Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP"

Transkript

1 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Úvodní informace... 2 Základní ovládání a funkce tlačítek... 2 Ovládání přehrávače... 6 Nabídka nastavení (Setup)... 7 Příjem rádia Navigační systém GPS Přehrávání disků Virtuální multi-disk (volitelná funkce) Přehrávání z ipodu a iphonu (volitelná funkce) Bluetooth handsfree Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth (A2DP) Externí vstup AUX IN TV tuner (volitelné příslušenství) Nahrávání průběhu jízdy (volitelné příslušenství) Montáž GPS antény Možné problémy a jejich řešení Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění. 1

2 Úvodní informace Z důvodu zajištění bezpečného provozu na silnicích udržujte hlasitost přehrávání na takové úrovni, abyste mohli slyšet varovné zvuky z okolí, například houkání sirény. Během řízení nesledujte video (pohyblivý obraz) ani neprovádějte nastavení přehrávače nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a následně proveďte požadované nastavení. Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Přehrávač držte mimo dosah dětí. GPS navigační systém slouží pouze jako pomoc při řízení. Řidič je však stále plně odpovědný za bezpečné řízené vozidla a musí dbát všech aktuálních pravidel silničního provozu. Přehrávač nepoužívejte v místech, kde je zakázáno použití elektrických zařízení, například na některých čerpacích stanicích nebo v místech se silným elektromagnetickým rušením. Přehrávač se nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby vždy kontaktujte příslušný servis. Montáž provádějte při vypnutém napájení. Montáž vyžaduje příslušné znalosti a zkušenosti, a proto by měla být provedena ve specializovaném servisu. Přehrávač neponechávejte na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dále dbejte, aby se přehrávač a zejména LCD displej nedostaly do kontaktu s čistidly, ředidly a jinými chemikáliemi. Dbejte, aby nedošlo k poškrábání displeje ostrým předmětem. Dále dbejte, aby nedošlo k úderu do přehrávače a zejména displeje. Dbejte, aby přehrávač nebyl vystaven působní vody nebo nadměrné vlhkosti. CD přehrávač je určen k přehrávání disků o průměru 12 cm. Do přehrávače nevkládejte disky o jiných průměrech ani disky nepravidelného tvaru. Základní ovládání a funkce tlačítek Zapnout a vypnout přehrávač Přehrávač lze zapnout krátkým stisknutím levého otočného voliče nebo kteréhokoli tlačítka na čelním panelu. Přehrávač opětovně vypnete dlouhým stisknutím levého otočného voliče. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti se provádí otáčením levého otočného voliče. Pokud nastavíte hlasitost na úroveň 0, bude na displeji znázorněn symbol režimu ztišeno (Mute). Opětovným otáčením ve směru hodinových ručiček nastavíte požadovanou úroveň hlasitosti. 2

3 Přehrávač lze také rychle ztišit krátkým stisknutím levého otočného voliče. Hlavní nabídka (MENU) Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku, která je ilustrována na obrázku níže: Hlavní nabídka nabízí výběr požadovaného režimu nebo zdroje přehrávání. Ke spuštění režimu televize je zapotřebí model s integrovaným TV modulem (TV tuner). Dlouhým stisknutím tlačítka MENU spustíte režim kalibrace displeje, který je vhodné použít v případě, kdy dotykový displej nefunguje správně. Příjem rádia (RADIO) Stisknutím tlačítka RADIO zahájíte příjem rádia. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými pásmy FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Média (MEDIA) Přehrávání z vloženého média DVD/USB/SD. Při přehrávání videa lze kliknutím na displej zobrazit nabídku funkcí přehrávání. Přehrávání z média nelze spustit, pokud není vložen Nastavení displeje (DIMM) Prostřednictvím tlačítka DIMM lze volit zapnutí nebo vypnutí pod světlení displeje. Přehrávač dále nabízí funkci automatického snížení jasu displeje (dle spuštěného podsvícení). Car Informace (CAR) Prostřednictvím tlačítka CAR budou zobrazeny informace o vozidle a hodnotách provozu, které jsou založeny na využití dat ze sběrnice CAN vozidla. Využití těchto funkcí však záleží na podpoře a dostupnosti sběrnice CAN v daném vozidle (nelze nastavovat hodnoty vozidla). Navigace (NAV) Krátkým stisknutím tlačítka NAVI zahájíte režim navigace. K tomu je zapotřebí, aby byla vložena SD karta s navigačními podklady v opačném případě bude oznámeno varovné hlášení SD card unaviable. Opětovným stisknutím tlačítka NAVI se vrátíte do předchozího režimu. Tímto způsobem může například probíhat příjem rádi a na pozadí je spuštěna navigace. 3

