VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké."

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Nová planetární stezka láká malé i velké Foto: Elen Sladká

2 BRODSKÉ KULTURNÍ LÉTO OBRAZEM Historická hostina str. 14. Foto: Markéta Švehlíková IMRPOSHOW str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Dvě podoby fotografie str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Bitva o slaměný hrad. Více na webu. Foto: Elen Sladká Vsetínská trojka ŽAMBOŠI Foto: Markéta Švehlíková Legenda české country ZELENÁČI Foto: Markéta Švehlíková Pohádková zahrada. Více na webu. Foto: Elen Sladká Tečka za prázdninami. Více na webu. Foto: Rostislav Rajchl 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

3 FOTOGALERIE Ve čtvrtek 20. srpna 2015 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Masarykova náměstí. Více na webu. Foto: Markéta Švehlíková V červenci 2015 byl zahájen zkušební provoz na první polovině budovaného dopravního terminálu Uherský Brod II. etapa. Více str. 5. Foto: Elen Sladká Mateřská škola v Havřicích si připomněla padesát let od svého založení. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Na tradiční skautský tábor na Smraďavce přijeli za malými skauty i oldskautky a starosta Patrik Kunčar. Více str. 7. Foto: Marcela Nováková Starosta Patrik Kunčar navštívil slovenskou obec Iža, kde se zúčastnil pietní připomínky 50. výročí velkých povodní. S obnovou jihoslovenské obce tehdy pomáhaly i firmy a spolky z Uherského Brodu. Více str. 9. Foto: archiv města Dne 15. srpna byl vysvěcen obnovený Mariánský sloup, který zničila loňská bouře. Celkové náklady na restaurování a zhotovení kopií zničených částí dosáhly Kč. Veřejná sbírka a sbírka farnosti Uherský Brod vynesla Kč. Ministerstvo kultury přispělo částkou cca Kč, zbývající částku ve výši téměř Kč uvolnilo Zastupitelstvo z rozpočtu města. Více na webu. Foto: Patrik Kunčar 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OSLAVU 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZA HUMNY 2467,, Uherský Brod VE STŘEDU 16. ZÁŘÍ 2015 VE SPOL. MÍSTNOSTI DPS ZA HUMNY 2467, UH.BROD Program: prohllíídky DPS country vystoupeníí dětíí z NZDM Větrníík vystoupeníí follkllorníího souboru Hollúbek VE ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ 2015 PŘED BUDOVOU DPS ZA HUMNY 2467, UH. BROD Program: hraje Orchestr Staniisllava Slládka zdraviice hostů hraje Orchestr Staniisllava Slládka 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

5 Milí spoluobčané, prázdniny a doba dovolených jsou za námi a s postupující sklizní zemědělských plodin, ovoce a zeleniny si čím dál víc uvědomujeme, že se opět neúprosně rychle blíží podzim. Léto bylo, aspoň co se týká slunečního svitu a teplot jak má být, i když trochu více deště a mírnější než extrémní teploty by naše představy o správné podobě léta víc přiblížily ideálu. Holt extrémy počasí se v posledních letech projevují čím dál častěji a nezbývá, než si na ně rychle zvyknout a v rámci možností se na ně připravit. Při pohledu na téměř vyschlou řeku Olšavu jsem trochu zapochyboval, jestli má vůbec smysl pokračovat na přípravě výstavby protipovodňových hrází, ale pak stačily tři dny vytrvalého deště se srážkovým úhrnem atakujícím 100 mm, a bylo jasné, že tempo přípravy musí pokračovat co nejrychleji, abychom v roce 2017 mohli začít s výstavbou. Ruku v ruce s hrázemi ovšem budeme muset zapracovat na zadržování vody v krajině, abychom byli lépe připraveni i na spalující žár a sucha. Možná se díky těmto extrémům počasí v zimě dočkáme také vydatné sněhové nadílky a budeme pak konečně moci těžit z kopcovitého terénu města, po kterém se možná v budoucnu budou prohánět lyžaři. Jak jsem se totiž dočetl v minulém čísle Brodského zpravodaje z pera jednoho zastupitele, chybí k rozvoji našeho města mimo jiné lanovka, která by vedla od dopravního terminálu někam do centra města. Kritika samozřejmě k opozici odjakživa patří a já se žádné konstruktivní kritice nebo návrhům nebráním, vždyť by nám všem mělo jít o prospěch všech obyvatel města. Nápady by ale měly mít reálný ekonomický a také realizovatelný základ, protože jinak to zavání laciným populismem. Schválně se zkuste podívat na letecký snímek Uherského Brodu a okolí a pokuste se navrhnout, kudy by měl vést obchvat města směrem na Prakšice a kolik domů máme vykoupit a zbourat. Přesto i na této věci pracujeme a v rámci nového územního plánu budeme tuto variantu ve spolupráci s experty hledat. Nebo se pokuste prostorově si představit mimoúrovňové křížení železničního přejezdu u Družby a nezapomeňte při tom přidat nějaký výškový metr navíc, protože se do budoucna počítá s elektrifikací této železniční trati. Když jsme před časem požádali projektanta z oboru dopravních staveb o posouzení této varianty (nadjezd nebo podjezd), odmítl se tím vůbec zabývat, protože to z jeho pohledu nemá smysl. Z tohoto důvodu byl představen záměr zkapacitnění této křižovatky pomocí odbočovacích pruhů. Proto abychom realizovali věci, o které občané města opravdu stojí, zpracovali jsme před několika měsíci rozsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se mohli zapojit všichni naši obyvatelé. Na základě těchto priorit se pak snažíme plánovat investice a v souladu s rozpočtovým výhledem tyto investice také finančně pokrýt. Není od věci se pro osvěžení paměti na tyto dva dokumenty občas podívat. ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ Na závěr mi vážení čtenáři dovolte, abych se s vámi podělil o jednu dobrou zprávu. Dne byl po mnoha měsících peripetií a nekonečných stavebních úprav konečně vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby Masarykova náměstí. Protože se nám díky vstřícnosti poskytovatele dotace (ROP Střední Morava) podařilo posunout termín vyúčtování dotace, není tato ohrožena. Proti původnímu termínu nabrala stavba skluz neskutečných 10 měsíců a byla tak noční můrou všech zainteresovaných. Jak jsem před časem avizoval, nyní nastává fáze hledání viníka a vyčíslení škod, které díky vadám projektu a chybám realizace vznikly, o sankcích za zpoždění stavby nemluvě. Po vyčíslení výše škody soudním znalcem z oboru dopravních staveb budou zaslány předžalobní výzvy projekční a stavební firmě. Pokud se nedohodneme na způsobu řešení a náhradě škody, obrátíme se na soud. Také komunikační propoj Fortna byl dne 20. srpna zkolaudován a od 1. září bude sloužit svému účelu. Chci z tohoto místa poděkovat všem občanům a zejména obchodníkům a podnikatelům, kteří mají provozovny na Masarykově náměstí, za trpělivost a shovívavost. Doufám, že všem bude dostatečnou odměnou krásně zrekonstruované náměstí, které bude lákat k příjemnému posezení, procházkám a přátelským setkáním. V brzké době proto přibude přímo v ploše náměstí také vkusný stánek s občerstvením a tolik žádaným posezením. S úctou Patrik Kunčar, starosta ZMĚNA STANOVIŠŤ ODJEZDŮ AUTOBUSŮ V sobotu 18. července 2015 došlo k přesunutí autobusové dopravy ze stávajících zastávek před nádražím ČD na nová stanoviště na dopravním terminálu. Jízdní řády se k tomuto datu nemění. Více informací včetně rozmístění zastávek na novém dopravním terminálu naleznou cestující na informačních letácích v nádražní budově ČD a v autobusech na linkách městské hromadné dopravy. Provozovatelem dopravního terminálu je na základě výběrového řízení společnost ČSAD Uherské Hradiště a.s. Staré autobusové nádraží bude nadále fungovat. Ke změně organizace dopravy a převedení všech spojů ze starého autobusového nádraží na nový dopravní terminál dojde 13. prosince 2015 v souvislosti se změnou jízdních řádů. Od tohoto data bude staré autobusové nádraží uzavřeno. Od července 2015 je tak zahájen zkušební provoz na první polovině budovaného dopravního terminálu Uherský Brod II. etapa, jehož realizace je finančně podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Aktuálně byly v rámci další části projektu zahájeny práce v přednádražním prostoru budovy ČD. Žádáme proto chodce, aby dbali na svou bezpečnost při pohybu kolem staveniště a respektovali zákaz vstupu do vyhrazeného staveniště. České dráhy také v minulých dnech zahájily rekonstrukci samotné budovy nádraží ČD, kterou budou financovat z rozpočtu ČD. -es- Dotace Zlínského kraje dobrovolným hasičům Na návrh Hasičského záchranného sboru ZK poskytl Zlínský kraj městu Uherský Brod pro jednotky sboru dobrovolných hasičů dvě dotace. První ve výši Kč byla určena na nákup elektrocentrály, kterou budou využívat hasiči z Těšova. Po výběrovém řízení formou elektronické aukce byla pro hasiče zakoupena elektrocentrála Honda za Kč. Druhá dotace ve výši Kč byla přidělena havřickým hasičům na opravu laku zásahového dopravního automobilu Avia, který po 33 letech služby už velmi nutně potřeboval nový kabát. Celková oprava s nástřikem kabiny, skříňové nástavby a podvozku stála téměř Kč. -vh- UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. ZÁŘÍ DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 1. ŘÍJNA BRODSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci, není-li uvedeno jinak. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědná redaktorka: Elen Sladká Redaktorka: Markéta Švehlíková Kontakt: tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: PaedDr. Dagmar Vichorcová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Grafická úprava, zlom: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme nové členy Zastupitelstva města Uherského Brodu Kdy a proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky? Komunální politiku jsem začal sledovat a vstoupil do ní v roce 2010, kdy jsem kandidoval ve volbách do Zastupitelstva města v Uherském Brodě za Nezávislé za rozvoj města. Tehdy tato strana získala v zastupitelstvu celkem čtyři mandáty. Dále jsem se však nijak aktivně politického dění ve městě neúčastnil. Již v průběhu roku 2013 jsme společně s dalšími osobami rozhodli, že bychom rádi zasáhli do dění v našem městě. Naše volba nakonec padla na stranu ANO 2011 a založili jsme místní organizaci, se kterou jsme se zúčastnili komunálních voleb v roce Vaše strana se před komunálními volbami objevila jako alternativa tradičních politických stran a podařilo se vám získat tři mandáty. Čím myslíte že jste voliče nejvíce oslovili? Domnívám se, že každá změna může oslovit voliče. Tradiční silné strany v našem městě mají již po dlouhé roky své voliče, kteří jen velmi těžce mění své zvyklosti a raději volí svoji jistotu, než aby dali možnost novým uskupením. Nutno však říci, že strana ANO 2011 měla již dlouho silné postavení v rámci České republiky. I tohoto jsme částečně využili, sestavili volební program a kandidátku, na které byli zejména noví kandidáti, kteří se nijak výrazně v minulosti neúčastnili politického dění v Uherském Brodě. Naše Martin Kovařík (ANO) Je mu 40 let, vychovává jedno dítě. Absolvoval Střední zemědělskou školu, obor zootechnik agronom. V roce 1994 nastoupil k Policii ČR, kde pracoval jako policista nejprve v Praze, poté v Brně a Uherském Hradišti. Následně začal pracovat v Uherském Brodě, kde působí dodnes, nyní již jako strážník Městské policie. Mezi jeho záliby patří sport, působil jako aktivní hráč basketbalu v TJ Spartak Uherský Brod. Nyní se mu věnuje již jen rekreačně a jako trenér mládeže. Dále ho baví jízda na kole a lyžování. strana zároveň připravila několik předvolebních akcí, na kterých jsme voliče seznámili s naším volebním programem. Všemi těmito okolnostmi jsme přesvědčili velkou část voličů z řad občanů našeho města, a i proto jsme získali již zmiňované tři mandáty. Jste v Zastupitelstvu města úplným nováčkem. Co vás na jeho fungování nejvíce překvapilo v pozitivním, nebo negativním smyslu. Zcela určitě není pro nového zastupitele jednoduché se rychle zorientovat v průběhu jednání zastupitelstva. První jednání bylo pro mě hodně nepřehledné, tato situace se však změnila v průběhu dalších zasedání. Pokud se týká jednotlivých bodů v jednání, vždy rozhoduji dle svého názoru a přesvědčení, což by mělo být samozřejmě prioritou každého zastupitele. Bohužel ne vždy jsem byl spokojen s výsledky hlasování, protože jsem byl přesvědčen a hlasoval jinak, než hlasování dopadlo. To je však pouze osobní zklamání o správnosti věci. Pro opoziční zastupitele však těchto zklamání zřejmě bude daleko více. Dalším zklamáním je účast z řad občanů, která je velmi nízká. Velký vliv na toto však má zcela jistě čas jednání, který již byl opakovaně připomínkován. Na co se v práci zastupitelstva chcete zaměřit především? Již před volbami jsem uvedl, že mojí prioritou je bezpečnost obyvatelstva a podpora sportu. A toto stále platí. Samozřejmě se budu nadále snažit dodržet předvolební program naší strany. I v tomto směru budeme směřovat naše návrhy, připomínky a hlasování. Jak jako strážník Městské policie vidíte bezpečnost ve městě? Máme se bát přílivu uprchlíků do našeho regionu? Jsme přece jen příhraniční region A co kamerový systém a parkování ve městě? V Uherském Brodě pracuji jako policista a strážník již 20 let. Pokud se týká celkové bezpečnostní situace, vnímám naše město dlouhodobě jako bezpečné. Pokud se týká přílivu uprchlíků, myslím, že tohoto se zatím obávat nemusíme. Celou situaci sleduji i jako další občané zejména z médií. Náš stát není pro ně zatím cílové místo. A v našem krásném městě jsem zatím žádného uprchlíka nepotkal. Co se týká poslední části otázky, kamerový systém hodnotím kladně, zejména z důvodu prevence. Lze předpokládat, že pokud pachatel nebo nějaký výtržník ví, že je možná v záběru monitorovacího systému, od svého jednání upustí. Samozřejmě není to vždy, potom NEKONČÍ PLATNOST VAŠEHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU? je snazší pro policii tohoto pachatele dopadnout a protiprávní jednání mu prokázat. Rozšíření kamerového systému tedy podporuji. Bohužel jeho pořízení a provoz není nejlevnější, což je jistě jediný problém, proč nemáme jejich větší síť. Zároveň chci ubezpečit občany, že kamerový systém je tu pro ně a nehrozí jim ztráta jejich soukromí. Problémem Uherského Brodu je zcela jistě parkování. Provoz v centru se stupňuje a bezohlednost některých řidičů se bohužel stupňuje také. Nechci jmenovat ulice, kde jsou největší problémy, většina občanů je zná. Jen chci apelovat na řidiče, aby zbytečně neblokovali ulici kvůli nákupům. Každý ať si sáhne do svědomí sám a odpoví si v duchu na otázku nemohl jsem udělat pár kroků dál a zaparkovat jinde, než abych způsobil dopravní kolizi, která může skončit i dopravní nehodou? Důležitá je plynulost provozu, která je špatným parkováním ohrožena. Celkově dobře vnímám práci Městské policie při dohledu nad placeným parkovným. Bohužel mi budou v tomto někteří oponovat, ale z větší části se bude jednat o osoby, které parkují v rozporu se zákonem nebo neplatí parkovné. Závěrem chci poděkovat všem voličům naší nově vzniklé strany ANO 2011 v Uherském Brodě za jejich podporu a doufám, že budou spokojeni s tím, jak plníme své sliby. Všem občanům našeho města přeji, aby zažili co nejméně politických zklamání a přehmatů. Elen Sladká V letošním roce končí desetileté období hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce Ověřte si, zda nekončí platnost vašeho občanského průkazu! O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Doporučená lhůta k podání žádost je dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP. V Uherském Brodě můžete o výměnu OP požádat na Odboru správním Oddělení správní agendy (přízemí radnice), a to každý všední den v rámci pracovní doby úřadu. dobu platnosti OP najdete zde OP vydávaný v současné době 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

