2. STAVBA PARTPROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. STAVBA PARTPROGRAMU"

Transkript

1 Stavba partprogramu 2 2. STAVBA PARTPROGRAMU 2.1 Slovo partprogramu Stavba slova Elementárním stavebním prvem partprogramu je tzv. slovo (instruce programu). Každé slovo sestává z písmene adresy a jedno nebo víceciferného čísla obsahu adresy s případným znaménem a (nepovinnou) desetinnou tečou. Přílad: adresa úvodní nuly číselná hodnota X Psaní obsahu čísla a) U zápisu hodnoty pomocných funcí mohou být vynechány úvodní nuly před první významovou číslicí. Např.: F 1.4 S 35 atd. b) U zápisu hodnot souřadnic bez desetinné čáry mohou být rovněž vynechány úvodní nuly před první významovou číslicí a údaj znamená dráhu v mm. Např.: X 3620 = 3620 mm c) U zápisu hodnot souřadnic s desetinnou čárou mohou být vynechány úvodní nuly před první platnou číslicí před desetinnou čárou a za poslední platnou číslicí za desetinnou čárou. Např.: X = mm X 0.2 = 0.2 mm X 384. = 384 mm X.12 = 0.12 mm d) Znaméno - musí být uváděno, ale znaméno + nemusí být uváděno. e) Nese-li slovo nulovou informaci, musí být zapsána minimálně jedna nula. f) Mezi adresou a číselnou hodnotou slova může, ale nemusí být jedna, případně více mezer. Naopa číselná hodnota včetně znaména nesmí být přerušena mezerou. V případě parametricého programování je číselná hodnota nahrazena parametrem (viz apitola o parametricém programování). 2-1

2 Programování Např.: X36.12 správně X správně (mezera za adresou) X chybně (mezera uprostřed čísla) X chybně (mezera za znaménem) Typy slov Podle jaosti informace, terými jsou jednotlivá slova partprogramu nositeli, rozdělujeme slova a jejich adresy do dvou záladních supin, a to na rozměrové a bezrozměrové. a) rozměrová slova - vyjadřují romě hodnoty taé rozměr. Mohou být ladná i záporná, s desetinnou čárou nebo bez. Patří sem adresy: A,B,C,X,Y,Z,U,V,W,I,J,K,F,R a adresa Q pro časovou prodlevu. b) bezrozměrová slova - vyjadřují pouze hodnotu. Patří sem adresy: D,G,M,S,T,P,H a adresa Q pro počet opaování. Něterá slova partprogramu se v systému pamatují trvale, tzn. že jejich platnost sahá do všech následujících bloů partprogramu, doud nejsou přepsána jinou hodnotou téže adresy. Druhou supinu slov tvoří slova, terá mají platnost pouze v blou, ve terém byla programována. 2.2 Blo partprogramu Jednotlivá slova se v partprogramu sestavují do programových bloů. Programový blo tvoří záladní informační jednotu nesoucí údaj o geometrii a technologii obrábění. Formát blou má proměnnou délu. Maximální formát blou má tvar: Pozn.: V závorce je uveden max. počet cifer dané adresy. Číslice před adresou G a M udává počet supin. N (8) 11G (2) D (2) X (+5.3) Y (+5.3) Z (+5.3) 4. (+5.3) 5. (+5.3) 6. (+5.3) I (+5.3) J (+5.3) K (+5.3) R (+5.3) (+8) & (4) F (2..3) (5) S (4) L (4) Q (4) H (2) P (2) T (8) 10M (2) KOMENTÁŘ nebo LF 2-2