4 V režimu navigace lze dále oddělit hlas navigace, což provedete tlačítkem v pravém horním rohu displeje nebo dlouhým stisknutím tlačítka NAVI. Disk vysunete stisknutím tlačítka. Přehrávání hudby z CD, SD karty a iphonu (ipodu) Krátkým stisknutím tlačítka MEDIA zahájíte režim přehrávání hudby resp. multimédií, jak je ilustrováno na obrázku níže. Možnosti volby požadovaného režimu resp. zdroje přehrávání záleží na připojených zdrojích nelze zvolit zdroj přehrávání, který není připojen. Funkce ovládání přehrávání jsou následující: RANDOM: Přehrávání v náhodném pořadí. REPEAT: Režim opakování. FOLDER: Zobrazit seznam skladeb v daném adresáři. Přehrávání z iphone a ipod: iphone resp. ipod je zapotřebí připojit příslušným speciálním kabelem. Po připojení bude automaticky zahájeno přehrávání a taktéž bude nabíjena baterie tohoto připojeného zařízení. Bluetooth handsfree (PHONE) 4

5 Stisknutím tlačítka PHONE zahájíte režim Bluetooth handsfree. Bližší informace naleznete v kapitole Bluetooth. Vysunout disk Stisknutím tohoto tlačítka vysunete vložený disk. Levý otočný volič Krátkým stisknutím zapnete vypnutý přehrávač. Během přehrávání lze krátkým stisknutím ztlumit hlasitost přehrávání. Dlouhým stisknutím přehrávač vypnete. Pravý otočný volič Příjem rádia: automatické ladění rádiových stanic s vyšší resp. nižší frekvencí. Po stisknutí lze nastavit přímo požadovanou frekvenci. Režim přehrávání: stisknutím přehrávání pozastavíte, dalším stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání. Reset obnovit tovární nastavení Stisknutím tlačítka RESET provedete obnovení továrního nastavení přehrávače. Zdířka pro paměťovou kartu levá: navigační podklady Zdířka pro paměťovou kartu pravá: karta s multimediálními soubory k přehrávání SD karta je zapotřebí vložit do speciálního držáku. Vložením nesprávné SD karty může dojít k poškození přehrávače. USB konektory Přehrávač je vybaven dvěma USB konektory, jejichž prostřednictvím lze připojit iphone/ipod, 3G net play a další zařízení. Příjem televizního vysílání (MOBILE TV) Pokud je váš přehrávač vybaven přídavným modulem pro příjem digitálního televizního vysílání, lze zahájit příjem vysílání stisknutím tlačítka MOBILE TV. Kalibrace dotykového displeje Pokud dotykový displej nefunguje správně, lze provést jeho kalibraci. Tu zahájíte dlouhým stisknutím tlačítka MENU a následně pokračujte dle uvedených pokynů. 5

