URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST Systém 1072 je vhodný pro nové instalace i pro modernizaci stávajících systémů domovních telefonů a videotelefonů malé a střední velikosti. Základní vlastnosti: Instalace audiosystémů pouze po dvou vodičích. Pro videosystémy instalace po čtyřech vodičích. Standardní tlačítkový panel s tlačítky a jmenovkami v provedení 725 se dvěma sloupci tlačítek, panely 1110, 1145 i 1155 nebo panel s číselnou klávesnicí, alfanumerickým displejem a pamětí (případně i alfabetickou klávesnicí). Při použití standardního tlačítkového panelu (tlačítka a jmenovky) umožňuje kodér 1072/19A připojit až 18 vyzváněcích tlačítek. Tento počet se zvýší použitím až 4 rozšiřujících modulů (každý pro 16 tlačítek) na max. počet 82 tlačítek (18 + 4x16). Pokud je v systému instalována centrální jednotka s číselnou klávesnicí a displejem, zvoní se na jednotlivé účastníky vyhledáním jména na displeji nebo zadáním kódu na klávesnici. Při použití alfabetické klávesnice může být volací kód kombinace číslic a písmena. Při instalaci systému se nastavují následující parametry: - maximální doba vyzvánění - minimální délka hovoru - funkce OBSAZENO - maximální délka hovoru Elektrický zámek lze ovládat během hovoru a délku impulzu odemčení zámku lze nastavit. Příjemný vyzváněcí tón. Volitelná je ústředna pro domovníka, která poskytuje standardní služby (denní a noční režim, vypnuto, registraci nepřijatých volání, atd.). Z ústředny lze ovládat zámky na všech vstupech (i během probíhajícího hovoru). Odlišný tón pro vyzvánění z podlaží (komfortní model telefonu). Možnost připojit až tři domovní telefony paralelně. Funkce diskrétní konverzace je základní vlastností systému. Systém umožňuje připojit až 250 účastníků. Do paměti každé centrální jednotky s displejem může být uloženo až 250 jmen s přiřazenými čtyřmístnými kódy pro odemykání. Dále až osm čtyřmístných numerických kódů pro odemykání s možností časového omezení. Ovládání osvětlení na schodišti z domovních telefonů nebo z ústředny pomocí dekodéru pro speciální funkce. Signalizace otevřených dveří prostřednictvím LED na domovním telefonu. Možnost připojení pobočkové ústředny URMET Domus (pomocí adaptéru). Systém je chráněn proti vlivům statického a pulzního elektromagnetického pole. Všechna zařízení splňují CE protokol týkající se elektromagnetické kompatibility. Použití systému Systém 1072 může být použit pro následující instalace: digitální systémy domovních telefonů (s nebo bez podružných tlačítkových panelů) digitální systémy domovních videotelefonů (s nebo bez podružných tlačítkových panelů) 1

