Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj. 17.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a 14.6.2003. tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj. 17."

Transkript

1 ROČNÍK 12 ČERVEN 2003 ZDARMA MĚSÍČNÍK http/!www.srrazpr.cz REDAKČNí RADA: K. HUML, ZPRA VODA] MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM. J. rco UZAVERKA, VANĚK, B. RYCHTA~íK,E. HORCIK, P. K~EStAN, ]. SCHREYER NÁKLAD:1.500 VÝTISKŮ TISK: PAVELHUBR. TISPRA CVIKOV len pár věcí... Zivot kolem nás Do Stráže pod Ralskemjsem se pťistěhovalav řijnu. Již od září mi byl přidělen bytkal. "A ". za ktery bývalé radě města děkuji. Avšak dříve než. v Fijnu nebyla motnébyt obýval. Vymalováno bylo. po malováníbyla i vytřená podlaha. a to bylo vše!..paní" A DVENA zřejmě usoudila, že bytjepřipraven k obývání. K obývání připravenbyl. ovšem jen pro patka na, který seke mně během jednoho měsíce nastěhoval.(podotykám, že byl se nachází ve 3.potře). Všude byla špína a neutuchající : iápach. Nikdo z pověřených nepovažoval umutně před předáním bytu vyčistit a vy desillfikovat alespoň WC a koupe/nu. což I simyslím parti k věcem základním Z hlei diskahygienického. Nemluvě o kuchvůské lince.kam kdyby se slétlo hejno vrabců, mělo by na pár dní O stravu postaráno. Již v zán bylo do předávacího protokolu poznamenáno. že chybi kuchyňská lišta. Ušlachybí dodnes a při mytí nádobí voda suěká. Nejsem Z těch. kteří by s každou praskloužárovkou, či menším problémem využívalislužeb ADVENY. Měsíčně platím I nájema proto bych vyžadovala alespoň sebemenši zájem o dění v panelovych domechze strany správy byt. Fondu. která byse měla tak trochu styděl za spravovánlnašich obydlí. Je mi známo. že letos vypršíadveně smlouva, a budu věřit. že sedočkáme nějakého zlepšení. Možná se ikonečně dočkám kltče od sklepa, který mi spolu s klíčem od hlavního vchodu nebylz nějakého důvodu přidělen. Ano. bylajsem odkázána na domovnici. o klíče jsemjí už také nejednou požádala. ale ta všakklíč nemá. Vchod do našeho bloku má tak umožněn každý. Opravdu je to tady většinělidí lhostejné, že má do jejich blizkostimožnost přístup kdejaký cizi člověk apobuda? Nemají ani trochu potřebu chránitsvůj majetek a v neposledni řadě takysami sebe? Česká republika řekla Evropské Unii "" Referenda v celé ČR o vstupu do EU se zúčastnilo 55% voličů. Ve Stráži pod Ralskem hlasovalo necelých 50% z toho 1298 hlasovalo.." a 423 hlasovalo.,". Okres jako celek měl volební účast 51.6%. mistostarosta Veřejná sbírka našla své majitele Celkem se vybralo ve veřejné sbírce ,-Kč. Sociální komise navrhla Radě města, aby šest vyhořelých bytů dostalo shodně ,-Kč. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou patří velký dík. mistostarosta IL:.._.::..:_.:..._.:...::..:.-...~~~~~ Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: I Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: \06 3 tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj % Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: tj. 45,5% tj. 69,78% tj. 30,22% Stráž pod Ralskem celkem Počet voličů: Platné hlasy: 1721 tj. 47,94% 1298 tj. 72,72% 423 tj % Pročjsem se ale rozhodla napsat dopis do Varty? Celou dobu nosím všechny tyto věci v hlavě a řekla jsem si, že by nebyla škoda se podělit o ně se čtenáři. Po přečteni březnového čísla Varty je mijasně, pročje stav bytů a celých domů lakkatastrofální. Původně jsem myslela, ie došlo k tiskové chybě. když.jsem uviděla částku 24 mil. korun dluh'; od neplatičů nájemného. Jen tak mi proběhla hlavou old~kaljestt; lito lidé maj; vůbec právo obývalměstské byty. Na seznamu čekatelů nabytje plno s/"šn.veh lidí, kteří pracuji a nájef/l by jistě be ; problěmů platili. Vzhledem k.. plánu [fitsla"na způsob vy.~~~á~lf,d.(y.h-'l,' If;fieadá 'Ui v..~i'1f~ (pokračovánt ~~ STr. 2) Okres Česká Lípa Problematika bytového fondu - dlužníků a nově schválené zásady Zastupitelstvo souhlasí s následujícími opatřeními za účelem vymáhání dlužného nájemného a plateb spojených s užíváním bytu. Nejzajímavější body jsou např.: při splnění splátkového kalendáře bude pohledávka za penále, vzniklé během plnění. odpuštěna v souladu se zákonem o obcích. Další bod je zajímavý - v případě plnění splátkového kalendáře resp. předepsaného nájemného po naplnění splátkového kalendáře, bude vždy I. ledna dalšího roku jednorázově ponížen stávající účet penále 025%. mlstostarosta lak to vypadá s kinem? Rada města dostala informaci od provozovatele kina A. Nevoleho, že stav prornítací techniky je takový, že hrozí poškození kopií, proto bude muset promítání zastavit. Rada města rozhodla pro zachování kina ve městě investovat ,. Kč a stejným dílem přispěje organizace PANDA SPORT. Z uvedeného vyplývá, že každé zařízení stárne a v příštích letech bude nutné v rozpočtu města pamatovat také na kino. Všichni jistě chceme, aby mělo kino stále vysokou úroveň. mistostarosta CESE Firma "RALSKO". která vyhrála výbě- Liberecký kraj 51,60% 71,44% 28,56% Panelovd cesia Snadnější přístup ke svým garážím budou mít motoristé vlastnící garáže pod ulicí Mimoňská. Podařilo se položit pane lovou cestu na nejhorší úsek. Už chybí jen osvětlení. mtstostarosta 56,46% 73,82% 26,18% rové řízení na stavbu domu s pečovatelskou službou, se dostala do konkurzního řízení. Oslabena firma neměla už dost síly a prostředků na dostavbu DPS a tak správce konkurzní podstaty nakonec souhlasil S návrhem PENTY Jablonné v Podještědí (stavební firma) a města Stráž pod Ralskem na cesi. Cese doslova znamená postoupení všech pohledávek na novou firmu, která DPS dokončí v termínu. kvalitně a za smluvenou cenu. místostarosta

