2014/15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/15. www.energieag-wasser.at"

Transkript

1 2014/15

2

3 INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn Kapitel 01 Wasserwirtschaft 08 Kapitola 01 Vodní hospodářství 20 Jahre Abwassertagung Moravská Třebová Optimierung des Betriebs von VS Chrudim let semináře v Moravské Třebové Optimalizace provozu Vodárenskou společností Chrudim Kapitel 02 Im Gespräch 20 Kapitola 02 Rozhovor WATERPAGES im Gespräch 22 WATERPAGES v rozhovoru Kapitel 03 Benchmarking Praxisbeispiele 26 Kapitola 03 Benchmarking příklady z praxe Benchmarking zur Betriebsoptimierung Benchmarking Wasseraufbereitungsanlagen Wasserverlust-Benchmarking im Netz von VS Tábor ARA Hlinsko - Verbesserung der Energieeffizienz mit WWTP-Benchmarking Benchmarking pro optimalizaci provozu Benchmarking na úpravnách vody - příklady z praxe Vývoj ztrát na vodovodu VS Táborsko - příklad z praxe ČOV Hlinsko - snížení energetické náročnosti na základě benchmarkingu Kapitel 04 Betrieb, Investition, Innovation 38 Kapitola 04 Provoz, investice, inovace Prozesswasser-Wiederverwertung in Rychnov nad Kněžnou Die Umsetzung des Erneuerungsplanes bei VAK Beroun Modernisierung der ARA Tábor bei Vollbetrieb Smart Metering im Kommen Opětovné využití technologické vody v Rychnově nad Kněžnou Realizace plánu obnovy ve VAKu Beroun Modernizace AČOV Tábor za plného provozu Chytré vodoměry přicházejí Kapitel 05 Qualität, Sicherheit, Umwelt 58 Kapitola 05 Kvalita, bezpečnost, životní prostředí Rohrinspektoren im Einsatz - Erfahrungsaustausch der Leckorter Sicherheitstraining auf WDL -betreuten Kläranlagen DOODPADU- Informationskampagne für Kinder, Schüler und Erwachsene Inspekce potrubí - výměna zkušeností hledačů poruch Bezpečnostní cvičení na ČOV provozovaných společností WDL DOODPADU - Vzdělávací program pro děti, studenty i dospělé Kapitel 06 Wassertropfen 72 Kapitola 06 Vodní kapky Kapitel 07 Technische Kennzahlen und Benchmarks 78 Kapitola 07 Technické ukazatele a benchmarky 03

4 WASSER STABILES BUSINESS MIT GROSSER VERANTWORTUNG Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Diese alte griechische Weisheit ist ein Leitgedanke für die Energie AG Oberösterreich und aktueller denn je. Der Umbau des Energiesektors, der unaufhaltsam voranschreitet und keinen Stein auf dem anderen belässt, beschäftigt alle europäischen Energieversorgungsunternehmen. Deshalb hat sich die Energie AG mit dem Programm PowerStrategie 2020 insbesondere im Segment Energie neu aufgestellt und auf diese geänderten Rahmenbedingungen reagiert. Nicht von dieser Neuausrichtung betroffen war die Wassersparte des Konzerns: Durch die stabilen Rahmenbedingungen des Wassergeschäftes und die zahlreichen Optimierungsschritte, die in den letzten Jahren in den Märkten Tschechien, Österreich und Slowenien umgesetzt wurden, konnte der eingeschlagene Weg auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgreich fortgesetzt werden. Einfluss über die Gebührengestaltung und die Infrastruktur verlieren. Dabei ist der Wassermarkt besonders in Tschechien hoch kompetitiv, was letztlich den Kunden und den Kommunen zugute kommt. Aber auch in Österreich und Slowenien finden zahlreiche Ausschreibungen für Wasserdienstleistungen und einzelne Betriebsausschreibungen statt, an denen sich unsere Unternehmen erfolgreich beteiligen. Im Energie AG Konzern hat sich die Wassersparte den Ruf erarbeitet, ambitioniert und verlässlich zu sein. Bei den Kunden und den kommunalen Vertragspartnern stehen Verantwortungsbewusstsein, Effizienz und Transparenz im Fokus. Der Dank, dass diese hohen Erwartungen von Kunden und Kapitalgebern erfüllt werden, richtet sich an alle Mitarbeiter der Energie AG Wasser-Gruppe, denen ich auch im kommenden Jahr viel Erfolg und Erfüllung wünsche. Seit mehr als 10 Jahren beweisen die Unternehmen der Energie AG Wasser-Gruppe, wie eine professionelle Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden gestaltet und gelebt werden kann, ohne dass diese das Selbstbestimmungsrecht und ihren

5 Vorwort / předmluva VODA STABILNÍ HOSPODÁŘSKÉ ODVĚTVÍ S VYSOKOU ODPOVĚDNOSTÍ Nemůžeme určovat směr větru, ale můžeme jinak nastavit plachty. Tato starobylá řecká moudrost je základní myšlenkou, kterou se koncern Energie AG Oberösterreich řídí, a která je dnes aktuálnější než kdy dříve. Restrukturalizace energetického sektoru, která nezadržitelně postupuje a nenechává v tomto oboru kámen na kameni, zaměstnává všechny evropské hráče v energetice. Na tyto změny v rámcových podmínkách reagoval koncern Energie AG programem PowerStrategie 2020, který nově organizuje zejména její energetický segment. Dr. Leo Windtner Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich generální ředitel Energie AG Oberösterreich Toto nové nasměrování se však nedotklo vodárenského segmentu koncernu. Díky stabilnímu rámci vodárenského podnikání a celé řadě optimalizačních kroků realizovaných během posledních let na trzích České republiky, Rakouska a Slovinska bylo možné pokračovat v úspěšné realizaci zvolené strategie také v uplynulém hospodářském roce. Vodárenský segment společnosti Energie AG demonstruje již více než deset let cestu, jak lze utvářet profesionální spolupráci s městy a obcemi, a to bez toho, aby města a obce ztratily svá suverénní práva a vliv na tvorbu cen za vodné a stočné a na rozvoj vodárenské infrastruktury. Český vodárenský trh je přitom vysoce konkurenční, z čehož v konečném důsledku pozitivně profitují jak zákazníci tak města a obce. Také v Rakousku a ve Slovinsku probíhají četná výběrová řízení na vodárenské služby a provozování, kterých se naše společnosti s úspěchem účastní. Vodárenský segment si jako ambiciózní a spolehlivá skupina společností vybudoval v koncernu Energie AG dobrou pověst. Ve vztahu k zákazníkům a smluvním partnerům z řad měst a obcí se soustředí na odpovědné hospodaření, efektivitu a transparentnost. Poděkování za to, že se daří naplňovat vysoká očekávání zákazníků a investorů, patří všem pracovníkům vodárenského segmentu koncernu Energie AG, kterým tímto přeji mnoho úspěchů a spokojenosti. 05