2 videosystémy bez distributorů na podlaží pro IN OUT připojení videotelefonů, smyčkovaný rozvod videosystémy s distributory na podlaží digitální systémy domovních telefonů nebo videotelefonů s ústřednou případně s telefonem pro domovníka Popis systému Základní sestavu systému tvoří tlačítkový panel, adaptér sběrnice a telefony účastníků. Volitelná je ústředna pro obsloužení hovoru od vchodu nebo z bytu. Maximální délky vodičů mezi jednotlivými částmi systému: panel na vnější sběrnici - adaptér sběrnice 400 m podružný panel - adaptér sběrnice 200 m telefon nebo jiné zařízení - adaptér sběrnice 200 m na vnitřní sběrnici Součet délek všech částí venkovní sběrnice je maximálně 800m. Součet délek všech částí vnitřní sběrnice je maximálně také 800m. Adaptér sběrnice odděluje vnější sběrnici, na které jsou připojeny hlavní tlačítkové panely, a vnitřní sběrnici, kam jsou připojeny telefony a případně podružné tlačítkové panely. Jeden adaptér sběrnice současně napájí systém (hlavní adaptér). Vnější sběrnice: spojuje adaptér (adaptéry) s hlavním tlačítkovým panelem (panely), ze kterého se zvoní na telefony všech účastníků v systému (hlavní vstup). Vnitřní sběrnice: na tuto sběrnici se připojují telefony v bytech a případně podružné tlačítkové panely (z těchto panelů se zvoní pouze na telefony v dané stoupačce). V systému může být instalováno až 12 adaptérů sběrnice, a ke každému z nich může být připojeno až 50 domovních telefonů. POZOR! Celkový počet instalovaných telefonů v systému může však být maximálně 250. Každý adaptér sběrnice má 2 výstupy pro vnitřní sběrnici (2 páry svorek), která je tím rozdělena na dvě větve. V případě poruchy vyřadí adaptér pouze větev se závadou a zbytek systému zůstane v provozu. V systémech s více adaptéry sběrnice je nastaven pouze jeden jako hlavní (vložením propojky do odpovídajícího konektoru), který napájí vnější sběrnici. V jednom systému 1072 může být celkem instalováno až 12 panelů. Z toho počet podružných panelů může být až 10. Počet zařízení, která lze v systému použít (podle počtu hlavních panelů), uvádí následující tabulka. Počet Počet Maximální Maximální hlavních vnitřních počet počet panelů sběrnic s vnitřních adaptérů podružnými sběrnic bez sběrnice panely podružných panelů

3 Maximální doba vyzvánění: je čas, po který volaný telefon vyzvání bez zvednutí sluchátka. Tuto dobu lze nastavit na sec a po jejím uplynutí systém vyzvánění ukončí. Minimální délka hovoru (v systémech s více venkovními panely): je minimální garantovaná doba trvání hovoru. Tuto dobu lze nastavit na sec a po tuto dobu nemůže být hovor přerušen dalším zazvoněním. Funkce OBSAZENO (v systémech s více venkovními panely): je doba, po kterou ze stanice není možno volat, protože právě probíhá hovor na jiné stanici (tato doba je součtem nastavené doby vyzvánění a minimální délky hovoru). Maximální délka hovoru je 250 sec, pokud není přerušen jiným voláním. Příklad: Jedna stoupačka bez podružného panelu. 3

4 Příklad: Systém bez podružných panelů ve stoupačkách. 4

5 Příklad: Systém s i bez podružných panelů ve stoupačkách. 5

6 Příklad: Systém s podružnými panely ve všech stoupačkách. 6

7 PROGRAMOVÁNÍ BYTOVÝCH TELEFONŮ Každému telefonu v systému musí být přiřazen kód: číselný (např. 1234) alfanumerický s příponou (např. 123A) alfanumerický s předponou (např. A123). Poznámka: Typ kódu musí být u všech telefonů v jednom systému stejný. Systémy s číselnými kódy Formát číselného kódu je Nxxx, kde N je číslo od 0 do 9, které definuje podružný panel, k němuž je telefon připojen. A xxx je číslo od 001 do 998 identifikující telefon ve skupině (stoupačce) tohoto podružného panelu. Kódy vnitřních sběrnic (stoupaček) bez podružných panelů jsou Mxxx, kde M se nesmí shodovat s N žádného podružného panelu. 7

8 Systémy s alfabetickou příponou Formát alfanumerického kódu je Nxxx, kde N je číslo od 0 do 9, které definuje podružný panel, k němuž je telefon připojen. A xxx je číslo od 00A do 99I identifikující telefon ve skupině (stoupačce) tohoto podružného panelu. Kódy vnitřních sběrnic (stoupaček) bez podružných panelů jsou Mxxx, kde M se nesmí shodovat s N žádného podružného panelu. 8

