Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů."

Transkript

1

2 Galaxie v chaosu... Terranům se v Koprulu sektoru dařilo, třebaže byli navždy odloučeni od svého domova na Zemi a třebaže vedli války o ztenčující se zdroje. Prosperovali a začali osídlovat nové planety. Záhadní Protossové, pokročilá a sofistikovaná rasa z planety Aiur, z dálky potají pozorovali nově se objevivší rasu Terranů. Poté se draví Zergové vynořili z prázdnoty vesmíru. Zergové rychle zamořili a vyhladili terranskou planetu Chau Sara. Zděšeni agresivní povahou a smrtícími vlastnostmi této nové neznámé rasy, si Protossové rychle uvědomili, že Zergové jsou jednoznačnou hrozbou všem živým tvorům v celé galaxii. Protossové udeřili silně. Bez váhání spálili Chau Saru na prach a zničili na ní všechno živé, jak Zergy, tak i Terrany. Naneštěstí se pár dní po vybombardování Chau Sary objevily na sousední planetě Mar Sara příznaky zamoření Zergy. Přechozí likvidace Chau Sary neměla žádný význam. Po staletích izolace a vnitřních bojů se Terrané střetli se dvěmi mimozemskými rasami, které měly evidentní zájem na vyhlazení jejich rasy. Chaos i válka se rozšířily do celé galaxie. Arcturus Mengsk, dlouholetý revoluční vůdce, se chopil příležitosti, kterou mu poskytl vzniklý zmatek. Zničil Terranskou konfederaci a jmenoval se císařem nově vzniklého Terranského dominia. Bývalý konfederační šerif, Jim Raynor, jeden z přeživších jedinců zergského útoku a následné protosské sterilizace Mar Sary, se vydal svou vlastní cestou, když byl zrazen jak Konfederací, tak i Dominiem. Skupina uprchlíků a podobných přeživších jako on se pod jeho vedením vydala vstříc nejisté budoucnosti. Exekutor Tassadar, Veletemplář zodpovědný za zničení Chau Sary, se trápil výčitkami svědomí a nejistotou. Uzavřel heretické spojenectví s Temnými templáři vyhnanými Protossy, kteří odmítli moudrost a toleranci Konkláve. Společně hledali způsob jak skoncovat se zergskou hrozbou a jak ochránit Protossy. Konkláve proto vyslalo do téhož sektou Judikatora Aldarise. Aldaris, coby věrný člen vládnoucí kasty, byl pověřen sterilizací Zergů, nalezením uprchlého Tassadara a jeho vydáním spravedlnosti. Mezitím se zergský Roj rozdělil na dvě části. Sarah Kerriganová, kdysi psionicky nadaný terranský Duch (Ghost) ve službách Arctura Mengska, se znovu zrodila jako zergská Královna čepelí. Sarah se vzbouřila proti otroctví pod zergským Nadvědomím, ujala se vedení části zergského Roje a hledala pomstu za svou zradu a opuštění od svých bývalých soukmenovců. Královna čepelí zaútočila na všechny, kteří jí stáli v cestě na Terrany, Protossy i Zergy. V galaxii Starcraftu je jistá jen jedna věc. Bude válka.

3 Cíl hry Galaxie Starcraftu je ovládána třemi jedinečnými a mocnými rasami: přizpůsobivými Terrany, tajemnými Protossy a dravými Zergy. Tato krabice obsahuje dvě různobarevné frakce každé rasy což představuje dohromady 6 frakcí (pro 6 hráčů). Frakce (pojmenované po svých vůdcích) a jejich rasy jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem: Vůdce/Frakce Rasa Barva Jim Raynor Terran Modrá Arcturus Mengsk Terran Červená Tassadar Protoss Žlutá Aldaris Protoss Oranžová Královna čepelí Zerg Růžová Nadvědomí Zerg Zelená V deskové hře Starcraft představují jednotliví hráči (kterých může být až 6) vůdce těchto frakcí. Bojem, správou zdrojů a pomocí diplomacie se hráči snaží o dobytí důležitých oblastí planet, aby tak jejich frakce (a pouze ona) ovládla celý hvězdný svět. Hlavní dění deskové hry Starcraft se odehrává na planetách, které tvoří herní plochu (galaxii). Některé části planet poskytují svým vlastníkům zdroje plyn nebo minerály zatímco jiné zase poskytují vítězné body. Plyn a minerály slouží k nákupu nových jednotek, budov a technologií, zatímco vítězné body pomáhají hráčům dosáhnout vítězství. Každá z šesti frakcí může dosáhnout vítězství, pokud jako první splní jednu z následujících podmínek: a) získá 15 vítězných bodů, b) dosáhne speciálního vítězství, specifického pro každou frakci, c) zlikviduje všechny ostatní (hrající) frakce Pokud žádná z frakcí nedosáhne při skončení hry některé z těchto podmínek, pak vyhrává frakce s nejvyšším počtem dosažených vítězných bodů. 3

4 Herní součásti tato kniha pravidel 180 plastikových figurek složených z 2 sad terranských figurek, kde každou tvoří: 6 Mariňáků (Marines) 3 Plamenometčíci (Firebats) 3 Duchové (Ghosts) 3 Supové (Vultures) 3 Goliáši (Goliaths) 3 Obléhací tanky (Siege tanks) 3 Přízraky (Wraiths) 3 Vědecké lodě (Science vessels) 3 Bitevní křižníky (Battlecruisers) 2 sad zergských figurek, kde každou tvoří 9 Zerglingů (Zerglings) 6 Hydralisků (Hydralisks) 3 Ultraliskové (Ultralisks) 3 Královny (Queens) 3 Prznitelé (Defilers) 3 Metly (Scourges) 3 Mutaliskové (Mutalisks) 3 Strážci (Guardians) 2 sad protosských figurek, kde každou tvoří 6 Zealotů (Zealots) 3 Draci (Dragoons) 3 Veletempláři (High Templars) 3 Archoni (Archons) 3 Plenitelé (Reavers) 3 Zvědové (Scouts) 3 Rozhodčí (Arbiters) 3 Nosiči (Carriers) 12 planet 15 normálních navigačních cest 12 prostorových navigačních cest (6 větších zakončení a 6 menších) 1 počítadlo vítězných bodů 6 žetonů (jednotlivých frakcí) pro označení dosažených vítězných bodů 6 schémat jednotlivých frakcí 6 referenčních tabulek 1 žeton prvního hráče 36 žetonů standardních příkazů (6 pro každou frakci) 18 žetonů speciálních příkazů (3 pro každou frakci) 36 žetonů základen (6 pro každou frakci) 90 žetonů dělníků (15 pro každou frakci) 42 žetonů transportů (7 pro každou frakci) 40 žetonů budov (6 pro každou frakci Protossů a Zergů, 8 pro každou frakci Terranů) 38 žetonů modulů (4 pro každou frakci Zergů, 7 pro každou frakci Protossů a 8 pro každou frakci Terranů) 12 žetonů startovních planet (pro tvorbu galaxie) 20 žetonů vyčerpání 26 karet zdrojů 108 bojových karet (18 pro každou frakci) 126 karet technologií (22 pro každou frakci Zergů, 20 pro každou frakci Protossů, 21 pro každou frakci Terranů) 70 karet událostí (25 karet událostí 1. fáze, 25 karet událostí 2. fáze a 20 karet událostí 3. fáze) 4

