Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+"

Transkript

1 Pokyny pro uvedení do provozu ovládacího systému INTEGRAL+ a polohovacího zařízení POSIGAM+ nebo MODUGAM+ NR 1088A QXD rev. D Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

2 OBSAH VLASTNOSTI ÚVOD KONFIGURACE NAPÁJENÍ Napájení pohonu Výstupní napájení PROVOZ POHONU Směr otáčení Závěrný typ Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy Rotační reverzní prodleva DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) Řízení napětím Řízení jednotlivým suchým kontaktem Priorita na otevření nebo zavření Havarijní ochrana (ESD) Blokování přímého řízení PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Samonosné přímé řízení Místní vypnutí Celkové vypnutí Zámek voliče přímého/dálkového ovládání SIGNÁLKY Blikající signálky Signální relé Signální relé Signální relé Signální relé Kontrolní relé pro snímání poruch OCHRANA POJISTEK VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Konfigurace vstupního signálu Provoz se signálem 0 20mA Provoz se signálem 0 10V Konfigurace směru provozu Konfigurace funkce aretace Nastavení pásma necitlivosti Lokální provoz Nastavení 0% Nastavení 100% Dělený rozsah Provoz s vysílačem 4-20mA Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM Navod_Bernard-Integral_140104_CZ.DOC

3

4 1. ÚVOD Konfigurační panel karty INTEGRAL+ umožňuje úpravu pohonu pro každou dílčí aplikaci. Informace určená k přenosu a konfigurace činnosti pohonu se nastavují spínači a můstky na panelu. Pohon je možno na vyžádání dodat se standardní nebo volitelnou konfigurací. Konfiguraci lze měnit po instalaci. 2. KONFIGURACE Konfigurace se provádí jednoduchým přemístěním spínačů a můstků. Obrázek 2 Obrázek 3 Konfigurace spínačů Konfigurace můstků U standardní konfigurace se všechny spínače a můstky nacházejí nejčastěji v poloze A. 3. NAPÁJENÍ 3.1 Napájení pohonu Pohon lze napájet třífázově, jednofázově nebo střídavým proudem. Nosník F můstku 100 (umístěný na spodní desce) Elektronická deska zahrnuje zařízení pro automatickou opravu fáze a detekci chybějícího fázového zařízení. U třífázového napájení, bez ohledu na jeho připojení, se hnací mechanismus vždy otáčí napravo. Pokud u třífázového napájení dochází ke ztrátě jedné fáze, pohon se automaticky zastaví a kontrolní relé spadne. U jednofázového nebo stejnosměrného napájení je třeba omezit automatickou opravu fáze a detekci chybějící fáze přesunutím můstku 100 do polohy M. Jednotlivá fáze nebo napájení stejnosměrným proudem 3.2 Výstupní napájení Pro dálkově polohovaný snímač proudu a suché kontakty prvků dálkového ovládání je k dispozici jedna napájecí jednotka 23V 1,2 VA DC (prostřednictvím karty CI2701). Tato napájecí jednotka je oddělená od ostatních elektrických obvodů. 2

5 4. PROVOZ POHONU 4.1 Směr otáčení Hnací mechanismus se při běžném provozu otáčí po směru hodinových ručiček. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B u ventilů, které se uzavírají proti směru hodinových ručiček. Tento spínač obrací: směr otáčení motoru koncové spínače otočné spínače Uzavření proti směru hod. ručiček 4.2 Závěrný typ V běžném provozu se pohon vypíná koncovým spínačem Spínač 1 Spínač 1 přepněte do polohy B k uzavření otočným spínačem (pouze u pohonu vybaveného otočnými koncovými spínači). V případě uzavřené armatury musí být aktivní i připojený koncový spínač. Uzavření otočným spínačem Koncový spínač se používá k indikaci zavřené armatury a rovněž umožňuje odhalit zastavení otočným spínačem v polovině zdvihu jako poruchu a běžné zastavení otočným spínačem v uzavřené poloze. 4.3 Přemostění otevřeného otočného spínače při otvírání z uzavřené polohy V běžném provozu je otevřený otočný spínač aktivní po celou dobu zdvihu pohonu. Spínač 6 Spínač 6 přepněte do polohy B k přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem při otvírání z uzavřené polohy. Přemostění otevřeného otočného spínače uzavřeným koncovým spínačem Tohoto přemostění se využívá v případě, že pohon včetně mechanicky regulovaných koncových spínačů (typ SR) je nastavený pro vypnutí otočným spínačem. To zabrání přepnutí otevřeného otočného spínače, když... 3

