Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+"

Transkript

1 Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+ NR 1088A QXD rev. D Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

2 OBSAH VLASTNOSTI ÚVOD KONFIGURACE NAPÁJENÍ Napájení pohonu Výstupní napájení PROVOZ POHONU Směr otáčení Závěrný typ Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy Rotační reverzní prodleva DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) Řízení napětím Řízení jednotlivým suchým kontaktem Priorita na otevření nebo zavření Havarijní ochrana (ESD) Blokování přímého řízení PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Samonosné přímé řízení Místní vypnutí Celkové vypnutí Zámek voliče přímého/dálkového ovládání SIGNÁLKY Blikající signálky Signální relé Signální relé Signální relé Signální relé Kontrolní relé pro snímání poruch OCHRANA POJISTEK VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Konfigurace vstupního signálu Provoz se signálem 0 20mA Provoz se signálem 0 10V Konfigurace směru provozu Konfigurace funkce aretace Nastavení pásma necitlivosti Lokální provoz Nastavení 0% Nastavení 100% Dělený rozsah Provoz s vysílačem 4-20mA Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

3

4 1. ÚVOD Konfigurační panel karty INTEGRAL+ umožňuje úpravu pohonu pro každou dílčí aplikaci. Informace určená k přenosu a konfigurace činnosti pohonu se nastavují spínači a můstky na panelu. Pohon je možno na vyžádání dodat se standardní nebo volitelnou konfigurací. Konfiguraci lze měnit po instalaci. 2. KONFIGURACE Konfigurace se provádí jednoduchým přemístěním spínačů a můstků. Obrázek 2 Obrázek 3 Konfigurace spínačů Konfigurace můstků U standardní konfigurace se všechny spínače a můstky nacházejí nejčastěji v poloze A. 3. NAPÁJENÍ 3.1 Napájení pohonu Pohon lze napájet třífázově, jednofázově nebo střídavým proudem. Nosník F můstku 100 (umístěný na spodní desce) Elektronická deska zahrnuje zařízení pro automatickou opravu fáze a detekci chybějícího fázového zařízení. U třífázového napájení, bez ohledu na jeho připojení, se hnací mechanismus vždy otáčí napravo. Pokud u třífázového napájení dochází ke ztrátě jedné fáze, pohon se automaticky zastaví a kontrolní relé spadne. U jednofázového nebo stejnosměrného napájení je třeba omezit automatickou opravu fáze a detekci chybějící fáze přesunutím můstku 100 do polohy M. Jednotlivá fáze nebo napájení stejnosměrným proudem 3.2 Výstupní napájení Pro dálkově polohovaný snímač proudu a suché kontakty prvků dálkového ovládání je k dispozici jedna napájecí jednotka 23V 1,2 VA DC (prostřednictvím karty CI2701). Tato napájecí jednotka je oddělená od ostatních elektrických obvodů. 2

5 4. PROVOZ POHONU 4.1 Směr otáčení Hnací mechanismus se při běžném provozu otáčí po směru hodinových ručiček. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B u ventilů, které se uzavírají proti směru hodinových ručiček. Tento spínač obrací: směr otáčení motoru koncové spínače otočné spínače Uzavření proti směru hod. ručiček 4.2 Závěrný typ V běžném provozu se pohon vypíná koncovým spínačem Spínač 1 Spínač 1 přepněte do polohy B k uzavření otočným spínačem (pouze u pohonu vybaveného otočnými koncovými spínači). V případě uzavřené armatury musí být aktivní i připojený koncový spínač. Uzavření otočným spínačem Koncový spínač se používá k indikaci zavřené armatury a rovněž umožňuje odhalit zastavení otočným spínačem v polovině zdvihu jako poruchu a běžné zastavení otočným spínačem v uzavřené poloze. 4.3 Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy V běžném provozu je otevřený otočný spínač aktivní po celou dobu zdvihu pohonu. Spínač 6 Spínač 6 přepněte do polohy B k přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem při otvírání z uzavřené polohy. Přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem Tohoto přemostění se využívá v případě, že pohon včetně mechanicky regulovaných koncových spínačů (typ SR) je nastavený pro vypnutí otočným spínačem. To zabrání přepnutí otevřeného otočného spínače, když... 3

