Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat."

Transkript

1 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova 2138, Praha 4 Chodov tel: ex-10s.indd

2 2 Obsah Upozornění Bezpečnostní opatření Varování Začínáme Použití dálkového ovladače Výměna baterií Použití posuvných přepínačů Zapnutí a vypnutí Odejmutí a nasazení monitoru Připojení Bluetooth zařízení (párování) Poznámka ke zvukovému výstupu POZOR! Ovládání ipod Pohled na displej Přehrávání Hledání určité skladby Funkce procentního přeskoku Paměť místa hledání Funkce Nahoru/Dolů Náhodné přehrávání (Shuffle) Náhodné přehrávání všech (ALL) Opakování přehrávání Změna zobrazení Ruční načtení doprovodného obrázku Bluetooth Audio Práce s Bluetooth Audio Zobrazení na displeji Přehrávání Hands-free telefonování Poznámky k hands-free Příjem volání Zavěšení hovoru Opakování volání Volání ze seznamů Hlasové vytáčení Nastavení hlasitosti volání Nastavení Setup Informace V případě potíží Technické údaje Instalace a zapojení VAROVÁNÍ Bezpečnostní pravidla Instalace Montáž mikrofonu Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Montáž stojanu pomocí šroubů Výměna pojistky Zapojení

3 Upozornění Varování Tento symbol poukazuje na důležité příkazy. Zanedbání těchto instrukcí může vést k vážnému zranění obsluhy nebo dokonce ke smrtelnému zranění. Neprovádějte žádnou obsluhu, která by mohla odvést Vaši pozornost od bezpečného řízení vozidla. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést Vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Hlasitost poslechu udržujte v takové výši, abyste mohli vnímat ruch okolního prostředí. Jinak vzniká nebezpečí dopravní nehody. POSLECH PŘI VYSOKÝCH HLASITOSTECH MŮŽE TAKÉ POŠKODIT VÁŠ SLUCH. Sledujte monitor během jízdy co nejméně Mohlo by Vás to odvést od sledování provozu a způsobit nehodu. Přístroj neotvírejte. Jinak vzniká nebezpečí úrazu, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Přístroj lze používat jen ve vozech s rozvodem napětí 12 V a minusovým pólem ( ) na kostře. V případě pochyb se obraťte na svého prodejce. Při nedodržení zásady může dojít k požáru. Malé předměty (např. baterie) chraňte před dětmi. Pokud takový předmět spolknou, hrozí nebezpečí závažného zranění. Vyhledejte neprodleně lékaře. Při výměně používejte pojistky se správnou nominální hodnotou. Při použití jiné pojistky může dojít ke vznícení přístroje nebo k nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Nezakrývejte ventilační otvory a chladící prvky přístroje. Jejich zablokování může způsobit přehřátí a být příčinou případného vznícení přístroje. Přístroj lze ve vozidle připojit jen ke zdroji napětí 12 V. Nerespektování může vést ke vznícení přístroje, nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo jiným poruchám. POZOR! Tento symbol poukazuje na důležité instrukce. Zanedbání těchto instrukcí může vést ke zranění obsluhy či poškození přístroje. Při výskytu jakéhokoliv problému přístroj dále nepoužívejte. Nedodržení může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Přístroj k opravě předejte autorizovanému prodejci Alpine nebo nejbližší smluvní opravně Alpine. Nemíchejte spolu staré a nové baterie. Dbejte na správnou polaritu vkládaých baterií. Může to způsobit poškození a únik agresívních chemikálií. Bezpečnostní opatření Čištění přístroje Přístroj pravidelně čistěte měkkou suchou utěrkou. U úpornějších skvrn navlhčete utěrku vodou. Jiné prostředky, než voda, mohou narušit a poškodit povrch. Teplota Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je teplota uvnitř vozidla v rozmezí +60 C až 10 C. Údržba a oprava Pokud se vyskytne jakákoliv závada, nesnažte se ji opravit sami. Tyto práce přenechejte autorizované opravně Alpine. Umístění Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před: přímým slunečním zářením a žárem vlhkostí a mokrem prachem silnými otřesy ipod je značka fi rmy Apple Computer, Inc., zapsaná v USA a dalších zemích. Název a logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití u Alpine Electronics, Inc. je licencováno. Další značky a názvy jsou vlastnitcvím oprávněných majitelů. UniType je řez Universal design fontu vyvinutého ve spolupráci LIM Corporation Ltd. a Chiba University Faculty of Engineering. UniType je obchodní známka registrovaná LIM Corporation Ltd. Upozornění k vyzařování Úpravy nebo změny výslovně neschválené odpovědnou stranou mohou mít za následek zrušení povolení k užívání uživatelem. Tento přenašeč nesmí být společně umístěn nebo spolupracovat s jakoukoli další anténou nebo přenašečem. 3

4 Začínáme Výměna baterií Vhodné baterie: CR2025 nebo ekvivalent. 1 Otevřete kryt baterií. Vysuňte kryt ve směru šipky. Přepínač Zapnuto/Vypnuto Indikátor připojeného ipodu Indikátor připojeného zařízení Bluetooth Senzor dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání natento senzor do vzdálenosti max. 2 m. Příslušenství: Monitor 1 Stojan 1 Cigaretové interface 1 Propojovací kabel FULL SPEED (1 m) 1 Prodlužovací kabel cig. interface (1 m) 1 Cigaretový adaptér 1 Mikrofon (3 m) 1 Oboustranná lepící páska (pro stojan) 1 Suchý zip (pro cigaretové interface) 2 Upevňovací šrouby 3 Kabelové svorky 3 Látka 1 Dálkový ovladač 1 Baterie (CR2025) 1 2 Vložte baterii podle obrázku do držáku + pólem nahoru. Vložení baterie s opačnou polaritou může ovladač poškodit. 3 Nasaďte držák a zasuňte jej ve směru šipky, až slyšitelně zaklapne. Použití dálkového ovladače Namiřte dálkový ovladač na senzor max. z 1 metru. Na přímém slunečním světle nemusí být ovládání možné. Dálkový ovladač je malé a lehké precizní zařízení. Abyste předešli poškození, vybití baterií, špatné odezvě a ovládacím chybám, dbejte těchto pokynů: - chraňte odladač před nárazy - nenoste ovladač v kapse kalhot - držte ovladač mimo jídlo, vlhko a znečištění - nenechávejte ovladač na přímém slunci. Pokud máte zapojeno další zařízení Alpine v dosahu ovladače, bude ovladač působit i na něj. 4

