Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobilismus. lného provozu ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES. Motivation and goals of work"

Transkript

1 Výfukové emise částic ze zážehových z motorů s vnější tvorbou směsi si během b reáln lného provozu ONROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES Michal Vojtíšek,, Aleš Dittrich, Martin Mazač, Martin Dufek, Michael Fenkl Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka FS ČVUT Praha, FS TU v Liberci Josef Božek Research Center for Automobiles and Engines Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague / Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec Contact: tel. (+) 8 Motivation and goals of work Internal combustion engine emissions are one of the key sources of urban air pollution, with significant negative impact on human health, notably in densely populated areas. Emissions limits are increasingly strict, but there is no corresponding improvement to public health. Probably the most dangerous component of vehicle exhaust are ultrafine particles, which have the ability to deposit in lungs and to penetrate through cell membranes into the organism. Ultrafine particles are not just a diesel engine problem they are also emitted by spark ignition engines and perhaps at levels not insignificant compared to latest diesels. The goal of this study was to investigate the exhaust emissions of particulate matter from common homogeneous charge spark ignition engines during realworld operation. Of particular concern were: a) small engines without electronically controlled fuel metering and without exhaust gas aftertreatment, and b) automobile engines during extreme low, high and transient load operation. Současná situace silniční dopravy Intenzita dopravy i spotřeba paliva rostou Emise ze spalovacích motorů, zejména velmi jemné částice, se stávají jedním z hlavních problémů většiny měst Spalování fosilních paliv vede k emisím skleníkových plynů, jejich narůstající koncentrace spojena s rizikem klimatických změn Zásoby fosilních zdrojů jsou omezené ČR i EU jsou energeticky závislé na jiných zemích Automobilismus Praha, 9 Nárůst intenzity dopravy způsobuje, že téměř polovina emisí pevných částic pochází z mobilních zdrojů v Praze doprava vyprodukuje,8 Gg (mil. tun) částic ročně to je x více,,8 Gg/rok ze stacionárních zdrojů (dle Praha Životní prostředí 9) silniční nákladní doprava, desítky milionů tunokilometrů prodej motorové nafty, miliony tun registrované automobily, miliony registrované nákladní vozy, statisíce podíl dopravy na celkových emisích PM, desítky procent Jan98 Jan99 Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan8 Zdroj data v grafu: Ročenka životního prostředí, MŽP ČR, ; Centrální registr motorových vozidel; Ministerstvo dopravy

2 Typické velikostní spektrum částic vznětové motory Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998 A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, 8 Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Zachycovací účinnost dýchacího ho systému Lung deposition fraction: ET extrathoracic TB tracheobronchial PU pulmonary Particle mass median diameter: NM nucleation mode AM accumulation mode Muir, R. et al., Highlevel symposium on nanotechnology safety, Praha,.. B. Alfoldy et al., Aerosol Science (9). Pronikání velmi jemných částic (desítky nm) ) buněč ěčnou membránou nm Polystyrene Particles 8 nm Polystyrene Particles Typické velikostní spektrum částic Zážehové vs. Vznětové motory (USA) Barbara RothenRutishauer, as quoted by A. Mayer, th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998

3 Koncentrace částic ve výfukových plynech: Zážehové vs. Vznětové motory (USA) Koncentrace emitovaných částic jsou nejvyšší v přímép blízkosti dopravních tepen Inkrementální PM. koncentrace z těžkých vozidel se vznětovými motory (průjezd ve směru modrých šipek) Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 9, No. /, pp. 88, 998 Modelování: Konheim & Ketcham,, Brooklyn, New York Prostorové rozložení imisí PM (ATEM / Praha Životní prostředí 9) Prostorové rozložení zdrojů emisí PM (Český hydrometerologický ústav) Ekvivalentní z hlediska PM, ale ekvivalentní zdravotní riziko Jedna anorganická částice o průměru nm ( um) Tisíc částic sazí (element. uhlík) nanočástic o průměru nm ve výfuk. plynech Milion organických nanočástic o průměru nm x, x,, Mikroskopické pevné částice vznikající spalováním jsou jedna z nejčastějších příčin předčasného úmrtí. V Kalifornii zabíjejí více lidí, než dopravní nehody, a přibližně stejně jako druhotný cigaretový kouř.