2 STKANA 2 Jen pár věcí... (dokončenf) mírný) budou zfejmě ještě dlouho čekat a byty budou dál chátrat. Nebylo by lepši je rozprodat a kdo má zájem, ať se o ně stará sám? Na závěr ještě jedno věc, která mi "hnula žlutí". V bytě 1+1 mám dva radiátory. Od ponděli do pálku kdy byl obývám, chodím do práce, a jelikož okna jsou směrována na jižní stranu. a svítí-li sluníčko, neni o teplo nouze, topeni vesměs vypínám. (Resp. se snažím vypnout. Tělesa jsou přesto stále vlažná). Po šesti měsících užíváni bytu mi pťišel nedoplatek za teplo 600.-Kč. Na správě bytového fondu je jistě známo, že již delší dobu nežijeme v komunismu, kde byli všichni jedna rodina a těměi v.'e bylo společné. V dnešní době pťispťvat na živobytí ostatních je vysadou spíše zámožnějších, než obyčejnycn Iidi. Jistě dojde většině o co mi jde. O měřáky l1atopení. Šlěstí, že alespoň vodaje měřena. Neumlm si představit len nedoplatek' Markéta Koubová Second servis Stalo se v posledních ským folklórem, bydlení fondu městského se nedaří se dočkali Nedělárn fondu ocení obsluha vracení že křičí, Na letošním se prý chyba, podepsala přesněji nesprávná programu. než samotné historii mi však přeúčtování nání zaměstnanců Podivný, vadí Adveny zpožděním dopis, objevil lení a OMLUVU po mně chce odevzdal za vzniklé naše staré Po odmítnutí nepředala poštou. vyúčtování starého Nechci převzal verzi, Očekávám vyúčtování bude skutečnosti, že bude lhůta Už příliš čujeme, druhého nic, co a očekávám, nahrazuje také, řádně len í oprávněnosti a uvedena proti bude uvedeno, která že druhé datováno přiloženo takovéhoto dle vysvětpostupu pro reklamaci. dlouhou že volba dobu se přesvěd- Adveny za správce bytového fondu nebyla šťastná. Od července převezme společnost EC Stráž. aby nám "second /6,6,2003 správu městská Budeme servis" vyšel Jak vypadá den Vašeho starosty a ostatních v Praze, kam se musí jezdit, neboť z našeho hlavního města k nám plynou dotace, a dotace Stráž pod Ralskem potřebuje pro další rozvoj. Vyrážíme brzy ráno v bláhové naději, že se v Praze vyhneme dopravní špičce. Zvolíme často i silnou sestavu a vyjíždím já, místostarosta, tajemník i vedoucí odboru správy místního majetku. Po hladké cestě přes Mnichovo Hradiště a Mladou Boleslav dorazí me do Prahy. V Praze hladká cesta končí a krátkými posuny v koloně aut se nakonec dostaneme na Malostranské náměstí. Po obtížném procesu zaparkování jdeme do parlamentu České republiky, kam nám umožnila přístup poslankyně za ČSSD Ing. Jitka Vojtilová. Díky ní se setkáváme s dalšími poslanci, jednáme o dotacích pro město Stráž a získáváme informace o všech možnostech využitel ných ve prospěch našeho města. Pokud jsme odkázání např. na sfžp, musíme přejet na druhou stranu Prahy a jednáme s lidmi, kteří mohou příslušné dotace doporučit k podpisu ministrovi. Tam se dozvídáme, že rada fondu naši žádost k podpisu doporuči la. To je dobrá zpráva, a proto návrat do parlamentu, opět hodinu přes Prahu, ověřit fakta. Spolupracující poslanci, kterým není Stráž pod Ralskern lhostejná, nám potvrzují, že pan ministr dotaci podepsal. Přijíždíme do Stráže v půl osmé unavení, ale spokojení. Stráž pod Ralskem může pokračovat ve svém druhém rozvoji. Píši druhém, neboť první nastal s těžbou uranu. Pro rok 2003 získalo město celkem tři dotace a to na rekonstrukci školy 15 miliónů, na vojenské újezdy Ralsko 4,1 miliónů a na rekonstrukci rozvodů tepla II miliónů a 6,6 miliónů bezúročné půjčky. Samozřejmě na poskytnuté dotace musí město z vlastního rozpočtu přidat cca 25%. Po proinvestování budeme znovu žádat tak, aby se Stráž mohla i nadále rozvíjet. Mgr. Jili Vaněk starosta Jakou má poliklinika šanci? Možná jste si již všimli, že finanční situace našeho městečka momentálně není zrovna skvělá. Rozpočet byl sestaven s minimální rezervou, město je zadlužené z loňské rekonstrukce tepelné soustavy a většina hodnotných městských nemovitostí je zastavena. Daňové příjmy jsou vždy nejisté (moudřejší budeme v červenci), změny v rozdělení daní z příjmů provedené minulou českou vládou Stráž velmi citelně postihly. Ani nedaňové příjmy se nezvyšují, spíše naopak. Jednorázové příjmy,jako bylo rozdání akcií státních energetických podniků či příjmy z prodeje bytů, jsou dávno utraceny a nových se jen těžko dočkáme. Klíčové pro finanční stabilizaci města bude to, zda nám finanční úřad povolí uplatnit letos získanou dotaci na vloni rcalizovanou rekonstrukci tepelné soustavy. V případě neúspěchu nelze vyloučit škrty na straně výdajů - kulturní dům, knihovna, bazén...? Další balvan padá na Stráž v podobě převzetí polikliniky. Tato gigantická montovaná prosklena stavba "z jiného věku" funguje téměř jako černá díra na peníze. Obrovské tepelné ztráty sedmi stovek oken, rozestoupené panely, zatékající střecha. Budova polikliniky je z rozhodnutí vlády ČR z let 1993 a 1994 zařazena do privatizace. Dnešním majitelem je Fond národního majetku, správu budovy vykonává s. p. DlAMO. Městu je budova polikliniky bezúplatně nabídnuta a minulé zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s jejím převzetím. V současnosti je převzetí téměř před podpisem. Běžný provoz polikliniky při současném obsazení bude snad ještě krátkodobě udržitelný bez výraznějších dotací, nebude již ale na větší opravy a budova bude chátrat. Přitom právě třeba opravu střechy za několik milionů už moc odkládat nelze. Budova je navíc stavěna tak nešťastně, že v ní nelze oddělit širší bloky využitelné např. jako byty. Co s tím vším bude město dělat, až polikliniku převezme? Můžeme také polikliniku nepřevzít - stačí revokovat usnesení zastupitelstva. Potom je otázka, jak se zachová FNM. Pokud by se poliklinika neprivatizovala a zůstala situace taková, jaká je, měli bychom šanci, že budovu bude muset nějakým způsobem udržovat stát. FN M však může budovu prodat i jiné osobě, třeba v dražbě. Problém je v tom, že ani město, ani žádná cizí osoba