Seznam zdravotních služeb, u kterých je bezpodmínečně vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta / zákonného zástupce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam zdravotních služeb, u kterých je bezpodmínečně vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta / zákonného zástupce"

Transkript

1 Seznam zdravotních služeb, u kterých je bezpodmínečně vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta / zákonného zástupce Podle 34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování účinného od je písemný informovaný souhlas (IS) pacienta požadován: 1 Ve všech případech, které jsou stanoveny právním předpisem (uveden pouze demonstrativní výčet) - Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací, - nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb reverz, - informovaný souhlas pacienta s provedením sterilizace, - informovaný souhlas pacienta s provedením odběru tkání a orgánů, - informovaný souhlas pacienta s transplantací tkání a orgánů, - informovaný souhlas s umělým oplodněním, - informovaný souhlas s umělým přerušením těhotenství, - informovaný souhlas s extrakcí zubu. 2 V případech stanovených poskytovatelem zdravotních služeb - odvolání souhlasu s lékařským výkonem, - IS s podáním transfuze krve, transfuzních přípravků, krevních derivátů, - IS s vyšetřením protilátek HIV, - IS s provedením invaze (centrální žilní katétr, hrudní a další drenáže a punkce). 2.1 Anasteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) - IS s lékařským vyšetřením/léčebným postupem - anestezie při operačním výkonu, - IS s analgosedací, celkovou anestezií. 2.2 Dětské oddělení - IS s vyšetřením na MRI (ve spolupráci s lékaři odd. zobrazovacích metod), - IS s podáním trasfuze krve, transfuzních přípravků, krevních derivátů, - IS s provedeném lumbální punkce. 2.3 Gastroenterologické oddělení - IS s provedením ezofagogastroduodenoskopie, - IS s provedením kolonoskopie, - IS s provedením ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie), - IS s provedením PEG (perkutánní endoskopické gastrostomie), - IS s provedením dilatace stenóz zažívacího traktu (nebo zavedením stentu), - IS s provedením elektivní ligace jícnových varixů, - IS s provedením spirální nebo jednobalonkové enteroskopie, - IS s provedením endoskopické ultrasonografie, - IS s použitím rajského plynu. 2.4 Gynekologicko-porodnické oddělení - IS s hysterektomií abdominální, 1

2 - IS s hysterektomií vaginální a plastiky poševní, - IS s laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií, - IS s laparoskopickou operací vaječníků a vejcovodů, - IS s sterilizací, - IS s myomektomií, - IS s implantací TVT pásky, - IS s císařským řezem, - IS s revizí dutiny děložní po porodu, - IS s amniocentézou, - IS s kyretáží, - IS s hysteroskopií, - IS s revizí dutiny děložní, - IS s konizací, - IS s přerušením těhotenství, - IS s výkony na zevním genitálu, - IS s operací Bartolinské žlázy. 2.5 Hematologicko-transfuzní oddělení - IS s provedením sternální punkce, - IS s podáním transfuze krve, transfuzních přípravků, krevních derivátů, - IS s vyšetřením protilátek HIV. 2.6 Chirurgické oddělení - IS s operací štítné žlázy a příštítných tělísek (odstranění celé štítné žlázy, části štítné žlázy, příštítného tělíska či tělísek, spádových lymfatických uzlin), - IS s klasickou operací břišní kýly (tříselná, pupeční, stehenní, ventrální, kýla v jizvě a další jiné druhy břišních kýl), - IS s operací trávicí trubice (pro maligní i benigní onemocnění - resekce žaludku, dvanáctníku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku, založení střevního vývodu stomie), - IS s jiným výkonem na konečníku a okolí (operace hemeroidů, perianálních píštělí, abscesů, HAL, Longo, sakrální dermoid), - IS s operací žilního systému (operace varixů dolních končetin konvenčně, RAF a další druhy operace varixů), - IS s operací na tepenném systému (operace karotid, břišních a končetinových tepen všeho druhu), - IS s operací prsu (operace pro benigní a maligní onemocnění prsu všeho druhu), - IS s operací kůže a podkoží (všechny operace tohoto druhu včetně operací plastických), - IS s klasickou operací v dutině břišní nebo hrudní (všechny druhy akutních i plánovaných operací v dutině břišní apendektomie, cholecystektomie, uskřinuté kýly, střevní neprůchodnosti, trávicí trubice, operace žlučových cest, slinivky břišní, revizní operace pro krvácení, úraz), - IS s laparoskopickou operací (všechny druhy laparoskopických operací, včetně možné konverze na klasickou operaci žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, operace červu, žlučníku, břišní kýly), - IS s amputací (všechny druhy amputací končetiny a jejich částí), - IS s provedením invaze (centrální žilní katetr, hrudní a další drenáže a punkce, angiografie). 2

