LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 1/55

2 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová (manažer kontroly jakosti)... Připomínkoval: MUDr. Petr Kessler (primář OHT) Schválil: MUDr. Petr Kessler Datum platnosti: Rozdělovník: manažer kontroly jakosti - výtisk č.1 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 2/55

3 Obsah 1. Úvod 1.1. Účel laboratorní příručky Jak interpretovat laboratorní vyšetření Informace o oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Oddělení hematologie a transfusiologie Základní informace Organizační členění oddělení Zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace Spektrum nabízených služeb Rutinní provoz Akutní provoz STATIM Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz Speciální vyšetření Konzultační činnost Odběry primárních vzorků 3.1. Bezpečnostní aspekty Příprava pacienta před vyšetřením Odběry žilní krve Odběry za zvláštních podmínek Možné chyby při odběru žilní krve Odběry kapilární krve Možné chyby při odběru kapilární krve Speciální odběry krve a jiného biologického materiálu Odběrová místnost laboratoří Zacházení se vzorky Bezpečnostní aspekty Uložení vzorků Transport vzorků Likvidace použitých odběrových materiálů Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 3/55

4 4. Požadování vyšetření 4.1. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Požadavky na vyšetření urgentních vzorků Ústní a dodatečné požadavky Příjem vzorků 5.1. Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí primárních vzorků Důvody k odmítnutí vadných primárních vzorků Postup při chybné identifikaci pacienta na žádance Postup při chybné identifikaci vzorku Příjem vzorků pro spolupracující laboratoře Seznam spolupracujících laboratoří Komunikace s laboratořemi 6.1. Schvalování a validace výsledků vyšetření Formy vydávaných výsledků Hlášení výsledků v kritických intervalech Vydávání výsledků pacientům Změny výsledků a nálezů Vydávání odběrového materiálu Svozy biologického materiálu Způsob řešení stížností Nabídka jednotlivých služeb Oddělení hematologie a transfuziologie 7.1. Abecední seznam prováděných vyšetření a základní informace Typy používaných zkumavek VACUTAINER Abecední přehled všech vyšetření prováděných na OHT mocnice Pelhřimov Orientační abecední přehled vyšetření zajištěných v externích laboratořích Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 4/55

5 1. Úvod 1.1. Účel laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dostáváte příručku, která Vás informuje o vyšetřeních, prováděných v laboratoři hematologie a transfuziologie mocnice Pelhřimov. Součástí této příručky jsou také další informace o provozu a organizaci jednotlivých dílčích laboratoří, hematologické ambulance a o metodice kontaktu mezi Vámi a laboratořemi. Je naší snahou, poskytovat Vám maximálně kvalitní, dostupné a komplexní služby, k čemuž určitě patří i dobrá informovanost. Věříme, že tato příručka přispěje k jejímu zlepšení. Prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost kapitolám, které obsahují zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání výsledků. Tato pravidla byla vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučeními odborných společností a akreditačními standardy, a jsou závazná pro všechny pracovníky laboratoře. Jejich dodržování vede k zamezení výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření. Proto Vás prosíme, abyste nepožadovali na personálu laboratoří úkony, které by mohly vést k porušování nebo obcházení těchto pravidel. Protože vývoj v metodách i organizaci je rychlý, určitě bude postupně docházet ke změnám, o kterých Vás budeme informovat formou dodatků k této příručce Jak interpretovat laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření mají značný význam při diagnostice, sledování účinků terapie a při vyhledávání rizikových skupin pacientů. Jejich použití v praxi je však spojeno s řadou úskalí a proto na některé poukazujeme. Součástí laboratorní příručky jsou mimo jiné také referenční hodnoty jednotlivých vyšetření. Tyto referenční hodnoty byly získány ve většině případů statistickými studiemi, to znamená, že jejich význam je pouze orientační a nelze je používat jako dogma. Každá laboratorní hodnota je dynamický prvek a v ideálním případě by měl být posuzován spíše trend (vývoj v čase) této hodnoty, než statické srovnání s konkrétním, byť sebepřesněji stanoveným, referenčním rozpětím. Navíc je nutno vždy brát v úvahu konkrétní klinický stav konkrétního pacienta, event. stadium onemocnění. Na výsledky laboratorních testů navíc působí řada faktorů, které ovlivňují jejich hodnoty. Tyto faktory lze rozdělit na biologické, preanalytické, analytické a postanalytické. Mezi biologické vlivy patří například inter- a intra-individuální variace jednotlivých parametrů, biorytmy, pohlaví, věk, gravidita, nadmořská výška pobytu pacienta atd. Tyto vlivy jsou jen těžko odstranitelné, ale je třeba s nimi při interpretaci výsledků počítat. Preanalytickými vlivy jsou například příprava pacienta před odběrem (lačnění apod.), doba a způsob odběru, použití správného odběrového materiálu, uložení a transport vzorků atd. Působení těchto vlivů můžete do značné míry ovlivnit vy sami dodržením pokynů, které jsou uvedeny v obecných částech této příručky i u jednotlivých vyšetření. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 5/55