nebude schopna v delším horizontu bez velmi masivních investic budovu neztrátově provozovat a udržoval. Nechat situaci dojít až do veřejného prodeje by byla pro město asi ta nejhorší varianta - nebylo by schopno zajistit prostory pro ordinace lékařů a další služby v poliklinice soustředěné. Přijmeme-li naopak polikliniku, přibudou nám obrovské starosti a budeme muset nejspíš doufat v získání řady dotací. Bez nich poliklinika nedostane šanci akciová se snažit, lépe. Jan Voráček čten dozorčí rady EC Stráž 2003" Věznice má 30 let Pracovní den Jan Voráček pošlou vracet vyúčtování o druhou první. i toho však proti podpisu verzi mi prý převzetí že na druhém že jde vidění. mi tedy nic bylo jas no, nejsem podepsat jí a nové že mi a vyúčtování vyúčtování. abych v Jiříkově vrácení Aby vysvět- potíže. Pokud domovnice, dá do ruky, jsem jako který na dveřích nepovažuji za dostatečné domů, více styl jed- s nájemníky. nic nevysvětlující se s jistým jsem však chybu. Na celé letošní tomu jasné, - málokdo všichni někde softwarová a nernůže nevděčná bezvadnost, hromadném správce snadné Je mi také velmi naleznou-li dělat pozdvi- že dělat je k chybám. je to práce správně za i letos. si iluze, bytového dojít plateb se správci Ano, po loňském hned napoprvé. žení jsme už stráž- že vyúčtování a služby bytového letech CERVEN Nemocnice zřídila ambulance akutní péče Akutní ambulantní péči na Českolipsku zajišťuje od I. května Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa v Purkyňově ulici Podobně jako ostatní nemocnice v kraji. Rozhodli o tom krajští zastupitelé, když odhlasovali přerušit po více než padesáti letech - ke dni 30. dubna 2003 činnost lékařské služby první pomoci (LSPP) zabezpečované Libereckým krajem. Stavy přímého ohrožení života jsou nadále zajišťovány rychlou záchrannou pomocí (RZP) a rychlou lékařskou pomocí (RLP) na telefonním čísle 155. Při náhle vzniklých zdravotních potížích (nevyžadujících jeme lékařskou službu. Dětem a dorostu je určena pohotovostní ordinace v tzv. dětské nemocnici. zásah složek zdravotnické záchranné služby) se českolipská nemocnice postará o dospělé i dětské pacienty, kteří do jejího areálu přijdou vyhledat lékařskou pomoc. Dospělé pacienty směrujeme do přízemí hlavní budovy nemocnice - na centrální příjem nemocnice, kde kvůli tomu posilu- k cestě na pohotovost opravdu závažné důvody. Je třeba počítat s tím, že pacienti na centrálním příjmu nemocnice budou vyšetřováni postupně podle naléhavosti stavů jednotlivých pacientů. V pracovních dnech je služba zajištěna od 1700do 22"" hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 800 do 22"0 hodin. V době od 2200 do 8"" hodin ráno jsou každodenně akutní případy ošetřovány na odborných ambulancích nemocnice. Upozorňujeme, že akutní ambulantní péče je nevýjezdová služba a občané se do nemocnice musí dostat sami. Pacienty zároveň žádáme, aby zvážili, zda mají Mgr. Petr Pokorný liskovj mluvčí NsP Zdá se to neuvěřitelné jak čas letí. Ano, věznice je ve Stráži pod Ralskem již celých 30 let. Oslava výročí byla přl ležitostí k předání celé řady vyznamenání Vyznamenání předala generální ředitelka Mgr. Kamila Menclová. Ve svém projevu vyslov i la spokojenost se zaměstnaností vězňů ze Stráže a rovněž s volnočasovými aktivitami. Fotbalový tým věznice vede soutěž neregistrovaných. Zaměstnanci věznice odvádějí kvalitní.práci a i proto dostali důvěru a budou střežit vězně nejtěžšího kalibru tj. z organizovaného zločinu. Přejeme jim i sobě, aby svou práci zvládali stále stejně kvalitně a za jejich zodpovědnou práci jim děkujeme. Mgr. Jiří Vaněl starosu Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem Vracím se znovu k tématu, které v dubnu letošního roku vyvolalo určité aktivity zastu pitelů Města Stráže pod Ralskem a jsem přesvědčena, že ne bez důvodu. Považuji" naprosto správné informovat občany o situ aci, která mohla velmi vážně zasáhnout nás všechny. Proto příspěvek pana Rychtaříka (viz článek Kam kráčíš Stráži...?) a následrě příspěvek paní poslankyně Ing. Yojtilové (viz článek Okénko poslance), který situaci doplnil, patří do našeho zpravodaje. Je", zamyšlení, proč tato informace v našem zpravodaji nevzešla z naší radnice, kde by měla být informace kompletní a jak píše Ing. Vojtilová, občané by se dověděli pod statné informace. První informace ohledně sídla Justiční akademie nebyly vůbec pozitivní a po zkušenostech. jakým způsobem často par lamentním poslancům "utečou" některé změny, které mají dopad na všechny občany naší republiky, bylo jedině správné situaci nepodceňovat ajednat. V podání Ing. Voj tilové mi celá situace vyzněla jako zbytečná snaha občana Rychtaříka, když v Praze "ma) všechno pod kontrolou". Nicméně, tak to není Na zastupitelstvu Města Stráže pod Ralskem dne navrhl pan Rychtařík zařadit do programu zastupitelstva bod o Justiční akademii ve Stráži pod Ralskem, včetně návrhu dopisu, který měl být zaslán ministru spravedlnosti ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR. Podstatné je, že pan Rycb taříkjednal jako mluvčí 10 zastupitelů (ODS, Nezávislí I, Nezávislí Il). Tento bod byl do programu jednohlasně zařazen a jednohlasrě schválen všemi 21 členy zastupitelstva. Jed nota zastupitelstvajasně ukazuje, že situace se nejevila vůbec růžově a všichni zastupitelě považovali za nutné tuto situaci aktivně řešit podle svých možností. Je dobře, že správná věc si prorazila cestu a můžeme pokračovat v investicích spojených s Justiční akademií, ale asi bychom koukali, kdyby se do zákona dostala věta..._ sídlo Justiční akademie je Kroměříž, kdy! dříve tam bylo, že Justiční akademie sídlí v Brně. Věra Bradáčol'á Společnost Stavoinvesting ve spolupráci s Obecntmi úřady Ralsko a Luštěnice zahajuje prodej nových družstevnicn bytů v lokalitách: Ploužnice pod Ralskem m' OOO,-Kč 47mI ,-Kč Tel.: Luštěnice Zelená 2+KK od 39m' do 48m' 300 OOO,-Kč 3+KK od 59m OOO,-Kč Tel

