Budování informačních systémů pro komunitní plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování informačních systémů pro komunitní plánování"

Transkript

1 Ústí nad Labem 1

2 Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracoval: MUDr.Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce podpořeného v rámci iniciativy Equal Evropské unie. Materiál je využíván pro diseminaci projektu. Další informace naleznete na níže uvedených webových stránkách. 2

3 Úvod 3

4 Čím se budeme zabývat? Jste aktivními účastníky komunitního plánování V rámci přípravy komunitního plánování můžete dojít k závěru, že potřebujete k této činnosti Využít větší soubor informací z jednoho či více informačních zdrojů a/nebo vytvořit či převzít určitý informační systém, který vám tyto informace zajistí Tato přednáška vás má seznámit s tím, jak k takovému úkolu přistoupit metodicky správně 4

5 Osnova přednášky Úvod Definice záměru Zadání Cíle metriky a kritéria Funkční a obecný popis záměru Řízení rizik projektu Analýza Organizační zajištění a řízení projektu Závěr 5

6 Co je to informační systém? Ucelená struktura technologických, programových a organizačních komponent, určená ke zpracování informací. Informační systém není jen program, ale také technologie, které ho zajistí počítače, komunikace a postupy, které je třeba provádět 6

7 Funkce informačního systému IS pracuje s informacemi, ale co zajišťuje: Vkládání, získání, pořizování informací Ukládání informací Přenos informací Vyhledávání informací Zpracování informací 7

8 Základní pojmový čtyřlístek Informační proces Informační systém Informační projekt Informační potřeba 8

9 Vztah mezi základními pojmy Informační projekt Vede k realizaci Informační systém Vede k realizaci Informační procesy naplňuje Informační potřeba Zajišťuje 9

10 Příklad Krajský úřad zahájil projekt vytvoření a zavedení regionálního informačního systému sociálních služeb, který má zajistit proces zpracování informací o nabídce těchto služeb v kraji a jejich zprostředkování zájemcům. 10

11 Jaké role může v informačním projektu Zadavatelé Investor Iniciátor Tvůrci zadání Konzultanti Aktivní aktéři Uživatelé Příjemci informací Jiné informační systémy člověk mít... Realizátoři Analytici Programátoři Technologové Provozovatelé Subjekty informací Instituce Osoby Často jsme ve více než jedné roli... 11

12 Úkol č.1: definice osobní role Popište svoje očekávané role při eventuální realizaci jakéhokoliv informačního projektu v rámci komunitního plánování Definujte přitom tu roli, která je nejtypičtější pro vás 12

13 Cíl metodiky Je určena pro pracovníky, kteří se ocitnou v roli zadavatele informačního projektu Cíle: Seznámit s odpovědností a úkoly zadavatele při tvorbě informačního systému Seznámit s některými důležitými technikami Seznámit se standardní metodikou vedení informačního projektu Připravit na diskusi o některých specifických problémech budování IS v komunitním plánování 13

14 Základní teze metodiky Tvorba (zavedení) informačního systému vyžaduje aktivní účast zadavatele tedy zástupce budoucích příjemců informací a uživatelů Zadavatel musí rozumět určitým principům tvorby informačních systémů, aby byl tvůrcům (analytikům, programátorům) rovnocenným partnerem 14

15 Standardní průběh informačního Přípravná fáze Definice záměru Tvorba zadání Studie proveditelnosti Volba řešení a dodavatelů Realizace Analýza Vlastní vývoj a implementace Akceptace Provoz projektu Podtržené kroky budeme probírat velmi podrobně vzhledem k jejich náročnosti pro zadavatele 15

16 Role zadavatele ve fázích informačního projektu Fáze Příprava Realizace Provoz Formulace záměru Tvorba zadání Volba řešení - dodavatele Konzultační činnost Akceptace Kontrola Formulace Role zadavatelů 16

17 Krok A Definice záměru 17

18 Proces definice záměru Jak je stav? (východiska) Potřeba postupného zpřesňování zadání Je jedno v které části kruhu začneme Kruh zpřesnění projdeme totiž několikrát Proč to chceme? (cíle přínosy) Co chceme? (popis definice) Kde byste chtěli začít? 18

