Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série"

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série Rozpočtové změny RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské školy a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2015 takto: , MŠ Oáza v Praze 12, č. org Kč (výměna nevyhovujícího zámku u vchodových dveří v celkové částce Kč) Financování akce ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Pohádka v Praze 12, č. org Kč (nutná oprava pláště budovy, výměna podlahových krytin ve dvou třídách v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Jahůdka v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce soc. zařízení zaměstnanců a bytu, nátěr oplocení. v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Srdíčko v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce mlhoviště, výměna dlažby v části školní zahrady, nákup 4 ks nerez stolů do ŠJ v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Hvězdička v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce přípravné kuchyňky, rekonstrukce venkovního sociálního zařízení, výměna venkovních a vnitřních dveří v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy. Strana 1 (celkem 18)

2 , pol. 5331, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Kč (MŠ Tyršovka vybavení zahrady herními prvky, MŠ Karásek oprava venkovního můstku, mlhoviště, vč. trampolíny a venkovního pítka v celkové částce Kč) Financování akcí v částce Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, MŠ Zvoneček v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce dvou dětských umýváren a WC v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org Kč Kč (pořízení odlučovače tuků LAPOL do ŠJ, renovace soc. zařízení dvou tříd v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, MŠ Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce kotelny, oprava odpadů hl. řádu, oprava a nátěr střechy a oken (domeček/byt) v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Montessori v Praze 12, č. org Kč (lakýrnické a drobné zednické práce, výměna 2 bočních vstupních dveří v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org Kč Kč (oprava brouzdaliště (bazénu), zabezpečení školy, výměna podlahové krytiny, výměna zahradních prvků v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ Kč Strana 2 (celkem 18)

3 , pol. 5331, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, č. org Kč (dílčí oprava pláště střechy MŠ, topení + obložení TV, rekonstrukce soc. zařízení v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto příspěvku je spolufinancování akcí v částce Kč z investičního fondu školy , ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, č. org Kč (úprava otopné soustavy školy, malování tříd a chodeb v celkové částce Kč) Financování akcí ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, č. org Kč (kompletní oprava soc. zařízení MŠ Točná vč. výměny střešních oken a dvou malých oken, opravy a úpravy interiérů v ZŠ (výměna podlahových krytin, malování atd.), oprava teras MŠ Urbánkova, pořízení herních prvků pro ŠD, oprava oplocení MŠ Urbánkova a ZŠ, výměna spojovacích dveří do šaten ZŠ) v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , ZŠ Písnická v Praze 12, č. org Kč (dovybavení ŠJ konvektomatem, oprava propadající se dlažby, malba vnitřních prostor (výškové práce) v celkové částce Kč) Financování akcí v částce Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ Rakovského v Praze 12, č. org Kč (výměna kotlů ve školní kuchyni, oprava rozvodů ÚT a podružné regulace, oprava dlažby před hlavním vchodem, oprava podlahovin, oprava prostor před budovou školy /za barevnou bránou/ v celkové částce Kč) Financování akcí ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, č. org Kč (oprava stoupaček pavilon P5, oprava elektroinstalace v kolektorech, oprava krytů topení v MŠ, oprava toalet pavilonu P2, oprava výtahů v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org Kč 3113, pol. 6351, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org Kč Kč (oprava školnického bytu, vybudování hřiště pro ŠD a 1. stupeň, malování pavilonu 1. stupně v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí v částce Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy. Strana 3 (celkem 18)

4 , pol. 5331, ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč (oprava školnického bytu, pracovna chemie v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, č. org Kč (výměna oken v ZŠ v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ celkový součet MŠ a ZŠ Kč Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ a org Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozději do Další požadované úpravy po tomto datu nebudou akceptovány a budou považovány za porušení rozpočtové kázně. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč - na základě žádosti Husovy knihovny v Modřanech žádáme o navýšení příspěvku této organizace. Finanční prostředky vytvořené z nařízeného odvodu odpisů Husovy knihovny v Modřanech budou použity na krytí provozních nákladů, na základě usnesení rady MČ č. R ze dne (činnosti knihovnické), pol (neinvest. přísp. zřízeným PO), č. org Kč Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce Zdroj krytí: Příjmy roku II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací ( 3314, pol odvody příspěvkových organizací) Strana 4 (celkem 18)