6 Ovládání přehrávače Reset obnovit tovární nastavení Stisknutím tlačítka RESET po dobu nejméně 3 sekund provedete obnovení továrního nastavení přehrávače. Tlačítko je doporučeno stisknout tužkou nebo jiným předmětem s ostřejší špičkou. Reset je vhodné provést před zahájením používání nového přehrávače nebo pokud přehrávač nefunguje správně. Zapnout a vypnout přehrávač Přehrávač lze zapnout krátkým stisknutím levého otočného voliče (POWER) nebo kteréhokoli tlačítka na čelním panelu. Po vložení disku do přehrávače bude automaticky zahájeno přehrávání. Přehrávač opětovně vypnete dlouhým stisknutím levého otočného voliče. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti přehrávání lze provést prostřednictvím otočného volče nebo posuvníku VOLUME, který může být zobrazen na displeji. Ztlumit hlasitost přehrávání Přehrávání lze ztlumit krátkým stisknutím levého otočného voliče, resp. tlačítka MUTE. Další možností je zobrazení posuvníku VOLUME a snížení hlasitosti tažením posuvníku po displeji. Nastavení jasu displeje (DIMM) Prostřednictvím tlačítka DIMM lze volit požadovanou úroveň jasu displeje. Kamera při couvání Přehrávač nabízí funkci automatického přepnutí na kameru při couvání po zařazení zpátečky. K této funkci je zapotřebí připojit příslušný vodič. Volba zdroje přehrávání Volbu zdroje (režimu) přehrávání lze provést prostřednictvím tlačítka MEDIA na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Tlačítko MENU nabízí možnost přepínat mezi úvodní nabídkou přehrávače a režimem přehrávání. V úvodní nabídce přehrávače lze snadno zvolit požadovaný režim nebo zdroj přehrávání. Mezi jednotlivými stránkami nabídky přepínáte posunem ( tažením ) po displeji. Funkce proti otřesu Přehrávač je vybaven funkcí proti otřesu, která nabízí možnost plynulého přehrávání i při jízdě po nerovném terénu. Přibližně se jedná o dobu 5 sekund při přehrávání DVD, 10 sekund u VCD/CD a 150 sekund u MP3. Funkce zapamatování času přehrávání Po vypnutí a opětovném zapnutí přehrávače bude díky této funkci přehrávání pokračovat od místa, kde bylo ukončeno. V případě příjmu rádia bude naladěna poslední zvolená stanice. 6

7 Nabídka nastavení (Setup) Nabídku nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka v hlavní nabídce na displeji přehrávače. Tato nabídka (viz obrázek níže) se skládá z jednotlivých položek, jejichž význam je vysvětlen dále. Některé položky nabídky mohou být vrežimu zapnuto / vypnuto, což je symbolizováno zobrazeným posuvníkem následovně: Režim je spuštěn (Y) Režim je vypnutý (N) WALLPAPER Nastavení obrázku na pozadí V nabídce WALLPAPER, která je ilustrována na obrázku níže, lze zvolit obrázek z nabídky, který bude zobrazen na pozadí displeje. Další možností je použít vlastní obrázek. Tento obrázek musí mít rozlišení 800 x 480 bodů a být ve formátu JPG. Je vhodné provést tuto přípravu na počítači. Takto připravený obrázek zkopírujte na paměťovou kartu a vložte ji do zdířky pro GPS (Navigation). Následně zvolte možnost USER SELF-DEFINE přehrávač zobrazí obrázek, který splňuje dané požadavky. Svou volbu potvrďte tlačítkem UPDATE. 7

8 COMMON Základní nastavení Nabídka COMMON nabízí základní nastavení a je ilustrována na následujícím obrázku: Význam jednotlivých položek je následující: BEEP: Akustická signalizace při stisknutí tlačítka. MUTE WHEN REVERSING: Ztišit přehrávání při couvání. RESTORE FACTORY SETTINGS: Obnovit tovární nastavení přehrávače. CALIBRATION: Zahájit kalibraci dotykového displeje. Dále postupujte dle uvedených pokynů stiskněte symboly + zobrazované na různých místech displeje. Poznámka: druhou možností spuštění kalibrace je stisknutím tlačítka MENU nebo NAVI po dobu 4 sekund. DISPLAY SETUP Nastavení jasu displeje Nabídka DISPLAY SETUP nabízí možnost nastavení různých parametrů displeje: Význam jednotlivých položek je následující: DAYTIME BACKLIGHT: Úroveň jasu displeje přes den. 8