5 Přehled herních komponent Následující část textu stručně popisuje a ukazuje jednotlivé komponenty deskové hry Starcraft. Vojenské jednotky Plastikové figurky mají v deskové hře Starcraft 6 různých barev, které odpovídají barvám 6 frakcí (které potažmo představují 3 rasy světa Starcraft). Tyto figurky představují vojenské jednotky, které si hráči mohou během hry vyrobit ve svých základnách. Tato pravidla se odkazují na plastikové figurky jako na jednotky. Planety Tyto kulaté komponenty představují důležité planety galaxie a tvoří herní plochu deskové hry Starcraft. Každá planeta se skládá z několika oblastí, přičemž každá oblast poskytuje hráči, který ji ovládá, buď vítězné body, minerály, nebo plyn. Počítadlo vítězných bodů a žetony pro jejich zaznamenávání Pokud by hráč přesáhl počet 15 vítězných bodů, tak otočí svůj žeton rubem nahoru a dál pokračuje v pohybu po počítadle, aby tak naznačil, že jeho stávající množství vítězných bodů je 15 + číslo, které momentálně označuje poloha jeho žetonu vítězných bodů. Počítadlo vítězných bodů slouží k zaznamenávání počtu vítězných bodů, které každý hráč (frakce) během hry získává. Kdykoliv hráč získá jeden nebo více vítězných bodů, posune se jeho žeton vítězných bodů na počítadle vítězných bodů tak, aby ukazoval jeho novou (celkovou) hodnotu. Rub každého žetonu vítězných bodů je označen symbolem +15. Navigační cesty Tyto díly představují části vesmíru mezi jednotlivými planetami, přes které musí jednotky cestující z planety na planetu projít. Jakékoliv dvě planety propojené navigační cestou se považují za sousední. Prostorové navigační cesty Prostorové navigační cesty představují třírozměrnou povahu vesmíru. Ve hře se to projeví tím způsobem, že tyto komponenty vytvoří propojení mezi dvěma planetami (tedy tyto 2 planety pak budou spolu sousedit), třebaže tyto planety neleží na herní ploše fyzicky vedle sebe. Prostorová navigační cesta se skládá ze 2 částí, přičemž obě dvě mají stejnou barvu šipky a stejné číslo. Během přípravy hry je každé zakončení prostorové navigační cesty připojeno hráčem k jiné planetě. Během hry se mohou hráči 5

6 přesunovat z planety obsahující jedno zakončení prostorové navigační cesty na planetu obsahující druhé zakončení (téže) prostorové navigační cesty, a to stejným způsobem, jako by se přesouvali po normální navigační cestě. Stejně jako v případě normálních navigačních cest se dvě planety propojené prostorovou navigační cestou považují za sousední. Schéma frakce Každý hráč obdrží schéma frakce, za kterou bude hrát. Toto schéma obsahuje důležité informace o hráčově frakci, jako např. její speciální schopnosti, podmínku pro její speciální vítězství a údaje o různých typech jednotek, které může daná frakce vyrábět. Schéma frakce se také používá pro znázornění podoby hráčových základen. Během hry si hráči (do)kupují nové budovy a moduly a umísťují je na schéma své frakce. Žeton prvního hráče Referenční tabulky Referenční tabulky obsahují užitečné souhrny informací týkající se fungování jednotlivých žetonů příkazů, stejně jako podmínky pro speciální vítězství jednotlivých frakcí. Také jsou zde shrnuty statistiky a seznam průměrných hodnot útoku a zdraví jednotlivých jednotek (všech ras). Žeton prvního hráče slouží k označení hráče, který jedná během herního kola jako první a který se na konci každého kola předává dalšímu hráči. Žetony (standardních) příkazů a speciálních příkazů Stříbrné žetony příkazů představují tři různé typy příkazů, které mohou hráči provést: Stavění, Přesun a Výzkum. V každém kole pokládají hráči během fáze Plánování žetony příkazů na různé planety, které tvoří herní plochu. Žetony příkazů určují, jaké akce se smí během fáze Provádění daného herního kola provést na patřičných planetách. Barva pozadí žetonu příkazu (z obou stran) slouží k identifikaci frakce, které žeton patří. Žetony speciálních příkazů mají podobnou funkci jako jejich standardní protějšky, ale poskytují hráčům dodatečné schopnosti a výhody. Hráč může kdykoliv použít žetony standardních příkazů (stříbrná barva), zatímco žetony speciálních příkazů může použít až poté, co postavil ve své základně jistý typ modulů. Hráč může snadno rozeznat žetony speciálních příkazů podle jejich zlaté barvy. Žetony základen Tyto žetony představují na herní ploše základny jednotlivých frakcí. Když hráč postaví novou základnu, položí tento žeton do konkrétní oblasti na dané planetě. Základny jsou důležité, neboť představují průmyslové komplexy, ve kterých hráči vyrábí nové jednotky a ukládají zdroje z dané planety. Žetony dělníků Stejně jako v počítačové hře Starcraft je těžba a spotřeba zdrojů (plynu a minerálů) klíčovou součástí ekonomiky všech ras Starcraftu. Dělník představuje základní jednotku dané frakce pro těžbu a spotřebu jí dostupných zdrojů. 6

7 Žetony transportů Transporty jsou základními prostředky pro přepravu jednotek mezi planetami. Fungují doslova jako mosty mezi planetami, a umožňují tak jednotkám přesouvat se mezi sousedními planetami. Když hráč postaví nový transport, položí ho přímo na navigační cestu, která je připojená k planetě, na které byl transport postaven (tj. k planetě obsahující základnu, která postavila daný transport). Transporty nejsou vojenskými jednotkami a neúčastní se bitev. Transport je okamžitě zničen, pokud se ani na jedné planetě připojené k některému zakončení navigační cesty, na které transport leží, nenachází spřátelená základna. Žetony budov Na začátku hry jsou hráči omezeni ve výběru vojenských jednotek, které mohou ve svých základnách vyrobit. Během hry, jak hráči staví nové budovy a umísťují je na schémata svých frakcí, budou moci postavit další, nové, silnější a nebezpečnější jednotky při své cestě za vítězstvím. Žetony modulů Kromě budov si hráči mohou koupit pro své základny také moduly. Nové moduly se pokládají na hráčovo schéma frakce a poskytují mu různé výhody a bonusy v závislosti na typu zakoupeného modulu. Žetony startovních planet Každá planeta má svůj odpovídající žeton startovní planety. Tyto žetony slouží během přípravy hry k určení rozmístění planet (při tvorbě galaxie), které budou tvořit herní plochu. Žetony vyčerpání zdrojů Obr. niže: Strana žetonu vyčerpáno (červená) vlevo. Strana částečně vyčerpáno (žlutá) vpravo. Během hry se hráč může rozhodnout v dané oblasti planety pro vynucenou těžbu, aby z ní získal dodatečné zdroje. Pokud je daná oblast cílem vynucené těžby poprvé, je na ní položen žeton vyčerpání svou žlutou stranou znamenající částečně vyčerpáno. Pokud je daná oblast cílem vynucené těžby podruhé, žeton vyčerpání se otočí nahoru svou červenou stranou znamenající vyčerpáno jako připomínka, že tato oblast už nikomu až do konce hry neposkytne žádné zdroje. Karty zdrojů Pro každou oblast planety, která poskytuje plyn nebo minerály, je k dispozici odpovídající karta zdrojů. Když hráč vytěží z některé své oblasti (jeden) zdroj, musí položit jeden žeton svého dostupného dělníka na kartu zdrojů dotyčné oblasti a dát tak najevo, že jedna jednotka daného zdroje byla v tomto herním kole vytěžena. Pokud by se některá oblast stala částečně vyčerpanou (kvůli vynucené těžbě nebo z nějakého jiného důvodu), musí hráč obrátit kartu zdrojů dané oblasti její částečně vyčerpanou stranou nahoru. Pokud se některá oblast stane vyčerpanou, odstraní se její karta zdrojů ze hry a vrátí do krabice. Taková oblast už pak neposkytuje žádné zdroje. Obr. výše: Normální strana karty (vlevo) a Částečně vyčerpaná strana (vpravo). 7

