Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:"

Transkript

1 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku pomocí šipky nahoru, nebo dolu. Zvolte vámi požadovaný jazyk a potvrďte jej klepnutím na tlačítko DONE které je umístěno v pravém dolním rohu obrazovky. Poté si přečtěte softwarové a databázové licenční ujednání pro koncové uživatele a pokud s těmito ujednáními souhlasíte, tak klepněte na tlačítko Průvodce nastavením se spustí ve vámi zvoleném jazyce. Pro pokračování klikněte na tlačítko Zvolte jazykový profil hlasového průvodce. Pokud se na displeji neobjeví Vámi preferovaný jazyk, projeďte seznam dalších dostupných hlasů. Klepnutím na libovolný hlas se přehraje krátká hlasová ukázka. Pro potvrzení Vaší volby klepněte na postupte na další stránku. a 1

2 Začínáme Nastavte preferovaný formát času, jednotek a měny. Pro potvrzení Vaší volby klepněte na Nastavte preferovaný způsob plánování trasy a profil vozidla. Pro potvrzení Vaší volby klepněte na Nyní je počáteční nastavení dokončeno. Klepněte na. Dále musíte zvolit, jestli chcete, aby navigační program shromažďoval záznamy systému GPS a informace o způsobu využívání software, což může být použito pro vylepšování kvality a pokrytí map. Pokud souhlasíte, klepněte na tlačítko - tím bude povolena anonymní statistika. Pokud nesouhlasíte, tak klepněte na tlačítko NE. Tím je dokončeno úvodní (inicializační) nastavení. Aplikace se nyní spustí. 2

3 Úvodní obrazovka: menu Navigace Po iniciačním nastavení se zobrazí Hlavní menu navigačního programu (nezáleží na místě, kde je navigace spuštěna). Máte následující možnosti: Klepnutím na tlačítko můžete zadat cílovou adresu (NAJÍT ADRESU), nebo cílový bod zájmu POI (NAJÍT MÍSTO), nebo můžete cílové místo zvolit přímo v mapě (HLEDAT NA MAPĚ), nebo můžete jako cílové místo zvoli jednu z oblíbených destinací (OBLÍBENÉ). Můžete také procházet své předchozí cílové destinace uložené v HISTORII. Klepnutím na tlačítko VÍCE můžete zadat souřadnice, nebo zvolit lokaci uloženou ve fotografii. Klepnutím na tlačítko se zobrazí parametry trasy. Je možné zobrazit trasu na celou mapu. Je také možno provádět akce spojené s trasou, jako je editace nebo zrušení trasy, nastavení bodu startu, volby alternativních tras, vyhnutí se částem cesty, simulace navigace nebo přidání destinace do skupiny Oblíbených. Klepnutím na tlačítko lze přizpůsobit způsob funkce navigačního programu pro upravení způsobu, jakým navigace funguje (NASTAVENÍ) a dále zde lze spouštět doplňkové aplikace (kalkulačka, převodník jednotek, sledování cesty, informace o zemích... apod.) Klepnutím na tlačítko se zobrazí navigační obrazovka s mapou. Klepnutím na tlačítko dojde k ukončení navigačního programu. 3

4 Menu Hledat V hlavním menu navigačního programu klepněte na tlačítko menu máte následující možnosti:. V tomto Tlačítko slouží pro zadání adresy vašeho cíle. Tlačítko slouží pro výběr bodu zájmu (POI), které chcete nastavit jako cíl. Tlačítko slouží pro vyhledání cílového místa na mapě. Tlačítko slouží pro výběr ze seznamu vašich oblíbených (uložených) cílů. Tlačítka nebo slouží k výběru naposledy zadávaných cílů. Tlačítko slouží k výběru cíle ze seznamu všech předchozích cílů. Tlačítko slouží pro navedení na souřadnice, nebo na lokaci uloženou ve fotografii. 4

5 Navigování na určitou adresu V hlavním menu navigačního programu klepněte na, poté klepněte na. Podle výchozího nastavení displej ukazuje město, ve kterém se právě nacházíte. Pokud je to třeba, změňte název země tzn. vyberte takovou zemi do které chcete cestovat. Změnu země provedete klepnutím na tlačítko ZEMĚ Pomocí klávesnice zadejte název země. Po zadání několika písmen se začne zobrazovat seznam zemí, které mají počáteční písmena shodná s těmi, která jste zadali. Požadovanou zemi vyberete klepnutím. Podle potřeby zadejte název města nebo obce do kterého chcete cestovat. Klepněte na tlačítko ukazující jméno města a použijte klávesnici pro vepsání několika písmen. Po vložení několika znaků se začne text v zadávacím poli automaticky doplňovat. Nyní máte následující možnosti: Klepněte na tlačítko pro zvolení města, které se nabízí v zadávacím poli. Klepněte na tlačítko pro opravu Vašeho zadání. Klepněte na tlačítko pokud chcete zobrazit seznam názvů měst nebo obcí, které vyhovují vašemu zadání. Pokud chcete, můžete zvolit cílové město nebo obec přímo v tomto seznamu. 5

