Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+"

Transkript

1 Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+ NR 1088A QXD rev. D Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

2 OBSAH VLASTNOSTI ÚVOD KONFIGURACE NAPÁJENÍ Napájení pohonu Výstupní napájení PROVOZ POHONU Směr otáčení Závěrný typ Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy Rotační reverzní prodleva DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) Řízení napětím Řízení jednotlivým suchým kontaktem Priorita na otevření nebo zavření Havarijní ochrana (ESD) Blokování přímého řízení PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Samonosné přímé řízení Místní vypnutí Celkové vypnutí Zámek voliče přímého/dálkového ovládání SIGNÁLKY Blikající signálky Signální relé Signální relé Signální relé Signální relé Kontrolní relé pro snímání poruch OCHRANA POJISTEK VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Konfigurace vstupního signálu Provoz se signálem 0 20mA Provoz se signálem 0 10V Konfigurace směru provozu Konfigurace funkce aretace Nastavení pásma necitlivosti Lokální provoz Nastavení 0% Nastavení 100% Dělený rozsah Provoz s vysílačem 4-20mA Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

3

4 1. ÚVOD Konfigurační panel karty INTEGRAL+ umožňuje úpravu pohonu pro každou dílčí aplikaci. Informace určená k přenosu a konfigurace činnosti pohonu se nastavují spínači a můstky na panelu. Pohon je možno na vyžádání dodat se standardní nebo volitelnou konfigurací. Konfiguraci lze měnit po instalaci. 2. KONFIGURACE Konfigurace se provádí jednoduchým přemístěním spínačů a můstků. Obrázek 2 Obrázek 3 Konfigurace spínačů Konfigurace můstků U standardní konfigurace se všechny spínače a můstky nacházejí nejčastěji v poloze A. 3. NAPÁJENÍ 3.1 Napájení pohonu Pohon lze napájet třífázově, jednofázově nebo střídavým proudem. Nosník F můstku 100 (umístěný na spodní desce) Elektronická deska zahrnuje zařízení pro automatickou opravu fáze a detekci chybějícího fázového zařízení. U třífázového napájení, bez ohledu na jeho připojení, se hnací mechanismus vždy otáčí napravo. Pokud u třífázového napájení dochází ke ztrátě jedné fáze, pohon se automaticky zastaví a kontrolní relé spadne. U jednofázového nebo stejnosměrného napájení je třeba omezit automatickou opravu fáze a detekci chybějící fáze přesunutím můstku 100 do polohy M. Jednotlivá fáze nebo napájení stejnosměrným proudem 3.2 Výstupní napájení Pro dálkově polohovaný snímač proudu a suché kontakty prvků dálkového ovládání je k dispozici jedna napájecí jednotka 23V 1,2 VA DC (prostřednictvím karty CI2701). Tato napájecí jednotka je oddělená od ostatních elektrických obvodů. 2

5 4. PROVOZ POHONU 4.1 Směr otáčení Hnací mechanismus se při běžném provozu otáčí po směru hodinových ručiček. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B u ventilů, které se uzavírají proti směru hodinových ručiček. Tento spínač obrací: směr otáčení motoru koncové spínače otočné spínače Uzavření proti směru hod. ručiček 4.2 Závěrný typ V běžném provozu se pohon vypíná koncovým spínačem Spínač 1 Spínač 1 přepněte do polohy B k uzavření otočným spínačem (pouze u pohonu vybaveného otočnými koncovými spínači). V případě uzavřené armatury musí být aktivní i připojený koncový spínač. Uzavření otočným spínačem Koncový spínač se používá k indikaci zavřené armatury a rovněž umožňuje odhalit zastavení otočným spínačem v polovině zdvihu jako poruchu a běžné zastavení otočným spínačem v uzavřené poloze. 4.3 Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy V běžném provozu je otevřený otočný spínač aktivní po celou dobu zdvihu pohonu. Spínač 6 Spínač 6 přepněte do polohy B k přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem při otvírání z uzavřené polohy. Přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem Tohoto přemostění se využívá v případě, že pohon včetně mechanicky regulovaných koncových spínačů (typ SR) je nastavený pro vypnutí otočným spínačem. To zabrání přepnutí otevřeného otočného spínače, když... 3

