LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 1/55

2 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová (manažer kontroly jakosti)... Připomínkoval: MUDr. Petr Kessler (primář OHT) Schválil: MUDr. Petr Kessler Datum platnosti: Rozdělovník: manažer kontroly jakosti - výtisk č.1 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 2/55

3 Obsah 1. Úvod 1.1. Účel laboratorní příručky Jak interpretovat laboratorní vyšetření Informace o oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Oddělení hematologie a transfusiologie Základní informace Organizační členění oddělení Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace Spektrum nabízených služeb Rutinní provoz Akutní provoz STATIM Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz Speciální vyšetření Konzultační činnost Odběry primárních vzorků 3.1. Bezpečnostní aspekty Příprava pacienta před vyšetřením Odběry žilní krve Odběry za zvláštních podmínek Možné chyby při odběru žilní krve Odběry kapilární krve Možné chyby při odběru kapilární krve Speciální odběry krve a jiného biologického materiálu Odběrová místnost laboratoří Zacházení se vzorky Bezpečnostní aspekty Uložení vzorků Transport vzorků Likvidace použitých odběrových materiálů Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 3/55

4 4. Požadování vyšetření 4.1. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Požadavky na vyšetření urgentních vzorků Ústní a dodatečné požadavky Příjem vzorků 5.1. Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí primárních vzorků Důvody k odmítnutí vadných primárních vzorků Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance Postup při chybné identifikaci vzorku Příjem vzorků pro spolupracující laboratoře Seznam spolupracujících laboratoří Komunikace s laboratořemi 6.1. Schvalování a validace výsledků vyšetření Formy vydávaných výsledků Hlášení výsledků v kritických intervalech Vydávání výsledků pacientům Změny výsledků a nálezů Vydávání odběrového materiálu Svozy biologického materiálu Způsob řešení stížností Nabídka jednotlivých služeb Oddělení hematologie a transfuziologie 7.1. Abecední seznam prováděných vyšetření a základní informace Typy používaných zkumavek VACUTAINER Abecední přehled všech vyšetření prováděných na OHT mocnice Pelhřimov Orientační abecední přehled vyšetření zajištěných v externích laboratořích Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 4/55

5 1. Úvod 1.1. Účel laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dostáváte příručku, která Vás informuje o vyšetřeních, prováděných v laboratoři hematologie a transfuziologie mocnice Pelhřimov. Součástí této příručky jsou také další informace o provozu a organizaci jednotlivých dílčích laboratoří, hematologické ambulance a o metodice kontaktu mezi Vámi a laboratořemi. Je naší snahou, poskytovat Vám maximálně kvalitní, dostupné a komplexní služby, k čemuž určitě patří i dobrá informovanost. Věříme, že tato příručka přispěje k jejímu zlepšení. Prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost kapitolám, které obsahují zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání výsledků. Tato pravidla byla vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy, a jsou závazná pro všechny pracovníky laboratoře. Jejich dodržování vede k zamezení výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření. Proto Vás prosíme, abyste nepožadovali na personálu laboratoří úkony, které by mohly vést k porušování nebo obcházení těchto pravidel. Protože vývoj v metodách i organizaci je rychlý, určitě bude postupně docházet ke změnám, o kterých Vás budeme informovat formou dodatků k této příručce Jak interpretovat laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření mají značný význam při diagnostice, sledování účinků terapie a při vyhledávání rizikových skupin pacientů. Jejich použití v praxi je však spojeno s řadou úskalí a proto na některé poukazujeme. Součástí laboratorní příručky jsou mimo jiné také referenční hodnoty jednotlivých vyšetření. Tyto referenční hodnoty byly získány ve většině případů statistickými studiemi, to znamená, že jejich význam je pouze orientační a nelze je používat jako dogma. Každá laboratorní hodnota je dynamický prvek a v ideálním případě by měl být posuzován spíše trend (vývoj v čase) této hodnoty, než statické srovnání s konkrétním, byť sebepřesněji stanoveným, referenčním rozpětím. Navíc je nutno vždy brát v úvahu konkrétní klinický stav konkrétního pacienta, event. stadium onemocnění. Na výsledky laboratorních testů navíc působí řada faktorů, které ovlivňují jejich hodnoty. Tyto faktory lze rozdělit na biologické, preanalytické, analytické a postanalytické. Mezi biologické vlivy patří například inter- a intra-individuální variace jednotlivých parametrů, biorytmy, pohlaví, věk, gravidita, nadmořská výška pobytu pacienta atd. Tyto vlivy jsou jen těžko odstranitelné, ale je třeba s nimi při interpretaci výsledků počítat. Preanalytickými vlivy jsou například příprava pacienta před odběrem (lačnění apod.), doba a způsob odběru, použití správného odběrového materiálu, uložení a transport vzorků atd. Působení těchto vlivů můžete do značné míry ovlivnit vy sami dodržením pokynů, které jsou uvedeny v obecných částech této příručky i u jednotlivých vyšetření. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 5/55

