KATALOG OSIV. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG OSIV. www.caussade-osiva.cz. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky..."

Transkript

1 KATALOG OSIV RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky...

2 KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu Typ zrna PŘEHLED HYBRIDŮ PRO ROK 2015 Směr využití Siláž Zrno Bioplyn Optimální výsevek zrno Optimální výsevek siláž Výška Odolnost vůči poléhání Tolerance k chladu Tolerance k suchu SCHOBBI CS 200 Sc TM *** ** ** *** RMZ Počáteční růst Způsob dozrávání OSTERBI CS 210 Sc M ** *** *** *** SG RIANNI CS 220 Sc M *** *** ** *** RMZ Vážení obchodní partneři a pěstitelé kukuřice, bude to již osm respektive čtyři roky, co naše společnost zaregistrovala první materiály ve státních odrůdových zkouškách a vstoupila na český trh s kukuřicemi. Po takto krátkém období jsme dokázali vstoupit do povědomí mnoha z Vás a zanechat zde hlubokou stopu. Tuto stopu se společně s Vámi budeme snažit nadále prohlubovat na společné cestě výběrem nejlepšího hybridu kukuřice v kampani Motto: kde je vůle, tam je i cesta je součástí naší firemní filozofie a tím se lišíme od mnoha jiných. Přistupujeme ke každému pěstiteli individuálně, profesionálně a lidsky. Zároveň věříme, že tyto principy, kterých se při prodeji našich produktů držíme neztratí na významu, i když rok od roku zaznamenáváme viditelný opak. Nabídka hybridů Caussade je rozlišena do takového spektra využitelnosti, aby vyhovovala každému z Vás. Příkladem budiž koncept DUO CS, který od prvopočátku budí velké pozdvižení, ale jeho pěstitelé dobře ví, že právě vůle změny přináší novou cestu k úspěchu. Taktéž naše doporučené hybridy pro BIOPLYN vynikají svými výsledky a zejména hybridy ASTERI CS, BIRIATI CS, SIRIANI CS A SUNDI CS jsou tím nejlepším z naší doporučené škály. Každoročně, zejména v obtížných ročnících dokazuje genetika Caussade na polích a pokusech po celé naší zemi svoji sílu, kterou mnoho pěstitelů jasně vidí a volí cestu většího úspěchu. Vážíme si toho a děkujeme Vám, že volíte tu správnou cestu. Tým Caussade Díky vlastní technice dokážeme každoročně otestovat desítky nových materiálů po celém Česku. Naší snahou je vytvořit dokonalou soustavu pokusů, které poslouží k našemu společnému cíli: - dokonalé prověření materiálů Caussade v daných podmínkách - volba ideální technologie pěstování - % využitelnost - ekonomika pěstování I PRO TENTO ROK JSME PRO VÁS Připravili síť nových pokusů ASTERI CS 240 Sc TM *** ** *** *** RMZ TOUTATI CS 240 Sc Z *** ** *** *** RMZ BELUGI CS 240 Sc M *** *** *** *** SG LAPERI CS 250 Sc TM ** ** ** *** RD KATARI CS 250 Sc M *** ** *** *** RMZ BORELLI CS 250/260 Sc M *** ** *** *** RMZ GALVANI CS 260 Sc M *** *** ** *** RMZ-SG POMERI CS 260 Sc T *** ** *** *** SG SIRIANI CS 270 Tc M *** ** *** *** SG BIRIATI CS 280 Sc TM *** ** *** *** SG HERKULI CS 280/290 Sc MZ ** * ** ** SG CORIOLI CS 290 Sc TM *** ** *** *** SG TESSALI CS 300 Sc Z *** ** *** ** RMZ ABONI CS 320 Sc Z *** ** *** ** RD PINCKI CS 340 Sc Z *** ** *** ** RZ MARTELI CS 350 Sc Z *** ** ** *** RD SCANDI CS 360 Sc Z *** ** ** *** SG DEVOLVI CS 370 Sc Z *** ** ** *** RMZ SUNDI CS 390 Sc Z *** * *** *** SG LEGENDA Typ hybridu: Sc jednoduchý, Tc tříliniový Typ zrna: T tvrdý typ, TM tvrdý až mezityp, M mezityp, MZ mezityp až zub, Z zub Způsob dozrávání rostliny: SG stay green, RMZ rovnoměrně dozrávající, RD rychle dozrávající