19 Jak stručně definovat záměr Měly by stačit tři věty: Co máme = kde jsme? Vnitřní východiska současný stav řešení Vnější východiska: Dostupná řešení, legislativa, trendy ap. Co chceme = kam se chceme dostat? Co má informační systém dělat Proč to chceme = co nám to má přinést? Jaký je cíl takového řešení? 19

20 Příklad definice informačního záměru Potřebuji v informačním systému evidovat výdaje své domácnosti, protože Chci rodině dokázat, že správně hospodařím Pořád mi vyčítají, že moc utrácím a já opravdu neumím vysvětlit, proč pořád nemáme peníze, protože nesleduji výdaje, proto 20

21 Úkol č.2: Popište stručně váš informační záměr Vyberte raději jen dílčí část záměru, aby byl popis pro vás i okolí srozumitelný Snažte se popsat záměr ve třech větách: Co chci, aby systém řešil Proč potřebuji, aby to bylo řešeno, co mi to přinese Jaký stav je dnes Při definici záměru si vytvořte skupiny, které budou dále řešit svůj záměr společně 21

22 Zadání informačního systému 22

23 Standardní průběh informačního Přípravná fáze Definice záměru Tvorba zadání Studie proveditelnosti Volba řešení a dodavatelů Realizace Analýza Vlastní vývoj a implementace Akceptace Provoz projektu Podtržené kroky budeme probírat velmi podrobně vzhledem k jejich náročnosti pro zadavatele 23

24 Zadání informačního projektu Klíčový dokument, kterým zadavatel popisuje svůj záměr a který je materializací jeho podílu na projektu Za zadání nese odpovědnost zadavatel (investor) dodavatel může mít jen oponentní a metodickou roli Zadání má svůj životní cyklus a prolíná se celým projektem Zadání má určitou standardní strukturu, která se opakuje ve všech projektech 24

25 Životní cyklus zadání Zadání informačního systému se vyvíjí: Předběžný záměr Zadání pro studii proveditelnosti Zadání pro výběr řešení a partnera Zadání realizace jako součást smlouvy Zadání jako součást plánu Akceptace výsledku proti zadání 25

26 Standardní obsah zadání IS Souhrn záměru Východiska popis stavu (vnější, vnitřní) Kontext řešení Cíle záměru Metriky a kritéria naplnění cílů Obecné (non-funkční) požadavky Funkční požadavky Rizika Označenými body se budeme zabývat důkladně 26

27 Popis stavu - východiska Vnitřní (typické body) Popis struktury, kde bude systém zaváděn Dosavadní řešení problému Odhad očekávaných změn Personální zajištění Vnější (typické body) Legislativa a vnitřní předpisy Stav řešení v analogických projektech 27

28 Kontext systému Historický Jaké systémy mají být nahrazeny Jaké procesy musí být změněny Jaká data mají být převedena!!! Lokální S jakými systémy bude komunikováno Negativní věcné Co do systému nepatří 28

29 Krok B Cíle, metriky, kritéria 29

30 Zásady stanovení cílů realizace IS Jde o zásadní bod definice záměru Obtížná definice správných cílů Cílem je jen to, co může být kontrolováno (a změřeno) Cíle Klíčové - maximálně 3 Ostatní - nezměňovat s požadavky Zamítnuté - užitečné si poznamenat, co nechceme 30

31 Kritéria a metriky naplnění Metrika je způsob, jakým dosažení cíle měříme - metoda Kritérium je hodnota metriky, kterou chceme dosáhnout Kritérium naplnění cíle Jeden cíl může mít více kritérií, ale musí mít alespoň jedno U vedlejších cílů není třeba vždy exaktně měřit, ale je to vhodné Poznámky Nezapomínat i na možnost subjektivního hodnocení naplnění - dotazníky, ankety apod. 31

32 Standardní obsah zadání IS Souhrn záměru Východiska popis stavu (vnější, vnitřní) Kontext řešení Cíle záměru Metriky a kritéria naplnění cílů Obecné (non-funkční) požadavky Funkční požadavky Rizika Označenými body se budeme zabývat důkladně 32

33 Úkol: Navrhnout cíle budoucího systému Společně ve skupinách navrhnout klíčové cíle systému Nadefinovat metriky, kterými budeme cíle měřit Nadefinovat kritéria, která pro jednotlivé metriky stanovíte 33