6 Analytické vlivy, jako je úroveň metody stanovení, její specificita a spolehlivost, může ovlivnit laboratoř výběrem metod a jejich systematickou kontrolou. Veškeré metody stanovení v laboratořích jsou vybírány s ohledem na to, aby poskytovaly dostatečně spolehlivé výsledky a jsou systematicky kontrolovány jak interním, tak externím systémem kontroly kvality. Postanalytické vlivy jsou rozděleny na intralaboratorní a extralaboratorní. Postanalytické vlivy ovlivňují samotný výsledek testu formou: Výpočtu výsledků, hodnocení výsledků správnost, akceptovatelnost, interpretaci výsledků a komentář, registrace výsledků, zapsání, vydání, či odeslání výsledků a pak samotné použití výsledků klinickým pracovištěm Z výše uvedeného vyplývá, že interpretace laboratorních vyšetření je komplikovaný proces a veškerá vyšetření musí být hodnocena velmi zodpovědně a vždy ve vztahu k danému pacientovi v daném zdravotním a tělesném stavu. Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že bude nadále pokračovat. MUDr. Petr Kessler Primář OHT RNDr. Mária Kušnierová Vedoucí laboratoře OHT Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 6/55

7 2. Informace o oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace mocnice Pelhřimov identifikační údaje IČO typ organizace příspěvková statutární zástupce organizace Ing. Jan Mlčák, MBA adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov název laboratoře Oddělení hematologie a transfusiologie identifikační údaje transfusiologie IČP transfuzní oddělení hematologie IČP hematologie IČP hematologická laboratoř adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov umístění budova OHT a dialýzy okruh působnosti laboratoře pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení Primář oddělení MUDr. Petr Kessler Zástupce primáře MUDr. Hynek Poul Vedoucí laboratoře RNDr. Mária Kušnierová Vedoucí výroby MUDr. Michaela Harudová Manažer kontroly jakosti Ing. Alena Knížová Garant odbornosti 818 MUDr. Hynek Poul Staniční sestra Věra Šilerová Telefonní čísla MUDr. Petr Kessler MUDr. Hynek Poul MUDr. Michaela Harudová RNDr. Mária Kušnierová Věra Šilerová Ing. Alena Knížová hematologická ambulance laboratoř imunohematologie, expedice laboratoř krevních obrazů laboratoř koagulací odběrový box evidence dárců Fax E - mailové adresy Hlavní pracovní provoz 6:00 14:30 Ústavní pohotovostní služba - 14,30 6:00 1 laborantka Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 7/55

