Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014"

Transkript

1 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne /81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané /81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80. RM, konané dne /81 - Rada města: a) bere na vědomí plnění usnesení č. 342/26 ZM ze dne , b) ukládá předložit pracovní verzi Pravidel prodeje celých domů, případně bytových bloků, které mohou existovat jako samostatné bytové domy stávajícím nájemníkům v konkrétním bytovém domě. Z: OISOM, OTAJ T: RM /81 - Rada města: a) schvaluje právo stavby a zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 3179/5, k.ú. Radhoštěm za účelem prodloužení plynovodního řadu včetně výstavby jednotlivých přípojek k RD v lokalitě Kopaná za předpokladu splnění podmínek odboru investic a správy obecního majetku a podmínek odboru výstavby a územního plánování MěÚ stanovených při vydání příslušného stavebního povolení a při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oprávněný Ing. Stanislav Jurek, bytem Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 642 v zastoupení firmou 1.Moravské stavby, s.r.o., Erbenova 5, Ostrava-Vítkovice, IČ , b) schvaluje právo stavby a zřízení služebnosti inženýrských sítí pro stavbu Rozšíření parkoviště u závodu Continental Frenštát p. R.-P3 na pozemcích p.č. 2798/41 a p.č. 2798/2, k.ú. Radhoštěm dle předložené projektové dokumentace a za předpokladu splnění podmínek odboru investic a správy obecního majetku a podmínek odboru výstavby a územního plánování MěÚ stanovených při vydání příslušného stavebního povolení a při uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oprávněný Continental Automotive Czech Republic s. r. o., Hradecká 1092, Jičín, Valtické Předměstí, IČO /81 - Rada města: a) bere na vědomí, že byt č. o velikosti 3+1 v domě č. p. na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm je i po skončení nájmu dočasně užíván (do doby vyřešení pohledávek k bytu - poplatků z prodlení) bývalými nájemci bytu, P.a K. K.; b) schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu a po vydání rozsudku soudu s nabytím právní moci podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. o velikosti 0+1 v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm T.P., nar /81 - Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv: a) k bytu o velikosti 0+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem L.Č., nar., Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě, že jmenovaný odmítne nájemní smlouvu uzavřít, dalším nájemcem bude žadatelka V.S., nar., Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; b) k bytu o velikosti 1+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou M.H., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou URM

2 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Stávající byt č. o velikosti 0+1 na ulici, který jmenovaná užívá, musí být vrácen do lhůty stanové odborem ISOM; c) k bytu o velikosti 1+1, č., v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou K.R., nar.,, Radhoštěm a F.K., nar., Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě, že jmenovaný odmítne nájemní smlouvu uzavřít, dalším nájemcem bude žadatel J.D. nar., Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m2/měsíc a bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; d) k bytu o velikosti 2+1, č., v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou L.F., nar., Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; e) k bytu o velikosti 2+1, č., v domě č. p., s žadatelkou Ž.T., nar.,, Frenštát pod Radhoštěm a J.M., nar., Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. Stávající byt č. o velikosti 1+1 na ulici, který jmenovaní užívají, musí být vrácen do lhůty stanové odborem ISOM; f) k bytu o velikosti 3+1, č., v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadateli P. M., nar., B.M., nar., V.M., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; g) k bytu o velikosti 2+1, č., v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem M.G., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc; h) k bytu o velikosti 1+1, č., v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem A.S., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě, že jmenovaný odmítne nájemní smlouvu uzavřít, dalšími nájemci budou žadatelé J.Š., nar., a J.Š., nar., Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc a bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; i) k bytu o velikosti 0+1, č., v domě zvláštního určení č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou T.H., nar.,,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,- Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude 1. náhradnicí žadatelka A.T., nar., Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,- Kč/1m 2 /měsíc; j) k bytu o velikosti 1+1, č., v domě zvláštního určení č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem F. S., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,- Kč/1m 2 /měsíc; k) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r.o., IČ , nám. Míru 20, Radhoštěm, uzavřít nájemní smlouvy v souladu s písm. a) až j) tohoto usnesení. 81. URM