9 Systémy s alfabetickou předponou Formát číselného kódu je Nxxx, kde N je písmeno od A do J, které definuje podružný panel, k němuž je telefon připojen. A xxx je číslo od 001 do 998 identifikující telefon ve skupině (stoupačce) tohoto podružného panelu. Kódy vnitřních sběrnic (stoupaček) bez podružných panelů jsou Mxxx, kde M se nesmí shodovat s N žádného podružného panelu. 9

10 DOMOVNÍ VIDEOSYSTÉMY Digitální systém 1072 umožňuje pro videosystém instalovat rozvod po 4 vodičích, t.j. doplnění audiosystému přidáním pouze 2 vodičů v instalaci. Mezi kamerou v tlačítkovém panelu a videotelefony je umístěn zdroj pro zesílení videosignálu. Základní vlastnosti Digitální videosystém 1072 nabízí všechny původní funkce a vlastnosti audiosystému. Pro videosystém přibude v rozvodu 1 pár vodičů, po kterém se vede videosignál i napájení pro video. Maximální počet videotelefonů je 250. Maximální vzdálenosti mezi jednotlivými částmi videosystému jsou obdobné jako u audiosystému, to znamená vzdálenost mezi panelem s kamerou a videotelefonem je až 600 m (kamera zdroj max. 400 m, zdroj videotelefon max. 200 m) Z kamery do zdroje je videosignál veden jako rozdílový po dvoulince, u kamerových modulů s výstupem na koaxiální kabel proto použijeme adaptér 1742/13A, v systémech s více kamerami požijeme pro přepínání distributor 1795/40, případně pro delší vzdálenosti přívodů zesilovač videosignálu 1795/250 (podrobně popsáno v odstavci Vzdálenost mezi kamerou a zdrojem ) Speciální kabel pro rozvod vnitřní sběrnice se 2 kroucenými páry vodičů (označení kabelu 1074/90, pár pro audio 2 x 0,75mm², pár pro video 2 x 1mm², charakteristická impedance páru pro video je 100Ω) Pro spojení kamery se zdrojem dvoulinka s minimálním průřezem vodičů 0,35 mm² Použitelné videotelefony 1704/1A, 1702/1, 1702/40 nebo 1705/1. Videotelefon zobrazuje po dobu trvání hovoru (max. 250s) Paralelní zapojení 2 videotelefonů na společné zvonění bez přídavného zdroje V případě zapojení ústředny se použije videomodul 1732/1 Pozn. - nezapojujte odpory 82Ω na výstupy distributoru ani na výstup monitoru. Zapojení Jak bylo uvedeno, je videosystém rozšířenou verzí audiosystému. U videosystému zdroj 1074/20 odděluje videosignál z kamery od přívodu k videotelefonům stejně jako u audiosystému adaptér odděluje vnější a vnitřní sběrnici. Dvěma vodiči na straně videotelefonů je pak společně veden ze zdroje videosignál i napájení pro video. 10

11 Způsoby instalace videosystému 1072: -videosystém bez distributorů na patrech se smyčkovaným rozvodem videosignálu (IN OUT) -videosystém s distributory na patrech Zapojení IN OUT Zapojení s distributory Zapojení více stoupaček 11

