KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010"

Transkript

1 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ SL Střelba z luku (KS), kategorie A D Kaţdý člen hlídky postupně střílí na zavěšený terč, nebo terč na stojanu. Průměr terče 50 cm. Kaţdý člen hlídky má 3 pokusy. Vzdálenost : Kategorie A - 8 metrů Kategorie B - 10 metrů Kategorie C - 12 metrů Kategorie D - 14 metrů Limit : kategorie A a B = 7 minut, kategorie C a D = 5 minut Hodnocení : Za kaţdý šíp, který nezasáhne barevné okruţí terče (!) je kaţdý člen hlídky zatíţen 1 trestným bodem, za překročení časového limitu je hlídka bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu, zatíţena celkově 6 trestnými body. H - Hod, (KS), kategorie A - D Kaţdý člen hlídky provede postupně 3 hody na cíl a 3 hody na terč. Hod na cíl je prováděn tenisovým míčkem na jasně viditelný a ohraničený cíl o rozměru : šířka 3 metry, délka 2 metry ze vzdálenosti : kategorie A 6 metrů kategorie B 8 metrů kategorie C 10 metrů kategorie D 12 metrů Hod na terč je prováděn krouţky na svisle zavěšený terč ze vzdálenosti : kategorie A, B 1,5 metru kategorie C, D 2 metry Limit : Časový limit na splnění úkolu je 5 minut Hodnocení : Za kaţdý hod mimo cíl je kaţdý člen hlídky zatíţen polovinou trestného bodu. Za překročení časového limitu je hlídka, bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu zatíţena celkově 6 trestnými body. PP - První pomoc (KS), kategorie A - D Kaţdý hlídka samostatně prostřednictvím pomůcek provede ošetření figuranta. Rozsah poranění figuranta se určuje těsně před konáním Stezky, přičemţ se vychází z následujících okruhů. Okruhy poranění dle kategorií : A B 1 5 C D 1-10 Okruhy poranění : 1. Krvácení menšího rozsahu, 2. Zavřené zlomeniny, 3. Trţné poranění, 4.Otevřená zlomenina, 5. Popáleniny, 6. Cizí těleso v ráně, 7. Bezvědomí, 8. Bezvědomí se zástavou dechu, 9. Bezvědomí se zástavou krevního oběhu, 10. Tepenné krvácení Hodnocení : Je prováděno dle tabulek zhotovených rozhodčími před zahájením soutěţe pro stanovené poranění. Hlídka můţe na tomto stanovišti obdrţet maximálně 6 trestných bodů 1

2 OH - Ohně a ohniště (KS), kategorie A - D Hlídka začíná plnit úkol postavením ohně nebo ohniště vylosovaného pro příslušnou kategorii z připraveného dřeva nebo dle podmínek zhotoví jednoduchou maketu ze špejlí či zápalek. Kaţdý člen hlídky zodpoví dvě otázky ze souboru Ohně a ohniště. Soubor ke kontrolnímu stanovišti (úseku) : Kategorie A, B Otázky 1-6 Ohně a ohniště: slavnostní: hranice, pyramida užitková - strážní: hvězdicový, kanadský krb užitková - na vaření: lovecké ohniště s jednostranným závěsem na kotlík, lovecké ohniště s dvoustranným závěsem na kotlíky (družinové), lovecké ohniště mezi poleny, v jámě Kategorie C, D Otázky 1-15 Ohně a ohniště: slavnostní: hranice, pyramida, pagoda užitková - strážní: hvězdicový, kanadský krb, zálesácký - strážní, francouzský užitková - na vaření: lovecké ohniště s jednostranným závěsem na kotlík, lovecké ohniště s dvoustranným závěsem na kotlíky (družinové), lovecké ohniště mezi poleny, v jámě, lovecké ohniště mezi kameny, Setonův hrnec, na roštu z půlkulatiny či kulatiny (na sněhu a ve vlhku). Limit : 5 minut Hodnocení : Hlídka je za chybné postavení ohně nebo ohniště zatíţena 2 trestnými body. Kaţdý člen hlídky je za nesprávné zodpovězení otázky zatíţen 1 trestným bodem. Za překročení časového limitu je hlídka, bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu, zatíţena celkově 6 trestnými body. Otázky : 1. Proč obkládáme ohniště kameny? 2. Které z těchto ohňů a ohnišť je slavnostní? 3. Které z těchto ohňů a ohniště je na vaření (kuchyňské)? 4. Který z těchto ohňů a ohnišť je strážní - hlídkový? 5. Jak se jmenuje tento oheň,ohniště? 6. Jaké je telefonní číslo na hasiče? 7. Řekni v bodech postup při zahlazování ohniště. 8. Řekni v bodech postup při zakládání ohniště. 9. Které z ohňů či ohnišť použiješ v dešti? 10. Které z těchto ohnišť použiješ při hlídce? 11. Které ohniště použiješ za silného větru? 12. Jak dělíme podle použití ohně a ohniště? 13. Jak podle využití dělíme užitková ohniště? 14. Který z ohňů nebo ohnišť použiješ na sněhu? 15. Odkud a proč nesmíme vzít kameny na obložení ohniště? (z potoka, protože praskají) 2