3 SCHOBBI CS odborník na škrob + Vhodná pro pozdní setí. + Vysoký podíl škrobu. + Středně vysoký vzrůst. + Vysoká stravitelnost a výtěžnost energie Velmi rychlý počáteční růst. + Znamenitá odolnost vůči poléhání. + Vysoký výnos zrna a siláže. RIANNI CS kombinovaný hybrid s rychlým poč. růstem SCHOBBI CS je velmi raný hybrid s vysokou stravitelností. Ověřený německými pěstiteli. RIANNI CS je na poli snadno rozpoznatelný hybrid díky vysokému vzrůstu, vzpřímeným listům a atypické palici. Typ zrna: tvrdý až mezityp Ranost: velmi raný Výška: 250 cm Ranost: velmi raný Výška: 260 cm Řad v palici: 13 HTZ: 290 Zrn v řadě: 31 HTZ: 307 Zrn v řadě: 35 OSTERBI CS jasná volba pro bioplynové stanice + Ranost a velmi dobrý zdravotní stav. + Hybrid použitelný i pro výsev po ozimém žitu. + Vysoký výnos hmoty. + Vysoká adaptibilita vůči chladu Hybrid vhodný na pěstování ve všech výrobních oblastech. + Výnosově předčí i pozdnější materiály. +. TOUTATI CS novinkový zrnový hybrid zubového typu Výběr hybridu, který je výnosný a zároveň vhodný pro pozdní setí (po ozimém žitu) je velice obtížná záležitost. Naše společnost zvolila hybrid OSTERBI CS na základě pokusů a zejména dlouhodobých špičkových výsledků hybridů Caussade na našich polích. S letošním výsledkem 40 tun zelené hmoty a sušiny 33% se hybrid OSTERBI CS řadí mezi nejlepší volbu letošního výběru hybridu. Výnos pozdně setých silážních hybridů Bavorsko 2013 Osterbi CS P7524 DKC 3314 P8057 Fabregas SY Commandor OSTERBI CS je vzrůstný silážní hybrid s maximální využitelností v bioplynových stanicích. Ranost: velmi raný Výška: 280 cm TOUTATI CS je novinkový velmi raný hybrid, který vyniká ekonomikou pěstování! Výška: 260 cm Pavel Šutera agronom ZD Výčapy VÝNOS ZH rel. GJ-NEJ /ha rel. Sušina Obsah škrobu Řad v palici: 15 HTZ: 320 Zrn v řadě: 32 Řad v palici: 14 HTZ: 336 Zrn v řadě: 30 Zdroj: LfL Pflanzenbau Bayern 2013

4 ASTERI CS hybrid, který vadí konkurenci + Raný, vysoce vzrůstný hybrid s vysokou produkcí hmoty a metanu z hektaru. + Prověřený adaptabilní hybrid, který se bez problémů přizpůsobí různým stanovištím Bohaté olistění, vysoký vzrůst. + Vysoký výnos hmoty i zrna. + Vysoká stravitelnost. BELUGI CS výnos hmoty s matematickou pravidelností ASTERI CS Dlouhodobý souhrn výnosu zelené hmoty. 120 Výnos zelené hmoty ASTERI CS Průměr (%) 110% 108% 109% 110% 106% 108 % ASTERI CS je hybrid registrován v ÚKZÚZ v roce 2007, dlouhodobě dominuje registračním zkouškám jako kontrola. Registrace CZ. Genetický potenciál hybridu BELUGI CS je daný a ověřený. 80 Typ zrna: tvrdý až mezityp Ranost: velmi raný Výška: 300 cm Ranost: velmi raný Výška: 290 cm Výnos a ranost Siláž - velmi raný sortiment Výnos celkové suché hmoty (%) ASTERI CS PR39A98 PR39A98 Lakti CS LG30220 Ambrosini LG30238 Tetraxx LG30238 Pirro Amadeo Sušina celkové hmoty při sklizni (%) HTZ: 270 Zrn v řadě: 32 Mezi širokou nabídkou nabízených kukuřic mne zaujal hybrid ASTERI CS. Důvodem pro volbu tohoto hybridu jsou především minulé a stávající výnosové výsledky v SOZ ÚKZÚZ, kde je již 5 let kontrolou a je jedním z nejprověřenějších materiálů prodávaných v ČR. Mé rozhodnutí výběru tohoto hybridu vyústilo k nadprůměrným výsledkům výnosu siláže (50 tun hmoty při špičkové sušině) i v takto obtížném regionu podhůří Šumavy. Bc. Jiří Bízek ředitel výroby Agrokomplex Šumava, s.r.o. HTZ: 295 Zrn v řadě: 30 LAPERI CS vyniká výbornou ekonomikou pěstování a přizpůsobivostí. Registrace CZ. Typ zrna: tvrdý až mezityp Výška: 270 cm HTZ: 270 Zrn v řadě: Nízká sklizňová vlhkost při sklizni. + Vynikající přizpůsobivost vůči stresovým podmínkám. + Výborná ekonomika pěstování. Výnos a ranost Výnos zrna (%) LAPERI CS zrno na dosah Zrno - raný sortiment LAPERI CS Pomeri CS 102 ES Cockpit Sixxtus Amellior 101 DKC DKC Luigi CS NK Nekta Vlhkost zrna při sklizni (%)