12 INSTALACE Pro správný návrh systému musí být vzato v úvahu : elektrické prostředí typ a průřez vodičů rozsah systému Elektrické prostředí Při instalaci systému dodržujte zásady bezpečnosti. Vylučte souběh datových a silových vodičů v objektu (např. osvětlení schodiště, napájení výtahu, rozvod 230V) doporučená vzdálenost je min. 10 cm. V případě menší vzdálenosti zajistěte odstínění tak, jak je používáno v telekomunikačních systémech. Vnitřní a vnější sběrnice musí být vedeny samostatně bez souběhů. Stejně tak veďte odděleně jednotlivé větve vnitřní sběrnice (stoupačky). Důležité: Žádná část datového vedení nesmí být uzemněna. Typ a průřez vodičů Pro dosažení kvalitního přenosu obrazu na maximální vzdálenost použijte pro rozvod vnitřní sběrnice kabel 1074/90. Pár pro audio 2 x 0,75mm², pár pro video 2 x 1mm², charakteristická impedance páru pro video je 100Ω. Při vzdálenosti do 100m mezi adaptérem sběrnice a vnější panelem nebo mezi adaptérem a nejvzdálenější bytovou stanicí lze použít vodiče o průřezu min. 0,35mm². Při použití jiných typů vodičů se zkracuje maximální délka vodičů mezi jednotlivými částmi systému. Následující tabulka udává maximální vzdálenosti mezi zařízeními v systému a odpovídající průřezy vodičů. Domovní telefony Maximální vzdálenost (m) Vodiče L1, L2, ~0, ~12 mezi - hlavním adaptérem sběrnice - libovolným zařízením připojeným na straně vnější stanice Vodiče L1, L2 mezi - adaptérem sběrnice - nejvzdálenější bytovou stanicí nebo speciálním dekodérem Vodiče L1, L2, ~0, ~12 mezi - adaptérem sběrnice - podružným panelem Vodiče SE1, SE2 mezi - panelem - elektrickým zámkem Vodiče ~0, ~12 mezi - adaptérem sběrnice - elektrickým zámkem připojeným k tlačítkovému panelu s kodérem 0,75mm 2 1,5mm 2 2,5mm 2 0,75mm 2 0,75mm 2 1,5mm 2 1,5mm 2 0,75mm 2 1,5mm 2 2,5mm 2 Poznámka: Průřezy uvedené v tabulce platí i pro použití transformátoru 9000/230 (pro vodiče ~0 a ~12) 12

13 Domovní videotelefony Maximální vzdálenost (m) Vodiče L1, L2, VPI, VPU mezi - adaptérem sběrnice,videozdrojem kabel 1074/90 - videotelefonem Vodiče L1, L2, 0~, 12~mezi - hlavním adaptérem sběrnice - nejvzdálenější bytovou stanicí nebo speciálním dekodérem Vodiče ~0, ~12 mezi - adaptérem sběrnice - elektrickým zámkem připojeným k tlačítkovému panelu s kodérem Vodiče napájení video - R1, R2 Vodiče L1, L2, 0~, 12~ mezi - adaptérem 0,75mm mm 2 1,5 mm mm² 2,5 mm² - podružným panelem Vodiče SE1, SE2 mezi - tlačítkovým panelem 1,5 mm² - elektrickým zámkem Vodiče videosignálu - A, B 0,35 mm 2 Rozsah systému Součet délek všech vedení na straně vnější sběrnice smí být max. 800m. Součet délek všech vedení na straně bytových stanic smí být rovněž max. 800m. Počet videotelefonů a délky přívodů ve stoupačce Maximální počet zařízení, která mohou být připojena k jednomu zdroji VOP (1074/20) : - maximální počet videotelefonů je 50 - maximální počet distributorů v zapojení je 13 - maximální počet distributorů zapojených v sérii jsou 2 Maximální délky přívodů ve stoupačce: Videotelefony 1702/1 nebo 1702/40 Počet videotelefonů Kabel 1074/90 Vodiče min. průřez 0,35mm² Vodiče min. průřez 0,25 mm² Zapojení IN - OUT m 80m 50m Zapojení s distributory m 80m 50m Videotelefony 1704/1A a 1705/1 Počet videotelefonů Kabel 1074/90 Zapojení IN - OUT m Zapojení IN - OUT m Zapojení s distributory m Videotelefony Počet videotelefonů Vodiče min. Vodiče min. 1704/1A a 1705/1 průřez 0,35mm² průřez 0,25 mm² Zapojení IN - OUT 50 80m 50m Zapojení s distributory 40 80m 50m 13

