Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Okénko do světa Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah integrované bloky 7. Evaluační systém V Mladé Boleslavi Platnost dokumentu: od

2 Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 IČO: Ředitelka: Finanční účetní: Dagmar Domalípová Lenka Dytrychová Vedoucí učitelky: Květa Krušková Borová 276 Jaroslava Škorpilová Vodárenská 67 Počet tříd: 9 Počet dětí 225 Školní vzdělávací program pro pracoviště Na Celně zpracovala zčásti ředitelka podmínky, charakteristika, Integrované bloky zpracovaly všechny učitelky společně. Obsah ŠVP je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, tělesný, psychický i sociální rozvoj.

3 Identifikační údaje centrální pracoviště Na Celně : Počet tříd : 6 Počet dětí: 144 Personální obsazení: Ředitelka: Učitelky: Dagmar Domalípová Zuzana Nečásková Ludmila Tomková Jitka Kábrtová Helena Kůtková Bc. Bc. Renata Lojová Martina Večeřová Alena Vitásková Bc. Kateřina Grundmanová Daniela Klímová Hana Rechtíková Správní zaměstnanci: Olga Vinšová Lenka Malíková Anna Kubátová Pavel Jenka Finanční účetní: Mzdová účetní: Vedoucí jídelny: Kuchařky: Lenka Dytrychová Dagmar Černá Lenka Sedláčková Renata Peksová Lenka Křížová Martina Rigóová Blanka Šimonová

4 Charakteristika příspěvkové organizace Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č ze dne vznikla k sloučením čtyř mateřských škol a školních jídelen příspěvková organizace Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského 61 IČO: Mateřská škola Štěpánka má tato odloučená pracoviště: Mateřská škola a jídelna ve Vodárenské ulici 67 Mladá Boleslav 1 třída 25 dětí Mateřská škola a jídelna v Borové ulici 276 Mladá Boleslav 2 třídy 58 dětí Mateřská škola Na Celně třídy 44 dětí Mateřská škola a jídelna Na Celně třídy 100 dětí Na všech pracovištích je vyčleněna funkce vedoucí učitelky, která ředitelce odpovídá za veškerý chod dané mateřské školy. Na všech pracovištích je zpracován individuální školní vzdělávací program, který vychází z podmínek daného pracoviště. Centrální budova mateřské školy je v ulici Na Celně Zde sídlí ředitelství školy a finanční účetní. V její blízkosti je i pracoviště Na Celně 281. Všechny budovy školy jsou v okrajových částech města, zasazeny téměř do přírody. Na základě těchto podmínek se odvíjí i vzdělávací obsah poznávání přírody. Souhrnné údaje o pracovnicích školy: Celkový počet zaměstnanců: 29,84 Učitelky: 17 Správní zaměstnanci: 7,16 Pracovnice školních jídelen: 6,68

