Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth. ex-10. NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat."

Transkript

1 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Pokročilý ovladač ipodu s Bluetooth ex-10 NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě než začnete přístroj používat. PERFECT SOUND s.r.o. Leopoldova 2138, Praha 4 Chodov tel: ex-10s.indd

2 2 Obsah Upozornění Bezpečnostní opatření Varování Začínáme Použití dálkového ovladače Výměna baterií Použití posuvných přepínačů Zapnutí a vypnutí Odejmutí a nasazení monitoru Připojení Bluetooth zařízení (párování) Poznámka ke zvukovému výstupu POZOR! Ovládání ipod Pohled na displej Přehrávání Hledání určité skladby Funkce procentního přeskoku Paměť místa hledání Funkce Nahoru/Dolů Náhodné přehrávání (Shuffle) Náhodné přehrávání všech (ALL) Opakování přehrávání Změna zobrazení Ruční načtení doprovodného obrázku Bluetooth Audio Práce s Bluetooth Audio Zobrazení na displeji Přehrávání Hands-free telefonování Poznámky k hands-free Příjem volání Zavěšení hovoru Opakování volání Volání ze seznamů Hlasové vytáčení Nastavení hlasitosti volání Nastavení Setup Informace V případě potíží Technické údaje Instalace a zapojení VAROVÁNÍ Bezpečnostní pravidla Instalace Montáž mikrofonu Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Montáž stojanu pomocí šroubů Výměna pojistky Zapojení

3 Upozornění Varování Tento symbol poukazuje na důležité příkazy. Zanedbání těchto instrukcí může vést k vážnému zranění obsluhy nebo dokonce ke smrtelnému zranění. Neprovádějte žádnou obsluhu, která by mohla odvést Vaši pozornost od bezpečného řízení vozidla. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést Vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Hlasitost poslechu udržujte v takové výši, abyste mohli vnímat ruch okolního prostředí. Jinak vzniká nebezpečí dopravní nehody. POSLECH PŘI VYSOKÝCH HLASITOSTECH MŮŽE TAKÉ POŠKODIT VÁŠ SLUCH. Sledujte monitor během jízdy co nejméně Mohlo by Vás to odvést od sledování provozu a způsobit nehodu. Přístroj neotvírejte. Jinak vzniká nebezpečí úrazu, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Přístroj lze používat jen ve vozech s rozvodem napětí 12 V a minusovým pólem ( ) na kostře. V případě pochyb se obraťte na svého prodejce. Při nedodržení zásady může dojít k požáru. Malé předměty (např. baterie) chraňte před dětmi. Pokud takový předmět spolknou, hrozí nebezpečí závažného zranění. Vyhledejte neprodleně lékaře. Při výměně používejte pojistky se správnou nominální hodnotou. Při použití jiné pojistky může dojít ke vznícení přístroje nebo k nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Nezakrývejte ventilační otvory a chladící prvky přístroje. Jejich zablokování může způsobit přehřátí a být příčinou případného vznícení přístroje. Přístroj lze ve vozidle připojit jen ke zdroji napětí 12 V. Nerespektování může vést ke vznícení přístroje, nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo jiným poruchám. POZOR! Tento symbol poukazuje na důležité instrukce. Zanedbání těchto instrukcí může vést ke zranění obsluhy či poškození přístroje. Při výskytu jakéhokoliv problému přístroj dále nepoužívejte. Nedodržení může vést ke zranění nebo poškození přístroje. Přístroj k opravě předejte autorizovanému prodejci Alpine nebo nejbližší smluvní opravně Alpine. Nemíchejte spolu staré a nové baterie. Dbejte na správnou polaritu vkládaých baterií. Může to způsobit poškození a únik agresívních chemikálií. Bezpečnostní opatření Čištění přístroje Přístroj pravidelně čistěte měkkou suchou utěrkou. U úpornějších skvrn navlhčete utěrku vodou. Jiné prostředky, než voda, mohou narušit a poškodit povrch. Teplota Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je teplota uvnitř vozidla v rozmezí +60 C až 10 C. Údržba a oprava Pokud se vyskytne jakákoliv závada, nesnažte se ji opravit sami. Tyto práce přenechejte autorizované opravně Alpine. Umístění Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před: přímým slunečním zářením a žárem vlhkostí a mokrem prachem silnými otřesy ipod je značka fi rmy Apple Computer, Inc., zapsaná v USA a dalších zemích. Název a logo Bluetooth je vlastnictvím Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití u Alpine Electronics, Inc. je licencováno. Další značky a názvy jsou vlastnitcvím oprávněných majitelů. UniType je řez Universal design fontu vyvinutého ve spolupráci LIM Corporation Ltd. a Chiba University Faculty of Engineering. UniType je obchodní známka registrovaná LIM Corporation Ltd. Upozornění k vyzařování Úpravy nebo změny výslovně neschválené odpovědnou stranou mohou mít za následek zrušení povolení k užívání uživatelem. Tento přenašeč nesmí být společně umístěn nebo spolupracovat s jakoukoli další anténou nebo přenašečem. 3

