90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu"

Transkript

1 90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu P/N Revize C

2

3 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Všechna práva na tento manuál jsou majetkem Qubicaamf včetně schémat, obrázků a technických specifikací. Reprodukce nebo předávání jakéhokoliv materiálu obsaženého v této příručce se bez předchozího písemného povolení Qubicaamf přísně zakázuje. Veškeré informace o výrobku obsažené v tomto manuálu byly pečlivě připraveny na základě posledních dostupných informací a podle našeho přesvědčení, že jsou v době tisku správné. Tato publikace by však mohla obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby a Qubicaamf nemůže odpovídat za neúmyslná opomenutí nebo chyby, které se mohou objevit. Qubicaamf si vyhrazuje právo manuál upravovat a/nebo aktualizovat a to bez povinnosti oznamovat tuto revizi jakékoliv osobě nebo organizaci. OCHRANNÉ OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny obchodní značky a obchodní názvy uváděné v tomto manuálu jsou majetkem příslušných vlastníků. QUBICAAMFse vzdává jakéhokoliv majetkového podílu na ochranných značkách nebo obchodních názvech jiných, než jsou její vlastní. ČÍSLO DOKUMENTU DATUM VYDÁNÍ 03/14/05 Copyright 2005, Qubicaamf All Rights Reserved QUBICAAMF 8100 QUBICAAMFDrive Mechanicsville, Virginia 23111

4 Ovládací skříň stavěče kuželek 90XLi Pinspotter Návod k instalaci a provozu REVIZE Č. Shrnutí změn Č. změny Č. ECR Seznam platných stránek Stránka Č. změny Datum platnosti Všechny Originál 03/14/2005

5

6 OBSAH 1.0 ÚVOD Jak používat tento manuál Použité konvence Použité zkratky Popis skříně Hlavní charakteristické rysy BEZPEČNOSTNÍ PREVENCE INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi Potřebné nářadí Napájení energií Instalace Ovládací jednotka vedoucího (MCU) a propojení OVLÁDACÍ PANEL SKŘÍNĚ 90XLi PROVOZNÍ POSTUPY Spínače a vypínače Hlavní obrazovka Klávesnice Popis klávesnice Nastavení adresy skříně Volba dráhy Indikátory režimu Seznam režimů Polohy pohonu zametače a kuželkové desky Označení kuželky Detektory přešlapu... 17

7 4.11 Tlačítko MCU Menu nastavení OBSAH (pokračování) Menu funkcí Dálkové menu Položky dálkového menu a podmenu Tlačítko DIAG Vady ukončení Varovná upozornění Sloupová varovná světla Ruční jednotka Pojistná ochrana Náhrada sloupového světla ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Chyby ukončení Varovné chyby ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA VÝKRESY Čísla kabelů skříně a spoje XLi skříň, přední strana XLi skříň, zadní strana XLi skříň, horní strana... 37

8 1.0 ÚVOD 1.1 Jak používat tento manuál Instalační příručka je rozdělena do šesti částí: 1.0 ÚVOD 2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3.0 INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi 4.0 OVLÁDACÍ PANEL SKŘÍNĚ 90XLi PROVOZNÍ POSTUPY 5.0 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 6.0 ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA A VÝKRESY 1.2 Použité konvence Kdekoliv se uvádí tlačítko nebo spínač na skříni, který lze stlačit nebo používat, jeho označení bude uvedeno v [ ] například: [SWEEP REV] Položky psané kurzivou jsou odkazem na položky menu, které bude vidět na displeji nebo na stav, ve kterém je obrazovka. Příklad je uveden níže: Automatické zadní ukončení 1.3 Použité zkratky CONT MCU PROG REV TRBL DIAG AC E-Stop Kontinuální Ovládací jednotka vedoucího Program Obráceně Závada Diagnostika Střídavý proud Nouzové vypnutí Revision C

