Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat."

Transkript

1 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova 2138, Praha 4 Chodov tel: ex-10s.indd

2 2 Obsah Upozornění Bezpečnostní opatření Varování Začínáme Použití dálkového ovladače Výměna baterií Použití posuvných přepínačů Zapnutí a vypnutí Odejmutí a nasazení monitoru Připojení Bluetooth zařízení (párování) Poznámka ke zvukovému výstupu POZOR! Ovládání ipod Pohled na displej Přehrávání Hledání určité skladby Funkce procentního přeskoku Paměť místa hledání Funkce Nahoru/Dolů Náhodné přehrávání (Shuffle) Náhodné přehrávání všech (ALL) Opakování přehrávání Změna zobrazení Ruční načtení doprovodného obrázku Bluetooth Audio Práce s Bluetooth Audio Zobrazení na displeji Přehrávání Hands-free telefonování Poznámky k hands-free Příjem volání Zavěšení hovoru Opakování volání Volání ze seznamů Hlasové vytáčení Nastavení hlasitosti volání Nastavení Setup Informace V případě potíží Technické údaje Instalace a zapojení VAROVÁNÍ Bezpečnostní pravidla Instalace Montáž mikrofonu Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Montáž stojanu pomocí šroubů Výměna pojistky Zapojení

3 Upozornění Varování Tento symbol poukazuje na důležité příkazy. Zanedbání těchto instrukcí může vést k vážnému zranění obsluhy nebo dokonce ke smrtelnému zranění. Neprovádějte žádnou obsluhu, která by mohla odvést Vaši pozornost od bezpečného řízení vozidla. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést Vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Hlasitost poslechu udržujte v takové výši, abyste mohli vnímat ruch okolního prostředí. Jinak vzniká nebezpečí dopravní nehody. POSLECH PŘI VYSOKÝCH HLASITOSTECH MŮŽE TAKÉ POŠKODIT VÁŠ SLUCH. Sledujte monitor během jízdy co nejméně Mohlo by Vás to odvést od sledování provozu a způsobit nehodu. Přístroj neotvírejte. Jinak vzniká nebezpečí úrazu, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Přístroj lze používat jen ve vozech s rozvodem napětí 12 V a minusovým pólem ( ) na kostře. V případě pochyb se obraťte na svého prodejce. Při nedodržení zásady může dojít k požáru. Malé předměty (např. baterie) chraňte před dětmi. Pokud takový předmět spolknou, hrozí nebezpečí závažného zranění. Vyhledejte neprodleně lékaře. Při výměně používejte pojistky se správnou nominální hodnotou. Při použití jiné pojistky může dojít ke vznícení přístroje nebo k nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Nezakrývejte ventilační otvory a chladící prvky přístroje. Jejich zablokování může způsobit přehřátí a být příčinou případného vznícení přístroje. Přístroj lze ve vozidle připojit jen ke zdroji napětí 12 V. Nerespektování může vést ke vznícení přístroje, nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo jiným poruchám. POZOR! Tento symbol poukazuje na důležité instrukce. Zanedbání těchto instrukcí může vést ke zranění obsluhy či poškození přístroje. Při výskytu jakéhokoliv problému přístroj dále nepoužívejte. Nedodržení může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Přístroj k opravě předejte autorizovanému prodejci Alpine nebo nejbližší smluvní opravně Alpine. Nemíchejte spolu staré a nové baterie. Dbejte na správnou polaritu vkládaých baterií. Může to způsobit poškození a únik agresívních chemikálií. Bezpečnostní opatření Čištění přístroje Přístroj pravidelně čistěte měkkou suchou utěrkou. U úpornějších skvrn navlhčete utěrku vodou. Jiné prostředky, než voda, mohou narušit a poškodit povrch. Teplota Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je teplota uvnitř vozidla v rozmezí +60 C až 10 C. Údržba a oprava Pokud se vyskytne jakákoliv závada, nesnažte se ji opravit sami. Tyto práce přenechejte autorizované opravně Alpine. Umístění Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před: přímým slunečním zářením a žárem vlhkostí a mokrem prachem silnými otřesy ipod je značka fi rmy Apple Computer, Inc., zapsaná v USA a dalších zemích. Název a logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití u Alpine Electronics, Inc. je licencováno. Další značky a názvy jsou vlastnitcvím oprávněných majitelů. UniType je řez Universal design fontu vyvinutého ve spolupráci LIM Corporation Ltd. a Chiba University Faculty of Engineering. UniType je obchodní známka registrovaná LIM Corporation Ltd. Upozornění k vyzařování Úpravy nebo změny výslovně neschválené odpovědnou stranou mohou mít za následek zrušení povolení k užívání uživatelem. Tento přenašeč nesmí být společně umístěn nebo spolupracovat s jakoukoli další anténou nebo přenašečem. 3

4 Začínáme Výměna baterií Vhodné baterie: CR2025 nebo ekvivalent. 1 Otevřete kryt baterií. Vysuňte kryt ve směru šipky. Přepínač Zapnuto/Vypnuto Indikátor připojeného ipodu Indikátor připojeného zařízení Bluetooth Senzor dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání natento senzor do vzdálenosti max. 2 m. Příslušenství: Monitor 1 Stojan 1 Cigaretové interface 1 Propojovací kabel FULL SPEED (1 m) 1 Prodlužovací kabel cig. interface (1 m) 1 Cigaretový adaptér 1 Mikrofon (3 m) 1 Oboustranná lepící páska (pro stojan) 1 Suchý zip (pro cigaretové interface) 2 Upevňovací šrouby 3 Kabelové svorky 3 Látka 1 Dálkový ovladač 1 Baterie (CR2025) 1 2 Vložte baterii podle obrázku do držáku + pólem nahoru. Vložení baterie s opačnou polaritou může ovladač poškodit. 3 Nasaďte držák a zasuňte jej ve směru šipky, až slyšitelně zaklapne. Použití dálkového ovladače Namiřte dálkový ovladač na senzor max. z 1 metru. Na přímém slunečním světle nemusí být ovládání možné. Dálkový ovladač je malé a lehké precizní zařízení. Abyste předešli poškození, vybití baterií, špatné odezvě a ovládacím chybám, dbejte těchto pokynů: - chraňte odladač před nárazy - nenoste ovladač v kapse kalhot - držte ovladač mimo jídlo, vlhko a znečištění - nenechávejte ovladač na přímém slunci. Pokud máte zapojeno další zařízení Alpine v dosahu ovladače, bude ovladač působit i na něj. 4