4 Zároveň s narůstajícími emisemi z dopravy narůstá výskyt onemocnění (a to nejen dýchacích cest) Fine particulate matter (PM,) is responsible for significant negative impacts on human health. Further, there is as yet no identifiable threshold below which PM, would not pose a risk. As such, this pollutant should not be regulated in the same way as other air pollutants. The approach should aim at a general reduction of concentrations in the urban background to ensure that large sections of the population benefit from improved air quality. However, to ensure a minimum degree of health protection everywhere, that approach should be combined with a limit value, which is to be preceded in a first stage by a target value. (Směrnice 8//EC, úvodní část)... prodej motorové nafty, miliony tun Asthma bronchiale, statisíce. Pollinosis, statisíce Stálá alergická rýma, statisíce podíl dopravy na celkových emisích PM, % Jan Jan Jan Jan Jan Zdroj: Ročenka životního prostředí, MŽP ČR,. % % % % % % % % % % % Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Nádory, novotvary, a kvalita ovzduší Cíle práce Počet hlášených zhoubných nádorů a novotvarů in situ na tis. obyvatel Zdroj: Praha Životní prostředí 9. Předběžné, orientační měření emisí částic ze zážehových motorů během reálného provozu z hlediska a) Technických možností proveditelnosti takového měření b) Funkce měřicí aparatury c) Vztahu mezi měřicím rozsahem a měřenými hodnotami d) Celkového množství emitovaných částic e) Orientační indikace velikosti emitovaných částic

5 Konstrukce přenosné palubní aparatury (Technická univerzita v Liberci, 9) Konstrukce přenosné palubní aparatury analytická část Katal. Katal. lpm odběr Před nebo za katalytickým zařízením není nutný laminární tok ani izokinetický odběr vzorku Ochlazení a ohřátí Odstranění vzorku kondenzátu a větších částic Filtrovaný ředicí vzduch Nefelometr (dopředný rozptyl laserového paprsku) Měřicí ionizační komora NDIR,, NDIR,, chem.cell NO chem.cell NO Filtr, regulace průtoku, čerpadlo Motor Odtok vzorku Konstrukce přenosné palubní aparatury výpočet emisí Katal. Katal. Měřené koncentrace,,, NO, částice Motor Přímé měření Tok nasávaného vzduchu Tlak, teplota vzduchu Teplota motoru Otáčky motoru Rychlost vozidla Časový posun pro η kompenzaci odezvy dopr x M vzd x p sani x ω x zdvih. objem Q (zjištěn experimentálně) vzd = R x T sani ECU Diagnostické rozhraní Synchronizace dat Harmonizace intervalu s. Výpočet toku výfukových plynů (tok nasávaného vzduchu, složení vzduchu, paliva, emisí). Hmotnostní tok emisí = const. x koncentrace x tok výf. plynů. Spotřeba paliva = emise uhlíku (PM,,, ) / podíl uhlíku v palivu Integrace: Emise na test, km, kg paliva Záznam všech dat po s GPS poloha, výška, rychlost, časový signál ionization chamber [rel. units] Ověření (validace) měření částic (Technická univerzita v Liberci, 8) Měřicí ionizační komora kalibrována pro měření celkové délky částic [Vojtíšek, Journal of the Air & Waste Management Association,,, ] porovnání provedeno se spektrometrem/klasifikátorem (Engine Exhaust Particulate Sizer, TSI, St. Paul, MN, USA). ~. g/kwh with DPF Diesel fuel without DPF (R =.9) Diesel fuel with DPF (R =.9)... total PM length by EEPS [m/cm] PM emissions by portable system [g/h] Semikondenzační integrující nefelometr kalibrován pro měření celkové hmotnosti částic [Vojtíšek, Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, () a 98 (9)] porovnání provedeno s měřením gravimetrickou depozicí na filtr.. PM emissions by standard gravimetric method [g/h] Škoda Fabia, zážehový motor, MPI Škoda Fabia benzinový motor, HTP rychlost [], emise a [mg/s] 9 8 Rychlost [] emise [mg/s] emise [mg/s] :: :: :: :: :: Toto je výjezd z Prahy a cesta po příměstské arteriální komunikaci Jízda po městě, až litry benzinu za hodinu vlastní spotřeba motoru a příslušenství (jen litry na km na pohon vozidla) Jízda ustálenou rychlostí (řidič se snažil, jinak se takto příliš nejezdí) Toto je cesta po Praze po místních komunikacích (nikoliv po obchvatu) rychlost [], emise a [mg/s] Rychlost [] emise [mg/s] 9 emise [mg/s] 8 :: :: :: :: ::