9 1.4 Popis skříně Skříň stavěče kuželek 90XLi je multifunkční ovládací systém, který je konstruován tak, aby provozoval dva stavěče kuželek, komunikoval s nimi a prováděl funkce z ovládací jednotky vedoucího a ruční jednotky. Jednotka se skládá z ocelové skříně s otvíracím předním krytem. Nejsou zde žádné vnitřní díly, které by musel mechanik střediska vyměňovat. Všechny pojistky jsou nyní přístupné z horní části skříně. Přední část skříně obsahuje vypínače, spínače a klávesnici pro provádění různých funkcí. Světelný displej indikuje stav stavěče kuželek a systémových složek tak, jak jsou popsány v části 4.0. Zadní část skříně obsahuje konektory pro různé silové a ovládací kabely stavěče kuželek a pro kabely od podpůrného vybavení, jako je kamera skórovacího systému a prodloužení ruční jednotky (které nahrazuje přední stranu krabice starého systému). Přípoje elektřiny jsou umístěny na horní straně skříně. Výkresy skříně a identifikace jednotlivých kabelů a zapojovací schéma jsou uvedeny části Klíčové charakteristické rysy Dále jsou uvedeny některé klíčové charakteristické rysy. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI v v v v v v v v v v v Vypínače a spínače zadního motoru jsou umstěné na provozním panelu. Záložní baterie dovolují řídící jednotce skříně, aby uchovala klíčová provozní data, pokud dojde k výpadku obvyklého napájení elektřinou. Klávesnice, která dovoluje manuální provoz stavěče kuželek na liché (levé - odd) a sudé (pravé - even) dráze. Světelný displej, který indikuje stav stavěče kuželek a systémových složek. Vazby na světla pitu, nárazníky, detektory koule, kameru, maskovací spínač, MCU, detektor přešlapu a vracení koulí. Zvukové varování při spouštění. Zabudované časové zpoždění pro ukončování funkce zadní části tak, aby to dovolilo vracení koule kuželkáři. Přístup k pojistkám bez otevírání skříně. Ruční jednotka, která se dá zasunout do přední strany stavěčů kuželek a nahrazuje krabici přední strany. Nouzový vypínač (E-Stop), který lze použit pro rychlé zastavení obou stavěčů kuželek. Tento vypínač má také možnost resetování. Dva světelné sloupce, které signalizují stav stavěčů kuželek a fungují také, jako systém pro přivolání mechanika Revize C

10 2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! VÝSTRAHA Přečíst PŘED činností. Když spatříte tento symbol! spojený s pokyny, znamená to možné nebezpečí. Pečlivě dodržujte tyto pokyny! PRO ZABRÁNĚNÍ ZRANĚNÍ: Před pokusem instalovat nebo upravovat jakékoliv zařízení QUBICAAMFsi přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Neschopnost plnit tyto postupy může mít za následek vážné zranění osob, požár nebo trvalou škodu na vybavení nebo majetku. Před instalováním, odstraňováním nebo výměnou skříně se přesvědčte, že jsou vypínače v poloze OFF (vypnuté). Před připojením skříně k elektrické síti se přesvědčte, že jsou všechny kabely řádně napojené zejména silové kabely. Vyjměte zástrčku napájení ještě předtím, než budete pracovat na kterékoli části vybavení stavěče kuželek a před tím, než vstoupíte do jakékoliv provozní části stavěče kuželek. Před provozováním skříně nebo stavěče kuželek se přesvědčte, že jsou všechny OCHRANNÉ ZÁBRANY na svých místech. Než se dotknete nebo začnete odstraňovat jakékoliv díly skříně, sečkejte po odpojení napájení od skříně minimálně 60 sekund Revize C

11 Tato stránka je záměrně ponechána prázdná Revize C

12 3.0 INSTALACE SKŘÍNĚ 90XLi! Před instalováním skříně 90XLi zajistěte, aby bylo na boxu hlavního vypínače odpojeno napájení stavěčů kuželek. Ověřte si, že napájení odpovídá tomu, co skříň vyžaduje. (Skříň 90 XLi vyžaduje jednofázový proud, V, 50/60 Hz NEPŘIPOJUJTE skříň 90XLi na napětí 115 V). Pro identifikaci kabelů prostudujte zapojovací schéma na straně Potřebné nářadí 7/16-palcový klíč Malý, plochý šroubovák 3.2 Požadavky napájení proudem Dva obvody 13 A, V, 50 nebo 60 Hz (1 pro každý stavěč kuželek). Jeden obvod 10 A, V, 50 nebo 60 Hz pro 8 skříní. Musí být ze stejné fázové linky (sítě), z které se odebírá střídavé napětí stavěče kuželek. 3.3 Instalace 1. Připevněte skříň 90XLi k montážní konzole skříně (P/N ), která je mezi kryty kola vynášeče kuželek, stavěčů kuželek na liché a sudé dráze. a. Vyrovnejte čtyři ploché kontakty vibračních podložek na dno skříně s otvory v montážní konzole a zajistěte je maticemi 1/4-20. Obrázek 1 Montáž skříně 2. Spojte konektory napájecího kabelu lichého stroje ( ) a signálního kabelu ( ) s odpovídajícími konektory na zadní straně skříně 90XLi. Postarejte se pouze o spojení konektorů liché strany, tak jak jsou označeny na zadní straně skříně Revize C