6 HIGHLIGHTS SOUHRN Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen Vnější podmínky ve vodárenství Rund 80 Prozent des tschechischen Wasser marktes wird über Organisationsmodelle versorgt, an denen Private beteiligt sind. In den überwiegenden Fällen bleibt dabei das wasserwirtschaftliche Infrastrukturvermögen im kommunalen Besitz und wird von Privaten, die Know -how und Kapital einbringen, betrieben. Durch die Ausschreibung von Konzessionen entsteht ein hohes Maß an Wettbewerb. Zudem gibt es verbindliche gesetzliche Grundsätze der Preiskalkulation und in Verbindung mit den EU -Förderungen Vorschriften, welche die Preisgestaltung zentral regeln und kontrollieren. In Österreich liegen Infrastruktur und Betrieb des wasserwirtschaftlichen Vermögens, anders als in Tschechien, überwiegend in kommunaler bzw. öffentlicher Hand. Die kommunale Verantwortung für die Wasserversorgung ist als Teil der Daseinsvorsorge verfassungsrechtlich verankert worden, wobei jedoch die Selbstbestimmung der Kommunen über die Art der Aufgabenerfüllung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die Energie AG bietet als mehrheitlich öffentliches Unternehmen Přibližně 80 procent vodárenského trhu v České republice je organizováno prostřednictvím modelů s účastí soukromých firem. V převážné většině případů zůstává vodárenská infrastruktura ve vlastnictví měst a obcí a je provozována soukromými společnostmi, které do této činnosti vkládají své know- how a kapitál. Koncesní řízení ve vodárenství zaručují v tomto hospodářském odvětví vysokou míru hospodářské soutěže. Platí zde závazné zákonné předpisy týkající se cenových kalkulací a pravidla určující udělování dotací z Evropské unie, které centrálně upravují a kontrolují cenotvorbu. V Rakousku se jak vodárenská zařízení, tak jejich provoz nacházejí v rukou měst a obcí, příp. veřejného sektoru. Komunální odpovědnost za zásobování vodou je jako prvek veřejné služby ústavně zakotvena, nicméně při zachování suverénnosti měst a obcí při rozhodování o způsobu naplnění těchto úkolů. Některá z výběrových řízení na provozovatele realizovaná v Rakousku dokazují, že obce tuto možnost také využívají.

7 Vorwort / předmluva maßgeschneiderte Lösungen für Gemeinden und Verbände. Einige Betreiberausschreibungen zeigen, dass dieser Gestaltungsspielraum von den Gemeinden auch genutzt wird. Das Geschäftsjahr 2013/14 Wie die WATERPAGES zeigen ist der Begriff kontinuierliche Verbesserung kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Kernelement ist das unternehmensweite Benchmarking für Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserverluste und Kläranlagen aus dem wertvolle Erkenntnisse über Optimierungsmöglichkeiten gewonnen und umgesetzt werden. Darüber hinaus beschäftigen wir uns intensiv mit dem Einsatz von Smart Metering, dem Werterhalt der eigenen und der betriebenen Infrastruktur, der laufenden Optimierung unserer Organisation und der Bewusstseinsbildung für unsere Endkunden. Alle Unternehmen beteiligen sich an (Konzessions-) Ausschreibungen inner- und außerhalb der betriebenen Gebiete. Als Highlight konnte in Kolín die Ausschreibung des Gruppenwasserverbands gewonnen werden. Somit ist die Übernahme des Trinkwasserbetriebs durch VODOS Kolín für weitere 10 Jahre gesichert. In Österreich wurde die Ausschreibung des gesamten Betriebes (Wasser, Kanal, Kläranlage) der Gemeinde Ampflwang für 5 Jahre gewonnen und die Dienstleistungen auch in Südbayern erfolgreich weiterentwickelt. In Slowenien hat sich das neue Service ODTOK (Inspektion und Verstopfungsbehebung bei Kanal -Hausanschlüssen) in Maribor und Ljubljana sehr zufriedenstellend entwickelt. Ausblick Im Segment Wasser werden die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013/14 initiierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung fortgeführt. Im Trink- und Abwasserbereich stehen in Tschechien einige Konzessions -Ausschreibungen an, auf die sich die Gesellschaften vorbereiten. In Österreich und Südbayern soll der Bereich Wasserlieferung am derzeitigen Niveau gehalten werden. Hierbei sind Verdichtungen im Umfeld der bestehenden Anlagen zu erwarten. Das Dienstleistungsgeschäft soll sowohl in Österreich, als auch in Slowenien weiter ausgebaut, die Chancen Betriebsführungen zu übernehmen maximal genutzt werden. Die große Verantwortung im Umgang mit dem Lebensmittel Nr.1 ist unser Tagesgeschäft. Unsere soziale Kompetenz zeigen wir auch weiterhin durch die Unterstützung regionaler Initiativen in unseren Betriebsregionen und dem karitativen Engagement beim Brunnenbau in der DR Kongo. Hospodářský rok 2013/14 WATERPAGES dokládají, že pojem jako kontinuální zlepšování není pouhým heslem, nýbrž je prakticky naplňován v praxi. Klíčovým prvkem je celopodnikový benchmarking úpraven vod, ztrát vody a dále čistíren odpadních vod, který slouží jako základ pro získání a uplatnění hodnotných informací o možnostech optimalizace. Mimoto se intenzivně zabýváme zaváděním smart meteringu, pečujeme o vlastní a provozovanou infrastrukturu, průběžně optimalizujeme naši organizační strukturu a posilujeme povědomí našich koncových zákazníků o našich službách. Všechny společnosti skupiny se účastní koncesních a výběrových řízení jak v rámci provozovaných oblastí, tak i mimo ně. Za uplynulý rok můžeme jako důležitou událost vyzdvihnout výběrové řízení vodárenského svazku v Kolíně. Vítězstvím v tomto výběrovém řízení se nám podařilo zajistit provozování vodovodů na Kolínsku společností VODOS Kolín na dalších deset let. V Rakousku jsme uspěli ve výběrovém řízení na provoz veškeré vodárenské infrastruktury (vodovody, kanalizace a čistírna odpadních vod) v obci Ampflwang, a to na dobu pěti let. Dařilo se nám rovněž dále uplatňovat naše služby v jižním Bavorsku. Ve Slovinsku jsme úspěšně rozvinuli novou službu (inspekce a odstraňování poruch u domovních odpadů) pod názvem ODTOK v Marburku a Ljubljaně. Výhled do budoucna Budeme pokračovat v opatřeních ke zvyšování efektivity zahájených v uplynulém hospodářském roce 2013/2014. V oblasti vodovodů a kanalizací se bude konat několik výběrových řízení, na která se společnosti skupiny připravují. V Rakousku a v jižním Bavorsku je naším cílem udržet oblasti dodávek vody na současné úrovni. Lze zde nicméně očekávat, že zde dojde k rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí v blízkém okolí stávající vodohospodářské infrastruktury. Chceme také dále rozšiřovat naše služby v Rakousku a ve Slovinsku a z největší možné míry využít příležitosti pro rozšíření provozování. Vysoká odpovědnost v nakládání s vodou jako základní životní potřebou je součástí naší dennodenní práce. Své sociální kompetence potvrzujeme i nadále podporováním regionálních iniciativ v provozovaných oblastech a účastí na humanitárním projektu zaměřeném na opravy a budování studní v Demokratické republice Kongo. Mag. Thomas Kriegner und Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner Geschäftsführung / jednatelé Energie AG Wasser 07

