VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název školy 1.2. Sídlo školy 1.3. Charakteristika školy 1.4. Zřizovatel školy 1.5. Vedení školy 1.6. Adresa pro dálkový přístup 1.7. Záměr školy 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI MŠ 2.1. Celkové počty pracovníků 2.2. Věková struktura pedagogických pracovníků MŠ 2.3. Odborná a pedagogická způsobilost 2.4. Absolventi, kteří nastoupili na školu 2.5. Záměr školy 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Učební plány Vzdělávací oblasti 4.2. Zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces Kulturní akce a soutěže dětí v MŠ 4.3. Záměr školy 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 5.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 5.3. Kulturní akce pro zaměstnance školy 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 8. ZÁMĚR ŠKOLY 9. ZÁVĚR Výroční zpráva školy se zpracovává na základě zákona č.561/2004 Sb., 10, odst.3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2

3 a vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. NÁZEV ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace od IČO: SÍDLO MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola kapacita: 90 dětí IZO: Nerudova 512, Horní Benešov Školní jídelna MŠ kapacita: 90 jídel IZO: Nerudova 512, Horní Benešov 1.3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola v Horním Benešově měla ve školním roce a školním roce po 3 třídách. K 30. září 2009 navštěvovalo mateřskou školu 65 dětí, k 30. září 2010 jich bylo 62. Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměrný počet dětí na učitele ,6 20, ,4 Přehled počtu dětí v MŠ od (stav vždy k 30.9.daného školního roku) Od se stala základní škola v Horním Benešově samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací a Mateřská škola se stala její součástí. školní rok počet ţáků Stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy zajišťují 2 pracovnice, z nichž jedna je vedoucí. Budova MŠ, je kombinovaného typu a je postavena v rámci výstavby pavilónových mateřských škol v 80. letech minulého století v blokopanelovém systému. Je zde umístěna i 3

4 jídelna pro děti z mateřské školy. V návaznosti na výsledek energetického auditu byla v roce 2008 provedena v celé budově výměna oken a těles ústředního vytápění. V objektu byla v roce 2011 provedená rekonstrukce podlah v některých učebnách. Vzhledem ke stáří lehátek pro děti byla plánována jejich výměna za nové a to se nám i podařilo. Na základě požadavků KHS byla v kuchyni školní jídelny MŠ provedena postupná výměna pracovních ploch, dřezů a skříňky za nové, nerezové. Byly dokončeny práce na stavbě nového dětského hřiště (včetně příslušenství), které je součástí celého areálu této budovy. Na podzim roku 2009 bylo pak nové dětské hřiště předáno starostou obce mateřské škole do užívání. Rekonstrukci budovy mateřské školy nelze zahrnout do Investičního záměru a v současné době ji užíváme jako nájemníci. Vzhledem k získání finančních prostředků Městským úřadem pomocí projektu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 na rekonstrukci budov MŠ máme ve dvou třídách zrekonstruované sociální zařízení,proběhla výměna interiérových dveří,zrekonstruované podlahy a přípravny jídla. Oficiálně bylo schváleno také přidělení finančních prostředků na akci Doplnění vybavení MŠ v Horním Benešově, které bude financováno z Evropského zemědělského fondu, prostřednictvím Místní akční skupiny Nízký Jeseník.Tento projekt bude realizován v průběhu měsíce říjen ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel: Adresa: Město Horní Benešov, Právní forma: obec, IČO: Masarykova 32, Horní Benešov Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, Školní 338, Horní Benešov, je příspěvkovou organizací v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Horní Benešov č.89/ ze dne ve znění dodatku č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne , dodatku č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne a dodatku č.3 v souladu s usnesením 75/ ZM ze dne S účinností od byla škola zřízena jako příspěvková organizace. Škola tak, jako právní subjekt, vystupuje v právních vztazích svým jménem. Je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, s prostředky přidělenými z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s prostředky získanými vlastní hospodářskou činností a dále s příspěvky a dary od fyzických i právnických osob. K uvedenému datu došlo také ke změně v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Součástí změny v zařazení do sítě škol bylo i spojení dosavadní ZŠ Horní Benešov a MŠ Horní Benešov do jednoho subjektu s názvem Základní škola Horní Benešov, okres Bruntál. Současně platné znění názvu školy bylo dále upraveno dodatkem č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne a dodatkem č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne na - Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Vzhledem k této skutečnosti je výroční zpráva MŠ v některých bodech zpracována jako samostatná příloha. Zařazení do sítě škol: , změny: ŠÚ Bruntál 375 /1997- POO, ŠÚ Bruntál Ř-972/46/97, ŠÚ Bruntál 786/07/98-Ř, ŠÚ Bruntál 862/92/99-Ř, MŠMT 10674/02-21, MŠMT 30781/02-21, MSK 65768/2006, MSK 57850/2006, 4