6 4.4 Rotační reverzní prodleva V běžném provozu reverzní prodleva činí 50 ms. Můstek na nosném prvku 25 je v poloze 50 ms. Můstkový nosník 25 Můstek na nosném prvku 25 přemístěte do polohy 200 ms, čímž obdržíte reverzní prodlevu 200 ms. Uzavření otočným spínačem Reverzní prodleva se nastavuje továrně. Umožňuje tak využívat větší jednofázové motory. 5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Pohon vybavený elektronickou deskou CI2701 lze dálkově ovládat z externího nebo vnitřního zdroje napětí. Vstupy na desce jsou kompletně izolovány optickými izolátory. Impulsní povely (s vlastní stabilizací kmitočtu) vyžadují 4 vodiče připojené k svorkovnici uživatele: společný, stop, otevřený a zavřený. Pokud nepoužijete tlačítko STOP, nepřipojujte odpovídající vodič a k činnosti pohonu je nutno zachovat otevřený (nebo zavřený) kontakt. 5.1 Ovládání suchých kontaktů (bez čistícího proudu) V případě řízení přes suché kontakty je třeba nasadit můstek na uživatelovy svorky Řízení napětím Dálkové ovládání se provádí buď střídavým nebo stejnosměrným napětím. 4

7 U nižších napětí od 10 do 55V použijte společnou svorku 31. U vyšších napětí od 55 do 250V použijte společnou svorku 30. POZOR: Nikdy nepřipojujte napětí vyšší jak 55V na společnou svorku Řízení jednotlivým suchým kontaktem Pohon je možno řídit jednotlivým externím suchým kontaktem. Zavřený kontakt: otevření ventilu Otevřený kontakt: zavření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro otevření (viz 5.4) Připouští se i opačný způsob řízení Zavřený kontakt: zavření ventilu Otevřený kontakt: otevření ventilu Pohon je třeba konfigurovat s prioritou pro zavření (viz 5.4) 5.4 Priorita na otevření nebo zavření V běžném provozu se nedává priorita na otevření nebo zavření. Tyto priority se používají ke: změně směru během chodu s vynecháním povelu k zastavení. V tomto případě jsou nezbytné priority k otevření a zavření. Upřednostní se jedna poloha: jestliže pohon přijímá jak povel k otevření, tak i zavření a jsou nezbytné priority k otevření a zavření řízení jednotlivým suchým kontaktem Spínač 9 Spínač 10 Přepněte spínač 9 do polohy B pro prioritu k zavření. Přepněte spínač10 do polohy B pro prioritu k otevření. Priorita k zavření Priorita k otevření 5

8 Změna směru chodu s vynecháním povelu k zastavení Povel pro udělení přednosti zastaví probíhající činnost a je bezprostředně aktivní. 5.5 Havarijní ochrana (ESD) ESD (Havarijní odstavení) je dálkově řízená havarijní ochrana s prioritou před všemi ostatními ovládacími prvky. Podle provozu ventilu může být ESD povelem k otevření nebo zavření. Pro zvýšení možného použití pohonu v náročných podmínkách může havarijní ochrana rovněž převážit na tepelným čidlem motoru. Poznámka: ESD není k dispozici, pokud je volič místního/dálkového ovládání v poloze VYP. V běžném provozu se havarijní ochrana vytváří uzavřením kontaktu. Můstek na nosném prvku 27 je v poloze. Můstkový nosník 27 Můstek na nosném prvku 27 přemístěte do polohy havarijní ochranu., čímž otevřením kontaktu zapnete POZOR: U této konfigurace bez připojení vstupu ESD přijímá pohon provozní povel jen, pokud je zapnutý. Proto se doporučuje doplnit na svorkovnici můstek [místo ESD] před zapnutím. V běžném provozu je havarijní ochrana povelem k zavření. Můstek na nosném prvku 28 je v poloze ZAVŘENO. Můstkový nosník 28 Můstek na nosném prvku 28 přemístěte do polohy OTEVŘENO pro povel k otevření. V běžném provozu havarijní ochrana nemá přednost před tepelným čidlem motoru. Spínač 8 Spínač 8 přepněte do polohy B k přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. Konfigurace havarijní ochrany: Můstek na nosném prvku 27 a 28. Přemostění tepelného čidla motoru při aktivaci funkce ESD. 6