3 U - Uzly (KS), kategorie A - D Kaţdý člen hlídky zodpoví jednu otázku vylosovanou z příslušného souboru, který uzel či smyčku pouţije a poté tento uzel či smyčku prakticky uváţe. Soubor ke kontrolnímu stanovišti : Kategorie Typy otázek Uzly A B C D Limit : 5 minut Hodnocení : Za nesprávné určení uzlu či smyčky je kaţdý člen hlídky zatíţen 1 trestným bodem a za nesprávné praktické uvázání uzlu či smyčky je kaţdý člen hlídky zatíţen 2 trestnými body. Za překročení časového limitu je hlídka kategorie A - D bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu zatíţena celkově 6 trestnými body. Uzly a smyčky : 1. Lodní smyčka, 2. Plochá spojka (ambulanční uzel), 3. Škotová spojka, 4. Dvojitá osmička, 5. Zkracovačka, 6. Rybářský uzel (autíčka), 7. Dřevařská smyčka, 8. Křížová spojka Otázky : 1. Potřebuješ-li uvázat člun k přístavnímu sloupu je nejvhodnější který uzel? (lodní smyčka) 2. Při obvazování zraněného kamaráda spojíš konce obvazu jakým uzlem? (plochá spojka) 3. K spojení stanové plachty a napínacího provázku použiješ jaký uzel? (škotová spojka) 4. Ke spojení dvou nestejně silných lan použiješ jaký uzel? (škotová spojka) 5. Pro svázání dvou vlasců použiješ který uzel? (rybářský uzel - autíčka) 6. Pro svázání dvou stejně silných lan je nejvhodnější použít jaký uzel? (rybářský uzel) 7. K zajištění lezoucího kamaráda ve skalní stěně použiješ jaký uzel? (dvojitá osmička) 8. K zkrácení napínacího lanka na potřebnou délku použiješ jaký uzel? (zkracovačku) 9. Potřebuješ-li přitáhnout k táboru poraženou soušku nebo otep dřeva, jaký uzel použiješ? (dřevařská smyčka) Dvojitá osmička 3

