Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Správa v lesním hopodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

Transkript

1

2

3 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r ZEMEDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Správa v lesním hopodářství PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Letiště Ostatní dráhy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly Úpravy drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Základní školy Vysokoškolské koleje a menzy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33

4 ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Ostatní nemocnice Ost. zdrav.zař.a služby pro zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž. sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Ost. zál. bydlení, kom. služeb a úz.rozvoje Ochrana druhů a stanovišť Protierozní, protilavinová a protipož. ochr Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Sociální poradenství Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Zvláštní zař. pro výkon pěstounské péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Centra sociální pomoci BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA Bezpečnost a veřejný pořádek Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ost. činnosti v integrovaném záchr.systému VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Činnost místní správy Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33

5 ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33 Zbývá proinv. po r. 2013

6 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle LEGENDA: nasmlouvaná investiční akce 2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HODPODÁŘSTVÍ OdPa Silnice (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 3002 Projekty a příprava staveb Obvodová Františkov SLO Rekonstrukce MK v mob. Moravská a Přívoz MOP Rekonstrukce MK v mob. Slezská SLO Rekonstrukce MK v mob. - Jih OJI Rekonstrukce MK v mob. Poruba POR Rek. MK ul. Karla Svobody PLE Revitaliz. přednádr. prostoru Svinov-II. et. SVI EIB MSK ROP MSK Ul. Porážková I MOP EIB EIB EIB Tramvajová zastávka 28. října MOP EIB MÚK Rudná - Závodní OJI EIB EIB EIB Přeložka MK ul. Moravská OJI EIB MÚK Místecká - Moravská OJI EIB EIB Úprava ul. Výstavní v úseku U Zámečku VIT Propojení Pavlovova - Plzeňská OJI EIB Spolufinancování silničních investic CELKEM OdPa Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3047 Centrum bezpečné jízdy MOP VTP - chodníky ul. Studentská POR NR - dopravní obslužnost jižní části MOP Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v 3071 Moravskoslezském kraji Rozšíření zpevněných ploch v oblasti VTP PUS Parkoviště u ředitelství MěP na ul. Hlubinská MOP Cyklistické stezky - nespecifikované Rek. kanalizace a vodovodu ul. Opavská - cyklostezka POR Cyklostezky (revitalizace řeky Ostravice) EIB CELKEM OdPa Provoz veřejné silniční dopravy 3033 Terminál Hranečník SLO Přestupní uzel Hulváky - I. et. MHH EIB členění dle Stránka č.4 z 13

7 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení CELKEM OdPa Ostatní dráhy 3078 Nová Karolina - trolejbus Karolína - I.et. MOP Nová Karolina - trolejbus Karolína - II.et. MOP CELKEM OdPa Pitná voda 855 Armaturní šachtice Rekonstrukce ÚV Nová Ves NVE Příprava staveb do r Rekonstrukce vodního zdroje Důlňák RAB Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova OJI Rekonstrukce tlakových stanic Čerpací stanice Ještěrka RAB Příprava staveb od r Rek. tlakové stanice P. Křičky MOP Rek. tlakové stanice O. Jeremiáše POR Rekonstrukce ÚV Nová Ves (vč.výtlaků) MHH Vodojem Hladnov SLO Vodovodní řad Polanka - Janová POL Rek. vodovodu a kanalizace Varšavská POR Rek. zdroje Stará Bělá - Palesek násosky SBE TS - Mojmírovců, Čujkovova MHH TS - Polská, Poruba Sparta POR Monitorovací šachtice listopadu POR Rekonstrukce vodovodu Železárenská MHH Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel POR Záchytný drén Hůrka NVE Rek. vodovodu Antošovice III.+IV. etapa SLO Rekonstrukce vodovodu Antošovická SLO Rekonstrukce vodovodu Šenovská 2 RAB Rekonstrukce vodovodu Krmelínská NBE Rekonstrukce vodovodu Rolnická NVE Předávací šachta a vod. U Aleje HOS CELKEM členění dle Stránka č.5 z 13

