Derby XTM. Přehled UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Derby XTM. Přehled UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 Derby XTM Přehled Použití s dimmerem Použití venku Aktivace zvukem DMX512 Master/Slave Automaticky přepínaný transformátor Vyměnitelná pojistka Servis uživatelem Pracovní cyklus UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3000 N 29th Ct, Hollywood, FL U.S.A. (800) (954) FAX (954)

2 OBSAH 1. NEŽ ZAČNETE...3 OBSAH BALENÍ... 3 PŘI PŘEVZETÍ... 3 PŘÍVOD ENERGIE... 3 KONTAKTUJTE NÁS... 3 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ÚVOD... 5 POPIS... 5 TABULKA KANÁLŮ DMX... 5 VYOBRAZENÍ PŘÍSTROJE NASTAVENÍ...6 VÝMĚNA POJISTKY...6 PROPOJENÍ SVÍTIDEL...7 DATOVÉ KABELY...7 DATOVÝ KABEL DMX...7 KONEKTORY... 7 TABULKA PŘEVODŮ ZE 3-PINOVÉHO NA 5-PINOVÝ KONEKTOR... 8 VYTVOŘENÍ SÉRIOVÉ DATOVÉ LIKY DMX...8 OSAZENÍ...8 POLOHA... 8 UKOTVENÍ... 8 SESTAVOVÁNÍ VÍCE PŘÍSTROJŮ DO SLOUPCE NÁVOD K OBSLUZE PROVOZ REŽIM SAMOSTATNÉHO PROVOZU (AKTIVACE ZVUKEM) REŽIM MASTER/SLAVE (AKTIVACE ZVUKEM) REŽIM DMX HODNOTY KANÁLU DMX NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ ADRESY DMX TABULKA NASTAVENÍ HODNOT DMX NÁKRES SESTAVENÍ PŘÍSTROJE ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ...15 TECHNICKÁ PODPORA PŘÍLOHA...16 ZÁKLADY DMX...16 BĚŽNÁ ÚDRŽBA...17 POSTUP PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ...17 REKLAMACE...17 TECHNICKÉ ÚDAJE

3 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení * 1x DerbyTM * 1x napájecí kabel * 1x záruční list * 1x uživatelský manuál Při převzetí Ihned po převzetí přístroje opatrně otevřete krabici, zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a neporušený. Pokud zjistíte, že obsah nebo jeho část vykazuje známky možného poškození nebo stav obalu nasvědčuje nevhodnému zacházení při přepravě, upozorněte na tento stav přepravce a uschovejte obalový materiál pro kontrolu. Kartonový obal a ostatní materiál uschovejte i pro případ, že by bylo třeba zboží odeslat zpět - při vracení je třeba, aby zboží bylo v původním obalu. Přívod energie Přístroj má automaticky přepínaný napájecí systém, který se dokáže přizpůsobit širokému spektru různých napětí. Jediné, co je třeba před připojením přístroje k síti udělat, je zkontrolovat, zda je síťové napětí v rozmezí možných napětí. Svítidlo je schopno se přizpůsobit střídavému napětí mezi 100 a 240V, Hz. Veškerá svítidla musí být napájena přímo z obvodu se spínačem a nemohou být napájena z obvodu s reostatem nebo stmívačem (dimmerem), a to i pokud by byl používán jako spínač pouze na 0 nebo 100%. Kontaktujte nás Kontaktujte nás (pokud chcete rozmlouvat/korespondovat na dálku a anglicky - jinak kontaktujte kytary.cz) Obecné informace: Technická podpora: Internet: 3 Chauvet Lighting 3000 North 29th Court Hollywood, FL tel: fax: bezplatně: Chauvet Lighting 3000 North 29th Court Hollywood, FL tel: (kl. 4) fax: (upozornění: "Service")