3 ČERVEN 2003 z 11. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 7. května 2003 fřúomni: dle presenční Mřovatelé zápisu: listiny- 7 členů R/156/2oo3 Pan Přadka RMě pan Ing. Křesťan. pan Schreyer 1i15U2oo3 I!dřjch Hvbner - žádost o Úhradu nákladů t.ia města souhlasí s úhradou nákladů vložených szhodnocení pronajatého objektu- maximálně ~výšečástky 15<XXlKč. Náklady budou doloženy flkturami.doložená částka bude pak odečtena ;tdluhu na nájemném. 1/[ AVVENA s to žádost o poyolení rekonstrukce dekiroiostalace y čp 257 ul BezruČQya.Iada města žádosti vyhovuje a schvaluje projedenírekonstrukce. RIlS PanCereňuk - žádost Q koupi Óslavbu rodinného domku pozemky na Radaměsta doporučuje ZMě zveřejnit záměr,rodejepozemku p.p.č. 2138/1 část v k.ú. Stráž ~. na výstavbu rodinného domku. Rl155/2003 Přidělení volného bytu lada města rozhodla přidělit volný byt I+ I č.b.14 ul. Máchova čp. 359 v kategorii B"!'Xllepořadníku žádost o povolení montáže ocelové klece skladovv orostor Rada města po projednání věci žádosti vyhovuje s podmínkou, že v případě nutnosti bude stavba během 14 dnů demontována a odstraněna. Tuto alternativu považuje však rada za krajní a doporučuje žadateli. aby uvažovalo jiném přijatelnějším řešení. R/157/2003.Žádost o pronájem nebyt prostor fi IMAPO,Jablonné v Podj Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor - garáže (bývalý areál SÚK). R/158/2oo3 Pan Laštoyka žádost o prodej objektu bývalé pokladny na pláži Rada města doporučí ZMě prodej v případě, že souhlasné stanovisko zaujme ředitel PANDA SPORT (organizace PANDA SPORT má tento majetek v užívání). R/159/2oo3 Uspořádání motocvklového závodu Hol ba Adventu.e Cup 2003" 17, 5, 2003 Rada města souhlasí s pořádání sportovní akce podle předloženého plánu za předpokladu, že pořadatel zajistí a předloží všechna potřebná povolení ke konáni akce, zajistí aby jezdci na motocyklech nevjížděli do města. Dále požaduje složení kauce ve výši 20000,- Kč. V případě, že pořadatel neuvede závodiště do pořádku do 10 dnů po skončení akce, propadne částka ve prospěch města a pořadatel uhradí náklady na úklid využitého prostoru. R/160/2003 PILKINGTQN příspěvek TRIATLQN na sportovní žádost o finanční akci Rada města rozhodla přispět na tuto akci částkou ve výši Kč. R/161/2003 FJoorba!!ový klub - žádosl o fioančrti příspěvek na turnaj Rada města rozhodla přispět formou úhrady pronájmu sportovní haly v den konáni turnaje. R/16212oo3 Veřejná sbírka rozdělení výtěžku Rada města ukládá sociální komisi vypracovat do příštího zasedání rady návrh na rozdělení výtěžku veřejné sbírky na pomoc spoluobčanům postiženým při požáru R/163/2003 Paní Luxoyá žádost () povolení splátkového kalendáře dlužné nájemné Rada města vyhovuje žádosti a povoluje splátkový kalendář dle návrhu. R/164/2003 Organizační řád Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ Stráž pod Ralskem tak, jak byl předložen - bez připomínek. R/165/2003 Jednáni Komise žjyqtního prostředí Rada města bere na vědomí zprávu z jednání KOŽP ze dne R/166/2003 Generální oprava promítací techniky - kino SJ:ili..p.R,. ZMě schválit variantu Č. 2 návrhu oprav s tím, že náklady by z 50% byly kryty z fondu oprav organizace PA DA SPORT. dopis paní Blažejovské - poliklinika - kategorizace z 12. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného Pňtoml/i: dle presenční listiny - 7 členů RMě ~'iřovalelézápisu: paní Mgr. Wodwudová. pan Ing. Křesťan Rl167/2003 Návrh na odpis pohledávek za zemřelými lada města doporučuje ZMě schválit odpis pohledávek za zemřelými tak, jak je předlofeno v návrhu. Rl PaníMádJová - žádost o povolení splátkového Y!.m!Ifu Radaměsta doporučuje ZMě vyhovět žádosti panímádlové a schválit splátkový kalendář na vyrovnání dluhu na nájemném (rozložena roky).,,4 Rl169/2003 PANDASPORT Stráž p R. - žádost o příspěvek "plaveckou výuku děti MŠ lada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100,- Kč /dítě na plaveckou výuku MŠ podle seznamu dětí uvedeného vládosti. R1170/2003 MOSdružení zdravotně postižených žádost ofinanční příspěvek na sportovní hry června 2003 Radaměsta rozhodla přispět částkou ve výši 900, Kč (J 50,- Kč/osoba). Nutno předložit doklado účasti na shora uvedené akci. RlI7112oo3 Poskytnutí dotace obnova bývalých vnieok'e h ulez '" ďu S'v ZMě schválit 25% finančnípodíl města na realizací akcí na obnovu bývalýchvojenských újezdů - na akce byla přidělena státní dotace. R/ PřiděJeni yolných byt.. Rada města rozhodla přidělit volné byty v kategorii "B" podle pořadníku: 1+1 č.b. 16, ul. Máchova č.p I č.b, 48, ul. Máchova č.p č.b. 17, ul. Máchova č.p č.b. 45, ul. Jižní č.p. 367 R/173/2003 Manželé Okrajkovj žádost o prodej!!2r!!!.kii. ZMě zveřejnit záměr prodeje p.p.č, 84 - část, st.p.č, 1056, st.p.č, 374, p.p.č a p.p.