Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5"

Transkript

1 Verze 4.0 Poslední revize:

2 Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK Aktivace a deaktivace zařízení pomocí volání... 5 SMS kódy pro nastavení zařízení... 6 Nastavení obecných funkcí... 6 SOS zprávy... 9 Detektor pohybu... 9 Lokální uzamknutí (Geo-Fence)... 9 Kontrola překročení rychlosti Nastavení GPRS propojení Nastavení jazyka pro upozorňovací SMS zprávy Sledování (trackování) vozidla (objektu) TECHNICKÉ SPECIFIKACE FAQ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INSTALACE Obsah balení Schéma propojení Důležité poznámky k instalaci PŘÍLOHA I Stránka 1

3 Předmluva Tento mini GPS Tracker TK110 je nejefektivnější zařízení, určené ke sledování Vašeho automobilu nebo jiného objektu. Zařízení je velice malé, tudíž se dá snadno schovat na utajené místo. Zapojení a používání přístroje je velice snadné. GPS Tracker TK110 komunikuje s uživatelem pomocí SMS zpráv, takže pracuje zcela autonomě a není potřeba žádného managementového střediska pro vyhodnocování signálů. Zařízení je speciálně navrženo pro jednotlivá vozidla, uživatel využívá nějakého GSM přístroje pro dohled nad tímto vozem bez nutnosti využívání služeb třetích stran. Použijete-li GPS/SMS managementové centrum (model: TS01), získáte tím mnoho užitečných a zajímavých funkcí, jako například monitorování více vozidel současně pomocí mapového podkladu, automatický převod GPS koordinátů na reálné adresy a mnoho dalšího. Pokud uživatel využije MAPINFO mapy s detailními pozemními značkami, software může rovněž automaticky převést informace o poloze Vašeho vozu na reálnou adresu (ve formátu: město, název ulice, číslo budovy, apod.), poté tuto reálnou adresu zašle pomocí SMS přímo na Váš mobilní telefon. GPS Tracker TK110 je také podporován online GPS/GPRS sledovací platformou (model: TS02). Uživatel může s pomocí této platformy provádět sledování vozidla v reálném čase. Důležité upozornění: Přečtěte si pečlivě tento manuál dříve, než poprvé spustíte GPS Tracker TK110. Dodržujte pokyny obsažené v tomto manuálu. POZOR: Udržujte zařízení mimo dosah vody, vlhkosti, vysokých teplot, silného prachu nebo silného magnetického pole. Varování: Pro zapojení a uvedení zařízení do chodu je důrazně doporučeno využití specializované firmy nebo autoelektrikáře. Stránka 2

4 Základní funkce a vlastnosti (1) Sleduje pozici, rychlost a směr automobilu (objektu) pomocí SMS zpráv. (2) Vypne motor pomocí zaslaného kódu v SMS zprávě, čímž dojde k zastavení vozidla. (3) Detektor pohybu: Je-li automobil zaparkovaný, pošlete kód v SMS zprávě, čímž nastavíte systém do režimu sledování pohybu. Poté, když se automobil začne pohybovat, systém Vám zašle SMS zprávu, aby Vás včas informoval. Tato funkce je velice užitečná, umožňuje totiž použití tohoto trackeru jako autoalarmu. (4) Lokální uzamknutí: Uživatel může nastavit libovolně velikou zónu pomocí kódu zaslaného do systému pomocí SMS zprávy. Vždy pokud se automobil (objekt) dostane z lokace této zóny, systém zašle SMS zprávu, aby Vás o tom informoval. (5) Kontrola překročení rychlosti: Uživatel může nastavit libovolnou rychlost pomocí SMS zprávy. Vždy, když automobil (objekt) překročí tuto nastavenou rychlost, systém Vám zašle SMS zprávu, aby Vás informoval. (6) Zabudovaná přebíjecí baterie. V případě, že je baterie vybitá nebo dochází energie dodávaná touto baterií, systém zašle informační SMS zprávu. (7) Zařízení nabízí dvě možnosti zjištění polohy: 1. Přesné zjištění polohy pomocí signálu GPS 2. Pokud není k dispozici GPS signál, je možné využít signál CPS (Cellular positioning system), který je dostupný v síti GSM (8) Hlasový odposlech uvnitř vozidla (objektu) pomocí telefonu. (9) Tlačítko SOS, pomocí něhož je možné zaslat SMS zprávu o poskytnutí pomoci v případě, že došlo k únosu nebo jakékoli jiné situaci, která pomoc vyžaduje. (10) Sledování vozidla (objektu) pomocí SMS zpráv nebo pomocí online mapových podkladů (je nutný příslušný software). (11) Flexibilní zařízení umožňující systému pracovat zcela autonomně bez nutnosti centra podpory. Pokud je však centrum podpory zapojeno, je k dispozici mnohem širší spektrum funkcí (např.: monitorování více vozidel současně pomocí mapového podkladu, automatický převod GPS koordinátů na reálné adresy a mnoho dalšího). Stránka 3

