Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR"

Transkript

1 Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Eva Pokorná IKEM Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

2 Čekací listina na transplantaci ledviny Principy alokace ledvin Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha 2011 Transplantační centra v ČR-2011 Čekací listina na transplantaci ledviny databáze (nikoli pořadník) nemocných v terminálním stadiu CRD indikovaných k transplantaci, obsahující údaje umožňující provést alokaci odebrané ledviny nejvhodnějšímu příjemci aktualizace 24 hodin denně, 365 dní v roce Zákon č. 285/2002 Sb. Národní registr osob čekajících na transplantaci ledviny.. Správa Koordinační středisko transplantací (KST) 1

3 Čekací listina na transplantaci ledviny nejvhodnější příjemce je definován alokačními kritérii jednotná čekací listina pro regiony všech center výběr z čekací listiny - alokace odebraných ledvin - 24 hodin denně, 365 dní v roce KST (Koordinační středisko transplantací) zcela nezávislé na všech transplantačních centrech Kdo je indikován k zařazení do čekací listiny - k transplantaci ledviny? nemocný s CKD, u kterého je reálná šance na delší přežití po transplantaci než při léčbě dialýzou (nemá medicínské KI k zařazení do WL) a souhlasí s transplantací a s podmínkami registrace (trvalá dostupnost) Čekací listina vs transplantace ČR dočasně vyřazení aktivní čekatelé transplantace n=569 n=654 n=834 n=876 n=972 n=1058 n=932 n=966 n=915 n=849 n=874 n=910 n=835 n=742 n=758 n=676 n=608 n=518 n=546 n=525 n=513 n=651 n=592 čekací listina k , počet transplantací za rok 2

4 Dialyzační léčba a čekací listina na tpl k % % 50% 47% + WL -WL % zařazených ve WL 50% % % 25% 25% 25% 29% 21% 25% 18% 17% 15% 30% 20% % 11% 11% 9% 9% 10% 10% % Počet transplantací ledvin od zemřelých dárců v ČR Počet transplantací všech ledvin n=8761 Transplantace ledvin od zemřelých dárců v jednotlivých TC ČR IKEM Brno Motol Plzeň Hradec Králové Olomouc Ostrava 3

5 Transplantace kadaverózních ledvin v roce 2009 na 1 mil. obyvatel Austrálie Polsko 20,4 20,5 UK Švýcarsko Švédsko Itálie Dánsko Německo USA 23,7 24,3 24,7 25,5 25,6 26,5 28,6 Finsko ČR Chorvatsko 32,6 32,9 35,2 Rakousko Norsko Estonsko ,6 Španělsko 44, Organs, Tissues and Cells, (13), 5-8, 2010 Transplantace ledviny od žijícího dárce v ČR MOTOL PLZEŇ IKEM HRADEC K. BRNO OSTRAVA Transplantace ledvin od žijících dárců v roce 2009 na 1 mil. obyvatel Polsko Finsko Itálie Maďarsko ČR Chorvatsko Estonsko Španělskoě Rakousko Švýcarsko Austrálie UK Dánsko USA Švédsko Norsko Kypr 0,6 1,1 2 2,4 2,6 2, , , , ,7 21,6 28, Organs, Tissues and Cells, (13), 5-8,

6 Transplantace ledviny od žijícího dárce v (pmp) 25 Španělsko 20 Německo UK 15 ČR Podíl pacientů v některých zemích zařazených do WL UK 23,3% (6-40%) Dudley-Christopher RK: Factors that influence acces to the national renal transplant WL, Transplantation 2009, 88: Skotsko 38,4% Oniscu G: Equity of access to renal transplant wl and renal transplantation in Scotland, BMJ 2003, 327: 1-5 USA 22,3% (13-32,4) Ashby VB: Geographic Variability in Access to Primary Kidney Transplantation in the United States, , AJT 2007, 7: Norsko 76% Bentdal OH: The national transplant program in Norway still results in unchanged waiting list, Clinical transplant, 1998, F Pacienti zařazení do WL na TPL v zemích Eurotransplantu a ČR k země počet pmp ET (celkem) ,4 ČR ,5 5

7 Pacienti zařazení do WL na TPL v zemích Scandiatransplantu a ČR k země počet pmp Dánsko ,3 Švédsko ,3 Norsko ,2 Finsko ,7 ScandiaT (celkem) ,6 ČR ,5 100% 90% Čekací listina: frekvence PRA ČR % 70% % 50% PRA 0-20 % PRA % PRA % zdroj TC IKEM, KST 100% WL v ČR podíl zařazených na opakované transplantace 80% 60% 40% 20% 0% transplantace opakovaná transplantace zdroj KST 6

8 Doba registrace ve WL a doba na dialýze u nemocných po TPL (1. transplantace, solo ledvina, zemřelý dárce) ČR WL HD WL HD WL HD WL HD 2009 WL HD medián průměr zdroj databáze ČTS Léčba chronického selhání ledvin Chronické selhání ledvin (terminální fáze CKD) Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do WL na tpl od zemřelého dárce Hemodialýza Peritoneální dialýza Transplantace ledviny od zemřelého dárce Transplantace ledviny od zemřelého dárce ALOKACE LEDVIN v ČR 2011 Základní principy a pravidla 7