č. 87/4, 86/2 - část. R/174/2oo3 Věcpé břemepo - VS ČR ZMě revokovat usneseni ZMě č. Z1812oo3 ze dne 5. února bude řešeno nájemní smlouvou. R/175/2oo3 Prodej pozemků na stavbu rodinných lillmki! ZMě schválit prodej pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem na stavbu rodinných domků za standardních podmínek: a) p.p.č část, p.p.č část - manželům Novákových b) p.p.č část, sr.p.č manželům Michai!idisovým R/ Prodej nemovitostí ZMě schválit prodej nemovitostí v k.ú. Stráž pod Ralskem za standardních podmínek: a) p.p.č část firmě spas S.r.O. Stráž pod Ralskem dne 21. května 2003 b) p.p.č st.p.č. 145/2 a paní Aleně Máhrové c) p.p.č firmě ALBENANový Bor d) hala včetně zastavěného pozemku na st.p.č, 1004 fmně ALB ENA Nový Bor - platba podle varianty Č. 2 podaného návrhu R/177/2oo3 Směna pozemků ZMě schválit směnu pozemků v k.ú. Stráž pod RaIskem mezi Městem Stráž pod Ralskern a firmou spas s.r.o. Stráž pod Ralskern - p.p.č část za stejnou výměru p.p.č, 59 - část a 36- část. R Sbor dobro,'olných hasičů Stráž pod Ralskem - žádost O finanční příspěvek na, Pohár města" Rada rozhodla přispět částkou ve výši 5000,Kč. R/179/2oo3 Veřejná sbírka Rada města projednala návrh sociální komise na rozdělení částky získané veřejnou sbírkou R/ Pan 1.elecboyský žádost o oovole/ú předváděcí akce OFF ROAP Rada města žádosti vyhovuje a povoluje konání předváděcí akce terénních automobilů pro zaměstnance ti Eurotel Praha na pozemku p.p.č. 2115/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem dne 5. června R/ Prodej pozemků v k,ú, Stráž pod Ralskem na stavbu rod, domků ZMě schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 1254/6 - část a 1254/5 - část, p.p.č. 1298/3 - část pro individuální výstavbu. na pomoc Rada města po konzultaci s právníkem znovu projednala žádost. Ukládá mřstostarostovi občanům postiženým při požáru a rozhodla rozdělit celkovou částku ,- Kč takto: rodinám v bytech Č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 u!.jižní čp. 340 po ,- Kč. Částky budou proplaceny na základě předložených dokladů o zakoupení vybavení domácností. nábytku a ošacení. R/180/2oo3 Manželé Ljskoyj žádost o povolení pro deje bytu y osobním ylastnictví třetí osobě ZMě neuplatň ovat předkupní právo města a žádosti vyhovět. R/183/2003 Prodej pozemků ZMě schválit záměr prodeje pozemků v k.ú. Stráž pod RaIskem - p.p.č část, 78/1 - část, 78/2 - část. R/ Paní BlažejQvská - žádost o slevu na nájem Ullll! písemně informovat paní Blažejovskou o vý- sledku a důvodech rozhodnutí. R/185/2003 Policie ČR - OŘ Česká Lípa -žádost o finančni příspěvek na preventivní YÝcbomý vzdělá"ací projekt pro děti AiaxŮv zápisník" Rada města po projednání věci rozhodla žádosti nevyhovět. - Předávání správy bytového fondu Z J 3. Příromni: dle presenční Ověřovatelé zápisu: listiny - 7 členů R1186J2003 DVÚ Hamr žádost o sponzorský hrv., RMě pan Schreyer, pan Jeřábek Q povoleni splátkoyého dar - letní kalendáře R[,Jarschclové ~a '111't!'i!& 'h),vo'ifflfljilt z.asedánlrmě L. c, 'Yift~ R/189/2003 Žádost o prominutí penále pí ljilfkoyá lkimli Radaměsta souhlasí s poskytnutím finančního piíspěvku5q9,-kč na cukrovinky a 10ks triček naceny DVU Hamr. R/187/2oo3 Žádait o povolení závodu a Q finanční příspěvek SKPANDA oddfl trjauoql! Radaměsta rozhodla povolit závod a přispět částkou8000,-kč. R/188/2003 ŽAdost zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 4. červn a 2003 WI.. ~í Rada města souhlasí s žádostí a promíjí pí. UIlíkové Heleně bytem Stráž pod Ralskem penále jednorázově ve výši ,20 Kč R/190/2oo3 Žádost Q výměnu bytu pí. Ljubjmoyé Rada města žádosti vyhovuje. R/191/2oo3 Odprodej materiálu-aukce nabídnout zájemcům ZMě neprodaný materiál za cenu dohodou. R/19212oo3 Thristjcký průvodce ~ ~ sdi.~ pl'l:diouný IeXldo turislického průvodce- Mikroregion Podralsko. R/193/2003 Reyokace Ilsnesení-R/50/2003 na zpracování studie ul. Fibichova Štěpánkem-Liberec Rada města revokuje usnesení RJ a prodlužuje termín plnění do 3! R/ Povodí Ohře-výměna pozemků ZMě schvátit z áměr směny pozemků mezi městem Stráž pod Ralskern a Povodí Obře Chomutov dle předlože ného návrhu. Směnu pozemků doporučuje KOŽ? (zápis ). R/197/2oo3 R/ P PytlOlIO jádost o odkoupení pozemkú Rada města souhlasí a doporučuje ZMě se hvá!it záměr prodeje části p.p.č R/ Studie ulice Fjbichoya Rada města souhlasí s navržením srnl olivy Ing. arch. Pronáiem nehvtovvch n[ostnr ti IMAPO Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory (SÚK) garáže s montážní jámou-firmě IMADO, Jablonné v Podještědí, R/198/2003 Změna smlouvy o pronájmu movitých věcí. TIlliAX rada města souhlasí se změnou smlouvy ve výši ceny za pronájem movitých věcí 35000,- Kč. R/199/2oo3 Prodej domů MjmoĎská 142, 143 ZMě schválit prodej domů firmě SPOS s. r. Q.