5 (12) Design zařízení znemožňující jakýkoliv neoprávněný zásah do zařízení, stabilní a lehce instalovatelný. (13) Podpora SMS a GPRS komunikace. (14) Upozorňující text, který je využíván v informačních SMS zprávách, může být předefinován do několika světových jazyků. Ukázka SMS zprávy Vždy, když dojde ke spuštění alarmu, dojde rovněž k odeslání upozorňovací SMS zprávy na předem zvolené telefonní číslo. Tato SMS zpráva obsahuje: Typ upozornění: Be robbed! Koordinát BTS, ke které je GSM zařízení připojené: (Operátor GSM je schopen určit polohu zařízení z databáze, kterou disponuje. Ne ve všech zemích operátor nabízí tuto službu.) Zeměpisnou šířku a délku: N= , E= (Uživatel je schopen například pomocí GOOGLE MAP (http://maps.google.com/) nebo GOOGLE EARTH (Odkaz ke stažení: určit přesnou polohu vozidla (objektu)). Status GPS signálu: A Signál GPS je dostupný V H Signál GPS je stíněný GPS přijímač již delší dobu nemění polohu, tzn. GPS signál není k dispozici nebo je poškozen přijímač GPS. Rychlost: V=0 (udáváno v Km/h). Směr (kurz) pohybu: D=0 Udává úhel (0-360 ) mezi severem a směrem pohybu. Měřeno od severu ve směru hodinových ručiček. Stránka 4

6 Přiklad: SMS zpráva na obrázku upozorňuje na to, že bylo stisknuto SOS tlačítko. Vozidlo se nachází v oblasti pokrytí GSM signálem BTS stanicí, která vysílá pod označením , vozidlo je ve venkovních prostorách, protože GPS signál je dostupný (A), vozidlo se nachází na souřadnicích N23,1430E113,3390, vozidlo stojí V=0 a směr je tedy udávaný na sever D=0. Správné používání GPS Trackeru TK110 Aktivace a deaktivace zařízení pomocí volání Uživatel může využít první přijetí upozorňovací SMS zprávy pro zjištění telefonního čísla použité SIM karty v GPS Trackeru TK110 nebo také k aktivaci a deaktivaci tohoto zařízení. Aktivace: Jestliže po několika tónech systém automaticky zavěsí a zavolá zpět, znamená to, že je zařízení aktivováno. Deaktivace: Jestliže po několika tónech systém automaticky zavěsí a nezavolá zpět, znamená to, že je zařízení deaktivováno. Poznámka: (1) Za tuto operaci se neplatí žádný komunikační poplatek (pokud zpáteční hovor odmítnete). Toto aktivování a deaktivování zařízení je velice pohodlné. (2) SIM karta uvnitř zařízení musí disponovat funkcí identifikace volajícího. (3) Pouze autorizovaný mobilní telefon může realizovat tuto funkci. Stránka 5