4 Bezpečnostní instrukce S následujícími instrukcemi se důkladně seznamte, obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě přístroje. Uschovejte tento manuál pro další použití. Pokud přístroj prodáte jinému uživateli, nezapomeňte mu předat také tento manuál. Vždy zkontrolujte, zda k přístroji přivádíte správnou hodnotu napětí a že hodnota napětí v síti, ke které přístroj připojujete není vyšší než hodnota uvedená na zadní straně přístroje. Výrobek je určen pouze k interiérovému použití! Přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti - vzniká riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud je přístroj v provozu, nesmí být v jeho blízkosti hořlavé materiály. Přístroj instalujte v dostatečně větraných místech nejméně 50cm od nejbližších povrchů. Zajistěte, aby nebyly zakryty žádné ventilační otvory. Při údržbě nebo výměně lampy či pojistky vždy přístroj odpojte od zdroje elektřiny a dbejte, aby nové lampy byly shodné s původními. Svítidlo upevněte k ukotvení bezpečnostním řetězem. Přístroj nikdy nedržte jen za těleso hlavy, používejte držadla. Maximální okolní teplota (Ta) je 40 C. Při vyšších teplotách svítidlo neprovozujte. Dojde-li k vážné provozní poruše, okamžitě přístroj vypněte. Přístroj nikdy neopravujte sami. Opravy provedené nekvalifikovaně často vedou k selhání či poškození přístroje. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. Přístroj nepřipojujte k soustavám s dimmerem (stmívačem). Dbejte, aby přívodní kabel nebyl překlesaný, zpuchřelý nebo jinak poškozený. Nikdy neodpojujte přívodní kabel taháním nebo trháním za něj. Je-li svítidlo zapnuté, vyhněte se přímému pohledu do světelného zdroje. Pokud lze přístroje zapojit do série, nikdy nespojujte více než povolený počet přístrojů. Pozor! Žádná vnitřní část přístroje není určena k uživatelskému servisu. Neotvírejte plášť přístroje a nepokoušejte se žádné opravy provádět sami. Nastane-li (vysoce nepravděpodobná) situace, kdy by váš přístroj vyžadoval opravu, kontaktujte prosím svého prodejce - kytary.cz. 4

5 2. ÚVOD Popis LED efekt "derby" s osmi kanály DMX Blackout/statické osvětlení/stroboskop Nezávislé ovládání červených, modrých a zelených LED v každém segmentu (celkem 6) Integrované automatické programy v propojení DMX Integrované zvukem aktivované programy v propojení DMX nebo Master/Slave Další možnosti Sestavení více přístrojů do jednoho celku pomocí nastavitelného držáku (XBRACKET) - možno dokoupit Napájecí vývody: max. 27 přístrojů při 120V (detaily viz manuál) Tabulka kanálů DMX KANÁ L POPIS 1 LED segment 1 2 LED segment 2 3 LED segment 3 4 LED segment 4 5 LED segment 5 6 LED segment 6 7 Stroboskop 8 Automatické programy Vyobrazení přístroje 5

