2. STAVBA PARTPROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. STAVBA PARTPROGRAMU"

Transkript

1 Stavba partprogramu 2 2. STAVBA PARTPROGRAMU 2.1 Slovo partprogramu Stavba slova Elementárním stavebním prvem partprogramu je tzv. slovo (instruce programu). Každé slovo sestává z písmene adresy a jedno nebo víceciferného čísla obsahu adresy s případným znaménem a (nepovinnou) desetinnou tečou. Přílad: adresa úvodní nuly číselná hodnota X Psaní obsahu čísla a) U zápisu hodnoty pomocných funcí mohou být vynechány úvodní nuly před první významovou číslicí. Např.: F 1.4 S 35 atd. b) U zápisu hodnot souřadnic bez desetinné čáry mohou být rovněž vynechány úvodní nuly před první významovou číslicí a údaj znamená dráhu v mm. Např.: X 3620 = 3620 mm c) U zápisu hodnot souřadnic s desetinnou čárou mohou být vynechány úvodní nuly před první platnou číslicí před desetinnou čárou a za poslední platnou číslicí za desetinnou čárou. Např.: X = mm X 0.2 = 0.2 mm X 384. = 384 mm X.12 = 0.12 mm d) Znaméno - musí být uváděno, ale znaméno + nemusí být uváděno. e) Nese-li slovo nulovou informaci, musí být zapsána minimálně jedna nula. f) Mezi adresou a číselnou hodnotou slova může, ale nemusí být jedna, případně více mezer. Naopa číselná hodnota včetně znaména nesmí být přerušena mezerou. V případě parametricého programování je číselná hodnota nahrazena parametrem (viz apitola o parametricém programování). 2-1

2 Programování Např.: X36.12 správně X správně (mezera za adresou) X chybně (mezera uprostřed čísla) X chybně (mezera za znaménem) Typy slov Podle jaosti informace, terými jsou jednotlivá slova partprogramu nositeli, rozdělujeme slova a jejich adresy do dvou záladních supin, a to na rozměrové a bezrozměrové. a) rozměrová slova - vyjadřují romě hodnoty taé rozměr. Mohou být ladná i záporná, s desetinnou čárou nebo bez. Patří sem adresy: A,B,C,X,Y,Z,U,V,W,I,J,K,F,R a adresa Q pro časovou prodlevu. b) bezrozměrová slova - vyjadřují pouze hodnotu. Patří sem adresy: D,G,M,S,T,P,H a adresa Q pro počet opaování. Něterá slova partprogramu se v systému pamatují trvale, tzn. že jejich platnost sahá do všech následujících bloů partprogramu, doud nejsou přepsána jinou hodnotou téže adresy. Druhou supinu slov tvoří slova, terá mají platnost pouze v blou, ve terém byla programována. 2.2 Blo partprogramu Jednotlivá slova se v partprogramu sestavují do programových bloů. Programový blo tvoří záladní informační jednotu nesoucí údaj o geometrii a technologii obrábění. Formát blou má proměnnou délu. Maximální formát blou má tvar: Pozn.: V závorce je uveden max. počet cifer dané adresy. Číslice před adresou G a M udává počet supin. N (8) 11G (2) D (2) X (+5.3) Y (+5.3) Z (+5.3) 4. (+5.3) 5. (+5.3) 6. (+5.3) I (+5.3) J (+5.3) K (+5.3) R (+5.3) (+8) & (4) F (2..3) (5) S (4) L (4) Q (4) H (2) P (2) T (8) 10M (2) KOMENTÁŘ nebo LF 2-2

3 Stavba partprogramu Význam adres a jim příslušejících hodnot udává následující tabula (slovní systému): Adresa Supina Hodnota význam % 1 až Číslo partprogramu A 1 až Číslo blou partprogramu, podprogramu nebo marocylu / --- Vynechání blou při režimu / G G G G G G G x 59x G G x 72x 73x 79 Najíždění rychloposuvem Lineární interpolace Kruhová interpolace CW Kruhová interpolace CCW Nájezd do reference z programu Řezání závitů Volba roviny XY (pouze pro orece Volba roviny YZ na poloměr nástroje) Volba roviny ZX (G41 a G42) Volba roviny Z4 (viz R340, R341) Volba rovinyy4 Volba roviny 4X Kopírování podle předlohy Kopírování z paměti Kopírování do paměti Vlečení os Šroubovice (spirála) Zadání stoupání pro spirálu Těsné napojování bloů Plynulá návaznost bloů Záladní stav supiny 2 Zrušení poloměrových orecí Poloměrová orece vlevo Poloměrová orece vpravo Aritmeticé operace 1. vzorec Aritmeticé operace 2. vzorce Aritmeticé operace 3. vzorce Aritmeticé operace 4. vzorce Posunutí 0. Nulového bodu Posunutí 1. Nulového bodu Posunutí 2. Nulového bodu Posunutí 3. Nulového bodu Posunutí 4. Nulového bodu Posunutí 5. Nulového bodu Posunutí 6. Nulového bodu Posuv v mm/min bez KŘR Posuv v mm/ot bez KŘR Posuv v mm/min s KŘR Posuv v mm/ot s KŘR Konec marocylu nebo podprogramu Volání podprogramu-v blou musí být současně programována adresa L Volání marocylu-v blou musí být současně programována adresa L So na programový blo, jehož číslo udává hodnota u adresy L Vstup do marocylu nebo podprogramu Funce musí být programována společně s adresou L 2-3

