SAT>IP-Server EXIP Vlastnosti. Obsah balení. Podporuje SAT>IP protokol. Odpovídá SAT>IP standardu podle pren 50585

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAT>IP-Server EXIP 414 20510066. Vlastnosti. Obsah balení. Podporuje SAT>IP protokol. Odpovídá SAT>IP standardu podle pren 50585"

Transkript

1 EXIP SAT>IP-Server (certifikováno u SES ASTRA) Vlastnosti Podporuje SAT>IP protokol Odpovídá SAT>IP standardu podle pren Převádí DVB-S-/S2 (HDTV) signály do IP streamu Možnost aplikovat v různých typech sítí. LAN (včetně K-LAN, powerline...). s pomocí routeru je možno použít i ve WLAN 4 nezávislé tunery. Každý pro jeden datový tok WEB interface pro konfi guraci, administraci a pro aktualizaci fi rmware Zobrazení stavu pomocí LED diod Je možno použít různé klienty: tablety, smartphony, notebooky, satelitní přijímače podporující SAT>IP protokol. Předpokladem je příslušná SW aplikace na daném zařízení Síťový vypínač Podporuje připojení na různá LNB, multipřepínače, jednokabelové rozvody Podporuje standardní řídící signály: 14/18V, 22 khz, DiSEqCTM 1.0, jednokabelový rozvod dle EN MF satelitní vstupy (F zásuvka), jedna zásuvka RJ45 Vysoká VF odolnost díky kvalitnímu stínění Možnost položit na stůl nebo montovat na stěnu s pomocí dodávaného příslušenství Určeno pro montáž uvnitř budovy Obsah balení Síťový zdroj s vysokou účinností Kabelová botka pro připojení na uzemění Držák pro montáž na stěnu Návod Vous trouverez la version française du document sur: Una versione italiana di questo documento è reperibile su: Encontrará la version española de este documento en la página: 1 / 9

2 Montážní a bezpečnostní pokyny popsané zařízení slouží pouze k instalaci v zařízeních přijímajících satelitní signály. Každé jiné použití, nebo nerespektování tohoto návodu k použití, má za následek ztrátu záruky. přístroj smí být namontován pouze v suchých vnitřních prostorách. Nepokládat nebo upevňovat na lehce zápalné podklady. externí síťový zdroj smí být používán pouze v síťové zásuvce upevněné na stěně. přístroj je nutno připojit vodičem pro vyrovnání potenciálu (Cu vodič o minimálním průřezu 4 mm 2 ). nepoužité F zásuvky je nutno zakončit s pomocí prvku EMK 05 (s kapacitním oddělením od ss napětí). je nutno dodržovat bezpečnostní pravidla platných norem EN a EN koaxiální konektory : VF konektory 75 Ω (série F) podle EN Přístroj pod napětím neotevírat a s přístrojem nemanipulovat při práci na zařízení vždy napřed vyjmout síťový zdroj ze zásuvky! pro odvod tepla z přístroje je nutná volná cirkulace vzduchu. Jinak existuje nebezpečí přehřátí. Je nutno dodržet minimální volnou vzdálenost 5 cm na všechny strany. povolená teplota okolí je 0 40 C. Pozor na přístroj a síťový zdroj je zakázáno pokládat jakékoli tekutinou naplněné předměty přístroj a síťový zdroj nesmí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě síťový zdroj musí být lehce přístupný a použitelný přístroj je možno zcela odpojit od síťového napájení pouze vytažením zdroje ze síťové zásuvky při průměru vnitřního vodiče koaxiálního kabelu více než 1,2 mm a nebo ostrých hranách mohou být koaxiální zásuvky poškozeny Prúměr 0,6-1,2 mm bez ostrých hran Přesah max. 2 mm Utahovací moment maximálně 3,4 Nm (Nebezpečí překroucení) 2 / 9

3 Montáž na stěnu použijte pro montáž na stěnu pouze dodávaný držák (šrouby nejsou součástí dodávky) upevněte držák dvěma šrouby ( o průměru 4 mm a průměrem hlavy > 7 mm) připojte veškeré kabely zasuňte z horní strany nožičky přístroje do do držáku A B ( V poloze A je nutno přístroj při dodatečné manipulaci s kabely přidržet, aby nedošlo k uvolnění z držáku.) pokud je přístroj položen na stole, není další upevnění nutné. 3 / 9

4 Zadní strana Nahoře na pouzdru přístroje: 1. LED indikující stream 2. LED napájení Zadní strana: 3. MF vstup1 V/dolní v quatro módu Vstup jednokabelového rozvodu 4. MF vstup2 V/horní v quatro módu 5. MF vstup3 H/dolní v quatro módu 6. MF vstup4 H/horní v quatro módu 7. Zásuvka USB 2.0 (konektor USB A) pro aktualizaci software 8. 10/100/100 Mbit Ethernet 9. Tlačítko RESET 10. Vypínač napájení 11. Konektor pro napáječ ( 12V/3A) Uvedení do provozu Postupujte následujícím způsobem: 1. připojení VF vstupů: na quad - LNB nebo multipřepínač: můžete vstupní kabely připojit libovolně. Pro toto nastavení je přístroj nakonfi gurován ve výrobě. na quatro - LNB, rozbočovač, nebo odbočovač: Je nutno kabely připojit dle tabulky 2 v závislosti na příslušných signálech. Na webovém rozhranní je pak nutno nastavit v LNB nastavení typ Quatro. na jednokabelovém přepínači nebo LNB: stačí propojit pouze konektor MF vstup 1 s přepínačem nebo jednokabelovým LNB. Na webovém rozhraní je pak nutno nastavit v LNB nastavení typ One Cable a nastavit příslušné LNB sloty 4 / 9