6 PM [ug/s] 8,, 8, rpm 8,,,,, 8 vehicle speed [] Okamžitá spotřeba paliva a emise v závislosti na okamžité rychlosti a zrychlení při vysokých zrychleních jsou emise částic neúměrně vyšší než spotřeba paliva : Škoda Favorit aggressive driving : : : : : 9 : : : : : : : : :8 :9 : : : time [hh:mm] computer. : : : : :8 :9 [%] PM [mg/m] [ppm/] 8 8:: 8:: 9:: 9:: 9:: :: ::. %_ : : : : : : : : :8 :9 : : computer :time [hh:mm] 8 :: :: Cutting firewood (logs) Onboard system mounted on accompanying tractor Mowing family house lawn PM length is relative units per kg of fuel All other data is in grams per kg of fuel fuelspecific emissions mowing :: :: :: Chain saw cycle PMOpt PMIon :: PMOpt. PMIon Log # idling fuelspecific emissions taxiing taxiing ground speed [] Riding lawnmower cycle 9:: :: Měření emisí z malých motorů Chainsaws 9:: :: Stihl 9 (top) Stihl MS (bottom) cycle gasoline 9:: :: Riding lawnmower TCP, Castelgarden, Italy, mfg. in, cycle gasoline taxiing Měření emisí z malých motorů [ppm/] :: PM [mg/m] idling Log # idling Log #..... :: :8: :: :: :: ground speed [] :9 [%]. PM[mg/m], [ppm/], [%] PM_mg/mol PM [mg/mol] % : Škoda Octavia, zážehový motor s přímým 8:: 8.9 vstřikem (DISI) PM[mg/m], [ppm/], [%] rpm engine rpm [/min],,,,,,,,, PM_mg/mol : %_ Škoda Favorit,.liter carbureted gasoline engine aggressive and normal freeway driving :9 :8 PM_mg/mol :9 : : %_ 9 % : Škoda Favorit normal driving Area of each mark is proportional to the instantaneous PM emissions in mg/s : Instantaneous PM emissions 8 vehicle speed [] :: : : PM [mg/mol exhaust] :: : : :: : : % :: :9 PM [mg/mol exhaust] :: :9, rpm, acceleration [m/s] acceleration [m/s], Fuel consumption Instantaneous fuel consumption, road speed [km /h] Škoda Favorit aggressive driving GPS :: Škoda Favorit normal driving PM [mg/m] engine rpm [/min] PM in raw exhaust [m g/m ] PM m ass em issions [ug/s] Jízda po letišti ustálené rychlosti a akcelerace (pokusná měření) Škoda Favorit,.liter carbureted gasoline engine Normal and aggressive driving up a hilly road engine rpm [/min] Škoda Fabia, zážehový motor, MPI

7 Měření emisí z malých motorů Chainsaws Stihl 9 (top) Stihl MS (bottom) cycle gasoline Cutting firewood (logs) Onboard system mounted on accompanying tractor Měření emisí z malých motorů Weedwhacker OleoMac T cycle gasoline Cutting /clearing an overgrown ditch Onboard system mounted on accompanying tractor fuelspecific emissions Chain saw cycle. :: :9: :: :: ::..... PMOpt PMIon ground speed [] fuelspecific emissions Weedwhacker cycle. :: :8: :: :: :: ::..... PMOpt PMIon ground speed [] Závěry Byla provedena předběžná, orientační měření výfukových emisí částic ze zážehových motorů během reálného provozu. Měření byla provedena na třech automobilech a čtyřech malých motorech (zahradní traktor, dvě motorové pily a křovinořez). Měření byla provedena přenosným zařízením umístěným na měřeném vozidle, v případě ručně nesených strojů (pily, křovinořez) na doprovodném vozidle. Byla sledována celková hmotnost (nefelometr) a celková délka (ionizační komora) částic. Foto pro zamyšlení: Útlum automobilové Poděkov kování dopravy a podpora pěší a cyklistické dopravy, Manhattan, New York Měření přenosným zařízením byla vyhodnocena jako technicky proveditelná. Naměřené hodnoty byly v řádu setin až jednotek gramu částic na kg paliva, což je zpravidla vyšší, než u vznětových motorů vybavených zachycovačem pevných částic (DPF), ale zpravidla nižší, než u vznětových motorů srovnatelné velikosti a technologie. Přesnost měření u zážehových motorů nebyla kvantifikována, nebyla k dispozici spolehlivá referenční metoda. Vzhledem k malému rozsahu měření a prozatím neověřené přesnosti měřicí aparatury je nutné tato měření považovat za orientační, naměřené hodnoty však potvrzují, že problémem emisí částic ze zážehových motorů je třeba se zabývat. Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu MŠMT M8 "Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II a projektu MEDETOX ("Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic"), Vojtíšek et financovaného al.: ONROAD PARTICULATE Evropskou MATTER komisíemissions v programu FROM LIFE+ HOMOGENEOUS a Ministerstvem CHARGE životního SPARK IGNITION prostředí ENGINES České Republiky. KOKA