6 4.4 Rotační reverzní prodleva V běžném provozu reverzní prodleva činí 50 ms. Můstek na nosném prvku 25 je v poloze 50 ms. Můstkový nosník 25 Můstek na nosném prvku 25 přemístěte do polohy 200 ms, čímž obdržíte reverzní prodlevu 200 ms. Uzavření otočným spínačem Reverzní prodleva se nastavuje továrně. Umožňuje tak využívat větší jednofázové motory. 5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pohon vybavený elektronickou deskou CI2701 lze dálkově ovládat z externího nebo vnitřního zdroje napětí. Vstupy na desce jsou kompletně izolovány optickými izolátory. Impulsní povely (s vlastní stabilizací kmitočtu) vyžadují 4 vodiče připojené k svorkovnici uživatele: společný, stop, otevřený a zavřený. Pokud nepoužijete tlačítko STOP, nepřipojujte odpovídající vodič a k činnosti pohonu je nutno zachovat otevřený (nebo zavřený) kontakt. 5.1 Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) V případě řízení přes suché kontakty je třeba nasadit můstek na uživatelovy svorky Řízení napětím Dálkové ovládání se provádí buď střídavým nebo stejnosměrným napětím. 4

7 U nižších napětí od 10 do 55V použijte společnou svorku 31. U vyšších napětí od 55 do 250V použijte společnou svorku 30. POZOR: Nikdy nepřipojujte napětí vyšší jak 55V na společnou svorku Řízení jednotlivým suchým kontaktem Pohon je možno řídit jednotlivým externím suchým kontaktem. Zavřený kontakt: otevření ventilu Otevřený kontakt: zavření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro otevření (viz 5.4) Připouští se i opačný způsob řízení Zavřený kontakt: zavření ventilu Otevřený kontakt: otevření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro zavření (viz 5.4) 5.4 Priorita na otevření nebo zavření V běžném provozu se nedává priorita na otevření nebo zavření. Tyto priority se používají ke: změně směru během chodu s vynecháním povelu k zastavení. V tomto případě jsou nezbytné priority k otevření a zavření. Upřednostní se jedna poloha: jestliže pohon přijímá jak povel k otevření, tak i zavření a jsou nezbytné priority k otevření a zavření řízení jednotlivým suchým kontaktem Spínač 9 Spínač 10 Přepněte spínač 9 do polohy B pro prioritu k zavření. Přepněte spínač10 do polohy B pro prioritu k otevření. Priorita k zavření Priorita k otevření 5

8 Změna směru chodu s vynecháním povelu k zastavení Povel pro udělení přednosti zastaví probíhající činnost a je bezprostředně aktivní. 5.5 Havarijní ochrana (ESD) ESD (Havarijní odstavení) je dálkově řízená havarijní ochrana s prioritou před všemi ostatními ovládacími prvky. Podle provozu ventilu může být ESD povelem k otevření nebo zavření. Pro zvýšení možného použití pohonu v náročných podmínkách může havarijní ochrana rovněž převážit na tepelným čidlem motoru. Poznámka: ESD není k dispozici, pokud je volič místního/dálkového ovládání v poloze VYP. V běžném provozu se havarijní ochrana vytváří uzavřením kontaktu. Můstek na nosném prvku 27 je v poloze. Můstkový nosník 27 Můstek na nosném prvku 27 přemístěte do polohy havarijní ochranu., čímž otevřením kontaktu zapnete POZOR: U této konfigurace bez připojení vstupu ESD přijímá pohon provozní povel jen, pokud je zapnutý. Proto se doporučuje doplnit na svorkovnici můstek [místo ESD] před zapnutím. V běžném provozu je havarijní ochrana povelem k zavření. Můstek na nosném prvku 28 je v poloze ZAVŘENO. Můstkový nosník 28 Můstek na nosném prvku 28 přemístěte do polohy OTEVŘENO pro povel k otevření. V běžném provozu havarijní ochrana nemá přednost před tepelným čidlem motoru. Spínač 8 Spínač 8 přepněte do polohy B k přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. Konfigurace havarijní ochrany: Můstek na nosném prvku 27 a 28. Přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. 6