4 u S SEN Í -pokračování z 13. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 4. června 2003 R/200/2003 Zpráva jednání KOŽP ze dne Rada města bere na vědomí zprávu Z jednání KOŽP ze dne doporučuje ZMě revokovat původní usnesení č.zj a schválit odkoupení dle nově předloženého návrhu. Rl202l2003 FK Stráž p.ralskem-žádost o finanční příspěvek-med1qrjál p SeWQtÁn3 a p Vojtily Rada města R/20l/2003 Koupě pqzemkůod pana výbocha Rada města rozhodla přispět částkou ve výši Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 5000,-Kč Kč. Rl203/2003, StráŽská slunečnice" příspěvek - Žádost o finanční Mgr H1inčík PANDA SPORT Ředitel EC Stráž pod Ralskem a.s. podal zprá~ o přípravě převzetí bytového fondu. Z Pťťtomni: dle presenční Ověřovatelé zápisu: listiny - 7 členů 14. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 11. června 2003 Rřvlě pan Ing. Voráček, pan Ing. Křesťan R/204/2003 Žádost o poyolení splátkového kalendáře pí.larschelové Rada města souhlasí se splátkovým kalendářem pí.jarschelové za podmínky. že dluh musí být zaplacen do 18 měsíců. R/205/2003 Rcvokace usnesení ZMě č.r/ RMě revokuje své usnesení R/182/2003 v části schválit záměr prodeje pozemků p.p.č, I 254/6část a 1254/5 - část, Ukládá odboru výstavby zahrnout požadavek přístupové cesty do připravované studie ul. Fibichova. Po schválení studie požadavek znovu předložit k projednání. ~ ZapŮjčení pohotovostního bytu RMě souhlasí se zapůjčením pohotovostního bytu na dobu nezbytně nutnou panu Bobálovi, R/207/2003 ProminuU penále Dí, Laiblové RMě souhlasí s prominutím penále pí.laiblové v plné výši. RJ208/2003 Dotace SFŽP RMě projednala dotaci SPŽP a doporučuje ZMě dotaci a půjčku schválil. RJ209/2003 Jmenování illji.illi.álu. komise RMě jmenuje předseda k likvidaci nepoužitelného komisi v tomto složení: komise - Poncar Ladislav Město Str členové - Pfleger Ludvík, Korbéřové Dagmar, Bobál Jan RJ Lokality pro indivjduální výstavbn-i.esní ul změna usnesení RMě doporučuje ZMě změnit usnesení ZJ33/2003 a zřídit mezi pozemky přistupovou komunikaci. Ukládá KOŽP připravit podklady pro jednání. R/21l/2003 Znak města StráŽe - povolení užítí RMě souhlasí s povolením užití znaku města na propagační materiál pro závod Okresní běžecká liga. R/ Poliklinika ve Stráži p.ralskcm - další jednání RMě ukládá starostovi pokračovat v jednání o objektu polikliniky R/213/2003 Thristický prů,, odce publikace -Mikroregion ~ RMě souhlasí přispět částkou 5 OOO,-Kč" publikaci o mikroreginu Podralsko R/ AntukQU kllct-yolejbalové hři~tě RMě ukládá rnístostarostovi vyvolat jednáni s ředitelem PANDA SPORTU Mgr. Hlinčíkea k nápravě nevyhovujícího stávajícího stan volej balového hřiště - ADVENA s.r.o. finanční vypořádání se spole čenstvím vlastruků bytových domů ul. Míroví č.p , Hornická č.p , Jižn~ Mandátní smlouva EC Stráž pod Ralskem á ž RQd RaJskem z 3. zasedání Zastupitelstva Ověřovatelé zápisu: Návrhovd komise: Ptůomni: pan Semotán, pan Marek pan Schreyer, pan Hodač 20 členů ZMě Mgr. Vaněk Jiří, Poncar.Ladíslav, Bradáčová Věra, Hájek Ladislav. Ing. Horčík Eduard, Schreyer Jiří, Hodač Jaroslav, Ing. Křesťan Petr, Chvátalovň Sylvie, Semotan Petr, Jeřábek Ladislav, Paur Oldřich. Kolařík František, Marek Petr, Machytka Jaroslav, Polák Pavel, Rychtařík Bohuslav, Karel Huml. Tulis Bohumil, Ing. Voráček Jan, Mgr. Wodwudová Jana Omluven: Ing. Křesťan Petr W7/2003 Oprava promítací techniky v kjně - PANDA Sť.Q.RI ZMě souhlasí s vyčleněním částky ,- Kč z rezervy rozpočtu města na úhradu opravy promítací techniky v kině. Zl38/2003 Plnění usnesení + protokoly z činnosti kontrolnilio výboru ZMě bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení ZMě. ZMě rozhodlo projednat doporučení kontrolního výboru na příštím zasedání s konkrétním návrhem na opatření. Zl39/2003 Záměr prodeje I!Ozemků p p č,1298!3-část ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.p.č část v k.ú. Stráž pod Ralskem pro individuální výstavbu a zřízení přístupové cesty. Zl40/2003 Poskytnutí dotace-obnova bývalých yojenských Újezdů ZMě zplnomocňuje starostu města Mgr. Jiřího Vaňka k podpisu smlouvy s MMR o poskytnutí finančních prostředků na obnovu bývalého vojenského újezdu Ralsko. ZMě souhlasí s vyčleněním I 500 OOO,-Kčz rezervy rozpočtu města pro rok 2003 jako finanční podí! města na realizaci akcí obnova bývalých vojenských újezdů. Zl41l2003 Návrh na neuplatněni předknpníhq k..iu1u práva ZMě souhlasí s neuplatněním předkupního práva k bytu Č. I v ul. Pionýrů č.p. 316 ve Stráži pod Ralskem. města Stráže pod Ralskem, konaného dne 18. června 2003 Zl Záměr prodeje-likvidace dřevěného objektu ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje -likvidace dřevěného objektu /bývalá pokladna! na pláži. Zl43/2003 Návrh na prodej pronajatého pozemku. ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku st.p.č. 374, si.p.č. 1056, p.p.č. 8712, 87/4, část p.p.č. 84 a část p.p.č Zl44/2003 Náyrh na prodej pronajatého pozemku. ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.p.č. část 86/1, část 7811, část 7812, v k. Ú. Stráž p.r. Zl45/2003 Wměna a prodej pozemků fi SPOS s c.o. ZMě souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskern a to části p.p.