Hláska slabika - slovo. Mgr. Michaela kovářová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hláska slabika - slovo. Mgr. Michaela kovářová"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropský sociáiní fonde a státní rozpočte České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý áe šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Hláska slabika - slovo Autor: Mgr. Michaela kovářová Rok vydání: 2011 Výukový ateriál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudi 1

2 Obsah strana Pracovní list č. 1: Slabika slovo 3 Pracovní list č. 2: Slabika slovo 4 Pracovní list č. 3: Hra se slovy 5 Pracovní list č. 4: Slabika hláska 6 Pracovní list č. 5: Slabika hláska 7 Pracovní list č. 6: Hláska slabika slovo 8 Metodika a řešení Slabika slovo 9 Metodika a řešení Slabika slovo 10 Metodika a řešení Hra se slovy 11 Metodika a řešení Slabika hláska 12 Metodika a řešení Slabika hláska 13 Metodika a řešení Hláska slabika slovo 14 Pouţitá literatura a jiné zdroje 15 2

3 Pracovní list č. 1 SLABIKA - SLOVO 1. Tvoř ze slabik názvy povolání. Každé povolání v jedno sloupečku vybarvi jinou barvou. Slova napiš do sešitu. lé lař u hrad ka spi sta lez ka ly dař za kař ti vy li la ta vče kař pi či ník po so zeč ce sa líř ři lo či in klí va tér a nář lé di tel u ná cis tel 2. Napiš co nejvíce slov s daný počte slabik Napiš dvě slova, která začínají na danou slabiku. a ko o ba e la vy za 4. Přečti slova. Zeleně zakroužkuj slova dvouslabičná a červeně podtrhni slova tříslabičná. Vyhledej v textu nejdelší slovo a napiš na volný řádek. lékař, pekař, vynálezce, autoechanik, traktorista, učitel, zubař, instalatér, cukrář, řidič, stavitel, zahradník, letec, pilot, uklízečka, alíř, policista, kuchař, houslista, herec, krejčí, švadlena, spisovatel, básník.. 3

4 Pracovní list č Rozlušti rébusy, zapiš na linku a přečti je. SLABIKA - SLOVO E PRA Ξ BA ČKA 5 KA HRA KY KRA KA 2. Z proházených slabik slož slova a přečti je. RUŠ BA KA KA NIČ A ROU ŠEK JA NIČ KA LE KA AN DĚL KU LÁŠ MI O KA LIN JA KA NIN ŘIN KA JI ŠEK VO I JE ČEK NÍ ŘEN KA MA Napiš slovo nadřazené k daný slovů Vypiš slova s ěkkou slabikou 3. Najdi slovo ve slově, napiš ho a přečti. SOKOL KOPECKÝ PONORKA KOLOBĚŢKA KRABIČKA KOPRETINA KOSATEC ZAHRADA LEPORELO SKLÍČENÝ 4

5 Pracovní list č Tvořte rýy a zapište do tabulky. HRA SE SLOVY jaka záda dáa vrána koláče kos ryba poleno hodiny ptáče 2. Čti slova a vysvětli jejich význa. Vypátrej, která slova do skupiny slov v sloupku nepatří a vysvětli proč. Tato slova škrtni a zapiš na linku pod sloupek. tělo hodiny pes hrál skáče čelo květiny ves král ptáče pólo jeniny dnes stál sloni sólo noviny nes vál lvi kolo bodliny jez les pes brouček brousek pil bál kočka ohlo hobliny bez sál ovce olo rodiny rez plál beran 3. Doplň věty. K tučně zvýrazněný slovů napiš slovo opačné. Vůz je plný nebo Koín je nízký nebo Nůţ je ostrý nebo Led je slabý nebo Sníh je suchý nebo Hrnek je prázdný nebo Jídlo je sladké nebo Čaj je chladný nebo Vlasy á dlouhé nebo Těsto je řídké nebo 5