9 Princip alokace ledvin v ČR Založen na principu rovnosti, spravedlivosti a medicínských kritériích Cílem nabídnout ledvinu čekateli, který má teoretickou naději na co nejdelší funkci anebo tomu, u kterého je z různých medicínských důvodů doba možného čekání omezena. Princip alokace ledvin v ČR Krevní skupina Frekvence cytotoxických protilátek (PRA) HLA antigeny Doba registrace ve WL aktivní čekání Status čekatele Bilance odebraných/transplantovaných ledvin Medicínská kritéria Nemedicínská kritéria HLA shoda PRA, KS, klinický stav Doba registrace Bilance TC v odebraných a transplantovaných ledvinách 8

10 Krevní skupina Dárce Příjemce A A B B AB AB 0 0 HLA, neshoda ABDR Index kompatibility IK A B DR Alokace ledvin v ČR Frekvence PRA Kategorie Hypersenzibilizovaní»PRA % 00% Středně senzibilizovaní»pra 20-79% Nesenzibilizovaní»PRA 0-19% 9

11 Alokace ledvin v ČR Doba registrace Má význam pouze v případě stejného IK dvou příjemců v jedné skupině (nemocný čekající delší dobu je upřednostněn) Dlouhodobě čekající Od doba aktivního čekání delší než 5 let Od doba aktivního čekání delší než 3 roky Absolutní zvýhodnění Alokace ledvin v ČR Status čekatele Urgentní pořadí Děti Zvláštní pořadí Dlouhodobě čekající Normální pořadí Dočasně vyřazení Status čekatele Urgentní pořadí nemocný, který je v ohrožení života pro nemožnost dalšího dialyzačního léčení = ztráta možnosti napojování na hemodialýzu a/nebo definitivní selhání CAPD Kompatibilita v KS, neg. CM 10

12 Status čekatele Děti Pacienti do 18 let, všech TC (nikoli pouze TC Motol) Individuální požadavky na HLA shodu i na dárce ledviny Kompatibilita v KS, neg. CM Status čekatele Zvláštní pořadí... nemocní, kteří jsou indikováni ke kombinované transplantaci dalšího orgánu (pankreas, játra, srdce) event. po předchozí transplantaci jiného orgánu a ti, u nichž je úspěch další operace (cévní, urologické) závislý na funkci štěpu Jiné indikace po konsenzu výboru ČTS Kompatibilita v KS, neg. CM Status čekatele Dlouhodobě čekající Pacienti s aktivní dobou registrace delší než 3 roky. Doba, kdy byl pacient z různých důvodů dočasně vyřazen není zohledněna Kompatibilita v KS, neg. CM 11

13 Status čekatele Normální pořadí 3 skupiny dle frekvence PRA Hypersenzibilizovaní» PRA % IK<17 Středně senzibilizovaní» PRA 20-79% IK<17 Nesenzibilizovaní» PRA 0-19% IK bez omezení Kompatibilita v KS, neg. CM Principy alokace ledvin ČR 2010 První ledvina 1. urgentní pořadí 2. IK = 0 (X.1997) 3. děti 4. zvláštní pořadí 5. dlouhodobě čekající (1. XII. 1999) 6. bilance ledvin (VI. 2000) 7. normální pořadí hypersenzibilizovaní středně senzibilizovaní nesenzibilizovaní Principy alokace ledvin ČR 2010 Druhá ledvina 1. urgentní pořadí 2. IK = 0 (X.1997) 3. Příjemce TC, které ledvinu indikovalo 12

14 Souhrn Čekací listina je registr nemocných čekajících na TPL Národní registr osob čekajících (zákon č. 285/2002 Sb.) jednotná pro celou ČR, povinná registrace alokace, KST Počet č registrovaných významně ě poklesl, l v posledních 4 letech je stabilní 9% všech dialyzovaných pacientů je registrováno ve WL Doba od zahájení dialýzy a zařazení do WL je extrémně dlouhá Organizace zařazování pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce v ČR KST TC TC TC TC TC TC TC DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

15 ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL Příslušné TC (zákon 285/2002 Sb.) na základě indikace lékaře nefrologa, DS podrobná lékařská zpráva vyplněný předepsaný formulář dg. EDTA, datum 1.dialýzy, KS, HLA typizace, PRA před transplantační ambulance ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL vyplněný předepsaný formulář dg. EDTA, datum 1.dialýzy, KS, HLA typizace, PRA status pacienta indikující í lékař ř nefrolog potvrzení indikace TC TC odešle do KST KST formálně zařadí a písemně informuje TC a DS (kopie formuláře) ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL DS TC KST 14