3 1907/81 - Rada města: a) bere na vědomí zápis z 34. jednání bytové komise ze dne ; b) bere na vědomí návrhy bytové komise na přidělení bytů. 1908/81 - Rada města: a) odročuje vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavební akce Stavební úprava části místní komunikace na Závodí ve Frenštátě p. R. dle směrnice S pro zadávání zakázek kombinovaným způsobem, b) ukládá odboru ISOM, připravit vyhlášení jednotlivých veřejných zakázek (VZ) na zhotovitele stavebních akcí - VZ č. 1 - místní komunikace U Tírny včetně chodníku - VZ č. 2 - pěší komunikace Místecká, Dolní, A. Havleny, - VZ č. 3 - opravy schodiště ul. Nádražní u prodejny Hruška, Podříčí u domu č.p. 45 a a domu č.p. 110, - VZ č. 4 - oprava ploch autobusových zastávek zastávka Rožnovská vč. schodiště, zastávka Dolní ul. Z: OISOM T: c) ukládá odboru ISOM předložit stav řešení oprav místních komunikací schválených ZM Kopaná, Bezručova, Dvořákova, Martinská čtvrť Z: OISOM T: /81 - Rada města: a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Oprava obložení chodeb II. NP na ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm v souladu se směrnicí S , b) schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Jana Machková, Zdeněk Bartoš, náhradníci Ing. Petr Kubenka, Ing. Jan Janotka, Jiří Berger. 1910/81 - Rada města schvaluje uzavření třístranných smluv o zřízení věcného břemene v souladu s usnesením RM č. 907/39 ze dne a v souladu s důvodovou zprávou mezi: vlastníky dotčených pozemků, jako povinnými, poř. č. č. sml Katastrální území Parcela KN podíl/ SJM Vlastník Ulice Město PSČ Radhoštěm 1318/6 1/2 B. O Radhoštěm 1318/6 1/2 J. M Radhoštěm 2009/2 1 G. A Radhoštěm 2009/5 1 G. A RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jako oprávněným, - městem Radhoštěm, nám. Míru 1, Radhoštěm, IČ , jako investorem. 1911/81 - Rada města: 81. URM

4 a) bere na vědomí předložené žádosti o splátkový kalendář, žadatel Jana Vojtková, IČ , Kopaná 740, Radhoštěm a žadatel Radka Lisková, IČ , Školská čtvrť 1385, Radhoštěm b) schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu mezi: věřitelem městem Radhoštěm a dlužníkem Janou Vojtkovou, IČ , Kopaná 740, Radhoštěm, na celkovou dlužnou částku ,- Kč dle předloženého členění splátek. Stanovené měsíční úhrady budou spláceny počínaje měsícem květnem 2014 se splatností vždy k poslednímu dni daného měsíce až do úplného zaplacení dlužné částky pod sankcí ztráty výhody splátek v případě porušení dohody; věřitelem městem Radhoštěm a dlužníkem Radkou Liskovou, IČ , Školská čtvrť 1385, Radhoštěm, na celkovou dlužnou částku 2.410,- Kč dle předloženého členění splátek. Stanovené měsíční úhrady budou spláceny počínaje měsícem květnem 2014 se splatností vždy k poslednímu dni daného měsíce až do úplného zaplacení dlužné částky pod sankcí ztráty výhody splátek v případě porušení dohody; c) ukládá právníkovi města vypracovat dohodu o splátkách dluhu mezi: věřitelem městem Radhoštěm a dlužníkem Janou Vojtkovou, IČ , Kopaná 740, Radhoštěm, na celkovou dlužnou částku ,- Kč dle předloženého členění. V případě, že nedojde k podpisu dohody, bude předmětná pohledávka vymáhána soudní cestou; věřitelem městem Radhoštěm a dlužníkem Radkou Liskovou, IČ , Školská čtvrť 1385, Radhoštěm, na celkovou dlužnou částku 2.410,- Kč dle předloženého členění. V případě, že nedojde k podpisu dohody, bude předmětná pohledávka vymáhána soudní cestou. 1912/81 - Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o podnájmu zpevněných ploch ze dne (smlouva e.č. 1070/2013/OISOM) uzavřenou s nájemcem, Nikolou Pospíšilovou, Baška 420. IČ , a to dohodou k datu /81 - Rada města odročuje odstranění stromů na veřejném pohřebišti města Radhoštěm dle předloženého návrhu: borovice - 11 ks, lípa - 5 ks, jasan - 1 ks, jírovec - 1 ks, smrk 1 ks, thuje - 11 ks, cypřišek 3 ks, živý plot mezi pomníky 1ks. 1914/81 - Rada města schvaluje poskytnutí bezúplatného plnění ve prospěch nájemců hrobových míst č. 124/125/126 L. Z.,, ve výši 8.100,00 Kč a č. 138/139 T. L., ve výši 5.400,00 Kč ve formě zajištění opravy hrobových zařízení poškozených pádem stromu. 1915/81 - Rada města schvaluje v souladu s platnou směrnicí města o vyřazování majetku složení komise pro vyřazování majetku města, s platností od : - předseda vedoucí OFR - člen zastupitelstva města - vedoucí odborů MěÚ s výjimkou odboru tajemníka - vedoucí organizačních složek a ředitel městské policie - zástupci vedoucích: OFR, OISOM, OVVŠ, OSTS - informatici města - vedoucí městské knihovny - referent školství OVVŠ - referent OFR pověřený správou telekomunikačních služeb - referent OFR pověřený zpracováním návrhů na vyřazování majetku města. 1916/81 Rada města: 81. URM