13 3. Tento proces opakujte pro napájecí kabel sudého stroje ( ) a signální kabel ( ) pro sudou stranu konektorů skříně. Obrázek 2, Nákres spojení skříně 90XLi 4. Instalujte komunikační kabel mezi ruční jednotkou a skříní. 5. Pro instalaci s a nebo bez skórování QUBICAAMF: a. Ověřte, zda byla kamera instalována na krytu mezi lichou a sudou dráhou; b. Napojte kabel skórování DB-9 ( ) mezi konektorem SCORING/CAMERA na zadní straně skříně 90XLi a kamerou; c. Jestliže je kamera dodávána s transformátorem ( ), zapojte napájecí kabel kamery takto: Ověřte, že volič napětí transformátoru je nastaven na 220 V. Transformátor by se měl nacházet úplně nahoře na montážní konzole skříně, poblíž její zadní části; Revize C

14 Napájecí kabel kamery ( ) připojte na tři svorky transformátoru. Konektor uzemňovacího kabelu (země / uzemnění) se připojuje na střední svorku (svorka 2) a zbývající vodiče se napojí na svorky 1 a 3; Zaveďte napájecí kabel kamery k přední straně stavěče kuželek, potom dolů pod drahou na místo kamery. Konektor kabelu připojte na odpovídající konektor kamery; Vložte tříkolíkovou zástrčku transformátoru do spoje AC OUT na horní části skříně. d. Jestliže je kamera dodávána s kamerovým napájecím kabelem P/N , spojte jeden konec kabelu s konektorem CAMERA POWER na zadní straně skříně 90XLi. Druhý konec kabelu zaveďte k přední straně stavěče kuželek, potom dolů pod dráhou na místo kamery a napojte na kameru; e. Nastavte adresu skříně (viz bod 4.4) Revize C

15 3.4 Ovládací jednotka vedoucího (MCU) a rozvětvené kabelové napojení skříní (daisy-chain-cable) Každá MCU má čtyři porty, označené A, B, C a přední desku. Každý z portů A, B a C může spojovat jeden řetěz skříní. Každý řetěz může tvořit až 64 drah přes 32 skříní, které jsou spojeny dohromady rozvětveným kabelem. První skříň v řetězu je spojena s MCU přes kabel home run a poslední skříň řetězu končí řetěz ukončovacím kabelem. Port přední desky se používá pro komunikaci s ovládacím systémem. 1. Napojte kabel home run ( ) od MCU na konektor MCU IN na zadní straně první skříně 90XLi v řetězu. 2. Spojte jeden konec rozvětveného kabelu ( ) na konektor MCU OUT na zadní straně první skříně 90XLi v řetězu. 3. Zaveďte volný konec rozvětveného kabelu kabelovou trubkou sudého stroje a nosníkem svařované konstrukce k dalšímu páru drah v řadě. Pokračujte směrování kabelu stejným způsobem uvnitř páru drah kabelových trubek lichého stroje a napojte volný konec rozvětveného kabelu na konektor MCU IN na zadní straně další skříně 90XLi v řadě. 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro zbývající skříň v řetězu. V řetězu nemůže být více než 32 skříní. 5. Napojte ukončovací kabel ( ) na konektor MCU OUT na zadní straně poslední skříně 90XLi v řetězu.! 6. Ověřte, zda jsou všechny spínače a vypínače proudu na skříni v poloze OFF. 7. Napojte kabely střídavého proudu na konektory umístěné na horní straně skříně. a. Napojte napájecí kabel střídavého proudu lichého stavěče kuželek ( ) přicházející ze zdroje napájení na napájecí konektor skříně lichého stroje. b. Napojte napájecí kabel střídavého proudu sudého stavěče kuželek ( ) přicházející ze zdroje napětí na napájecí konektor skříně sudého stroje. c. Napojte napájecí kabel střídavého proudu logických obvodů skříně ( ) na konektor napájení logických obvodů skříně. 8. Instalujte kryt napojení ( ) přes vodiče na zadní straně skříně. Kryt má dva výstupky, které zapadnou do otvorů montážní konzoly skříně. 9. Znovu instalujte kryty kabelové průchodky a zajistěte je dodanými šrouby Revize C

