konstruktory, destruktory a dědičnost Konstruktory a dědičnost I když jsme se bavili o dědičnosti, trochu jsme zapomněli na konstruktory to se ale nevyplácí, vzpomeňte si, jak důležitý

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 Právo friend Přetěžování operátorů Nikola Beneš 16. listopadu 2015 PB161 přednáška 9: friend, přetěžování operátorů 16. listopadu 2015 1 / 30 Reklama PB173 Tematicky

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Výuka programování pro praxi

Výuka programování pro praxi Výuka programování pro praxi Rudolf Pecinovský ICZ a.s., 104 00 Praha 4, Hvězdova 1689/2a VŠE, Fakulta informačních technologií, 130 67, Praha 3, nám W. Cuhurchilla 4 rudolf@pecinovsky.cz 1 Úvod Procházíme-li

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for

Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Funkce, podmíněný příkaz if-else, příkaz cyklu for Definice funkce Funkce je pojmenovaná část programu, kterou lze dále zavolat v jiné části programu. V Pythonu je definována klíčovým slovem def. Za tímto

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Stromy 1 / 32 Obsah přednášky Pole a seznamy Stromy Procházení stromů Binární stromy Procházení BS Binární vyhledávací stromy 2 / 32 Pole Hledání v poli metodou půlení intervalu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

Dolování v objektových datech. Ivana Rudolfová

Dolování v objektových datech. Ivana Rudolfová Dolování v objektových datech Ivana Rudolfová Relační databáze - nevýhody První normální forma neumožňuje vyjádřit vztahy A je podtypem B nebo vytvořit struktury typu pole nebo množiny SQL omezení omezený

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012

CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 CineStar Černý Most Praha 31. 10. 2012 Stejná aplikace na více zařízeních Michael Juřek Microsoft s.r.o. Potřebné ingredience 1. Portable libraries 2. Návrhový vzor MVVM 3. XAML 4. Abstrakce platformy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Pokročilé schopnosti OOP

Pokročilé schopnosti OOP Kapitola 7 Pokročilé schopnosti OOP V kapitole 6 jste absolvovali základy objektově orientovaného programování v PHP. V této kapitole budeme na těchto základech stavět. Seznámíte se s několika vyspělejšími

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY GNU/LINUX SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu GNU/Linux silnéaslabéstránky Autor Martin

Více

Základy programovaní 3 - Java. Unit testy. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 26.,27.

Základy programovaní 3 - Java. Unit testy. Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. 26.,27. Základy programovaní 3 - Java Unit testy Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 26.,27. listopad, 2014 Petr Krajča (UP) Unit testy 26.,27. listopad, 2014 1 / 14 Testování zásadní

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Obsah přednášky 9 Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Základy dědičnosti, přístupová práva Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky IB111 Programování a algoritmizace Programovací jazyky Programovací jazyky Programovací jazyk Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači Program Zápis algoritmu v programovacím

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Excel Asistent Magazín 06/2003

Excel Asistent Magazín 06/2003 Excel Asistent Magazín 06/2003 Pojmenované oblasti Jiří Číhař, Dataspectrum http:// // ExcelAsistentMagazín je určen k volnému šíření. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegům a přátelům.

Více

Java efektivně. Lukáš Zapletal liberix.cz. Pokročilejší techniky programování v Javě

Java efektivně. Lukáš Zapletal liberix.cz. Pokročilejší techniky programování v Javě Lukáš Zapletal liberix.cz Pokročilejší techniky programování v Javě Tato prezentace vychází kompletně z knihy J. Blocha: Effective Java (A-W 2001) u nás Java efektivně - 57 zásad softwarového experta (Grada

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D18_Z_OFF_OUT_UVOD.docx Informatika MS Office Outlook MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Desatero, aneb nejčastější chyby v programování

Desatero, aneb nejčastější chyby v programování Desatero, aneb nejčastější chyby v programování Aleš Keprt Univerzita Palackého listopad 2008, březen 2009 1. Nepoužívejte pole na místě veřejného rozhraní Používejte třídy obsahující pole uvnitř Pole

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více