Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work"

Transkript

1 Výfukové emise částic ze zážehových z motorů s vnější tvorbou směsi si během b reáln lného provozu ONROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES Michal Vojtíšek,, Aleš Dittrich, Martin Mazač, Martin Dufek, Michael Fenkl Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka FS ČVUT Praha, FS TU v Liberci Josef Božek Research Center for Automobiles and Engines Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague / Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec Contact: tel. (+) 8 Motivation and goals of work Internal combustion engine emissions are one of the key sources of urban air pollution, with significant negative impact on human health, notably in densely populated areas. Emissions limits are increasingly strict, but there is no corresponding improvement to public health. Probably the most dangerous component of vehicle exhaust are ultrafine particles, which have the ability to deposit in lungs and to penetrate through cell membranes into the organism. Ultrafine particles are not just a diesel engine problem they are also emitted by spark ignition engines and perhaps at levels not insignificant compared to latest diesels. The goal of this study was to investigate the exhaust emissions of particulate matter from common homogeneous charge spark ignition engines during realworld operation. Of particular concern were: a) small engines without electronically controlled fuel metering and without exhaust gas aftertreatment, and b) automobile engines during extreme low, high and transient load operation. Současná situace silniční dopravy Intenzita dopravy i spotřeba paliva rostou Emise ze spalovacích motorů, zejména velmi jemné částice, se stávají jedním z hlavních problémů většiny měst Spalování fosilních paliv vede k emisím skleníkových plynů, jejich narůstající koncentrace spojena s rizikem klimatických změn Zásoby fosilních zdrojů jsou omezené ČR i EU jsou energeticky závislé na jiných zemích Automobilismus Praha, 9 Nárůst intenzity dopravy způsobuje, že téměř polovina emisí pevných částic pochází z mobilních zdrojů v Praze doprava vyprodukuje,8 Gg (mil. tun) částic ročně to je x více,,8 Gg/rok ze stacionárních zdrojů (dle Praha Životní prostředí 9) silniční nákladní doprava, desítky milionů tunokilometrů prodej motorové nafty, miliony tun registrované automobily, miliony registrované nákladní vozy, statisíce podíl dopravy na celkových emisích PM, desítky procent Jan98 Jan99 Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan8 Zdroj data v grafu: Ročenka životního prostředí, MŽP ČR, ; Centrální registr motorových vozidel; Ministerstvo dopravy

2 Typické velikostní spektrum částic vznětové motory Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998 A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, 8 Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Lung deposition fraction: ET extrathoracic TB tracheobronchial PU pulmonary Particle mass median diameter: NM nucleation mode AM accumulation mode Muir, R. et al., Highlevel symposium on nanotechnology safety, Praha,.. B. Alfoldy et al., Aerosol Science (9). Pronikání velmi jemných částic (desítky nm) ) buněč ěčnou membránou nm Polystyrene Particles 8 nm Polystyrene Particles Typické velikostní spektrum částic Zážehové vs. Vznětové motory (USA) Barbara RothenRutishauer, as quoted by A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998

3 Koncentrace částic ve výfukových plynech: Zážehové vs. Vznětové motory (USA) Koncentrace emitovaných částic jsou nejvyšší v přímép blízkosti dopravních tepen Inkrementální PM. koncentrace z těžkých vozidel se vznětovými motory (průjezd ve směru modrých šipek) Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998 Modelování: Konheim & Ketcham,, Brooklyn, New York Prostorové rozložení imisí PM (ATEM / Praha Životní prostředí 9) Prostorové rozložení zdrojů emisí PM (Český hydrometerologický ústav) Ekvivalentní z hlediska PM, ale ekvivalentní zdravotní riziko Jedna anorganická částice o průměru nm ( um) Tisíc částic sazí (element. uhlík) nanočástic o průměru nm ve výfuk. plynech Milion organických nanočástic o průměru nm x, x,, Mikroskopické pevné částice vznikající spalováním jsou jedna z nejčastějších příčin předčasného úmrtí. V Kalifornii zabíjejí více lidí, než dopravní nehody, a přibližně stejně jako druhotný cigaretový kouř.