16 STATUS ČEKATELE Zařazen Dočasně vyřazen Trvale vyřazen Zaevidován Vyřazen po transplantaci Exitus Status čekatele zařazen Urgent Dítě Zvláštní pořadí urologicky komplikovaní, TX ledviny po TX srdce, kombinovaná TX ledviny a pankreatu, jater, cévního alloštěpu... Normální pořadí Dlouhodobě čekající (změna provedena automaticky počítačem dle doby čekání) dočasné vyřazení, trvalé vyřazení, exitus, zařazení do urgentního pořadí, znovuzařazení...) x krátkodobý infekt (7-10dní)!! DS Změny stavu (statusu) již registrovaného pacienta DV písemně či telefonicky do TC, TC odešle do KST KST potvrdí písemně ě TC Změna statusu (urgent, zvláštní pořadí) DV na základě KI nabídky ledviny při alokaci TC informuje písemně DS a KST KST potvrdí písemně KST Vyřazení po transplantaci 15

17 Změny stavu (statusu) již registrovaného pacienta CAVE: krátkodobý infekt (max. 7-10dní) nevyřazovat!! znovu zařazení DV pacienta vždy na základě indikace DS transplantačnímu centru Registrace nemocného ve WL - poznámky zařazení pacienta po předchozí transplantaci - uvést datum TPL, znovu zařazení již registrovaného, změna příjmení (rodné jméno) Transplantace od žijícího dárce - příjemce registrován ve WL, zařazen a DV registrace pacienta v jiném TC (výjimečně, písemně, souhlas spádového TC..) Pravidelná vyšetření pacientů ve WL PRA 1x za 3 měsíce provádí HLA laboratoř TC Odesílá výsledky PRA a séra pacientů na CM do národní HLA laboratoře (IKEM) Desky na crossmatch Připravuje HLA laboratoř ř IKEM a odesílá do všech HLA laboratoří ČR 1x za 3 měsíce Séra pacientů zasílají DS přímo do příslušné HLA laboratoře CAVE: V případě, že má pacient vyšetření PRA starší 100 dnů nebo není jeho sérum na CM deskách neúčastní se alokace ledviny 16

18 Práva, povinnosti, zodpovědnost Pacient registrovaný ve WL informovanost, souhlas s výkonem, spolupráce Lékař DS zodpovědnost za indikaci, aktualizaci, správnost, informovanost, konzultace TC kontrola o údajů pacientů 1x měsíčně!!! č ě opakování vyšetření u déle čekajících pacientů TC zodpovědnost za indikaci a zařazení do WL, informace HDS, konzultace KST správnost, aktuálnost, dokumentace, informace (1x měsíčně přehled pacientů zařazených i DV ve WL), alokace Souhrn Počet pacientů registrovaných ve WL významně poklesl, v posledních 4 letech je stabilní (9-10%) Doba od zahájení dialýzy a zařazení do WL je extrémně dlouhá Počet transplantací ledvin od zemřelého dárce je stabilní v posledních letech (okolo 350/rok) Počet transplantací ledvin od žijících dárců je extrémně nízký (necelých 20/rok) Počet pacientů žijících s funkční transplantovanou ledvinou stále stoupá (3771 k ), 40% léčených dlouhodobou náhradou funkce ledvin 17

19 Kdy a jak zahájit léčbu nezvratného selhávání ledvin Vladimír Tesař VFN Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

20 Kdy a jak zahájit léčbu nezvratného selhání ledvin? Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Struktura přednášky Mortalita dialyzovaných a transplantovaných pacientů Předání pacientů do péče nefrologa Časné vs. pozdní zahájení dialyzační léčby Výběr dialyzační metody Elektivní transplantace pro pacienty s nezvratným selháním ledvin Roční kardiovaskulární mortalita dialyzovaných a transplantovaných pacientů 1

21 Přežití pacientů od začátku dialýzy Přežití Měsíce Hypertrofie levé komory srdeční se systolickou dysfunkcí má nejhorší prognózu Rizikové faktory ischemické choroby srdeční u pacientů s chronickým selháním ledvin Hypertenze Dyslipidémie - IDL, Lp(a), malé denzní LDL Fibrinogen Homocystein Malnutrice, zánět albumin, CRP Oxidativní stres Hyperfosfatémie Pozdní předání pacientů do péče nefrologa regionální studie v jihozápadní Anglii Roderick et al., Nephrol. Dial. Transplant.., 2002, 17: z celkem 411 pacientů z 6 regionálních dialyzačních středisek, u kterých byla zahájena dialýza v průběhu jednoho roku, bylo rozděleno podle předání do péče nefrologa do 3 skupin: 1) časné předání > 4 měsíce před zahájením dialýzy 2) pozdní předání - < 4 měsíce před zahájením dialýzy (35%) 3) velmi pozdní předání < 1 měsíc před zahájením dialýzy (23%) Velmi pozdě předaní pacienti byli starší, měli více komorbidit, výrazně méně často měli permanentní cévní přístup a strávili významně více času v nemocnici. Šestiměsíční mortalita velmi pozdě předaných pacientů byla 32%, zatímco u zbývajících pacientů byla jen 16% 2