6 4.4 Rotační reverzní prodleva V běžném provozu reverzní prodleva činí 50 ms. Můstek na nosném prvku 25 je v poloze 50 ms. Můstkový nosník 25 Můstek na nosném prvku 25 přemístěte do polohy 200 ms, čímž obdržíte reverzní prodlevu 200 ms. Uzavření otočným spínačem Reverzní prodleva se nastavuje továrně. Umožňuje tak využívat větší jednofázové motory. 5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pohon vybavený elektronickou deskou CI2701 lze dálkově ovládat z externího nebo vnitřního zdroje napětí. Vstupy na desce jsou kompletně izolovány optickými izolátory. Impulsní povely (s vlastní stabilizací kmitočtu) vyžadují 4 vodiče připojené k svorkovnici uživatele: společný, stop, otevřený a zavřený. Pokud nepoužijete tlačítko STOP, nepřipojujte odpovídající vodič a k činnosti pohonu je nutno zachovat otevřený (nebo zavřený) kontakt. 5.1 Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) V případě řízení přes suché kontakty je třeba nasadit můstek na uživatelovy svorky Řízení napětím Dálkové ovládání se provádí buď střídavým nebo stejnosměrným napětím. 4

7 U nižších napětí od 10 do 55V použijte společnou svorku 31. U vyšších napětí od 55 do 250V použijte společnou svorku 30. POZOR: Nikdy nepřipojujte napětí vyšší jak 55V na společnou svorku Řízení jednotlivým suchým kontaktem Pohon je možno řídit jednotlivým externím suchým kontaktem. Zavřený kontakt: otevření ventilu Otevřený kontakt: zavření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro otevření (viz 5.4) Připouští se i opačný způsob řízení Zavřený kontakt: zavření ventilu Otevřený kontakt: otevření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro zavření (viz 5.4) 5.4 Priorita na otevření nebo zavření V běžném provozu se nedává priorita na otevření nebo zavření. Tyto priority se používají ke: změně směru během chodu s vynecháním povelu k zastavení. V tomto případě jsou nezbytné priority k otevření a zavření. Upřednostní se jedna poloha: jestliže pohon přijímá jak povel k otevření, tak i zavření a jsou nezbytné priority k otevření a zavření řízení jednotlivým suchým kontaktem Spínač 9 Spínač 10 Přepněte spínač 9 do polohy B pro prioritu k zavření. Přepněte spínač10 do polohy B pro prioritu k otevření. Priorita k zavření Priorita k otevření 5

8 Změna směru chodu s vynecháním povelu k zastavení Povel pro udělení přednosti zastaví probíhající činnost a je bezprostředně aktivní. 5.5 Havarijní ochrana (ESD) ESD (Havarijní odstavení) je dálkově řízená havarijní ochrana s prioritou před všemi ostatními ovládacími prvky. Podle provozu ventilu může být ESD povelem k otevření nebo zavření. Pro zvýšení možného použití pohonu v náročných podmínkách může havarijní ochrana rovněž převážit na tepelným čidlem motoru. Poznámka: ESD není k dispozici, pokud je volič místního/dálkového ovládání v poloze VYP. V běžném provozu se havarijní ochrana vytváří uzavřením kontaktu. Můstek na nosném prvku 27 je v poloze. Můstkový nosník 27 Můstek na nosném prvku 27 přemístěte do polohy havarijní ochranu., čímž otevřením kontaktu zapnete POZOR: U této konfigurace bez připojení vstupu ESD přijímá pohon provozní povel jen, pokud je zapnutý. Proto se doporučuje doplnit na svorkovnici můstek [místo ESD] před zapnutím. V běžném provozu je havarijní ochrana povelem k zavření. Můstek na nosném prvku 28 je v poloze ZAVŘENO. Můstkový nosník 28 Můstek na nosném prvku 28 přemístěte do polohy OTEVŘENO pro povel k otevření. V běžném provozu havarijní ochrana nemá přednost před tepelným čidlem motoru. Spínač 8 Spínač 8 přepněte do polohy B k přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. Konfigurace havarijní ochrany: Můstek na nosném prvku 27 a 28. Přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. 6