9 5.6 Blokování přímého řízení Blokování přímého řízení se děje povelem z dálkového ovládání.tento povel zablokuje povely k otevření a zavření odeslané z přímého řízení a upřednostňuje povely dálkového ovládání dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro přímé ovládání. U standardní konfigurace je možné vypínat pohon místně nebo celkově. Omezení místního a celkového vypnutí viz 6.3 (spínač 4 v poloze B). Poznámka: Povel k blokaci přímého ovládání u alternativního polohovacího zařízení není dostupný. Nahrazuje se (automaticky) funkcí AUTO/ON-OFF CONTROL. 6. PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Podobně jako dálkové ovládání lze použít i přímé řízení. Volič umožňuje výběr mezi dálkovým a přímým ovládáním. Tlačítko ZAP/VYP pro přímé řízení umožňuje provozovat pohon příslušným směrem. Místní vypnutí se provádí letmým otáčením voliče přímého/dálkového ovládání. 6.1 Samonosné přímé řízení Obvykle jsou ovládací prvky přímého řízení samonosné. (To znamená, že jeden impuls stačí odeslat povel k otevření nebo zavření). Spínač 5 Spínač 5 přepněte do polohy B, čímž dojde ke zrušení samonosné funkce. (Během provozu je třeba ošetřovat povely k otevření a zavření). 6.2 Místní vypnutí V běžném provozu je možné vypnout pohon přímo, dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro dálkové ovládání. Pojistný kolík K blokaci místního vypnutí s voličem v poloze pro dálkové ovládání vybavte volič přímého/dálkového ovládání pojistným kolíkem. Poznámka: Tato blokace je účinná pouze tehdy, když je volič uzamčen v poloze pro dálkové ovládání. 7

10 6.3 Celkové vypnutí V běžném provozu je možné provést celkové vypnutí pohonu. Přepněte volič přímého/dálkového ovládání do polohy OFF (VYP). Tím se vyřadí z činnosti elektrické ovládací prvky přímého a dálkového ovládání. Pokud se použije povel z dálkového ovládání Omezení přímého řízení, zůstává priorita funkce celkového vypnutí. Spínač 4 Spínač 4 přepněte do polohy B k omezení místního vypnutí a polohy VYP při blokaci přímého ovládání. Místní vypnutí není možné v případě omezení přímého ovládání 6.4 Zámek voliče přímého/dálkového ovládání Volič přímého/dálkového ovládání lze uzamknout v poloze VYP, přímého i dálkového ovládání. 7. SIGNÁLKY Údaj z dálkového ovládání se získává přes 4 relé: Čtyři relé jednotlivý kontakt pro provozní údaje. Kontakty jsou buď otevřené nebo zavřené. Poznámka: U otevřeného kontaktu jsou vždy beznapěťová relé. Jedno kontrolní relé pro snímání poruch Poznámka: Snímací relé je normálně pod napětím a klesá v případě poruchy. Informace o relé: (Šedé: standardní konfigurace) Číslo relé Přenášená informace Umístění můstku Svorka odběratele Relé 1 Koncový spínač vypnutý 14 KSV Otočný spínač vypnutý 14 OSV Relé 2 Koncový spínač zapnutý 15 KSZ Otočný spínač zapnutý 15 OSZ Koncový spínač vypnutý 16 KSV Otočný spínač vypnutý 16 OSV Volič na přímém ovládání 17 PŘÍMÉ Relé 3 Volič na dálkovém ovládání 17 DÁLKOVÉ Elektrický provoz pohonu 18 CHOD Elektrické vypnutí pohonu 18 VYPNUTÍ Koncový spínač zapnutý 19 KSZ Otočný spínač zapnutý 19 OSZ Pohon přijímá povel z ESD 20 ESD Relé 4 Elektrické spuštění pohonu 20 SPUŠTĚNÍ Volič na přímém ovládání 21 PŘÍMÉ Volič na dálkovém ovládání 21 DÁLKOVÉ 8