5 1.5. VEDENÍ ŠKOLY MŠMT 8203/ , MŠMT 4 144/ , MSK / MSK 73304/2009 Ředitel školy: Mgr. Miloš Mayer, Lichnov 379 Zástupce ředitele: Ing. Jan Krasula, Horní Benešov, Opavská 357 Vedoucí učitelka MŠ: Zuzana Hubálková, Třída Obránců míru 12, Bruntál Vedoucí školní jídelny MŠ: Horváthová Hana, Horní Benešov, Luhy ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP Základní škola Mateřská škola Školní 338 Nerudova Horní Benešov Horní Benešov tel.: tel.: ZÁMĚR ŠKOLY Navazující záměry školy v této oblasti jsou dlouhodobého charakteru a jejich splnění je především podmíněno postupným získáním finančních prostředků z rozpočtu prostředků zřizovatele a dostupných grantů. - pokračovat ve stavebních úpravách, zejména ve splnění hygienických požadavků a BOZP - vybavit třídy novým školním nábytkem, vestavnými skříněmi, policemi na hračky, novými koberci, pokračovat v rekonstrukci poslední třídy - stálá modernizace didaktických pomůcek a zlepšení pracovního pro děti a všechny pracovníky školy 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI MŠ 2.1. CELKOVÉ POČTY PRACOVNÍKŮ MŠ 2009/ /2011 osob úvazků osob úvazků Pedagogičtí pracovníci 5 4,90 5 4,81 Nepedagogičtí pracovníci 3 2,55 3 2,70 z toho: správní zaměstnanci ostatní 1 1,00 1 1,00 pracovnice ŠJ 2 1,55 2 1,70 Zaměstnanci celkem: 8 7,45 8 7,51 5

6 2.2. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ Věková skladba zaměstnanců je počítána k a nárok na důchod během školního roku. Do 20 let let let let let 3 nad 60 let 0 MŠ přepočtený Pracující důchodce fyzický počet 0 počet 0 Pedagog, kterému vznikl nárok přepočtený fyzický počet 0 na důchod počet ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů Vysokoškolské zaměřené na pedagogiku předškolního věku 0,00 Vyšší odborné zaměřené na přípravu učitelů předškolního vzdělávání 0,00 Středoškolské s maturitou zaměřené na přípravu učitelů předškolního vzdělávání 4,81 Speciální pedagogika 0,00 Vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy 0,00 Vyšší odborné pro jiný typ školy 0,00 Středoškolské s maturitou pro jiný typ školy 0,00 Celkem 4, ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA ŠKOLU Do MŠ byla přijata jedna aprobovaná učitelka (náhradou za odchod jedné učitelky do řádného starobního důchodu), jedna učitelka MŠ si doplnila požadovanou kvalifikaci učitelství v MŠ (původně vychovatelka), noví absolventi vysokých škol a středních pedagogických škol pro vzdělávací a výchovnou činnost v MŠ nenastoupili ZÁMĚR ŠKOLY - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je snaha po jejich odchodu do starobního důchodu zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - stabilizace učitelského sboru - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Zápis dětí do MŠ proběhl v době od do hodin v budově MŠ. Zápisu se zúčastnilo celkem 14 dětí. Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání Přijetí do mateřské školy

