90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu"

Transkript

1 90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu P/N Revize C

2

3 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Všechna práva na tento manuál jsou majetkem Qubicaamf včetně schémat, obrázků a technických specifikací. Reprodukce nebo předávání jakéhokoliv materiálu obsaženého v této příručce se bez předchozího písemného povolení Qubicaamf přísně zakázuje. Veškeré informace o výrobku obsažené v tomto manuálu byly pečlivě připraveny na základě posledních dostupných informací a podle našeho přesvědčení, že jsou v době tisku správné. Tato publikace by však mohla obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby a Qubicaamf nemůže odpovídat za neúmyslná opomenutí nebo chyby, které se mohou objevit. Qubicaamf si vyhrazuje právo manuál upravovat a/nebo aktualizovat a to bez povinnosti oznamovat tuto revizi jakékoliv osobě nebo organizaci. OCHRANNÉ OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny obchodní značky a obchodní názvy uváděné v tomto manuálu jsou majetkem příslušných vlastníků. QUBICAAMFse vzdává jakéhokoliv majetkového podílu na ochranných značkách nebo obchodních názvech jiných, než jsou její vlastní. ČÍSLO DOKUMENTU DATUM VYDÁNÍ 03/14/05 Copyright 2005, Qubicaamf All Rights Reserved QUBICAAMF 8100 QUBICAAMFDrive Mechanicsville, Virginia 23111

4 Ovládací skříň stavěče kuželek 90XLi Pinspotter Návod k instalaci a provozu REVIZE Č. Shrnutí změn Č. změny Č. ECR Seznam platných stránek Stránka Č. změny Datum platnosti Všechny Originál 03/14/2005

5

6 OBSAH 1.0 ÚVOD Jak používat tento manuál Použité konvence Použité zkratky Popis skříně Hlavní charakteristické rysy BEZPEČNOSTNÍ PREVENCE INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi Potřebné nářadí Napájení energií Instalace Ovládací jednotka vedoucího (MCU) a propojení OVLÁDACÍ PANEL SKŘÍNĚ 90XLi PROVOZNÍ POSTUPY Spínače a vypínače Hlavní obrazovka Klávesnice Popis klávesnice Nastavení adresy skříně Volba dráhy Indikátory režimu Seznam režimů Polohy pohonu zametače a kuželkové desky Označení kuželky Detektory přešlapu... 17

7 4.11 Tlačítko MCU Menu nastavení OBSAH (pokračování) Menu funkcí Dálkové menu Položky dálkového menu a podmenu Tlačítko DIAG Vady ukončení Varovná upozornění Sloupová varovná světla Ruční jednotka Pojistná ochrana Náhrada sloupového světla ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Chyby ukončení Varovné chyby ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA VÝKRESY Čísla kabelů skříně a spoje XLi skříň, přední strana XLi skříň, zadní strana XLi skříň, horní strana... 37

8 1.0 ÚVOD 1.1 Jak používat tento manuál Instalační příručka je rozdělena do šesti částí: 1.0 ÚVOD 2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3.0 INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi 4.0 OVLÁDACÍ PANEL SKŘÍNĚ 90XLi PROVOZNÍ POSTUPY 5.0 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 6.0 ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA A VÝKRESY 1.2 Použité konvence Kdekoliv se uvádí tlačítko nebo spínač na skříni, který lze stlačit nebo používat, jeho označení bude uvedeno v [ ] například: [SWEEP REV] Položky psané kurzivou jsou odkazem na položky menu, které bude vidět na displeji nebo na stav, ve kterém je obrazovka. Příklad je uveden níže: Automatické zadní ukončení 1.3 Použité zkratky CONT MCU PROG REV TRBL DIAG AC E-Stop Kontinuální Ovládací jednotka vedoucího Program Obráceně Závada Diagnostika Střídavý proud Nouzové vypnutí Revision C