5 POZOR! NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU ČINNOST, KTERÁ ODVÁDÍ VAŠI POZORNOST OD BEZPEČNÉHO ŘÍZENÍ VOZIDLA. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Použití posuvných přepínačů Pravý posuvný přepínač posunuje seznam (LIST) vzad nebo vpřed. Levý posuvný přepínač provádí skok (SKIP) vzad nebo vpřed. % SKIP % SKIP LIST LIST Tyto přepínače jsou v návodu uvedeny jako Přepínač LIST (pravý) a přepínač SKIP (levý). Zapnutí a vypnutí 1 Přístroj zapněte stiskem tlačítka. 2 Chcete-li přístroj vypnout, držte alespoň 2 sec stisknuté tlačítko. Je-li připojen ipod, zapíná se automaticky. Je-li přístroj zapojen a zapnut při zapnuté zdířce cigaretového zapalovače, je dále spotřebovávána energie z baterie. Podle vozidla nemusí být zdířka cigaretového zapalovače vypnuta s vypnutím klíčku zapalování a baterie může být úplně vybita. V tom případě odpojte cigaretový adaptér a aktivujte funkci automatického vypínání (viz dále). Připojení Bluetooth zařízení (párování) Nahlédněte rovněž do návodu Bluetooth zařízení. 1 Stiskněte SETUP pro aktivaci režimu výběru. 2 Posuňte LIST přepínač ve směru k výběru Bluetooth a pak stiskněte /ENTER. 3 Stiskněte /ENTER. Je aktivován režim párování. 4 Nastavte Bluetooth spojení na připojovaném zařízení. 5 Na displeji přístroje se zobrazí PIN kód (továrně 0000 ). 6 Zadejte tento kód na připojovaném zařízení. 7 Po úspěšném dokončení spojování displej přístroje zobrazí jméno zpárovaného zařízení. Pozn: K obsluze telefonu nahlédněte do jeho návodu k obsluze. PIN kód lze změnit. Viz Nastavení PIN kódu. Není-li zobrazeno jméno připojeného zařízení na displeji, zobrazí se pro telefon Phone 1 až 5, pro zvukové zařízení Audio 1 až 5 a pro telefon/zvukové zařízení Device 1 až 5. Můžete zpárovat až 5 telefonů nebo zařízení. Šestý v pořadí nahradí nejméně používané zařízení. Selže-li Bluetooth párování, zobrazí se na 2 s Pairing failed. Poznámka ke zvukovému výstupu Zvuk přístroje se vydává přes FM přenašeč nebo přes zvukové výstupy. Určete v Nastavení zvukového výstupu. Pro FM výstup do FM rádia nastavte správně kmitočet v Funkce FM přenašeče (frekvence). Funkci hands-free telefonování určete správně v Nastavení hlasového výstupu telefonu. Odejmutí a nasazení monitoru Pro odnesení monitoru z auta přečtěte pokyny v kapitole Instalace monitoru (viz dále). 5

6 Ovládání ipod % SKIP /ENTER % SKIP SOURCE / LIST LIST / FUNC. VIEW ipod lze připojit přes FULL SPEED propojovací kabel. Je-li tento přístroj přes kabel připojený, ovládací prvky ipodu nefungují. Informace o použití ipodu s tímto přístrojem Přístroj je možno použít s následujícími verzemi ipod. ipod classic první generace: ver ipod touch první generace: ver ipod nano první generace: ver ipod nano druhé generace: ver ipod nano třetí generace: ver ipod čtvrté generace: ver ipod páté generace: ver ipod photo:ver ipod mini: ver Přístroj lze použít s ipod photo, ipod mini a ipod nano čtvrté generace a vyšší. Budoucí kompatibilitu nelze zaručit. ipod typu Touch Wheel nebo Scroll Wheel bez dockového konektoru není možno s tímto přístrojem propojit. Pohled na displej <Příklad obrazovky pro ipod> Zobrazení režimu 2 Titul skladby, epizody nebo audioknihy 3 Titul alba, podcastu 4 Interpret, datup zveřejnění 5 Obal 6 Uplynulý čas 7 Zbývající čas 8 Frekvence FM přenašeče/ zobrazení AUX Zobrazit je možno jen alfanumerické znaky. Maximální počet znaků je 128 (128 Byte). Určité znaky nebudou možná zobrazeny správně. Nejsou-li textové informace nebo znaky kompatibilní s tímto přístrojem, nic se nezobrazí. Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ani uplynulý čas se nezobrazí.pokud chcete automaticky obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám začne načítat. Pokud je typ obrázku nastaven na Song v nastavení typu obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Přehrávání 1 Tlačítkem SOURCE zvolte režim ipod. 2 Ke zvolení požadované skladby použijte přepínač LIST ve směru nebo. Zpět na začátek aktuální skladby: Posuńte. Posun zpět: Posuńte a držte. Dále na začátek další skladby: Posuńte. Posun vpřed: Posuńte a držte. 3 K dočasnému přerušení přehrávání stiskněte tlačítko /. Chcete-li znovu pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko / znovu. Připojíte-li ipod během přehrávání skladby, bude přehrávání pokračovat i po připojení. Je-li před připojením ipodu zvolen režim náhodně nebo opakování, i kduž režim změníte po připojení, vrátí se po odpojení opět původní režim. Hledání určité skladby ipod může obsahovat stovky skladeb. Použitím informací Tag a organizací skladeb v playlistech umožňují vyhledávací funkce tohoto přístroje jejich hledání. Každá hudební kategorie má svoji vlastní hierarchii. Použijte k omezení hledání níže uvedenou tabulku ke zvolení režimu hledání playlistu/interpreta/alba/skladby/podcastu/žánru/skladatele. Hierarchie 1 Hierarchie 2 Hierarchie 3 Hierarchie 4 Playlist Skladba - - Interpret* Album* Skladba - Album* Skladba - - Podcast Epizoda Audiokniha - - Žánr Interpret* Album* Skladba Skladatel* Album* Skladba - Skladba 6

