Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Správa v lesním hopodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

Transkript

1

2

3 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r ZEMEDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Správa v lesním hopodářství PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Letiště Ostatní dráhy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly Úpravy drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO Základní školy Vysokoškolské koleje a menzy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33

4 ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Ostatní nemocnice Ost. zdrav.zař.a služby pro zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inž. sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Ost. zál. bydlení, kom. služeb a úz.rozvoje Ochrana druhů a stanovišť Protierozní, protilavinová a protipož. ochr Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Sociální poradenství Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Zvláštní zař. pro výkon pěstounské péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Centra sociální pomoci BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA Bezpečnost a veřejný pořádek Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ost. činnosti v integrovaném záchr.systému VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Činnost místní správy Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33

5 ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta r r r Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Kapitálový rozpočet SMO pro rok 2010 byl schválen dne na 33.zasedání zastupitelstva města usnesením č. 2592/ZM0610/33 Zbývá proinv. po r. 2013

6 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle LEGENDA: nasmlouvaná investiční akce 2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HODPODÁŘSTVÍ OdPa Silnice (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 3002 Projekty a příprava staveb Obvodová Františkov SLO Rekonstrukce MK v mob. Moravská a Přívoz MOP Rekonstrukce MK v mob. Slezská SLO Rekonstrukce MK v mob. - Jih OJI Rekonstrukce MK v mob. Poruba POR Rek. MK ul. Karla Svobody PLE Revitaliz. přednádr. prostoru Svinov-II. et. SVI EIB MSK ROP MSK Ul. Porážková I MOP EIB EIB EIB Tramvajová zastávka 28. října MOP EIB MÚK Rudná - Závodní OJI EIB EIB EIB Přeložka MK ul. Moravská OJI EIB MÚK Místecká - Moravská OJI EIB EIB Úprava ul. Výstavní v úseku U Zámečku VIT Propojení Pavlovova - Plzeňská OJI EIB Spolufinancování silničních investic CELKEM OdPa Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3047 Centrum bezpečné jízdy MOP VTP - chodníky ul. Studentská POR NR - dopravní obslužnost jižní části MOP Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v 3071 Moravskoslezském kraji Rozšíření zpevněných ploch v oblasti VTP PUS Parkoviště u ředitelství MěP na ul. Hlubinská MOP Cyklistické stezky - nespecifikované Rek. kanalizace a vodovodu ul. Opavská - cyklostezka POR Cyklostezky (revitalizace řeky Ostravice) EIB CELKEM OdPa Provoz veřejné silniční dopravy 3033 Terminál Hranečník SLO Přestupní uzel Hulváky - I. et. MHH EIB členění dle Stránka č.4 z 13

7 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení CELKEM OdPa Ostatní dráhy 3078 Nová Karolina - trolejbus Karolína - I.et. MOP Nová Karolina - trolejbus Karolína - II.et. MOP CELKEM OdPa Pitná voda 855 Armaturní šachtice Rekonstrukce ÚV Nová Ves NVE Příprava staveb do r Rekonstrukce vodního zdroje Důlňák RAB Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova OJI Rekonstrukce tlakových stanic Čerpací stanice Ještěrka RAB Příprava staveb od r Rek. tlakové stanice P. Křičky MOP Rek. tlakové stanice O. Jeremiáše POR Rekonstrukce ÚV Nová Ves (vč.výtlaků) MHH Vodojem Hladnov SLO Vodovodní řad Polanka - Janová POL Rek. vodovodu a kanalizace Varšavská POR Rek. zdroje Stará Bělá - Palesek násosky SBE TS - Mojmírovců, Čujkovova MHH TS - Polská, Poruba Sparta POR Monitorovací šachtice listopadu POR Rekonstrukce vodovodu Železárenská MHH Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel POR Záchytný drén Hůrka NVE Rek. vodovodu Antošovice III.+IV. etapa SLO Rekonstrukce vodovodu Antošovická SLO Rekonstrukce vodovodu Šenovská 2 RAB Rekonstrukce vodovodu Krmelínská NBE Rekonstrukce vodovodu Rolnická NVE Předávací šachta a vod. U Aleje HOS CELKEM členění dle Stránka č.5 z 13

8 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení OdPa Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 778 Odkanal. Přívozu na ÚČOV-2.et., 1.část MOP EIB ul. Šimáčkova - I. etapa - TI MHH Příprava staveb do r Kanalizace Krásné Pole-I.et část KPO Kanalizace Folvarek SBE EIB Plošná kanalizace-michálkovice (1.a2. et.) MIC EIB Prodloužení sběrače B do Radvanic RAB EIB Kanalizace Bartovice RAB Kanalizace Nová Ves - I. et. NVE Dokončení kanalizace Hošťálkovice HOS Kanalizace Plesná - Žižkov PLE Kanalizace Krásné Pole - II. et. KPO EIB Kanalizace Petřkovice - II. + III.et PET EIB N.Ves-Jih, Inž. sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. NVE EIB Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et., 2. č. MOP EIB Kanal. Hrabová stavba+odleh. HRA EIB Rekonstrukce ÚČOV MOP EIB Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část PLE EIB Kanalizace Kunčičky SLO Kanalizace Hrušov SLO Kanalizace Nová Bělá-Hrabová-propojení NBE Odkanalizování jižní části Svinova SVI Kanaliz. Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SLO Kanalizace Koblov SLO Kanal. St. Bělá - propojení stávající kanal. SBE Kanalizace Proskovice - propojení PRO Rek. kanalizace a vodovodu ul. Dělnická POR ČOV Heřmanice - II SLO Rek. kanalizace a vodovodu ul. Opavská POR Příprava staveb od r Rek. kanalizace a vodovodu oblastí MHH - SZ část a ul. Novoveská MHH Kanalizační sběrač XX - Třebovice TRE Kanalizace Třebovice - ul. Kpt. Jaroše TRE Zrušení vyústění Hraničky - Polanka POL Rek. vodovodu a kanalizace Varšavská POR Plošná kanalizace Polanka-III.et.(dok.Z9) POL Propojení kanal. ul. Opavská, Stará POR členění dle Stránka č.6 z 13