34 Krok C Funkční popis záměru v zadání IS 34

35 Technika detailního funkčního popisu záměru Popis případů užití Jiná synonyma: Use-case Uživatelské scénáře Aktivity Popisují konkrétní dílčí aktivity konkrétních aktérů Uživatelské scénáře vždy znají své role Nesnažíme se v této fázi o návrh řešení pouze sbíráme funkční požadavky 35

36 Technika Uživatelské scénáře Je třeba přitom definovat aktéry a jejich role Popis obsahuje konkrétní aktivity činnosti uživatelů a rolí s budoucím systémem (i mimo něj) Pozor: jeden aktér má i více rolí Příklad: Systém evidence pracovní doby vrátný ředitel pracovník Eviduje příchody a odchody Získává statistiku využití pracovní doby Zobrazuje Individuální výkaz pracovníka 36

37 Úkol: Popište ve skupině záměr IS pomocí uživatelských scénářů Nebudeme již definovat dílčí, individuální záměry, ale jeden společný systém Vytvářejte seznam rolí aktérů v zamýšleném systému Vytvářejte seznam scénářů Doplňte seznam obecných požadavků 37

38 Krok D Stanovit obecné požadavky 38

39 Obecné požadavky Kapacitní a výkonnostní Pro kolik uživatelů, kolik stanic, kolik dat S jakou odezvou, s jakými časy zpracování Cenové, nákladové za kolik? Termínové do kdy? Technologické Technická omezení Dostupnost systému Určuje spolehlivost pro uživatele 39

40 Úkol: Doplnit zadání projektu Ve společném záměru musíme dodefinovat společně: Důležité informace o výchozím stavu Obecné požadavky Kontext Poznámka: Definice rizik v další kapitole 40

41 Krok E Řízení rizik informačního projektu 41

42 S jakými riziky musíme počítat? Typy rizik Rizika na straně zadavatele Nedostatek zdrojů, neujasněnost záměru, nepřijetí záměru uživateli, nepřijetí veřejností Rizika na straně dodavatele Nedostatek zdrojů, nekvalita realizace Rizika komunikační Neporozumění komunikace zadavatel - dodavatel Rizika bezpečnostní Riziko ztráty či zničení dat Riziko zneužití dat Rizika specifická 42

43 Zásady řízení rizik Každé riziko je evidováno, jakmile je zjištěno U každého rizika stanovujeme míru odpovědnosti (Vysoká, Střední, Nízká) U každého rizika stanovujeme možnou eliminaci a její potenciální úspěšnost (Vysoká, Střední, Nízká) Využití metody zbytkového rizika Rozdíl mezi mírou rizika a účinností eliminace 43

44 Úkol: Definovat rizika projektu Detekujte rizika dosud navrženého záměru a stanovte: Míru rizika (třístupňově) Kdy se riziko projeví (fáze) Možnou eliminaci Účinnost eliminace (třístupňově) 44

45 Krok F Analýza a návrh systému 45

46 Standardní průběh informačního Přípravná fáze Definice záměru Tvorba zadání Studie proveditelnosti Volba řešení a dodavatelů Realizace Analýza a návrh Vlastní vývoj a implementace Akceptace Provoz projektu Podtržené kroky budeme probírat velmi podrobně vzhledem k jejich náročnosti pro zadavatele 46

47 Analýza a návrh Fáze, kterou provádí dodavatel (řešitel) Následuje po zadání, obsahuje minimálně: Procesní popis Analýzu dat Funkční analýzu Návrh uživatelského rozhraní Technologickou architekturu Postup implementace Analýzu bezpečnosti 47

48 Komponenty analýzy které posuzuje zadavatel Analýza a popis procesů Definice uživatelských scénářů Logický datový model Návrh struktury programu Uživatelské rozhraní Podtržené části budeme probírat podrobně vzhledem k jejich náročnosti pro zadavatele 48

49 Procesní model Popisují se všechny dotčené procesy Dvoudimenzionální popis Časová osa Osa rolí (plavecké dráhy) Procesní popis může zachytit i variantní průběhy procesů 49