14 Vzdálenost mezi kamerou a videozdrojem 1074/20 Vzdálenost mezi kamerou v hlavním panelu na venkovní sběrnici a zdrojem je maximálně 400m. Vzdálenost mezi kamerou v podružném panelu a zdrojem je maximálně 200m. Aby zdroj správně zesílil videosignál do stoupačky, nastavuje se přepínačem na zdroji zesílení v závislosti na délce přívodů od jednotivých kamer. Základní nastavení zdroje je pro délky přívodů do 200m (obr.1). Pokud mají přívody kamer ke zdroji různé délky (do a přes 200m), nastaví se na zdroji přepínač do polohy pro rozsah do 200m a do přívodu od vzdálenější kamery se zařadí zesilovač videosignálu 1795/250 (obr.2). Mají-li všechny kamery přívody delší než 200m, nastavte na zdroji přepínač do polohy pro délku přívodů do 400m (obr.3). Vzdálenost Vzdálenost Nastavený rozsah Nastavený rozsah Příklad 1. kamery 2. kamery na zdroji 1074/20 na zesilovači videosignálu 1 <200m <200m 0-200m Bez zesilovače 2 <200m m 0-200m m m m m Bez zesilovače 14

15 AKTIVACE SYSTÉMU Systém 1072 používá jedinečné volací kódy. Domovní telefony se tak aktivují pouze jednou, a to i v případě, že v systému je zapojeno více vnějších panelů. Aktivace se provede z jednoho z vnějších panelů případně z ústředny. Připojte napájení, zkontrolujte, zda svítí LED na všech adaptérech a pokračujte v aktivaci následovně: 1. Programujte jeden po druhém vnější panely. Zvláštní pozornost věnujte nastavení typu panelu (hlavní nebo podružný). 2. Přiřaďte volací kódy tlačítkům v případě, že se jedná o panel s tlačítky. 3. Aktivujte bytové stanice a adaptér pobočkové ústředny (pokud je instalována) z libovolné vnější jednotky. 4. Zkontrolujte funkci všech panelů alespoň jedním voláním v každé stoupačce. 5. Nastavte ústřednu (pokud je instalována) a otestujte ji, ověřte její režimy. 6. Nastavte speciální dekodéry (pokud jsou instalovány) a ověřte jejich funkci. Pokud se některá LED nerozsvítí, je v této stoupačce závada. Adaptér sběrnice opakovaně, vždy po jedné minutě, obvod testuje a po deseti pokusech je vadný obvod odpojen. Odpojte napájení adaptéru, vyhledejte a odstraňte závadu a znovu připojte napájení adaptéru. SIGNALIZACE HLAVNÍCH SYSTÉMOVÝCH PORUCH Signalizace poruchy Příčina Jedna nebo více LED na adapzérech 1072/24 Sběrnice ve stoupačce je přerušena nebo je ve nesvítí zkratu Na displeji centrální jednotly nebo na Zkrat na vnější sběrnici (svorky L1,L2) nebo ústředně je hlášení NESPOJENO NO je nastaveno jako hlavní více adaptérů CONNECTION Hlavní vnější panel s kodérem nepracuje (po stisknutí tlačítka pro vyzvánění se neozve vyzváněcí signál Zkrat na vnější (svorky L1,L2) nebo je nastaveno jako hlavní více adaptérů MOŽNÉ CHYBY PŘI PROGRAMOVÁNÍ Chyby v nastavení Chování Hlavní panel je nastaven Telefony, které byly na tomuto panelu přihlášeny jako zařízení I. generace a je na ně z této stanice voláno, pouze zvoní, Podružný panel je nastaven jako zařízení I. generace Ústředna je nastavena jako zařízení I. generace Panel na vnější sběrnici nastaven jako podružný Podružný panel je nastaven jako hlavní. ale hovor není slyšet. Telefony, které byly k tomuto panelu přihlášeny a je na ně z této stanice voláno, pouze zvoní, hovor může být doprovázen pískáním (Larsenův efekt). Ústředna nepřijímá volání z vnější stanice ani z domovních telefonů. Telefony volané z tohoto panelu pouze zvoní, hovor není slyšet a nelze ovládat elektrický zámek. Pokud na tomto panelu probíhá hovor, ostatní hlavní panely nejsou přepnuty do stavu OBSAZENO. Z tohoto panelu můžou být volány i telefony na jiných stoupačkách, pouze vyzvánějí, hovor není slyšet. Hlavní panely jsou ve stavu OBSAZENO. 15