4 Začínáme Výměna baterií Vhodné baterie: CR2025 nebo ekvivalent. 1 Otevřete kryt baterií. Vysuňte kryt ve směru šipky. Přepínač Zapnuto/Vypnuto Indikátor připojeného ipodu Indikátor připojeného zařízení Bluetooth Senzor dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání natento senzor do vzdálenosti max. 2 m. Příslušenství: Monitor 1 Stojan 1 Cigaretové interface 1 Propojovací kabel FULL SPEED (1 m) 1 Prodlužovací kabel cig. interface (1 m) 1 Cigaretový adaptér 1 Mikrofon (3 m) 1 Oboustranná lepící páska (pro stojan) 1 Suchý zip (pro cigaretové interface) 2 Upevňovací šrouby 3 Kabelové svorky 3 Látka 1 Dálkový ovladač 1 Baterie (CR2025) 1 2 Vložte baterii podle obrázku do držáku + pólem nahoru. Vložení baterie s opačnou polaritou může ovladač poškodit. 3 Nasaďte držák a zasuňte jej ve směru šipky, až slyšitelně zaklapne. Použití dálkového ovladače Namiřte dálkový ovladač na senzor max. z 1 metru. Na přímém slunečním světle nemusí být ovládání možné. Dálkový ovladač je malé a lehké precizní zařízení. Abyste předešli poškození, vybití baterií, špatné odezvě a ovládacím chybám, dbejte těchto pokynů: - chraňte odladač před nárazy - nenoste ovladač v kapse kalhot - držte ovladač mimo jídlo, vlhko a znečištění - nenechávejte ovladač na přímém slunci. Pokud máte zapojeno další zařízení Alpine v dosahu ovladače, bude ovladač působit i na něj. 4

5 POZOR! NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU ČINNOST, KTERÁ ODVÁDÍ VAŠI POZORNOST OD BEZPEČNÉHO ŘÍZENÍ VOZIDLA. Obsluhu, která by mohla na delší dobu odvést vaši pozornost, provádějte až po zastavení vozidla. Zastavte vždy na bezpečném místě, aby nedošlo k dopravní nehodě. Použití posuvných přepínačů Pravý posuvný přepínač posunuje seznam (LIST) vzad nebo vpřed. Levý posuvný přepínač provádí skok (SKIP) vzad nebo vpřed. % SKIP % SKIP LIST LIST Tyto přepínače jsou v návodu uvedeny jako Přepínač LIST (pravý) a přepínač SKIP (levý). Zapnutí a vypnutí 1 Přístroj zapněte stiskem tlačítka. 2 Chcete-li přístroj vypnout, držte alespoň 2 sec stisknuté tlačítko. Je-li připojen ipod, zapíná se automaticky. Je-li přístroj zapojen a zapnut při zapnuté zdířce cigaretového zapalovače, je dále spotřebovávána energie z baterie. Podle vozidla nemusí být zdířka cigaretového zapalovače vypnuta s vypnutím klíčku zapalování a baterie může být úplně vybita. V tom případě odpojte cigaretový adaptér a aktivujte funkci automatického vypínání (viz dále). Připojení Bluetooth zařízení (párování) Nahlédněte rovněž do návodu Bluetooth zařízení. 1 Stiskněte SETUP pro aktivaci režimu výběru. 2 Posuňte LIST přepínač ve směru k výběru Bluetooth a pak stiskněte /ENTER. 3 Stiskněte /ENTER. Je aktivován režim párování. 4 Nastavte Bluetooth spojení na připojovaném zařízení. 5 Na displeji přístroje se zobrazí PIN kód (továrně 0000 ). 6 Zadejte tento kód na připojovaném zařízení. 7 Po úspěšném dokončení spojování displej přístroje zobrazí jméno zpárovaného zařízení. Pozn: K obsluze telefonu nahlédněte do jeho návodu k obsluze. PIN kód lze změnit. Viz Nastavení PIN kódu. Není-li zobrazeno jméno připojeného zařízení na displeji, zobrazí se pro telefon Phone 1 až 5, pro zvukové zařízení Audio 1 až 5 a pro telefon/zvukové zařízení Device 1 až 5. Můžete zpárovat až 5 telefonů nebo zařízení. Šestý v pořadí nahradí nejméně používané zařízení. Selže-li Bluetooth párování, zobrazí se na 2 s Pairing failed. Poznámka ke zvukovému výstupu Zvuk přístroje se vydává přes FM přenašeč nebo přes zvukové výstupy. Určete v Nastavení zvukového výstupu. Pro FM výstup do FM rádia nastavte správně kmitočet v Funkce FM přenašeče (frekvence). Funkci hands-free telefonování určete správně v Nastavení hlasového výstupu telefonu. Odejmutí a nasazení monitoru Pro odnesení monitoru z auta přečtěte pokyny v kapitole Instalace monitoru (viz dále). 5

6 Ovládání ipod % SKIP /ENTER % SKIP SOURCE / LIST LIST / FUNC. VIEW ipod lze připojit přes FULL SPEED propojovací kabel. Je-li tento přístroj přes kabel připojený, ovládací prvky ipodu nefungují. Informace o použití ipodu s tímto přístrojem Přístroj je možno použít s následujícími verzemi ipod. ipod classic první generace: ver ipod touch první generace: ver ipod nano první generace: ver ipod nano druhé generace: ver ipod nano třetí generace: ver ipod čtvrté generace: ver ipod páté generace: ver ipod photo:ver ipod mini: ver Přístroj lze použít s ipod photo, ipod mini a ipod nano čtvrté generace a vyšší. Budoucí kompatibilitu nelze zaručit. ipod typu Touch Wheel nebo Scroll Wheel bez dockového konektoru není možno s tímto přístrojem propojit. Pohled na displej <Příklad obrazovky pro ipod> Zobrazení režimu 2 Titul skladby, epizody nebo audioknihy 3 Titul alba, podcastu 4 Interpret, datup zveřejnění 5 Obal 6 Uplynulý čas 7 Zbývající čas 8 Frekvence FM přenašeče/ zobrazení AUX Zobrazit je možno jen alfanumerické znaky. Maximální počet znaků je 128 (128 Byte). Určité znaky nebudou možná zobrazeny správně. Nejsou-li textové informace nebo znaky kompatibilní s tímto přístrojem, nic se nezobrazí. Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ani uplynulý čas se nezobrazí.pokud chcete automaticky obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám začne načítat. Pokud je typ obrázku nastaven na Song v nastavení typu obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Přehrávání 1 Tlačítkem SOURCE zvolte režim ipod. 2 Ke zvolení požadované skladby použijte přepínač LIST ve směru nebo. Zpět na začátek aktuální skladby: Posuńte. Posun zpět: Posuńte a držte. Dále na začátek další skladby: Posuńte. Posun vpřed: Posuńte a držte. 3 K dočasnému přerušení přehrávání stiskněte tlačítko /. Chcete-li znovu pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko / znovu. Připojíte-li ipod během přehrávání skladby, bude přehrávání pokračovat i po připojení. Je-li před připojením ipodu zvolen režim náhodně nebo opakování, i kduž režim změníte po připojení, vrátí se po odpojení opět původní režim. Hledání určité skladby ipod může obsahovat stovky skladeb. Použitím informací Tag a organizací skladeb v playlistech umožňují vyhledávací funkce tohoto přístroje jejich hledání. Každá hudební kategorie má svoji vlastní hierarchii. Použijte k omezení hledání níže uvedenou tabulku ke zvolení režimu hledání playlistu/interpreta/alba/skladby/podcastu/žánru/skladatele. Hierarchie 1 Hierarchie 2 Hierarchie 3 Hierarchie 4 Playlist Skladba - - Interpret* Album* Skladba - Album* Skladba - - Podcast Epizoda Audiokniha - - Žánr Interpret* Album* Skladba Skladatel* Album* Skladba - Skladba 6