5 Věcné podmínky: Podmínky předškolního vzdělávání Mateřská škola ŠTĚPÁNKA je zasazena do pěkného přírodního prostředí na okraji města. V její blízkosti je lesopark ŠTĚPÁNKA, kde děti čerpají množství prožitků a námětů pro své hry..mateřská škola byla otevřena a do sítě škol byla zařazena V budově je samostatná jídelna. Mateřská škola je čtyřtřídní, třídy jsou věkově smíšené a věkové složení dětí je 3-6 let Mateřská škola má dostatečné prostory, odpovídající potřebám dětí, materiálové vybavení se díky podpoře městského úřadu zlepšuje.třídy obsahují jak jídelní koutky, tak i prostornou hernu, která sousedí se skladem lůžkovin a sociálním zařízením. Šatny jsou umístěny v přízemní hale a prostorově odpovídají potřebám dětí i rodičů. V suterénu budovy jsou umístěny sklady lůžkovin, sklad CO materiálu, dílna školníka a sušárna. Lůžkoviny a ručníky nám pere mateřská škola Sahara. Škola je vybavena nábytkem, který nepřesahuje výšku 0,8 metru a proto všechny hračky a pomůcky jsou dětem běžně přístupné. Během posledních čtyř let jsme se snažili o dovybavení školy novými hračkami a učebními pomůckami. Nakoupili jsme velké molitanové sestavy, nechali pro děti postavit zvýšenou hrací plošinu, obohatili jsme zahradní sklad o další hračky, na zahradě jsme instalovali novou houpačku, malá houpadla, zahradní sestavu vlak. Audiovizuální pomůcky jsme obohatili o nové radiomagnetofony a elektrické piáno. Děti mají dostatek pomůcek a materiálu na hraní, ale v dalším období se chceme soustředit na nákup konstruktivních her pro chlapce. Děti se svými výtvory podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou pravidelně instalovány jak ve třídách a šatnách, ale i na závěsných sítích v celé budově školy. Děti se podílí i na péči o květiny, které jsou důležitou součástí výzdoby školy.součástí školy se stala sousední budova, kde byly vytvořeny nové dvě třídy. Vybavení je velmi pěkné, vše nové a pěkně dotvořené učitelkami. Zahradu máme dostatečně rozlehlou se vzrostlými stromy, které poskytují dostatek stínu. Děti mají k dispozici dvě pískoviště, lavičky, dětský domek, kolotoč, čtyři houpadla, dvě houpačky, kladinu a bazén. V bezpečnostní a hygienické oblasti se řídíme platnými vyhláškami. Záměry: Po projednání se zřizovatelem připravujeme nákup nového kolotoče na školní zahradu.

6 Životospráva : Ve spolupráci se školní jídelnou se snažíme dětem zajistit vyvážený přísun všech látek potřebných pro zdravý rozvoj dětí.na přání rodičů nezařazujeme do jídelníčku hovězí maso, dětem vaříme především bílé maso a ryby.školní jídelna se řídí všemi vyhláškami a předpisy a dodržuje zdravou technologii přípravy jídel.pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, které mají k dispozici od 6.00 hod. čaj v nádobách k tomu určených. Tyto nádoby se během dne doplňují. Při dopoledním i odpoledním pobytu na zahradě je připraveno další nemléčné pití, obvykle neslazené minerální vody. K dopolední svačině je dětem podáváno mléčné pití, k obědu ovocné čaje, sirupy, nebo džusy.nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Čisté hrnečky jsou na bílých táccích, použité na barevných.kuchyně připravuje pro děti tři jídla dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Doba podávání jídel je ustálená, ale někdy se posouvá vzhledem k akcím, které pro děti připravujeme např. bruslení, výlety, návštěvy divadel nebo keramické dílny. Vždy je však dodržena dostatečně dlouhá doba mezi podáváním jednotlivých jídel. Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů.do jídelníčku se snažíme zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce, strava obsahuje dostatečné množství bílkovin, tuků, vitamínů, vápníku, železa, omezujeme spotřebu živočišných tuků a cukru.pobyt venku děti tráví na školní zahradě nebo v lesoparku ŠTĚPÁNKA. Všude v okolí školy jsou vzrostlé stromy, k pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, bazén. Děti tráví venku co nejvíce času, ovšem s ohledem na roční období nebo povětrnostní podmínky.otužování provádíme především vzduchem před odpočíváním si děti čistí zuby v umývárnách svlečené do spodního prádla..během léta se děti sprchují a jinak využívají bazén. Otužování oslabených dětí provádíme individuálně po dohodě s rodiči. Děti si po obědě čistí zuby. Jiné druhy ozdravných opatření nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, dechová cvičení.po obědě děti na lehátkách odpočívají, ty děti, které neusínají postupně vstávají jsou jim nabízeny různé pracovní a herní aktivity. Individuální potřeba spánku dětí je ve všech třídách respektována. Záměr : s nákupem konvektomatu připravovat jídla zdravěji Psychosociální podmínky : Učitelky pracují s metodikami, sledují střídání různých činností, k dětem přistupují individuálně tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, všestrannost, schopnosti a talent Ve své práci využívají především hru a poskytují dětem široký prostor k různým činnostem, v nichž se děti mohou samostatně pohybovat. V tomto prostoru však musí být zastoupeny jak spontánní aktivity, tak i cílené aktivity, které citově a nenásilně naváží učitelky. Snažíme se o osobnostně orientovanou výchovu, která nepřizpůsobuje dítě společenským záměrům, ale sleduje především individualizovaný rozvoj dětské osobnosti. Učitelky připravují děti na vstup do základní školy v tom směru, aby byly tvořivé, respektovaly pravidla, naslouchaly druhým a srozumitelně se vyjadřovaly. Zapojují děti do