4 M - Mapa a busola (KS), kategorie A - D Kaţdý člen hlídky zodpoví nebo prakticky ukáţe dvě vylosované otázky či úkoly z kontrolního souboru pro příslušnou kategorii. Otázky a úkoly : kategorie otázky - úkoly kategorie A 1-2 kategorie B 1-4 kategorie C 1-6 kategorie D 1-8 1) Kaţdý člen hlídky určí světové strany podle busoly způsobem, jakým se určuje azimut 0, 90, 180, 270 stupňů. Po splnění úkolu drţí seřízenou busolu připravenou ke zkontrolování. Na stupnici busoly nastavíme sever (většinou N ). Busolu položíme do vodorovné polohy na dlaň ruky a s busolou otáčíme tak dlouho, dokud nedostaneme označenou část střelky do vyznačeného prostoru. Busola pak ukazuje sever. Stejným způsobem určujeme i ostatní světové strany (jih S ), východ E, západ W ). 2) Kaţdý člen hlídky určí co která barva znamená na turistické mapě (výběr konkrétní mapy provede pořadatel těsně před finálem). modrá - vodstvo, turistické značení, mapové značky zelená - lesy, turistické značení hnědá - vrstevnice, terénní tvary žlutá - turistické značení červená - turistické značení, mapové značky černá - mapové značky, popisky 3) Kaţdý člen hlídky zorientuje mapu pomocí busoly, a to pomocí busoly nebo svislého okraje mapy, který nesmí být seříznut, bez ohledu na magnetickou deklinaci a odchylku v místě orientace. Na stupnici busoly si nastavíme sever a busolu položíme k tištěné linii jdoucí od vrchního ke spodnímu okraji (červené čáry používané k rozdělení mapy do čtverců, k začátku tištěné mapy) nebo svislého okraje mapy, který nesmí být seříznut, bez ohledu na magnetickou deklinaci a odchylku v místě orientace. Pak točíme s mapou s busolou tak dlouho, dokud nedostaneme označenou část střelky do dvěma čárami označeného prostoru. 4) Kaţdý člen hlídky zodpoví otázku co jsou vrstevnice. Vrstevnice jsou čáry na mapě, které spojují místa o stejné nadmořské výšce. 5) Kaţdý člen hlídky určí podle zadání, kolik kilometrů ve skutečnosti je vzdálenost zobrazená na mapě o měřítku... (podle daného měřítka) 6) Kaţdý člen hlídky zodpoví otázku kde nelze pouţít busolu. Busolu nelze použít v blízkosti kovu, v blízkosti silnějšího elektrického zdroje a v blízkosti elektromagnetického nebo magnetického zdroje (elektromotor, televize, magnet, elektrické vedení,...). 7) Kaţdý člen hlídky určí světové strany podle hodinek. Ukazují-li naše hodinky správný čas, otáčíme je ve vodorovné poloze až malá ručička směřuje ke Slunci. Úhel mezi tímto směrem a dvanáctkou rozpůlíme. Osa úhlu určuje směr sever jih. V létě je nutno vzít v úvahu letní čas. 4

5 8) Kaţdý člen hlídky zodpoví otázku z orientace podle přírodních úkazů. Kůra osaměle stojících stromů bývá na severozápadní straně porostlá mechem a lišejníkem, na stejné straně mívají tyto stromy i kratší větve. Léta (letokruhy) pařezů bývají na severní straně hustší než na jižní. U paty osamělých stromů, balvanů či pařezů roste na jižní straně hustší tráva. Slunečnice se vždy otáčí za sluncem, i když je skryté za mraky. Sníh déle drží na severních svazích. Mravenci si mraveniště staví tak, že na jih jsou pomaleji svažité a ze severozápadní strany jsou zpravidla něčím chráněni. Vinice jsou většinou zakládány na jižních svazích. Česla úlů bývají otevřena na jih. Barokní katolické kostely mají vchod a věž zpravidla na západ a oltář na východ. Limit : časový limit je 5 minut pro oba členy hlídky dohromady Hodnocení : Za nesprávné zodpovězení otázky či splnění praktického úkolu je člen hlídky zatíţen 1 trestným bodem. Za překročení časového limitu je hlídka zatíţena 6 trestnými body, bez ohledu na úspěšnost splnění úkolu. P - Překáţka (KS), kategorie A D Kategorie A,B Kaţdý člen hlídky na pokyn rozhodčího překoná lanovou lávku ze dvou vodorovných lan v délce 3-5 metrů. Člen hlídky nemůţe pokus opakovat Limit : Kategorie A 90 sekund, kategorie B 80 sekund, kategorie C 70 sekund Hodnocení : Za nepřekonání lanové lávky na první pokus v časovém limitu je kaţdý člen hlídky kategorie A, B, C zatíţen 3 trestnými body. Kategorie C, D Kaţdý člen hlídky absolvuje překáţkovou dráhu v maximální délce 150 metrů, v jejímţ rámci překoná : - jednoduchou lanovou lávku v minimální délce 3 metry a maximální délce 5 metrů - úsek plíţení o maximální délce 3 4 metry a výšce provazů cm nad zemí - terénní překáţku vysokou maximálně 1 metr - přírodní překáţku (např. kmen stromu) přibliţně v délce 2 metry, umístěnou přibliţně ve výšce 1 metr nad zemí Při nepřekonání dílčí překáţky se soutěţící vrátí na začátek této dílčí překáţky a pokus musí opakovat. Druhý člen hlídky vybíhá na dráhu aţ po jejím překonání prvním členem hlídky. Pořadatel vybere min. 3 dílčí překáţky ze seznamu a d, které budou umístěny na stanovišti. Limit : Kategorie C, D 5 minut na překonání překáţkové dráhy pro oba členy dohromady. Hodnocení : Za nepřekonání překáţkové dráhy v plném jejím rozsahu je hlídka kategorie C, D zatíţena 6 trestnými body. Za překročení časového limitu je hlídka bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu zatíţena 6 trestnými body. 5

