Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj. 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a 14.6.2003. tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj. 17."

Transkript

1 ROČNÍK 12 ČERVEN 2003 ZDARMA MĚSÍČNÍK http/!www.srrazpr.cz REDAKČNí RADA: K. HUML, ZPRA VODA] MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM. J. rco UZAVERKA, VANĚK, B. RYCHTA~íK,E. HORCIK, P. K~EStAN, ]. SCHREYER NÁKLAD:1.500 VÝTISKŮ TISK: PAVELHUBR. TISPRA CVIKOV len pár věcí... Zivot kolem nás Do Stráže pod Ralskemjsem se pťistěhovalav řijnu. Již od září mi byl přidělen bytkal. "A ". za ktery bývalé radě města děkuji. Avšak dříve než. v Fijnu nebyla motnébyt obýval. Vymalováno bylo. po malováníbyla i vytřená podlaha. a to bylo vše!..paní" A DVENA zřejmě usoudila, že bytjepřipraven k obývání. K obývání připravenbyl. ovšem jen pro patka na, který seke mně během jednoho měsíce nastěhoval.(podotykám, že byl se nachází ve 3.potře). Všude byla špína a neutuchající : iápach. Nikdo z pověřených nepovažoval umutně před předáním bytu vyčistit a vy desillfikovat alespoň WC a koupe/nu. což I simyslím parti k věcem základním Z hlei diskahygienického. Nemluvě o kuchvůské lince.kam kdyby se slétlo hejno vrabců, mělo by na pár dní O stravu postaráno. Již v zán bylo do předávacího protokolu poznamenáno. že chybi kuchyňská lišta. Ušlachybí dodnes a při mytí nádobí voda suěká. Nejsem Z těch. kteří by s každou praskloužárovkou, či menším problémem využívalislužeb ADVENY. Měsíčně platím I nájema proto bych vyžadovala alespoň sebemenši zájem o dění v panelovych domechze strany správy byt. Fondu. která byse měla tak trochu styděl za spravovánlnašich obydlí. Je mi známo. že letos vypršíadveně smlouva, a budu věřit. že sedočkáme nějakého zlepšení. Možná se ikonečně dočkám kltče od sklepa, který mi spolu s klíčem od hlavního vchodu nebylz nějakého důvodu přidělen. Ano. bylajsem odkázána na domovnici. o klíče jsemjí už také nejednou požádala. ale ta všakklíč nemá. Vchod do našeho bloku má tak umožněn každý. Opravdu je to tady většinělidí lhostejné, že má do jejich blizkostimožnost přístup kdejaký cizi člověk apobuda? Nemají ani trochu potřebu chránitsvůj majetek a v neposledni řadě takysami sebe? Česká republika řekla Evropské Unii "" Referenda v celé ČR o vstupu do EU se zúčastnilo 55% voličů. Ve Stráži pod Ralskem hlasovalo necelých 50% z toho 1298 hlasovalo.." a 423 hlasovalo.,". Okres jako celek měl volební účast 51.6%. mistostarosta Veřejná sbírka našla své majitele Celkem se vybralo ve veřejné sbírce ,-Kč. Sociální komise navrhla Radě města, aby šest vyhořelých bytů dostalo shodně ,-Kč. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou patří velký dík. mistostarosta IL:.._.::..:_.:..._.:...::..:.-...~~~~~ Výsledky referenda ve Stráži pod Ralskem konaného ve dnech 13. a Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: I Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: \06 3 tj. 49,19% tj. 73,79% tj. 26,21% tj. 49,13% tj. 82,18% tj % Volební okrsek Č. Počet voličů: Platné hlasy: tj. 45,5% tj. 69,78% tj. 30,22% Stráž pod Ralskem celkem Počet voličů: Platné hlasy: 1721 tj. 47,94% 1298 tj. 72,72% 423 tj % Pročjsem se ale rozhodla napsat dopis do Varty? Celou dobu nosím všechny tyto věci v hlavě a řekla jsem si, že by nebyla škoda se podělit o ně se čtenáři. Po přečteni březnového čísla Varty je mijasně, pročje stav bytů a celých domů lakkatastrofální. Původně jsem myslela, ie došlo k tiskové chybě. když.jsem uviděla částku 24 mil. korun dluh'; od neplatičů nájemného. Jen tak mi proběhla hlavou old~kaljestt; lito lidé maj; vůbec právo obývalměstské byty. Na seznamu čekatelů nabytje plno s/"šn.veh lidí, kteří pracuji a nájef/l by jistě be ; problěmů platili. Vzhledem k.. plánu [fitsla"na způsob vy.~~~á~lf,d.(y.h-'l,' If;fieadá 'Ui v..~i'1f~ (pokračovánt ~~ STr. 2) Okres Česká Lípa Problematika bytového fondu - dlužníků a nově schválené zásady Zastupitelstvo souhlasí s následujícími opatřeními za účelem vymáhání dlužného nájemného a plateb spojených s užíváním bytu. Nejzajímavější body jsou např.: při splnění splátkového kalendáře bude pohledávka za penále, vzniklé během plnění. odpuštěna v souladu se zákonem o obcích. Další bod je zajímavý - v případě plnění splátkového kalendáře resp. předepsaného nájemného po naplnění splátkového kalendáře, bude vždy I. ledna dalšího roku jednorázově ponížen stávající účet penále 025%. mlstostarosta lak to vypadá s kinem? Rada města dostala informaci od provozovatele kina A. Nevoleho, že stav prornítací techniky je takový, že hrozí poškození kopií, proto bude muset promítání zastavit. Rada města rozhodla pro zachování kina ve městě investovat ,. Kč a stejným dílem přispěje organizace PANDA SPORT. Z uvedeného vyplývá, že každé zařízení stárne a v příštích letech bude nutné v rozpočtu města pamatovat také na kino. Všichni jistě chceme, aby mělo kino stále vysokou úroveň. mistostarosta CESE Firma "RALSKO". která vyhrála výbě- Liberecký kraj 51,60% 71,44% 28,56% Panelovd cesia Snadnější přístup ke svým garážím budou mít motoristé vlastnící garáže pod ulicí Mimoňská. Podařilo se položit pane lovou cestu na nejhorší úsek. Už chybí jen osvětlení. mtstostarosta 56,46% 73,82% 26,18% rové řízení na stavbu domu s pečovatelskou službou, se dostala do konkurzního řízení. Oslabena firma neměla už dost síly a prostředků na dostavbu DPS a tak správce konkurzní podstaty nakonec souhlasil S návrhem PENTY Jablonné v Podještědí (stavební firma) a města Stráž pod Ralskem na cesi. Cese doslova znamená postoupení všech pohledávek na novou firmu, která DPS dokončí v termínu. kvalitně a za smluvenou cenu. místostarosta

2 STKANA 2 Jen pár věcí... (dokončenf) mírný) budou zfejmě ještě dlouho čekat a byty budou dál chátrat. Nebylo by lepši je rozprodat a kdo má zájem, ať se o ně stará sám? Na závěr ještě jedno věc, která mi "hnula žlutí". V bytě 1+1 mám dva radiátory. Od ponděli do pálku kdy byl obývám, chodím do práce, a jelikož okna jsou směrována na jižní stranu. a svítí-li sluníčko, neni o teplo nouze, topeni vesměs vypínám. (Resp. se snažím vypnout. Tělesa jsou přesto stále vlažná). Po šesti měsících užíváni bytu mi pťišel nedoplatek za teplo 600.-Kč. Na správě bytového fondu je jistě známo, že již delší dobu nežijeme v komunismu, kde byli všichni jedna rodina a těměi v.'e bylo společné. V dnešní době pťispťvat na živobytí ostatních je vysadou spíše zámožnějších, než obyčejnycn Iidi. Jistě dojde většině o co mi jde. O měřáky l1atopení. Šlěstí, že alespoň vodaje měřena. Neumlm si představit len nedoplatek' Markéta Koubová Second servis Stalo se v posledních ským folklórem, bydlení fondu městského se nedaří se dočkali Nedělárn fondu ocení obsluha vracení že křičí, Na letošním se prý chyba, podepsala přesněji nesprávná programu. než samotné historii mi však přeúčtování nání zaměstnanců Podivný, vadí Adveny zpožděním dopis, objevil lení a OMLUVU po mně chce odevzdal za vzniklé naše staré Po odmítnutí nepředala poštou. vyúčtování starého Nechci převzal verzi, Očekávám vyúčtování bude skutečnosti, že bude lhůta Už příliš čujeme, druhého nic, co a očekávám, nahrazuje také, řádně len í oprávněnosti a uvedena proti bude uvedeno, která že druhé datováno přiloženo takovéhoto dle vysvětpostupu pro reklamaci. dlouhou že volba dobu se přesvěd- Adveny za správce bytového fondu nebyla šťastná. Od července převezme společnost EC Stráž. aby nám "second /6,6,2003 správu městská Budeme servis" vyšel Jak vypadá den Vašeho starosty a ostatních v Praze, kam se musí jezdit, neboť z našeho hlavního města k nám plynou dotace, a dotace Stráž pod Ralskem potřebuje pro další