5 RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/162/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na projekt specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 I. program pro školy a školská zařízení. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na následující projekty: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd Kč Preventivní program Proxima Sociale Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům Praze 12 Dlouhodobý program primární prevence v MŠ Dolinka JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ Kč Specializační studium pro ŠMP Kč Specifická prevence na ZŠ a MŠ K Dolům Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 3/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Na Beránku drogy nechceme Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 4/ Základní škola Písnická v Praze 12 Minimální preventivní program Kč Nový kolektiv Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 5/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 Společné Aktivně Mráčkovsky Inovativně S humorem Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč Strana 5 (celkem 18)

6 6/ Základní škola Rakovského Praze 12 Studium k výkonu specializovaných činností prevence soc. pat. jevů Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 7/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 Program primární prevence Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 8/ Základní škola Zárubova v Praze 12 Cesta do bezpečí Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/164/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol nákup ostatních služeb Kč ÚZ 0081 Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/163/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč z důvodu zkvalitňování servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a na dokrytí výdajů vynaložených na odměny za dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti roku 2015, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zabezpečení) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 6 (celkem 18)

7 RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Kč ÚZ ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 0081, ORG Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/185/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015 s povinnou spoluúčastí MČ. dotace ze státního rozpočtu 3113 (základní školy) pol (nákup ost. služeb) pol (neinvestiční transfery zřízeným PO), č. org. 101 pol (neinvestiční transfery zřízeným PO) Kč Kč Kč Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 7 (celkem 18)

8 RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice. RZ č. 32 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG Nová radnice MČ Praha Kč. Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 33 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Zvláštní účet Nová radnice. Strana 8 (celkem 18)

9 RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0013 na základě rozpočtové změny č. 32 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Zvláštní účet Nová radnice. Rozpočtové úpravy RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (ostatní nein. tranfery neziskovým a podobným organizacím), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery spolkům), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery nefinan. podnikatelským subjektům - FO), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery obecně prospěšným společnostem), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery cizím příspěvkovým organizacím), UZ Kč Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti životního prostředí na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 9 (celkem 18)

10 RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6112 (zastupitelstva obcí), pol (odměny členů zastupitel. obcí a krajů) Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (neinv. trans. obyv. nemající char. daru) Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou darů členům Zastupitelstva městské části Praha 12, jako ocenění jejich přínosu městské části Praha 12, nesouvisející s činností ve funkci zastupitele městské části Praha 12. Dary budou vyplaceny do 30. června 2015 dle schváleného usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (nákup ostatních služeb) na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku na účast žáků ZŠ Zárubova v Praze 12 na Mistrovství republiky základních škol v házené, které se uskuteční v Karviné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Strana 10 (celkem 18)

11 Poskytnutí účelové dotace na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu FREE MONET DAY STREET ACTIVITY (Mezinárodní den dětí) pořádaný ve spolupráci s DDM MONET. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) na 3113 (základní školy), pol (drobný hm. dlouhod. maj), UZ Kč Kč Nákup lisu na výrobu odznaků, vč. příslušenství k zajištění propagace projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce č.p Sofijské náměstí Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč V době přípravy rozpočtu pro rok 2015 nebyla ještě k dispozici prováděcí dokumentace, která by stanovila předpokládanou hodnotu rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost v rámci projektu Areál Ráček, i když v komentáři rozpočtu na rok 2015 tato skutečnost uvedena je. Aktuálně je předpokládaná hodnota rekonstrukce sociálního zázemí stanovena na cca Kč vč. DPH. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 11 (celkem 18)

12 RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol (neinvestiční transfery spolkům), UZ Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ Kč pol (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ Kč pol (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti kultury pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti kultury na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol (neinvestiční transfery spolkům), UZ 098 na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 pol (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ 098 pol (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti sportu pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti sportu na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 12 (celkem 18)