5 a) schvaluje vyřazení majetku města, uvedeného v připojených přílohách návrhů, případně v návrzích č. 1/2014, 4/2014, 5/2014-příl.č.1, 6/2014, 7/2014-příl.č.1, 9/2014-příl.č.1, 10/2014, 11/2014, 13/2014, 14/2014, formou fyzické likvidace, a to odvozem na OSTS a následně do sběrných surovin nebo na skládku. Pořizovací cena tohoto majetku činí ,99 Kč, b) schvaluje vyřazení majetku města, uvedeného v připojených přílohách návrhů, případně v návrzích č. 5/2014-příl.č.2, 7/2014-příl.č.2, 9/2014-příl.č.2, 12/2014 formou prodeje prostřednictvím aukce na Minimální prodejní cena je stanovena v návrzích na vyřazení. U návrhu č.12/2014-pol.č.2,3 je doporučena minimální prodejní cena za cenu šrotu. Pořizovací cena tohoto majetku činí ,68 Kč. 1917/81 Rada města: a) schvaluje poskytnutí dotací v rámci PRA Pravidel pro poskytování dotací a finančních darů na rok 2014 a uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města s žadateli: organizace tis. Kč účel použití PROsbor, Kopaná 566, Frenštát pod Radhoštěm, IČ PROsbor, Kopaná 566, Frenštát pod Radhoštěm, IČ Hotelová škola, Radhoštěm, IČ ,0 3,0 2,0 náklady na pravidelné aktivity - doprava, pronájem místností, techniky, služby, materiál, provoz web stránek-doména na nákup stage piana (stojan, obal, pedál) a stojanu na noty pro sbormistry na organizaci adaptačního kurzu pro nové žáky školy (služby, materiál) b) schvaluje poskytnutí finančních darů v rámci PRA Pravidel pro poskytování dotací a finančních darů na rok 2014 a uzavření darovacích smluv s žadateli: organizace tis. Kč účel použití Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Mořkov, IČ Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s., Olomouc, IČ ,0 1,0 na 6. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, dne v Mořkově na podporu projektu nemocných dětí dětské onkologie a hematoonkologie ve Fakultní nemocnici v Olomouci 1918/81 - Rada města schvaluje: a) vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele akce Modernizace odborných učeben na ZŠ Tyršova ve Frenštátě p. R. stavební práce a pořadí vyhodnocených firem: 1. Severomoravská stavební společnost s. r. o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína, , IČ , za cenu ,- Kč bez DPH 2. TVAR STAV, s. r. o., Císařská 68, Nový Jičín, , IČ , za cenu ,- Kč bez DPH b) uzavření smlouvy o dílo s firmou Severomoravská stavební společnost s. r. o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína, , IČ za cenu ,- Kč bez DPH (tj ,- Kč včetně DPH). 1919/81 - Rada města bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky s názvem Dodávka nábytku pro modernizaci učeben základních škol ve Frenštátě p. R /81 - Rada města: 81. URM