8 2.2. Oddělení hematologie a transfusiologie Základní informace Oddělení hematologie a transfusiologie nemocnice Pelhřimov je komplexním oddělením zabezpečující ambulantní péči pro hematologické pacienty, hematologická vyšetření a transfuzní službu Organizační členění oddělení Hematologická ambulance sestry, odběrová místnost Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Telefon Provozní doba 06:00 14:30 Odběry 06:00 11:00 Hematologická ambulance MUDr. Kessler Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , mobil Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická ambulance MUDr. Poul Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická ambulance MUDr. Harudová Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon Provozní doba 07:00 15:30 Hematologická laboratoř Umístění Budova OHT a hemodialýzy v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , 472 Provozní doba 06:00 14:30, 1 laborantka: 14:30 6:00 Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 8/55

9 Transfuzní stanice odběrová část Umístění Budova onkologie č.5 v areálu mocnice Pelhřimov, 2. patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon , 466 Provozní doba 06:00 14:30 Úterý- autotransfuze 06:00 09:00 Středa odběry dárců 06:00 08:30 Transfuzní stanice výrobní část a imunohematologická laboratoř Umístění Budova OHT a hemodialýzy v areálu mocnice Pelhřimov, 2.patro Adresa Slovanského bratrství 710, Pelhřimov Telefon 600, 463 Provozní doba 06:00 14:30, 1 laborantka: 14:30 6:00 Úterý- autotransfuze 06:00 09:00 Středa odběry dárců 06:00 08: Zaměření laboratoře provádí základní, specializovaná hematologická i imunohematologická vyšetření z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. Laboratorní vyšetření sloužící k včasnému záchytu objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, potvrzení/stanovení diagnózy, určení prognózy, sledování účinnosti léčby apod. Dále provádí odběry dárců, autotransfuzní odběry, separace krevních částic, léčebné aferézy a poskytuje primární a léčebnou péči v oborech hematologie a transfuzní služby, včetně služby konziliární Úroveň a stav akreditace Laboratoř OHT je vedena v Registru klinických laboratoří NASKL získala Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro registrovanou odbornost 818 Laboratoř hematologická a pro registrovanou odbornost 222 Pracoviště transfuzní služby. Platnost osvědčení je 2 roky od data vydání. OHT má vypracován a provádí vlastní systém interní kontroly kvality, kterým soustavně zlepšuje kvalitu poskytovaných vyšetření. OHT je zapojeno do systému externí kontroly kvality (SEKK Pardubice, SZÚ Praha, SUKL). Příslušné certifikáty pro jednotlivá vyšetření jsou na OHT k nahlédnutí Spektrum nabízených služeb OHT zajišťuje ambulantní a laboratorní vyšetření v uvedeném rozsahu a frekvenci, provádí konzultační činnost v oboru hematologie, provádí odběry biologického materiálu, transport materiálu, poskytuje související logistické služby spojené s ambulantním a laboratorním vyšetřováním. Svoz biologického materiálu, transport pacientů, transport materiálu na Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 9/55

10 smluvní specializovaná pracoviště, distribuci výsledků, na základě požadavků distribuci odběrového materiálu spolupracujícím ambulantním pracovištím v regionu. Nabídka vyšetření prováděných na oddělení hematologie a transfusiologie je průběžně aktualizována, v souladu s rozvojem medicínských znalostí a formou nabídky laboratorních vyšetření je dávána na vědomí klinickým partnerům (lůžkovým i ambulantním zařízením), spolu s požadavky na způsob odběru biologického materiálu. Jiná, než nabízená laboratorní vyšetření provede laboratoř pouze po předchozí dohodě, popřípadě zprostředkuje jejich provedení na jiném specializovaném pracovišti. OHT zajišťuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům pacienta prostřednictvím Laboratorního informačního systému. Podrobný seznam všech vyšetření viz.kapitola 8. Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky a odběru biologického materiálu platí standardní pravidla. Na žádance je nutno uvést, zda se jedná o Euro pojištěnce nebo jiného cizince. OHT fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím fakturačního oddělení mocnice Pelhřimov. Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku samoplátce. Žádanka musí být jasně označena samoplátce. Pacient uhradí požadovanou částku za vyšetření přímo na Oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov u vedoucí laboratoře nebo u staniční sestry. Vyšetření pro veterináře Vyšetření pro veterinárního lékaře se provádí na základě smlouvy s mocnicí Pelhřimov p.o. Ve smlouvě je uvedena identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření, zásady odesílání materiálu do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. OHT přijímá krev v označené, řádně uzavřené zkumavce s přiloženou vyplněnou žádankou, s uvedením ordinujícího lékaře a požadovaným vyšetřením Rutinní provoz základní vyšetření Rutinní vyšetření nabízená laboratořemi Oddělení hematologie a transfusiologie mocnice Pelhřimov jsou prováděna denně, případně speciální vyšetření dle potřeby : Laboratoř krevních obrazů č budova OHT a hemodialýzy 2.patro ní obraz 25 parametrů (obsahuje kompletní hemogram a 5-ti pop. diferenciální rozpočet leukocytů, tj. relativní a absolutní hodnoty neutrofilů, eozinofilů, bazofilů, monocytů,lymfocytů, NRBC) Retikulocyty %, absolutní počet, MRV a IRF Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 10/55

