Zajímavé kazuistiky v hematologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajímavé kazuistiky v hematologii"

Transkript

1 Zajímavé kazuistiky v hematologii Kazuistika 1 Karlovy Vary Šlechtová J., Lavičková A., Hajšmanová Z., Šigutová P., Havlová E. Hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK Plzeň J.V., *1938 Pacientka přijata dne na 2. IK FN Plzeň pro výrazně patologické hodnoty koagulačního screeningu bez spontánních krvácivých projevů podezření na předávkování Warfarinem OA: Stp. náhradě aortální chlopně biochlopní pro degenerativní těsnou stenózu Stp. plastice trikuspidální chlopně anuloplastickým bandem Stp. MAZE a resekci levého ouška pro FIS 12/2012 Perzistující fibrilace síní s přiměřenou komorovou odpovědí Stp. ischemické CMP vpravo hemisferálně - levostranná hemiparéza trombolytická léčba Arteriální hypetenze Diabetes mellitus 2. typu Hyperurikémie Hypercholesterolémie. Chronická žilní insuficience DK. Stp. pravostranné kardiální dekompenzaci r Stp. flebotrombóze pravého bérce r Stp. laparoskopické cholecystektomii před lety FA: Warfarin 3 mg střídavě a 0-1/2-0 tbl od 9/2012, vysazen pro vysoké INR Egilok 25 mg 1-(1)-1 tbl, Tritace 5 mg 1-0-1/2 tbl, Furon 40 mg tbl, Atoris 20 mg tbl, Metformin 500 mg tbl, Kalnormin tbl, Cipralex 10 mg tbl J.V., *1938 Pacientce podány koncentráty faktorů protrombinového komplexu (Ocplex) a vitamin K (Kanavit) Provedeno molekulárně-genetické vyšetření přecitlivělosti na warfarin (CyP2C9 *2 a*3) potvrzeno Při substituční terapii se koagulační parametry normalizovaly během 3 dnů Vzhledem k již opakovanému předávkování Warfarinu u ambulantního internisty byla pacientka před propuštěním převedena na přímý inhibitor FXa rivaroxaban Terapie DI-FXa byla indikována, protože Warfarinem nebylo možno nastavit účinnou terapeutickou dávku bez nebezpečí předávkování a nemocná měla implantovánu biologickou chlopeň všechny dosud známé přímé inhibitory koagulačních faktorů (NOA) jsou u nemocných s mechanickými chlopněmi kontraindikovány! 1

2 Kazuistika 2 Pacientka odeslána stomatoložkou pro patologický nález v DÚ, s podezřením na akutní leukémii OA : v X/2008 hysterektomie a adnexektomie pro endometroidní adenoca corp. uteri T1ANxM0 s dehiscencí laparotomické rány při infekční komplikaci, s následnou aktinoterapií DM na dietě, obezita, infertilita, fraktura femuru před lety! Během posledních 4-5 let neúmyslné zhubnutí 50 kg! RA : rodiče i sestra zdrávi, děti adoptované (primární sterilita) Obj. nález : výrazná splenomegalie patologický nález v DÚ červené, naběhlé rty s vícečetnými bělavými povlaky, erozemi a ragádami v ústních koutcích, hnědavé povleklý, oschlý jazyk, foetor ex ore kůže bledá, anémická, otoky bérců, bez spontánních krvácivých projevů Cytologie, biopsie i cytogenetika kostní dřeně bpn. Akutní leukémie nebyla prokázána 2