6 Analytické vlivy, jako je úroveň metody stanovení, její specificita a spolehlivost, může ovlivnit laboratoř výběrem metod a jejich systematickou kontrolou. Veškeré metody stanovení v laboratořích jsou vybírány s ohledem na to, aby poskytovaly dostatečně spolehlivé výsledky a jsou systematicky kontrolovány jak interním, tak externím systémem kontroly kvality. Postanalytické vlivy jsou rozděleny na intralaboratorní a extralaboratorní. Postanalytické vlivy ovlivňují samotný výsledek testu formou: Výpočtu výsledků, hodnocení výsledků správnost, akceptovatelnost, interpretaci výsledků a komentář, registrace výsledků, zapsání, vydání, či odeslání výsledků a pak samotné použití výsledků klinickým pracovištěm Z výše uvedeného vyplývá, že interpretace laboratorních vyšetření je komplikovaný proces a veškerá vyšetření musí být hodnocena velmi zodpovědně a vždy ve vztahu k danému pacientovi v daném zdravotním a tělesném stavu. Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že bude nadále pokračovat. MUDr. Petr Kessler Primář OHT RNDr. Mária Kušnierová Vedoucí laboratoře OHT Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 6/55

7 2. Informace o oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace mocnice Pelhřimov identifikační údaje IČO typ organizace příspěvková statutární zástupce organizace Ing. Jan Mlčák, MBA adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov název laboratoře Oddělení hematologie a transfusiologie identifikační údaje transfusiologie IČP transfuzní oddělení hematologie IČP hematologie IČP hematologická laboratoř adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov umístění budova OHT a dialýzy okruh působnosti laboratoře pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení Primář oddělení MUDr. Petr Kessler Zástupce primáře MUDr. Hynek Poul Vedoucí laboratoře RNDr. Mária Kušnierová Vedoucí výroby MUDr. Michaela Harudová Manažer kontroly jakosti Ing. Alena Knížová Garant odbornosti 818 MUDr. Hynek Poul Staniční sestra Věra Šilerová Telefonní čísla MUDr. Petr Kessler MUDr. Hynek Poul MUDr. Michaela Harudová RNDr. Mária Kušnierová Věra Šilerová Ing. Alena Knížová hematologická ambulance laboratoř imunohematologie, expedice laboratoř krevních obrazů laboratoř koagulací odběrový box evidence dárců Fax E - mailové adresy Hlavní pracovní provoz 6:00 14:30 Ústavní pohotovostní služba - 14,30 6:00 1 laborantka Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 7/55

8 2.2. Oddělení hematologie a transfusiologie Základní informace Oddělení hematologie a transfusiologie nemocnice Pelhřimov je komplexním oddělením zabezpečující ambulantní péči pro hematologické pacienty, hematologická vyšetření a transfuzní službu Organizační členění oddělení Hematologická ambulance sestry, odběrová místnost Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Telefon Provozní doba 06:00 14:30 Odběry 06:00 11:00 Hematologická ambulance MUDr. Kessler Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , mobil Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická ambulance MUDr. Poul Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická ambulance MUDr. Harudová Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická laboratoř Umístění Budova OHT a hemodialýzy v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , 472 Provozní doba 06:00 14:30, 1 laborantka: 14:30 6:00 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 8/55