6 KONTROLNÍ ÚSEKY Způsob plnění u všech kontrolních úseků je stejný: Pro kaţdou kategorii je umístěno na trase 6 otázek (terčů) z vylosovaného souboru otázek, které hlídka zodpoví. Odpověď zaznamená do startovního průkazu předepsaným způsobem. Toto ustanovení neplatí pro hlídky kategorie A otázky jsou těmto hlídkám kladeny přečteny z vylosovaného souboru rozhodčími na stanovištích nebo na trase, hlídka zodpoví otázku a rozhodčí zaznamená odpověď do startovního průkazu. NR - Naše rostliny (KÚ), kategorie A - D Soubor ke kontrolnímu úseku: Kategorie Typy otázek Rostliny A B C D Typy otázek: 1. Urči tuto rostlinu 2. Která z těchto rostlin je... Rostliny 1. Borovice lesní 11. Violka lesní 21. Hluchavka bílá 31. Jetel luční 2. Smrk ztepilý 12. Prvosenka jarní 22. Jitrocel kopinatý 32. Mák vlčí 3. Jedle bělokorá 13. Hřib smrkový 23. Plicník lékařský 33. Muchomůrka pantherová 4. Modřín opadavý 14. Klouzek sličný 24. Mateřídouška obecná 34. Bedla vysoká 5. Dub letní 15. Ţampión polní 25. Jalovec obecný 35. Kozák březový 6. Buk lesní 16. Muchomůrka zelená 26. Vrba jíva 36. Křemenáč osikový 7. Lípa srdčitá 17. Sasanka lesní 27. Líska obecná 8. Bříza bradavičnatá 18. Bledule jarní 28. Habr obecný 9. Smetanka lékařská 19. Sněţenka podsněţník 29. Podběl lékařský 10. Heřmánek pravý 20. Jaterník podléška 30. Čekanka obecná NŢ - Naši ţivočichové (KÚ), kategorie A D Soubor ke kontrolnímu úseku: Kategorie Typy otázek Ţivočichové A B C D Typy otázek: 1. Určete tohoto ţivočicha 2. Který z těchto ţivočichů je Čím se ţiví tento ţivočich 4. Který z těchto ţivočichů je masoţravec, býloţravec, všeţravec 5. Který z těchto ţivočichů patří mezi... (ryby, obojţivelníky, plazy, savce, šelmy, apod.) 6. V jakém prostředí převáţně ţije tento ţivočich... (v lese, na louce, ve vodě, v polích, apod.) 6

7 Ţivočichové 1. Štika obecná 25. Labuť velká 2. Kapr obecný 26. Kachna divoká 3. Mlok skvrnitý 27. Dudek 4. Ropucha obecná 28. Ledňáček říční 5. Rosnička zelená 29. Rejsek obecný 6. Ještěrka obecná 30. Hraboš polní 7. Zmije obecná 31. Jezevec lesní 8. Uţovka obojková 32. Kočka divoká 9. Čáp bílý 33. Úhoř říční 10. Sokol stěhovavý 34. Čolek obecný 11. Datel černý 35. Srnec obecný 12. Výr velký 36. Vydra říční 13. Baţant obecný 37. Sýkora koňadra 14. Jeţek západní 38. Bobr evropský 15. Krtek obecný 39. Kuna lesní 16. Netopýr velký 40. Tchoř tmavý 17. Zajíc polní 41. Skokan zelený 18. Veverka obecná 42. Slepýš křehký 19. Medvěd hnědý 43. Sýček obecný 20. Vlk 44. Káně lesní 21. Liška obecná 45. Králík divoký 22. Rys ostrovid 46. Sysel obecný 23. Prase divoké 47. Muflon 24. Jelen evropský 48. Daněk skvrnitý ST Stopy ţivočichů (KÚ), kategorie A - D Soubor ke kontrolnímu stanovišti (úseku): Kategorie Typy otázek Stopy ţivočichů A - B C - D Typy otázek: 1. Urči tuto stopu 2. Která z těchto stop patří 0Stopy ţivočichů : 1. Výr velký 6. Liška obecná 2. Baţant obecný 7. Rys ostrovid 3. Jeţek západní 8. Prase divoké 4. Zajíc polní 9. Jelen evropský 5. Veverka obecná 10. Tchoř tmavý MA Morseova abeceda (KÚ), kategorie C D Hlídka kategorie C vyluští zprávu obsahující maximálně 7 slov, výsledek zapíše do startovního průkazu. Hlídka kategorie D vyluští zprávu obsahující maximálně 12 slov, výsledek zapíše do startovního průkazu. Výsledek musí být napsán úplně správně všechna písmena musí být správně vyluštěna, při nedodrţení je hlídka zatíţena 6 trestnými body. 7