7 SMS kódy pro nastavení zařízení Uživatel může zaslat SMS zprávu nastavující parametry zařízení z libovolného mobilního telefonu. Formát SMS zprávy je následující: User password (******) + kód (XXX) Přednastavené uživatelské heslo je Je-li uživatelské heslo změněno, uživatel musí s SMS zprávě uvést aktuální heslo namísto přednastaveného hesla XXX je kontrolní kód. Všechna písmena musí být buď VELKÁ, nebo malá. Mezi uživatelským heslem a kontrolním kódem nesmí být znak mezery. Nastavení obecných funkcí V případě alarmu nebo potřebuje-li uživatel přijmout SMS zprávu ze zařízení, musí nejdříve uživatel odeslat následující SMS zprávu do systému: *10Mobile#1*20Mobile#2* Mobile#1: Je-li voláno z tohoto čísla na číslo GPS Trackeru TK110, systém bude aktivován nebo deaktivován. Mobile#2: Je-li voláno z tohoto čísla na číslo GPS Trackeru TK110, systém odešle zpět lokalizační SMS zprávu. Příklad: Uživatel odeslal * *20 na číslo SIM karty v zařízení. Dojde-li k nějaké události, systém odešle upozorňovací zprávu na obě čísla. Použije-li uživatel číslo k zavolání na SIM kartu v zařízení, systém bude aktivován/deaktivován. Použije-li uživatel číslo k zavolání na SIM kartu v zařízení, systém odešle lokalizační SMS zprávu zpět na toto číslo ( ) PSWnnnnnn Tento kód je používán pro změnu uživatelského hesla. Délka hesla může být 3-6 číslic. Je doporučeno měnit heslo během využívání přístroje. Stránka 6

8 Příklad: Uživatel odeslal PSW12345 na číslo SIM karty v zařízení, do 3 vteřin dostane potvrzující SMS zprávu PSW Zanmená to, že uživatelské heslo bylo změněno na Je velice důležité si nové heslo zapamatovat ARM Tento kód je používán pro aktivaci zařízení. Zařízení odešle potvrzovací SMS zprávu Zařízení Aktivováno! DSM Tento kód je používán pro deaktivaci zařízení a pro ukončení odesílání upozorňovacích SMS zpráv ze zařízení. Zařízení odešle potvrzovací SMS zprávu Zařízení Deaktivováno! CHK Tento kód je používán pro dotázání se na polohu a status zařízení. Zařízení odešle SMS zprávu zahrnující základní informace jako informace o stavu, poloze nebo nastavení systému STP Tento kód je používán pro vypnutí motoru a zastavení vozidla. Automobil bude kontrolovaně a postupně zastaven. Upozornění: Je velice nebezpečné zastavovat automobil tímto způsobem, nachází-li se automobil ve veliké rychlosti. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky spojené s touto funkcí systému STPN nebo STP(N) Tento kód je používán pro vypnutí motoru a zastavení vozidla za podmínky, že rychlost vozidla je menší než udané N. V případě, že automobil jede větší rychlostí než N (Km/h) instrukce nebude akceptována. Zařízení odešle SMS zprávu, ve které informuje o této situaci. Stránka 7

9 V případě, že automobil jede menší rychlostí než N (Km/h), automobil bude kontrolovaně a postupně zastaven. Minimální hodnota N je 30. Příklad: Uživatel odeslal STP40 nebo STP(40) na číslo SIM karty v zařízení. Automobil jede rychlostí 50Km/h, systém tedy odešle zpět SMS zprávu s informací, že není možné instrukci provést. Klesne-li rychlost vozidla na 39Km/h, systém automaticky vykoná instrukci a zastaví automobil RES Tento kód je používán pro obnovení chodu automobilu do normálního stavu po zastavení vozidla. Rovněž se používá pro zastavení odesílání SOS SMS zpráv MONP Tento kód je používán pro odposlouchávání hlasu v automobilu. SIM karta v zařízení platí za komunikaci poplatek dle tarifu. P je číslo mobilního telefonu použitého pro odposlech. Po odeslání SMS zprávy v tomto formátu dojde ke zpětnému zavolání na udané číslo P a uživatel po zvednutí telefonu mlže odposlouchávat hlasy uvnitř automobilu. Příklad: Uživatel odeslal MON Systém automaticky zavolá na číslo a po zvednutí telefonu uživatelem je možno provádět odposlech MON:PhoneNo. Tento kód je používán pro odposlouchávání hlasu v automobilu podobně jako v případě MONP, ale s rozdílem, že za komunikaci platí SIM karta uživatele. Příklad: Uživatel odeslal MON: na SIM kartu zařízení. Poté toto číslo použije pro zavolání na SIM kartu zařízení. Dojde k automatickému spojení a uživatel může odposlouchávat dění v automobilu. Toto nastavení trvá do doby, než bude poslána nová SMS s jiným telefonním číslem. Stránka 8