7 Např.: Hledání podle interpreta. Následující příklad vysvětluje, jak se provádí hledání interpreta. Pro stejný postup je možno použít jiný režim hledání, přičemž se rozlišuje hierarchie. 1 Stiskněte tlačítko /ENTER, abyste aktivovali režim výběru. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte ARTISTS a stiskněte /ENTER. Zobrazí se jména interpretů. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam alb daného interpreta. Po výběru interpreta stiskněte tlačítko / a začnou se přehrávat všechny jeho skladby. 4 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte album interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam skladeb daného alba. Po výběru alba stiskněte tlačítko / a začnou se z něho přehrávat všechny skladby. 5 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte skladbu a pak stiskněte /ENTER. Spustí se přehrávání vybrané skladby. Během hledání lze režim hledání zrušit 2sec stiskem /. Během hledání se lze vrátit k předchozímu režimu stiskem /. Zvolíte-li v požadovaném režimu hledání playlistu ipod name uložený v ipodu a stisknete /ENTER, můžete hledat všechny skladby v ipodu. Pro rychlý skok do určitého místa lze použít během zobrazení seznamu funkci procentního přeskoku (viz dále). Posunutím a podržením přepínače LIST se posunujete seznamem trvale. Po výběru ALL v režimu hledání a stisku /ENTER, můžete vyhledáváat všechny tituly následující hierarchie. Např. v režimu interpreta se zobrazí seznam jeho alb. Funkce procentního přeskoku Funkce procentního přeskoku může být použita k efektivnímu hledání alba, skladby, atd. V režimu hledání můžete rychle zvolit každou píseň, interpreta apod. Použití této funkce na ida-x200 Příklad zobrazení procentního přeskoku Procenta skladeb uložených v seznamu lze zobrazit posunutím kurzoru. Příklad ukazuje 50 %. Kurzor Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. Paměť místa hledání Během přehrávání ipodu se lze rychle vrátit k minulé hierarchii v hledání. 1 Stiskněte /. Zobrazí se naposledy vyhraná hierarchie hledání. Paměť místa hledání není dostupná při náhodném přehrávání všech. Funkce Nahoru/Dolů Pokud v režimu hledání vyberete album a stisknete /, bude se toto opakovaně přehrávat. Funkcí Nahoru/Dolů vyberete následující/předchozí album. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na předchozí položku. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na následující položku. Pokud neprovedete hledání skladby nebo audioknihy, není tato funkce aktivní. Během hledání interpreta lze přehrát jeho alba. Zvolíte-li album během hledání interpreta, mohou být vyhledána i jiná alba interpreta. Tato funkce není během náhodného přehrávání aktivní. Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. 1 Přepínačem % SKIP posuňte ve směru nebo. Např. na ipodu máte 100 skladeb, tyto jsou členěny do 10 skupin. 10 % 20 % 90 %. 7

8 8 Náhodné přehrávání (Shuffle) 1 Stiskněte tlačítko FUNC. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte SHUFFLE a stiskněte /ENTER. Aktivuje se náhodné přehrávání. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte režim náhodného přehrávání a pak stiskněte /ENTER. Shuffle Album : Náhodně se vybere album z ipodu a jeho skladby se přehrají normálně. SONG : všechny skladby vebraného režimu se přehrají náhodně. OFF: Náhodný režim je vypnut. 4 Stiskněte /. Skladby se budou přehrávat náhodně. Ke zrušení vyberte v daném postupu OFF. Náhodné přehrávání alb a skladeb v přístroji pracuje stejně jako v ipodu. Náhodné přehrávání všech (ALL) Tento režim přehraje náhodně všechny skladby ipodu. 1 Stiskněte. Rozsvítí se ALL a skladby budou přehrány v náhodném pořadí. K vypnutí režimu znovu stiskněte. Je-li zvoleno náhodné přehrávání ALL, přeruší se přehrávání skladby, zvolené v v režimu hledání. Náhodně vše (ALL) můžete aktivovat i z menu výběru. Po stisku /ENTER, a při výběru Shuffl e All stiskněte znovu /ENTER. Opakování přehrávání 1 Stiskněte FUNC. 2 Stiskněte /ENTER. Spustí se režim opakování. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte Song a pak stiskněte /ENTER. REPEAT SONG : Opakuje se jedna skladba. OFF: Opakování je vypnuto. 4 Stiskněte /. Skladba se přehrává opakovaně Při zobrazení indikátoru náhodně i opakovaně se opakuje jen jedna skladba. K vypnutí režimu zvolte OFF. Zatímco je aktivní funkce opakování, není možno přepínačem nebo zvolit jinou skladbu. Změna zobrazení Pokud skladba obsahuje obrázek, můžete současné zobrazení změnit na zobrazení obrázku. 1 Stiskněte tlačítko VIEW. <Normální obrazovka> <Zobrazení alba> <Zobrazení bez alba > Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Ani uplynulý čas se nezobrazí. Pokud chcete určit jak obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku a Nastavení typu obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám načte. Pokud je nastaveno na Auto v Nastavení načítání obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ruční načtení doprovodného obrázku Je-li Nastavení načítání obrázku nastaveno na Manual, načtěte obrázek ručně. - Během přehrávání ipodu stiskněte a podržte aspoň 2 sec tlačítko VIEW. Nejsou-li data k dispozici nebo jsou již načtena, nelze je načíst.