9 1.4 Popis skříně Skříň stavěče kuželek 90XLi je multifunkční ovládací systém, který je konstruován tak, aby provozoval dva stavěče kuželek, komunikoval s nimi a prováděl funkce z ovládací jednotky vedoucího a ruční jednotky. Jednotka se skládá z ocelové skříně s otvíracím předním krytem. Nejsou zde žádné vnitřní díly, které by musel mechanik střediska vyměňovat. Všechny pojistky jsou nyní přístupné z horní části skříně. Přední část skříně obsahuje vypínače, spínače a klávesnici pro provádění různých funkcí. Světelný displej indikuje stav stavěče kuželek a systémových složek tak, jak jsou popsány v části 4.0. Zadní část skříně obsahuje konektory pro různé silové a ovládací kabely stavěče kuželek a pro kabely od podpůrného vybavení, jako je kamera skórovacího systému a prodloužení ruční jednotky (které nahrazuje přední stranu krabice starého systému). Přípoje elektřiny jsou umístěny na horní straně skříně. Výkresy skříně a identifikace jednotlivých kabelů a zapojovací schéma jsou uvedeny části Klíčové charakteristické rysy Dále jsou uvedeny některé klíčové charakteristické rysy. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI v v v v v v v v v v v Vypínače a spínače zadního motoru jsou umstěné na provozním panelu. Záložní baterie dovolují řídící jednotce skříně, aby uchovala klíčová provozní data, pokud dojde k výpadku obvyklého napájení elektřinou. Klávesnice, která dovoluje manuální provoz stavěče kuželek na liché (levé - odd) a sudé (pravé - even) dráze. Světelný displej, který indikuje stav stavěče kuželek a systémových složek. Vazby na světla pitu, nárazníky, detektory koule, kameru, maskovací spínač, MCU, detektor přešlapu a vracení koulí. Zvukové varování při spouštění. Zabudované časové zpoždění pro ukončování funkce zadní části tak, aby to dovolilo vracení koule kuželkáři. Přístup k pojistkám bez otevírání skříně. Ruční jednotka, která se dá zasunout do přední strany stavěčů kuželek a nahrazuje krabici přední strany. Nouzový vypínač (E-Stop), který lze použit pro rychlé zastavení obou stavěčů kuželek. Tento vypínač má také možnost resetování. Dva světelné sloupce, které signalizují stav stavěčů kuželek a fungují také, jako systém pro přivolání mechanika Revize C

10 2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! VÝSTRAHA Přečíst PŘED činností. Když spatříte tento symbol! spojený s pokyny, znamená to možné nebezpečí. Pečlivě dodržujte tyto pokyny! PRO ZABRÁNĚNÍ ZRANĚNÍ: Před pokusem instalovat nebo upravovat jakékoliv zařízení QUBICAAMFsi přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Neschopnost plnit tyto postupy může mít za následek vážné zranění osob, požár nebo trvalou škodu na vybavení nebo majetku. Před instalováním, odstraňováním nebo výměnou skříně se přesvědčte, že jsou vypínače v poloze OFF (vypnuté). Před připojením skříně k elektrické síti se přesvědčte, že jsou všechny kabely řádně napojené zejména silové kabely. Vyjměte zástrčku napájení ještě předtím, než budete pracovat na kterékoli části vybavení stavěče kuželek a před tím, než vstoupíte do jakékoliv provozní části stavěče kuželek. Před provozováním skříně nebo stavěče kuželek se přesvědčte, že jsou všechny OCHRANNÉ ZÁBRANY na svých místech. Než se dotknete nebo začnete odstraňovat jakékoliv díly skříně, sečkejte po odpojení napájení od skříně minimálně 60 sekund Revize C

11 Tato stránka je záměrně ponechána prázdná Revize C

12 3.0 INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi! Před instalováním skříně 90XLi zajistěte, aby bylo na boxu hlavního vypínače odpojeno napájení stavěčů kuželek. Ověřte si, že napájení odpovídá tomu, co skříň vyžaduje. (Skříň 90 XLi vyžaduje jednofázový proud, V, 50/60 Hz NEPŘIPOJUJTE skříň 90XLi na napětí 115 V). Pro identifikaci kabelů prostudujte zapojovací schéma na straně Potřebné nářadí 7/16-palcový klíč Malý, plochý šroubovák 3.2 Požadavky napájení proudem Dva obvody 13 A, V, 50 nebo 60 Hz (1 pro každý stavěč kuželek). Jeden obvod 10 A, V, 50 nebo 60 Hz pro 8 skříní. Musí být ze stejné fázové linky (sítě), z které se odebírá střídavé napětí stavěče kuželek. 3.3 Instalace 1. Připevněte skříň 90XLi k montážní konzole skříně (P/N ), která je mezi kryty kola vynášeče kuželek, stavěčů kuželek na liché a sudé dráze. a. Vyrovnejte čtyři ploché kontakty vibračních podložek na dno skříně s otvory v montážní konzole a zajistěte je maticemi 1/4-20. Obrázek 1 Montáž skříně 2. Spojte konektory napájecího kabelu lichého stroje ( ) a signálního kabelu ( ) s odpovídajícími konektory na zadní straně skříně 90XLi. Postarejte se pouze o spojení konektorů liché strany, tak jak jsou označeny na zadní straně skříně Revize C