9 NIGHTTIME BACKLIGHT: Úroveň jasu displeje v noci. Přepínání mezi jednotlivými úrovněmi jasu lze provádět manuálně tlačítkem DIMM. AUTO MODE: Automatické přepínání mezi úrovní jasu ve dne a v noci dle spuštěného podsvícení. Pokud je podsvícení spuštěno, bude spuštěn režim nižšího jasu (v noci), pokud je podsvícení vypnuto, bude spuštěn režim vyššího jasu (za dne). SCREEN SAVER TIME: Nastavení času, po jehož uplynutí bude spuštěn spořič displeje. EQ Nastavení ekvalizéru Nabídka nastavení ekvalizéru se skládá ze dvou stránek: Stránka EQ OPTION Stránku EQ OPTION lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce, nebo zobrazeného symbolu, případně také přímo tlačítkem EQ na čelním panelu. Nabídka nabízí možnost výběru jednoho z 10 nastavení ekvalizéru, případně také vlastního nastavení po výběru položky USER. Stránka BALANCE SETUP Stránku BALANCE SETUP lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce, nebo zobrazeného symbolu. Prostřednictvím čtyřech zobrazených šipek máte možnost nastavit zvýraznění pravých a levých resp. předních a zadních reproduktorů. Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem. Režim LOUDNESS Stránka BLANCE SETUP dále nabízí možnost zvýraznění nízkých frekvencí v režimu LOUDNESS. Dbejte, že výrazným zvýrazněním může dojít k distorzi zvuku. VIDEO OPTIONS Nastavení přehrávání videa Nabídka VIDEO OPTIONS nabízí dvě položky k nastavení: WATCHING VIDEO FORBIDDEN WHILE DRIVING: Zakázána možnost sledování videa za jízdy z důvodu bezpečnosti provozu na silnicích je vhodné zvolit toto nastavení. V některých zemích je sledování pohyblivého obrazu (videa) za jízdy zakázáno. REVERSE VIDEO MIRRORED: Obraz z kamery při couvání je zobrazen zrcadlově. 9

10 BLUETOOTH OPTIONS Nastavení Bluetooth handsfree Nabídka BLUETOOTH OPTIONS nabízí nastavení Bluetooth handsfree: Význam jednotlivých položek je následující: DEVICE NAME: Název tohoto Bluetooth handsfree. PIN CODE: Kód pro připojení k tomuto Bluetooth handsfree. AUTO CONNECT: Automatické připojení mobilního telefonu, který by připojen naposledy. AUTO ANSWER: Automatický příjem příchozího hovoru. NAVIGATION OPTIONS Nastavení navigace Nabídka NAVIGATION OPTIONS nabízí nastavení navigace: Význam jednotlivých položek je následující: VOLUME: Hlasitost hlasu s navigačními pokyny. Většina navigačních programů nabízí vlastní možnost nastavení hlasitosti je doporučeno nastavit maximální hlasitost v programu a následně využít tuto položku k nastavení požadované úrovně hlasitosti. VOLUME MIXED: Nastavení úrovně, na kterou bude snížena hlasitost přehrávání během hlasové navigace. NAVIGATION MONITORING: Pokud je funkce spuštěna, bude probíhat hlasová navigace bez ohledu na to, co je zobrazeno na displeji. Pokud je funkce vypnuta, bude 10

11 hlasová navigace probíhat pouze v případě, kdy je na displeji zobrazena mapa (navigace). AUTO START NAVIGATION: Automatické spuštění navigace po zapnutí přehrávače. FILE PATH: Volba navigačního programu na SD kartě. Systém automaticky volí soubor.exe. Prostřednictvím této nabídky lze zvolit jiný program. LANGUAGE Jazyková verze V nabídce LANGUAGE můžete nastavit požadovanou jazykovou verzi, v jaké mají být zobrazovány položky přehrávače. STEERING WHEEL CONTROL Ovládání z volantu Přehrávač nabízí možnost ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu. Nabídka nastavení je ilustrována na následujícím obrázku: Při nastavení postupujte následovně: 1. Stisknutím tlačítka CLEAR ALL vymažete aktuální nastavení. 2. Stiskněte a držte požadované tlačítko na volantu. 3. Jakmile přehrávač rozpozná, že bylo stisknuto tlačítko, zvolte odpovídající tlačítko na displeji. 4. Úspěšné přiřazení tlačítka dané funkci bude potvrzeno rozsvícením oranžovou barvou. 5. Postup uvedený výše opakujte i pro ostatní tlačítka. 11

12 DAY AND TIME Nastavení data a času Nabídka nastavení DAY AND TIME je ilustrována na následujícím obrázku: Nastavení jednotlivých položek provedete prostřednictvím tlačítek (+) a (-). Můžete také kliknout na položku GPS TIME, čímž dojde k nastavení přesného času dle systému GPS (pokud je k dispozici dostatečný GPS signál). Pokud využíváte nastavení dle GPS, je zapotřebí zvolit příslušné časové pásmo. Příjem rádia Příjem rádia zahájíte prostřednictvím příslušného symbolu v hlavní nabídce nebo stisknutím tlačítka BAND. Nabídka příjmu rádia je ilustrována na následujícím obrázku: 12