9 5.6 Blokování přímého řízení Blokování přímého řízení se děje povelem z dálkového ovládání.tento povel zablokuje povely k otevření a zavření odeslané z přímého řízení a upřednostňuje povely dálkového ovládání dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro přímé ovládání. U standardní konfigurace je možné vypínat pohon místně nebo celkově. Omezení místního a celkového vypnutí viz 6.3 (spínač 4 v poloze B). Poznámka: Povel k blokaci přímého ovládání u alternativního polohovacího zařízení není dostupný. Nahrazuje se (automaticky) funkcí AUTO/ON-OFF CONTROL. 6. PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Podobně jako dálkové ovládání lze použít i přímé řízení. Volič umožňuje výběr mezi dálkovým a přímým ovládáním. Tlačítko ZAP/VYP pro přímé řízení umožňuje provozovat pohon příslušným směrem. Místní vypnutí se provádí letmým otáčením voliče přímého/dálkového ovládání. 6.1 Samonosné přímé řízení Obvykle jsou ovládací prvky přímého řízení samonosné. (To znamená, že jeden impuls stačí odeslat povel k otevření nebo zavření). Spínač 5 Spínač 5 přepněte do polohy B, čímž dojde ke zrušení samonosné funkce. (Během provozu je třeba ošetřovat povely k otevření a zavření). 6.2 Místní vypnutí V běžném provozu je možné vypnout pohon přímo, dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro dálkové ovládání. Pojistný kolík K blokaci místního vypnutí s voličem v poloze pro dálkové ovládání vybavte volič přímého/dálkového ovládání pojistným kolíkem. Poznámka: Tato blokace je účinná pouze tehdy, když je volič uzamčen v poloze pro dálkové ovládání. 7

10 6.3 Celkové vypnutí V běžném provozu je možné provést celkové vypnutí pohonu. Přepněte volič přímého/dálkového ovládání do polohy OFF (VYP). Tím se vyřadí z činnosti elektrické ovládací prvky přímého a dálkového ovládání. Pokud se použije povel z dálkového ovládání Omezení přímého řízení, zůstává priorita funkce celkového vypnutí. Spínač 4 Spínač 4 přepněte do polohy B k omezení místního vypnutí a polohy VYP při blokaci přímého ovládání. Místní vypnutí není možné v případě omezení přímého ovládání 6.4 Zámek voliče přímého/dálkového ovládání Volič přímého/dálkového ovládání lze uzamknout v poloze VYP, přímého i dálkového ovládání. 7. SIGNÁLKY Údaj z dálkového ovládání se získává přes 4 relé: Čtyři relé jednotlivý kontakt pro provozní údaje. Kontakty jsou buď otevřené nebo zavřené. Poznámka: U otevřeného kontaktu jsou vždy beznapěťová relé. Jedno kontrolní relé pro snímání poruch Poznámka: Snímací relé je normálně pod napětím a klesá v případě poruchy. Informace o relé: (Šedé: standardní konfigurace) Číslo relé Přenášená informace Umístění můstku Svorka odběratele Relé 1 Koncový spínač vypnutý 14 KSV Otočný spínač vypnutý 14 OSV Relé 2 Koncový spínač zapnutý 15 KSZ Otočný spínač zapnutý 15 OSZ Koncový spínač vypnutý 16 KSV Otočný spínač vypnutý 16 OSV Volič na přímém ovládání 17 PŘÍMÉ Relé 3 Volič na dálkovém ovládání 17 DÁLKOVÉ Elektrický provoz pohonu 18 CHOD Elektrické vypnutí pohonu 18 VYPNUTÍ Koncový spínač zapnutý 19 KSZ Otočný spínač zapnutý 19 OSZ Pohon přijímá povel z ESD 20 ESD Relé 4 Elektrické spuštění pohonu 20 SPUŠTĚNÍ Volič na přímém ovládání 21 PŘÍMÉ Volič na dálkovém ovládání 21 DÁLKOVÉ 8