rozvoj. Vyrážíme brzy ráno v bláhové naději, že se v Praze vyhneme dopravní špičce. Zvolíme často i silnou sestavu a vyjíždím já, místostarosta, tajemník i vedoucí odboru správy místního majetku. Po hladké cestě přes Mnichovo Hradiště a Mladou Boleslav dorazí me do Prahy. V Praze hladká cesta končí a krátkými posuny v koloně aut se nakonec dostaneme na Malostranské náměstí. Po obtížném procesu zaparkování jdeme do parlamentu České republiky, kam nám umožnila přístup poslankyně za ČSSD Ing. Jitka Vojtilová. Díky ní se setkáváme s dalšími poslanci, jednáme o dotacích pro město Stráž a získáváme informace o všech možnostech využitel ných ve prospěch našeho města. Pokud jsme odkázání např. na sfžp, musíme přejet na druhou stranu Prahy a jednáme s lidmi, kteří mohou příslušné dotace doporučit k podpisu ministrovi. Tam se dozvídáme, že rada fondu naši žádost k podpisu doporuči la. To je dobrá zpráva, a proto návrat do parlamentu, opět hodinu přes Prahu, ověřit fakta. Spolupracující poslanci, kterým není Stráž pod Ralskern lhostejná, nám potvrzují, že pan ministr dotaci podepsal. Přijíždíme do Stráže v půl osmé unavení, ale spokojení. Stráž pod Ralskem může pokračovat ve svém druhém rozvoji. Píši druhém, neboť první nastal s těžbou uranu. Pro rok 2003 získalo město celkem tři dotace a to na rekonstrukci školy 15 miliónů, na vojenské újezdy Ralsko 4,1 miliónů a na rekonstrukci rozvodů tepla II miliónů a 6,6 miliónů bezúročné půjčky. Samozřejmě na poskytnuté dotace musí město z vlastního rozpočtu přidat cca 25%. Po proinvestování budeme znovu žádat tak, aby se Stráž mohla i nadále rozvíjet. Mgr. Jili Vaněk starosta Jakou má poliklinika šanci? Možná jste si již všimli, že finanční situace našeho městečka momentálně není zrovna skvělá. Rozpočet byl sestaven s minimální rezervou, město je zadlužené z loňské rekonstrukce tepelné soustavy a většina hodnotných městských nemovitostí je zastavena. Daňové příjmy jsou vždy nejisté (moudřejší budeme v červenci), změny v rozdělení daní z příjmů provedené minulou českou vládou Stráž velmi citelně postihly. Ani nedaňové příjmy se nezvyšují, spíše naopak. Jednorázové příjmy,jako bylo rozdání akcií státních energetických podniků či příjmy z prodeje bytů, jsou dávno utraceny a nových se jen těžko dočkáme. Klíčové pro finanční stabilizaci města bude to, zda nám finanční úřad povolí uplatnit letos získanou dotaci na vloni rcalizovanou rekonstrukci tepelné soustavy. V případě neúspěchu nelze vyloučit škrty na straně výdajů - kulturní dům, knihovna, bazén...? Další balvan padá na Stráž v podobě převzetí polikliniky. Tato gigantická montovaná prosklena stavba "z jiného věku" funguje téměř jako černá díra na peníze. Obrovské tepelné ztráty sedmi stovek oken, rozestoupené panely, zatékající střecha. Budova polikliniky je z rozhodnutí vlády ČR z let 1993 a 1994 zařazena do privatizace. Dnešním majitelem je Fond národního majetku, správu budovy vykonává s. p. DlAMO. Městu je budova polikliniky bezúplatně nabídnuta a minulé zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s jejím převzetím. V současnosti je převzetí téměř před podpisem. Běžný provoz polikliniky při současném obsazení bude snad ještě krátkodobě udržitelný bez výraznějších dotací, nebude již ale na větší opravy a budova bude chátrat. Přitom právě třeba opravu střechy za několik milionů už moc odkládat nelze. Budova je navíc stavěna tak nešťastně, že v ní nelze oddělit širší bloky využitelné např. jako byty. Co s tím vším bude město dělat, až polikliniku převezme? Můžeme také polikliniku nepřevzít - stačí revokovat usnesení zastupitelstva. Potom je otázka, jak se zachová FNM. Pokud by se poliklinika neprivatizovala a zůstala situace taková, jaká je, měli bychom šanci, že budovu bude muset nějakým způsobem udržovat stát. FN M však může budovu prodat i jiné osobě, třeba v dražbě. Problém je v tom, že ani město, ani žádná cizí osoba nebude schopna v delším horizontu bez velmi masivních investic budovu neztrátově provozovat a udržoval. Nechat situaci dojít až do veřejného prodeje by byla pro město asi ta nejhorší varianta - nebylo by schopno zajistit prostory pro ordinace lékařů a další služby v poliklinice soustředěné. Přijmeme-li naopak polikliniku, přibudou nám obrovské starosti a budeme muset nejspíš doufat v získání řady dotací. Bez nich poliklinika nedostane šanci akciová se snažit, lépe. Jan Voráček čten dozorčí rady EC Stráž 2003" Věznice má 30 let Pracovní den Jan Voráček pošlou vracet vyúčtování o druhou první. i toho však proti podpisu verzi mi prý převzetí že na druhém že jde vidění. mi tedy nic bylo jas no, nejsem podepsat jí a nové že mi a vyúčtování vyúčtování. abych v Jiříkově vrácení Aby vysvět- potíže. Pokud domovnice, dá do ruky, jsem jako který na dveřích nepovažuji za dostatečné domů, více styl jed- s nájemníky. nic nevysvětlující se s jistým jsem však chybu. Na celé letošní tomu jasné, - málokdo všichni někde softwarová a nernůže nevděčná bezvadnost, hromadném správce snadné Je mi také velmi naleznou-li dělat pozdvi- že dělat je k chybám. je to práce správně za i letos. si iluze, bytového dojít plateb se správci Ano, po loňském hned napoprvé. žení jsme už stráž- že vyúčtování a služby bytového letech CERVEN Nemocnice zřídila ambulance akutní péče Akutní ambulantní péči na Českolipsku zajišťuje od I. května Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa v Purkyňově ulici Podobně jako ostatní nemocnice v kraji. Rozhodli o tom krajští zastupitelé, když odhlasovali přerušit po více než padesáti letech - ke dni 30. dubna 2003 činnost lékařské služby první pomoci (LSPP) zabezpečované Libereckým krajem. Stavy přímého ohrožení života jsou nadále zajišťovány rychlou záchrannou pomocí (RZP) a rychlou lékařskou pomocí (RLP) na telefonním čísle 155. Při náhle vzniklých zdravotních potížích (nevyžadujících jeme lékařskou službu. Dětem a dorostu je určena pohotovostní ordinace v tzv. dětské nemocnici. zásah složek zdravotnické záchranné služby) se českolipská nemocnice postará o dospělé i dětské pacienty, kteří do jejího areálu přijdou vyhledat lékařskou pomoc. Dospělé pacienty směrujeme do přízemí hlavní budovy nemocnice - na centrální příjem nemocnice, kde kvůli tomu posilu- k cestě na pohotovost opravdu závažné důvody. Je třeba počítat s tím, že pacienti na centrálním příjmu nemocnice budou vyšetřováni postupně podle naléhavosti stavů jednotlivých pacientů. V pracovních dnech je služba zajištěna od 1700do 22"" hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 800 do 22"0 hodin. V době od 2200 do 8"" hodin ráno jsou každodenně akutní případy ošetřovány na odborných ambulancích nemocnice. Upozorňujeme, že akutní ambulantní péče je nevýjezdová služba a občané se do nemocnice musí dostat sami. Pacienty zároveň žádáme, aby zvážili, zda mají Mgr. Petr Pokorný liskovj mluvčí NsP Zdá se to neuvěřitelné jak čas letí. Ano, věznice je ve Stráži pod Ralskem již celých 30 let. Oslava výročí byla přl ležitostí k předání celé řady vyznamenání Vyznamenání předala generální ředitelka Mgr. Kamila Menclová. Ve svém projevu vyslov i la spokojenost se zaměstnaností vězňů ze Stráže a rovněž s volnočasovými aktivitami. Fotbalový tým věznice vede soutěž neregistrovaných. Zaměstnanci věznice odvádějí kvalitní.práci a i proto dostali důvěru a budou střežit vězně nejtěžšího kalibru tj. z organizovaného zločinu. Přejeme jim i sobě, aby svou práci zvládali stále stejně kvalitně a za jejich zodpovědnou práci jim děkujeme. Mgr. Jiří Vaněl starosu Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem Vracím se znovu k tématu, které v dubnu letošního roku vyvolalo určité aktivity zastu pitelů