ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště"

Transkript

1 ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

2 Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality. Cílem je usnadnit vytvoření kultury aktivního stárnutí, která bude založená na vstřícnosti pro všechny věkové skupiny. Myslím, že naše Univerzita třetího věku velmi dobře již devátým rokem plní nejeden ze základních cílů Evropského roku aktivního stárnutí přednášející podněcují diskuzi, snažíme se překonávat stereotypy, které souvisí s vyšším věkem a odstraňujeme bariéry ve vašem vzdělávání (nejen tím, že jsme plně bezbariérová škola, ale nabízíme studium bez ohledu na věk a dosažené vzdělání). Univerzity třetího věku plní specifickou úlohu v celoživotním vzdělávání. V Uherském Hradišti nás těší, že naším garantem a koordinačním orgánem je Univerzita Palackého v Olomouci, která se během uplynulých let stala významnou vzdělávací institucí také pro seniory. Jsem moc ráda, že právě v roce 2012 v roce aktivního stárnutí spatřilo světlo světa první číslo našeho vašeho nepravidelného periodika. Ukázali jste totiž, že jste činorodí a snad ani nestárnete. Celé dva roky jsem nosila v hlavě myšlenku na Váš studentský časopis. Jak to udělat, kdo bude dopisovat, kdo dodá fotodokumentaci, bude se vám do takové akce chtít? Jak se ukázalo, chtělo. Chtělo to jen vydržet a v loňském prvním ročníku se objevila studentka seniorka Olga Švecová, která neúnavně fotila, psala, posílala příspěvky ze života třídy. A časopis Univerzity třetího věku v Uh. Hradišti, nepravidelné to periodikum, je na světě. Takže buďte pořád aktivní, neskládejte ruce do klína, neříkejte, že to nejde nebo se Vám snad nechce. Ing. Ingrid Ilčíková odborný garant U3V při OA UH "Cílem U3V není jen zvýšení odborných znalostí, ale především zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi". "Studium budu doporučovat vřele všem svým známých, protože je to výborná relaxace, protříbení paměti a vůbec to, že je člověk mezi lidmi je vynikající". (vybráno z evaluací studentů U3V)

3 Co se děje na našich webových stránkách? Nevíte? Tak se vydejte na stránky studium Univerzita třetího věku a dozvíte se mimo jiné?studentský časopis na U3V? Uvidíme, zda si počteme Studentům Univerzity třetího věku byla dána nabídka na založení a redigování vlastního časopisu, periodicita - nepravidelná, do každého ročníku jeden výtisk v papírové podobě, každé číslo vyvěšeno na stránkách školy v rubrice studium U3V. Je to možnost prezentovat se nejen slovem, ale i pomocí fotografií či prezentací. Vedení časopisu za posluchače bylo nabídnuto aktivní studentce paní Olze Švecové ze druhého ročníku. Ing. Ingrid Ilčíková Všem posluchačům U3V! Milé posluchačky, milí posluchači byla nám nabídnuta možnost své poznatky, dojmy z výuky, zájezdů, exkurzí, slovem, fotodokumentací prezentovat ve vlastním nepravidelném periodiku. Proto se na Vás všechny posluchače U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti obracím a vyzývám ke spolupráci při tvorbě našeho periodika. Nebojte se vzít pero a papír, napsat první větu pak druhou a další a vyjádřit své myšlenky do prvního článku a uvidíte, že to není tak těžké, však nejde o žádné velké literární dílo, jde jen o předání poznatků a zážitků ze života posluchačů U3V. PROTO SKLÁDEJTE, PIŠTE, FOŤTE, POSÍLEJTE A PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ NAŠEHO PERIODIKA". S touto prosbou se na Vás obrací posluchačka druhého ročníku Olga Švecová