8 Bojové karty Když se dvě frakce potkají v bitvě, použijí se k vyhodnocení výsledku jejich boje bojové karty. Každá frakce má svůj vlastní balíček bojových karet, ze kterého si hráč bere bojové karty. Útočné hodnoty a vlastnosti jednotlivých karet se u jednotlivých ras liší. Karty technologií Stejně jako v případě bojových karet má každá frakce svůj vlastní balíček karet technologií. Pokud hráči během hry investují zdroje do výzkumu technologií, mohou přesunout (vyzkoumané) karty technologií ze svého balíčku karet technologií do svého balíčku bojových karet. Karty technologií, které byly přidány tímto způsobem do balíčku bojových karet, se považují za bojové karty. Všimněte si, že karty technologií mají stejnou rubovou stranu jako bojové karty a že grafická podoba obou typů karet je téměř stejná. Na začátku hry je důležité, aby byly všechny bojové karty a karty technologií od sebe odděleny. Hráči by měli oddělit karty nesoucí symbol technologie od svých bojových karet a umístit tyto karty (technologií) do odděleného balíčku karet (technologií). Symbol technologické karty Karty událostí Karty událostí jsou taženy během hry a poskytují hráčům jedinečné příležitosti, dovednosti a schopnosti pro ovlivnění dění v celé galaxii. Rubová strana karty událostí zobrazuje buď jednu, dvě nebo tři planety a naznačuje tak, jestli je daná karta kartou událostí 1. fáze, 2. fáze nebo 3. fáze. Během přípravy hry, se sestaví balíček karet událostí tak, že karty 1. fáze jsou umístěny nahoře, karty 2. fáze uprostřed a karty 3. fáze jsou umístěny vespod balíčku. Typicky jsou karty událostí pozdějších fází silnější než karty událostí dřívějších fází. Balíček karet událostí slouží jako herní hodiny v tom smyslu, že poté, co je tažen určitý počet karet událostí 3. fáze, hra končí. 8

9 Důležité pojmy Až budete pročítat tato pravidla, bude se vám hodit znalost následujících pojmů: Jednotka: plastiková komponenta, která má jednu ze šesti barev. Všimněte si, že ačkoliv jednotka Zerglinga a Metly obsahuje 2 figurky (na jednom podstavci), považuje se stále za jednu jednotku. Spřátelený: Tento pojem se používá pro označení jednotek a dalších herních komponent, které patří stejné frakci jako je ta hráčova. Nepřátelský: Tento pojem se používá pro označení soupeře(ů), jejich jednotek a jejich dalších herních komponent. Oblast: Část planety. Každá oblast obsahuje buď plyn, minerály, nebo vítězné body. Navigační cesta: Oblast ve vesmíru propojující dvě planety. Taková oblast se považuje za společnou pro obě planety, mezi kterými se nachází. Když se tato pravidla odkazují na navigační cesty planety, míní se tím všechny navigační cesty, které jsou připojeny k dané planetě. Prázdná oblast: Oblast, která neobsahuje žádné jednotky ani základnu. Spřátelená oblast: Oblast, která obsahuje hráčovu vlastní základnu a/nebo jednu či více hráčových jednotek a přitom neobsahuje nepřátelskou základnu nebo nepřátelské jednotky. Hráči vždy ovládají své spřátelené oblasti. Nepřátelská oblast: Oblast, která obsahuje základnu a/nebo jednu či více jednotek patřících jinému hráči. Taková oblast je ovládána dotyčným soupeřem. Aktivní hráč: Hráč, který právě provádí některý svůj příkaz. Aktivní planeta: Planeta, na které se právě provádí příkaz. Rasa: Mohou být tři Zergové, Protossové nebo Terrané. Frakce: 6 různých stran, za které lze hrát deskovou hru Starcraft. Každá rasa má dvě frakce. Přesto mezi těmito dvěma frakcemi (stejné rasy) neexistuje žádný vztah (nejsou spojenci). Zničit: Pokud je jednotka, základna, transport nebo dělník zničen(a), je odebrán(a) ze hry a vrácen(a) do hráčovy oblasti nepoužitých komponent. Sousední: Dvě planety se považují za sousední, pokud jsou propojeny navigační cestou. Když se tato pravidla odkazují na sousední planetu, míní se tím sousední planeta vůči aktivní planetě. Vzájemná blízkost různých oblastí na planetě a skutečnost, že navigační cesty jsou některým oblastem na planetě fyzicky blíže než jiným, nemá ve hře význam. Jednotky se mohou přesunovat z libovolné oblasti planety do jakékoliv jiné oblasti (téže) planety. 9

10 Části planety 1) Štěrbina pro žeton navigační cesty 2) Symbol (počtu) vítězných bodů 3) Symbol limitu jednotek (v dané oblasti) 4) Symbol zdroje minerálů 5) Oblast pro pokládání žetonů příkazů 6) Jméno planety 7) Oblast (planety) 8) Symbol zdroje plynu Příprava hry Přípravy hry probíhá podle následujících kroků: 1) Výběr prvního hráče. Náhodně vyberte hráče, který dostane žeton prvního hráče. Tento hráč položí tento žeton před sebe na viditelné místo. Během hry bude hráč, který momentálně vlastní žeton prvního hráče, nazýván prvním hráčem. 2) Výběr frakcí. Počínaje prvním hráčem a následně po směru pohybu hodinových ručiček si každý hráč vybere frakci, za kterou bude hrát, a položí na stůl před sebe její schéma. Místo, kde leží schéma frakce, vymezuje střed herní oblasti daného hráče. Další možností je, že si hráči náhodně vyberou frakci, za kterou budou hrát. 3) Komponenty jednotlivých frakcí. Každý hráč si vezme z krabice všechny komponenty patřící jeho frakci. To znamená plastikové figurky, balíček bojových karet, balíček karet technologií, žetony příkazů, žetony základen, žetony dělníků, žetony transportů, žetony budov, žetony modulů (vše patřící hráčově frakci) a (obecnou) referenční tabulku. 4) Počítadlo vítězných bodů. Umístěte počítadlo vítězných bodů vedle hlavní herní oblasti a položte žetony vítězných bodů všech (zúčastněných) frakcí na symbol 0 na počítadle. 5) Žetony vyčerpání zdrojů. Položte žetony vyčerpání zdrojů na hromádku vedle hlavní herní oblasti tak, aby k nim měli všichni hráči snadný přístup. 6) Příprava balíčku karet událostí. Oddělte karty událostí 1., 2. a 3. fáze, vytvořte z nich 3 balíčky a každý z nich zamíchejte. Pokud hrajete hru s méně než 6 hráči, tak náhodně odeberte níže uvedený počet karet z balíčků karet událostí 1. a 2. fáze: 5 hráčů: odeberte 5 karet z balíčků karet událostí 1. fáze a 2. fáze (10 karet celkem) 4 hráči: odeberte 10 karet z balíčků karet událostí 1. fáze a 2. fáze (20 karet celkem) 3 hráči: odeberte 15 karet z balíčků karet událostí 1. fáze a 2. fáze (30 karet celkem) 2 hráči: odeberte 20 karet z balíčků karet událostí 1. fáze a 2. fáze (40 karet celkem) Odebrané karty vraťte do krabice, aniž byste se na ně dívali. Poté položte balíček karet událostí 3. fáze na stůl, na něj položte balíček karet událostí 2. fáze a na něj položte balíček karet událostí 1. fáze (viz obrázek vlevo) tímto způsobem se vytvoří balíček karet událostí pro hru. Umístěte balíček karet událostí vedle hromádky žetonů vyčerpání zdrojů. Během hry nebude tento balíček karet nikdy zamíchán. 10