7 každodenní plynulé socializace a kultivace. Prostředí třídy je vytvářeno podle představ dětí, vztahy mezi učitelkou a dítětem jsou postaveny na základě rovnosti a přátelství. Děti jsou vedeny k samostatnosti v pracovních činnostech i k samostatnému rozhodování. J sou respektována práva dětí tak,.jak je upravuje daná vyhláška. Děti tráví ve škole většinu dne. Proto se snažíme vytvářet ve škole prostor pro uspokojování všech jejich potřeb, zvláště pak potřebu lásky, náklonnosti a bezpečí. Záměry: Vést děti k samostatnosti, podporovat jejich sebevědomí a možnost se podílet na tvorbě třídních pravidel Organizace : Mateřská škola je otevřena od 6.00 hod. do hod. Zjednodušený režim dne počítá s různými organizačními změnami, které vyplývají i z potřeb dětí : hry dětí, výtvarné a pracovní činnosti TV hygiena, svačina hry, řízené činnosti, pobyt venku, návštěvy divadel, pohybové aktivity oběd otužování, čištění zubů, pohádkové chvilky čtení, odpočinek klidové činnosti, zábavná cvičení intelektu TV chvilky, svačina hry, pobyt na zahradě

8 Obsah činností : Hry :volné spontánní hry s hračkami, motivované skupinové hry na různé náměty, řízené hry s pravidly, tvořivé hry a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovná cvičení, hudební chvilky, jazykové cvičení, zábavná cvičení intelektu, pozorování přírody, individuální práce s dětmi, náprava výslovnosti Svačina oběd : správné stolování, návyky správné hygieny, základy společenského chování, zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním Odpočinek : klidný průběh, poslech písní, pohádek, básní, procvičování drobných pracovních dovedností Pobyt venku : pozorování přírody, pohybové aktivity, bruslení, výlety do okolí města, hry v přírodě Adaptace dětí probíhá vždy po domluvě s rodiči a za jejich přítomnosti. Délka adaptace je individuální, maminky mají volný přístup do tříd a na adaptaci se aktivně podílí. Učitelky dbají na to, aby se přiměřeně střídaly spontánní a řízené činnosti, podporují děti ve vytváření takového prostření, které jim vyhovuje. V určitém období, kdy klesnou počty dětí vzhledem k podzimním, zimním i jiným prázdninám, dochází ke spojování tříd. Děje se to však taktně, aby to co nejméně narušilo pobyt dětí ve škole. Prostorová kapacita mateřské školy je 88 dětí. Zapsáno máme 100 dětí, přičemž jsme dodrželi výjimku, udělenou Okresní hygienickou stanicí. Prostorová kapacita sousední budovy je 20 a24 dětí. Záměry: Pružným denním řádem reagovat na individuální potřeby dětí, většinu činností pokud to počasí dovolí, přesunout ven.