6 3. NASTAVENÍ Výměna pojistky Plochým šroubovákem vymáčkněte pojistkové pouzdro z jeho uložení. Vyjměte poškozenou pojistku a nahraďte ji pojistkou přesně stejného typu. Pojistkové pouzdro vraťte na místo a znovu připojte přívodní kabel. Propojení svítidel Pokud budete chtít provozovat světelnou show na jednom nebo více svítidlech pomocí ovladače DMX-512 nebo synchronizovanou show na svítidlech v zapojení master/slave, budete potřebovat sériovou datovou linku. Počet svítidel, který je datová linka schopna obsluhovat, závisí na celkovém počtu kanálů nutných pro všechna svítidla na sériové datové lince. Pozor : Svítidla na sériové datové lince musí být zřetězena na jediné lince. Podle normy EIA-485 nesmí být na jedné lince více než 32 svítidel. Připojení více než 32 svítidel na jednu sériovou datovou linku bez opticky izolovaného splitteru DMX může způsobit znehodnocení signálu DMX. Maximální doporučená délka sériové linky: 500m Maximální doporučený počet svítidel na sériové lince: 32 Datové kabely Ke spojování svítidel jsou zapotřebí datové kabely. Můžete si vytvořit své vlastní, nebo zakoupit kabely DMX certifikované firmou CHAUVET. Pokud si hodláte vyrábět své vlastní kabely, používejte prosím kabely pro přenos dat s vysokou kvalitou přenosu signálu, které nejsou náchylné k elektromagnetickému rušení. Datový kabel DMX Používejte kabely Belden 9841 nebo jejich ekvivalenty, které odpovídají požadavkům na instalace podle EIA RS-485. Standardní mikrofonní kabely nedokáží spolehlivě přenášet signál DMX na delší vzdálenosti: Kabel musí mít následující parametry: Typ: Dvouvodičový splétaný pár + stínění Maximální kapacita mezi vodiči: 98,5 pf/m Maximální kapacita mezi vodičem a stíněním: 180,5 pf/m Maximální odpor: 0,066Ω/m Jmenovitá impedance: Ω 6

7 Konektory kabelů Kabel musí mít na jednom konci samčí a na druhém konci samičí konektor XLR. Konfigurace kabelu DMX Zakončení snižuje signálovou chybu. Problémy s přenosem signálu a rušením minimalizujete připojením terminálu DMX. Pozor! Nedovolte, aby měl společný vodič kontakt se zemí. Uzemnění společného vodiče způsobí zemnící smyčku a světla by pak fungovala chybně. Otestujte kabely ohmmetrem na správnou polaritu a abyste zjistili, zda kabely nejsou zkratovány mezi sebou navzájem nebo se stíněním. TABULKA PŘEVODŮ ZE 3-PINOVÉHO NA 5-PINOVÝ KONEKTOR Pozor! Pokud používáte ovladač s pětipinovým konektorem DMX, budete potřebovat redukci z pětipinového na třípinové zapojení. Číslo modelu CHAUVET: DMX5M nebo DMX5F Níže uvedená tabulka popisuje správnou redukci kabelů: Vodič 3pinový samičí konektor (výstup) 5pinový samčí konektor (vstup) Zem/stínění Pin1 Pin1 Data (-) Pin2 Pin2 Data (+) Pin3 Pin3 Nepoužívat Nepoužívat Nepoužívat Nepoužívat Vytvoření sériové datové linky DMX 1) Připojte kabel DMX samčím 3pinovým konektorem k výstupnímu (samičímu) konektoru ovladače. 2) Připojte konec kabelu od ovladače 3pinovým (samičím) konektorem ke vstupnímu konektoru svítidla tvořenému samčím 3pinovým konektorem. 3) Dále postupujte z výstupu (viz výše) na vstup dalšího svítidla atd. Datové kabely DMX s certifikací CHAUVET Objednací kód DMX 1,5 DMX 4,5 DMX 10 7 popis kabel DMX 1,5m kabel DMX 4,5m kabel DMX 10m

8 Spojování svítidel Master/Slave 1) K samičímu výstupu -3pinový konektor- připojte samčí konektor kabelu DMX. 2) Připojte konec kabelu od prvního svítidla 3pinovým (samičím) konektorem ke vstupnímu konektoru svítidla tvořenému samčím 3pinovým konektorem a dále postupujte stejně z výstupu na vstup dalšího svítidla atd. Pro práci v samostatném provozu a režimu Master-Slave bývá často zapotřebí příslušně nastavit první svítidlo v řetězci buď z kontrolního panelu nebo soustavou přepínačů. Svítidla, která v řetězci následují, mohou rovněž vyžadovat nastavení "slave". Kompletní informace o tomto typu nastavení najdete v sekci manuálu Návod k obsluze. Osazení POLOHA Svítidlo lze osadit v jakékoli bezpečné poloze, pokud bude zajištěn dostatečný prostor pro ventilaci. UKOTVENÍ Pozor, ventilace svítidla nesmí být nikdy blokována. Svítidlo upevněte vhodnou "O" nebo "C" svorkou. Sklon svítidla nastavíte tak, že povolíte šrouby v zavěšovacím rameni, najdete žádanou pozici, a šrouby opět utáhnete. * Při zavěšování berte v úvahu potřebný přístup při servisu nebo údržbě. * Vždy je třeba používat bezpečnostní lanka. * Svítidlo neumísťujte tam, kde by mohlo být vystaveno povětrnostním vlivům, velkým změnám teplot, vysoké vlhkosti nebo kde by nemělo dostatečnou ventilaci. 8

