Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR"

Transkript

1 Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Eva Pokorná IKEM Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

2 Čekací listina na transplantaci ledviny Principy alokace ledvin Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha 2011 Transplantační centra v ČR-2011 Čekací listina na transplantaci ledviny databáze (nikoli pořadník) nemocných v terminálním stadiu CRD indikovaných k transplantaci, obsahující údaje umožňující provést alokaci odebrané ledviny nejvhodnějšímu příjemci aktualizace 24 hodin denně, 365 dní v roce Zákon č. 285/2002 Sb. Národní registr osob čekajících na transplantaci ledviny.. Správa Koordinační středisko transplantací (KST) 1

3 Čekací listina na transplantaci ledviny nejvhodnější příjemce je definován alokačními kritérii jednotná čekací listina pro regiony všech center výběr z čekací listiny - alokace odebraných ledvin - 24 hodin denně, 365 dní v roce KST (Koordinační středisko transplantací) zcela nezávislé na všech transplantačních centrech Kdo je indikován k zařazení do čekací listiny - k transplantaci ledviny? nemocný s CKD, u kterého je reálná šance na delší přežití po transplantaci než při léčbě dialýzou (nemá medicínské KI k zařazení do WL) a souhlasí s transplantací a s podmínkami registrace (trvalá dostupnost) Čekací listina vs transplantace ČR dočasně vyřazení aktivní čekatelé transplantace n=569 n=654 n=834 n=876 n=972 n=1058 n=932 n=966 n=915 n=849 n=874 n=910 n=835 n=742 n=758 n=676 n=608 n=518 n=546 n=525 n=513 n=651 n=592 čekací listina k , počet transplantací za rok 2

4 Dialyzační léčba a čekací listina na tpl k % % 50% 47% + WL -WL % zařazených ve WL 50% % % 25% 25% 25% 29% 21% 25% 18% 17% 15% 30% 20% % 11% 11% 9% 9% 10% 10% % Počet transplantací ledvin od zemřelých dárců v ČR Počet transplantací všech ledvin n=8761 Transplantace ledvin od zemřelých dárců v jednotlivých TC ČR IKEM Brno Motol Plzeň Hradec Králové Olomouc Ostrava 3

5 Transplantace kadaverózních ledvin v roce 2009 na 1 mil. obyvatel Austrálie Polsko 20,4 20,5 UK Švýcarsko Švédsko Itálie Dánsko Německo USA 23,7 24,3 24,7 25,5 25,6 26,5 28,6 Finsko ČR Chorvatsko 32,6 32,9 35,2 Rakousko Norsko Estonsko ,6 Španělsko 44, Organs, Tissues and Cells, (13), 5-8, 2010 Transplantace ledviny od žijícího dárce v ČR MOTOL PLZEŇ IKEM HRADEC K. BRNO OSTRAVA Transplantace ledvin od žijících dárců v roce 2009 na 1 mil. obyvatel Polsko Finsko Itálie Maďarsko ČR Chorvatsko Estonsko Španělskoě Rakousko Švýcarsko Austrálie UK Dánsko USA Švédsko Norsko Kypr 0,6 1,1 2 2,4 2,6 2, , , , ,7 21,6 28, Organs, Tissues and Cells, (13), 5-8,

6 Transplantace ledviny od žijícího dárce v (pmp) 25 Španělsko 20 Německo UK 15 ČR Podíl pacientů v některých zemích zařazených do WL UK 23,3% (6-40%) Dudley-Christopher RK: Factors that influence acces to the national renal transplant WL, Transplantation 2009, 88: Skotsko 38,4% Oniscu G: Equity of access to renal transplant wl and renal transplantation in Scotland, BMJ 2003, 327: 1-5 USA 22,3% (13-32,4) Ashby VB: Geographic Variability in Access to Primary Kidney Transplantation in the United States, , AJT 2007, 7: Norsko 76% Bentdal OH: The national transplant program in Norway still results in unchanged waiting list, Clinical transplant, 1998, F Pacienti zařazení do WL na TPL v zemích Eurotransplantu a ČR k země počet pmp ET (celkem) ,4 ČR ,5 5

7 Pacienti zařazení do WL na TPL v zemích Scandiatransplantu a ČR k země počet pmp Dánsko ,3 Švédsko ,3 Norsko ,2 Finsko ,7 ScandiaT (celkem) ,6 ČR ,5 100% 90% Čekací listina: frekvence PRA ČR % 70% % 50% PRA 0-20 % PRA % PRA % zdroj TC IKEM, KST 100% WL v ČR podíl zařazených na opakované transplantace 80% 60% 40% 20% 0% transplantace opakovaná transplantace zdroj KST 6