5 POZOR! NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU ČINNOST, KTERÁ ODVÁDÍ VAŠI POZORNOST OD BEZPEČNÉHO ŘÍZENÍ VOZIDLA. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Použití posuvných přepínačů Pravý posuvný přepínač posunuje seznam (LIST) vzad nebo vpřed. Levý posuvný přepínač provádí skok (SKIP) vzad nebo vpřed. % SKIP % SKIP LIST LIST Tyto přepínače jsou v návodu uvedeny jako Přepínač LIST (pravý) a přepínač SKIP (levý). Zapnutí a vypnutí 1 Přístroj zapněte stiskem tlačítka. 2 Chcete-li přístroj vypnout, držte alespoň 2 sec stisknuté tlačítko. Je-li připojen ipod, zapíná se automaticky. Je-li přístroj zapojen a zapnut při zapnuté zdířce cigaretového zapalovače, je dále spotřebovávána energie z baterie. Podle vozidla nemusí být zdířka cigaretového zapalovače vypnuta s vypnutím klíčku zapalování a baterie může být úplně vybita. V tom případě odpojte cigaretový adaptér a aktivujte funkci automatického vypínání (viz dále). Připojení Bluetooth zařízení (párování) Nahlédněte rovněž do návodu Bluetooth zařízení. 1 Stiskněte SETUP pro aktivaci režimu výběru. 2 Posuňte LIST přepínač ve směru k výběru Bluetooth a pak stiskněte /ENTER. 3 Stiskněte /ENTER. Je aktivován režim párování. 4 Nastavte Bluetooth spojení na připojovaném zařízení. 5 Na displeji přístroje se zobrazí PIN kód (továrně 0000 ). 6 Zadejte tento kód na připojovaném zařízení. 7 Po úspěšném dokončení spojování displej přístroje zobrazí jméno zpárovaného zařízení. Pozn: K obsluze telefonu nahlédněte do jeho návodu k obsluze. PIN kód lze změnit. Viz Nastavení PIN kódu. Není-li zobrazeno jméno připojeného zařízení na displeji, zobrazí se pro telefon Phone 1 až 5, pro zvukové zařízení Audio 1 až 5 a pro telefon/zvukové zařízení Device 1 až 5. Můžete zpárovat až 5 telefonů nebo zařízení. Šestý v pořadí nahradí nejméně používané zařízení. Selže-li Bluetooth párování, zobrazí se na 2 s Pairing failed. Poznámka ke zvukovému výstupu Zvuk přístroje se vydává přes FM přenašeč nebo přes zvukové výstupy. Určete v Nastavení zvukového výstupu. Pro FM výstup do FM rádia nastavte správně kmitočet v Funkce FM přenašeče (frekvence). Funkci hands-free telefonování určete správně v Nastavení hlasového výstupu telefonu. Odejmutí a nasazení monitoru Pro odnesení monitoru z auta přečtěte pokyny v kapitole Instalace monitoru (viz dále). 5

6 Ovládání ipod % SKIP /ENTER % SKIP SOURCE / LIST LIST / FUNC. VIEW ipod lze připojit přes FULL SPEED propojovací kabel. Je-li tento přístroj přes kabel připojený, ovládací prvky ipodu nefungují. Informace o použití ipodu s tímto přístrojem Přístroj je možno použít s následujícími verzemi ipod. ipod classic první generace: ver ipod touch první generace: ver ipod nano první generace: ver ipod nano druhé generace: ver ipod nano třetí generace: ver ipod čtvrté generace: ver ipod páté generace: ver ipod photo:ver ipod mini: ver Přístroj lze použít s ipod photo, ipod mini a ipod nano čtvrté generace a vyšší. Budoucí kompatibilitu nelze zaručit. ipod typu Touch Wheel nebo Scroll Wheel bez dockového konektoru není možno s tímto přístrojem propojit. Pohled na displej <Příklad obrazovky pro ipod> Zobrazení režimu 2 Titul skladby, epizody nebo audioknihy 3 Titul alba, podcastu 4 Interpret, datup zveřejnění 5 Obal 6 Uplynulý čas 7 Zbývající čas 8 Frekvence FM přenašeče/ zobrazení AUX Zobrazit je možno jen alfanumerické znaky. Maximální počet znaků je 128 (128 Byte). Určité znaky nebudou možná zobrazeny správně. Nejsou-li textové informace nebo znaky kompatibilní s tímto přístrojem, nic se nezobrazí. Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ani uplynulý čas se nezobrazí.pokud chcete automaticky obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám začne načítat. Pokud je typ obrázku nastaven na Song v nastavení typu obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Přehrávání 1 Tlačítkem SOURCE zvolte režim ipod. 2 Ke zvolení požadované skladby použijte přepínač LIST ve směru nebo. Zpět na začátek aktuální skladby: Posuńte. Posun zpět: Posuńte a držte. Dále na začátek další skladby: Posuńte. Posun vpřed: Posuńte a držte. 3 K dočasnému přerušení přehrávání stiskněte tlačítko /. Chcete-li znovu pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko / znovu. Připojíte-li ipod během přehrávání skladby, bude přehrávání pokračovat i po připojení. Je-li před připojením ipodu zvolen režim náhodně nebo opakování, i kduž režim změníte po připojení, vrátí se po odpojení opět původní režim. Hledání určité skladby ipod může obsahovat stovky skladeb. Použitím informací Tag a organizací skladeb v playlistech umožňují vyhledávací funkce tohoto přístroje jejich hledání. Každá hudební kategorie má svoji vlastní hierarchii. Použijte k omezení hledání níže uvedenou tabulku ke zvolení režimu hledání playlistu/interpreta/alba/skladby/podcastu/žánru/skladatele. Hierarchie 1 Hierarchie 2 Hierarchie 3 Hierarchie 4 Playlist Skladba - - Interpret* Album* Skladba - Album* Skladba - - Podcast Epizoda Audiokniha - - Žánr Interpret* Album* Skladba Skladatel* Album* Skladba - Skladba 6