16 Bytovému telefonu Telefon nemůže být volán z podružné stanice (kód 1001 je přiřazen kód neodpovídající nelze použít na podružné stanici 2). Telefon může být volán stoupačce z podružné stanice na jiné stoupačce - pouze však (např. kód 1001 ve stoupačce 2). vyzvání a zámek nelze ovládat (kód 1001 na stoupačce 2 lze pro volání použít pouze na podružné stanici 1). Výměna vadných částí systému Před výměnou domovního telefonu odpojte, pro správnou synchronizaci systému, napájení distributoru na příslušné stoupačce. Po instalaci telefonu znovu připojte napájení distributoru a měněný telefon aktivujte. Telefon může být instalován i bez vypnutého napájení. V tomto případě však musí být provedeno alespoň jedno volání z vnější stanice nebo z ústředny, aby správně proběhla synchronizace. Potom telefon aktivujte. Pokud je některá část systému vadná, můžete ji nahradit novou bez nutnosti programovat tuto novou část. Výměnou paměťového čipu z vadné části do nové přenesete naprogramované údaje. V jednotlivých dílech mají paměťové čipy následující označení: centrální jednotka 1072/13,14 ústředna 1072/41 čip na pozici U9 čip na pozici U8 16

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

CESVK 6286. Instalační a uživatelský návod

CESVK 6286. Instalační a uživatelský návod CESVK 6286 Instalační a uživatelský návod Verze 1.0-9/2014 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9362-1

Více

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000)

VIDEX 4203 / 0-1-2-1D-2D DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY. DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) VIDEX DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VIDEX série 4000 (pro domovní telefony série 900 a 3000) 4203 / 0-1-2-1D-2D Návod pro nastavení a instalaci VID-9194-1 4203.DOC POPIS Venkovní

Více

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál CESVK KRISTALLO Instalační a uživatelský manuál Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz Verze 1.0 09/2013 VID-9341-1

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù

VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù VSD-103SDH Kód: 080016 VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù Popis VSD-103SDH je VHF/UHF demodulátor PAL videosignálu a monofonního

Více

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. je určen pro příjem terestrických digitálních programů standardu DVB-T a jejich VSB modulaci do TV pásma 46 až 894 MHz. Výstupní stereofonní modulátor s SAW

Více

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ.

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Zdroje řady KA3000 Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Pro bezpečné použití: - nezakrývejte a neblokujte otvory chladícího ventilátoru - vylučte práci neškolené obsluhy, která

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0

Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0 Informace o produktu Série venkovních stanic VPUK s barevným obrazem k montáži pod omítku AVU14xx0, 15xx0, 16xx0 2 12/2012 Obsah Obsah... 2 Bezpečností pokyny... 3 Obsah balení... 3 Všeobecné pokyny k

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 DIGITÁLNÍ PŘEVADĚČ CD6130 Slouží pro digitální kódování vyzváněcího impulzu ze zvonkových tlačítek. Technický popis: Napájení: 15Vdc Provozní proud: 350mA Maximální

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti 1 VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VA/200 NAPÁJEČ VA/200 obsahuje stejnosměrný napáječ a kartu pro řízení funkcí systému. Jednotka stejnosměrně napájí: Videotelefon, vstupní panel a příslušenství (17,5 VDC stab.),

