VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:"

Transkript

1 Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne Bc. Tomáš Chvojka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Dodávka 2 ks nákladních vozidel ZADAVATEL: SmP-Odpady a.s Pardubice - Bílé předměstí, Hůrka 1803, IČ: DIČ: CZ OR KS Hradec Králové odd. B, vl tel.: , fax: Zastoupený: Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva V souladu s 25, 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), žádáme o předložení nabídky pro výše uvedený předmět plnění veřejné zakázky na dodávky. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení dle 25, 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Název: Dodávka 2 ks nákladních vozidel. CPV: Předmětem plnění je dodávka 2 ks nákladních vozidel s jednoramenným nosičem kontejnerů o celkové hmotnosti podvozku kg s rozvodem hydrauliky a elektroinstalace pro pohon externího hydraulického nakládacího jeřábu. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace, která je součástí výzvy. Předem děkujeme za předložení nabídky. S pozdravem Ing. Lea Tomková místopředsedkyně představenstva SmP - Odpady a. s.

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení, dle zákona 137/2006 Sb., v aktuálním znění (dále jen zákona či ZVZ), na veřejnou zakázku na dodávky Zakázka: Dodávka 2 ks nákladních vozidel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY Předmětem plnění je dodávka 2 ks nákladních vozidel s jednoramenným nosičem kontejnerů o celkové hmotnosti podvozku kg s rozvodem hydrauliky a elektroinstalace pro pohon externího hydraulického nakládacího jeřábu. Technické parametry: 1.1 Požadovaná výbava a provedení vozidel : - pohon 4 x 2 s uzávěrkou diferenciálu - motor s výkonem minimálně 170 kw emisní provedení min. Euro 5 nebo lepší (vozidlo trvale provozováno v soupravě) - celková hmotnost vozidla kg - pneumatiky pro komunální provoz, na hnací nápravě záběrové M+S, rozměry kol s průměrem R 19,5 (jízda po skládce a na překladišti odpadu) - servořízení - mechanické řazení převodových stupňů -akustická výstraha při couvání -světla pro denní svícení (automat) - vedlejší pohon pro nástavbu - elektroinstalace pro nástavbu - nastavení pracovních otáček pří zapnutí vedlejšího náhonu - vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka - hasicí přístroj včetně krytu - střešní větrací klapka - determální skla - klimatizace - zesílené provedení přední nápravy s min. požadovanou nosností dle TP vozidla kg nebo vyšší (požadováno s ohledem na provoz s hydraulickým jeřábem za kabinou na výměnném kontejneru) - kabina pro 3 osoby s hydraulickým sklápěním - seřiditelný sloupek volantu - provedení podvozku i nástavby dle požadavku ADR, min. v rozsahu třídy AT nebo vyšší - vzduchem odpružené sedadlo řidiče - potahy pro všechna sedadla - gumová rohožka na straně řidiče i spolujezdců - okno v zadní stěně kabiny - centrální zamykání dveří kabiny - zesílené odpružení přední a zadní nápravy vč. stabilizátorů - antikorozní úprava podvozku - bílá barva kabiny

3 - 2 ks oranžových zábleskových majáků na kabině - zadní tažné zařízení s čepem Ø 40 mm pro vlek o celkové hmotnosti kg - vzduchová přípojka pro přívěs (duomatic), el. Zásuvka přívěsu vzadu - radiopřehrávač s CD - měnič napětí 24/12 V s výstupem na svorkovnici - instalace pro připojení mobilního telefonu - Bluetooth - povinná výbava a příslušenství - příslušný počet zakládacích klínů - tlakoměr, hadice pro huštění pneu cca 10m - reflexní vesta - sada náhradních žárovek - nářadí včetně zvedáku - výstup provozních údajů podvozku ve formátu FMS pro GPS-monitoring - boční bezpečnostní zábrany proti podjetí - zadní plastové blatníky včetně zástěrek - hydraulicky do boku sklopný držák rezervy na vozidle za kabinou - držák pro (lopata, koště, krumpáč) - pracovní světlomety na kabině vzadu 2 ks - vozidlo s palubním počítačem pro indikaci provozních údajů a případných závad s informačním displejem v zorném poli řidiče - Vozidla budou vybavena rozvodem hydrauliky a elektroinstalace pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu (HNJ) umístěného na kontejneru. Jedná se o PALFINGER PKK 8 500A. Přípojné místo ke kontejneru (elektro a hydro rozvody) je umístěno v jeho zadní části. Rozměry přípojek je nutné sladit se stávajícím provedením. HNJ je umístěn v přední části kontejneru. Celková délka tohoto kontejneru je 4500mm. (viz. informační foto). - Parametry (HNJ): provozní hmotnost 1036kg, celková délka 2090mm, šířka 660mm, výška 1996mm, nosnost na 2300mm 3200kg, nosnost na 7000mm 1050kg, vyložení 7100mm, výška zdvihu 10500mm.