5 KATARI CS novinka Vysoká a hustě olistěná rostlina předznamenává vysoký výnos. + Extrémně výborný zdravotní stav. + Houževnatý hybrid, nenáročný na stanoviště KATARI CS je novinkový hybrid genetiky Caussade nabízející vysoký výnos zelené hmoty i na horších stanovištích. GALVANI CS dominuje svými výsledky nejen v registračních zkouškách ÚKZÚZ, ale i na polích. + Výkonný silážní hybrid s vysokými kvalitativními parametry. + Špičkový podíl zrna. + Odolnost vůči poléhání. + Výborný zdravotní stav. GALVANI CS překvapí vás svými výkony Výška: 290 cm Ranost: středně raný Výška: 300 cm HTZ: 285 Zrn v řadě: 31 Řad v palici: 13 HTZ: 315 Zrn v řadě: 36 BORELLI CS hybrid, který boří všechny překážky 250/260 + Výborný zdravotní stav. + Vysoká HTZ a vysoký obsah škrobu. + Hybrid nové generace s nadprůměrnými výsledky po celé Evropě. + Mohutný hybrid s využitím jak pro siláž, tak i pro produkci zrna. BORELLI CS prokazuje každoročně velice dobrou odolnost vůči stresovým situacím a přesvědčuje tím i další pěstitele o své plasticitě. Výška: 280 cm POMERI CS je kombinovaný hybrid nové generace šlechtění, který již třetím rokem dosahuje velmi vyrovnaných výsledků. Registrace CZ. Typ zrna: tvrdý Výška: 290 cm Výborný zdravotní stav, zejména odolnost vůči mykózám palic. + Stay-green. POMERI CS je prostě na zrno i siláž Zrno raný sortiment Napadené palice (%) Mykózy palic Zavíječ kukuřičný HTZ: 280 Zrn v řadě: 31 Řad v palici: 15 HTZ: 295 Zrn v řadě: 34 0 NK Nekta Sixxtus Pomeri CS Amelior Laperi CS DKC3711 ES Cockpit DKC3717

6 SIRIANI CS novinka 2015 se špičkovými výsledky produkce metanu /290 HERKULI CS herkules mezi hybridy Produkce metanu (l/kg OH) + Vzrůstný a bohatě olistěný hybrid. + Produkce metanu. + Nadprůměrný výnos l/kg OH Počet dní Zdroj: AGRODIGEST s.r.o., Pohořelice Kumulativní produkce metanu z 1 kg organické hmoty v průběhu 40 dnů. Dle Amona et al. (2010) běžná produkce metanu z kukuřičné siláže v rozpětí l/kg OH. Obrovský potenciál, který se skrývá v hybridu SIRIANI CS musíte zkrátka vyzkoušet. Doporučujeme pro všechny majitele bioplynových stanic. Typ hybridu: tříliniový Výška: 340 cm Řad v palici: 14 HTZ: 298 Zrn v řadě: 35 HERKULI CS je kombinovaný hybrid zaměřený na výnos zrna, siláže a energie. až zub Ranost: středně raný Výška: 350 cm Řad v palici: 13 HTZ: 325 Zrn v řadě: 35 + Vysoký a mohutně olistěný hybrid se stay-green efektem zaručuje nadprůměrný výnos kvalitní siláže. + Poskytuje vysoký výnos zrna, nízkou sklizňovou vlhkost a zrno vhodné pro mlynářské účely. + Nadprůměrné výsledky v provozních a poloprovozních testech. Výsledky poloprovozních pokusů na zrno 2013 Pokusné místo Okres Rok Výnos zrna při 14% vlhkosti (t/ha) Vlhkost (%) Agrodružstvo Morkovice KR ,64 29,6 ROLS Lešany PV ,20 27,9 ZOD Haná, Švábenice VY ,10 30,5 ZD Unčovice OL ,31 30,8 BIRIATI CS jedinečný hybrid pro bioplyn + Vysoký hybrid se vzpřímenými listy. + Nadprůměrné hodnoty výnosu energie. + Špička v ÚKZÚZ ve výnosu zelené hmoty v letech 2009/2010/2011/2012/2013. Výnos zelené hmoty za roky Výnos zelené hmoty (t/ha) ,8 Ciclixx 104,2 Seiddi CS 99,2 107, ,5 99,7 99,6 103,0 Fernandez BIRIATI CS Galvani CS Indexx Koblens ES Fireball Hybridy kukuřic BIRIATI CS je mnohonásobný vítěz bioplynových pokusů v Česku. Jde o rekordmana ve výnosu hmoty. Typ zrna: tvrdý až mezityp Ranost: středně raný Výška: 340 cm Řad v palici: 15 HTZ: 265 Zrn v řadě: 37 CORIOLI CS silážní hybrid vysokého výnosového potenciálu, který ocení zejména pěstitelé kukuřice v přísuškových lokalitách. Registrace CZ. Typ zrna: tvrdý až mezityp Ranost: středně raný Výška: 330 cm Řad v palici: 15 HTZ: 305 Zrn v řadě: 32 + Výhradně silážní hybrid vysokého vzrůstu a bohatého olistění. + Nadprůměrná tolerance k přísušku. + Vysoký výnos silážní hmoty s vysokou koncentrací energie. Výnos a ranost Siláž - středně raný sortiment Výnos celkové suché hmoty (%) Biriati CS CORIOLI CS Seiddi CS Atletico Galvani CS CORIOLI CS hybrid do přísuškových oblastí ES Fireball Koblens Fernandez Ciclixx Sušina celkové hmoty při sklizni (%)