9 Sestavení více přístrojů do sloupce Přístroje Derby XTM lze sestavovat do "sloupce" pomocí dokoupitelných držáků XBRACKET, které lze objednat od CHAUVET. Souprava obsahuje dvě svorky (viz níže) a 4 šrouby pro jejich uchycení ke spodní části přístroje. Poznámka: Při instalaci svorky je ke smontování svítidel třeba použít podložky a šroubu na utahování svorek. Poznámka: Spojit lze nejvýše čtyři svítidla. 9

10 4. NÁVOD K OBSLUZE Provoz Režim samostatného provozu (aktivace zvukem): V tomto režimu bude přístroj pracovat v rytmu hudby, v automatickém režimu (Auto) bude program předvádět nezávisle na ní. 1) Všechny přepínače v soustavě nastavte do polohy "vypnuto" (Off). Režim aktivace zvukem Přepínače 10 = Off 2) Přístroj v režimu aktivace zvukem bude reagovat na hluboké frekvence skladeb pomocí vestavěného mikrofonu. 3) Pomocí potenciometru citlivosti na zadní straně přístroje nastavte potřebnou citlivost přístroje na zvuk. Otáčením doleva citlivost snížíte, otáčením doprava snížíte. Režim Master/Slave (Master Sound) - Master/Slave je zapojení s jedním řídícím (Master) a jedním nebo více závislými (Slave) svítidly. Závislá/řízená svítidla (Slave) přesně kopírují provoz řídícího svítidla. V tomto režimu můžete propojit až 32 přístrojů bez použití ovladače 1) K propojení do sériové linky použijte standardní kabely DMX a konektory DMX na zadní straně přístrojů. Pokud bude linka delší, doporučujeme použít na posledním svítidle terminátor. Více informací viz str.7. 2) Vyberte přístroj, který bude fungovat jako Master a přepínače na něm nastavte do režimu Master. Přístroj musí být umístěn na začátku linky. Další přístroje k němu pak připojte kabely DMX. Režim Master Sound (aktivace zvukem) Přepínače 10 = Off 3) U ostatních -řízených- svítidel (Slave) nastavte přepínače do polohy Slave, přístroje budou kopírovat řídící svítidlo (Master) Režim Slave Přepínače 1 = On, 10 = On. Režim DMX Tento režim umožňuje řídit svítidlo univerzálním ovladačem DMX. Pokud pro vás není systém DMX úplně běžný, seznamte se nejdříve s oddílem Základy DMX na str. 16 1) Přepínače nastavte na režim DMX Režim DMX Přepínače 10 = On 2) K přístroji připojte ovladač DMX. 3) Nastavte počáteční adresu (binárně, tj. ve dvojkové soustavě) a. Poznámka: Pokud jste ještě nikdy neprováděli adresaci DMX, projděte si oddíl Základy DMX 10

11 Hodnoty kanálu DMX Kanál Hodnota Funkce Ovládání segmentů Bez funkce Červená Zelená Modrá Červená/Zelená Červená/Modrá Zelená/Modrá Červená/Zelená/Modrá Stroboskop Bez funkce Stroboskop 0%~100% Rychlost automatiky Bez funkce Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Auto 11 Auto 12 Auto 13 Auto 14 Auto 15 Auto 16 Aktivace zvukem