11 Obrázek vpravo: Tři balíčky karet událostí (pro jednotlivé fáze). Nejprve odděleně (každá fáze zvlášť) a poté poskládané na sebe, tvořící konečný balíček karet událostí. 7) Příprava galaxie. Připravte galaxii podle postupu uvedeného níže v části Příprava galaxie. 8) Oddělení karet technologií od bojových karet. Pokud to ještě hráči neudělali, měli by nyní oddělit karty technologií své frakce od bojových karet. Oddělte stranou všechny karty se symbolem technologie, které pak vytvoří balíček karet technologií. Zbývající bojové karty pak tvoří hráčův balíček bojových karet. Hráči teď umístí své balíčky karet technologií na (do vyhrazené oblasti) na schématech svých frakcí. 9) Tažení bojových karet. Každý hráč zamíchá svůj balíček bojových karet a položí ho lícem dolů do své herní oblasti. Poté si každý hráč vezme 6 (vrchních) karet ze svého balíčku bojových karet, které bude mít k dispozici od začátku hry. Všimněte si, že hráč kterékoliv terranské frakce si bere 8 karet místo 6. Příprava galaxie Galaxie neboli herní plocha představuje v deskové hře Starcraft hlavní herní oblast. Skládá se z planet a navigačních cest, které planety propojují. Během přípravy galaxie určí každý hráč polohu 2 planet v galaxii a na jednu z těchto 2 planet umístí (svou) základnu. Příprava galaxie probíhá následovně: 1) Výběr planet. Buď umístěte všechny žetony startovních planet do neprůhledné krabice (pytlíku,..), nebo je rozložte na stůl (lícem dolů) a promíchejte. Pak, počínaje prvním hráčem si každý hráč vybere 2 žetony startovních planet, ukáže je ostatním a dostane 2 planety (odpovídající těmto 2 vybraným žetonům). Obr. výše: Žetony startovních planet 2) Vrácení nepoužitých komponent. Vraťte všechny žetony planet, tažené hráči, do krabice. Při hře méně než 6 hráčů vraťte do krabice také všechny nepoužité planety (spolu s jejich nepoužitými žetony a jejich odpovídajícími kartami zdrojů). Poté vraťte do krabice také všechny frakce (které se nezúčastní hry) spolu se všemi jejich komponentami. 3) První kolo rozmísťování planet. První hráč vybere jednu ze (svých) dvou planet a položí ji doprostřed stolu (herní plochy). Pokud chce, může na libovolnou oblast planety, kterou právě položil, položit spřátelenou (tj. svou) základnu. Poté si hráč sedící po jeho levici vybere jednu ze svých 2 planet. Tento hráč musí umístit tuto planetu tak, aby sousedila s už položenou planetou na stole. Může ji zorientovat podle libosti, za předpokladu, že nově položená planeta bude připojena k planetě, která už na stole leží. Použije (normální) navigační cestu, aby propojil obě planety. Tento hráč pak může, pokud chce, umístit svou základnu do libovolné oblasti planety, kterou právě položil. Tímto způsobem každý hráč, po směru pohybu hodinových ručiček, po prvním hráči 1) vybere jednu ze svých 2 planet a umístí (přidá) ji na stůl, 2) připojí ji k alespoň jedné další planetě, která už na stole ležela dříve, pomocí normální navigační cesty a 3) rozhodne se, jestli na (jím) pokládanou planetu umístí svou základnu nebo ne. 11

12 Jakmile jsou položeny alespoň 3 planety, mohou mít nově pokládané planety možnost připojit se k dalším, dříve položeným planetám. Pokud jsou 2 planety umístěny na stole tak, že by je mohla propojit normální navigační cesta, pak takováto navigační cesta musí být položena. Viz sekce Vynucené umístění navigační cesty níže. Jinými slovy, hráč může umístit svou planetu na stole kdekoliv a v jakékoliv orientaci, pokud je tato (planeta) připojena alespoň k jedné (další) planetě. Pokud po umístění planety může hráč připojit tuto planetu k další planetě(tám) pomocí normálních navigačních cest, musí to udělat. Poté, co každý hráč umístil jednu planetu jako součást galaxie, pokračujte následujícím krokem. 4) Druhé kolo rozmísťování planet. Druhé kolo rozmísťování planet se řeší obdobným způsobem jako první kolo, pouze se dvěma rozdíly: a) Poslední hráč, který pokládal planetu v předchozím kroku (tj. hráč sedící po pravici prvního hráče), nyní pokládá svou zbývající planetu jako první. Pak proti směru pohybu hodinových ručiček kolem stolu, umístí každý hráč svou zbývající planetu. Tímto způsobem první hráč položí první a poslední planetu v galaxii. Například při hře 4 hráčů bude pořadí hráčů (pokládajících planety) následující: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. b) Pokud hráč neumístil svou základnu na svou první planetu, musí ji umístit na svou druhou planetu. Tímto způsobem, jakmile proběhnou obě kola rozmísťování planet, bude mít každý hráč umístěnu svou základnu na jedné ze svých 2 planet. 5) Umístění prostorových navigačních cest. Každý hráč si vezme (jednu) prostorovou navigační cestu z hromádky nepoužitých komponent. Každá prostorová navigační cesta se skládá z 2 částí, majících stejnou barvu a číslo, takže každé hráč by si měl vzít odpovídající pár. Počínaje prvním hráčem a dále po směru pohybu hodinových ručiček musí každý hráč umístit oba konce (jedné) prostorové navigační cesty na stůl. Abyste umístil prostorovou navigační cestu, umístěte nejdříve větší zakončení této cesty, aby zapadlo do jakékoliv dostupné (prázdné) štěrbiny pro navigační cestu na jakékoliv planetě. Poté umístěte menší zakončení této (prostorové navigační) cesty tak, aby zapadlo do jakékoliv jiné dostupné (prázdné) štěrbiny pro navigační cestu na jakékoliv jiné planetě. Pokud už není dost volných štěrbin, aby hráč mohl umístit obě zakončení prostorové navigační cesty, žádné zakončení se nepokládá a hráč vrátí žeton prostorové navigační cesty do krabice, aniž by ho použil. Prostorové navigační cesty představují vertikální blízkost planet v třírozměrném prostoru (viz osy x, y a z v kartézské souřadné soustavě). V herní terminologii propojují dvě planety stejným způsobem jako normální navigační cesty. Důležité upozornění: Dvě zakončení téže prostorové navigační cesty nemohou být nikdy připojena k jedné a té samé planetě. Obrázek vlevo: Prostorové navigační cesty. -6) Rozdělení karet zdrojů. Každý hráč nyní dostane karty zdrojů všech oblastí, které se nacházejí na planetě, kam umístil svou základnu. Každý hráč by měl umístit tyto karty zdrojů vedle schématu své frakce, a to jejich normální (tj. ne žlutou) stranou nahoru. Zbytek karet zdrojů umístěte vedle hlavní herní oblasti. Obr. vpravo: Planeta a její odpovídající karty zdrojů. 7) Rozmístění startovních sil. Zadní strana schématu každé frakce obsahuje seznam a počet jednotek, transportů a dělníků, které hráč obdrží během tohoto kroku. Počínaje prvním hráčem a dále po směru pohybu hodinových ručiček, umístí každý hráč své startovní jednotky do libovolných oblastí na planetě, kam umístil svou základnu. 12