11 Laboratoř morfologie a cytochemie č.2.11 budova OHT a hemodialýzy 2.patro Diferenciální rozpočet krvinek v periferní krvi Diferenciální rozpočet kostní dřeně Speciální cytochemické barvení a hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně Laboratoř koagulace č.2.14 budova OHT a hemodialýzy 2.patro INR tromboplastínový čas APTT aktivovaný parciální tromboplastínový čas TT trombínový čas Fbg fibrinogen AT III antitrombin D-Dimery Etanol gelifikační test Euglobulinova lýza anti Xa Hemoclot thrombin inhibitors DTI Rivaroxaban-stanovení přímých inhibitorů FXa Laboratoř imunohematologie č.2.41, budova OHT a hemodialýzy 2.patro Vyšetření krevní skupiny v AB0 systému Vyšetření Rh(D) antigenu PAT Přímý antiglobulinový test Screening antierytrocytárních protilátek Typizace antierytrocytárních protilátek Vyšetření ostatních skupinových systémů Vyšetření kompatibility Fenotyp v Rh systému, Kell antigen Hematologická ambulance, budova onkologie č.5 2.patro o Základní hematologická vyšetření o Speciální hematologická vyšetření o Odběry krve o Odběry kostní dřeně o Trepanobioptické odběry o Intravenósní infuse o Podávání injekcí i.m, i.v, s.c o Hemoterapie o Léčebné plazmaferézy o Léčebné separace o Konzultační činnost Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 11/55

12 Akutní provoz STATIM Při zadávání požadavků STATIM vyšetření je nutno brát ohled na provozní kapacity našeho oddělení. Níže uvedené časy dosažitelnosti výsledků STATIM vyšetření jsou orientační a počítají se od dodání vzorků do laboratoře. A) úsek hematologických vyšetření : krevní obrazy bez diferenciálu : 30 min. krevní obrazy s diferenciálem : 60 min. B)úsek morfologie a cytochemie : Morfologická vyšetření: 3 hodiny C) úsek koagulačních vyšetření : Protrombinový test,aptt, Fibrinogen, TT, D-Dimery, ATIII,etanol gelifikační test 1 hod. D) laboratoř křížových pokusů : vyšetření krevní skupiny v ABO systému včetně Rh (D) faktoru: 30 min. zkouška kompatibility transfusních přípravků + screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek: 60 min Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz Vyšetření dosažitelná mimo hlavní pracovní provoz s vyšetřeními v režimu STATIM. jsou až na výjimky totožná Speciální vyšetření Laboratoř morfologie a cytochemie č budova OHT a hemodialýzy 2.patro o Diferenciální rozpočet kostní dřeně o Osmotická rezistence o Barvení na železo o Myeloperoxidáza o Sudan Black B o Kyselá fosfatáza o specifická esteráza o Hamův test o Hartmanův test Cytoflowmetrická vyšetření Základní screening (CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, IRI) B-lymfoproliferace - základní screening + B-CLL (CD19, CD5, CD23, CD38) + kappa/lambda při nejasném nebo negativním. nálezu automaticky rozšířen o B-NHL (CD10, CD20, FMC7, CD103, CD11c, CD25) Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 12/55