13 3. Tento proces opakujte pro napájecí kabel sudého stroje ( ) a signální kabel ( ) pro sudou stranu konektorů skříně. Obrázek 2, Nákres spojení skříně 90XLi 4. Instalujte komunikační kabel mezi ruční jednotkou a skříní. 5. Pro instalaci s a nebo bez skórování QUBICAAMF: a. Ověřte, zda byla kamera instalována na krytu mezi lichou a sudou dráhou; b. Napojte kabel skórování DB-9 ( ) mezi konektorem SCORING/CAMERA na zadní straně skříně 90XLi a kamerou; c. Jestliže je kamera dodávána s transformátorem ( ), zapojte napájecí kabel kamery takto: Ověřte, že volič napětí transformátoru je nastaven na 220 V. Transformátor by se měl nacházet úplně nahoře na montážní konzole skříně, poblíž její zadní části; Revize C

14 Napájecí kabel kamery ( ) připojte na tři svorky transformátoru. Konektor uzemňovacího kabelu (země / uzemnění) se připojuje na střední svorku (svorka 2) a zbývající vodiče se napojí na svorky 1 a 3; Zaveďte napájecí kabel kamery k přední straně stavěče kuželek, potom dolů pod drahou na místo kamery. Konektor kabelu připojte na odpovídající konektor kamery; Vložte tříkolíkovou zástrčku transformátoru do spoje AC OUT na horní části skříně. d. Jestliže je kamera dodávána s kamerovým napájecím kabelem P/N , spojte jeden konec kabelu s konektorem CAMERA POWER na zadní straně skříně 90XLi. Druhý konec kabelu zaveďte k přední straně stavěče kuželek, potom dolů pod dráhou na místo kamery a napojte na kameru; e. Nastavte adresu skříně (viz bod 4.4) Revize C

15 3.4 Ovládací jednotka vedoucího (MCU) a rozvětvené kabelové napojení skříní (daisy-chain-cable) Každá MCU má čtyři porty, označené A, B, C a přední desku. Každý z portů A, B a C může spojovat jeden řetěz skříní. Každý řetěz může tvořit až 64 drah přes 32 skříní, které jsou spojeny dohromady rozvětveným kabelem. První skříň v řetězu je spojena s MCU přes kabel home run a poslední skříň řetězu končí řetěz ukončovacím kabelem. Port přední desky se používá pro komunikaci s ovládacím systémem. 1. Napojte kabel home run ( ) od MCU na konektor MCU IN na zadní straně první skříně 90XLi v řetězu. 2. Spojte jeden konec rozvětveného kabelu ( ) na konektor MCU OUT na zadní straně první skříně 90XLi v řetězu. 3. Zaveďte volný konec rozvětveného kabelu kabelovou trubkou sudého stroje a nosníkem svařované konstrukce k dalšímu páru drah v řadě. Pokračujte směrování kabelu stejným způsobem uvnitř páru drah kabelových trubek lichého stroje a napojte volný konec rozvětveného kabelu na konektor MCU IN na zadní straně další skříně 90XLi v řadě. 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro zbývající skříň v řetězu. V řetězu nemůže být více než 32 skříní. 5. Napojte ukončovací kabel ( ) na konektor MCU OUT na zadní straně poslední skříně 90XLi v řetězu.! 6. Ověřte, zda jsou všechny spínače a vypínače proudu na skříni v poloze OFF. 7. Napojte kabely střídavého proudu na konektory umístěné na horní straně skříně. a. Napojte napájecí kabel střídavého proudu lichého stavěče kuželek ( ) přicházející ze zdroje napájení na napájecí konektor skříně lichého stroje. b. Napojte napájecí kabel střídavého proudu sudého stavěče kuželek ( ) přicházející ze zdroje napětí na napájecí konektor skříně sudého stroje. c. Napojte napájecí kabel střídavého proudu logických obvodů skříně ( ) na konektor napájení logických obvodů skříně. 8. Instalujte kryt napojení ( ) přes vodiče na zadní straně skříně. Kryt má dva výstupky, které zapadnou do otvorů montážní konzoly skříně. 9. Znovu instalujte kryty kabelové průchodky a zajistěte je dodanými šrouby Revize C