6 Navigování na určitou adresu Zadejte název ulice: 1. Klepněte na tlačítko. 2. Použijte klávesnici pro vepsání části (nebo celého) názvu cílové ulice. 3. Klepněte na pro zvolení ulice, která se nabízí ve vstupním políčku nebo klepněte na tlačítko pro procházení seznamu všech ulic shodujících se s vaším zadání. Vyberte ulici ze seznamu. Zadejte číslo domu tzn. číslo popisné, nebo číslo orientační: 1. Klepněte na tlačítko. 2. Pro zadání čísla domu použijte klávesnici. 3. Klepněte na tlačítko pro dokončení zadání adresy. Zobrazí se mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby můžete klepnout na jiné místo na mapě a tím změnit (posunout) cíl. Pro potvrzení cíle klepněte na. Po krátkém přehledu paremetrů trasy se objeví mapa ukazující celou trasu. Počkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko navigování. pro zahájení vlastního 6

7 Navigace k bodu zájmu (POI). Na obrazovce mapy klepněte na tlačítko pro návrat do hlavního menu. V hlavním menu navigačního programu klepněte na tlačítko klepněte na tlačítko. Přístroj vám nabídne následující předvolené kategorie vyhledávání: Po klepnutí na tlačítko se zobrazí čerpacích stanic v okolí trasy (pokud jsou dostupné), nebo v okolí vaší aktuální polohy, nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí seznam parkovišť v blízkosti cílové destinac, nebo (pokud nejsou tato data dostupná) parkovišť v okolí vaší aktuální polohy, nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí seznam restaruací v okolí trasy, nebo v okolí vaší aktuální polohy, nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí seznam ubytovacích zařízení v blízkosti cílové destinace, nebo v okolí vaší aktuální polohy, nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Klepnutím na tlačítko můžete vyhledat bod zájmu (POI) zadáním jeho názvu. Pokud vám žádná z předchozích možností nevyhovuje, tak klepněte na tlačítko a můžete vyhledat bod zájmu v následujících lokacích: Výběrem tlačítka se provádí vyhledávání v okolí aktuální polohy, nebo (pokud tato možnost není dostupná) poblíž vaší poslední známé pozice. Výběrem tlačítka městě, nebo obci. se provádí vyhledávání místa ve zvoleném Výběrem tlačítka aktuální trasy. se provádí vyhledávání místa v okolí cíle Výběrem tlačítka se provádí vyhledávání místa v okolí aktuální trasy a ne v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná při hledání místa pro příští zastávku s minimální zajížďkou (vhodné např. pro hledání následující čerpací stanice nebo restaurace). 7

8 Příklad navigování do bodu zájmu (POI) Příklad: Pro nalezení parku v blízkosti cílové destinace v blízkosti cílové destinace proveďte následující kroky (začněte v hlavním menu navigačního programu): Klepněte na. Klepněte na. Klepněte na. Klepněte na. Zobrazí se seznam kategorií míst. Klepněte na nebo prstem rolujte seznamem, až se dostanete k položce pro prohlížení seznamu a klepněte na. Klepněte na pro prohlížení celé kategorie nebo klepněte na pro zúžení vašeho hledání. Klepněte na jakoukoliv položku ze seznamu. Prohlédněte si detaily a lokaci místa a poté klepněte na. Po krátkém přehledu parametrů trasy se zobrazí mapa ukazující celou trasu. Počkejte několik vteřin anebo klepněte na pro zahájení navigování. 8

9 Obrazovka mapy Obrazovka mapy je nejdůležitější a velmi často používanou obrazovkou přístroje. Ukazatelem vaší aktuální polohy na mapě je při továrním nastavení modrá šipka, oranžová čára vám naznačuje doporučenou trasu. Na dotykovém displeji mapy jsou také umístěna tlačítka a datová pole pro zvýšení komfortu navádění. Během navigace obrazovka také ukazuje informace o trase. Pokud nemáte nastavenu cílovou destinaci, pak se v horní části obrazovky zobrazuje váš směr. Pokud máte nastavenu cílovou destinaci, přístroj vám bude doporučovat příští manévr a bude také zobrazovat ulice/silnice na trase. Dotykem na displej se otevře itinerář cesty. Klepnutím na tlačítko se otevře Rychlé menu s výběrem užitečných funkcí během navigování. Klepnutím na kterékoli místo na mapě je možné prozkoumat okolí vaší aktuální polohy. K tomu účelu se zobrazí další ovládací tlačítka. Klepnutím na tlačítko se na mapě zobrazí tři datová pole. Klepnutím na kterékoli z nich se zbývající pole potlačí (skryjí). V nastavení si můžete zvolit, jaké informace v jednotlivých polích chcete zobrazovat. Při továrním nastavení tato pole zobrazují: Vzdálenost zbývající do cílové destinace Odhadovaný čas příjezdu do cílové destinace Zbývající čas cesty Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět do hlavního menu navigačního programu. 9