13 Zároveň musí každý hráč umístit svůj žeton transportu na libovolnou navigační cestu, která je připojena k planetě, na které je umístěna hráčova základna. (Hráč může umístit svůj transport buď na normální navigační cestu, nebo na prostorovou navigační cestu viz sekce Prostorové navigační cesty dále v textu.) Nakonec dostane každý hráč uvedený počet žetonů dělníků a umístí je do svého banku dělníků ve vyhrazené části schématu své frakce. Když hráč rozmísťuje své počáteční jednotky, nesmí nikdy překročit oblastní limit jednotek pro danou oblast planety (viz sekce Limity jednotek dále v textu). Tip (umístění základny) Obvykle byste měl umístit svou základnu na planetu s dostatkem minerálů, jelikož minerály jsou obecně důležitější než plyn alespoň v počátečních fázích hry. Měl byste se také snažit umístit svou základnu do oblasti, která poskytuje vítězné body, neboť zdroje z prázdných oblastí planety získáte, pokud jste jediným hráčem se základnou na dané planetě, ale vítězné body získáte pouze, pokud budete mít v dané oblasti základnu (nebo jednotky). Vynucené umístění navigačních cest Obrázek výše: Uspořádání planet tak, jak jsou rozmístěny na stole, určuje, jak mají být položeny navigační cesty, aby je propojily se sousedními planetami. Dva výše uvedené příklady ukazují správné propojení planet poté, co byla přidána planeta Chau Sara. V příkladu č. 1 (vlevo) musí být položeny 2 navigační cesty, zatímco v příkladě č. 2 (vpravo) se položí jen jedna. 13

14 Společná herní oblast 1) Planeta 5) Balíček karet událostí 2) Normální navigační cesta 6) Počítadlo vítězných bodů s žetony frakcí 3) Prostorová navigační cesta 7) Žetony vyčerpání zdrojů 4) Balíček karet zdrojů 8) Počáteční základna a startovní jednotky jednoho hráče 14

15 Herní oblast hráče 1) Žetony příkazů 6) Žetony budov 11) Schéma frakce 2) Žetony základen 7) Plastikové figurky 12) Karty zdrojů 3) Žetony dělníků 8) Hromádka použitých bojových karet 13) Balíček karet technologií 4) Žetony transportů 9) Bank dělníků 5) Žetony modulů 10) Balíček bojových karet Herní kolo Desková hra Starcraft se skládá z několika herních kol nebo jednoduše kol. Během každého kola hráči naplánují své příkazy, poté je provedou a nakonec zkontrolují dosažené výsledky. Herní kolo je rozděleno do 3 fází: 1) fáze Plánování (Planning phase) 2) fáze Provádění (Execution/Action phase) 3) fáze Přeskupení (Regrouping phase) Během fáze Plánování se hráči střídají při pokládání (svých) příkazů lícem dolů na planety. Hráči vybírají mezi příkazy pro Přesun, Stavění a Výzkum viz sekce Příkazy dále v textu. Jakmile každý hráč položil celkem 4 (své) příkazy, hra pokračuje fází Provádění. Během fáze Provádění provádí hráči své příkazy (střídavě, každý hráč jeden svůj příkaz), které umožní buď přesun jednotek, výrobu nových jednotek a zakoupení nadstaveb pro základny, nebo vývoj nových technologií, v závislosti na typu příkazu, který provedli. Poté, co byly provedeny všechny příkazy (všech hráčů), které byly položeny během fáze Plánování, pokračuje hra fází Přeskupení. 15

16 Fáze Přeskupení se odehrává na konci každého herního kola. Během této fáze dostane každý hráč znovu k dispozici své dělníky (které rozmístil na karty zdrojů), obdrží karty zdrojů nově získaných oblastí a získá vítězné body za každou oblast vítězných bodů, kterou ovládá. Během této fáze také hráči kontrolují, zda některá frakce nedosáhla vítězství. Následující část textu popisuje a vysvětluje kroky každé z těchto 3 fází podrobněji, poskytuje přehled nad průběhem hry a popisuje, jak jsou spolu navzájem provázány různé herní elementy. Podrobnější pravidla, např. jak postupovat při vykonávání jednotlivých příkazů nebo jak řešit souboj, budou následovat později. Fáze Plánování Během fáze Plánování (postupně) umístí každý hráč na planety (tvořící herní plochu) přesně 4 příkazy. Začíná první hráč. Potají vybere jeden ze svých žetonů příkazů a položí ho lícem dolů do oblasti pro příkazy na zvolené planetě. Žeton příkazu by měl být položen tak, aby zamezil soupeřům poznat, o jaký typ příkazu se jedná. Poté, co první hráč umístil svůj první příkaz, umístí hráč po jeho levici jeden (svůj) příkaz, a tímto způsobem to pokračuje dále po směru pohybu hodinových ručiček, dokud všichni hráči neumístí jeden (svůj) příkaz. Jinými slovy, fáze Plánování se skládá ze čtyř cyklů a během každého z nich každý hráč umístí (jeden) příkaz na herní plochu (počínaje prvním hráčem a dále po směru pohybu hodinových ručiček). Následující pravidla řídí umísťování příkazů: 1) Hráč může umístit příkaz pouze: a) na planetu, která obsahuje alespoň jednu jeho jednotku nebo základnu, nebo b) na planetu, která sousedí s planetou, obsahující alespoň jednu jeho jednotku nebo základnu. 2) Pokud si hráč přeje umístit příkaz na planetu, kde už byl nějaký příkaz(y) položen(y) (ať už jinými hráči nebo samotným hráčem), musí položit (tento) nový příkaz na posledně položený příkaz z dříve položených příkazů a vytvořit tak dávku příkazů (viz sekce Dávka příkazů dále v textu). Neexistuje žádné omezení ohledně počtu příkazů, které mohou být umístěny do dávky příkazů. 3) Jakmile byl příkaz položen, už se na něj (na jeho lícovou stranu) nesmí nikdo podívat, dokud nebude proveden během fáze Provádění. Hráčům je ale dovoleno, prohlédnout si rubovou stranu žetonu příkazu v dávce příkazů, aby viděli, které frakci daný příkaz patří, a aby viděli, v jakém pořadí byly příkazy položeny. 4) Hráč nemůže umístit (svůj) speciální příkaz, pokud nemá postavený (tj. umístěný na schématu své frakce už na začátku fáze Plánování) Výzkumný a vývojový modul. Jakmile každý hráč umístil 4 žetony příkazů, hra pokračuje fází Provádění. Tipy První příkaz umístěný do dávky příkazů bude vyhodnocen jako poslední (v této dávce příkazů, LIFO systém). Např. pokud se chcete přesunout na planetu a postavit na ní základnu, měl byste nejprve položit do dávky příkazů (na oné planetě) příkaz pro Stavění a teprve potom umístit do této dávky příkazů příkaz pro Přesun. Kvůli způsobu, jakým funguje dávka příkazů, může být nevýhodné být prvním hráčem (v daném herním kole). To je způsobeno tím, že pokud umístíte svůj příkaz, ostatní hráči mohou umístit (své) příkazy na ty vaše, zablokovat vás a zabránit vám tak v provedení vašeho příkazu (tj. oddálit jeho provedení). 16