3 2.7 Infekční oddělení - IS s jaterní biopsií, - IS s lumbální punkcí. 2.8 Interní oddělení - IS s podáním transfuze krve, transfuzních přípravků, krevních derivátů, - IS s vyšetřením protilátek proti HIV, - IS s provedením sternální punkce, - IS s provedením hrudní punkce, - IS s provedením břišní punkce, - IS s provedením elektrické kardioverze + anestezie, - IS s provedením trombolýzy, - IS se zavedením kardiostimulátoru, - IS se zavedením centrálního žilního katétru. 2.9 Kožní oddělení (dermatovenerologické) - IS s odstraněním virových, vazivových, zhoubných i nezhoubných nádorových útvarů na kůži, - IS s abrazí, diatermokoagulací, kryoterapií kapalným dusíkem či sněhem CO Neurologické oddělení - IS s provedením lumbální punkce, - IS s provedením systémové trombolýzy Oční oddělení - IS s operací zeleného zákalu, - IS s operací šedého zákalu, - IS s operací kanylace slzných cest, - IS s léčebným laserovým zákrokem, - IS s operací šilhání, - IS s keratotomií - rohovkové nářezy, - IS s výplachem přední oční komory, - IS s výměnou nitrooční umělé čočky, - IS s operací perforujícího poranění oka, - IS s enukleací oka, - IS s aplikací Mitomycinu C, Fluorouracilu Teva, - IS se snesením pterygia, - IS s operací entropia, ektropia, - IS se suturcí spojivky, - IS s discizí zkaleného pouzdra oka - NdYAG (Laser), - IS s operací kůže víček a okolí oka, - IS s nitrožilním podáním kontrastní látky, - IS s intravitreální aplikací Avastinu, - IS s Pars plana vitrektomií Oddělení nukleární medicíny - IS s celotělovou scintigrafií skeletu s angio, - IS s třífázovou scintigrafií skeletu, - IS se scintigrafií zánětu, 3

4 - IS se scintigrafií detekce 67Ga citrátem, - IS s radionuklidovou flebografií, - IS s radionuklidovou angiografií, - IS s radionuklidovou lymfografií, - IS se scintigrafií sentinelových uzlin, - IS se scintigrafií štítné žlázy s výpočtem akumulace, - IS se scintigrafií příštítných tělísek, - IS se scintigrafií ledvin dynamické s GF, - IS se scintigrafií ledvin statické, - IS s radionuklidovou cystografií přímou s VUR, - IS se scintigrafií myokardu perfúzní klidovou a zátěžovou, - IS se scintigrafií viability myokardu pomocí 18F-FDG, - IS s radionuklidovou ventrikulografií klidovou, - IS se scintigrafií plic perfúzní, - IS se scintigrafií plic ventilační, - IS s V/Q plicní scintigrafií, - IS se scintigrafií nádorů pomocí 18F-FDG, - IS se scintigrafií nádorů pomocí 111In pentetreotide (Octreoscan), - IS se scintigrafií slinných žláz (dynamická, statická), - IS se scintigrafií motility jícnu se stanovením GER, - IS se scintigrafií evakuace žaludku, - IS se scintigrafií přítomnosti žaludeční sliznice v Meckelově divertiklu, - IS se scintigrafií diagnostiky krvácení do GIT, - IS se scintigrafií jater a sleziny, - IS se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou, - IS se scintigrafií dřeně nadledvinek, - IS se scintigrafií sleziny znač. alter. erytrocyty, - IS se scintigrafií striata DATScan, - IS se scintigrafií regionální perfuze mozku, - IS se scintigrafií mozku statickou, - IS se scintigrafií hemangiomu, - IS s radionuklidovou synevektomií, - IS s paliativní léčbou kostních metastáz, - IS se scintigrafií varlat a scrota, - IS se scintigrafií kostní dřeně Oddělení zobrazovacích metod (OZM RTG, CT, SONO, MR) - IS s MR vyšetřením, - IS s intravenosní aplikací kontrastní látky, - IS s neurointervenčním výkonem - PRT / FD / SI, - IS s radiologicky navigovaným diagnosticko - terapeutickým výkonem: punkce / biopsie / drenáž Onkologické oddělení - IS s protinádorovou chemoterapií, - IS s protinádorovou imunoterapií. 4