11 7.1 Blikající signálky V běžném provozu informace Elektrický provoz pohonu Elektrické vypnutí pohonu Elektrické spuštění provozu neblikají. Spínač 11 Spínač 11 přepněte do polohy B, čímž obdržíte 3 blikající informace Údaje Chod pohonu Vypnutí pohonu Spuštění pohonu blikají. 7.2 Signální relé 1 V běžném provozu signální relé 1 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 14 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 14 Přemístěte můstek na nosníku 14 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 1 udává vypnutí otočného spínače. Relé 1 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 22 je v poloze. Můstkový nosník 22 Přemístěte můstek na nosníku 22 do polohy, kde relé 1 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 1: můstkový nosník 14 a Signální relé 2 V běžném provozu signální relé 2 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 15 je v poloze KSZ (Koncový spínač zapnutý). Můstkový nosník 15 Přemístěte můstek na nosníku 15 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 2 udává zapnutí otočného spínače. Relé 2 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 23 je v poloze. Můstkový nosník 23 Přemístěte můstek na nosníku 23 do polohy,, kde relé 2 má uzavřený kontakt. 9

12 Konfigurační relé 2: můstkový nosník 15 a Signální relé 3 V běžném provozu signální relé 3 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 16 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 16 Můstkový nosník 17 Můstkový nosník 18 Přemístěte můstek na nosníku 16 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 3 udává vypnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na přímém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy VYPNUTÍ, kde relé 3 udává provoz pohonu ve směru otevírání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy CHOD, kde relé 3 udává provoz pohonu. Relé 3 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 3: můstkový nosník 16, 17, 18 a 24 1 univerzální relé pro nosníky 16, 17 a Signální relé 4 V běžném provozu signální relé 4 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 19 je v poloze KSZ (Zapnutý koncový spínač). Můstkový nosník 19 Můstkový nosník 20 Můstkový nosník 21 Přemístěte můstek na nosníku 19 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 4 udává zapnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ZAPNUTÍ, kde relé 4 udává provoz pohonu ve směru zavírání. 10

13 Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ESD (Havarijní odstavení), kde relé 4 udává, že pohon dostává povel z havarijní ochrany. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na přímém ovládání. Relé 4 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 4: můstkový nosník 19, 20, 21 a 26 1 univerzální relé pro nosníky 19, 20 a Kontrolní relé pro snímání poruch Kontrolní relé pro snímání poruch signalizuje nepoužitelnost pohonu nebo jeho abnormální činnost. Kontrolní relé pro snímání poruch je činné při běžném provozu a vypíná se v případě poruchy. Relé se vypíná v následujících případech: pokles hlavního napájení, řídícího napětí, pojistka ztráta 1 fáze ( v případě trojfázového napájení) spuštění tepelné ochrany motoru ztráta vstupního signálu 4-20mA (s volitelným polohovacím zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání je v poloze přímé nebo vypnutý * U verzí bez polohovacího zařízení je spínač 2 neúčinný. ** V případě omezení přímého řízení se volič v poloze pro přímé řízení neudává jako porucha, protože pohon je stále použitelný prostřednictvím povelů z dálkového ovládání. Uživatel může upravovat podmínky, za nichž se relé vypíná. Spínač 2 Spínač 2 přepněte do polohy B, kde ztráta vstupní signálu 4-20mA se neudává jako porucha (Pouze s polohovacím zařízením). Spínač 3 Spínač 3 přepněte do polohy B, kde volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Spínač 12 Spínač 12 přepněte do polohy B, kde zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Spínač 13 Spínač 13přepněte do polohy B, kde vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. 11

14 Ztráta vstupního signálu 4-20mA se neudává jako porucha (pouze s pol. zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. Poznámka: Kontrolní systém je schopen zjistit, zda je armatura uzavřená otočným spínačem a v tomto případě nesignalizuje poruchu. 8. OCHRANA POJISTEK Dosažitelnost: Vypněte přívod proudu pohonu. Sejměte kryt svorkovnice. Odšroubujte 4 šrouby, umístěné blízko šroubů krytu. Elektrický blok posuňte o několik centimetrů dozadu, dokud se nenachází na straně lišty s pojistkami. Uvolněte kryty a v případě potřeby vyměňte pojistky. Údaje o pojistkách: FU1: Primární pojistka transformátoru 6,3 x 32mm 0,5A 500V FU2: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,5A FU3: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,05A 12