8 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení OdPa Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 778 Odkanal. Přívozu na ÚČOV-2.et., 1.část MOP EIB ul. Šimáčkova - I. etapa - TI MHH Příprava staveb do r Kanalizace Krásné Pole-I.et část KPO Kanalizace Folvarek SBE EIB Plošná kanalizace-michálkovice (1.a2. et.) MIC EIB Prodloužení sběrače B do Radvanic RAB EIB Kanalizace Bartovice RAB Kanalizace Nová Ves - I. et. NVE Dokončení kanalizace Hošťálkovice HOS Kanalizace Plesná - Žižkov PLE Kanalizace Krásné Pole - II. et. KPO EIB Kanalizace Petřkovice - II. + III.et PET EIB N.Ves-Jih, Inž. sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. NVE EIB Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et., 2. č. MOP EIB Kanal. Hrabová stavba+odleh. HRA EIB Rekonstrukce ÚČOV MOP EIB Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část PLE EIB Kanalizace Kunčičky SLO Kanalizace Hrušov SLO Kanalizace Nová Bělá-Hrabová-propojení NBE Odkanalizování jižní části Svinova SVI Kanaliz. Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SLO Kanalizace Koblov SLO Kanal. St. Bělá - propojení stávající kanal. SBE Kanalizace Proskovice - propojení PRO Rek. kanalizace a vodovodu ul. Dělnická POR ČOV Heřmanice - II SLO Rek. kanalizace a vodovodu ul. Opavská POR Příprava staveb od r Rek. kanalizace a vodovodu oblastí MHH - SZ část a ul. Novoveská MHH Kanalizační sběrač XX - Třebovice TRE Kanalizace Třebovice - ul. Kpt. Jaroše TRE Zrušení vyústění Hraničky - Polanka POL Rek. vodovodu a kanalizace Varšavská POR Plošná kanalizace Polanka-III.et.(dok.Z9) POL Propojení kanal. ul. Opavská, Stará POR členění dle Stránka č.6 z 13

9 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení OdPa Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7173 ÚČOV odstředivka MOP Kanalizace a vodovod ul. Frankova PRO Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pivovarská, Dlouhá, 28. října MOR Rek. kanal. a vod. Svinov - Bílovecká SVI Odkanal. domů na ul. Hlučínská PET Rekonstrukce kanalizace ul. Žofínská MOP Rekonstrukce kanalizace ul. Zborovská MOR Kanalizace ul. Zvěřinská SLO Rekonstrukce kanalizace ul. V Zahradách POR Lhotka - technická infrastruktura LHO Kanalizace V Zahradách POR Kanalizace Michálkovice - ZŠ MIC Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny 8106 Paskov MOP Rek. kanalizace ul. Peterkova (v rámci akce 3052 Revitalizace přednádr. prostoru Svinov) SVI ÚČOV SŘTP MOP Kanalizace Syllabova OJI CELKEM OdPa Revitalizace říčních systémů 8105 Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici MOP Objekty na řece MOP Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží MOP Kompenzační opatření v rámci realizovaných projektů v okolí řeky Ostravice CELKEM členění dle Stránka č.7 z 13

