Město Mikulov. Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Mikulov. Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU"

Transkript

1 Město Mikulov Náměstí 1, Mikulov tel.: , fax: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Mikulov, se sídlem Náměstí č. 158/1, , IČ: zastoupené starostou panem Rostislavem Koštialem jako veřejný zadavatel oznamuje záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupem v souladu s vnitřní směrnicí Městského úřadu Mikulov č. 5/2013/R pro zadávání veřejných zakázek orgány města Mikulov a vyzývá uchazeče k podání nabídky k plnění veřejné zakázky s názvem. Dodávka stacionárního měřiče rychlosti vozidel včetně softwaru s vazbou na stávající IS města 1

2 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Město Mikulov Sídlo: Statutární orgán: Náměstí č. 158/1, Mikulov starosta pan Rostislav Koštial IČ: Kontaktní osoba: Bc. Alena Vargová tel.: Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miloslav Novotný tel.: Předmět zakázky Název veřejné zakázky: Dodávka stacionárního měřiče rychlosti vozidel včetně softwaru s vazbou na stávající IS města. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávku a služby. Předmětem této veřejné zakázky je nákup 1 ks zařízení s příslušenstvím pro stacionární měření rychlosti motorových vozidel na principu dopplerova jevu v obousměrném provozu, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis, metrologické ověření, včetně poskytnutí souvisejícího softwarového nástroje k dokumentování, zpracování správních deliktů s vazbou na stávající informační systém města jeho servis a upgrade, zaškolení čtyř zaměstnanců zadavatele. Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: monitorování silničního provozu Detailní technická specifikace zařízení a příslušenství zařízení měří okamžitou rychlost v obou jízdních směrech a má platné typové schválení použitého zařízení pro ČR v kategorii Stanovená měřidla, včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení, je schopno zadokumentovat správní delikt tak, aby byla automaticky zaznamenána SPZ/RZ vozidla i prokazatelně identifikovatelnou tvář řidiče, jak osobních, tak i nákladních vozidel pro rychlosti do minimálně 150 km/h za odpovídajících světelných podmínek za podmínky optické viditelnosti vozidla i tváře řidiče, tváře osob spolujezdců rozostřit dle stanoviska ÚOOÚ, 2

3 je schopno zadokumentovat správní delikt a to i za zhoršených povětrnostních podmínek, možnost nočního měření rychlosti (blesk), včetně automatického rozpoznání SPZ/RZ vozidla jak u osobních tak nákladních vozidel, rozsah zaručené přesnosti měření: 20 km/h až 250 km/h, rozlišitelnost měřené rychlosti 1 km/h, maximální povolená chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h a nad 100 km/h ± 3 %, způsob startu měření ručně, automaticky, rozlišení dlouhého a krátkého vozidla, ve snímku, doplňková data, rozlišovací schopnost kamery 1 mil. obrazových bodů, vysoká kvalita pořízené fotodokumentace (barevné snímky), clonová automatika pro optimální nastavení kvality pořizované dokumentace, výstup změřeného údaje snímek na displeji, soubor na počítačovém paměťovém médiu, hlasový výstup, možnost měření a identifikace vozidel na příjezdu nebo na odjezdu, přenos přestupků pomocí USB nebo jiného paměťového média, ovládání zařízení bude pomocí minimálně 9 dotykového displeje s možností připojení přes WIFI a kabelem, možnost připojení k měřicímu zařízeni přes WiFi rozhraní a kabelem, identifikační údaje o měření zobrazené ve snímku: identifikace typu vozidla, směru, vypočtená délka vozidla, naměřená rychlost, čas měření, datum měření, dosah radaru, číslo snímku, výrobní číslo zařízení, typ měřidla, verze SW, limity měřené rychlosti, hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu, pozice kamery, údaje o poloze z GPS, oblast radarového svazku, údaje doplněné do hlavičky souboru s obrázkem, datum a čas měření, naměřená rychlost, identifikace typu vozidla, směr, limity měřené rychlosti, výrobní číslo zařízení, typ měřidla, verze SW, číslo snímku, registrační značka, poznámka, údaje o správním deliktu, stanoviště měření, GPS souřadnice, údaje lustrace vozidla RZ, barva, typ, platnost STK, kradené vozidlo, napájecí napětí AC 230 V/50Hz, stahovací sloup 2x, skříň s filtroventilací (chlazení + topení), možnost síťového napájení, síťový měnič blesku, s GPS a WiFI anténou 2x; ochrana 2 skříní IP 54, bezpečnostní skla dvou skříní, záložní zdroj energie cca 2 hod., automatizovaný systém měření v obou směrech, snadná instalace a zprovoznění zařízení na stanovišti, rozšířená teplotní odolnost od 20 do + 60 stupňů Celsia, odolné kompaktní provedení a snadná údržba, která zahrnuje: monitoring zařízení, servis zařízení pravidelná údržba dle počtu uskutečněných výstupů (dle monitoringu zařízení), výměna dílů s určenou životností, čistění, seřízení, nastavení parametrů dle pokynů výrobce, metrologii, udržování zařízení v bezporuchovém chodu, součástí požadovaných služeb je i vzdálená správa zařízení, proaktivní monitoring (24 h/7 dní v týdnu), automatické objednávání dodávky ND, pravidelné kontroly a seřizování zařízení, instalace zařízení na předem určené místo dle zadání zadavatele, součástí předmětu plnění je i proškolení čtyř zaměstnanců zadavatele. Takto proškolené osoby budou mít právo zasahovat do zařízení. Zásahy do zařízení se rozumí odstranění drobných závad podle návodu k obsluze. 3