7 Např.: Hledání podle interpreta. Následující příklad vysvětluje, jak se provádí hledání interpreta. Pro stejný postup je možno použít jiný režim hledání, přičemž se rozlišuje hierarchie. 1 Stiskněte tlačítko /ENTER, abyste aktivovali režim výběru. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte ARTISTS a stiskněte /ENTER. Zobrazí se jména interpretů. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam alb daného interpreta. Po výběru interpreta stiskněte tlačítko / a začnou se přehrávat všechny jeho skladby. 4 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte album interpreta a pak stiskněte /ENTER. Objeví se seznam skladeb daného alba. Po výběru alba stiskněte tlačítko / a začnou se z něho přehrávat všechny skladby. 5 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte skladbu a pak stiskněte /ENTER. Spustí se přehrávání vybrané skladby. Během hledání lze režim hledání zrušit 2sec stiskem /. Během hledání se lze vrátit k předchozímu režimu stiskem /. Zvolíte-li v požadovaném režimu hledání playlistu ipod name uložený v ipodu a stisknete /ENTER, můžete hledat všechny skladby v ipodu. Pro rychlý skok do určitého místa lze použít během zobrazení seznamu funkci procentního přeskoku (viz dále). Posunutím a podržením přepínače LIST se posunujete seznamem trvale. Po výběru ALL v režimu hledání a stisku /ENTER, můžete vyhledáváat všechny tituly následující hierarchie. Např. v režimu interpreta se zobrazí seznam jeho alb. Funkce procentního přeskoku Funkce procentního přeskoku může být použita k efektivnímu hledání alba, skladby, atd. V režimu hledání můžete rychle zvolit každou píseň, interpreta apod. Použití této funkce na ida-x200 Příklad zobrazení procentního přeskoku Procenta skladeb uložených v seznamu lze zobrazit posunutím kurzoru. Příklad ukazuje 50 %. Kurzor Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. Paměť místa hledání Během přehrávání ipodu se lze rychle vrátit k minulé hierarchii v hledání. 1 Stiskněte /. Zobrazí se naposledy vyhraná hierarchie hledání. Paměť místa hledání není dostupná při náhodném přehrávání všech. Funkce Nahoru/Dolů Pokud v režimu hledání vyberete album a stisknete /, bude se toto opakovaně přehrávat. Funkcí Nahoru/Dolů vyberete následující/předchozí album. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na předchozí položku. Přepínačem % SKIP posuňte ve směru. Přejdete na následující položku. Pokud neprovedete hledání skladby nebo audioknihy, není tato funkce aktivní. Během hledání interpreta lze přehrát jeho alba. Zvolíte-li album během hledání interpreta, mohou být vyhledána i jiná alba interpreta. Tato funkce není během náhodného přehrávání aktivní. Pokud posunete a podržíte přepínač %SKIP, můžete přeskakovat souvisle. 1 Přepínačem % SKIP posuňte ve směru nebo. Např. na ipodu máte 100 skladeb, tyto jsou členěny do 10 skupin. 10 % 20 % 90 %. 7

8 8 Náhodné přehrávání (Shuffle) 1 Stiskněte tlačítko FUNC. 2 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte SHUFFLE a stiskněte /ENTER. Aktivuje se náhodné přehrávání. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte režim náhodného přehrávání a pak stiskněte /ENTER. Shuffle Album : Náhodně se vybere album z ipodu a jeho skladby se přehrají normálně. SONG : všechny skladby vebraného režimu se přehrají náhodně. OFF: Náhodný režim je vypnut. 4 Stiskněte /. Skladby se budou přehrávat náhodně. Ke zrušení vyberte v daném postupu OFF. Náhodné přehrávání alb a skladeb v přístroji pracuje stejně jako v ipodu. Náhodné přehrávání všech (ALL) Tento režim přehraje náhodně všechny skladby ipodu. 1 Stiskněte. Rozsvítí se ALL a skladby budou přehrány v náhodném pořadí. K vypnutí režimu znovu stiskněte. Je-li zvoleno náhodné přehrávání ALL, přeruší se přehrávání skladby, zvolené v v režimu hledání. Náhodně vše (ALL) můžete aktivovat i z menu výběru. Po stisku /ENTER, a při výběru Shuffl e All stiskněte znovu /ENTER. Opakování přehrávání 1 Stiskněte FUNC. 2 Stiskněte /ENTER. Spustí se režim opakování. 3 Přepínačem LIST ve směru nebo vyberte Song a pak stiskněte /ENTER. REPEAT SONG : Opakuje se jedna skladba. OFF: Opakování je vypnuto. 4 Stiskněte /. Skladba se přehrává opakovaně Při zobrazení indikátoru náhodně i opakovaně se opakuje jen jedna skladba. K vypnutí režimu zvolte OFF. Zatímco je aktivní funkce opakování, není možno přepínačem nebo zvolit jinou skladbu. Změna zobrazení Pokud skladba obsahuje obrázek, můžete současné zobrazení změnit na zobrazení obrázku. 1 Stiskněte tlačítko VIEW. <Normální obrazovka> <Zobrazení alba> <Zobrazení bez alba > Pokud skladba obsahuje svůj obrázek, lze jej během přehrávání zobrazit. Ani uplynulý čas se nezobrazí. Pokud chcete určit jak obrázek načíst, nastavte to v Nastavení načítání obrázku a Nastavení typu obrázku. Dvě sekundy po začátku přehrávání se obrázek sám načte. Pokud je nastaveno na Auto v Nastavení načítání obrázku, načte se obrázek vždy po výběru nové skladby. Při načítání dat (max. 6 sec) nelze provádět jiné operace. Ruční načtení doprovodného obrázku Je-li Nastavení načítání obrázku nastaveno na Manual, načtěte obrázek ručně. - Během přehrávání ipodu stiskněte a podržte aspoň 2 sec tlačítko VIEW. Nejsou-li data k dispozici nebo jsou již načtena, nelze je načíst.