4 Programování G až 89 G G10 04x 92x 93x Zrušení pevného cylu Pevné cyly podle normy ISO Zadání absolutních hodnot souřadnic Zadání přírůstových hodnot souřadnic Časová prodleva - veliost je zadána funcí Q. Dosazení hodnot do tabule počátů pro danou G-funci ze supiny G5. Dosazení hodnot do tabule orecí. Dosazení hodnot posunutí počátů pro danou G-funci ze supiny G5, při teré dojde e ztotožnění nulového bodu programu pro G- funci ze supiny G5 s bodem souřadnicového systému, terý je vzdálen od sutečné polohy nástroje o hodnoty programovaných souřadnic v daném blou. Průměrové programování Poloměrové programování G11 34 Zrušení všech přepočtů souřadnic. 35 Zrcadlení, převádí směr ve zvolených osách. 36 Změna měříta. 37 Nezávislý posun. 38 První rovinná transformace souřadnic 39 Druhá rovinná transformace souřadnic 31 Prostorová transformace souřadnic & 0000 až 2222 Řídící funce určující přiřazení délových orecí do příslušných souřadnic a v příslušném směru. D 1 až 99 Číslo položy v tabulce orecí X Y Z I J R0 až R Vzdálenost středu ružnice ve směru první interpolované souřadnice Vzdálenost středu ružnice ve směru druhé interpolované souřadnice Hodnota parametru přiřaditelného jednotlivým souřadnicím nebo technologicým funcím Q 1 až 9999 Počet opaování podprogramu pro G71, marocylu pro G72 nebo soů na programový blo pro G73. Veliost časové prodlevy po 10ms při zadání funce G04 2-4

5 Stavba partprogramu F 1 až pro posuv v mm/min. 1 až pro posuv v mm/ot. Posuv v mm/min nebo v mm/ot L 1 až 9999 Číslo volaného podprogramu nebo marocylu při funci G71, G72, G79. Číslo blou, na nějž se provádí odso při funci G73. H 1 až 99 Pomocná funce P 1 až 99 Pomocná funce S 1 až 9999 Otáčy vřetena T + až Číslo nástroje M M1 00 X 01 X 02 X 30 X M (+) M M M M Programový stop Volitelný stop (STOP v režimu M01) Konec partprogramu se zpětným návratem na začáte partprogramu. Poznáma : nastaví M-funce ve supinách M2, M5, M6 a M8 na hodnoty M funcí označených +. dtto viz M02 Start vřetena CW Start vřetena CCW Stop vřetena Stop vřetena v orientovaném bodě Otáčy vřetena rozsah 1 Otáčy vřetena rozsah 2 Otáčy vřetena rozsah 3 Otáčy vřetena rozsah 4 Rozsah otáče vřetena je vypočten přímo z funce S Posuv programován přímo Posuv zmenšen 1 : 100 Zapnutí chlazení 2 Zapnutí chlazení 1 Vypnutí chlazení 1 a 2 Zapnutí chlazení 1 a 2 Zapnutí chlazení 3 Zapnutí chlazení 4 Vypnutí chlazení 3 a 4 Zapnutí chlazení 3 a 4 52 M7 10 X Upnutí obrobu 11 X Uvolnění obrobu M8 49 Přelenutí ručního FEED OVERRIDE 48 + Zrušení přelenutí ( zařazení ) FEED OVERRIDE Výměna nástroje M9 06 X 60 X Výměna obrobu M10 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R56 M11 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R57 M12 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R58 M13 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R59 M14 10 až 99 + Všechny pomocné funce, teré nebyly v ostatních supinách uvedeny 2-5