9 5.6 Blokování přímého řízení Blokování přímého řízení se děje povelem z dálkového ovládání.tento povel zablokuje povely k otevření a zavření odeslané z přímého řízení a upřednostňuje povely dálkového ovládání dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro přímé ovládání. U standardní konfigurace je možné vypínat pohon místně nebo celkově. Omezení místního a celkového vypnutí viz 6.3 (spínač 4 v poloze B). Poznámka: Povel k blokaci přímého ovládání u alternativního polohovacího zařízení není dostupný. Nahrazuje se (automaticky) funkcí AUTO/ON-OFF CONTROL. 6. PŘÍMÉ ŘÍZENÍ Podobně jako dálkové ovládání lze použít i přímé řízení. Volič umožňuje výběr mezi dálkovým a přímým ovládáním. Tlačítko ZAP/VYP pro přímé řízení umožňuje provozovat pohon příslušným směrem. Místní vypnutí se provádí letmým otáčením voliče přímého/dálkového ovládání. 6.1 Samonosné přímé řízení Obvykle jsou ovládací prvky přímého řízení samonosné. (To znamená, že jeden impuls stačí odeslat povel k otevření nebo zavření). Spínač 5 Spínač 5 přepněte do polohy B, čímž dojde ke zrušení samonosné funkce. (Během provozu je třeba ošetřovat povely k otevření a zavření). 6.2 Místní vypnutí V běžném provozu je možné vypnout pohon přímo, dokonce i v případě, kdy je volič přímého/dálkového ovládání v poloze pro dálkové ovládání. Pojistný kolík K blokaci místního vypnutí s voličem v poloze pro dálkové ovládání vybavte volič přímého/dálkového ovládání pojistným kolíkem. Poznámka: Tato blokace je účinná pouze tehdy, když je volič uzamčen v poloze pro dálkové ovládání. 7

10 6.3 Celkové vypnutí V běžném provozu je možné provést celkové vypnutí pohonu. Přepněte volič přímého/dálkového ovládání do polohy OFF (VYP). Tím se vyřadí z činnosti elektrické ovládací prvky přímého a dálkového ovládání. Pokud se použije povel z dálkového ovládání Omezení přímého řízení, zůstává priorita funkce celkového vypnutí. Spínač 4 Spínač 4 přepněte do polohy B k omezení místního vypnutí a polohy VYP při blokaci přímého ovládání. Místní vypnutí není možné v případě omezení přímého ovládání 6.4 Zámek voliče přímého/dálkového ovládání Volič přímého/dálkového ovládání lze uzamknout v poloze VYP, přímého i dálkového ovládání. 7. SIGNÁLKY Údaj z dálkového ovládání se získává přes 4 relé: Čtyři relé jednotlivý kontakt pro provozní údaje. Kontakty jsou buď otevřené nebo zavřené. Poznámka: U otevřeného kontaktu jsou vždy beznapěťová relé. Jedno kontrolní relé pro snímání poruch Poznámka: Snímací relé je normálně pod napětím a klesá v případě poruchy. Informace o relé: (Šedé: standardní konfigurace) Číslo relé Přenášená informace Umístění můstku Svorka odběratele Relé 1 Koncový spínač vypnutý 14 KSV Otočný spínač vypnutý 14 OSV Relé 2 Koncový spínač zapnutý 15 KSZ Otočný spínač zapnutý 15 OSZ Koncový spínač vypnutý 16 KSV Otočný spínač vypnutý 16 OSV Volič na přímém ovládání 17 PŘÍMÉ Relé 3 Volič na dálkovém ovládání 17 DÁLKOVÉ Elektrický provoz pohonu 18 CHOD Elektrické vypnutí pohonu 18 VYPNUTÍ Koncový spínač zapnutý 19 KSZ Otočný spínač zapnutý 19 OSZ Pohon přijímá povel z ESD 20 ESD Relé 4 Elektrické spuštění pohonu 20 SPUŠTĚNÍ Volič na přímém ovládání 21 PŘÍMÉ Volič na dálkovém ovládání 21 DÁLKOVÉ 8