7 4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. UČEBNÍ PLÁNY Od mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SLUNÍČKO (č. j. ZS/194/07). Podle tohoto programu se pracovalo ve školním roce ve všech odděleních mateřské školy. 7

8 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina vzdělávací oblast Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Co vzbudilo pracovních sněhové zvířátek a nepozna- MŠ podzimu svátku pohádek jaro? profesí vločky přírody ného - Lokomoční pohybové seznamující děti s věcmi, které je obklopují - Individuální a skupinová konverzace - Spontánní hra - Estetické a tvůrčí - Hry na téma rodina - Neverbální komunikační - Adaptace dítěte - Námětové - Druhy zaměstnání - Pozorování blízkého - Praktické uţívání hraček a pomůcek a jednoduché úkony s předměty - Konstruktivní - Zpěv jednoduchých písní - Prohlíţení a "čtení" kníţek - Pozorování přírodních jevů -Motivovaná manipulace s předměty - Výlety do přírody - Aktivity podporující sbliţování dětí - Pravidla souţití - Konstruktivní - Orientace v okolí MŠ - Vyuţívání encyklopedií zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - Sebeobsluţné v oblékání - Recitace - Námětové a - Hry podporující tvořivost - Orientace v rovině - Respektování druhého - Společenské - Práce lidí - Výtvarné - Skupinové - Dopravní situace - Aktivity na téma dopravy - Kognitivní - Hudební a hudebně pohybové a - Jednoduché úkony s nástroji relaxační a odpočinkové příběhů - Poslech vyprávěných příběhů - Smyslové zaměřené na samostatné vystupování pohybové - Vztahy mezi lidmi - Hudební pohybové a dramatické - Realizace slavností - Účast na akcích literárními texty směřující k prevenci úrazů záţitků - Hry podporující představivost - Časové pojmy - Sebekontrola a sebeovládání - Kooperativní ve dvojicích - Společenské - Výtvarné podněcující tvořivost - Bezpečnost u zimních her - Péče o ţivotní - Lokomoční pohybové s pomůckami - Smyslové - Sluchové - Poslech čtených pohádek - Cvičení vnímání - Samostatné vystupování - Poslech pohádek - Mravní hodnoty literárními texty pohybové - Rytmické záţitků - Vlastností předmětů - Hry pro rozvoj vůle - Verbální komunikační - Četba příběhů - Společenské - Výtvarné - Eko - Změny v přírodě - Jednoduché pracovní úkony - Úprava - Sluchové zvuků - Taneční - Ohleduplnost k - Výtvarné - Návštěvy kulturních a uměleckých míst - Eko - Ochrana ţivotního ekosystému - Ochrana zdraví - Sebeobsluţné v oblasti osobní hygieny - Manipulace s předměty - Hry ke cvičení paměti - Recitace - Cvičení v projevování citů - Ţivot v rodině - Naslouchání - Realizace slavností - Literární - Pracovní - Pěstitelské - Vyuţívání encyklopedií Tajemství vody - Smyslové a psychomotorické - Hudební podle vlastní fantazie - Orientace v prostoru - Výlety do okolí ve skupinách - Respektování druhého - Souţití ve třídě - Hudební - Péče o školní - Ochrana ţivotního 8

