ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9 schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí Novela zákoníku práce přes dílčí opatření, která zlepší právní regulaci v oblasti pracovněprávních vztahů, celkově snižuje úroveň ochrany a jistot zaměstnanců a omezuje jejich odborová práva. Proklamovaná vyšší flexibilita je zaměněna za snižování pracovněprávní ochrany zaměstnance. Výjimkou je nová úprava kont pracovní doby. Jde o nové ustanovení, které bylo do novely zařazeno na návrh odborů a zaměstnavatelů. Novela zákoníku práce přináší velký prostor pro tzv. prekérní formy pracovních vztahů, které nezajišťují zaměstnanci stejnou ochranu, a nastavuje podmínky a právní nástroje, jež povedou k tomu, že pracovní poměr na dobu neurčitou s plným úvazkem, který je motto: Koalice ve sněmovně prosadila všechny tři zákony vládní penzijní reformy, které počítají se zavedením takzvaného druhého pilíře důchodového systému. Levice neuspěla se snahou reformu zamítnout. Druhou šanci bude mít nyní prostřednictvím Senátu, který ovládá. Poslanci schválili zákony důchodové reformy, které umožní převést část peněz dosud odváděných státu do penzijních fondů. Druhý pilíř důchodového systému má tvořit individuální spoření v důchodových fondech, do nichž by lidé převáděli část svých příspěvků státu, které nyní platí do průběžného důchodového systému. První z norem - zákon o důchodovém spoření - nyní dostane k projednání Senát, který ovládá levice, která podobně jako odbory, s vyváděním peněz z průběžného pilíře zásadně nesouhlasí. ČSSD proti penzijní reformě ve Sněmovně protestovala obří plachtou s nápisem: Stop vládě, která tuneluje lidem penze! To, co vláda připravila, žádná penzijní reforma není. Návrh vlády je výhodný jen pro lidi s nadprůměrnými příjmy, kteří omezí základním předpokladem pro rozvoj osobního, zejména rodinného života, bude pro stále větší počet zaměstnanců nedosažitelný. Zejména staví na roveň pracovní poměr dohodám o pracovní činnosti a o provedení práce, které chrání zaměstnance zcela nedostatečně. Pokud jde o skončení pracovního poměru výpovědí, ruší se stávající výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele, spočívající v nesplňování předpokladů pro výkon práce a nesplňování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a nahrazují se z pohledu ČMKOS nebezpečnější a obecnější formulací. Současně se zavádí nový výpovědní důvod nesplňování povinností a porušení povinnosti dodržovat léčebný režim v době prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Toto ČMKOS považuje za protiústavní, neboť zaměstnanec bude potrestán dvakrát, výpovědí a odebráním nemocenského. Jde o nepřijatelný zásah do integrity zaměstnance v oblasti, která není součástí pracovněprávního vztahu. Výše odstupného poskytovaného zaměstnavatelem při rozvázání pracovního poměru je podle návrhu novely rozlišována podle délky trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, což v řadě případů povede ke zhoršení postavení zaměstnance zejména v případech, kdy zaměstnání propouštěného trvalo méně než 1 rok. Takto budou nejvíce postihováni mladší začínající zaměstnanci. U dohody o provedení práce se navrhuje zvýšení maximálního limitu práce ze 150 hodin na 300 hodin ročně s tím, že i z této dohody se bude odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Zavedení písemné formy je dílčím, avšak nedostatečným zlepšením, a proto ČMKOS požadovalo zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Hrozí, že budou využívány mnohem více než pracovní poměr, ke škodě zaměstnanců. Toto rozhodně není, jak vláda deklaruje, zpružnění pracovních vztahů, ale snížení ceny práce a její ochrana. Odbory a zaměstnavateli požadovaný tzv. kurzarbeit novela vůbec neřeší. Václav Pícl, místopředseda ČMKOS Poslanci koalice schválili všechny zákony důchodové reformy solidaritu s lidmi s nižšími příjmy. Reforma pomáhá jen deseti procentům lidí. Ti ostatní jim to budou muset zaplatit, řekl ve Sněmovně předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka. Expert Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Vít Samek přijetím reformy nadšený nebyl. Vláda rozhodla po svém, řekl a dodal, že na argumenty předkládané odbory kabinet nepřistoupil. Je vidět, že i lidem mimo odbory, když si provádějí vlastní analýzy, komu se to vyplatí a komu ne, tak je jim zřejmé, že je to nabídka pro tu bohatší část veřejnosti, dodal Samek. Pro naprostou většinu lidí je podle něj řešení schválené sněmovnou rizikové. Lidé se budou moci podle návrhu reformy rozhodnout, zda z pojistného odváděného státu vyvedou tři procentní body do penzijních fondů a k nim přidají ještě dva procentní body ze svého. Rozhodnutí bude nevratné. Penzijní reformu doprovází zvýšení daně z přidané hodnoty, které už od příštího roku zdraží i potraviny či lé- Pokračování na str. 2 To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.