11 7.1 Blikající signálky V běžném provozu informace Elektrický provoz pohonu Elektrické vypnutí pohonu Elektrické spuštění provozu neblikají. Spínač 11 Spínač 11 přepněte do polohy B, čímž obdržíte 3 blikající informace Údaje Chod pohonu Vypnutí pohonu Spuštění pohonu blikají. 7.2 Signální relé 1 V běžném provozu signální relé 1 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 14 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 14 Přemístěte můstek na nosníku 14 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 1 udává vypnutí otočného spínače. Relé 1 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 22 je v poloze. Můstkový nosník 22 Přemístěte můstek na nosníku 22 do polohy, kde relé 1 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 1: můstkový nosník 14 a Signální relé 2 V běžném provozu signální relé 2 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 15 je v poloze KSZ (Koncový spínač zapnutý). Můstkový nosník 15 Přemístěte můstek na nosníku 15 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 2 udává zapnutí otočného spínače. Relé 2 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 23 je v poloze. Můstkový nosník 23 Přemístěte můstek na nosníku 23 do polohy,, kde relé 2 má uzavřený kontakt. 9

12 Konfigurační relé 2: můstkový nosník 15 a Signální relé 3 V běžném provozu signální relé 3 udává vypnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 16 je v poloze KSV (Vypnutý koncový spínač). Můstkový nosník 16 Můstkový nosník 17 Můstkový nosník 18 Přemístěte můstek na nosníku 16 do polohy OSV (Otočný spínač vypnutý), kde relé 3 udává vypnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 17 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 3 udává polohu voliče na přímém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy VYPNUTÍ, kde relé 3 udává provoz pohonu ve směru otevírání. Přemístěte můstek na nosníku 18 do polohy CHOD, kde relé 3 udává provoz pohonu. Relé 3 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 3: můstkový nosník 16, 17, 18 a 24 1 univerzální relé pro nosníky 16, 17 a Signální relé 4 V běžném provozu signální relé 4 udává zapnutý koncový spínač. Můstek na nosníku 19 je v poloze KSZ (Zapnutý koncový spínač). Můstkový nosník 19 Můstkový nosník 20 Můstkový nosník 21 Přemístěte můstek na nosníku 19 do polohy OSZ (Otočný spínač zapnutý), kde relé 4 udává zapnutí otočného spínače. Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ZAPNUTÍ, kde relé 4 udává provoz pohonu ve směru zavírání. 10