9 Bluetooth Audio Hands-free telefonování SOURCE LIST LIST % SKIP /ENTER % SKIP LIST LIST / / Práce s Bluetooth Audio Můžete bezdrátově přehrávat a ovládat zvuková data uložená v Bluetooth telefonu nebo přehrávači. * Pro přehrávání zvuku je třeba mobilní telefon nebo přehrávač, který odpovídá standardu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) nebo AVRCP (Audi/Video Remote Control Profile). Ne všechny funkce nemusí pracovat u všech zařízení. Zobrazení na displeji <Příklad zobrazení Bluetooth Audio> 1 Zobrazení režimu 2 Frekvence FM přenašeče Přehrávání 1 Stiskněte SOURCE k výběru Bluetooth Audio režimu. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo. Posun na skočí na začátek současné skladby. Posun na skočí na následující skladbu. 3 Stiskněte pro pauzu a opětovně pro obnovení přehrávání. Podle připojeného zařízení spustí stisk SOURCE během pauzy přehrávání a pak změní režim. Poznámky k hands-free K provedení hands-free volání musí být telefon kompatibilní s HSP (Head Set Profile) a. HPF (Hands-Free Profile). Netelefonujte v autě ani s hands-free, pokud jste v městském hustém provozu, krátkých uličkách nebo dopravní situaci, která vyžaduje plné soustředění. Při telefonování mluvte hlasitě a zřetelně. Před telefonováním zavřete okénka. Pokud oba volající používají hands-free sadu nebo některý je v hlučném prostředí, může se snížit srozumitelnost hovoru některému z nich, nebo oběma. Lidský hlas může podle svého charakteru nebo kvality linky znít jinak nebo nepřirozeně. Podle typu telefonu nebo nastavení sítě operátora může být použití hands-free omezeno nebo nemusí umožněno vůbec. Prostudujte nastavení a vlastnosti telefonu a podmínky operátora. Alpine si vyhrazuje právo změny nebo úpravy bez předchozího upozornění. Příjem volání Máte-li příchozí hovor, zní vyzváněcí zvuk a volání je zobrazeno na displeji. 1 Stiskněte. Hovor bude spojen. Pokud je Automatický příjem volání (AUTO ANSWER) nastaveno na ON, je příchozí hovor spojen automaticky. Při volání je původní zdroj (ipod, Bluetooth Audio) zastaven, po volání se obnoví. Zavěšení hovoru 1 Stiskněte /. Hovor bude zavěšen. 9

10 Opakování volání Poslední uskutečněné volání můžete opakovat. 1 Stiskněte během 5 sec po skončení volání. Číslo bude opět vytočeno. Zpětné opakování volání nelze uskutečnit na přijaté volání z neznámého čísla. Volání ze seznamů Můžete volat ze seznamu telefonních čísel a minulých hovorů (přijatých, volaných, nepřijatých). Seznam přijatých hovorů (RECEIVED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se uskutečnil. Obvykle zde jsou i čísla, jejichž volání jste zamítli. Seznam volaných hovorů (DIALED LIST) jsou čísla, kterým jste volali vy (bez ohledu na to, zda jste se dovolali). Seznam zmeškaných hovorů (MISSED LIST) jsou čísla, která vám volala a hovor se neuskutečnil, protože jste jej nevyzvedli. Telefonní seznam (PHONE BOOK) je až 1000 čísel z telefonního seznamu mobilního telefonu, která jste si přenesli do Bluetooth kompatibilní jednotky. Telefonní seznam (PHONE BOOK (SIM)) je telefonní seznam na SIM kartě. 1 Stisknìte. Rozsvítí se nabídka telefonování. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo a vyberte režim. Položky nastavení: Dialed List/ Received List/ Missed List/ Phonebook/ Phonebook (SIM) 3 Stiskněte /ENTER. Režim se nastaví a zobrazí se příslušný seznam. 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či a vyberte telefonní číslo ze seznamu. Pokud přepínačem % SKIP posunete ve směru nebo můžete změnit stránku seznamu. 5 Stisknìte. Vyberte telefonní číslo a vytočte jej. Pokud stisknete /ENTER, zobrazí se vybrané jméno nebo telefonní číslo. Pokud podruhé stisknete /ENTER, vybrané telefonní číslo se vytočí. Příklad zobrazení 1 Zobrazení režimu 2 Doba volání 3 Hlasitost Pokud u seznamu nelze získat pro položku jméno volaného, zobrazí se jen telefonní číslo. Pokud nelze získat ani jméno, ani číslo, zobrazí se Pokud spojíte hovor přímo ze zpárovaného telefonu, nezobrazí se číslo a z přístroje nelze vyvolat opakované volání. Opakované volání ze seznamu volaných hovorů Nastavení: Dialed List Volání čísla ze seznamu přijatých hovorů Nastavení: Received List Volání ze seznamu zmeškaných hovorů Nastavení: Missed List Volání z telefonního seznamu Nastavení: Phonebook / Phonebook (SIM) Pokud nelze ze seznamu získat jméno, nic se nezobrazí. Pořadí seznamů záleží na mobilním telefonu. Pokud je změněn neboi smazán seznam během připojení k přístroji, nemusí se zobrazení na přístroji zaktualizovat. Pokud není aktuální nelze správně volat. Hlasové vytáčení 1 Stisknìte a podržte 2 sec tlačítko. Rozsvítí se Speak a režim je aktivován. 2 Řekněte jméno tak, aby je telefon rozpoznal. Hlasové vytáčení pracuje jen s mobilním telefonem, který je podporuje. Jinak se zobrazí 2 sec No Support. Pokud se hlasový příkaz nerozpozná, zobrazí se 2 s No Call. Hlasové funkce závisí na připojeném telefonu. Nahlédněte do jeho návodu. U hovorů spojených hlasovým vytáčením se nezobrazuje jméno nebo číslo. Nastavení hlasitosti volání Během volání můžete nastavit hlasitost, která se uloží. 1 Během hovoru stisknìte. Každým stiskem se změní hlasitost. Level1 Level2 Level3 Level4 Level5 Po ukončení volání se hlasitost vrátí na úroveň nastavenou v SETUP Nastavení hlasitosti (HPF). 10