Více

WRT OZS-121C COLOUR 5,6 MEMORY

WRT OZS-121C COLOUR 5,6 MEMORY Uživatelský manuál videotelefony WRT OZS-121C COLOUR 5,6 MEMORY WRT KZS-121C COLOUR 5,6 WRT QZS-121C COLOUR 3,5 strana 1 video telefon Úvod Videotelefon WRT je určen pro vizuální kontrolu prostoru před

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A 24V-16A 24V-20A 24V-24A 16A-24A kontrolér nabíjení a spotřeby ze solárních článků je ovládán mikroprocesore,. Podle výstupního napětí na nabíjené baterii nastaví nabíjecí

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix.

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Tlačítkové moduly pro DUO systém CD2132MA, CD2134MA Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Technická specifikace: Napájecí napětí z audio/video

Více

Audio systém 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFONŮ

Audio systém 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFONŮ 2VODIČOVÝ SYSTÉM KABELÁŽ Audio systém AUDIO SYSTÉM MAX. 100 TELEFŮ telefon Hodnoty vyznačené tučně platí pro systém kde je použit alespoň 1 modul nebo. 3 2 1 VZDÁLENOST C: NEJVDÁLENĚJŠÍ TELEF NAPÁJECÍ

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT

Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT Komunikační modul AHU-FR14.1 pro ovládání kondenzačních jednotek F5LCY s libovolnou jednotkou VZT MONTÁŽNÍ MANUÁL - VERZE 2. OBSAH 1. Bezpečnost 2. Uvedení do provozu 3. Zásady návrhu 4. Popis aplikace

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 www.ddtechnik.cz DD TECHNIK velkoobchod*maloobchod*zásilková služba* J.V. Kamarýta 49, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 : ddtechnik@ddtechnik.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Osvětlení pro kameru. Barevná kamera s čelní čočkou. CCIR CCIR (EIA-volitelný) 1,5 0,2 1 ± 0,15 FUNKCE PROVOZNÍ INSTRUKCE BVD-07x Vchodová stanice BVD-07x je určena k provozu s domovními videotelefony VIZIT řady 00. K dispozici jsou následující přístroje BVD-07x: Název přístroje BVD-07RVB BVD-07RСB BVD-07TVB

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU AHUKZ-01B, AHUKZ-02B, AHUKZ-03B K O M ERČNÍ K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze Obsah Strana UPOZORNĚNÍ... 1 POKYNY K

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon P N POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (VE) Video telefon

Více

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál Důležité upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronic Ltd. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci a užívání systému oprávněnými osobami. Žádná

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus roletová jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

www.global-export-import.hu GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 2,8 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9

www.global-export-import.hu GLOBAL EXPORT IMPORT KFT. 2,8 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11 01-09-664413 Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Art.KRV76/KRV78 (B/W)

Art.KRV76/KRV78 (B/W) Art.KRV76/KRV78 (B/W) Videotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

Instalační příručka. pro systém videovrátných XtendLan Víceúčastnický CAT5 systém

Instalační příručka. pro systém videovrátných XtendLan Víceúčastnický CAT5 systém Instalační příručka pro systém videovrátných XtendLan Víceúčastnický CAT5 systém Obsah 1. Popis systému... 3 2. Základní komponenty... 5 3. Základní schéma zapojení... 6 4. Jak postupovat při instalaci...

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Ovladač příslušenství - XbusTCO VI Ovladač příslušenství - XbusTCO A Úvod XbusTCO je vytvořen k ovládání příslušenství vybaveného DCC dekodéry z Optického ovládacího panelu (Tablero de Control Óptico / Turnout controller Optical) s použitím

Více

ecolink520 526: Modul odloučených I/O

ecolink520 526: Modul odloučených I/O SAUTER EYmodulo 5 PDS 94.075 cz Katalogový list EYEM520...526 ecolink520 526: Modul odloučených I/O Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální přizpůsobení aplikací díky modulární technologii.