7 Např.: Hledání podle interpreta. Následující příklad vysvětluje, jak se provádí hledání interpreta. Pro stejný postup je možno použít jiný režim hledání, přičemž se rozlišuje hierarchie. 1 Stiskněte tlačítko /ENTER, abyste aktivovali režim výběru. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte ARTISTS a stiskněte /ENTER. Zobrazí se jména interpretů. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam alb daného interpreta. Po výběru interpreta stiskněte tlačítko / a začnou se přehrávat všechny jeho skladby. 4 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte album interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam skladeb daného alba. Po výběru alba stiskněte tlačítko / a začnou se z něho přehrávat všechny skladby. 5 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte skladbu a pak stiskněte /ENTER. Spustí se přehrávání vybrané skladby. Během hledání lze režim hledání zrušit 2sec stiskem /. Během hledání se lze vrátit k předchozímu režimu stiskem /. Zvolíte-li v požadovaném režimu hledání playlistu ipod name uložený v ipodu a stisknete /ENTER, můžete hledat všechny skladby v ipodu. Pro rychlý skok do určitého místa lze použít během zobrazení seznamu funkci procentního přeskoku (viz dále). Posunutím a podržením přepínače LIST se posunujete seznamem trvale. Po výběru ALL v režimu hledání a stisku /ENTER, můžete vyhledáváat všechny tituly následující hierarchie. Např. v režimu interpreta se zobrazí seznam jeho alb. Funkce procentního přeskoku Funkce procentního přeskoku může být použita k efektivnímu hledání alba, skladby, atd. V režimu hledání můžete rychle zvolit každou píseň, interpreta apod. Použití této funkce na ida-x200 Příklad zobrazení procentního přeskoku Procenta skladeb uložených v seznamu lze zobrazit posunutím kurzoru. Příklad ukazuje 50 %. Kurzor Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. Paměť místa hledání Během přehrávání ipodu se lze rychle vrátit k minulé hierarchii v hledání. 1 Stiskněte /. Zobrazí se naposledy vyhraná hierarchie hledání. Paměť místa hledání není dostupná při náhodném přehrávání všech. Funkce Nahoru/Dolů Pokud v režimu hledání vyberete album a stisknete /, bude se toto opakovaně přehrávat. Funkcí Nahoru/Dolů vyberete následující/předchozí album. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na předchozí položku. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na následující položku. Pokud neprovedete hledání skladby nebo audioknihy, není tato funkce aktivní. Během hledání interpreta lze přehrát jeho alba. Zvolíte-li album během hledání interpreta, mohou být vyhledána i jiná alba interpreta. Tato funkce není během náhodného přehrávání aktivní. Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. 1 Přepínačem % SKIP posuňte ve směru nebo. Např. na ipodu máte 100 skladeb, tyto jsou členěny do 10 skupin. 10 % 20 % 90 %. 7

8 8 Náhodné přehrávání (Shuffle) 1 Stiskněte tlačítko FUNC. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte SHUFFLE a stiskněte /ENTER. Aktivuje se náhodné přehrávání. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte režim náhodného přehrávání a pak stiskněte /ENTER. Shuffle Album : Náhodně se vybere album z ipodu a jeho skladby se přehrají normálně. SONG : všechny skladby vebraného režimu se přehrají náhodně. OFF: Náhodný režim je vypnut. 4 Stiskněte /. Skladby se budou přehrávat náhodně. Ke zrušení vyberte v daném postupu OFF. Náhodné přehrávání alb a skladeb v přístroji pracuje stejně jako v ipodu. Náhodné přehrávání všech (ALL) Tento režim přehraje náhodně všechny skladby ipodu. 1 Stiskněte. Rozsvítí se ALL a skladby budou přehrány v náhodném pořadí. K vypnutí režimu znovu stiskněte. Je-li zvoleno náhodné přehrávání ALL, přeruší se přehrávání skladby, zvolené v v režimu hledání. Náhodně vše (ALL) můžete aktivovat i z menu výběru. Po stisku /ENTER, a při výběru Shuffl e All stiskněte znovu /ENTER. Opakování přehrávání 1 Stiskněte FUNC. 2 Stiskněte /ENTER. Spustí se režim opakování. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte Song a pak stiskněte /ENTER. REPEAT SONG : Opakuje se jedna skladba. OFF: Opakování je vypnuto. 4 Stiskněte /. Skladba se přehrává opakovaně Při zobrazení indikátoru náhodně i opakovaně se opakuje jen jedna skladba. K vypnutí režimu zvolte OFF. Zatímco je aktivní funkce opakování, není možno přepínačem nebo zvolit jinou skladbu. Změna zobrazení Pokud skladba obsahuje obrázek, můžete současné zobrazení změnit na zobrazení obrázku. 1 Stiskněte tlačítko VIEW. <Normální obrazovka> <Zobrazení alba> <Zobrazení bez alba > Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Ani uplynulý čas se nezobrazí. Pokud chcete určit jak obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku a Nastavení typu obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám načte. Pokud je nastaveno na Auto v Nastavení načítání obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ruční načtení doprovodného obrázku Je-li Nastavení načítání obrázku nastaveno na Manual, načtěte obrázek ručně. - Během přehrávání ipodu stiskněte a podržte aspoň 2 sec tlačítko VIEW. Nejsou-li data k dispozici nebo jsou již načtena, nelze je načíst.