Města Stráže pod Ralskem a jsem přesvědčena, že ne bez důvodu. Považuji" naprosto správné informovat občany o situ aci, která mohla velmi vážně zasáhnout nás všechny. Proto příspěvek pana Rychtaříka (viz článek Kam kráčíš Stráži...?) a následrě příspěvek paní poslankyně Ing. Yojtilové (viz článek Okénko poslance), který situaci doplnil, patří do našeho zpravodaje. Je", zamyšlení, proč tato informace v našem zpravodaji nevzešla z naší radnice, kde by měla být informace kompletní a jak píše Ing. Vojtilová, občané by se dověděli pod statné informace. První informace ohledně sídla Justiční akademie nebyly vůbec pozitivní a po zkušenostech. jakým způsobem často par lamentním poslancům "utečou" některé změny, které mají dopad na všechny občany naší republiky, bylo jedině správné situaci nepodceňovat ajednat. V podání Ing. Voj tilové mi celá situace vyzněla jako zbytečná snaha občana Rychtaříka, když v Praze "ma) všechno pod kontrolou". Nicméně, tak to není Na zastupitelstvu Města Stráže pod Ralskem dne navrhl pan Rychtařík zařadit do programu zastupitelstva bod o Justiční akademii ve Stráži pod Ralskem, včetně návrhu dopisu, který měl být zaslán ministru spravedlnosti ČR, poslancům a senátorům Parlamentu ČR. Podstatné je, že pan Rycb taříkjednal jako mluvčí 10 zastupitelů (ODS, Nezávislí I, Nezávislí Il). Tento bod byl do programu jednohlasně zařazen a jednohlasrě schválen všemi 21 členy zastupitelstva. Jed nota zastupitelstvajasně ukazuje, že situace se nejevila vůbec růžově a všichni zastupitelě považovali za nutné tuto situaci aktivně řešit podle svých možností. Je dobře, že správná věc si prorazila cestu a můžeme pokračovat v investicích spojených s Justiční akademií, ale asi bychom koukali, kdyby se do zákona dostala věta..._ sídlo Justiční akademie je Kroměříž, kdy! dříve tam bylo, že Justiční akademie sídlí v Brně. Věra Bradáčol'á Společnost Stavoinvesting ve spolupráci s Obecntmi úřady Ralsko a Luštěnice zahajuje prodej nových družstevnicn bytů v lokalitách: Ploužnice pod Ralskem m' OOO,-Kč 47mI ,-Kč Tel.: Luštěnice Zelená 2+KK od 39m' do 48m' 300 OOO,-Kč 3+KK od 59m OOO,-Kč Tel

3 ČERVEN 2003 z 11. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 7. května 2003 fřúomni: dle presenční Mřovatelé zápisu: listiny- 7 členů R/156/2oo3 Pan Přadka RMě pan Ing. Křesťan. pan Schreyer 1i15U2oo3 I!dřjch Hvbner - žádost o Úhradu nákladů t.ia města souhlasí s úhradou nákladů vložených szhodnocení pronajatého objektu- maximálně ~výšečástky 15<XXlKč. Náklady budou doloženy flkturami.doložená částka bude pak odečtena ;tdluhu na nájemném. 1/[ AVVENA s to žádost o poyolení rekonstrukce dekiroiostalace y čp 257 ul BezruČQya.Iada města žádosti vyhovuje a schvaluje projedenírekonstrukce. RIlS PanCereňuk - žádost Q koupi Óslavbu rodinného domku pozemky na Radaměsta doporučuje ZMě zveřejnit záměr,rodejepozemku p.p.č. 2138/1 část v k.ú. Stráž ~. na výstavbu rodinného domku. Rl155/2003 Přidělení volného bytu lada města rozhodla přidělit volný byt I+ I č.b.14 ul. Máchova čp. 359 v kategorii B"!'Xllepořadníku žádost o povolení montáže ocelové klece skladovv orostor Rada města po projednání věci žádosti vyhovuje s podmínkou, že v případě nutnosti bude stavba během 14 dnů demontována a odstraněna. Tuto alternativu považuje však rada za krajní a doporučuje žadateli. aby uvažovalo jiném přijatelnějším řešení. R/157/2003.Žádost o pronájem nebyt prostor fi IMAPO,Jablonné v Podj Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor - garáže (bývalý areál SÚK). R/158/2oo3 Pan Laštoyka žádost o prodej objektu bývalé pokladny na pláži Rada města doporučí ZMě prodej v případě, že souhlasné stanovisko zaujme ředitel PANDA SPORT (organizace PANDA SPORT má tento majetek v užívání). R/159/2oo3 Uspořádání motocvklového závodu Hol ba Adventu.e Cup 2003" 17, 5, 2003 Rada města souhlasí s pořádání sportovní akce podle předloženého plánu za předpokladu, že pořadatel zajistí a předloží všechna potřebná povolení ke konáni akce, zajistí aby jezdci na motocyklech nevjížděli do města. Dále požaduje složení kauce ve výši 20000,- Kč. V případě, že pořadatel neuvede závodiště do pořádku do 10 dnů po skončení akce, propadne částka ve prospěch města a pořadatel uhradí náklady na úklid využitého prostoru. R/160/2003 PILKINGTQN příspěvek TRIATLQN na sportovní žádost o finanční akci Rada města rozhodla přispět na tuto akci částkou ve výši Kč. R/161/2003 FJoorba!!ový klub - žádosl o fioančrti příspěvek na turnaj Rada města rozhodla přispět formou úhrady pronájmu sportovní haly v den konáni turnaje. R/16212oo3 Veřejná sbírka rozdělení výtěžku Rada města ukládá sociální komisi vypracovat do příštího zasedání rady návrh na rozdělení výtěžku veřejné sbírky na pomoc spoluobčanům postiženým při požáru R/163/2003 Paní Luxoyá žádost () povolení splátkového kalendáře dlužné nájemné Rada města vyhovuje žádosti a povoluje splátkový kalendář dle návrhu. R/164/2003 Organizační řád Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ Stráž pod Ralskem tak, jak byl předložen - bez připomínek. R/165/2003 Jednáni Komise žjyqtního prostředí Rada města bere na vědomí zprávu z jednání KOŽP ze dne R/166/2003 Generální oprava promítací techniky - kino SJ:ili..p.R,. ZMě schválit variantu Č. 2 návrhu oprav s tím, že náklady by z 50% byly kryty z fondu oprav organizace PA DA SPORT. dopis paní Blažejovské - poliklinika - kategorizace z 12. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného Pňtoml/i: dle presenční listiny - 7 členů RMě ~'iřovalelézápisu: paní Mgr. Wodwudová. pan Ing. Křesťan Rl167/2003 Návrh na odpis pohledávek za zemřelými lada města doporučuje ZMě schválit odpis pohledávek za zemřelými tak, jak je předlofeno v návrhu. Rl PaníMádJová - žádost o povolení splátkového Y!.m!Ifu Radaměsta doporučuje ZMě vyhovět žádosti panímádlové a schválit splátkový kalendář na vyrovnání dluhu na nájemném (rozložena roky).,,4 Rl169/2003 PANDASPORT Stráž p R. - žádost o příspěvek "plaveckou výuku děti MŠ lada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100,- Kč /dítě na plaveckou výuku MŠ podle seznamu dětí uvedeného vládosti. R1170/2003 MOSdružení zdravotně postižených žádost ofinanční příspěvek na sportovní hry června 2003 Radaměsta rozhodla přispět částkou ve výši 900, Kč (J 50,- Kč/osoba). Nutno předložit doklado účasti na shora uvedené akci. RlI7112oo3 Poskytnutí dotace obnova bývalých vnieok'e h ulez '" ďu S'v ZMě schválit 25% finančnípodíl města na realizací akcí na obnovu bývalýchvojenských újezdů - na akce byla přidělena státní dotace. R/ PřiděJeni yolných byt.. Rada města rozhodla přidělit volné byty v kategorii "B" podle pořadníku: 1+1 č.b. 16, ul. Máchova č.p I č.b, 48, ul. Máchova č.p č.b. 17, ul. Máchova č.p č.b. 45, ul. Jižní č.p. 367 R/173/2003 Manželé Okrajkovj žádost o prodej!!2r!!!.kii. ZMě zveřejnit záměr prodeje p.p.č, 84 - část, st.p.č, 1056, st.p.č, 374, p.p.č a p.p.č. 87/4, 86/2 - část. R/174/2oo3 Věcpé břemepo - VS ČR ZMě revokovat usneseni ZMě č. Z1812oo3 ze dne 5. února bude řešeno nájemní smlouvou. R/175/2oo3 Prodej pozemků na stavbu rodinných lillmki! ZMě schválit prodej pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem na stavbu rodinných domků za standardních podmínek: a) p.p.č část, p.p.č část - manželům Novákových b) p.p.č část, sr.p.č manželům Michai!idisovým R/ Prodej nemovitostí ZMě schválit prodej nemovitostí v k.ú. Stráž pod Ralskem za standardních podmínek: a) p.p.č část firmě spas S.r.O. Stráž pod Ralskem dne 21. května 2003 b) p.p.č st.p.č. 145/2 a paní Aleně Máhrové c) p.p.č firmě ALBENANový Bor d) hala včetně zastavěného pozemku na st.p.