8 PO - Pohádky a Staré pověsti České, (KÚ) kategorie A-D Způsob plnění: Hlídka společně odpovídá na otázku, která je uvedena na kontrolním terči. Úkolem hlídky je znát níţe uvedené pohádky a pověsti, ze kterých budou na kontrolních terčích otázky, např. Kolik vlasů má Rákosníček? Kategorie Otázky Kategorie A-B Pohádky otázka č Kategorie C-D-E a dále Staré pověsti České otázka č Pohádky: 1) Dlouhý, Široký a Bystrozraký 2) Zlatovláska 3) O Popelce 4) Hrnečku vař! 5) Červená Karkulka 6) Chytrá Horákyně 7) Perníková chaloupka 8) Sněhurka a sedm trpaslíků 9) Otesánek 10) Šípková Růţenka 11) Princezna na hrášku 12) Bajaja 13) Čert a Káča 14) Kůzlátka 15) O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku Staré české pověsti (pověsti doby křesťanské a starobylá proroctví): 1) O Čechovi 2) O Krokovi a jeho dcerách 3) O Bivojovi 4) O Libuši 5) O Přemyslovi 6) Libušina proroctví 7) Durynk a Neklan 8) O králi Ječmínkovi 9) Praporec svatého Václava 10) O Bruncvíkovi 11) O staré Praze Staroměstský orloj 12) O staré Praze O Daliborovi z Kozojed 13) O Ţiţkovi 14) Bílá paní 15) Blaničtí rytíři Kniha: Staré pověsti české, Alois Jirásek 8

9 ZE Zeměpis ČR Způsob plnění: Hlídka zaškrtne na svém startovním průkazu správnou odpověď. Kategorie Otázky - úkoly Kategorie A 1-6 Kategorie B 1-6 Kategorie C 1-18 Kategorie D 1-18 Typy moţných otázek na terči: Nejdelší řeka ČR? Nejvyšší hora ČR? Hlavní město ČR? Do jaké řeky se vlévá.. Slepá mapa: Pod číslem 1 je jaké město?. Řeka označená číslem 1 je Pohoří či hora pod číslem 1 je? Města: 1) Praha 2) České Budějovice 3) Brno 4) Plzeň 5) Tábor 6) Písek 7) Ostrava 8) Karlovy Vary 9) Ústí nad Labem 10) Mladá Boleslav 11) Hradec Králové 12) Znojmo 13) Zlín 14) Olomouc 15) Jihlava 16) Pardubice 17) Opava Řeky: 1) Vltava 2) Labe 3) Morava 4) Dyje 5) Luţnice 6) Otava 7) Sázava 8) Berounka 9) Ohře 10) Jizera 11) Orlice 12) Chrudimka 13) Oslava 14) Svratka 15) Svitava 16) Bečva 17) Odra 18) Moravice Přílohou je mapa ČR. 9

10 10

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 I. Kontrolní stanoviště PP - První pomoc, kategorie A - D Způsob plnění : Každá hlídka samostatně prostřednictvím pomůcek provede ošetření figuranta.

Více

pravidla soutěže soutěžní řád

pravidla soutěže soutěžní řád INDIÁNSKÁ STEZKA 1 Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody

Více

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M).