6 Programování * Konec načítání partprogramu včetně jeho podprogramů Vysvětlení znače použitých v tabulce: x - Pomocná funce, platí jen v blou, de byla uvedena. + - Číslo funcí,teré ruší uvedená čísla v příslušných supinách a teré nastanou dočasně ve supinách M2, M5 a M6 při funcích MOO, MO1 a trvale ve všech supinách při funcích MO2, M3O a po vynulování systému. Pozn.: Eventuální další M-funce, neuvedené v tomto seznamu, musí dodat tvůrce PLC programu pro onrétní stroj Další poyny sestavení programového blou a) Za adresu 4. nebo 5. je možno programovat písemný zna A,B,C,U,V,W (podle dohody s výrobcem stroje). b) Za adresu 6. je možno programovat písemný zna A,B,C, (podle dohody s výrobcem stroje). c) KOMENTÁŘ je řetězec libovolných znaů (romě uvozove) uzavřený mezi uvozovami. Poud je za omentářem uveden zna once řádu (CR,LF), nemusí být oncové uvozovy uvedeny. Přílad: N10 X100 Y100 TOTO JE KOMENTAR N20 X200 Y200 TOTO JE KOMENTAR N30 X100 TOTO JE KOMENTAR Y200 Z300 N40 X100 TOTO JE KOMENTAR Y200 Z300 Pozn.: V blou N40 se do omentáře zahrne i Y200 Z300, neboť nejsou uvedeny druhé uvozovy, taže se za onec omentáře považuje onec řády! d) Každý programový blo musí začínat adresou N - (číslo blou). Blo ončí před následujícím znaem N (číslo následujícího blou) nebo oncem souboru (může být uvedena *, terá je ovšem povinná pouze při načítání po sériové lince). Ostatní pořadí slov v jednom blou je libovolné. Doporučuje se vša užívat standardního sledu slov (viz maximální formát blou). e) Systém pracuje s proměnnou délou blou. To znamená, že v aždém blou může mít libovolný počet slov. (Do paměti se uloží i prázdný blo označený pouze číslem blou, což vša nemá praticý význam). Každá adresa (slovo) může být zapsána v jednom blou pouze jednou, s výjimou supinových funcí (M,G), u terých může být zapsána jedna hodnota z aždé supiny a adresy R, terá může být v blou použita vícerát (max. 95rát). f) Počet všech znaů programového blou (včetně oddělovačů a omentáře) není omezen. Na řádce (mezi znay CR,LF) vša smí být maximálně 80 znaů. g) Místo hodnoty adresy je možné u všech adres romě N zapisovat číslo parametru R - viz apitola o parametricém programování. h) Jao oddělovače mezi jednotlivými slovy blou lze užít libovolný počet mezer. Mezery se mohou navíc užít i uvnitř slova, avša pouze mezi adresou a číslem (nidy ne uvnitř číselné hodnoty!). i) Zna / (lomíto) je jediná bezhodnotová adresa (číslice za ní následující není vyhodnocována). Při navolení režimu / (vynechání bloů) je blo,ve terém je uvedeno /, při zpracovávání partprogramu ignorován. Zna lomíto musí být uveden až za číslem blou, terého se týá. Poud by byl uveden před znaem N, platil by pro předešlý blo. j) Je-li v blou programovaná časová prodleva (funcí G04) společně s něterou funcí ze supiny G7, platí funce Q přednostně pro časovou prodlevu. V tomto případě se počet podprogramů, marocylů případně soů vyoná pouze jedenrát (stejně jao při Q=1). 2-6