č, 1004 fmně ALB ENA Nový Bor - platba podle varianty Č. 2 podaného návrhu R/177/2oo3 Směna pozemků ZMě schválit směnu pozemků v k.ú. Stráž pod RaIskem mezi Městem Stráž pod Ralskern a firmou spas s.r.o. Stráž pod Ralskern - p.p.č část za stejnou výměru p.p.č, 59 - část a 36- část. R Sbor dobro,'olných hasičů Stráž pod Ralskem - žádost O finanční příspěvek na, Pohár města" Rada rozhodla přispět částkou ve výši 5000,Kč. R/179/2oo3 Veřejná sbírka Rada města projednala návrh sociální komise na rozdělení částky získané veřejnou sbírkou R/ Pan 1.elecboyský žádost o oovole/ú předváděcí akce OFF ROAP Rada města žádosti vyhovuje a povoluje konání předváděcí akce terénních automobilů pro zaměstnance ti Eurotel Praha na pozemku p.p.č. 2115/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem dne 5. června R/ Prodej pozemků v k,ú, Stráž pod Ralskem na stavbu rod, domků ZMě schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 1254/6 - část a 1254/5 - část, p.p.č. 1298/3 - část pro individuální výstavbu. na pomoc Rada města po konzultaci s právníkem znovu projednala žádost. Ukládá mřstostarostovi občanům postiženým při požáru a rozhodla rozdělit celkovou částku ,- Kč takto: rodinám v bytech Č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 u!.jižní čp. 340 po ,- Kč. Částky budou proplaceny na základě předložených dokladů o zakoupení vybavení domácností. nábytku a ošacení. R/180/2oo3 Manželé Ljskoyj žádost o povolení pro deje bytu y osobním ylastnictví třetí osobě ZMě neuplatň ovat předkupní právo města a žádosti vyhovět. R/183/2003 Prodej pozemků ZMě schválit záměr prodeje pozemků v k.ú. Stráž pod RaIskem - p.p.č část, 78/1 - část, 78/2 - část. R/ Paní BlažejQvská - žádost o slevu na nájem Ullll! písemně informovat paní Blažejovskou o vý- sledku a důvodech rozhodnutí. R/185/2003 Policie ČR - OŘ Česká Lípa -žádost o finančni příspěvek na preventivní YÝcbomý vzdělá"ací projekt pro děti AiaxŮv zápisník" Rada města po projednání věci rozhodla žádosti nevyhovět. - Předávání správy bytového fondu Z J 3. Příromni: dle presenční Ověřovatelé zápisu: listiny - 7 členů R1186J2003 DVÚ Hamr žádost o sponzorský hrv., RMě pan Schreyer, pan Jeřábek Q povoleni splátkoyého dar - letní kalendáře R[,Jarschclové ~a '111't!'i!& 'h),vo'ifflfljilt z.asedánlrmě L. c, 'Yift~ R/189/2003 Žádost o prominutí penále pí ljilfkoyá lkimli Radaměsta souhlasí s poskytnutím finančního piíspěvku5q9,-kč na cukrovinky a 10ks triček naceny DVU Hamr. R/187/2oo3 Žádait o povolení závodu a Q finanční příspěvek SKPANDA oddfl trjauoql! Radaměsta rozhodla povolit závod a přispět částkou8000,-kč. R/188/2003 ŽAdost zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 4. červn a 2003 WI.. ~í Rada města souhlasí s žádostí a promíjí pí. UIlíkové Heleně bytem Stráž pod Ralskem penále jednorázově ve výši ,20 Kč R/190/2oo3 Žádost Q výměnu bytu pí. Ljubjmoyé Rada města žádosti vyhovuje. R/191/2oo3 Odprodej materiálu-aukce nabídnout zájemcům ZMě neprodaný materiál za cenu dohodou. R/19212oo3 Thristjcký průvodce ~ ~ sdi.~ pl'l:diouný IeXldo turislického průvodce- Mikroregion Podralsko. R/193/2003 Reyokace Ilsnesení-R/50/2003 na zpracování studie ul. Fibichova Štěpánkem-Liberec Rada města revokuje usnesení RJ a prodlužuje termín plnění do 3! R/ Povodí Ohře-výměna pozemků ZMě schvátit z áměr směny pozemků mezi městem Stráž pod Ralskern a Povodí Obře Chomutov dle předlože ného návrhu. Směnu pozemků doporučuje KOŽ? (zápis ). R/197/2oo3 R/ P PytlOlIO jádost o odkoupení pozemkú Rada města souhlasí a doporučuje ZMě se hvá!it záměr prodeje části p.p.č R/ Studie ulice Fjbichoya Rada města souhlasí s navržením srnl olivy Ing. arch. Pronáiem nehvtovvch n[ostnr ti IMAPO Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory (SÚK) garáže s montážní jámou-firmě IMADO, Jablonné v Podještědí, R/198/2003 Změna smlouvy o pronájmu movitých věcí. TIlliAX rada města souhlasí se změnou smlouvy ve výši ceny za pronájem movitých věcí 35000,- Kč. R/199/2oo3 Prodej domů MjmoĎská 142, 143 ZMě schválit prodej domů firmě SPOS s. r. Q.

4 u S SEN Í -pokračování z 13. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 4. června 2003 R/200/2003 Zpráva jednání KOŽP ze dne Rada města bere na vědomí zprávu Z jednání KOŽP ze dne doporučuje ZMě revokovat původní usnesení č.zj a schválit odkoupení dle nově předloženého návrhu. Rl202l2003 FK Stráž p.ralskem-žádost o finanční příspěvek-med1qrjál p SeWQtÁn3 a p Vojtily Rada města R/20l/2003 Koupě pqzemkůod pana výbocha Rada města rozhodla přispět částkou ve výši Rada města rozhodla přispět částkou ve výši 5000,-Kč Kč. Rl203/2003, StráŽská slunečnice" příspěvek - Žádost o finanční Mgr H1inčík PANDA SPORT Ředitel EC Stráž pod Ralskem a.s. podal zprá~ o přípravě převzetí bytového fondu. Z Pťťtomni: dle presenční Ověřovatelé zápisu: listiny - 7 členů 14. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 11. června 2003 Rřvlě pan Ing. Voráček, pan Ing. Křesťan R/204/2003 Žádost o poyolení splátkového kalendáře pí.larschelové Rada města souhlasí se splátkovým kalendářem pí.jarschelové za podmínky. že dluh musí být zaplacen do 18 měsíců. R/205/2003 Rcvokace usnesení ZMě č.r/ RMě revokuje své usnesení R/182/2003 v části schválit záměr prodeje pozemků p.p.č, I 254/6část a 1254/5 - část, Ukládá odboru výstavby zahrnout požadavek přístupové cesty do připravované studie ul. Fibichova. Po schválení studie požadavek znovu předložit k projednání. ~ ZapŮjčení pohotovostního bytu RMě souhlasí se zapůjčením pohotovostního bytu na dobu nezbytně nutnou panu Bobálovi, R/207/2003 ProminuU penále Dí, Laiblové RMě souhlasí s prominutím penále pí.laiblové v plné výši. RJ208/2003 Dotace SFŽP RMě projednala dotaci SPŽP a doporučuje ZMě dotaci a půjčku schválil. RJ209/2003 Jmenování illji.illi.álu. komise RMě jmenuje předseda k likvidaci nepoužitelného komisi v tomto složení: komise - Poncar Ladislav Město Str členové - Pfleger Ludvík, Korbéřové Dagmar, Bobál Jan RJ Lokality pro indivjduální výstavbn-i.esní ul změna usnesení RMě doporučuje ZMě změnit usnesení ZJ33/2003 a zřídit mezi pozemky přistupovou komunikaci. Ukládá KOŽP připravit podklady pro jednání. R/21l/2003 Znak města StráŽe - povolení užítí RMě souhlasí s povolením užití znaku města na propagační materiál pro závod Okresní běžecká liga. R/ Poliklinika ve Stráži p.ralskcm - další jednání RMě ukládá starostovi pokračovat v jednání o objektu polikliniky R/213/2003 Thristický prů,, odce publikace -Mikroregion ~ RMě souhlasí přispět částkou 5 OOO,-Kč" publikaci o mikroreginu Podralsko R/ AntukQU kllct-yolejbalové hři~tě RMě ukládá rnístostarostovi vyvolat jednáni s ředitelem PANDA SPORTU Mgr. Hlinčíkea k nápravě nevyhovujícího stávajícího stan volej balového hřiště - ADVENA s.r.o. finanční vypořádání se spole čenstvím vlastruků bytových domů ul. Míroví č.p , Hornická č.p , Jižn~ Mandátní smlouva EC Stráž pod Ralskem á ž RQd RaJskem z 3. zasedání Zastupitelstva Ověřovatelé zápisu: Návrhovd komise: Ptůomni: pan Semotán, pan Marek pan Schreyer, pan Hodač 20 členů ZMě Mgr. Vaněk Jiří, Poncar.Ladíslav, Bradáčová Věra, Hájek Ladislav. Ing. Horčík Eduard, Schreyer Jiří, Hodač Jaroslav, Ing. Křesťan Petr, Chvátalovň Sylvie, Semotan Petr, Jeřábek Ladislav, Paur Oldřich. Kolařík František, Marek Petr, Machytka Jaroslav, Polák Pavel, Rychtařík Bohuslav, Karel Huml. Tulis Bohumil, Ing. Voráček Jan, Mgr. Wodwudová Jana Omluven: Ing. Křesťan Petr W7/2003 Oprava promítací techniky v kjně - PANDA Sť.Q.RI ZMě souhlasí s vyčleněním částky ,- Kč z rezervy rozpočtu města na úhradu opravy promítací techniky v kině. Zl38/2003 Plnění usnesení + protokoly z činnosti kontrolnilio výboru ZMě bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z usnesení ZMě. ZMě rozhodlo projednat doporučení kontrolního výboru na příštím zasedání s konkrétním návrhem na opatření. Zl39/2003 Záměr prodeje I!Ozemků p p č,1298!3-část ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.p.