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

EU LIFE+ Projekt LIFE10 ENV/CZ/651 MEDETOX Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich

Více

Trojcestný ventil - přívod paliva. Izolované potrubí. Snímač teploty paliva. Filtr nafty. Přídatný výměník - řepk. olej

Trojcestný ventil - přívod paliva. Izolované potrubí. Snímač teploty paliva. Filtr nafty. Přídatný výměník - řepk. olej Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

Ultrajemné částice ze spalovacích ch motorů(nejen automobilů) Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelnémobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX, Technická

Více

VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY. Souhrn

VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY. Souhrn VÝFUKOVÉ EMISE ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL PŘI NARUŠENÉ PLYNULOSTI TOKU DOPRAVY Souhrn Výfukové emise ze spalovacích motorů jsou jedním z nějvětších zdrojů znečištění ovzduší v městských aglomeracích. Za zvláště

Více

doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví

doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví Park Malšovice doprava a její vliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze michal.vojtisek@fs.cvut.cz tel. (+420)

Více

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Více

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ Vít Beránek Jitka Štolcpartová Michal Vojtíšek Úvod 2/15 Centrum vozidel udrţitelné mobility České vysoké učení

Více

Specifická rizika v reáln. stském m provozu

Specifická rizika v reáln. stském m provozu Výfukové emise ze silničních vozidel - Specifická rizika v reáln lném m městskm stském m provozu Michal Vojtíšek 1 Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci 2 Ústav automobilů,

Více

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Fakulta strojní, ČVUT v Praze Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague michal.vojtisek@fs.cvut.cz

Více

Neohlídáme-li si emise z motorů sami, budou motory z měst vykázány??? Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX,

Více

Michal Vojtíšek. Klíčová slova: spalovací motory, emise, velmi jemné částice, měření emisí, měření emisí za provozu, emise za reálného provozu ÚVOD

Michal Vojtíšek. Klíčová slova: spalovací motory, emise, velmi jemné částice, měření emisí, měření emisí za provozu, emise za reálného provozu ÚVOD DYNAMICKÉ MĚŘENÍ VÝFUKOVÝCH EMISÍ PEVNÝCH ČÁSTIC ZE SPALOVACÍCH MOTORŮ ZA REÁLNÉHO PROVOZU PŘENOSNOU APARATUROU A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ DOPADU LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ Michal Vojtíšek Katedra vozidel

Více

Proč jsou emise v reálném provozu vyšší než během testování nových vozidel na zkušebně Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+

Více

Představení... Co děláme... Hrajeme si s motory! Statisíce výbuchů denně! Online měření částic VTP Roztoky (ČVUT v Praze)

Představení... Co děláme... Hrajeme si s motory! Statisíce výbuchů denně! Online měření částic VTP Roztoky (ČVUT v Praze) Proč jsou výfukové emise ze spalovacích ch motorů stále podstatnou hrozbou pro lidské zdraví Spolupracovníci - doktorandi: Mgr. Jitka Štolcpartová, PřF UK ing. Vít Beránek, FS ČVUT ing. Luboš Dittrich,

Více

VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU

VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU VÝFUKOVÉ EMISE ŽELEZNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZU ŘADY 854 BĚHEM REÁLNÉHO PROVOZU Michal Vojtíšek 1*, Jonáš Jirků 2 a Martin Pechout 1 1 Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

Více

Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze EU LIFE+ projekt MEDETOX, Technická univerzita

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85

Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85 Výfukové škodliviny konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85 On-road Exhaust Emissions from an Ordinary Gasoline Engine Operating on E-85 Michal Vojtíšek, Martin Mazač, Josef Laurin

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D.

Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze michal.vojtisek@fs.cvut.cz tel. (+4) 774 6 854 Současné problémy silniční dopravy Intenzita

Více

Nanočástice emitované spalovacími motory. Michal Vojtíšek

Nanočástice emitované spalovacími motory. Michal Vojtíšek Nanočástice emitované spalovacími motory Michal Vojtíšek Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci Studentská 2, 461 17 Liberec, michal.vojtisek@tul.cz, tel. 774 262 854

Více

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu

Více

lného provozu měření nanočástic ve výfukových plynech a jejich vzorkování pro toxikologické analýzy

lného provozu měření nanočástic ve výfukových plynech a jejich vzorkování pro toxikologické analýzy Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích ch Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné

Více

ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ ZAŘÍZENÍ PRO EMISNÍ TESTY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Zpracoval: Josef Blažek Pracoviště: Katedra vozidel a motorů, TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským

Více

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v Liberci (+ Michal Vojtíšek FS ČVUT v Praze), Ministerstvo životního prostředí ČR Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích ch motorů v podmínk nkách městskm stského provozu LIFE10 ENV/CZ/651 Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln

Více

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT

VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER CAR GAS ENGINE DEVELOPMENT XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, Bratislava, 2007 VÝVOJ PLYNOVÉHO MOTORU PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL PASSENGER

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

VYUŽITÍ ENDOSKOPICKÉ VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PŘI VÝZKUMU USING ENDOSCOPIC VISUALIZATION EQUIPMENT AT THE COMBUSTION

VYUŽITÍ ENDOSKOPICKÉ VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PŘI VÝZKUMU USING ENDOSCOPIC VISUALIZATION EQUIPMENT AT THE COMBUSTION VYUŽITÍ ENDOSKOPICKÉ VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PŘI VÝZKUMU SPALOVACÍCH MOTORŮ USING ENDOSCOPIC VISUALIZATION EQUIPMENT AT THE COMBUSTION ENGINES RESEARCH Ing. Josef Blažek, Ph.D. Katedra vozidel a motorů,

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky - Popis obsahu balíčku WP25 Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI Roman Koblása Produkt Manager Praha 2014 Listopad 2014 IVECO BUS CNG technologie Euro VI. 2 IVECO BUS Globální značka Listopad 2014 IVECO BUS CNG

Více

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městskm stském m ovzduší ší: Identifikace problémů a návrh n řešení Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelné mobility Fakulta

Více

Vojtíšek: Návrhy legislativních opatření emise ze spalovacích motorů Ovzduší 2015, Brno, 20.-22.4.2015 2

Vojtíšek: Návrhy legislativních opatření emise ze spalovacích motorů Ovzduší 2015, Brno, 20.-22.4.2015 2 Návrhy legislativních opatřen ení v oblasti emisí ze spalovacích ch motorů ve světle současn asného stavu poznání Doc. Michal Vojtíš íšek,, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržiteln itelnémobility Fakulta

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Kuneš,, Jakub Sýkora, Šimon Peterka, Michal Vojtíš

Kuneš,, Jakub Sýkora, Šimon Peterka, Michal Vojtíš n Michal Vojtíš íšek *, Erik Zoubek, Eliška Hrnčiarikov iariková,, Lukáš Kuneš,, Jakub Sýkora, Adam Černík, Šimon Peterka, Michal Vojtíš íšek, Eliška VíravovV ravová Základní škola Sion J. A. Komenského

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

VOLBA A REGULACE TURBODMYCHADLA MALÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU SELECTION AND CONTROLING OF A TURBOCHARGER FOR A SMALL GASOLINE ENGINE

VOLBA A REGULACE TURBODMYCHADLA MALÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU SELECTION AND CONTROLING OF A TURBOCHARGER FOR A SMALL GASOLINE ENGINE VOLBA A REGULACE TURBODMYCHADLA MALÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU SELECTION AND CONTROLING OF A TURBOCHARGER FOR A SMALL GASOLINE ENGINE Jiří Navrátil 1, Miloš Polášek 2 Tento článek se zabývá volbou vhodného turbodmychadla

Více

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá.