17 Schéma frakce 1) Jméno frakce 6) Oblast pro balíček karet technologií 2) Podmínka pro spec. vítězství dané frakce 7) Trvalé zdroje 3) Schopnosti rasy 8) Oblast pro moduly 4) Oblast nedostupných dělníků 9) Informační ikony o jednotkách 5) Oblast banku dělníků 10) Oblast pro budovy Fáze Provádění Během fáze Provádění se hráči střídají v provádění příkazů, počínaje prvním hráčem a dále po směru pohybu hodinových ručiček. Aby mohl první hráč provést příkaz, musí vybrat jeden ze svých příkazů nacházející se na vršku některé dávky příkazů (tj. některý viditelný příkaz). Poté ho ukáže ostatním, provede ho, odebere ho z (dané) planety a vrátí ho do své herní oblasti. Poté hráč po jeho levici udělá totéž, a tímto způsobem to pokračuje dál po směru pohybu hodinových ručiček do té doby, než jsou provedeny všechny položené příkazy. Pokud je to možné, musí hráč, když je na řadě, provést svůj příkaz hráčům není dovoleno vynechat (ignorovat) možnost provést svůj příkaz. Podrobnější informace o provádění jednotlivých typů příkazů viz sekce Příkazy dále v textu. 17

18 Možnost tažení karty událostí Poté, co si hráč vybral některý (svůj) příkaz a ukázal ho, může si místo provedení konkrétní schopnosti tohoto příkazu vybrat možnost vzít si kartu událostí. V takovém případě hráč odebere daný příkaz z planety (a vrátí ho do své herní oblasti), aniž by ho provedl, a místo toho si vezme kartu událostí z balíčku karet událostí. Kdykoliv si hráč bere kartu událostí, pokládá ji před sebe lícem dolů, aniž by se na ni podíval. Doporučujeme, aby si ji hráč (částečně) zastrčil pod schéma své frakce jako připomínku, že se na tuto kartu nesmí podívat až do specifického kroku ve fázi Přeskupení. Blokované příkazy Hráč může provést pouze takový příkaz, který je dostupný (tedy viditelný) na vršku některé dávky příkazů. Pokud hráč nemůže provést příkaz, protože všechny jeho příkazy na herní ploše jsou zakryty příkazy jeho soupeřů, takový hráč je blokován. Pokud taková situace nastane, tak si tento hráč vezme jednu kartu událostí (a dodrží pravidla uvedená v sekci Možnost tažení karty událostí výše) a ve hře pokračuje hráč sedící po jeho levici. Jakmile hráč provedl (během daného herního kola) všechny 4 své příkazy, už se nadále nepovažuje za blokovaného. Tzn., že pokud je na hráči řada, aby provedl příkaz, ale tento hráč už všechny své 4 příkazy provedl, takový hráč už si nebere kartu událostí a jeho tah se přeskočí. Tip Protože může být obtížné přesně předvídat, kdy přijdou vaše příkazy na řadu (v rámci dávky příkazů), budete čas od času nucen provést příkaz, který vám přinese minimální, ne-li žádný užitek. Pokud se vám taková věc přihodí, je zřejmě lepším řešením tažení karty událostí než provedení dotyčného příkazu. Dávka příkazů Když hráči umísťují žetony příkazů do oblasti pro příkazy na planetách během fáze Plánování, pokládají je na sebe (do sloupce), a vytváří tak dávku příkazů. Když je hráč během fáze Provádění na řadě, může provést jeden svůj příkaz, ale pouze takový, který je na vršku některé dávky příkazů (tzn. je viditelný). Jakmile hráč dokončí provádění svého příkazu, je tento (příkaz) odstraněn z dávky a vrácen do hráčovy herní oblasti (přičemž odkryje další příkaz, nacházející se v dávce pod ním, pokud tam nějaký je). Tímto způsobem bude první příkaz umístěný do dávky příkazů posledním příkazem provedeným v této dávce. Jinými slovy, příkaz nemůže být proveden dříve, než budou provedeny všechny příkazy nacházející se (v dávce) nad ním. Dávka příkazů v deskové hře Starcraft představuje velmi důležitý koncept a hráči se ho (s narůstajícími zkušenostmi) naučí využívat ke svému prospěchu. Například jednou strategickou možností je umístit svůj příkaz na příkaz soupeře jednoduše proto, abyste mu po jistou dobu zabránil v provedení jeho příkazu. Důležité upozornění: Pamatujte si, že hráči mohou umísťovat příkazy pouze na planety, na kterých mají základnu a/nebo jednotky, nebo na planetu sousedící s planetou, na které mají základnu a/nebo jednotky. 18

19 Fáze Přeskupení Během každé fáze Přeskupení provádějí hráči následující kroky: 1) Zničení základen a transportů. Během tohoto kroku si všichni hráči zároveň ověří následující podmínky: Zaprvé, pokud má nějaký hráč svou jednotku v oblasti obsahující nepřátelskou základnu, pak je tato základna zničena. Dále, pokud jakýkoliv transport na kterékoliv navigační cestě nemá alespoň jednu spřátelenou základnu na některé z obou planet, které tato navigační cesta propojuje, je tento transport zničen. 2) Ztráta karet zdrojů. Aby se hráč vyhnul ztrátě karet zdrojů, které doposud získal, musí pro každou kartu zdrojů, kterou vlastní, splnit následující dvě podmínky: Na dotyčné planetě musí mít základnu. Pokud ji nemá, přichází o všechny karty zdrojů na dané planetě (které má). Oblast, odpovídající každé kartě zdrojů, nesmí obsahovat nepřátelskou jednotku nebo nepřátelskou základnu. Pokud obsahuje, pak hráč ztrácí kartu zdrojů pro danou oblast. Pokud hráč přijde o kartu zdrojů (protože nesplňuje obě výše uvedené podmínky), vrátí ji zpátky do balíčku karet zdrojů. Důležité: Pokud jsou na kartě zdrojů umístěni dělníci (v tomto kroku fáze Přeskupení), jsou okamžitě zničeni. 3) Získání karet zdrojů. Na každé planetě, kde má hráč základnu, získává kartu zdrojů za každou spřátelenou oblast na této planetě (pokud už takovou kartu nemá). Pokud je hráč jediným hráčem, který má základnu na dané planetě, získává karty zdrojů všech prázdných oblastí (zdrojů) této planety. Pokud hráč získá kartu zdrojů, položí ji vedle schématu své frakce její nevyčerpanou (tj. ne žlutou) stranou nahoru. Pokud ale hráč získá kartu zdrojů, která odpovídá částečně vyčerpané oblasti, položí ji její částečně vyčerpanou (žlutou) stranou nahoru. Tip Pokud nepřítel postaví základnu na planetě, kde jste dříve získal karty zdrojů prázdných oblastí, podržíte si kontrolu nad těmito zdroji, dokud nepřítel nepřevezme kontrolu nad těmito oblastmi. 4) Znovuzískání dělníků. Hráči přesunou všechny své dělníky z oblasti nedostupných dělníků na schématu své frakce a všechny dělníky z karet zdrojů (včetně dělníků přiřazených k trvalým zdrojům na schématech svých frakcí) do oblasti banku dělníků na schématech svých frakcí. Tito dělníci budou v dalším herním kole znovu schopni těžit zdroje. Obrázek vlevo: Během kroku Znovuzískání dělníků hráči přesouvají dělníky ze svých karet zdrojů a trvalých zdrojů (a také z oblasti nedostupných dělníků) do své oblasti banku dělníků. Obrázek níže: Ikona vítězných bodů. 5) Získání vítězných bodů. Většina planet má (alespoň) jednu oblast poskytující vítězné body tomu, kdo ji ovládá. Taková oblast je označena ikonou vítězných bodů (viz obr. vpravo). Počet vítězných bodů, které daná oblast poskytuje, je vyjádřen číslem uvedeným v této ikoně. Během tohoto kroku získá každý hráč tolik vítězných bodů, kolik činí součet vítězných bodů všech oblastí, které ovládá. 19