6 a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace panelového sídliště II. etapa, Radhoštěm v nejbližším možném termínu, b) schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Bc. Lucie Cábová, Ludmila Žárská, náhradníci Ing. Jarmila Knězková, Ing. Hana Švecová, Dagmar Sazovská, c) schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Ing. Jan Janotka, Zdeněk Bartoš, JUDr. Petr Holášek, Bc. Lucie Cábová, náhradníci Ing. Hana Švecová, Petr Vašíček, Jiří Berger, Ing. Jarmila Knězková, Ing. Petr Kubenka. 1921/81 - Rada města schvaluje přijetí finančních darů poskytnutých městu Radhoštěm: č. sml. Smluvní strana Název smlouvy - účel Výše daru Odbor/OS 275/ / / / / / /2014 Karel Reček pohřební služba, Radhoštěm REMOSKA s.r.o., Radhoštěm Obec Kunčice pod Ondřejníkem Radek Krejčí Radhoštěm MoraviaPharm s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí TOBI SPORT s.r.o. Tichá L.A.BERNKOP 1883, a.s. Radhoštěm 349/2014 Aleš Tofel, Čeladná 350/ / /2014 EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o., Radhoštěm Ing. Tomáš Kuča, Orlová Poruba MUDr. Přemysl Norský Radhoštěm SCMVK SCMVK SCMVK Organizace akce Kulturní léto Věcný dar Ocenění nejlepších sportovců Věcný dar 3x dárkový poukaz sportovců Věcný dar nástěnný věšák sportovců sportovců sportovců sportovců sportovců 1922/81 - Rada města a) bere na vědomí předloženou zprávu o situaci na úseku přestupků; 2 000,- Kč OSMKS 5 000,- Kč OSMKS 1 000,- Kč OSMKS ,- Kč OSMKS 6 133,- Kč OVVŠ 1 500,- Kč OVVŠ 270,- Kč OVVŠ 1 000,- Kč OVVŠ 2 000,- Kč OVVŠ 2 000,- Kč OVVŠ 1 000,- Kč OVVŠ 81. URM

7 b) neschvaluje v současné době navýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o 1 zaměstnance pro odbor živností a přestupků. 1923/81 - Rada města stanovuje ve znění Změny č. 1/2014 závazných ukazatelů příspěvkové organizaci ASTRA, centrum volného času, Radhoštěm, příspěvková organizace IČ v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele pro rok 2014 dle přílohy v celkové výši ,- Kč. 1924/81 - Rada města povoluje výjimku v souladu s ustanovením 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z nejvyššího počtu žáků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, s účinností od školního roku 2014/2015 na 32 žáků pro třídu 4. A do doby oznámení úpravy počtu ředitelem školy. Zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 1925/81 - Rada města uděluje písemný souhlas zřizovatele, města Radhoštěm, příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 75-DO-030 podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v rámci projektu Záhuní jde Na zelenou s Nadací Partnerství, Údolní 33, Brno, IČ , bez nároku příspěvkové organizace na další finanční prostředky z rozpočtu města Radhoštěm v rámci tohoto projektu. 1926/81 - Rada města uděluje písemný souhlas zřizovatele, města Radhoštěm, příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín s uzavřením Smlouvy o partnerství, jejímž účelem je upravit vzájemnou spolupráci příjemce a partnerů, kteří společně realizují projekt RESTART v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, bez nároku příspěvkové organizace na další finanční prostředky z rozpočtu města Radhoštěm v rámci tohoto projektu. 1927/81 - Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy k obstarání záležitosti se snoubenci, dle neveřejné přílohy, za účelem úhrady nákladů spojených se sňatečným obřadem, který se bude konat mimo stanovené obřadní místo města schválené RM. 1928/81 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města: a) schválit veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Radhoštěm s obcí Lichnov; b) schválit veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Radhoštěm s obcí Bordovice. 1929/81 - Rada města: a) bere na vědomí zápis a usnesení komise prevence kriminality ze dne , b) ukládá řediteli městské policie vypracovat ekonomickou a organizační analýzu zřízení PCO, Z: ředitel MP T: c) schvaluje ocenění strážník roku 2013 pro Radomíra Štefelu za výborné pracovní výsledky při výkonu služby. 1930/81 - Rada města schvaluje program 32. zasedání ZM, které se koná URM