9 Bluetooth Audio Hands-free telefonování SOURCE LIST LIST % SKIP /ENTER % SKIP LIST LIST / / Práce s Bluetooth Audio Můžete bezdrátově přehrávat a ovládat zvuková data uložená v Bluetooth telefonu nebo přehrávači. * Pro přehrávání zvuku je třeba mobilní telefon nebo přehrávač, který odpovídá standardu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) nebo AVRCP (Audi/Video Remote Control Profile). Ne všechny funkce nemusí pracovat u všech zařízení. Zobrazení na displeji <Příklad zobrazení Bluetooth Audio> 1 Zobrazení režimu 2 Frekvence FM přenašeče Přehrávání 1 Stiskněte SOURCE k výběru Bluetooth Audio režimu. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo. Posun na skočí na začátek současné skladby. Posun na skočí na následující skladbu. 3 Stiskněte pro pauzu a opětovně pro obnovení přehrávání. Podle připojeného zařízení spustí stisk SOURCE během pauzy přehrávání a pak změní režim. Poznámky k hands-free K provedení hands-free volání musí být telefon kompatibilní s HSP (Head Set Profile) a. HPF (Hands-Free Profile). Netelefonujte v autě ani s hands-free, pokud jste v městském hustém provozu, krátkých uličkách nebo dopravní situaci, která vyžaduje plné soustředění. Při telefonování mluvte hlasitě a zřetelně. Před telefonováním zavřete okénka. Pokud oba volající používají hands-free sadu nebo některý je v hlučném prostředí, může se snížit srozumitelnost hovoru některému z nich, nebo oběma. Lidský hlas může podle svého charakteru nebo kvality linky znít jinak nebo nepřirozeně. Podle typu telefonu nebo nastavení sítě operátora může být použití hands-free omezeno nebo nemusí umožněno vůbec. Prostudujte nastavení a vlastnosti telefonu a podmínky operátora. Alpine si vyhrazuje právo změny nebo úpravy bez předchozího upozornění. Příjem volání Máte-li příchozí hovor, zní vyzváněcí zvuk a volání je zobrazeno na displeji. 1 Stiskněte. Hovor bude spojen. Pokud je Automatický příjem volání (AUTO ANSWER) nastaveno na ON, je příchozí hovor spojen automaticky. Při volání je původní zdroj (ipod, Bluetooth Audio) zastaven, po volání se obnoví. Zavěšení hovoru 1 Stiskněte /. Hovor bude zavěšen. 9

10 Opakování volání Poslední uskutečněné volání můžete opakovat. 1 Stiskněte během 5 sec po skončení volání. Číslo bude opět vytočeno. Zpětné opakování volání nelze uskutečnit na přijaté volání z neznámého čísla. Volání ze seznamů Můžete volat ze seznamu telefonních čísel a minulých hovorů (přijatých, volaných, nepřijatých). Seznam přijatých hovorů (RECEIVED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se uskutečnil. Obvykle zde jsou i čísla, jejichž volání jste zamítli. Seznam volaných hovorů (DIALED LIST) jsou čísla, kterým jste volali vy (bez ohledu na to, zda jste se dovolali). Seznam zmeškaných hovorů (MISSED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se neuskutečnil, protože jste jej nevyzvedli. Telefonní seznam (PHONE BOOK) je až 1000 čísel z telefonního seznamu mobilního telefonu, která jste si přenesli do Bluetooth kompatibilní jednotky. Telefonní seznam (PHONE BOOK (SIM)) je telefonní seznam na SIM kartě. 1 Stisknìte. Rozsvítí se nabídka telefonování. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo a vyberte režim. Položky nastavení: Dialed List/ Received List/ Missed List/ Phonebook/ Phonebook (SIM) 3 Stiskněte /ENTER. Režim se nastaví a zobrazí se příslušný seznam. 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či a vyberte telefonní číslo ze seznamu. Pokud přepínačem % SKIP posunete ve směru nebo můžete změnit stránku seznamu. 5 Stisknìte. Vyberte telefonní číslo a vytočte jej. Pokud stisknete /ENTER, zobrazí se vybrané jméno nebo telefonní číslo. Pokud podruhé stisknete /ENTER, vybrané telefonní číslo se vytočí. Příklad zobrazení 1 Zobrazení režimu 2 Doba volání 3 Hlasitost Pokud u seznamu nelze získat pro položku jméno volaného, zobrazí se jen telefonní číslo. Pokud nelze získat ani jméno, ani číslo, zobrazí se Pokud spojíte hovor přímo ze zpárovaného telefonu, nezobrazí se číslo a z přístroje nelze vyvolat opakované volání. Opakované volání ze seznamu volaných hovorů Nastavení: Dialed List Volání čísla ze seznamu přijatých hovorů Nastavení: Received List Volání ze seznamu zmeškaných hovorů Nastavení: Missed List Volání z telefonního seznamu Nastavení: Phonebook / Phonebook (SIM) Pokud nelze ze seznamu získat jméno, nic se nezobrazí. Pořadí seznamů záleží na mobilním telefonu. Pokud je změněn neboi smazán seznam během připojení k přístroji, nemusí se zobrazení na přístroji zaktualizovat. Pokud není aktuální nelze správně volat. Hlasové vytáčení 1 Stisknìte a podržte 2 sec tlačítko. Rozsvítí se Speak a režim je aktivován. 2 Řekněte jméno tak, aby je telefon rozpoznal. Hlasové vytáčení pracuje jen s mobilním telefonem, který je podporuje. Jinak se zobrazí 2 sec No Support. Pokud se hlasový příkaz nerozpozná, zobrazí se 2 s No Call. Hlasové funkce závisí na připojeném telefonu. Nahlédněte do jeho návodu. U hovorů spojených hlasovým vytáčením se nezobrazuje jméno nebo číslo. Nastavení hlasitosti volání Během volání můžete nastavit hlasitost, která se uloží. 1 Během hovoru stisknìte. Každým stiskem se změní hlasitost. Level1 Level2 Level3 Level4 Level5 Po ukončení volání se hlasitost vrátí na úroveň nastavenou v SETUP Nastavení hlasitosti (HPF). 10