11 7.1 Blikající signálky V běžném provozu informace Elektrický provoz pohonu Elektrické vypnutí pohonu Elektrické spuštění provozu neblikají. Spínač 11 Spínač 11 přepněte do polohy B, čímž obdržíte 3 blikající informace Údaje Chod pohonu Vypnutí pohonu Spuštění pohonu blikají. 7.2 Signální relé 1 V běžném provozu signální relé 1 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 14 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 14 Přemístěte můstek na nosníku 14 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 1 udává vypnutí otočného spínače. Relé 1 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 22 je v poloze. Můstkový nosník 22 Přemístěte můstek na nosníku 22 do polohy, kde relé 1 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 1: můstkový nosník 14 a Signální relé 2 V běžném provozu signální relé 2 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 15 je v poloze KSZ (Koncový spínač zapnutý). Můstkový nosník 15 Přemístěte můstek na nosníku 15 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 2 udává zapnutí otočného spínače. Relé 2 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 23 je v poloze. Můstkový nosník 23 Přemístěte můstek na nosníku 23 do polohy,, kde relé 2 má uzavřený kontakt. 9

12 Konfigurační relé 2: můstkový nosník 15 a Signální relé 3 V běžném provozu signální relé 3 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 16 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 16 Můstkový nosník 17 Můstkový nosník 18 Přemístěte můstek na nosníku 16 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 3 udává vypnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na přímém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy VYPNUTÍ, kde relé 3 udává provoz pohonu ve směru otevírání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy CHOD, kde relé 3 udává provoz pohonu. Relé 3 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 3: můstkový nosník 16, 17, 18 a 24 1 univerzální relé pro nosníky 16, 17 a Signální relé 4 V běžném provozu signální relé 4 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 19 je v poloze KSZ (Zapnutý koncový spínač). Můstkový nosník 19 Můstkový nosník 20 Můstkový nosník 21 Přemístěte můstek na nosníku 19 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 4 udává zapnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ZAPNUTÍ, kde relé 4 udává provoz pohonu ve směru zavírání. 10

13 Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ESD (Havarijní odstavení), kde relé 4 udává, že pohon dostává povel z havarijní ochrany. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na přímém ovládání. Relé 4 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 4: můstkový nosník 19, 20, 21 a 26 1 univerzální relé pro nosníky 19, 20 a Kontrolní relé pro snímání poruch Kontrolní relé pro snímání poruch signalizuje nepoužitelnost pohonu nebo jeho abnormální činnost. Kontrolní relé pro snímání poruch je činné při běžném provozu a vypíná se v případě poruchy. Relé se vypíná v následujících případech: pokles hlavního napájení, řídícího napětí, pojistka ztráta 1 fáze ( v případě trojfázového napájení) spuštění tepelné ochrany motoru ztráta vstupního signálu 4-20mA (s volitelným polohovacím zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání je v poloze přímé nebo vypnutý * U verzí bez polohovacího zařízení je spínač 2 neúčinný. ** V případě omezení přímého řízení se volič v poloze pro přímé řízení neudává jako porucha, protože pohon je stále použitelný prostřednictvím povelů z dálkového ovládání. Uživatel může upravovat podmínky, za nichž se relé vypíná. Spínač 2 Spínač 2 přepněte do polohy B, kde ztráta vstupní signálu 4-20mA se neudává jako porucha (Pouze s polohovacím zařízením). Spínač 3 Spínač 3 přepněte do polohy B, kde volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Spínač 12 Spínač 12 přepněte do polohy B, kde zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Spínač 13 Spínač 13přepněte do polohy B, kde vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. 11