16 4.0 PROVOZNÍ POSTUPY OVLÁDACÍHO PANELU SKŘÍNĚ 90XLi Před spuštěním tohoto zařízení:! Přesvědčte se, že všechny ochranné kryty jsou na svém místě a že nikde nejsou volné nebo poškozené vodiče. Zdržujte se mimo všechny pohyblivé díly. Informujte operátora MCU, že na zařízení pracujete. Skříň 90XLi má bezpečnostní zvukovou signalizaci, která se rozezní na 10 sekund, jakmile je zapnuto napájení logických obvodů a pokud je na MCU stavěč kuželek uveden do jakéhokoli režimu, s výjimkou režimu Pohotovost. Stavěč kuželek nebude pracovat po celou dobu zvukové signalizace signalizačního zařízení, 4.1 Spínače a vypínače Na skříni jsou dva vypínače a tři spínače. Spínač napájení logických obvodů Zapíná a vypíná ovládací napětí do skříně. Spínač je umístěn na horní straně skříně. Vypínač lichého stroje Ovládá střídavý proud do lichého stavěče kuželek. Vypínač sudého stroje Ovládá střídavý proud do sudého stavěče kuželek. Zadní spínač lichého stroje Zapíná a vypíná zadní motor lichého stavěče kuželek. Tento spínač přerušuje kontrolní napětí na relé zadního motoru, NIKOLIV však střídavé napětí AC! TOTO NENÍ BEZPEČNÉ PŘI PORUŠE! Při práci na zadní části, odpojte napájecí kabel střídavého proudu motoru. Zadní spínač sudého stroje Zapíná a vypíná zadní motor sudého stavěče kuželek. Tento spínač přerušuje kontrolní napětí na relé zadního motoru, NIKOLIV však střídavé napětí AC! TOTO NENÍ BEZPEČNÉ PŘI PORUŠE! Při práci na zadní části, odpojte napájecí kabel střídavého proudu motoru. E-Stop Červené tlačítko nouzového vypnutí se používá v případě nebezpečí pro zastavení obou stavěčů kuželek. Jakmile byl problém vyřešen, otočte tlačítko E-Stop směrem otáčení hodinových ručiček a uvolněte (tlačítko vyskočí). Závada se Revize C

17 objeví na displeji a k jejímu odstranění stlačte bílé resetovaní tlačítko a potom na klávesnici tlačítko [TRBL CLEAR]. Resetovací tlačítko Bílé tlačítko, které je hned pod E-Stop, které uvolňuje skříň a dovoluje [TRBL CLEAR] uvolnit závadu E-Stop Revize C

18 4.2 Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka je obrazovka, která je vidět na displeji po zapnutí skříně a když se objeví stav obou drah. Příklad toho je vidět na následujícím obrázku Klávesnice Obrázek 3 Hlavní obrazovka Klávesnice se nachází přímo pod displejem a dovoluje uživateli měnit základní atributy prostředí stroje. Je totožná s klávesnicí na ruční jednotce. Klávesnice je dále vidět na obrázku 4. Obrázek 4, Skříň a ruční klávesnice Revize C

19 4.3.1 Popis klávesnice Poznámka - Tlačítka RUN a RRV v červené části klávesnice by se měly používat v mechanickém režimu s výjimkou [HOME]. Stlačení tlačítek RUN a REV bude posunovat kuželkovou desku a zametat velké množství. [HOME] bude funkční v každém režimu, s výjimkou kontinuálního cyklu. Jestliže skříň není v mechanickém režimu, potom tlačítka kuželková deska (stůl) a zametání fungují jako šipky. Viz část 4.6 a 4.7 pro popis všech režimů. [TABLE RUN] [Æ] Posunuje během normálního cyklu kuželková deska manuálně vpřed. Šipka nahoru se používá pro rolování seznamem menu. [SWEEP REV] [ ] Během normálního cyklu ovládá kuželkovou desku manuálně. Šipka doleva se používá pro rolování směrem doleva v případě, že je k dispozici více než jedna možnost nastavení. [SWEEP RUN] [ ] Během normálního cyklu provozuje zametání manuálně vpřed. Pravá šipka se někdy používá pro rolování směrem doprava v případě, že je k dispozici více než jedna možnost nastavení. Také se používá pro volbu položek menu funkce MCU. [TABLE REV] [ ] Posunuje během normálního cyklu kuželková deska manuálně vzad. Šipka dolů se někdy používá pro rolování dolů seznamem menu. [HOME] Vrací kuželkovou desku a zametání do počátečního stavu. [CYCLE] Způsobí cyklování zvolené dráhy a nevyšle skórovacímu systému signál, že začal cyklus. [CONT CYCLE] Způsobí, že zvolený stavěč kuželek přejde do kontinuálního cyklu (používá delší než normální zpoždění). [BALL STEP] Mění počet koulí od první koule do druhé a opačně. Bude to zobrazeno na displeji hlavní obrazovky skříně hned vedle zvolené dráhy a na maskování (překrytí), které uvádí číslo koule. [MODE] Stlačení tohoto tlačítka způsobí, že zvolená dráha přejde do mechanického režimu a druhé stlačení způsobí, že se skříň vrátí do předcházejícího režimu, ve kterém vypase nacházela. Viz indikátory režimu (část 4.6), kde je více všeobecných informací o režimu. [EVEN ODD] Stlačení tohoto tlačítka mění ovládání skříně z liché dráhy na sudou dráhu a opačně. Viz volba dráhy (část 4.5), kde je více informací. [EXIT] Vrací do předchozího menu. Jestliže žádné předchozí menu není, potom se zobrazí hlavní obrazovka. [DIAG] Stlačení tohoto tlačítka otevírá na displeji seznam menu, které dovoluje základní monitorování stroje a skříně. Tyto položky nejsou na hlavní obrazovce jako ikony. Viz tlačítko DIAG (část 4.12), kde je více informací. [MCU] Stlačení tohoto tlačítka otevře na displeji seznam menu a podmenu, která se vztahují k nastavování a funkcím. Mohou se také vyvolat prostřednictvím MCU. Viz tlačítko MCU (část 4.11), kde je více informací. [HELP!] Stlačte a držte toto tlačítko. Jestliže je k dispozici nápověda pro položku, která je zobrazena, potom se objeví na obrazovce. Jestliže nápověda k dispozici není, potom je na displeji zpráva Pro tuto položku není k dispozici nápověda. Pro návrat na poslední zobrazenou obrazovku toto tlačítko uvolněte Revize C