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M). A. TURISTICKO - TÁBORNICKÁ OBLAST O ORIENTACE N M S I N První člen hlídky určí pomocí buzoly 4 základní světové strany. Druhý člen hlídky ukáže na mapě 4 základní světové strany. Třetí člen hlídky určí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST 1. Jak se jmenuje řeka, která pramení na Šumavě? a) Ohře c) Labe 2. Jak se jmenuje řeka, která pramení v Krkonoších? a) Svitava b) Labe c) Dyje 3. Jak se jmenuje řeka, která

Více

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C

Podnebí. Výškový teplotní stupeň = na kaţdých 100 m klesá teplota průměrně o 0,65 0 C Podnebí Poloha ČR - mírný teplotní pás - rozhraní západoevropského oceánského podnebí (mírné zimy a mírná léta) a východoevropského kontinentálního pevninského podnebí (horká léta a chladné zimy) Vliv

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Společenstva

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 1. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy - Dětský hasičský pětiboj Podmínky účasti Zúčastnit se může nejméně 7členné družstvo

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň Z znát přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho členitost - uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň Z znát přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho členitost - uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva č. 7 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 6. Podmínky ČR, rozmístění obyvatelstva, vesnice a města V pracovních listech žáci poznávají

Více

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 1.9.2015 platná od ročníku 2016 dále (do případné změny)

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 1.9.2015 platná od ročníku 2016 dále (do případné změny) Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 1.9.2015 platná od ročníku 2016 dále (do případné změny) ÚROVEŇ SCHOPNOSTÍ ZÁVAZNÉ PARAMETRY DISCIPLÍN Úroveň jednotlivých schopností udává maximální náročnost

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

VY_32_INOVACE_Z8 14. Téma: Řeky ČR. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Regiony České republiky

VY_32_INOVACE_Z8 14. Téma: Řeky ČR. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Regiony České republiky VY_32_INOVACE_Z8 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony České republiky Téma: Řeky ČR Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce:

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Duháček v lese Simopt Hlavní menu Neživá příroda a různé druhy lesů Neživé podmínky pro les Les kolem řeky Les v nížinách Les v podhůří Hory Rostliny Stromy jehličnaté Smrk ztepilý Jedle bělokorá Borovice

Více

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Pravidla: Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit Hřib kovář Roste v jehličnatých, smíšených

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

vodstvo Vy_32_inovace_Zeměpis_44

vodstvo Vy_32_inovace_Zeměpis_44 vodstvo Vy_32_inovace_Zeměpis_44 Roční průměrný úhrn srážek 686 mm, na ploše území 78864 km2 spadne tudíž téměř 55 mld. kubických metrů vody za rok Platí tzv. třetinové pravidlo srážek : 1/3 odteče 1/3

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Adresa klubovny: Husarova 63 Ostrava Zábřeh, 700 30 internetové stránky: www.sylvatik.cz

Adresa klubovny: Husarova 63 Ostrava Zábřeh, 700 30 internetové stránky: www.sylvatik.cz A. ODDÍLOVÉ info 1. TOM 4335 SYLVATIK Oddíl je základním článkem ATOMu (Asociace turistických oddílů mládeže). Naše identifikační číslo je 4335. Všechny oddíly, které jsou v ATOMu jsou zároveň členy Klubu

Více

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech.

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech. DRUHY OHNIŠŤ Bez ohně by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v okamžicích slavnostních, při přátelských posezeních, ale sloužil jim především jako zdroj tepla a bezpečí i k přípravě

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

ZÁLESÁK. Oheň může být. 1. Stavba stanu 2. Rozdělání ohně 3. Uzle 1. Stavba stanu. Zálesák 1/8

ZÁLESÁK. Oheň může být. 1. Stavba stanu 2. Rozdělání ohně 3. Uzle 1. Stavba stanu. Zálesák 1/8 ZÁLESÁK 1. Stavba stanu 2. Rozdělání ohně 3. Uzle 1. Stavba stanu. a) výběr místa pro stavbu stanu Stanovat lze jen na místech, kde je to výslovně povoleno. V našem případě se jedná nejčastěji o veřejné

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky 1. Určení jednotlivých krajů ČR 2. Poloha krajů na mapě /krajská města/ 3. Srovnání rozlohy a počtu obyvatel 4. Soutěž skupin určení průměrné rozlohy českých a moravských krajů -