12 Nastavení počáteční adresy Tento režim umožňuje použití univerzálního ovladače DMX. Každé svítidlo musí mít svou "počáteční" adresu od 1 do 511. Svítidlo, které ke svému ovládání potřebuje jeden nebo více kanálů DMX, začíná odečítat data z kanálu označeného touto adresou. Např svítidlo, které vyžaduje šest kanálů DMX a má přiřazenou adresu 100, bude číst data z kanálů 100, 101, 102, 103, 104 a 105. Počáteční adresy volte tak, aby se používané kanály nepřekrývaly, adresy si pro další použití poznamenejte. Pokud se chystáte provádět adresaci kanálů DMX poprvé, bylo by moudré nahlédnout teď do přílohy do "Základů DMX". Najdete tam užitečné informace, které vám pomohou pochopit použití DMX. Počáteční adresu nastavíte pomocí soustavy přepínačů DIP, umístěné obvykle naspodu svítidla. Každému přepínači je přiřazena určitá hodnota. Sečtením hodnot všech přepínačů v pozici "ON-zapnuto" dostanete počáteční adresu. Kombinací různých přepínačů lze takto dosáhnout zvolené počáteční adresy: 1) Najděte nejbližší nižší číselnou hodnotu vzhledem k hodnotě čísla zvolené počáteční adresy a zapněte ho. 2) Hodnotu zapnutého přepínače odečtěte od počáteční adresy. 3) Najděte nejbližší nižší číselnou hodnotu přepínače vzhledem k hodnotě zbytku z předchozího kroku a zapněte ho. 4) Hodnotu zapnutého přepínače odečtěte od hodnoty výše uvedeného zbytku. 5) Kroky 3) a 4) opakujte, až se dostanete k nule. 12

13 Tabulka nastavení hodnot DMX soustavou přepínačů 13

14 Nákres sestavení přístroje 14 Popis Číslo dílu 1 Hlavní deska plošného spoje P172 DERBYX 2 Elektronický transformátor P140 DERBYX 3 Plášť P111 DERBYX 4 Plošný spoj LED P222 DERBYX 5 Čočka P150 DERBYX 6 Šroub nastavení ramene P111 DERBYX 7 Napájecí vstup P176 PWERIN 8 Napájecí výstup P176 PWROUT

15 Řešení běžných problémů Projevy Jedna nebo více LED nesvítí Jedna nebo více LED mají velmi slabou svítivost Jistič/pojistka neustále vypadávají Možné řešení Podobným problémům předejdete, když budete svítidlo pravidelně čistit. Svítidlo je chlazené prouděním vzduchu, které vyžaduje, aby byl povrch čistý. Mohlo dojít k poškození některé LED a došlo k přerušení obvodu. V tom případě nebudou svítit červené, zelené ani modré LED v daném modulu. Není to způsobeno poškozením všech LED, je to dáno tím, že obvod je zapojený v sérii. Mohlo dojít k poškození některé LED a došlo k jejímu zkratu. V tom případě nebude svítit pouze poškozená LED. Je to dáno tím, že obvod je zapojený v sérii. -Poznámka: Pokud došlo k poškození LED, lze náhradní plošný spoj LED zakoupit od Chauvet - číslo dílu: P222-DERBYX Zkontrolujte, zda je soustava čoček správně instalovaná. Pokud nejsou čočky nad LED správně vycentrované, nebude jejich svítivost plná -Viz Instalace soustavy čoček -Poznámka: Pokud došlo k poškození LED, lze náhradní plošný spoj LED zakoupit od Chauvet - číslo dílu: P222-DERBYX Zkontrolujte celkové zatížení obvodu Zkontrolujte, zda není v elektrickém obvodu zkrat (vnitřní nebo vnější) Přístroj je bez proudu Zkontrolujte pojistku přístroje (vnitřní) Zkontrolujte přívod energie -Poznámka: V případě poruchy automatického transformátoru lze přístroj poslat k opravě, náhradní díl je však možné objednat od Chauvet - číslo dílu: P140-DERBYX Přístroj nereaguje na DMX Na ovládacím panelu zkontrolujte, zda je správné adresování Zkontrolujte kabely DMX Na ovladači zkontrolujte nastavení přepínače polarity. Zkontrolujte zapojení kabelů Zavolejte servisního technika Ztráta signálu Nahlédněte do popisu nastavení do provozu DMX na str. 10 -Poznámka: V případě poruchy hlavního plošného spoje je možné objednat náhradní díl od Chauvet - číslo dílu: P172-DERBYX Používejte pouze kabely DMX Zapojte terminál -Poznámka: Kabely DMX veďte odděleně od napájecích kabelů nebo kabelů pro "černé světlo". Problémy se samostatným provozem Zkontrolujte správné zapojení a nastavení podle str. 8 a 10. Pokud se vaše "běžné problémy" nepodařilo vyřešit kroky popsanými v tabulce, spojte se se svým prodejcem - kytary.cz. 15