10 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO OdPa Základní školy 0000 Rekonstrukce škol v mob. Moravská a Přívoz MOP Rekonstrukce škol v mob. Slezská SLO Rekonstrukce škol v mob. - Jih OJI Rekonstrukce škol v mob. Poruba POR Školní jídelna v areálu ZŠ Krásné Pole KPO CELKEM OdPa Divadelní činnost 8116 Rekonstrukce budovy Divadla Petra Bezruče MOP EIB CELKEM OdPa Činnosti knihovnické 8126 Přemístění pobočky Knihovny m. Ostravy na ul.29.dubna, -Jih OJI CELKEM OdPa Zájmová činnost v kultuře Rekonstrukce a dostavba Domu kultury města Ostravy MOP EIB MMO - odbor školství, kultury, sportu a volnočas.aktivit (ORJ 160) - Realizace plastiky "Levitace" SVI Rekonstrukce a modernizace kulturního domu AKORD, -Jih OJI Rekonstrukce a modernizace kulturního domu POKLAD, -Poruba POR CELKEM OdPa Sportovní zařízení v majetku obce 8094 Rekonstrukce městského stadionu Vítkovice VIT Hala pro míčové hry - IZ Nový městský fotbalový stadion Svinov - PD SVI Výstavba lehkoatletické haly Vítkovice OJI členění dle Stránka č.8 z 13

11 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení CELKEM OdPa Ostatní nemocnice 6206 Rekonstrukce porodního sálu - I.etapa MOP Central. archív zdravotnické dokument. MOP CELKEM OdPa Veřejné osvětlení 4042 PD příprava staveb VO Stavby se sítí NN Rekonstrukce VO Kubalova OJI Doplnění VO Cholevova OJI Rekonstrukce VO Sekaniny - Šmidkeho POR Rekonstrukce VO oblast Oráčova OJI VO po roce 2010 POR CELKEM OdPa Územní plánování MMO-ÚHA - nákup dlouhodobého nehmotného majektu (ÚPD, ÚPP) MMO-ÚHA - pořízení nového Územního plánu města Ostravy CELKEM OdPa Komunální služby a územní rozvoj 8075 Prům.zóna Mošnov - II.et.- TI - vnější sítě MOŠ Prům.zóna Mošnov - II.et.- TI - vnitřní sítě MOŠ Prům.zóna Mošnov - plocha R MOŠ PZ Hrabová - vedení VVN 110 kv HRA Rozvojová zóna Hrušov SLO MMO-odbor majetkový - Výkupy pro VTP MMO-odbor majetkový - výkupy pro rozvojovou zónu Hrušov MMO-odbor majetkový - výkupy pro revitalizaci přednádraží Svinov MMO-odbor majetkový - výkupy pro protipovodňovou hráz Žábník MMO-odbor majetkový - výkupy pozemků pod komunikacemi členění dle Stránka č.9 z 13

12 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení MMO-odbor majetkový - úplatné převody od ČR - ÚZSVM pozemky MMO-odbor majetkový - úplatné převody od ČR - ÚZSVM stavby MMO-odbor majetkový - výkup poz. pro obvodovou komunikaci Františkov CELKEM OdPa Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1009 Svinov - Jižní svahy - TI - I. et. SVI CELKEM OdPa Ochrana druhů a stanovišť 5014 Plynofikace areálu ZOO SLO Modernizace a rozvoj zoo po roce 2010 SLO CELKEM OdPa Protierozní, protilavinová a protipož.ochrana 5007 Úprava toku Porubky a Odry POR Protipovodňová ochrana Žabník - PD KOB Protipovodňová opatření Hrabová HRA CELKEM členění dle Stránka č.10 z 13

13 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI OdPa Domovy 6010 Domov pro seniory Korýtko - solární kolektor OJI Domov pro seniory Korýtko - rekonstrukce koupelen v budově B OJI Domov pro seniory -Hulváky MHH Domovy pro seniory - rek. 3 ks trafostanic Komunitní centrum -Hulváky MHH CELKEM OdPa Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče MMO-OSVaZ (ORJ 180) - Bezúročné půjčky na zakoupení motorového vozidla CELKEM BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA OdPa Bezpečnost a veřejný pořádek 8054 MěP Svinov - rek. zdroje tepla SVI Dislokace leteckého stanoviště IZS - I.+II.etapa (komunikace+sklady+služebna) OJI Dislokace leteckého stanoviště IZS - III.etapa (hangár) OJI Služebna MěP na ul. Slovenská a nástavba pro fyzickou a speciální přípravu MOP EIB EIB CELKEM členění dle Stránka č.11 z 13