15 9. VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Volitelné polohovací zařízení je připojeno k základní desce CI2701. Polohovací zařízení umožňuje, aby pohon dosáhl polohy úměrně odpovídající povelovému vstupnímu signálu. Konfigurační panel polohovacího zařízení firmy L.BERNARD povoluje: vydávat povely k místnímu polohování přizpůsobit pohon typu vstupního signálu konfigurovat reakci pohonu v případě ztráty vstupního signálu 9.1 Konfigurace vstupního signálu Standardní vstupní signál činí 4-20mA Provoz se signálem 0 20mA Spínač 4 Spínač 8 Pro provoz se signálem 0-20mA přepněte spínače 4 a 8 do polohy B. Výstupní signál (údaj o poloze) je také 0-20mA Provoz se signálem 0 10V Spínač 4 Spínač 8 Spínač 9 Spínač 10 Pro provoz se signálem 0-10V přepněte spínače 4, 8, 9 a 10 do polohy B. Výstupní signál je 0-20mA. 9.2 Konfigurace směru provozu Standardní provoz činí 4mA při zavřené armatuře a 20mA při otevřené armatuře. Spínač 3 Připojení potenciometru Spínač 3 přepněte do polohy B a změňte připojení potenciometru pohonu z polohy POT STD na polohu POT REV. Tím dostanete 4mA pro otevřenou armaturu a 20mA pro zavřenou armaturu. Typ vstupního signálu Činnost armatury Konfigurace Zavření zleva doprava Standardní Konfigurace směru provozu Otevřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V Zavření zprava Zavření doleva doprava Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Reverzní potenciometr Karta GAMK: spínač 3 do polohy B Reverzní potenciometr Zavřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V zleva Zavření zprava doleva Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Karta GAMK: spínač 3 do polohy B 13

16 9.3 Konfigurace funkce aretace U vstupního signálu 4-20mA je možné konfigurovat polohu odolnosti proti výpadku v případě ztráty vstupního signálu. V běžném provozu je tato funkce aktivní a pohon zůstává v požadované poloze i v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 5 Spínač 6 Spínač 8 Spínač 5 přepněte do polohy B, aby pohon otvíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 6 přepněte do polohy B, aby pohon zavíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 8 přepněte do polohy B a dezaktivujte aretovací funkci. POZOR: V případě, kdy vstupní signál činí 0-20mA nebo 0-10V, nelze použít aretovací funkci a musí se dezaktivovat. Spínač 8 přepněte do polohy B. 9.4 Nastavení pásma necitlivosti Toto nastavení je tovární, ale lze je naladit potenciometrem DEAD BAND. Pásmo necitlivosti se sníží otočením proti směru hodinových ručiček. POZOR: Nadměrné snížení pásma necitlivosti vyvolá na pohonu parazitní nízkofrekvenční kmitání. 9.5 Lokální provoz Vstupní signál 4-20mA lze simulovat tak, aby se lokálně prověřila činnost pohonu. Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. AUT: Provoz externím signálem 0%: Vnitřní signál 0% (běžně 4mA) MAN: Vnitřní signál nastavitelný od 0 do 100% 100%: Vnitřní signál 100% (běžně 20mA) Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, MAN nebo 100%. Otočte potenciometrem MAN a simulujte vstupní signál 4-20mA. 9.6 Nastavení 0% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, aby pohon obdržel povel k uzavření (4mA). Případ 1: Pohon začíná zavírat a zastaví se před sepnutým koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, abyste se dostali na koncový spínač. LED kontrolka svítí. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud červená kontrolka nezhasne. 14