16 4.0 PROVOZNÍ POSTUPY OVLÁDACÍHO PANELU SKŘÍNĚ 90XLi Před spuštěním tohoto zařízení:! Přesvědčte se, že všechny ochranné kryty jsou na svém místě a že nikde nejsou volné nebo poškozené vodiče. Zdržujte se mimo všechny pohyblivé díly. Informujte operátora MCU, že na zařízení pracujete. Skříň 90XLi má bezpečnostní zvukovou signalizaci, která se rozezní na 10 sekund, jakmile je zapnuto napájení logických obvodů a pokud je na MCU stavěč kuželek uveden do jakéhokoli režimu, s výjimkou režimu Pohotovost. Stavěč kuželek nebude pracovat po celou dobu zvukové signalizace signalizačního zařízení, 4.1 Spínače a vypínače Na skříni jsou dva vypínače a tři spínače. Spínač napájení logických obvodů Zapíná a vypíná ovládací napětí do skříně. Spínač je umístěn na horní straně skříně. Vypínač lichého stroje Ovládá střídavý proud do lichého stavěče kuželek. Vypínač sudého stroje Ovládá střídavý proud do sudého stavěče kuželek. Zadní spínač lichého stroje Zapíná a vypíná zadní motor lichého stavěče kuželek. Tento spínač přerušuje kontrolní napětí na relé zadního motoru, NIKOLIV však střídavé napětí AC! TOTO NENÍ BEZPEČNÉ PŘI PORUŠE! Při práci na zadní části, odpojte napájecí kabel střídavého proudu motoru. Zadní spínač sudého stroje Zapíná a vypíná zadní motor sudého stavěče kuželek. Tento spínač přerušuje kontrolní napětí na relé zadního motoru, NIKOLIV však střídavé napětí AC! TOTO NENÍ BEZPEČNÉ PŘI PORUŠE! Při práci na zadní části, odpojte napájecí kabel střídavého proudu motoru. E-Stop Červené tlačítko nouzového vypnutí se používá v případě nebezpečí pro zastavení obou stavěčů kuželek. Jakmile byl problém vyřešen, otočte tlačítko E-Stop směrem otáčení hodinových ručiček a uvolněte (tlačítko vyskočí). Závada se Revize C

17 objeví na displeji a k jejímu odstranění stlačte bílé resetovaní tlačítko a potom na klávesnici tlačítko [TRBL CLEAR]. Resetovací tlačítko Bílé tlačítko, které je hned pod E-Stop, které uvolňuje skříň a dovoluje [TRBL CLEAR] uvolnit závadu E-Stop Revize C

18 4.2 Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka je obrazovka, která je vidět na displeji po zapnutí skříně a když se objeví stav obou drah. Příklad toho je vidět na následujícím obrázku Klávesnice Obrázek 3 Hlavní obrazovka Klávesnice se nachází přímo pod displejem a dovoluje uživateli měnit základní atributy prostředí stroje. Je totožná s klávesnicí na ruční jednotce. Klávesnice je dále vidět na obrázku 4. Obrázek 4, Skříň a ruční klávesnice Revize C