6 Pracovní list č. 4 SLABIKA HLÁSKA 1. Čti slova a vysvětli jejich význa. Každé slovo vytleskej a urči počet slabik ve slově. Pracuj podle pokynů pod sloupečky. Za každé slovo zapiš do závorky počet slabik. orel (2) osel husa kočka kobliha parník lodník kočárek panenka třída pero jablíčkové palouk pavouk záek zápas zajíček vítr sáček dřevo tráva sluníčko zvoneček slepice slon kotě buchtička kabátek koš vůz los ost drak zrak rak edvěd sochař kovář zedník alíř velký alý hluboký vysoký šije yje jede letí - Červeně podtrhni řádek, ve které se vyskytují pouze jednoslabičná slova. - Ţlutě podtrhni řádek, ve které se vyskytují pouze dvojslabičná slova. - Zeleně podtrhni řádek, ve které se vyskytují pouze slovesa. - Počet slabik zapiš do závorky např. áa (2). - Napiš slovo, které á největší počet hlásek. počet slov 2. Na stráni počet veršů Chodí yška se ta strání, je jí pořád do zívání. Přizná se vá bez lhaní, ţe se chystá ke spaní. ţe se chystá ke spaní. počet slov počet slabik Úkoly - Zakrouţkuj dlouhé saohlásky. - Doplň tabulku. - Přečti a vypiš slova, ve kterých se nachází ěkké slabiky. 6

7 Pracovní list č. 5 Mnoho áku, noho ouky, áa dělá s áke vdolky. A y áě poáháe, SLABIKA HLÁSKA áke vdolky posypáe. (F. Kábele) 1.) Práce s básní 1. Červeně zakrouţkuj všechna písena, odře písena n. 2. Napiš píseno ve vzduchu, okrý štětce na tabuli, křídou, vyodeluj ho. 3. Vyysli a napiš slova, která začínají hláskou. 4. Vyysli a napiš slova, která ají hlásku uprostřed slova. 5. Vyysli a napiš slova, která končí hláskou. 6. Na Mazala hra: Báseň napíšee na tabuli a ţáci aţí všechna písena kroě písene. 7. Zaznaenej báseň graficky (. _). Na tabuli nebo na pracovní list. 2.) Slož slovo v koláči a napiš na volný řádek. Na některá slova vyysli věty. á á n e á e a l o á i s u a á l a o í š á l 7

8 Pracovní list č. 6 Naše Nána chce na nás, na snídani ananas. K něu noho banánů - to je něco pro Nánu. HLÁSKA SLABIKA - SLOVO 1.) Práce s básní 1. Červeně zakrouţkuj všechna písena n. 2. Napiš píseno n ve vzduchu, okrý štětce na tabuli, křídou, vyodeluj ho. 3. Vyysli a napiš slova, která začínají hláskou n. 4. Vyysli a napiš slova, která ají hlásku n uprostřed slova. 5. Vyysli a napiš slova, která končí hláskou n. 6. Na Mazala hra: Báseň napíšee na tabuli a ţáci aţí všechna písena kroě písene n. 7. Zaznaenej báseň graficky (. _). Na tabuli nebo na pracovní list. 2.) Slož slova v tabulce a napiš na volný řádek. Na některá slova vyysli věty. K daný slovů napiš slovo nadřazené. Nápověda: První slabika každého slova je tučně zvýrazněná. BA JA PO BLU HRUŠ PO MAN RY AN ME DA NÁ A BL MY KY ME KO RIN BÍZ GREŠT LO RANČ NA NY NAS KY 8

9 Pracovní list č. 1 Slabika slovo Cíl: - slabičná analýza a syntéza slova - nácvik čtení víceslabičných slov s porozuění a bez vizualizace - rozvoj slovní zásoby Motivace: - Čí bych chtěl být? - Jaká další povolání znáš? - Tvoř se slovy věty. Přípravná cvičení: - Tvrdé kostky se slabikai dy, ty, ny a ěkké kostky se slabikai di, ti, ni. Ţák hází kostkai a vyýšlí slova, ve kterých se daná slabika vyskytuje. Pracovní list: 1. Názvy povolání - ţák tvoří ze slabik názvy povolání - kaţdé nalezené slovo v dané sloupečku vybarví odlišnou barvou - Řešení: lékař, lynář, včelař, sadař, alíř, učitel, zahradník, piloti, řidiči, lékařka, spisovatel, vynálezce, policista, instalatér, uklízečka 2. ţák vyýšlí a píše co nejvíce slov se zadaný počte slabik, slova přečte 3. ţák napíše dvě slova, která začínají na danou slabiku, slova přečte 4. Víceslabičná slova - ţák vyhledává slova dvouslabičná a tříslabičná - pracuje podle pokynů na pracovní listě - Řešení: autoechanik (nejdelší slovo) Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkolu 9