5 2. Připojení k síti: LAN konektor musí být propojen s domácí sítí. Většinou je od stávajícího routeru automaticky přidělena IP adresa. Ve webovém rozhranní je pod IP nastavení z výroby nastaveno Automaticky. 3. Připojení na napájení DC : Jako poslední připojíme napájení. Nejprve k serveru a potom zdroj do zásuvky k síťovému napětí Přehled významů LED Tab. 1 LED... stav EXIP414 Power LED Stream LED svítí zeleně nesvítí svítí modře bliká modře nesvítí Mezifrekvenční vstupy MF provoz bez napájení vytvořeno síťové připojení aktivní streamování (data) není připojena síť Tab. 2 jednokabelový(en 50494) Quatro Quad/DiSEqC MF1( MHz) 14/18 V; 0/22 khz 14 V; 0 khz 14/18 V; 0/22 khz MF2( MHz) 14 V; 22 khz 14/18 V; 0/22 khz MF3( MHz) 18 V; 0 khz 14/18 V; 0/22 khz MF4( MHz) 18 V; 22 khz 14/18 V; 0/22 khz Další konektory použití specifi kace USB 2.0 pro aktualizaci softwaru 5 V/500 ma Ethernet připojení do sítě 10/100/1000 MBit DC(napájecí)konektor připojení zdroje 12 V/3 A Spínače a tlačítka akce vyvolá funkci Reset cca 5 vteřin držet stisknuté reset do továrního nastavení On/Off zapnutí a vypnutí zařízení 5 / 9

6 Základní nastavení (www rozhranní) Základní nastavení pro síť je automaticky. To znamená, že pokud je server připojen do sítě s routerem, je mu automaticky přidělena IP adresa. Příslušný klient (PC, App nebo IP přijímač) identifi kuje pomocí UPnP server a je vytvořeno spojení. Základní (z výroby) nastavení satelitu je Quad/DiSEqC TM. Každý MF vstup generuje Quad/ DiSEqC TM případně analogový přepínací signál pro přepnutí LNB nebo multipřepínače na potřebné pásmo. Další nastavení je možno provést přes www interface EXIP 414. K tomu je potřeba do prohlížeče zadat IP adresu Vašeho EXIP 414. Tuto IP adresu naleznete v menu Vašeho routeru. Alternativně je možno tuto adresu zjistit pomocí vhodné utility, např. Intel Tools for UPnP Technology. Po zadání hesla exip se dostanete na web - interface. Podrobnější informace k web interface získáte na Použití Datový tok, který je vkládán z EXIP 414 do Vaší domácí sítě, je možno interpretovat v podstatě libovolným IP koncovým zařízením. Mimo satelitní přijímače s podporou IP z naší výroby, např. UFS924 (případně další modely) je u mnoha dalších přístrojů nutné pouze nainstalovat odpovídající software. Výběr softwaru pro PC, laptopy, tablety a smartphony naleznete např. na u popisu EXIP 414. Spojení EXIP 414 a odpovídajícího koncového IP zařízení naleznete v dokumentaci tohoto zařízení. Běžně by vše mělo, na základě UPNP rozhranní, proběhnout automaticky. * ) * ) * ) * ) V jednom kanálu se data přenášejí s rychlostí až 20 MBit/s. Věnujte tedy pozornost výkonu Vašich sít ových prvků. 6 / 9

7 Možné příčiny poruch a jejich odstranění problém možný důvod odstranění příčiny nesvítí LED Stream není připojení k síti připojte síťový kabel nesvítí LED Power vypínač ON/OFF je na OFF zkontrolujte polohu vypínače a zapněte jej nesvítí LED Power není připojen síťový zdroj připojte zdroj k serveru a následně připojte na 230V/50Hz. Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale musí být na základě směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne o el. a elektronických zařízeních odborně odstraněny. Předejte po ukončení životnosti přístroj k likvidaci na k tomu příslušném sběrném místě. 7 / 9

8 Technická data typ EXIP 414 Objednací číslo účastnické přípojky 1 x 4 kmitočtový rozsah MHz vstupy 4 x satelitní MF rozsah vtupních úrovní dbμv impedance Ω 75 tlumení stíněním db MHz > MHz > MHz > MHz > 55 povolené dálkové napájení na vstupu V maximální povolený proud dálkového ma 400 napájení výstupní napětí - horizontální V > 17,5 (při 400 ma)/< 19 (při 0 ma) výstupní napěti - vertikální V > 12,5 (při 400 ma)/< 14 (při 0 ma) řídící signály 14/18 V, 22 khz 0,6 V pp (EN ), DiSEqC 1.0 (EN A11), jednokabelový systém (EN 50494) maximální příkon serveru W 28 povolená teplota okolí C 0 až + 40 konektory F-konektory, RJ 45, 5,5 x 2,5-mm jack, USB 2.0 (5 V/500 ma) rozměry (š x h x v) mm 222 x 138 x 43 balení - hmotnost ks / kg 1(4) / cca 0,75 sít ový zdroj vstupní napětí V 230 sekundární napětí V 12 maximální výstupní proud A 3 splňuje tyto normy EN 60065: A1: A11: A2: A12:2011 DIN EN ISO : A1:2009 částečně /-/VKDF/0813/CZ - Technické změny vyhrazeny. Internet: KATHREIN-Werke KG Anton-Kathrein-Straße 1-3 PO B Rosenheim NĚMECKO Telefon Fax

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více