8 Doba registrace ve WL a doba na dialýze u nemocných po TPL (1. transplantace, solo ledvina, zemřelý dárce) ČR WL HD WL HD WL HD WL HD 2009 WL HD medián průměr zdroj databáze ČTS Léčba chronického selhání ledvin Chronické selhání ledvin (terminální fáze CKD) Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do WL na tpl od zemřelého dárce Hemodialýza Peritoneální dialýza Transplantace ledviny od zemřelého dárce Transplantace ledviny od zemřelého dárce ALOKACE LEDVIN v ČR 2011 Základní principy a pravidla 7

9 Princip alokace ledvin v ČR Založen na principu rovnosti, spravedlivosti a medicínských kritériích Cílem nabídnout ledvinu čekateli, který má teoretickou naději na co nejdelší funkci anebo tomu, u kterého je z různých medicínských důvodů doba možného čekání omezena. Princip alokace ledvin v ČR Krevní skupina Frekvence cytotoxických protilátek (PRA) HLA antigeny Doba registrace ve WL aktivní čekání Status čekatele Bilance odebraných/transplantovaných ledvin Medicínská kritéria Nemedicínská kritéria HLA shoda PRA, KS, klinický stav Doba registrace Bilance TC v odebraných a transplantovaných ledvinách 8

10 Krevní skupina Dárce Příjemce A A B B AB AB 0 0 HLA, neshoda ABDR Index kompatibility IK A B DR Alokace ledvin v ČR Frekvence PRA Kategorie Hypersenzibilizovaní»PRA % 00% Středně senzibilizovaní»pra 20-79% Nesenzibilizovaní»PRA 0-19% 9

11 Alokace ledvin v ČR Doba registrace Má význam pouze v případě stejného IK dvou příjemců v jedné skupině (nemocný čekající delší dobu je upřednostněn) Dlouhodobě čekající Od doba aktivního čekání delší než 5 let Od doba aktivního čekání delší než 3 roky Absolutní zvýhodnění Alokace ledvin v ČR Status čekatele Urgentní pořadí Děti Zvláštní pořadí Dlouhodobě čekající Normální pořadí Dočasně vyřazení Status čekatele Urgentní pořadí nemocný, který je v ohrožení života pro nemožnost dalšího dialyzačního léčení = ztráta možnosti napojování na hemodialýzu a/nebo definitivní selhání CAPD Kompatibilita v KS, neg. CM 10

12 Status čekatele Děti Pacienti do 18 let, všech TC (nikoli pouze TC Motol) Individuální požadavky na HLA shodu i na dárce ledviny Kompatibilita v KS, neg. CM Status čekatele Zvláštní pořadí... nemocní, kteří jsou indikováni ke kombinované transplantaci dalšího orgánu (pankreas, játra, srdce) event. po předchozí transplantaci jiného orgánu a ti, u nichž je úspěch další operace (cévní, urologické) závislý na funkci štěpu Jiné indikace po konsenzu výboru ČTS Kompatibilita v KS, neg. CM Status čekatele Dlouhodobě čekající Pacienti s aktivní dobou registrace delší než 3 roky. Doba, kdy byl pacient z různých důvodů dočasně vyřazen není zohledněna Kompatibilita v KS, neg. CM 11

13 Status čekatele Normální pořadí 3 skupiny dle frekvence PRA Hypersenzibilizovaní» PRA % IK<17 Středně senzibilizovaní» PRA 20-79% IK<17 Nesenzibilizovaní» PRA 0-19% IK bez omezení Kompatibilita v KS, neg. CM Principy alokace ledvin ČR 2010 První ledvina 1. urgentní pořadí 2. IK = 0 (X.1997) 3. děti 4. zvláštní pořadí 5. dlouhodobě čekající (1. XII. 1999) 6. bilance ledvin (VI. 2000) 7. normální pořadí hypersenzibilizovaní středně senzibilizovaní nesenzibilizovaní Principy alokace ledvin ČR 2010 Druhá ledvina 1. urgentní pořadí 2. IK = 0 (X.1997) 3. Příjemce TC, které ledvinu indikovalo 12

14 Souhrn Čekací listina je registr nemocných čekajících na TPL Národní registr osob čekajících (zákon č. 285/2002 Sb.) jednotná pro celou ČR, povinná registrace alokace, KST Počet č registrovaných významně ě poklesl, l v posledních 4 letech je stabilní 9% všech dialyzovaných pacientů je registrováno ve WL Doba od zahájení dialýzy a zařazení do WL je extrémně dlouhá Organizace zařazování pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce v ČR KST TC TC TC TC TC TC TC DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

