2014/15.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/15. www.energieag-wasser.at"

Transkript

1 2014/15

2

3 INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn Kapitel 01 Wasserwirtschaft 08 Kapitola 01 Vodní hospodářství 20 Jahre Abwassertagung Moravská Třebová Optimierung des Betriebs von VS Chrudim let semináře v Moravské Třebové Optimalizace provozu Vodárenskou společností Chrudim Kapitel 02 Im Gespräch 20 Kapitola 02 Rozhovor WATERPAGES im Gespräch 22 WATERPAGES v rozhovoru Kapitel 03 Benchmarking Praxisbeispiele 26 Kapitola 03 Benchmarking příklady z praxe Benchmarking zur Betriebsoptimierung Benchmarking Wasseraufbereitungsanlagen Wasserverlust-Benchmarking im Netz von VS Tábor ARA Hlinsko - Verbesserung der Energieeffizienz mit WWTP-Benchmarking Benchmarking pro optimalizaci provozu Benchmarking na úpravnách vody - příklady z praxe Vývoj ztrát na vodovodu VS Táborsko - příklad z praxe ČOV Hlinsko - snížení energetické náročnosti na základě benchmarkingu Kapitel 04 Betrieb, Investition, Innovation 38 Kapitola 04 Provoz, investice, inovace Prozesswasser-Wiederverwertung in Rychnov nad Kněžnou Die Umsetzung des Erneuerungsplanes bei VAK Beroun Modernisierung der ARA Tábor bei Vollbetrieb Smart Metering im Kommen Opětovné využití technologické vody v Rychnově nad Kněžnou Realizace plánu obnovy ve VAKu Beroun Modernizace AČOV Tábor za plného provozu Chytré vodoměry přicházejí Kapitel 05 Qualität, Sicherheit, Umwelt 58 Kapitola 05 Kvalita, bezpečnost, životní prostředí Rohrinspektoren im Einsatz - Erfahrungsaustausch der Leckorter Sicherheitstraining auf WDL -betreuten Kläranlagen DOODPADU- Informationskampagne für Kinder, Schüler und Erwachsene Inspekce potrubí - výměna zkušeností hledačů poruch Bezpečnostní cvičení na ČOV provozovaných společností WDL DOODPADU - Vzdělávací program pro děti, studenty i dospělé Kapitel 06 Wassertropfen 72 Kapitola 06 Vodní kapky Kapitel 07 Technische Kennzahlen und Benchmarks 78 Kapitola 07 Technické ukazatele a benchmarky 03

4 WASSER STABILES BUSINESS MIT GROSSER VERANTWORTUNG Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Diese alte griechische Weisheit ist ein Leitgedanke für die Energie AG Oberösterreich und aktueller denn je. Der Umbau des Energiesektors, der unaufhaltsam voranschreitet und keinen Stein auf dem anderen belässt, beschäftigt alle europäischen Energieversorgungsunternehmen. Deshalb hat sich die Energie AG mit dem Programm PowerStrategie 2020 insbesondere im Segment Energie neu aufgestellt und auf diese geänderten Rahmenbedingungen reagiert. Nicht von dieser Neuausrichtung betroffen war die Wassersparte des Konzerns: Durch die stabilen Rahmenbedingungen des Wassergeschäftes und die zahlreichen Optimierungsschritte, die in den letzten Jahren in den Märkten Tschechien, Österreich und Slowenien umgesetzt wurden, konnte der eingeschlagene Weg auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgreich fortgesetzt werden. Einfluss über die Gebührengestaltung und die Infrastruktur verlieren. Dabei ist der Wassermarkt besonders in Tschechien hoch kompetitiv, was letztlich den Kunden und den Kommunen zugute kommt. Aber auch in Österreich und Slowenien finden zahlreiche Ausschreibungen für Wasserdienstleistungen und einzelne Betriebsausschreibungen statt, an denen sich unsere Unternehmen erfolgreich beteiligen. Im Energie AG Konzern hat sich die Wassersparte den Ruf erarbeitet, ambitioniert und verlässlich zu sein. Bei den Kunden und den kommunalen Vertragspartnern stehen Verantwortungsbewusstsein, Effizienz und Transparenz im Fokus. Der Dank, dass diese hohen Erwartungen von Kunden und Kapitalgebern erfüllt werden, richtet sich an alle Mitarbeiter der Energie AG Wasser-Gruppe, denen ich auch im kommenden Jahr viel Erfolg und Erfüllung wünsche. Seit mehr als 10 Jahren beweisen die Unternehmen der Energie AG Wasser-Gruppe, wie eine professionelle Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden gestaltet und gelebt werden kann, ohne dass diese das Selbstbestimmungsrecht und ihren

5 Vorwort / předmluva VODA STABILNÍ HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ S VYSOKOU ODPOVĚDNOSTÍ Nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme jinak nastavit plachty. Tato starobylá řecká moudrost je základní myšlenkou, kterou se koncern Energie AG Oberösterreich řídí, a která je dnes aktuálnější než kdy dříve. Restrukturalizace energetického sektoru, která nezadržitelně postupuje a nenechává v tomto oboru kámen na kameni, zaměstnává všechny evropské hráče v energetice. Na tyto změny v rámcových podmínkách reagoval koncern Energie AG programem PowerStrategie 2020, který nově organizuje zejména její energetický segment. Dr. Leo Windtner Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich generální ředitel Energie AG Oberösterreich Toto nové nasměrování se však nedotklo vodárenského segmentu koncernu. Díky stabilnímu rámci vodárenského podnikání a celé řadě optimalizačních kroků realizovaných během posledních let na trzích České republiky, Rakouska a Slovinska bylo možné pokračovat v úspěšné realizaci zvolené strategie také v uplynulém hospodářském roce. Vodárenský segment společnosti Energie AG demonstruje již více než deset let cestu, jak lze utvářet profesionální spolupráci s městy a obcemi, a to bez toho, aby města a obce ztratily svá suverénní práva a vliv na tvorbu cen za vodné a stočné a na rozvoj vodárenské infrastruktury. Český vodárenský trh je přitom vysoce konkurenční, z čehož v konečném důsledku pozitivně profitují jak zákazníci tak města a obce. Také v Rakousku a ve Slovinsku probíhají četná výběrová řízení na vodárenské služby a provozování, kterých se naše společnosti s úspěchem účastní. Vodárenský segment si jako ambiciózní a spolehlivá skupina společností vybudoval v koncernu Energie AG dobrou pověst. Ve vztahu k zákazníkům a smluvním partnerům z řad měst a obcí se soustředí na odpovědné hospodaření, efektivitu a transparentnost. Poděkování za to, že se daří naplňovat vysoká očekávání zákazníků a investorů, patří všem pracovníkům vodárenského segmentu koncernu Energie AG, kterým tímto přeji mnoho úspěchů a spokojenosti. 05