9 Transfuzní stanice odběrová část Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , 466 Provozní doba 06:00 14:30 Úterý- autotransfuze 06:00 09:00 Středa odběry dárců 06:00 08:30 Transfuzní stanice výrobní část a imunohematologická laboratoř Umístění Budova OHT a hemodialýzy v areálu mocnice Pelhřimov, 2.patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon 600, 463 Provozní doba 06:00 14:30, 1 laborantka: 14:30 6:00 Úterý- autotransfuze 06:00 09:00 Středa odběry dárců 06:00 08: Zaměření laboratoře provádí základní, specializovaná hematologická i imunohematologická vyšetření z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. Laboratorní vyšetření sloužící k včasnému záchytu objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, potvrzení/stanovení diagnózy, určení prognózy, sledování účinnosti léčby apod. Dále provádí odběry dárců, autotransfuzní odběry, separace krevních částic, léčebné aferézy a poskytuje primární a léčebnou péči v oborech hematologie a transfuzní služby, včetně služby konziliární Úroveň a stav akreditace Laboratoř OHT je vedena v Registru klinických laboratoří NASKL získala Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro registrovanou odbornost 818 Laboratoř hematologická a pro registrovanou odbornost 222 Pracoviště transfuzní služby. Platnost osvědčení je 2 roky od data vydání. OHT má vypracován a provádí vlastní systém interní kontroly kvality, kterým soustavně zlepšuje kvalitu poskytovaných vyšetření. OHT je zapojeno do systému externí kontroly kvality (SEKK Pardubice, SZÚ Praha, SUKL). Příslušné certifikáty pro jednotlivá vyšetření jsou na OHT k nahlédnutí Spektrum nabízených služeb OHT zajišťuje ambulantní a laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu a frekvenci, provádí konzultační činnost v oboru hematologie, provádí odběry biologického materiálu, transport materiálu, poskytuje související logistické služby spojené s ambulantním a laboratorním vyšetřováním. Svoz biologického materiálu, transport pacientů, transport materiálu na Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 9/55

10 smluvní specializovaná pracoviště, distribuci výsledků, na základě požadavků distribuci odběrového materiálu spolupracujícím ambulantním pracovištím v regionu. Nabídka vyšetření prováděných na oddělení hematologie a transfusiologie je průběžně aktualizována, v souladu s rozvojem medicínských znalostí a formou nabídky laboratorních vyšetření je dávána na vědomí klinickým partnerům (lůžkovým i ambulantním zařízením), spolu s požadavky na způsob odběru biologického materiálu. Jiná, než nabízená laboratorní vyšetření provede laboratoř pouze po předchozí dohodě, popřípadě zprostředkuje jejich provedení na jiném specializovaném pracovišti. OHT zajišťuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům pacienta prostřednictvím Laboratorního informačního systému. Podrobný seznam všech vyšetření viz.kapitola 8. Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky a odběru biologického materiálu platí standardní pravidla. Na žádance je nutno uvést, zda se jedná o Euro pojištěnce nebo jiného cizince. OHT fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím fakturačního oddělení mocnice Pelhřimov. Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku samoplátce. Žádanka musí být jasně označena samoplátce. Pacient uhradí požadovanou částku za vyšetření přímo na Oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov u vedoucí laboratoře nebo u staniční sestry. Vyšetření pro veterináře Vyšetření pro veterinárního lékaře se provádí na základě smlouvy s mocnicí Pelhřimov p.o. Ve smlouvě je uvedena identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření, zásady odesílání materiálu do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. OHT přijímá krev v označené, řádně uzavřené zkumavce s přiloženou vyplněnou žádankou, s uvedením ordinujícího lékaře a požadovaným vyšetřením Rutinní provoz základní vyšetření Rutinní vyšetření nabízená laboratořemi Oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov jsou prováděna denně, případně speciální vyšetření dle potřeby : Laboratoř krevních obrazů č budova OHT a hemodialýzy 2.patro ní obraz 25 parametrů (obsahuje kompletní hemogram a 5-ti pop. diferenciální rozpočet leukocytů, tj. relativní a absolutní hodnoty neutrofilů, eozinofilů, bazofilů, monocytů,lymfocytů, NRBC) Retikulocyty %, absolutní počet, MRV a IRF Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 10/55