20 6) Kontrola dosažení normálního vítězství. Pokud jeden nebo více hráčů nashromáždilo 15 či více vítězných bodů, hra končí a jeden z hráčů vyhrává (blíže viz část Vítězství ve hře ). Pokud žádný hráč nenashromáždil alespoň 15 vítězných bodů, pokračujte dalším krokem fáze Přeskupení. 7) Kontrola dosažení speciálního vítězství. Zkontrolujte, zda někteří hráči nedosáhli splnění podmínky pro své speciální vítězství. Pokud ano, hra končí a je určen vítěz (viz část Vítězství ve hře ). Pokud žádný hráč nedosáhl splnění podmínky pro své speciální vítězství, pokračujte dalším krokem fáze Přeskupení. 8) Zahrání karet událostí. Hráči si nyní zároveň (a potají) přečtou karty událostí, které během fáze Provádění tohoto herního kola získali (a umístili do své herní oblasti textem dolů). Poté po směru pohybu hodinových ručiček počínaje prvním hráčem, může každý hráč pokud chce vybrat a provést jednu ze svých karet událostí. Poté co hráč provedl svou kartu událostí (nebo se rozhodl, že žádnou neprovede), ukáže své zbývající karty událostí a odloží je na hromádku bez dalšího efektu. Poté co byla provedena karta událostí, je odhozena (discarded), pokud (karta) přímo neříká hráči, aby ji umístil do své herní oblasti. Takové karty jsou položeny vedle hráčova schématu frakce a mohou být použity v ten okamžik, jaký je na nich specifikován. Všimněte si, že hráči, kteří si vytáhli karty událostí The end draws near (Konec se blíží), musí tyto karty vybrat k zahrání během tohoto kroku a odhodit všechny ostatní tažené karty událostí. Při té vzácné situaci, kdy by si jeden hráč vytáhl více než jednu kartu The end draws near, zahraje je (postupně) všechny, třebaže normálně je povoleno provést jen jednu kartu událostí za herní kolo. Důležité: Po zahrání karty událostí The end is near, není tato karta odhozena na hromádku použitých karet (událostí), ale je položena vedle herní plochy, kde představuje upozornění (varování), že se hra blíží k závěru. Pokud je tímto způsobem zahráno (položeno) 2 či více karet typu The end draws near ke konci tohoto kroku, hra končí. Viz část Koncové vítězství pro podrobnosti k určení vítěze za této okolnosti. 9) Odhození bojových karet. Během tohoto kroku musí každý hráč odhodit tolik bojových karet (dle vlastního výběru), aby mu jich v ruce zůstalo jen tolik, kolik činí jeho limit ruky (hand limit). Normálně má hráč limit 6 bojových karet. Hráči, hrající za některou z terranských frakcí mají tento limit zvýšený na 8 karet (jak je uvedeno ve schématech terranských frakcí). Všimněte si, že některé speciální schopnosti (jako třeba karty událostí) mohou tento limit ještě dále zvýšit. Také si všimněte, že tento limit bojových karet se vztahuje pouze na karty, která hráč drží v ruce během tohoto kroku fáze Přeskupení. Karty, které byly umístěny do hráčovy herní oblasti (jako třeba některé karty technologií), se do tohoto limitu nepočítají. 10) Předání žetonu prvního hráče. Hráč, který měl dosud žeton prvního hráče, ho předá hráči po své levici. 20

21 Zničení základny a transportu 1) Během kroku č. 1 ve fázi Přeskupení si každý hráč zkontroluje, zda nemá některé své jednotky v oblasti obsahující nepřátelskou základnou. Poněvadž zelený hráč má svého Ultraliska v oblasti obsahující základnu červeného hráče, je tato základna okamžitě zničena. 2) Po zničení základen si každý hráč zkontroluje, zda každý jeho transport má základnu alespoň na jedné sousedící planetě. Jelikož základna na Heliu byla zničena, transport červeného hráče (mezi planetami Helios a Torus) je zničen (už nadále nesousedí se žádnou základnou). Druhý transport (sousedící s planetou Pridewater) není zničen, protože stále sousedí se základnou na Pridewater. Vítězství ve hře Existují 4 způsoby, jak může skončit partie deskové hry Starcraft: a) Normální vítězství: Jeden nebo více hráčů nashromáždí (alespoň) 15 vítězných bodů během kroku č. 6 fáze Přeskupení. b) Speciální vítězství: Jeden nebo více hráčů dosáhne podmínky pro své speciální vítězství během kroku č. 7 fáze Přeskupení. c) Koncové vítězství: Byly zahrány alespoň 2 karty událostí typu The end draws near (Konec se blíží) a byly položeny do společné herní oblasti na konci kroku č. 8 fáze Přeskupení. d) Eliminační vítězství (nastává zřídka): Kromě jednoho hráče byli všichni ostatní (hráči) zničeni. Normální vítězství Hra okamžitě končí na konci kroku č. 6 fáze Přeskupení, pokud jeden nebo více hráčů nashromáždí 15 či více vítězných bodů. Poté hráč s největším množstvím vítězných bodů vyhrává. Pokud dva či více hráčů dosáhnou stejného množství vítězných bodů (a přitom mají alespoň 15 vítězných bodů), rozhodnou o vítězi následující podmínky: 1) Hráč s větším množstvím zdrojů (minerály a plyn) vyhrává. 2) Pokud i zde nastala shoda, pak vyhrává hráč, který ovládá více oblastí. 3) Pokud i zde nastala shoda, pak vyhrává hráč, který má ve hře více (postavených) základen. 4) Pokud i zde nastala shoda, pak vyhrává hráč, který má ve svém banku dělníků (na schématu své frakce) více dělníků. 5) Pokud by i zde nastala shoda, pak se tito hráči dělí o vítězství. Speciální vítězství Schéma každé frakce uvádí jedinečnou podmínku pro speciální vítězství dané frakce. Během kroku č. 7 fáze Přeskupení hra okamžitě končí, pokud některý hráč dosáhl podmínky svého speciálního vítězství. Daný hráč pak vyhrává. 21