20 4.3.1 Popis klávesnice (pokračování) [TRBL CLEAR] Vymaže závadu z displeje skříně. To bude fungovat pouze tehdy, jestliže byla závada opravena. Například, jestliže je vypnutý spínač maskování, závada se může vymazat až tehdy, když se spínač znovu zapne. [PROG ZERO] Používá se pro resetování software na začínající cyklus. Pokud manuálně pohybujete kuželkovou deskou nebo zametáte, stlačte toto tlačítko a potom [TRBL CLEAR], aby se závada vymazala. 4.4 Nastavení adresy skříně Ovládací jednotka vedoucího musí být schopna rozeznat každou jednotlivou skříň, aby mohly být skříně ovládány individuálně. Za tímto účelem má každá skříň jinou adresu. Pro nastavení adresy skříně: 1. Stlačte tlačítko [MCU] na klávesnici skříně. 2. Blikající šipka by měla být hned vedle nastavení menu. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu nastavení. 3. Opakovaně stlačte tlačítko [ ], až se blikající šipka ocitne vedle identifikace liché dráhy: 4. Použijte [ ] pro zvyšování čísla liché dráhy a [ ] pro jeho snižování. Číslo dráhy se objeví hned pod opcí menu pro označení liché dráhy: 5. Po zvolení správné dráha, stlačte opakovaně tlačítko [EXIT], dokud se displej nevrátí na hlavní obrazovku. 4.5 Volba dráhy Stlačením tlačítka [EVEN/ODD] na klávesnici skříně změní zaměření ovládacích prvků skříně z liché dráhy na sudou dráhu a opačně. Abyste věděli, o kterou dráhu jde, podívejte se na šipku indikátoru dráhy (obrázek 5). Když šipka míří nahoru, potom jde o lichou dráhu, když šipka míří dolů, jde o sudou dráhu. Je důležité si uvědomit, že na kterou dráhu míří šipka, dostane tato dráha povely vkládané klávesnicí. Tlačítko sudá /lichá Indikátor dráhy Obrázek 5, označení dráhy Revize C

21 4.6 Indikátory režimu Na hlavní obrazovce skříně se budou objevovat různé ikony podle toho, v jakém režimu skříň je. Když je vidět jen jedna ikona, jako je na dráze 2 (obrázek 6), stavěč kuželek je v cyklu první koule. Pokud jsou však na dráze 1 vidět dvě ikony, stavěč kuželek je v cyklu druhé koule. Viz bod 4.7, kde je kompletní seznam indikátorů režimu. Indikátor režimu liché dráhy Indikátor režimu sudé dráhy Obrázek 6 Indikace režimu dráhy Když se na skříni stlačí tlačítko [DIAG] nebo [MCU], indikátor režimu zvolené dráhy je stále vidět, ale bude v horním rohu displeje (obrázek 7). Na této obrazovce se zobrazí jen jedna ikona a to i tehdy, jestliže je stavěč kuželek v cyklu druhé koule. Označení režimu Obrázek 7, Menu indikace režimu Revize C