15 ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL Příslušné TC (zákon 285/2002 Sb.) na základě indikace lékaře nefrologa, DS podrobná lékařská zpráva vyplněný předepsaný formulář dg. EDTA, datum 1.dialýzy, KS, HLA typizace, PRA před transplantační ambulance ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL vyplněný předepsaný formulář dg. EDTA, datum 1.dialýzy, KS, HLA typizace, PRA status pacienta indikující í lékař ř nefrolog potvrzení indikace TC TC odešle do KST KST formálně zařadí a písemně informuje TC a DS (kopie formuláře) ZAŘAZENÍ PACIENTA DO WL DS TC KST 14

16 STATUS ČEKATELE Zařazen Dočasně vyřazen Trvale vyřazen Zaevidován Vyřazen po transplantaci Exitus Status čekatele zařazen Urgent Dítě Zvláštní pořadí urologicky komplikovaní, TX ledviny po TX srdce, kombinovaná TX ledviny a pankreatu, jater, cévního alloštěpu... Normální pořadí Dlouhodobě čekající (změna provedena automaticky počítačem dle doby čekání) dočasné vyřazení, trvalé vyřazení, exitus, zařazení do urgentního pořadí, znovuzařazení...) x krátkodobý infekt (7-10dní)!! DS Změny stavu (statusu) již registrovaného pacienta DV písemně či telefonicky do TC, TC odešle do KST KST potvrdí písemně ě TC Změna statusu (urgent, zvláštní pořadí) DV na základě KI nabídky ledviny při alokaci TC informuje písemně DS a KST KST potvrdí písemně KST Vyřazení po transplantaci 15

17 Změny stavu (statusu) již registrovaného pacienta CAVE: krátkodobý infekt (max. 7-10dní) nevyřazovat!! znovu zařazení DV pacienta vždy na základě indikace DS transplantačnímu centru Registrace nemocného ve WL - poznámky zařazení pacienta po předchozí transplantaci - uvést datum TPL, znovu zařazení již registrovaného, změna příjmení (rodné jméno) Transplantace od žijícího dárce - příjemce registrován ve WL, zařazen a DV registrace pacienta v jiném TC (výjimečně, písemně, souhlas spádového TC..) Pravidelná vyšetření pacientů ve WL PRA 1x za 3 měsíce provádí HLA laboratoř TC Odesílá výsledky PRA a séra pacientů na CM do národní HLA laboratoře (IKEM) Desky na crossmatch Připravuje HLA laboratoř ř IKEM a odesílá do všech HLA laboratoří ČR 1x za 3 měsíce Séra pacientů zasílají DS přímo do příslušné HLA laboratoře CAVE: V případě, že má pacient vyšetření PRA starší 100 dnů nebo není jeho sérum na CM deskách neúčastní se alokace ledviny 16

18 Práva, povinnosti, zodpovědnost Pacient registrovaný ve WL informovanost, souhlas s výkonem, spolupráce Lékař DS zodpovědnost za indikaci, aktualizaci, správnost, informovanost, konzultace TC kontrola o údajů pacientů 1x měsíčně!!! č ě opakování vyšetření u déle čekajících pacientů TC zodpovědnost za indikaci a zařazení do WL, informace HDS, konzultace KST správnost, aktuálnost, dokumentace, informace (1x měsíčně přehled pacientů zařazených i DV ve WL), alokace Souhrn Počet pacientů registrovaných ve WL významně poklesl, v posledních 4 letech je stabilní (9-10%) Doba od zahájení dialýzy a zařazení do WL je extrémně dlouhá Počet transplantací ledvin od zemřelého dárce je stabilní v posledních letech (okolo 350/rok) Počet transplantací ledvin od žijících dárců je extrémně nízký (necelých 20/rok) Počet pacientů žijících s funkční transplantovanou ledvinou stále stoupá (3771 k ), 40% léčených dlouhodobou náhradou funkce ledvin 17

19 Kdy a jak zahájit léčbu nezvratného selhávání ledvin Vladimír Tesař VFN Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

20 Kdy a jak zahájit léčbu nezvratného selhání ledvin? Vladimír Tesař Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha Struktura přednášky Mortalita dialyzovaných a transplantovaných pacientů Předání pacientů do péče nefrologa Časné vs. pozdní zahájení dialyzační léčby Výběr dialyzační metody Elektivní transplantace pro pacienty s nezvratným selháním ledvin Roční kardiovaskulární mortalita dialyzovaných a transplantovaných pacientů 1