13 Monoklonální gamapatie CD38, CD138, CD19, CD56, Kappa/Lambda CD 34+ buňky Paroxysmální noční hemoglobinurie erytrocytární řada (CD55, CD59, CD 235a) - leukocytární řada (FLAER, CD14, CD15, CD64, CD24) Laboratoř koagulace č.2.14 budova OHT a hemodialýzy 2.patro APC rezistence rezistence na aktivní PC F VIII (koagulačně, chromogenně) Protein S Protein C F II koagulačně F V koagulačně F VII koagulačně F IX koagulačně F X koagulačně F XI koagulačně F XII koagulačně Lupus antikoagulans 1,2 vwf Ag vwf Act Agregace trombocytů po stimulaci ADP Agregace trombocytů po stimulaci kolagénem Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem Agregace trombocytů po stimulaci propylgalátem Agregace trombocytů po stimulaci epinefrínem Agregace trombocytů po stimulaci kys. arachidonovou Protaminsulfát APTT inhibitor Vyšetření primární hemostázy PFA Laboratoř vyšetření infekčních markerů č.1.15 budova OHT a hemodialýzy 1.patro Serologické metody Vyšetření HBsAg Vyšetření anti syfilis Vyšetření anti HCV Vyšetření HIV Ag/Ab Vyšetření anti HBc Stanovení vwf CB Laboratoř imunohematologie, expedice č.2.41, budova OHT a hemodialýzy 2.patro Vyšetření protilátek proti trombocytům Vyšetření protilátek HIT Organizace a distribuce transfuzních přípravků Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 13/55

14 Transfuzní stanice odběrová část, budova onkologie č.5 2.patro Vyšetření dárců Odběry krve od dárců Dárcovské separace krevních částic Autotransfuze Transfuzní stanice výrobní část, budova OHT a hemodialýzy 1.patro Výroba transfuzních přípravků Zabezpečení transfuzních přípravků Hematologická ambulance, budova onkologie č.5 2.patro Hematologická poradna Hemato onkologická poradna Hemo koagulační poradna Odběry krve Sternální punkce Trepanobiopsie Odběry pro speciální vyšetření mimo mocnici Pelhřimov Hemoterapie Léčebné aferézy Telefonické i osobní konzultace hematologa Konzultační činnost Je prováděna lékaři našeho oddělení přímo na pracovišti požadujícím konzilium (v případě potřeby) a na následujících telefonních číslech : primář MUDr. Petr Kessler ambulance mobil zástupce MUDr. Hynek Poul ambulance lékař MUDr. Michaela Harudová ambulance Odběry primárních vzorků 3.1. Bezpečnostní aspekty 1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky a sliznic odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. 2. Je nutné zajistit dostupnost lékaře pro případ komplikací při odběru. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 14/55

15 3. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat pohyby nebo reakce na vpich. 4. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru. 5. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami a lancetami se musí provádět s maximální opatrností. Bezprostředně po odběru je nutné jehly a lancety bezpečně zneškodnit odložením do silnostěnné nádoby. S jehlami se nijak nemanipuluje, je zakázáno zpětné nasazování krytky bez pomocního držáku. 6. Při poranění pracovníka kontaminovanou jehlou nebo lancetou postupujeme jako při pracovním úraze Příprava pacienta před odběrem Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno, protože obsah řady látek v krevní plazmě v průběhu dne kolísá. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla a nepožívat alkohol. Ráno před odběrem nemá pacient trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem čaje. Pokud nejde o ležící pacienty, má pacient před odběrem klidně sedět nejméně 15 (optimálně však 30) minut, krev je vhodné odebírat rovněž vsedě, a to v křesle umožňujícím položit pacienta, dojde-li k náhodnému kolapsu. Těsně před odběrem zjistí lékař, sestra nebo laborant, zda pacient dodržel podmínky odběru (nalačno, není-li po námaze, neužíval-li léky) Odběry žilní krve 1. Příprava materiálu, pomůcek a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků. 2. Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. 3. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. 4. Seznámení pacienta s postupem odběru. 5. Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti. 6. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách a shoda se žádankou. 7. Dezinfekce místa vpichu doporučeným dezinfekčním prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. 8. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná. 9. Vlastní odběr: PLATÍ PRO UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM VACUTAINER: podle potřeby přiložit škrtidlo do držáku (kloboučku) vložit vhodnou jehlu a provést venepunkci postupně nasazovat vhodné zkumavky turniket odstranit jakmile začne krev vtékat do zkumavky vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení správného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 15/55