2 2 VOsA Poslanci koalice schválili všechny zákony důchodové reformy Pokračování ze str.1 ky. A to už se, jak zdůrazňují sociální demokraté, dotkne i těch, kteří žádné peníze do soukromých fondů chtít posílat nebudou. Vyšší DPH, která má pomoci kompenzovat nižší příjmy státu, když si lidé sníží odvody, už poslanci schválili minulý týden. Na konci července na důchodovém účtu chybělo zhruba 23 miliard korun. Penzijní Co nám přinesou připravované změny v oblasti daní? O dopadech daňové reformy, kterou vláda schválila 24. srpna a poslala ji do Poslanecké sněmovny ČR, mluvil na vlnách ČRo Rádio Česko v rozhovoru na aktuální téma s moderátorkou Patricií Polanskou předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. společnosti budou muset spravovat svěřené peníze ve čtyřech fondech - fondu státních dluhopisů, konzervativním, vyváženém a dynamickém. Svěřené příspěvky a majetek společností mají být odděleny tak, aby lidé o své úspory při případném bankrotu společnosti nepřišli. Pojišťovny budou povinny nejméně 90 procent výnosů z investování aktiv každoročně použít k navýšení vyplácených důchodů. Systém Proč odbory nedokážou najít s vládou společný kompromis v záležitosti daňové refomy? My si myslíme, že celé této reformě chybí objektivní analýza problémů českého daňového systému. Ministerstvo financí nic takového neudělalo a ani nemělo tendenci ba ani snahu a možná ani politické zadání, něco takového provést. A to se projevilo už tak výrazně, že například ve vypořádání připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu vytýká ministerstvu financí, že neudělalo analýzu dopadů takovéto daňové reformy. Například u daňových výjimek, tedy třeba v případě stravenek, ale nejen jich, takovouto analýzu nedostala ani připomínková místa, ani ministerstva, a tudíž to vlastně nemohou posoudit. Takže z našeho pohledu je celá tato reforma pojata až nemístně ideologicky, navíc jsou ta opatření přijímána naslepo. A náš odhad je, že tato reforma bude stát veřejné finance přibližně 20 miliard korun, možná i více. A ti, kteří to zaplatí, jsou lidé s podprůměrnými a průměrnými příjmy. má začít fungovat od roku Sněmovna schválila i druhý z trojice zákonů vládní důchodové reformy. Norma řeší změny v existujícím doplňkovém penzijním spoření, které bude třetím pilířem důchodového systému. Zákon nyní dostane k projednání Senát, v němž má většinu levice, která reformu odmítá. Koalici nyní ve sněmovně zbývá po zavedení druhého pilíře důchodového systému, který počítá s vyvedení části peněz do důchodových fondů, prosadit ještě soubor dvou tuctů navazujících novel souvisejících zákonů. Doplňkové penzijní spoření by jako třetí pilíř důchodového systému mělo být podle představ vlády pouze zdrojem doplňkových příjmů. zdroj: ČMKOS daňová reforma je pojata ideologicky Ministerstvo financí ale argumentuje tím, že daňová zátěž klesne, a to pro většinu obyvatel. Takže vy s tím nesouhlasíte? Ne, to je mystifikace, a to už proto, že na bedra zaměstnanců bude přesunuta část zdravotního pojištění, a to 2 %. Říkám, že bude, jako by to už bylo, ale předpokládá se to. Z toho vyplývá, že pokud nebudou zaměstnavatelé ochotni zvýšit mzdy o 2 %, tak zaměstnancům klesne jejich reálný příjem. K těmto vážným krokům se přistupuje, aniž by se vyhodnotila reforma bývalého premiéra Topolánka, kterou také dělal ministr Kalousek. A v této chvíli jdeme do ještě horší reformy, která ještě víc nahlodá veřejné finance, lidé budou muset platit více, dále klesnou dávky Dochází i k takovým extrémům, kdy se například obáváme, že už nebude neplacení sociálního pojištění apod. jako trestný čin, protože se učiní jednotné inkasní místo a už to nikdo nerozklíčuje. Právní servis radí Jak se bránit proti nesprávnému posouzení zdravotního stavu Jsem v částečném invalidním důchodu. Nedávno byl přezkoumáván můj zdravotní stav, se závěry tohoto posudku však nesouhlasím. Mohu někde uplatnit námitky? Námitky nelze uplatnit proti posudku posudkového orgánu (kterým je v případě posuzování invalidity okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení) ani proti učiněnému posudkovému závěru posudkového orgánu. Námitky lze uplatnit pouze proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze (ČSSZ) o invalidním důchodu, které je na podkladě posudku posudkového orgánu vydáno. Pokud by tedy účastník řízení podal námitky proti posudku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení nebo Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení v Brně, jednalo by se o námitky nepřípustné, neboť by nebylo splněno u- stanovení zákona o tom, že písemné námitky lze podat výhradně proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění. Posudek o invaliditě je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí ČSSZ v Praze, nikoliv rozhodnutím o invaliditě. Nepřípustné námitky proto správní orgán může pouze zamítnout. Jak se tedy bránit proti nesprávnému posouzení zdravotního stavu, nelze-li použít institut námitek? Pokud účastník řízení nesouhlasí s výsledkem posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem, resp. posudkovým orgánem správy sociálního zabezpečení, ať již důvodně nebo bezdůvodně, musí vyčkat doručení rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu a teprve proti němu podat námitky. Rozhodnutí, které námitkami občan napadne, musí být označeno číslem jednacím a datem, kdy ho ČSSZ vydala a také musí být uvedeny důvody, pro které občan považuje posudkový závěr lékaře OSSZ (PSSZ, MSSZ v Brně) za nesprávný. Každé rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení musí obsahovat také poučení o postupu při uplatnění námitek. Posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení provádějí lékaři ČSSZ určení k posuzování pro účely řízení o námitkách, kteří jsou organizačně odděleni od lékařů okresní správy sociálního zabezpečení (Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení v Brně) a nepodílejí se ani na zpracování posudků těchto orgánů, na jejichž základě jsou vydávána rozhodnutí ČSSZ.