13 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. RADIO: Aktuální stav přehrávače. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Seznam rádiových stanic v paměti přehrávače. 5. Nastavení hlasitosti. 6. Ukázky z vysílání uložených stanic. 7. BAND: Výběr rádiového pásma 8. Nastavení ekvalizéru. 9. ( ): Předchozí stanice / Nastavení nižší frekvence. 10. ( ): Následující stanice / Nastavení vyšší frekvence. 11. Automatické vyhledání stanic. 12. Nastavení zvukového výstupu. 13. Aktuálně naladěná frekvence. 14. AF: Automatické ladění alternativní frekvence. 15. TA: Automatické přepnutí na dopravní zpravodajství. 16. Přepínání zobrazení nabídky rádia. 17. PTY: Volba typu (žánru) vysílání dle systému RDS. Výběr rádiového pásma Výběr rádiového pásma se provádí stisknutím tlačítka BAND. Každým stisknutím se mění přijímané pásmo následovně: FM1 FM2 FM3 AM1 AM2. Automatické vyhledání rádiových stanic Kliknutím na tlačítko SEARCH zahájíte automatické vyhledávání dostupných rádiových stanic. Stanice s nejsilnějším signálem budou následně uloženy pod tlačítka rychlé volby. Vyhledávání lze přerušit opětovným dlouhým stisknutím tohoto tlačítka. Uložené rádiové stanice Rádiový tuner nabízí možnost uložení až 6 stanic v každém přijímaném pásmu FM. Přehrávání ukázek z vysílání Krátkým stisknutím tlačítka (symbol sluchátka) zahájíte přehrávání 10-ti sekundových ukázek z uložených stanic v daném frekvenčním pásmu. Uložení dané stanice do paměti Aktuální stanici lze uložit do paměti stisknutím požadovaného tlačítka rychlé volby po dobu dvou sekund. 13

14 Příjem v režimu stereo / mono Prostřednictvím tlačítka (symbol reproduktorů) lze přepínat mezi příjmem rádia v režimu stereo nebo mono. V režimu stereo bude na displeji znázorněn symbol ST. Režim mono je vhodný v případě, kdy je dostupný pouze slabý rádiový signál. Automatické ladění rádiových stanic Automatické ladění rádiové stanice s nejbližší nižší resp. vyšší frekvencí provedete stisknutím tlačítka ( ) resp. ( ). Ruční ladění rádiových stanic Režim ručního ladění rádiové stanice zahájíte stisknutím tlačítka ( ) resp. ( ) po dobu cca 3 sekund.. Následně lze tlačítky ( ) resp. ( ) snižovat resp. zvyšovat rádiovou frekvenci v daném frekvenčním pásmu. Funkce systému RDS (Radio Data System) AF Alternative Frequency: V případě poklesu síly signálu provede rádio automatické přeladění na jinou vysílací frekvenci daného rádiové stanice. Funkce záleží na dostupnosti systému RDS. Navigační systém GPS Ke správné funkci navigačního systému je zapotřebí vložit SD kartu s navigačním programem a mapovými podklady do zdířky pro SD kartu, která je označena GPS. V nabídce nastavení (SETUP) zvolte položku NAVIGATION OPTIONS a následně prostřednictvím položky FILE PATH vyberte na SD kartě požadovaný program. Navigaci spustíte stisknutím tlačítka NAVI v hlavní nabídce přehrávače. Během využívání navigace nevyjímejte SD kartu, protože by mohlo dojít k poškození karty nebo přehrávače. Navigační systém slouží pouze jako doporučení. Řidič je vždy plně odpovědný za řízení vozidla a musí dbát aktuálních podmínek silničního provozu. 14

15 Přehrávání disků Přehrávání disku zahájíte vložením disku do spuštěného přehrávače. Disk vkládejte potištěnou stranou vzhůru. Přehrávač je určen pouze k přehrávání standardních disků o průměru 12 cm. Přehrávač podporuje disky typu DVD, DVD-9, CD a VCD. Pokud je již disk vložen v přehrávači, zahájíte jeho přehrávání stisknutím tlačítka DVD na čelní panelu nebo v hlavní nabídce přehrávače. Přehrávání disků DVD a VCD Nabídka přehrávání disků DVD a VCD je ilustrována na následujícím obrázku: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. DVD: Aktuální stav přehrávače. 3. Výběr kapitoly. 4. Výběr titulu. 5. Soundtrack. 6. Aktuální režim přehrávání. 7. Nastavení hlasitosti. 8. Návrat do předchozí nabídky. 9. Nastavení ekvalizéru. 10. Čas přehrávání. 15