17 Případ 2: Pohon začíná zavírat, zastaví se na sepnutém koncovém spínači, ale červená kontrolka dále signalizuje uzavírání. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, dokud kontrolka nezhasne. 9.7 Nastavení 100% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 100%, aby pohon obdržel povel k otevření (20mA). Případ 1: Pohon začíná otvírat a zastaví se před rozpojeným koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) vpravo, abyste dostali pohon na koncový spínač. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud zelená kontrolka nezhasne. Případ 2: Pohon začíná otvírat, zastaví se na rozpojeném koncovém spínači, ale zelená kontrolka dále signalizuje otvírání. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) proti směru hodinových ručiček, dokud zelená kontrolka nezhasne. 9.8 Dělený rozsah Kartu polohovacího zařízení je možno konfigurovat na dělený rozsah. Dělený rozsah představuje vstupní signály 4-12mA a 12-20mA. Signál koncového uživatele je běžně:4-20ma. První pohon je nastavený na přijímání signálu od 4 do 12mA a druhý pohon na signál od 12 do 20mA. Každý pohon přijímá signál 4-20mA. První otevírá zcela od 0 do 50% signálu a druhý od 50 do 100% signálu. Spínač 1 Spínač 2 Spínač 1 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 12-20mA. Spínač 2 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 4-12mA. 9.9 Provoz s vysílačem 4-20mA V běžném provozu se potenciometr pohonu používá pro zjištění polohy armatury. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B pro provoz s vysílačem 4-20mA místo potenciometru pohonu. Deska CI2701 může napájet jak vysílač TAM, tak i FSG. 15

18 9.10 Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL S polohovacím zařízením lze dálkově ovládat pomocí signálu 4-20mA nebo povely pro otevření/zavření a zastavení. Vstup AUTO/ON-OFF CONTROL na svorkovnici uživatele umožňuje přepínat vzájemně režimy ovládání. Viz kapitola 5 dálkové ovládání ke konfiguraci povelů k otevření a zavření. Poznámka: Prvky dálkového ovládání AUTO/ON-OFF CONTROL a LOCAL CONTROL INHIBITION používají stejný vstup na svorkovnici uživatele. Zavedení polohovacího zařízení automaticky přiděluje tento vstup funkci AUTO/ON-OFF CONTROL. Funkci LOCAL CONTROL INHIBITION nelze používat s polohovacím zařízením. 10. VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA Časová ovládací deska umožňuje snížit provozní rychlost pohonu, aby například ochránila potrubí před účinky bušení. Tato doplňková deska se připojuje k hlavní desce. Dva potenciometry umožňují nastavit provozní dobu a dobu zastavení při přerušovaném provozu. (Tato nastavení v režimu otvírání a zavírání jsou samostatná). Při zahájení přerušovaného provozu z přednastavené polohy lze použít pomocný koncový spínač. 11. VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE Jinou volbou místní signalizace je sledování stavu pohonu okénkem na úrovni ovládacích prvků pro přímé řízení. Armatura otevřená Armatura zavřená Napájení pohonu zapnuto 16

19 12. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL + V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce Nouzový řídící povel je aktivní a omezuje všechny ostatní povely. Spálená pojistka Konfigurace napájení Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový povel. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

20 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na přímé ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v přímém režimu, ne v režimu dálkového ovládání. Ovládání kontaktem: svorky 32 a 33 jsou bez napětí Ovládání napětím: neodpovídající vstupní napětí Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Prověřte, zda je přemostění na uživatelově svorkovém pásku mezi svorkami 31 a 32. Zkontrolujte pojistku FU3 na desce integral +. Zkontrolujte připojení v režimu řízení napětí: Napětí 10 až 55V: svorkový pásek 31 Napětí 55 až 250V: svorkový pásek 30 Pohon pracuje v režimu dálkového ovládání, ne přímého řízení. Pohon se neotáčí správným směrem. Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Nesprávná konfigurace Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Zkontrolujte konfiguraci směru otáčení. Spínač 7 na desce integral + : Poloha A: zavírání zleva doprava Poloha B: zavírání zprava doleva Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače zavírání. Pohon je konfigurovaný na zavírání otočným spínačem Koncový spínač zavírání je nesprávně vyladěný. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru) Zkontrolujte konfiguraci zavírání (spínač 1 na desce integral +). Vylaďte koncový spínač zavírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače otvírání. Koncový spínač otvírání je nesprávně nastavený. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Vylaďte koncový spínač otvírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. 18