10 Upozornění: Nepoužívejte telefonní číslo Mobile#1 jako PhoneNo. SOS zprávy Tato funkce je dostupná na vyžádání uživatele, proto potřebuje speciální komponenty, tzv. SOS přepínač. Pokud zadáte první a druhé navolené číslo, tak jeden přepínač, pokud bude stisknut po dobu 3 vteřin, je schopen zadat systému, aby zasílal varující SMS zprávy na tato navolená čísla. Uživatel může tuto funkci vypnout zasláním kódu RES. Pokud zadáte tři navolená čísla, pak jeden SOS přepínač, pokud bude stisknut po dobu 3 vteřin, zabezpečí, že systém zašle varující SMS zprávy pouze na toto tzv. střední číslo (na třetí v pořadí). Uživatel může tuto funkci vypnout zasláním kódu RES. Detektor pohybu MOV MOV1 oblasti MOV? vypnutí funkce detektoru pohybu zapnutí funkce detektoru pohybu, aktuální pozice je středem hlídané kód pro kontrolu středu hlídané oblasti Pokud je systém aktivován, detektor pohybu je automaticky zapnut, pokud je systém vypnut, detektor pohybu je automaticky vypnut RAD:XR:a,YR:b definuje vzdálenost pro určení hlídané oblasti Příklad: Pokud chcete hlídat oblast o zeměpisné šířce 60metrů a zeměpisné délce 80metrů, pošlete kód RAD:XR:60,YR:80 do systému. Kdykoliv změníte hodnoty, systém je v sobě přepíše. Lokální uzamknutí (Geo-Fence) Formát kódu: FEN FEN1 vypnutí funce Geo-fence zapnutí funkce Geo-fence, použije dříve uložená data FEN1() zapnutí funkce Geo-fence, použije zeměpisnou šířku a délku z aktuální polohy, vzdálenost šířky a délky bude stanovena na 1000metrů FEN? kontrola nastavených údajů týkajících se funkce Geo-fence Stránka 9

11 111111RAL:XR:a,YR:b.X:c,Y:d nebo RAL:XR:a,YR:b RAL:X:c,Y:d XR:a YR:b X:c Y:d a je parametr udávající vzdálenost zeměpisné šířky (v metrech) b je parametr udávající vzdálenost zeměpisné délky (v metrech) c je parametr udávající souřadnice zeměpisné šířky (ve stupních) d je parametr udávající souřadnice zeměpisné délky (ve stupních) Poznámka: (1) RAL, XR, YR, X, Y musí být vždy velká písmena (2) Zadané nastavení bude uloženo Příklad: Jestliže chceme ohraničit kruhovou oblast o poloměru 5000metrů, koordináty středu této oblasti budou šířka:23,1400 a délka: 114,4500, pak SMS kód bude vypadat RAL:XR:5000,YR:5000,X:23,1400,Y:113,4500. Pokud vozidlo odjede z této oblasti, systém automaticky pošle upozorňující SMS zprávu. Kontrola překročení rychlosti SPD:X X udává rychlost v Km/h (maximální hodnota je 255 Km/h) Příklad: SPD:120, pokud vozidlo pojde rychlostí vyšší než 120 Km/h, systém odešle upozorňující SMS zprávu SPD:? kontrola nastavených parametrů Základní nastavení je 200 Km/h Jak vypnout tuto funkci: Můžete zaslat kód SPD:250 čímž funkci nevypnete ale nastavíte parametry tak, aby jich nebylo možno dosáhnout. Stránka 10