16 11. Nabídka disku (MENU). 12. Seznam záznamů (LIST). 13. ( ): Předchozí záznam. 14. ( ): Následující záznam. 15. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 16. GOTO: Volba počátečního času přehrávání, kapitoly a titulu. 17. Celkový čas přehrávání DVD. 18. Režim přehrávání (opakování apod.). 19. Přepínání mezi režimem 16:9 a 4: Přepínání jazykových verzí (záleží na vložením DVD). 21. Zobrazení a přepínání jazykových verzí titulků (záleží na vložením DVD). Nabídka disku Nabídku disku zobrazíte stisknutím tlačítka. Funkce záleží na vložením disku. Při přehrávání VCD disku bude spuštěn režim PBC. Volba počátečního času přehrávání Nabídku volby počátečního času přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka GOTO. Nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: Nabídka nabízí možnost volby kapitoly, titulu a přesného času zahájení přehrávání. Opakované přehrávání Stisknutím tlačítka lze volit mezi jednotlivými režimy přehrávání. Každým stisknutím se změní režim následovně: VCD: Opakovat daný záznam Opakovat vše. DVD: Opakovat kapitolu Opakovat titul Opakovat vše. Volba jazykové verze titulků Stisknutím tlačítka lze zobrazit titulky a přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi. Aktuální nabídka jazykových verzí záleží na vloženém disku. U některých disků nelze skrýt titulky. 16

17 Volba jazykové verze Stisknutím tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi disku. Aktuální nabídka jazykových verzí záleží na vloženém disku. Některé disky nabízí jen jednu jazykovou verzi. Volba formátu zobrazení Prostřednictvím tlačítka lze přepínat mezi zobrazením v režimu 16:9 a 4:3. Přehrávání hudby Přehrávač umožňuje přehrávání hudby z připojeného disku nebo vložené SD karty. Přehrávač podporuje formáty souborů FAT16, FAT32 a ExFAT. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. SD: Aktuální stav (zdroj) přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Aktuální režim přehrávání. 5. Nastavení hlasitosti. 6. Přehrát ukázky ze skladeb. 7. Seznam skladeb. 8. Volba režimu opakování 9. Přehrávání v náhodném pořadí. 10. Nastavení ekvalizéru. 17

18 11. ( ): Předchozí záznam. 12. ( ): Následující záznam. 13. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 14. Celkový čas přehrávání. 15. Údaje o skladbě. 16. Seznam skladeb. Přehrávání z připojeného disku nebo SD karty bude zahájeno automaticky. Přehrávač rozlišuje tři typy souborů: audio, video a obrázky. Přehrávání z již připojeného média zvolit v hlavní nabídce stisknutím tlačítka U-DISK resp. SD CARD. V případě audio souborů přehrávač podporuje pouze formát MP3. Dále podporuje zobrazení textu skladby ve formátu LRC. Lze přepínat mezi zobrazením frekvenčního spektra a textu. Přehrávač dále umožňuje zobrazit obrázek z obalu alba, jak je ilustrováno na obrázku výše. Zobrazení seznamu skladeb Během přehrávání zobrazíte seznam skladeb stisknutím tlačítka. Výběr složky lze provést po stisknutí tlačítka. Tlačítkem se vrátíte do předchozí složky. Opakování skladeb Tlačítkem lze volit různé režimy opakování: Daná skladba Celá složka Vše. Přehrávání v náhodném pořadí Tlačítkem zahájíte přehrávání v náhodném pořadí. Volba času zahájení přehrávání Volbu času ve skladbě, kdy má být zahájeno přehrávání, lze provést kliknutím na posuvník ve spodní části displeje na obrázku níže znázorněn červeným obdélníkem: 18