6 HIGHLIGHTS SOUHRN Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen Vnější podmínky ve vodárenství Rund 80 Prozent des tschechischen Wasser marktes wird über Organisationsmodelle versorgt, an denen Private beteiligt sind. In den überwiegenden Fällen bleibt dabei das wasserwirtschaftliche Infrastrukturvermögen im kommunalen Besitz und wird von Privaten, die Know -how und Kapital einbringen, betrieben. Durch die Ausschreibung von Konzessionen entsteht ein hohes Maß an Wettbewerb. Zudem gibt es verbindliche gesetzliche Grundsätze der Preiskalkulation und in Verbindung mit den EU -Förderungen Vorschriften, welche die Preisgestaltung zentral regeln und kontrollieren. In Österreich liegen Infrastruktur und Betrieb des wasserwirtschaftlichen Vermögens, anders als in Tschechien, überwiegend in kommunaler bzw. öffentlicher Hand. Die kommunale Verantwortung für die Wasserversorgung ist als Teil der Daseinsvorsorge verfassungsrechtlich verankert worden, wobei jedoch die Selbstbestimmung der Kommunen über die Art der Aufgabenerfüllung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die Energie AG bietet als mehrheitlich öffentliches Unternehmen Přibližně 80 procent vodárenského trhu v České republice je organizováno prostřednictvím modelů s účastí soukromých firem. V převážné většině případů zůstává vodárenská infrastruktura ve vlastnictví měst a obcí a je provozována soukromými společnostmi, které do této činnosti vkládají své know- how a kapitál. Koncesní řízení ve vodárenství zaručují v tomto hospodářském odvětví vysokou míru hospodářské soutěže. Platí zde závazné zákonné předpisy týkající se cenových kalkulací a pravidla určující udělování dotací z Evropské unie, které centrálně upravují a kontrolují cenotvorbu. V Rakousku se jak vodárenská zařízení, tak jejich provoz nacházejí v rukou měst a obcí, příp. veřejného sektoru. Komunální odpovědnost za zásobování vodou je jako prvek veřejné služby ústavně zakotvena, nicméně při zachování suverénnosti měst a obcí při rozhodování o způsobu naplnění těchto úkolů. Některá z výběrových řízení na provozovatele realizovaná v Rakousku dokazují, že obce tuto možnost také využívají.

7 Vorwort / předmluva maßgeschneiderte Lösungen für Gemeinden und Verbände. Einige Betreiberausschreibungen zeigen, dass dieser Gestaltungsspielraum von den Gemeinden auch genutzt wird. Das Geschäftsjahr 2013/14 Wie die WATERPAGES zeigen ist der Begriff kontinuierliche Verbesserung kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Kernelement ist das unternehmensweite Benchmarking für Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserverluste und Kläranlagen aus dem wertvolle Erkenntnisse über Optimierungsmöglichkeiten gewonnen und umgesetzt werden. Darüber hinaus beschäftigen wir uns intensiv mit dem Einsatz von Smart Metering, dem Werterhalt der eigenen und der betriebenen Infrastruktur, der laufenden Optimierung unserer Organisation und der Bewusstseinsbildung für unsere Endkunden. Alle Unternehmen beteiligen sich an (Konzessions-) Ausschreibungen inner- und außerhalb der betriebenen Gebiete. Als Highlight konnte in Kolín die Ausschreibung des Gruppenwasserverbands gewonnen werden. Somit ist die Übernahme des Trinkwasserbetriebs durch VODOS Kolín für weitere 10 Jahre gesichert. In Österreich wurde die Ausschreibung des gesamten Betriebes (Wasser, Kanal, Kläranlage) der Gemeinde Ampflwang für 5 Jahre gewonnen und die Dienstleistungen auch in Südbayern erfolgreich weiterentwickelt. In Slowenien hat sich das neue Service ODTOK (Inspektion und Verstopfungsbehebung bei Kanal -Hausanschlüssen) in Maribor und Ljubljana sehr zufriedenstellend entwickelt. Ausblick Im Segment Wasser werden die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013/14 initiierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung fortgeführt. Im Trink- und Abwasserbereich stehen in Tschechien einige Konzessions -Ausschreibungen an, auf die sich die Gesellschaften vorbereiten. In Österreich und Südbayern soll der Bereich Wasserlieferung am derzeitigen Niveau gehalten werden. Hierbei sind Verdichtungen im Umfeld der bestehenden Anlagen zu erwarten. Das Dienstleistungsgeschäft soll sowohl in Österreich, als auch in Slowenien weiter ausgebaut, die Chancen Betriebsführungen zu übernehmen maximal genutzt werden. Die große Verantwortung im Umgang mit dem Lebensmittel Nr.1 ist unser Tagesgeschäft. Unsere soziale Kompetenz zeigen wir auch weiterhin durch die Unterstützung regionaler Initiativen in unseren Betriebsregionen und dem karitativen Engagement beim Brunnenbau in der DR Kongo. Hospodářský rok 2013/14 WATERPAGES dokládají, že pojem jako kontinuální zlepšování není pouhým heslem, nýbrž je prakticky naplňován v praxi. Klíčovým prvkem je celopodnikový benchmarking úpraven vod, ztrát vody a dále čistíren odpadních vod, který slouží jako základ pro získání a uplatnění hodnotných informací o možnostech optimalizace. Mimoto se intenzivně zabýváme zaváděním smart meteringu, pečujeme o vlastní a provozovanou infrastrukturu, průběžně optimalizujeme naši organizační strukturu a posilujeme povědomí našich koncových zákazníků o našich službách. Všechny společnosti skupiny se účastní koncesních a výběrových řízení jak v rámci provozovaných oblastí, tak i mimo ně. Za uplynulý rok můžeme jako důležitou událost vyzdvihnout výběrové řízení vodárenského svazku v Kolíně. Vítězstvím v tomto výběrovém řízení se nám podařilo zajistit provozování vodovodů na Kolínsku společností VODOS Kolín na dalších deset let. V Rakousku jsme uspěli ve výběrovém řízení na provoz veškeré vodárenské infrastruktury (vodovody, kanalizace a čistírna odpadních vod) v obci Ampflwang, a to na dobu pěti let. Dařilo se nám rovněž dále uplatňovat naše služby v jižním Bavorsku. Ve Slovinsku jsme úspěšně rozvinuli novou službu (inspekce a odstraňování poruch u domovních odpadů) pod názvem ODTOK v Marburku a Ljubljaně. Výhled do budoucna Budeme pokračovat v opatřeních ke zvyšování efektivity zahájených v uplynulém hospodářském roce 2013/2014. V oblasti vodovodů a kanalizací se bude konat několik výběrových řízení, na která se společnosti skupiny připravují. V Rakousku a v jižním Bavorsku je naším cílem udržet oblasti dodávek vody na současné úrovni. Lze zde nicméně očekávat, že zde dojde k rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí v blízkém okolí stávající vodohospodářské infrastruktury. Chceme také dále rozšiřovat naše služby v Rakousku a ve Slovinsku a z největší možné míry využít příležitosti pro rozšíření provozování. Vysoká odpovědnost v nakládání s vodou jako základní životní potřebou je součástí naší dennodenní práce. Své sociální kompetence potvrzujeme i nadále podporováním regionálních iniciativ v provozovaných oblastech a účastí na humanitárním projektu zaměřeném na opravy a budování studní v Demokratické republice Kongo. Mag. Thomas Kriegner und Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner Geschäftsführung / jednatelé Energie AG Wasser 07