č. 58, která je ve vlastnictví města s částmi p.p.č. 59 a 36, které jsou ve vlastnictví firmy SPOS spol. s r.o. Stráž pod Ralskem. I: I po přesném zaměření. ZMě souhlasí s odprodejem zbylé části (po přesném zaměření) p.p.č. 58 v k.ú. Stráž pod Ralskem firmě spas spol. s r.o. Stráž pod Ralskem za standardních podmínek (70,-Kčlm2). Náklady spojené se směnou a prodejem hradí kupující Ralskem firmě ALBENA s.r.o. Nový Bor za standardních podmínek (70.-Kč/m2, celková cena pozemku činí ,-Kč), formou splátkového kalendáře rozloženého na čtyři roky. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Převod pozemku v KN bude proveden až po zaplacení poslední splátky. Zl Prodej poumků p,p.č, 1905/1.p.p.č,79 astpč.877 I. ZMěsouhiasí s prodejem p.p.č. 79 část a st.p.č. 877 o výměře cca 850 m2 (přesná výměra bude určena po zaměření pozemků) v k.ú. Stráž pod Rnlskem ke stavbě rodinného domu (pravá část,,a" určená k zastavění) manželům Renatě a Simonovi Michailidisovým. za standardních podmínek. 2. ZMě souhlasí s prodejem p.p.č. 1905/1 a p.p.č. 79-část o výměře cca 850 m2(p1esná výměra bude určena po zaměření pozemků) v k.ú. Stráž pod Ralskem ke stavbě rodinného domu (levá část B"určená k zastavění) manželům Anně a Jaroslavu Novákovýrn, za standardních pod- a prodávající J=í rovným dnem. Zl Prodej haly č,75 včetně zastavěného Jm!\!!!!rn ZMě souhlasí s prodejem nemovitosti - skladové haly Č. 75 umístěné na st.p.č zastavěná plocha 1317 m2, včetně zastavěného pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem -firrně ALBENA s.r.o, Nový Bor. Hala za cenu 900 OOO,-Kča zastavěný pozemek č za cenu Kč. Kupující taktéž hradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti. Přepis haly v KN bude proveden po zaplacení celé částky. Zl47/2003 Prodej nemovitosti - pozemku ZMě souhlasí s prodejem nemovitostí-pozernků a to část p.p.č část sl.p.č.145/1 a 145/ 2 v k. Ú. Stráž pod Ralskem o výměře cca 751 m2 (přesná výměra bude určena po zaměření pozemku) pí. Máhrové Aleně. Prodej nemovitostí za standardních podmínek (70.-Kčlm2). Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Zl Prodej pozemku p.p;č.il1si13 ZMě souhlasí s prodejem pozemku p.č /13 ost.plocha o výměře m2 v k.ú. Stráž pod mínek. ZlSO/2003 I'todej části pozemku p p č 2138/1 v ul. ZMě revokuje původní usnesení ZMě č. 63/200 I ze dne I (z důvodu odstoupení původního žadatele od koupě pozemku). ZMě souhlasí s prodejem části p.p.č, 2138/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem o výměře zhruba 1000m2 k výstavbě rodinného domu panu Martinu Cereňukovi. Pozemek bude odprodán za standardních podmínek. ZlSl/2003 Návrh na odpis pohledávek za zemřelými ZMěsouhlasí s odpisem pohledávek za zemlelými v částce Kč z účtu 378. Zl52/2003 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospo- li.a.řrní ZMě bere na vědomi zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok bez připomínek. Zl53/2003 Žádost o uzavřeni splátkového kalendáře - paní Mádlová ZMě souhlasí s uzavi'ením splátkového kalendáře paní Mádlové na splátku dlužného nájemného po 500,- až 700,- Kč měsíčně. ZlS4/2003 PrOdej IiepojrebIiéb!! tnattriálú ZMě souhlasí s prodejem nepolfebného materiálu, který zbyl z aukce za cenu dohodou. ZMě revokuje č. Z/281200J v k.ů. Stráž pod Ralskem p.p.č. 1289/12, 1913/8, ~ 1322/17 od restituenta pana Výbocha Dušau z České Lípy, za cenu 3.84 Kčlm2 navýšena o náklady daně z převodu nemovitostí. Zl56/2003 Dotace ze Státního fondu životního prq. a souhlasí své usnesení odkoupením pozemků llruli ZMě souhlasí s přijetím dotace II mil. Kč a pújčlj 6,6 mil. Kč ze SFŽP dle předloženého návrm a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZMě souhlasí se zajištěním půjčky poskytnuté SFŽP. ZMě souhlasí s podáním žádosti o poskytnuti bankovní záruky u Komerční banky. Zl57/2003 Reyokace usnesení a nový návrh na usneserí - domovní předávací stanice y Č.P. 348 li 34' ZMě revokuje usnesen! Zl8/2003 ze dni týkající se zřízení věcného břemeno pro vstup, provoz a údržbu domovní předávad stanice umístěné v bytovém domě č.p. 348 a 349 na pozemcích st.p.č. 550/1 a 550/2 ve Stráži JXIiI Ralskem. ZMě ukládá zajistit majetek nájemnj č. smlouvou. Zl58/2003 Návrh - záměr prodeje pqzemku ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeječási pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Zl Odprodej nemovitostí - f.p. 142 a 143 v ulki MimQňská ye Stráži pod Ralskem ZMě souhlasí s prodejem domů v ulici Mimoňslí č.p. 142 a 143 na st.p.č. 243/1, 24312, 244 v k.a. Stráž pod Ralskem firmě SPOS spol. s r.o. Stri! pod Ralskem - cena za oba domy ,- KI včetně pozemku. Náklady spojené s prodejem nernovitostí hradí kupující. Zl60/2003 SooIečeootví ylastníků jednotek v domě Hornicti přistoupení ke smlouvě ZMě schvaluje přistoupení Města Stráže pal Ralskem ke smlouvě s Fondem životního prooti'td ČR o poskytnuti podpory na akci tepelná čeq:odia - strojovna vytápění" (č.sml I). Hlasování: pro 17, zdrželi se p. Hájek, Jeřébek Kolaň1c - SBF - vyúčtování služeb spojených s u!íyj ním bytů - kupní smlouva s II a.s. Liberec - příprava smlouvy s EC Stráž a.s. - správa 81