11 Nastavení Setup Přístroj lze pružně nastavit podle vašich požadavků. /ENTER SETUP LIST LIST Normální postup nastavení přístroje pomocí nabídky SETUP je popsán v krocích 1 až 5. Dále najdete další informace k jednotlivým nabídkám SETUP. 1 Stiskněte SETUP. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. Transmitter Bluetooth Audio General Display ipod (např. zvolte General) 3 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep) Transmitter: Frequency Bluetooth: Pairing Mode* Paired Phone Paired Audio Clear Devices Pass Code Auto Connect Auto Answer HFP Volume HFP Speaker Audio: Factory s EQ General: Language Beep Demo Output Mode Auto Poweroff Display: Dimmer Level Text Scroll BGV Select ipod: Artwork Display Artwork Type Playlist Artist Album Podcast Audiobook Genre Composer Song * Viz výše Připojení Bluetooth zařízení (párování). 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte nastavení a stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep On nebo Beep Off) 5 Stiskněte a podržte 2 sec / k návratu do normálního režimu. Pro návrat k předchozímu režimu během nastavení stiskněte /. / Nastavení přenašeče Transmitter Funkce FM přenašeče (Frekvence) Frequency MHz Zvukl přístroje můžete poslouchat přes rádio. Nastavte vhodný kmitočet na přístroji a stejný na rádiu. Uložení frekvence 1 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a pak stiskněte a podržte 2 sec tlačítko /ENTER. Režim nastavení frekvence je aktivován. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, nalaďte žádanou frekvenci a pak stiskněte /ENTER. Frekvence se uloží. Pokud zvuk interferuje s jinou FM stanicí, zvolte jinou frekvenci. Ta by měla být vzdálena více jak 0,4 MHz od stanice. Hlasitost se nastavuje na rádiu. Po naladění frekvence na rádiu může pokračovat prolaďování. V tom případě nalaďte rádio ručně. Dosah FM přenašeče je asi 1,5 m. Ověřte si příjem a zvolte místo, kde je příjem dobrý. Při nastavování stisk / zruší dříve určenou frekvenci. Vyvolání uložené frekvence Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a stiskněte /ENTER. Vybraná frekvcence se vyvolá. Nastavení Bluetooth Nastavení zařízení Bluetooth (Zpárovaný telefon/audio) Režim hands-free telefonu Jméno zpárovaného telefonu nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5 Režim bluetooth audio Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Audio1 až Audio5 Vyberte jedno z až 10 kompatibilních zařízení (5 telefonů a 5 audio zařízení), které jste již dříve zpárovali. V každém režimu můžete nastavit hands-free telefon a Bluetooth audio zařízení. Nebo můžete použít obě volby k jednomu mobilnímu telefonu. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se připojí. Po úspěšné změně připojení se na 2 sec zobrazí jméno připojeného zařízení a pak se zobrazení vrátí k nabídce SETUP. Pokud selže připojení, zobrazí se Connecting failed, pokud selže odpojení, zobrazí se Disconnecting failed. Připojené zařízení se zobrazuje jako první v seznamu. 11