12 Poznámka: Tato funkce slouží jen jako informativní. Vlivem zpoždění a časté změny rychlosti se v reálném čase liší od skutečné rychlosti. Nastavení GPRS propojení Pro nastavení GPRS propojení slouží GPRS příkazy. Uživatel potřebuje nejdříve nastavit GPRS online přenosový server WWW:IDN:*;IPN:*;APN:*;COM:*;RPT:*; IDN: IPN: APN: COM: RPT: Identifikační číslo přenosového zařízení, délka může být až 14 znaků, může obsahovat čísla nebo písmena. IP adresa GPRS serveru. Jméno přístupového bodu (Access point) pro GSM SIM kartu. Číslo sériového portu GPRS serveru. Časový interval pro nahrávání dat GPRS paketu (udáváno v desítkách vteřin) Příklad: pokud IP adresa serveru je , TCP port je 8500, identifikační číslo přenosového zařízení je , APN je CMNET a časový interval je 10 vteřin, pak má příkaz tvar: WWW:IDN: ;IPN: ;APN:CMNET;COM:8500;RPT:1; 2. W111111,013,B B=0: B=1: vypíná GPRS funkci zapíná GPRS funkci 3. Samostatné příkazy odeslané v SMS zprávě pro nastavení GPRS připojení Nastavení ID W111111,010,ID ID nesmí být delší než 14 znaků Nastavení APN Nastavení IP adresy a portu W111111,011,APN,Jméno APN, Heslo APN W111111,012,IP,Port Stránka 11 Pokud nebude Jméno APN a heslo dostupné, vyplňte pouze APN. Přednastavené APN je CMNET IP: xxx.xxx.xxx.xxx Port: [ ]

13 Zapnutí GPRS přenosu W111111,013,B B=0 vypnutí GPRS (výchozí) B=1 zapnutí TCP B=2 zapnutí UDP Nastavení časového intervalu pro posílání GPRS paketů W111111,014,XXXXX XXXXX může být až 5 číslic (udáváno v desítkách vteřin) XXXXX=00000 vypíná tuto fci XXXXX= udává časový interval pro posílání GPRS paketů v desítkách vteřin Kontrola nastavených parametrů W111111,600 Kontrola současné pozice W111111,000 Kontrola GPS koordinátů Kontrola současné pozice pomocí google map W111111,100 Změna přístupového hesla W111111,001,pppppp pppppp udává nové heslo Nastavení časového intervalu pro zasílání SMS zpráv informujících o současné W111111,002,X X je čas v minutách pozici Nastavení kontroly rychlosti W111111,005,X X je rychlost v Km/h Nastavení jazyka pro upozorňovací SMS zprávy Krok 1: Přepnutí z Anglického módu do jiného jazykového módu W111111,023,0: W111111,023,1: Výchozí nastavení (Anglický jazyk) Jiný jazykový mód Krok2: Definování vlastního textu pomocí následujícího příkazu TXT:nnStringDnnStringDnnStringDnnStringDnnStringDnnStringD Poznámka: (1) Až 6 řetězců (nnstringd) může být definováno v jednom příkazu (2) nn: 2 čísla (rozsah: 01 24) (3) D: může být znak čárka nebo vykřičník (4) Počet znaků v každém řetězci nesmí být větší než 8 (5) Znaky tečka, čárka a vykřičník Stránka 12

14 Příklad: TXT:05Únos! Definuje text v češtině pro případ únosu. Sledování (trackování) vozidla (objektu) 1. Sledování pomocí SMS zpráv Uživatel může dostávat SMS zprávy zasílané systém. Tyto zprávy obsahují 2 druhy informací o poloze vozidla (objektu): 1. Koordinát BTS, ke které je GSM zařízení připojené. Operátor GSM je schopen určit polohu zařízení z databáze, kterou disponuje. Ne ve všech zemích operátor nabízí tuto službu. Stránka 13

15 2. Zeměpisnou šířku a délku tak jak s ní pracují GPS systémy. Uživatel může pomocí těchto souřadnic přesně dohledat kde se dané vozidlo (objekt) nachází (například použitím aplikace GOOGLE EARTH (možno stáhnout z: 2. Sledování pomocí managementového softwaru (volitelná funkce) Tato funkce není ve standardní nabídce. Je zapotřebí podpora managementového centra. Pro správné nastavení managementového centra je zapotřebí vhodný software, GSM modem a digitální mapy (interoperabilní s formátem GOOGLE MAP). Toto centrum umí monitorovat více vozidel současně pomocí mapového podkladu, automatický převod GPS koordinátů na reálné adresy a mnoho dalšího. Více informací naleznete v příloze I. Technické specifikace Rozměry: Hmotnost: 75x54x25 mm 100 g Pracovní teplota: -20 ~ 60 C Přípustná vlhkost: 0 ~ 95% GSM frekvence: GPS chip: Pracovní napětí: Proud: Baterie: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz nejnovější SiRF Star III chipset 12 V DC nebo 24 V DC pracovní < 250 ma statický < 60 ma maximální ~ 300 ma nabíjecí 3,7V 750mAh Li-Ion FAQ a Řešení problémů Po zavolání na SIM kartu systému se nic neděje Po zavolání na SIM kartu systému, systém zavolá zpět, ale neposílá žádné SMS zprávy (1) Na kartě SIM není dostatečný kredit (2) SIM karta je chráněna PIN kódem (3) Umístěte GSM anténu do otevřeného prostoru (4) SIM karta není umístěna správně (5) Zkontrolujte propojení GSM antény (případně vyměňte za jinou pro otestování) (1) Uživatelské heslo je špatné (zadejte správné heslo nebo jej přenastavte) Stránka 14