5 2.15 Ortopedicko-traumatologické oddělení - IS s částečnou nebo totální náhradou kloubu - endoprotézou (lokalizace kyčel, koleno, rameno, hlezno, ruka., zápěstí, loket), - IS s artroskopickou operací kolenního kloubu (odstranění nebo sešití části menisku, náhrada křížového vazu, operace chrupavky nebo vazů, stabilizace závěsného aparátu), - IS s artroskopickou operací ramenního kloubu (operace chrupavky, kloubního pouzdra, uvolnění subacromiálního prostoru, operace rotátorové manžety), - IS s artroskopickou operací dalších kloubů (lokalizace hlezno, kyčel, loket, zápěstí; operace chrupavky, kosti, vazů, kloubního pouzdra), - IS s operací pro luxaci nebo zlomeninu kostí (všechny druhy akutních i plánovaných operací na kostním skeletu pro zlomeniny a luxace nebo následky zlomenin), - IS pro korekci vad pohybového aparátu (korekce vrozených i získaných v dětském i dospělém věku), - IS pro řešení následků artrózy a opotřebení kloubů (korekční výkony na skeletu, korekční osteotomie velkých i malých kloubů, operace pro hallux valgus a jiné deformity), - IS s operací pro nádory pohybového aparátu (pro maligní i benigní onemocnění pohybového aparátu - resekce kosti, svalů, měkkých částí kloubů), - IS s operací kůže, podkoží, svalů a šlach (všechny operace tohoto druhu včetně operací plastických), - IS s amputací (všechny druhy amputací končetiny a jejich částí), - IS s provedením invaze (drenáže a punkce kloubů, nástřik píštělí, drenáže hematomů a abscesů), - IS s provedením repozice v celkové anastezii (provedení zavřené nebo krvavé repozice kloubů v celkové narkoze) Otorinolaryngologické oddělení (ORL) - IS s adenotomií (odstranění nosní mandle), - IS s tonsilektomií (odstranění krčních mandlí), - IS s tympanostomií (zavedení drenážních trubiček do bubínku, tzv. gromety), - IS s odstraněním malých kožních a podkožních lézí, - IS s odstranění malých lézí v dutině ústní, - IS s frenulotomií (nastřižení podjazykové či retní uzdičky), - IS s operací krčních uzlin, - IS s operací krčních cyst a píštělí, včetně píštělí preaurikulárních, - IS s thyroidektomií (operace štítné žlázy), - IS s operací příušní a podčelistní slinné žlázy, - IS s direktní laryngoskopií a hypofaryngoskopií (endoskopické zákroky na hrtanu a hltanu), - IS s septoplastikou (plastika nosní přepážky), - IS s FESS (endoskopické operace nosu a vedlejších dutin nosních), - IS s repozicí zlomeniny spodiny očnice a jiných obličejových kostí, - IS s tracheostomií (vyústění průdušnice na krku, tzv. slavík) Plicní oddělení (tuberkulózy a respiračních nemocí) - IS s provedením rigidní bronchoskopie, - IS s provedením flexibilní bronchoskopie, - IS s provedením hrudní punkce. 5

6 2.18 Urologické oddělení - IS s cirkumcizí (obřízka), - IS s orchiektomií (odstranění varlete), - IS s plastikou hydrokély (vodní kýly), - IS s odstraněním spermatocystokély, - IS s operací varikokély, - IS s plastikou uretry (močové trubice), - IS s UTI (vnitřní uretrotomie), - IS s OUTI (optická uretrotomie), - IS s TURP (transuretrální resekce prostaty), - IS s TUR (tranuretrální resekce nádoru močového měchýře), - IS s TVPE ( transvezikální prostatektomie), - IS s RRP (radikální prostatektomie), - IS s URS (ureterorenoskopie), - IS s ULT (ureterolitotomie), - IS s PLT (pyelolitotomie), - IS s PNL (perkutánní nefrolitotomie) = PEK (perkutánní extrakce kamene), - IS s adrenalektomií (odstranění nadledviny), - IS s marsupializací cysty ledviny, - IS s NE (nefrektomie), - IS s NEU (nefroureterektomie), - IS s resekcí ledviny, - IS s pyeloplastikou (plastika pyeloureterálního přechodu), - IS s biopsií prostaty, - IS s kalibrací močové trubice, - IS s dilatací močové trubice, - IS s uretrocystoskopií, - IS s biopsií z močového měchýře, - IS se založením epicystostomie, - IS se založením nefrostomie, - IS se zavedením pigtailu (ureterálního stentu), - IS s urodynamickým vyšetření. 6

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. poř. č. název informovaného souhlasu oddělení 1. Podávání anestézie ARO 2. Odstranění katétru chirurgickou cestou 3. Operace abscesu (zánětl.

Více

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ Všeobecné: 001CU Poučení a souhlas pacienta s hospitalizací a podáváním informací o zdravotním stavu 002CU Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu negativní revers

Více

Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení:

Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení: Seznam výkonů, ke kterým NCB požaduje informovaný souhlas pacienta podle oddělení: Všechna odd.: Transfuze Podání anestézie Podání anestézie u dětí Dětské: Plánované zavedení centrálního žilního katétru

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Z P P S Ú P SDBR-A Kód: Group 800 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010)

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) I. Tabulka závažných onemocnění (TDDZ) 1. Infarkt Infarktem se rozumí

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E :

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T r a u m a t o l o g i e : 1. Polytrauma a sdružené poranění 2. Algodystrofický syndrom 3. Zlomeniny pánve 4. Zlomeniny, luxace a poranění měkkých struktur

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s.

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Primář: MUDr. Jaromír Bernátek Zástupce primáře: MUDr. Jiří Bakala Vrchní sestra: Eliška Gregarová Pracovní doba: 7.00-15.30

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie

OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie OBOROVÁ RADA Experimentální chirurgie Předseda: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 e-mail: jaroslav.zivny@lf1.cuni.cz Členové: Prof.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

Koncepce oboru urologie

Koncepce oboru urologie Koncepce oboru urologie Zpracováno a schváleno výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29.4.2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument byl opakovaně diskutován

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více