3 VOsA 3 Právní servis radí Může mi zaměstnavatel zakázat dovolenou? Mám už od zimy zaplacený zájezd na konec prázdnin. Co když se ale stane, že mi zaměstnavatel na tento termín nedá dovolenou? Mohu po něm například žádat náhradu škody za storno zájezdu? Ještě by mne zajímalo, zda a za jakých podmínek mě zaměstnavatel může odvolat z dovolené, tedy přikázat její přerušení a okamžitý nástup do práce. V úvodu je třeba uvést, že dobu čerpání dovolené podle 217 odst. 1 zákoníku práce určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené (dříve se jednalo o tzv. plán dovolených), který vydává zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. Při stanovení tohoto rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Někteří zaměstnanci se bohužel i nyní domnívají, že zaměstnavatel nemá právo určovat celoroční výměru dovolené, ale že část dovolené, konkrétně jednu polovinu dovolené, si může určit zaměstnanec sám. Tento názor však nikdy neměl a ani v současné době nemá oporu v zákoníku práce. Postup zaměstnance, který pouze oznámí zaměstnavateli, že si bere dovolenou (bez toho, aby mu zaměstnavatel tuto dovolenou schválil), lze považovat za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Samozřejmě nic nebrání tomu, aby zaměstnavatel určil čerpání dovolené na dobu, o kterou zaměstnanec požádal. Z ustanovení 217 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel může zaměstnanci změnit jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo ho může odvolat z dovolené. Podle mého názoru by se mělo jednat o výjimečné případy, protože za každého zaměstnance by měl zaměstnavatel logicky mít náhradu, například pro případ pracovní neschopnosti. Jestliže však zaměstnavatel zaměstnanci změní jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo zaměstnance odvolá z dovolené, má zaměstnanec podle zmíněného ustanovení 217 odst. 3 zákoníku práce nárok na uhrazení nákladů, které mu v této souvislosti vznikly. Zákoník práce nedefinuje, které náklady je zaměstnavatel povinen nahradit. Podle mého názoru se bude jednat o veškeré náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly. Bude se jednat například o cestovní výdaje, nevrácené úhrady od cestovní kanceláře (tzv. storno poplatky) atd. Pro změnu určené doby čerpání dovolené ani pro odvolání z dovolené nejsou stanoveny žádné podmínky. Je tedy nutné, abyste v rozvrhu čerpání dovolené měl na zaplacený zájezd naplánovanou dovolenou. Pokud by to v rozvrhu čerpání dovolené uvedeno nebylo, zaměstnavatel by vám na tento termín dovolenou poskytnout nemusel. Protože by se nejednalo o případ, kdy vám zaměstnavatel změnil určenou dobu čerpání dovolené nebo vás odvolal z dovolené, nemusel by vám ani hradit náklady, které by vám vznikly. Na tento případ by se totiž nedalo použít ustanovení 217 odst. 3 zákoníku práce ohledně změny určené doby čerpání dovolené nebo odvolání z dovolené. Důvod rozvázání pracovního poměru v potvrzení o zaměstnání V letošním roce jsem skončila pracovní poměr z důvodu organizačních změn. Zaměstnavatel v potvrzení o zaměstnání uvedl tento důvod, přitom jsem někde vyčetla, že důvod skončení pracovního poměru se tam uvádět nemá. Zaměstnavatel mně však tvrdí, že před časem došlo v zákoníku práce ke změně a navíc to po něm požaduje i úřad práce. Údajně mu sdělil, že důvod rozvázání tam musí být. Jak je to ve skutečnosti? Není to pravda. Od je v potvrzení o zaměstnání nutné uvést důvod skončení pracovního poměru pouze tehdy, pokud ke skončení pracovního poměru došlo z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Tato nová právní úprava vyplývá ze zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým byl mimo jiné novelizován i zákoník práce. Jestliže došlo ke skončení pracovního poměru z jiného důvodu, důvod skončení pracovního poměru se v potvrzení o zaměstnání uvádět nesmí. Podle mého názoru zaměstnavatel nesprávně pochopil sdělení úřadu práce. Úřady práce požadují, i když pracovní poměr nebyl rozvázán z výše uvedeného důvodu, aby bylo v potvrzení o zaměstnání uvedeno, že pracovní poměr nebyl rozvázán z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Požadujte tedy vydání nového potvrzení o zaměstnání, kde důvod skončení pracovního poměru nebude uveden. Pokud by vám zaměstnavatel nevyhověl, máte možnost se obrátit na soud a požadovat opravu potvrzení o zaměstnání, tj. vypuštění důvodu rozvázání pracovního poměru. Na soud byste se musela obrátit do tří měsíců ode dne, kdy jste se o jeho obsahu dozvěděla. Ovšem domnívám se, že vzhledem k tomu, že důvodem rozvázání pracovního poměru byly organizační změny, není nutné to řešit soudně, protože i kdyby tam tento důvod byl uveden, nemohlo by vás to nějakým způsobem poškodit. Zvýšení výživného dětem S manželem jsme se rozvedli před pěti lety. Naše děti jsem získala do péče já a manželovi bylo stanoveno výživné. Vzhledem k tomu, že byl bez zaměstnání, je výživné dost nízké. Manžel však již druhý rok pracuje v nové továrně a má slušný příjem, takže mi situace připadá nespravedlivá. On sám mi víc peněz posílat nechce, navíc prohlásil, že než aby mi platil víc, ze zaměstnání radši odejde a bude na podpoře. Co mohu dělat? Problematiku výživného pro nezletilé děti upravuje zákon č. 64/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů a to v ustanovení 85 a násl. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud nejsou samy schopny se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Změní-li se poměry, může soud, a to i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti.tato situace u vás zjevně nastala, proto lze doporučit podání návrhu soudu na změnu původního rozhodnutí o výši výživného tak, že bude výživné zvýšeno. U výživného pro děti může navíc soud výživné v nové výši přiznat i za dobu nejdéle tří let zpětně ode dne podání návrhu. Pokud se tedy příjem bývalého manžela podstatně zvýšil před více než rokem, můžete v návrhu požadovat, aby soud zvýšení přiznal už ode dne, kdy k této změně došlo (kdy bývalý manžel získal stávající příjem). Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Pokud jde o možnost, že by se bývalý manžel úmyslně připravil o svůj příjem proto, aby nemusel platit vyšší výživné, i na to zákon o rodině pamatuje. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je totiž soud povinen zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika zdroj: SONDY

4 4 VOsA zpět po prázdninách A máme po prázdninách. Většina z nás i po letní dovolené a začínáme se vracet k povinnostem, které byly s nástupem července a srpna přerušeny. Takže se sešla stravovací komise a po tak dlouhé době bylo opravdu o čem jednat. Hlavně o všeobecné a narůstající nespokojenosti strávníků s poskytovanými službami firmou Sodexo, ať to byla jídelna na NŘ nebo jídelna Lesík. Jednalo se o mokré a špinavé tácky, zbytky v příborech, rozházené ubrousky, vodové polévky, velikost a teplota porcí a tentokrát došlo i na nespokojenost s personálem. I paní ředitelka zaznamenala rostoucí počet stížností a řešila je již během prázdnin, kdy proběhla porada ohledně chování ke klientům, velikosti a teploty podávaných jídel. Pořád platí, že nejlépe je reklamovat jídlo u výdeje nebo se obrátit přímo na pana Hurtíka, který funguje na NŘ velmi spolehlivě a dokáže reklamace vyřídit rychle a ke spokojenosti všech. Tato funkce jistého styčného důstojníka byla zavedena i v jídelně Lesík, kde se od začátku měsíce o bezproblémový provoz v jídelně stará paní Gabriela Vogtová s titulem manažer výdeje, která bude dohlížet na čistotu a množství tácků, příborů, ubrousků a řešit operativně případné reklamace. Doufám, že tato nová služba bude jenom krok k lepšímu. Probírali jsme i některá konkrétní jídla jako například plněné bramborové knedlíky, které jsou jednou výborné a podruhé se skoro nedají jíst, suchá rizota nebo průšvih s měšcem s čínskými nudlemi a kuřecím masem. Paní ředitelka o problémech věděla a slíbila, že si kvalitu pohlídá a na rizoto něco vymyslí Řeší se i nepříjemnosti s krádežemi, kdy z Lesíku za plného provozu zmizela digitální váha, kde se škoda pohybuje v řádech tisíců a na NŘ se ztrácí solničky a pepřenky a taky se rozmáhají inteligentní vtípky s uvolněnými uzávěry, kdy po použití solničky nebo pepřenky dojde ke znehodnocení jídla, no opravdu vtipné Během léta se také uskutečnily některé opravy, na NŘ byla opravena střecha a v Lesíku začala výměna oken včetně vchodových dveří. Výměna by měla být dokončena do 30. září. Příště se dozvíme něco o dalších připravovaných marketingových akcích, ale to až následně a teď ještě na závěr sladká tečka. Cukrárna po letní přestávce opět peče, takže dobrou chuť L.P. PeTice Předána Představitelé Odborového svazu KOVO v čele s jeho místopředsedy Jaromírem Endlicherem a Jaroslavem Součkem předali 30. srpna na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do rukou místopředsedkyně petičního výboru poslankyně Hany Orgoníkové petici za vznik povinných zaměstnaneckých penzijních fondů s celkem podpisy. Petiční akce byla vyhlášena loni na říjnovém zasedání Rady OS KOVO v Hradci Králové. Tyto fondy by měly umožnit vyplácení doplňkových důchodů pro zaměstnance pracující po dlouhou dobu v riziku nebo vykonávající těžké fyzické práce. Přispívali by do nich zaměstnavatelé, zaměstnanci a Na chudých občanech státu se dá vydělat. Sociální dávky se nemají vyplácet hotově, ale za pomocí nějakých elektronických karet. U nás se tento systém nazývá Kartou sociálních systémů a na Slovensku to má být E-pay karta. Na Slovensku se z této karty vyjmuli zdravotně postižení, u nás byli handicapovaní zcela nesystémově připleteni k ostatním uživatelům sociálního systému. Až na pár drobných rozdílů jde o podobné řešení. Oba dva stát. S jejich pomocí by lidé z těžkých profesí překlenuli za důstojných podmínek dobu, kdy již nemohou vykonávat své zaměstnání a ještě nemají nárok na starobní důchod. Nedovedeme si představit, že by v těžkých provozech lidé dělali do 65, 70 let a dále. Máme dojem, že se chce ušetřit na těchto lidech tak, že je z práce ponesou rovnou do márnice, upozornil při předávání podpisových archů J. Endlicher. Chceme, aby lidé mohli jít do důchodu ve chvíli, kdy se budou cítit fyzicky opotřebováni. A když to nepůjde zákonem, tak ať to aspoň lze dohodnout v kolektivních smlouvách, vysvětlil J. Souček. V rámci tripartity byl ustaven pracovní tým, který má do typy řešení jenom jednoduše ukazují, jak krásně se dá rýžovat spoustu peněz z chudoby a chudých lidí. Obě dvě vlády vymyslely novodobý plán, jak přichystat nové klienty a miliardy novým firmičkám. Na Slovensku dokonce celý projekt šijí tak, aby vypadal a odpovídal pouze jedné jediné firmě. To u nás si zatím hrají na to, že se neví, která ve věci dodavatele bije. V obou zemích se za pomoci státu rodí nový typ OpenCard!!! prvního důchodového pilíře zapracovat nějaký limit pro zvyšování věku pro odchod do důchodu a dále má vytvořit podmínky pro předdůchody v třetím důchodovém pilíři. Na tom se pracuje. Do poloviny září by se měl připravit paragrafový návrh novely zákona o důchodovém spoření, který je právě teď ve sněmovně. Předdůchod by se čerpal 1 rok až 5 let před vznikem nároku na důchod, informoval vedoucí právního oddělení ČMKOS Vít Samek. Bylo by dobré, kdyby toto opatření bylo časem povinné, protože ne každý zaměstnavatel to bude ochoten dojednat v kolektivní smlouvě, podotkl předseda metalurgické sekce OS KOVO Jaroslav Nováčik. Na Slovensku se přes E-pay karty mají vyplácet všechny sociální dávky. Jedná se tak zhruba o lidí. Oproti českému řešení je toto hotové škvrně, a přesto je na slovenské kartě vidět ten nový obchod s chudobou, který se u našich sousedů připravuje. Celý projekt má stát kolem 4 milionů eur. Má být tendr, nebo jakési výběrové řízení, ve kterém se najde provozovatel. Karta bude fungovat pouze v jednom Je třeba se o tyto lidi postarat, pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení už nejsou, věk se prodlužuje, po šedesátce lidé v provozech, kde se pracuje s tekutým železem, už ten fyzický fond nemají. Moji členové mi řekli: Předsedo, něco s tím dělej! Ale jsou u nás i lidé kolem třicítky, kteří odcházejí do plně invalidního důchodu, nebo také umírají na rakovinu, vysvětloval předseda hutnické sekce OS KOVO Josef Lejsek. Jsem velmi ráda, že patříte mezi ty odboráře, kteří se starají o lidi, prohlásila poslankyně H. Orgoníková a převzala podpisové archy. zdroj: KOVÁK sociální karta a monopol a výdělky na chudých bankovním domě. Toto je nesystémové řešení nahrávající nové klienty předem vybraným bankovním domům. Kdyby se vše dělalo pomocí klasické bankovní karty, mohlo by se jednat o zajímavý projekt, který by fungoval u všech bankomatů a bankovních firem. Jak je ten svět malý. Úplně stejně jsme na tom my tady v České republice. I zde bude vypsán tendr, i zde bude karta fungovat pouze ve vybraných bankomatech a u vybraných

5 VOsA 5 sociální karta a monopol a výdělky na chudých dodržování léčebného režimu: nejvíc hříšníků na olomoucku a severu moravy bankovních domů. Protiargumenty uváděné ve slovenském případě se týkají také nás, a to v daleko větším měřítku. U nás Karta sociálních systémů pojme lidí a bude ji mít každý, kdo čerpá ze sociálního systému státu. Tímto je politickou ideologií krytý obchod v řádu několika miliard korun. Karta nepůjde použít všude. Pouze na vybraných místech. Na Slovensku se zcela otevřeně hovoří o budoucím monopolu. Je celkem zajímavé, že u nás v Čechách se o monopolu nemluví, i když jde o totéž v daleko větším měřítku. Stát za poměrně velké peníze daruje vybrané bance nebo softwarové firmě monopol, který zaručuje na dobu několika let značný přísun peněz. Jeden bankovní dům tedy bude zvýhodněný a může děkovat politikům za to, že byl vybraný. Ale co občané, kteří nemají ve vesnicích či osadách možnost výběru přes bankomaty nebo co hůř, ještě špatnou dopravní obslužnost? Co brání tomu, aby karty nefungovaly plně jako bankovní karty? Prakticky nic. Banky by mohly mít ohlašovací povinnost v případě, kdyby dávky šly jinam než na účet klienta pobírajícího sociální dávky. V České republice má fungovat minimálně na 1000 bankomatů, které by byly schopny operovat Kartami sociálních systémů. Tedy i v tomto ohledu je řešení podobné slovenskému způsobu výplaty sociálních dávek. U nás jdeme ještě dál a monopol připravujeme také i pro obchodní domy. Minimálně 300 obchodních domů má dostat výhodu nových zákazníků ve formě lidí pobírajících sociální dávky. Dávky, které mají přesný účel výplaty, nebude možné vybrat v hotovosti, ale pouze si za peníze na kartě budete moci ve vybrané síti obchodů nakoupit zboží. Český systém má stejně jako ten slovenský několik nevyřešených otázek a sporných bodů. Především je vytvořena v České republice jakási platební pseudokarta platná pouze ve vybrané síti bankovních domů obsahující čip, který bude v základu deaktivovaný a půjde aktivovat. Tato česká karta navíc nabírá vlastnosti jakési veřejné listiny, pomocí které se Nefungující zvonek, absence jmenovky na bytě v místě trvalého bydliště a další výmluvy neplatí pro kontrolory práceneschopných. Za 1. pololetí letošního roku bylo provedeno kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Provedli je zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/MSSZ). To je o kontrol méně než v 1. pololetí 2010 tehdy jich bylo Důvodem meziročního poklesu počtu kontrol ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ je změna právní úpravy, kdy od provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zaměstnavatel v prvních nikoliv 14, ale 21 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji a také ve Středočeském kraji Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem postihů. Těmto kontrolovaným bylo zkráceno nebo odňato nemocenské. Nejvíce postihů za nedodržení léčebného režimu bylo uděleno v Olomouckém (163), Moravskoslezském (148) a Plzeňském (127) kraji. Dodržovaní stanoveného režimu dočasně práceneschopného pojištěnce patří mezi základní povinnosti těchto občanů, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění. Nemocní jsou povinni umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Označení bytu a zvonku jmenovkou