8

9 Kapitel 1 / kapitola 1 WASSER- WIRTSCHAFT VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 01

10 20 JAHRE ABWASSERTAGUNG MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 20 LET SEMINÁŘE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Ing. Zdeněk Šunka, Technischer Direktor technický ředitel VHOS, a. s. 10 Traditionell findet im April in Moravská Třebová (Mährisch Trübau) das Treffen der Abwassertechniker der Tschechischen und der Slowakischen Republik bei der Tagung Neue Methoden und Verfahren beim Betrieb von Kläranlagen statt. Veranstalter sind die Arbeitsgruppe Städtische Kläranlagen der Czech Water Association (CzWA) und der regionale Betreiber VHOS, a. s. Am 14. und 15. April 2015 wird mit der bereits 20. Tagung ein besonderes Jubiläum gefeiert. 20 Jahre - ein Rückblick Nach Wende und Privatisierung stand VHOS, wie auch viele andere Betreiber und Infrastruktureigentümer vor dem Problem des geringen Anschluss- und Ausbaugrads der Kläranlagen. VHOS versuchte bereits damals, die Erfahrungen von Firmen und Experten zu nutzen und die Zusammenarbeit mit anderen Betreibern zu vertiefen. Daraus entstand die Idee, ein Seminar zu veranstalten. Begonnen hat dies mit der regionalen Ausstellung WASSER UND WIR (VHOS, 1993 bis 1996). Das erste Fachseminar fand 1996 als Teil dieser Ausstellung statt wurde das Fachseminar zur Tagung, als AČE ČR (Vereinigung der tschechischen Abwassertechniker) als Kooperationspartner einstieg. Die Themen wurden erweitert, um ein möglichst breites Spektrum der Abwassersammlung und -klärung abzudecken. Zu den bereits bewährten Vortragenden aus AČE ČR kamen neue Lektoren, vor allem von den technischen Universitäten, VŠCHT Prag und VÚT Brünn. Aufgrund des steigenden Interesses der Fachwelt hat sich die Tagung schrittweise weiter entwickelt. Das Programm wurde vielfältiger, die Organisation professioneller. Seit 2006 ist die CzWA Arbeitsgruppe AČE ČR Städtische Kläranlagen Mitorganisator. Stalo se již tradicí, že se v dubnu do Moravské Třebové každoročně sjíždějí vodohospodáři z České a Slovenské republiky na seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod. Organizátorem semináře je regionální provozovatel VHOS, a. s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod. Ve dnech dubna 2015, v době konání XX. ročníku, uplyne dvacet let od okamžiku, kdy se v Moravské Třebové konal tento seminář poprvé. Nadcházející XX. ročník přímo vybízí k úvaze zhodnotit, jaký je vlastně význam a přínos této dnes již celostátní akce a jakým směrem by se seminář měl nadále ubírat. Z historie semináře Od roku 1993 pořádala VHOS, a. s. každoročně výstavu nazvanou Voda a my, kde své aktivity prezentovala řada firem z oboru vodního hospodářství. V roce 1996 bylo rozhodnuto uspořádat jako doprovodnou akci odborný seminář zaměřený na čistírenství. V roce 1997 následoval II. ročník semináře. Vzhledem k celkovému úspěchu prvních dvou ročníků se VHOS, a. s. zaměřila tímto směrem a upustila od konání výstav a proto od třetího ročníku byl seminář pořádán již samostatně ve spolupráci s AČE ČR. Spolupráce s AČE ČR při odborné přípravě semináře přispěla ke zvýšení kvality a atraktivity semináře. Na semináři přibyli noví lektoři z řad AČE ČR a dalších odborných pracovníků VŠCHT Praha a VÚT Brno. Rovněž byl zvýšen počet přednášejících tak, aby přednášená témata postihovala co nejširší spektrum v dané problematice odvádění a čištění odpadních vod. Pro VHOS, a. s. byla spolupráce s těmito odborníky rovněž prospěšná, protože v počátcích své existence řešila stejně jako většina ostatních provozovatelů či vlastníků kanalizací problémy s nedostatečným odkanalizováním a nevyhovujícím čištěním odpadních vod, a to prakticky ve všech provozovaných lokalitách.