50 Příklad procesního popisu Klient Poskytovatel Správce Zadá nabídku do systému Samospráva Aktivuje nabídku Zadá dotaz na službu Vyšle poptávku po zajištění služby Odpoví na poptávku Obdrží informaci o možnostech poskytovatele Systém na evidenci poptávek a nabídek služeb Obdrží informaci o míře uspokojení potřeb 50

51 Logický model dat Nepopisuje návrh technického řešení databáze, ale vztahy mezi daty v realitě Umožňuje řešiteli ověřit si, zda porozuměl problematice Popis obsahuje: Popis tzv. tříd Vztahy mezi třídami Atributy jednotlivých tříd 51

52 Příklad logického modelu dat (Analytic Class Model) Organizace 1 má 1-N Zařízení 1 Typ služby 1 Státní Klient -Příjmení -Jméno -Rodné číslo -Adresa -Pohlaví Nestátní M konzumuje poskytuje Služby pro klienta 1-N N N Poskytovaná služba 52

53 Úkol: Ověření srozumitelnosti analytických modelů Popište formou procesního modelu některý z procesů, řešených v systému Vytvořte logický model dat pro některou část zamýšleného systému (bez atributů) 53

54 Krok G Zajištění organizace informačního projektu 54

55 Proč jsou informační projekty tak rizikové? Informatika - relativně mladý obor s neustálenými postupy Stále malé zapojení zadavatelů do tvorby IS a jejich pasivita Obtížná průběžná validace výsledku U projektů v sociálních a zdravotních službách navíc přistupují omezené finanční prostředky 55

56 Vztah dodavatel - zadavatel Zadavatel Neujasněnost záměru Subjektivismus rozhodování Omezenost zdrojů Neznalost problematiky Podceňování náročnosti Neobchodní přístup Dodavatel Snaha o maximum zisku Snaha vnutit určité řešení Snaha vzbudit širší poptávku Konkurence jiných zakázek Problémy dodavatele Potřeba vytvoření stabilního vztahu a úspěchu realizace 56

57 Řízení informačního projektu Pro řízení projektu na straně zadavatele je třeba vytvořit řídící a výkonný tým Řídící tým Rada projektu Složení Ekonom, zástupce investora Technolog Manažer koordinátor projektu Klíčoví uživatelé Řídící tým spolu s partnery dodavatele činí zásadní rozhodnutí na projektu Výkonný tým projektu Konzultanti, uživatelé Informatici zadavatele ap. 57

58 Zásady pro řízení projektu radou projektu řídícím týmem Vazba na smlouvy a vnitřní směrnice Písemně daná pravidla Konsensuální rozhodování Pečlivá dokumentace Zásady projektového řízení (heterogenní zdroje) Odpovědnost vrcholnému vedení organizace 58

59 Standardní průběh informačního Přípravná fáze Definice záměru Tvorba zadání Studie proveditelnosti Volba řešení a dodavatelů Realizace Analýza Vlastní vývoj a implementace Akceptace Provoz projektu Podtržené kroky již probrány zbývají poznámky k ostatním 59

60 Studie proveditelnosti Základní otázky: Je záměr realizovatelný? Za jaké náklady (finanční a personální) lze řešení pořídit? Jaké budou přínosy peněžní i nepeněžní? Jaké jsou varianty řešení? Jak zajistit dlouhodobou udržitelnost Jaká jsou rizika a jak je eliminovat? Základem pro smysluplnost studie je její nezávislost na kterékoliv variantě realizace Nejen nezávislost finanční a dodavatelská, ale i prestižní a znalostní 60

61 Poznámky k procesu výběru řešení Vybíráme nejen partnery k řešení, ale také způsob řešení, architekturu řešení Důležitá je volba mezi možnostmi: nákup systému pronájem systému nákup služeb Většinou není pouze podstatné, kdo je dodavatelem, ale za jakých podmínek je uzavřen kontrakt 61

62 Akceptace Klíčový moment realizace Kvalita akceptace je podmíněna již jejím zakotvením v plánech a ve smlouvách Kvalitní akceptace vyžaduje nemalé nároky na vnitřní zdroje Nedostatky při akceptaci může být příčinou devalvace předchozích kroků projektu POZOR: záruka nenahrazuje kvalitní akceptaci 62