11 Nastavení Setup Přístroj lze pružně nastavit podle vašich požadavků. /ENTER SETUP LIST LIST Normální postup nastavení přístroje pomocí nabídky SETUP je popsán v krocích 1 až 5. Dále najdete další informace k jednotlivým nabídkám SETUP. 1 Stiskněte SETUP. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. Transmitter Bluetooth Audio General Display ipod (např. zvolte General) 3 Přepínačem LIST posuňte ve směru nebo, zvolte požadovanou položku a pak stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep) Transmitter: Frequency Bluetooth: Pairing Mode* Paired Phone Paired Audio Clear Devices Pass Code Auto Connect Auto Answer HFP Volume HFP Speaker Audio: Factory s EQ General: Language Beep Demo Output Mode Auto Poweroff Display: Dimmer Level Text Scroll BGV Select ipod: Artwork Display Artwork Type Playlist Artist Album Podcast Audiobook Genre Composer Song * Viz výše Připojení Bluetooth zařízení (párování). 4 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte nastavení a stiskněte /ENTER. (např. zvolte Beep On nebo Beep Off) 5 Stiskněte a podržte 2 sec / k návratu do normálního režimu. Pro návrat k předchozímu režimu během nastavení stiskněte /. / Nastavení přenašeče Transmitter Funkce FM přenašeče (Frekvence) Frequency MHz Zvukl přístroje můžete poslouchat přes rádio. Nastavte vhodný kmitočet na přístroji a stejný na rádiu. Uložení frekvence 1 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a pak stiskněte a podržte 2 sec tlačítko /ENTER. Režim nastavení frekvence je aktivován. 2 Přepínačem LIST posuňte ve směru či, nalaďte žádanou frekvenci a pak stiskněte /ENTER. Frekvence se uloží. Pokud zvuk interferuje s jinou FM stanicí, zvolte jinou frekvenci. Ta by měla být vzdálena více jak 0,4 MHz od stanice. Hlasitost se nastavuje na rádiu. Po naladění frekvence na rádiu může pokračovat prolaďování. V tom případě nalaďte rádio ručně. Dosah FM přenašeče je asi 1,5 m. Ověřte si příjem a zvolte místo, kde je příjem dobrý. Při nastavování stisk / zruší dříve určenou frekvenci. Vyvolání uložené frekvence Přepínačem LIST posuňte ve směru či, zvolte frekvenci a stiskněte /ENTER. Vybraná frekvcence se vyvolá. Nastavení Bluetooth Nastavení zařízení Bluetooth (Zpárovaný telefon/audio) Režim hands-free telefonu Jméno zpárovaného telefonu nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5 Režim bluetooth audio Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Audio1 až Audio5 Vyberte jedno z až 10 kompatibilních zařízení (5 telefonů a 5 audio zařízení), které jste již dříve zpárovali. V každém režimu můžete nastavit hands-free telefon a Bluetooth audio zařízení. Nebo můžete použít obě volby k jednomu mobilnímu telefonu. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se připojí. Po úspěšné změně připojení se na 2 sec zobrazí jméno připojeného zařízení a pak se zobrazení vrátí k nabídce SETUP. Pokud selže připojení, zobrazí se Connecting failed, pokud selže odpojení, zobrazí se Disconnecting failed. Připojené zařízení se zobrazuje jako první v seznamu. 11