22 Vliv časného předání pacientů s renální insuficiencí do péče nefrologa na jejich prognózu Kessler et al., Am. J. Kidney Dis., 2003, 42: V komunitní studii v Lotrinsku bylo identifikováno 502 dospělých pacientů, u kterých byla v průběhu 2 let zahájena léčba dialýzou. Pacienti byli rozděleni do 5 skupin na základě času mezi dosažením sérového kreatininu 177 µmol/l, vývojem chronického selhání ledvin, předáním nefrologovi a zahájení dialyzační léčby Celkové přežití bylo 88% za 3 měsíce, 77% za rok, 65% za 2 roky a 54% za 3 roky. Ve srovnání s pacienty předanými do péče nefrologa více než rok před zahájením dialyzační léčby byla časná (tříměsíční) mortalita 2,7x, resp. 2,8x, resp. 5,2x vyšší u pacientů předaných 4-12 měsíců, resp. 1-4 měsíce, resp. méně než 1 měsíc před zahájením dialyzační léčby. Předání do nefrologické péče nemělo vliv na pozdní mortalitu pacientů, která byla ovlivněna především výskytem kardiovaskulárních komplikací v okamžiku zahájení dialyzační léčby Pozdní předání pacientů do péče nefrologa a dožití pacientů Wavamunno, Harris, Kidney Int., 2005, 67, Suppl. 94: S128 - S132 Pozdní předání pacientů do péče nefrologa je stále běžné (25 50%) 25-30% evropských diabetiků 2.typu je předáno nefrologovi méně než měsíc před zahájením dialyzační léčby Rizikové faktory pozdního předání (méně než 3 měsíce před zahájením dialýzy: 1) věk, 2) rasa, 3) komorbidity, 4) chybění zdravotního pojištění, 5) internisté předávají pacienty později než praktičtí lékaři Důsledky pozdního předání: 1) vyšší mortalita a morbidita 2) suboptimální léčba CHRI 3) omezený výběr dialyzační metody 4) vyšší nutnost akutní dialýzy Časné předání neznamená časné zahájení dialyzační léčby Časné zahájení dialyzační léčby a mortalita Traynor et al., J. Am. Soc. Nephrol., 2002, 13: Časné zahájení dialýzy může být spojeno s delším přežitím na dialýze, není však jasné, zda je přežívání delší i od okamžiku srovnatelné renální funkce (tzv. lead bias) V Glasgow retrospektivně identifikovali 275 pacientů, u kterých bylo možno určit čas, kdy dosáhli GF 20 ml/min a dále byli rozděleni na skupinu s časnějším a pozdnějším zahájením dialyzační léčby (GF vyšší a nižší než 8,3 ml/min při zahájení dialýzy). Časnější zahájení dialýzy nebylo spojeno s žádnou výhodou, naopak přežití korelovalo negativně s GF v okamžiku zahájení dialýzy. Tento vztah přetrvával i po korekci na věk, pohlaví, přítomnost diabetu, způsob dialyzační léčby, vstupní cévní přístup, hemoglobin, albumin a počet leukocytů 3

23 Vliv zahájení dialýzy na mortalitu Beddhu et al., J. Am. Soc. Nephrol., 2003, 14: Bylo hodnoceno přežití 2920 z 4014 pacientů z Dialysis Morbidity Mortality Study Wave II. Časnější zahájení dialýzy bylo spojeno s vyšší mortalitou. Pro každý vzestup glomerulární filtrace (dle MDRD) v době zahájení dialýzy o 5 ml/min byla mortalita vyšší o 14% bez jednoznačně definované hranice pro zahájení dialýzy a bez vztahu k přítomným komorbiditám. Studie srovnávající vliv časného a pozdního zahájení dialýzy na mortalitu dialyzovaných pacientů, studie IDEAL Cooper et al., Perit. Dial. Int., 2004, 24: V prospektivní multicentrické studii (Austrálie a Nový Zéland) pacienti randomizováni k zahájení dialýzy při glomerulární filtraci (dle Cockcrofta a Gaulta) ml/min/1.73 m2 nebo 5 7 ml/min/1.73m2 a stratifikováni podle způsobu dialyzační léčby (hemodialýza vs. peritoneální dialýza), center a přítomnosti diabetu Randomizováno bylo 828 pacientů, výsledky publikovány v létě 2010 Stejná mortalita u pacientů s časně a pozdně zahájenou dialýzou 4

24 Stejná mortalita u pacientů s časně a pozdně zahájenou dialýzou, konzistentně ve všech studovaných podskupinách 5

25 RR smrti u pacientů po TPL (včetně pacientů, u kterých byla TPL neúspěšná) ve vztahu k netransplantovaným pacientům, kteří byli stejnou dobu v čekací listině Srovnání mortality kanadských transplantovaných pacientů a pacientů v čekací listině na TPL 2,91 0,85 0,36 6

26 Srovnání mortality skotských pacientů v čekací listině na TPL Srovnání mortality skotských pacientů v čekací listině na TPL 7

27 Pacienti > 70 let zařazení do WL v letech z amerického Scientific Registry of Transplant Recipients Závěry KV mortalita pacientů s CKD 3-5 je vysoká Časné předání do péče nefrologa snižuje mortalitu pacientů Časné zahájení dialýzy nemá na mortalitu příznivý vliv a není indikováno Pacient by měl mít možnost si vybrat dialyzační metodu Optimálním řešením je časná, v některých případech i elektivní, transplantace ledviny 8