8

9 Kapitel 1 / kapitola 1 WASSER- WIRTSCHAFT VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 01

10 20 JAHRE ABWASSERTAGUNG MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 20 LET SEMINÁŘE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Ing. Zdeněk Šunka, Technischer Direktor technický ředitel VHOS, a. s. 10 Traditionell findet im April in Moravská Třebová (Mährisch Trübau) das Treffen der Abwassertechniker der Tschechischen und der Slowakischen Republik bei der Tagung Neue Methoden und Verfahren beim Betrieb von Kläranlagen statt. Veranstalter sind die Arbeitsgruppe Städtische Kläranlagen der Czech Water Association (CzWA) und der regionale Betreiber VHOS, a. s. Am 14. und 15. April 2015 wird mit der bereits 20. Tagung ein besonderes Jubiläum gefeiert. 20 Jahre - ein Rückblick Nach Wende und Privatisierung stand VHOS, wie auch viele andere Betreiber und Infrastruktureigentümer vor dem Problem des geringen Anschluss- und Ausbaugrads der Kläranlagen. VHOS versuchte bereits damals, die Erfahrungen von Firmen und Experten zu nutzen und die Zusammenarbeit mit anderen Betreibern zu vertiefen. Daraus entstand die Idee, ein Seminar zu veranstalten. Begonnen hat dies mit der regionalen Ausstellung WASSER UND WIR (VHOS, 1993 bis 1996). Das erste Fachseminar fand 1996 als Teil dieser Ausstellung statt wurde das Fachseminar zur Tagung, als AČE ČR (Vereinigung der tschechischen Abwassertechniker) als Kooperationspartner einstieg. Die Themen wurden erweitert, um ein möglichst breites Spektrum der Abwassersammlung und -klärung abzudecken. Zu den bereits bewährten Vortragenden aus AČE ČR kamen neue Lektoren, vor allem von den technischen Universitäten, VŠCHT Prag und VÚT Brünn. Aufgrund des steigenden Interesses der Fachwelt hat sich die Tagung schrittweise weiter entwickelt. Das Programm wurde vielfältiger, die Organisation professioneller. Seit 2006 ist die CzWA Arbeitsgruppe AČE ČR Städtische Kläranlagen Mitorganisator. Stalo se již tradicí, že se v dubnu do Moravské Třebové každoročně sjíždějí vodohospodáři z České a Slovenské republiky na seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod. Organizátorem semináře je regionální provozovatel VHOS, a. s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod. Ve dnech dubna 2015, v době konání XX. ročníku, uplyne dvacet let od okamžiku, kdy se v Moravské Třebové konal tento seminář poprvé. Nadcházející XX. ročník přímo vybízí k úvaze zhodnotit, jaký je vlastně význam a přínos této dnes již celostátní akce a jakým směrem by se seminář měl nadále ubírat. Z historie semináře Od roku 1993 pořádala VHOS, a. s. každoročně výstavu nazvanou Voda a my, kde své aktivity prezentovala řada firem z oboru vodního hospodářství. V roce 1996 bylo rozhodnuto uspořádat jako doprovodnou akci odborný seminář zaměřený na čistírenství. V roce 1997 následoval II. ročník semináře. Vzhledem k celkovému úspěchu prvních dvou ročníků se VHOS, a. s. zaměřila tímto směrem a upustila od konání výstav a proto od třetího ročníku byl seminář pořádán již samostatně ve spolupráci s AČE ČR. Spolupráce s AČE ČR při odborné přípravě semináře přispěla ke zvýšení kvality a atraktivity semináře. Na semináři přibyli noví lektoři z řad AČE ČR a dalších odborných pracovníků VŠCHT Praha a VÚT Brno. Rovněž byl zvýšen počet přednášejících tak, aby přednášená témata postihovala co nejširší spektrum v dané problematice odvádění a čištění odpadních vod. Pro VHOS, a. s. byla spolupráce s těmito odborníky rovněž prospěšná, protože v počátcích své existence řešila stejně jako většina ostatních provozovatelů či vlastníků kanalizací problémy s nedostatečným odkanalizováním a nevyhovujícím čištěním odpadních vod, a to prakticky ve všech provozovaných lokalitách.