22 4.7 Seznam režimů Ikony v následujícím seznamu představují různé režimy, ve kterých může skříň být. Všechny režimy s výjimkou mechanického režimu a režimu kontinuálního cyklu se mohou vkládat manuálně z MCU nebo z kontrolního systému skórování. Změna z mechanického režimu na režim kontinuálního cyklu a zpět může být provedena pouze ze skříně. Bowl Mode - (Režim házení) Zvolený stavěč kuželek přejde do tohoto režimu, když bude zapnut pro otevřenou hru nebo při dokončení tréninku pro ligu nebo turnaj. To se může provádět manuálně z MCU nebo prostřednictvím ovládacího systému skórování. Mechanic Mode (Režim ovládání mechanikem) Aktivuje se stlačením tlačítka [MODE] na klávesnici skříně, dovoluje mechanikovi ovládat tlačítka kuželková deska, zametání a home (domů) (umístěná v červené části klávesnice). Šipky nebudou funkční, dokud je tlačítko [MODE] stlačené a obnovuje se předchozí režim. Continuous Cycle Mode (Režim kontinuálního cyklu) zvolený stavěč kuželek je v kontinuálním cyklu (používá delší než normální zpoždění). Zvolený stavěč kuželek přejde do tohoto režimu tehdy, když se stlačí tlačítko [CONT CYCLE] a vystoupí z tohoto režimu, když se tlačítko stlačí znovu, čímž se obnoví dříve zapnutý režim. Standby Mode (Pohotovostní režim) Stavěč kuželek se vypne a skříň čeká na pokyny z MCU. Practice With Pins (Trénink s kuželkami). Tento režim dovoluje, aby stavěč kuželek fungoval normálním způsobem (stavění kuželek a udržení normálního cyklování). Skórování neodráží hozené frames (rámečky) ani se nezapisuje skóre. Dva režimy tréninku jsou obvykle vidět jen tehdy, když začíná zahřívací kolo ligy nebo turnaje. Practice Without Pins - (bez kuželek) V tomto režimu nebude stavěč kuželek cyklovat dokud je skříň uvedena do režimu koule. Dokud je v platnosti tento režim, nebude také funkční tlačítko CYCLE a spínač deseti frames na návratu koule. Tak jako u Tréninku s kuželkami, se neznamenává žádná informace o skórování. Vždy budou na displeji dvě z těchto ikon bez ohledu na to, zda kuželkář hodil první nebo druhou kouli. 4.8 Polohy zametat a kuželková deska Displej má dvě sady čísel, která naznačují polohu zametání a kuželkové desky, jak je měřeno ve stupních ( ). Písmeno s, které je před stupni, naznačuje měření zametání a t naznačuje stůl. Na obrázku 8 je vidět umístění těchto čísel na displeji hlavní obrazovky. Polohy pohonu zametání Polohy pohonu kuželkové desky Revize C

23 Obrázek 8, Polohy pohonu zametání a kuželkové desky 4.9 Označení kuželky Dvě zahrocené ikony na následujícím obrázku jsou grafickou představou kuželek, které stojí na svých drahách. Po hodu koule, se kuželky, které jsou vlevo, objeví na displeji jako ležaté čárky (obrázek 9). Když se podíváme na displej označení kuželky, ikona, která je nejvíce vlevo, představuje kuželku č. 1, horní pravá je kuželka č. 7 a spodní pravá je kuželka č. 10. Označení kuželky Obrázek 9, Označení ikony kuželky Pro tlačítko [MCU] existuje opce menu, která bude rovněž ukazovat čísla kuželek, které ještě stojí na zvolené dráze. Čísla jsou ukázána v trojúhelníkové síti odpovídající číslům kuželek, které představují (viz další obrázek 10). Tato číslovaná síť se dá pozorovat na displeji skříně použitím těchto kroků. Menu MCU Menu funkcí Data skórování Obrázek Stlačte tlačítko [MCU] a přejděte do menu MCU. 2. Stlačte tlačítko [ ] a vedle blikající šipky se objeví funkce. 3. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu funkcí. 4. Přetáčejte dolů použitím [ ], dokud se blikající šipka nenachází vedle položky menu data skórování Revize C

24 5. Stlačte [ ] a na obrazovce se objeví označení čísla kuželky. Jakmile jste skončili prohlížení obrazovky data skórování stlačte třikrát (3) [EXIT] a vraťte se na hlavní obrazovku. 4.9 Detektory přešlapu Skříň je schopná ukázat, kdy má dráha detektor přešlapu, nebo kdy je v režimu výstrahy. Na hlavní obrazovce uvidíte hned vedle čísel dráhy symboly, které vám řeknou v jakém režimu jsou detektory přešlapu (je to vidět na obrázku 11). Jestliže na displeji není žádná ikona přešlapu, detektor přešlapu je vypnut. Detektor přešlapu zapnut Výstraha detektoru přešlapu Obrázek 11, Ikony detektoru přešlapu Foul Detector On Detektor přešlapu zapnut přešlapová světla svítí a přešlap se bude započítávat do skórování. Výstraha detektoru přešlapu přešlapová světla svítí a přešlap neovlivní skórování. Režimy detektoru přešlapu lze měnit na skříni tlačítkem [MCU] těmito kroky (viz obrázek 12). Menu MCU Menu nastavení Obrázek Stlačte tlačítko [MCU] a přejděte do menu MCU. 2. Stlačte tlačítko [ ] pro volbu menu nastavení Revize C