19 4.3.1 Popis klávesnice Poznámka - Tlačítka RUN a RRV v červené části klávesnice by se měly používat v mechanickém režimu s výjimkou [HOME]. Stlačení tlačítek RUN a REV bude posunovat kuželkovou desku a zametat velké množství. [HOME] bude funkční v každém režimu, s výjimkou kontinuálního cyklu. Jestliže skříň není v mechanickém režimu, potom tlačítka kuželková deska (stůl) a zametání fungují jako šipky. Viz část 4.6 a 4.7 pro popis všech režimů. [TABLE RUN] [Æ] Posunuje během normálního cyklu kuželková deska manuálně vpřed. Šipka nahoru se používá pro rolování seznamem menu. [SWEEP REV] [ ] Během normálního cyklu ovládá kuželkovou desku manuálně. Šipka doleva se používá pro rolování směrem doleva v případě, že je k dispozici více než jedna možnost nastavení. [SWEEP RUN] [ ] Během normálního cyklu provozuje zametání manuálně vpřed. Pravá šipka se někdy používá pro rolování směrem doprava v případě, že je k dispozici více než jedna možnost nastavení. Také se používá pro volbu položek menu funkce MCU. [TABLE REV] [ ] Posunuje během normálního cyklu kuželková deska manuálně vzad. Šipka dolů se někdy používá pro rolování dolů seznamem menu. [HOME] Vrací kuželkovou desku a zametání do počátečního stavu. [CYCLE] Způsobí cyklování zvolené dráhy a nevyšle skórovacímu systému signál, že začal cyklus. [CONT CYCLE] Způsobí, že zvolený stavěč kuželek přejde do kontinuálního cyklu (používá delší než normální zpoždění). [BALL STEP] Mění počet koulí od první koule do druhé a opačně. Bude to zobrazeno na displeji hlavní obrazovky skříně hned vedle zvolené dráhy a na maskování (překrytí), které uvádí číslo koule. [MODE] Stlačení tohoto tlačítka způsobí, že zvolená dráha přejde do mechanického režimu a druhé stlačení způsobí, že se skříň vrátí do předcházejícího režimu, ve kterém vypase nacházela. Viz indikátory režimu (část 4.6), kde je více všeobecných informací o režimu. [EVEN ODD] Stlačení tohoto tlačítka mění ovládání skříně z liché dráhy na sudou dráhu a opačně. Viz volba dráhy (část 4.5), kde je více informací. [EXIT] Vrací do předchozího menu. Jestliže žádné předchozí menu není, potom se zobrazí hlavní obrazovka. [DIAG] Stlačení tohoto tlačítka otevírá na displeji seznam menu, které dovoluje základní monitorování stroje a skříně. Tyto položky nejsou na hlavní obrazovce jako ikony. Viz tlačítko DIAG (část 4.12), kde je více informací. [MCU] Stlačení tohoto tlačítka otevře na displeji seznam menu a podmenu, která se vztahují k nastavování a funkcím. Mohou se také vyvolat prostřednictvím MCU. Viz tlačítko MCU (část 4.11), kde je více informací. [HELP!] Stlačte a držte toto tlačítko. Jestliže je k dispozici nápověda pro položku, která je zobrazena, potom se objeví na obrazovce. Jestliže nápověda k dispozici není, potom je na displeji zpráva Pro tuto položku není k dispozici nápověda. Pro návrat na poslední zobrazenou obrazovku toto tlačítko uvolněte Revize C

20 4.3.1 Popis klávesnice (pokračování) [TRBL CLEAR] Vymaže závadu z displeje skříně. To bude fungovat pouze tehdy, jestliže byla závada opravena. Například, jestliže je vypnutý spínač maskování, závada se může vymazat až tehdy, když se spínač znovu zapne. [PROG ZERO] Používá se pro resetování software na začínající cyklus. Pokud manuálně pohybujete kuželkovou deskou nebo zametáte, stlačte toto tlačítko a potom [TRBL CLEAR], aby se závada vymazala. 4.4 Nastavení adresy skříně Ovládací jednotka vedoucího musí být schopna rozeznat každou jednotlivou skříň, aby mohly být skříně ovládány individuálně. Za tímto účelem má každá skříň jinou adresu. Pro nastavení adresy skříně: 1. Stlačte tlačítko [MCU] na klávesnici skříně. 2. Blikající šipka by měla být hned vedle nastavení menu. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu nastavení. 3. Opakovaně stlačte tlačítko [ ], až se blikající šipka ocitne vedle identifikace liché dráhy: 4. Použijte [ ] pro zvyšování čísla liché dráhy a [ ] pro jeho snižování. Číslo dráhy se objeví hned pod opcí menu pro označení liché dráhy: 5. Po zvolení správné dráha, stlačte opakovaně tlačítko [EXIT], dokud se displej nevrátí na hlavní obrazovku. 4.5 Volba dráhy Stlačením tlačítka [EVEN/ODD] na klávesnici skříně změní zaměření ovládacích prvků skříně z liché dráhy na sudou dráhu a opačně. Abyste věděli, o kterou dráhu jde, podívejte se na šipku indikátoru dráhy (obrázek 5). Když šipka míří nahoru, potom jde o lichou dráhu, když šipka míří dolů, jde o sudou dráhu. Je důležité si uvědomit, že na kterou dráhu míří šipka, dostane tato dráha povely vkládané klávesnicí. Tlačítko sudá /lichá Indikátor dráhy Obrázek 5, označení dráhy Revize C