21 Přežití pacientů od začátku dialýzy Přežití Měsíce Hypertrofie levé komory srdeční se systolickou dysfunkcí má nejhorší prognózu Rizikové faktory ischemické choroby srdeční u pacientů s chronickým selháním ledvin Hypertenze Dyslipidémie - IDL, Lp(a), malé denzní LDL Fibrinogen Homocystein Malnutrice, zánět albumin, CRP Oxidativní stres Hyperfosfatémie Pozdní předání pacientů do péče nefrologa regionální studie v jihozápadní Anglii Roderick et al., Nephrol. Dial. Transplant.., 2002, 17: z celkem 411 pacientů z 6 regionálních dialyzačních středisek, u kterých byla zahájena dialýza v průběhu jednoho roku, bylo rozděleno podle předání do péče nefrologa do 3 skupin: 1) časné předání > 4 měsíce před zahájením dialýzy 2) pozdní předání - < 4 měsíce před zahájením dialýzy (35%) 3) velmi pozdní předání < 1 měsíc před zahájením dialýzy (23%) Velmi pozdě předaní pacienti byli starší, měli více komorbidit, výrazně méně často měli permanentní cévní přístup a strávili významně více času v nemocnici. Šestiměsíční mortalita velmi pozdě předaných pacientů byla 32%, zatímco u zbývajících pacientů byla jen 16% 2

22 Vliv časného předání pacientů s renální insuficiencí do péče nefrologa na jejich prognózu Kessler et al., Am. J. Kidney Dis., 2003, 42: V komunitní studii v Lotrinsku bylo identifikováno 502 dospělých pacientů, u kterých byla v průběhu 2 let zahájena léčba dialýzou. Pacienti byli rozděleni do 5 skupin na základě času mezi dosažením sérového kreatininu 177 µmol/l, vývojem chronického selhání ledvin, předáním nefrologovi a zahájení dialyzační léčby Celkové přežití bylo 88% za 3 měsíce, 77% za rok, 65% za 2 roky a 54% za 3 roky. Ve srovnání s pacienty předanými do péče nefrologa více než rok před zahájením dialyzační léčby byla časná (tříměsíční) mortalita 2,7x, resp. 2,8x, resp. 5,2x vyšší u pacientů předaných 4-12 měsíců, resp. 1-4 měsíce, resp. méně než 1 měsíc před zahájením dialyzační léčby. Předání do nefrologické péče nemělo vliv na pozdní mortalitu pacientů, která byla ovlivněna především výskytem kardiovaskulárních komplikací v okamžiku zahájení dialyzační léčby Pozdní předání pacientů do péče nefrologa a dožití pacientů Wavamunno, Harris, Kidney Int., 2005, 67, Suppl. 94: S128 - S132 Pozdní předání pacientů do péče nefrologa je stále běžné (25 50%) 25-30% evropských diabetiků 2.typu je předáno nefrologovi méně než měsíc před zahájením dialyzační léčby Rizikové faktory pozdního předání (méně než 3 měsíce před zahájením dialýzy: 1) věk, 2) rasa, 3) komorbidity, 4) chybění zdravotního pojištění, 5) internisté předávají pacienty později než praktičtí lékaři Důsledky pozdního předání: 1) vyšší mortalita a morbidita 2) suboptimální léčba CHRI 3) omezený výběr dialyzační metody 4) vyšší nutnost akutní dialýzy Časné předání neznamená časné zahájení dialyzační léčby Časné zahájení dialyzační léčby a mortalita Traynor et al., J. Am. Soc. Nephrol., 2002, 13: Časné zahájení dialýzy může být spojeno s delším přežitím na dialýze, není však jasné, zda je přežívání delší i od okamžiku srovnatelné renální funkce (tzv. lead bias) V Glasgow retrospektivně identifikovali 275 pacientů, u kterých bylo možno určit čas, kdy dosáhli GF 20 ml/min a dále byli rozděleni na skupinu s časnějším a pozdnějším zahájením dialyzační léčby (GF vyšší a nižší než 8,3 ml/min při zahájení dialýzy). Časnější zahájení dialýzy nebylo spojeno s žádnou výhodou, naopak přežití korelovalo negativně s GF v okamžiku zahájení dialýzy. Tento vztah přetrvával i po korekci na věk, pohlaví, přítomnost diabetu, způsob dialyzační léčby, vstupní cévní přístup, hemoglobin, albumin a počet leukocytů 3