7 ZPRAVODAJSTVÍ STAVBA MĚSTA UHERSKÝ BROD Město Uherský Brod vyhlašuje soutěž Stavba města Uherský Brod (stavby zkolaudované v letech ). Termín podání přihlášek je stanoven do 30. září POSLÁNÍ SOUTĚŽE Cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních děl zkolaudovaných či dokončených v letech 2011 až 2014 na všech katastrálních územích města Uherský Brod. Ocenění vítězných děl je projevem uznání města Uherský Brod všem účastníkům příslušné stavby, která přispěla ke: zlepšení vzhledu města, zpříjemnění života obyvatel města, zlepšení životního prostředí ve městě, zlepšení dopravních podmínek ve městě, zlepšení bezpečnosti obyvatel města, vytvoření nových pracovních míst ve městě. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE Vyhlášení soutěže pod záštitou Rady města je provedeno v Brodském zpravodaji a na webových stránkách města. Soutěž Stavba města Uherský Brod se vyhlašuje v jediné kategorii, ve které se hodnotí jednak stavby občanské vybavenosti, stavby pro bydlení, stavby průmyslové, zemědělské, dopravní a inženýrské i stavby, které přispějí ke zlepšení vzhledu města (opravy fasád). HODNOCENÍ SOUTĚŽE Hodnocení soutěže přihlášených staveb provede Rada města na návrh hodnotitelské komise. Kritéria soutěže architektonické řešení, společenský přínos, přínos v oblasti ekologie či dopravní bezpečnosti, kvalita provedení stavebních prací, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, lhůta realizace, spokojenost investora a uživatele, přijetí veřejností. VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH Udělený titul a ocenění je spojeno s právem využívat tohoto ohodnocení pro reklamní a referenční účely. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem za účasti členů Zastupitelstva města Uherský Brod, účastníků výstavby, odborné veřejnosti a přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry, médií a sponzorů. Výsledky soutěže budou zveřejněny v regionálním tisku a na webových stránkách města. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE Přihlášku do soutěže může podat kterýkoli účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašovatel musí doložit písemné vyjádření ostatních účastníků výstavby. Do soutěže mohou být přihlášena díla, která byla provedena či uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v příslušném kalendářním roce. Účast v soutěži je bez poplatku. OBSAH PŘIHLÁŠKY 1. řádně vyplněná přihláška (formulář je k dispozici na webu města), 2. fotokopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 3. vyjádření ostatních účastníků výstavby, 4. fotografická dokumentace: analogová (tištěná): minimálně 6 ks fotografií (pohledy, interiéry, u opravené fasády pohled před a po opravě), velikost fotografie minimálně 18 x 24 cm anebo digitální (elektronická): minimálně 6 ks fotografií (pohledy, interiéry, u opravené fasády pohled před a po opravě), velikost fotografie minimálně 3968 x 2976 px (12 MPx), fotografie musí být dodány na CD-ROM ve formátu JPG. ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Městský úřad Uherský Brod Odbor kanceláře tajemníka Masarykovo nám Uherský Brod Obálku označte textem: Stavba města Uherský Brod Termín pro podání přihlášky: 30. září 2015 Vyhlášení výsledků soutěže: 29. října 2015 V Újezdci máme nová boží muka Od jara letošního roku myslivci MS Podhájí Újezdec u Luhačovic stavěli nová boží muka v blízkosti svého areálu na Vinohradské ulici. Obdiv patří celému mysliveckému sdružení za nápad a vůli prosadit tuto realizaci. Přestože se nejedná o žádné monumentální dílo, výstavba vyžadovala manuální zručnost a preciznost, neboť sloup v celkové výšce 423 cm se ve své středové části zužuje. Autorem projektu je Zbyněk Kaisler a realizaci provedl Václav Dleštík, který svou prací na tomto geometricky složitém tvaru dokázal, že je opravdový mistr zedník. Pod stříškou ve výklenku je umístěna 40 cm vysoká socha sv. Huberta, patrona myslivců, kterou vytvořil umělecký řezbář Jan Bilyi z Tatenic. V neděli 12. července zde byla sloužena újezdeckým farářem P. Jiřím Rekem mše svatá za ochranu života pod záštitou sv. Huberta. Po jejím skončení byla stavba požehnána. Zbyněk Kaisler při této příležitosti řekl: Tato stavba je v porovnání s jinými malá co do svého rozměru, ale stejně velká ve své symbolice. V jejích tvarech se otevřeně i skrytě několikrát vyskytuje číslo tři. Byl to záměr, jelikož toto číslo figuruje v mnoha filozofických systémech celého světa. Každému, kdo tudy půjde, přeji, aby si našel chvilku na krátké zastavení a v pokoře postoupil o další malý krok na své cestě za hledáním smyslu našeho bytí. Slavnostní ráz umocnila ještě dechová hudba, která doprovázela jak bohoslužbu, tak i následující posezení, na kterém myslivci všechny návštěvníky pohostili vynikajícím gulášem a vychlazeným mokem. MS Podhájí Starosta za skauty na táboře Uherskobrodští skauti pořádají každoročně letní tábory. Také v letošním roce navštívil jejich tábor na Smraďavce starosta Patrik Kunčar. Starosta se zúčastnil večerního nástupu s vlajkovou četou, poslechl si, jak děti hodnotily výpravy do lanového centra a do Osvětiman a seznámil se s plánem programu na další den. Za balík dobrot, který táborníkům přivezl, si vysloužil nadšený potlesk. Starosta si po nástupu prošel tábořiště na nové louce a nechal se zasvětit do systémů zkoušek Tří orlích per, či vytrvalostních zkoušek světlušek a vlčat. Večer ho skauti pozvali, aby vyzkoušel táborovou kuchyň a společně s dětmi si pochutnal na teplé večeři. Na táboře v tu dobu byla i návštěva oldskautek z Uherského Brodu, a tak došlo i na společné focení. Byl to příjemný podvečer v přátelské a uvolněné atmosféře. -es- 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ TEXTIL KAM S MÓDNÍMI VÝSTŘELKY A NEPOTŘEBNÝMI TEXTILIEMI? Na straně jedné zběsilá posedlost po novém značkovém oblečení, na straně druhé tuny nepotřebných hadrů, které končí na skládkách nebo ve spalovnách. To je realita konzumního stylu života, kterému je tak snadné propadnout. Textil patří spolu s elektronikou ke komoditám, jejichž vyrobené množství stoupá, zatímco životnost klesá. Veškerý komunální odpad může obsahovat až 7 % textilu. Použitý textil je ale možné dále využívat. SBĚRNÉ KONTEJNERY Na mnoha místech ČR jsou rozmístěny speciální kontejnery určené ke sběru starých textilií. Nejčastěji je můžeme najít poblíž velkých nákupních středisek, ale jsou i v menších městech. V ulicích Uherského Brodu je rozmístěno 8 kontejnerů, další jsou k dispozici na sběrných dvorech. PO- ZOR tyto kontejnery neplní stejný účel jako např. kontejnery na sklo nebo plast. Jsou primárně určeny k vytřídění ještě použitelných textilií, které jsou pak dále poskytovány různým charitám nebo second handům. Obsah kontejnerů je po naplnění ručně tříděn a co již nelze znovu použít, se buď recykluje nebo spálí. CO PATŘÍ DO TEXTILNÍCH KONTEJNERŮ? Veškerý textil počínaje starými kalhotami a konče ponožkami. Můžeme sem ale vhodit i starou obuv, kabelky, peněženky, módní doplňky, záclony a další výrobky vše, co je ještě možné nosit, používat nebo si s tím hrát. PROSÍM vhazujte v igelitových taškách či jiných obalech! Diakonie Broumov je skutečným veteránem v oblasti sběru a redistribuce použitého textilu. Funguje více než 20 let! Dalším úspěšným sběratelem použitého textilu je Potex a v poslední době se o své použité oblečení začíná hlásit i Český červený kříž a Armáda spásy. RECYKLACE Recyklaci textilu znesnadňuje především fakt, že oblečení je málokdy tzv. jednodruhové. Např. bunda se obvykle skládá z několika druhů textilních vláken, obsaženy jsou i různé netextilní věci knoflíky, zipy aj. Všechny netextilní části či neupotřebitelné textilie jsou odloučeny na třídicí lince. Směs textilu je dále natrhána pomocí speciálních páracích nožů. Tato směs má horší estetické vlastnosti a bývá proto používána nejčastěji jako izolační materiál, zejména pro vodovodní potrubí. Zrecyklovaný textil se může lisovat do podoby izolačních desek nebo může posloužit jako výplň sedaček u automobilů či letadel. Ve stavebnictví najde uplatnění při výrobě lepenky. V neposlední řadě se z textilního recyklátu dají vyrábět prachovky, zátěžové koberce, lze jej samozřejmě také nařezat a využít jako čisticí hadry. Některé textilie je dokonce možné i kompostovat. Ovšem pouze za předpokladu, že se jedná o 100% přírodní suroviny, za které lze považovat třeba biobavlnu, vlnu, len, konopí, bambus anebo jutu. Textilní odpad, který nemůže být dále použit a nelze jej ani zrecyklovat, je využíván energeticky jako jedna ze součástí při výrobě alternativních paliv. Nevyužitelný putuje do spaloven odpadů či na skládky odpadů. Odevzdávejte oblečení, které už nenosíte, do sběrných kontejnerů! Děkujeme! (Zdroj: Eurosat/eviweb, TŘÍDĚNÍ ODPADU.cz) -OŽP- Ministerstvo kultury podpořilo obnovu kulturních památek Ministerstvo kultury ČR letos opětovně finančně podporuje obnovu kulturních památek v našem městě. Podařilo se nám získat finanční prostředky hned ze dvou zdrojů Ministerstva kultury ČR (MK ČR). Rekordní příspěvek ( Kč) jsme obdrželi pro Městskou památkovou zónu (MPZ) Uherský Brod z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (Program). Tato podpora je rozdělena mezi několik vlastníků kulturních památek, kteří měli řádně a včas připravené všechny podklady k obnově svých objektů. Vlastníci současně obdrží i podporu ze strany města Uherský Brod ve výši 10 % z celkových nákladů obnovy. Místní pracovní skupina pro regeneraci MPZ rozdělila příspěvek mezi 5 kulturních památek. Vlastník jedné se příspěvku z důvodu upřednostnění jiných prací vzdal. Částku Kč získalo město z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky Kaple sv. Šebestiána v místní části Havřice. Nejvyšší částku obdrží v roce 2015 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově náměstí na restaurování kamenných prvků fasády. Jedná se o pískovcové prvky vkomponované do pláště budovy trojice portálů na východní straně kostela, figurální náhrobní deska vpravo od hlavního vstupního portálu, šambrány oken průčelí, lodě a sakristie, vstupní portály v oblasti presbytáře a věže, patky pilastrů, soklová pískovcová podezdívka a pískovcová atika průčelí kostela pod sochami. Restaurování je v rámci Programu podpořeno MK ČR částkou Kč a městem UB částkou Kč. Farní kostel současně obdrží částku Kč z Fondu kultury Zlínského kraje. Zisk dotačních prostředků v takové výši je výraznou podporou vlastníka, který bude současně realizovat i fasádu kostela za dalších téměř Kč. Restaurování provádí držitel licence MK ČR Josef Petr, který v minulých letech restauroval i sochy na atice kostela a bude vyhotovovat i kopie nyní na atice chybějících soch sv. Matouše a Ježíše Krista. Díky finančnímu daru Slováckých strojíren, a.s. ve výši 120 tis. Kč mohla nemocnice i letos zakoupit nové elektrické postele na lůžkovou část následné péče. Zakoupili jsme celkem 9 ks postelí, z toho 4 z daru a 5 z vlastních finančních prostředků. Nejenomže tím zvý- Částka Kč je určena na obnovu a údržbu městských hradeb (úsek VI. u malých schodů). Městské hradby v tomto místě budou očištěny, odstraněny náletové dřeviny, vyměněny rozpadající se fragmenty, odstraněno rozpadající se spárování a provedeno spárování nové. Taktéž se bude provádět zpevnění zvětralých kamenů, vyplnění dutin a prasklin a zajištění koruny hradebního opevnění. Jedná se o další etapu systematické obnovy hradebního opevnění ve městě. Další kulturní památkou podpořenou z Programu je měšťanský dům č. p. 164, umístěný na Masarykově náměstí. Pomocí Programu je postupně opravován od roku V letošním roce probíhá repase dveří v průjezdu se zdobně pískovanými skly. Vlastníci jsou podpořeni MK ČR částkou Kč a městem UB Kč. Částku Kč z Programu má město rezervováno na restaurování kamenných říms kostela Mistra J. Husa. Možnost použití těchto finančních prostředků je však podmíněno realizací fasády věže. Urychleně byla připravena projektová dokumentace, zajištěno povolení státní památkové péče a stavebního úřadu. Následně je třeba zajistit finanční prostředky na dofinancování. Věříme, že Zastupitelstvo města Uherský Brod na svém zářijovém zasedání finanční prostředky odsouhlasí. Příspěvek ve výši Kč je poskytnut na obnovu kaple sv. Šebestiána v Havřicích odvlhčení, opravu omítek, střešní krytiny, schodů a dalších souvisejících prací. Jedná se o drobnou barokní stavbu zřejmě z roku 1764, situovanou u polní cesty na okraji zastavěné části obce, s typickým modrým podrovnáním. Kaple byla postavena jako vděk za ukončení morové epidemie, při které zemřelo 52 občanů Havřic. Město Uherský Brod, Římskokatolická farnost Uherský Brod a vlastníci domu č. p. 164 děkují poskytovatelům dotací, Ministerstvu kultury ČR a Zlínskému kraji za výraznou finanční pomoc při obnově kulturních památek ve městě. Oddělení dotací a rozvoje města Novinky z Městské nemocnice s poliklinikou šíme bezpečnost a pohodlí pro pacienty, ale zároveň to ocení i náš personál, uvedl ředitel nemocnice Ferdinand Kubáník a dodal, že jejich poděkování patří generálnímu řediteli Jiřímu Rosenfeldovi. Nová univerzální lůžka Novos od firmy Linet nabízí mnoho stupňů výškového nastavení a polohování ložné plochy pomocí elektromotorů. Vyřazená polohovací lůžka putují do nemocnic na Ukrajině. Prostřednictvím humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc odeslala uherskobrodská nemocnice 15 polohovacích postelí na pomoc do ukrajinských zdravotnických zařízení. -es- 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