7 TESSALI CS ten pravý pro zrno PINCKI CS novinka 2015 odzkoušená slovenskými pěstiteli + Výhradně zrnový hybrid nové řady šlechtění. + Vyznačuje se stabilně vysokými meziročníkovými výnosy. + Výborný zdravotní stav. + Pevný stonek a silné kořeny. + Potenciál výnosu přesahuje čtrnáctitunový hektarový výnos zrna. + Vysoká HTZ. + Hybrid do stresových podmínek. + Výborná sklizňová vlhkost. TESSALI CS zrnový hybrid našeho sortimentu, který vyniká rychlým uvolňování vody ze zrna a zdravotním stavem. PINCKI CS je odzkoušený a prověřený hybrid do stresových podmínek. Svými výsledky v loňských a letošních pokusech dokazuje sílu genetiky Caussade. Výsledky poloprovozních pokusů na zrno Slovensko 2013 a 2014 Pokusné místo Rok Umístění Výnos při 14% vlhkosti TRITICUM s.r.o., Vráble místo z 99. hybridů 13,01 t/ha PD Piešťany místo z 23. hybridů 12,23 t/ha PD Komoča místo z 111. hybridů 6,63 t/ha Výška: 270 cm Řad v palici: 18 HTZ: 269 Zrn v řadě: 28 Výška: 270 cm HTZ: 371 Zrn v řadě: 34 PPD Prašice místo z 54. hybridů 10,84 t/ha Výsledky poloprovozních pokusů na zrno Česká republika 2013 a 2014 Pokusné místo Výnos při 14% vlhkosti Vlhkost (%) ZOD Haná, Švábenice 15,85 t/ha 29,3 Agrodružstvo Morkovice 14,14 t/ha 30,2 ZD Unčovice 16,67 t/ha 29,3 ABONI CS nový zrnový potenciál genetiky Caussade + Efektivní hybrid z hlediska ekonomiky pěstování. + Suchovzdornost. + Zdravotní stav. + Pravidelně stabilní výnosy ABONI CS nabízí pěstitelům vyváženost mezi pravidelností výnosu a ekonomikou pěstování. Nízká sklizňová vlhkost, stabilní výnos a suchovzdornost ho předurčují na vítěze Vaší sklizně. MARTELI CS je hybrid prověřený mnoha jihomoravskými pěstiteli. + Hybrid s každoročně vysokým výnosem i v nepříznivých podmínkách. + Nadprůměrný zdravotní stav. + Velké zrno s výborným uvolňováním vody ze zrna. MARTELI CS hvězda marteli cs Ranost: středně raný Výška: 290 cm HTZ: 352 Zrn v řadě: 33 Výška: 300 cm Řad v palici: 15 HTZ: 365 Zrn v řadě: 33

8 SCANDI CS přímo skandální hybrid + Vysoký, plně olistěný hybrid s dostatkem hmoty pro bioplynovou stanici. + Vhodný i na zrno. + Výborná reakce na intenzitu pěstování. SCANDI CS je velice oblíbený silážní hybrid na Slovensku. Registrace SK. DEVOLVI CS devalvuje všechny konkurenty + Hybrid nové generace šlechtění, tvořící velké palice předurčující vysoký výnos. + Vynikající zdravotní stav. + Výborné dopylení. SUNDI CS nebe na dosah + Obrovský, bohatě olistěný stay-green hybrid. + Výborný zdravotní stav. + Silný kořenový systém a pevné stéblo. + Vysoké výnosy silážní hmoty a metanu DEVOLVI CS je kombinovaný hybrid, který prokázal svůj obrovský potenciál svými výsledky v poloprovozních i provozních testech. 390 Kumulativní produkce metanu z 1 kg organické hmoty v průběhu 40 dnů l/kg OH Výška: 340 cm Řad v palici: 14 Výnos: 340 HTZ Zrn v řadě: 35 Výška: 340 cm Výnos: 325 HTZ Zrn v řadě: 36 Hybridy speciální nabídky TROIZI CS SELTI CS LAGNI CS 240 YOGI CS SEIDDI CS CASTELLI CS FRANKI CS 260/280 KLUNI CS SUNDI CS je silážní hybrid poskytující nejvyšší výnos silážní hmoty na českém trhu. Dle Amona et al. (2010) běžná produkce metanu z kukuřičné siláže v rozpětí l/kg OH. Produkce metanu (l/kg OH) Počet dní Zdroj: AGRODIGEST s.r.o., Pohořelice Výška: 350 cm Výnos: 350 HTZ Zrn v řadě: 31 TIFOSI CS CANALI CS