9 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky vzdělávací oblast Hurá do školy - Sebeobsluţní v oblasti osobní hygieny s předměty záţitků - Spontánní hra - Hry podporující tvořivost - Hudební Svět kolem nás pohybové - Manipulace s nástroji - Sluchové a rytmické podle obraz. materiálu - Smyslové - Literární Podzimní vítr přivál Mikuláše - Pracovní a sebeobsluţní - Lokomoční pohyb. čin. čin. s předměty - Vokální - Pozorování přírodních jevů - Hry na rozvoj vůle Co přinesla pani Zima - Potřeby lidského těla - Ochrana zdraví relaxační a odpočinkové - Poslech čtených pohádek - Recitace - Cvičení paměti Jak tančí Meluzína - Bezpečnost při hrách - Konstruktivní a grafické - Řečové - Skupinová konverzace - Hry podporující představivost - Výlety do okolí Kde je nám nejlépe - Zdravotně zaměřené lidského těla podle obrázků - Námětové - Hry na téma rodiny S pohádkovou knihou u kamen - Hudební - Smyslové a psychomotorické - Rytmické - Samostatný slovní projev - Lidské vlastnosti Přiletěly jarní víly - Konstruktivní a grafické příběhů - Vlastností předmětů - Matematické pojmy - Výlety do přírody Chytré děti s kytičkou - Lokomoční pohybové s předměty - Hry se slovy - Přednes - Cvičení paměti - Rozvoj postřehu a vnímání Jdeme slavit s písničkou - Ochrana zdraví - Prevence úrazů - Úkony s náčiním - Rozhovory - Dramatizace - Výtvarné knihou - Spontánní - Verbální komunikační - Společenské - Sociální a interaktivní - Sbliţování dětí pohybové - Naslouchání - Vztahy mezi lidmi ve dvojicích - Výtvarné - Respektování druhého - Ohleduplnost k - Hraní rolí - Porozumění pravidlům vzájemného souţití a chování ve skupinách - Verbální komun. - Společná setkávání - Naslouchání - Ţivot v rodině - Ochrana soukromí a bezpečí dětí - Hudební - Sociální a interaktivní - Setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - Pozorování okolní přírody - Pěstitelské - Pravidla souţití ve třídě - Námětové - Dopravní situace - Hry na téma dopravy - Bezpečné chování v dopravních situacích - Konstruktivní podněcující nápaditost dítěte - Účast na akcích přírodního okolí - Příprava a realizace slavností - Orientace v okolí MŠ literárními texty - Kognitivní pohybové - Poslech pohádek - Bezpečnost při zimních sportech ekosystému - Práce lidí - Literární literárními texty - Praktické uţívání pomůcek obrazovým materiálem - Sledování dramatizací - Mravní hodnoty knihou - Vyuţívání encyklopedií - Péče o ţivotní - Námětové - Společenské - Pravidla souţití ve třídě - Eko - Pozorování stavu ţivotního - Příprava a realizace slavností - Slovesné čin. - Výtvarné čin. - Účast na akcích - Orientace v okolí MŠ - Změny v přírodě - Skupinové - Estet. vnímání - Poslech příběhů - Eko - Péče o ţivotní 9