9 Připomínka ničivých povodní na Slovensku V sobotu 18. července starosta Patrik Kunčar se zástupci TJ Tatran Havřice navštívili slovenskou obec Iža. Zúčastnili se pietní připomínky 50. výročí velkých povodní, které část této jihoslovenské obce doslova spláchly z povrchu země. Připomínka se konala v rámci Dne obce Iža v malém parčíku u památníku povodní z roku Pomník tvoří tři mramorové sloupy na podkladě, které znázorňují tři zasažené okresy a vlny Dunaje. Na mramorové tabuli je nápis: Veľkou povodňou v lete roku 1965 bola zničená obec Iža. Jej novú výstavbu uskutočnili pracujúci z okresov Uherské Hradište, Trenčín, Šumperk spolu s obyvateľmi Iže. Mezi pracujícími z okresu Uherské Hradiště byli tehdejší členové TJ Tatran Havřice, zaměstnanci Slováckých strojíren, České zbrojovky, ale také menších organizací. Před padesáti lety velmi výrazně pomohli s odklízením popadaných domů, úklidem a obnovou povodní zničené obce. Úkol postavit jeden rodinný domek dostal v té době MěNV Uherský Brod (s tehdejším předsedou Josefem Zdráhalem), Komunální služby Uherský Brod (tehdejší vedoucí p. Řehořek) a Domovní správa (tehdejší vedoucí p. Havelka). Garantem bylo oddělení výstavby města (p. Jančář). Po prohlídce na místě samém jsem nakreslil plány, zajistil stavební povolení a zajišťoval ostatní práce. Materiál pro stavbu zajišťovalo 5 pracovníků, kteří bydleli na stavbě v maringotce skříni přívěsu V3S. Po navezení materiálu přijeli další pracovníci, kteří stavbu dokončili tak, že se v ní dalo bydlet. Z původních zaměstnanců radnice, kteří na stavbě pracovali, je kromě mě pamětníkem Josef Velcer, přispěl cennými informacemi, osobními vzpomínkami i fotografiemi k tomuto článku pan Horenský. Vazby, které se tehdy navázaly s obyvateli obce Iža, se nikdy nepřetrhaly a zástupci Uherského Brodu proto samozřejmě nemohli chybět ani při připomínce této tragické události. ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA S Knihovnou Františka Kožíka po stopách žítkovských bohyní Od hotelu Kopanice v samém centru obce Žítková jsme se vydali k usedlosti manželů Mizerových a k opravené chaloupce Irmy Gabrhelové léčitelky a bohyně, která zde žila ještě v devadesátých letech minulého století. Při procházkách po okolí jsme ji často vídali. Čilou babičku, jak se ohání motykou na své kopanici poblíž chalupy nebo jak věšela prádlo. Sama jsem jinak navštívila několikrát, poprvé s kolegy z vlastivědného časopisu Malovaný kraj. Na naší chaloupce, která je vzdálená vzdušnou čarou asi tři sta metrů, jsme uspořádali redakční radu, spojenou s pečením chleba ve venkovní chlebové peci. A protože oba redaktoři se doslechli, že paní Irma žije kousek ode mne, vydali jsme se na návštěvu. Obřad bohyňování rezolutně odmítla, protože věděla, o co nám jde, a zdvořile odmítla. Neměla důvod se předvádět. Přestože jsme přišli předem neohlášeni, byla milá, sdílná a hovorná. Pamatuji si na její chytré oči, které byly přátelské, ale nedovolily proniknout do její duše. To si pečlivě hlídala. Na tu návštěvu mám památku, fotografii, kde s námi sedí na lávce pod lípou. Průvodcem našeho putování byl bývalý ředitel školy ve Starém Hrozenkově, primáš souboru Kopaničár a znalec místních poměrů Jan Rapant. Obeznámil nás nejen s vlastivědnými informacemi o obci, ale pohovořil také o tom, co vlastně místní ženy přimělo k léčitelství. Píši v množném čísle, protože jsem znala ještě jednu léčitelku, dceru místní bohyně. Jméno nepíši záměrně, protože jsem jí to slíbila. Pan Rapant Obyvatelé obce Iža si velmi váží pomoci, kterou jim občané našeho města před půlstoletím poskytli. Stále na jejich pomoc vzpomínají. Slovensko-česká sounáležitost se tehdy projevila v konkrétních činech, řekl starosta Patrik Kunčar, který dostal darem od slovenských přátel skleněnou plastiku ižského orla. Ničivé povodně připomínala také výstava fotografií ze záchranných prací a obnovy obce. Povodně 1965 Bezmála lidí evakuovaných, 3910 domů úplně zničených a dalších 6180 poškozených, 250 kilometrů cest a 70 km železnic zaplavených, úroda zničená na 94 tisících hektarech půdy. Taková byla bilance největší dunajské povodně na jihozápadním Slovensku před 50 lety. Ten rok byl nezvykle mokrý, už od konce března často a vytrvale pršelo. K bohatým srážkám se přidalo i topení alpských ledovců. V průběhu července přišlo několik povodňových vln, které ale vodohospodáři ještě zvládli. Pak ale hráze začaly prosakovat a objevovaly se v nich trhliny. Nejzávažnější byla 86 metrů široká proláklina u Číčova. Každou sekundu se přes ni valilo na Žitný ostrov 1200 kubíků vody. Velkou díru se nedařilo ucpat, přestože každý den do ní vyklopili 120 až 150 nákladných aut kamení a každou noc dalších 80 až 90. Úsilí 1500 mužů, převážně vojáků, však připomínalo trápení bájného Sisyfa. Balvany vyklopili na jednu stranu hráze a voda je hned odnesla na druhou stranu. Muži pracující s technikou se střídali až po osmnácti hodinách této dřiny. Ženistům se nakonec podařilo přemostit otvor a tatrovky už potom mohly sypat balvany i z druhé strany. Proud vody se však definitivně zastavil až potopením šesti vlečných člunů naplněných štěrkopískem. Hned začala obnova zničených obcí. Každé z nich přidělili jiné okresy z republiky, aby pomáhaly při odstraňovaní následků povodní. Katastrofa před 50 lety urychlila projektování a výstavbu vodního díla Gabčíkovo. -es-, -mva- se zmínil i obou knihách autorů Jiřího Jilíka a Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně, které vzbudily zájem o tyto ženy a Kopanice. I o jejich značně rozdílnému pohledu na toto řemeslo. Zajímavé bylo vyprávění pana Rapanta ze života bohyní, skutečné historky o jejich úspěšném léčení i o pátrání po věcech zmizelých např. automobilu. Poté jsme se přesunuli k návštěvě žítkovské kaple. Kapli zasvěcenou Panně Marii Kopanické najdete na opačném konci Žítkové, směrem na Pitín. Nechal ji za celoživotní úspory postavit žítkovský rodák František Michalčík Lučinovský, který vystudoval v Římě a působil v jižním Tyrolsku. Když ještě jako chlapec pomáhal při kosení trávy na louce, kde dnes kaple stojí, jeho starší sestra Anna pronesla prorocká slova, že na tomto místě jednou bude stát kaplička. Nutno podotknout, že kaple stojí na pozemku, který daroval jejich bratr Rafael s manželkou Jindřiškou. Kaple byla vysvěcena 8. září 1991 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. V pátek i celé sobotní dopoledne pršelo. Všechno bylo přichystáno a lidé se modlili, aby déšť ustal. Vysvěcení se zúčastnilo na sedm tisíc poutníků a těsně před slavností pršet přestalo a nad údolím se objevila nádherná duha. Lidé to považovali za malý zázrak. Na místě jsme se dozvěděli o obrazech, kterými vyzdobila kapli brněnská malířka Sabina Kratochvílová, i o řezbářské práci uměleckého řezbáře Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk. Zejména bych zmínila sošku Panny Marie Kopanické, kterou oblékla do vyšívaného kroje paní Kafková ze Žítkové. Když jsme vycházeli z kaple, rozezvonily se údolím zvony Ježíš, Maria a Josef. Zvoní se také všem rodákům z Kopanic, kteří zemřou v obci i ve světě, což je krásný zvyk a uctění památky rodáků. V těchto místech jsme putování zakončili. Den připravený uherskobrodskou knihovnou přinesl nejen obohacení novými informacemi, ale také krásným prostředím žítkovské kvetoucí přírody, za což patří poděkování všem pracovnicím knihovny i průvodci Janu Rapantovi. /kráceno, plné znění na webu/ Alena Bartošíková 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 SOCIÁLNÍ VĚCI VZPOMÍNKY Dne 12. července jsme si připomněli 2. výročí, kdy nás opustil po těžké nemoci náš dobrý kamarád, pan Jaroslav Borýsek. Byl dlouholetým předsedou Českého klubu nedoslýchavých, a proto si na něj jistě vzpomene hodně jeho bývalých klientů a přátel. Jardo, nikdy nezapomeneme. Výbor AUDIOHEPL Uherský Brod Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene. Kdo tě miloval, ten nikdy nezapomene. Dne 21. července uplynulo 9 let od úmrtí Miroslavy Bílavčíkové. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel Petr a děti Martin a Adéla. Odešel jsi od nás, jak si to osud přál, avšak v našich srdcích žiješ dál. Dne 27. července jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí pana Josefa Kročila. Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami. Kdo tě znal, určitě vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene Dne 19. srpna uplynulo 7 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Lekeš z Těšova. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami. Dne 19. srpna uplynulo 11 let od tragické smrti Tomáše Gračky. Stále s láskou vzpomíná rodina a kamarádi. Dne 21. srpna jsme vzpomněli nedožitých 100 let pana Josefa Kollera, známého hostinského, jehož jméno doposud nese nejstarší uherskobrodská restaurace. Zemřel 19. srpna 1989 a jen o několik měsíců se nedožil navrácení rodinného majetku. S láskou a díky za všechno, co pro ně v životě udělal, vzpomínají synové Josef, Vladimír a Lumír s rodinami. Ten, kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene Dne 28. srpna uplynulo 10 let, co nás navždy opustil pan Jaroslav Lekeš. S láskou vzpomínají manželka Marie, dcery Marie a Helena, bratr František a sestra Marie s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, v našich srdcích žije dál. Dne 29. srpna uplyne již dlouhých 30 let, co nás opustil tatínek a dědeček, pan Antonín Janů. S úctou a láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Dotloukla srdce drahého tatínka a maminky, odešli na věky spát. Tatínku, maminko zlatá, zůstanete s námi ve věčných vzpomínkách. V září uplyne 25 let od úmrtí našich drahých rodičů Antonína a Marie Mrázkových. S úctou a láskou vzpomínají děti Jana, Hana a Antonín s rodinami. Dne 5. srpna uplynul 1 smutný rok, co nás opustil pan Antonín Švihálek. S láskou a úctou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka a syn a dcera s rodinami. na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost nejdražší, to byla maminka Dne 6. srpna uplynul smutný rok, co už mezi námi není naše maminka, paní Františka Moravčíková. S láskou vzpomíná syn Jaroslav a dcera Ludmila s rodinami a syn Pavel. Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi. Dne 21. srpna by oslavil 100 let pan Jan Stuchlík a dne 16. října by oslavila 90 let paní Libuše Stuchlíková. S láskou stále vzpomíná syn Milan a dcery Libuše a Jana s rodinami. Dne 25. srpna uplynuly dva roky od úmrtí paní Boženy Niklové. S láskou vzpomíná manžel s rodinou. To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, v srdci je stále bolest, žal a vzpomínání. Dne 1. září uplyne 6 let, co nás navždy opustil pan Jan Zítka. S láskou v srdci, která navždy zůstane, vzpomínají manželka Anežka, dcery Monika a Jana s rodinami a vnuci Peťa, Honzík, Tadeášek a Terezka. Dědo, chybíš nám. Dne 2. září by se dožila 85 let naše maminka, paní Anna Jiříčková a 12. září uplynou 3 roky od jejího úmrtí. S láskou vzpomínají dcery Anna, Věra a Miroslava s rodinami. 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