23 Vliv zahájení dialýzy na mortalitu Beddhu et al., J. Am. Soc. Nephrol., 2003, 14: Bylo hodnoceno přežití 2920 z 4014 pacientů z Dialysis Morbidity Mortality Study Wave II. Časnější zahájení dialýzy bylo spojeno s vyšší mortalitou. Pro každý vzestup glomerulární filtrace (dle MDRD) v době zahájení dialýzy o 5 ml/min byla mortalita vyšší o 14% bez jednoznačně definované hranice pro zahájení dialýzy a bez vztahu k přítomným komorbiditám. Studie srovnávající vliv časného a pozdního zahájení dialýzy na mortalitu dialyzovaných pacientů, studie IDEAL Cooper et al., Perit. Dial. Int., 2004, 24: V prospektivní multicentrické studii (Austrálie a Nový Zéland) pacienti randomizováni k zahájení dialýzy při glomerulární filtraci (dle Cockcrofta a Gaulta) ml/min/1.73 m2 nebo 5 7 ml/min/1.73m2 a stratifikováni podle způsobu dialyzační léčby (hemodialýza vs. peritoneální dialýza), center a přítomnosti diabetu Randomizováno bylo 828 pacientů, výsledky publikovány v létě 2010 Stejná mortalita u pacientů s časně a pozdně zahájenou dialýzou 4

24 Stejná mortalita u pacientů s časně a pozdně zahájenou dialýzou, konzistentně ve všech studovaných podskupinách 5

25 RR smrti u pacientů po TPL (včetně pacientů, u kterých byla TPL neúspěšná) ve vztahu k netransplantovaným pacientům, kteří byli stejnou dobu v čekací listině Srovnání mortality kanadských transplantovaných pacientů a pacientů v čekací listině na TPL 2,91 0,85 0,36 6

26 Srovnání mortality skotských pacientů v čekací listině na TPL Srovnání mortality skotských pacientů v čekací listině na TPL 7

27 Pacienti > 70 let zařazení do WL v letech z amerického Scientific Registry of Transplant Recipients Závěry KV mortalita pacientů s CKD 3-5 je vysoká Časné předání do péče nefrologa snižuje mortalitu pacientů Časné zahájení dialýzy nemá na mortalitu příznivý vliv a není indikováno Pacient by měl mít možnost si vybrat dialyzační metodu Optimálním řešením je časná, v některých případech i elektivní, transplantace ledviny 8

28

29 Zařazenínemocného k preemptivnítransplantaci ledviny - praktický postup Tomáš Reischig FN Plzeň Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

30 ZAŘAZENÍ K PREEMPTIVNÍ TRANSPLANTACI: PRAKTICKÝ POSTUP Tomáš Reischig I. interní klinika, FN Plzeň 1 Postup u pacienta v predialýze ANO Je nemocný vhodný kandidát k transplantaci? NE Živý dárce? ANO Preemptivní LD Tx Volba dialyzační léčby NE Kadaverózní Tx Preemptivní zařazení Hemodialýza CAPD 2 Základní postuláty podporující transplantaci ledviny (vs. dialýza) Prodloužení života 2-3 násobně Nižší cena transplantace t Lepší kvalita života po transplantaci Preemptivní transplantace maximalizuje efekt transplantace 3 1

31 Pro koho je preemptivní transplantace výhodná? 4 Snížení selhání štěpu po transplantace od živého dárce 5 Mange KC et al, N Engl J Med 2001; 344: Benefit preemptivní Tx v časném a pozdním období po Tx Období po selhání štěpu transplantaci RR (95% CI) P 1. rok po Tx 0.48 ( ) rok po Tx 0.18 ( ) rok po Tx 0.14 ( ) Mange KC et al, N Engl J Med 2001; 344:

32 Snížení selhání štěpu po transplantace od mrtvého dárce 7 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002; 74: Výsledky jsou aplikovatelné i na populaci v Evropě 8 Chalem Y et al.: Kidney Int 2005; 67: Relativní riziko úmrtí a selhání (cenzurované) štěpu ve vztahu k délce dialýzy před Tx Doba na dialýze úmrtí RR P selhání štěpu RR Preemptivní ref. ref. 0-6 měs NS měs < < měs < < měs < < měs < < Meier-Kriesche HU et al.: Kidney Int 2000 P 3

33 Výhoda preemptivní re-tx není prokazatelná Rizikové faktory selhání štěpu HR (95% CI) Retransplantace 1.24 ( ) <0.001 Doba na dialýze po selhání štěpu (měs.) P ( ) Preemptivní re-tx 1.36 ( ) <0.001 současné zvýšení mortality 10 Goldfarb-Rumyantzev AS et al, Nephrol Dial Transplant 2006; 21: Preemptivní zařazení na WL je předpokladem včasné transplantace 11 Doba na dialýze negativně ovlivní výsledky Tx (analýza párových ledvin) 12 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002; 74:

34 13 Meier-Kriesche HU et al.: Transplantation 2002 Jaká je akceptovatelná doba čekání na transplantaci? 14 Goldfarb-Rumyantzev AS et al, Nephrol Dial Transplant 2005; 20: V jaké fázi renální insuficience zařadit k preemptivní transplantaci? Preemptivní Tx (LD) n = 4046 GFR 15 ml/min GFR <15 ml/min Ø21.1±8.4 Ø8.6±2.7 Kalkulovaná GFR před Tx (MDRD) n = 424 n = % Přežívání štěpů (F-up = 3 roky) P = % Multivariační analýza RR = 0.95 (95% CI = ) 15 Ishani A et al.: Am J Kidney Dis 2003; 42:

35 Časná preemptivní transplantace není výhodná P = n.s. P = n.s. 1,5 1,4 1,35 1,35 sk 1,3 1,2 Δ 13.8 Δ 4.5 Adjusted Relative Ri 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1 0,99 1 0,99 egfr <10.0 ml/min (7.3 ± 1.7) egfr ml/min (12.0 ± 1.4) egfr >15.0 ml/min (21.1 ± 10.0) 0,2 0,1 0,0 Graft failure Death 16 Akkina SK et al, Am J Transplant 2008; 8: Kritéria ČTS k zařazení na WL k preemptivní kadaverózní transplantaci Chronické selhání ledvin s odhadem potřeby dialýzy za 3 měsíce Glomerulární filtrace 0.17 ml/s ( 10 ml/min) Absence živého dárce Vyšetření v transplantačním centru Nemocný nemá žádnou prioritu ve WL! 17 IDEAL..ní je si počkat prostor pro Ø 6 měsíců aktivního zařazení ve WL 18 Copper BA et al, N Engl J Med 2010; 363:

36 Střední a průměrná doba (aktivního) čekání ve WL v TC Plzeň r d ( ) Ø 410 d r r r r r d (8-1320) Ø 232 d 66 d (3-1573) Ø 235 d 39 d (1-210) Ø 60 d 53 d (7-223) Ø 77 d 188 d (8-682) Ø 228 d r d (5-721) Ø 300 d r r d (1-971) Ø 244 d 185 d ( ) Ø 269 d Program preemptivních transplantací od zemřelého dárce 19 Preemptivní transplantace od živých a zemřelých dárců v TC Plzeň n = 22, 14%

37 SOUHRN Na čekací listinu zařazovat pacienty již před zahájením chronické dialyzační léčby Preemptivní Tx vede ke zlepšení přežívání pacientů i štěpů a zamezí morbiditě a mortalitě asociované s dialýzou Absence benefitu a potencionální poškození pacienta časným zahájením dialýzy je předpokladem pro zvýšení podílu preemptivních Tx 22 8

38

39 Kontroverze: Vyšetřeníurologem před zařazením pacienta do čekacílistiny Roman Zachoval, Vladimír Borovička FTN Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin

40 PŘEDTRANSPLANTAČNÍ UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, DŮVODY PRO Přehled argumentů pro Záchyt urogenitálních tumorů, které by jinak nebyly diagnostikovány Záchyt dysfunkcí dolních močových cest, které jsou potencionálně rizikové pro transplantovanou ledvinu Jiné patologie urotraktu Nádory Incidence v ČR Námi zachycené tumory Problematika tumorů v populaci dialyzovaných pacientů přehled v literatuře Problematika tumorů po TXL přehled v literatuře 1

41 Nádory Zvyšující se incidence urogenitálních tumorů v ČR Vyšší věk pacientů, kteří absolvují TXL Nárůst pravděpodobnosti výskytu urogenitálních tumorů u pacientů plánovaných k TXL Předtransplantační urologické vyšetření zvyšuje pravděpodobnost záchytu tu. procesu urotraktu Incidence renálního karcinomu v ČR Incidence karcinomu prostaty v ČR 2