10 Menu Více Menu Více Vám nabízí NASTAVENÍ a další různé volby a doplňkové aplikace. V hlavním menu navigačního programu klepněte na tlačítko. : Vylaďte možnosti plánování trasy, změňte vzhled obrazovky mapy, vypněte nebo zapněte upozornění anebo restartujte průvodce nastavení. : Navštivte pro získání dalšího obsahu jako jsou nové mapy nebo 3D orientační body a další užitečné aplikace. : Spusťte si Prohlížeč obrázků. : Spusťte si aplikace užitečné pro cestování: převodník měn, převodník měr oblečení nebo informace o zemích. : Spusťte si ostatní užitečné aplikace: kalkulačka, monitoring spotřeby paliva a údržby, informace o východu a západu slunce nebo aplikace Sledování cesty (monitoring a logování projetých tras). : Spusťte si demo pro simulaci vzorové trasy. Uvidíte, jak navigace funguje. Přečtěte si licenční ujednání o Software a Databázi anebo zkontrolujte obsah map a další obsah aplikace. 10

11 Menu Nastavení V hlavním menu navigačního programu klepněte na tlačítko a poté klepněte na tlačítko. Menu Nastavení poskytuje následující možnosti nastavení, které je možno procházet rolováním: : Přizpůsobení různých stupňů hlasitosti, volba hlasu průvodce, nebo povolení a nastavení výstrah. na obrazovce s mapou. : Změna (výběr) funkcí, které chcete mít umístěny v rychlém menu : Nastavte editovatelné vlastnosti profilu vozidla s parametry vašeho vozidla. Tyto parametry budou použity při kalkulaci trasy. Tato funkce nemusí být obsažena ve všech modelech navigací. : Můžete přizpůsobit nastavení provozu. Například použití přednahraného statistického nebo online provozu anebo zda při kalkulaci trasy vzít v potaz události v provozu (objíždky apod.). Tato funkce nemusí být obsažena ve všech modelech navigací, v závislosti na tom zda vlastníte model navigace včetně, nebo bez, RDS-TMC modulu. : Zvolte typ vozidla které řídíte, typy silnic které chcete využít pro plánování trasy a metodu plánování trasy. : Nastavte parametry vztahující se k mapě: Volba denního a nočního zobrazení, výchozí úrovně zoomování, přepínání zobrazení mapy 2D nebo 3D, symbol vozidla, apod.. : Nastavte hodnoty datových polí v mapě, zobrazení nebo potlačení zobrazení pohledů na křižovatky, zobrazení ukazatelů nebo grafu průběhu trasy po levé straně mapy. : Vypněte nebo zapněte animace menu, zvolte jiný vzhled aplikace (SKIN), přizpůsobte podsvícení displeje. : Změňte jazyk programu, formát času, formát jednotek anebo časovou zónu. 11

12 : Vypněte nebo zapněte automatické ukládání historizace a její ukládání dat. Zkontrolujte aktuální velikost databáze. : Aplikace ukládá užitečné informace a GPS logy, které mohou být později využity pro zlepšení její kvality a pokrytí map. Zde je možno toto ukládání dat povolit nebo zakázat. : Pozměňte základní nastavení parametrů software, které byly na začátku nastaveny. : Smažte všechna uložené uživatelská data a obnovte navigační program do tovární nastavení. 12

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o.

Pocket Navigátor 8 Manuál. 2008... MapFactor s.r.o. Pocket Navigátor 8 Manuál I Navigator 8 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 8 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Navigátor 8 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

ROUTE 66 Navigate 8 Uživatelská příručka

ROUTE 66 Navigate 8 Uživatelská příručka 1 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní značky. Data copyright NAVTEQ B.V. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádná část této příručky nesmí být rozmnožována,

Více

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

TomTom Via včetně držáku Easy Click. Kabel USB. USB nabíječka do auta. Instalační leták. Obsah balení

TomTom Via včetně držáku Easy Click. Kabel USB. USB nabíječka do auta. Instalační leták. Obsah balení TomTom Via 1. Obsah balení Obsah balení TomTom Via včetně držáku Easy Click Kabel USB USB nabíječka do auta Instalační leták 2 2. Přečtěte si jako první Přečtěte jako si první Montáž zařízení do vozidla

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Pokud chcete zjistit, co je součástí vašeho výrobku, podívejte se do seznamu umístěného na obalu výrobku, ve kterém je uveden obsah krabice.

Pokud chcete zjistit, co je součástí vašeho výrobku, podívejte se do seznamu umístěného na obalu výrobku, ve kterém je uveden obsah krabice. TomTom Via 1. Obsah balení Obsah balení TomTom Via včetně držáku Easy Click Kabel USB USB nabíječka do vozidla nebo přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC, v závislosti na výrobku Pokud chcete zjistit,

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více