25 3. Přetáčejte dolů použitím tlačítka [ ] dokud se blikající šipka nenachází vedle detektoru přešlapu. 4. Stlačení tlačítka [ ] bude cyklovat možnými volbami detektoru přešlapu. Jakmile jste dokončili volbu příslušného nastavení pro detektory přešlapu, stlačte dvakrát tlačítko [EXIT] a vraťte se na hlavní obrazovku Tlačítko MCU Tato část popisuje část opcí menu a podmenu, která jsou k dispozici, když se stlačí tlačítko [MCU]. Stlačením tlačítka [ ] procházíte tímto seznamem a [ ] bude volit položku menu pro výběr. Standardně, když se objeví toto menu, vedle blikající šipky je položka menu nastavení jako na obrázku Menu nastavení Obrázek 13, Menu MCU Menu nastavení Následující seznam obsahuje opce, které jsou k dispozici, jakmile se zvolí menu nastavení kurzorem [ ]. Stlačením [ ] po výběru nastavení budete rolovat dolů prostřednictvím seznamu a [ ] zvolí položku menu pro nastavení. V některých případech se může rovněž použít [ ]. Opce, které používají [ ] jsou označeny v seznamu hvězdičkou (*) vpravo za položkou menu. Tlačítko [Exit] by se mělo používat jakmile byly provedeny změny, aby bylo možno se vrátit do předcházejícího menu. Standardní nastavení jsou uvedena tučným písmem. Auto Backend Shutoff (automatické zadní ukončení) On/Off (zapnuto/vypnuto) Auto Cycle Ball 2 Frame 10 automatický cyklus koule 2 frame 10 Auto Offspot Cycle - (automatický cyklus Offspot) On/Off (zapnuto/vypnuto) Detektor koule Vpředu před zametáním/za zametáním Nárazníky Nahoru/dolů/auto o Poznámka Tato položka je určena pro budoucí použití. Detektor přešlapu On/Off zapnuto/vypnuto/výstraha Obrácené zametání, přešlap On/Off zapnuto/vypnuto Menu nastavení ochrany 1. ochrana/2. ochrana Identifikace liché dráhy* Data kuželky* kamera/skórování o Poznámka Používejte nastavení skórování pro skórovací systémy QUBICAAMFa kameru pro skórování jiné než QUBICAAMF. Data zpoždění kuželka * - 0 / 0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2, Revize C

26 Světlo pit - Bílá / černá Zpoždění spouštěcího signálu* - Auto/ 0,0 do 3,1 sekundy o Poznámka použití [ ] dovoluje uživateli zvýšit délku zpoždění v přírůstcích po 0,1 sekundy. [ ] se dá používat, když se na displeji zobrazí jakékoliv číslo, ale není zobrazeno auto. Navrhuje se, abyste toto ponechali na auto. Režim obrácené zametání On/Off zapnuto/vypnuto Menu funkcí Menu funkcí Následující seznam obsahuje možnosti, které jsou k dispozici tehdy, když se zvolí menu funkcí [ ]. Stlačením [ ] po volbě funkcí bude rolovat, přetáčet seznamem dolů a [ ] zvolí funkci, která se má provést. Tlačítko [Exit] by se mělo používat po provedení změny a je třeba se vrátit do předchozího menu. Clear Offspot - Vyčistit vrací zametání do původní polohy po offspot. Clear Pindeck - Vyčistit Ovládá pouze zametání v kompletním cyklu. Frame Counter počítadlo frame sleduje počet frame hozených v režimu bowling stejně jako mechanickém režimu. Součty jsou resetovatelné a neresetovatelné. Další dvě položky menu dovolují uživateli vrátit resetovatelný součet zpět na nulu. Reset counter - Resetovat počítadlo bowlingových frame. Reset counter - Resetovat počítadlo mechanických frame. Ball counters - Počítadla koulí sleduje počet koulí hozených v režimu bowlingu i mechanickém režimu. Zde jsou resetovatelné a neresetovatelné součty. Další dvě položky menu dovolují uživateli vrátit resetovatelný součet zpět na nulu. Reset Bowling Ball Counter - Resetovat počítadlo bowlingových koulí Reset Mechanic Ball Counter - Resetovat počítadlo mechanických koulí Reset to Faktory Setting - Resetovat na nastavení z továrny obnoví veškerá nastavení na hodnoty, na které byly původně vyrobeny. Scoring Data - Data skórování poskytuje vizuální účet kuželek, které by měly stát podle informace zaslané z kamery nebo systému skórování. Bod 4.9 má o této funkci podrobnější informace. Set New Pins - Nastavit nové kuželky staví se nový soubor kuželek a stavěč kuželek se nasadí zpět na jednu kouli Revize C