63 Provozní aspekty NIS Provozní náklady = 15% a více z pořizovacích nákladů Provoz je rizikový z hlediska dlouhodobého zajištění potřebných zdrojů, stability produktu i dodavatelů, technologií ap. Základní otázka: Co koupit a co si jen pronajmout Outsourcing proniká nejen do služeb ale i do technologií - není jednoznačná odpověď - vždy záleží na podmínkách smlouvy Způsoby zajištění podpory uživatelů: Help-desk, evidence požadavků a kontrola jejich plnění 63

64 Práce se zdroji na rozvoj Náklady na informatiku jsou obecně podceňovány: Neuvažují se následné náklady - platby za podporu, obnova technologií, aplikací Nepočítají se dobře provozní náklady Neurčují se dobře přínosy IS Potřeba průběžného uvolňování nákladů a průběžné obnovy 64

65 Náklady IS Náklady na výběr a pořízení Investiční náklady na aplikace a technologie Náklady provozní + Náklady na maintenance (údržbu) + Náklady komunikace + Náklady energií + Jiné provozní - tonery, papíry + Náklady na obměnu + Náklady osobní + Náklady transakční - nepřímé vynucené náklady na provoz = TCO - Total Cost of Ownership 65

66 Bezpečnostní aspekty provozu Každý IS je bezpečnostním rizikem Odpovědnost vždy nese provozovatel (správce v terminologii zákona) Na bezpečnost je třeba myslet již od tvorby záměru a zajistit ji při vývoji i v provozu Technické a organizační prostředky zajištění Tři pilíře bezpečnosti: Strategie bezpečnosti Výkon správy bezpečnosti Kontrola (audit) bezpečnosti 66

67 Úkol: Zajištění řízení projektu Definujte jmenovitě tým pro řízení projektu, obsaďte všechny klíčové role Definujte oblasti, pro které budou jmenování klíčoví uživatelé Definujte bezpečnostní rizika projektu, pokud jste je dosud nezachytili 67

68 68

69 Závěr: co by mělo být výsledkem Vědomí, že bez Vaší aktivní účasti nelze IS budovat Ztráta ostychu při komunikaci s řešiteli Znalost základních principů práce při tvorbě IS a povědomí o technikách Opatrnost a vědomí rizik! 69

70 Závěr - klíčové faktory úspěchu Týmový přístup k řešení Včasné vybudování stabilního řešitelského týmu Zájem vedení organizace o projekt Schopnost definovat jasný cíl Dodržení metodických zásad projektového řízení Zajištění kontinuity kroků: záměr- výběr řešení smlouva - akceptace Pamatovat stále na zdroje na provoz 70

71 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Koněvova 18, Ústí nad Labem tel.: Nashledanou V případě zájmu nás kontaktujte 71

72 Zpracoval: MUDr. Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce podpořeného v rámci iniciativy Equal Evropské unie. Materiál je využíván pro diseminaci projektu. Další informace naleznete na níže uvedených webových stránkách. 72

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek Č. j. C 75/B/2011/SEKOM Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), státní příspěvková organizace Jankovcova 933/63 170 00 Praha 7 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016

Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 III. Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 Česká republika Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ CÍLE ZPOPLATNĚNÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014-2020

Administrativní zátěž a programové období 2014-2020 Administrativní zátěž a programové období 2014-2020 Ing Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 30. května 2012, Praha Obsah Východiska příprav 2014+ Proč zjednodušovat? Hlavní oblasti

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

Zhodnoceníči stanoveníkvality komunitního plánovánív České republice. Ústí nad Labem

Zhodnoceníči stanoveníkvality komunitního plánovánív České republice. Ústí nad Labem Zhodnoceníči stanoveníkvality komunitního plánovánív České republice Ústí nad Labem 1 Cíl : Seznámit se s významem, způsoby a postupy hodnocení a monitoringu při naplňování komunitního plánu a tak stanovit

Více

Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 3 VYDAL: DATUM PLATNOSTI: Řídicí orgán OP VVV Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT OP VVV DATUM ÚČINNOSTI:

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti ekonomicky efektivního využívání

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti ekonomicky efektivního využívání SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné.