11 Laboratoř morfologie a cytochemie č.2.11 budova OHT a hemodialýzy 2.patro Diferenciální rozpočet krvinek v periferní krvi Diferenciální rozpočet kostní dřeně Speciální cytochemické barvení a hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně Laboratoř koagulace č.2.14 budova OHT a hemodialýzy 2.patro INR tromboplastínový čas APTT aktivovaný parciální tromboplastínový čas TT trombínový čas Fbg fibrinogen AT III antitrombin D-Dimery Etanol gelifikační test Euglobulinova lýza anti Xa Hemoclot thrombin inhibitors DTI Rivaroxaban-stanovení přímých inhibitorů FXa Laboratoř imunohematologie č.2.41, budova OHT a hemodialýzy 2.patro Vyšetření krevní skupiny v AB0 systému Vyšetření Rh(D) antigenu PAT Přímý antiglobulinový test Screening antierytrocytárních protilátek Typizace antierytrocytárních protilátek Vyšetření ostatních skupinových systémů Vyšetření kompatibility Fenotyp v Rh systému, Kell antigen Hematologická ambulance, budova onkologie č.5 2.patro o Základní hematologická vyšetření o Speciální hematologická vyšetření o Odběry krve o Odběry kostní dřeně o Trepanobioptické odběry o Intravenósní infuse o Podávání injekcí i.m, i.v, s.c o Hemoterapie o Léčebné plazmaferézy o Léčebné separace o Konzultační činnost Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 11/55

12 Akutní provoz STATIM Při zadávání požadavků STATIM vyšetření je nutno brát ohled na provozní kapacity našeho oddělení. Níže uvedené časy dosažitelnosti výsledků STATIM vyšetření jsou orientační a počítají se od dodání vzorků do laboratoře. A) úsek hematologických vyšetření : krevní obrazy bez diferenciálu : 30 min. krevní obrazy s diferenciálem : 60 min. B)úsek morfologie a cytochemie : Morfologická vyšetření: 3 hodiny C) úsek koagulačních vyšetření : Protrombinový test,aptt, Fibrinogen, TT, D-Dimery, ATIII,etanol gelifikační test 1 hod. D) laboratoř křížových pokusů : vyšetření krevní skupiny v ABO systému včetně Rh (D) faktoru: 30 min. zkouška kompatibility transfusních přípravků + screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek: 60 min Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz s vyšetřeními v režimu STATIM. jsou až na výjimky totožná Speciální vyšetření Laboratoř morfologie a cytochemie č budova OHT a hemodialýzy 2.patro o Diferenciální rozpočet kostní dřeně o Osmotická rezistence o Barvení na železo o Myeloperoxidáza o Sudan Black B o Kyselá fosfatáza o specifická esteráza o Hamův test o Hartmanův test Cytoflowmetrická vyšetření Základní screening (CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, IRI) B-lymfoproliferace - základní screening + B-CLL (CD19, CD5, CD23, CD38) + kappa/lambda při nejasném nebo negativním. nálezu automaticky rozšířen o B-NHL (CD10, CD20, FMC7, CD103, CD11c, CD25) Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 12/55

13 Monoklonální gamapatie CD38, CD138, CD19, CD56, Kappa/Lambda CD 34+ buňky Paroxysmální noční hemoglobinurie erytrocytární řada (CD55, CD59, CD 235a) - leukocytární řada (FLAER, CD14, CD15, CD64, CD24) Laboratoř koagulace č.2.14 budova OHT a hemodialýzy 2.patro APC rezistence rezistence na aktivní PC F VIII (koagulačně, chromogenně) Protein S Protein C F II koagulačně F V koagulačně F VII koagulačně F IX koagulačně F X koagulačně F XI koagulačně F XII koagulačně Lupus antikoagulans 1,2 vwf Ag vwf Act Agregace trombocytů po stimulaci ADP Agregace trombocytů po stimulaci kolagénem Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem Agregace trombocytů po stimulaci propylgalátem Agregace trombocytů po stimulaci epinefrínem Agregace trombocytů po stimulaci kys. arachidonovou Protaminsulfát APTT inhibitor Vyšetření primární hemostázy PFA Laboratoř vyšetření infekčních markerů č.1.15 budova OHT a hemodialýzy 1.patro Serologické metody Vyšetření HBsAg Vyšetření anti syfilis Vyšetření anti HCV Vyšetření HIV Ag/Ab Vyšetření anti HBc Stanovení vwf CB Laboratoř imunohematologie, expedice č.2.41, budova OHT a hemodialýzy 2.patro Vyšetření protilátek proti trombocytům Vyšetření protilátek HIT Organizace a distribuce transfuzních přípravků Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 13/55