16 Mobilní telefon nepřijímá žádné SMS zprávy. Jiné funkce jsou v pořádku Žádný GPS signál nebo GPS signál je slabý Je možné kontrolovat pozici vozidla (objektu) ale žádné SMS zprávy ohledně pohybu nejsou přijímány Vozidlo (objekt) nelze zastavit Systém nelze zapnout/vypnout pomocí mobilního telefonu (2) Nízká hodnota napětí (připojte jiný zdroj 12V DC napětí pro otestování) (1) SIM karta uvnitř zařízení nemá dostatečný kredit (2) Kódy v SMS zprávách nejsou ve správném formátu (3) Uživatel má plnou schránku pro příchozí SMS zprávy (1) Umístěte GPS anténu na otevřené prostranství (2) Zkontrolujte připojení GPS antény (3) Připojte jinou GPS anténu pro otestování (4) Je-li zamračeno, tak je složitější přijímat GPS signál a GPS koordináty mohou vykazovat odchylky (1) Nastavte nejdříve systém (2) V zapnutém stavu bude zařízení jednou informovat uživatele opustí-li vozidlo parkoviště o 50 metrů (1) Zkontrolujte nastavení (111111STP) (2) Přepište tuto instrukci (3) Zkontrolujte správné zapojení zařízení (1) Pouze číslo uvedené jako první může realizovat tuto funkci (2) Na SIM kartě uvnitř zařízení musí být povolena funkce identifikace volajícího Stránka 15

17 Instalace Obsah balení Standardní komponenty: Hlavní jednotka 1kus GPS anténa 1kus GSM anténa 1kus 4 pinová propojka 1kus Vypínací relé 1kus Mikrofon 1kus Volitelné komponenty: SOS přepínač Otřesový senzor 12ti pinová propojka 1kus 1kus 1kus Stránka 16

18 Schéma propojení Vysvětlivky: (1) Výstupy relé (2 zelené vodiče, žádná polarita). Relé může být zapojeno tak, že přeruší smyčku zapalování nebo přeruší dodávky energie do palivové pumpy. Je doporučeno řídit palivovou pumpu. (2) Přepněte přepínač ON/OFF do polohy ON. Vnitřně připojíte baterii. (3) 12ti pinová propojka je volitelná komponenta. (4) SOS tlačítko a LED jsou propojeny s 12ti pinovou propojkou. (5) Otřesový senzor je propojen s 12ti pinovou propojkou. Stránka 17