- Samostatné podání žádosti na animaci školských zařízení není možné. Plzeň, 22.2.2016 místopředseda spolku V návaznosti na výstupy z diskusí na workshopech realizovaných ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, na četné dotazy z MAS a na základě připomínek PS LEADER

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 1 Název: Personální zajištění realizace Zaměření: Cílové skupiny: Interní / externí proveditelnost projektu Podnikatelé,

Více

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení Č. j. SVS/2013/028174-G ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací řízení OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejná zakázka s názvem Realizace nápravných

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče Reforma psychiatrické péče Pravidelný zpravodajský souhrn projektu přípravy strategie a realizace reformy 16. prosince 2012 / I Připravujeme reformu péče o duševní zdraví Víme, že oblast psychiatrické

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE:

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU POSKYTOVATELE: Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technicko-ekonomická část) Dodatek zohledňující závěry z Ř konaného 5. 11. 212 Česká republika Ministerstvo dopravy PROJEKT:

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020

Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020 Vize evropských spotřebitelů energie pro rok 2020 Dokument k diskusi Ref: C12-SC-02-04 24. dubna 2012 Council of European Energy Regulators ASBL 28 rue le Titien, 1000 Bruxelles Arrondissement judiciaire

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

24. 10. 2012. Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie

24. 10. 2012. Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie 24. 10. 2012 Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie Obsah 1 Základní ustanovení... 4 1.1 Popis metodiky... 4 1.2 Cíle Metodiky... 4

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po

Více

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému ŠMP AMG ČR 2014 Pavel Jirásek CultureTech, s.r.o. Prezentace Základní definice Přínosy kvalitní bezpečnostní strategie pro

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum

Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Výzva 02_16_019 Excelentní výzkum Nejčastěji kladené dotazy Obecné dotazy 1) Definice výzkumného centra Termín výzkumné centrum je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, kde je

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Metodika k evidenci a popsání výsledků učení

Metodika k evidenci a popsání výsledků učení Implementierung von ECVET im deutsch-tschechischen Grenzraum Implementace ECVET v česko-německém příhraničí Metodika k evidenci a popsání výsledků učení Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské

Více

Projekt Velryba Ozdravné pobyty pro děti. Semestrální projekt

Projekt Velryba Ozdravné pobyty pro děti. Semestrální projekt Předmět AD7B36SI2 Informační systém ozdravných pobytů ČVUT FEL, obor STM Softwarové inženýrství 5. semestr, zima 2011/2012 Zpracovala: Radoslava Jandová Username: jandora1 e-mail: jandora1@fel.cvut.cz

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6.1. Řízení Základy implementačního systému pro podporu ze strukturálních fondů v České republice byly položeny usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení

Více

Cesta k úspěšnému projektu

Cesta k úspěšnému projektu Cesta k úspěšnému projektu Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 V naší skupině máme každý mnoho informací, každý má své zkušenosti s fundraisingem, každý

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

Kapitola 1. Trendy IS při řízení podniku

Kapitola 1. Trendy IS při řízení podniku Kapitola 1 Vysvětli pojmy: data, informace, znalost. Jaký je rozdíl mezi pojmy data a informace? DATA jsou atributy (vlastnosti) objektů vyjádřené pomocí znaků nebo signálů. Data nemusí obsahovat informaci.

Více

Úhrada za poskytnutou péči v roce 2010

Úhrada za poskytnutou péči v roce 2010 Úhrada za poskytnutou péči v roce 2010 hejtman kraje Vysočina Jaké bude financování v následujícím roce? Obsah prezentace Realita co máme resp. nemáme Představa co chceme V roce 2010 alespoň kompromis?

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu.

Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. Odborný seminář Optimalizace energetického hospodářství. Prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu. 18. 10. 2013 Inovační centrum a podnikatelský inkubátor TIC ČKD Praha Organizátor:

Více

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22.

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. října 2015 Osnova Základní údaje Etapy tvorby strategie Dílčí výstupy Soustava

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU

PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU PŘÍLOHY K MANUÁLU Programu švýcarsko-české spolupráce PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV - PŘEDKLÁDÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ - UDĚLOVÁNÍ GRANTU Schváleno: 27.4.2009 1 Organizační schéma Programu CH-CZ spolupráce (ilustrativní

Více

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 informuje o předcházející podobě kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a o zjištěných potřebách

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Rekapitulace stávajícího stavu a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Architektura systému

Více

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 1 Základní pojmy a jejich vztahy přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 1 - Základní pojmy a

Více

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Aktivita - sociální bydlení

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více