č část v k.ú. Stráž pod Ralskem pro individuální výstavbu a zřízení přístupové cesty. Zl40/2003 Poskytnutí dotace-obnova bývalých yojenských Újezdů ZMě zplnomocňuje starostu města Mgr. Jiřího Vaňka k podpisu smlouvy s MMR o poskytnutí finančních prostředků na obnovu bývalého vojenského újezdu Ralsko. ZMě souhlasí s vyčleněním I 500 OOO,-Kčz rezervy rozpočtu města pro rok 2003 jako finanční podí! města na realizaci akcí obnova bývalých vojenských újezdů. Zl41l2003 Návrh na neuplatněni předknpníhq k..iu1u práva ZMě souhlasí s neuplatněním předkupního práva k bytu Č. I v ul. Pionýrů č.p. 316 ve Stráži pod Ralskem. města Stráže pod Ralskem, konaného dne 18. června 2003 Zl Záměr prodeje-likvidace dřevěného objektu ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje -likvidace dřevěného objektu /bývalá pokladna! na pláži. Zl43/2003 Návrh na prodej pronajatého pozemku. ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku st.p.č. 374, si.p.č. 1056, p.p.č. 8712, 87/4, část p.p.č. 84 a část p.p.č Zl44/2003 Náyrh na prodej pronajatého pozemku. ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.p.č. část 86/1, část 7811, část 7812, v k. Ú. Stráž p.r. Zl45/2003 Wměna a prodej pozemků fi SPOS s c.o. ZMě souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskern a to části p.p.č. 58, která je ve vlastnictví města s částmi p.p.č. 59 a 36, které jsou ve vlastnictví firmy SPOS spol. s r.o. Stráž pod Ralskem. I: I po přesném zaměření. ZMě souhlasí s odprodejem zbylé části (po přesném zaměření) p.p.č. 58 v k.ú. Stráž pod Ralskem firmě spas spol. s r.o. Stráž pod Ralskem za standardních podmínek (70,-Kčlm2). Náklady spojené se směnou a prodejem hradí kupující Ralskem firmě ALBENA s.r.o. Nový Bor za standardních podmínek (70.-Kč/m2, celková cena pozemku činí ,-Kč), formou splátkového kalendáře rozloženého na čtyři roky. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Převod pozemku v KN bude proveden až po zaplacení poslední splátky. Zl Prodej poumků p,p.č, 1905/1.p.p.č,79 astpč.877 I. ZMěsouhiasí s prodejem p.p.č. 79 část a st.p.č. 877 o výměře cca 850 m2 (přesná výměra bude určena po zaměření pozemků) v k.ú. Stráž pod Rnlskem ke stavbě rodinného domu (pravá část,,a" určená k zastavění) manželům Renatě a Simonovi Michailidisovým. za standardních podmínek. 2. ZMě souhlasí s prodejem p.p.č. 1905/1 a p.p.č. 79-část o výměře cca 850 m2(p1esná výměra bude určena po zaměření pozemků) v k.ú. Stráž pod Ralskem ke stavbě rodinného domu (levá část B"určená k zastavění) manželům Anně a Jaroslavu Novákovýrn, za standardních pod- a prodávající J=í rovným dnem. Zl Prodej haly č,75 včetně zastavěného Jm!\!!!!rn ZMě souhlasí s prodejem nemovitosti - skladové haly Č. 75 umístěné na st.p.č zastavěná plocha 1317 m2, včetně zastavěného pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem -firrně ALBENA s.r.o, Nový Bor. Hala za cenu 900 OOO,-Kča zastavěný pozemek č za cenu Kč. Kupující taktéž hradí veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti. Přepis haly v KN bude proveden po zaplacení celé částky. Zl47/2003 Prodej nemovitosti - pozemku ZMě souhlasí s prodejem nemovitostí-pozernků a to část p.p.č část sl.p.č.145/1 a 145/ 2 v k. Ú. Stráž pod Ralskem o výměře cca 751 m2 (přesná výměra bude určena po zaměření pozemku) pí. Máhrové Aleně. Prodej nemovitostí za standardních podmínek (70.-Kčlm2). Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitostí. Zl Prodej pozemku p.p;č.il1si13 ZMě souhlasí s prodejem pozemku p.č /13 ost.plocha o výměře m2 v k.ú. Stráž pod mínek. ZlSO/2003 I'todej části pozemku p p č 2138/1 v ul. ZMě revokuje původní usnesení ZMě č. 63/200 I ze dne I (z důvodu odstoupení původního žadatele od koupě pozemku). ZMě souhlasí s prodejem části p.p.č, 2138/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem o výměře zhruba 1000m2 k výstavbě rodinného domu panu Martinu Cereňukovi. Pozemek bude odprodán za standardních podmínek. ZlSl/2003 Návrh na odpis pohledávek za zemřelými ZMěsouhlasí s odpisem pohledávek za zemlelými v částce Kč z účtu 378. Zl52/2003 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospo- li.a.řrní ZMě bere na vědomi zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok bez připomínek. Zl53/2003 Žádost o uzavřeni splátkového kalendáře - paní Mádlová ZMě souhlasí s uzavi'ením splátkového kalendáře paní Mádlové na splátku dlužného nájemného po 500,- až 700,- Kč měsíčně. ZlS4/2003 PrOdej IiepojrebIiéb!! tnattriálú ZMě souhlasí s prodejem nepolfebného materiálu, který zbyl z aukce za cenu dohodou. ZMě revokuje č. Z/281200J v k.ů. Stráž pod Ralskem p.p.č. 1289/12, 1913/8, ~ 1322/17 od restituenta pana Výbocha Dušau z České Lípy, za cenu 3.84 Kčlm2 navýšena o náklady daně z převodu nemovitostí. Zl56/2003 Dotace ze Státního fondu životního prq. a souhlasí své usnesení odkoupením pozemků llruli ZMě souhlasí s přijetím dotace II mil. Kč a pújčlj 6,6 mil. Kč ze SFŽP dle předloženého návrm a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZMě souhlasí se zajištěním půjčky poskytnuté SFŽP. ZMě souhlasí s podáním žádosti o poskytnuti bankovní záruky u Komerční banky. Zl57/2003 Reyokace usnesení a nový návrh na usneserí - domovní předávací stanice y Č.P. 348 li 34' ZMě revokuje usnesen! Zl8/2003 ze dni týkající se zřízení věcného břemeno pro vstup, provoz a údržbu domovní předávad stanice umístěné v bytovém domě č.p. 348 a 349 na pozemcích st.p.č. 550/1 a 550/2 ve Stráži JXIiI Ralskem. ZMě ukládá zajistit majetek nájemnj č. smlouvou. Zl58/2003 Návrh - záměr prodeje pqzemku ZMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeječási pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Zl Odprodej nemovitostí - f.p. 142 a 143 v ulki MimQňská ye Stráži pod Ralskem ZMě souhlasí s prodejem domů v ulici Mimoňslí č.p. 142 a 143 na st.p.č. 243/1, 24312, 244 v k.a. Stráž pod Ralskem firmě SPOS spol. s r.o. Stri! pod Ralskem - cena za oba domy ,- KI včetně pozemku. Náklady spojené s prodejem nernovitostí hradí kupující. Zl60/2003 SooIečeootví ylastníků jednotek v domě Hornicti přistoupení ke smlouvě ZMě schvaluje přistoupení Města Stráže pal Ralskem ke smlouvě s Fondem životního prooti'td ČR o poskytnuti podpory na akci tepelná čeq:odia - strojovna vytápění" (č.sml I). Hlasování: pro 17, zdrželi se p. Hájek, Jeřébek Kolaň1c - SBF - vyúčtování služeb spojených s u!íyj ním bytů - kupní smlouva s II a.s. Liberec - příprava smlouvy s EC Stráž a.s. - správa 81