3 Enterobiopsie : sliznice duodena typu 3a dle modifikované Marshovy klasifikace. Nález podporuje klinickou diagnózu celiakie Biopsie sliznice rekta : sliznice tlustého střeva normálního vzhledu, speciálním barvením amyloid neprokazujeme Echokardiografie -TTE : mírně rozšířená vzestupná aorta ( bulbus 36mm, tubulární část 31mm) jinak norm. nález Celotělová scinti skeletu: v mediální třetině levého klíčku, dále v horní č. glenoid. jamky vlevo a v kosti kyčelní vlevo T2 hyperintenzní léze, které nevylučují možnost postižení MM Opakovaná punkce kostní dřeně cytologie + biopsie bez známek mnohočetného myelomu PET-CT : splenomegalie. Ascites. Pleurální výpotek. Patrně pouze reaktivní lymfadenopatie nad i pod úrovní bránice. Výrazná portální hypertenze zřejmě sinusoidálního typu.kalikolithiasa bilat. Bez jednoznačných známek FDG akumulujícího nádorového onemocnění Vyšetření na Gaucherovu chorobu nepotvrzeno Hematologické konzilium Dle sdělení ošetřujícího lékaře se s velkou pravděpodobností jedná o systémové onemocnění typu SLE. Do obrazu SLE však nezapadá výrazná splenomegalie. O MM se s velkou pravděpodobností nejedná - i přes susp. popsaná ložiska na MR (diskrepance mezi PEC-CT a MR). MR popsaná ložiska v levé lopatě kosti kyčelní jsou nepochybným následkem provedené trepanobiopsie z levé lopaty kosti kyčelní. Nevylučuji tzv. POEMS syndrom (polyneuropatie, orgánomegalie, endokrinopatie, monoklonální gamapatie, kožní změny). Doporučuji zahájit terapii systémového onemocnění a vyčkat na terapeutickou odezvu. Pacientka by měla být ještě pozvána do Ústavu dědičných a metabolických chorob (vyloučena Gaucherova choroba, další střádací nemoci dosud nedovyšetřeny). V případě trvajících dg rozpaků by bylo možno indikovat provedení splenektomie. Zhruba po 3 měsících se při intenzivní imunosupresivní léčbě objevily rozsáhlé nekrózy na levém bérci nejasné etiologie, ale vymizel atypický gradient imunoelfo v normě a výrazně se snížila hodnota RF ( kiu/l 92 kiu/l). Dg POEMS sy dnes málo pravděpodobná (Léčebné možnosti u POEMS - chemoterapie, transplantace kostní dřeně, monoklonální protilátka proti VEGF - bevacizumab - Avastin) D.V., *1984 Kazuistika 3 Pacientka doporučena k hematologickému vyšetření dne pro záchyt makrocytární anemie v graviditě Hb 89 g/l, objem ery 103 ul, leuko 2,95 x10 9 /l, ost. parametry KO včetně diferenciálního rozpočtu a trombo v normě NO : 11. týden 2. gravidity, (1.grav. UPT) Subj.: nevolnost, občasné točení hlavy. Obj.: fyziologický nález, bez orgánomegalie, bez spontánních krvácivých projevů OA : bezvýznamná Nekouří půl roku, dříve do 10 cigaret denně FA : Acidum folicum 1x1 PA : telefonní operátorka RA : matka +50 letech na malignitu, zdrav.stav otce nezná, sestra zdravá 3

4 D.V., *1984 D.V., *1984 Flowcytometrie nález odpovídá AML CD CD % CD CD % Cytogenetika bez cytogenetických aberací Cytologie kostní dřeně Biopsie bez patolog. nálezu! indikováno ukončení těhotenství se pacientka začala léčit na HOO (nyní po intenzifikované léčbě v CR, před alogenní transplantací kostní dřeně) J.K., *1949, Kazuistika 4 63letý muž odeslán k hematologickému vyšetření pro protrahované krvácení po očkování proti tetanu. Při hematologickém vyšetření trvalo mírné krvácení bez odezvy v červeném krevním obraze již 24 h OA : v r operace prostaty. Po výkonu podána autotransfúze. Od té doby údajně pozorována zvýšená krvácivost z ran. Před operací prostaty několik nekomplikovaně proběhlých operačních výkonů RA : otec zemřel v 69 letech v souvislosti s operací prostaty (krvácení? PE? Infekční komplikace? karcinom?...) matka zemřela v 67 letech na rakovinu prsu 2 sestry 75 a 73 let, celkem zdravé bratr zemřel v 59 letech na náhlou srdeční příhodu 2 synové, zdrávi všichni příbuzní 1. linie bez známek krvácivého onemocnění J.K., *1949, J.K., *1949, I v pokročilém věku se může diagnostikovat dosud neznámá krvácivá choroba, v tomto případě získaná von Willebrandova choroba (syndrom) U našeho nemocného nebyly prokázány protilátky proti vwf, přesto nemůžeme sekundární etiologii vyloučit Pacient pečlivě sledován s ohledem na možné onkologické onemocnění sekundární vwch se nejčastěji objevuje jako paraneoplastické onemocnění (lymfomy, MM, myeloproliferace..) I při podezření na sekundární etiologii krvácivého onemocnění je vhodné vyšetřit na možné krevní onemocnění i příbuzné 1. linie 4