10 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina vzdělávací oblast Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky Podzimní S pohádkovou knihou Hurá do Svět kolem Co přinesla Jak tančí Kde je nám Přiletěly Chytré děti vítr přivál školy nás pani Zima Meluzína nejlépe jarní víly s kytičkou Mikuláše u kamen - Sebeobslužní v oblasti osobní hygieny s předměty zážitků - Spontánní hra - Hry podporující tvořivost - Hudební - Grafické napodob. tvarů - Samostatné vyjadřování - Verbální komunikační - Společenské - Vztahy mezi lidmi - Setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - Výtvarné - Návštěva důležitých institucí - Pozorování okolní přírody - Pěstitelské pohybové - Manipulace s nástroji - Smyslové a psychomotorické - Sluchové a rytmické - Orientace v prostoru podle obrázkového materiálu - Smyslové - Literární - Sociální a interaktivní - Kooperativní ve skupinách - Sbližování dětí - Poslech hudebních skladeb a písní slovesné - Pravidla soužití ve třídě - Námětové - Vycházky do okolí - Dopravní situace - Hry na téma dopravy - Bezpečné chování v dopr. situacích - Pracovní a sebeobslužní - Lokomoční pohyb. čin. s předměty - Zkoumání vlastností předmětů - Individuální konverzace - Vokální - Pozorování přírodních jevů - Hry na rozvoj vůle pohybové - Ochrana soukromí - Naslouchání - Konstruktivní podněcující nápaditost dítěte - Sledování změn v přírodě - Účast na akcích přírodního okolí - Potřeby lidského těla - Ochrana zdraví relaxační a odpočinkové - Komentování zážitků zaměřené na matematické pojmy - Poslech čtených pohádek - Recitace - Cvičení paměti - Společenské - Vztahy mezi lidmi ve dvojicích Č. podněcující estetické vnímání - Příprava a realizace slavností - Sledování událostí v obci - Orientace v okolí MŠ literárními texty - Kognitivní čin.i - Bezpečnost při hrách - Konstruktivní a grafické - Manipulace s náčiním - Řečové - Skupinová konverzace - Časové pojmy posloupnosti dějů, příběhů - Hry podporující představivost - Výlety do okolí - Výtvarné - Respektování druhého - Ohleduplnost k pohybové - Pravidla vzájemného styku - Poslech pohádek - Bezpečnost při zimních sportech ekosystému - Prevence nemocí - Zdravotně zaměřené lidského těla - Samostatný slovní projev podle obrázků - Námětové - Hry na téma rodiny - Hry podporující fantazii - Hraní rolí - Porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování - Společenské a skupinové - Práce lidí - Literární literárními texty - Praktické užívání pomůcek obrazovým materiálem - Manipulace s pomůckami - Hudební - Smyslové a psychomotorické - Cvičení organizačních dovedností Slovní hádanky - Rytmické - Samostatný slovní projev - Lidské vlastnosti - Aktivní naslouchání ve skupinách - Literární - Sledování dramatizací - Poslech veršů - Mravní hodnoty knihou - Využívání encyklopedií - Péče o životní - Vytváření zdravých životních návyků - Konstruktivní a grafické příběhů - Vlastností předmětů - Matematické pojmy - Výlety do přírody - Verbální komunikační - Společná setkávání - Naslouchání - Námětové - Společenské - Pravidla soužití ve třídě - Sportovní akce - Péče o školní zahradu - Eko - Pozorování stavu životního - Osobní bezpečí - Lokomoční pohybové s předměty podle vlastní fantazie - Hry se slovy - Přednes - Cvičení paměti - Rozvoj postřehu a vnímání - Poslech pohádek s etickým obsahem - Život v rodině - Ochrana soukromí a bezpečí dětí - Příprava a realizace slavností - Slovesné - Výtvarné ekosystému - Účast na akcích - Orientace v okolí MŠ - Změny v přírodě Jdeme slavit s písničkou zajišťující pohodu - Ochrana zdraví - Prevence úrazů - Úkony s náčiním - Rozhovory - Dramatizace - Řešení praktických problémů - Výtvarné knihou - Spontánní - Respektování druhého - Hudební příběhů s pouč. - Sociální a interaktivní - Sportovní akce - Skupinové - Estetické vnímání - Poslech příběhů - Eko - Péče o životní 10

11 4.2. ZHODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Režim dne byl přizpůsoben potřebám dětí dostatek času pro, pobyt venku, dodržování časového intervalu pro podávání jídla. Důraz byl kladen na dostatek pobytu venku. Děti mají možnost rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti na školní zahradě, která byla nově zrekonstruovaná. Ve všech třídách je zaveden pitný režim, děti se mohou samostatně obsluhovat. Byly respektovány požadavky rodičů ke stravování dětí, individuální potřeby jídla dítěte. Velká pozornost byla věnována správné výslovnosti a jazykovému vyjadřování dětí. Děti s problémovou výslovností navštěvovaly logopedickou poradnu v místě bydliště, i speciální logopedii v okresním městě. I v tomto školním roce jsme spolupracovali s rodiči dětí, které měly odloženou školní docházku konzultováno na co se mají zejména zaměřit a jak s dětmi doma pracovat záměry hodnocení v PPP (taktéž osobní kontakt s psychology PPP). Rodiče s námi spolurozhodovali o společných akcích soutěže, výlety, kulturní akce. Nejvíce se rodičům líbila veřejná vystoupení s dětmi (hudebně-pohybový kroužek a flétničky), společné tvoření v malém oddělení (Vánoce a Velikonoce), výlety dětí, také pro ně určené ukázkové programy (Zámek Hradec nad Moravicí, ZOO Olomouc, Den matek, Rozloučení s MŠ) v závěru školního roku, kde děti rodičům předvedly, jaké udělaly pokroky, co vše již umí. Hospitace a kontroly byly prováděny podle plánu a aktuálního stavu, zejména u začínajících učitelů. V průběhu roku proběhly ve třídách třídní schůzky s rodiči. Pedagogické rady: 1. PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Třídní schůzka s rodiči: třídní schůzka Zápis do MŠ: Ředitelské volno