11 Steigende Teilnehmerzahlen Bis 1998 lauschten rund 100 Interessierte den Ausführungen von acht Vortragenden. Themen waren der Betrieb und die damals aktuellen technischen und wirtschaftlichen Kriterien für die Modernisierung der veralteten Klärtechnik. Wie die steigenden Teilnehmerzahlen belegen, wurde die Tagung immer erfolgreicher. An die 350 Teilnehmer verfolgen heute rund 20 Vorträge und besuchen an den zwei Tagen die bis zu 40 ausstellenden Firmen. Zwei Persönlichkeiten haben die Tagung besonders geprägt. Einerseits ist dies Univ. Prof. Dr. Jiří Wanner, Vorstand des Instituts für techn. Chemie der Universität Prag, der dafür sorgte und sorgt, dass die Vorträge, deren Niveau und Aktualität am Puls der Zeit liegen. Weiters zu nennen ist Ing. Vladimír Langer, der sich auch nach seinem Ausscheiden bei VHOS, weiter als Hauptorganisator verdient macht. Die Leistungsbilanz der Tagung und der Vortragenden kann sich sehen lassen: rund Teilnehmer 305 Fachvorträge über 400 Firmenpräsentationen 20 Vorträge Prof. Wanner, VŠCHT Prag 10 Vorträge Dr. Rudolf, Umweltministerium der Tschechischen Republik 9 Vorträge Ing. Kos, Hydroprojekt Sweco (9 Beiträge) 7 Vorträge Ing. Hladký, VAE Controls 7 Vorträge Ing. Smažík, EKOEKO 14 Präsentationen der Gesellschaft Severočeské vodovody a kanalizace SČVK Seminář je od roku 1998 věnován památce Ing. Jakuba Svatopluka Čecha, se kterým jsou svázány začátky historie semináře. Již od prvního až do připravovaného XX. ročníku má seminář jednoho generálního sponzora, a to firmu VAE CONTROLS Ostrava. Propagace semináře byla zajišťována rovněž dlouhodobým mediálním partnerem časopisem Vodní hospodářství. Od jedenáctého ročníku se do pořádání a přípravy semináře zapojila odborná skupina AČE ČR Městské čistírny odpadních vod. Náměty vycházející od této skupiny byly především využívány při tvorbě programové skladby semináře a výběru témat přednášek. Obsah a přínos jednotlivých ročníků Bild / Foto 1 Der voll besetzte Vortragssaal 2011 Zaplněný přednáškový sál 2011 Prvních seminářů v letech 1996 až 1998 se účastnilo 6 až 8 přednášejících, 6 až 10 prezentujících firem a ca 100 účastníků. Hlavními tématy byly poznatky z provozu ČOV a aktuální ekonomická a technologická příprava rekonstrukce. Semináře skončily úspěšně, a tak se uvedené počty a zaměření přednášek začaly postupně zvětšovat. Nejvíce prezentací (až 25) bylo v roce Od tohoto roku se odborný program ustálil do dnešní podoby. Většina ročníků měla jedno nosné téma, např. legislativa EÚ a ČR, účinnost odstraňovaní dusíku, nakládání s kalovými vodami, investiční a provozní náklady, benchmarking ČOV, vzdělávání v oboru atd. Specifický byl povodňový ročník 2003, kdy převážná část přednášek byla věnovaná vlivu povodní na ČOV, a jubilejní ročník 2005 věnovaný zhodnocení první dekády seminářů. Dalším specifickým rokem byl rok 2013, kdy celý půldenní blok přednášek byl věnovaný práci a odkazu programového garanta seminářů a 11 jedné

12 13 Präsentationen Veolia Voda ČR 11 Präsentationen Čovspol Bratislava 9 Präsentationen AQUA -CONTACT Praha 8 Präsentationen FCHPT STU Bratislava 8 Präsentationen VHOS Moravská Třebová u.v.a.m. Regelmäßig und bei vollem Vortragssaal wird über aktuelle rechtliche Themen referiert. Die Vertreter des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums der ČR berichteten über neue gesetzliche Regelungen. Wichtige Impulse kommen jeweils vom Staatlichen Fonds Umwelt (SFŽP), der Tschechischen Umweltinspektion (ČIŽP), VRV und den Flussgebietsverwaltungen. Besonders die Regierungsverordnung Nr. 61/2003 und ihre Auswirkungen auf die Sanierung und Betriebsführung der Kläranlagen sowie die Einhaltung der Reinigungsziele wurde in Moravská Třebová diskutiert. Auch die Einführung der Best Available Technologies wurde hier vorbereitet. Die Inhalte der Tagung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Abwasserreinigung - Belebung: Stickstoff- und Phosphorabbau, Nitrifikation, Betriebserfahrungen und Wirtschaftlichkeit von Belüfter- und Mischtechniken, Bemessung nach tschechischen, slowakischen Normen und ATV -Regelblättern, Phosphatfällung Schlammwirtschaft: Eindickung und Klärschlammentwässerung, Biogaserzeugung und Verbesserung der Energiebilanz, Umgang mit Schwefelwasserstoff, Flockungsmittel zur Eindickung und Entwässerung, z nejvýznamnějších osobností českého čistírenství prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. z VŠCHT Praha u příležitosti jeho 60. narozenin. Na tomto místě je důležité vzpomenout kromě prof. Wannera také dalšího kolegu, bez kterého by se 20 ročníků semináře v Moravské Třebové neuskutečnilo. Je to hlavní organizátor Ing. Vladimír Langer ze VHOSu Moravská Třebová, který se zároveň podílel také na přípravě programu. Když shrneme všechny ročníky, potom dostaneme úctyhodné počty: 305 přednášek, minimálně 400 firemních prezentací a ca 5000 účastníků. Nejčastějším přednášejícím byl prof. Wanner z VŠCHT Praha s více jak 20 příspěvky, JUDr. Rudolf z MŽP ČR s 10 příspěvky, Ing. Kos z Hydroprojektu Sweco (9 příspěvků), Ing. Hladký z VAE Controls (7 příspěvků), Ing. Smažík z EKOEKO (7 příspěvků) a autorské kolektivy Severočeských vodovodů a kanalizací SČVK (14 prezentací), Veolia Voda ČR (13 prezentací), Čovspol Bratislava (11 prezentací), AQUA -CONTACT Praha (9 prezentací), FCHPT STU Bratislava (8 prezentací), VHOS Moravská Třebová (8 prezentací), ASIO Brno (7 příspěvků). Typickými pro semináře v Moravské Třebové se staly především legislativní a koncepční sekce. První přednášky na tato témata začaly v roce 2000 a od roku 2004 se staly trvalou součástí programu. Zástupci Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR se seminářů pravidelně zúčastňovali, informovali o záměrech připravovaných legislativních předpisů a zároveň byli konfrontováni s vox populi. Témata jako např. provozní způsobilost, vodní díla, koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací a finanční podpora kanalizacím a ČOV atd. vždy reagovala na aktuální situaci v čistírenství Bild / Foto 2 Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen CzWA und AČE Slowakei am Podpis Dohody o spolupráci mezi CzWA a AČE Slovenské republiky