4 - Celková hmotnost kontejneru s hydraulickou rukou 2460kg. 1.2 Požadovaná nástavba : - jednoramenný nosič v teleskopickém provedení s blokací proti přetížení - užitečná hmotnost ( výkon ) nosiče kontejneru min kg - pracovní schopnost pro délku kontejneru v rozmezí od do mm - pracovní schopnost pro šířku lyžin kontejneru 1 060mm pro kontejnery CTS - posuv kontejneru na zadních 4 rolnách (2x hlavní, 2x pomocná) pro plynulý pohyb bez rázů - výška háku mm - bezpečnostní západka háku - teleskopicky výsuvné rameno háku min 800mm - možnost přesouvání kontejneru na vlek - hydraulické jištění kontejneru vnitřní - pohonná jednotka - hydraulické pístové čerpadlo o výkonu min. 50 lit/min - elektronické ovládání z kabiny (joystick) - antikorozní základní ochrana nástavby, vrchní lakování - zelená barva RAL ks plastová vodotěsná uzamykatelná schránka za kabinou na uložení plachty, o objemu cca 60l - schránka otevřená na síť, provedení Al plech - poziční osvětlení, výstražné tabule vzadu, nápadné značení celého vozidla, sklopné reflexní cedule A (přeprava odpadu). - ochranné zamřížování zadních skupinových světel podvozku - mechanické ovládání na rámu nosiče (rozvaděč) - zvuková výstraha zajištění kontejnerů - čas natahování do 35 sekund a méně - barva nástavby zelená RAL v přední části háky pro zajištění kontejneru, na kterém je umístěn HNJ Pro umístění a rozměr jištění je nutné vycházet ze stávajícího provedení. 1.3 Součástí dodávky dále bude Provedení natažení velkoobjemového kontejneru s HNJ, připojení a následné odzkoušení. Zápis do TP vozidla Návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů Servisní sešit k nosiči VOK Zaškolení obsluhy Dodávaná vozidla musí splňovat podmínky uvedené v zákoně č. 56/2001 Sb. v platném znění a podmínky uvedené ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. V souladu s 44 odst. 11 z. č. 137/2006 Sb., v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

5 2 POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel vylučuje variantní řešení. 3 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 3.1 Uchazeči dále předloží záruční podmínky s uvedením délky záruky v měsících. Požadavek je min. 24 měsíců. Předpoklad ročního proběhu kilometrů je do 40 tis. km. 3.2 Součástí nabídky bude katalogový list s vyobrazením nabízeného zařízení, hmotnostní údaje sestavy vozidla s nástavbou a dále výpočet zatížení (zátěžový diagram). Zátěžový diagram bude vyhotoven i pro kontejner, na kterém je umístěn hydraulický nakládací jeřáb. Z diagramu musí být zřejmé, že HNJ může pracovat v celém svém rozsahu bez jakéhokoliv omezení. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 4.1 Předpokládaná doba plnění Dodání předmětu plnění : do 6 měsíců od podepsání kupní smlouvy. 4.2 Místo plnění zakázky Místem plnění dodávek je adresa: SmP-Odpady, a.s., Hůrka 1803, Pardubice, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 5 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za provedení celého předmětu plnění. Bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění. Cena bude doplněna do přiloženého krycího listu: 6 OBCHODNÍ PODMÍNKY Viz. přiložená smlouva.