28

29 Zařazenínemocného k preemptivnítransplantaci ledviny - praktický postup Tomáš Reischig FN Plzeň Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

30 ZAŘAZENÍ K PREEMPTIVNÍ TRANSPLANTACI: PRAKTICKÝ POSTUP Tomáš Reischig I. interní klinika, FN Plzeň 1 Postup u pacienta v predialýze ANO Je nemocný vhodný kandidát k transplantaci? NE Živý dárce? ANO Preemptivní LD Tx Volba dialyzační léčby NE Kadaverózní Tx Preemptivní zařazení Hemodialýza CAPD 2 Základní postuláty podporující transplantaci ledviny (vs. dialýza) Prodloužení života 2-3 násobně Nižší cena transplantace t Lepší kvalita života po transplantaci Preemptivní transplantace maximalizuje efekt transplantace 3 1

31 Pro koho je preemptivní transplantace výhodná? 4 Snížení selhání štěpu po transplantace od živého dárce 5 Mange KC et al, N Engl J Med 2001; 344: Benefit preemptivní Tx v časném a pozdním období po Tx Období po selhání štěpu transplantaci RR (95% CI) P 1. rok po Tx 0.48 ( ) rok po Tx 0.18 ( ) rok po Tx 0.14 ( ) Mange KC et al, N Engl J Med 2001; 344:

32 Snížení selhání štěpu po transplantace od mrtvého dárce 7 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002; 74: Výsledky jsou aplikovatelné i na populaci v Evropě 8 Chalem Y et al.: Kidney Int 2005; 67: Relativní riziko úmrtí a selhání (cenzurované) štěpu ve vztahu k délce dialýzy před Tx Doba na dialýze úmrtí RR P selhání štěpu RR Preemptivní ref. ref. 0-6 měs NS měs < < měs < < měs < < měs < < Meier-Kriesche HU et al.: Kidney Int 2000 P 3

33 Výhoda preemptivní re-tx není prokazatelná Rizikové faktory selhání štěpu HR (95% CI) Retransplantace 1.24 ( ) <0.001 Doba na dialýze po selhání štěpu (měs.) P ( ) Preemptivní re-tx 1.36 ( ) <0.001 současné zvýšení mortality 10 Goldfarb-Rumyantzev AS et al, Nephrol Dial Transplant 2006; 21: Preemptivní zařazení na WL je předpokladem včasné transplantace 11 Doba na dialýze negativně ovlivní výsledky Tx (analýza párových ledvin) 12 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002; 74:

34 13 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002 Jaká je akceptovatelná doba čekání na transplantaci? 14 Goldfarb-Rumyantzev AS et al, Nephrol Dial Transplant 2005; 20: V jaké fázi renální insuficience zařadit k preemptivní transplantaci? Preemptivní Tx (LD) n = 4046 GFR 15 ml/min GFR <15 ml/min Ø21.1±8.4 Ø8.6±2.7 Kalkulovaná GFR před Tx (MDRD) n = 424 n = % Přežívání štěpů (F-up = 3 roky) P = % Multivariační analýza RR = 0.95 (95% CI = ) 15 Ishani A et al.: Am J Kidney Dis 2003; 42:

35 Časná preemptivní transplantace není výhodná P = n.s. P = n.s. 1,5 1,4 1,35 1,35 sk 1,3 1,2 Δ 13.8 Δ 4.5 Adjusted Relative Ri 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1 0,99 1 0,99 egfr <10.0 ml/min (7.3 ± 1.7) egfr ml/min (12.0 ± 1.4) egfr >15.0 ml/min (21.1 ± 10.0) 0,2 0,1 0,0 Graft failure Death 16 Akkina SK et al, Am J Transplant 2008; 8: Kritéria ČTS k zařazení na WL k preemptivní kadaverózní transplantaci Chronické selhání ledvin s odhadem potřeby dialýzy za 3 měsíce Glomerulární filtrace 0.17 ml/s ( 10 ml/min) Absence živého dárce Vyšetření v transplantačním centru Nemocný nemá žádnou prioritu ve WL! 17 IDEAL..ní je si počkat prostor pro Ø 6 měsíců aktivního zařazení ve WL 18 Copper BA et al, N Engl J Med 2010; 363:

36 Střední a průměrná doba (aktivního) čekání ve WL v TC Plzeň r d ( ) Ø 410 d r r r r r d (8-1320) Ø 232 d 66 d (3-1573) Ø 235 d 39 d (1-210) Ø 60 d 53 d (7-223) Ø 77 d 188 d (8-682) Ø 228 d r d (5-721) Ø 300 d r r d (1-971) Ø 244 d 185 d ( ) Ø 269 d Program preemptivních transplantací od zemřelého dárce 19 Preemptivní transplantace od živých a zemřelých dárců v TC Plzeň n = 22, 14%

37 SOUHRN Na čekací listinu zařazovat pacienty již před zahájením chronické dialyzační léčby Preemptivní Tx vede ke zlepšení přežívání pacientů i štěpů a zamezí morbiditě a mortalitě asociované s dialýzou Absence benefitu a potencionální poškození pacienta časným zahájením dialýzy je předpokladem pro zvýšení podílu preemptivních Tx 22 8