9 Bluetooth Audio Hands-free telefonování SOURCE LIST LIST % SKIP /ENTER % SKIP LIST LIST / / Práce s Bluetooth Audio Můžete bezdrátově přehrávat a ovládat zvuková data uložená v Bluetooth telefonu nebo přehrávači. * Pro přehrávání zvuku je třeba mobilní telefon nebo přehrávač, který odpovídá standardu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) nebo AVRCP (Audi/Video Remote Control Profile). Ne všechny funkce nemusí pracovat u všech zařízení. Zobrazení na displeji <Příklad zobrazení Bluetooth Audio> 1 Zobrazení režimu 2 Frekvence FM přenašeče Přehrávání 1 Stiskněte SOURCE k výběru Bluetooth Audio režimu. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo. Posun na skočí na začátek současné skladby. Posun na skočí na následující skladbu. 3 Stiskněte pro pauzu a opětovně pro obnovení přehrávání. Podle připojeného zařízení spustí stisk SOURCE během pauzy přehrávání a pak změní režim. Poznámky k hands-free K provedení hands-free volání musí být telefon kompatibilní s HSP (Head Set Profile) a. HPF (Hands-Free Profile). Netelefonujte v autě ani s hands-free, pokud jste v městském hustém provozu, krátkých uličkách nebo dopravní situaci, která vyžaduje plné soustředění. Při telefonování mluvte hlasitě a zřetelně. Před telefonováním zavřete okénka. Pokud oba volající používají hands-free sadu nebo některý je v hlučném prostředí, může se snížit srozumitelnost hovoru některému z nich, nebo oběma. Lidský hlas může podle svého charakteru nebo kvality linky znít jinak nebo nepřirozeně. Podle typu telefonu nebo nastavení sítě operátora může být použití hands-free omezeno nebo nemusí umožněno vůbec. Prostudujte nastavení a vlastnosti telefonu a podmínky operátora. Alpine si vyhrazuje právo změny nebo úpravy bez předchozího upozornění. Příjem volání Máte-li příchozí hovor, zní vyzváněcí zvuk a volání je zobrazeno na displeji. 1 Stiskněte. Hovor bude spojen. Pokud je Automatický příjem volání (AUTO ANSWER) nastaveno na ON, je příchozí hovor spojen automaticky. Při volání je původní zdroj (ipod, Bluetooth Audio) zastaven, po volání se obnoví. Zavěšení hovoru 1 Stiskněte /. Hovor bude zavěšen. 9

10 Opakování volání Poslední uskutečněné volání můžete opakovat. 1 Stiskněte během 5 sec po skončení volání. Číslo bude opět vytočeno. Zpětné opakování volání nelze uskutečnit na přijaté volání z neznámého čísla. Volání ze seznamů Můžete volat ze seznamu telefonních čísel a minulých hovorů (přijatých, volaných, nepřijatých). Seznam přijatých hovorů (RECEIVED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se uskutečnil. Obvykle zde jsou i čísla, jejichž volání jste zamítli. Seznam volaných hovorů (DIALED LIST) jsou čísla, kterým jste volali vy (bez ohledu na to, zda jste se dovolali). Seznam zmeškaných hovorů (MISSED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se neuskutečnil, protože jste jej nevyzvedli. Telefonní seznam (PHONE BOOK) je až 1000 čísel z telefonního seznamu mobilního telefonu, která jste si přenesli do Bluetooth kompatibilní jednotky. Telefonní seznam (PHONE BOOK (SIM)) je telefonní seznam na SIM kartě. 1 Stisknìte. Rozsvítí se nabídka telefonování. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo a vyberte režim. Položky nastavení: Dialed List/ Received List/ Missed List/ Phonebook/ Phonebook (SIM) 3 Stiskněte /ENTER. Režim se nastaví a zobrazí se příslušný seznam. 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či a vyberte telefonní číslo ze seznamu. Pokud přepínačem % SKIP posunete ve směru nebo můžete změnit stránku seznamu. 5 Stisknìte. Vyberte telefonní číslo a vytočte jej. Pokud stisknete /ENTER, zobrazí se vybrané jméno nebo telefonní číslo. Pokud podruhé stisknete /ENTER, vybrané telefonní číslo se vytočí. Příklad zobrazení 1 Zobrazení režimu 2 Doba volání 3 Hlasitost Pokud u seznamu nelze získat pro položku jméno volaného, zobrazí se jen telefonní číslo. Pokud nelze získat ani jméno, ani číslo, zobrazí se Pokud spojíte hovor přímo ze zpárovaného telefonu, nezobrazí se číslo a z přístroje nelze vyvolat opakované volání. Opakované volání ze seznamu volaných hovorů Nastavení: Dialed List Volání čísla ze seznamu přijatých hovorů Nastavení: Received List Volání ze seznamu zmeškaných hovorů Nastavení: Missed List Volání z telefonního seznamu Nastavení: Phonebook / Phonebook (SIM) Pokud nelze ze seznamu získat jméno, nic se nezobrazí. Pořadí seznamů záleží na mobilním telefonu. Pokud je změněn neboi smazán seznam během připojení k přístroji, nemusí se zobrazení na přístroji zaktualizovat. Pokud není aktuální nelze správně volat. Hlasové vytáčení 1 Stisknìte a podržte 2 sec tlačítko. Rozsvítí se Speak a režim je aktivován. 2 Řekněte jméno tak, aby je telefon rozpoznal. Hlasové vytáčení pracuje jen s mobilním telefonem, který je podporuje. Jinak se zobrazí 2 sec No Support. Pokud se hlasový příkaz nerozpozná, zobrazí se 2 s No Call. Hlasové funkce závisí na připojeném telefonu. Nahlédněte do jeho návodu. U hovorů spojených hlasovým vytáčením se nezobrazuje jméno nebo číslo. Nastavení hlasitosti volání Během volání můžete nastavit hlasitost, která se uloží. 1 Během hovoru stisknìte. Každým stiskem se změní hlasitost. Level1 Level2 Level3 Level4 Level5 Po ukončení volání se hlasitost vrátí na úroveň nastavenou v SETUP Nastavení hlasitosti (HPF). 10