12 Smazání zařízení Bluetooth (Clear devices) Jméno zpárovaného zařízení nebo Device1 až Device5, Phone1 až Phone5, Audio1 až Audio5 Ze seznamu můžete dříve připojené zařízení smazat. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte zařízení a stiskněte /ENTER. Vybrané zařízení se smaže ze seznamu. Nastavení PIN kódu Pass Code 0000 (tovární nastavení) ~ 9999 Kód pro propojení přístroje se zařízením lze změnit. 1 Přepínačem LIST vyberte číslici k nastavení posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Aktivuje se režim nastavování čísel. 2 Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Automatické připojení Auto Connect On (tov. nast.) / Auto Connect Off ON: Zařízení se připojí automaticky. OFF: Zařízení se automaticky nepřipojí. Automatický příjem hovorů Auto Answer On / Auto Answer Off (tov. nast.) ON: Příchozí volání se automaticky spojí. OFF: Příchozí volání se musí spojit ručně stiskem. Před tímto nastavením na ON/OFF má prioritu nastavení mobilního telefonu. Nastavení hlasitosti (HPF hlasitost) HPF Volume Level 1 až 5 (tovární nastavení: Level3) Přepínačem LIST vyberte nastavení posunem či a stiskněte /ENTER. Přijímací hlasitost se nastaví. Nadměrné zesílení může způsobit zpětnou vazbu tedy přenos zvuku z reproduktorů do mikrofonu, kdy zvuk zní dlouze, zkresleně, jakoby z jeskyně s dozvukem. Velká zpětná vazba může zapříčinit až akustické rozhoukání systému. Zpětná vazba závisí na nastavení hlasitosti. Snížením hlasitosti na přijatelnou úroveň vazbu potlačíte. Můžete také zkusit změnít umístění mikrofonu. Nastavení výstupu zvuku (HPF speaker) HPF Speaker Internal (tov. nast.) / External Vyberte, kam bude směrován hlas z telefonu. Internal: Zvuk půjde do reproduktoru přístroje. External: Zvuk půjde do externího zařízení (připojeného do svorek zvukového výstupu nebo přes FM přenašeč) Přepínačem LIST vyberte číslo posunem ve směru či a stiskněte /ENTER. Vybrané číslo se zadá. 3 Opakováním krokù 1 a 2 nastavte ètyømístný PIN. Pro zrušení dříve zadaného čísla během nastavení stiskněte /. Nastavení Audio Předvolby ekvalizéru Factory s EQ Flat (tov. nast.) / Pops / Rock / News/ Jazz / Blues / Electrical Dance / HipHop / Rap / Easy Listening / Country / Classical Můžete si vybrat z 9 typických nastavení. Přepínačem LIST posuňte ve směru či, vyberte charakteristiku ekvalizéru a stiskněte /ENTER. Obecné Nastavení jazyka přístroje For US (tov. nast.)/for EU1/For EU2/For JPN/OTHER For US: Anglicky, francouzsky, španělsky For EU1: Rusky, anglicky For EU2: Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, švédsky, portugalsky For JPN: Japonsky, anglicky OTHER: Čínsky, anglicky Signál BEEP Beep On (tovární nastavení) / Beep Off Tato funkce zajišťuje slyšitelné zpětné hlášení s různými tóny, v závislosti na stisknutém tlačítku. Demonstrace Demo On/demo Off (tovární nastavení) Tento přístroj je vybaven funkcí demo pro displej. K vypnutí režimu demo nastavte Demo OFF. Nastavení výstupního zvuku ipodu/bluetooth Audia Transmitter (tov. nast.) / Wire transmitter / AUX Transmitter: výstup přes FM přenašeč Wire transmitter: obvykle nepoužíváno. Nastavte, pokud máte zapojen externí FM přepínací skříňku AUX: Výstup přes zvukové svorky Podle místních předpisů může být použití FM přepínací skříňky povinné. Nastavení automatického vypnutí 60 min / 90 min / 120 min / Off (tov. nast.) V některých vozidlech se nemusí cigaretový zapalovač vypínat s klíčkem zapalování a to by mohlo způsobit vybití autobaterie. Automatické vypnutí tomu zabrání. 60 min / 90 min / 120 min: Nastavte dobu do automatického vypnutí podle vašich potřeb. Off: Automatické vypnutí je deaktivováno

13 Nastavení displeje Nastavení jasu při pohasnutí Dimmer Dimmer Level 7 až +7 tovární nastavení: 0) Má-li být osvětlení displeje v noci sníženo, zapněte DIMMER na žádanou úroveň. Toto nastavení se doporučuje, zdá-li se vám osvětlení přístroje v noci příliš jasné. Přepínačem LIST posuňte směrem či. : displej je tmavší : displej je světlejší Nastavení rolování textu Text Scroll On / Text Scroll Off (tov. nast.) Pro rolování můžete zvolit mezi dvěma nastaveními. On: textové informace rolují automaticky Off: textové informace proběhnou jen jednou V části displeje text může text nerolovat nebo je text jiný. Bez ohledu na toto nastavení, je-li displej zaplněn textem, přeroluje. Přepnutí pozadí displeje (BGV) BGV Select Type 1 (tov. nast.) / Type2 / Type3 Můžete si vybrat mezi 3 zobrazeními. Nastavení ipodu Nastavení načítání obrázku (Artwork) Artwork Display Auto (tov. nast.) / Artwork Display Manual Nastavuje načítání obrázků z ipodu platí pro první generaci ipod classic, touch; první, druhou a třetí generaci ipod nano, pátou generaci ipod. Auto: obrázek se při přehrávání sám načte Manual: obrázek je třeba načíst ručně Nastavení typu obrázku (Artwork) Artwork Type Album (tov. nast.) / Artwork Type Song Album: zobrazí obrázek alba pokud skladba obsahuje stejné album, obrázek první hrané skladby se zobrazí pro všechny skladby Manual: načte a zobrazí se obrázek každé skladby Nastavení způsobu hledání v ipodu On / Off Přístroj podporuje 8 způsobů hledání. Při továrním nastavení ON se hledá v Playlists / Artists / Albums / Podcasts / Audiobooks, při nastavení na OFF v Genres / Composers / Songs. Podrobněji viz výše v tomto návodu. 13