je samozřejmostí, stejně jako uvedení platné adresy místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařům. Tento údaj je potom součástí tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, kteří lékaři vystavují. Pověření zaměstnanci OSSZ/ PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu oše- bude moci prokázat držitel karty ZTP, dále karta v českém prostředí přijímá u zdravotně postižených další roli ve formě průkazky opravňující ke slevám v prostředcích veřejné hromadné dopravy. V budoucnu vláda plánuje na tuto kartu přepsat také funkci zdravotní kartičky. Česká vláda připravuje takový prapodivný klon připravující směsici neprostupných sítí a spojení. Slovenská verze E-pay karty má mít funkci spojenou s výběrem a přijímáním finančních částek sociálních dávek a má také umožňovat nákupy v obchodech. Jsme to opět pouze my tady v Čechách, kdo slučuje do jedné karty několik funkcí. Slovenští představitelé různých organizací hájících lidská práva ukazují na to, že vládu ani nezajímá jaký bude mít speciální karta smysl a jestli něco vyřeší. Je poukazováno na to, že slovenské vládě jde pouze o to udělat jedné firmě obrovský obchod zaručující zisky po dobu několika let. O totéž jde zřejmě i této vládě. Udělat obrovský obchod některé firmě a tak tento zisk třujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Prokazují se průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis. Záznam o kontrole při podezření z porušení režimu zasílá pověřený pracovník OSSZ/ PSSZ/MSSZ ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/ MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. bude fungovat několik let. Některá banka, nebo některý obchod bude mít sakra zajištěnou budoucnost na úkor chudých, nemajetných a lidí závislých na sociálním systému. Slovenské ministerstvo stejně jako české ministerstvo nepředložilo žádnou studii dopadů a analýzy. U nás to přikazuje nařízení Vlády České republiky. Přesto ministr práce a soc. věcí takové dokumenty nedodal. Není to komické, když se člen stejné vlády chová v rozporu nařízení téže vlády? Slovenský tendr má fungovat 4 roky a poté se vypíše tendr nový. V České republice jsme pokrokovější.. V České republice tedy opět nevíme žádné další podrobnosti. I zde, tak jako na Slovensku, Karty sociálních systémů neřeší příčinu, ale něco jiného. Jedná se o velmi nesystémové řešení problematiky mající zřejmě jediný cíl. Tímto úkolem je zmonopolizovat jedny vůči druhým a vytvořit vybraným subjektům jistý přísun miliard a dalších možných klientů. To je byznys, vydělávat na chudých!!! převzato z médií Rovněž i zaměstnavatelé jsou oprávněni k provedení kontroly, zda jejich zaměstnanec v období prvních 21 dnů kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, pokud práceneschopný poruší stanovený režim. Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/ PSSZ/MSSZ uložit sankce. Při neposkytnutí součinnosti (neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole může následovat uložení pokuty až do výše Kč. zdroj: ČSSZ

6 6 VOsA Tip na výlet Moje pozvánka na výlet vás zavede do malebného městečka Štramberk na severní Moravě. Často jsou zde pořádány výlety pěšky z Kopřivnice nebo blízkého Nového Jičína. Malebnému městečku Štramberk i kraji v okolí měst Kopřivnice a Příbor vévodí kruhová věž, nazývaná Štramberská trúba, která byla původně součást gotického strážního hradu z 1. pol. 14. stol. Ten byl na konci 18. století pobořen a zůstalo jen torzo věže. O sto let později byla věž kompletně přebudována na rozhlednu. Její slavnostní otevření se konalo 1. června Během dalších sto let se Trúba stala největším magnetem starobylého městečka. Štramberk je také spojován s voňavým cukrářským výrobkem - perníkové Štramberské uši, které zde pečou již dlouhá staletí v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května 1241, v předvečer Nanebevstoupení Páně. Hrad Štramberk (národní kulturní památka) - zřícenina hradu, jehož původ není znám (pověst praví, že měl původně stát na protějším vrchu Kotouči, stavbu však překazili trpaslíci z jeskyně Čertova díra) je spojován se zeměpanskou správou území či obranou zemských hranic. Nejnovější práce považují za stavitele hradu šlechtický rod Benešoviců, resp. olomoucká přemyslovská knížata po roce Ve 13. století byl hrad majetkem duchovního a rytířského řádu templářů (Literatura: T. J. Pešina, Prodromus Moraviographiae, 1663). Po zrušení řádu v r byl hrad v držení českého krále Jana Lucemburského a v l moravského markraběte Karla, pozdějšího českého krále Karla IV. Od r (1359 jako castrum Strallenberg) byl 25 let majetkem zakladatele města, moravského markraběte Jana Jindřicha, od r pak jeho syna, markraběte Jošta Lucemburského. Nejvýznamnějším majitelem hradu po r byla moravsko-slezská větev rodu Benešoviců - páni z Kravař (do r. 1433). Po roce 1533 začal hrad postupně chátrat. Nejstarší vyobrazení z r svědčí o dvoupalácové dispozici s hospodářskými budovami a dvěma hranolovými baštami. V roce 1783 se přední část hradu zřítila a zdivo bylo rozebráno na stavební materiál. Severovýchodní opevnění vnitřního hradu se dochovalo v původní výšce. V letech byla válcová věž (tzv. bergfrit - výška 40m, průměr 10m) zastřešena a upravena na rozhlednu dle návrhu významného pražského architekta Kamila Hilberta. Vnější hradby byly místy dozděny a postaveny dvě hradní brány. Když úzkou cestičkou