38

39 Kontroverze: Vyšetřeníurologem před zařazením pacienta do čekacílistiny Roman Zachoval, Vladimír Borovička FTN Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

40 PŘEDTRANSPLANTAČNÍ UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, DŮVODY PRO Přehled argumentů pro Záchyt urogenitálních tumorů, které by jinak nebyly diagnostikovány Záchyt dysfunkcí dolních močových cest, které jsou potencionálně rizikové pro transplantovanou ledvinu Jiné patologie urotraktu Nádory Incidence v ČR Námi zachycené tumory Problematika tumorů v populaci dialyzovaných pacientů přehled v literatuře Problematika tumorů po TXL přehled v literatuře 1

41 Nádory Zvyšující se incidence urogenitálních tumorů v ČR Vyšší věk pacientů, kteří absolvují TXL Nárůst pravděpodobnosti výskytu urogenitálních tumorů u pacientů plánovaných k TXL Předtransplantační urologické vyšetření zvyšuje pravděpodobnost záchytu tu. procesu urotraktu Incidence renálního karcinomu v ČR Incidence karcinomu prostaty v ČR 2

42 Incidence tumoru moč. měchýře v ČR Záchyt urologických tumorů v rámci našeho předtransplantačního vyšetření Celkem vyšetřeno 657 pacientů a zachyceno 6 urologických tumorů, což je ve srovnání s incidencí těchto tumorů v běžné populaci vysoký počet. Karcinom prostaty léčba Tumor močového měchýře léčba Tumor ledviny léčba celkem muži 2 RAPE 1x 2 TUR-M 2x 0 Nefrectomie 1x Actino 1x ženy 0 1 TUR-M 1x 1 Nefrectomie 1x Problematika urologických tumorů v populaci dialyzovaných pacientů přehled literatury Není zvýšená incidence CaP ve srovnání s ostatní populací fpsa je alterováno Celkové přežití pacientů na dialyzační léčbě po 5 letech je nižší než u pacientů 7 let po radikální prostatectomii Tumor ledviny 3-9x častější než v normální populaci Tumor moč. měchýře 1,4-4,8x častější Fuller TF et all. Urologe A Jan;45(1):53-9 Power R.E. et all. Transplant Proc Dec;36(10): Secin F.P. et all. Transplantation Sep 15;78(5):

43 Problematika urologických tumorů po TXL 2x vyšší incidence CaP 3-7x vyšší incidence tumorů močového měchýře 7-15x vyšší incidence tumorů ledviny Kasiske B.L. et all. Am J Transplant Jun;4(6): Streeter E.H. et all. BJU Int Nov;90(): Dysfunkce dolních močových cest Čím jsou dysfunkce dolních močových cest (DDMC) nebezpečné? Přehled námi diagnostikovaných dysfunkcí DDMC u dialyzovaných přehled literatury DDMC po TXL přehled literatury Vztah DDMC a poškození funkce štěpu Předpoklad vysokotlaký reflux povede k snižování funkce štěpu v důsledku vzniku refluxní nefropatie chronické postmikční reziduum zvyšuje riziko recidivujících í infektů fků močových č ýh cest s následnou áld alterací renálních funkcí 4

44 Čím jsou dysfunkce dolních močových cest (DDMC) nebezpečné? Obstrukce DMC Během mikce dochází k výraznému nárůstu intravezikálního tlaku s ohrožením TxL vysokotlakým refluxem. Často je přítomno postmikční reziduum riziko uroinfekce. Hyperaktivita detrusoru Během plnění močového měchýře je vysoký intravezikální tlak s ohrožením TxL vysokotlakým refluxem Hypoaktivita detrusoru Během mikce dochází k nedostatečné kontrakci detrusoru a k neúplnému vyprázdnění s postmikčním reziduem zvýšené riziko uroinfekce Výskyt DDMC ve vyšetřovaném souboru n=563 Léčba zjištěných DDMC Léčba DDMC ve vyšetřovaném souboru 10 2% 40 7% 54 10% 64 11% % bez DDMC farmakoterapie operace sledování bez sledování 5

45 Závěry: U pacientů s rezidualní diurézou zjištěn vysoký počet DDMC (35% u mužů; 17% u žen) U 30% pacientů s diagnostikovanou DDMC zahájena léčba již před transplantací ledviny. U 32 % pacientů s diagnostikovanou DDMC doporučeno sledování U 38% pacientů s diagnostikovanou DDMC nedoporučeno ani sledování či léčba Anuričtí pacienti - Rizikové skupiny Snížená compliance pod 2,5ml/cmH2O Detruzorová hyperaktivita Pdetmax 0-100ml >40cmH2O U obou takto definovaných skupin dochází k zvýšení intravezikálního tlaku na hodnoty, které mohou poškodit funkci ledviny i u zdravého jedince. Subvezikální obstrukce s reziduem nad 50ml Kombinace výše uvedených Rizikové skupiny muži nad 50 let 6