14 Informace V případě potíží Vyskytne-li se při provozu problém, vyzkoušejte prosím body uvedené níže. Měly by Vám usnadnit nalezení možné příčiny. Zkontrolujte prosím také propojení, případně další komponenty Vašeho zařízení. Nepodaří-li se problém odstranit, obraťte se prosím na Vašeho prodejce Alpine. Obecné Přístroj nereaguje, displej nesvítí Vypnuté zapalování. - Je-li přístroj zapojen podle montážního návodu, není při vypnutém zapalování připojen k napájení. Spálená pojistka - Zkontrolujte pojistku na kabelu od akumulátoru, případně pojistku vyměňte za novou se stejnou hodnotou. ipod ipod nepřehrává tituly a není slyšet zvuk Přístroj ipod neidentifikoval. - Resetujte autorádio a ipod. Viz odstavec Počáteční zapojení systému a návod k obsluze ipodu. Chybová hlášení pro ipod No ipod ipod není připojen. - Ujistěte se, že je ipod připojen správně. Ujistěte se, že není kabel zlomený. Technické údaje BLUETOOTH Verze Bluetooth 1.2 certifikováno Výstupní výkon +4 dbm Max. (Výkonová třída 2) Profil HPF (Hands-Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) DÁLKOVÝ OVLADAČ Baterie CR 2025 Hmotnost 31 g (bez baterie) Rozměry (š v h) ,4 mm OBECNĚ Napájení 14,4 V stejnosměrně (povoleno V) Maximální výstupní napětí předzesilovače AUX 1200 mv MONITOR Hmotnost monitoru Hmotnost stojanu Rozměry (š v h) INTERFACE Hmotnost Rozměry (š v h) 78 g 60 g 78,6 55,7 20,2 mm 72 g 58,7 27,7 85,5 mm Změny technických dat a provedení z důvodů technických zlepšení vyhrazeny. V ipodu není žádná skladba. - Nahrejte skladbu do ipodu a připojte jej k adaptéru. Error 01 Chyba komunikace. - Vypněte a znovu zapněte klíček zapalování (ACC nebo ON). - Odpojte ipod od FULL SPEED kabelu, připojte jej znovu a zkontrolujte indikaci. Error 02 Způsobeno verzí softwaru ipodu, která není kompatibilní s přístrojem. - Aktualizujte software ipodu na kompatibilní verzi Bluetooth No Unit Bluetooth zařízení není připojeno. - Připojte Bluetooth zařízení. 14

15 Instalace a zapojení Před instalací a zapojením přístroje si prosím pečlivě přečtěte tuto kapitolu a bezpečnostní upozornění z úvodu tohoto návodu, abyste zajistili bezproblémový provoz. VAROVÁNÍ Dávejte pozor na správné zapojení. Chybné zapojení s sebou nese nebezpečí vzniku požáru, přístroj může být poškozen. Přístroj je možno instalovat pouze do vozů s rozvodem napětí 12 V a mínusovým pólem ( ) na kostře. Při pochybách kontaktujte svého prodejce. Nedodržení zásady může způsobit vznik požáru. Před začátkem instalace odpojte kabel ze záporného pólu ( ) akumulátoru. V opačném případě hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem či zranění při zkratu. Nesplétejte elektrické kabely. Kabel nesmí být odizolován, pokud napájí přístroje elektrickým proudem. Při nedodržení zásady hrozí překročení proudové zatížitelnosti kabelu, což skýtá nebezpečí požáru nebo zasažení elektr. proudem. Šrouby a matice brzdového zařízení nepoužívejte jako místa k uzemnění. Pro vestavbu nebo uzemnění nepoužívejte NIKDY šrouby nebo matice brzdového či řídícího systému nebo jiných důležitých bezpečnostních systémů nebo benzinové nádrže. Nedodržení pokynu může vést k nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem nebo vzniku požáru. Malé předměty (baterie ap.) udržujte mimo dosah dětí Pokud takový předmět spolkne, hrozí nebezpečí vážného zranění. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při instalaci přístroje vyberte takové místo, aby za jízdy nepřekážel (např. volantu nebo řadící páce). Rovněž je možné, že poloha neumožňuje volný výhled nebo omezuje pohyb řidiče. V tomto případě hrozí nebezpečí úrazu nebo nehody. Při vrtání děr dávejte pozor, abyste nepoškodili vedení nebo kabely. Pokud při instalaci vrtáte do šasi vozidla otvory, dávejte bedlivý pozor na to, abyste se nedotýkali, nepoškodili nebo nezablokovali vedení přívodu paliva, jiná vedení, benzínovou nádrž nebo elektrické kabely. Nerespektování pokynů může vést k požáru. Monitor umístěte mimo dosah airbagů. Pokud monitor nainstalujete poblíž airbagů a ty se případně při nehodě spustí a naplní, může monitor způsobit zranění. Kabely umístěte tak, aby se nezapletly do blízkých předmětů. Kabely pečlivě veďte a upevňujte tak, aby se nemohly vibracemi při provozu uvolnit a zaplést např do řadící páky, ruční brzdy, pedálů vozidla volantu apod. POZOR Instalaci a montáž kabelů přenechejte odborníkům. Montáž kabelů a přístroje vyžaduje zručnost a technické zkušenosti. Pro Vaši vlastní bezpečnost přenechejte veškeré montážní práce firmě, u níž jste přístroj zakoupili. Používejte jen předepsané příslušenství a bezpečně je upevněte. Používejte pouze předepsané příslušenství. Při nedodržení je možné, že dojde k poškození nebo nesprávné instalaci. Pokud nejsou části dostatečně upevněny, mohou znamenat zdroj nebezpečí, případně následek poruchy přístroje. Kabely instalujte tak, aby se nemohly zlomit nebo porušit ostrou hranou. Kabel pokládejte tak, aby se nemohl zachytit o pohyblivé části (např. kolejnice sedadla) nebo nemohl být poškozen ostrými hranami nebo špičatými předměty. Pokud vedete kabel vyvrtaným otvorem v ocelové desce, ochraňte jeho izolaci před poškozením pomocí gumového hrdla v místě otvoru. Přístroj nemontujte na místa, která jsou vystavena vysoké vlhkosti nebo prachu. Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před vlhkostí a prachem. Vnikne-li do přístroje voda nebo prach, může dojít k jeho poruše. Bezpečnostní pravidla Před instalací přístroje odpojte bezpodmínečně kabel od záporného pólu baterie. Zabráníte tím poškození přístroje zkratem. Provádíte-li připojení k elektrickému systému vozidla, dávejte pozor na již ve výrobě nainstalované komponenty (např. palubní počítač). Nepoužívejte k napájení přístroje jejich vodiče. Při zapojování přístroje do pojistkové svorkovnice se přesvědčte, že patřičný okruh obsahuje pojistku předepsané hodnoty. Jinak může dojít k poškození přístroje nebo vozidla. Při pochybách se obraťte na svého prodejce Alpine. Poznamenejte a uchovejte si prosím výrobní číslo přístroje do níže uvedené tabulky. Štítek s výrobním číslem se nachází na spodní straně přístroje. Výrobní číslo: Datum montáže: Montážní firma: Prodejce: 15