14 Transfuzní stanice odběrová část, budova onkologie č.5 2.patro Vyšetření dárců Odběry krve od dárců Dárcovské separace krevních částic Autotransfuze Transfuzní stanice výrobní část, budova OHT a hemodialýzy 1.patro Výroba transfuzních přípravků Zabezpečení transfuzních přípravků Hematologická ambulance, budova onkologie č.5 2.patro Hematologická poradna Hemato onkologická poradna Hemo koagulační poradna Odběry krve Sternální punkce Trepanobiopsie Odběry pro speciální vyšetření mimo mocnici Pelhřimov Hemoterapie Léčebné aferézy Telefonické i osobní konzultace hematologa Konzultační činnost Je prováděna lékaři našeho oddělení přímo na pracovišti požadujícím konzilium (v případě potřeby) a na následujících telefonních číslech : primář MUDr. Petr Kessler ambulance mobil zástupce MUDr. Hynek Poul ambulance lékař MUDr. Michaela Harudová ambulance Odběry primárních vzorků 3.1. Bezpečnostní aspekty 1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. 2. Je nutné zajistit dostupnost lékaře pro případ komplikací při odběru. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 14/55

15 3. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat pohyby nebo reakce na vpich. 4. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru. 5. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné nádoby. S jehlami se nijak nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky bez pomocního držáku. 6. Při poranění pracovníka kontaminovanou jehlou nebo lancetou postupujeme jako při pracovním úraze Příprava pacienta před odběrem Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno, protože obsah řady látek v krevní plazmě v průběhu dne kolísá. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla a nepožívat alkohol. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem čaje. Pokud nejde o ležící pacienty, má pacient před odběrem klidně sedět nejméně 15 (optimálně však 30) minut, krev je vhodné odebírat rovněž vsedě, a to v křesle umožňujícím položit pacienta, dojde-li k náhodnému kolapsu. Těsně před odběrem zjistí lékař, sestra nebo laborant, zda pacient dodržel podmínky odběru (nalačno, není-li po námaze, neužíval-li léky) Odběry žilní krve 1. Příprava materiálu, pomůcek a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků. 2. Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. 3. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. 4. Seznámení pacienta s postupem odběru. 5. Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti. 6. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách a shoda se žádankou. 7. Dezinfekce místa vpichu doporučeným dezinfekčním prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. 8. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná. 9. Vlastní odběr: PLATÍ PRO UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM VACUTAINER: podle potřeby přiložit škrtidlo do držáku (kloboučku) vložit vhodnou jehlu a provést venepunkci postupně nasazovat vhodné zkumavky turniket odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 15/55