9 Řízení mateřské školy : Řízení mateřské školy jasně upravuje organizační řád a další vnitřní směrnice mateřské školy. Organizační schéma předkládá kompetence a odpovědnost na jednotlivých pracovištích. Vedoucí postavení na odloučených pracovištích mají vedoucí učitelky, které jsou přímo odpovědné ředitelce školy.vedoucí učitelky mají v popisu práce vedení svého odloučeného pracoviště a společně s ředitelkou projednávají materiální, vzdělávací problémy, ředitelce poskytují podklady pro řízení celé organizace. Hmotnou odpovědnost mají současně i všechny tři vedoucí školních jídelen. Ředitelka se snaží o to, aby převládala týmová práce a byla vytvořena atmosféra porozumění, důvěry a přátelství. Práce učitelek je kontrolována každodenním vstupem do tříd a plánovanými hospitacemi, správní zaměstnanci jsou kontrolování neustále přítomností buď ředitelky, nebo vedoucí učitelky. Práce účetní je kontrolována prostřednictvím vypracovaného kontrolního systému ( vnitřní audit). Záměry: Vytvářet klidné a tvůrčí klima pro každodenní práci. Personální a pedagogické zajištění : V mateřské škole pracuje 17 učitelek. Na odloučených pracovištích jsou všechny učitelky kvalifikované. Po odchodu Bc. Renaty Lojové do funkce ředitelky MŠ Laurinka přijmeme nejspíše nekvalifikovanou učitelku, která studuje pedagogiku na universitě j. Komenského v Praze. Ředitelka nekvalifikovaným učitelkách umožní doplnění studia Hela Kůtková na pedagogické fakultě v Hradci Králové. Učitelky navštěvují různé vzdělávací akce, které nabízí vzdělávací střediska.finanční prostředky poskytované na vzdělávání pedagogů jsou neustále snižovány, proto účast na seminářích je daleko nižší. Pracovní dobu máme rozvrženou tak, aby byl optimálně pokryt celý průběh dne, služby učitelek se překrývají jen při pobytu venku viz Rozpis služeb učitelek. Pracovní doba učitelek je 40 hod. týdně, z toho 31 hod. přímé práce s dětmi, ostatní doba je určena na přípravu, vzdělávání. Přípravu vykonávají učitelky i mimo budovu mateřské školy. V případě

10 náhlého onemocnění učitelky nebo člena její rodiny je její povinností zajistit za sebe náhradu na první den. V ostatní dny zajišťuje zastupování učitelka k tomu určená, ředitelce dá na vědomí.učitelky přebírají hmotnou odpovědnost za zařízení třídy, jsou povinny vést inventář, udržovat pořádek, před odchodem zkontrolují uzavření oken, uzamčení budovy. Učitelky dbají o estetický vzhled celé budovy školy. Učitelky spolupracují s rodiči, podávají informace, využívají nástěnek pro rodiče, uskutečňují pro rodiče různá setkání a besídky. Podle možností respektují požadavky rodičů. Učitelky svým chováním, jednáním a vystupováním na veřejnosti hájí zájmy školy, pomáhají na pracovišti upevňovat dobré mezilidské vztahy. Dvě učitelky vedou po celý rok výtvarný kroužek, určený talentovaným dětem ve výtvarné oblasti, dvě logopedické asistentky individuálně pracuje s dětmi, které potřebují nápravu výslovnosti. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickým střediskem při vypracování individuálního plánu práce s dítětem s náhradní výchovnou péčí. Záměry: Podporovat nekvalifikované učitelky na studiu vysoké školy zvyšovat úroveň pedagogické práce. Spoluúčast rodičů : Rodiče mají volný přístup do školy kdykoliv během celého dne, aktivně se účastní adaptace dětí, mohou děti přivádět a odvádět kdykoliv potřebují, po dohodě s učitelkami.rodiče jsou průběžně informováni o všech akcích pro děti na poutačích, umístěných v hale školy. Rodiče se mohou účastnit akcí pořádaných školou výlety, bruslení, návštěvy kulturních zařízení Učitelky respektují požadavky rodičů, využívají jejich nápady a připomínky.učitelky upozorňují rodiče na výsledky práce jejich dětí, pomáhají radou v problémových situacích. Všechny informace o rodině považují za soukromé a jsou diskrétní.preferujeme úzkou spolupráci s rodinou za předpokladu uznání dominantní role rodiny a obohacujeme výchovu rodinnou o podněty, které dnešní rodina poskytnou nemůže.pořádáme pro rodiče s dětmi různé akce zahradní slavnost pro maminky, loučení se školáky, slet čarodějnic na Michalovické putně, Záměry: Povzbuzovat rodiče k tomu, aby se více zapojovali do přípravy akcí pořádaných pro děti.