5 ČERVEN 2003 STRANA 5 Stalo se již tradicí, že na.vartenberskou historii" navazuje nedělní Putování za pohádkou",nejen mezi strážskými občany, ale i mezi návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí má I Putování za pohádkou 2003 tato masová akce značnou popularitu. Letošní krásné počasí přilákalo na trať rekordní počet účastníků. Brzy po deváté hodině se vydalo na trať takové množství lidí, že stanoviště byla přímo obležena a leckde musel i lidé čekal. Stejně jako v předchozích letech organizovalo tuto akci město Stráž pod Ralskem ve spolupráci s pionýrským oddílem "Výři". Příprava na letošní ročník byla mnohem náročnější než v minulých letech, protože značná část trati byla poznamenána stopami předchozích motoristických soutěží. Velké uznání patří především dětem z pionýrského oddílu Výři", které mnoho hodin upravovaly cesty tak, aby byly schůdné pro účastníky putování. Počet stanovišť byl letos rekordní (celkem Exkurze v Liberci Se svými třídami I.C a II.B jsme se dne vydaly do Liberce za programem environmentální výchovy konané ve Správě CHKO Jizerské hory. Vhodnou motivací se děti seznámily s tradičním způsobem zpracování ovčí vlny. Mohly si vyzkoušet, jak vlnu kramplemi rozčesat, roztočit kolovrátek, a tak si zapamatovat vše, co slyšely, viděly a samy si vyzkoušely. Nakonec si děti vyrobily ovečku z opravdové ovčí vlny. Ještě ten den jsme se vydaly na seznamovací prohlídku Severočeské vědecké knihovny v Liberci. Pracovnice dětského oddělení vhodnou formou seznámila děli s budovou. Děti s nadšením poslouchaly vyprávění o spisovatel ích, ilustrátorech dětských knih, o významu Víme, že možnost pravidelné návštěvy liberecké knihovny je pro strážské děti mizivá, a proto jsme velmi rády, že jsme měly možnost navštívit novou a moderní budovu SVK, seznámit se s knihovnickými službami. Přejeme si, aby lato zkušenost byla pro všechny děti motivací k návštěvám knihoven v našem městě (školní a městské). Díky nim můžeme děti vést k tomu, aby si vytvořily kladný vztah ke knize, která jim může být po celý život přítelem. 14). Tři stanoviště připravil DVÚ se svými tradičními pohádkami ve skvělém nastudování. Oddíl "Výři" také připravil tři sianoviště, letos se inspiroval i současnou TV tvorbou. Dále jsme na trase potkali "Perníkovou chaloupku" (MŠ Dubnice), rytířský souboj (šermíři), zvířátka (Český svaz chovatelů drobného zvířectva),.kocourkovvtsportovnt oddíl- p. Hodač), "Hejkaly"(ZŠ Stráž),..Čerta a Káču"(Český svaz žen),.klabzubovu jedenáctku" (FC Stráž), "Rybičky" (Sbor dobrovolných hasičů Stráž). Určitou vadou na kráse letošního putování bylo, že v jednom místě trati nějaký "vtipálek" přemístil fábory a tak početná skupina lidí si nečekaně prodloužila trať, než se opět vrátila na správnou trasu. Naštěstí většina z nich tuto skutečnost vzala sportovně a celou další trasu absolvovala. Organizátoři proto v příštích letech chtějí vylepšit způsob značení. aby k podobným případům nedocházelo. Vysvobozením pro mnohé bylo v letošním horkém počasí stanoviště s občerstvením, kde kromě buřtů k opékání byl pestrý sortiment nápojů pro děti a pivo pro tatínky. Udělali jsme mezi účastníky letošního "Putování za pohádkou" malou anketu. Většina hodnotí úroveň velmi kladně. Byly však některé připomínky k délce trati a k rozmístění stanovišr. Muselijsme uznat, že v lecčerns měli skutečně pravdu. Organizátoři proto do budoucího roku uvažují se zkrácením trati zhruba o 2 kilometry při zachování počtu stanovišť. Mgr. Jarmila Hlínčťková a Mgr. Lenka Šafaříková, (učitelky 2. BaJ. C ZŠ Stráž pod Ralskem) Vodácký oddíl PŘETEJK ze Stráže pod Ralskem nabízí volná místa vodácké dovolené v termínu 13_7_ Náš tábor je umístěn na břehu Vltavy v blízkosti vodáckého tábořiště Rožmberk nad Vltavou, jehož zařízení má pronajaté. Ubytování je ve dvoulůžkových stanech s podsadou, vaření a stravování společné i samostatné v kryté táborové kuchyni, nebo v blízkém kempu, či v okolních restauracích. Hygiena v táborových podmínkách nebo v pronajatém zařízení (WC, teplá a studená voda). Cena: dospělá osoba 2 OOO,-Kč, děli do 10ti let výrazné slevy. Poskytujeme též slevy množstevní. Cena upravena z důvodu dopl.nění stavu dovolené. Nové - Kurzy pro děti Dne 28. května 2003 proběhla v našem kulturním domě akademie MŠ a I. stupně ZŠ ve Stráži pod Ralskern. Byla jsem osobně pozvána na tuto akci a přesto. že jsem měla vážné důvody se této akce nezúčastnit, podařilo se ajsem tomu velmi ráda. Akademiijsem navštívila se svou ]3- letou dcerou a obě jsme byly nadšené atmosférou nabytého kulturáku", pestrostí programu a výkony našich dělí. Dobd nálada a chul' se předvést provázely dětský program celé odpoledne. Chtěla bych touto cestou poděkovat Mgr. Wodwudové za pozvání, dále všem účinkujícím a v neposlední řadě i těm, kdo vystoupení připravili. Díky za krásně strávené odpoledne. Věra Bradáčová Přípravná třída je určena pro žáky, kteří jsou z rodin žadatelů o azyl žijících v pobytovém zařízení ve Stráži pod Ralskem. Jedná se O děti, které přicházejí z různých zemí, často naprosto odlišných kuitul V přípravné třídě se učí základům českého jazyka a také zde získávají základní znalosti 2 ostatních předmětů, aby se časem mohli normálně zařadit do ostatních tříd. Výuka zde je velmi náročná. Paní učitelka Milada Eichlerová se rozhodla využít při výuce počítač, který škola dostala jako sponzorský dar. S úspěchem učí děti základům češtiny a matematiky. Protože výuka s počítačem probíhá formou hry, děti!o velmi baví, DlAMO Povzbuzeni zájmem. účastí dělí a ohlasy se těšíme na další ročník. Za organizátory.putovdni za pohád- kou" Ing. Petr Křesťan!!VÝRAZNÁ SLEVA!! Zápis do kurzů angličtiny Přípravná třída na základní škole ve Stráži p. R. - GT Stráž S.LO, Vodácká dovolená na Vltavě (neděle sobota 19.7.) Kurzy pro dospělé: Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí začátečníci zařazení podle pořadí přihlášek ostatní podle výsledku rozřazovacího testu. AkademieMŠ a I. stupně ZŠ Stráž pod Ralskem těmto firmám a jednotlivcům Tomáši Špetlovi, Jiřině Špetlové, Ing. Hájíčkovi - DCHT, dále závodním výborům - ZSS a PŘ V závěru by chtěli organizátoři poděkovat všem, kteří této akci pro děti fandili a vyjádřili to i finanční podporou. Náš dík patří ~~~~~~~=::~~~~ čtení a knížek. Po společné prohlídce celého dětského r oddělení vtipně pojatou jako projížďku vláčkem si děti samy mohly vybrat mezi knihami a v některé z nich si zalistovat. 'I Angličtina pro děti: Zařazení do tříd podle věku a pořadí podaných přihlášek: 1. skupina let (2. a 3. třída ZŠ) 2. skupina let (4. a 5. třída ZŠ) 3. starší děti - skupinu lze vytvořit podle zájmu Kurzy začínají v měsíci září, přihlášky podejte do 31.8_2003. Kontakt: Telefon: Ing, Eva Trubačová Wiistenrot stavební spoření + pojištění pleklenovací úvěr s nulovým počátečním vkladem do 500 OOO,-Kč hypoteční úvěr 4.9% "při čerpání I ,Kč splátka 5 357,-Kč" KD Stráž pod Ralskem Telefon V ceně je započtena - doprava autobusem ze severních Čech. Prahy a okolí - ubytování včetně všech poplatků - využití kuchyně, sportovních náčiní (lodě, pádla,míče... ) - vodáčtí průvodci, pojištění, doprava na vodu V ceně není započteno vstupné na hrady a zámky. plavecký stadion. jídlo, pití a jiné radovánky. Program: Postupně splujeme Vltavu z Vyššího Brodu do Rožrnberka, Českého Krumlova a Zlaté Koruny. a podrobné informace: Martin Řihák, tel , Přf hlášky gtmoo-/nb ~dja ~~OOJ> Domažlický Hájk.ová Mila" Ve". ška Chl'bmý Ladislav Kristlová Klára Lindu L...kavcová Ladislav Ha"a Měch. ra Pavel Pošvová E-mllia Statz Helm..th ~ěň"ová j\~ Voldi'ich 3al'Oslav 3edli&a Ladislav MUDr. Moravec Jva" 'Rejzková Lib.de. Šedý 3al'Oslav J"'f!, ~ai"b.. ch 3al'Oslav