14 Ztráta vstupního signálu 4-20mA se neudává jako porucha (pouze s pol. zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. Poznámka: Kontrolní systém je schopen zjistit, zda je armatura uzavřená otočným spínačem a v tomto případě nesignalizuje poruchu. 8. OCHRANA POJISTEK Dosažitelnost: Vypněte přívod proudu pohonu. Sejměte kryt svorkovnice. Odšroubujte 4 šrouby, umístěné blízko šroubů krytu. Elektrický blok posuňte o několik centimetrů dozadu, dokud se nenachází na straně lišty s pojistkami. Uvolněte kryty a v případě potřeby vyměňte pojistky. Údaje o pojistkách: FU1: Primární pojistka transformátoru 6,3 x 32mm 0,5A 500V FU2: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,5A FU3: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,05A 12

15 9. VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Volitelné polohovací zařízení je připojeno k základní desce CI2701. Polohovací zařízení umožňuje, aby pohon dosáhl polohy úměrně odpovídající povelovému vstupnímu signálu. Konfigurační panel polohovacího zařízení firmy L.BERNARD povoluje: vydávat povely k místnímu polohování přizpůsobit pohon typu vstupního signálu konfigurovat reakci pohonu v případě ztráty vstupního signálu 9.1 Konfigurace vstupního signálu Standardní vstupní signál činí 4-20mA Provoz se signálem 0 20mA Spínač 4 Spínač 8 Pro provoz se signálem 0-20mA přepněte spínače 4 a 8 do polohy B. Výstupní signál (údaj o poloze) je také 0-20mA Provoz se signálem 0 10V Spínač 4 Spínač 8 Spínač 9 Spínač 10 Pro provoz se signálem 0-10V přepněte spínače 4, 8, 9 a 10 do polohy B. Výstupní signál je 0-20mA. 9.2 Konfigurace směru provozu Standardní provoz činí 4mA při zavřené armatuře a 20mA při otevřené armatuře. Spínač 3 Připojení potenciometru Spínač 3 přepněte do polohy B a změňte připojení potenciometru pohonu z polohy POT STD na polohu POT REV. Tím dostanete 4mA pro otevřenou armaturu a 20mA pro zavřenou armaturu. Typ vstupního signálu Činnost armatury Konfigurace Zavření zleva doprava Standardní Konfigurace směru provozu Otevřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V Zavření zprava Zavření doleva doprava Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Reverzní potenciometr Karta GAMK: spínač 3 do polohy B Reverzní potenciometr Zavřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V zleva Zavření zprava doleva Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Karta GAMK: spínač 3 do polohy B 13

16 9.3 Konfigurace funkce aretace U vstupního signálu 4-20mA je možné konfigurovat polohu odolnosti proti výpadku v případě ztráty vstupního signálu. V běžném provozu je tato funkce aktivní a pohon zůstává v požadované poloze i v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 5 Spínač 6 Spínač 8 Spínač 5 přepněte do polohy B, aby pohon otvíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 6 přepněte do polohy B, aby pohon zavíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 8 přepněte do polohy B a dezaktivujte aretovací funkci. POZOR: V případě, kdy vstupní signál činí 0-20mA nebo 0-10V, nelze použít aretovací funkci a musí se dezaktivovat. Spínač 8 přepněte do polohy B. 9.4 Nastavení pásma necitlivosti Toto nastavení je tovární, ale lze je naladit potenciometrem DEAD BAND. Pásmo necitlivosti se sníží otočením proti směru hodinových ručiček. POZOR: Nadměrné snížení pásma necitlivosti vyvolá na pohonu parazitní nízkofrekvenční kmitání. 9.5 Lokální provoz Vstupní signál 4-20mA lze simulovat tak, aby se lokálně prověřila činnost pohonu. Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. AUT: Provoz externím signálem 0%: Vnitřní signál 0% (běžně 4mA) MAN: Vnitřní signál nastavitelný od 0 do 100% 100%: Vnitřní signál 100% (běžně 20mA) Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, MAN nebo 100%. Otočte potenciometrem MAN a simulujte vstupní signál 4-20mA. 9.6 Nastavení 0% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, aby pohon obdržel povel k uzavření (4mA). Případ 1: Pohon začíná zavírat a zastaví se před sepnutým koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, abyste se dostali na koncový spínač. LED kontrolka svítí. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud červená kontrolka nezhasne. 14