4 Na počátku byl inzerát Dubnovým a květnovým místním tiskem prošel inzerát s nabídkou studia na Obchodní akademii v Uherském Hradišti na Univerzitě třetího věku. Inzerát nahlodal moji zvědavost, navštívila jsem školu, na vrátnici školy obdržela informace a závaznou přihlášku s tím, že přihlášku nutno odevzdat do konce měsíce června. Doma v klidu znovu a znovu pročítala informace a zvažovala, zda mám závaznou přihlášku vyplnit a odevzdat. Samozřejmě jsem srovnávala s nabídkou Univerzity Tomáše Baťi se sídlem v Uherském Hradišti. Moji mysl nahlodávala myšlenka, zda se po tolika letech budu umět učit, soustředit se na látku, zda nebudu pro smích, jací budou ostatní posluchači, jací budou učitelé lektoři atd. Zvědavost zvítězila, strach trochu opadl, ale nervozita se během letních měsíců znovu a znovu objevovala. Moje rozhodnutí jsem probírala s dcerou, která mé rozhodnutí schvalovala, zatím co někteří mě od studia odrazovali slovy prosím Tě, co Tě to napadlo, myslíš, že je Ti to potřebné, není to ztráta času, financí apod. DNES S URČITOSTÍ MŮŽU ŘÍCT NENÍ! A tak i přes inzerát může padnout jedno z životních rozhodnutí, jak naložit s volným časem, když přijde důchodový věk a člověk nemusí pravidelně vstávat a plnit pracovní povinnosti. Letní měsíce uběhly velmi rychle a koncem měsíce srpna se ve schránce objevila obálka s pokyny k zápisu a dalšími důležitými informacemi.

5 Motto pro všechny posluchače Chceš-li zůstat věčně mlád, rozhodni se studovat. Univerzita třetího věku v Uherském Hradišti možnosti nabízí Ti. Studijní moduly: 1. ročník - Počítačová gramotnost pro začátečníky a pokročilé 2. ročník - Umění 3. ročník - Kulturně náboženská problematika v dějinách a současnosti

6 Studium pro všechny V půlce měsíce září jsem se cítila jako dítě, které jde poprvé do školy. Ze šprýmovních poznámek máš aktovku, papuče, svačinu, psací potřeby jsem si nic neděla, zkrátka jsem je přehlížela. Při vstupu do školy nervozita zaujala svoje první místo. Vřelá a upřímná uvítací slova, nervozitu trochu odsunula na vedlejší kolej, ale takové divné mrazení po zádech nepřestávalo. Po půl hodinové přestávce se již všichni zapsaní scházejí v aule školy kde po krátké instruktáži, za přítomnosti zástupců Palackého univerzity v Olomouci, zástupců města, ředitele školy, rodinných příslušníků proběhne slavnostní akt nových posluchačůu3v IMATRIKULACE. Celý slavnostní nástup, proslovy, sliby někteří prožívali v dojetí, se slzami v očích a mokrými kapesníky. Ceremoniál končí a až po chvíli si člověk uvědomí, že se šestnáctým zářím 2010 stal na tři roky posluchačem U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti.

7 Výukový modul pro 1. ročník posluchačů U3V Počítačová gramotnost

8 První dvouhodinová výuka Po týdenní přestávce se posluchači U3V scházejí dle skupin v počítačových učebnách. Opět nervozita vibruje, napětí stoupá. Po chvíli přichází do učebny ředitel školy pan Jiří Durďák, který nás vlídným slovem vítá. Zřejmě i on cítí, že v učebně vládne napětí a nervozita a tak hodinu začíná krátkým představením, pak již se představují ostatní, vše nelze sledovat, ve jménech má člověk pěkný zmatek, jen bylo možné vysledovat, že je nás ve skupině 18 žen a jediný zástupce mužského pokolení. V druhé hodině jsou již posluchači opět vlídným slovem seznamování se zařízením, na kterém budeme celý první rok pracovat, seznamovat se co vše zařízení umí, jen se ho člověk nesmí bát a nesmí se stydět se zeptat, když mu hned něco nepůjde. První, druhé a další doteky na počítači, nervozitu pomalu vytlačuje, odvaha vítězí a slova pana ředitele nás žene dál, za poznáním. VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE.! Postupně se seznamujeme s probíranou látkou, vše je velmi zajímavé a dobře připravené. Zda jsme probíranou látku dobře pochopili, vypracováváme domácí úkoly, což je velmi užitečné a praktické. V průběhu celého vyučovacího procesu před, výukou vždy do učebny přichází třídní učitelka PaedDr Marie Ančíková, aby nás seznámila s informacemi ohledně výuky, hodnocení, zájezdu do Olomouce. Výuka Počítačová gramotnost se blíží ke konci, posluchači jsou seznámeni s pokyny vypracování seminární práce a o průběhu závěrečného kolokvia. Seminární práce všichni v termínu odesílají a v nervozitě čekají na termín kolokvia. Při kolokviu pan ředitel pohovoří s každým posluchačem a případně upozorní na nějakou tu malou chybičku. Závěr kolokvia patřil panu řediteli, který krátce zhodnotil naší učenlivost, snaživost a slova byla jste dobrá třída, vytvořili jste si pěkný kolektiv. Závěrem už jen popřál hodně zdaru v dalším studiu.

