Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VI. série

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VI. série"

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření VI. série Rozpočtové opatření RO č. 91 v částce Kč na investiční akci Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu VOSA. z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ORG Zajištění projektů Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ORG Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v areálu VOSA Kč Smluvní závazky na tuto akci jsou vyšší o Kč proti rozpočtované částce. Důvodem navýšení rozpočtu akce je navýšení ceny stavebních prací na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem v 08/2018. RO č. 92 v částce Kč na investiční akci Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p z 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ORG Zajištění projektů Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ORG Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p Kč Strana 1 (celkem 9)

2 Akce Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 je novou akcí, která je vyvolána nutností přestěhovat nájemce kadeřnictví a prodejny v rekonstruovaném objektu Modřanská 4. Pro tyto nájemce budou vybudovány v souladu se schváleným záměrem rady nové prostory v 1.NP objektu Těšíkova 986, které jsou aktuálně nevyužité. Tyto nové prostory budou dále k pronajímání, až se stávající nájemci vrátí do Modřanské 4. Důvodem navýšení rozpočtu akce je navýšení ceny stavebních prací na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem v 08/2018. RO č. 93 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5137 (drobný hmotný dl. majetek) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na nákup drobného materiálu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RO č. 94 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol (nákup materiálu j.n.) Kč na 3900 (ostatní čin. související se služ. pro obyv.), pol (neinvestiční transfery spolkům) Kč Finanční prostředky budou použity jako dar na zabezpečení sportovní akce Pražská Noblesa dle darovací smlouvy č. SML 2018/288. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 2 (celkem 9)

3 RO č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity dle usnesení Rady městské části ze dne č. R ( Smlouva o poskytování služeb Pověřenec GDPR). Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I (mateřské školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org podíl SR UZ podíl EU UZ Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org podíl SR UZ podíl EU UZ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP /2018 ze dne na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky v částce Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. RO č. 97 v částce Kč na investiční akci Rozšíření kapacity MŠ Tyršovka v Praze 12 z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ÚZ 0000, ORG Zajištění projektů Kč Strana 3 (celkem 9)

4 z 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0000, ORG Realizace výpustního místa pro odpadní vody Kč na 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0000, ORG Rozšíření kapacity MŠ Tyršovka v Praze Kč U akce Rozšíření kapacity MŠ Tyršovka v Praze 12 je nutné navýšit rozpočet vzhledem k tomu, že nabídková cena dodavatele byla vyšší než předpokládaná hodnota zakázky. RO č. 98 v částce Kč na investiční akci Rekonstrukce objektu Modřanská 4. z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 00000, ORG Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze Kč z 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol (budovy, haly a stavby), ÚZ 00000, ORJ 0213, ORG Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná Kč z 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol (budovy, haly a stavby), ÚZ 00000, ORJ 0213, ORG Realizace výpustního místa pro odpadní vody Kč na 3612 (bytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0000, ORG Rekonstrukce objektu Modřanská Kč U akce Rekonstrukce objektu Modřanská 4 je nutné navýšit rozpočet této akce vzhledem k reálné ceně díla. Akci je nutné zahájit co nejdříve s ohledem na havarijní stav střechy objektu a nutnost využití poskytnuté dotace HMP do konce roku RO č. 99 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o Kč na dofinancování voleb prezidenta ČR 2018 a zajištění přípravy a průběhu voleb komunálních a do senátu Úřadem městské části Praha 12. V následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru ) Kč Strana 4 (celkem 9)

5 b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zabezpečení) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 100 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Lidské zdroje a platy o Kč na úhradu výdajů MČ Praha 12 spojených s realizací projektu Rozvoj a profesionalizace personálního potencionálu na městské části Praha (činnost místní správy) pol (konzultační, poradenské a právní služby) EU UZ ORG SR UZ ORG Kč Kč Zdroj krytí: Ponechané finanční prostředky z roku RO č. 101 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč na akci Hájíčkova v Praze 12. z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG 0000 Projekty (investice) Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG Hornocholupická (Na Beránku) Kč z 2212 (silnice), pol (opravy a udržování) ORJ 317, ORG Opravy a havárie pozemních komunikací Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 317, ORG Hájíčkova v Praze Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 5 (celkem 9)

6 RO č. 102 Přesun finančních prostředků z ORJ 0016 Kultura na ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce Kč V rámci zajištění dohod o provedení práce na projektu 100 let české státnosti. z ORJ (ost. záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) Kč na ORJ (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Zdroj krytí: ORJ RO č. 103 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč jako refundace vynaložených finančních prostředků za realizaci optimalizace hlavních jističů v jednotlivých školách a školkách v rámci realizace energetických úsporných opatření podporovaných MČ Praha 12 (příspěvek je zaokrouhlován na celé stokoruny) (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. Strana 6 (celkem 9)