10 Pracovní list č. 2 Slabika slovo Cíl: - nácvik čtení a psaní slov - rozvoj zrakové a sluchové analýzy a syntézy - procvičování psaní vlastních jen Motivace: - Vyluštíš všechna slova, která rébusy skrývají? Najdeš v zadaných slovech ukryté další slovo? Zkus vyyslet podobná slova. Přípravná cvičení: - dechová cvičení čicháe ke květince (nádech nose, výdech ústy) - artikulační cvičení pohyb jazyka z jednoho koutku úst do druhého, olizování rtů, nafukování tváří Pracovní list: 1. Rébusy - ţák skládá slova podle obrázkové nápovědy, slova napíše na linku, přečte je a vyhláskuje - Řešení: Eliška, babička, hrabičky, pralinky, pětka, krabička 2. Proházené slabiky - ţák skládá slova z proházených slabik a zapisuje na linku, slova přečte - ţák pracuje podle pokynů na pracovní listě - Řešení: Baruška, Jaroušek, Andělka, Olinka, Jiřinka, Jeníček, Anička, Lenička, Mikuláš, Janinka, Ivošek, Mařenka 3. Slovo ve slově - ţák hledá slovo ukryté v jiné slově a zapisuje na linku - Řešení: oko; Nor; kopec; kolo, běžka; krab, bič; kopr, Tina; kos, kosa, osa; orel, lep; hrad; klíč Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkolu 10

11 Pracovní list č. 3 Hra se slovy Cíl: - nácvik čtení vět a slov s porozuění, rozvoj jazykového citu - upevnění poju slovo protikladné a rý Motivace: - Víš, kdo je básník? Dneska si zahrajee na básníky. Zkus vyyslet nějaká slova, která se spolu rýují. Přípravná cvičení: - dechová cvičení čichání ke květince - artikulační cvičení jazyk pouţijee jako štětec a alujee po tvářích, nafukování tváří (jednotlivě, současně) - slovní fotbal poslední píseno nesí být saohláska Pracovní list: 1. Rýy - ţák čte slova v první sloupci, ke kaţdéu slovu vyýšlí libolný rý a zapisuje do druhého sloupce 2. Sloupečky slov - ţák přečte slova v první sloupci a řekne, které slovo do daného sloupku význae nebo stavbou slova nepatří, podtrhne, zapíše na linku pod sloupek a vysvětlí, proč dané slovo do sloupku nepatří, takto pokračuje ve všech sloupečkách - Řešení: ohlo sloveso, ostatní slova jsou podstatná jéna; brousek slovo dvouslabičné, ostatní slova jsou tříslabičná; dnes á čtyři hlásky, ostatní ají tři; les nerýuje se s ostatníi; skáče sloveso, ostatní jsou podstatná jéna 3. Neúplné věty - ţák čte věty a k tučně zvýrazněný slovů vyýšlí slovo protikladné (opačného význau), zapíše do tabulky a věty přečte - Řešení: prázdný, vysoký, tupý, silný, okrý, plný, slané, teplý, krátké, husté Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkol 11

12 Pracovní list č. 4 Slabika hláska Cíl: - nácvik čtení slov a vět s porozuění - rozvoj jazykového cítění - rozvoj kounikačních dovedností Motivace: - Slovní fotbal. Kaţdý hráč dává rád gól. Tak zkusíe spolu dávat góly. Kaţdé správné slovo je gól. Kaţdé nové slovo začíná na poslední hlásku předchozího slova. Poslední hláskou nesí být ale saohláska. Přípravná cvičení: - dechová cvičení bříško jako fotbalový íč (nádech do bříška, výdech) - artikulační cvičení kočička líţe jazyke léko, zívání - jazykolay Na klavír hrála Klára Králová. Pracovní list: 1. ţák čte slova, určuje počet slabik a vytleskává, plní úkoly podle zadání - ţák čte skupiny slov a vysvětlí význa slov - kaţdé přečtené slovo vyhláskuje a vytleská počet slabik a zapíše do závorky za dané slovo, např. orel (2), kobliha (3), panenka (3) - následně ţák pracuje podle pokynů pod sloupečky - Řešení: jablíčkové (nejdelší slovo) 2. Na stráni - ţák čte básničku, počítá sloky, verše, slova v básni a slabiky a zapisuje do tabulky pod básničkou - hledá slova, která se rýují - následně ţák pracuje podle pokynů na pracovní listě - Řešení: stráni, chodí, strání, zívání, lhaní, spaní; 1 sloka, 4 verše, 22 slov, 33 slabik Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkolu 12