12 Smazání zařízení Bluetooth (Clear devices) Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5, Audio1 až Audio5 Ze seznamu můžete dříve připojené zařízení smazat. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se smaže ze seznamu. Nastavení PIN kódu Pass Code 0000 (tovární nastavení) ~ 9999 Kód pro propojení přístroje se zařízením lze změnit. 1 Přepínačem LIST vyberte číslici k nastavení posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Aktivuje se režim nastavování čísel. 2 Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Automatické připojení Auto Connect On (tov. nast.) / Auto Connect Off ON: Zařízení se připojí automaticky. OFF: Zařízení se automaticky nepřipojí. Automatický příjem hovorů Auto Answer On / Auto Answer Off (tov. nast.) ON: Příchozí volání se automaticky spojí. OFF: Příchozí volání se musí spojit ručně stiskem. Před tímto nastavením na ON/OFF má prioritu nastavení mobilního telefonu. Nastavení hlasitosti (HPF hlasitost) HPF Volume Level 1 až 5 (tovární nastavení: Level3) Přepínačem LIST vyberte nastavení posunem či a stiskněte /ENTER. Přijímací hlasitost se nastaví. Nadměrné zesílení může způsobit zpětnou vazbu tedy přenos zvuku z reproduktorů do mikrofonu, kdy zvuk zní dlouze, zkresleně, jakoby z jeskyně s dozvukem. Velká zpětná vazba může zapříčinit až akustické rozhoukání systému. Zpětná vazba závisí na nastavení hlasitosti. Snížením hlasitosti na přijatelnou úroveň vazbu potlačíte. Můžete také zkusit změnít umístění mikrofonu. Nastavení výstupu zvuku (HPF speaker) HPF Speaker Internal (tov. nast.) / External Vyberte, kam bude směrován hlas z telefonu. Internal: Zvuk půjde do reproduktoru přístroje. External: Zvuk půjde do externího zařízení (připojeného do svorek zvukového výstupu nebo přes FM přenašeč) Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Nastavení Audio Předvolby ekvalizéru Factory s EQ Flat (tov. nast.) / Pops / Rock / News/ Jazz / Blues / Electrical Dance / HipHop / Rap / Easy Listening / Country / Classical Můžete si vybrat z 9 typických nastavení. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte charakteristiku ekvalizéru a stiskněte /ENTER. Obecné Nastavení jazyka přístroje For US (tov. nast.)/for EU1/For EU2/For JPN/OTHER For US: Anglicky, francouzsky, španělsky For EU1: Rusky, anglicky For EU2: Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, švédsky, portugalsky For JPN: Japonsky, anglicky OTHER: Čínsky, anglicky Signál BEEP Beep On (tovární nastavení) / Beep Off Tato funkce zajišťuje slyšitelné zpětné hlášení s různými tóny, v závislosti na stisknutém tlačítku. Demonstrace Demo On/demo Off (tovární nastavení) Tento přístroj je vybaven funkcí demo pro displej. K vypnutí režimu demo nastavte Demo OFF. Nastavení výstupního zvuku ipodu/bluetooth Audia Transmitter (tov. nast.) / Wire transmitter / AUX Transmitter: výstup přes FM přenašeč Wire transmitter: obvykle nepoužíváno. Nastavte, pokud máte zapojen externí FM přepínací skříňku AUX: Výstup přes zvukové svorky Podle místních předpisů může být použití FM přepínací skříňky povinné. Nastavení automatického vypnutí 60 min / 90 min / 120 min / Off (tov. nast.) V některých vozidlech se nemusí cigaretový zapalovač vypínat s klíčkem zapalování a to by mohlo způsobit vybití autobaterie. Automatické vypnutí tomu zabrání. 60 min / 90 min / 120 min: Nastavte dobu do automatického vypnutí podle vašich potřeb. Off: Automatické vypnutí je deaktivováno

13 Nastavení displeje Nastavení jasu při pohasnutí Dimmer Dimmer Level 7 až +7 tovární nastavení: 0) Má-li být osvětlení displeje v noci sníženo, zapněte DIMMER na žádanou úroveň. Toto nastavení se doporučuje, zdá-li se vám osvětlení přístroje v noci příliš jasné. Přepínačem LIST posuňte směrem či. : displej je tmavší : displej je světlejší Nastavení rolování textu Text Scroll On / Text Scroll Off (tov. nast.) Pro rolování můžete zvolit mezi dvěma nastaveními. On: textové informace rolují automaticky Off: textové informace proběhnou jen jednou V části displeje text může text nerolovat nebo je text jiný. Bez ohledu na toto nastavení, je-li displej zaplněn textem, přeroluje. Přepnutí pozadí displeje (BGV) BGV Select Type 1 (tov. nast.) / Type2 / Type3 Můžete si vybrat mezi 3 zobrazeními. Nastavení ipodu Nastavení načítání obrázku (Artwork) Artwork Display Auto (tov. nast.) / Artwork Display Manual Nastavuje načítání obrázků z ipodu platí pro první generaci ipod classic, touch; první, druhou a třetí generaci ipod nano, pátou generaci ipod. Auto: obrázek se při přehrávání sám načte Manual: obrázek je třeba načíst ručně Nastavení typu obrázku (Artwork) Artwork Type Album (tov. nast.) / Artwork Type Song Album: zobrazí obrázek alba pokud skladba obsahuje stejné album, obrázek první hrané skladby se zobrazí pro všechny skladby Manual: načte a zobrazí se obrázek každé skladby Nastavení způsobu hledání v ipodu On / Off Přístroj podporuje 8 způsobů hledání. Při továrním nastavení ON se hledá v Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Audiobooks, při nastavení na OFF v Genres / Composers / Songs. Podrobněji viz výše v tomto návodu. 13