13 Klärschlammentsorgung, Wartung von Anlagen und Maschinen zur Klärschlammbehandlung, Klärschlammhygienisierung, thermophile Prozesse Sanierung von Kläranlagen: Technik, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung Benchmarking: Betriebskosten und Reinigungsqualität, Energie- und Chemikalienverbrauch SMR, Belebungsteuerung neue Prozesse und Technologien: Klärschlammtrocknung, Phosphatfällung und CSB -Reduktion durch Koagulation, Geruchsbeseitigung und Desinfizierung, Belebung mit kombinierter Biomasse, auf Träger und Pellets immobilisierte Biomasse, erneuerbare Energie, Mikrobiologie des Belebtschlamms und dessen Absetzprobleme, Abwasserwiederverwertung, industrielles Abwasser Kanalisation: Regenwassersammlung und - behandlung, Reinigung, Entlastung, Prozesse in den Entlastungseinrichtungen Die Tagung ist Teil des Aus- und Weiterbildungsprogramms der ČKAIT (Tschechische Kammer der Ingenieure und Techniker im Bauwesen). Die Vorträge werden in einem Sammelband mit ISBN -Nummer gedruckt. Die Diskussion praktischer Themen stand immer im Mittelpunkt. Die Fachgespräche enden aber nicht mit dem Vortragsprogramm, sondern gehen auch beim Festabend im Schloss Moravská Třebová bis zur späten Stunde weiter. Abwasserwirtschaft grenzenlos Die Tagung ist seit je her und trotz der Trennung der beiden Staaten eine tschechisch- slowakische Veranstaltung geblieben. Auch deshalb wurde anlässlich der Tagung im Jahr 2000 das Kooperationsabkommen zwischen den Verbänden der Abwassertechniker von Tschechischer (heute CzWA) und Slowakischer Republik unterzeichnet. Ebenso wichtig war die 2001 ebendort eingegangene Kooperation zwischen CzWA und SOVAK (Wasser- und Abwasserwirtschaftverband). Im Jahr 2009 wurde VHOS Teil der österreichischen Energie AG Wasser. Auch der neue Hauptaktionär hat die Tagung seither engagiert unterstützt und gefördert. Ohne Übertreibung kann also gesagt werden, dass ein nicht unwesentlicher Teil der a ochraně vod. Ale nejčastěji se jednalo o představování EU a ČR legislativy a její konfrontaci s provozní praxí. Nejdiskutovanějším předpisem bylo logicky Nařízení vlády 61/2003, jeho novelizace, jeho vliv na rekonstrukce a provozování ČOV a poslední roky také realizovatelnost jeho požadavků na vyčištěnou odpadní vodu při současných technologických možnostech. Provozní, projekční, technologická a technická témata z jednotlivých ročníků je možné také podle počtu prezentací shrnout následovně: Aktivace: aktivace s odstraňovaním dusíku a fosforu, nitrifikace a její udržení v procesu, porovnání technologií aktivace (předřazená, oběhová, kaskádová atd.), dosazovací nádrže, míchání a aerace, technické možnosti a ekonomika, výpočty objektů, problémy při projektování české / slovenské normy a ATV předpisy, dávkování organických substrátů pro denitrifikaci a srážecích činidel fosforu Kalové hospodářství ČOV: nakládání s kalovými vodami, mechanické zahuštění a odvodnění kalů, produkce bioplynu a zlepšení energetické bilance zpracování kalů, odstraňování sulfanů,vývoj a aplikace flokulantů pro zahušťování a odvodňování kalů, nakládání s kaly, revize objektů kalového hospodářství, hygienizace kalů, termofilní procesy Příprava, realizace a vyhodnocení rekonstrukce ČOV: výběr a zdůvodnění technologií, provozní náklady, komplexní zkoušky, finanční zdroje na rekonstrukci Benchmarking: porovnání provozních nákladů a kvality vyčištěné vody a kalů (především spotřeba energie, ale také chemikálií) Regulace a měření, řízení v aktivaci Nové procesy a technologie, specifické problémy: membránová filtrace kalu, srážení fosforu a redukce CHSK koagulací, dezodorace a desinfekce, stabilizační nádrže, flotace, aktivace s kombinovanou biomasou, biomasa imobilizovaná na nosiče a v peletách, obnovitelné zdroje na ČOV, mikrobiologie aktivovaných kalů a sedimentační problémy kalů, využívaní vyčištěných odpadních vod (téma posledního ročníku a zároveň téma budoucnosti), průmyslové odpadní vody (papírny a celulózky, pivovary,informační zdroje ve vodním hospodářství Stokové sítě: nakládání s dešťovými vodami, zanášení stokových sítí, odlehčování, progres 13 v odlehčovacích komorách.

14 Geschichte der tschechischen und slowakischen Abwasserwirtschaft im vollen Vortragssaal in Moravská Třebová geschrieben wurde. Ausblick Bereits bei den letzten Tagungen standen zahlreiche Vortragende der nächsten, jungen Generation von Abwassertechnikern am Podium. Ein Beleg, dass die Tagung nicht nur eine Institution ist, sondern diese lebt und weiter getragen wird. Dies ist auch für die Veranstalter die Motivation weiter zu machen. Unser Ziel ist es jedenfalls, dass die Tagung in Moravská Třebová weiter ein jährlichen Fixpunkt für die fachliche und freundschaftliche Begegnungen der Abwassertechniker bleibt. Každoročně program obsahoval také konkrétní případové studie z ČOV, které konfrontovaly původní představy a dosažené výsledky. Dlouhý seznam těchto ČOV dokumentuje, že v Moravské Třebové se prezentovali projektanti, provozovatelé a technologové z celé ČR a zahraničí. Nová témata diskutovaná právě v Moravské Třebové jako poprvé v ČR, na která pak navazovaly příspěvky i na jiných konferencích a seminářích Nové poznatky z navrhování moderních dosazovacích nádrží s cílem zvýšit jejich stabilitu a snížit výnos nerozpuštěných látek 2007 Zkušenosti s novou českou metodou bioaugmentace nitrifikace in -situ 2009 Odpadní vody jako zdroj vody - recyklace odpadních vod 2010 Benchmarking čistíren odpadních vod jako nový nástroj pro jejich provozovatele 2011 Moderní informatika ve vodním hospodářství 2013 Deamonifikace kalových vod Předcházející řádky potvrzují, že semináře v Moravské Třebové se věnovaly v podstatě všem tématům spojeným s odpadními vodami, která byla aktuální za posledních 20 let. Bild / Foto 3 Das Museum Moravská Třebová wo der Festabend stattfindet Muzeum v Moravské Třebové - místo konání společenského večera 14 Anlässlich dieser 20. Tagung sei allen Freunden und Förderern, allen Vortragenden und Gästen, den Ausstellern und Sponsoren herzlich für deren Mitwirkung und Engagement gedankt. Besonderer Dank gilt dabei auch den Vertretern der Gastgeberstadt Moravská Třebová für deren Unterstützung und Mitarbeit. Sie alle mögen auch weiter dazu beitragen, dass die Tagung auf dem heutigen hohen Niveau bleibt und diese im Kalender der wasserwirtschaftlichen Veranstaltungen auch im dritten Jahrzehnt eine fixe Größe darstellt. Seminář a odborná veřejnost Pokud se týká účasti na semináři, musíme konstatovat, že měla stoupající úroveň, z počátečních 100 účastníků bylo maxima dosaženo v letech 2007 a 2008, kdy se semináře zúčastnilo ca 400 účastníků. V posledních ročnících se účast pohybuje setrvale mezi 320 až 340 účastníky. Mezi přednosti semináře patří i značný prostor pro diskusi, a to nejen v rámci odborného programu, ale i v neformálním prostředí společenského večera v prostorách Městského muzea, který tradičně uzavírá první den semináře. V příjemném prostředí byly vytvořeny ideální podmínky jak pro neformální diskuzi s odborníky či kolegy z jiných firem a navázání nových kontaktů s obchodními zástupci vystavujících firem, tak i pro přátelská posezení lidí, jejichž setkání jsou po většinu roku především pracovní. Hodnocení každého ročníku semináře a jeho přínos byly každoročně pořadateli uveřejněny v článcích publikovaných v časopise Vodní hospodářství. Seminář je rovněž každoročně od roku 2003 zařazován do vzdělávání ČKAIT a hodnocen dvěma body. Z každého ročníku byl vydán