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v

Více

ROČNÍK XVIII PROSINEC

ROČNÍK XVIII PROSINEC Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII PROSINEC 2009 cena 6 Kč SLOVO Z RADNICE Je konec roku 2009 a je potřeba se zastavit a opět Vám nabídnout náš pohled na jeho průběh. Do konce

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty

ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty ROČNÍK 10 R BŘEZEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZAV~RK.', 20.3.2001 REDAKCNI RADA: K. HUML, B. RYCHTARiK, P. KUMSovA, E. HORCIK, V. MtCHURA NAKLAD: 1.300 vytiskú

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 F MĚSÍČNÍK F MĚSTA PŘÍBORA KVĚTEN 2014 HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 Obsah Historické město roku 2013 Z jednání rady města Nové úpravy v občanském zákoníku Volby do Evropského parlamentu Informace pro občany

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII BŘEZEN 2014 Slovo starostky Vážení čtenáři, přemýšlela jsem, o čem Vám dnes budu psát Nejvíc mě v tomto měsíci zaujalo jednání na Úřadu práce

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Číslo 9 17. 9. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce 2 únor 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 11. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII LISTOPAD 2014 cena 6 Kč Slovo starostky Tak se po měsíci zase setkáváme nad naším městským zpravodajem VARTA. Říjen nám dopřál krásné babí

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více