11 Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je náš čas, jak rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. Dne 3. září vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí syna a vnuka Martina Flekače. S láskou vzpomíná maminka s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi. Bolestná je vzpomínka na 4. září 1995, kdy nás navždy opustila paní Naděžda Boráňová. S úctou a láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami. Dne 7. září by oslavila 90. narozeniny naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Otílie Michalčíková. S láskou vzpomínají synové s manželkami, vnoučata a pravnoučátka. Čas plyne, ale vzpomínka v nás žije dál. Dne 8. září uplyne 26 let od úmrtí pana Zdeňka Synovce. S láskou stále vzpomínají manželka Alena, syn Zdeněk s rodinou, dcera Bohdana, dcera Jana s rodinou a rodina Synovcova. Dne 10. září uplyne 1 smutný rok, co nás opustil pan Petr Velčovský. S láskou vzpomíná manželka Pavla, dcera Kristýna, syn Petr a syn Lukáš s rodinami. Vydal se cestou, již chodí každý sám. Jen dveře vzpomínek nechal dokořán Dne 11. září uplynou čtyři roky, co navždy odešel pan Antonín Kunovský. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 12. září uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Gabrhel. S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Jen kytičku na hrob ti můžeme dát a s láskou na tebe vzpomínat. Dne 12. září vzpomeneme nedožité 70. narozeniny mého drahého manžela, tatínka a dědečka, pana Stanislava Bistrého. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou, úctou a vděčností vzpomínají manželka, syn, dcery, zeťové a vnoučata Dominika, Lucinka, Lenička, Martínek a Gábinka. Dne 13. září by se dožil 80 let pan Václav Malina a dne 22. října by oslavila 77. narozeniny paní Jitka Malinová. Stále s láskou vzpomínají dcera Iveta s rodinou, syn Václav, švagr a bratr Jiří, ostatní příbuzní a přátelé. Ten, kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene Dne 14. září uplyne 5 smutných let, co nás navždy opustil pan Ladislav Kovařík. Stále s láskou vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jana a syn Radim s rodinami. Život jde dál, nevrátí, co vzal, jen vzpomínky zanechal. Dne 15. září vzpomeneme 25. výročí od tragické smrti pana Jana Mikysky. Všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku, děkuje manželka, dcera Jana a syn Robert. Dne 16. září vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní Anežky Kudelové a 19. října jejích nedožitých 95 narozenin. S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinou. Vydal se cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek nechal dokořán Dne 19. září uplynul 1 smutný rok, co nás opustil pan Vladislav Novák. S láskou vzpomíná manželka Marcela a synové Tomáš a Vladislav s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 21. září vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana Františka Vaškovice, známého muzikanta z Újezdce. Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jana a syn František s rodinami. Dne 21. září by oslavila 100 let paní Marie Křivdová. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku. Děkují syn Bohuš a dcera Marie s rodinami. Odešel jsi od nás, jak si to osud přál, avšak v našich srdcích žiješ dál. Dne 24. září vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Pavla Kostelníka. Stále vzpomínají manželka Ludmila a dcera Iveta s rodinou. Dne 25. září uplyne jeden rok od smrti paní Jarmily Křapkové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná bratr s rodinou a ostatní příbuzní. SOCIÁLNÍ VĚCI 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 SOCIÁLNÍ VĚCI VZPOMÍNKY Očím jsi odešel, v srdcích navždy zůstal Dne 25. září by oslavil 80. narozeniny můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Drozd. Dne 4. srpna uplynulo 13 let od jeho úmrtí. S láskou vzpomíná manželka Juliana, dcera Hana s rodinou, dcera Blanka s rodinou, syn Miroslav s rodinou, vnoučata a pravnoučata. Jen svíčku a kytičku na hrob můžeme ti dát a s láskou na tebe stále vzpomínat. Dne 26. září uplyne 20 let, co nás navždy opustil pan František Lekeš. S láskou a úctou na něj vzpomínají syn František, dcera Marie a snacha Marie s rodinami. Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil. Dne 27. září vzpomeneme 18 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Františka Kusáka z Havřic. S láskou a úctou na něj vzpomínají dcera Alena s rodinou, synové Jiří a Petr s rodinami. Ti, které milujeme, nás nikdy neopustí. Vždy je najdeme v srdci. Dne 28. září vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana Josefa Uhra. S úctou a láskou vzpomíná manželka Naděžda, dcera a synové s rodinami a ostatní příbuzní. Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění, nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Dne 29. září uplyne jeden smutný rok, co nás opustil náš syn Filípek Nevařil. S láskou vzpomínají rodiče, bratr Kubík, rodina Mahdalova a Nevařilova. PODĚKOVÁNÍ Toto upřímné poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli do veřejné sbírky na pomoc zraněným a pozůstalým po obětech útoku v restauraci Družba v Uherském Brodě. Před několika dny jsme přijali z rukou zástupců města váš dar. Tento dar vnímáme nejen jako finanční pomoc, ale především jako vyjádření soucitu a sounáležitosti a vaší podpory si hluboce vážíme. Děkujeme také lidem z radnice v Uherském Brodě, pracovníkům na přepážkách uherskobrodských úřadů a institucí, psychologům Policie ČR a mnoha a mnoha dalším, kteří se nám snažili naši situaci jakkoliv ulehčit. S úctou Michaela a Jakub Koníčkovi BLAHOPŘÁNÍ V srpnu oslavil krásné životní jubileum 90 let pan Vladimír Boráň. K hezkému výročí přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti synové s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 24. září oslaví manželé Vratislav a Blanka Charvátovi diamantovou svatbu. Do dalších společných let jim přejí mnoho zdraví, klidu a spokojenosti v širokém rodinném kruhu syn a dcera s rodinou, pusinku posílá pravnučka Ella. 60 let společného života oslavili naši milovaní rodiče Marta a Josef Kohnovi. Do dalších let hodně zdraví, lásky, vzájemného porozumění a životního optimismu přejí děti Jiří, Zdenka a Marta s rodinami. Pravnoučata Samuel a Anička posílají pusu. Ohlédnutí za první polovinou roku v NZDM Větrník 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015 V první polovině roku 2015 se uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Větrník nenudili, čekala na ně spousta zajímavých aktivit. V březnu zavítali uživatelé NZDM Větrník na pobytovou akci v Břestku. Mohli jsme ji uspořádat na základě úspěchu ve sbírkové akci Restart shop a ve spolupráci s DDM UB. V Břestku nás čekal nabitý program, který zahrnoval návštěvu aquaparku, laser arény, pěší túru či sportovní aktivity v hale. Každoročně se uživatelé velmi těší na fotbalový turnaj nízkoprahů ve Zlíně. Díky poctivému tréninku se letos našim uživatelům v mladší kategorii podařilo turnaj vyhrát, starší kategorie obsadila 4. místo. Pracovníky NZDM Větrník jste mohli potkat na Dnu Země, kde měli pro děti připraveny hry s ekologickou tematikou. Na Brodském máji naši uživatelé předvedli nacvičenou hranou básničku o NZDM, vystoupení v break dance a také country tanec. Větrník uspořádal i dobročinnou sbírku oblečení, které poslouží klientům Nízkoprahového denního centra svatého Vincence v UB. Pro děti z azylového domu ve Véskách jsme s našimi uživateli připravili program dětského dne. Byla by škoda nezmínit také úspěch našich uživatelů na akci Coolinaření, ve které postoupili do moravského finále, kde se svým zdravým pokrmem obsadili hezké 4. místo. Kromě těchto akcí se mohli uživatelé zapojit do řady turnajů, účastnit se pečení, pletení pomlázek či besedy s pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Období letních prázdnin se v NZDM Větrník neslo ve sportovním duchu, uživatelé se mohli účastnit řady sportovních turnajů, ti mladší poté klubácké olympiády. V měsíci srpnu také přespávačky s noční hrou a stanovačky. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník sídlí na adrese Větrná 2060 v Uherském Brodě a své služby nabízí dětem a mládeži od 6 do 20 let. /více informací na Kamil Uherek