přicházíte na náměstí Štramberka, nemůžete skrze vůni čerstvě upečených lákavých štramberských uší minout stánky, nabízející tuto charakteristickou cukrovinku. Zkroucené voňavé perníčky různých příchutí vás budou ve Štramberku doprovázet na každém kroku. Cestou můžete navštívit Muzeum - informační centrum, kde se dozvíte vše potřebné pro váš výlet v tomto městě, také doporučujeme navštívit na náměstí stálou expozici akvarijních a terarijních zvířat. Cesta na Štramberskou trúbu vede z náměstí po mnoha schodech do kopce. Z ochozu rozhledny si můžete prohlížet z ptačí perspektivy městečko a nádherné okolí do všech světových stran. Z trúby se můžete cestou zpět přes náměstí a pozvolnou cestičkou ven z města dostat k Národnímu sadu, který je součástí Lašské naučné stezky. Navštívit můžete také jeskyni Šipka, která je světoznámou archeologickou lokalitou. Známá je nálezem ohniště a části čelisti neandrtálského dítěte. J.Š. Tip na volný čas l Divadlo Loutek, BUTY, koncert l 24. a Letiště L. Janáčka Mošnov, Dny NATO & Dny vzdušných sil AČR 2011 l 24. a MINIUNI Svět miniatur, Víkend s Harrym Potterem, Přijďte si začarovat s námi l KD K-TRIO, O pejskovi a kočičce, loutkoherecká pohádka pro nejmenší l Hrad Starý Jičín, Svatováclavský hodový jarmark l DKmO, Divadlo Na Fidlovačce, Praha, Hádej kdo přijde l KD P. Bezruče, Havířov, Divadlo Na Fidlovačce, Praha, Hádej kdo přijde l Dům knihy Librex, Den s Igráčkem, program pro děti s populární hračkou l Hrad Starý Jičín, velké setkání autoveteránů s vyjížďkou na hrad l Zámek Zábřeh, Svatováclavské slavnosti piva, degustační přehlídka 16 minipivovarů l DKmO, 4TET koncert l DKmO, Petr Spálený & Apollo Band l Výstaviště Černá louka, Slavnostní otevření Centra alternativního cirkusu UmCirkum l až Slezskoostravský hrad (SOH), Výstava vína l Den otevřených dveří tramvaj.vozovna a autobus.garáže Poruba, vyhlídkové jízdy l 1. a SOH, Víkend pro seniory 65+, volný vstup do areálu MINIUNI Svět miniatur a SOH l 1. a ČEZ Aréna, Czech Dance Open Ostrava 2011, Mistrovství světa v latinskoamerických tancích mládeže & Galashow s latinou, H. Zagorová, M. Rottrová, V. Špinarová, E. Farná, R. Vojtek l 1. a MINIUNI Svět miniatur, Deskovky, koutek deskových společenských her l 5. a Výstaviště Černá louka, 1. ročník výstavy pro zdravotně postižené spoluobčany l DKmO, Divadlo Palace Theatre, Praha, Dohazovač (K. Brožová, D. Syslová..) l 8. a Výstaviště Černá louka, Veletrh šperků, hodin a hodinek l DK Akord, Jakub a jeho pán (K. Heřmánek, J. Bartoška, J. Carda, V. Freimanová ) l NDM, Divadlo A. Dvořáka, Giacomo Puccini, Bohéma, opera l DK Akord, Irena Budweiserová & Fade In, koncert l 14. až Slezskoostravský hrad, Dům a Byt 2011, 9. ročník Stavba, Nábytek, Bezpečný domov, Garáž l 15. a Slezskoostravský hrad, Hradní hodokvas l ČEZ ARÉNA, THE BEATLES NIGHT, koncert k 25. výročí otevření ČEZ ARÉNY l Komorní scéna Aréna, William Shakespeare, Hamlet, činohra l kino Hvězda, Vratimov, Hradišťan s J. Pavlicou, koncert l Výstaviště Černá louka, Slavnosti dýní a strašidel, 4. ročník českého Halloweenu l až Výstaviště Černá louka, Výstava Mnichov, okupace a osvobození l DkMO, Divadlo Na Fidlovačce, Můj báječný rozvod l 19. až DK Poklad, Festival Techné Ostrava 2011, X. ročník Mezinár. Festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách l DK Akord, Jakub Smolík, koncert l kino Luna, Honza a František Nedvědovi, koncert l 21.a DKmO, XV. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2011 l ČEZ ARÉNA, Mrazík, pohádkový muzikál na ledě l DKmO, Miro Žbirka Symphonic Tour 2011 l DK Poklad, Moravanka & Jan Slabák, koncert

7 VOsA 7 PosTřehy odjinud UKRAJINA země známá pohledu vzato, ve vzpomínaném roce 2006 jsme opravdu i neznámá nabídli, tenkrát ještě neznámému zákazníkovi, kvalitní a Cestovat do cizí země za poznáním je pro většinu z nás věci konstrukčně unikátní výrobek. příjemnou. Cestovat do cizí země za služebními povinnostmi pojízdnému mísiči byla v roce Dlužno podotknout, že tomuto znamená především splnit úkoly, 1997 udělena značka CZECH kterými vás vysílající pověřuje. MADE! Pojízdný mísič PM-350t č.15 v ukrajinském montážním závodě připravený k expedici ke konečnému uživateli V roce 2006 se jednomu z obchodních úseků VMG podařilo získat obchodní zakázku na výrobu a dodávku celkem sedmnácti kusů tzv. pojízdných mísičů PM-350t k převozu surového železa od vysoké pece do ocelárny pro jeden ukrajinský hutní závod. Obstát ve velké konkurenci nebylo snadné. Z dnešního Počátky spolupráce s novým partnerem nebyly vůbec snadné. Pro velké rozměry a váhu dodávaného zařízení bylo ujednáno, že podstatná část pojízdného mísiče se bude vyrábět přímo v ukrajinských závodech. K tomu pochopitelně z naší strany byla nedůvěra, neboť za kvalitu hotové produkce jsme zodpovídali my. Nezbývalo, než se vydat na cesty a otestovat si v úvahu přicházející místní výrobce. Tím se i mi jako odboráři naskytla příležitost vidět na vlastní oči podmínky, v jakých ukrajinští dělníci a technici pracují. Překvapilo mne mnoho věcí. Pořádek na dílnách je samo-zřejmostí. Hůře je to s teplotou na pracovištích, k dispozici jsou v zimě jen lokální topidla. Mnoho jeřábů nemá uzavřenou kabinu, což zdraví, většinou jeřábnic, nemůže prospívat. V závodech jsou kantýny a zaměstnanci mají možnost se v jídelnách stravovat. Strojní vybavení pochopitelně zdaleka nedosahuje úrovně našich dílen. Na