16 pořadí odběrů z jednoho vpichu - zkumavky pro hemokultury, ostatní zkumavky s přísadami a zkumavky bez přísad. pokud se používají zkumavky s různými přísadami, je vhodné následující pořadí: K3EDTA, citrát, heparin, oxalát a fluorid. při odběru pouze na vyšetření koagulace se odebere nejprve 5ml krve (ta se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru. jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převracením. pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. opakované sondování jehlou je nepřípustné. PLATÍ PRO OTEVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM: Při použití jehly a stříkačky zajistit správnou pozici paže. Provést venepunkci, turniket odstranit bezprostředně po objevení se krve Do stříkačky opatrně nasát potřebné množství krve (rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly). Je-li třeba odebrat větší množství krve, použít další stříkačku. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoliv pohybu v žíle. Odebranou krev ze stříkačky volně vypustit v dostatečném množství do jednotlivých odběrových nádobek podle potřebných druhů a počtu požadovaných odběrů Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením. Lze použít také techniku, kdy venepunkci provedeme pouze jehlou a krev necháme z jehly volně vytékat přímo do zkumavky podle požadovaných odběrů. V tomto případě je třeba zachovat doporučené pořadí odběrů, jak je uvedeno v odstavci pro uzavřený odběrový systém. Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly nebo uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné. Po ukončení odběru místo vpichu i s jehlou zakrýt gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček jemně zatlačit a pomalým tahem odstranit jehlu ze žíly. Přitom dbát, aby nedošlo k poranění pacientovy paže. Na místo odběru aplikovat náplasťové nebo gázové krytí. Pacientovi doporučit ponechat místo odběru zakryté nejméně 15minut. Čas odběru krve zaznamenat na žádanky. Do laboratoří odeslat správně označené zkumavky s příslušnými, správně vyplněnými žádankami. Zkumavky s odebranými vzorky co nejdříve transportovat do laboratoře nebo uložit do doby transportu tak, aby nedošlo k jejich poškození (viz. informace v kapitole Ukládání vzorků a poznámky u jednotlivých vyšetření) Odběry za zvláštních podmínek Doporučený postup odběru při současném podávání infuze: odběr v době podávání infuze se provádí jen v nezbytném případě. Doporučený odstup odběru od ukončení Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 16/55

17 infuze je 1hod (při podávání tukových emulzí 8 hod.). Pokud je nutno odběr uskutečnit, doporučuje se odběr provést z druhé paže, než do které je zavedena infuze. Odběr z centrálního katétru: je-li prováděn odběr z centrálního katétru, je třeba nejprve odpustit nejméně jeden- až dvojnásobek jeho objemu a teprve potom provést odběr. Při odběru na koagulační vyšetření se odběr do citrátu provádí až po odběru do heparinu Možné chyby při odběru žilní krve Chyby při přípravě nemocného: Pacient nebyl nalačno. Požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, která mohou ovlivnit až znemožnit některá stanovení. Pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou ovlivnit stanovení. byla dodržena doporučená doba odběru nebo doporučená příprava pacienta před odběrem. Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži. mocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru: jvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev. Včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže. Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: Hemolýza vadí většině hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zabarvení interferuje s vyšetřovacím postupem. Hemolýzu může způsobit: Znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku. Použití nevhodného typu (průměru) jehly, kterou se pak krev násilně aspiruje. Odběr je proveden z okolí hematomu, zánětu nebo otoku. Prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky. Prudké třepání krve ve zkumavce nebo nešetrný transport krve do laboratoře Zmrznutí vzorku krve. Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře. Použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla Odběry kapilární krve Připravit materiál, pomůcky a příslušnou dokumentaci, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorku. Zkontrolovat identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 17/55