13 RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Kč pol ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Kč UZ 98 převést částky na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem UZ 98 pol neinvestiční transfery spolkům UZ 98 pol neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem UZ Kč Kč Kč na 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Kč pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Kč UZ 98 pol neinvestiční transfery spolkům Kč UZ 98 pol ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz Kč UZ 98 Čerpání finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti sociální pro rok 2015 z rozpočtu městské části Praha 12 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z ze dne , které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč Strana 13 (celkem 18)

14 Na financování projektu Areál Ráček byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Na Zvonici Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Na Zvonici Kč Na financování projektu Areál Na Zvonici byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup dlouhodobého hm. maj. j.n.) Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s nákupem 1 ks digitálního piana do obřadní síně v areálu Viniční domek : Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 14 (celkem 18)

15 RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště Tyto prvky budou zařazeny jako dlouhodobý majetek. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) na 3113 (základní školy), pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Kč Poskytnutí dotace na základě usnesení Rady městské části Praha 12 č. R na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu akce pod názvem Dvanáctka jede, která se uskuteční ve dnech v areálu Domu dětí a mládeže Praha 12 - Monet. Cyklosoutěž je určena pro děti ze základních a mateřských škol. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Opatření k zamezení vzniku splavenin - Branišovská Kč Strana 15 (celkem 18)

16 na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG projekt Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Kč Při přípravě rozpočtu na rok 2015 jsme pro stavbu Opatření k zamezení vniku splavenin - Branišovská vycházeli z položkového rozpočtu uvedeného v dokumentaci pro zadání stavby zpracovaného projektovým ateliérem Promika s.r.o.. Nabídkový rozpočet pro tuto stavbu byl o cca Kč nižší. Finanční prostředky je nutné použít na další opravy povrchů především chodníků a pěších komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Rekonstrukce č.p Sofijské náměstí Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0610, ORG projekt Rekonstrukce bývalé školní družiny v ulici K Dolům Kč Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům - navýšení rozpočtových nákladů. V současné době jsou smluvní náklady ve výši tis. Kč, tedy o 792 tis. Kč vyšší než předpokládal kontrolní rozpočet. Po zahájení stavby a v průběhu bouracích prací vznikly požadavky na provedení dodatečných prací na zakrytých konstrukcích, zejména krovu, které v mezidobí od přípravy projektu degradovaly. Lze očekávat, s ohledem na charakter stavby rekonstrukci, ještě další dodatečné práce, proto je nutné vytvořit finanční rezervu, dle odborného posouzení až tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 16 (celkem 18)

17 RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery spolkům) Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí daru Českému svazu včelařů o.s., základní organizaci MODŘANY. Darovací smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3753 (monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb, na ulici Strakonická, v k.ú. Komořany v Praze 12, schváleno radou č. R ze dne Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč povinná spoluúčast z 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) Kč Kč Strana 17 (celkem 18)

18 na 3113 (základní školy) pol (nákup ost. služeb) pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Kč Finanční prostředky budou označeny UZ Jedná se o povinnou finanční spoluúčast na schválený projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 18 (celkem 18)

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-022-006-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Rozpočtové změny RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 22.42.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Rozpočtové změny RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-004-005-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 XI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 75.13.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I.

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R-113-009-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XIV. série Rozpočtové změny RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-029-013-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 36 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 72.03.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Rozpočtové změny RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-189-022-18 ze dne 5.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření IX. série Rada městské

Více

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 21.27.07 Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 4.000.000,- Kč jako mimořádný

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-186-012-18 ze dne 24.9.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VII. série Rada městské

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 84.20.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Rozpočtové změny RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I.