19 (6) Oranžový vodič ve 12ti pinové propojce může být propojen s kladným vodičem sirény alarmu nebo s výstražnými světly. Nezáleží zda je systém zapnutý nebo vypnutý, přijde-li +12V DC impuls po dobu 8 vteřin, upozornění bude odesláno automaticky. 4P a 12P propojka Barva Číslo Funkce a propojení Červená 1 Kladný pól autoba-terie (DC 12V) 4-PIN propojka Černá 2 Záporný pól (GND) Bílá 3 Pozitivní pól od RELÉ Žlutá 4 Negativní pól od RELÉ Modrá 1 ACC ON Červená 2 Indikační LED dioda 12-PIN propojka Oranžová 3 Propojení s originální sirénou autoalarmu Žlutá 4 Přepínač uzamčených dveří Černá 5 SOS přepínač (vstup) Zelená 6 Otřesový senzor (vstup) Černá 7 GND Fialová 8 Signalizace zapnutí/vypnutí. Indikuje-li systém +12V DC, bude automaticky vypnut. Indikuje-li systém 0V DC, bude automaticky zapnut. Černá 9 GND Červená V DC (je-li zařízení zapnuté) Černá 11 GND 12 volné Důležité poznámky k instalaci Důrazně doporučujeme obrátit se na odborníka při instalaci. Připravte si vhodnou SIM kartu. DŮLEŽITÉ: Nevkládejte ani nevyjímejte SIM kartu, je-li jednotka pod napětím. Před prováděním této operace, odpojte jednotku od napájení a přepněte přepínač ON/OFF do pozice OFF. Nedodržíte-li tuto instrukci, můžete zničit zařízení. Umístěte hlavní jednotku na tajné (skryté) místo, aby nedošlo ke zničení zlodějem. Vyhněte se místům s vysokou teplotou, vlhkostí nebo magnetický polem. Upevněte tuto jednotku pečlivě. Stránka 18

20 Při umisťování GPS antény dbejte na to, aby magnetická ploška byla dole. V okolí by neměli být žádné kovové ani jiné překážky, které by stínily při příjmu signálu. Tato anténa by měla být rovněž umístěna na tajném (skrytém) místě. Neumisťujte ji do blízkosti zdrojů zvuku nebo reprobeden. Umísťujete-li GSM anténu, dbejte na to aby byla umístěna na tajném (skrytém) místě a aby v okolí nebyly překážky, které by bránily v příjmu signálu. GSM anténa by neměla být umisťována paralelně s GPS anténou. Neumisťujte ji do blízkosti zdrojů zvuku nebo reprobeden. Po dokončení instalace věnujte dostatek času odzkoušení systému. Najděte místo kde je signál silný i slabý. Z důvodu bezpečnosti umisťujte prvky zařízení na tajná (krytá) místa. Doporučená místa: (1) Spodní část předního okna (2) Spodní strana přístrojové desky (3) Spodní část stěračů (ne kovové předměty) (4) Uvnitř dveřních prostorů nebo střechy Stránka 19

21 Příloha I Sledování vozidla (objektu) pomocí GPRS centra (volitelné) Uživatel musí nejdříve nastavit vlastní GPRS centrum, poté musí nastavit zařízení, aby zasílalo GPS data pomocí GPRS sítě na server. Jedná se o online sledování, používané pro sledování v reálném čase. Sledování vozidla (objektu) pomocí SMS a Google map Uživatel může dostávat SMS zprávy zasílané systém. Tyto zprávy obsahují 2 druhy informací o poloze vozidla (objektu): 1. Koordinát BTS, ke které je GSM zařízení připojené. Operátor GSM je schopen určit polohu zařízení z databáze, kterou disponuje. Ne ve všech zemích operátor nabízí tuto službu. 2. Zeměpisnou šířku a délku tak jak s ní pracují GPS systémy. Uživatel může pomocí těchto souřadnic přesně dohledat kde se dané vozidlo (objekt) nachází (například použitím aplikace GOOGLE EARTH (možno stáhnout z: Toto řešení je poměrně úsporné, ale není praktické, protože uživatel musí použít internet. Sledování vozidla (objektu) pomocí SMS centra a MapInfo map (volitelné) Pokud uživatel využije MAPINFO mapy s detailními pozemními značkami, software může rovněž automaticky převést informace o poloze Vašeho vozu na reálnou adresu (ve formátu: město, název ulice, číslo budovy, apod.), poté tuto reálnou adresu zašle pomocí SMS přímo na Váš mobilní telefon. Nepotřebujete žádné internetové připojení. Stránka 20

22 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u distributora. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje distributor: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese Stránka 21

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení sledovacího zařízení GPS Vehicle Tracker. Tato příručka ukazuje, jak při práci se zařízením hladce a správně manipulovat. Před vlastní instalací

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu.

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10 Instalační návod Ver. 02_cz OBSAH 1 POPIS... 3 1.1 ÚVODEM...3 1.2 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ...3 2 ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD (EKJ)...4 2.1 FUNKCE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD...4 2.1.1 Automatická kniha jízd...4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Monitorování polohy pohybujícího

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více