21 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Signálky nefungují Pohon je vypnutý. Signálky jsou aktivní pouze u zapnutého pohonu. Nefungují signálky otočného omezovače. Nesprávná konfigurace Zkontrolujte, zda příslušné signální relé bylo konfigurováno pro otočný omezovač. Můstek na desce Integral + je nastavený na: OSO pro otočný omezovač otevření OSZ pro otočný omezovač zavření Otočný omezovač byl spuštěný ručně. Elektronický systém pouze ukládá údaje omezovače, pokud je ovládání v činnosti. Dále ukládá pouze údaje pro otočný omezovač odpovídající směru otáčení Otočný omezovač se nevrací do výchozího stavu, i když není delší dobu aktivní. Ukládání údajů otočného omezovače Údaje otočného omezovače jsou ukládány elektronicky. K vymazání obsahu paměti je třeba odeslat opačný povel. 19

22 13. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Nouzový řídící povel je Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový aktivní a omezuje všechny povel. ostatní povely. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Spálená pojistka Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Konfigurace napájení Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

23 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v režimu přímého/dálkového ovládání otvírání/zavírání bez režimu polohovacího zařízení Aktivní režim auto/on-off omezuje činnost polohovacího zařízení Konektor připojující desku polohovacího zařízení k desce integral + je odpojený. Zesilovací potenciometr pohonu je nesprávně nastavený Nesprávný vstupní signál Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání k použití polohovacího zařízení (dokonce tehdy, je-li polohovací zařízení nastaveno na ruční provoz). Zkontrolujte, zda pohon nedostává řídící povel auto/on-off. Odpojte dálkové ovládání (svorka 37) jak vyžaduje potvrzení. Prověřte spojení desky polohovacího zařízení s deskou Integral. Otočte potenciometrem pohonu o čtvrt otáčky a opakujte nastavení v souladu s pokyny pro uvedení do provozu. Zkontrolujte konfiguraci vstupního signálu na desce polohovacího zařízení: Signál 4-20mA: Spínač 4 do polohy A Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-20mA: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-10V: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy B Spínač 10 do polohy B Pohon pracuje s Spínač auto/on-off není nastavený na auto Zkontrolujte nastavení spínače auto-0%- 100% na desce polohovacího zařízení polohovacím zařízením v režimu přímého řízení, ne dálkového řízení. Vadný signál Polarita signálu Zkontrolujte referenční signál pomocí miliampérmetru zapojeného do série (svorka 70). Zkontrolujte, zda se na svorce 70 nachází pól + signálu. 21

POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+

POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+ POKYNY K MONTÁŽI A OVLÁDÁNÍ MINIGRAL+ a pozicioner MINIGAM+ Navod_Bernard-MiniG_260407_CZ.DOC 1. Popis uspřádání rozvodné desky Spínače konfigurace Relé alarmu (volitelné) Reversní potenciometr Standardní

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

POKYNY K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ELEKTRICKÉHO POHONU BERNARD ST

POKYNY K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ELEKTRICKÉHO POHONU BERNARD ST POKYNY K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ELEKTRICKÉHO POHONU BERNARD ST Navod_Bernard-ST_140104_CZ.DOC POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU ÚVOD Elektrické víceotáčkové pohony řady ST jsou výsledkem mnohaleté zkušenosti v oblasti

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Investujte do jistoty. Průvodce specifikací. elektrických pohonů

Investujte do jistoty. Průvodce specifikací. elektrických pohonů Investujte do jistoty Průvodce specifikací elektrických pohonů DRUH POHYBU ČTVRTOTÁČKOVÉ ARMATURY MNOHOOTÁČKOVÉ A LINEÁRNÍ ARMATURY KLAPKY KULOVÉ KOHOUTY VĚTRACÍ ŽALUZIE NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA SEDDLOVÉ VENTILY

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

CLAS 10.1. Řídící jednotka. Technický manuál. Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic

CLAS 10.1. Řídící jednotka. Technický manuál. Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Řídící jednotka CLAS 10.1 Technický manuál Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Tel: +420 326 993 632-3 Fax: +420 326 994 892 http://www.clemsa.cz info@clemsa.cz 1 SPECIFIKACE

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

inteo Thermis Uno 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis Uno Teplotní automatika

inteo Thermis Uno 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis Uno Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis Uno NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis Uno Thermis Uno je řídicí