12 KULTURNÍ AKCE A SOUTĚŢE DĚTÍ V MŠ beseda na téma Zdravá MŠ Drakiáda - pouštění draků (společně se ŠD) Mikulášská nadílka soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček Vánoční tržnice malé oddělení Vystoupení na Vánočních trzích v Horním Benešově Karneval Sáňkování Rychlobruslení (ve spolupráci ze ZŠ) Sportovní dopoledne ve velké tělocvičně Vítání jara kulturní program pro babičky vystoupení ke Dni učitelů kreslení na zahradě Zvířátka kolem nás Šipkavaná (velké oddělení) Tvořivé odpoledne velikonoce (malé oddělení) Vystoupení - Den matek Vystoupení Babičky výlet dětí (Zámek - Hradec nad Moravicí) výlet dětí z kroužků Lichnov opékání soutěže na zahradě MŠ týden zdraví Hasiči - týden zdraví Beseda se zdravotníkem týden zdraví Den dětí - ZOO Olomouc spolupráce se SPOZ Rozloučení s MŠ (velké oddělení) Divadlá v MŠ v průběhů celého roka září říjen prosinec prosinec prosinec prosinec únor únor březen březen březen březen březen duben duben duben květen květen květen květen květen květen květen červen červen červen 4.3. ZÁMĚR ŠKOLY - vytvářet v MŠ podnětné, zajímavé, různorodé - k dětem přistupovat individuálně vzhledem k jejich specifickým vlastnostem - klást důraz na prožitkové učení (učit hrou a praktickou činností) - aktivně podněcovat spoluúčast rodičů na práci školy zapojit rodiče do tvořivých činností o velikonocích a vánocích - podporovat osobnostní a profesní růst pedagogů 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 5.1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávací programy, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP byly pořádány převážně KVIC a byly hrazeny z prostředků ONIV a prostředků v rámci dotací programů SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání) a z prostředků ESF: 12

13 Název studia/kurzu Počet pracovníků Motivační pohybové Individ. předškolní vzdělávání Řešení výchovných a kázeňských problémů celkem 4 Školení BOZP Noví zaměstnanci byli proškoleni Periodické školení BOZP všech zaměstnanců MŠ , , , Nově přicházející zaměstnanci byli proškolováni průběžně s nástupem do zaměstnání. Samostudium Samostudium čerpali pedagogičtí zaměstnanci individuálně a bylo plně řízeno vedoucí MŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ počet zúčastněných název akce pracovníků Školení vedoucích ŠJ 1 Školení kuchařek 0 celkem 1 Pracovníci školy využívali i dalších vzdělávacích akcí (např. společně se zřizovatelem), které byly hrazeny z provozních prostředků a byly vázány na jednotlivé požadavky a specializace pracovníků KULTURNÍ AKCE PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Akce pro zaměstnance Název akce termín počet účastníků Ukončení kalendářního roku zaměstnanci Ples SRPDŠ veřejnost Den učitelů zaměstnanci Ukončení školního roku zaměstnanci 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce pro děti byly pořádány ve spolupráci se ZŠ, školní družinou, SRPDŠ, zřizovatelem a rodiči. Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit: 13

