č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863"

Transkript

1 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne , č.j. 17 NC 4290/2005-4, vydaným podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Sokolově č.j. 20 C 300/ ze dne , který nabyl právní moci dne , proti povinnému: Mgr. Stanislav Gorošák, IČ : , nar.: , bytem Alšova 1741, Sokolov na návrh oprávněného: Česká spořitelna, a.s., IČ : , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, s adresou pro doručení Česká spořitelna, a.s., Regionální centrum v Ostravě, Dr. E. Beneše 6, Ostrava o nařízení exekuce k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši ,98 Kč, úroky 22,8 % p.a. od z částky ,98 Kč do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši 1.930,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce ve výši ,60 Kč, r o z h o d l t a k t o : I. Soudní exekutor nařizuje prodej spoluvlastnického podílu povinného o velikosti 1/3 na nemovitostech, a to: - pozemku parcelní číslo 3063/119, druh: vodní plocha, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravská kraj - KP Hodonín, pro obec Velká nad Veličkou, katastrální území Velká nad Veličkou, na listu vlastnictví č pozemku parcelní číslo 344/32, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 344/69, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 344/101, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 496, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 596, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 671, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 919/2, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 968/5, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1314, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1376/126, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 1391/31, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1657, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 1835, druh: orná půda,

2 - pozemku parcelní číslo 1883/29, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 1883/55, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1883/56, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1891/47, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 1912/1, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1912/4, druh:ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 1912/53, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1968/90, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1968/91, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 1968/147, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 1987/1, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 2095, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 2272/1, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 2272/7, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 2490/303, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 2490/344, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 2491/50, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 2491/122., druh: vodní plocha, - pozemku parcelní číslo 2492/41, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 2492/128, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 2492/141, druh: lesní pozemek, - pozemku parcelní číslo 2771/15, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 2771/45, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 2876/115, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 3226, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3227, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3228, druh: lesní pozemek, - pozemku parcelní číslo 3488, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3489, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3620, druh:trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3621, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3772, druh:travlý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3773, druh:trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3774, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 3775, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4145, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4146, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4198/2, druh: zahrada,

3 - pozemku parcelní číslo 4198/5, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4198/26, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4198/27, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4296, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4297, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4300, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4302/1, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4428/6, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 4428/26, druh: trvalý travní porost, - pozemku parcelní číslo 4428/76, druh: orná půda, - pozemku parcelní číslo 4428/125, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 5004/9, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 5004/10, druh: ostatní plocha, - pozemku parcelní číslo 5004/11, druh: ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - KP Hodonín, pro obec Suchov, katastrální území Suchov, na listu vlastnictví č. 3 II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitostem označeným v bodu I. výroku, předkupní právo; pokud tak povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. Tento exekuční příkaz je vydán dle 47 49, 52, 59, 66 z.č. 120/2001 Sb., exekučního řádu a 335 a násl. o.s.ř., a doručuje se: katastrálnímu úřadu Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Dobrovolského 255, Hodonín oprávněnému: Česká spořitelna, a.s., IČ : , se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, s adresou pro doručení Česká spořitelna, a.s., Regionální centrum v Ostravě, Dr. E. Beneše 6, Ostrava povinnému: Mgr. Stanislav Gorošák, Alšova 1741, Sokolov, PSČ a dalším osobám, kterým se podle občanského soudního řádu doručuje usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí. Tento exekuční příkaz se dále vyvěsí se na úřední desce soudního exekutora. P o u č e n í: Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Exekutorský úřad Ostrava dne Za správnost vyhotovení: Mgr. Aleš Roztočil, exekutorský koncipient Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor

4

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV

výměra výměra KÚ parcela druh pozemku způsob využití pozemku LV 656267 1409/17 lesní pozemek PUPFL 40 10 10 656267 1409/18 lesní pozemek PUPFL 40 172 172 656267 1425/4 ostatní plocha neplodná půda 40 996 996 656267 1417/5 trvalý travní porost zemědělský půdní fond

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více