3 Stavba partprogramu Význam adres a jim příslušejících hodnot udává následující tabula (slovní systému): Adresa Supina Hodnota význam % 1 až Číslo partprogramu A 1 až Číslo blou partprogramu, podprogramu nebo marocylu / --- Vynechání blou při režimu / G G G G G G G x 59x G G x 72x 73x 79 Najíždění rychloposuvem Lineární interpolace Kruhová interpolace CW Kruhová interpolace CCW Nájezd do reference z programu Řezání závitů Volba roviny XY (pouze pro orece Volba roviny YZ na poloměr nástroje) Volba roviny ZX (G41 a G42) Volba roviny Z4 (viz R340, R341) Volba rovinyy4 Volba roviny 4X Kopírování podle předlohy Kopírování z paměti Kopírování do paměti Vlečení os Šroubovice (spirála) Zadání stoupání pro spirálu Těsné napojování bloů Plynulá návaznost bloů Záladní stav supiny 2 Zrušení poloměrových orecí Poloměrová orece vlevo Poloměrová orece vpravo Aritmeticé operace 1. vzorec Aritmeticé operace 2. vzorce Aritmeticé operace 3. vzorce Aritmeticé operace 4. vzorce Posunutí 0. Nulového bodu Posunutí 1. Nulového bodu Posunutí 2. Nulového bodu Posunutí 3. Nulového bodu Posunutí 4. Nulového bodu Posunutí 5. Nulového bodu Posunutí 6. Nulového bodu Posuv v mm/min bez KŘR Posuv v mm/ot bez KŘR Posuv v mm/min s KŘR Posuv v mm/ot s KŘR Konec marocylu nebo podprogramu Volání podprogramu-v blou musí být současně programována adresa L Volání marocylu-v blou musí být současně programována adresa L So na programový blo, jehož číslo udává hodnota u adresy L Vstup do marocylu nebo podprogramu Funce musí být programována společně s adresou L 2-3

4 Programování G až 89 G G10 04x 92x 93x Zrušení pevného cylu Pevné cyly podle normy ISO Zadání absolutních hodnot souřadnic Zadání přírůstových hodnot souřadnic Časová prodleva - veliost je zadána funcí Q. Dosazení hodnot do tabule počátů pro danou G-funci ze supiny G5. Dosazení hodnot do tabule orecí. Dosazení hodnot posunutí počátů pro danou G-funci ze supiny G5, při teré dojde e ztotožnění nulového bodu programu pro G- funci ze supiny G5 s bodem souřadnicového systému, terý je vzdálen od sutečné polohy nástroje o hodnoty programovaných souřadnic v daném blou. Průměrové programování Poloměrové programování G11 34 Zrušení všech přepočtů souřadnic. 35 Zrcadlení, převádí směr ve zvolených osách. 36 Změna měříta. 37 Nezávislý posun. 38 První rovinná transformace souřadnic 39 Druhá rovinná transformace souřadnic 31 Prostorová transformace souřadnic & 0000 až 2222 Řídící funce určující přiřazení délových orecí do příslušných souřadnic a v příslušném směru. D 1 až 99 Číslo položy v tabulce orecí X Y Z I J R0 až R Vzdálenost středu ružnice ve směru první interpolované souřadnice Vzdálenost středu ružnice ve směru druhé interpolované souřadnice Hodnota parametru přiřaditelného jednotlivým souřadnicím nebo technologicým funcím Q 1 až 9999 Počet opaování podprogramu pro G71, marocylu pro G72 nebo soů na programový blo pro G73. Veliost časové prodlevy po 10ms při zadání funce G04 2-4

5 Stavba partprogramu F 1 až pro posuv v mm/min. 1 až pro posuv v mm/ot. Posuv v mm/min nebo v mm/ot L 1 až 9999 Číslo volaného podprogramu nebo marocylu při funci G71, G72, G79. Číslo blou, na nějž se provádí odso při funci G73. H 1 až 99 Pomocná funce P 1 až 99 Pomocná funce S 1 až 9999 Otáčy vřetena T + až Číslo nástroje M M1 00 X 01 X 02 X 30 X M (+) M M M M Programový stop Volitelný stop (STOP v režimu M01) Konec partprogramu se zpětným návratem na začáte partprogramu. Poznáma : nastaví M-funce ve supinách M2, M5, M6 a M8 na hodnoty M funcí označených +. dtto viz M02 Start vřetena CW Start vřetena CCW Stop vřetena Stop vřetena v orientovaném bodě Otáčy vřetena rozsah 1 Otáčy vřetena rozsah 2 Otáčy vřetena rozsah 3 Otáčy vřetena rozsah 4 Rozsah otáče vřetena je vypočten přímo z funce S Posuv programován přímo Posuv zmenšen 1 : 100 Zapnutí chlazení 2 Zapnutí chlazení 1 Vypnutí chlazení 1 a 2 Zapnutí chlazení 1 a 2 Zapnutí chlazení 3 Zapnutí chlazení 4 Vypnutí chlazení 3 a 4 Zapnutí chlazení 3 a 4 52 M7 10 X Upnutí obrobu 11 X Uvolnění obrobu M8 49 Přelenutí ručního FEED OVERRIDE 48 + Zrušení přelenutí ( zařazení ) FEED OVERRIDE Výměna nástroje M9 06 X 60 X Výměna obrobu M10 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R56 M11 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R57 M12 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R58 M13 10 až 99 + Funce dle strojní onstanty R59 M14 10 až 99 + Všechny pomocné funce, teré nebyly v ostatních supinách uvedeny 2-5