14 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení OdPa Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 8070 Integrované bezp. centrum (META) MOP Revitalizace areálu kasáren Hranečník - I.et. (SO 01, SO 04, SO 06) SLO Revitalizace areálu kasáren Hranečník - II.et (TI) + III.et. (garáže) SLO Hasičská zbrojnice Michálkovice - IZ MIC Integrované výjezdové centrum Hrabová OJI CELKEM členění dle Stránka č.12 z 13

15 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY OdPa Činnost místní správy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) MMO - odbor hospodářský (ORJ130) MOP MMO - IT a outsourcing (ORJ 133) MOP MMO - IT a outsourcing (ORJ 134) MOP Energeticky úsporné akce na objektech města Rek. budovy Nové radnice vč. přístavby MOP CELKEM OdPa Ostatní finanční operace 1631 Rek. byt. domů Jubilejní kolonie OJI OJI Rekonstrukce podchodu A.Poledníka, - Jih OJI OJI mob. Poruba - nespecifikované POR mob. Slezská - nespecifikované SLO mob. Svinov - nespecifikované SVI mob. Moravská a Přívoz - nespecifikované MOP Studie využití důlních plynů na území Slezské Ostravy (krytí z fondu ŽP, pol. 8115) SLO SLO Revitalizace dětského hřiště MŠ Hošťálkovice, ul.výhledy 210 (krytí z fondu ŽP, pol. 8115) HOS HOS Rozšíření vodního areálu - krytý bazén - PD OJI OJI CELKEM OdPa Ostatní činnosti jinde nezařazené 8064 PD a příprava staveb, zajišťovaných OI MMO Kap. rezerva odb. investičního CELKEM členění dle Stránka č.13 z 13