11 Organizace vzdělávání Budova mateřské školy Na Celně je čtyřtřídní. V přízemí se nachází vstupní hala, ze které se vchází do ředitelny, kanceláře účetní, šaten dětí a kuchyně. V prvním patře jsou zelená a žlutá třída, kuchyňka na rozdávání jídla a denní místnost pro personál. Ve druhém patře je červená s modrou třídou, kuchyňka a centrální sklad metodického materiálu. Vzhledem k prostorovým podmínkám je třídní kapacita 25 dětí, do tohoto počtu se pravidelně naplňuje. Druhá budova mateřské školy je dvoutřídní, neúčelová, ale velmi pěkně uspořádaná a upravena pro potřeby dětí. Učitelky vybírají z nabídky integrovaných bloků a vytváří si na jejich základě své vlastní projekty.na těchto projektech se vždy podílí obě učitelky a spoluvytváří třídní programy. Denní řád v mateřské škole vychází z potřeb dětí a umožňuje aktuální změny. Děti jsou přijímány na základě přihlášek rodičů, které předkládají ředitelce při zápisu dětí do mateřské školy. Termín zápisu vydává zřizovatel statutární město Mladá Boleslav. Věkové složení dětí ve třídách je do jisté míry smíšené, i když v jedné třídě rozpětí let nepřesáhne 2 roky. Všechny třídy individuálně rozpracují školní vzdělávací program do třídních. Dílčí plány jsou zpracovány většinou na jeden týden, na jejich realizaci se podílí obě učitelky. Vzdělávání dětí v jednotlivých třídách je všestranné, žádná s tříd není zaměřena pouze na jednu oblast. Charakteristika vzdělávacího programu Základním úkolem je vytvoření takového prostředí, kde by bylo dostatek podnětů pro tělesný, psychický, a sociální rozvoj dítěte se zřetelem na individualitu jeho osobnosti. Zajištění hravého prostředí, jehož základem je citlivost, aktivita, samostatnost přiměřená věku dítěte, pracovní dovednosti, rozvoj talentu. Třídy jsou věkově smíšené, učitelky spolupracují s rodinou, pracují koncepčně, ve své práci vychází ze Školního vzdělávacího programu, ve kterém je nejvíce zastoupena příroda, střídání ročních období a vše, co vychází ze světa, který obklopuje dítě. Zařazování výchovy k ochraně životního prostředí a vytváření u dětí základních hygienických a sociálně kulturních dovedností a návyků ve vztahu k životnímu prostředí, probouzení citových vztahů k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným a poskytování základních poznatků o vztahu a

12 chování člověka k životnímu prostředí. K naplnění těchto výchovných úkolů vytvářet dostatek podnětů při hře, vycházet z pozorování a hodnocení přírody. Podněty připravovat pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Učitelky pracují se všemi dostupnými metodikami, sledují střídání různých činností, k dětem přistupují individuálně tak, aby se rozvíjela jeho osobnost, všestrannost, schopnosti, talent.zaměří se na osobnostně orientovanou výchovu, která nepřizpůsobuje dítě společenským záměrům, ale sleduje především individualizovaný rozvoj jeho jedinečné a neopakovatelné osobnosti. Vytyčení těchto cílů : - emocionální a sociální rozvoj - podporovat a stimulovat zdravý rozvoj fyzický, psychický a sociální - rozvíjet vztah k poznání především na poznávání přírody - rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti - pěstovat a rozvíjet individuální vyjádření a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické

13 Evaluační systém Hodnocení školního vzdělávacího programu Ověřujeme naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a soulad školních dokumentů s cíly RVP. Cíl: Vyhodnocení záměrů v realizaci vzdělávací nabídky, stanovit opatření pro realizaci dalšího integrovaného bloku. Nástroje: Evaluace integrovaných bloků- hodnotící listy, konzultace učitelek, doplnění záznamu o dítěti, konzultace s rodiči, projednání na pedagogické radě Čas : 2x ročně vyhodnocení tabulky Soulad ŠVP a RVP Odpovídají: všechny učitelky a vedoucí pracovnice Hodnocení tématiko celku jednoho integrovaného bloku Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného bloku, prověření záměrů jako celku Čas: ihned po ukončené integrovaného bloku. Nástroje: konzultace učitelek, pedagogické rady, hodnotící listy Odpovídají: učitelky Hodnocení doplňkového programu Cíl: Hodnocení ve vztahu k naplnění záměrů a osobním pokrokům dětí, hodnocení ve vztahu ŠVP RVP Čas: 2x ročně Nástroje: konzultace mezi učitelkami, s rodiči, hodnotící listy, pedagogické rady Odpovídají : učitelky

14 Záznamy o rozvoji dítěte: Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývoji a pokrocích u dítěte s portfoliem Čas: 4x ročně Nástroje: V každé třídě jsou vytvořeny tabulky pro záznamy jednotlivých dětech a jsou průběžně doplňovány.konzultace mezi učitelkami, s rodiči, pedagogické rady Odpovídají: všechny učitelky i vedoucí pracovnice Ověření souladu TVP ŠVP RVP Cíl: Ověřit soulad TVP-ŠVP-RVP, hodnocení, naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový program školy, spoluúčast rodičů Čas: 1x ročně vyhodnocení tabulky Nástroje: tabulka autoevaluace vzdělání, přehledy o rozvoji dítěte, výstavy, vystoupení dětí, monitoring, hospitační záznamy, konzultace, dotazníky, pedagogické rady, zpráva o hodnocení školy, dotazník pro rodiče Odpovídají: Učitelky a všechny vedoucí pracovnice Průběh a výsledky vzdělávání Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod práce, naplnění cílů a záměrů ŠVP, dosažení klíčových kompetencí. Cíl: Zhodnocení průběhu vzdělávání Čas: průběžně Nástroje: monitoring, vzájemné hospitace, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické rady Odpovídají: učitelky ředitelka

15 Rozvoj učitelek Cíl: uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu Čas: průběžně, 1x ročně dotazníky hodnocení učetelek Nástroje : dotazníky, pedagogické rady, plány dalšího vzdělávání, vzájemné konzultace Odpovídají: učitelky, ředitelka Podmínky vzdělávání Materiální: Cíl: Zhodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP technický stav budovy, vybavení tříd, zahrady, vybavení školní kuchyně Čas: 1x ročně Nástroje: tabulka evaluace podmínek, záznamy z kontrolní činnosti Odpovídají : všichni zaměstnanci podle místa pracovní působnosti Personální podmínky: Cíl: zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP. Kvalifikovanost učitelek, DVPP, efektivita Čas: 1x ročně Nástroje: tabulka evaluace podmínek, kontrolní a hospitační činnost, pedagogické a provozní rady Odpovídají: všichni zaměstnanci podle místa pracovního působení Ekonomické podmínky: Cíl: hodnocení v oblasti ekonomiky školy, sledování čerpání mzdových i provozních prostředků

16 Čas: přehledy čerpání mzdových i provozních prostředků 1x měsíčně Nástroje: přehledy čerpání Odpovídají: ředitelka, účetní Organizační podmínky: Cíl: Zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP Čas: 1x ročně Nástroje: monitoring, hospitace, kontrolní činnost, pedagogické a provozní rady Odpovídají: všichni zaměstnanci podle místa výkonu práce Spolupráce s rodinou: Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem práce, naplnění záměrů ŠVP Čas: 1x ročně Nástroje: tabulka dotazník pro rodiče, rozhovory s rodiči, monitoring Odpovídají: všichni zaměstnanci podle místa výkonu práce

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1./ oprava názvu dokumentu na: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dodatek k dokumentu Školní vzdělávací program mateřské školy Zelený ráj V době inspekční činnosti ve dnech 14.1.-16.1. 2014 byly zjištěny některé nedostatky v tomto hlavním dokumentu školy. Na pedagogické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA

Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA Č.j. 79/2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKOVÁ ŠKOLKA Naše děti mají ručičky- a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více