6 Programování * Konec načítání partprogramu včetně jeho podprogramů Vysvětlení znače použitých v tabulce: x - Pomocná funce, platí jen v blou, de byla uvedena. + - Číslo funcí,teré ruší uvedená čísla v příslušných supinách a teré nastanou dočasně ve supinách M2, M5 a M6 při funcích MOO, MO1 a trvale ve všech supinách při funcích MO2, M3O a po vynulování systému. Pozn.: Eventuální další M-funce, neuvedené v tomto seznamu, musí dodat tvůrce PLC programu pro onrétní stroj Další poyny sestavení programového blou a) Za adresu 4. nebo 5. je možno programovat písemný zna A,B,C,U,V,W (podle dohody s výrobcem stroje). b) Za adresu 6. je možno programovat písemný zna A,B,C, (podle dohody s výrobcem stroje). c) KOMENTÁŘ je řetězec libovolných znaů (romě uvozove) uzavřený mezi uvozovami. Poud je za omentářem uveden zna once řádu (CR,LF), nemusí být oncové uvozovy uvedeny. Přílad: N10 X100 Y100 TOTO JE KOMENTAR N20 X200 Y200 TOTO JE KOMENTAR N30 X100 TOTO JE KOMENTAR Y200 Z300 N40 X100 TOTO JE KOMENTAR Y200 Z300 Pozn.: V blou N40 se do omentáře zahrne i Y200 Z300, neboť nejsou uvedeny druhé uvozovy, taže se za onec omentáře považuje onec řády! d) Každý programový blo musí začínat adresou N - (číslo blou). Blo ončí před následujícím znaem N (číslo následujícího blou) nebo oncem souboru (může být uvedena *, terá je ovšem povinná pouze při načítání po sériové lince). Ostatní pořadí slov v jednom blou je libovolné. Doporučuje se vša užívat standardního sledu slov (viz maximální formát blou). e) Systém pracuje s proměnnou délou blou. To znamená, že v aždém blou může mít libovolný počet slov. (Do paměti se uloží i prázdný blo označený pouze číslem blou, což vša nemá praticý význam). Každá adresa (slovo) může být zapsána v jednom blou pouze jednou, s výjimou supinových funcí (M,G), u terých může být zapsána jedna hodnota z aždé supiny a adresy R, terá může být v blou použita vícerát (max. 95rát). f) Počet všech znaů programového blou (včetně oddělovačů a omentáře) není omezen. Na řádce (mezi znay CR,LF) vša smí být maximálně 80 znaů. g) Místo hodnoty adresy je možné u všech adres romě N zapisovat číslo parametru R - viz apitola o parametricém programování. h) Jao oddělovače mezi jednotlivými slovy blou lze užít libovolný počet mezer. Mezery se mohou navíc užít i uvnitř slova, avša pouze mezi adresou a číslem (nidy ne uvnitř číselné hodnoty!). i) Zna / (lomíto) je jediná bezhodnotová adresa (číslice za ní následující není vyhodnocována). Při navolení režimu / (vynechání bloů) je blo,ve terém je uvedeno /, při zpracovávání partprogramu ignorován. Zna lomíto musí být uveden až za číslem blou, terého se týá. Poud by byl uveden před znaem N, platil by pro předešlý blo. j) Je-li v blou programovaná časová prodleva (funcí G04) společně s něterou funcí ze supiny G7, platí funce Q přednostně pro časovou prodlevu. V tomto případě se počet podprogramů, marocylů případně soů vyoná pouze jedenrát (stejně jao při Q=1). 2-6