13 SOCIÁLNÍ VĚCI / ŠKOLSTVÍ Rovné šance bilancování Rozhodla jsem se, že napíšu aspoň pár řádků, abych vás informovala o sdružení Rovných šancí o. s. Uherský Brod. A to z důvodu velmi jednoduchého. Přišlo mi, že o kom se nepíše, jako by nebyl, a je to škoda. Já mohu posoudit činnost tohoto sdružení za zhruba pětileté období mé aktivní účasti v něm a ráda se podělím o to, co vše za tu dobu naše sdružení dělá pro občany se zdravotním omezením, a hlavně nezapomínáme na jejich nejbližší, které nikdo neocení za neskutečně náročnou práci při každodenní péči o svého handicapovaného člena rodiny. Tímto bych chtěla připomenout, že velkou zásluhu na vybudování denního stacionáře měli právě předseda sdružení pan Mgr. Jan Uherka a paní Zdena Hrabicová. Mimo to se nám podařilo zorganizovat a uskutečnit městskou konferenci na téma: Naplňování rovných příležitostí pro ZP, několik besed například s Ing. Janou Hrdou, MUDr. Janem Cimickým, CSc., JUDr. Janem Hutařem a zástupci OSSZ, ÚP aj. V neposlední řadě po dobu mého pětiletého působení v pozici místopředsedkyně sdružení jsme zorganizovali 11 akcí, tzv. prodloužených víkendových pobytů pro členy a jejich rodiny, na kterých se za tu dobu zrekreovalo celkem cca 312 lidí. Mezi naše hlavní destinace kvůli dostupnosti patří Hotel Praha Luhačovice, Hotel Ogar Pozlovice, Lázně Leopoldov Smraďavka a v neposlední řadě velmi rodinné rekreační středisko Kopánky. Touto cestou bych chtěla poděkovat našim stálým sponzorům, díky kterým se naše ozdravné a edukační pobyty mohly uskutečnit, a to: vedení podniku Slováckých strojíren, a. s., v čele s generálním ředitelem ing. Jiřím Rosenfeldem CSc., a městu Uherský Brod. Scházíme se téměř pravidelně každý měsíc na schůzkách, kde probíráme informace a novinky z NRZP, možnosti změn a návrhy, týkající se právě palčivých problémů našich členů, a to přímou korespondencí s panem Mgr. Václavem Krásou, předsedou NRZP ČR,a nebo osobní komunikací mezi ním a panem Uherkou, který je zároveň místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením. No a samozřejmě neprobíráme jen vážné věci, ale je to příjemné posezení a popovídání s lidmi a rozhodně ne promarněný čas. Myslím si, že i naše členská základna, která se pohybuje stále kolem 40 členů, hovoří za vše. Takže to jen tak na okraj, že se v Uherském Brodě dějí i jiné věci a i v jiných organizacích a není všem tato problematika lhostejná. Děkuji našim členům nynějším i minulým, že jsem se s nimi mohla seznámit a rozšířit si tak obzor o problematice různých zdravotních handicapů a hlavně vás poznat jako lidi! A taktéž děkuji i výboru RŠ. Kontakt: Sdružení rovných šancí o.s., Údolní 2206, Uherský Brod, tel.: Vladimíra Zusková, předsedkyně sdružení RŠ ZÁPIS DO BERUŠKY Centrum pro rodinu Beruška, které se věnuje dětem od 4 měsíců do 3 let, pořádá zápis pro školní rok 2015/16: v budově MěÚ ul. Nerudova 193 (vchod ze zahrady ulicí U Sboru) v pondělí 7. září od 9:30 do 11:00 a ve středu 9. září od 16:00 do 17:30 v budově MŠ Olšava, ulice U Školky 2148 v úterý 8. září od 9.30 do hod. Více informací na tel.: nebo na Denní stacionář DOMOVINKA spolu s Oblastní charitou UB srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 23. září od 8:00 do 16:00 v rámci DNŮ PAMĚTI v areálu Azylového domu Pod Valy 664, Uherský Brod K dispozici bude informační materiál pro rodinné příslušníky pečující o seniory s Alzheimerovou a jinou demencí PADESÁT LET MŠ HAVŘICE ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2015 Těsně před tím, než se rozběhly vstříc prázdninovým dobrodružstvím, oslavily děti z havřické mateřské školy společně se svými učitelkami, rodiči a hosty z řad vedení města, bývalých zaměstnanců a kolegů z ostatních (nejen) brodských školek padesát let od otevření tohoto zařízení v Havřicích. Slavnost se uskutečnila v pátek 26. června. Děti si připravily krásná taneční, pohybová a pěvecká vystoupení, několik skladeb zazpíval i pěvecký sbor Amosek pod vedením Jitky Kučerové, který děti z havřické MŠ navštěvují. Následovaly zdravice od bývalého žáčka této školky, dnes starosty a senátora Patrika Kunčara, místostarosty Petra Vrány a ředitele ZŠ Havřice Ctibora Boráně. Nechybělo ani poděkování ředitelce Aleně Jabůrkové od zástupců rodičů dětí. Oficiální část slavnosti zakončilo společné vypuštění balonků a poté následovalo malé občerstvení a prohlídka prostor školky, v níž byla instalována výstava fotografií a kronik. Nad nimi si určitě zavzpomínalo nejvíce návštěvníků. Celodenní provoz nové jednotřídní školy byl zahájen v pondělí 3. května 1965 v zrekonstruované budově bývalého hostince Josefa Podškubky. Zajímavá byla z dnešního pohledu provozní doba: v týdnu od 7:00 do 18:00, v sobotu pak do 13:00. Školka tehdy měla kapacitu pro 26 dětí a 2 učitelky. Ředitelkou se stala Zdena Karešová, rodačka z Kunovic, vypomáhala jí Anna Kvasnicová, ředitelka MŠ ve výslužbě. První kuchařkou byla Ludmila Václavíková, školnicí Božena Rachůnková a Marie Močičková v zimním období obsluhovala ústřední topení. Dnes je MŠ Havřice trojtřídní (jedna třída se zaměřením na logopedii), má kapacitu 52 dětí. Vzdělávání zde probíhá ve smíšených třídách, díky čemuž mohou být spolu sourozenci. V období adaptace mohou ve školce s dítětem pobývat i rodiče. Součástí školky je velká zahrada, která v posledních letech prošla renovací. V případě nepříznivého počasí mají děti a učitelky k dispozici venkovní učebnu na krytém dvorku s pergolou. Ve školním vzdělávacím programu Krásný je svět kolem nás vedou zaměstnanci děti k vzájemné toleranci a respektu, k demokratickému způsobu života a ke vztahu k přírodě a okolnímu světu. MŠ Havřice se v minulých letech zapojila do evropských projektů Informatorium školy mateřské a Spirála, který se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracuje i s přední odbornicí na předškolní vzdělávání Zorou Syslovou. Markéta Švehlíková Vyučování začalo ve všech základních a středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září. PODZIMNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY začnou ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna PRVNÍ POLOLETÍ končí ve čtvrtek 28. ledna POLOLETNÍ PRÁZDNINY jsou jednodenní a připadnou na pátek 29. ledna JARNÍ PRÁZDNINY ve Zlínském kraji budou od 1. února do 7. února VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března DRUHÉ POLOLETÍ bude ukončeno ve čtvrtek 30. června HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září /2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 KULTURA Malý exkurz do kultury stolování aneb jaké to bylo na historické hostině v Muzeu J. A. Komenského Videopřednáška populárního spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky, komentovaná prohlídka výstavy s autorkou exponátů Tržiště světa a autentický zážitek dobového hodování to byly tři základní ingredience lahodného kulturního pokrmu, který v sobotu 22. srpna namíchalo více než dvěma stům návštěvníků Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s Šermířským klubem Uherský Brod a městem Uherský Brod. V muzeu je už od jara k vidění zajímavá výstava Tržiště světa, představující repliky historických oděvů z období století. Při jejím zahájení překvapily autorky návštěvníky vernisáže komentovanou prohlídkou. To byl zřejmě ten pověstný krůček k nápadu, jak tuto výstavu ještě více zpopularizovat. A tak v sobotu 22. srpna úderem čtvrté hodiny odpolední přivítali pracovníci muzea společně se šermíři první zájemce o tento nevšední zážitek (další přišli na šestou a poslední na osmou hodinu večerní). Poté si je průvodci rozdělili do tří skupin, které se postupně protočily na přednášce Vlastimila Vondrušky, na výstavě i na hostině u stolu. Vlastimil Vondruška svoji půlhodinovou přednášku Škola mravů páně Vondrušky kterak se vybraně chovati na žranicích a pijatykách o stolovacích mravech, stolním vybavení a kulinářských zvyklostech šlechtických a měšťanských domácností i prostého lidu předtočil. Ono se ani není čemu divit, když si představím, že by ji měl devětkrát po sobě opakovat na živo. Tou nej... částí celého komponovaného pořadu však bezesporu byla právě samotná historická hostina. Odehrávala se ve fiktivním domě zámožného měšťana. Hosté byli usazeni na lavice k prostřenému stolu bohatě pokrytému ubrusy. Každý měl svoji misku, látkový ubrousek, pohár na vodu a dřevěnou lžíci. Hostitel v dobovém kostýmu všechny přivítal, názorně předvedl, jak se lžíce správně drží a upozornil své hosty, aby si v připravených nádobách nejprve omyli konečky prstů. Samotné hodování zahájila společná modlitba. A pak už služebnictvo přinášelo jednotlivé chody 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015 a dolévalo nápoje, z rohu místnosti se od tria muzikantů (housle, flétna, loutna) linula příjemná hudba a hosté si pochutnávali na šesti chodech připravených podle skutečných dobových receptů: pučálce (na špeku osmaženém, posoleném a popepřeném zeleném hrachu) se zvěřinovou paštikou, krvavé cizrně (uvařená osolená cizrna smíchaná se smaženou cibulkou a zavařenou červenou řepou, vše dochuceno feferonkou a podáváno s pečivem), dále na hrachové kaši s kadlaty (na víně se sušenými švestkami, ochucené pepřem, zázvorem a skořicí a omaštěné máslem). Vrcholem byl bažant s medem a skořicí v křehké zelené jíšce (tedy kuřecí stehno na medu a skořici, přelité omáčkou z petrželky, šalvěje, máty a bílého vína, dle chuti přislazené nebo přiostřené vinným octem). Kosti se neházely pod stůl psům, ale na tácy. Závěrečnou sladkou tečku udělal dezert sladké homoličky (propasírovaný hrách s medem a rozinkami). Avizovaný sedmý chod, kterým měla být pivní polévka, nahradila (už v atriu muzea) sviňská pečeně (grilované selátko). Kuchaři totiž museli některé dávné recepty upravit tak, aby jídla byla poživatelná i pro současníky (dle původního receptu by např. pučálka byla připravovaná na takovém množství sádla, že při striktním dodržení předpisu by někteří dnešní strávníci po jejím požití skončili se žlučníkovým záchvatem). Pivní polévka však bohužel i po několikerých pokusech upravit její chuť tak, aby byla jedlá, zůstávala nepoživatelná a zmožený kuchař rezignoval. Na závěr musím (a určitě nejen za sebe, ale i za všechny návštěvníky historické hostiny) vyseknout hlubokou poklonu celému realizačnímu týmu za skvělý nápad a výtečný (nejen) kulinářský večer. PS: Pro ty, kterým tento zážitek utekl, mám dobrou zprávu od ředitele muzea Miroslava Vaškových, který vzkazuje: V podobných zážitkových programech chceme i nadále pokračovat a předsvědčit vás, že muzeum není jen místo se zaprášenými vitrínami, kam se chodí v tom lepším případě jednou za několik let. Muzeum jako místo uchování kulturního a společenského bohatství má být místem otevřeným, pozitivním a také inspirativním pro všechny věkové kategorie. /více fotografií najdete na webu města/ Markéta Švehlíková