46 Rizikové skupiny muži do 50 let Ženy nad 50 let Ženy do 50 let ženy pod 50 let rizikové skupiny hyper + comp 1 9% hyperaktivita 1 9% ostatní 9 82% 7

47 Závěry: U většiny pacientů je snížena kapacita m. měchýře s medianem 150ml. To je způsobeno (v pořadí dle četnosti) hypersenzitivitou, detruzorovou hyperaktivitou, sníženou compliance a kombinacemi výše uvedených. Výrazně rizikové skupiny pacientů z hlediska ohrožení funkce TxL (compliance <2,5ml/cmH20; detrusorová hyperaktivita s Pdet >40cmH2O; subvesikální obstrukce s residuem >50ml; kombinace výše uvedených) tvoří v jednotlivých věkových skupinách: 40% mužů nad 50 let 40% mužů do 50 let 10% žen nad 50 let 20% žen do 50 let Závěry: U anurických pacientů zjištěna výrazná heterogenita urodynamických nálezů. Vytipováni vysoce rizikoví pacienti. Heterogenita populace anurických pacientů z pohledu výskytu různých typů DDMC podporuje teorii, že schopnost obnovy funkce močového měchýře po TXL bude rovněž různorodá. DDMC u dialyzovaných přehled literatury Zjištěn vysoký výskyt rizikových DDMC, u kterých ale není známo k jakému vývoji u nich dojde po TXL proto doporučováno urol. sledování před i po TXL Záchyt velkého počtu DDMC u diabetických pacientů s renální insuficiencí U pacientů s defunkcionalizovaným m.m. dochází po tréninku m.m. k zlepšení urodynamických parametrů jen u části pacientů. Zermann Dirk-Henrik et all. Int Urol Nephrol. 2003;35(1):93-7 Errando C. et all. Eur Urol Oct;38(4):415-8 Kuniko Tsunoyama et all. Int J Urol Sep;17(9):791-5 Menendez V. et all. J Urol Jun;155(6):

48 DDMC po TxL přehled literatury významný výskyt DDMC u pacientů po TxL starších 60let vysoký výskyt subvesikální obstrukce indikované k operačnímu řešení Výrazně vyšší výskyt frekvencí a nykturií po TxL. U většiny pacientů, u kterých se objevily v prvním roce po Tx, persistují i nadále. U velké části anurických pacientů po TXL dochází ke vzniku DDMC Subvesikální obstrukce vyžadující intervenci po TXL Asociace BPH se ztrátou štěpu po TXL Tsaur I. Et all. Transplant Proc Jun;41(5): Hurst F. P. et all. Clin J Am Soc Nephrol Feb;4(2): Streeter E.H. et all. BJU Int Nov;90(7): Castagnetti M. et all. Pediatr Transplant Nov;14(7): Koziolek MJ et all. Clin Nephrol Jul;62(1):8-13. Van der Weide et all. Urology Mar;63(3):442-6 Dorsam J. et all. J Urol May;153(5): DDMC po TxL přehled literatury DDMC, které neodezní do 6 měsíců po TxL, přetrvávají dlouhodobě Výrazná diskrepance mezi objektivním nálezem a subjektivním vnímáním mikčních obtíží u pacientů po TXL Častý výskyt DDMC po TXL Takahiko Mitsui et all. Int J Urol Apr;16(4): Tsunoyama Kuniko et all. Int J Urol Sep;17(9): Van der Weide et all. BJU International; 101: Vesicorenální reflux po TxL literární údaje VRR může vést k refluxní nefropatii u TxL Dlouhodobé sledování VRR (nad 5 let) chybí data Vztah detruzorového tlaku a poškození ledviny Vesicoureterální reflux může vést k pozdnímu selhání štěpu Bez rozdělení typů refluxu (nízkotlaký, vysokotlaký) Není k dispozici incidence DDMC u pacientů před a po TxL Jung G.O. et all. Transplant Proc Sep;40(7): Vianello A. et all. Clin Nephrol Jun;47(6): Favi E. et all. Transplant Proc May;41(4): Howie A.J. et all. Pediatr Nephrol Jul;17(7): Acar Banu et all. Urol Int. 2009;82(1):77-80 Mathew Timothy H. et all. N Engl J Med Aug 25;297(8):

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Úspěchy a limity české transplantační medicíny

Úspěchy a limity české transplantační medicíny Úspěchy a limity české transplantační medicíny Eva Pokorná Česká transplantační společnost Transplantace orgánů Život zachraňující výkony Hlavní problém imunologický (rejekce) Do poloviny 80 let minulého

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Orgánové Transplantace Zahraniční Zkušenosti. MUDr. Jiří Froněk, PhD. FRCS IKEM

Orgánové Transplantace Zahraniční Zkušenosti. MUDr. Jiří Froněk, PhD. FRCS IKEM Orgánové Transplantace Zahraniční Zkušenosti MUDr. Jiří Froněk, PhD. FRCS IKEM Orgánové transplantace dle orgánů Ledviny Jater Slinivky břišní Langerhansových ostrůvků Tenkého střeva Multiviscerální Srdce