7 Stavba partprogramu 2.3 Stavba partprogramů, podprogramů, marocylů a pevných cylů Partprogram dané součásti se obvyle sládá z části vlastního partprogramu a z části tzv. podprogramů. Podprogramy se vztahují pouze danému partprogramu, za jehož oncem musí být bezprostředně zapsány. Partprogram nemusí podprogramy obsahovat Začáte partprogramu Partprogram musí začínat číslem partprogramu. Je uveden adresou % a maximálně šestideádovým ladným nenulovým číslem bez desetinné čáry, teré je identifiátorem partprogramu při automaticém chodu. Toto číslo se vypisuje při chodu partprogramu ve formátu listingu, jiný význam nemá. Toto číslo partprogramu nemusí souhlasit s názvem souboru, ve terém je partprogram uchováván v zálohované paměti (na disu nebo v paměti CMOS) i dyž je vhodné aby název souboru s partprogramem i číslo partprogramu byly totožné. Poud za číslem partprogramu není uveden žádný omentář, vypíše se ve formátu listingu romě čísla partprogramu pro informaci i název souboru v hranatých závorách. Poud je za procentem uveden omentář, vypíše se tento omentář. Přílad: %1 % KOMENTAR %200 Poud se během načítání partprogramu ze vstupního zařízení nenalezne zna %, znay se ignorují, tzn. že před znaem % se může nacházet jaýoli zna romě % Konec partprogramu Logicý onec partprogramu je určen programováním funce M02 nebo M30 v posledním blou vlastního partprogramu. Za bloem s funcí M02 nebo M30 mohou být v partprogramu programovány pouze bloy jednotlivých podprogramů, teré se volají z těla partprogramu. Fyzicé uončení celého partprogramu včetně eventuelních podprogramů musí být označeno znaem * (hvězdičou). Pozn.: Při zápisu partprogramu v editoru systému se hvězdiča nezapisuje, systém si ji doplní automaticy. Hvězdiču je nutné do partprogramu zapsat praticy pouze v případě, že se partprogram načítá ze sériové liny Podprogram (PPRG) Podprogramem se rozumí určitá supina programových bloů, teré mají standardní úvodní a závěrečný blo. Podprogram logicy patří pouze danému partprogramu a může být volán pouze z tohoto partprogramu. Každý podprogram musí povinně začínat bloem, ve terém je romě čísla blou uvedena pouze funce G79 a adresa L s hodnotou, udávající číslo podprogramu. Číslo blou nemá pro identifiaci podprogramu žádný význam. Tvar úvodního blou podprogramu je: 2-7