15 sborník s přiděleným ISBN a odkazy na publikace odborných článků ve sborníku se běžně objevují v citacích použité literatury v jiných odborných časopisech a publikacích. Rozsáhlou fotogalerii je možné najít na webových stránkách pořadatelů, tj. a Semináře byly už od prvních ročníků vždy české a také slovenské. Také proto byl V. ročník semináře v Moravské Třebové v roce 2000 zvolený místem podpisu dnes již legendární Dohody o spolupráci a vzájemném uznávání členství mezi Asociací čistírenských expertů ČR (dnešní CzWA) a Asociací čistírenských expertů SR. Schůzka zástupců SOVAK a AČE ČR v roce 1999 vyústila v uzavření rámcové dohody o spolupráci obou organizací opět v Moravské Třebové v roce K zásadní změně došlo přímo u pořadatele. VHOS, a. s. se stala během roku 2009 součástí vodárenské skupiny Energie AG. Nový vlastník chtěl navázat na úspěšnou tradici čtrnácti ročníků semináře a maximálně podpořil přípravu a realizaci jubilejního 15. ročníku a následně i dalších. V tom čase se připravoval podpis nové dohody o spolupráci mezi CzWA a AČE SR na další období, a je příznačné, že slavnostní podpis se uskutečnil právě v průběhu 15. ročníku semináře. Seminář a budoucnost Kam směřovat další vývoj semináře? Lze vůbec s ohledem na výše uvedené preferovat pouze některá témata či dílčí oblasti? Specifické zaměření našeho semináře výhradně na problematiku ČOV se osvědčilo. Měl by zůstat fórem pro pracovníky z oboru, na kterém se objeví novinky z akademické půdy, ale i zkušenosti s novými technologiemi a novými zařízeními, poznatky ze zkušebních provozů atd. a kde je také možné konfrontovat legislativní požadavky s běžnou praxí. Semináře v Moravské Třebové iniciovaly některé nové, do té doby u nás ne příliš studované směry, např. membránovou separaci aktivního kalu, terciární čištění spojené s otázkou opětovného využívání odpadních vod, technické a legislativní předpoklady pro opětovné využívání OV, benchmarking ČOV, apod. Setrvávající zájem o účast na semináři především z mladší generace a kladný ohlas u široké odborné veřejnosti dodávají pořadatelům motivaci a sílu pokračovat v organizování dalších ročníků a dovršit minimálně čtvrt století této akce. Věříme, že seminář v Moravské Třebové bude stále vyhledávaným zdrojem inspirace, odborných novinek a také neformálních a přátelských setkání a bude mít nadále pevné místo v čistírenském kalendáři. Poděkování na závěr Při tomto významném výročí chceme poděkovat všem pořadatelům z VHOS, a. s. a CzWA, všem přednášejícím z významných vysokých škol z České a Slovenské republiky, ministerstev ŽP a Zemědělství, vedení města Mor. Třebová, projektantům, sponzorům semináře, vystavovatelským firmám a všem dalším přednášejícím z provozních firem a rovněž všem účastníkům, kteří svým přístupem pomohli k dosažení stávající úrovně semináře. Velké poděkování také patří všem těm zaměstnancům firmy VHOS, a. s., kteří se každoročně na přípravách a samotném průběhu semináře podíleli a snažili se vždy připravit pro účastníky příjemné prostředí tak, aby se zase do Moravské Třebové rádi vraceli. Bild / Foto 4 Abendempfang 2013 Společenský večer

16 OPTIMIERUNG DES BETRIEBS VON VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM OPTIMALIZACE PROVOZU VODÁRENSKOU SPOLEČNOSTÍ CHRUDIM Ing. Roman Pešek, Vorstandsvorsitzender der VS Chrudim, a.s. předseda představenstva VS Chrudim, a.s. 16 Vodárenská společnost Chrudim (VS Chrudim) wurde 2005 bei der Auftrennung von Betrieb und Infrastruktur gegründet. Mit wurde VS Chrudim nach einer Ausschreibung zum Mieter und Betreiber der kommunalen Infrastruktur für eine Dauer von 25 Jahren. Die kommunale Infrastrukturgesellschaft wurde zum Vertragspartner von VS Chrudim und seinen 130 Mitarbeitern, der eine im Vergleich zur Vergangenheit steigende Effizienz und Qualität der Betriebsführung erwartet. Nach acht Jahren sollen nunmehr im Rahmen der WATERPAGES die wesentlichsten Änderungen und Maßnahmen zusammengefasst werden, die VS Chrudim bisher umgesetzt hat. Neu- und Reorganisation von Betrieb und Administration. Konzentration auf das Kerngeschäft, verbunden mit der Reduktion des Personalstandes um 23 %. Ein Teil der unterstützenden Leistungen wurde outgesourct. Kampagne zur Verbesserung des technischen Zustands der betriebenen Objekte: die ursprüngliche Anzahl an Störungen sank um rund 75 % von 400/Jahr auf derzeit 90/Jahr. Reduktion der Trinkwasserverluste: Einführung und Ausbau von Versorgungszonen und Kreuzkorrelation stabilisieren die Wasserverluste bei 20 %. Modernisierung von Fuhrpark und Ausrüstung führt zu deutlichen Einsparungen beim Treibstoffverbrauch und bei Reparaturen. Das Vodárenská společnost Chrudim završila hospodářským rokem 2013/14 osmý rok své existence. Nájemcem a provozovatelem vodovodů a kanalizace na dobu 25 let se Vodárenská společnost Chrudim stala s platností ode dne Z bývalých akcionářů se stali smluvní partneři a od nového provozovatele se, ve srovnání s dřívější érou, očekávala (a očekává) stoupající efektivita a kvalita provozování vodohospodářského majetku, což se stalo hlavním úkolem 130 členného týmu spolupracovníků. Je tedy namístě, abychom nyní shrnuli aspoň nejpodstatnější změny a opatření, která za více než dnů své existence realizovala VS Chrudim, aby naplnila očekávání akcionáře i smluvních partnerů. Mezi konkrétní dosažené výsledky a realizované záměry patří mimo jiné: Reorganizace provozu a správy, která učinila klíčové provozní podnikání základem společnosti a následně vedla ke snížení počtu zaměstnanců o 23 %. Část pomocných činností byla outsourcována. Kampaň vedoucí ke zlepšení technického stavu provozovaných objektů: počet poruch klesl z původních 400 na stávajících 90 ročně. Snížení ztrát vody: zavedení a rozvoj sledování bilančních oblastí a využití křížové korelace vedly ke stabilizaci podílu ztrát na hodnotě kolem 20 %. Zavedení systému GPS monitoringu vozidel vedlo ke snížení spotřeby nafty o 30 %