4 2.2. Detailní softwarová specifikace zařízení Systém pro automatizované zpracování dokumentace Systém pro automatizované zpracování dokumentace bude určen k procesnímu, modelem definovanému, zpracování vstupní dokumentace z pořizovaného zařízení (protokolu zaznamenané události). Systém bude mít tyto vlastnosti: správa uživatelských účtů s propojením na LDAP definice formulářů metadat pro kontextové zařazení zaznamenaných protokolů o formuláře budou definovat jednotlivá pole ve formuláři svým názvem a datovým typem o jednotlivá pole budou obsahovat pravidla validity vstupních dat na základě typů položek o formuláře mohou být zařazovány do složek s neomezeným zanořováním definice procesního zpracování o každý typ protokolu bude mít definovaný workflow proces, kterým bude zpracováván o po založení kompletního protokolu na něm bude spuštěn workflow proces systém bude obsahovat grafický designer workflow s požadovanou funkcionalitou: o zakreslení uzlů procesu a vazeb mezi aktivitami o Možnost procesy organizovat do složek s libovolnou složitostí adresářové struktury o Definice vazby pro vícenásobné potvrzení přechodu více lidmi o Definice kontrolních pravidel na vazby mezi uzly, pro jednotlivá pole dynamického formuláře přiřazeného protokolu, a to takto: nastavení, zda musí být položka vyplněna nastavení přípustného výčtu hodnot nastavení rozsahu přípustných hodnot nastavení kontrolního regulárního výrazu o definice oprávnění na jednotlivé uzly procesu, a to jako uživatele nebo skupiny o definice oprávnění musí být schopna řídit oprávnění na podsložkách protokolů v libovolném zanoření o Definice oprávnění na vazby mezi uzly - definuje, kdo může protokol předat do dalšího uzlu o Definice možných přiřazení dynamických formulářů na uzly procesu formuláře budou definovat jednotlivá pole ve formuláři svým názvem a datovým typem jednotlivá pole budou obsahovat pravidla validity vstupních dat na základě typů položek o definice oznamování o manipulaci se protokolem na jednotlivých uzlech formou ové zprávy, oznámení může být na protokolu libovolné množství, bude podporovat aktivity: vložení protokolu přidání uživatelského komentáře zahájení a ukončení práce na protokolu o v definici oznamování bude možné nastavit adresáty, a to minimálně: všichni, kteří mají na uzlu nastaveno oprávnění výběr z vnitřních identit osoba, která protokol vytvořila osoba, která byla protokolu přiřazena při předání o text oznámení bude možné definovat s možností využití HTML tagů 4