8 Programování N... G 79 L xxxx Číslo podprogramu (číselný identifiátor podprogramu) Začáte podprogramu (identifiátor začátu podprogramu) Číslo blou (pro identifiaci podprogramu nemá význam) Podprogram musí být uončen bloem, ve terém je uvedena funce G70. U posledního blou podprogramu je povoleno programovat i jiné funce, případně pohyb. Poslední blo podprogramu má tvar: N G70 Konec podprogramu Při nahrávání partprogramu musí být příslušné podprogramy nahrány společně s partprogramem, e terému patří (ihned za bloem, ve terém je programována funce M02 nebo M30), nebo-li musí být ve stejném souboru. Maximální počet podprogramů v partprogramu je 99. V příslušném partprogramu, terý začíná znaem % a ončí znaem * (vlastní partprogram s eventuelními podprogramy) nesmí být dva nebo více programových bloů označeno stejným číslem blou (hodnota adresy N). Volání podprogramu je možno provést v terémoliv blou vlastního partprogramu. Volání podprogramu má tvar : N xxxx G 71 L xxxx Q xxxx počet opaování podprogramu číslo volaného podprogramu instruce volání podprogramu Počet opaování podprogramu, programovaný funcí Q nemusí být uveden. Potom se podprogram vyoná pouze jednou (stejné jao při programování Q1). Po sončení podprogramu zůstávají hodnoty technologicých a pomocných funcí ve stavech ta, ja je nastavil podprogram. Podprogram je možno editovat v témže rozsahu jao vlastní partprogram. V programovém blou partprogramu, ze terého je volán podprogram, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na zvolený podprogram se provede až v závěru blou, t.j. po vyonání ostatních programovaných operací. Po provedení podprogramu se řízení vrátí na následující blo partprogramu, než ze terého byl odso proveden Přílad partprogramu s podprogramy: %35 ZACATEK PARTPROGRAMU CISLO 35 N10 X0 Y0 Z0 G54 PRVNI BLOK PARTPROGRAMU N20 X200 G1 F300 DRUHY BLOK PARTPROGRAMU N80 G71 L100 Q2 VOLANI PODPROGRAMU CISLO 100 PODPROGRAM BUDE VOLAN DVAKRAT N120 G71 L200 VOLANI PODPROGRAMU CISLO

9 Stavba partprogramu N310 X0 Y0 Z0 G00 BEZNY BLOK PARTPROGRAMU N320 M30 LOGICKE UKONCENI PARTPROGRAMU NASLEDUJI DVA PODPROGRAMY PODPROGRAM CISLO 100 N500 G79 L100 PRVNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 100 N N N590 G70 POSLEDNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 100 PODPROGRAM CISLO 200 N600 G79 L200 PRVNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 200 N N N700 G70 POSLEDNI BLOK PODPROGRAMU CISLO 200 * HVEZDICKA - FYZICKY KONEC PARTPROGRAMU Marocylus (MRC) Marocylem se rozumí určitá supina programových bloů, teré tvoří partprogram pro typicou součást nebo část součásti vyráběnou na onrétním stroji. Každý marocylus musí začínat a ončit bloem, terý má stejný tvar jao blo pro začáte a onec podprogramu. Marocylus je obecně vztažen e všem uloženým partprogramům, ze terých může být volán (může být volán z vlastních partprogramů i jejich podprogramů). Marocyly patří do tzv. supiny nihovních partprogramů a jsou v systému uloženy jao samostatné soubory s povinným názvem Lxxxx, de xxxx je číslo marocylu uvedené v souboru pod adresou L (G79 Lxxxx). Do systému nesmí být nahrány dva nebo více souborů s marocyly označených stejným názvem. Časté je použití marocylů pro ace, teré jsou společné všem partprogramům, např. nájezd do polohy pro výměnu nástroje a výměna nástroje. Je vhodné využít i parametricého programování. Volání marocylu je možno provést z teréholiv blou libovolného partprogramu. Volání má tvar: N xxxx G 72 L xxxx Q xxxx počet opaování marocylu číslo volaného marocylu instruce volání marocylu Požadovaný marocylus může být rovněž volán i z teréhooliv blou jiného marocylu (tzv. vnořování marocylů). Po sončení marocylu zůstávají hodnoty technologicých a pomocných funcí ve stavech ta, ja je nastavil marocylus. 2-9