21 4.6 Indikátory režimu Na hlavní obrazovce skříně se budou objevovat různé ikony podle toho, v jakém režimu skříň je. Když je vidět jen jedna ikona, jako je na dráze 2 (obrázek 6), stavěč kuželek je v cyklu první koule. Pokud jsou však na dráze 1 vidět dvě ikony, stavěč kuželek je v cyklu druhé koule. Viz bod 4.7, kde je kompletní seznam indikátorů režimu. Indikátor režimu liché dráhy Indikátor režimu sudé dráhy Obrázek 6 Indikace režimu dráhy Když se na skříni stlačí tlačítko [DIAG] nebo [MCU], indikátor režimu zvolené dráhy je stále vidět, ale bude v horním rohu displeje (obrázek 7). Na této obrazovce se zobrazí jen jedna ikona a to i tehdy, jestliže je stavěč kuželek v cyklu druhé koule. Označení režimu Obrázek 7, Menu indikace režimu Revize C

22 4.7 Seznam režimů Ikony v následujícím seznamu představují různé režimy, ve kterých může skříň být. Všechny režimy s výjimkou mechanického režimu a režimu kontinuálního cyklu se mohou vkládat manuálně z MCU nebo z kontrolního systému skórování. Změna z mechanického režimu na režim kontinuálního cyklu a zpět může být provedena pouze ze skříně. Bowl Mode - (Režim házení) Zvolený stavěč kuželek přejde do tohoto režimu, když bude zapnut pro otevřenou hru nebo při dokončení tréninku pro ligu nebo turnaj. To se může provádět manuálně z MCU nebo prostřednictvím ovládacího systému skórování. Mechanic Mode (Režim ovládání mechanikem) Aktivuje se stlačením tlačítka [MODE] na klávesnici skříně, dovoluje mechanikovi ovládat tlačítka kuželková deska, zametání a home (domů) (umístěná v červené části klávesnice). Šipky nebudou funkční, dokud je tlačítko [MODE] stlačené a obnovuje se předchozí režim. Continuous Cycle Mode (Režim kontinuálního cyklu) zvolený stavěč kuželek je v kontinuálním cyklu (používá delší než normální zpoždění). Zvolený stavěč kuželek přejde do tohoto režimu tehdy, když se stlačí tlačítko [CONT CYCLE] a vystoupí z tohoto režimu, když se tlačítko stlačí znovu, čímž se obnoví dříve zapnutý režim. Standby Mode (Pohotovostní režim) Stavěč kuželek se vypne a skříň čeká na pokyny z MCU. Practice With Pins (Trénink s kuželkami). Tento režim dovoluje, aby stavěč kuželek fungoval normálním způsobem (stavění kuželek a udržení normálního cyklování). Skórování neodráží hozené frames (rámečky) ani se nezapisuje skóre. Dva režimy tréninku jsou obvykle vidět jen tehdy, když začíná zahřívací kolo ligy nebo turnaje. Practice Without Pins - (bez kuželek) V tomto režimu nebude stavěč kuželek cyklovat dokud je skříň uvedena do režimu koule. Dokud je v platnosti tento režim, nebude také funkční tlačítko CYCLE a spínač deseti frames na návratu koule. Tak jako u Tréninku s kuželkami, se neznamenává žádná informace o skórování. Vždy budou na displeji dvě z těchto ikon bez ohledu na to, zda kuželkář hodil první nebo druhou kouli. 4.8 Polohy zametat a kuželková deska Displej má dvě sady čísel, která naznačují polohu zametání a kuželkové desky, jak je měřeno ve stupních ( ). Písmeno s, které je před stupni, naznačuje měření zametání a t naznačuje stůl. Na obrázku 8 je vidět umístění těchto čísel na displeji hlavní obrazovky. Polohy pohonu zametání Polohy pohonu kuželkové desky Revize C

23 Obrázek 8, Polohy pohonu zametání a kuželkové desky 4.9 Označení kuželky Dvě zahrocené ikony na následujícím obrázku jsou grafickou představou kuželek, které stojí na svých drahách. Po hodu koule, se kuželky, které jsou vlevo, objeví na displeji jako ležaté čárky (obrázek 9). Když se podíváme na displej označení kuželky, ikona, která je nejvíce vlevo, představuje kuželku č. 1, horní pravá je kuželka č. 7 a spodní pravá je kuželka č. 10. Označení kuželky Obrázek 9, Označení ikony kuželky Pro tlačítko [MCU] existuje opce menu, která bude rovněž ukazovat čísla kuželek, které ještě stojí na zvolené dráze. Čísla jsou ukázána v trojúhelníkové síti odpovídající číslům kuželek, které představují (viz další obrázek 10). Tato číslovaná síť se dá pozorovat na displeji skříně použitím těchto kroků. Menu MCU Menu funkcí Data skórování Obrázek Stlačte tlačítko [MCU] a přejděte do menu MCU. 2. Stlačte tlačítko [ ] a vedle blikající šipky se objeví funkce. 3. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu funkcí. 4. Přetáčejte dolů použitím [ ], dokud se blikající šipka nenachází vedle položky menu data skórování Revize C