11 Nastavení Setup Přístroj lze pružně nastavit podle vašich požadavků. /ENTER SETUP LIST LIST Normální postup nastavení přístroje pomocí nabídky SETUP je popsán v krocích 1 až 5. Dále najdete další informace k jednotlivým nabídkám SETUP. 1 Stiskněte SETUP. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. Transmitter Bluetooth Audio General Display ipod (např. zvolte General) 3 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep) Transmitter: Frequency Bluetooth: Pairing Mode* Paired Phone Paired Audio Clear Devices Pass Code Auto Connect Auto Answer HFP Volume HFP Speaker Audio: Factory s EQ General: Language Beep Demo Output Mode Auto Poweroff Display: Dimmer Level Text Scroll BGV Select ipod: Artwork Display Artwork Type Playlist Artist Album Podcast Audiobook Genre Composer Song * Viz výše Připojení Bluetooth zařízení (párování). 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte nastavení a stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep On nebo Beep Off) 5 Stiskněte a podržte 2 sec / k návratu do normálního režimu. Pro návrat k předchozímu režimu během nastavení stiskněte /. / Nastavení přenašeče Transmitter Funkce FM přenašeče (Frekvence) Frequency MHz Zvukl přístroje můžete poslouchat přes rádio. Nastavte vhodný kmitočet na přístroji a stejný na rádiu. Uložení frekvence 1 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a pak stiskněte a podržte 2 sec tlačítko /ENTER. Režim nastavení frekvence je aktivován. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, nalaďte žádanou frekvenci a pak stiskněte /ENTER. Frekvence se uloží. Pokud zvuk interferuje s jinou FM stanicí, zvolte jinou frekvenci. Ta by měla být vzdálena více jak 0,4 MHz od stanice. Hlasitost se nastavuje na rádiu. Po naladění frekvence na rádiu může pokračovat prolaďování. V tom případě nalaďte rádio ručně. Dosah FM přenašeče je asi 1,5 m. Ověřte si příjem a zvolte místo, kde je příjem dobrý. Při nastavování stisk / zruší dříve určenou frekvenci. Vyvolání uložené frekvence Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a stiskněte /ENTER. Vybraná frekvcence se vyvolá. Nastavení Bluetooth Nastavení zařízení Bluetooth (Zpárovaný telefon/audio) Režim hands-free telefonu Jméno zpárovaného telefonu nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5 Režim bluetooth audio Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Audio1 až Audio5 Vyberte jedno z až 10 kompatibilních zařízení (5 telefonů a 5 audio zařízení), které jste již dříve zpárovali. V každém režimu můžete nastavit hands-free telefon a Bluetooth audio zařízení. Nebo můžete použít obě volby k jednomu mobilnímu telefonu. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se připojí. Po úspěšné změně připojení se na 2 sec zobrazí jméno připojeného zařízení a pak se zobrazení vrátí k nabídce SETUP. Pokud selže připojení, zobrazí se Connecting failed, pokud selže odpojení, zobrazí se Disconnecting failed. Připojené zařízení se zobrazuje jako první v seznamu. 11