13 Přemístěte můstek na nosníku 20 do polohy ESD (Havarijní odstavení), kde relé 4 udává, že pohon dostává povel z havarijní ochrany. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy DÁLKOVÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na dálkovém ovládání. Přemístěte můstek na nosníku 21 do polohy PŘÍMÉ, kde relé 4 udává polohu voliče na přímém ovládání. Relé 4 má obvykle otevřený kontakt. Můstek na nosníku 24 je v poloze. Můstkový nosník 24 Přemístěte můstek na nosníku 24 do polohy,, kde relé 3 má uzavřený kontakt. Konfigurační relé 4: můstkový nosník 19, 20, 21 a 26 1 univerzální relé pro nosníky 19, 20 a Kontrolní relé pro snímání poruch Kontrolní relé pro snímání poruch signalizuje nepoužitelnost pohonu nebo jeho abnormální činnost. Kontrolní relé pro snímání poruch je činné při běžném provozu a vypíná se v případě poruchy. Relé se vypíná v následujících případech: pokles hlavního napájení, řídícího napětí, pojistka ztráta 1 fáze ( v případě trojfázového napájení) spuštění tepelné ochrany motoru ztráta vstupního signálu 4-20mA (s volitelným polohovacím zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání je v poloze přímé nebo vypnutý * U verzí bez polohovacího zařízení je spínač 2 neúčinný. ** V případě omezení přímého řízení se volič v poloze pro přímé řízení neudává jako porucha, protože pohon je stále použitelný prostřednictvím povelů z dálkového ovládání. Uživatel může upravovat podmínky, za nichž se relé vypíná. Spínač 2 Spínač 2 přepněte do polohy B, kde ztráta vstupní signálu 4-20mA se neudává jako porucha (Pouze s polohovacím zařízením). Spínač 3 Spínač 3 přepněte do polohy B, kde volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Spínač 12 Spínač 12 přepněte do polohy B, kde zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Spínač 13 Spínač 13přepněte do polohy B, kde vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. 11

14 Ztráta vstupního signálu 4-20mA se neudává jako porucha (pouze s pol. zařízením) Volič přímého/dálkového ovládání v přímém řízení nebo vypnutý se neudává jako porucha. Zapnutí vypnutého otočného spínače se udává jako porucha. Vypnutí zapnutého otočného spínače se udává jako porucha. Poznámka: Kontrolní systém je schopen zjistit, zda je armatura uzavřená otočným spínačem a v tomto případě nesignalizuje poruchu. 8. OCHRANA POJISTEK Dosažitelnost: Vypněte přívod proudu pohonu. Sejměte kryt svorkovnice. Odšroubujte 4 šrouby, umístěné blízko šroubů krytu. Elektrický blok posuňte o několik centimetrů dozadu, dokud se nenachází na straně lišty s pojistkami. Uvolněte kryty a v případě potřeby vyměňte pojistky. Údaje o pojistkách: FU1: Primární pojistka transformátoru 6,3 x 32mm 0,5A 500V FU2: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,5A FU3: Sekundární pojistka transformátoru 5 x 20mm 0,05A 12

15 9. VOLITELNÉ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ Volitelné polohovací zařízení je připojeno k základní desce CI2701. Polohovací zařízení umožňuje, aby pohon dosáhl polohy úměrně odpovídající povelovému vstupnímu signálu. Konfigurační panel polohovacího zařízení firmy L.BERNARD povoluje: vydávat povely k místnímu polohování přizpůsobit pohon typu vstupního signálu konfigurovat reakci pohonu v případě ztráty vstupního signálu 9.1 Konfigurace vstupního signálu Standardní vstupní signál činí 4-20mA Provoz se signálem 0 20mA Spínač 4 Spínač 8 Pro provoz se signálem 0-20mA přepněte spínače 4 a 8 do polohy B. Výstupní signál (údaj o poloze) je také 0-20mA Provoz se signálem 0 10V Spínač 4 Spínač 8 Spínač 9 Spínač 10 Pro provoz se signálem 0-10V přepněte spínače 4, 8, 9 a 10 do polohy B. Výstupní signál je 0-20mA. 9.2 Konfigurace směru provozu Standardní provoz činí 4mA při zavřené armatuře a 20mA při otevřené armatuře. Spínač 3 Připojení potenciometru Spínač 3 přepněte do polohy B a změňte připojení potenciometru pohonu z polohy POT STD na polohu POT REV. Tím dostanete 4mA pro otevřenou armaturu a 20mA pro zavřenou armaturu. Typ vstupního signálu Činnost armatury Konfigurace Zavření zleva doprava Standardní Konfigurace směru provozu Otevřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V Zavření zprava Zavření doleva doprava Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Reverzní potenciometr Karta GAMK: spínač 3 do polohy B Reverzní potenciometr Zavřít 4mA 20mA 0mA 20mA 0v 10V zleva Zavření zprava doleva Karta CI2701: spínač 7 do polohy B Karta GAMK: spínač 3 do polohy B 13