22 Pokud dva či více hráčů dosáhnou během kroku č. 7 fáze Přeskupení (zároveň) podmínky svého speciálního vítězství, pak vyhrává ten hráč, který získal nejvíce vítězných bodů. Pokud dva či více hráčů dosáhnou podmínky svého speciálního vítězství a získali stejné množství vítězných bodů, použijte pravidla pro určení vítěze uvedená výše v odstavci Normální vítězství. Všimněte si, že podmínka pro speciální vítězství Aldarisovy frakce je v tomto pravidle výjimkou (viz část Aldarisovo speciální vítězství níže). Omezení na 3. fázi Většina podmínek pro speciální vítězství uvádí, že mohou nastat (pouze) během 3. fáze hry. To znamená, že kontrola pro (splněnou) podmínku speciálního vítězství má význam pouze tehdy, pokud je vrchní kartou balíčku karet událostí karta událostí 3. fáze (tj. karta s rubem zobrazujícím 3 planety). Pokud je vrchní kartou (tohoto balíčku) karta událostí 1. nebo 2. fáze, hra pokračuje normálně dál, i kdyby některý hráč jinak splnil podmínku pro své speciální vítězství. Koncové vítězství Na konci kroku č. 8 fáze Přeskupení hra okamžitě končí, pokud jsou ve společné herní oblasti vyloženy dvě (či více) karty The end draws near, a vyhrává hráč, který získal nejvíce vítězných bodů. Pokud dva či více hráčů dosáhnou stejného množství vítězných bodů, použijte pravidla pro určení vítěze uvedená výše v odstavci Normální vítězství. Pamatujte, že zahraná karta The end draws near zůstává po zbytek hry ve společné herní oblasti. Eliminační vítězství Pokud některý hráč nemá na herní ploše žádnou jednotku ani žádnou základnu, je okamžitě vyřazen ze hry. Vyřazený hráč se nemůže dožadovat žádné možnosti pro získání vítězství. Vyřazení hráči také nemohou umísťovat příkazy, hrát karty událostí nebo jiným způsobem ovlivňovat průběh a výsledek hry. Pokud má vyřazený hráč v některé dávce příkazů své příkazy, jsou tyto, jakmile přijdou na řadu při provádění dané dávky příkazům, zahozeny bez vyhodnocení. Tip Nenechte se vyřadit ze hry. Pokud vám zbývá už jen jediná základna, braňte ji do posledního dechu! Podmínka pro speciální vítězství Aldarisovy frakce Podmínka pro speciální vítězství Aldarisovy frakce (rasy Protossů) je výjimkou z podmínek speciálního vítězství, protože může být aktivována mimo krok č. 7 fáze Přeskupení. Podmínka pro toto speciální vítězství říká: Počet vítězných bodů, kterého musí dosáhnout všichni nepřátelští hráči, aby dosáhli normálního vítězství, se zvyšuje z 15 na 20 vítězných bodů. Pokud je zahráno dvě či více karet událostí typu The end draws near, Aldarisova frakce okamžitě vyhrává hru. Narozdíl od ostatních podmínek pro speciální vítězství, tato podmínka mění podmínky pro vítězství všech hráčů ve dvou ohledech: Zaprvé, pokud se hry účastní Aldarisova frakce, všichni hráči (kromě Aldarise) musí získat 20 vítězných bodů, aby dosáhli normálního vítězství, zatímco hráči Aldarise stačí získat pouze standardních 15 vítězných bodů. Zadruhé, pokud se hry účastní Aldarisova frakce, pouze hráč Aldarise může dosáhnout koncového vítězství. Pokud jsou totiž zahrány dvě (či více) karty The end draws near a Aldarisova frakce je ve hře, pak tato frakce vyhrává nehledě na to, kolik vítězných bodů mají ostatní hráči. Všimněte si, že podmínky pro speciální vítězství ostatních frakcí, stejně jako podmínky pro eliminační vítězství, nejsou nijak ovlivněny podmínkou pro speciální vítězství Aldarisovy frakce. 22

23 Zdroje K dosažení vítězství v deskové hře Starcraft je správa zdrojů stejně důležitá jako boj. Aby hráči dokázali rozdrtit své soupeře, musí posilovat své armády stavěním nových budov a vylepšováním svých základen. Hráči musí taktéž posilovat svou ekonomiku tím, že postaví další dělníky, zvýší svou mobilitu stavěním transportů a získají technologickou převahu nad svými protivníky zakoupením karet technologií. Hráči dosahují těchto věcí prováděním příkazů pro Stavění (Build orders) a pro Výzkum (Research orders). Přesnější popis jak provádět oba tyto příkazy, bude probrán dále v částech Příkaz pro Stavění a Příkaz pro Výzkum. Ještě než se pustíte do čtení oněch sekcí, bude nejlepší porozumět tomu, kolik stojí nové jednotky, vylepšení základen a mnoho dalších komponent, a jakým způsobem se získávají zdroje, kterými za toto všechno platíte. Cena uvedená ve zdrojích Postavení čehokoliv v deskové hře Starcraft vyžaduje zdroje. Množství zdrojů (cena), nutných pro postavení dělníka, transportu nebo jednotky je uvedeno na schématu dané frakce. Množství zdrojů (cena) nutných pro postavení základny, modulů a budov je uvedeno na zadní (rubové) straně žetonů těchto komponent. Množství zdrojů (cena) nutných pro vývoj nové technologie je uvedeno ve spodní části (v rozích) každé karty technologií. Spotřeba zdrojů Hráč platí cenu pomocí zdrojů tím způsobem, že přiřazuje své dělníky, aby těžili zdroje dostupné hráči. Toho docílí tak, že odebere dělníky ze svého banku dělníků a fyzicky je umístí na některou svou kartu zdrojů (nebo do oblasti trvalých zdrojů viz část Trvalé zdroje), ze které si přeje vytěžit zdroje. Za každého takto použitého dělníka hráč vlastně zaplatí jeden zdroj (jednu jednotku daného druhu zdroje) buď plynu nebo minerálů ať už za jednotku, základnu, budovu, modul nebo technologii, kterou si chce pořídit (postavit, vyrobit, vyzkoumat). Příklad: Protosský hráč, který právě provádí svůj příkaz pro Stavění, se rozhodl postavit jednoho Horlivce (který stojí 2 minerály). Odebere proto 2 dělníky ze svého banku dělníků a každého z nich umístí na zdrojovou kartu (2) minerálů a dá tak najevo, že vytěžil 2 minerály, aby zaplatil náklady na Horlivce. Důležité: Když hráči spotřebovávají zdroje, mohou umístit dělníky na svou libovolnou kartu zdrojů, ne jenom na ty, které se nachází na aktivní planetě. 23

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Hra o trůny: Desková hra

Hra o trůny: Desková hra Hra o trůny: Desková hra Hra pro 3 5 hráčů, autor Christian T. Petersen, na motivy bestselleru Georgea R.R. Martina A Song of Ice & Fire (Píseň ledu a ohně). Doba hraní: 2 4 hodiny. Vítejte ve Westeros

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA

Doom Rozšíření Děkujeme, že jsi si zakoupil rozšíření ke hře DOOM: DESKOVÁ HRA. Toto rozšíření rozvíjí hru DOOM: DESKOVÁ HRA Expansion Set PRAVIDLA POPLACH! POPLACH! POPLACH! DŮLEŽITÝ DODATEK! Hlášení veškerému personálu UAC. Identifikovaly se nové druhy útočníků. Tito noví útočníci mají mocné schopnosti a členové personálu by

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!!

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Bezvíček 2013 Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Úloha Užitečná práce (nejvýše 2 body) Po příchodu na Turniket

Více

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů

Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů Klášterní ekonomie ve středověku Ora et Laba obsahuje dvě sady pravidel se stejným obsahem: obecná pravidla pro rychlé naučení hry a detailní pravidla pro vyhledávání specifických otázek. Předtím, než

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Závěrečná práce studentského projektu OPPA

Závěrečná práce studentského projektu OPPA Závěrečná práce studentského projektu OPPA Desková hra - Závod o Afriku 1/18 2015 Matouš Fibrich, Jonatan Šercl, Josef Rais, Helena Krejčí, Anežka Šímová Prohlášení My, níže podepsaní, prohlašujeme, že

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava Ravensburger hry č. 21 162 3 Napínavé pronásledování pro 2 4 hráče ve věku od 6 99 let Autor: Michael Schacht Ilustrace: Michael Menzel, Thomas Haubold Design: Vera Bolze, DE Ravensburger Redakce: Monika

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene.

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. NEKROMANCERŮV OSTROV Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. Shrbená postava pádlovala pomocí staré lopaty

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více