18 Seznámit pacienta s postupem odběru. Zkontrolovat identifikační údaje na zkumavkách. Pro odběr zvolit dobře prokrvené místo vpichu (bříško prstu, ušní boltec, patička) Při odběru z prstu vpich vést z boku bříška prstu, kde je nejlépe prokrven. V případě špatného prokrvení místo vpichu ponořit do teplé vody. Provést dezinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout pro prevenci hemolýzy vzorku. Provést vpich, první kapku otřít a provést vlastní odběr, krev musí samovolně vytékat do kapiláry, příp. zvolených odběrových nádobek a nesmí se násilně vymačkávat Po odběru provést dezinfekci místa vpichu a přelepit náplastí s polštářkem. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit lancety. Ty umístit do silnostěnné plastové láhve. Čas odběru krve se zaznamená na žádanky. Do laboratoře se odešlou správně označené zkumavky s příslušnými správně vyplněnými žádankami Možné chyby při odběru kapilární krve o o o Vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu. Při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků. Při špatném prokrvení, krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky zkresleny (příměs tkáňového moku, změněné počty trombocytů a leukocytů) Speciální odběry krve a jiného biologického materiálu Odběr kapilární krve na KO Vzorky odebrat do speciálních trubiček pro mikroodběr s protisrážlivým činidlem (Heparin). Aspirace kostní dřeně sternální punkce Popis vyšetření: V místním znecitlivění se provádí silnou jehlou odběr kostní dřeně. Vhodnými místy k odběru jsou buď hrudní kost nebo kost kyčelní. Odběrem se získá tekutá krvetvorná tkáň nebo váleček kostní dřeně. V určitých případech lze vyšetření provádět také v celkové anestezii. Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom) nebo v kostní dřeni (např. postižení u nádorů plic, prsu, apod). Délka trvání vyšetření: Několik minut. Odběr provádí lékař OHT, který určí i následné zpracování vzorku. Trepanobiopsie kostní dřeně Popis vyšetření: V místním znecitlivení se provádí Yamshidiho jehlou z lopaty kosti kyčelní. Odběrem se získá váleček části kosti k histologickému vyšetření. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 18/55

19 Důvod vyšetření: Zjištění funkce kostní dřeně, případné infiltrace. Vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění kostní dřeně (leukémie, lymfom). Délka vyšetření: Několik minut. Odběr provádí lékař OHT, který určí následné zpracování vzorku Odběrová místnost OHT K provedení odběru na některá speciální vyšetření, nebo v případě, že nelze splnit dobu dodání vzorku do laboratoře, lze pacienty z externích pracovišť a ordinací odeslat k odběru do hematologické ambulance. V tomto případě se pacient dostaví do hematologické ambulance s řádně vyplněnou žádankou vystavenou požadujícím lékařem s vyznačením požadavku na odběr. Pracovníci hematologické ambulance provádí odběry kapilární i venózní krve bez omezení věku. Odběry jsou prováděny v pracovní době, tj. v pracovních dnech v době od 6,00 do 11,00 hod, v ojedinělých případech po domluvě do 14,30 hod Zacházení se vzorky Bezpečnostní aspekty Obecné zásady strategie bezpečnosti práce jsou uvedeny ve směrnici OS ORG 015 Výchova a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Uložení vzorků Zkumavky s biologickým materiálem musí být zaslány do laboratoře bezpečně uzavřené co nejdříve po odběru. Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich poškození. smí být uloženy v teple a na přímém slunečním světle. Je nutno zamezit mechanickému poškození např. prudkými pohyby (třepání apod.). Plná krev nesmí zmrznout. U citlivých analýz je nutno dodržet maximální časy stability uvedené u jednotlivých vyšetření (např. hemokoagulační vyšetření), vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní teplotu v zimě) Transport vzorků Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí mocnice Pelhřimov Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice zajišťují sanitáři jednotlivých oddělení, nebo vyčlenění pracovníci, kteří jsou určeni na transport vzorků. Odebraný biologický materiál je přenášen v boxech ve stojanech, dokumentace je uložena zvlášť ve složkách. Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi příjmu laboratoře. Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 19/55