16 9.3 Konfigurace funkce aretace U vstupního signálu 4-20mA je možné konfigurovat polohu odolnosti proti výpadku v případě ztráty vstupního signálu. V běžném provozu je tato funkce aktivní a pohon zůstává v požadované poloze i v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 5 Spínač 6 Spínač 8 Spínač 5 přepněte do polohy B, aby pohon otvíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 6 přepněte do polohy B, aby pohon zavíral v případě ztráty vstupního signálu. Spínač 8 přepněte do polohy B a dezaktivujte aretovací funkci. POZOR: V případě, kdy vstupní signál činí 0-20mA nebo 0-10V, nelze použít aretovací funkci a musí se dezaktivovat. Spínač 8 přepněte do polohy B. 9.4 Nastavení pásma necitlivosti Toto nastavení je tovární, ale lze je naladit potenciometrem DEAD BAND. Pásmo necitlivosti se sníží otočením proti směru hodinových ručiček. POZOR: Nadměrné snížení pásma necitlivosti vyvolá na pohonu parazitní nízkofrekvenční kmitání. 9.5 Lokální provoz Vstupní signál 4-20mA lze simulovat tak, aby se lokálně prověřila činnost pohonu. Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. AUT: Provoz externím signálem 0%: Vnitřní signál 0% (běžně 4mA) MAN: Vnitřní signál nastavitelný od 0 do 100% 100%: Vnitřní signál 100% (běžně 20mA) Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, MAN nebo 100%. Otočte potenciometrem MAN a simulujte vstupní signál 4-20mA. 9.6 Nastavení 0% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 0%, aby pohon obdržel povel k uzavření (4mA). Případ 1: Pohon začíná zavírat a zastaví se před sepnutým koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, abyste se dostali na koncový spínač. LED kontrolka svítí. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud červená kontrolka nezhasne. 14

17 Případ 2: Pohon začíná zavírat, zastaví se na sepnutém koncovém spínači, ale červená kontrolka dále signalizuje uzavírání. Otáčejte postupně potenciometrem pohonu, dokud kontrolka nezhasne. 9.7 Nastavení 100% Volič přímého/ dálkového ovládání a vypnutí musí být nastavený v poloze pro dálkové ovládání. Přepněte spínač přímého řízení do polohy 100%, aby pohon obdržel povel k otevření (20mA). Případ 1: Pohon začíná otvírat a zastaví se před rozpojeným koncovým spínačem. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) vpravo, abyste dostali pohon na koncový spínač. Otáčejte pomalu potenciometrem opačným směrem, dokud zelená kontrolka nezhasne. Případ 2: Pohon začíná otvírat, zastaví se na rozpojeném koncovém spínači, ale zelená kontrolka dále signalizuje otvírání. Otáčejte postupně potenciometrem ADJ 100% (nastavení 100%) proti směru hodinových ručiček, dokud zelená kontrolka nezhasne. 9.8 Dělený rozsah Kartu polohovacího zařízení je možno konfigurovat na dělený rozsah. Dělený rozsah představuje vstupní signály 4-12mA a 12-20mA. Signál koncového uživatele je běžně:4-20ma. První pohon je nastavený na přijímání signálu od 4 do 12mA a druhý pohon na signál od 12 do 20mA. Každý pohon přijímá signál 4-20mA. První otevírá zcela od 0 do 50% signálu a druhý od 50 do 100% signálu. Spínač 1 Spínač 2 Spínač 1 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 12-20mA. Spínač 2 přepněte do polohy B, aby pohon přijímal vstupní signál 4-12mA. 9.9 Provoz s vysílačem 4-20mA V běžném provozu se potenciometr pohonu používá pro zjištění polohy armatury. Spínač 7 Spínač 7 přepněte do polohy B pro provoz s vysílačem 4-20mA místo potenciometru pohonu. Deska CI2701 může napájet jak vysílač TAM, tak i FSG. 15