12 Smazání zařízení Bluetooth (Clear devices) Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5, Audio1 až Audio5 Ze seznamu můžete dříve připojené zařízení smazat. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se smaže ze seznamu. Nastavení PIN kódu Pass Code 0000 (tovární nastavení) ~ 9999 Kód pro propojení přístroje se zařízením lze změnit. 1 Přepínačem LIST vyberte číslici k nastavení posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Aktivuje se režim nastavování čísel. 2 Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Automatické připojení Auto Connect On (tov. nast.) / Auto Connect Off ON: Zařízení se připojí automaticky. OFF: Zařízení se automaticky nepřipojí. Automatický příjem hovorů Auto Answer On / Auto Answer Off (tov. nast.) ON: Příchozí volání se automaticky spojí. OFF: Příchozí volání se musí spojit ručně stiskem. Před tímto nastavením na ON/OFF má prioritu nastavení mobilního telefonu. Nastavení hlasitosti (HPF hlasitost) HPF Volume Level 1 až 5 (tovární nastavení: Level3) Přepínačem LIST vyberte nastavení posunem či a stiskněte /ENTER. Přijímací hlasitost se nastaví. Nadměrné zesílení může způsobit zpětnou vazbu tedy přenos zvuku z reproduktorů do mikrofonu, kdy zvuk zní dlouze, zkresleně, jakoby z jeskyně s dozvukem. Velká zpětná vazba může zapříčinit až akustické rozhoukání systému. Zpětná vazba závisí na nastavení hlasitosti. Snížením hlasitosti na přijatelnou úroveň vazbu potlačíte. Můžete také zkusit změnít umístění mikrofonu. Nastavení výstupu zvuku (HPF speaker) HPF Speaker Internal (tov. nast.) / External Vyberte, kam bude směrován hlas z telefonu. Internal: Zvuk půjde do reproduktoru přístroje. External: Zvuk půjde do externího zařízení (připojeného do svorek zvukového výstupu nebo přes FM přenašeč) Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Nastavení Audio Předvolby ekvalizéru Factory s EQ Flat (tov. nast.) / Pops / Rock / News/ Jazz / Blues / Electrical Dance / HipHop / Rap / Easy Listening / Country / Classical Můžete si vybrat z 9 typických nastavení. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte charakteristiku ekvalizéru a stiskněte /ENTER. Obecné Nastavení jazyka přístroje For US (tov. nast.)/for EU1/For EU2/For JPN/OTHER For US: Anglicky, francouzsky, španělsky For EU1: Rusky, anglicky For EU2: Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, švédsky, portugalsky For JPN: Japonsky, anglicky OTHER: Čínsky, anglicky Signál BEEP Beep On (tovární nastavení) / Beep Off Tato funkce zajišťuje slyšitelné zpětné hlášení s různými tóny, v závislosti na stisknutém tlačítku. Demonstrace Demo On/demo Off (tovární nastavení) Tento přístroj je vybaven funkcí demo pro displej. K vypnutí režimu demo nastavte Demo OFF. Nastavení výstupního zvuku ipodu/bluetooth Audia Transmitter (tov. nast.) / Wire transmitter / AUX Transmitter: výstup přes FM přenašeč Wire transmitter: obvykle nepoužíváno. Nastavte, pokud máte zapojen externí FM přepínací skříňku AUX: Výstup přes zvukové svorky Podle místních předpisů může být použití FM přepínací skříňky povinné. Nastavení automatického vypnutí 60 min / 90 min / 120 min / Off (tov. nast.) V některých vozidlech se nemusí cigaretový zapalovač vypínat s klíčkem zapalování a to by mohlo způsobit vybití autobaterie. Automatické vypnutí tomu zabrání. 60 min / 90 min / 120 min: Nastavte dobu do automatického vypnutí podle vašich potřeb. Off: Automatické vypnutí je deaktivováno

13 Nastavení displeje Nastavení jasu při pohasnutí Dimmer Dimmer Level 7 až +7 tovární nastavení: 0) Má-li být osvětlení displeje v noci sníženo, zapněte DIMMER na žádanou úroveň. Toto nastavení se doporučuje, zdá-li se vám osvětlení přístroje v noci příliš jasné. Přepínačem LIST posuňte směrem či. : displej je tmavší : displej je světlejší Nastavení rolování textu Text Scroll On / Text Scroll Off (tov. nast.) Pro rolování můžete zvolit mezi dvěma nastaveními. On: textové informace rolují automaticky Off: textové informace proběhnou jen jednou V části displeje text může text nerolovat nebo je text jiný. Bez ohledu na toto nastavení, je-li displej zaplněn textem, přeroluje. Přepnutí pozadí displeje (BGV) BGV Select Type 1 (tov. nast.) / Type2 / Type3 Můžete si vybrat mezi 3 zobrazeními. Nastavení ipodu Nastavení načítání obrázku (Artwork) Artwork Display Auto (tov. nast.) / Artwork Display Manual Nastavuje načítání obrázků z ipodu platí pro první generaci ipod classic, touch; první, druhou a třetí generaci ipod nano, pátou generaci ipod. Auto: obrázek se při přehrávání sám načte Manual: obrázek je třeba načíst ručně Nastavení typu obrázku (Artwork) Artwork Type Album (tov. nast.) / Artwork Type Song Album: zobrazí obrázek alba pokud skladba obsahuje stejné album, obrázek první hrané skladby se zobrazí pro všechny skladby Manual: načte a zobrazí se obrázek každé skladby Nastavení způsobu hledání v ipodu On / Off Přístroj podporuje 8 způsobů hledání. Při továrním nastavení ON se hledá v Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Audiobooks, při nastavení na OFF v Genres / Composers / Songs. Podrobněji viz výše v tomto návodu. 13

14 Informace V případě potíží Vyskytne-li se při provozu problém, vyzkoušejte prosím body uvedené níže. Měly by Vám usnadnit nalezení možné příčiny. Zkontrolujte prosím také propojení, případně další komponenty Vašeho zařízení. Nepodaří-li se problém odstranit, obraťte se prosím na Vašeho prodejce Alpine. Obecné Přístroj nereaguje, displej nesvítí Vypnuté zapalování. - Je-li přístroj zapojen podle montážního návodu, není při vypnutém zapalování připojen k napájení. Spálená pojistka - Zkontrolujte pojistku na kabelu od akumulátoru, případně pojistku vyměňte za novou se stejnou hodnotou. ipod ipod nepřehrává tituly a není slyšet zvuk Přístroj ipod neidentifikoval. - Resetujte autorádio a ipod. Viz odstavec Počáteční zapojení systému a návod k obsluze ipodu. Chybová hlášení pro ipod No ipod ipod není připojen. - Ujistěte se, že je ipod připojen správně. Ujistěte se, že není kabel zlomený. Technické údaje BLUETOOTH Verze Bluetooth 1.2 certifikováno Výstupní výkon +4 dbm Max. (Výkonová třída 2) Profil HPF (Hands-Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) DÁLKOVÝ OVLADAČ Baterie CR 2025 Hmotnost 31 g (bez baterie) Rozměry (š v h) ,4 mm OBECNĚ Napájení 14,4 V stejnosměrně (povoleno V) Maximální výstupní napětí předzesilovače AUX 1200 mv MONITOR Hmotnost monitoru Hmotnost stojanu Rozměry (š v h) INTERFACE Hmotnost Rozměry (š v h) 78 g 60 g 78,6 55,7 20,2 mm 72 g 58,7 27,7 85,5 mm Změny technických dat a provedení z důvodů technických zlepšení vyhrazeny. V ipodu není žádná skladba. - Nahrejte skladbu do ipodu a připojte jej k adaptéru. Error 01 Chyba komunikace. - Vypněte a znovu zapněte klíček zapalování (ACC nebo ON). - Odpojte ipod od FULL SPEED kabelu, připojte jej znovu a zkontrolujte indikaci. Error 02 Způsobeno verzí softwaru ipodu, která není kompatibilní s přístrojem. - Aktualizujte software ipodu na kompatibilní verzi Bluetooth No Unit Bluetooth zařízení není připojeno. - Připojte Bluetooth zařízení. 14