6 7 JINÁ PRÁVA A POŽADAVKY 7.1 V souladu s 147a odst. 4 a odst. 5 zákona bude dodavatel, s nímž bude uzavřená smlouva, povinen předložit zadavateli, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, upřesnit či doplnit tyto podmínky pro zadání zakázky a to písemnou formou shodně všem uchazečům. 7.3 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. 7.4 V případě, že je pro zveřejnění zadávací dokumentace a dalších dokumentů souvisejících se zakázkou, použit profil zadavatele, zadavatel si vyhrazuje právo tamtéž zveřejňovat rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 7.5 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 7.6 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušeni veřejné zakázky nejpozději do uzavření smlouvy dle 84 zákona. 7.7 Uchazeč souhlasí s případným zveřejněním kupních smluv, pokud bude vybrána jeho nabídka jako nejvhodnější a dojde k uzavření kupní smlouvy. 8 ZADÁVACÍ LHŮTA (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je zadavatelem stanovena na 3 měsíce. 9 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Ve zjednodušeném podlimitním řízení se v souladu s 62 odst. 3 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že v souladu s 62 odst. 3 zákona bude po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Zadavatel dále upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 3 zákona a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů a to ke dni podání nabídky. Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který předloží, že splňuje: 9.1 Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu 53 odst.1 Lze prokázat čestným prohlášením dle přílohy.

7 9.2 Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky 9.3 Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu 56: Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a dále osvědčení odběratelů (tj. veřejných zadavatelů, či jiných osob) o řádném plnění těchto dodávek. Osvědčení od odběratele, kterým není veřejný zadavatel je možno nahradit předložením smlouvy s tímto odběratelem a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné toto osvědčení od odběratele získat z důvodů spočívajících na jeho straně. Forma dokladu: seznam realizovaných významných dodávek ve formě čestného prohlášení s uvedením kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit údaje uváděné v čestném prohlášení Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech uvede a osvědčeními odběratelů o řádném plnění doloží provedení dodávek představujících plnění srovnatelných zakázek (CPV: ), jejichž celkový objem v součtu (celkové plnění) činí alespoň ,- Kč bez DPH. Forma dokladu: prosté kopie osvědčení objednatelů podle ust. 56 odst. 1 písm. a) ZVZ o řádném plnění předmětných dodávek, které představují plnění zakázky obdobné veřejné zakázce podle této výzvy. 10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 10.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči Nabídka: - bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce, - bude podána v řádně uzavřené obálce označené Neotvírat - Dodávka 2 ks nákladních vozidel, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ, - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, - bude obsahovat návrh Smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

8 10.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 11 OBSAH NABÍDKY Nabídka musí obsahovat: 11.1 Krycí list (viz. příloha) 11.2 Identifikační údaje dodavatele (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení, telefonické, faxové a ové spojení); 11.3 Nabízený předmět plnění (technické specifikace, katalogový list, zátěžový diagram, záruka, atd.) 11.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele 11.5 Součástí nabídky musí být rovněž dokumenty dle 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Pokud by dodavatel z jakéhokoli důvodu nemohl některý z požadovaných seznamů dle písmene a) nebo b) sestavit (podle typu právnické osoby, fyzická osoba, školská právnická osoba, která má jako statutární orgán pouze zaměstnance, občanská sdružení nadace a jiné varianty) je dodavatel povinen uvést v obou případech negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit včetně uvedení důvodů Prohlášení uchazeče že se řádně seznámil se zadávací dokumentací a všechny nejasné podmínky si vyjasnil s oprávněným zástupcem zadavatele či místním šetřením Návrh smlouvy (součást zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; 11.8 Další dokumenty vztahující se k nabídce 12 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší ceny.