18 9.10 Dálkové ovládání AUTO/ON_OFF CONTROL S polohovacím zařízením lze dálkově ovládat pomocí signálu 4-20mA nebo povely pro otevření/zavření a zastavení. Vstup AUTO/ON-OFF CONTROL na svorkovnici uživatele umožňuje přepínat vzájemně režimy ovládání. Viz kapitola 5 dálkové ovládání ke konfiguraci povelů k otevření a zavření. Poznámka: Prvky dálkového ovládání AUTO/ON-OFF CONTROL a LOCAL CONTROL INHIBITION používají stejný vstup na svorkovnici uživatele. Zavedení polohovacího zařízení automaticky přiděluje tento vstup funkci AUTO/ON-OFF CONTROL. Funkci LOCAL CONTROL INHIBITION nelze používat s polohovacím zařízením. 10. VOLITELNÁ ČASOVÁ OVLÁDACÍ DESKA Časová ovládací deska umožňuje snížit provozní rychlost pohonu, aby například ochránila potrubí před účinky bušení. Tato doplňková deska se připojuje k hlavní desce. Dva potenciometry umožňují nastavit provozní dobu a dobu zastavení při přerušovaném provozu. (Tato nastavení v režimu otvírání a zavírání jsou samostatná). Při zahájení přerušovaného provozu z přednastavené polohy lze použít pomocný koncový spínač. 11. VOLITELNÁ MÍSTNÍ SIGNALIZACE Jinou volbou místní signalizace je sledování stavu pohonu okénkem na úrovni ovládacích prvků pro přímé řízení. Armatura otevřená Armatura zavřená Napájení pohonu zapnuto 16

19 12. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE INTEGRAL + V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce Nouzový řídící povel je aktivní a omezuje všechny ostatní povely. Spálená pojistka Konfigurace napájení Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový povel. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

20 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na přímé ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v přímém režimu, ne v režimu dálkového ovládání. Ovládání kontaktem: svorky 32 a 33 jsou bez napětí Ovládání napětím: neodpovídající vstupní napětí Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Prověřte, zda je přemostění na uživatelově svorkovém pásku mezi svorkami 31 a 32. Zkontrolujte pojistku FU3 na desce integral +. Zkontrolujte připojení v režimu řízení napětí: Napětí 10 až 55V: svorkový pásek 31 Napětí 55 až 250V: svorkový pásek 30 Pohon pracuje v režimu dálkového ovládání, ne přímého řízení. Pohon se neotáčí správným směrem. Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Povel k omezení přímého řízení v činnosti Nesprávná konfigurace Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání. Zkontrolujte, zda pohon nedostává žádný povel k omezení přímého řízení. U vypnuté jednotky lze odstranit vodič pro omezení přímého řízení připojený ke svorce 37 a provést funkční zkoušku pohonu. Zkontrolujte konfiguraci směru otáčení. Spínač 7 na desce integral + : Poloha A: zavírání zleva doprava Poloha B: zavírání zprava doleva Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače zavírání. Pohon je konfigurovaný na zavírání otočným spínačem Koncový spínač zavírání je nesprávně vyladěný. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru) Zkontrolujte konfiguraci zavírání (spínač 1 na desce integral +). Vylaďte koncový spínač zavírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. Pohon nezastavuje po dosažení koncového spínače otvírání. Koncový spínač otvírání je nesprávně nastavený. Motor byl nesprávně propojený a otáčí se obráceným směrem (výměna motoru). Vylaďte koncový spínač otvírání. Spínač se aktivuje při otevřené armatuře. Při výměně motoru sledujte označení vodičů. V případě pochybností zkontrolujte směr otáčení. Při jeho změně přepojte vodiče 2 a 3 na svorkovém pásku motoru. 18

21 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Signálky nefungují Pohon je vypnutý. Signálky jsou aktivní pouze u zapnutého pohonu. Nefungují signálky otočného omezovače. Nesprávná konfigurace Zkontrolujte, zda příslušné signální relé bylo konfigurováno pro otočný omezovač. Můstek na desce Integral + je nastavený na: OSO pro otočný omezovač otevření OSZ pro otočný omezovač zavření Otočný omezovač byl spuštěný ručně. Elektronický systém pouze ukládá údaje omezovače, pokud je ovládání v činnosti. Dále ukládá pouze údaje pro otočný omezovač odpovídající směru otáčení Otočný omezovač se nevrací do výchozího stavu, i když není delší dobu aktivní. Ukládání údajů otočného omezovače Údaje otočného omezovače jsou ukládány elektronicky. K vymazání obsahu paměti je třeba odeslat opačný povel. 19