9 DURBAN CS + Registrace: Slovensko Rajonizace: O, Ř, K. + Optimální hustota porostu. (tis./ha) Odolnost vůči záraze. Ranost: velmi raná Vzrůst: střední Obsah oleje:vysoký Odolnost Bo + Sc.: velmi dobrá JUMBO STAR silážní čirok Zralost: pozdní Balení: 25 kg + Nejranější. IMERIA CS + Registrace: Slovensko Rajonizace: Ř, K. + Optimální hustota porostu (tis./ha) Clearfield systém. Ranost: středně raná Vzrůst: nízký Obsah oleje: vysoký Odolnost Bo + Sc.: dobrá LUSSI CS silážní čirok Zralost: raný Přednosti: rychlý počáteční růst, odolnost proti přísušku Balení: 25 kg KLARIKA CL + Registrace: Slovensko Rajonizace: Ř, K. + Optimální hustota porostu (tis./ha) Ranost: středně raná Vzrůst: střední Obsah oleje: velmi vysoký (high-oleic) LURABO CS silážní čirok Zralost: raný Balení: 25 kg + Clearfield systém. Odolnost Bo + Sc.: dobrá + High-oleic.

10 DUOCS je spojení dvou hybridů kukuřice stejné ranosti, které obsahuje dva speciální a doplňující škroby. Oba hybridy kukuřice, které DUOCS obsahuje jsou přísně selektovány jednak z hlediska agronomického (výnosnost, odolnost vůči poléhání), ale zejména pro jejich nutriční výhody - výživnost a stravitelnost (dodávají množství energie, usnadňují trávení). Výhody konceptu DUOCS Dobrá silážovatelnost a následná chutnost krmiva. Dovoluje lépe zhodnotit energetické faktory denní dávky a zároveň omezit rizika špatného fungování bachoru. Zkvalitnění denní spotřeby krmiva. Zvýšení produkce mléka s využitím všech energetických hodnot získaných z kukuřice. Princip konceptu DUOCS Kombinace dvou specifických škrobů, které DUOCS obsahuje (jeden s rychlou degradací a druhý s pomalou degradací) dovoluje dojnicím postupné, ale zároveň úplné uvolnění energie kukuřice bez nežádoucích energetických výkyvů. Toto progresivní uvolňování energie přispívá k udržení správného ph bachoru a zároveň umožňuje chránit rovnováhu a stabilitu mikroflóry. Aktivita bachoru se stává optimální. Rozložení energie ovlivněné škrobem a jeho vliv na mikroflóru bachoru. Hybrid «s rychlou degradací škrobu» Hybrid «s pomalou degradací škrobu» DUOCS DUOCS o dva kroky vpřed před konkurencí

11 EDITA KOŇÁRKOVÁ Marek Sojka VLADIMÍR MAREK JAN VÁLEK PETR BLAŽEK Caussade Osiva, s.r.o., Slezská 742/4, Brno

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky...

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV www.caussade-osiva.cz SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk 2 0 1 3 Osiva, která vám přinášejí zisk OSIVA, KTERÁ VÁM PŘINÁŠEJÍ ZISK... opakovaně a v každém roce Další rok za námi, nový před námi. Ročník ovlivnil výšku výnosů zejména v teplejších oblastech Moravy.

Více

Katalog kukuřice RAGT 2015

Katalog kukuřice RAGT 2015 Katalog kukuřice RAGT 2015 Hybridy kukuřice firmy RAGT 2015 FAO Rostlina Hybrid Siláž Zrno Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S RGT Kixxo EU 2011 200 200 Sc M RMZ velmi vysoká RGT Telexx EU 2011 210

Více

ÚVOD. Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice,

ÚVOD. Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice, ÚVOD Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice, firma VP AGRO, spol. s r.o. již skoro čtvrt století působí na českém trhu jako distributor osiv a chemických přípravků. Vždy bylo a je naší prioritou

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG Kukuřice DEKALB 2009 Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG * Pouze pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici až po zápisu do Státní odrůdové knihy