6 STRANA 6 ČERVEN 2003 IIISTO"'IE Stráž pod Ralskem VI. Historie (3".. l\l.ri. VojH.ov.i a Břetislava B;"t;,l.v VojHlek - kolébka nemd každé rodu město, Yartenberků... ani městečko - opravdu, POD Toto předměstíčko bylo strážskymi pojmenováno Rejdištěm, ledy mtstem vojenských jezdeckých cvičeni. Leželo sice příhodně při městečku a jeho dopravních spojnicích. a pťece nikoli v ttsni stťedověkych ulic, Strdžšt! lu měli i obecní pazdernu pro úpravu lněného vlákna. neboť len Je ve Stráží zpracovával, spřádal a tkal ve velké míře. Každoročně, koldokola Stráže, se pole modrala lněným květem. RALSKEM Qbrazy z dějin mista Na úbočf Horky, při cestě na Hamr, bylo bleskově zbudováno osm vojenských polních a chlebovycli peci. Mouka se sem pťiváže!«ze širokého okolt ( i z Mnichovohradišťska). Stovky soudků s nf se navršovaly a opět vyprázdněné se odvážely. Po sňotku Napoleona s Marií Luisou, dcerou našeho habsburského panovníka Františka 1/., se bláhově věřilo, že UŽ nebudou války. Město se rozhodlo, že vojenské jezdiště rozprodá na stavbu domků. Tak vzniklo postupně malé stdliště Na rejdíští, O významu strážskěho soudu svědči 10, že sem bývaly delegovány soudní záležitosti ze sousedstvi (Český Dub nebo Jablonné). Ortely pak vykonával kat na Sibeničnfm vrchu - ty se stávaly divadelní podivanou pro zvědavce širokého okolí. Nejrůznějšť temně osudy byly odevzdávány k řešenf strdiskčmu soudu. Často šlo o ilodějstva, paličské výhrůžky, O sodomstvo, O vraždy i sebevraždy. Strdžšti nikdy zaujali jednovlqčné stanovisko, jindy dopisovali o radu k apelačnimu soudu do Prahy. Po reformách soudnictví v 18. století se Strdžšst odmttali vzdát své hrdelni jurisdikce a ani později neuznávali nové předpisy. Ještě v třicátých letech 19. stolett hleděli udržet městské vězenť v domě čp. 31 proti vrchnostenskěmu a krajský soud je musel pťesvědčovat, le na svůj starobylý soud nemajt nárok, Rejdiště Už od sklonku 19. století cftili občané velkých měst potřebu osvěžovat se někde uprostřed čistě přfrody. Ve Stráži byl od roku 1909 postaven trojpodlaťnť hotel "lvartenberger Hof" - "Slrážský dvůr", Investorem byl továrnik Josef 1V0rm z Horniho Podluil u Yarnsdorfu. Pro stavbu si vybral opravdu půvabně mtsto - na upatt zalesněné Horky a 110 břehu Horeckěho rybníka. při cestě do Hamru. Pro tťskáni místa vykoupil tři takika stoletě domky a dalje zboural. Pod jedntm z nich byla objevena lidská lebka. Patiila prý nešťastnému mladtčku pěšáku Brauneiselovi, který sem přišel s batalionem pěšího pluku Sincere r Z nenáviděně služby se pokusil vyma- historie, Vše si přečtete v knížce Marie otnačeniformani. Dobou největšího roikvětu formanstvi na Strážsku bylo 18. stolett a počátek 19. století. Na strážskěm panstvi jsou nám známy formanskě podniky - např. z Dolnl Stráže, z Velkého Grunova či Btevnišiě. Každý forman dbal na stavovskou zásadu "Do vrchu neže,í, Z vrchu nepusť, na rovině nešetři!", nosil po formansku tmavomodré šatstvo, které měl rozlišeno podle ročntch obdobf. Od poloviny 18. stolett se v sousedstvi pozderny umisťovala nizná zaiťtent. Za sedmi/eté války, v červenci 1757, se sem soustředilo devadesát tisíc mužů rakouské armády a pťipravovalo se zde na prusko - rakouský střet u Mimoně. Strálský soud byl mezi soudy městeček: ojediněle trvalý přes řadu stolett a používal úctu a důvěru. Jeho působnost byla širší než vztah na město Stráž, v němž sídlil, nebo na ponstvtjehož byl středem. MMeme se domnívat, že to byl nejspiše majitel Stráže Mikuláš Sokol z Lamberka, kdo přispěl k obnovení strdiskěho soudu v jeho širšť kompetenci. Byl zvolen za rádce krajského hejtmana a pomáhal tak v kraji prosazovat právo a iád. Tomu také sloužil strážský soud. Od dob, kdy skončilo Ila strážsku vladaťenť Hyršpergánů z Konigshainu, nebyl již nikdy strážský zámek Irvalým sťdlem dalších majitelů. bohatá Vojtíškových. nit útěkem. Byl však prozrazen a odsouzen k trestu smrti. Nešťastnikova mrtvola byla jako psi zdechlina zahrabána v místě, kde později v roce 1812 postavila na měkkém základu ( kvůli spodní vodě) svůj domek vdova Weberová. dtraž Soudy ve Stráži jakou Rejdiště - mtsto vojenských jezdeckých cvičeni, ale i popravy za sedmijeté války a též místo obecnf pazderny. desertéra Češi ve Stráži Od Tiicetiletě války již zcela převažovala ve Stráži. jako v řadě dalších severočeských měst a městeček, německá řeč. Německý živel v pohraničntcn oblastech Českého krdlovstvl nabýval vrchu již od dob stiedověkě kolonisace, s několika výkyvy, s úbytkem v 15. stolett a naopak s nárůslem v stoleti šestnáctěm po proniknuti luteránstvi. Zámek, kde byly uschovány cenné písemnosti, byl v roce 1645 vypálen Svédy, matriky zase spálilfonatický rekatolizátor kněz Nysius. O jazyku původních osídlenců svě dčt ovšem názvy hor, vodstev, obcí a pomtstně názvy. A tak např. Jenešov se později jmenoval Johannesthal (Janův Důl), nebo zde máme Březinu místo GrulIova apod. Jméno obyvatel se také mění. Přímo ve Stráži se vyskytuje r Yondráček, Rychlík, Vacková, Pršel, Polák a j. V roce 1654 se objevujíjména Smeykal. Hrubey. Dochdti ke zkomolovánť: z Vovčíř vzniká Wobisch apod. V roce 1763 si ve Stráži koupil dům tkalcovský mistr Jan Kryštof Brada, zanedlouho byl Brode a jeho syn se v roce 1820 psal jako Brode. Přistěhovaný Hruška se proměnil v Ruschku, Jakešové v Jakschově, Zeman v Seemanna. Dále ve Stráži žil lesník Karel Čáslavsky, lesnt geometr Franz Bubak, účetní Wessely, v Hamru bydlel zase Josef Walzek. Pivovarníkem ve Strdii byl Fraru. Jarosch. Mezi poddanými na liepříliš vtdálenycli panstvtch docházelo ke sbližování díky stykům robotnim, správně úředním i obchodním. Důsledkem byly i siiatky. Německy úřednfjazyk, německé školstvt a obchodováni s Němci přiměly sptše Čechy, aby se naučili německému jazyku, než aby bylo naopak. Byli tu však zřejmě i lidé dvojjazyční. (VIJ. pokračováni přwě) -EHOR Formani Stará tradice zemských cest, vedouctcli severními Čechami, dovoluje nám předpokládat, že se i textilni výrobky ze Stráže výše zmíněnou trasou odvážely na zahraníčnt trhy. Ze tdvlqi1ut soudů v lulických městech i ve Strdži víme, te vozatajově pťepravovali zboži s velkým rizikem, bývali přepadáni, okrádáni a někdy i od loupežnych' band zabili. V lubskych análech bylo zapsáno, že u města Lubij, dnes Lobau, byl roku 1580 oběšen jistý George Schreiber, řečený Turek, který ukradlformanovi ze Stráže tašku se čtyřiadvaceti kopami grošů, a s nťm i ševcovský tovaryš ze ŽilO vy, který mu pomáhal ukrást máslo, kozy a ovce, vezené na trh. Klid nepťinesly ani války mezi Yartenberky a drobnou severočeskou šlechtou najedné straně a lužickým Sestiměstím I/a straně druhé. Uklidněnt do těto oblasti přinesl až rod Hyršpergárů (/6. stol.), ktery měl své državy jak v Lužici, tak i v Čecháclz. Přepravu a prodej zboží prováděli povozníci, pro něž se po Třiceti/eté válce ujalo Poděkování Touto cestou bych velice rád poděkoval zas tup itelstv u města ve Stráži pod Ralskem za sponzorování autogramiády humoristického časopisu "TR KY-BRNKY" ve dnech 23. a 24, května V první řadě děkuji starostovi p. Mgr. Jiřímu Vaňkovi, místostarostovi p. Ladislavu Poncarovi, pracovníkům městského úřadu p. Folprechtové, p.pošvové, kulturní referentce p. ing. Weselé a dalším pracovníkům MěÚ. bez kterých by tato akce byla jenom mým snem. V další řadě děkuji umělcům (p. Výboh a p. Horčík) tak umělcům - kreslířům, kteří přijeli odvést kus poctivé práce z celé České republiky. Všichni ti, o kterých jsem se zde zmínil, ukázali, že vlastní smysl pro humor. Práci, kterou dělají, mají rádi. A nejen to, Ukázalo se, že každý z nás v sobě nosí ohrovský kus malébo dítěte... _Ještě jednou 'těmto lidem "Velký dík!". 'v..'''-/'vv.di';l-hu...,ot''.c.z.. / vý řtevněiěťct: ubytovacfch objektů se stal ve Stráži v roce 1909 na svou dobu kamfortn{ trojpodlalni.strálský dvůr", který zastlni/ všecnny dosavadni hostince. Zahájením Pozvánka na.ralskě putování".2":,.- -r \ Organizátoři "Putování za pohádkou" zvou rodiče a děti na.ralské putování", které se uskuteční v sobotu 6. září Jsou připraveny dvě trasy pro pěší turisty a dvě trasy pro cyklisty. Všechny jsou v blízkém okolí Stráže pod Ralskem. Na ~===============~I své si mohou přijít jak děti tak rodiče. Cyklistická trasa vedoucí kolem Ralska je nenáročná, vhodná i pro rodiče s menšími dětmi. Cyklistická trasa pro náročnější cykloturisty (53 km) vás zavede do )uá5ných míst v Máchově kraji. PMí trasy jsou rovněž rozděleny podle náročnosti a vedou kouzelným okolím Stráže a Hamru. Všechny trasy mají start i cíl na pláži jezera ve Stráži pod Ralskem. Organizátoři se těší na Vaši účast.