4 Zároveň s narůstajícími emisemi z dopravy narůstá výskyt onemocnění (a to nejen dýchacích cest) Fine particulate matter (PM,) is responsible for significant negative impacts on human health. Further, there is as yet no identifiable threshold below which PM, would not pose a risk. As such, this pollutant should not be regulated in the same way as other air pollutants. The approach should aim at a general reduction of concentrations in the urban background to ensure that large sections of the population benefit from improved air quality. However, to ensure a minimum degree of health protection everywhere, that approach should be combined with a limit value, which is to be preceded in a first stage by a target value. (Směrnice 8//EC, úvodní část)... prodej motorové nafty, miliony tun Asthma bronchiale, statisíce. Pollinosis, statisíce Stálá alergická rýma, statisíce podíl dopravy na celkových emisích PM, % Jan Jan Jan Jan Jan Zdroj: Ročenka životního prostředí, MŽP ČR,. % % % % % % % % % % % Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Cíle práce Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Předběžné, orientační měření emisí částic ze zážehových motorů během reálného provozu z hlediska a) Technických možností proveditelnosti takového měření b) Funkce měřicí aparatury c) Vztahu mezi měřicím rozsahem a měřenými hodnotami d) Celkového množství emitovaných částic e) Orientační indikace velikosti emitovaných částic

5 Konstrukce přenosné palubní aparatury (Technická univerzita v Liberci, 9) Konstrukce přenosné palubní aparatury analytická část Katal. Katal. lpm odběr Před nebo za katalytickým zařízením není nutný laminární tok ani izokinetický odběr vzorku Ochlazení a ohřátí Odstranění vzorku kondenzátu a větších částic Filtrovaný ředicí vzduch Nefelometr (dopředný rozptyl laserového paprsku) Měřicí ionizační komora NDIR,, NDIR,, chem.cell NO chem.cell NO Filtr, regulace průtoku, čerpadlo Motor Odtok vzorku Konstrukce přenosné palubní aparatury výpočet emisí Katal. Katal. Měřené koncentrace,,, NO, částice Motor Přímé měření Tok nasávaného vzduchu Tlak, teplota vzduchu Teplota motoru Otáčky motoru Rychlost vozidla Časový posun pro η kompenzaci odezvy dopr x M vzd x p sani x ω x zdvih. objem Q (zjištěn experimentálně) vzd = R x T sani ECU Diagnostické rozhraní Synchronizace dat Harmonizace intervalu s. Výpočet toku výfukových plynů (tok nasávaného vzduchu, složení vzduchu, paliva, emisí). Hmotnostní tok emisí = const. x koncentrace x tok výf. plynů. Spotřeba paliva = emise uhlíku (PM,,, ) / podíl uhlíku v palivu Integrace: Emise na test, km, kg paliva Záznam všech dat po s GPS poloha, výška, rychlost, časový signál ionization chamber [rel. units] Ověření (validace) měření částic (Technická univerzita v Liberci, 8) Měřicí ionizační komora kalibrována pro měření celkové délky částic [Vojtíšek, Journal of the Air & Waste Management Association,,, ] porovnání provedeno se spektrometrem/klasifikátorem (Engine Exhaust Particulate Sizer, TSI, St. Paul, MN, USA). ~. g/kwh with DPF Diesel fuel without DPF (R =.9) Diesel fuel with DPF (R =.9)... total PM length by EEPS [m/cm] PM emissions by portable system [g/h] Semikondenzační integrující nefelometr kalibrován pro měření celkové hmotnosti částic [Vojtíšek, Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, () a 98 (9)] porovnání provedeno s měřením gravimetrickou depozicí na filtr.. PM emissions by standard gravimetric method [g/h] Škoda Fabia, zážehový motor, MPI Škoda Fabia benzinový motor, HTP rychlost [], emise a [mg/s] 9 8 Rychlost [] emise [mg/s] emise [mg/s] :: :: :: :: :: Toto je výjezd z Prahy a cesta po příměstské arteriální komunikaci Jízda po městě, až litry benzinu za hodinu vlastní spotřeba motoru a příslušenství (jen litry na km na pohon vozidla) Jízda ustálenou rychlostí (řidič se snažil, jinak se takto příliš nejezdí) Toto je cesta po Praze po místních komunikacích (nikoliv po obchvatu) rychlost [], emise a [mg/s] Rychlost [] emise [mg/s] 9 emise [mg/s] 8 :: :: :: :: ::