9 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení OdPa Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7173 ÚČOV odstředivka MOP Kanalizace a vodovod ul. Frankova PRO Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pivovarská, Dlouhá, 28. října MOR Rek. kanal. a vod. Svinov - Bílovecká SVI Odkanal. domů na ul. Hlučínská PET Rekonstrukce kanalizace ul. Žofínská MOP Rekonstrukce kanalizace ul. Zborovská MOR Kanalizace ul. Zvěřinská SLO Rekonstrukce kanalizace ul. V Zahradách POR Lhotka - technická infrastruktura LHO Kanalizace V Zahradách POR Kanalizace Michálkovice - ZŠ MIC Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny 8106 Paskov MOP Rek. kanalizace ul. Peterkova (v rámci akce 3052 Revitalizace přednádr. prostoru Svinov) SVI ÚČOV SŘTP MOP Kanalizace Syllabova OJI CELKEM OdPa Revitalizace říčních systémů 8105 Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů na řece Ostravici MOP Objekty na řece MOP Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží MOP Kompenzační opatření v rámci realizovaných projektů v okolí řeky Ostravice CELKEM členění dle Stránka č.7 z 13

10 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO OdPa Základní školy 0000 Rekonstrukce škol v mob. Moravská a Přívoz MOP Rekonstrukce škol v mob. Slezská SLO Rekonstrukce škol v mob. - Jih OJI Rekonstrukce škol v mob. Poruba POR Školní jídelna v areálu ZŠ Krásné Pole KPO CELKEM OdPa Divadelní činnost 8116 Rekonstrukce budovy Divadla Petra Bezruče MOP EIB CELKEM OdPa Činnosti knihovnické 8126 Přemístění pobočky Knihovny m. Ostravy na ul.29.dubna, -Jih OJI CELKEM OdPa Zájmová činnost v kultuře Rekonstrukce a dostavba Domu kultury města Ostravy MOP EIB MMO - odbor školství, kultury, sportu a volnočas.aktivit (ORJ 160) - Realizace plastiky "Levitace" SVI Rekonstrukce a modernizace kulturního domu AKORD, -Jih OJI Rekonstrukce a modernizace kulturního domu POKLAD, -Poruba POR CELKEM OdPa Sportovní zařízení v majetku obce 8094 Rekonstrukce městského stadionu Vítkovice VIT Hala pro míčové hry - IZ Nový městský fotbalový stadion Svinov - PD SVI Výstavba lehkoatletické haly Vítkovice OJI členění dle Stránka č.8 z 13

11 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení CELKEM OdPa Ostatní nemocnice 6206 Rekonstrukce porodního sálu - I.etapa MOP Central. archív zdravotnické dokument. MOP CELKEM OdPa Veřejné osvětlení 4042 PD příprava staveb VO Stavby se sítí NN Rekonstrukce VO Kubalova OJI Doplnění VO Cholevova OJI Rekonstrukce VO Sekaniny - Šmidkeho POR Rekonstrukce VO oblast Oráčova OJI VO po roce 2010 POR CELKEM OdPa Územní plánování MMO-ÚHA - nákup dlouhodobého nehmotného majektu (ÚPD, ÚPP) MMO-ÚHA - pořízení nového Územního plánu města Ostravy CELKEM OdPa Komunální služby a územní rozvoj 8075 Prům.zóna Mošnov - II.et.- TI - vnější sítě MOŠ Prům.zóna Mošnov - II.et.- TI - vnitřní sítě MOŠ Prům.zóna Mošnov - plocha R MOŠ PZ Hrabová - vedení VVN 110 kv HRA Rozvojová zóna Hrušov SLO MMO-odbor majetkový - Výkupy pro VTP MMO-odbor majetkový - výkupy pro rozvojovou zónu Hrušov MMO-odbor majetkový - výkupy pro revitalizaci přednádraží Svinov MMO-odbor majetkový - výkupy pro protipovodňovou hráz Žábník MMO-odbor majetkový - výkupy pozemků pod komunikacemi členění dle Stránka č.9 z 13

12 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok členění dle Rok Skutečné Očekávané Celková Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta Org. Celkové rozpočtové náklady plnění do 12/2008 plnění v roce 2009 finanční potřeba na rok 2010 Nedočerp. prostředky z roku 2009 Název stavby Veřejné rozpočty (stát, EU) Jiné zdroje (vlastní zdroje ÚMOb., spol.) r r r Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Ostatní zdroje (stát, EU, vlastní zdroje) Zbývá proinv. po r Lokalita stavby Investor zahájení dokončení MMO-odbor majetkový - úplatné převody od ČR - ÚZSVM pozemky MMO-odbor majetkový - úplatné převody od ČR - ÚZSVM stavby MMO-odbor majetkový - výkup poz. pro obvodovou komunikaci Františkov CELKEM OdPa Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1009 Svinov - Jižní svahy - TI - I. et. SVI CELKEM OdPa Ochrana druhů a stanovišť 5014 Plynofikace areálu ZOO SLO Modernizace a rozvoj zoo po roce 2010 SLO CELKEM OdPa Protierozní, protilavinová a protipož.ochrana 5007 Úprava toku Porubky a Odry POR Protipovodňová ochrana Žabník - PD KOB Protipovodňová opatření Hrabová HRA CELKEM členění dle Stránka č.10 z 13

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více