13 Pracovní list č. 5 Slabika hláska Cíl: - vyvození hlásky a písene pohybe, proţitke a vizualizací - předvádění význau slov v básni pohybe - rozvoj jazykového citu Motivace: - Kdo rád s ainkou peče? - Co všechno ůţee z ouky upéct? - Co si představíš, kdyţ se řekne pekárna. - Píseň Pekla vdolky Přípravná cvičení: - dechová cvičení bříško jako fotbalový íč (nádech do bříška, výdech) - artikulační cvičení kočička líţe jazyke léko, zívání - jazykolay Mezi doaa á áa alou zahrádku. Pracovní list: - Četba básně a práce s básní: zvýrazňování délky slabik chůzí grafické znázorňování básně na tabuli - Následně ţák pracuje s básní podle pokynů na pracovní listě. - Ţák vyýšlí věty na některá slova. - Řešení: áe, áa, álo, neá, ilá, aso, uíš, alá Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkolu 13

14 Pracovní list č. 6 Hláska slabika - slovo Cíl: - vyvození hlásky a písene pohybe, proţitke a vizualizací - pochopení význau slov v básni pohybe - rozšiřování slovní zásoby - rozvíjení jazykového citu Motivace: - v kounitní krouţku si s děti povídáe o význau ovoce a zeleniny pro zdraví člověka - vyýšlíe co nejvíce druhů ovoce - které ovoce á nejraději a proč - zpíváe písničky, ve kterých se objevuje jakékoli ovoce Přípravná cvičení: - dechová cvičení bříško jako fotbalový íč (nádech do bříška, výdech) - artikulační cvičení kočička líţe jazyke léko, zívání - jazykolay Na klavír hrála Klára Králová. - odelování alého a velkého tiskacího písene n - pantoia předvádění význau slov v básni Pracovní list: - Četba básně a práce s básní: zvýrazňování délky slabik chůzí grafické znázorňování básně na tabuli - Následně ţák pracuje s básní podle pokynů na pracovní listě. vyýšlí slova s danou hláskou, hra Na azala skládání slov v tabulce - Řešení: bánány, jablko, poerančbluy, hrušky, poelo, andarinky, rybíz, angrešt, ananas Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o to, jak se u v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje sajlíka - zadání doácího úkolu 14

15 Použitá literatura a jiné zdroje: 1. EMMERLINGOVÁ S., Když děte nejde čtení, čtení slov s otevřenou slabikou 1. Praha: Portál, 1999, 80s., ISBN EMMERLINGOVÁ S., Když děte nejde čtení, čtení slov s uzavřenou slabikou 2. Praha: Portál, 1999, 80s., ISBN STYBLÍK V., Český jazyk pro 3. ročník základní školy Praha: SPN, 2003, 184 s., ISBN X 4. ZELINKOVÁ O., Poruchy učení Praha: Portál, 2003, 263 s., ISBN

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Souhlásky na konci a uvnitř slov

Souhlásky na konci a uvnitř slov I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Souhlásky na konci a uvnitř slov Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Slova se skupinou bě, pě, vě

Slova se skupinou bě, pě, vě VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec,

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Metodická příručka pro logopedické preventistky. v mateřských školách

Metodická příručka pro logopedické preventistky. v mateřských školách Metodická příručka pro logopedické preventistky v mateřských školách V rámci projektu OPVK Logopedická náprava v mateřských školách oblasti Telčska Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

01 Slovo, slabika, písmeno rébusy Metodický list

01 Slovo, slabika, písmeno rébusy Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Slovo, slabika, písmeno

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Tento zásobník slouží jako inspirace pro pedagogy k práci v oblasti výchovy řeči dětí. Všechny uvedené hry a činnosti jsou pouze inspirativní lze je obměňovat

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

SBORNÍK. programů projektových dnů zaměřených na povolání

SBORNÍK. programů projektových dnů zaměřených na povolání SBORNÍK programů projektových dnů zaměřených na povolání Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Genetická metoda čtení a psaní

Genetická metoda čtení a psaní Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO

VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO Barbora Hyťhová 9. I Školní rok 2008/2009 Vedoucí absolventské práce:

Více

Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole

Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole Myšlení: Cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost logického uvažování dítěte. Pro rozvoj myšlení je důležité podporovat dítě v logickém uvažování. Dítěti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2.

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Mgr. Karla Sekaninová Období: 2. duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_14_ČJ1

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více