20 Transport primárních vzorků z externích pracovišť (mimo areál mocnice Pelhřimov): Transport vzorků z externích pracovišť je zajišťován svozovou službou. Svoz biologického materiálu od externích lékařů je prováděn se snahou dodržet časové limity pro stabilitu. Biologický materiál je během transportu uložen v boxech ve stojanech, dokumentace je uložena ve složkách pro dokumentaci. Stabilita primárních vzorků při pokojové teplotě: ní obraz, diferenciální počet leukocytů - 5 hodin Protrombinový test 6 hodin APTT 4 hodiny (bez heparinu) 1 hodinu (s heparinem) Ostatní koagulační stanovení - 4 hodiny Likvidace použitých odběrových materiálů Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je nutné zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru. Injekční jehly jsou shromažďovány v označených, pevných kontejnerech. Spalitelný odpad ( např. obvazový materiál, biologicky kontaminované pomůcky, infúzní nástroje, obaly transfúzní krve, kontaminované materiály z plastů, osobní ochranné pomůcky personálu) je ukládán do označených kontejnerů a poté do PVC pytlů a je pravidelně odvážen pracovníky mocnice Pelhřimov. 4. Požadování vyšetření Požadavkové listy pro vyšetření prováděná na jsou přílohou Laboratorní příručky Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Žádanky vyplněné manuálně: použije se předtištěný formulář Žádanka musí obsahovat povinně následující údaje: jméno a příjmení pacienta rodné číslo (datum narození a pohlaví vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo) kód zdravotní pojišťovny základní a další diagnózy pacienta datum a čas odběru identifikace objednavatele (podpis a razítko lékaře, které musí obsahovat jméno lékaře, název a číselný kód zdravotnického zařízení) kontakt na objednavatele (adresa, telefon) identifikace osoby provádějící odběr požadovaná vyšetření Výtisk č.1 Datum vydání: Stránka 20/55

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Nemocnice Pelhřimov. Oddělení hematologie a transfuziologie

Nemocnice Pelhřimov. Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2016 Výtisk č.1 Datum vydání: 22.11.2016 Stránka 1/61 Vypracoval: Ing. Alena Knížová (manažer kontroly jakosti) RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ 1/29 Vydáno dne: 30.04.2013 Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar Adamová Platnost od: 01.05.2013 Jméno a příjmení Funkce Podpis Vytvořil Kontroloval MUDr. Dagmar Adamová Mgr. Simona Kudlíková Ing. Jana Kurková

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze E Účinnost dokumentu od: 13.04.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: E Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Ivana Marešová Podpis: Platnost od:

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vytvořil: MUDr. D. Adamová a kolektiv pracovníků HTO Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/31 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ Vydáno dne: Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 10. 2015 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení Odběr žilní krve pro hematologická vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr může provádět pouze osoba k této činnosti způsobilá; lékař, sestra s minimálně středoškolským

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Česká hematologická společnost ČLS JEP výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno: Výborem ČHS ČLS JEP (4.11.2014) Aktualizace: 3.

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/12 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. strana : 1 z 33 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis primář OKH

Více

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY L a b o r a t o r n í příručka L P _ 86700_01 - rev.00 Laboratorní příručka Úroveň dokumentu: III Datum vydání: 2.5.2013 Datum účinnosti: 2.5.2013

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více