19 Virtuální multi-disk (volitelná funkce) Funkce virtuální Multi-disk nabízí možnost převedení (nahrávání) CD disku do formátu MP3 a následné uložení záznamů na připojený disk nebo SD kartu. Lze provést nahrávání nejvíce 9 disků. Pokud je spuštěna funkce Multi-disk a vloženo audio CD, bude v pravém horním rohu zobrazeno tlačítko. Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nahrávání. Výchozí rychlost nahrávání je 4x a nahrání celého disku bude trvat cca 20 minut. Během nahrávání nebude slyšet zvuk. Stisknutím tlačítka lze zvolit rychlost nahrávání 1 x. V tomto případě bude probíhat přehrávání současně s nahráváním a celkový čas bude přibližně 75 minut. Přehrávání z virtuálního disku Po připojení SD karty nebo disku s nahranými soubory bude zobrazen symbol VIRTUAL MULTI-DISC, kterým vstoupíte do tohoto režimu přehrávání. Příslušná nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: 19

20 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Aktuální seznam skladeb (play-list). 5. Vymazat virtuální disk. 6. Vymazat aktuální skladbu. 7. Volba virtuálního disku. 8. (D-): Předchozí disk. 9. ( ): Předchozí záznam. 10. ( ): Následující záznam. 11. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 12. (D+): Následující disk. 13. Aktuální čas přehrávání. 14. Celkový čas přehrávání. Přepínání disků Mezi jednotlivými virtuálními disky lze snadno přepínat tlačítky (D-) resp. (D+). Vymazat disk nebo skladbu Daný disk můžete vymazat tlačítkem, danou skladbu potom tlačítkem. Přehrávání z ipodu a iphonu (volitelná funkce) Přehrávač nabízí možnost přehrávání z ipodu nebo iphonu, který bude připojen prostřednictvím USB kabelu. Je podporován také iphone 4 a iphone 4S. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: 20

21 Význam jednotlivých tlačítek je následující: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Nastavení hlasitosti. 5. Seznam skladeb. 6. Režim přehrávání (opakování apod.). 7. Přehrávání v náhodném pořadí. 8. Nastavení ekvalizéru. 9. ( ): Předchozí záznam. 10. ( ): Následující záznam. 11. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 12. Aktuální playlist. 13. Aktuální čas přehrávání. 14. Celkový čas přehrávání. Volba playlistu Stisknutím tlačítka zobrazíte seznamy skladeb (playlisty). Kliknutím na tlačítko vstoupíte do nabídky výběru interpreta. Tlačítkem vstoupíte do nabídky výběru všech skladeb. Bluetooth handsfree Funkci Bluetooth handsfree spustíte kliknutím na tlačítko Bluetooth. Nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: 21

22 Význam jednotlivých tlačítek je následující: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav Bluetooth handsfree. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Připojit mobilní telefon. 5. Vytáčení. 6. Telefonní seznam. 7. Seznam hovorů. 8. Přenos hudby prostřednictvím Bluetooth. 9. Ukončit hovor. 10. Přijmout hovor / vytočit číslo. 11. Stav připojení. 12. Numerická klávesnice. 13. Vymazat číslici. 14. Přepínání zvuku mezi mobilním telefonem a handsfree. 15. Ztišit mikrofon. Párování s mobilním telefonem Před prvním použitím daného mobilního telefonu s tímto Bluetooth handsfree je zapotřebí povést tzv. párování. Postupujte následujícím způsobem: 1. Na mobilním telefonu spusťte funkci Bluetooth a zadejte vyhledat dostupná zařízení v okolí. 2. Zvolte tento přehrávač BT Pokud budete vyzváni k zadání hesla PIN, zadejte Úspěšné připojení bude potvrzeno oznámením SUCCESSFUL CONNECTION. Pokud již bylo dříve provedeno párování, provedete připojení kmobilnímu telefonu stisknutím tlačítka. Připojený telefon lze opětovně odpojit tlačítkem. Vytáčení čísla Po připojení mobilního telefonu lze zadat požadované číslo prostřednictvím numerické klávesnice zobrazené na displeji. Nesprávně zadanou číslici lze smazat tlačítkem (C). Dlouhým stisknutím tlačítka vymažete celé číslo. Vytáčení zahájíte stisknutím tlačítka. Přepínání zvuku mezi mobilním telefonem a handsfree lze provést tlačítkem. Seznam hovorů Toto handsfree je vybaveno funkcí zapamatování seznamu hovorů: Vytáčená čísla (Dialed numbers), Přijaté hovory (Answered calls) a Zmeškané hovory (Missed calls). 22