9 13 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 13.1 Dodatečné informace Případné další informace technického charakteru sdělí: Ing. Jiří Strouhal tel , Případné další informace o formálních náležitostech nabídky sdělí: Tomáš Chvojka tel , 14 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 14.1 Způsob a místo podání nabídek Nabídku lze podat: -osobně v pracovních dnech Po Pá v době od hod. (v poslední den do 13:00 hod) do sídla zadavatele SmP-Odpady, a.s., Hůrka 1803, Pardubice, -zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do: do 13:00 hod. 15 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami (veřejné pro uchazeče) proběhne dne v 13:00 hodin v zasedací místnosti SmP-Odpady, a.s., Hůrka 1803, Pardubice Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové komise pro otevírání obálek (popř. jejich náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci uchazečů (max. 1 osoba za uchazeče). 16 ZVEŘEJNĚNÍ Výzva a zadávací dokumentace k této zakázce je zveřejněna také na portálu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Krycí list Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 Návrh smlouvy V Pardubicích Ing. Lea Tomková místopředsedkyně představenstva SmP - Odpady a. s.

10 Příloha č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST nabídky k poptávkovému řízení Dodávka 2 ks nákladních vozidel Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce. Uchazeč: NÁZEV SPOLEČNOSTI SÍDLO IČ DIČ OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ TELEFON, FAX, BANKOVNÍ SPOJENÍ Celková cena za poptávaný předmět plnění (v Kč bez DPH). Záruka v měsících.. Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek. V. dne.. Jméno a příjmení opr. osoby podpis oprávněné osoby uchazeče, razítko

11 Příloha č. 2 Vzorové čestné prohlášení Čestné prohlášení Prohlašuji tímto, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, v následujících bodech: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárně opatřeni podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu. V.. dne. (titul, jméno, příjmení, funkce, podpis)

12 N Á V R H K U P N Í S M L O U V Y uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., platném znění mezi: PRODÁVAJÍCÍM: KUPUJCÍM: SmP Odpady a.s. sídlo: Pardubice Bílé předměstí, Hůrka 1803 zapsaná v obch. rejstř. vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804 zástupce: Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., předseda představenstva a Ing. Lea Tomková, místopředsedkyně představenstva IČ: DIČ: CZ bank. spojení: Citibank Europe plc., pob. Pardubice č.účtu: /2600 smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání této kupní smlouvy: 1. Předmět smlouvy: Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 2 ks nákladních automobilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 2. Termín plnění Prodávající se zavazuje dodat nákladní automobily dle technické specifikace do 6 měsíců od podepsání kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. 3. Dodací podmínky Místo plnění kupní smlouvy: SmP-Odpady a.s. - Hůrka 1803, Pardubice Při převzetí zboží bude vystaven předávací protokol, předána technická dokumentace vč. technického průkazu vozidla a provedeno zaškolení obsluhy. Prodávající garantuje, že předmět koupě splňuje veškeré zákonné a bezpečnostní podmínky platné pro provoz v ČR, je plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích a nejsou mu známy žádné překážky, které by kupujícímu bránily k bezproblémovému užívání předmětu kopě.

13 Nesplnění podmínek uvedených v příloze č.1 smlouvy je důvodem k nepřevzetí předmětu koupě kupujícím. 4. Cena Cena za předmět plnění je sjednána dohodou, v souladu s cenou uvedenou prodávajícím v krycím listu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č Platební podmínky Kupní cena vč. DPH (21%) bude uhrazena kupujícím na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů po předání předmětu této smlouvy kupujícímu. Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího zaplacením celé kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. 6. Smluvní pokuta V případě, že prodávající z důvodů, které nejsou zaviněny kupujícím, nedodrží dodací lhůtu dle bodu č. 2, zaplatí prodávající smluvní pokutu za každý započatý týden zpoždění 0,5% z celkové kupní ceny uvedené v čl. 4, max. však 5% z této ceny. 7. Záruční podmínky Prodávající přejímá písemným závazkem záruku za jakost po dobu minimálně 24 měsíců, není li prodávajícím stanovena v konkrétním případě záruční lhůta delší. 8. Všeobecné podmínky a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající. c) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranných nevýhodných podmínek. d) Změny této smlouvy jsou přípustné v písemné formě potvrzené kupujícím i prodávajícím. e) Pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně, řídí se závazkové vztahy Obchodním zákoníkem v platném znění. 9. Přílohy: č. 1 technická specifikace z nabídky č. 2 krycí list z nabídky V dne.. Pardubice, dne Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Ing. Lea Tomková za prodávajícího za kupujícího

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Svozové vozidlo 2015 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ 664 91 Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více