9 Do Olomouce za poznáním Krásné slunečné ráno dne 12. května 2011 přivítalo posluchače prvního ročníku U3V, kteří se sešli před budovou Obchodní akademie v Uherském Hradišti, aby společně zakončili první studijní rok 2010/2011 cestou za poznáním. Před odjezdem všechny přítomné srdečně přivítala PaedDr. Marie Ančíková. Její příjemný hlas a vždy usměvavá tvář a jakoby říkala, jen nám sluníčko na cestu za poznáním pěkně sviť. Po asi hodinové jízdě, kterou bravurně zvládal řidič pan Dubovský, přijíždí autobus s účastníky do univerzitního města Olomouce. Výstup z autobusu před budovu Palackého univerzity byl umocněn přivítáním ředitelkou U3V PhDr. et Mgr. Naděždou Špatenkovou Ph.D., průvodcem panem PhDr. Pavlem Kopečkem a všude přítomným milým fotografem Františkem Čevelou, který náš celodenní pobyt v Olomouci dokumentoval. Po malém zastavení se všichni účastníci vydávají ulicí 17. listopadu, přes Smetanovy sady do historické části města, kde shlédli model města, orloj, památku Unesco - Sloup Nejsvětější Trojice, kašny, chrám Sv. Mořice, katedrálu Sv.Václava, chrám Panny Marie Sněžné, chrám Sv. Michala, Sarkanderovu kapli. Po výborném obědě v univerzitní menze se účastníci vydali k Arcibiskupskému paláci, kde mohli zhlédnout jedinečné historické sály, které jsou od května zpřístupněny veřejnosti prohlídkovou trasou. Při odchodu z Arcibiskupské rezidence se některým účastníkům podařilo setkání s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a všem účastníkům při cestě k autobusu se podařilo setkat s ministrem školství panem Josefem Dobešem, který svoluje pořízení fotodokumentace, kterou pořizuje všude přítomný pan fotograf. Cesta za poznáním byla ukončena závěrečným pohledem z šestého patra univerzitního kampusu pořízením hromadné fotografie a následnou rozlučkou se všemi, kteří věnovali svůj čas naší návštěvě a pak již jen zní motor startujícího autobusu, poslední foto a poslední zamávání a účastníky čeká hodinová cesta zpět do jejich domovů. A co říci na závěr? Jen to prosté slůvko DĚKUJEME!!! Tuto cestu za poznáním popsala posluchačka U3V Olga Švecová

10

11 Setkání studentů Univerzity třetího věku s ministrem školství Takto si asi ministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš, setkání se studenty UP nepředstavoval. Odcházeli jsme z Arcibiskupského paláce, kde jsme byli na exkurzi, když se seniory náhodně setkávají s ministrem školství, který se právě vracel z ukončené pracovní porady na rektorátě UP, vysvětluje Naděžda Špatenková, ředitelka U3V. Senioři z Uherského Hradiště ministra okamžitě poznali, ihned se k němu vrhli a zahltili ho množstvím otázek. Náhodné setkání na ulici se tak proměnilo v improvizovanou besedu o univerzitách třetího věku a jejich tristním financování, při které se pan ministr vyjádřil, že si seniorských studentů velmi váží pro jejich odhodlání a zaujatost. Obdivuji spontánnost našich seniorů, komentovala ředitelka U3V Naděžda Špatenková. Je vidět, že jsou velmi všímaví a pozorně sledují aktuální dění i veřejné představitele. -nš-, foto archiv U3V Tímto poznávacím zájezdem a náhodným setkáním s ministrem školství mládeže a tělovýchovy je náš první ročník U3V ukončen. Motto na závěr prvního ročníku Lavice Ti mládí vrátí jako tehdy, když jsme byli ještě zcela mladí. Získáš nejen vědomosti, najdeš zde i přátelé a hned Ti bude vesele. Všechno zvládneš, jenom chtít. Svět bude hned krásnější - uvidíš. Sepsala: Olga Švecová Motto: Věra Tománková

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště Čtěte až do konce, najdete spoustu zajímavých informací pro

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti Olomoucký senior 1/2014 čtvrtletník statutárního města Olomouce Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub strana 4 Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti strana 10 11 Žijeme aktivně, bez

Více

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz Ročník 2 Číslo 5/2015 Hurá na prázdniny! Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A proto pomalu bilancujeme. Školní rok 2014/2015 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Úvodní slovo OBSAH strana 4 Informace o organizaci Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Realizace programu Doučování Realizace programu Apollo

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více