11 Steigende Teilnehmerzahlen Bis 1998 lauschten rund 100 Interessierte den Ausführungen von acht Vortragenden. Themen waren der Betrieb und die damals aktuellen technischen und wirtschaftlichen Kriterien für die Modernisierung der veralteten Klärtechnik. Wie die steigenden Teilnehmerzahlen belegen, wurde die Tagung immer erfolgreicher. An die 350 Teilnehmer verfolgen heute rund 20 Vorträge und besuchen an den zwei Tagen die bis zu 40 ausstellenden Firmen. Zwei Persönlichkeiten haben die Tagung besonders geprägt. Einerseits ist dies Univ. Prof. Dr. Jiří Wanner, Vorstand des Instituts für techn. Chemie der Universität Prag, der dafür sorgte und sorgt, dass die Vorträge, deren Niveau und Aktualität am Puls der Zeit liegen. Weiters zu nennen ist Ing. Vladimír Langer, der sich auch nach seinem Ausscheiden bei VHOS, weiter als Hauptorganisator verdient macht. Die Leistungsbilanz der Tagung und der Vortragenden kann sich sehen lassen: rund Teilnehmer 305 Fachvorträge über 400 Firmenpräsentationen 20 Vorträge Prof. Wanner, VŠCHT Prag 10 Vorträge Dr. Rudolf, Umweltministerium der Tschechischen Republik 9 Vorträge Ing. Kos, Hydroprojekt Sweco (9 Beiträge) 7 Vorträge Ing. Hladký, VAE Controls 7 Vorträge Ing. Smažík, EKOEKO 14 Präsentationen der Gesellschaft Severočeské vodovody a kanalizace SČVK Seminář je od roku 1998 věnován památce Ing. Jakuba Svatopluka Čecha, se kterým jsou svázány začátky historie semináře. Již od prvního až do připravovaného XX. ročníku má seminář jednoho generálního sponzora, a to firmu VAE CONTROLS Ostrava. Propagace semináře byla zajišťována rovněž dlouhodobým mediálním partnerem časopisem Vodní hospodářství. Od jedenáctého ročníku se do pořádání a přípravy semináře zapojila odborná skupina AČE ČR Městské čistírny odpadních vod. Náměty vycházející od této skupiny byly především využívány při tvorbě programové skladby semináře a výběru témat přednášek. Obsah a přínos jednotlivých ročníků Bild / Foto 1 Der voll besetzte Vortragssaal 2011 Zaplněný přednáškový sál 2011 Prvních seminářů v letech 1996 až 1998 se účastnilo 6 až 8 přednášejících, 6 až 10 prezentujících firem a ca 100 účastníků. Hlavními tématy byly poznatky z provozu ČOV a aktuální ekonomická a technologická příprava rekonstrukce. Semináře skončily úspěšně, a tak se uvedené počty a zaměření přednášek začaly postupně zvětšovat. Nejvíce prezentací (až 25) bylo v roce Od tohoto roku se odborný program ustálil do dnešní podoby. Většina ročníků měla jedno nosné téma, např. legislativa EÚ a ČR, účinnost odstraňovaní dusíku, nakládání s kalovými vodami, investiční a provozní náklady, benchmarking ČOV, vzdělávání v oboru atd. Specifický byl povodňový ročník 2003, kdy převážná část přednášek byla věnovaná vlivu povodní na ČOV, a jubilejní ročník 2005 věnovaný zhodnocení první dekády seminářů. Dalším specifickým rokem byl rok 2013, kdy celý půldenní blok přednášek byl věnovaný práci a odkazu programového garanta seminářů a 11 jedné

12 13 Präsentationen Veolia Voda ČR 11 Präsentationen Čovspol Bratislava 9 Präsentationen AQUA -CONTACT Praha 8 Präsentationen FCHPT STU Bratislava 8 Präsentationen VHOS Moravská Třebová u.v.a.m. Regelmäßig und bei vollem Vortragssaal wird über aktuelle rechtliche Themen referiert. Die Vertreter des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums der ČR berichteten über neue gesetzliche Regelungen. Wichtige Impulse kommen jeweils vom Staatlichen Fonds Umwelt (SFŽP), der Tschechischen Umweltinspektion (ČIŽP), VRV und den Flussgebietsverwaltungen. Besonders die Regierungsverordnung Nr. 61/2003 und ihre Auswirkungen auf die Sanierung und Betriebsführung der Kläranlagen sowie die Einhaltung der Reinigungsziele wurde in Moravská Třebová diskutiert. Auch die Einführung der Best Available Technologies wurde hier vorbereitet. Die Inhalte der Tagung lassen sich wie folgt zusammenfassen: Abwasserreinigung - Belebung: Stickstoff- und Phosphorabbau, Nitrifikation, Betriebserfahrungen und Wirtschaftlichkeit von Belüfter- und Mischtechniken, Bemessung nach tschechischen, slowakischen Normen und ATV -Regelblättern, Phosphatfällung Schlammwirtschaft: Eindickung und Klärschlammentwässerung, Biogaserzeugung und Verbesserung der Energiebilanz, Umgang mit Schwefelwasserstoff, Flockungsmittel zur Eindickung und Entwässerung, z nejvýznamnějších osobností českého čistírenství prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. z VŠCHT Praha u příležitosti jeho 60. narozenin. Na tomto místě je důležité vzpomenout kromě prof. Wannera také dalšího kolegu, bez kterého by se 20 ročníků semináře v Moravské Třebové neuskutečnilo. Je to hlavní organizátor Ing. Vladimír Langer ze VHOSu Moravská Třebová, který se zároveň podílel také na přípravě programu. Když shrneme všechny ročníky, potom dostaneme úctyhodné počty: 305 přednášek, minimálně 400 firemních prezentací a ca 5000 účastníků. Nejčastějším přednášejícím byl prof. Wanner z VŠCHT Praha s více jak 20 příspěvky, JUDr. Rudolf z MŽP ČR s 10 příspěvky, Ing. Kos z Hydroprojektu Sweco (9 příspěvků), Ing. Hladký z VAE Controls (7 příspěvků), Ing. Smažík z EKOEKO (7 příspěvků) a autorské kolektivy Severočeských vodovodů a kanalizací SČVK (14 prezentací), Veolia Voda ČR (13 prezentací), Čovspol Bratislava (11 prezentací), AQUA -CONTACT Praha (9 prezentací), FCHPT STU Bratislava (8 prezentací), VHOS Moravská Třebová (8 prezentací), ASIO Brno (7 příspěvků). Typickými pro semináře v Moravské Třebové se staly především legislativní a koncepční sekce. První přednášky na tato témata začaly v roce 2000 a od roku 2004 se staly trvalou součástí programu. Zástupci Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR se seminářů pravidelně zúčastňovali, informovali o záměrech připravovaných legislativních předpisů a zároveň byli konfrontováni s vox populi. Témata jako např. provozní způsobilost, vodní díla, koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací a finanční podpora kanalizacím a ČOV atd. vždy reagovala na aktuální situaci v čistírenství Bild / Foto 2 Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen CzWA und AČE Slowakei am Podpis Dohody o spolupráci mezi CzWA a AČE Slovenské republiky