16 Předpokl. nedočerpan é prostředky chodce a cyklisty v MO Krásné Pole KPO KPO ROP infrastruktura - vnitřní sítě MOŠ MPO Byty v domě na Liščině 2 SLO SLO ROP (CSS) VÍT ROP Mariánské Hory MHH ROP Rekonstrukce Nové radnice MOP ROP prostoru sekce C budovy Piano PUS OPPI EKOTERMO OPŽP energie SLO EHP/Norsko areálu ZOO SLO OPŽP ZŠ Provaznická - tepelná čerpadla OJI OJI OPŽP ZŠ Jugoslávská - tepelná čerpadla OJI OJI OPŽP Rekonstrukce Základní školy č.p. 136 PET PET OPŽP 1380/1 v Ostravě-Porubě POR POR EHP/Norsko Modernizace hřiště ZŠ Stará Běla SBE SBE ROP Dostavba plošné kanalizace OPŽP Výtopna U Korýtka OJI OJI ROP Proskovice PRO PRO OPŽP Volnočasový areál Proskovice PRO PRO ROP Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 Příloha A - Investiční akce podmíněné financováním z Evropské investiční banky Rok Název stavby Lokalita stavby Investor zahájení dokončení Celkové rozpočtové náklady Skutečné Očekávané Celková Požadavek na rok 201 Kapitálový výhled na léta Jiné zdroje Podíl r r r plnění v finanční Veřejné (vlastní plnění do ho Ostatní Ostatní roce potřeba na rozpočty (stát, zdroje Ostatní zdroje 12/2008 města zdroje (stát, zdroje (stát, 2009 rok 2010 EU) ÚMOb., (stát, EU, r.2009 Ostravy z EIB EU, vlastní EU, vlastní spol.) vlastní zdroje) zdroje) zdroje) Projekty schválené EIB (balíček č.1) Zbývá proinv Jiný zdroj po r Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Cyklostezky ( revitalizace řeky Ostravice) Objekty na řece MOP Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží MOP Úprava Slezskoostravského hradu a jeho okolí MOP ZOO - Pavilon evoluce SLO ZOO - Safari SLO Ústředna Karolina MOP Elektrocentrála (Dvojhalí Karolina) MOP Rekonstrukce Komenského sadu MOPMOP Přístavba alternativní scény DLO MOP DLO Ul. Porážkova I MOP Prodloužená ul. Porážkova III MOP Sokolská - II.etapa, komunikace MOP Trolejbus Karolina 1.etapa MOP Tramvajová zastávka 28. října MHH Trolejbus Karolina 2.etapa MOP Mezisoučet - IPRM celkem Ostatní projekty Zvýšení bezpečnosti na silnicích pr Projekty schválené EIB (balíček č.1) Modernizace učeben v ZŠ Krásné Pole KPO KPO ROP Zřízení 4. tříd ZŠ a MŠ Rošickéh 1082, -Svinov SVI SVI ROP Realizace úspor energie v objektec ZŠ Jugoslávská OJI OJI OPŽP Rekonstrukce parku u kostela sv. Ann Polance nad Odrou POL POL OPŽP Snížení energetické náročnosti objek ZŠ a MŠ POR POR Rekonstrukce parkové zeleně na ná Družby v Ostravě-Porubě POR POR Víceúčelová sportovní hřiště s umělým Vestavba multimediální učebny p výuku zeměpisu a hudební výchovy v Revitalizace přednádraží Ostrav MSK - ROP Centralizace chirurgických oddělení Centralizace chirurgických oddělení I Rekonstrukce objektu Terapeutic povrchem PRO PRO ROP Svinov SVI SVI Svinov, II. Etapa SVI SK Kogenerační jednotka etapa MOP etapa MOP komunity Renarkon ČEL Dotace z EU nepřiznána Výstavba školního hřiště při ZŠ Krásn Modernizace vybavení základních š na území MOb Poruba - počítačové učebny plus odb. učebny a kmenové Rekonstrukce Dalimilova parku pole KPO KPO třídy POR POR Ostravě-Radvanicích RAB RAB Projekty schválené EIB (balíček 1) C E L K E M Přeložka místní komunikace u Mimoúrovňová křižovatka Moravsk Výstavba mimoúrovňové křižova Komplexní řešení parkovacích stán 102 ROP Průmyslová zóna Mošnov-technic Průmyslová zóna Mošnov-technic Nové projekty předložené ke schválení EIB (balíček č.2) Přestupní uzel Hulváky - I. etapa MHH Moravská OJI Místecká OJI Rudná x Závodní OJI Propojení Pavlovova - Plzeňská OJI Ostravě-Porubě, lokalita Opavská POR POR infrastruktura - vnější sítě MOŠ MPO Strategická průmyslová zóna Hrušov SLO střechy (SVČ Ostrčilova) MOP Rekonstrukce a zateplení budovy na Engelmullerově ulici v Ostravě Přívoz nyní depozitář Ostravského muzea p.o. MOPMOP OPŽP Výstavba nového Domu na půl ces Rekonstrukce divadla Petra Bezruče MOP Ostravy MOP kultury POKLAD v Ostravě-Porubě POR Městská nemocnice rekonstrukce hemodializační stanice MOP VTP, Adaptace podstřešníh Návštěvnické centrum - středisk ekologické výchovy s restaurací v areálu ZOO SLO ROP ZOO pro cestovní ruch - nov expozice medvědů a hulmanů SLO ROP Rekonstrukce pavilónů hrochu v ZO k podpoře alternativních zdrojů Nové projekty předložené ke schválení EIB (balíček č.2) Výstavba bioplynové stanice v ZO SLO OPŽP Odbahnění a úprava rybníka č. Multifunkční hřiště u ZŠ Porubská p. Vytvoření nízkoenerg. budov SV Korunka OJI Integrovaný plán rozvoje města Ostra pro IOP "Budoucnost Vítkovic" VIT ROP Revitalizace Mlýnského náhon Revitalizace výstavních prosto Rekonstrukce Městského stadion Centrum bezpečné jízdy v Ostrav Ostravského muzea p.o. MOP ROP Vítkovice VIT Přívoze MOP Automatizovaný systém řízení dopravy Výstavba fotbalového stadionu Nové projekty ke schválení EIB (balíček 2) C E L K E M ####### ######## EIB C E L K E M (balíček 1+2) ####### ######## Příloha A - Investiční akce podmíněné financováním z EIB Stránka č.1 ze 1