některých pracovištích jsem zahlédl i frézky zn. ŠKODA cca ze 70. let min. století. Co mne překvapilo nejvíce, je zručnost a um ukrajinských dělníků. Uvedu dva příklady: když náš svařovací technolog prověřoval kvalitu svárů nosných rámů v jednom kooperujícím závodě, významně pokýval hlavou, vzal fotoaparát a nafotil detaily s tím, že ukáže našim svářečům, jak precizně lze vytvořit svar. Ve druhém případě bylo v jiném kooperujícím závodě nutné soustružit na karuselu větší průměry. Takový karusel však závod neměl k dispozici. Tady jsem pomalu utrpěl šok. Technici nechali stávající karusel rozřezat, nastavili o potřebný rozměr, sestavili a znovu zprovoznili. Ponechávám stranou úvahu o přesnosti takového stroje, na hrubování to však postačovalo. Dalším mým poznatkem je, jak rychle si tamní technici a dělníci osvojili naše know how při montáži našich mísičů. Pokud jsou všechny díly k dispozici, kompletní mísič připraví ke zkouškám do jednoho měsíce! To považuji za velice slušný výkon v tamních poměrech. Jednání s ukrajinskými partnery nejsou jednoduchá (při vzájemné komunikaci se používá ruština), jsou však velmi přátelští. Cítil jsem rozdíl v komunikaci vedoucí pracovník. Oproti našim poměrům se mi zdá, že v tamních závodech panuje takříkajíc větší disciplína (vedoucímu se neodmlouvá ). Přestože průběh zakázky byl komplikovaný firma, které jsme naši produkci prodávali, koncem roku 2008 zbankrotovala! Po třech a půl letech se podařilo na zbývající čtyři komplety uzavřít nový kontrakt a zakázku tak dovést do zdárného konce. Počátkem tohoto měsíce září byl úspěšně vyzkoušen a protokolárně předán již patnáctý pojízdný mísič PM-350t. Z úspěšné přejímky jsem se vracel s pocitem, že jsme na Ukrajině zanechali nejen dobrý dojem, kus poctivé práce, ale hlavně jsme přispěli k posílení značky VÍTKOVICE. Vždyť, co může být příjemnějšího, než když slyšíte volali nám z jiných hutních závodů a živě se zajímají o pojízdné mísiče značky VÍT- KOVICE. Jozef Sedláček kvíz všeobecných znalostí 1) Která katedrála je proslulá svými skleněnými okny? a) na Mallorce b) v Chartres c) v Santiago de Compostella d) v Canterbury 2) Který státník obdržel Nobelovu cenu za literaturu? a) Theodor Roosevelt b) Gustav Stresemann c) Winston Churchill d) Nelson Mandela 3) Jaké jsou iniciály autora Stroje času Wellse? a) H. G. b) E. M. c) T. S. d) D. H. 4) Které řeky daly svůj název Mezopotámii? a) Tibera a Pád b) Eufrat a Tigrid c) Fulda a Werra d) Indus a Ganga 5) Která země byla členem Varšavské smlouvy? a) Maďarsko b) Jugoslávie c) Kuba d) Čína 6) Jaká byla v historických dobách smuteční barva? a) červená b) černá c) tmavě zelená d) bílá 7) Hrdina básně Petra Bezruče Ostrava tvrdí, že si do práce bere chléb: a) s máslem b) se salámem c) s uhlím d) s cibulí 8) Hlavní město Venezuely se jmenuje: a) Caracas b) Lima c) La Paz d) Montevideo 9) Tlak se uvádí: a) ve wattech b) v pascalech c) v newtonech d) ve voltech 10) Čím se plní bomby upevněné na zádech potápěčů (při potápění do 40 m)? a) směsí vzduchu b) kyslíkem c) dusíkem d) vodíkem Řešení: 1 b), 2 c), 3 a), 4 b), 5 a), 6 d), 7 c), 8 a), 9 b), 10 a)

8 8 VOsA kupon vosí křížovka o ceny 9 Výroky moudrých. Johann Wolfgang Goethe: (tajenka) POMůCKA: ADICE, šatov ZÁKRSEK KUS POLE PODNIK V ADAMOVĚ TÁC FAUNA EDEN SLUČOVÁNÍ (V CHEMII) MINERÁLKA BAZAR DRUH HORNINY KIPLINGŮV VLK NÁPLŇ KOLÁČŮ CÍRKEVNÍ POSVÁTNÝ ÚKON CITOSLOVCE JEDEN ZE SMYSLŮ STAV PŘI HYPNOZE OCHOTNĚ SPORY RADA ČÁST ŠATŮ STARŠÍ ZNAČKA GRAMODESEK 1. ČÁST TAJENKY RUSKÝ PROZAIK KNIHA SNŮ NIŽŠÍ KLERIK SNÍŽENÝ TÓN DODATEK HLINÍKOVÁ SLITINA MUŽSKÉ OBEC OKRESU ZNOJMO ŘECKÉ PÍSMENO PSÍ SMEČKA MĚNA MACAA PŘÍTĚŽ OZNAČENÍ NAŠICH LETADEL ZNAČKA ZÁPALEK MUŽSKÉ HASNICE DRUH KOBERCE ZNAČKA KUSU ČERNOŠEDÝ PTÁK BIBLICKÁ POSTAVA VZDÁLENOST ZÁHROBÍ PŘISVĚDČO- VAT POSVÁTNÝ EGYPTSKÝ BÝK DOMÁCKY OLDŘICH CIZÍ MUŽSKÉ LATINSKÝ ZÁPOR PROMOČNÍ HALA MUŽSKÉ OPRAVNA LODÍ DRUH OBRAZU 2. ČÁST TAJENKY PATŘÍCÍ OTOVI NELÉTAVÝ PTÁK VÝKON ATLETA VELKÝ TROPICKÝ JEŠTĚR Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č je - Kateřina Cachová. Ze správných odpovědí byla vylosována paní Sitková Konstantina, VTC 10. Jmenovaná se stává výhercem 100,- Kč. MUŽSKÉ Tajenka z č zní: pár slov ze spaní a jsem rozvedený.. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Mináriková Monika, NS ,- Kč 2. Sýkora Pavel, NS ,- Kč 3. Bočková Pavla, VRD ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel HUDEBNÍ ČASOVÁ MÍRA Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 9. číslo VOSY Uveďte jméno zakladatele leteckého průmyslu, jehož 130. výročí narození si připomeneme v říjnu. VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 39. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách.

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách. Č S A D H a v í ř o v a. s. Č S A D K a r v i n á a. s. Č S A D F r ý d e k - M í s t e k a. s. Druh dokumentu: Číslo dokumentu: PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01 Věc: Účinnost od: Strana: NÁHRADA

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Benefitní program Odbory Plus

Benefitní program Odbory Plus Benefitní program Odbory Plus 1. Představení - vize a fungování - lidé stojící za programem (Tým Odbory Plus) 2. Současná nabídka a úspěchy - slevy na produkty a služby běžné spotřeby - srovnání nabídek

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více