6 PM [ug/s] 8,, 8, rpm 8,,,,, 8 vehicle speed [] Okamžitá spotřeba paliva a emise v závislosti na okamžité rychlosti a zrychlení při vysokých zrychleních jsou emise částic neúměrně vyšší než spotřeba paliva : Škoda Favorit aggressive driving : : : : : 9 : : : : : : : : :8 :9 : : : time [hh:mm] computer. : : : : :8 :9 [%] PM [mg/m] [ppm/] 8 8:: 8:: 9:: 9:: 9:: :: ::. %_ : : : : : : : : :8 :9 : : computer :time [hh:mm] 8 :: :: Cutting firewood (logs) Onboard system mounted on accompanying tractor Mowing family house lawn PM length is relative units per kg of fuel All other data is in grams per kg of fuel fuelspecific emissions mowing :: :: :: Chain saw cycle PMOpt PMIon :: PMOpt. PMIon Log # idling fuelspecific emissions taxiing taxiing ground speed [] Riding lawnmower cycle 9:: :: Měření emisí z malých motorů Chainsaws 9:: :: Stihl 9 (top) Stihl MS (bottom) cycle gasoline 9:: :: Riding lawnmower TCP, Castelgarden, Italy, mfg. in, cycle gasoline taxiing Měření emisí z malých motorů [ppm/] :: PM [mg/m] idling Log # idling Log #..... :: :8: :: :: :: ground speed [] :9 [%]. PM[mg/m], [ppm/], [%] PM_mg/mol PM [mg/mol] % : Škoda Octavia, zážehový motor s přímým 8:: 8.9 vstřikem (DISI) PM[mg/m], [ppm/], [%] rpm engine rpm [/min],,,,,,,,, PM_mg/mol : %_ Škoda Favorit,.liter carbureted gasoline engine aggressive and normal freeway driving :9 :8 PM_mg/mol :9 : : %_ 9 % : Škoda Favorit normal driving Area of each mark is proportional to the instantaneous PM emissions in mg/s : Instantaneous PM emissions 8 vehicle speed [] :: : : PM [mg/mol exhaust] :: : : :: : : % :: :9 PM [mg/mol exhaust] :: :9, rpm, acceleration [m/s] acceleration [m/s], Fuel consumption Instantaneous fuel consumption, road speed [km /h] Škoda Favorit aggressive driving GPS :: Škoda Favorit normal driving PM [mg/m] engine rpm [/min] PM in raw exhaust [m g/m ] PM m ass em issions [ug/s] Jízda po letišti ustálené rychlosti a akcelerace (pokusná měření) Škoda Favorit,.liter carbureted gasoline engine Normal and aggressive driving up a hilly road engine rpm [/min] Škoda Fabia, zážehový motor, MPI