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

PŘEHLED 73520-010811 V3

PŘEHLED 73520-010811 V3 CZ PŘEHLED OBECNÝ POPIS 2 PŘIPOJENÍ A FUNGOVÁNÍ. 2 NABÍJENÍ WUoU. 3 NABÍJENÍ WUIo.. 3 NUCENÉ NABÍJENÍ - FUNKCE.. 3 SOS FUNKCE OBNOVENÍ... 4 OCHRANA.. 4 ODCHYLKY, PŘÍČINY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY... 4-5 VAROVÁNÍ...

Více

PC-D246A. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D246A. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D246A pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál www.domovni-videotelefony.cz Části a funkce PC-D246A je venkovní dveřní audio jednotka bez kamerové jednotky. Je určena pro 2-vodičový systém. Přední

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

T0218 T2218 T3218. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0218 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2218 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

2N SingleTalk Komunikátor pro výtahy

2N SingleTalk Komunikátor pro výtahy 2N SingleTalk Komunikátor pro výtahy Uživatelský manuál Verze 6.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Když chcete zazvonit a otevřít dveře Jednoduše s Jedno řešení pro všechny požadavky na moderní domovní zvonky a dveřní

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Dveřní stanice DRC-41UN

Dveřní stanice DRC-41UN Dveřní stanice DRC-41UN Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony

TECHNICKÝ POPIS. Videotelefony TECHNICKÝ POPIS Videotelefony Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout,

Více

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický vrátný KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 SK CZ 4 VNF B 346 09.09 CZ Úvod Dorozumívací

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

VERIA. safety for life KATALOG PRODUKTŮ VIDEOTELEFONY

VERIA. safety for life KATALOG PRODUKTŮ VIDEOTELEFONY safety for life KATALOG PRODUKTŮ VIDEOTELEFONY Úvod Na trh nedávno uvedené vstupní systémy řady 7 navazují na oblíbenou řadu 6 a přináší s sebou kromě celodotykového ovládání a unikátního ultratenkého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Informace o produktu Vestavná transpondérová čtečka AZI41000

Informace o produktu Vestavná transpondérová čtečka AZI41000 Informace o produktu Vestavná transpondérová čtečka AZI41000 2 02/2013 Inhaltsverzeichnis Obsah balení... 3 Bezpečnostní pokyny... 4 Kontrolky... 4 Schéma přístroje... 5 Využití... 6 Stručný popis... 6

Více

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu.

pro odemykání a 2 tlačítka servisní pro volitelné doplňkové funkce (zapnutí ka- (obrazovka) uvnitř videotelefonu. Domovní videotelefony představují zz hlediska bezpečnosti zcela zcela nový nový prvek. prvek. Na Na obrazovce videotelefonu v bytě v bytě vidíte vidíte zře- zřetelný obraz obraz návštěvníka a můžete a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití www.hornetaudio.com FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOST NÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI

BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI RP296EWR000A: Použití v kterékoli zemi Evropského společenství není nijak omezeno 12/05 Rokonet Electronics Ltd. 5IN128EWR B Úvod Zesilovač zvětšuje dosah při spojení

Více

MUX 1602C Barevný kvadrátor. Návod na rychlou instalaci

MUX 1602C Barevný kvadrátor. Návod na rychlou instalaci MUX 1602C Barevný kvadrátor Návod na rychlou instalaci Index 1 ÚVOD... 3 1.1 VLASTNOSTI... 3 1.2 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ... 4 2 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 2.1 PŘEDNÍ PANEL... 6 2.2 ZADNÍ PANEL... 7 3 INSTALACE ZAŘÍZENÍ...

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO POPIS VLASTNOSTÍ, PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, VYSVĚTLENÍ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ TELEFONY AUDIOTELEFON 1 - vstupní dveře, 1 55 bytů AUDIOTELEFON PRO KONTROLU VSTUPU

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více