16 pořadí odběrů z jednoho vpichu - zkumavky pro hemokultury, ostatní zkumavky s přísadami a zkumavky bez přísad. pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: K3EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid. při odběru pouze na vyšetření koagulace se odebere nejprve 5ml krve (ta se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru. jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převracením. pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. opakované sondování jehlou je nepřípustné. PLATÍ PRO OTEVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM: Při použití jehly a stříkačky zajistit správnou pozici paže. Provést venepunkci, turniket odstranit bezprostředně po objevení se krve Do stříkačky opatrně nasát potřebné množství krve (rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly). Je-li třeba odebrat větší množství krve, použít další stříkačku. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle. Odebranou krev ze stříkačky volně vypustit v dostatečném množství do jednotlivých odběrových nádobek podle potřebných druhů a počtu požadovaných odběrů Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením. Lze použít také techniku, kdy venepunkci provedeme pouze jehlou a krev necháme z jehly volně vytékat přímo do zkumavky podle požadovaných odběrů. V tomto případě je třeba zachovat doporučené pořadí odběrů, jak je uvedeno v odstavci pro uzavřený odběrový systém. Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly nebo uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné. Po ukončení odběru místo vpichu i s jehlou zakrýt gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček jemně zatlačit a pomalým tahem odstranit jehlu ze žíly. Přitom dbát, aby nedošlo k poranění pacientovy paže. Na místo odběru aplikovat náplasťové nebo gázové krytí. Pacientovi doporučit ponechat místo odběru zakryté nejméně 15minut. Čas odběru krve zaznamenat na žádanky. Do laboratoří odeslat správně označené zkumavky s příslušnými, správně vyplněnými žádankami. Zkumavky s odebranými vzorky co nejdříve transportovat do laboratoře nebo uložit do doby transportu tak, aby nedošlo k jejich poškození (viz. informace v kapitole Ukládání vzorků a poznámky u jednotlivých vyšetření) Odběry za zvláštních podmínek Doporučený postup odběru při současném podávání infuze: odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 16/55

17 infuze je 1hod (při podávání tukových emulzí 8 hod.). Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze. Odběr z centrálního katétru: je-li prováděn odběr z centrálního katétru, je třeba nejprve odpustit nejméně jeden- až dvojnásobek jeho objemu a teprve potom provést odběr. Při odběru na koagulační vyšetření se odběr do citrátu provádí až po odběru do heparinu Možné chyby při odběru žilní krve Chyby při přípravě nemocného: Pacient nebyl nalačno. Požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, která mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení. Pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení. byla dodržena doporučená doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem. Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži. mocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru: jvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev. Včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: Hemolýza vadí většině hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem. Hemolýzu může způsobit: Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku. Použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje. Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku. Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky. Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře Zmrznutí vzorku krve. Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře. Použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla Odběry kapilární krve Připravit materiál, pomůcky a příslušnou dokumentaci, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorku. Zkontrolovat identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 17/55

18 Seznámit pacienta s postupem odběru. Zkontrolovat identifikační údaje na zkumavkách. Pro odběr zvolit dobře prokrvené místo vpichu (bříško prstu, ušní boltec, patička) Při odběru z prstu vpich vést z boku bříška prstu, kde je nejlépe prokrven. V případě špatného prokrvení místo vpichu ponořit do teplé vody. Provést dezinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout pro prevenci hemolýzy vzorku. Provést vpich, první kapku otřít a provést vlastní odběr, krev musí samovolně vytékat do kapiláry, příp. zvolených odběrových nádobek a nesmí se násilně vymačkávat Po odběru provést dezinfekci místa vpichu a přelepit náplastí s polštářkem. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit lancety. Ty umístit do silnostěnné plastové láhve. Čas odběru krve se zaznamená na žádanky. Do laboratoře se odešlou správně označené zkumavky s příslušnými správně vyplněnými žádankami Možné chyby při odběru kapilární krve o o o Vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu. Při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků. Při špatném prokrvení, krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky zkresleny (příměs tkáňového moku, změněné počty trombocytů a leukocytů) Speciální odběry krve a jiného biologického materiálu Odběr kapilární krve na KO Vzorky odebrat do speciálních trubiček pro mikroodběr s protisrážlivým činidlem (Heparin). Aspirace kostní dřeně sternální punkce Popis vyšetření: V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou odběr kostní dřeně. Vhodnými místy k odběru jsou buď hrudní kost nebo kost kyčelní. Odběrem se získá tekutá krvetvorná tkáň nebo váleček kostní dřeně. V určitých případech lze vyšetření provádět také v celkové anestezii. Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom) nebo v kostní dřeni (např. postižení u nádorů plic, prsu, apod). Délka trvání vyšetření: Několik minut. Odběr provádí lékař OHT, který určí i následné zpracování vzorku. Trepanobiopsie kostní dřeně Popis vyšetření: V místním znecitlivení se provádí Yamshidiho jehlou z lopaty kosti kyčelní. Odběrem se získá váleček části kosti k histologickému vyšetření. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 18/55