7 Stavba partprogramu 2.3 Stavba partprogramů, podprogramů, marocylů a pevných cylů Partprogram dané součásti se obvyle sládá z části vlastního partprogramu a z části tzv. podprogramů. Podprogramy se vztahují pouze danému partprogramu, za jehož oncem musí být bezprostředně zapsány. Partprogram nemusí podprogramy obsahovat Začáte partprogramu Partprogram musí začínat číslem partprogramu. Je uveden adresou % a maximálně šestideádovým ladným nenulovým číslem bez desetinné čáry, teré je identifiátorem partprogramu při automaticém chodu. Toto číslo se vypisuje při chodu partprogramu ve formátu listingu, jiný význam nemá. Toto číslo partprogramu nemusí souhlasit s názvem souboru, ve terém je partprogram uchováván v zálohované paměti (na disu nebo v paměti CMOS) i dyž je vhodné aby název souboru s partprogramem i číslo partprogramu byly totožné. Poud za číslem partprogramu není uveden žádný omentář, vypíše se ve formátu listingu romě čísla partprogramu pro informaci i název souboru v hranatých závorách. Poud je za procentem uveden omentář, vypíše se tento omentář. Přílad: %1 % KOMENTAR %200 Poud se během načítání partprogramu ze vstupního zařízení nenalezne zna %, znay se ignorují, tzn. že před znaem % se může nacházet jaýoli zna romě % Konec partprogramu Logicý onec partprogramu je určen programováním funce M02 nebo M30 v posledním blou vlastního partprogramu. Za bloem s funcí M02 nebo M30 mohou být v partprogramu programovány pouze bloy jednotlivých podprogramů, teré se volají z těla partprogramu. Fyzicé uončení celého partprogramu včetně eventuelních podprogramů musí být označeno znaem * (hvězdičou). Pozn.: Při zápisu partprogramu v editoru systému se hvězdiča nezapisuje, systém si ji doplní automaticy. Hvězdiču je nutné do partprogramu zapsat praticy pouze v případě, že se partprogram načítá ze sériové liny Podprogram (PPRG) Podprogramem se rozumí určitá supina programových bloů, teré mají standardní úvodní a závěrečný blo. Podprogram logicy patří pouze danému partprogramu a může být volán pouze z tohoto partprogramu. Každý podprogram musí povinně začínat bloem, ve terém je romě čísla blou uvedena pouze funce G79 a adresa L s hodnotou, udávající číslo podprogramu. Číslo blou nemá pro identifiaci podprogramu žádný význam. Tvar úvodního blou podprogramu je: 2-7

8 Programování N... G 79 L xxxx Číslo podprogramu (číselný identifiátor podprogramu) Začáte podprogramu (identifiátor začátu podprogramu) Číslo blou (pro identifiaci podprogramu nemá význam) Podprogram musí být uončen bloem, ve terém je uvedena funce G70. U posledního blou podprogramu je povoleno programovat i jiné funce, případně pohyb. Poslední blo podprogramu má tvar: N G70 Konec podprogramu Při nahrávání partprogramu musí být příslušné podprogramy nahrány společně s partprogramem, e terému patří (ihned za bloem, ve terém je programována funce M02 nebo M30), nebo-li musí být ve stejném souboru. Maximální počet podprogramů v partprogramu je 99. V příslušném partprogramu, terý začíná znaem % a ončí znaem * (vlastní partprogram s eventuelními podprogramy) nesmí být dva nebo více programových bloů označeno stejným číslem blou (hodnota adresy N). Volání podprogramu je možno provést v terémoliv blou vlastního partprogramu. Volání podprogramu má tvar : N xxxx G 71 L xxxx Q xxxx počet opaování podprogramu číslo volaného podprogramu instruce volání podprogramu Počet opaování podprogramu, programovaný funcí Q nemusí být uveden. Potom se podprogram vyoná pouze jednou (stejné jao při programování Q1). Po sončení podprogramu zůstávají hodnoty technologicých a pomocných funcí ve stavech ta, ja je nastavil podprogram. Podprogram je možno editovat v témže rozsahu jao vlastní partprogram. V programovém blou partprogramu, ze terého je volán podprogram, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na zvolený podprogram se provede až v závěru blou, t.j. po vyonání ostatních programovaných operací. Po provedení podprogramu se řízení vrátí na následující blo partprogramu, než ze terého byl odso proveden Přílad partprogramu s podprogramy: %35 ZACATEK PARTPROGRAMU CISLO 35 N10 X0 Y0 Z0 G54 PRVNI BLOK PARTPROGRAMU N20 X200 G1 F300 DRUHY BLOK PARTPROGRAMU N80 G71 L100 Q2 VOLANI PODPROGRAMU CISLO 100 PODPROGRAM BUDE VOLAN DVAKRAT N120 G71 L200 VOLANI PODPROGRAMU CISLO