15 Instalace a zapojení Před instalací a zapojením přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto kapitolu a bezpečnostní upozornění z úvodu tohoto návodu, abyste zajistili bezproblémový provoz. VAROVÁNÍ Dávejte pozor na správné zapojení. Chybné zapojení s sebou nese nebezpečí vzniku požáru, přístroj může být poškozen. Přístroj je možno instalovat pouze do vozů s rozvodem napětí 12 V a mínusovým pólem ( ) na kostře. Při pochybách kontaktujte svého prodejce. Nedodržení zásady může způsobit vznik požáru. Před začátkem instalace odpojte kabel ze záporného pólu ( ) akumulátoru. V opačném případě hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem či zranění při zkratu. Nesplétejte elektrické kabely. Kabel nesmí být odizolován, pokud napájí přístroje elektrickým proudem. Při nedodržení zásady hrozí překročení proudové zatížitelnosti kabelu, což skýtá nebezpečí požáru nebo zasažení elektr. proudem. Šrouby a matice brzdového zařízení nepoužívejte jako místa k uzemnění. Pro vestavbu nebo uzemnění nepoužívejte NIKDY šrouby nebo matice brzdového či řídícího systému nebo jiných důležitých bezpečnostních systémů nebo benzinové nádrže. Nedodržení pokynu může vést k nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem nebo vzniku požáru. Malé předměty (baterie ap.) udržujte mimo dosah dětí Pokud takový předmět spolkne, hrozí nebezpečí vážného zranění. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při instalaci přístroje vyberte takové místo, aby za jízdy nepřekážel (např. volantu nebo řadící páce). Rovněž je možné, že poloha neumožňuje volný výhled nebo omezuje pohyb řidiče. V tomto případě hrozí nebezpečí úrazu nebo nehody. Při vrtání děr dávejte pozor, abyste nepoškodili vedení nebo kabely. Pokud při instalaci vrtáte do šasi vozidla otvory, dávejte bedlivý pozor na to, abyste se nedotýkali, nepoškodili nebo nezablokovali vedení přívodu paliva, jiná vedení, benzínovou nádrž nebo elektrické kabely. Nerespektování pokynů může vést k požáru. Monitor umístěte mimo dosah airbagů. Pokud monitor nainstalujete poblíž airbagů a ty se případně při nehodě spustí a naplní, může monitor způsobit zranění. Kabely umístěte tak, aby se nezapletly do blízkých předmětů. Kabely pečlivě veďte a upevňujte tak, aby se nemohly vibracemi při provozu uvolnit a zaplést např do řadící páky, ruční brzdy, pedálů vozidla volantu apod. POZOR Instalaci a montáž kabelů přenechejte odborníkům. Montáž kabelů a přístroje vyžaduje zručnost a technické zkušenosti. Pro Vaši vlastní bezpečnost přenechejte veškeré montážní práce firmě, u níž jste přístroj zakoupili. Používejte jen předepsané příslušenství a bezpečně je upevněte. Používejte pouze předepsané příslušenství. Při nedodržení je možné, že dojde k poškození nebo nesprávné instalaci. Pokud nejsou části dostatečně upevněny, mohou znamenat zdroj nebezpečí, případně následek poruchy přístroje. Kabely instalujte tak, aby se nemohly zlomit nebo porušit ostrou hranou. Kabel pokládejte tak, aby se nemohl zachytit o pohyblivé části (např. kolejnice sedadla) nebo nemohl být poškozen ostrými hranami nebo špičatými předměty. Pokud vedete kabel vyvrtaným otvorem v ocelové desce, ochraňte jeho izolaci před poškozením pomocí gumového hrdla v místě otvoru. Přístroj nemontujte na místa, která jsou vystavena vysoké vlhkosti nebo prachu. Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před vlhkostí a prachem. Vnikne-li do přístroje voda nebo prach, může dojít k jeho poruše. Bezpečnostní pravidla Před instalací přístroje odpojte bezpodmínečně kabel od záporného pólu baterie. Zabráníte tím poškození přístroje zkratem. Provádíte-li připojení k elektrickému systému vozidla, dávejte pozor na již ve výrobě nainstalované komponenty (např. palubní počítač). Nepoužívejte k napájení přístroje jejich vodiče. Při zapojování přístroje do pojistkové svorkovnice se přesvědčte, že patřičný okruh obsahuje pojistku předepsané hodnoty. Jinak může dojít k poškození přístroje nebo vozidla. Při pochybách se obraťte na svého prodejce Alpine. Poznamenejte a uchovejte si prosím výrobní číslo přístroje do níže uvedené tabulky. Štítek s výrobním číslem se nachází na spodní straně přístroje. Výrobní číslo: Datum montáže: Montážní firma: Prodejce: 15