14 Informace V případě potíží Vyskytne-li se při provozu problém, vyzkoušejte prosím body uvedené níže. Měly by Vám usnadnit nalezení možné příčiny. Zkontrolujte prosím také propojení, případně další komponenty Vašeho zařízení. Nepodaří-li se problém odstranit, obraťte se prosím na Vašeho prodejce Alpine. Obecné Přístroj nereaguje, displej nesvítí Vypnuté zapalování. - Je-li přístroj zapojen podle montážního návodu, není při vypnutém zapalování připojen k napájení. Spálená pojistka - Zkontrolujte pojistku na kabelu od akumulátoru, případně pojistku vyměňte za novou se stejnou hodnotou. ipod ipod nepřehrává tituly a není slyšet zvuk Přístroj ipod neidentifikoval. - Resetujte autorádio a ipod. Viz odstavec Počáteční zapojení systému a návod k obsluze ipodu. Chybová hlášení pro ipod No ipod ipod není připojen. - Ujistěte se, že je ipod připojen správně. Ujistěte se, že není kabel zlomený. Technické údaje BLUETOOTH Verze Bluetooth 1.2 certifikováno Výstupní výkon +4 dbm Max. (Výkonová třída 2) Profil HPF (Hands-Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) DÁLKOVÝ OVLADAČ Baterie CR 2025 Hmotnost 31 g (bez baterie) Rozměry (š v h) ,4 mm OBECNĚ Napájení 14,4 V stejnosměrně (povoleno V) Maximální výstupní napětí předzesilovače AUX 1200 mv MONITOR Hmotnost monitoru Hmotnost stojanu Rozměry (š v h) INTERFACE Hmotnost Rozměry (š v h) 78 g 60 g 78,6 55,7 20,2 mm 72 g 58,7 27,7 85,5 mm Změny technických dat a provedení z důvodů technických zlepšení vyhrazeny. V ipodu není žádná skladba. - Nahrejte skladbu do ipodu a připojte jej k adaptéru. Error 01 Chyba komunikace. - Vypněte a znovu zapněte klíček zapalování (ACC nebo ON). - Odpojte ipod od FULL SPEED kabelu, připojte jej znovu a zkontrolujte indikaci. Error 02 Způsobeno verzí softwaru ipodu, která není kompatibilní s přístrojem. - Aktualizujte software ipodu na kompatibilní verzi Bluetooth No Unit Bluetooth zařízení není připojeno. - Připojte Bluetooth zařízení. 14

15 Instalace a zapojení Před instalací a zapojením přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto kapitolu a bezpečnostní upozornění z úvodu tohoto návodu, abyste zajistili bezproblémový provoz. VAROVÁNÍ Dávejte pozor na správné zapojení. Chybné zapojení s sebou nese nebezpečí vzniku požáru, přístroj může být poškozen. Přístroj je možno instalovat pouze do vozů s rozvodem napětí 12 V a mínusovým pólem ( ) na kostře. Při pochybách kontaktujte svého prodejce. Nedodržení zásady může způsobit vznik požáru. Před začátkem instalace odpojte kabel ze záporného pólu ( ) akumulátoru. V opačném případě hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem či zranění při zkratu. Nesplétejte elektrické kabely. Kabel nesmí být odizolován, pokud napájí přístroje elektrickým proudem. Při nedodržení zásady hrozí překročení proudové zatížitelnosti kabelu, což skýtá nebezpečí požáru nebo zasažení elektr. proudem. Šrouby a matice brzdového zařízení nepoužívejte jako místa k uzemnění. Pro vestavbu nebo uzemnění nepoužívejte NIKDY šrouby nebo matice brzdového či řídícího systému nebo jiných důležitých bezpečnostních systémů nebo benzinové nádrže. Nedodržení pokynu může vést k nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem nebo vzniku požáru. Malé předměty (baterie ap.) udržujte mimo dosah dětí Pokud takový předmět spolkne, hrozí nebezpečí vážného zranění. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při instalaci přístroje vyberte takové místo, aby za jízdy nepřekážel (např. volantu nebo řadící páce). Rovněž je možné, že poloha neumožňuje volný výhled nebo omezuje pohyb řidiče. V tomto případě hrozí nebezpečí úrazu nebo nehody. Při vrtání děr dávejte pozor, abyste nepoškodili vedení nebo kabely. Pokud při instalaci vrtáte do šasi vozidla otvory, dávejte bedlivý pozor na to, abyste se nedotýkali, nepoškodili nebo nezablokovali vedení přívodu paliva, jiná vedení, benzínovou nádrž nebo elektrické kabely. Nerespektování pokynů může vést k požáru. Monitor umístěte mimo dosah airbagů. Pokud monitor nainstalujete poblíž airbagů a ty se případně při nehodě spustí a naplní, může monitor způsobit zranění. Kabely umístěte tak, aby se nezapletly do blízkých předmětů. Kabely pečlivě veďte a upevňujte tak, aby se nemohly vibracemi při provozu uvolnit a zaplést např do řadící páky, ruční brzdy, pedálů vozidla volantu apod. POZOR Instalaci a montáž kabelů přenechejte odborníkům. Montáž kabelů a přístroje vyžaduje zručnost a technické zkušenosti. Pro Vaši vlastní bezpečnost přenechejte veškeré montážní práce firmě, u níž jste přístroj zakoupili. Používejte jen předepsané příslušenství a bezpečně je upevněte. Používejte pouze předepsané příslušenství. Při nedodržení je možné, že dojde k poškození nebo nesprávné instalaci. Pokud nejsou části dostatečně upevněny, mohou znamenat zdroj nebezpečí, případně následek poruchy přístroje. Kabely instalujte tak, aby se nemohly zlomit nebo porušit ostrou hranou. Kabel pokládejte tak, aby se nemohl zachytit o pohyblivé části (např. kolejnice sedadla) nebo nemohl být poškozen ostrými hranami nebo špičatými předměty. Pokud vedete kabel vyvrtaným otvorem v ocelové desce, ochraňte jeho izolaci před poškozením pomocí gumového hrdla v místě otvoru. Přístroj nemontujte na místa, která jsou vystavena vysoké vlhkosti nebo prachu. Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před vlhkostí a prachem. Vnikne-li do přístroje voda nebo prach, může dojít k jeho poruše. Bezpečnostní pravidla Před instalací přístroje odpojte bezpodmínečně kabel od záporného pólu baterie. Zabráníte tím poškození přístroje zkratem. Provádíte-li připojení k elektrickému systému vozidla, dávejte pozor na již ve výrobě nainstalované komponenty (např. palubní počítač). Nepoužívejte k napájení přístroje jejich vodiče. Při zapojování přístroje do pojistkové svorkovnice se přesvědčte, že patřičný okruh obsahuje pojistku předepsané hodnoty. Jinak může dojít k poškození přístroje nebo vozidla. Při pochybách se obraťte na svého prodejce Alpine. Poznamenejte a uchovejte si prosím výrobní číslo přístroje do níže uvedené tabulky. Štítek s výrobním číslem se nachází na spodní straně přístroje. Výrobní číslo: Datum montáže: Montážní firma: Prodejce: 15