9 Stavba partprogramu N310 X0 Y0 Z0 G00 BEZNY BLOK PARTPROGRAMU N320 M30 LOGICKE UKONCENI PARTPROGRAMU NASLEDUJI DVA PODPROGRAMY PODPROGRAM CISLO 100 N500 G79 L100 PRVNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 100 N N N590 G70 POSLEDNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 100 PODPROGRAM CISLO 200 N600 G79 L200 PRVNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 200 N N N700 G70 POSLEDNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 200 * HVEZDICKA - FYZICKY KONEC PARTPROGRAMU Marocylus (MRC) Marocylem se rozumí určitá supina programových bloů, teré tvoří partprogram pro typicou součást nebo část součásti vyráběnou na onrétním stroji. Každý marocylus musí začínat a ončit bloem, terý má stejný tvar jao blo pro začáte a onec podprogramu. Marocylus je obecně vztažen e všem uloženým partprogramům, ze terých může být volán (může být volán z vlastních partprogramů i jejich podprogramů). Marocyly patří do tzv. supiny nihovních partprogramů a jsou v systému uloženy jao samostatné soubory s povinným názvem Lxxxx, de xxxx je číslo marocylu uvedené v souboru pod adresou L (G79 Lxxxx). Do systému nesmí být nahrány dva nebo více souborů s marocyly označených stejným názvem. Časté je použití marocylů pro ace, teré jsou společné všem partprogramům, např. nájezd do polohy pro výměnu nástroje a výměna nástroje. Je vhodné využít i parametricého programování. Volání marocylu je možno provést z teréholiv blou libovolného partprogramu. Volání má tvar: N xxxx G 72 L xxxx Q xxxx počet opaování marocylu číslo volaného marocylu instruce volání marocylu Požadovaný marocylus může být rovněž volán i z teréhooliv blou jiného marocylu (tzv. vnořování marocylů). Po sončení marocylu zůstávají hodnoty technologicých a pomocných funcí ve stavech ta, ja je nastavil marocylus. 2-9

10 Programování V programovém blou partprogramu (t.j. i podprogramu) nebo marocylu, ze terého je požadovaný jiný marocylus volán, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na volaný marocylus se provede obdobně jao u volání podprogramu až v závěru blou. Každý marocylus musí být zaončen shodně jao podprogram: N xxxx G 70 onec marocylu Soy v partprogramu, marocylu Pomocí funce G73 je možno programovat odso na jiný programový blo. Blo, ve terém programujeme odso, má tvar: N xxxx G 73 L xxxx Q xxxx počet opaování sou číslo blou N, na terý se sáče instruce sou Soy jsou povoleny pouze na programové bloy v rámci tzv. programového celu, t.j. v rámci partprogramu, nebo podprogramu nebo marocylu ve směru vzad i vpřed (tj. ve směru začátu nebo onci partprogramu, podprogramu nebo marocylu). Nelze tedy použít např. sou z partprogramu do podprogramu. Hodnota funce Q vyjadřuje počet opaování sou. Při Q (n) se úse programu mezi příslušnými bloy vyoná (n+l) rát. Poznáma: Pomocné funce L (číslo volaného PPRG, MRC a čísla blou, na terý bude proveden so), Q (počet opaování volání PRRG, MRC nebo počet sou při SPRB) mají platnost pouze v blou, ve terém jsou programovány. Přílad: N N N N 54 G73 L26 Q3 N s o s s 1x 2x 3x o o poračuje na N55 Část partprogramu mezi bloy N26 a N54 se provede jednou a třirát se zopauje, tj. provede se celem čtyřirát. V programovém blou, ve terém je programován odso, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na definovaný programový blo se provede až v závěru blou. 2-10

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. ÚVOD... 1 2. OVLÁDACÍ PRVKY... 2 2.1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D soustružení UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Obsah 1. Úvod... 1 2. Ovládací prvky... 2 2.1. Možnosti

Více

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill

Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Manuál obsluhy frézky HAAS SuperMinimill Podpůrné materiály pro výuku CAD/CAM Praha říjen 2012 Učební texty Obsluha CNC stroje SPŠ Praha 10, Na Třebešíně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE. pro počítače PC - IBM COMPATIBLE

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE. pro počítače PC - IBM COMPATIBLE ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ SOFTWARE pro počítače PC - IBM COMPATIBLE Dokumentace pro uživatele Verze 1999 listopad 1999 Copyright 1999 Ing. Ivan Sitař, CSc., David Havlín 1 Ing. Ivan Sitař, CSc PRAGOPLOT ' 99 pro

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

Plastové kanalizační šachty. Hydroprojekt CZ, a.s. VSV-ENGINEERING s.r.o. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb

Plastové kanalizační šachty. Hydroprojekt CZ, a.s. VSV-ENGINEERING s.r.o. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Verze 2 Hydroprojekt CZ, a.s. VSV-ENGINEERING s.r.o. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb VSV-ENGINEERING s.r.o. Plastové kanalizační šachty systém programů pro projektování

Více

Programovací jazyk DARWin

Programovací jazyk DARWin Programovací jazyk DARWin DATA ANALYSIS ROBOT for Windows Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software 2 Programovací jazyk DARWin Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

VKO - Větrání kotelen

VKO - Větrání kotelen Charakteristika programu Větrání kotelen VKO - Větrání kotelen Program VKO je určen k návrhu větracího zařízení v kotelnách. Dovoluje navrhnout až pět přívodních a pět odvodních zařízení. Podmínkou je,

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více