19 Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně, případné infiltrace. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom). Délka vyšetření: Několik minut. Odběr provádí lékař OHT, který určí následné zpracování vzorku Odběrová místnost OHT K provedení odběru na některá speciální vyšetření, nebo v případě, že nelze splnit dobu dodání vzorku do laboratoře, lze pacienty z externích pracovišť a ordinací odeslat k odběru do hematologické ambulance. V tomto případě se pacient dostaví do hematologické ambulance s řádně vyplněnou žádankou vystavenou požadujícím lékařem s vyznačením požadavku na odběr. Pracovníci hematologické ambulance provádí odběry kapilární i venózní krve bez omezení věku. Odběry jsou prováděny v pracovní době, tj. v pracovních dnech v době od 6,00 do 11,00 hod, v ojedinělých případech po domluvě do 14,30 hod Zacházení se vzorky Bezpečnostní aspekty Obecné zásady strategie bezpečnosti práce jsou uvedeny ve směrnici OS ORG 015 Výchova a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Uložení vzorků Zkumavky s biologickým materiálem musí být zaslány do laboratoře bezpečně uzavřené co nejdříve po odběru. Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich poškození. smí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle. Je nutno zamezit mechanickému poškození např. prudkými pohyby (třepání apod.). Plná krev nesmí zmrznout. U citlivých analýz je nutno dodržet maximální časy stability uvedené u jednotlivých vyšetření (např. hemokoagulační vyšetření), vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní teplotu v zimě) Transport vzorků Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí mocnice Pelhřimov Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice zajišťují sanitáři jednotlivých oddělení, nebo vyčlenění pracovníci, kteří jsou určeni na transport vzorků. Odebraný biologický materiál je přenášen v boxech ve stojanech, dokumentace je uložena zvlášť ve složkách. Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi příjmu laboratoře. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 19/55

20 Transport primárních vzorků z externích pracovišť (mimo areál mocnice Pelhřimov): Transport vzorků z externích pracovišť je zajišťován svozovou službou. Svoz biologického materiálu od externích lékařů je prováděn se snahou dodržet časové limity pro stabilitu. Biologický materiál je během transportu uložen v boxech ve stojanech, dokumentace je uložena ve složkách pro dokumentaci. Stabilita primárních vzorků při pokojové teplotě: ní obraz, diferenciální počet leukocytů - 5 hodin Protrombinový test 6 hodin APTT 4 hodiny (bez heparinu) 1 hodinu (s heparinem) Ostatní koagulační stanovení - 4 hodiny Likvidace použitých odběrových materiálů Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je nutné zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Injekční jehly jsou shromažďovány v označených, pevných kontejnerech. Spalitelný odpad ( např. obvazový materiál, biologicky kontaminované pomůcky, infúzní nástroje, obaly transfúzní krve, kontaminované materiály z plastů, osobní ochranné pomůcky personálu) je ukládán do označených kontejnerů a poté do PVC pytlů a je pravidelně odvážen pracovníky mocnice Pelhřimov. 4. Požadování vyšetření Požadavkové listy pro vyšetření prováděná na jsou přílohou Laboratorní příručky Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Žádanky vyplněné manuálně: použije se předtištěný formulář Žádanka musí obsahovat povinně následující údaje: jméno a příjmení pacienta rodné číslo (datum narození a pohlaví vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo) kód zdravotní pojišťovny základní a další diagnózy pacienta datum a čas odběru identifikace objednavatele (podpis a razítko lékaře, které musí obsahovat jméno lékaře, název a číselný kód zdravotnického zařízení) kontakt na objednavatele (adresa, telefon) identifikace osoby provádějící odběr požadovaná vyšetření Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 20/55

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek A Úvod A-1. Předmluva Předkládám širší odborné veřejnosti se zájmem o laboratorní medicínu příručku, která by jí měla napomoci v lepší orientaci při požadování a interpretaci laboratorních výsledků. V

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Laboratorní příručka OKH, FN Brno

Laboratorní příručka OKH, FN Brno Laboratorní příručka OKH, FN Brno Obsah 0 Obsah 1 Úvod 2 Údaje o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře 2.2 Informace o laboratoři 2.3 Programy řízení kvality 2.4 Organizace oddělení 2.5 Nabízené služby

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více