10 Programování V programovém blou partprogramu (t.j. i podprogramu) nebo marocylu, ze terého je požadovaný jiný marocylus volán, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na volaný marocylus se provede obdobně jao u volání podprogramu až v závěru blou. Každý marocylus musí být zaončen shodně jao podprogram: N xxxx G 70 onec marocylu Soy v partprogramu, marocylu Pomocí funce G73 je možno programovat odso na jiný programový blo. Blo, ve terém programujeme odso, má tvar: N xxxx G 73 L xxxx Q xxxx počet opaování sou číslo blou N, na terý se sáče instruce sou Soy jsou povoleny pouze na programové bloy v rámci tzv. programového celu, t.j. v rámci partprogramu, nebo podprogramu nebo marocylu ve směru vzad i vpřed (tj. ve směru začátu nebo onci partprogramu, podprogramu nebo marocylu). Nelze tedy použít např. sou z partprogramu do podprogramu. Hodnota funce Q vyjadřuje počet opaování sou. Při Q (n) se úse programu mezi příslušnými bloy vyoná (n+l) rát. Poznáma: Pomocné funce L (číslo volaného PPRG, MRC a čísla blou, na terý bude proveden so), Q (počet opaování volání PRRG, MRC nebo počet sou při SPRB) mají platnost pouze v blou, ve terém jsou programovány. Přílad: N N N N 54 G73 L26 Q3 N s o s s 1x 2x 3x o o poračuje na N55 Část partprogramu mezi bloy N26 a N54 se provede jednou a třirát se zopauje, tj. provede se celem čtyřirát. V programovém blou, ve terém je programován odso, je přípustné programovat i ostatní posuvové a technologicé funce. Vlastní odso na definovaný programový blo se provede až v závěru blou. 2-10

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 Obsah 1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ...1-1 1.1. Základní pojmy...1-1 1.2. Kód vstupních informací...1-2 2. STAVBA PARTPROGRAMU...2-1 2.1. Slovo partprogramu...2-1 2.1.1. Stavba slova...2-1 2.1.2. Psaní obsahu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda Zápis programu VY_32_INOVACE_OVS_2_14 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název šablony

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda Přípravné funkce G VY_32_INOVACE_OVS_1_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF) Funkce Pomocí příkazu G33 je možné vyrábět závity s konstantním stoupáním: Válcový závit 3 Rovinný závit 2 Kuželový závit 1 Poznámka Technickým předpokladem pro tento způsob řezání závitů pomocí příkazu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda Přípravné funkce G VY_32_INOVACE_OVS_2_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název

Více

Měření indukčností cívek

Měření indukčností cívek 7..00 Ṫeorie eletromagneticého pole Měření indučností cíve.......... Petr Česá, studijní supina 05 Letní semestr 000/00 . Měření indučností cíve Měření vlastní a vzájemné indučnosti válcových cíve ZAÁNÍ

Více

14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU

14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU Transformace souřadnic 14 14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU Transformace souřadného systému je implementována od softwarové verze 40.19 primárního procesoru a 6.201 sekundárního procesoru formou příslušenství

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

POPIS STROJE S500 CNC

POPIS STROJE S500 CNC Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

6. ZADÁNÍ POSUVU. V = S.β

6. ZADÁNÍ POSUVU. V = S.β Zadání posuvu 6. ZADÁNÍ POSUVU Pracovní posuv po obráběné křivce se programuje pod adresou F. Posuv je zadáván způsobem podle G-funkce skupiny G6, nebo-li tato funkce určuje rozměr adresy F. Při programování

Více

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra. @091 7. Reciproá funce Reciproou funci znáte ze záladní šoly pod označením nepřímá úměra. Definice: Reciproá funce je dána předpisem ( 0 je reálné číslo) f : y R \ {0} A) Definiční obor funce: Je třeba

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Příloha M - řídicí hlavičky partprogramů

Příloha M - řídicí hlavičky partprogramů Příloha M řídicí hlavičky partprogramů M Příloha M - řídicí hlavičky partprogramů (Platí od verze panelu 30.19 IGT, MSG.) (Platí od verze panelu 40.19 KOR, POS, PAR, TCH.) Od panelové verze 30.19 se zavádějí

Více

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Přehled cyklů pro

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Pohyb rychlým posuvem (G0, RTLION, RTLIOF)

Pohyb rychlým posuvem (G0, RTLION, RTLIOF) Funkce Pohyby rychlým posuvem se používají pro následující účely: pro rychlé nastavování polohy nástroje pro pohyby okolo obrobku pro najíždění na body pro výměnu nástroje pro volné vyjíždění nástroje

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF)

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF) Funkce Syntaxe Prostřednictvím těchto příkazů definujete rychlosti posuvu v NC programu pro všechny osy podílející se na posloupnosti obrábění. G93/G94/G95 F... FGROUP(,, ) FGREF[]=