17 I. Ú V O D Návrh rozpočtu statutárního města pro rok 2010 je sestaven dle metodiky schválené zastupitelstvem města dne usnesením č. 2419/31 ve struktuře rozpočtové skladby platné od Radě města jsou předkládány ke schválení odpisové plány příspěvkových organizací města. Prvotní návrh rozpočtu v tabulkové podobě byl projednán radou města dne (usn. č. 9123/110). Na poradě vedení dne byly jednotlivé požadavky všech subjektů dány do souladu se schválenou metodikou tvorby návrhu rozpočtu, bylo rozhodnuto o účelovém použití rozpočtové rezervy na konkrétní výdaje, zejména na zajištění financování kandidatury SMO na Evropské hlavní kultury Návrh rozpočtu byl projednán RM a , kdy byl doporučen ZM ke schválení. Návrh výše daňových příjmů se odvíjí od předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů. Nedaňové příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv (např. nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, výnosů ze zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů města a samosprávnými orgány města stanovenými splátkami poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou na úrovni kvalifikovaných odhadů. V porovnání s rokem 2009 se ve vazbě na schválenou metodiku promítá do nedaňových příjmů snížení odvodu z odpisů příspěvkových organizací. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány na základě připravovaných prodejů. Státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy na úrovni schváleného rozpočtu r. 2009, po schválení státního rozpočtu dojde k opravě rozpočtu dle skutečnosti (dotace na žáka ve výši Kč Kč, dotace na provoz Dětského centra Domeček ve výši tis.kč). V rámci financování je do návrhu rozpočtu zahrnuta tvorba umořovacího fondu, dále uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. V tomto oddíle jsou rovněž rozpočtovány nedočerpané kapitálové výdaje investičního odboru v roce 2009 se smluvním závazkem a zapojení prostředků Fondu životního prostředí. Zdroje rozpočtu a jednotlivé příjmy podle ORJ (jednotlivých odborů) jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2. V oblasti běžných výdajů a neinvestičních dotací a příspěvků se vychází ze schválené metodiky pro rok 2010 (přílohy č. 3 a 4). Výše kapitálových výdajů je dána rozdílem mezi celkovými zdroji a běžnými výdaji. Jsou uvedeny v příloze č. 5 a 6 ve stejném členění

18 jako běžné výdaje. Investiční odbor zpracoval v dalších přílohách návrh kapitálového rozpočtu dle jednotlivých odborů, paragrafů rozpočtové sklady a akcí (přílohy č. 7-8). Dále jsou radě předkládány souhrnné přehledy všech požadavků jednotlivých městských obvodů a odborů MMO (přílohy č ). II. P Ř Í J M Y (přílohy č. 1, 2) B Ě Ž N É P Ř Í J M Y Daňové příjmy: 1) pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená daň 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zam. města Ostravy k celkovému počtu zaměstnanců ČR c e l k e m tis.kč 2) pol.1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně 30% záloh patřící výlučně městu c e l k e m tis.kč 3) pol.1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - jedná se o daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby sdílená daň tis.kč 4) pol.1121 Daň z příjmů právnických osob sdílená daň tis.kč 5) pol.1211 Daň z přidané hodnoty sdílená daň tis.kč 6) pol.1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tis.kč - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města a je upravena o kvalifikovaný odhad nevymožených nedoplatků 7) pol.1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění tis.kč - jedná o kvalifikovaný odhad zaměstnanců odboru dopravně správních činností dle očekávané skutečnosti roku ) pol.1361 Správní poplatky - kvalifikovaný odhad jednotlivých odborů Dopravně správních činností Odbor ochrany ŽP Útvar hlavního architekta tis.kč tis.kč 250 tis.kč 5 tis.kč 2