15 Zazní hity od Elánu, novinky a bude se křtít CDčko, to je FONERGY Uherskobrodská pouť 2015 Stejně jako v minulých letech ani letos nebudou chybět v rámci Růžencové pouti koncerty ve sportovní hale, shrnuté do programu, jehož oficiálním názvem je FONERGY Uherskobrodská pouť Už z názvu je patrné, že na pozici generálního partnera je stejně jako loni společnost z našeho regionu, společnost FONERGY s.r.o., která se zabývá dodávkou levnější elektřiny a plynu na území celé ČR. Kromě kulturního programu bude bohaté i občerstvení a rozšířená kapacita k sezení. Vedle točeného piva RESPEKT za 25 Kč z Pivovaru Uherský Brod se návštěvníci mohou těšit na novinku v podobě vinného baru s rozšířenou kapacitou míst k sezení, ve kterém bude k ochutnání několik druhů kvalitního vína, které zaštítí sommeliéři společnosti Ráj Vína. PROGRAM: pátek od 20:00 vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč Street69 v rámci Uherskobrodské poutě pokřtí III. autorské album. Na tento sváteční večer si kapela připravuje hodinovou show včetně nové scény, projekce, efektů a zatím utajovaného kmotra (moja žena). Tato domácí poprocková kapela se v roce 2009 proslavila duetem s Luckou Vondráčkovou (píseň Štětec). Zoči Voči, stále populárnější čtveřice sympaťáků z Nitry. Mezi poslední úspěchy se řadí vyprodané československé turné, které kapela Zoči Voči absolvovala začátkem roku 2015 společně s kapelami Ine Kafe a Rybičky 48. VOXEL, mladý písničkář a zpěvák, civilním jménem Václav Lebeda, trhá rekordy v počtu sledovanosti svých klipů. Má za sebou velmi divácky úspěšné sólové turné a taktéž společné turné s kapelou UDG. Mezi největší úspěchy se řadí ocenění hvězda internetu v anketě Český slavík Mattoni NoHoW, zástupce domácí uherskobrodské hudební scény v čele s charismatickým zpěvákem Filipem Bartkem. Energie v punkrockovém stylu s mnohdy nečekaně romantickými texty. sobota od 20:00 vstupné: předprodej 190 Kč na místě 230 Kč KULTURA Vašo Patejdl, zakládající člen mega úspěšné slovenské skupiny Elán a autor nejednoho velkého hitu. Ve víc jak hodinové show s názvem od ELÁNu po Fontánu zahraje Vašo Patejdl společně s doprovodnou kapelou hity jako: Ak nie si moja, Voňavky dievčat, Nepriznaná či velké hity skupiny Elán jako například: Si kočka, Čaba neblázni, až po Voda čo ma drží nad vodou a další hitovky z filmu Fontána pre Zuzanu. Vašo Patejdl s kapelou ve své show vždy odevzdá maximum a u toho nemůžete chybět. Rexlexy originál, legenda moravského bigbítu v čele se zpěvákem Evženem Klegou. HBS rock, domácí legenda uherskobrodské bigbítové scény, hrající osvědčené pecky se vším všudy, se postará o tečku za Uherskobrodskou poutí. Celý večer odstartuje objev lokální bigbítové scény, kapela CoweBand. Oba večery budou pod moderátorskou taktovkou Filipa Bartka (rádio RockMax) a Marka Tomana (rádio Zlín). Partneři akce: generální partner: FONERGY, s.r.o., hlavní partneři: Česká zbrojovka a.s., Pivovar Uherský Brod a.s., Ráj Vína s.r.o., specializovaný velkoobchod s vínem, V-net s.r.o., BARVY LAKY Radim Večeřa, Pozemní stavby Nivnice. Tato kulturní akce vznikla za podpory města Uherský Brod a pod záštitou radního Zlínského kraje Ing. Ladislava Kryštofa. Předprodejová místa: Uherský Brod: směnárna v pasáži Tesco, Galerie Panský dům, Tipsport bar 24 Uh. Hradiště: Prodejna CD RE- CORD Prostřední ulice Luhačovice: Infocentrum Bojkovice: pizzerie MASARO Info o akci: -JS- BRODFEST 2015 je minulostí Světové legendy v podání domácích revivalů GUNS 'N ROSES czech crew revival, AC/DC czech revival, METALLI- CA revival cz a TABÁK KABÁT revival se v sobotu 4. července sešly pod jasnou oblohou na stadionu za sokolkou v rámci druhého ročníku minifestivalu Brodfest. Tam už bylo vše připraveno, a tak úderem sedmé hodiny večerní zazněly první tóny rockové hudby. Při pohledu směrem ke vstupu bylo jasné, že letošní volba kapel byla trefa do černého, a proudy lidí postupně začaly vyvolávat úsměv na tváři pořadatelů. Hodinu po půlnoci, kdy dozněly poslední rockové tóny, byl stadion stále jako vroucí kotel a návštěvníci se domáhali pokračování produkce. Čas je ovšem neúprosný a tak si všichni budeme muset rok počkat. Realizační tým Brodfestu již usilovně pracuje na třetím ročníku a už nyní víme, že scénář se bude odehrávat v podobném duchu. -SB- Na Srpnové noci se bavily tisíce lidí Na Srpnovou noc v Újezdci tradiční akci zdejších myslivců bohatou na program, výbornou zábavu i vynikající myslivecké speciality, zamířily tisíce lidí. Program pro děti začal ve 13 hodin. Skákací hrad se stal možná nejvytíženější atrakcí. Po celé odpoledne probíhaly soutěže, které připravily pracovnice DDM Luhačovice. Větší děti si zkusily i jízdu na koni. Oblíbeným stanovištěm se stalo venkovní tetovací studio. Odpoledne doprovázel hudební mix DJ Trnky, a tak se děti mohly vyřádit i na parketu. Na závěr si všechny odnášely nějakou odměnu, ať už v podobě drobného upomínkového předmětu nebo malé sladkosti. I když oficiálně dětský den skončil v 17 hodin, děti se bavily dál. Večer taneční parket obsadila slovenská skupina Janne Band, jejíž repertoár je natolik široký, že dokázal uspokojit opravdu každého. České a slovenské hity, zahraniční písně, lidovky všeho druhu. Tancovali jednotlivci, páry nebo i celé skupinky. Myslíme, že si každý přišel na své. Během večera se několikrát hrálo oslavencům, ale také myslivcům a dalším organizátorům nebo třeba starostovi města Patriku Kunčarovi, který přišel zábavu zkontrolovat, ale stačil se také pobavit s mnoha lidmi, kteří mu v uvolněné atmosféře předali své podněty ke zlepšení života v místních částech i celém městě. Za letošní vydařenou Srpnovou nocí stojí bezchybná příprava a organizace myslivců, ale rovněž příznivé počasí, které přilákalo rekordní počet návštěvníků. /redakčně kráceno, více na webu/ -BH- 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 KULTURA IMPROSHOW Moc diváků sice v ten rozpálený páteční večer 14. srpna do atria vinárny Panský dům nepřišlo, ti, kteří sem zavítali, však rozhodně nelitovali a na Olomouckou ligu improvizace a její Improshow budou hodně dlouho a rádi vzpomínat. Čtyři mladí muži Daniel, Víťa, Martin a Radim dokázali Broďanům, že i večer, který nemá předem daný scénář, může být současně moudrý, hravý a může bavit. Inteligentně bavit, podotýkám. Protože když se řekne improvizace a šou, naskočí většině lidí (bohužel) zřejmě pouze TV pořad Partička, což je tedy vskutku třeskutá zábava na velmi lidovou notu (jen ta inteligence mi tam chvílemi nějak schází). Jak jsem vzpomněla, večer si vlastně zrežírovali sami diváci, kteří zadávali slova, prostředí, témata a situace, na které měli herci bez přípravy zareagovat a zpracovat je. A tak mohli vidět například tisíc způsobů, jakými lze něco/někoho/někam vázat, zhlédli hru na téma slunéčko sedmitečné a řepka olejka, při níž se aktéři vzájemně dabovali. Pobavila reklamace krčního obratle, kdy jeden z herců věděl pouze to, že má něco reklamovat a druhý, kterému diváci zadali, co se bude reklamovat, jej otázkami a odpověďmi naváděl k tomu, aby předmět reklamace zjistil. Zajímavá byla i kombinace, při níž měl jeden z herců zahrát, jak dojí krávu a druhý k tomu mohl pouze číst repliky z diváky vybraného scénáře divadelní hry (zde ze Shakespearova díla Mnoho povyků pro nic). A schválně si třeba sami zkuste, jak byste zahráli falešný kýbl ale pozor, jednou jako činohru, pak jako výrazový tanec, poetický žánr i operu! /více na webu/ -mva- KNIŽNÍ NOVINKY BRODSKÝCH AUTORŮ Zdeněk a Jenda Mikšíkovi Dvě podoby fotografie Výstava Dvě podoby fotografie, kterou do 10. září najdete v prostorách Cafe Clubu, představuje tvorbu Zdeňka a Jendy Mikšíkových. Fotografie otce a syna mají podobné téma (přírodní či městské scenérie), každý z nich je ovšem pořizuje naprosto odlišnou metodou i technikou. Zdeněk (otec), který vystudoval střední Pražskou fotografickou školu a vedle fotografování se věnuje rovněž natáčení cestopisných reportáží pro Českou televizi, fotografuje metodou camera obscura, tedy dírkovou komorou. Princip camery obscury popsal už Aristoteles, když pozoroval částečné zatmění slunce. Fotky vznikají primitivním přístrojem bez elektroniky, bez mechanické závěrky i bez objektivu. Jedná se o světlotěsnou krabičku, do níž se udělá malý otvor a na protější stěnu se umístí fotografický film. Na kvalitu obrazu má vliv kvalita a průměr dírky a fotka je výsledkem toho, jak dlouho zůstane krabička otevřená, kolik světla se do ní pustí, přiblížila návštěvníkům vernisáže, která se uskutečnila v pátek 14. srpna, Zdeňkova manželka Hanka. Mé úplně první setkání s principem dírkové komory jsem zažil před více než 25 lety. Tenkrát jsem náhodou seděl v tmavém pokoji. Klíčovou dírkou sem z vedlejší místnosti pronikaly paprsky ve hrající televize a na bílé zdi vytvářely převrácený a zvětšený obraz televizoru, prozradil Zdeněk. Syn Jenda vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Umělecký management, v závěru studia se vrátil ke své specializaci, které se věnoval na střední škole k fotografii, grafice a multimediálním komunikacím. Přírodní scenérie na jeho fotografiích rozjasňuje slunce, které buď právě vychází, nebo Koncert na zámku zakončil kytarový camp zapadá. Při fotografování používá technologii HDR. Při ní se fotografie sestavuje ze tří snímků ideálně pořízených ze stativu z jednoho místa. Výsledný snímek má pak zřetelnou kresbu i v zastíněných částech. Jenda společně se svým otcem Zdeňkem (a cestovatelem Leošem Drahotou) založil sdružení Moskyt geograficko badatelský magazín, s nímž podnikají turistické výlety po českých krajích. Záliba v cestování se pak logicky odráží i ve fotografické tvorbě obou mužů na výstavě najdete snímky nejen z Čech a Moravy, ale také z Londýna, Holandska či Chorvatska. Markéta Švehlíková V souvislosti s akcí Poznej své město, kterou bude pořádat Centrum pro rodinu Beruška ve spolupráci s Uherskobrodskými patrioty v první polovině října, vychází nová kniha Ivanky Radilové nazvaná Kytička brodských příběhů s ilustracemi Markéty Švehlíkové. -red- Kytaristé z Domu dětí a mládeže strávili část prázdnin na společném kytarovém campu, který se uskutečnil ve Vizovicích. V letošním roce jsme se vydali po stopách rockových legend," prozradil vedoucí kroužku Jakub Smítal. Mladí muzikanti se tak během týdenního pobytu seznámili s různými hudebními styly: blues, folkem, rokenrolem a rockem. Kromě poctivého cvičení a hraní na kytaru si ale měli možnost vyzkoušet i jiné činnosti: Vizovjané je naučili vyrábět tradiční dekorativní vizovické pečivo, setkali se také s dráteníkem a sklářem, kteří je zasvětili do tajů těchto řemesel. Vrcholem tábora se stal koncert na nádvoří zámku Vizovice, který se uskutečnil ve čtvrtek 16. července. Hodinový koncert sledovala více než stovka diváků, kteří mladé kytaristy za jejich výkon odměnili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. -js-, -mva- 16 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