24 5. Stlačte [ ] a na obrazovce se objeví označení čísla kuželky. Jakmile jste skončili prohlížení obrazovky data skórování stlačte třikrát (3) [EXIT] a vraťte se na hlavní obrazovku. 4.9 Detektory přešlapu Skříň je schopná ukázat, kdy má dráha detektor přešlapu, nebo kdy je v režimu výstrahy. Na hlavní obrazovce uvidíte hned vedle čísel dráhy symboly, které vám řeknou v jakém režimu jsou detektory přešlapu (je to vidět na obrázku 11). Jestliže na displeji není žádná ikona přešlapu, detektor přešlapu je vypnut. Detektor přešlapu zapnut Výstraha detektoru přešlapu Obrázek 11, Ikony detektoru přešlapu Foul Detector On Detektor přešlapu zapnut přešlapová světla svítí a přešlap se bude započítávat do skórování. Výstraha detektoru přešlapu přešlapová světla svítí a přešlap neovlivní skórování. Režimy detektoru přešlapu lze měnit na skříni tlačítkem [MCU] těmito kroky (viz obrázek 12). Menu MCU Menu nastavení Obrázek Stlačte tlačítko [MCU] a přejděte do menu MCU. 2. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu nastavení Revize C

25 3. Přetáčejte dolů použitím tlačítka [ ] dokud se blikající šipka nenachází vedle detektoru přešlapu. 4. Stlačení tlačítka [ ] bude cyklovat možnými volbami detektoru přešlapu. Jakmile jste dokončili volbu příslušného nastavení pro detektory přešlapu, stlačte dvakrát tlačítko [EXIT] a vraťte se na hlavní obrazovku Tlačítko MCU Tato část popisuje část opcí menu a podmenu, která jsou k dispozici, když se stlačí tlačítko [MCU]. Stlačením tlačítka [ ] procházíte tímto seznamem a [ ] bude volit položku menu pro výběr. Standardně, když se objeví toto menu, vedle blikající šipky je položka menu nastavení jako na obrázku Menu nastavení Obrázek 13, Menu MCU Menu nastavení Následující seznam obsahuje opce, které jsou k dispozici, jakmile se zvolí menu nastavení kurzorem [ ]. Stlačením [ ] po výběru nastavení budete rolovat dolů prostřednictvím seznamu a [ ] zvolí položku menu pro nastavení. V některých případech se může rovněž použít [ ]. Opce, které používají [ ] jsou označeny v seznamu hvězdičkou (*) vpravo za položkou menu. Tlačítko [Exit] by se mělo používat jakmile byly provedeny změny, aby bylo možno se vrátit do předcházejícího menu. Standardní nastavení jsou uvedena tučným písmem. Auto Backend Shutoff (automatické zadní ukončení) On/Off (zapnuto/vypnuto) Auto Cycle Ball 2 Frame 10 automatický cyklus koule 2 frame 10 Auto Offspot Cycle - (automatický cyklus Offspot) On/Off (zapnuto/vypnuto) Detektor koule Vpředu před zametáním/za zametáním Nárazníky Nahoru/dolů/auto o Poznámka Tato položka je určena pro budoucí použití. Detektor přešlapu On/Off zapnuto/vypnuto/výstraha Obrácené zametání, přešlap On/Off zapnuto/vypnuto Menu nastavení ochrany 1. ochrana/2. ochrana Identifikace liché dráhy* Data kuželky* kamera/skórování o Poznámka Používejte nastavení skórování pro skórovací systémy QUBICAAMFa kameru pro skórování jiné než QUBICAAMF. Data zpoždění kuželka * - 0 / 0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2, Revize C