7 STRANA 7 ČERVEN 2003 POL Y - FEEDspol. s r.o. Velký Grunov 40 STÁLE NABízí KRMIVA pro zvířata v širokém sortimentu - KRM SMĚSI pro nosnice, brojlery, krůty, králíky,prasata, psy a kočky, v případě zájmu i pro koně II! POZOR II! Králičí směs již od 630,- Kč / q!ii POZOR I!f.-OSTATNí KRMIVA A KRMNÉ DOPLŇKY: Pšenlcl.ječmen, kukuřici - včetně šrotů z těchto obilovin, dále pak oves, slunečnici, hrách. řepku, vojtěškově úsušky, pšeničné otruby, ovesné vločky, krmnou sůl, doplňky minerálií a vitamínú PRODEJNí DOBA: Od pondělí do pátku 8,00-16,00 hod ( Po domluvě možno i v jiném termínu) Při větších objednávkách možný i dovoz zdarma! Pro prodejny jsou možné slevy NAVŠTIVTE NÁS Ve mlýně mezi Velkým Grunovem a Novinami pod Ralskem u železničního přejezdu Telefon / fax: Mobil : II. krajské sportovní hry zdravotně postižených Dne se konaly 2. krajské sportovní hry zdravotně postižených v Doksech, které pořádalo Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje (CZ PLK). Do areálu hotelu "Kamýk" se sjelo 102 účastníků z osmi měst Libereckého kraje a vozíčkáři z Kladna. Sportovalo se jak v jednotlivých disciplinách tak v soutěži měst. Díky finanční podpoře města se mohli sportovních her zúčastnit i zdravotně postižení sportovci ze Stráže pod RaJskem, kteří obhajovali loňskě prvenství v soutěži měst. Za úmorného vedra se podařilo našim sportovcům vyhrát 3 disciplíny v soutěži jednotlivců, ale hlavně obhájit loňské prvenství v soutěži měst. Chceme touto cestou ještě jednou poděkovat starostovi, místostarostovi a zastupitelům města za finanční podporu a věříme, že i nadále budeme spolupracovat, abychom i nadále mohli úspěšně propagovat město Stráž pod Ralskem. za zdravotně postižené předseda Jana Knižková Coca-cola CUp Dne 23. dubna 2003 se uskutečnil v rámci celorepublikového školního turnaje v kopané.coca-cola cup" zápas mezi ZŠ Stráž pod Ralskern a ZŠ Rumburk, ve kterém naši žáci sice podlehli soupeři 2:4, ale předvedli velmi bojovný výkon, za který se určitě nemuseli stydět. Chtěli bychom tímto poděkovat místnímu fotbalovému klubu za pomoc při organizaci tohoto zápasu. Velký dík patří především panu místostarostovi L. Poncarovi, který se velmi ochotně této záležitosti ujal. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Za ZŠ-Stráž pod Ralskem Robili Horáček. Strážský triatlon Fotoreportáž Co hy(of,,,š h y). Brn.. Jeroným Leš ner Vt:selá Tr~1Vi\ D\1O Ci s Bo leo m a r a Vojti'l KidiOt Tom. M.Pilleéek & M..Janik Se zo n; -SkaHce Bluesherry (t,111cov,lč k,l) - od 22. hodin

8 STRANA 8 ~ULTURA Dům kultury Stráž pod Ralskem KULTURNí PŘEHLED NA MĚsíc ČERVEC 2003 KINO - PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND Program: 3.7.Čt Pá - pouze ve 2000 L.DiCaprio, D.Day Lewis a C.Diazová ve stínu násilí a pomsty... GANGY W YORKU vstupné 54+ 1, 166 minut, titulky USA-SRN-Itálie-Velká Británie-Nizozemnsko - Přišli do New Yorku, aby zde našli nový bezpečný domov. Nemohli tušit, že si ho budou muset vybojovat. Obraz historie bojů zločineckých gangů v polovině 19.stoleti. Mládeli do 12-1i nevhodný 5.7.So Ne - pouze ve 2000 Další dobrá muzika, která je vidět... a MILE vstupné 54+1,106 minut, titulky USA. Film natočený podle životního příběhu charismatického rappera, který si říká.erninern". Je to ten drsný provokatér s peroxidovou hlavou, který ve svých písních uráží kdekoho. Právě v jeho dětství je klíč k podivnému rebelství tohoto skvělého muzikanta a nositele 5 cen Grammy. Mládeli do 12-fi nevhodný 10.7.Čt Pá - pouze ve 2000 Chtěj ho, maj ho mít...!" HOLKY TO CHTĚ.J TAKY ALE POŘÁDNĚ! vstupné 64+1, 90 minut, české znění Německo. Ačkoliv už dávno nejsou panny, právě zjistily, že existuje něco jako orgasmus. A chtějí ho poznat...! Teenagerská komedie. Mládeli do 12-/i nevhodný 13.7.Ne Po - v 1800a 2000 Boj o osud lidstva pokračuje! Stroje chystají protiútok.. MATRIX RELOADED vstupné 69+1,120 minut, titulky USA - Říše Matrixu zaplétá do svých síti další milióny diváků.. Stroje zaměřily polohu posledního útočiště lidstva. Bitva není zdaleka dobojována... Mládeli do 12-/i nevhodný 17.7.Čt Pá - pouze ve 2000 Osvědčená dvojice J.Chan a O.Wi/son opět spolu! RYTíŘI ZE SANGHA.JE vstupné 54+1,114 minut, titulky USA. Největší bojovník a největší vejtaha v akční komedii. Mstitelé se vydávají do Londýna odhalit celosvětovou konspiraci. Anglie se obrací naruby! Mládeli pfíslupný Vartenberská historie 24. května se k nám do města již po jedenácté sjeti. Jistě se ani neptáte kdo, neboť vtte, že 10 byli šermíři, kejkliii, muzikanti, tanečnice, tanečníci ( i od sousedů Z Německa), obchodnici, zkrátka všichni, kteří mohli nějakým způsobem připomenout doby dávilo minulé. Počasí bylo jak na objednávku a režisér celé akce pan Jaroslav Kučera byl perfektní jako vždy. Lidé mohli obdivovat nejen pestrost krojů, ale i umělecká vystoupení, která působí velice lehce, ale za takovým projevem se skrývá mnoho hodin dřiny při nácviku. ČERVEN 2003 byl večerni program s oh/lovými efekty a závěrečným ohňostrojem. I Děkuji všem účinkujícím, ale i Vám divákům, neboť jste svojí učastt vlastně, pomohli k důstojnému průběhu. I Za rok na shledanou. Mgr. Jiiť Vaněk starosta V občerstvení nechyběla tradičnt medovina ani klasicky české pivo. Hlady také nikdo netrpěl. Celý den se něco dělo a bylo.' se nač dívat. Vyvrcholením,jako tradičně, L=..l'~'-l:~::'2!"---'_",",,'" Úplnoufotoreportáž přineseme v příštím čísle Varty. Jak perlili naši žáci Moje kamarádka chce b.ýt soudkyní, protože se j( na tom líbí bouchání kladívkem do stolu, jako je to v americkvcn filmech. Popisovala jsem křečka, ale nemohla jsem to dokončit, protože mezitím umřel. Babička pracovala jako prodavačka, děda jako továrnik. Děda má takéještě matku a ta sejmenuje babička. Moje babičkaje už v důchodu a děda je už taky po S!nrli. Je to žena hádavá a hubatá, prostě lítá sáně. Už se sype velké skleněně sklo. Napoleon zemřel na ostrově sv. Hany. Naši školu postavil Antonin Sochora. "Se" je závratné zájmeno. B. Smetana složit Ztracenou nevěstu. Sokrates byl nejmodřejší muž antického světa. Ježíš byl upálen na hranici. Koláž je oprava kola. Lišák smrtibral je noční motýl. Ondatra patří mezi ptáky spěvce. Porod trvá 280 dni. Spermie procházejí varlaty a pak je kluci. vyčůrají. Králičí samice má až 40 vajec ročně. Králík se bojí, protože je plochý. Pletenec pánevni tvoří kost sedací a st ydaci. Srdce savcli se skládá z knihy, čepce, slezu a bachoru. Víte, kdy u nás rostly stromovité piesličky, plavuně a kapradiny? Na jaťe. Nadpis slohově práce: Trávení žáků o velké přestávce Ne Po - pouze ve 2000 I malí kašpárci dokáží hrát velkě divadlo.. SEXY PTÁCI Francie. Další ze série teenagerských sex i sku... vstupné 54+1, 101 minuta, titulky komedií tentokrát po francouz- Mládeli do 12-1i nevhodný Raiffeisen stavební spořitelna otevřela další kancelář v České Lípě v Arbesové ulici č.396 (mezi "Bílým domem" a O$SZ) 24.7.Čt Pá - pouze ve 2000 Na četná přání opakujeme. PUPENDO vstupné minut, česká verze ČR. Vítejte ve starých časech a pojďte spolu s Bolkem Polívkou, Evou Holubovou, Jaroslavem Ouškem, Vilmou Cibulkovou a Jiřím Pechou volit kandidáty Národní fronty a snít o výjezdní doložce na dovolenou do Jugoslávie... to vše v nové komedii Jana Hřebejka. Mládeli přístupný 27.7.Ne - 2B.7.Po - pouze ve 2000 Když nuda, tak v Brně! NUDA V BRNĚ vstupné 54+1,103 minuty, česká verze ČR. Černobňá komedie o záludnostech všedního i nevšedního sexu s Miroslavem Donutilem a Pavlem Liškou ve vedlejších rolích... Režie Vladimír Morávek. Mládeli do 12-1i nevhodný 31.7.Čt Pá - pouze ve 2000 S.Martin v bláznivě komedii.. DŮM NARUBY vstupné 54+ 1,105 minut, titulky USA - Všechno, co.on potřeboval vědět o životě, se ona naučila ve vězení! Miluje svou byvalou zenu a nevi co udělal špatně. Zamiluje se znovu a zjistí, že do uprchlé vězeňkyně... Mládeli do 12-/i nevhodný Připravujeme na srpen: C?\~~~, '1liR.~, ~l~ik JS~lIlý IE.~ ~ K~ ~ Heco, Milujte svého zabijáka, Nevěmé hry Provozní doba: Po a St: hodin hodin Pá: hodin Nabízíme výhodné spořící podmínky - státní podporu 4500,- Kč a 2% úrok z vkladů Úvěry s úrokem již od 4,9 % Úvěry od ,- Kč na pořízení bydlení bez akontace - úrok 5,9 % Bližší informace kdykoliv na tel. číslech: , pí Mayová , pí Št'astná IXIRaiffeisen STAVEBNí SPOŘITELNA Specialista na stavební spoření

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více