Více

OSIV KATALOG. www.caussade-osiva.cz HUSKI CS FAO 180 MAIBI CS FAO 250 CASTELLI CS FAO 280 CADURCI CS FAO 310 KLOSI CS FAO 210 BORELLI CS FAO 250/260

OSIV KATALOG. www.caussade-osiva.cz HUSKI CS FAO 180 MAIBI CS FAO 250 CASTELLI CS FAO 280 CADURCI CS FAO 310 KLOSI CS FAO 210 BORELLI CS FAO 250/260 KATALOG OSIV 2013 www.cussde-osiv.cz HUSKI CS FAO 180 MAIBI CS FAO 250 CASTELLI CS FAO 280 CADURCI CS FAO 310 KLOSI CS FAO 210 BORELLI CS FAO 250/260 FRANKI CS FAO 260/280 MUZI CS FAO 330 RODNI CS FAO

Více

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 JEČMEN JARNÍ 3 PŠENICE JARNÍ 6 OVES SETÝ

Více

SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o.

SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o. SILÁŽ ZRNO BIOPLYN KATALOG KUKUŘICE 2014 OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o. H Y B R I D Y Z E M Ě D Ě L C Ů Z P R O D U K C E M O R A V S K Ý C H BUĎ PATRIOT VÝROBY MORAVSKÝCH

Více

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost S polehlivost D ůvěra B udoucnost Katalog J A R O 2 0 1 3 Nabídka osiv ječmen jarní str. 4-5 GRACE SUNSHINE BOJOS pšenice jarní str. 6 HAMLET EPOS oves setý str. 7 ATEGO SCORPION oves nahý SAUL hrách setý

Více

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 kukuřice hybridy kukuřice / jaro 2015 STRANA 2 Vážení zákazníci! Těší nás, že jste si našli čas k přečtení nového katalogu kukuřice firmy saatbau a doufáme, že Vás

Více

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT kukuřice / jaro 2016 STRANA 2 Vážení pěstitelé kukuřice, předkládáme Vám nový katalog

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Kukuřice DEKALB 2014. www.dekalb.cz

Kukuřice DEKALB 2014. www.dekalb.cz Kukuřice DEKALB 2014 www.dekalb.cz Vážení kolegové, současně s probíhající sklizní kukuřice jistě také vyhodnocujete, který z hybridů, jenž dostal Vaši důvěru, splnil výnosová očekávání a který tak úspěšný

Více

Kukuřice. Vždy něco navíc. Sortiment hybridů kukuřice 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856

Kukuřice. Vždy něco navíc. Sortiment hybridů kukuřice 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856 Kukuřice Vždy něco navíc Sortiment hybridů kukuřice 2015 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení obchodní partneři, vážení pěstitelé kukuřice, šlechtění jako vysoce odborná cílevědomá lidská činnost

Více

Kukuřice. Sázka na jistotu. Sortiment hybridů kukuřice 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856

Kukuřice. Sázka na jistotu. Sortiment hybridů kukuřice 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856 Kukuřice Sázka na jistotu Sortiment hybridů kukuřice 2013 Sejeme budoucnost od roku 1856 Proč pěstovat kukuřici? Světová spotřeba kukuřice neustále narůstá. Rozšiřuje se využití v tradičních i nových odvětvích

Více

Dobrý start. Sortiment hybridů kukuřice 2016 SEJEME BUDOUCNOST OD ROKU 1856

Dobrý start. Sortiment hybridů kukuřice 2016 SEJEME BUDOUCNOST OD ROKU 1856 Dobrý start Sortimet hybridů kukuřice 2016 SEJEME BUDOUCNOST OD ROKU 1856 03 04 Úvodí slovo 05 07 Tři pilíře KWS 08 09 Sezam hybridů pro tradičí využití 10 11 Sezam hybridů pro bioplyové staice Sezam čiroků

Více

Katalog 2015 Kukuřice DEKALB. Taková, jakou ji chcete mít.

Katalog 2015 Kukuřice DEKALB. Taková, jakou ji chcete mít. Katalog 2015 Kukuřice DEKALB Taková, jakou ji chcete mít. Vážení kolegové, kukuřice dosáhla v letošním roce výměry 336 tis ha a stala se tak nejvýznamnější jarní plodinou. Jednoduše řečeno, ekonomicky

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY JARO 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval HYBRIDY KUKUŘICE A SLUNEČNICE / 1 OBILOVINY / 18 LUSKOVINY / 29 PÍCNINY, JETELOVINY A OLEJNINY / 34

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad P Vydáno: 15. července 2012 Cena: 38,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2010 Vážení obchodní přátelé, můžeme začít bilancovat uplynulý rok a k spokojenosti a optimismu moc důvodů nebude. Není prakticky nic o co by byl zájem a co by se nechalo se ziskem zobchodovat.