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2

Návod na používání dveřního otvírače ISO 2 AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ A VRATOVÉ SYSTÉMY automatické dveře PORTALP průmyslová a garážová vrata vyrovnávací můstky a těsnící límce vrat rychloběžná vrata a protiprůvanové závěsy tepelné vzduchové clony čistící

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1

MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 MANUÁL SEMATIC Sematic SRS DC-PWM Drive Dveřní operátor popis a nastavení V1.1 4 Řídicí vstupy dveřního operátoru 4.1 Popis svorek VSTUPNÍ SIGNÁLY DVEŘNÍHO OPERÁTORU SRS Signál Svorky konektoru Typ kontaktu

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN1 4.7.1 NAPÁJECÍ MODUL Popis Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje. Umožňuje

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2011-06 OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 3 2 Důležité pokyny pro instalaci a používání pohonu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT HIS 71 TL 400 TL 600 TOM TAR 1D MDS 10T HIS 71, TL 400, TL 600, TOM, TAR 1D, MDS 10T je stavebnicově řešená monitorovací soustava určená pro monitorování izolačního stavu zdravotnických izolovaných IT-sítí

Více

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL ÚVOD ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA WIL Řídící elektronika se používá pro ovládání silničních závor modelu WIL 4 a WIL 6 se stejnosměrnými motory 24 V ss. Pohon je vybaven koncovým spínačem a systémem řízení rychlosti,

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje Ruční ovladač MPG 1 Specifikace: Ruční ovladač MPG s přepínačem os, velikostí kroku a MPG STOP tlačítkem. MPG STOP tlačítko pro vypnutí vřetene a všech výstupů. Připojuje

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

1. Porty na desce plošných spojů

1. Porty na desce plošných spojů 1. Porty na desce plošných spojů Porty na desce plošných spojů Č. Obsah Napětí portu 1 CN41 Napájecí port hlavního ventilu panelu 220 V 2 CN21 Port výstupního zatížení, ohřívač klikové skříně HEAT 1 a

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert

Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert Motorový přístroj řízení dveří Typ TMS pro skládací dveře Kiekert strana 1 z 9 1. Oblasti použití Přístroj je možné použít u všech uzavíracích dveří kabin, které jsou poháněny trojfázovým motorem odolným

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Platí od září 2011 verze 02 1.

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení.

K přijímači AXROLL mohou být připojena různá bezpečnostní zařízení, např. kontaktní lišta, infrazávora, maják, osvětlení. Přijímač pro rolovací vrata NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídící jednotky AXROLL, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Přijímač AXROLL umožňuje ovládání rolovacích

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony

Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony Star 224 - řídící jednotka pro 24 V pohony Star 224 = Řídicí jednotka pro 1 nebo 2 motory s napájecím stejnosměrným napětím 24 V CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS VÝROBKU 1A - ZÁKLADNÍ POPIS Signalizační diody

Více

Nastavení MIDI kanálu Připojení k zesilovači se vstupy pro externí přepínání (EXTERNAL SWITCHING)

Nastavení MIDI kanálu Připojení k zesilovači se vstupy pro externí přepínání (EXTERNAL SWITCHING) 1 Vážení zákazníci Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. MIDI AMP CONTROLLER MAC-4.4 je přístroj, který umožňuje ovládat zesilovače vybavené vstupem pro externí přepínání nebo nožní přepínač (tj. umožňuje

Více

Otevírač posuvných vrat FORESEE

Otevírač posuvných vrat FORESEE Otevírač posuvných vrat FORESEE Návod o montáži a obsluze Přečtětě si prosím pozorně tento manuál před instalací a používáním. Nejsme zodpovědni za škody zůsobené nesprávným použitím tohoto zažízení. 1

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata

Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata NS Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata Instalační a uživatelská příručka 2013-05 2 Přijímač dálkového ovládání pro rolovací vrata Instalační a uživatelská příručka Abyste mohli optimálně využít

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Danfoss Link Hydronic Controller

Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss Heating solutions Obsah. Stručný průvodce instalací................................................. 4. Úvod.....................................................................

Více