7 RO č. 104 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o Kč jako refundace vynaložených finančních prostředků za realizaci optimalizace hlavních jističů v příspěvkové organizaci Sociální služby MČ Praha 12 v rámci realizace energetických úsporných opatření podporovaných MČ Praha (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Zdroj krytí: Ostatní finanční výdaje. RO č. 105 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol (nespecifikované rezervy) na 4349 (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) pol (nákup ostatních služeb) Kč Kč Finanční prostředky určené na úhradu paušální ceny za plnění Smlouvy o poskytování služby Online přepis pro osoby se sluchovým postižením č. SML 2018/299 OSV v roce Smlouva byla uzavřena dne mezi Městskou částí Praha 12 a společností TextCom s.r.o. s účinností od Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RO č. 106 v částce Kč na úhradu daňové povinnosti. z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ORG Zajištění projektů Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (úhrady sankcí jiným rozpočtům) Kč V rámci investiční akce Nová radnice došlo k opožděné úhradě DPH v rámci přenesené daňové povinnosti, v důsledku toho vystavil dne Finanční úřad pro hl. m. Prahu, územní pracoviště Praha Modřany, platební výměr na úhradu úroku z prodlení ve výši Kč, se splatností dne Strana 7 (celkem 9)

8 RO č. 107 Přesun finančních prostředků z ORJ 0011 Lidské zdroje a platy na ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč na výdaje MČ spojené s realizací projektu Komplexní podpora procesů plánování sociálních služeb v roce 2018, a to v následující rozpočtové skladbě: z ORJ (činnost místní správy) pol (ostatní osobní výdaje), UZ 81 na ORJ (ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) pol (nákup ostatních služeb), UZ Kč Kč Zdroj krytí: ORJ RO č. 108 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nájemné za nájem s právem koupě) Kč Finanční prostředky budou použity na pořízení služebního automobilu prostřednictvím leasingových splátek, který bude používán k plnění úkolů na úseku SPOD, tj. např. k návštěvám dětí v ústavních zařízeních, k cestám na jednání u soudu. Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím hl. m. Prahy. Strana 8 (celkem 9)

9 RO č. 109 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč f) 6171 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství) pol (činnost místní správy) Kč Zdroj krytí: příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím hl. m. Prahy. Milan Maruštík starosta Mgr. Jan Marhoul, B. A. 1. zástupce starosty Strana 9 (celkem 9)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-189-022-18 ze dne 5.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření IX. série Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-186-012-18 ze dne 24.9.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VII. série Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-001-18 ze dne 29.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření X. série Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-188-005-18 ze dne 10.10.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VIII. série Rada městské

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 72.03.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Rozpočtové změny RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I.

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R-113-009-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-022-006-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Rozpočtové změny RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-004-005-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 XI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní

Více

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 22.42.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XIV. série Rozpočtové změny RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-009-16 ze dne 21.3.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Rada městské části 1. s c h v a l

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Rozpočtové změny RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 727 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 727 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 727 ze dne 31.10.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

115/18/a /18/c

115/18/a /18/c Příloha 1 Schváleno RM 26. 4. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 115/2018 - RO 126/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 115/18/a 3299 5021 14 1199 3299 5021 14 1199

Více

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočtové opatření 2/2018 - Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY 8.2.2018 Par. Pol. Název Rozpočet Za paragraf Rozp. Op. Rozp. po změně Za paragraf Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 75.13.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 27.03.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 584 ze dne č.j.: 623/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne 11.09.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 718 ze dne č.j.: 743/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 718 ze dne 18.10.2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské

Více

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje:

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Skutečnost r. 2017 rozpočet r. 2018 1070 5222 Myslivost neinvestiční transfery spolkům

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2010 Návrh 2011 Pozn. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 930 000 1 919 467 1 600 000 2212

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 211 ze dne 10.04.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 787 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 787 ze dne 28.11.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 127.03.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Schválený rozpočet 2019

Schválený rozpočet 2019 ze dne 23.1. Rozpočet po změnách fialově-schválené RO Investiční nákupy a související výdaje - červeně-přesun mezi název akce 2212 Silnice položkami 5139 Nákup materiálu jn. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5154

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 65.48.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-029-013-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 36 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 384 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 384 ze dne 19.06.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

229/18/a /18/a

229/18/a /18/a Příloha 1 Schváleno RM 01. 10. 2018 Oddělení investic - ORJ 4 229/18/a 4216 4 1147 4216 4 1147 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník - dotace IROP - úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečně

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00 roku 2017 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 164 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 84.20.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Rozpočtové změny RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.54.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 11.04.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00 roku 2018 strana: 1 / 6 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

1) , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

1) , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 00551 4122 000 0,00 130 000,00 130 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Paragraf celkem: 0,00 130 000,00 130 000,00

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 460 00 1 460 00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 166 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 166 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 166 ze dne 12.03.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 203 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 203 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 203 ze dne 28.03.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Ploskovice R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.94c / Uc19s zpracováno: 08.05.2012 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 630 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentáře k rozpočtu na rok 2015 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n. 20 10 10 5169 Nákup ost. služeb (zimní údržba, čištění MK) 600 600 600 5171 Opravy

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více