13 Klärschlammentsorgung, Wartung von Anlagen und Maschinen zur Klärschlammbehandlung, Klärschlammhygienisierung, thermophile Prozesse Sanierung von Kläranlagen: Technik, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung Benchmarking: Betriebskosten und Reinigungsqualität, Energie- und Chemikalienverbrauch SMR, Belebungsteuerung neue Prozesse und Technologien: Klärschlammtrocknung, Phosphatfällung und CSB -Reduktion durch Koagulation, Geruchsbeseitigung und Desinfizierung, Belebung mit kombinierter Biomasse, auf Träger und Pellets immobilisierte Biomasse, erneuerbare Energie, Mikrobiologie des Belebtschlamms und dessen Absetzprobleme, Abwasserwiederverwertung, industrielles Abwasser Kanalisation: Regenwassersammlung und - behandlung, Reinigung, Entlastung, Prozesse in den Entlastungseinrichtungen Die Tagung ist Teil des Aus- und Weiterbildungsprogramms der ČKAIT (Tschechische Kammer der Ingenieure und Techniker im Bauwesen). Die Vorträge werden in einem Sammelband mit ISBN -Nummer gedruckt. Die Diskussion praktischer Themen stand immer im Mittelpunkt. Die Fachgespräche enden aber nicht mit dem Vortragsprogramm, sondern gehen auch beim Festabend im Schloss Moravská Třebová bis zur späten Stunde weiter. Abwasserwirtschaft grenzenlos Die Tagung ist seit je her und trotz der Trennung der beiden Staaten eine tschechisch- slowakische Veranstaltung geblieben. Auch deshalb wurde anlässlich der Tagung im Jahr 2000 das Kooperationsabkommen zwischen den Verbänden der Abwassertechniker von Tschechischer (heute CzWA) und Slowakischer Republik unterzeichnet. Ebenso wichtig war die 2001 ebendort eingegangene Kooperation zwischen CzWA und SOVAK (Wasser- und Abwasserwirtschaftverband). Im Jahr 2009 wurde VHOS Teil der österreichischen Energie AG Wasser. Auch der neue Hauptaktionär hat die Tagung seither engagiert unterstützt und gefördert. Ohne Übertreibung kann also gesagt werden, dass ein nicht unwesentlicher Teil der a ochraně vod. Ale nejčastěji se jednalo o představování EU a ČR legislativy a její konfrontaci s provozní praxí. Nejdiskutovanějším předpisem bylo logicky Nařízení vlády 61/2003, jeho novelizace, jeho vliv na rekonstrukce a provozování ČOV a poslední roky také realizovatelnost jeho požadavků na vyčištěnou odpadní vodu při současných technologických možnostech. Provozní, projekční, technologická a technická témata z jednotlivých ročníků je možné také podle počtu prezentací shrnout následovně: Aktivace: aktivace s odstraňovaním dusíku a fosforu, nitrifikace a její udržení v procesu, porovnání technologií aktivace (předřazená, oběhová, kaskádová atd.), dosazovací nádrže, míchání a aerace, technické možnosti a ekonomika, výpočty objektů, problémy při projektování české / slovenské normy a ATV předpisy, dávkování organických substrátů pro denitrifikaci a srážecích činidel fosforu Kalové hospodářství ČOV: nakládání s kalovými vodami, mechanické zahuštění a odvodnění kalů, produkce bioplynu a zlepšení energetické bilance zpracování kalů, odstraňování sulfanů,vývoj a aplikace flokulantů pro zahušťování a odvodňování kalů, nakládání s kaly, revize objektů kalového hospodářství, hygienizace kalů, termofilní procesy Příprava, realizace a vyhodnocení rekonstrukce ČOV: výběr a zdůvodnění technologií, provozní náklady, komplexní zkoušky, finanční zdroje na rekonstrukci Benchmarking: porovnání provozních nákladů a kvality vyčištěné vody a kalů (především spotřeba energie, ale také chemikálií) Regulace a měření, řízení v aktivaci Nové procesy a technologie, specifické problémy: membránová filtrace kalu, srážení fosforu a redukce CHSK koagulací, dezodorace a desinfekce, stabilizační nádrže, flotace, aktivace s kombinovanou biomasou, biomasa imobilizovaná na nosiče a v peletách, obnovitelné zdroje na ČOV, mikrobiologie aktivovaných kalů a sedimentační problémy kalů, využívaní vyčištěných odpadních vod (téma posledního ročníku a zároveň téma budoucnosti), průmyslové odpadní vody (papírny a celulózky, pivovary,informační zdroje ve vodním hospodářství Stokové sítě: nakládání s dešťovými vodami, zanášení stokových sítí, odlehčování, progres 13 v odlehčovacích komorách.

14 Geschichte der tschechischen und slowakischen Abwasserwirtschaft im vollen Vortragssaal in Moravská Třebová geschrieben wurde. Ausblick Bereits bei den letzten Tagungen standen zahlreiche Vortragende der nächsten, jungen Generation von Abwassertechnikern am Podium. Ein Beleg, dass die Tagung nicht nur eine Institution ist, sondern diese lebt und weiter getragen wird. Dies ist auch für die Veranstalter die Motivation weiter zu machen. Unser Ziel ist es jedenfalls, dass die Tagung in Moravská Třebová weiter ein jährlichen Fixpunkt für die fachliche und freundschaftliche Begegnungen der Abwassertechniker bleibt. Každoročně program obsahoval také konkrétní případové studie z ČOV, které konfrontovaly původní představy a dosažené výsledky. Dlouhý seznam těchto ČOV dokumentuje, že v Moravské Třebové se prezentovali projektanti, provozovatelé a technologové z celé ČR a zahraničí. Nová témata diskutovaná právě v Moravské Třebové jako poprvé v ČR, na která pak navazovaly příspěvky i na jiných konferencích a seminářích Nové poznatky z navrhování moderních dosazovacích nádrží s cílem zvýšit jejich stabilitu a snížit výnos nerozpuštěných látek 2007 Zkušenosti s novou českou metodou bioaugmentace nitrifikace in -situ 2009 Odpadní vody jako zdroj vody - recyklace odpadních vod 2010 Benchmarking čistíren odpadních vod jako nový nástroj pro jejich provozovatele 2011 Moderní informatika ve vodním hospodářství 2013 Deamonifikace kalových vod Předcházející řádky potvrzují, že semináře v Moravské Třebové se věnovaly v podstatě všem tématům spojeným s odpadními vodami, která byla aktuální za posledních 20 let. Bild / Foto 3 Das Museum Moravská Třebová wo der Festabend stattfindet Muzeum v Moravské Třebové - místo konání společenského večera 14 Anlässlich dieser 20. Tagung sei allen Freunden und Förderern, allen Vortragenden und Gästen, den Ausstellern und Sponsoren herzlich für deren Mitwirkung und Engagement gedankt. Besonderer Dank gilt dabei auch den Vertretern der Gastgeberstadt Moravská Třebová für deren Unterstützung und Mitarbeit. Sie alle mögen auch weiter dazu beitragen, dass die Tagung auf dem heutigen hohen Niveau bleibt und diese im Kalender der wasserwirtschaftlichen Veranstaltungen auch im dritten Jahrzehnt eine fixe Größe darstellt. Seminář a odborná veřejnost Pokud se týká účasti na semináři, musíme konstatovat, že měla stoupající úroveň, z počátečních 100 účastníků bylo maxima dosaženo v letech 2007 a 2008, kdy se semináře zúčastnilo ca 400 účastníků. V posledních ročnících se účast pohybuje setrvale mezi 320 až 340 účastníky. Mezi přednosti semináře patří i značný prostor pro diskusi, a to nejen v rámci odborného programu, ale i v neformálním prostředí společenského večera v prostorách Městského muzea, který tradičně uzavírá první den semináře. V příjemném prostředí byly vytvořeny ideální podmínky jak pro neformální diskuzi s odborníky či kolegy z jiných firem a navázání nových kontaktů s obchodními zástupci vystavujících firem, tak i pro přátelská posezení lidí, jejichž setkání jsou po většinu roku především pracovní. Hodnocení každého ročníku semináře a jeho přínos byly každoročně pořadateli uveřejněny v článcích publikovaných v časopise Vodní hospodářství. Seminář je rovněž každoročně od roku 2003 zařazován do vzdělávání ČKAIT a hodnocen dvěma body. Z každého ročníku byl vydán