42 Incidence tumoru moč. měchýře v ČR Záchyt urologických tumorů v rámci našeho předtransplantačního vyšetření Celkem vyšetřeno 657 pacientů a zachyceno 6 urologických tumorů, což je ve srovnání s incidencí těchto tumorů v běžné populaci vysoký počet. Karcinom prostaty léčba Tumor močového měchýře léčba Tumor ledviny léčba celkem muži 2 RAPE 1x 2 TUR-M 2x 0 Nefrectomie 1x Actino 1x ženy 0 1 TUR-M 1x 1 Nefrectomie 1x Problematika urologických tumorů v populaci dialyzovaných pacientů přehled literatury Není zvýšená incidence CaP ve srovnání s ostatní populací fpsa je alterováno Celkové přežití pacientů na dialyzační léčbě po 5 letech je nižší než u pacientů 7 let po radikální prostatectomii Tumor ledviny 3-9x častější než v normální populaci Tumor moč. měchýře 1,4-4,8x častější Fuller TF et all. Urologe A Jan;45(1):53-9 Power R.E. et all. Transplant Proc Dec;36(10): Secin F.P. et all. Transplantation Sep 15;78(5):

43 Problematika urologických tumorů po TXL 2x vyšší incidence CaP 3-7x vyšší incidence tumorů močového měchýře 7-15x vyšší incidence tumorů ledviny Kasiske B.L. et all. Am J Transplant Jun;4(6): Streeter E.H. et all. BJU Int Nov;90(): Dysfunkce dolních močových cest Čím jsou dysfunkce dolních močových cest (DDMC) nebezpečné? Přehled námi diagnostikovaných dysfunkcí DDMC u dialyzovaných přehled literatury DDMC po TXL přehled literatury Vztah DDMC a poškození funkce štěpu Předpoklad vysokotlaký reflux povede k snižování funkce štěpu v důsledku vzniku refluxní nefropatie chronické postmikční reziduum zvyšuje riziko recidivujících í infektů fků močových č ýh cest s následnou áld alterací renálních funkcí 4

44 Čím jsou dysfunkce dolních močových cest (DDMC) nebezpečné? Obstrukce DMC Během mikce dochází k výraznému nárůstu intravezikálního tlaku s ohrožením TxL vysokotlakým refluxem. Často je přítomno postmikční reziduum riziko uroinfekce. Hyperaktivita detrusoru Během plnění močového měchýře je vysoký intravezikální tlak s ohrožením TxL vysokotlakým refluxem Hypoaktivita detrusoru Během mikce dochází k nedostatečné kontrakci detrusoru a k neúplnému vyprázdnění s postmikčním reziduem zvýšené riziko uroinfekce Výskyt DDMC ve vyšetřovaném souboru n=563 Léčba zjištěných DDMC Léčba DDMC ve vyšetřovaném souboru 10 2% 40 7% 54 10% 64 11% % bez DDMC farmakoterapie operace sledování bez sledování 5

45 Závěry: U pacientů s rezidualní diurézou zjištěn vysoký počet DDMC (35% u mužů; 17% u žen) U 30% pacientů s diagnostikovanou DDMC zahájena léčba již před transplantací ledviny. U 32 % pacientů s diagnostikovanou DDMC doporučeno sledování U 38% pacientů s diagnostikovanou DDMC nedoporučeno ani sledování či léčba Anuričtí pacienti - Rizikové skupiny Snížená compliance pod 2,5ml/cmH2O Detruzorová hyperaktivita Pdetmax 0-100ml >40cmH2O U obou takto definovaných skupin dochází k zvýšení intravezikálního tlaku na hodnoty, které mohou poškodit funkci ledviny i u zdravého jedince. Subvezikální obstrukce s reziduem nad 50ml Kombinace výše uvedených Rizikové skupiny muži nad 50 let 6

46 Rizikové skupiny muži do 50 let Ženy nad 50 let Ženy do 50 let ženy pod 50 let rizikové skupiny hyper + comp 1 9% hyperaktivita 1 9% ostatní 9 82% 7

47 Závěry: U většiny pacientů je snížena kapacita m. měchýře s medianem 150ml. To je způsobeno (v pořadí dle četnosti) hypersenzitivitou, detruzorovou hyperaktivitou, sníženou compliance a kombinacemi výše uvedených. Výrazně rizikové skupiny pacientů z hlediska ohrožení funkce TxL (compliance <2,5ml/cmH20; detrusorová hyperaktivita s Pdet >40cmH2O; subvesikální obstrukce s residuem >50ml; kombinace výše uvedených) tvoří v jednotlivých věkových skupinách: 40% mužů nad 50 let 40% mužů do 50 let 10% žen nad 50 let 20% žen do 50 let Závěry: U anurických pacientů zjištěna výrazná heterogenita urodynamických nálezů. Vytipováni vysoce rizikoví pacienti. Heterogenita populace anurických pacientů z pohledu výskytu různých typů DDMC podporuje teorii, že schopnost obnovy funkce močového měchýře po TXL bude rovněž různorodá. DDMC u dialyzovaných přehled literatury Zjištěn vysoký výskyt rizikových DDMC, u kterých ale není známo k jakému vývoji u nich dojde po TXL proto doporučováno urol. sledování před i po TXL Záchyt velkého počtu DDMC u diabetických pacientů s renální insuficiencí U pacientů s defunkcionalizovaným m.m. dochází po tréninku m.m. k zlepšení urodynamických parametrů jen u části pacientů. Zermann Dirk-Henrik et all. Int Urol Nephrol. 2003;35(1):93-7 Errando C. et all. Eur Urol Oct;38(4):415-8 Kuniko Tsunoyama et all. Int J Urol Sep;17(9):791-5 Menendez V. et all. J Urol Jun;155(6):