Více

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST Souasný vývoj na trhu s olejninami a s epkou naznauje, že v následujícím období bude suroviny pro výrobu olej dostatek,

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009. Katalog hybridů SILÁŽ ZRNO BIOPLYN. www.saaten-union.cz

SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009. Katalog hybridů SILÁŽ ZRNO BIOPLYN. www.saaten-union.cz Katalog hybridů SAATEN-UNION KUKUŘICE 2009 SILÁŽ ZRNO BIOPLYN Pro maximální rentabilitu Vašeho podniku v roce 2009 připravil Saaten-Union kvalitní portfolio výkonných silážních a zrnových hybridů. www.saaten-union.cz

Více

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci 100% aplikačního procesu. Výhoda této metody spočívá

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

Vážení obchodní přátelé, Obsah

Vážení obchodní přátelé, Obsah Nabídka osiv jaro 2007 Vážení obchodní přátelé, sklizňový rok, který máme za sebou, většina z nás nepamatuje. Před sklizní sucho a krátce po jejím začátku deštivo až do jejího konce. Poznamenány byly prakticky

Více

Kukuřice. Výsledky sklizní. pokusů KWS OSIVA 2010. Sejeme budoucnost od roku 1856

Kukuřice. Výsledky sklizní. pokusů KWS OSIVA 2010. Sejeme budoucnost od roku 1856 Kukuřice Výsledky sklizní pokusů KWS OSIVA 2010 Sejeme budoucnost od roku 1856 Obsah Sklizeň kukuřice na siláž: Termín sklizně Školní statek Horšovský Týn-Horšov, s.r.o., okres Domažlice 6. 10. 2010 3

Více

ŘEPKA DEKALB 2015. www.dekalb.cz

ŘEPKA DEKALB 2015. www.dekalb.cz ŘEPKA DEKALB 2015 www.dekalb.cz NOVÉ BALENÍ ŘEPKY DEKALB PŘÍKLAD ETIKET V MAĎARSKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE ODRŮDA (Fajta): DK Exstorm ČÍSLO ŠARŽE (Fémzárolási szám): H-4-050/0496 ZEMĚ PRODUKCE (Termelö ország):

Více

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 OSIVO KUKUŘICE 2016 v nabídce nepřehlédněte NOVINKY 2016 CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 TOP SILÁŽ 2016 hybridy s mimořádnou stravitelností vlákniny CEKOB 210 CESTER 230 230 CEKLAD 235 235 CEBIR 240 SAN

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Funkční silážní hybridy LGAN. Cílené šlechtění silážní kukuřice pro ziskovou produkci mléka. NutriVet Seminar, Rajhrad, 2015 november 24

Funkční silážní hybridy LGAN. Cílené šlechtění silážní kukuřice pro ziskovou produkci mléka. NutriVet Seminar, Rajhrad, 2015 november 24 Funkční silážní hybridy LGAN. Cílené šlechtění silážní kukuřice pro ziskovou produkci mléka. NutriVet Seminar, Rajhrad, 205 november 24 Trochu historie Stravitelnost? Proč? Přehled Stravitelnost? Jak na

Více

Nedostatek energetické biomasy

Nedostatek energetické biomasy Nedostatek energetické biomasy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu Kontakt : vpetrikova@volny.cz Tel. 736 171 353 Obnovitelné zdroje energie (OZE) lze jednoduše rozdělit na :

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015

The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015 The DuPont Oval Logo is a registered trademark of DuPont., TM, SM Trademarks and service marks of Pioneer. 2012 PHII. KATALOG 2015 Vážení pěstitelé, Obsah hybridy. Očekáváme, že plochy Optimum AQUAmax

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2011 Vážení obchodní přátelé, Můžeme prakticky bilancovat další rok, který byl zvláštní jak průběhem počasí, tak i zájmem a cenovým vývojem komodit. Odvíjelo-li se první pololetí v intencích

Více

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP SILÁŽ ZRNO BIOPLYN PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic Zasejte úspěch Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva.

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Plošný výkon spojený s kvalitou

Plošný výkon spojený s kvalitou Plošný výkon spojený s kvalitou MULCHER Obecný popis Tuhý pevný rám připravený na extrémní sezónní výkony. Žárově zinkované hlavní části stroje zvyšují několikanásobně odolnost stroje vůči povětrnostním

Více

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje.