5 V.P., *1948 Kazuistika 5 Pacientka deslána k hematologickému vyšetření pro hypochromní mikrocytární anémii s nízkou hladinou sérového Fe. V laboratoři vysoké CRP PL nijak nehodnoceno Hb 94 g/l, objem ery 76 ul, Hb ery 23 pg. Leuko a trombo v normě RA: bezvýznamná OA: osteosyntéza P bérce pro frakturu Asi 10 let hypertenze, v poslední době po redukci hmotnosti normotenze. Do menopauzy občasné migrény. Ostatní údaje bezvýznamné PA: důchodkyně, dříve zapisovatelka na RTG FA: při bolesti hlavy nebo páteře Ibalgin 200 mg max. obden, asi měsíc Aktiferrin v nedostatečné dávce, který při nezlepšení laboratorních parametrů sama vysadila Subj.: zvýšená únavnost a spavost. Hmotnostní úbytek 10 kg za 3-4 měsíce. Nechutenství bez bolestí a trávicích potíží Asi měsíc trvající večerní teploty přes 38 st.c spojené s úporným nočním pocením 2x přeléčena naslepo antibiotiky - bez efektu. Obj.: palpačně citlivé uzliny vpravo pod dolním úhlem mandibuly. Jinak normální nález V.P., *1948 Krevní obraz: B-Le: 7,60 B-Ery: 3,83 B-Hb: 100 B-HTK: 0,308 B-Obj ery.: 80 B-Hb ery: 26,2 B-Hb konc: 326 B-Erytr.křivka: 17,4 B-Trombo: 378 B-Ret př. rel: 0,012 B-Retikulocyty př: 0,044 Dif: B-Seg: 0,757 B-Ly: 0,144 B-Mo: 0,086 B-Eo: 0,004 B-Ba: 0,010 V.P., *1948 Závěr PET-CT: vaskulitida s maximem postižení aorty a axilárních tepen Biochemie: S-CRP: 120 mg/l, FW 120/h Spec. bioch. vyšetření: S-Vitamin B12: 736 S-Železo: 2,2 5,2 5,4 (resorbční křivka s prokázanou porušenou resorbcí) S-Transferin: 1,90 qs-saturace transf: 5 S-Ferritin: 341 Elfo séra: S-Albumin: 0,322 S-Alfa 1-globul: 0,080 S-Alfa 2-globul: 0,192 S- Beta-globulin: 0,140 S-Gama-globulin: 0,266 Inter. ELFO: typ akutniho zanetu Nádorové markery: S-AFP: 1,0 S-C125: 8,0 S-CA19: 2,0 S-CEA: 0,5 S- TPA: 10 S-B2m: 1,67 S-CPNA: S-CPNG: 16++ S-CPSA: negativ, S-CPSG: negativ, S-CTA: negativ, S-CTG: negativ, -ZCHL: serologicky aktivní infekce Chlamydia pneumoniae. Pacientka léčena od stanovení dg kortikoidy a imunosupresivy (methotrexate, azathioprim) se špatnou tolerancí léčby. Přesto i při redukovaných dávkách po terapii zlepšena, dle kontrolní PET-CT v remisi onemocnění R.Š., *1964 Kazuistika 6 1. návštěva v hematologické ambulanci pro lehkou hypochromní normocytární anémii (Hb g/l) s mírnou trombocytózou ( x10 9 /l). Provedená laboratorní vyšetření potvrzují depleci Fe, ostatní parametry bez pozoruhodností Subj. : nápadná únavnost, slabost a brnění končetin OA : 3 těhotenství se 3 porody formou sectio caesarea, uterus myomatosus. Menorhagie. V r lymská boreliosa, v mládí vředová choroba dvanáctníku. Ostatní údaje bezvýznamné RA : otec +57 letech na rakovinu čelisti, matka prodělala Ca mammy a dělohy, 1 sestra prodělala konizaci děložního čípku pro Ca 5