16 Instalace Upevnění monitoru Pozor: Neumísťujte monitor v blízkosti předních airbagů. 3 Sejměte monitor ze stojanu. 1 Připevněte monitor bezpečně do stojanu. Nasaďte monitor vybráním na zadní straně do držáku na stojanu. Monitor Držák 2 Ověřte správnost umístění monitoru. 1. Upevněte stojan krátkodobě lepící páskou. 2. Nastavte monitor do dobře viditelné polohy. Stojan Při opouštění vozidla monitor sejměte podle popisu v bodu 3. Nasazování monitoru proveďte podle bodu 1. 4 Stojan přilepte oboustrannou lepící páskou. Místo montáže očistěte utěrkou z příslušenství. Oboustranná lepící páska Linie pohledu Monitor Je-li teplota ve voze nízká (v zimě), místo montáže zahřejte fénem a pak přilepte držák. 24 hod po instalaci nepoužívejte nadměrnou sílu nebo vlhkost. Není-li možno držák pomocí lepící pásky dostatečně upevnit, použijte šrouby z příslušenství. 5 Připojte monitorový kabel ke stojanu 16 Palubní deska Pokud hlavní jednotka vstupuje do linie pohledu, bude narušovat váš výhled. Abyste mohli přístroj bezpečně používat, upevněte jej na místo, které odpovídá těmto nárokům: Místo musí být stabilní. Místo, kde nebude monitor bránit výhledu z vozu. Místo, kam se nebudete nahýbat při zapínání bezpečnostního pásu. Místo, kde nebude monitor vadit při řízení volantu. Je-li povrch přístrojové desky potažen materiálem jako kůže, dřevo, tkanina, apod., bude při budoucím odstranění držáku poškozen. Monitor nesmí být přímo před otvory klimatizace. 6 Upevněte monitor do stojanu podle bodu 1. Kabel připevněte sponami z příslušenství. Zkontrolujte před použitím, zda je monitor k držáku pevně připojen a držák je bezpečně upevněn na místě instalace. Při natáčení monitoru nepoužívejte nadměrnou sílu.

17 Montáž mikrofonu Externí mikrofon je určen pro snímání vašeho hlasu při hands-free telefonování. Nainstalujte jej na následující místo: Stabilní a bezpečné místo Místo, kde vám nebude vadit při řízení Místo pokud možno blízko řidičových úst, aby se řidič nemusel za jízdy k mikrofonu naklánět pro dobrou srozumitelnost, což by rozptýlilo jeho pozornost. Montáž stojanu pomocí šroubů 1 Odstraňte dolní kryt stojanu otáčením ve směru šipky. Připojení cigaretového adaptéru do skříňky cigaretového interface Při přímém připojení cigaretového adaptéru: Spodní strana stojanu 2 Dolní kryt přišroubujte dodanými šrouby. Dolní kryt Cigaretový adaptér Cigaretové interface 3 Otáčením upevněte stojan až do kliknutí. Stojan Při připojení cigaretového adaptéru přes prodlužovací kabel Dolní kryt Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru Cigaretové interface Šroubovací typy Cigaretový adaptér Výměna pojistky Do cigaretového adaptéru je vestavěna pojistka 2 A. 1 Skříňku cigaretového interface nainstalujte na bezpečné místo pomocí dodaných suchých zipů. 2 Odšroubujte (šroubovací typ) 3 17

18 Zapojení *1 *2 FM kabel Od anténního kabelu vozidla K anténnímu kabelu hlavní jednotky Mikrofon (dodaný) Anténní kabel FM modulátoru ipod Cigaretové interface Prodlužovací kabel cigaretového adaptéru (dodaný) or *3 Cigaretový adaptér (dodaný) Monitor FULL SPEED propojovací kabel (dodaný) Monitorový kabel (dodaný) Jsou možné 2 typy zapojení výstupu zvuku, použijte vždy pouze jeden. Možnosti jsou zde: * 1 Zařízení s externím vstupem zapojte při nastavení AUX v Nastavení zvukového výstupu. * 2 Podle místních předpisů může být povinné použití FM přepínací skiříňky. Pak nastavte Wire Transmitter. * 3 Pojistka 2 A je zabudována. Skříňku cigaretového interface nedávejte tak, kde by se na něj mohlo šlápnout. Velký tlak by ho mohl poškodit. Podle montážního místa skříňky interface může vzniknout rušení. Zvolte vhodnější místo montáže, pokud vzniká rušení Bluetooth zařízení nebo existují výpadky. 18

19 19

20 Překlad, sazba 2008 Výroba 2008 Perfect Sound Kopírování nebo reprodukce celku nebo částí bez výslovného svolení zakázána.

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 9213155 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více