16 Technická podpora: Nejlépe vás podpoří prodejce - KYTARY.CZ Pokud ale máte rádi anglickou konverzaci na dálku, můžete vstoupit v jednání přímo s firmou Chauvet: Adresa servisního oddělení: CHAUVET 3000 North 29th Court Hollywood, FL Telefon: (stiskněte 4) Fax: (označit: Service) www stránky: 5. PŘÍLOHA Základy DMX V zapojení DMX-512 je 512 kanálů. Tyto kanály lze libovolně přiřazovat. Svítidlo, které může pracovat s DMX 512 vyžaduje jeden nebo více sériových kanálů. Uživatel musí na svítidle přiřadit počáteční adresu, která označuje první kanál vyhrazený v ovladači. Existuje mnoho typů svítidel ovládaných pomocí DMX a ty se liší celkovým počtem potřebných kanálů. Volba počáteční adresy by měla být předem naplánovaná. Kanály se nikdy nesmí překrývat. Pokud k tomu dojde, budou svítidla s chybně nastavenou počáteční adresou pracovat nesprávně. Můžete samozřejmě ovládat více svítidel stejného typu prostřednictvím stejné počáteční adresy, pokud chcete, aby se pohybovala a pracovala identicky. Jinými slovy, svítidla budou reagovat jako v režimu "slave" a budou vykonávat přesně totéž, co řídící svítidlo (na začátku sériové linky). Svítidla DMX jsou zkonstruována, aby přijímala data sériovým kanálem, kde se výstup DATA OUT jednoho svítidla připojí na vstup DATA IN následujícího. Pořadí, v jakém jsou svítidla zapojena, je nepodstatné a nemá vliv na to, jak ovladač s každým z nich komunikuje. Používejte zapojení, které je co nejjednodušší a nejpřímější. K propojení svítidel používejte stíněný dvouvodičový splétaný kabel s třípinovým konektorem XLR samec-samice. Stínění je připojeno na pin1, pin2 je negativní datový (S-) a pin3 pozitivní datový (S+). CHAUVET vyrábí 3pinové kabely vhodné pro DMX : DMX-10, DMX-4,5 a DMX-1,5, kde číslo označuje délku kabelu v metrech. 16