23 Synchronizace telefonního seznamu s mobilním telefonem Telefonní seznam lze stáhnout (synchronizovat) do paměti handsfree stisknutím tlačítka. Po úspěšné synchronizaci bude zobrazeno jméno volajícího, který je uložen v telefonním seznamu telefonu. Dále je možnost vyhledání požadované osoby zadáním prvního písmena jména. Možnosti synchronizace záleží na typu mobilního telefonu a tato funkce nemusí být dostupná pro všechny typy mobilních telefonů. Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth (A2DP) Přehrávač dále nabízí možnost přenosu hudby prostřednictvím Bluetooth s využitím protokolu A2DP. Mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení musí podporovat Bluetooth 2.0 nebo vyšší. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: Prostřednictvím přehrávače lze přehrávání zahájit resp. pozastavit ( ). Dále je zde možnost výběru předchozí resp. následující skladby tlačítky ( ) resp. ( ). 23

24 Externí vstup AUX IN Přehrávač je vybaven AV vstupem pro připojení dalšího zařízení. Po připojení zvolte v hlavní nabídce položku AV IN. TV tuner (volitelné příslušenství) Přehrávač nabízí možnost připojení externího digitálního TV tuneru. Upozornění: Sledování televizního vysílání za jízdy je zakázáno z důvodu bezpečnosti provozu na silnicích. Nahrávání průběhu jízdy (volitelné příslušenství) Přehrávač nabízí možnost připojení externí kamery pro nahrávání průběhu jízdy. Montáž GPS antény GPS anténa může být umístěna na přístrojové desce nebo vně vozidla, například na střeše. Při montáži je třeba dbát na to, že anténa musí mít volný výhled na oblohu. Pokud jsou skla vozidla vybavena speciální fólií, je možné, že bude snížena síla a kvalita přijímaného signálu v tomto případě je doporučeno umístit anténu vně vozidla. Upozornění Před připojováním antény odpojte napájení systému. Neprovádějte prodloužení ani zkrácení antény, protože by došlo k jejímu poškození. GPS anténa by měla být umístěna pokud možno horizontálně. Anténu nelze kroutit a otáčet. Anténa musí být umístěna tak, aby nenarušovala bezpečné ovládání vozidla. 24

25 Možné problémy a jejich řešení Přehrávač nelze zapnout 1. Zkuste nastartovat motor vozidla. 2. Zkontrolujte připojení napájecího vodiče. 3. Je přepálena pojistka vyměňte ji za novou se stejnými parametry. Dotykový displej nefunguje správně resp. přesně Je zapotřebí provést kalibraci dotykového displeje stiskněte tlačítko MENU nebo NAVI po dobu 4 sekund. Následně bude zobrazena nabídka kalibrace. Přehrávač nereaguje na pokyny z dotykového displeje Přehrávač může provádět jinou akci, například čtení disku nebo vyhledávání trasy. Pokud ani po delší době nezačne displej reagovat, zkuste provést restart přehrávače, případně kontaktujte příslušný servis. Nelze přehrát disk 1. Disk je umístěn obráceně Vždy vkládejte disk potištěnou stranou nahoru. 2. Disk je poškrábán nebo zašpiněn Zkuste přehrát jiný disk. 3. Daný typ disku není podporován Zkuste přehrát jiný disk. Nedostatečná kvalita obrazu Není správně nastaven jas nebo ostrost obrazu. Není obraz z kamery při couvání 1. Není připojena kamera při couvání. 2. Kamera při couvání využívá jiný systém kódování Připojte vhodnou kameru. Navigační sytém nefunguje 1. Není připojena GPS anténa nebo je umístěna tak, že je signál příliš slabý. 2. V daném místě je horší kvalita GPS signálu. 3. Pro dané místo nejsou k dispozici mapové podklady. V navigaci nelze nalézt požadované místo 1. Zkontrolujte, zda je název zadán správně. 2. Je také možné, že dané místo není v aktuálně dostupných mapách. Nalezená trasa není vhodná Navigační systém vyhledává nejvhodnější trasu dle algoritmu. Nemůže však zohlednit další faktory, kvalitu silnic apod. 25

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

GT-I8000. Uživatelská příručka

GT-I8000. Uživatelská příručka GT-I8000 Uživatelská příručka Nejdříve si přečtěte tyto informace! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Nápověda (ve vašem

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz SM-N9005 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R02 (12/2007) Obchodní značky Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více