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

Analýza a zpracování signálů. 5. Z-transformace

Analýza a zpracování signálů. 5. Z-transformace nalýa a pracování signálů 5. Z-transformace Z-tranformace je mocný nástroj použitelný pro analýu lineárních discretetime systémů Oboustranná Z-transformace X j F j x, je omplexní číslo r e r e Oboustranná

Více

5. STRUKTURA PLC PROGRAMU

5. STRUKTURA PLC PROGRAMU 5. STRUKTURA PLC PROGRAMU Struktura PLC programu je navržena s ohledem na co jefektivnější návrh programu při přizpůsobení CNC systému na stroj. 5.1 Moduly jazyka TECHNOL Moduly jazyka PLC836 byly vytvořeny

Více

( ) Příklady na otočení. Předpoklady: Př. 1: Je dána kružnice k ( S ;5cm)

( ) Příklady na otočení. Předpoklady: Př. 1: Je dána kružnice k ( S ;5cm) 3.5.9 Přílady na otočení Předpolady: 3508 Př. 1: Je dána ružnice ( ;5cm), na teré leží body, '. Vně ružnice leží bod L, uvnitř ružnice bod M. Naresli obrazy bodů L, M v zobrazení řeš bez úhloměru. R (

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

3. Mocninné a Taylorovy řady

3. Mocninné a Taylorovy řady 3. Mocninné a Taylorovy řady A. Záladní pojmy. Obor onvergence Mocninné řady jsou nejjednodušším speciálním případem funčních řad. Jsou to funční řady, jejichž členy jsou mocninné funce. V této apitole

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Programování CNC strojů, vy_32_inovace_ma_19_17 Autor

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 1. Definice základních pojmů... 2 2. Schéma CNC obráběcího stroje... 3 3. Souřadné systémy CNC strojů... 4 4. Vztažné body pro CNC stroje... 5

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření:

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.10.1 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 18.12.2012 Tématický celek Předmět, ročník Obrábění - programování

Více

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou

Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy Měření dotykovou sondou Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_08 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Jindřich Bančík 16.2.2014 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Otáčky vřetena (S), směr otáčení vřetena (M3, M4, M5)

Otáčky vřetena (S), směr otáčení vřetena (M3, M4, M5) Funkce Zadáním otáček a směru otáčení vřetena se vřeteno uvede do otáčivého pohybu, čímž je splněn předpoklad pro následné obrábění oddělováním třísky. Syntaxe Obrázek 1 Pohyb vřetena při soustružení Vedle

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR říjen 2007 EQ3 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 10 4. Připojení regulátorů na vedení 11 1. Přehled

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, Praha 9

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, Praha 9 1. Analogové měřicí přístroje Jsou přístroje, teré slouží měření různých eletricých veličin. Např. měření proudu, napětí a výonu. Pro měření těchto veličin nejčastěji používáme tyto soustavy:magnetoeletricá,

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

SEZNAM OBRÁZKŮ... 5 ÚVOD...

SEZNAM OBRÁZKŮ... 5 ÚVOD... Systém IP2003NC 1 Foto: 2 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 5 ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ... 6 NC... 6 Normál... 6 Diference... 6 OVLÁDACÍ REŽIMY... 6 CEAN... 6 Ruční... 6 Reference... 6 Ruční předvolba (RUP)...

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

MATEMATIKA 1 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! MA1ACZMZ07DT. Pokyny pro vyplňování záznamového archu

MATEMATIKA 1 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! MA1ACZMZ07DT. Pokyny pro vyplňování záznamového archu MAACZMZ07DT MATURITA NANEČISTO 007 MATEMATIKA didaticý test Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište do záznamového archu. Používejte rýsovací

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 09 Sestavování programů technologických kroků

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 09 Sestavování programů technologických kroků KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 09 Sestavování programů technologických kroků Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka

Příklady: - počet členů dané domácnosti - počet zákazníků ve frontě - počet pokusů do padnutí čísla šest - životnost televizoru - věk člověka Náhodná veličina Náhodnou veličinou nazýváme veličinu, terá s určitými p-stmi nabývá reálných hodnot jednoznačně přiřazených výsledům příslušných náhodných pousů Náhodné veličiny obvyle dělíme na dva záladní