16 Instalace Upevnění monitoru Pozor: Neumísťujte monitor v blízkosti předních airbagů. 3 Sejměte monitor ze stojanu. 1 Připevněte monitor bezpečně do stojanu. Nasaďte monitor vybráním na zadní straně do držáku na stojanu. Monitor Držák 2 Ověřte správnost umístění monitoru. 1. Upevněte stojan krátkodobě lepící páskou. 2. Nastavte monitor do dobře viditelné polohy. Stojan Při opouštění vozidla monitor sejměte podle popisu v bodu 3. Nasazování monitoru proveďte podle bodu 1. 4 Stojan přilepte oboustrannou lepící páskou. Místo montáže očistěte utěrkou z příslušenství. Oboustranná lepící páska Linie pohledu Monitor Je-li teplota ve voze nízká (v zimě), místo montáže zahřejte fénem a pak přilepte držák. 24 hod po instalaci nepoužívejte nadměrnou sílu nebo vlhkost. Není-li možno držák pomocí lepící pásky dostatečně upevnit, použijte šrouby z příslušenství. 5 Připojte monitorový kabel ke stojanu 16 Palubní deska Pokud hlavní jednotka vstupuje do linie pohledu, bude narušovat váš výhled. Abyste mohli přístroj bezpečně používat, upevněte jej na místo, které odpovídá těmto nárokům: Místo musí být stabilní. Místo, kde nebude monitor bránit výhledu z vozu. Místo, kam se nebudete nahýbat při zapínání bezpečnostního pásu. Místo, kde nebude monitor vadit při řízení volantu. Je-li povrch přístrojové desky potažen materiálem jako kůže, dřevo, tkanina, apod., bude při budoucím odstranění držáku poškozen. Monitor nesmí být přímo před otvory klimatizace. 6 Upevněte monitor do stojanu podle bodu 1. Kabel připevněte sponami z příslušenství. Zkontrolujte před použitím, zda je monitor k držáku pevně připojen a držák je bezpečně upevněn na místě instalace. Při natáčení monitoru nepoužívejte nadměrnou sílu.

17 Montáž mikrofonu Externí mikrofon je určen pro snímání vašeho hlasu při hands-free telefonování. Nainstalujte jej na následující místo: Stabilní a bezpečné místo Místo, kde vám nebude vadit při řízení Místo pokud možno blízko řidičových úst, aby se řidič nemusel za jízdy k mikrofonu naklánět pro dobrou srozumitelnost, což by rozptýlilo jeho pozornost. Montáž stojanu pomocí šroubů 1 Odstraňte dolní kryt stojanu otáčením ve směru šipky. Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Při přímém připojení cigaretového adaptéru: Spodní strana stojanu 2 Dolní kryt přišroubujte dodanými šrouby. Dolní kryt Cigaretový adaptér Cigaretové interface 3 Otáčením upevněte stojan až do kliknutí. Stojan Při připojení cigaretového adaptéru přes prodlužovací kabel Dolní kryt Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru Cigaretové interface Šroubovací typy Cigaretový adaptér Výměna pojistky Do cigaretového adaptéru je vestavěna pojistka 2 A. 1 Skříňku cigaretového interface nainstalujte na bezpečné místo pomocí dodaných suchých zipů. 2 Odšroubujte (šroubovací typ) 3 17

18 Zapojení *1 *2 FM kabel Od anténního kabelu vozidla K anténnímu kabelu hlavní jednotky Mikrofon (dodaný) Anténní kabel FM modulátoru ipod Cigaretové interface Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru (dodaný) or *3 Cigaretový adaptér (dodaný) Monitor FULL SPEED propojovací kabel (dodaný) Monitorový kabel (dodaný) Jsou možné 2 typy zapojení výstupu zvuku, použijte vždy pouze jeden. Možnosti jsou zde: * 1 Zařízení s externím vstupem zapojte při nastavení AUX v Nastavení zvukového výstupu. * 2 Podle místních předpisů může být povinné použití FM přepínací skiříňky. Pak nastavte Wire Transmitter. * 3 Pojistka 2 A je zabudována. Skříňku cigaretového interface nedávejte tak, kde by se na něj mohlo šlápnout. Velký tlak by ho mohl poškodit. Podle montážního místa skříňky interface může vzniknout rušení. Zvolte vhodnější místo montáže, pokud vzniká rušení Bluetooth zařízení nebo existují výpadky. 18

19 19

20 Překlad, sazba 2008 Výroba 2008 Perfect Sound Kopírování nebo reprodukce celku nebo částí bez výslovného svolení zakázána.

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci Česky Přijímač dopravních informací TMC Kompatibilní model: CN-GP50N (stav v září 2007) Model: CY-TM200N Pokyny pro instalaci Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Parrot MK6000 ČESKY 2

Parrot MK6000 ČESKY 2 27 ČESKY Obsah ÚVODEM... p 29 OBSAH BALENÍ... p 29 PRVNÍ POUŽITÍ... p 29 Instalace soupravy MK6000... p 29 Popis soupravy MK6000... p 32 Připojení telefonu/pda Bluetooth... p 33 FUNKCE... p 33 Telefonování...

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití

Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 OBSAH BALENÍ 4 ÚVOD 6 Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Držák Mega Source

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více