6 R.Š., *1964 R.Š., *1964 V III/2012 elevace trombo na hodnotu 718 x 10 9 /l, indikována trepanobiopsie k vyloučení myeloproliferativního onemocnění. Lehká hypochromní anémie přičítána meno- a metrorhagiím při myomatozním uteru Překvapení : Biopsie : v krevních sraženinách aspirátu nebyly zachyceny fragmenty kostní dřeně. Trepanobiopsie kosti kyčelní je tvořena válcem dlouhým 20 mm. Celularita dřeně je 70-80%. V trilineární hemopoéze je erytropoéza normoblastová, myelopoéza vyzrává, megakaryocyty jsou mírně zmnožené a jsou představované předemvším mladšími menšími elementy s hyperchromními jádry, nejsou zmnožena retikulární vlákna. MF-0. V této hemopoetické dřeňové populaci jsou různě rozsáhlé úseky tvořené myelomovými buňkami vážícími protilátky CD138, IgA a kappa, protilátky proti lehkému řetězci lambda a těžkým řetězcům IgG a IgM se na tuto nádorovou populaci nevázaly. Rovněž pozitivní vazba byla prokázána ve většině nádorových buněk s protilátkou CD79a. Nález svědčí pro iniciální rozvoj mnohočetného myelomu IgA, kappa R.Š., *1964 MRI - celotělové zobrazení skeletu Difusní infiltrace sterna, žeber a obratlových těl projevující se zvýšením signálu na obou sekvencích, dále ve ventrální části L2 ložisko vel. 15 mm. Kalva ušetřena. Na appendikulárním skeletu vícečetné drobnoložiskové změny proximálních dvou třetin humerů a femurů. Nález svědčí pro změny ve skeletu zapadající do obrazu mnohočetného myelomu na pomezí typu Kahlerovy nemoci a difusního "osteoporotického" postižení. Páteř se známkami rozsáhlých změn při M. Scheuermann typu Edgren- Vainových změn, přítomny i retromarginální výhřezy. Cytologie dřeně : normocelulární kostní dřeň, cytologicky bez známek infiltrace mnohočetným myelomem či jinou malignitou!! Pacientka předána do péče HOO, kde léčena dosud (v parciální remisi MM) Závěr V hematologické ambulanci se setkáváme s celou řadou málo obvyklých nebo neobvykle probíhajících onemocnění. Někdy trvá dlouhou dobu, než jsme schopni stanovit definitivní dg. Proto je nutné nespokojit se s jediným vyšetřením a jedinou pracovní dg, ale pátrat po příčině pacientových potíží do doby, než je dg u každého nemocného naprosto jasná Děkuji za pozornost 6

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

2. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS Kazuistiky z dětské endokrinologie. Brno, 6. 7. 4. 2001. Abstrakta

2. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS Kazuistiky z dětské endokrinologie. Brno, 6. 7. 4. 2001. Abstrakta 1 2. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS Kazuistiky z dětské endokrinologie Brno, 6. 7. 4. 2001 Abstrakta Růst Haploinsuficience SHOX genu - příčina růstové retardace u Léri- Weillova syndromu.

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec,

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Doporuèené postupy Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Vypracovala Èeská myelomová skupina ve spolupráci se specialisty z oborù:

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe.

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. Jiří Beneš 1, Pavel Gregor 2, Aleš Mokráček 3 1 Infekční klinika 3. LF UK, FN Bulovka, Praha 2 3.Interní-kardiologická

Více