5 o v textu oznámení bude možné definovat automaticky generovaná pole: název procesu název uzlu kód protokolu komentář protokolu uživatel, který oznámení vyvolal publikované odkazy na všechny vnitřní dokumenty protokolu, včetně podsložek odkazy sloužící k potvrzování přechodu do jiného uzlu o na uzlu bude možné definovat časové expirace, na uzlu jich může být libovolné množství, a to takto: definice typu akce, která má být ve stanovený čas provedena, akce budou: automatické přesunutí protokolu - s výběrem užité vazby odstranění protokolu odeslání oznámení - s výběrem definovaného oznámení definice času spuštění akce, který je vyjádřením uplynutí času od vstupu protokolu do uzlu o systém bude vybaven administrátorsky konfigurovatelným rozhraním pro integraci s okolními systémy pro potřeby zápisu a čtení dat z relačních databází (MSSQL) a webových služeb (Ginis) o systém bude umožňovat automatickou tvorbu dokumentace na základě vložených šablon s doplněním předpřipravených polí obsahem metadat. Zpracování událostí uživatel obsluhy bude mít přehled o všech procesech a vnitřních uzlech, ke kterým má oprávnění uživatel má k dispozici přehled všech protokolů, ležících vjemu přístupném uzlu uživatel může na protokol umístit exkluzivní zámek a zamezit přístupu jiného uživatele uživatel může interně zaslat dokumenty uvnitř protokolu uživateli, který nemá do uzlu přístup, pro případ, že je potřeba řešení ad-hoc úpravy. Tento přístup bude přidělen v rozsahu oprávnění odesílatele uživatel může předat protokol do dalšího uzlu, a to s možností: o nastavení času do kdy má být protokol v dalším uzlu zpracován - na expiraci takto nastavené lhůty bude možné vyvolat oznámení o nastavení přiřazené osoby (výběrem z osob, které mají oprávnění v cílovém uzlu) - tato osoba může být jako cíl zasílaných oznámení při předávání protokolu je uživatel upozorněn a pravidla vyplnění metadat, která musí být splněna, aby mohl být protokol předán systém bude zaznamenávat pohyb na dokumentech (otevření, přejmenování, změna) uživatel může na protokolu měnit data přiřazeného dynamického formuláře. 5

6 3. Termín a místo plnění zakázky 3.1. Předpokládaný termín plnění listopad Místo plnění Instalace radaru a příslušenství (1 x sloup + 1 x skříň) silnice III/0525 ul. Valtická (před ZŠ). Instalace příslušenství (1x sloup + 1 x skříň) silnice III/42120 ul. Pavlovská. Instalace SW sídlo zadavatele. 4. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH za celý předmět zakázky. 5. Nabídková cena Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky zpracována jako cena maximální za provedení úplné zakázky. 6. Požadavky na kvalifikaci Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění těchto požadavků: 6.1.uchazeč je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné úřední evidenci, pokud je osobou, která se do obchodního rejstříku či jiné úřední evidence zapisuje, 6.2.uchazeč má oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky. 7. Způsob prokázání splnění podmínek kvalifikace Splnění kvalifikace dle článku 6.1. uchazeč prokáže předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné úřední evidence. Splnění kvalifikace podle článku 6.2. uchazeč prokáže prostou kopií živnostenského listu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky případně jiným rovnocenným dokumentem. V případě, že se uchazeč umístí na prvním místě, před podpisem smlouvy doloží originál nebo ověřenou kopii dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 6