17 Běžná údržba Kvalitní provoz a nízké opotřebení svítidel vyžadují časté čištění podle četnosti používání a typu provozního prostředí. Obecně platí, že svítidla je třeba čistit alespoň dvakrát měsíčně. Nahromaděný prach snižuje svítivost a tak vede k přehřívání. To snižuje životnost lamp a zvyšuje mechanické opotřebení. Před prováděním údržby svítidlo vždy odpojte od zdroje energie. Odpojte přístroj od sítě. Vysavačem nebo tlakovým vzduchem a jemným štětečkem odstraňte prach z ventilátorů a vnitřních součástek. Veškeré skleněné součásti čistěte až když svítidlo vychladne. Na měkký bavlněný hadřík bez chloupků nebo čistič čoček naneste trochu slabého roztoku čistících prostředků na sklo nebo izopropylalkoholu a odstraňte prach a spečenou špínu směrem k okraji čočky. Jemně přeleštěte optické prvky, až na nich nebudou šmouhy a chloupky. Pro udržení optimální svítivosti je třeba čištění vnitřních a vnějších čoček a zrcadel provádět pravidelně. Častost čištění závisí na prostředí, kde se svítidlo provozuje. Vlhké, zakouřené nebo extrémně prašné prostředí způsobuje vyšší ukládání nečistot na optice svítidla. Čištění se provádí jemným hadříkem s běžným čistidlem na sklo. Součástky vždy pečlivě osušte. Vnější optiku čistěte alespoň jednou za dvacet dní, vnitřní jednou za dní. Postup při vracení zboží Pokud čtete tento manuál v češtině, získali jste jej od distributora kytary.cz. Vzhledem k tomu, že jste požadovali český manuál, nebudete zřejmě chtít absolvovat telefonát v angličtině do firmy CHAUVET, kde vám na základě popisu důvodů k vrácení zboží vydají "RA number" tj číslo autorizace k vrácení zboží. Rovněž asi nebudete chtít sami toto číslo nalepit viditelně na balení a na vlastní náklady dvojitě zabalené (poškození při transportu by totiž šlo na vaše triko) odeslat CHAUVETu, kde se rozhodnou, zda přístroj opraví či vymění. Vy asi raději kontaktujete kytary.cz a necháte je, aby to udělali za vás. Eh? Reklamace Za poškození způsobené během transportu nese zodpovědnost dopravce, proto je třeba odmítnout převzetí zásilky. Zákazník zodpovídá za to, že pokud zboží dojde úhony při transportu, sám na poškození upozorní. Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů: Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující. Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná). Více o záruce (36 měsíců!) a reklamacích na stránkách kytary.cz 17

18 Poznámky: 18

19 Technické údaje HMOTNOST A ROZMĚRY Délka mm Šířka mm Výška (maximální rozložení) mm Hmotnost... 1,8 kg NAPÁJENÍ Automaticky přepínaný zdroj V~, 50/60 Hz Pojistka... 2 A, 250 V Příkon při 120 V, 60 Hz... max. 24 W (0,2 A) při 120 V Nárazový proud při 120 V, 60 Hz...(0,2 A) při 120 V ZDROJ SVĚTLA LED (30 červených, 30 zelených, 30 modrých) 100,000 h OPTIKA Úhel osvitu TEPLOTA Maximální okolní provozní teplota C OVLÁDÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ Datový vstup... 3-pinový samčí konektor XLR s pojistkou Datový výstup... 3-pinový samičí konektor XLR s pojistkou Konfigurace datových pinů... pin 1 stínění, pin 2 (-), pin 3 (+) Protokol... USITT DMX512-A poč. kanálů DMX... 8 OBJEDNACÍ ÚDAJE DERBY... DERBYX Dokoupitelné svorky... XBRACKET 19

Uživatelská příručka 2/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 2/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 2/14 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah OBECNÉ INFORMACE... 4 OBECNÉ POKYNY... 4 VLASTNOSTI... 4 SESTAVENÍ... 4 OVLÁDÁNÍ A FUNKCE...

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA

GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA GENERÁTOR SVĚTLA OPTICKÉHO VLÁKNA Model. 22347 / 22348 (EU) NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 1/11 ČESKY Pro správné fungování generátoru světla optického vlákna se doporučuje se seznámit s níže uvedenými instrukcemi

Více

Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů

Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů LED se dodávají ve dvou základních variantách, s napájecím napětím 12V, 24V, DC/AC a LED napájené proudově, je nutno bezpodmínečně tyto hodnoty dodržet. Nevhodné

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více