22 13. FUNKČNÍ PORUCHY U VERZE S POLOHOVACÍM ZAŘÍZENÍM V případě pochybností funkčnosti jednotky nastavte nejdříve volič přímého/dálkového ovládání do polohy přímé a aktivujte ovládací prvky pro přímé otvírání/zavírání. PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Nečinný Napájení pohonu Zkontrolujte napájecí napětí (svorky L1, L2, L3 u trojfázového napětí). Napětí je uvedeno na identifikačním štítku. Nouzový řídící povel je Prověřte, zda pohon nepřijímá žádný nouzový aktivní a omezuje všechny povel. ostatní povely. U vypnuté jednotky lze sejmout můstek 27 z desky integral+ a pečlivě zaznamenat jeho polohu. Sejmutím můstku se aktivuje funkce ESD a lze provést funkční zkoušku pohonu. Poté umístěte můstek na původní místo. Spálená pojistka Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby nahraďte. Konfigurace napájení Prověřte polohu můstku 100 na desce integral+. Trojfázový: poloha T Jednofázový nebo stejnosměrný: poloha M Zapnutí tepelné ochrany motoru Vypínatelné ruční ovládací kolečko zůstává zapojené (pouze u verzí s elektrickým bezpečnostním kontaktem. Konfigurační můstky jsou nesprávně nastaveny nebo chybí. Kontrolka na konfiguračním panelu desky integral + signalizuje zapnutí tepelné ochrany motoru. Pohon bude provozuschopný po ochlazení motoru. Prověřte, zda je ovládací kolečko vypnuté. Na desce integral+ musí být 11 můstků. Na nosníku bude pouze jeden můstek a rovněž jeden můstek se nachází na nosníku

23 PROBLÉM PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Volič přímého/dálkového ovládání je nastavený na dálkové ovládání nebo vypnutý. Pohon pracuje v režimu přímého/dálkového ovládání otvírání/zavírání bez režimu polohovacího zařízení Aktivní režim auto/on-off omezuje činnost polohovacího zařízení Konektor připojující desku polohovacího zařízení k desce integral + je odpojený. Zesilovací potenciometr pohonu je nesprávně nastavený Nesprávný vstupní signál Nastavte volič přímého/dálkového ovládání na režim dálkového ovládání k použití polohovacího zařízení (dokonce tehdy, je-li polohovací zařízení nastaveno na ruční provoz). Zkontrolujte, zda pohon nedostává řídící povel auto/on-off. Odpojte dálkové ovládání (svorka 37) jak vyžaduje potvrzení. Prověřte spojení desky polohovacího zařízení s deskou Integral. Otočte potenciometrem pohonu o čtvrt otáčky a opakujte nastavení v souladu s pokyny pro uvedení do provozu. Zkontrolujte konfiguraci vstupního signálu na desce polohovacího zařízení: Signál 4-20mA: Spínač 4 do polohy A Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-20mA: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy A Spínač 10 do polohy A Signál 0-10V: Spínač 4 do polohy B Spínač 8 do polohy B Spínač 9 do polohy B Spínač 10 do polohy B Pohon pracuje s Spínač auto/on-off není nastavený na auto Zkontrolujte nastavení spínače auto-0%- 100% na desce polohovacího zařízení polohovacím zařízením v režimu přímého řízení, ne dálkového řízení. Vadný signál Polarita signálu Zkontrolujte referenční signál pomocí miliampérmetru zapojeného do série (svorka 70). Zkontrolujte, zda se na svorce 70 nachází pól + signálu. 21

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA

Elektrická zařízení PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA Elektrická zařízení Č. programu: 522 Diagnostika - Předběžné údaje - 2 Diagnostika - Funkce systému - 7 Diagnostika - Přiřazení pinů řídicí jednotky - 8 Diagnostika - Výměna součástí - 10 Diagnostika -

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více