15 sborník s přiděleným ISBN a odkazy na publikace odborných článků ve sborníku se běžně objevují v citacích použité literatury v jiných odborných časopisech a publikacích. Rozsáhlou fotogalerii je možné najít na webových stránkách pořadatelů, tj. a Semináře byly už od prvních ročníků vždy české a také slovenské. Také proto byl V. ročník semináře v Moravské Třebové v roce 2000 zvolený místem podpisu dnes již legendární Dohody o spolupráci a vzájemném uznávání členství mezi Asociací čistírenských expertů ČR (dnešní CzWA) a Asociací čistírenských expertů SR. Schůzka zástupců SOVAK a AČE ČR v roce 1999 vyústila v uzavření rámcové dohody o spolupráci obou organizací opět v Moravské Třebové v roce K zásadní změně došlo přímo u pořadatele. VHOS, a. s. se stala během roku 2009 součástí vodárenské skupiny Energie AG. Nový vlastník chtěl navázat na úspěšnou tradici čtrnácti ročníků semináře a maximálně podpořil přípravu a realizaci jubilejního 15. ročníku a následně i dalších. V tom čase se připravoval podpis nové dohody o spolupráci mezi CzWA a AČE SR na další období, a je příznačné, že slavnostní podpis se uskutečnil právě v průběhu 15. ročníku semináře. Seminář a budoucnost Kam směřovat další vývoj semináře? Lze vůbec s ohledem na výše uvedené preferovat pouze některá témata či dílčí oblasti? Specifické zaměření našeho semináře výhradně na problematiku ČOV se osvědčilo. Měl by zůstat fórem pro pracovníky z oboru, na kterém se objeví novinky z akademické půdy, ale i zkušenosti s novými technologiemi a novými zařízeními, poznatky ze zkušebních provozů atd. a kde je také možné konfrontovat legislativní požadavky s běžnou praxí. Semináře v Moravské Třebové iniciovaly některé nové, do té doby u nás ne příliš studované směry, např. membránovou separaci aktivního kalu, terciární čištění spojené s otázkou opětovného využívání odpadních vod, technické a legislativní předpoklady pro opětovné využívání OV, benchmarking ČOV, apod. Setrvávající zájem o účast na semináři především z mladší generace a kladný ohlas u široké odborné veřejnosti dodávají pořadatelům motivaci a sílu pokračovat v organizování dalších ročníků a dovršit minimálně čtvrt století této akce. Věříme, že seminář v Moravské Třebové bude stále vyhledávaným zdrojem inspirace, odborných novinek a také neformálních a přátelských setkání a bude mít nadále pevné místo v čistírenském kalendáři. Poděkování na závěr Při tomto významném výročí chceme poděkovat všem pořadatelům z VHOS, a. s. a CzWA, všem přednášejícím z významných vysokých škol z České a Slovenské republiky, ministerstev ŽP a Zemědělství, vedení města Mor. Třebová, projektantům, sponzorům semináře, vystavovatelským firmám a všem dalším přednášejícím z provozních firem a rovněž všem účastníkům, kteří svým přístupem pomohli k dosažení stávající úrovně semináře. Velké poděkování také patří všem těm zaměstnancům firmy VHOS, a. s., kteří se každoročně na přípravách a samotném průběhu semináře podíleli a snažili se vždy připravit pro účastníky příjemné prostředí tak, aby se zase do Moravské Třebové rádi vraceli. Bild / Foto 4 Abendempfang 2013 Společenský večer

16 OPTIMIERUNG DES BETRIEBS VON VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM OPTIMALIZACE PROVOZU VODÁRENSKOU SPOLEČNOSTÍ CHRUDIM Ing. Roman Pešek, Vorstandsvorsitzender der VS Chrudim, a.s. předseda představenstva VS Chrudim, a.s. 16 Vodárenská společnost Chrudim (VS Chrudim) wurde 2005 bei der Auftrennung von Betrieb und Infrastruktur gegründet. Mit wurde VS Chrudim nach einer Ausschreibung zum Mieter und Betreiber der kommunalen Infrastruktur für eine Dauer von 25 Jahren. Die kommunale Infrastrukturgesellschaft wurde zum Vertragspartner von VS Chrudim und seinen 130 Mitarbeitern, der eine im Vergleich zur Vergangenheit steigende Effizienz und Qualität der Betriebsführung erwartet. Nach acht Jahren sollen nunmehr im Rahmen der WATERPAGES die wesentlichsten Änderungen und Maßnahmen zusammengefasst werden, die VS Chrudim bisher umgesetzt hat. Neu- und Reorganisation von Betrieb und Administration. Konzentration auf das Kerngeschäft, verbunden mit der Reduktion des Personalstandes um 23 %. Ein Teil der unterstützenden Leistungen wurde outgesourct. Kampagne zur Verbesserung des technischen Zustands der betriebenen Objekte: die ursprüngliche Anzahl an Störungen sank um rund 75 % von 400/Jahr auf derzeit 90/Jahr. Reduktion der Trinkwasserverluste: Einführung und Ausbau von Versorgungszonen und Kreuzkorrelation stabilisieren die Wasserverluste bei 20 %. Modernisierung von Fuhrpark und Ausrüstung führt zu deutlichen Einsparungen beim Treibstoffverbrauch und bei Reparaturen. Das Vodárenská společnost Chrudim završila hospodářským rokem 2013/14 osmý rok své existence. Nájemcem a provozovatelem vodovodů a kanalizace na dobu 25 let se Vodárenská společnost Chrudim stala s platností ode dne Z bývalých akcionářů se stali smluvní partneři a od nového provozovatele se, ve srovnání s dřívější érou, očekávala (a očekává) stoupající efektivita a kvalita provozování vodohospodářského majetku, což se stalo hlavním úkolem 130 členného týmu spolupracovníků. Je tedy namístě, abychom nyní shrnuli aspoň nejpodstatnější změny a opatření, která za více než dnů své existence realizovala VS Chrudim, aby naplnila očekávání akcionáře i smluvních partnerů. Mezi konkrétní dosažené výsledky a realizované záměry patří mimo jiné: Reorganizace provozu a správy, která učinila klíčové provozní podnikání základem společnosti a následně vedla ke snížení počtu zaměstnanců o 23 %. Část pomocných činností byla outsourcována. Kampaň vedoucí ke zlepšení technického stavu provozovaných objektů: počet poruch klesl z původních 400 na stávajících 90 ročně. Snížení ztrát vody: zavedení a rozvoj sledování bilančních oblastí a využití křížové korelace vedly ke stabilizaci podílu ztrát na hodnotě kolem 20 %. Zavedení systému GPS monitoringu vozidel vedlo ke snížení spotřeby nafty o 30 %