7 8. Údaje o hodnotících kritériích Základním hodnotícím kritériem nabídek je nabídková cena. Hodnoceny budou ceny včetně DPH. Nabídky budou hodnoceny podle stanoveného hodnotícího kritéria tak, že jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9. Obchodní podmínky zadavatele 9.1.Předmět smlouvy musí být vymezen v souladu s vymezením předmětu zakázky. 9.2.Zhotovitel zahájí plnění předmětu díla ihned po podpisu smlouvy. 9.3.Zhotovitel ukončí a předá dílo objednateli nejpozději do Záruční doba minimálně 36 měsíců. 9.5.Zajištění záručního i pozáručního servisu a možnost zajištění pravidelného metrologického ověření. 9.6.Zhotovitel se zavazuje, že doba servisovatelnosti zařízení bude po dobu minimálně 10 let. 9.7.Výše ceny dodávky bude v souladu s nabídkovou cenou. 9.8.Cena dodávky bude členěna v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě. 9.9.Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků (zahrnuje cenu za veškeré práce, úkony, činnosti, úpravy a náklady) Překročení ceny s DPH je možné pouze v případě, že v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude k nabídnuté ceně bez DPH připočtena DPH ve výši odpovídající sazbě dle právního předpisu platného v době vzniku zdanitelného plnění Objednatel neposkytuje zálohy Cena za dílo bude objednatelem uhrazena po předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 14 dnů od jeho doručení do sídla Objednatele Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení doplněné nebo opravené faktury Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele V případě prodlení s plněním předmětu díla se zhotovitel zavazuje k poskytnutí smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny zakázky za každý započatý den prodlení Při nedodržení dodací lhůty a lhůty pro odstranění záruční opravy je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny zakázky za každý den prodlení Zhotovitel se zavazuje, že do 24 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech přijme nahlášenou poruchu a potvrdí ji písemně a do 48 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech provede výjezd za účelem opravy zařízení. V případě nahlášení poruchy mimo pracovní den, svátek nebo v pátek po hod, bude začátek lhůty na vyřízení opravy běžet od následného pracovního dne od 6.00 hodin. 7

8 10.Požadavky na obsah nabídky Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl vyplněný formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY (viz. příloha č. 1 této výzvy) opatřený datem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče Nabídka musí odpovídat požadavkům uvedeným v bodě 2 této výzvy Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že souhlasí s podmínkami výzvy opatřené datem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, opatřený datem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče, který bude akceptovat obchodní podmínky dle bodu 9 této výzvy Doklady prokazující kvalifikační požadavky dle bodu 7 této výzvy Popis navrhovaného řešení Nabídkovou cenu dle bodu 5 této výzvy. 11.Doručování nabídek Nabídku lze doručit nejpozději dne do hod. Rozhodným okamžikem pro doručení nabídky je její převzetí podatelnou zadavatele. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené nápisem Neotvírat! Zakázka Dodávka stacionárního měřiče rychlosti vozidel včetně softwaru na stávající IS města a musí na ní být uvedena adresa, na kterou lze nabídku vrátit v případě pozdního podání nabídky. Nabídky lze doručit zadavateli poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Mikulov v úředních hodinách a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 do hod. v úterý a ve čtvrtek v době od 8.00 do hod. a v pátek od 8.00 do hod, přičemž v pátek do hod. 12.Další podmínky zadávacího řízení Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu upravit, popř. i zrušit, jakož i redukovat rozsah zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která byla doručena po lhůtě pro podání nabídek. Podané nabídky se nevracejí. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče, jehož nabídka není v souladu s podmínkami výzvy nebo zadávací dokumentací. Zadavatel zajistí uchazečům možnost prohlídky jednotlivých míst plnění od zahájení zadávacího řízení až do uplynutí lhůty pro podání nabídky a to po předchozí telefonické či písemné domluvě s kontaktní osobou zadavatele, na kterou lze adresovat i případné žádosti o dodatečné informace. 8

9 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 13.Podklady pro zpracování nabídek Podklady pro vypracování nabídek tvoří výzva a v ní uvedená příloha. Uvedené dokumenty budou zveřejněny v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele (https://ezak.mikulov.cz). Zde budou přístupny volně a neomezeně po celou dobu lhůty pro podání nabídek. V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o zaslání Vaší nabídky se splněním výše uvedených podmínek. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky. Rostislav K o š t i a l starosta města 9

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více