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-154-004-14 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 125.82.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-009-16 ze dne 21.3.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Rada městské části 1. s c h v a l

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-001-18 ze dne 29.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření X. série Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-21-003-13 ze dne 26.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 2 1. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-101-016-13 ze dne 5.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 65.48.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 127.03.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 - VII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne č.j.: 623/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne 11.09.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 25.22.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek

Více

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10

Více

RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč

RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-094-001-12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.54.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 60.09.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 235 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 235 ze dne č.j.: 270/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 22.04.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 291 ze dne 21.05.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 278 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 278 ze dne č.j.: 295/2017 Rozpočtové opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 278 ze dne 17.05.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

229/18/a /18/a

229/18/a /18/a Příloha 1 Schváleno RM 01. 10. 2018 Oddělení investic - ORJ 4 229/18/a 4216 4 1147 4216 4 1147 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník - dotace IROP - úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečně

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2015 (v tis. Kč)

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2015 (v tis. Kč) Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2015 Běžné výdaje na rok 2015 na rok 2015 rok 2015 rok 2015/SR rok 2015/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 19 030,00 17 970,00 16 908,01 88,85% 94,09% KANCELÁŘ STAROSTY

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Běžné výdaje na rok 2013 na rok 2013 rok 2013 rok 2013/SR rok 2013/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 20 780,00 20 811,50 19 184,45 92,32% 92,18% KANCELÁŘ

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE 26.9.2018 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í MUDr. Miloslav Mandík Ing. Svatomír

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 384 ze dne 19.06.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 211 ze dne 10.04.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 787 ze dne 28.11.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 11.04.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2019 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 schválený Rozpočet 2018 upravený Legenda Plnění 2018 k 31.12.2018 % plnění upraveného r. Agregované provozní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ROZPOČET VÝDAJE

ROZPOČET VÝDAJE ROZPOČET 216 - VÝDAJE Běžné výdaje dle paragrafů a položek rozpočtové skladby na rok 216(v tis. Kč) Michálkovice 2212 2219 2321 3111 3113 Silnice 5139 nákup materiálu 82 5169 nákup ostatních služeb 355

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 203 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 203 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 203 ze dne 28.03.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav)

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav) Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav) Rozpočet města Napajedla na rok 2017 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření,

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 27.03.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 139 ze dne Změna objemu rozpočtu roku 2017 s o u h l a s í II. d o p o r u č u j e č.j.: 143/2017 Změna objemu rozpočtu roku 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 139 ze dne 13.03.2017 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se změnou objemu rozpočtu městské

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY Skupina Třída Účelový znak Text Návrh v Kč Změna v položkách RO č.1/2019 17.4.2019 RO č.2/2019 13.6.2019 RO č.3/2019 25.6.2019 Upravený v Kč Třída 1 -

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-188-005-18 ze dne 10.10.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VIII. série Rada městské

Více

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části 2. zasedání dne 28.11. 2018 USNESENÍ č. 27/18/RMČ k Návrhu Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 Rada po projednání I. souhlasí s návrhem rozpočtu MČ Praha

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. SCHVÁLENÝ Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Par. Název paragrafu Pol. Název položky UZ ORG

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne 28.8.2017 -Rozpočtová změna 386/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 309 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 309 ze dne 07.05.2014 č.j.: 333/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 309 ze dne 07.05.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne č.j.: 743/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 718 ze dne 18.10.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

Zastupitelstvo města Čelákovice

Zastupitelstvo města Čelákovice Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 4. 3 Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 Název tisku Rozpočet města 2014 úprava č. 5 Zpracovatel: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Předkladatel: PhDr.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 636 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 636 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 25.09.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne 31. 5. 2019 Schválené rozpočtové opatření města Jindřichův Hradec Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 502/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 463 ze dne 19.07.2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské

Více

Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n. 20 10 10 5169 Nákup ost. služeb (zimní údržba, čištění MK) 600 600 600 5171 Opravy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180004

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180004 NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 Č. RO180004 Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA Číslo usneseni: 28/30ZM/2018 Termín jednání: 28.06.2018 ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ v Kč Číslo

Více

Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 19. 2. 2015 č. usn. 2015/3/86 Město Štětí Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Předmětem I. Rozpočtového opatření je především zařazení nových a úprava některých stávajících investičních

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 577 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 577 ze dne č.j.: 632/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 577 ze dne 10.08.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 11.06.2019 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY RADA OBCE RADA OBCE Skupina 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000 2 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 166 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 166 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 166 ze dne 12.03.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne č.j.: 1003/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 942 ze dne 07.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12.

Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12. Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12 na rok 2016 OBSAH 1. Vedlejší hospodářská činnost 2. Finanční plán VHČ

Více