7 Měření emisí z malých motorů Chainsaws Stihl 9 (top) Stihl MS (bottom) cycle gasoline Cutting firewood (logs) Onboard system mounted on accompanying tractor Měření emisí z malých motorů Weedwhacker OleoMac T cycle gasoline Cutting /clearing an overgrown ditch Onboard system mounted on accompanying tractor fuelspecific emissions Chain saw cycle. :: :9: :: :: ::..... PMOpt PMIon ground speed [] fuelspecific emissions Weedwhacker cycle. :: :8: :: :: :: ::..... PMOpt PMIon ground speed [] Závěry Byla provedena předběžná, orientační měření výfukových emisí částic ze zážehových motorů během reálného provozu. Měření byla provedena na třech automobilech a čtyřech malých motorech (zahradní traktor, dvě motorové pily a křovinořez). Měření byla provedena přenosným zařízením umístěným na měřeném vozidle, v případě ručně nesených strojů (pily, křovinořez) na doprovodném vozidle. Byla sledována celková hmotnost (nefelometr) a celková délka (ionizační komora) částic. Foto pro zamyšlení: Útlum automobilové Poděkov kování dopravy a podpora pěší a cyklistické dopravy, Manhattan, New York Měření přenosným zařízením byla vyhodnocena jako technicky proveditelná. Naměřené hodnoty byly v řádu setin až jednotek gramu částic na kg paliva, což je zpravidla vyšší, než u vznětových motorů vybavených zachycovačem pevných částic (DPF), ale zpravidla nižší, než u vznětových motorů srovnatelné velikosti a technologie. Přesnost měření u zážehových motorů nebyla kvantifikována, nebyla k dispozici spolehlivá referenční metoda. Vzhledem k malému rozsahu měření a prozatím neověřené přesnosti měřicí aparatury je nutné tato měření považovat za orientační, naměřené hodnoty však potvrzují, že problémem emisí částic ze zážehových motorů je třeba se zabývat. Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu MŠMT M8 "Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II a projektu MEDETOX ("Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic"), Vojtíšek et financovaného al.: ONROAD PARTICULATE Evropskou MATTER komisíemissions v programu FROM LIFE+ HOMOGENEOUS a Ministerstvem CHARGE životního SPARK IGNITION prostředí ENGINES České Republiky. KOKA

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX, Technická univerzita

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích ch motorů v podmínk nkách městskm stského provozu LIFE10 ENV/CZ/651 Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM MF-2513 9th International Symposium Tatranské Matliare, June, 14-17, 2010 Slovak Republic Summary LIQUID LPG INJECTION - MODERN WAY OF FUEL MIXTURE FORMATION FOR SPARK IGNITION

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 4. LINIOVÉ ZDROJE 4.1. EMISE ŠKODLIVIN Z PROVOZU

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 3-4/2010 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část... 3 1.1. VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet)

Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) ZDRAVÍ HEALTH Vybranéinformační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace Systém monitorování zdravotního stavu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Dopravní a manipulační prostředky Katedra zemědělské

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 7. MODELOVÉ SYSTÉMY 7.1. ÚVOD

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

Obsah - Contents. Vydavatel - Publisher: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice

Obsah - Contents. Vydavatel - Publisher: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice SPEKTRUM Recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství Reviewed journal of Association of Fire and Safety Engineering and Faculty of Safety Engineering

Více

TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK

TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK Novodvorská 994/138, CZ 142 21 Praha 4 Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK ve dnech 15. až 18. ledna 2013 Ženeva - Švýcarsko, OBSAH... str. SOUHRN 2 0.0. VŠEOBECNÉ

Více

SPEKTRUM. cena: 120 Kč vychází 2x ročně. Hodnocení vlastnosti polymerních kompozitů sníženou hořlavostí: LLDPE/EVA/MGH. technické zkušebnictví

SPEKTRUM. cena: 120 Kč vychází 2x ročně. Hodnocení vlastnosti polymerních kompozitů sníženou hořlavostí: LLDPE/EVA/MGH. technické zkušebnictví ISSN: 1211-6920 (Print) 1804-1639 (Online) Recenzovaný časopis Sdružení Požárního a Bezpečnostního Inženýrství a Fakulty Bezpečnostního Inženýrství ročník 11, 8, číslo číslo 2/2008 2/2011 SPEKTRUM cena:

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L

PARALELNÍ RWY 06R/24L Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ frakce PM 10 včetně sekundární prašnosti vypracoval:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem 2 úvodní slovo ředitele Rok 2012 byl pro CDV rokem, v němž nové budovy Dopravního VaV centra, které stavíme z prostředků

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více