17 Případ 2: Pohon začíná zavírat, zastaví se na sepnutém koncovém spínači, ale červená kontrolka dále signalizuje uzavírání. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, dokud kontrolka nezhasne. 9.7 Nastavení 100% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 100%, aby pohon obdržel povel k otevření (20mA). Případ 1: Pohon začíná otvírat a zastaví se před rozpojeným koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) vpravo, abyste dostali pohon na koncový spínač. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud zelená kontrolka nezhasne. Případ 2: Pohon začíná otvírat, zastaví se na rozpojeném koncovém spínači, ale zelená kontrolka dále signalizuje otvírání. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) proti směru hodinových ručiček, dokud zelená kontrolka nezhasne. 9.8 Dělený rozsah Kartu polohovacího zařízení je možno konfigurovat na dělený rozsah. Dělený rozsah představuje vstupní signály 4-12mA a 12-20mA. Signál koncového uživatele je běžně:4-20ma. První pohon je nastavený na přijímání signálu od 4 do 12mA a druhý pohon na signál od 12 do 20mA. Každý pohon přijímá signál 4-20mA. První otevírá zcela od 0 do 50% signálu a druhý od 50 do 100% signálu. Spínač 1 Spínač 2 Spínač 1 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 12-20mA. Spínač 2 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 4-12mA. 9.9 Provoz s vysílačem 4-20mA V běžném provozu se potenciometr pohonu používá pro zjištění polohy armatury. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B pro provoz s vysílačem 4-20mA místo potenciometru pohonu. Deska CI2701 může napájet jak vysílač TAM, tak i FSG. 15

18 9.10 Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL S polohovacím zařízením lze dálkově ovládat pomocí signálu 4-20mA nebo povely pro otevření/zavření a zastavení. Vstup AUTO/ON-OFF CONTROL na svorkovnici uživatele umožňuje přepínat vzájemně režimy ovládání. Viz kapitola 5 dálkové ovládání ke konfiguraci povelů k otevření a zavření. Poznámka: Prvky dálkového ovládání AUTO/ON-OFF CONTROL a LOCAL CONTROL INHIBITION používají stejný vstup na svorkovnici uživatele. Zavedení polohovacího zařízení automaticky přiděluje tento vstup funkci AUTO/ON-OFF CONTROL. Funkci LOCAL CONTROL INHIBITION nelze používat s polohovacím zařízením. 10. VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA Časová ovládací deska umožňuje snížit provozní rychlost pohonu, aby například ochránila potrubí před účinky bušení. Tato doplňková deska se připojuje k hlavní desce. Dva potenciometry umožňují nastavit provozní dobu a dobu zastavení při přerušovaném provozu. (Tato nastavení v režimu otvírání a zavírání jsou samostatná). Při zahájení přerušovaného provozu z přednastavené polohy lze použít pomocný koncový spínač. 11. VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE Jinou volbou místní signalizace je sledování stavu pohonu okénkem na úrovni ovládacích prvků pro přímé řízení. Armatura otevřená Armatura zavřená Napájení pohonu zapnuto 16

19 12. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL + V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce Nouzový řídící povel je aktivní a omezuje všechny ostatní povely. Spálená pojistka Konfigurace napájení Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový povel. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