Více

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: MOMENT SETRVAČNOST Obecná část Pomocí Newtonova pohybového záona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: dω M = = ε, (1) d t de M je moment vnější síly působící na těleso, ω úhlová rychlost,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací Koncepce: Pro podporu vytyčování, řezu terénem a kreslení situací byla vytvořena samostatná aplikace SkiJo GEOdeti. Obsahuje funkce pro odečítání

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme. Vrátíme se obecné rovnici přímy:

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

VY_52_INOVACE_H Ve všech funkcích může být definována rychlost posuvu 0, platí hodnota F zadaná funkci M99.

VY_52_INOVACE_H Ve všech funkcích může být definována rychlost posuvu 0, platí hodnota F zadaná funkci M99. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů inové transformátory inové transformátory Při požadavu na transformaci impedancí v široém frevenčním pásmu, dy nelze obsáhnout požadovanou oblast mitočtů ani široopásmovými obvody, je třeba použít široopásmových

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 08 Simulace Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens 840 -

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS

Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS Jméno a příjmení: Martin Sloup Osobní číslo: A04372 Datum odevzdání: 21. prosince 2006 E-mail: msloup@students.zcu.cz Zadání Program převede signed integer na jeho

Více

Název Lineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) OSP-E..ST

Název Lineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) OSP-E..ST Veličiny Veličiny Všeobecně Znača Jednota Poznáma Název ineární pohon vřetenem s trapézovým závitem 902) Typ OSP-E..ST Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +70 Materiál Hmotnost g viz

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz. Naplňování faktury do formuláře PDF.

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz. Naplňování faktury do formuláře PDF. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Naplňování faktury do formuláře PDF Zpracoval: Ing. Václav Říha RNDr. Josef Stuhl Datum vydání: Datum aktualizace:

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Příloha č. 1 Část II. Ekonomika systému IDS JMK

Příloha č. 1 Část II. Ekonomika systému IDS JMK Příloha č. 1 Část II. Eonomia systému IDS JMK Květen 2011 Eonomia systému IDS JMK I. EKONOMICKÉ JEDNOTKY Pro účely dělení výnosů je rozděleno území IDS JMK do eonomicých jednote tvořených supinami tarifních

Více

Overmach Service s.r.l.

Overmach Service s.r.l. KAPITOLA 1...1-1 1.1 FUNKCE G...1-2 1.2 FUNKCE M...1-5 1.2.1 STANDARDNÍ FUNKCE...1-5 1.2.2 SPECIÁLNÍ FUNKCE M PRO SOUSTRUHY DAEWOO...1-5 1.3 ČÍSLOVÁNÍ BLOKŮ...1-8 1.4 ZAČÁTEK A KONEC PROGRAMU...1-8 1.5

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Najíždění na konturu a odjíždění od ní (NORM, KONT, KONTC, KONTT)

Najíždění na konturu a odjíždění od ní (NORM, KONT, KONTC, KONTT) Funkce Předpoklady Syntaxe Prostřednictvím příkazů NORM, KONT, KONTC nebo KONTT je možné při aktivované korekci rádiusu nástroje (G41/G42) přizpůsobit dráhu pro najíždění a odjíždění nástroje na požadovanou

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

SIMATIC KA. 1. Systém. 1.1 Nastavení hodnot a programování

SIMATIC KA. 1. Systém. 1.1 Nastavení hodnot a programování SIMATIC KA Tento návod obsahuje přehled režimů a pracovních postupů řídicího systému SIMATIC KA s barevným širokoúhlým dotykovým displejem. 1. Systém Návod je určen pro všechna provedení strojů. Možnosti

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Práce s binárními soubory. Základy programování 2 Tomáš Kühr

Práce s binárními soubory. Základy programování 2 Tomáš Kühr Práce s binárními soubory Základy programování 2 Tomáš Kühr Binární soubory Mohou mít libovolnou strukturu Data jsou uložena ve stejné podobě jako v paměti za běhu programu Výhody: Pro uložení je potřeba

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 8 _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B O D Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více