Více

January 14, 2015. Podzimní pyramida.notebook. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu:

January 14, 2015. Podzimní pyramida.notebook. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tulák zve na soutěž brněnských oddílů. Setonův závod 2016

Tulák zve na soutěž brněnských oddílů. Setonův závod 2016 Tulák zve na soutěž brněnských oddílů Setonův závod 2016 Ahoj Tuláci, jako každé jaro i letos nás čeká Sítňák - závod tříčlenných hlídek od nejmladších až po instruktory. Celý rok si hrajeme a učíme se

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka. Pozvánka. na 7. ročník dětské hasičské soutěže

Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka. Pozvánka. na 7. ročník dětské hasičské soutěže Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka Pozvánka na 7. ročník dětské hasičské soutěže Nevřeňské bloudění Datum konání: sobota 7. listopadu 2015 Start soutěže: dle startovní listiny vyvěšené

Více

soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád

soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky I. OBECNÉ INFORMACE Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým

Více

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Sbor dobrovolných hasičů ÚNĚŠOV pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Soutěž se uskuteční dne 21 nebo 28.března 2015. Začátek soutěže v 9.00 hod v obci!!hvožďany!!.(začátek bude

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY pracovní list. Jméno:

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY pracovní list. Jméno: č. 9 název Kraje České republiky anotace V pracovních listech žáci poznávají přírodní zvláštnosti krajů ČR. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko)

Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) Vydalo Město Mšeno ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a ZŠ Mšeno. Vydáno: r. 2010 (ke stažení na stránkách CHKO Kokořínsko) www.mseno.eu; www.kokorinsko.nature.cz Odpovědi na otázky z pracovních listů Pracovní

Více

Tematická oblast: Život na Zemi Přírodní společenstvo - les. Ročník: 5. Mgr. Alena Hrušková Datum: Školní rok: 2012/2013

Tematická oblast: Život na Zemi Přírodní společenstvo - les. Ročník: 5. Mgr. Alena Hrušková Datum: Školní rok: 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07, Tupesy 112 Tematická oblast: Život na Zemi Téma: Přírodní společenstvo - les Předmět: Přírodověda Ročník: 5. Autor: Mgr. Alena Hrušková

Více

Orientační běh Cholupice 2014

Orientační běh Cholupice 2014 SH ČMS -Sbor Dobrovolných Hasičů v Praze Cholupicích- -KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ- Podchýšská 109, Praha 12 Cholupice, 143 00 tel: 728 335 826, e-mail: mhcholupice@centrum.cz číslo účtu:196219505/0300 IČO:

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014. odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě

ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014. odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014 Č e s k á o b e c s o k o l s k á odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě M E T O D I C K Ý D O P I S Z Á L E S Á C K Ý Z Á V O D Z D A T N O S T ( Z Z Z ) Zpracovali:

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3267

CZ.1.07/1.4.00/21.3267 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

SPRCHY. Concept 100. pro požitek a náladu

SPRCHY. Concept 100. pro požitek a náladu SPRCHY Concept 100 pro požitek a náladu Sprchy, které si oblíbíte Den pro většinu lidí začíná ve sprše. Probudí, povzbudí krevní oběh a smysly. Sprcha také uklidňuje, jemně masíruje svaly a uvolňuje pokožku.

Více

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B

46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B 46. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej Vlašim 2016 TESTY kategorie B Jméno soutěžícího: Bodové hodnocení teoretické části:. Bodové hodnocení praktické části vnitřní: venkovní: Celkové hodnocení: Pořadí:.

Více

Svět kolem nás IV. Riskuj!

Svět kolem nás IV. Riskuj! Svět kolem nás IV Riskuj! Převody Naše jednotek vlast Živočichové Mapa Naše Rostliny vesnice Lidské Stromy tělo Povolání Přísloví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Převody jednotek otázka

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010)

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010) Praha (tis.) Benešov u Prahy (tis.) Kutná Hora (tis.) Evropa 2 266 Rádio Blaník 50 Rádio Blaník 19 ČRo 1 - Radiožurnál 211 Evropa 2 31 Frekvence 1 16 Rádio Impuls 178 ČRo 1 - Radiožurnál 22 Evropa 2 14