17 Durchschnittsalter der Fahrzeuge sank von ursprünglichen 17 Jahren auf derzeit 8 Jahre. Einführung GPS Monitoring des Fuhrparks führt zum Rückgang des Dieselverbrauchs um 30 % und des Benzinverbrauchs um 14 %. Einrichtung von Konsignationslagern für Material und Einsparungen beim Einkaufspreis des Wassermaterials. Halbierung der staatlichen Verschmutzungsgebühren für die Einleitung von Abwasser mit Restverunreinigung in den Vorfluter (2006: 1,5 MCZK/a, 2013: 655 TCZK/a) Errichtung eines modernen Kundenzentrums und Einführung einer für die Kunden kostenlosen Hotline. Einführung eines modernen GIS -Systems mit Web -Zugriff. Einführung des internetbasierten Planauskunftsportals und der SMS Kundeninformation bei Störungen und Leitungsstilllegungen. Durch die systematische Kontrolle der Wasserübergabestellen werden 400 Schwarzanschlüsse aufgedeckt. Die Zusammenlegung von Betriebsstellen auf die Kläranlagen Hlinsko und Heřmanův Městec führt zu Betriebskosteneinsparungen. Die ungenutzten Objekte wurden durch VAK Chrudim veräußert. Schrittweise Modernisierung der Leitstelle und Einbindung der Betriebsobjekte bis 2022 (Investition 7 MCZK). Abschluss eines 10jährigen Vertrages über die Wasserlieferung in das Ostböhmische Wasserversorgungssystem (VAK Pardubice) über 2,5 Mio. m³ Trinkwasser pro Jahr. Qualitative und quantitative Absicherung der Trinkwasserversorgung in der Region Hlinsko durch die Einbindung und Mischung von Wasser aus drei Ressourcen. Lösung der wegen der Pestizidbelastung im Brunnen Klešice erforderlichen Versorgungsumstellung für die Region Heřmanův Městec. Die Verbesserung der Denitrifizierung in den Kläranlagen Chrudim und Hlinsko durch Änderung der Steuerungstechnik führt zur Einsparung von Investitionen auf Seiten VaK Chrudim ihv 30 MCZK (rd. Euro 1,1 Mio.). Vereinbarung über die Verrechnung von Grenzwertüberschreitungen bei industriellen Abwassereinleitern. Erhöhung der Energieeffizienz der Kläranlagen durch laufende technische Optimierungen (z.b. Kläranlage Chrudim 2013: Einsparung 250 MWh). a benzínu o 14 %. Zřízení konsignačních skladů materiálu a snížení nákupních cen vodárenského materiálu. Modernizace autoparku a techniky, která vede k významným úsporám pohonných hmot a nákladů na opravy (průměrné stáří vozidel se snížilo z původních 17 na současných 8 let). Snížení poplatků za vypouštění zbytkového znečištění odpadních vod na polovinu (2006: 1,5 mil. Kč/rok, 2013: 655 tis. Kč/rok). Založení moderního zákaznického centra a zřízení bezplatné zákaznické telefonní linky. Zavedení internetového vyjadřovacího portálu a zasílání informací o poruchách a přerušení dodávky prostřednictvím SMS. Systematická kontrola odběrných míst dohledala 400 nelegálních připojení. Redukce počtu provozních objektů a přemístění provozních pracovníků na ČOV Hlinsko a ČOV Heřmanův Městec přinesly úsporu provozních nákladů. Opuštěné budovy VaK Chrudim prodala. Zavedení moderního geografického informačního systému (GIS) a jeho webové zpřístupnění. Postupná modernizace dispečinku a objektů na něj napojených (celkové investiční náklady ve výši 7 mil. Kč). Uzavření desetileté smlouvy pro dodávky vody o objemu více než 2,5 mil. m³ do Východočeské vodárenské soustavy (Pardubice). Vyřešení množství a kvality pitné vody pro zásobování Hlinecka mísením vody ze tří zdrojů. Technické řešení změny zásobování Heřmanoměstecka pitnou vodou z důvodu výskytu pesticidů ve zdroji Klešice. Zlepšení denitrifikace na ČOV Chrudim a ČOV Hlinsko změnou řídící techniky, které vedlo k významné úspoře investičních prostředků VaK Chrudim ve výši 30 mil. Kč. Dohoda o účtování nadstandardního znečištění s významnými průmyslovými znečišťovateli. Snížení energetické náročnosti ČOV průběžnými technologickými úpravami a opatřeními (např. ČOV Chrudim: úspora 250 MWh za rok 2013). Významné zvýšení jakosti dodávané pitné vody a pokles reklamací jakosti vody dosažené systémem provozní kontroly koncových řadů 17 a programem odkalování vodovodní sítě.