20 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na přímé ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v přímém režimu, ne v režimu dálkového ovládání. Ovládání kontaktem: svorky 32 a 33 jsou bez napětí Ovládání napětím: neodpovídající vstupní napětí Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Prověřte, zda je přemostění na uživatelově svorkovém pásku mezi svorkami 31 a 32. Zkontrolujte pojistku FU3 na desce integral +. Zkontrolujte připojení v režimu řízení napětí: Napětí 10 až 55V: svorkový pásek 31 Napětí 55 až 250V: svorkový pásek 30 Pohon pracuje v režimu dálkového ovládání, ne přímého řízení. Pohon se neotáčí správným směrem. Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Nesprávná konfigurace Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Zkontrolujte konfiguraci směru otáčení. Spínač 7 na desce integral + : Poloha A: zavírání zleva doprava Poloha B: zavírání zprava doleva Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače zavírání. Pohon je konfigurovaný na zavírání otočným spínačem Koncový spínač zavírání je nesprávně vyladěný. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru) Zkontrolujte konfiguraci zavírání (spínač 1 na desce integral +). Vylaďte koncový spínač zavírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače otvírání. Koncový spínač otvírání je nesprávně nastavený. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Vylaďte koncový spínač otvírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. 18

21 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Signálky nefungují Pohon je vypnutý. Signálky jsou aktivní pouze u zapnutého pohonu. Nefungují signálky otočného omezovače. Nesprávná konfigurace Zkontrolujte, zda příslušné signální relé bylo konfigurováno pro otočný omezovač. Můstek na desce Integral + je nastavený na: OSO pro otočný omezovač otevření OSZ pro otočný omezovač zavření Otočný omezovač byl spuštěný ručně. Elektronický systém pouze ukládá údaje omezovače, pokud je ovládání v činnosti. Dále ukládá pouze údaje pro otočný omezovač odpovídající směru otáčení Otočný omezovač se nevrací do výchozího stavu, i když není delší dobu aktivní. Ukládání údajů otočného omezovače Údaje otočného omezovače jsou ukládány elektronicky. K vymazání obsahu paměti je třeba odeslat opačný povel. 19

22 13. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Nouzový řídící povel je Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový aktivní a omezuje všechny povel. ostatní povely. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Spálená pojistka Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Konfigurace napájení Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

23 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v režimu přímého/dálkového ovládání otvírání/zavírání bez režimu polohovacího zařízení Aktivní režim auto/on-off omezuje činnost polohovacího zařízení Konektor připojující desku polohovacího zařízení k desce integral + je odpojený. Zesilovací potenciometr pohonu je nesprávně nastavený Nesprávný vstupní signál Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání k použití polohovacího zařízení (dokonce tehdy, je-li polohovací zařízení nastaveno na ruční provoz). Zkontrolujte, zda pohon nedostává řídící povel auto/on-off. Odpojte dálkové ovládání (svorka 37) jak vyžaduje potvrzení. Prověřte spojení desky polohovacího zařízení s deskou Integral. Otočte potenciometrem pohonu o čtvrt otáčky a opakujte nastavení v souladu s pokyny pro uvedení do provozu. Zkontrolujte konfiguraci vstupního signálu na desce polohovacího zařízení: Signál 4-20mA: Spínač 4 do polohy A Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-20mA: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-10V: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy B Spínač 10 do polohy B Pohon pracuje s Spínač auto/on-off není nastavený na auto Zkontrolujte nastavení spínače auto-0%- 100% na desce polohovacího zařízení polohovacím zařízením v režimu přímého řízení, ne dálkového řízení. Vadný signál Polarita signálu Zkontrolujte referenční signál pomocí miliampérmetru zapojeného do série (svorka 70). Zkontrolujte, zda se na svorce 70 nachází pól + signálu. 21

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30 REVIZE 11.2010 1 OBSAH 1. Obsah.. 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce.. 3 2.2. Technické charakteristiky.. 4 3. Obsah dodávky. 5 4. Bezpečnostní pravidla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více