19 Živnostenský úřad Stavebně správní Vnitřních věcí tis.kč 100 tis.kč tis.kč Nedaňové příjmy: 9) pol.2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis.kč Odbor hospodářské správy (ORJ 130) 50 tis.kč (ORJ 136, býv.tsm) 10 tis.kč Odb.projektů IT služeb a outsourc. (GISMO) tis.kč Útvar hlavního architekta tis.kč Městská policie prodej psů, strážní a inf. služba v pronajatých objektech 780 tis.kč 10) pol.2112 Příjmy z prodeje zboží 50 tis.kč Odbor soc. věcí a zdravotnictví 11) pol.2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti tis.kč Majetkový odbor 12) pol.2122 Odvody příspěvkových organizací 370 tis.kč 13) pol.2131 Příjmy z pronájmů pozemků dle uzavřených smluv u majetkového odboru tis.kč 14) pol.2132 Příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí dle uzavřených smluv tis.kč Majetkový odbor tis.kč Komunální a bytový odbor tis.kč 15) pol.2133 Příjmy z pronájmů movitých věcí u majetkového odboru OVAK, a.s.- vodohospodářský majetek tis.kč 16) pol.2141 Příjmy z úroků tis.kč - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech a úroky z půjček 17) pol.2212 Přijaté sankční platby od jiných subj tis.kč Odbor dopravně správních činností tis.kč Útvar hlavního architekta 5 tis.kč 18) pol.2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50 tis.kč 19) pol.2322 Přijaté pojistné náhrady u odboru hospodářské správy 50 tis.kč 20) pol.2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tis.kč Odbor hosp.správy (ORJ 136, býv.tsm) tis.kč Odbor hospodářské správy (ORJ 130) 200 tis.kč Útvar hlavního architekta 100 tis.kč Městská policie 420 tis.kč 3

20 21) pol.2329 Ost. nedaňové příjmy j.n tis.kč Odbor komunální a bytový využívání a zneškodňování komunálního odpadu dle uzavřených smluv s OZO, s.r.o. a EKO-KOM, a.s tis.kč Majetkový odbor 100 tis.kč Útvar hlavního architekta 100 tis.kč 22) pol.2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů práv. osob 100 tis.kč - splátky jistiny půjčky poskytnuté VTP,a.s. 100 tis.kč 23) pol.2441 Splátky půjčených prostředků od obcí tis.kč MO Slezská tis.kč MO Poruba tis.kč MO Vítkovice tis.kč MO Stará Bělá tis.kč MO Mariánské Hory a Hulváky tis.kč MO Radvanice a Bartovice 55 tis.kč 24) pol.2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva u odboru soc. věcí a zdravotnictví 315 tis.kč K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y 25) pol.3111 Příjmy z prodeje pozemků u majetkového odboru tis.kč - výše vychází z připravovaných kupních smluv 26) pol.3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí u majetkového odboru tis.kč - výše vychází z připravovaných kupních smluv 27) pol.3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku u odboru hospodářská správa 50 tis.kč P Ř I J A T É D O T A C E A P Ř E V O D Y 28) pol.4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu tis.kč 29) pol.4121 Neinvestiční transfery od obcí tis.kč od MO Poruba strážní služba v prostorách pracoviště odboru péče o občany na ul. Gen. Sochora tis.kč od MO Moravská a Přívoz strážní služba ul. Sokolská 400 tis.kč 4

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více