27 Dálkové menu Dálkové menu Bod obsahuje opci, která je k dispozici, jakmile se zvolí dálkové menu. Stlačením [ ] se přetáčí seznamem dolů. Tlačítko [Exit] by se mělo používat tehdy když byly provedeny změny pro návrat do předchozího menu Položky dálkového menu a podmenu Změnit dráhu - Zvolená dráha se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Pro nastavení požadovaného čísla dráhy použijte [ ] a [ ]. Jakmile se na obrazovce objeví správné číslo dráhy, stlačte jednou [ ] a přejděte na nastavení a nebo stlačte dvakrát na menu funkcí této dráhy. Dálkové nastavení - Stlačte [ ] pro přechod na zkrácenou verzi menu nastavení dálkové skříně. Změny se provedou stejným způsobem jako se předtím prováděly v nastavení. Jakmile byly změny provedeny, stlačte tlačítko [EXIT]. Po stlačení [EXIT], obrazovka ukáže zprávu na obrázku 14 vyžadující potvrzení vašich změn. Obrázek 14, Potvrzovací obrazovky Dále je seznam všech položek menu z menu nastavení, které se mohou dálkově měnit. Auto Backend Shutoff Automatické ukončení vzadu On/Off zapnuto/vypnuto Auto Cycle Ball 2 Frame 10 Automatický cyklus koule 2 frame 10 On/Off zapnuto/vypnuto Auto Offspot Cycle Automatický cyklus Offspot On/Off Zapnuto/vypnuto Ball Detector Detektor koule Před zametáním/za zametáním Bumpers Nárazníky Nahoru/Dolů/Auto Foul Detector Detektor přešlapu On/Off Zapnuto/Vypnuto/Výstraha Foul Sweep Reverse Přešlap obrácené zametání / On/Off Zapnuto/Vypnuto Pin Data - Data kuželky Kamera/Skórování Pin Data Delay - Zpoždění data kuželky 0 / 0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2,75 Pit Light Světlo pitu Bílá / Černá Start Signal Delay - Zpoždění spouštěcího signálu Auto / 0,0 to 3,1 sekundy Sweep Reverse Mode Režim obráceného zametání On/Off Zapnuto/Vypnuto Revize C

RADARAY XLi INSTALAČNÍ A SERVISNÍ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

RADARAY XLi INSTALAČNÍ A SERVISNÍ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz RADARAY XLi INSTALAČNÍ A SERVISNÍ MANUÁL P/N 400-088-006 Revize A VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Všechna práva na tuto Příručku instalace a provozu jsou majetkem Qubicaamf včetně schémat, obrázků a technických

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Digitální Programovatelný Termostat Uživatelský Návod Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení

Digitální Programovatelný Termostat Uživatelský Návod Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení Obsah: Shrnutí 1 Úvod 2 Instalace Demontáž starého termostatu 4 Propojení vodičů 5 Volba umístění 6 Připojení k termostatu

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL Video dveřní telefon Model: CP-UVK-A701 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní jednotka Vzhled a popis venkovní jednotky je zobrazen na obrázcích níže: Pohled zepředu Pohled zezadu Název Popis A LED přísvit Poskytuje

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

Jednotky HY 7005 HY 7100

Jednotky HY 7005 HY 7100 Návod HYPPO 7005 Typy pohonů a jejich charakteristika HY 7005 HY 7100 S kloubovým ramenem, ireversibilní s odjištěním. Se zabudovanými koncovými spínači. S teleskopickým ramenem, ireversibilní s odjištěním.

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo. 1010 Návod Návod k použití Krok 1: Vyberte hlavní rám se všemi dílci z krabice a položte ho na podlahu. Zkontrolujte díly dle seznamu, abyste se ujistili, zda je obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 1 TL 100 Vyváření kolejových řádků Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a používán podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce e.s.p. série Instalační a provozní instrukce 1 Obsah Bezpečnostní opatření..,2 1.Přehled... 3 2. Popis e.s.p. série... 3 3. Vlastnosti a zajištěné ochrany... 3 4.Instalace - nastavení... 3 4.1.Reset...

Více

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 02841 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3368-704 Rev A Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM. PrÛvodce fiešením problémû. Manual Ref. no. ATM 000 004-0-cz

ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM. PrÛvodce fiešením problémû. Manual Ref. no. ATM 000 004-0-cz ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM PrÛvodce fiešením problémû Manual Ref. no. ATM 000 004-0-cz IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM Průvodce řešením problémů OBSAH Přehled problematické situace: LC 120... 2 Přehled

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA 1 (Verze 1/2016) 1. Technické parametry Firma Předmět Funkce Certifikace CE Siemens LOGO! 8M24CE Hardware, software Ano JK-Eltra s.r.o. 241224

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky

Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky Jihočeská univerzita, pedagogická fakulta - Aula Návod k použití prezentační techniky Před použitím prezentační techniky, prosíme pročtěte tento návod. Návod k použití prezentační techniky 27.8.2014 Copyright

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více