Více

Jakubovi srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Jakubovi srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Jakub Malota Vždy na stupni vítězů Každoročně se ve Zlíně koná soutěž v anglickém jazyce Mini First Certificate pro žáky základních škol. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro 7. a 9. ročník. Jakub Malota

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI Příklady: Slimák popelavý bez ulity, má štít Páskovka hajní s ulitou, v zimě víčko Popis: Výživa: těla: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá noha hlavy: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá

Více

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ Zahrej si AZ kvíz. Pod každým písmem je schovaná otázka. Pokud na ni odpovíš správně, můžeš si vymalovat políčko barvou, jakou si zvolíš. Pokud odpovíš správně, může na otázku

Více

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK,

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK, č. 4 název Vývoj organismů anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti a orientaci v přehledu vývoje organismů. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma.

Více

Pravidla Turistického závodu

Pravidla Turistického závodu Pravidla Turistického závodu (Platná pro rok 2009) Strana 1 (celkem 34) Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Soutěžní řád a pravidla

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Dorošťák ročník 12 číslo 1. Dorostová unie. Dorošťák

Dorošťák ročník 12 číslo 1. Dorostová unie. Dorošťák číslo 1/2014-15 Dorostová unie Dorošťák Před pár dny jsme začali psát nový rok 2015. Doufám, že jste si užili vánoční prázdniny a odpočinuli jste si. Kromě nového letopočtu tu ale máme přípravu na další

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/12. Název materiálu: Hydrologie České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Hydrologie České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Pavel Šulák Dalton - Hydrologie České republiky A. pracuj samostatně

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková ČLOVĚK a JEHO SVĚT pracovní listy zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková OBSAH Pracovní list č. 1 1. ročník.......................................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty

Přírodní zajímavosti. a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Přírodní zajímavosti a kulturní unikáty Vysočina nabízí zvídavým návštěvníkům množství kulturních a přírodních krás, ale také několik výjimečných zážitků, které

Více

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země.

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách "Zátiší"

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách Zátiší Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ LDT Sloup v Čechách "Zátiší" MOTTO ETAPOVÉ HRY Moudrý náčelník kmene Apačů, těsně před tím, než odešel do Věčných lovišť, ukryl před bledými tvářemi poklad Apačů

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Vodstvo ČR samostatná práce

Vodstvo ČR samostatná práce Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_9B_8CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 9. Tematický okruh, předmět: Téma: Využívání informačních a komunikačních

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

VY_32_INOVACE_23P1205

VY_32_INOVACE_23P1205 Společenství LES PRVOUKA JEHLIČNATÉ STROMY smrk jedle smrk JEHLIČNATÉ STROMY borovice modřín LISTNATÉ STROMY buk dub buk dub Listnaté stromy jírovec kaštan bříza LESNÍ ZVÍŘATA Lesní zvířata Lesní zvířata

Více

7. Závod požárnické všestrannosti

7. Závod požárnické všestrannosti Cíl: 64 7. Závod požárnické všestrannosti Získávat a upevòovat všestrannou sportovní zdatnost soutìžících a zároveò zvyšovat jejich znalosti. Úèast: Velitel + 4 èlenové hlídky Vedoucí mùže z jednoho družstva

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k 7. 9. 2014)

Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k 7. 9. 2014) Naučné stezky okresu Znojmo: (stav poznání k 7. 9. 2014) 1. Lovecká stezka bítovských pánů 2. NS Krumlovsko-rokytenské slepence 3. NS moravského včelařství v Mikulovicích 4. NS Miroslavské kopce a IP u

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM

ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLNÍHO VÝLETU V PARKU MIRAKULUM V SEZONĚ 2016 Zábavně-naučný Park Mirakulum v rámci environmentální výchovy nabízí interaktivní vzdělávací naučnou lesní stezku a zahrady. V rámci školního

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky Okrsek č. 9 ve spolupráci s ostatními SDH na Rokycansku pořádá 26. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 18. září 2010 v okrsku Břasy. Sraz účastníků je ve 14 hodin na hřišti

Více

Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ

Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ Ověření výukové trasy pro první stupeň ZŠ Výuková trasa byla ověřena 07.04.2009 s žáky čtvrté a páté třídy ZŠ Lačnov. Termín byl stanoven tak, aby vyhovoval škole, mně a důležitou roli v rozhodování hrálo

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více