48 DDMC po TxL přehled literatury významný výskyt DDMC u pacientů po TxL starších 60let vysoký výskyt subvesikální obstrukce indikované k operačnímu řešení Výrazně vyšší výskyt frekvencí a nykturií po TxL. U většiny pacientů, u kterých se objevily v prvním roce po Tx, persistují i nadále. U velké části anurických pacientů po TXL dochází ke vzniku DDMC Subvesikální obstrukce vyžadující intervenci po TXL Asociace BPH se ztrátou štěpu po TXL Tsaur I. Et all. Transplant Proc Jun;41(5): Hurst F. P. et all. Clin J Am Soc Nephrol Feb;4(2): Streeter E.H. et all. BJU Int Nov;90(7): Castagnetti M. et all. Pediatr Transplant Nov;14(7): Koziolek MJ et all. Clin Nephrol Jul;62(1):8-13. Van der Weide et all. Urology Mar;63(3):442-6 Dorsam J. et all. J Urol May;153(5): DDMC po TxL přehled literatury DDMC, které neodezní do 6 měsíců po TxL, přetrvávají dlouhodobě Výrazná diskrepance mezi objektivním nálezem a subjektivním vnímáním mikčních obtíží u pacientů po TXL Častý výskyt DDMC po TXL Takahiko Mitsui et all. Int J Urol Apr;16(4): Tsunoyama Kuniko et all. Int J Urol Sep;17(9): Van der Weide et all. BJU International; 101: Vesicorenální reflux po TxL literární údaje VRR může vést k refluxní nefropatii u TxL Dlouhodobé sledování VRR (nad 5 let) chybí data Vztah detruzorového tlaku a poškození ledviny Vesicoureterální reflux může vést k pozdnímu selhání štěpu Bez rozdělení typů refluxu (nízkotlaký, vysokotlaký) Není k dispozici incidence DDMC u pacientů před a po TxL Jung G.O. et all. Transplant Proc Sep;40(7): Vianello A. et all. Clin Nephrol Jun;47(6): Favi E. et all. Transplant Proc May;41(4): Howie A.J. et all. Pediatr Nephrol Jul;17(7): Acar Banu et all. Urol Int. 2009;82(1):77-80 Mathew Timothy H. et all. N Engl J Med Aug 25;297(8):

Ročník VI číslo 3 červen 2008

Ročník VI číslo 3 červen 2008 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník VI číslo 3 červen 2008 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

: I n d i k a c e k t r a n s p l a n t a c i j a t e r :

: I n d i k a c e k t r a n s p l a n t a c i j a t e r : : I n d i k a c e k t r a n s p l a n t a c i j a t e r : M U D r. P a v e l Tr u n e č k a, C S c. K l i n i k a h e p a t o g a s t r o e n t e r o l o g i e I K E M Tr a n s p l a n t c e n t r u m

Více

Vyšetření žijícího dárce ledviny

Vyšetření žijícího dárce ledviny Program transplantací ledvin od žijících dárců Vyšetření žijícího dárce ledviny Zpráva z Amsterodamského fóra LÉKAŘSKÁ DOPORUČENÍ Program transplantací ledvin od žijících dárců Vážení kolegové, transplantace

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lucie Těšínská Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER Bakalářská práce Vedoucí

Více

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 V průběhu roku 2008 se výbor SVL ČLS JEP (SVL) zejména soustředil na zdokonalování kontinuálního vzdělávání praktických lékařů (PL), výzkumných aktivit v oblasti

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Belatacept je fúzní protein produkovaný v ovariálních buňkách čínských křečků pomocí rekombinantní DNA technologie.

Belatacept je fúzní protein produkovaný v ovariálních buňkách čínských křečků pomocí rekombinantní DNA technologie. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP RÚ REHABILITAČNÍ ÚSTAV Ho H O S T I N N É KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Česká společnost hyperbarické a letecké

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více