26 Světlo pit - Bílá / černá Zpoždění spouštěcího signálu* - Auto/ 0,0 do 3,1 sekundy o Poznámka použití [ ] dovoluje uživateli zvýšit délku zpoždění v přírůstcích po 0,1 sekundy. [ ] se dá používat, když se na displeji zobrazí jakékoliv číslo, ale není zobrazeno auto. Navrhuje se, abyste toto ponechali na auto. Režim obrácené zametání On/Off zapnuto/vypnuto Menu funkcí Menu funkcí Následující seznam obsahuje možnosti, které jsou k dispozici tehdy, když se zvolí menu funkcí [ ]. Stlačením [ ] po volbě funkcí bude rolovat, přetáčet seznamem dolů a [ ] zvolí funkci, která se má provést. Tlačítko [Exit] by se mělo používat po provedení změny a je třeba se vrátit do předchozího menu. Clear Offspot - Vyčistit vrací zametání do původní polohy po offspot. Clear Pindeck - Vyčistit Ovládá pouze zametání v kompletním cyklu. Frame Counter počítadlo frame sleduje počet frame hozených v režimu bowling stejně jako mechanickém režimu. Součty jsou resetovatelné a neresetovatelné. Další dvě položky menu dovolují uživateli vrátit resetovatelný součet zpět na nulu. Reset counter - Resetovat počítadlo bowlingových frame. Reset counter - Resetovat počítadlo mechanických frame. Ball counters - Počítadla koulí sleduje počet koulí hozených v režimu bowlingu i mechanickém režimu. Zde jsou resetovatelné a neresetovatelné součty. Další dvě položky menu dovolují uživateli vrátit resetovatelný součet zpět na nulu. Reset Bowling Ball Counter - Resetovat počítadlo bowlingových koulí Reset Mechanic Ball Counter - Resetovat počítadlo mechanických koulí Reset to Faktory Setting - Resetovat na nastavení z továrny obnoví veškerá nastavení na hodnoty, na které byly původně vyrobeny. Scoring Data - Data skórování poskytuje vizuální účet kuželek, které by měly stát podle informace zaslané z kamery nebo systému skórování. Bod 4.9 má o této funkci podrobnější informace. Set New Pins - Nastavit nové kuželky staví se nový soubor kuželek a stavěč kuželek se nasadí zpět na jednu kouli Revize C

27 Dálkové menu Dálkové menu Bod obsahuje opci, která je k dispozici, jakmile se zvolí dálkové menu. Stlačením [ ] se přetáčí seznamem dolů. Tlačítko [Exit] by se mělo používat tehdy když byly provedeny změny pro návrat do předchozího menu Položky dálkového menu a podmenu Změnit dráhu - Zvolená dráha se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Pro nastavení požadovaného čísla dráhy použijte [ ] a [ ]. Jakmile se na obrazovce objeví správné číslo dráhy, stlačte jednou [ ] a přejděte na nastavení a nebo stlačte dvakrát na menu funkcí této dráhy. Dálkové nastavení - Stlačte [ ] pro přechod na zkrácenou verzi menu nastavení dálkové skříně. Změny se provedou stejným způsobem jako se předtím prováděly v nastavení. Jakmile byly změny provedeny, stlačte tlačítko [EXIT]. Po stlačení [EXIT], obrazovka ukáže zprávu na obrázku 14 vyžadující potvrzení vašich změn. Obrázek 14, Potvrzovací obrazovky Dále je seznam všech položek menu z menu nastavení, které se mohou dálkově měnit. Auto Backend Shutoff Automatické ukončení vzadu On/Off zapnuto/vypnuto Auto Cycle Ball 2 Frame 10 Automatický cyklus koule 2 frame 10 On/Off zapnuto/vypnuto Auto Offspot Cycle Automatický cyklus Offspot On/Off Zapnuto/vypnuto Ball Detector Detektor koule Před zametáním/za zametáním Bumpers Nárazníky Nahoru/Dolů/Auto Foul Detector Detektor přešlapu On/Off Zapnuto/Vypnuto/Výstraha Foul Sweep Reverse Přešlap obrácené zametání / On/Off Zapnuto/Vypnuto Pin Data - Data kuželky Kamera/Skórování Pin Data Delay - Zpoždění data kuželky 0 / 0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2,75 Pit Light Světlo pitu Bílá / Černá Start Signal Delay - Zpoždění spouštěcího signálu Auto / 0,0 to 3,1 sekundy Sweep Reverse Mode Režim obráceného zametání On/Off Zapnuto/Vypnuto Revize C

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU. Uživatelská příručka

CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU. Uživatelská příručka CUSTOM COMMAND ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU Uživatelská příručka OBSAH Charakteristika 2 Popis jednotky 3 Všeobecné informace 3 Jak pracuje záložní systém 3 Jak pracuje elektronický vypínač okruhů

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141

Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141 Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141 Version AStrO V2.05.00 - Version AStrO 4T V1-05.01 - Version PRO+ V1.05.00 Copyright 2005 Alfano, S.A. All

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více