8 1931/81 - Rada města a) bere na vědomí informaci o průběhu projektu Beskydské nebe život v korunách stromů, b) bere na vědomí informaci o průběhu projektu Sportovní a volnočasové centrum ve Frenštátě pod Radhoštěm, c) bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu Stavební úpravy domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. 1932/81 - Rada města schvaluje právo užít znak města Radhoštěm společnosti Everesta s. r. o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, IČ za účelem vydání katalogu pro veřejnou správu na rok 2014/2015. Časové rozmezí použití znaku města je od do /81 - Rada města uděluje obecnou výjimku z OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností dle čl. 4 ve smyslu čl. 3 odst. 2 žadateli, - Lukáš KUREK, místo podnikání Ostrava Petřkovice, Šilheřovická 301/15, IČ , provozovna Restaurace na Střelnici, Radhoštěm, Střelniční /81 - Rada města pověřuje vedení města jednat o možném snížení nájemného stanoveného ve Smlouvě o nájmu pozemků ev.č.898/2012, uzavřené mezi městem Radhoštěm a Tělovýchovnou jednotou Slovan Radhoštěm, Tichá 557, Tichá, a poskytnutí dotace, za podmínky odstranění všech reklam OKD. T: RM Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 81. URM

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 85. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 19. 6. 2014 1996/85 - Rada města: a) schvaluje program 85. schůze rady města, konané 19. 6. 2014, b) bere na vědomí plnění usnesení 83. RM z 29. 5.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015.

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. 484/22 Rada města: a) bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 90. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 90. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 11. 9. 2014 2139/90 - Rada města a) schvaluje program 90. schůze RM, konané 11. 9. 2014, b) vyřazuje z programu bod č. 24f) Vyhlášení veřejné zakázky

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.10.2015 597/29/RM/2015 kontrolu plnění usnesení 28. RM z 23.9.2015 598/29/RM/2015

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané Usnesení 19. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 10. 6. 2015 419/19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané 10. 6. 2015. 420/19 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. RM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015. 7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Pavla Putirková

Pověřuje OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30. 4. 2015. 7. Uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Pavla Putirková Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.3.2015 1. Kalkulace ceny za odběr elektrické energie ze sítě veřejného osvětlení Dodatek č. 1 2015 ke Smlouvě o dodávce elektřiny č. P/014/2009.

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016 Usnesení ze 48. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2016 Kontrola usnesení 48/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 48/2. Rada města b e

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc;

Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 16. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 30. 4. 2015 335/16 Rada města schvaluje program 16. schůze RM, konané 30. 4. 2015, a přizvání Josefa Mati, Kamila Herůdka, Pavla Dostala a JUDr. Čeňka

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011

Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011 Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011 Přítomni: Mazuchová, Kindlová, Čížková, Šimáček, Záboj, Šnajberková Vlasák Omluveni: ------- Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Čížková Program: I.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/8/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 15/4/RM/2016 - bod 1) a 2), 5/4/RM/2016,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

Usnesení. 1765/76 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 74. RM konané a 75. RM konané

Usnesení. 1765/76 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 74. RM konané a 75. RM konané Usnesení 76. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 13. 2 2014 1764/76 - Rada města schvaluje program 76. schůze rady města, konané 13. 2. 2014. 1765/76 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení:

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: 15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Šlapanice RM schvaluje dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více