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá. "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis plnění balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT

POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT POROVNÁNÍ VLIVU INDIVIDUÁLNÍ A HROMADNÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL IMPACT COMPARISON OF INDIVIDUAL AND PUBLIC TRANSPORT Rudolf Mrzena 1 Anotace:Příspěvek se zabývá posouzením emisí při

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Technická univerzita v Liberci FUNKČNÍ VZOREK TE01020020V056, WP02V002 Projekt č.te01020020 Centrum kompetence AP JB

Technická univerzita v Liberci FUNKČNÍ VZOREK TE01020020V056, WP02V002 Projekt č.te01020020 Centrum kompetence AP JB TEV, WPV Projekt č.te Centrum kompetence AP JB Název v originále Zážehový motor se zapalovacími svíčkami s integrovanou komůrkou bez přívodu paliva. Název anglicky The SI Engine with the Spark Plugs equipped

Více

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší ECM jsou integrovány do klimatizovaných tepelně izolovaných kontejnerů. Monitorovací stanice mohou být stabilní nebo

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, 30.+31.10. 2013 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2013, 30.+31.10. 2013 Roztoky - Popis obsahu balíčku WP03 Přizpůsobení motorů alternativním palivům a WP03: Přizpůsobení motorů alternativním palivům a inovativní systémy pro snížení znečištění a emisí GHG Vedoucí konsorcia podílející

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA

Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Kolejová vozidla, komponenty, systémy, infrastruktura,... Spalovací motory Caterpillar pro platné emisní limity Stage IIIA Ing. Jiří Štěpánek CZ LOKO, a.s. CZ LOKO a.s. Ing. Jiří Štěpánek Bezručovo náměstí

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek.

21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. 21E403: Výzkum provozních podmínek mechanických automobilních převodovek. Popis aktivity: Realizace měření zátěžných spekter mechanické automobilní převodovky pomocí měřicího vozidla Škoda Fabia na vybraných

Více

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ

PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM U TRAKTOROVÝCH MOTORŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky Název funkčního vzorku v originále Laboratorní mostový jeřáb Název funkčního vzorku anglicky The Laboratory Overhead Crane Obrázek 1: Fotografie funkčního vzorku Laboratorní mostový jeřáb (4DOHC) Autoři

Více

POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ

POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ POWER OF THE SELF-IGNITION MOTOR FOR PURE PLANT OIL VÝKON VZNĚTOVÉHO MOTORU NA ČISTÝ ROSTLINNÝ OLEJ Hlavenka T., Fajman M., Čupera J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE

DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE DŮSLEDKY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE Radim J. Šrám, Ústav experimentální mediciny AV ČR sram@biomed.cas.cz Komise pro dopravu RVUR, Praha, 3. 7. 2015 17. Zasedání WHO Květen

Více

Štípací stroj palivového dřeva KRAPED. Splitting firewood machine KRAPED 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále

Štípací stroj palivového dřeva KRAPED. Splitting firewood machine KRAPED 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále Název funkčního vzorku v originále Štípací stroj palivového dřeva KRAPED Název funkčního vzorku anglicky Splitting firewood machine KRAPED Obrázek 1: Fotografie funkčního vzorku štípací stroj palivového

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení

Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení Doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Více

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Blok BK4 Emise liniové zdroje Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641

VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641 VLIV PODÍLU BIOSLOŽKY V PALIVU NA SPOTŘEBU A PALIVA EMISE TRAKTORU ZETOR FORTERRA 8641 THE INFLUENCE OF PROPORTION OF BIOFUEL IN DIESEL ON FUEL CONSUMPTION AND EMISSIONS PRODUCTION OF ZETOR FORTERRA 8641

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace

DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009. výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA ALL IN AGENCY 2009 výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace DIESEL PRÉMIOVÁ PALIVA Špičková prémiová paliva VERVA Diesel, výkon ekologie rychlost vytrvalost akcelerace VERVA

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Technicko ekonomické a ekologické zhodnocení pohonu na LPG vozidla Škoda Octavia 1,6 55 kw Josef Shejbal Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Typ vozidla 3307 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478 ŠKODA Yeti 2.0TDI CR DPF Active 4x4 3308 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči.

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči. Popis aktivity Specifikace termínu jízdní vlastnosti. Studie různých (absolutních a relativních) pohybů vozidla a expertní zhodnocení jejich vlivu na vnímání různých jízdních vlastností vozidla. Návrh

Více

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 113 Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů JURÁK, Michal Ing.,

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více