14 slavnostní ukončení školního roku rozloučení s dětmi, předání drobných dárků, pamětních listů MěÚ zapojení talentovaných dětí do hudebně - pohybového kroužku, kroužků flétniček výlety do okolí, na zámek v Bruntále, Hradec nad Moravicí, ZOO Olomouc orientační vycházky v každém ročním období do lesa zdolávaní přírodních překážek,, soutěže Den dětí spojený s diskotékou, soutěžemi a hrami, opékání radostná odpoledne dětí besídky ke Dni matek Drakiáda spolupráce se ŠD sportovní dopoledne, odpoledne (bobování, bruslení, sáňkování, šípkovaná, jízda na koloběžkách) návštěva ZŠ prohlédnutí tříd spoluúčast na slavnostním zahájení školního roku Mikulášská nadílka s besídkou - radostné odpoledne pro děti účast na vánočních slavnostech, spojená s veřejným vystoupením dětí Vánoční besídka, diskotéka pro děti návštěvy výstav a koncertů v ZUŠ návštěva knihovny, zahradnictví, hasičské zbrojnice výstavka dětských prací pro rodiče v MŠ návštěva kulturních akcí v průběhu roku divadlo, koncerty výstavky knih spojené s prodejem pro rodiče v MŠ spolupráce se ZŠ vzájemná návštěva dětí za učitelkou do I. třídy a opačně účast učitelek v průběhu roku na předem vybraných seminářích sebevzdělávání odbornou literaturou spolupráce s PPP Bruntál zhotovení tabla předškoláků vystavení pro veřejnost účast na slavnostech k založení výročí města Den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče 7. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve školním roce neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. Poslední inspekce proběhla září ZÁMĚR ŠKOLY - v úzké spolupráci se zřizovatelem pokračovat v podávání žádostí o přidělení finančních dotací na rekonstrukci budovy školy, vybavit třídy novým školním nábytkem, vestavnými skříněmi, policemi na hračky, novými koberci - stálá modernizace didaktických pomůcek a zlepšení pracovního pro děti a všechny pracovníky školy - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je snaha po jejich odchodu do starobního důchodu zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - stabilizace učitelského sboru - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat jejich osobnostní a profesní růst - vytvářet v MŠ podnětné, zajímavé, různorodé - k dětem přistupovat individuálně vzhledem k jejich specifickým vlastnostem 14

15 - klást důraz na prožitkové učení (učit hrou a praktickou činností) - zavést v mateřské škole zájmový kroužek pro nejstarší 5 6 leté děti (angličtina) - pokračovat ve všech dílčích záměrech, využívat získaných zkušeností a vlastního hodnocení (autoevaluace) k dalšímu zdokonalování školy - tyto zkušenosti a připomínky všech zúčastněných subjektů (žáků, rodičů, učitelů apod.) akceptovat při odpovídající realizaci a aktualizaci ŠVP, jako otevřeného dokumentu a prostředku k dosažení vysoké úrovně výchovně-vzdělávací školy - nadále rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty, zejména SRPDŠ, navázat na úspěšnost společných akcí, zapojit do této co nejširší rodičovskou veřejnost - pokračovat ve webové prezentaci školy - nadále využívat osvědčené nástroje k sebehodnocení školy, kriteria vlastního hodnocení školy průběžně dynamicky doplňovat v souvislostech s vnitřními i vnějšími potřebami školy - pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem Městem Horní Benešov, ZO ČMOS, PPP Bruntál, Policií ČR, HZS a ÚP Bruntál 9. ZÁVĚR Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2010/2011. Poděkování za odvedenou práci patří všem pracovníkům školy. Pracovníci školy vydali písemný souhlas s uvedením svých jmen ve Výroční zprávě. Projednáno na pedagogické radě dne V Horním Benešově, Zuzana Hubálková, vedoucí MŠ Mgr. Miloš Mayer ředitel školy 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více