16 Instalace Upevnění monitoru Pozor: Neumísťujte monitor v blízkosti předních airbagů. 3 Sejměte monitor ze stojanu. 1 Připevněte monitor bezpečně do stojanu. Nasaďte monitor vybráním na zadní straně do držáku na stojanu. Monitor Držák 2 Ověřte správnost umístění monitoru. 1. Upevněte stojan krátkodobě lepící páskou. 2. Nastavte monitor do dobře viditelné polohy. Stojan Při opouštění vozidla monitor sejměte podle popisu v bodu 3. Nasazování monitoru proveďte podle bodu 1. 4 Stojan přilepte oboustrannou lepící páskou. Místo montáže očistěte utěrkou z příslušenství. Oboustranná lepící páska Linie pohledu Monitor Je-li teplota ve voze nízká (v zimě), místo montáže zahřejte fénem a pak přilepte držák. 24 hod po instalaci nepoužívejte nadměrnou sílu nebo vlhkost. Není-li možno držák pomocí lepící pásky dostatečně upevnit, použijte šrouby z příslušenství. 5 Připojte monitorový kabel ke stojanu 16 Palubní deska Pokud hlavní jednotka vstupuje do linie pohledu, bude narušovat váš výhled. Abyste mohli přístroj bezpečně používat, upevněte jej na místo, které odpovídá těmto nárokům: Místo musí být stabilní. Místo, kde nebude monitor bránit výhledu z vozu. Místo, kam se nebudete nahýbat při zapínání bezpečnostního pásu. Místo, kde nebude monitor vadit při řízení volantu. Je-li povrch přístrojové desky potažen materiálem jako kůže, dřevo, tkanina, apod., bude při budoucím odstranění držáku poškozen. Monitor nesmí být přímo před otvory klimatizace. 6 Upevněte monitor do stojanu podle bodu 1. Kabel připevněte sponami z příslušenství. Zkontrolujte před použitím, zda je monitor k držáku pevně připojen a držák je bezpečně upevněn na místě instalace. Při natáčení monitoru nepoužívejte nadměrnou sílu.

17 Montáž mikrofonu Externí mikrofon je určen pro snímání vašeho hlasu při hands-free telefonování. Nainstalujte jej na následující místo: Stabilní a bezpečné místo Místo, kde vám nebude vadit při řízení Místo pokud možno blízko řidičových úst, aby se řidič nemusel za jízdy k mikrofonu naklánět pro dobrou srozumitelnost, což by rozptýlilo jeho pozornost. Montáž stojanu pomocí šroubů 1 Odstraňte dolní kryt stojanu otáčením ve směru šipky. Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Při přímém připojení cigaretového adaptéru: Spodní strana stojanu 2 Dolní kryt přišroubujte dodanými šrouby. Dolní kryt Cigaretový adaptér Cigaretové interface 3 Otáčením upevněte stojan až do kliknutí. Stojan Při připojení cigaretového adaptéru přes prodlužovací kabel Dolní kryt Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru Cigaretové interface Šroubovací typy Cigaretový adaptér Výměna pojistky Do cigaretového adaptéru je vestavěna pojistka 2 A. 1 Skříňku cigaretového interface nainstalujte na bezpečné místo pomocí dodaných suchých zipů. 2 Odšroubujte (šroubovací typ) 3 17

18 Zapojení *1 *2 FM kabel Od anténního kabelu vozidla K anténnímu kabelu hlavní jednotky Mikrofon (dodaný) Anténní kabel FM modulátoru ipod Cigaretové interface Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru (dodaný) or *3 Cigaretový adaptér (dodaný) Monitor FULL SPEED propojovací kabel (dodaný) Monitorový kabel (dodaný) Jsou možné 2 typy zapojení výstupu zvuku, použijte vždy pouze jeden. Možnosti jsou zde: * 1 Zařízení s externím vstupem zapojte při nastavení AUX v Nastavení zvukového výstupu. * 2 Podle místních předpisů může být povinné použití FM přepínací skiříňky. Pak nastavte Wire Transmitter. * 3 Pojistka 2 A je zabudována. Skříňku cigaretového interface nedávejte tak, kde by se na něj mohlo šlápnout. Velký tlak by ho mohl poškodit. Podle montážního místa skříňky interface může vzniknout rušení. Zvolte vhodnější místo montáže, pokud vzniká rušení Bluetooth zařízení nebo existují výpadky. 18

19 19

20 Překlad, sazba 2008 Výroba 2008 Perfect Sound Kopírování nebo reprodukce celku nebo částí bez výslovného svolení zakázána.

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ

HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ HI-FI KVALITA ZVUKU VESTAVĚNÝ ZDROJ ENERGIE PRO JINÁ ZAŘÍZENÍ OUTDOOR TECH TAGS HARDWARE 1 2 3 4 5 6 7 Reproduktor Dobíjecí jack Multifunkční tlačítko LED indikátor Vestavěný mikrofon + tlačítko: zvýšit

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bluetooth reproduktor Spectro LED

Bluetooth reproduktor Spectro LED Bluetooth reproduktor Spectro LED Návod k použití 33042 Důležité bezpečnostní pokyny Tento reproduktor je navržen tak, aby odolával šplíchající vodě ze všech úhlů. Ponoření celé jednotky do vody může produkt

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR

ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR ADAPT BLUETOOTH ADAPTÉR Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie a mikrofonu jakémukoliv zařízení s 3,5 mm audio jackem. VYUŽIJ BLUETOOTH Outdoor Tech ADAPT přidává funkci Bluetooth technologie

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840. Návod

Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840. Návod Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840 Návod Poslední revize: 20.6.2012 POZNÁMKA: Prosím přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím B-840. Také si ověřte veškerou legislativu a speciální požadavky pro

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Jabra Link 850 Návod k obsluze www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Obsah 1. Přehled o výrobku...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Volitelné příslušenství...4 2. PŘIPOJENÍ

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více