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Zvyšuje odolnost k poléhání Podporuje tvorbu kořenů, příjem živin a hospodaření s vodou Příznivě ovlivňuje výnos www.syngenta.cz Proč investovat do Moddusu v roce 2011? Nestálá

Více

Robustní podmítač pro těžkou práci

Robustní podmítač pro těžkou práci Robustní podmítač pro těžkou práci Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Velké disky o průměru 660 6 mm s vysokým přítlakem. Horizontální dvoupružinové non stop jištění disků. X precise postavení diskových

Více

KATALOG LG. kukuřice a slunečnice 2015. www.lgseeds.cz

KATALOG LG. kukuřice a slunečnice 2015. www.lgseeds.cz KATALOG LG kukuřice a slunečnice 2015 www.lgseeds.cz Jste li agronom, najdete zde agronomická doporučení. Jste li zootechnik, najdete zde zootechnická doporučení. Jste li ekonom nebo majitel firmy, vězte,

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

Robustní podmítač pro těžkou práci

Robustní podmítač pro těžkou práci Robustní podmítač pro těžkou práci Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Velké disky o průměru 660 6 mm s vysokým přítlakem. Horizontální dvoupružinové non-stop jištění disků. X-precise - postavení diskových

Více

Nové údaje Sil-All 2015

Nové údaje Sil-All 2015 Nové údaje Sil-All 2015 24. února 2015 Timea Matyas-Dzuro tdzuro@sil-all.com Sil-All 4X4+ Inteligentní inokulant Co dělá? Prop acidipropionici P acidilactici ph Neošetřeno P pentosaceus L plantarum Čas

Více

Krátké diskové brány Rubin 9

Krátké diskové brány Rubin 9 Krátké diskové brány Rubin 9 Zpracování strniště v současnosti 2 Požadavky na zpracování strniště se v minulých letech v mnoha ohledech změnily. Díky použití herbicidů je většina orné půdy zbavena plevelů

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP travní směsi PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic antinematodní hořčice Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu

NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu NAVRHOVÁNÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ II etapa generelu prof. Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny V I. ČÁSTI GENERELU: KRITERIÁLNÍ

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ?

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? Trávník pro radost Pomoc při výběru sekačky na trávu KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? 1. JAK VELKÝ TRÁVNÍK CHCETE SEKAT? Na obrázku napravo zjistíte, která sekačka nejlépe odpovídá velikosti vašeho

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Systémový nosič Gigant

Systémový nosič Gigant Systémový nosič Gigant Systémový nosič Gigant 10 a Gigant 12 Systém pro všechny Oba systémové nosiče Gigant 10 a Gigant 12 mají jedinečnou vlastnost. Na jednom jediném nosiči může být připojeno různé nářadí

Více

Í Í ř ř ř Š ž Š Š Í Š ť Í Š Š Š Š ž Ř ž Ť Í ž ž ž ž ť ž ť ť Š Š ž Š Š ž ž Č ž Š ž Š Č ť Š Ř ž ž ž ď ž Í ž ž ž ž ž ž ť ž Í ž žž ž ž ť Č ž ž Č Ť ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť Ř Ó ď Š ž ž ž ď ž Ť ž ť ž ď ž ď ž

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_18

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

č Ě Ě Š Á Š č Ť Š ď Ú čť Ť Ť č č Ů č Ů š ž Ť Ů Ť Ů Ť Š č Ů Ť š š č Ť Ť š Ť š č č Ť Ť Š š Ť Ť š Ť č č č č Ť č š č č č č Š č č Š Č Ř Ť Ť č Ť š š č č č Ť š Š č Ó Š č č Ů Ť Š Ť š Ů Ť č č Ť Ť š č Š Š Š č š

Více

Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM

Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM Rychle, kvalitně a intenzivně ATLAS AO, AM AO, AM Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE Pevný a robustní rám umožňující podmítání až do 16 cm. Horizontální non-stop jištění proti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII GMD CMD Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII To nejlepší pro sklizeň píce! Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII Vysoká pracovní rychlost. Žací ústrojí, které se neucpává a není zapotřebí brousit

Více

Cukrovka. Katalog. odrůd cukrovky 2011/12. Sejeme budoucnost od roku 1856

Cukrovka. Katalog. odrůd cukrovky 2011/12. Sejeme budoucnost od roku 1856 Cukrovka Katalog odrůd cukrovky 2011/12 Sejeme budoucnost od roku 1856 Obsah Odrůdy s tolerancí k rizománii ESPERANZA 4 BRITANNIA 5 KIRINGA KWS 6 KATKA KWS 7 DANKA KWS 8 9 LABONITA KWS NOVINKA 9 DANUŠKA

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Kelvin 2 +Arrat Pack H Herbicid Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Charakteristika Kelvin+Arrat Pack je kombinace selektivních herbicidů určená pro postemergentní ošetření kukuřice proti

Více

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH.

BALENÍ PO 2, 5 A 10 SEMÍNKÁCH. Abychom vytvořili Auto Blue Amnesia, začali jsme u křížence Amnesie a Blueberry. Tento hybrid si i v samonakvétací verzi zachovává vlastnosti po své sativní matce, čehož jsme dosáhli díky pečlivé selekci

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Letovice 29.1.2013 Charakteristické znaky kukuřice Řadíme ji mezi rostliny C4 Vyžaduje velkou světelnou Vyžaduje

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více