18 18 Deutliche Steigerung der Qualität des gelieferten Trinkwassers und Rückgang der Beanstandungen der Wassergüte durch ein Spülprogramm und ein neues, vorbeugendes Kontrollsystem für Endstränge. Die Einführung und Präzisierung von Produktionskennzahlen verbesserte die Genauigkeit der Wasser- und Abwasserkalkulationen. Einführung eines neuen ERP- und Kundeninformationssystems (ZIS) inkl. E -Mail Rechnung und E -Mail Kundenkommunikation, Verbindung von ZIS und GIS, Einführung eines Anzahlungssystems für die Trink- und Abwasserverrechnung. In Kombination mit der Vereinheitlichung des Brandings in der Energie AG Wasser- Gruppe wurde auch die Arbeitskleidung auf einen besseren und sicheren Standard gebracht. Optimierung des Dienstleistungsbereiches Kanalservice und Ausstattung mit neuem Equipment im Rahmen einer eigenständigen Abteilung (wasserwirtschaftliche Dienste - VHIS) sowie geografische Ausweitung der Dienstleistungen. Modernisierung der Ausstattung der ebenfalls in VHIS eingeordneten Planungsabteilung. Einführung einer neuen Software für die hydraulische Modellierung von Trinkwasser- und Kanalnetzen. Durch Finanzierung und Errichtung des Trinkwasserkraftwerkes in der Trinkwasseraufbereitungsanlage Monaco konnte der Energieoutput um 180 MWh/a gesteigert werden. Investition der Kraft -Wärme- Kopplungsanlage in der Kläranlage Hlinsko (siehe Kapitel 03) bringt eine Eigenstromerzeugung von rund 360 MWh/a. Deutliche Kosteneinsparung durch die Bündelung des Stromeinkaufs in der ENERGIE AG BOHEMIA-Gruppe. Einführung von Wasserzähler -Funkablesung und Datenauswertung mittels Smart Metering System bei vorerst 500 Messstellen. Mehrere Auszeichnungen für die Unterstützung lokaler Charity- und Kulturinitiativen. Übernahme der Betriebsführung der Stadt Nasavrky aufgrund einer Konzessionsausschreibung, sowie Übernahme von Abwasser zur Reinigung von mehreren Gemeinden (Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry, Vortová). Zavedení a upřesňování výrobních ukazatelů s pozitivním dopadem na přesnost kalkulací vodného a stočného. Zavedení nového zákaznického systému (ZIS), elektronické fakturace a komunikace se zákazníky, propojení GIS a ZIS, zavedení zálohových plateb za vodné a stočné. Zavedení nového ekonomického informačního systému. V souvislosti se sjednocením korporátního brandingu ve skupině Energie AG Wasser byla zajištěna výměna pracovních oděvů zaměstnanců za výrobky s vyšší kvalitou a bezpečností. Optimalizace segmentu čištění a monitoringu kanalizací v rámci samostatného střediska služeb (VHIS), vybavení střediska novými technickými prostředky a rozšíření jeho geografické působnosti. Modernizace vybavení projekčního pracoviště VHIS novým softwarem pro matematické modelování vodovodních a kanalizačních sítí. Financování a zřízení vodní elektrárny na ÚV Monaco vedlo ke zvýšení výroby elektrické energie o 180 MWh za rok. Investice do kogenerační jednotky na ČOV Hlinsko (viz kapitola 03) zajistila roční výrobu elektrické energie ve výši 360 MWh za rok. Významné úspory snížením nákupních cen elektrické energie a plynu, které bylo dosaženo nákupem těchto energií v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Zavedení radiových odečtů vodoměrů a vyhodnocení dat systémem Smart Metering na prvních 500 měřicích místech. Několikero ocenění za podporu místních charitativních a kulturních projektů ze strany Pardubického kraje. Převzetí koncesního provozování kanalizace města Nasavrky a voda převzatá k čištění od několika obcí (Rosice, Bylany, Klešice, Studnice, Hamry, Vortová). Úspory díky snížení nákupní ceny převzaté pitné vody od komunálních provozovatelů. Rozsah a účelnost realizovaných opatření byla ověřována v rámci skupiny Energie AG Wasser, což umožnilo čerpat ze zkušeností širšího okruhu společností skupiny a využít její ekonomické síly ve prospěch zákazníků. Dosažení těchto výsledků a realizace uvedených opatření by nebylo možné bez úzké spolupráce s vlastníkem infrastruktury. Za tuto podporu mu náleží naše poděkování.

19 Einsparungen durch die Preisreduktion für den Zukauf von Trinkwasser von kommunalen Betreibern. Die beschriebenen Maßnahmen wurden jeweils in der Energie AG Wasser-Gruppe geprüft, sodass diese auf bereits bestehende Erfahrungen aufgebaut wurden. Sie haben zu einer umfassenden Modernisierung des Betriebs und des Unternehmens geführt. Die Effizienz wurde deutlich gesteigert, die Kundenorientierung maßgeblich verbessert. Dafür notwendig waren auch Investitionen in das Humankapital der Gesellschaft durch intensive Aus- und Weiterbildung aber auch andere, den Teamgeist fördernde Aktivitäten. All dies wäre aber ohne die enge und gute Zusammenarbeit zwischen dem Infrastruktureigentümer VaK Chrudim und dem Betreiber VS Chrudim nicht möglich gewesen. Der Dank gilt daher neben den Mitarbeitern der VS Chrudim in besonderer Weise dem Eigentümer der Infrastruktur. Bild / Foto 1 Wasserturm in Chrudim Vodojem v Chrudimi 19

20

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Kantenanleimmaschine /poloautomatická olepovačka hran Marke und Typ / Značka a typ: Miniprof 100 Baujahr / Rok výroby: 2006 Hersteller / Výrobce:

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR Pavel Chudoba Veolia Voda ČR Pařížská 11, 110 00 1, ČR pavel.chudoba@veoliavoda.cz Veolia Voda ČR Provoz vodovodů a kanalizací Provozní model : dlouhodobý

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Poznatky ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIX.

Poznatky ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIX. Poznatky ze semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIX. Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři Nové

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

WATER PAGES 2011/2012. www.energieag-wasser.at

WATER PAGES 2011/2012. www.energieag-wasser.at WATER PAGES 2011/2012 www.energieag-wasser.at Inhalt Vorwort 0 Wasserpolitik 0.1. Kostendeckende und nachhaltige Wasserwirtschaft in der Tschechischen Republik 0.2. Interkommunale Zusammenarbeit koste

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE Im Herzen Europas Geschichte 1990 1997 gegründet durch Herrn Schinko. Das Büro befand sich damals im Wohnhaus. Die aus mittlerweile 17 Mitarbeitern bestehender Firma Schinkoübersiedelt

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

Energeticky efektivní novostavby

Energeticky efektivní novostavby Energeticky efektivní novostavby Příklady architektury z Německa HHS Planer + Architekten AG, Dipl.-Ing. Johannes Hegger CO 2 neutrální závod na výrobu solárn střídačů Solar-Werk 1 Niestetal HHS Planer

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921)

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Karel Holomek Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Pan Pešta dnes žije v Letovicích, kousek od Brna, ve svém vlastním domě. Je mu 86 roků, narodil se dávno před Mnichovskou dohodou a druhou válkou

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ stav k 20.4.2009 25.5. 2009, PONDĚLÍ 8:00 16:00 hod. Meeting EUREAU, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Místo konání: sály Business Center, pavilon E 10:00 17:00 hod. Vod-Cup 2009 golfový turnaj Pořadatel:

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více