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Zemřelí dárci orgánů / 1 mil. obyv. 25 ČR 1989-2009 23,2 20 21,3 19,8 20,9 19,2 20,5 18,6 20,1 19 21 19,3 19,4

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Trendy v potransplantační imunosupresi

Trendy v potransplantační imunosupresi Trendy v potransplantační imunosupresi Ondřej Viklický Klinika nefrologie TC IKEM 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Český registr biopsií nativních ledvin

Český registr biopsií nativních ledvin Český registr biopsií nativních ledvin 1994-214 I. Cíle registru renálních biopsií vytvořit registr pacientů, u kterých byla provedena renální biopsie, který by byl východiskem pro souhrnnou každoroční

Více

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Problematika zemřelých dárců orgánů up to date Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Transplantační program Rejekce Do poloviny

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Náplň transplantační medicíny Vyhledávání dárců orgánů Organizace orgánových odběrů Vedení čekací listiny a výběr příjemců k transplantaci

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) - představení nového registru a principy fungování Vladimír Tesař, Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Roční KV mortalita dialyzovaných pacientů Foley

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Brno 19. - 21. 9. 2013 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová Bc.

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD NephroQUEST = European Nephrology Quality Improvement Network - hlavní partner: ERA-EDTA - založen 1.12.2007 - financován Evropskou komisí sekce Public Health

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Proteinurie diagnostika, Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha. Proteinurie. patofyziologie i a význam v medicíně

Proteinurie diagnostika, Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha. Proteinurie. patofyziologie i a význam v medicíně Proteinurie diagnostika, patofyziologie i a význam v medicíně ě Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Proteinurie Diagnostika Patofyziologie Význam v medicíně Klasifikace proteinurie Glomerulární

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Seminář na téma: Perspektiva pacientů s chronickým onemocněním ledvin v ČR

Seminář na téma: Perspektiva pacientů s chronickým onemocněním ledvin v ČR Seminář na téma: Perspektiva pacientů s chronickým onemocněním ledvin v ČR Program: Úvod - Pacient s chronickým onemocněním ledvin v ČR a v zahraničí doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Perspektiva pacientů s

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

JE MOŽNÉ ZVÝŠIT POČET ORGÁNŮ KTRANSPLANTACÍM?

JE MOŽNÉ ZVÝŠIT POČET ORGÁNŮ KTRANSPLANTACÍM? JE MOŽNÉ ZVÝŠIT POČET ORGÁNŮ KTRANSPLANTACÍM? Ivana Volfová ARK FN Ostrava Transplantační centrum FN Ostrava Lékaři svatí Kosma a Damián ve třetím století transplantují nohu. (Ditzingen, 16. století) 20.9.2013

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater akutní selhání nasedající na chronické end-stage liver failure

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Akutní komplikace po transplantaci ledviny

Akutní komplikace po transplantaci ledviny Akutní komplikace po transplantaci ledviny Janka Slatinská Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha Přežívání štěpů po transplantaci kadaverózní ledviny Chirurgické komplikace Chirurgické komplikace

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Vyhodnocení studie SPACE

Vyhodnocení studie SPACE Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz Vyhodnocení studie SPACE Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR. Autorský

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Současné možnosti léčby terminální fáze chronického selhání ledvin Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do čekací listiny

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci. Eva Pokorná TC IKEM

Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci. Eva Pokorná TC IKEM Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Nedostatek orgánů Nedostatek dárců orgánů Rozšiřování indikačních kritérií zemřelých dárců (DBD) dárci marginální

Více

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Dárcovský program v ČR L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Počet dárců/milion obyvatel ve vybraných evropských zemích v r.2010 Počet dárců na mil.obyv mil.obyv.. v ČR v letech 1992-2011 24 23,2 22 21,3

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Vyšetøení ledvin u diabetika

Vyšetøení ledvin u diabetika Diabetes a urogenitální systém, Hradec Králové, 1. 2. června 2007 Vyšetøení ledvin u diabetika V. Tesař Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Imunosupresíva v kontextu alo-sct PROFYLAXE GVHD v chronické medikaci Cyklosporin A Tacrolimus

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha Transplantace srdce Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha České kardiologické dny 2014, Praha Definice Chirurgická metoda léčby nemocných s terminálním srdečním selháním, kde byly vyčerpány ostatní

Více

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT. Bc. Hana Javorková NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT Simona Janíčková Bc. Hana Javorková MUDr. Milan Sepši Ph.D. Proč lidé náhle umírají? Definice NSS: Přirozené úmrtí z kardiální příčiny do 1 hodiny od rozvoje symptomů u osob s nebo bez

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Postižení renálních tepen

Postižení renálních tepen Postižení renálních tepen Etiologie Ateroskleróza 75% FMD = fibromuskulární dysplasie 20% Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5% AS x FMD Klinické projevy Dříve: Renovaskulární hypertenze 0,6% Nyní: Renovaskulární

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Výuka pomocí kasuistiky: 78-letá žena s 5 let trvajícími netypickými bolestmi na prsou a s akutní

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice

Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice 36. kongres ČNS, Praha, 6.-8.6.2016 Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice Ivan Rychlík Česká nefrologická společnost I.interní klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 1 Historická reminiscence

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více