17 Durchschnittsalter der Fahrzeuge sank von ursprünglichen 17 Jahren auf derzeit 8 Jahre. Einführung GPS Monitoring des Fuhrparks führt zum Rückgang des Dieselverbrauchs um 30 % und des Benzinverbrauchs um 14 %. Einrichtung von Konsignationslagern für Material und Einsparungen beim Einkaufspreis des Wassermaterials. Halbierung der staatlichen Verschmutzungsgebühren für die Einleitung von Abwasser mit Restverunreinigung in den Vorfluter (2006: 1,5 MCZK/a, 2013: 655 TCZK/a) Errichtung eines modernen Kundenzentrums und Einführung einer für die Kunden kostenlosen Hotline. Einführung eines modernen GIS -Systems mit Web -Zugriff. Einführung des internetbasierten Planauskunftsportals und der SMS Kundeninformation bei Störungen und Leitungsstilllegungen. Durch die systematische Kontrolle der Wasserübergabestellen werden 400 Schwarzanschlüsse aufgedeckt. Die Zusammenlegung von Betriebsstellen auf die Kläranlagen Hlinsko und Heřmanův Městec führt zu Betriebskosteneinsparungen. Die ungenutzten Objekte wurden durch VAK Chrudim veräußert. Schrittweise Modernisierung der Leitstelle und Einbindung der Betriebsobjekte bis 2022 (Investition 7 MCZK). Abschluss eines 10jährigen Vertrages über die Wasserlieferung in das Ostböhmische Wasserversorgungssystem (VAK Pardubice) über 2,5 Mio. m³ Trinkwasser pro Jahr. Qualitative und quantitative Absicherung der Trinkwasserversorgung in der Region Hlinsko durch die Einbindung und Mischung von Wasser aus drei Ressourcen. Lösung der wegen der Pestizidbelastung im Brunnen Klešice erforderlichen Versorgungsumstellung für die Region Heřmanův Městec. Die Verbesserung der Denitrifizierung in den Kläranlagen Chrudim und Hlinsko durch Änderung der Steuerungstechnik führt zur Einsparung von Investitionen auf Seiten VaK Chrudim ihv 30 MCZK (rd. Euro 1,1 Mio.). Vereinbarung über die Verrechnung von Grenzwertüberschreitungen bei industriellen Abwassereinleitern. Erhöhung der Energieeffizienz der Kläranlagen durch laufende technische Optimierungen (z.b. Kläranlage Chrudim 2013: Einsparung 250 MWh). a benzínu o 14 %. Zřízení konsignačních skladů materiálu a snížení nákupních cen vodárenského materiálu. Modernizace autoparku a techniky, která vede k významným úsporám pohonných hmot a nákladů na opravy (průměrné stáří vozidel se snížilo z původních 17 na současných 8 let). Snížení poplatků za vypouštění zbytkového znečištění odpadních vod na polovinu (2006: 1,5 mil. Kč/rok, 2013: 655 tis. Kč/rok). Založení moderního zákaznického centra a zřízení bezplatné zákaznické telefonní linky. Zavedení internetového vyjadřovacího portálu a zasílání informací o poruchách a přerušení dodávky prostřednictvím SMS. Systematická kontrola odběrných míst dohledala 400 nelegálních připojení. Redukce počtu provozních objektů a přemístění provozních pracovníků na ČOV Hlinsko a ČOV Heřmanův Městec přinesly úsporu provozních nákladů. Opuštěné budovy VaK Chrudim prodala. Zavedení moderního geografického informačního systému (GIS) a jeho webové zpřístupnění. Postupná modernizace dispečinku a objektů na něj napojených (celkové investiční náklady ve výši 7 mil. Kč). Uzavření desetileté smlouvy pro dodávky vody o objemu více než 2,5 mil. m³ do Východočeské vodárenské soustavy (Pardubice). Vyřešení množství a kvality pitné vody pro zásobování Hlinecka mísením vody ze tří zdrojů. Technické řešení změny zásobování Heřmanoměstecka pitnou vodou z důvodu výskytu pesticidů ve zdroji Klešice. Zlepšení denitrifikace na ČOV Chrudim a ČOV Hlinsko změnou řídící techniky, které vedlo k významné úspoře investičních prostředků VaK Chrudim ve výši 30 mil. Kč. Dohoda o účtování nadstandardního znečištění s významnými průmyslovými znečišťovateli. Snížení energetické náročnosti ČOV průběžnými technologickými úpravami a opatřeními (např. ČOV Chrudim: úspora 250 MWh za rok 2013). Významné zvýšení jakosti dodávané pitné vody a pokles reklamací jakosti vody dosažené systémem provozní kontroly koncových řadů 17 a programem odkalování vodovodní sítě.