17 INZERCE PRODÁM BYT v centru města Uherský Brod. Přízemí, výborná dostupnost, klidné prostředí. V osobním vlastnictví. Tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Firma SF Schmidt s.r.o., která se zabývá kovoobráběním, hledá SE- ŘIZOVAČE A OPERÁTORA CNC STROJŮ. Nástup možný ihned. Více informací na tel nebo na schmidt.com. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na e mail: schmidt.com. PRONÁJEM Praha, klidný cihlový byt ve Vysočanech, 48 m², 2+1, 4. patro, orientovaný do dvora (JV), světlý, nezařízený (vybaven kuchyňskou linkou), ideální pro partnerskou dvojici či spolužáky studenty, veškerá občanská vybavenost v bezprostřední blízkosti (MHD 2 min. od metra Vysočanská, obchody, poliklinika, park s tenisovými kurty). Stav výborný, nová okna, čerstvě vymalováno Kč za měsíc (+ služby domu a energie). Kontakt: 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 INZERCE 18 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

19 INZERCE / SPORT NOVÝ ÚJEZDEC - Újezdec u Luhačovic ÚSPORA NA DPH AŽ CZK A S MOŽNOU DOTACÍ AŽ CZK OD MĚSTA UHERSKÝ BROD Tento unikátní komplex stavebních pozemků s veškerými IS zasazený do kultivovaného okolí, s komplexní občanskou vybaveností, nabízí krásné okolní přírodní panorama, bezprostřední kontakt s přírodou i veškeré výhody života ve městě, ideální dojezdové vzdálenosti do centra Uherského Brodu i do lázeňského města Luhačovice. Toto místo s úžasnou energií a osobitým kouzlem poskytne Vašemu životu klidný a bezpečný domov. Do konce roku 2015 můžete využít jako přidanou hodnotu nákupu stavební parcely kupní cenu bez navýšení o DPH. Dále je možné získat dotaci od města Uherský Brod na již zbudované veškeré IS. Celková úspora při koupi stavebních parcel se středně velkou výměrou, ale i nadstandardní výměrou je možná až do výše CZK. NEPLATÍTE: provizi realitní kanceláři, právní servis, prodejní servis to vše platí prodávající. Ohlédnutí za cvičebním rokem v Sokole aneb Kočky v akci Partě maminek pomalu dospívají dcery, tak se mohly vrhnout společně s nimi na nácvik hromadné skladby pro dorostenky a mladší ženy s rytmickou hudbou skupiny Elán Jsme kočky. První únorové vystoupení na Šibřinkách bylo pro radost skotačivým dětem a jejich rodičům, zejména z naší domovské MŠ Sv. Čecha. Vystoupení na zaplněném Brodském máji již bylo generálkou před hlavním cvičením v programu Sokolové Brnu 7. června. Tato akce se konala jako součást projektu SokolGym 25 let znovu spolu (po pádu komunismu) mezi všesokolskými slety, které jsou naplánovány v šestiletých cyklech. Do Brna se sjeli cvičenci z celé republiky. Ve vedru jsme si společně s ženami uherskobrodské TJ Sokol cvičícími skladbu Pro radost a dalšími asi 4 tisíci cvičenci užili průvod a zejména pestrá hromadná i pódiová vystoupení. Pěkným zážitkem byl ohňostroj nad brněnskou přehradou. Poslední akcí byly Plzeňské slavnosti pohybu v rámci akce Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. V komponovaném večerním programu na zimním stadionu ČEZ Aréna brodský Sokol vzorně reprezentovaly ženy skladbou Pro radost (nacvičovala Vlaďka Novotná) i kapánek mladší Kočky. Plzeň nás překvapila zejména nádherou a bohatostí svých památek v centru. V rozsáhlém podzemí jsme se mnohé dozvěděly Guščina zvítězila s pistolí CZ 75 SP-01 Shadow Dvoudenní mistrovství USA v divizi Production v praktické střelbě dle pravidel USPSA proběhlo v termínu 8. až 9. srpna na střelnici Pasa Park poblíž města Barry ve státě Illinois. Střelci továrního týmu mohli změřit své síly celkem s 375 soupeři, z toho třicet z nich bylo v nejvyšší výkonnostní třídě Grand Master. Podmínky v průběhu závodu byly extrémně proměnlivé. Soutěžící museli čelit vysokým teplotám dosahujícím 40 C a téměř devadesáti procentní vlhkosti vzduchu, druhý den závodu pak průtrži mračen a vytrvalému dešti. Pro dvojnásobnou mistryni světa IPSC v divizi Production, kategorii Lady, Rusku Mariu Guščinu byla tato akce vítanou příležitostí vůbec poprvé vyzkoušet pistoli CZ 75 SP01 Shadow v podmínkách náročného a současně důležitého závodu. Výsledkem je první místo v kategorii Lady s celkem dvanácti vítěznými situacemi z dvaceti možných. V konečném hodnocení obsadila Maria skvělé 28. místo mezi muži. Hlavním sponzorem závodu byla společnost CZ-USA, která již od roku 1997 dodává na americký trh produkty České zbrojovky a.s. -CZ- o historii města, v plzeňském pivovaru jsme sledovaly unikátní varní postup piva Pilsner Urquell i ochutnávaly přímo z dubového ležáckého sudu Přiznejme si, že současná doba příliš Sokolu neprospívá, svět se změnil. Technický rozvoj a kult peněz však nestačí ke krásnému a šťastnému životu. Společný pohyb je nejúčinnější zbraní proti stresu a vnitřnímu smutku. A tak se dál budeme těšit na cvičení s prima partou Koček maminek, které jsou pro každou legraci! XVI. slet bude za tři roky Děkujeme TJ Sokol za umožnění krásných zážitků. Jana Miková N p 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Setkání lehokol po pěti letech bude opět v Brodě Ve dnech 10. až 13. září se v Uherském Brodě a okolí uskuteční třetí mezinárodní setkání lehokol. Sraz ležatých kol, tříkolek a velomobilů se v Uherském Brodě uskutečnil už dvakrát, a to v roce 2005 a Organizují je nadšenci kolem Aleše Zemánka, respektive kolem brodské firmy AZUB BIKE. Ta se od svého založení v roce 2000 stala jedním z nejvýznamnějších výrobců lehokol na světě. Exportuje nejen do Evropy, ale i USA či exotických zemí, jako je Jihoafrická republika či Francouzská Guyana. Co pět let si pak naděluje drobnou oslavu ve formě setkání lehokol. Zatímco v roce 2005 přijelo zhruba 100 účastníků, povětšinou z Česka a okolních zemí, v roce 2010 už bylo k vidění téměř 200 speciálních strojů. Letos organizátoři doufají v ještě větší číslo. Svou účast už potvrdili nejen pravidelní čeští a slovenští srazoví štamgasti, ale i cyklisté ze Spojených států, Austrálie, Francie, Švédska a dalších zemí. ZÁKLADNA V NIVNICI Setkání lehokol bude mít svou základnu na Nivnické Riviéře a účastníky čeká dlouhá a náročná panoramatická čtvrteční etapa přes Březovou, Lopeník, Vyškovec, Starý Hrozenkov, Žítkovou a Bojkovice, stejně jako mnohem jednodušší sobotní vyjížďka přes Dolní Němčí a Hluk do Uherského Ostrohu a zpátky přes Kunovice. Organizátoři připravili také orientační pátečně dopolední jízdu, dovednostní závody, spanilou jízdu městem a tolik oblíbenou a efektní noční světelně zvukovou jízdu do centra Brodu a zpět. KDY UVIDÍTE LEHOKOLA V BRODĚ? Pokud byste chtěli vidět všechny zajímavé šlapací stroje pohromadě, možnost budete mít v pátek 11. září odpoledne od 12:00 do cca 16:30 na sokolském stadionu v Uherském Brodě, kde budou dovednostní závody. Pak se lehokolisté vydají na spanilou jízdu městem a na Masarykově náměstí by se měli objevit kolem čtvrté hodiny. Odjíždět budou směrem ke světelné křižovatce a přes sídliště Olšava po cyklostezce do Nivnice. Další příležitost vidět lehokola bude večer v sobotu 12. září, kdy budou z Nivnické Riviéry odjíždět kolem 20:30. Na Masarykově náměstí v Uherském Brodě se objeví kolem 21:00 v rámci Sobotní světelně zvukové noční jízdy, která je jedinečná svou veselou atmosférou a především kreativitou majitelů lehokol, z nichž mnozí svá kola vyzdobí k nepoznání do podoby pojizdných vánočních stromečků. Pokud byste se chtěli s lehokoly také projet, ideální je sobotní etapa, do které se bude z Nivnice vyrážet po deváté hodině ranní. Setkání lehokol skončí v neděli v odpoledních hodinách, kdy se účastníci rozjedou zpět směrem ke svým domovům. /více informací na Jan Galla SPORTOVNÍ TÁBOR PO DESÁTÉ Ve čtvrtém prázdninovém týdnu se uskutečnil jubilejní 10. ročník velkého sportovního soutěžení v rámci příměstského tábora pořádaného SK 1. AC a ZŠ Pod Vinohrady. Celkem 111 mladých sportovců doplnilo letos 20 děvčat ve výtvarné sekci a počet účastníků byl tak nejvyšší za 10 let konání této akce. O děti se po celý týden staral zkušený a sehraný kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Pod Vinohrady, posílený o mladé aktivní sportovce, pedagogy a trenéry 1. AC. Ti předávali dětem svoje zkušenosti ve specializacích florbal, kopaná, sportovní hry, odbíjená a aerobic. Po celou dobu akce vládlo tropické počasí, přesto účastníci zvládli kompletní program plný sportování, soutěží, zábavy a koupání. Novinkou letošního ročníku byl atletický desetiboj a závod družstev ve středisku DDM na Maršově. Zpestřením posledního dne tábora byla návštěva sportovního areálu NIVA v Pitíně pro starší a ranče Všemina pro mladší děti. Denně byli vyhodnocováni nejlepší sportovci, celkem bylo během týdne rozděleno přes 150 medailí. Na závěr tábora byli vyhlášeni i absolutní vítězové celotýdenního soutěžení Martin Ležatka a Aneta Svozilová. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří pomohli k zajištění bezproblémového chodu celé vydařené akce. /více na Zdeněk Moštěk MÁME MISTRY SVĚTA Skvělá zpráva čtyři junioři IHC Uherský Brod se dostali do národního týmu juniorů, se kterým v Argentině (Rosario) vybojovali titul mistrů světa. Po Petru Woskovi, který titul vyhrál hned 2x, a Davidu Pavlůskovi, tak náš tým opět přispěl k ovládnutí světa. Tentokrát dokonce v rekordním zastoupení jednoho klubu, které ještě nikdo nenabídl. Českou republiku a naše město v Argentině reprezentovali brankář Ondřej Haloda a hráči Tomáš Pavlůsek, který se na MS objevil podruhé (min. rok získal bronz), a nováčci Richard Kobylík s Honzou Vyoralem. Druhou dobrou zprávou je, že tito hráči pomohli i ke klubovému úspěchu v juniorské extralize. Ta se poprvé hrála po vzoru dospělé mužské soutěže a nejlepší celky se dostaly na Final Four. Tam po čtvrtfinálové bitvě s Devils Zlín (4:6, 5:2, 5:2), a tedy výhře 2:1 na zápasy, cestovali i naši. V semifinále narazili na vítěze české skupiny Roller Storm Praha, kterému podlehli 7:3. V utkání o třetí místo s IHK Hradec Králové se vše zdálo být jasnou záležitostí a průběžné vedení 5:0 a 6:1 vypadalo na hladký průběh. Hradec ale zabojoval a dokázal utkání zdramatizovat. Konečný výsledek 7:6znamená, že tým trenéra Gazdy přivezl do Uherského Brodu bronz. Jan Heča Orelská cyklopouť Českem na Svatou Horu Rok co rok jede skupina cyklopoutníků pod hlavičkou Orla Uherský Brod na známá i méně známá poutní místa Česka i Evropy. Po absolvování cyklopouti do Lurd, která proběhla v menší skupince v červenci letošního roku, se v srpnu konala hlavní cyklopouť po České republice, která v sobě opět skloubila myšlenku sportu, kultury a duchovna. Dneska si prakticky celou trasu si můžete díky různým aplikacím projet online. V čem ale máme Evropu ještě dohánět, je množství cyklostezek. I letos jsme se museli spolehnout také na silnice III. třídy. Každý účastník obdržel doporučené trasy a mapy k jednotlivým etapám a bylo pak na něm, jakou trasu si zvolil, uvedl hlavní organizátor cyklopoutí Petr Gabriel. Slavnostní start cyklopouti dlouhé 600 km byl před klášterním kostelem v sobotu 1. srpna. Peloton vyrazil z Uherského Brodu na první zahřívací etapu s cílem ve vinařské obci Dolní Bojanovice. Ve druhé etapě, která byla tou vůbec nejdelší, najeli účastníci 100 km. Poté se vydali oblastí Podyjí do Dačic, odtud pak krásnou krajinou tzv. České Kanady doputovali do Jindřichova Hradce. Čtvrtá etapa provedla cyklisty okolo jihočeských rybníků přes Třeboň až do Českého Krumlova. Z perly jihočeského kraje se pak vydali do Písku. Následovala etapa do Příbrami a s ní spojený výšlap na poutní místo Svatá Hora. Cyklopouť pak cyklisté zakončili v Praze. Cyklopoutě se zúčastnilo celkem 100 cyklistů (60 mužů a 40 žen) z celé České republiky a tři účastníci ze Slovenska. Nejmladšímu bylo 11 let, nejstaršímu 80 let. Největší část pelotonu tvoří cyklisté ze Zlínského kraje. Účastníci jeli jak na klasických kolech, tak na tzv. lehokolech, na tříkolce a také na elektrokole. Na každé cyklopouti se vytvoří skvělé společenství, které se potkává i během roku. Během předchozích 10 ročníků vzniklo mezi poutníky celkem 7 manželství. Letošní cyklopouť bude takovou přípravou na nadcházející rok 2016, kdy se budou v nedalekém Krakowě konat Světové dny mládeže za účasti papeže Františka. Pozveme mladé lidi z dalších zemí a kontinentů do Prahy, odkud bychom chtěli společně putovat na kole přes Čechy, Moravu a Slezsko do zmiňovaného Krakowa. Chceme tak navázat na rok 2005, kdy jsme organizovali cyklopouť z Česka do německého Kolína nad Rýnem, kde se taktéž konaly Světové dny mládeže, uvedl myšlenku dalšího ročníku Petr Gabriel. /kráceno, více na -PG- 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9/2015

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY rok 2007 Činnost nadace MariaStar Humanity za rok 2007 Nadace MariaStar-Humanity se v roce 2007 konečně opět mohla po likvidaci největších škod z povodně

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

NADACE MARIASTAR HUMANITY

NADACE MARIASTAR HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE MARIASTAR HUMANITY O b s a h Průřez 10-ti letou činností nadace Identifikační údaje Činnost nadace 2002: Průběh činnosti v Samopších Rozdělování fin.příspěvků z NIF Kontakty

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více