18 18 Deutliche Steigerung der Qualität des gelieferten Trinkwassers und Rückgang der Beanstandungen der Wassergüte durch ein Spülprogramm und ein neues, vorbeugendes Kontrollsystem für Endstränge. Die Einführung und Präzisierung von Produktionskennzahlen verbesserte die Genauigkeit der Wasser- und Abwasserkalkulationen. Einführung eines neuen ERP- und Kundeninformationssystems (ZIS) inkl. E -Mail Rechnung und E -Mail Kundenkommunikation, Verbindung von ZIS und GIS, Einführung eines Anzahlungssystems für die Trink- und Abwasserverrechnung. In Kombination mit der Vereinheitlichung des Brandings in der Energie AG Wasser- Gruppe wurde auch die Arbeitskleidung auf einen besseren und sicheren Standard gebracht. Optimierung des Dienstleistungsbereiches Kanalservice und Ausstattung mit neuem Equipment im Rahmen einer eigenständigen Abteilung (wasserwirtschaftliche Dienste - VHIS) sowie geografische Ausweitung der Dienstleistungen. Modernisierung der Ausstattung der ebenfalls in VHIS eingeordneten Planungsabteilung. Einführung einer neuen Software für die hydraulische Modellierung von Trinkwasser- und Kanalnetzen. Durch Finanzierung und Errichtung des Trinkwasserkraftwerkes in der Trinkwasseraufbereitungsanlage Monaco konnte der Energieoutput um 180 MWh/a gesteigert werden. Investition der Kraft -Wärme- Kopplungsanlage in der Kläranlage Hlinsko (siehe Kapitel 03) bringt eine Eigenstromerzeugung von rund 360 MWh/a. Deutliche Kosteneinsparung durch die Bündelung des Stromeinkaufs in der ENERGIE AG BOHEMIA-Gruppe. Einführung von Wasserzähler -Funkablesung und Datenauswertung mittels Smart Metering System bei vorerst 500 Messstellen. Mehrere Auszeichnungen für die Unterstützung lokaler Charity- und Kulturinitiativen. Übernahme der Betriebsführung der Stadt Nasavrky aufgrund einer Konzessionsausschreibung, sowie Übernahme von Abwasser zur Reinigung von mehreren Gemeinden (Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry, Vortová). Zavedení a upřesňování výrobních ukazatelů s pozitivním dopadem na přesnost kalkulací vodného a stočného. Zavedení nového zákaznického systému (ZIS), elektronické fakturace a komunikace se zákazníky, propojení GIS a ZIS, zavedení zálohových plateb za vodné a stočné. Zavedení nového ekonomického informačního systému. V souvislosti se sjednocením korporátního brandingu ve skupině Energie AG Wasser byla zajištěna výměna pracovních oděvů zaměstnanců za výrobky s vyšší kvalitou a bezpečností. Optimalizace segmentu čištění a monitoringu kanalizací v rámci samostatného střediska služeb (VHIS), vybavení střediska novými technickými prostředky a rozšíření jeho geografické působnosti. Modernizace vybavení projekčního pracoviště VHIS novým softwarem pro matematické modelování vodovodních a kanalizačních sítí. Financování a zřízení vodní elektrárny na ÚV Monaco vedlo ke zvýšení výroby elektrické energie o 180 MWh za rok. Investice do kogenerační jednotky na ČOV Hlinsko (viz kapitola 03) zajistila roční výrobu elektrické energie ve výši 360 MWh za rok. Významné úspory snížením nákupních cen elektrické energie a plynu, které bylo dosaženo nákupem těchto energií v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Zavedení radiových odečtů vodoměrů a vyhodnocení dat systémem Smart Metering na prvních 500 měřicích místech. Několikero ocenění za podporu místních charitativních a kulturních projektů ze strany Pardubického kraje. Převzetí koncesního provozování kanalizace města Nasavrky a voda převzatá k čištění od několika obcí (Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry, Vortová). Úspory díky snížení nákupní ceny převzaté pitné vody od komunálních provozovatelů. Rozsah a účelnost realizovaných opatření byla ověřována v rámci skupiny Energie AG Wasser, což umožnilo čerpat ze zkušeností širšího okruhu společností skupiny a využít její ekonomické síly ve prospěch zákazníků. Dosažení těchto výsledků a realizace uvedených opatření by nebylo možné bez úzké spolupráce s vlastníkem infrastruktury. Za tuto podporu mu náleží naše poděkování.

19 Einsparungen durch die Preisreduktion für den Zukauf von Trinkwasser von kommunalen Betreibern. Die beschriebenen Maßnahmen wurden jeweils in der Energie AG Wasser-Gruppe geprüft, sodass diese auf bereits bestehende Erfahrungen aufgebaut wurden. Sie haben zu einer umfassenden Modernisierung des Betriebs und des Unternehmens geführt. Die Effizienz wurde deutlich gesteigert, die Kundenorientierung maßgeblich verbessert. Dafür notwendig waren auch Investitionen in das Humankapital der Gesellschaft durch intensive Aus- und Weiterbildung aber auch andere, den Teamgeist fördernde Aktivitäten. All dies wäre aber ohne die enge und gute Zusammenarbeit zwischen dem Infrastruktureigentümer VaK Chrudim und dem Betreiber VS Chrudim nicht möglich gewesen. Der Dank gilt daher neben den Mitarbeitern der VS Chrudim in besonderer Weise dem Eigentümer der Infrastruktur. Bild / Foto 1 Wasserturm in Chrudim Vodojem v Chrudimi 19

20

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen. Německo: Energetika na experimenty už není čas

Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen. Německo: Energetika na experimenty už není čas DEZEMBER PROSINEC 2014 Tschechien: Energiebranche steht vor großen Umwälzungen Německo: Energetika na experimenty už není čas VIII. DTIHK-Wirtschaftsgespräch Forschung und Entwicklung Výzkum a vývoj VIII.

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost FEBRUAR ÚNOR 2015 DTIHK-Jahresthema 2015: Industrie 4.0 revolution gestalten Téma roku ČNOPK 2015: Průmysl 4.0 revoluce probíhá Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd Německo: Elektroprůmysl je připraven

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH Asociace poskytovatelů sociálních služeb pořádala pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra práce a sociálních věcí dne 18. března

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Zpravodaj. pro partnery. Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ

Zpravodaj. pro partnery. Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ www.energieag-wasser.at www.wdl.at Obsah: Úvod... 2 Wasserfest pro St. Marienkirchen... 3 Na jihu Čech vzniká nejmladší vodárenská společnost

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje; Mapa provozovaného území 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Obsah 3 4 5 6 7 Základní údaje 8 NAŠE SLUŽBY Orgány společnosti Klíčové údaje Úvodní slovo předsedy představenstva Organizační struktura Výroba a distribuce

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více