VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název školy 1.2. Sídlo školy 1.3. Charakteristika školy 1.4. Zřizovatel školy 1.5. Vedení školy 1.6. Adresa pro dálkový přístup 1.7. Záměr školy 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI MŠ 2.1. Celkové počty pracovníků 2.2. Věková struktura pedagogických pracovníků MŠ 2.3. Odborná a pedagogická způsobilost 2.4. Absolventi, kteří nastoupili na školu 2.5. Záměr školy 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Učební plány Vzdělávací oblasti 4.2. Zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces Kulturní akce a soutěže dětí v MŠ 4.3. Záměr školy 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 5.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 5.3. Kulturní akce pro zaměstnance školy 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 8. ZÁMĚR ŠKOLY 9. ZÁVĚR Výroční zpráva školy se zpracovává na základě zákona č.561/2004 Sb., 10, odst.3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2

3 a vyhlášky č.15/2005 Sb. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. NÁZEV ŠKOLY Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace od IČO: SÍDLO MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola kapacita: 90 dětí IZO: Nerudova 512, Horní Benešov Školní jídelna MŠ kapacita: 90 jídel IZO: Nerudova 512, Horní Benešov 1.3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola v Horním Benešově měla ve školním roce a školním roce po 3 třídách. K 30. září 2009 navštěvovalo mateřskou školu 65 dětí, k 30. září 2010 jich bylo 62. Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměrný počet dětí na učitele ,6 20, ,4 Přehled počtu dětí v MŠ od (stav vždy k 30.9.daného školního roku) Od se stala základní škola v Horním Benešově samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací a Mateřská škola se stala její součástí. školní rok počet ţáků Stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy zajišťují 2 pracovnice, z nichž jedna je vedoucí. Budova MŠ, je kombinovaného typu a je postavena v rámci výstavby pavilónových mateřských škol v 80. letech minulého století v blokopanelovém systému. Je zde umístěna i 3

4 jídelna pro děti z mateřské školy. V návaznosti na výsledek energetického auditu byla v roce 2008 provedena v celé budově výměna oken a těles ústředního vytápění. V objektu byla v roce 2011 provedená rekonstrukce podlah v některých učebnách. Vzhledem ke stáří lehátek pro děti byla plánována jejich výměna za nové a to se nám i podařilo. Na základě požadavků KHS byla v kuchyni školní jídelny MŠ provedena postupná výměna pracovních ploch, dřezů a skříňky za nové, nerezové. Byly dokončeny práce na stavbě nového dětského hřiště (včetně příslušenství), které je součástí celého areálu této budovy. Na podzim roku 2009 bylo pak nové dětské hřiště předáno starostou obce mateřské škole do užívání. Rekonstrukci budovy mateřské školy nelze zahrnout do Investičního záměru a v současné době ji užíváme jako nájemníci. Vzhledem k získání finančních prostředků Městským úřadem pomocí projektu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011 na rekonstrukci budov MŠ máme ve dvou třídách zrekonstruované sociální zařízení,proběhla výměna interiérových dveří,zrekonstruované podlahy a přípravny jídla. Oficiálně bylo schváleno také přidělení finančních prostředků na akci Doplnění vybavení MŠ v Horním Benešově, které bude financováno z Evropského zemědělského fondu, prostřednictvím Místní akční skupiny Nízký Jeseník.Tento projekt bude realizován v průběhu měsíce říjen ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel: Adresa: Město Horní Benešov, Právní forma: obec, IČO: Masarykova 32, Horní Benešov Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, Školní 338, Horní Benešov, je příspěvkovou organizací v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Horní Benešov č.89/ ze dne ve znění dodatku č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne , dodatku č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne a dodatku č.3 v souladu s usnesením 75/ ZM ze dne S účinností od byla škola zřízena jako příspěvková organizace. Škola tak, jako právní subjekt, vystupuje v právních vztazích svým jménem. Je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, s prostředky přidělenými z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, s prostředky získanými vlastní hospodářskou činností a dále s příspěvky a dary od fyzických i právnických osob. K uvedenému datu došlo také ke změně v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Součástí změny v zařazení do sítě škol bylo i spojení dosavadní ZŠ Horní Benešov a MŠ Horní Benešov do jednoho subjektu s názvem Základní škola Horní Benešov, okres Bruntál. Současně platné znění názvu školy bylo dále upraveno dodatkem č.1 v souladu s usnesením č.67/ ze dne a dodatkem č.2 v souladu s usnesením 82/ ze dne na - Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Vzhledem k této skutečnosti je výroční zpráva MŠ v některých bodech zpracována jako samostatná příloha. Zařazení do sítě škol: , změny: ŠÚ Bruntál 375 /1997- POO, ŠÚ Bruntál Ř-972/46/97, ŠÚ Bruntál 786/07/98-Ř, ŠÚ Bruntál 862/92/99-Ř, MŠMT 10674/02-21, MŠMT 30781/02-21, MSK 65768/2006, MSK 57850/2006, 4

5 1.5. VEDENÍ ŠKOLY MŠMT 8203/ , MŠMT 4 144/ , MSK / MSK 73304/2009 Ředitel školy: Mgr. Miloš Mayer, Lichnov 379 Zástupce ředitele: Ing. Jan Krasula, Horní Benešov, Opavská 357 Vedoucí učitelka MŠ: Zuzana Hubálková, Třída Obránců míru 12, Bruntál Vedoucí školní jídelny MŠ: Horváthová Hana, Horní Benešov, Luhy ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP Základní škola Mateřská škola Školní 338 Nerudova Horní Benešov Horní Benešov tel.: tel.: ZÁMĚR ŠKOLY Navazující záměry školy v této oblasti jsou dlouhodobého charakteru a jejich splnění je především podmíněno postupným získáním finančních prostředků z rozpočtu prostředků zřizovatele a dostupných grantů. - pokračovat ve stavebních úpravách, zejména ve splnění hygienických požadavků a BOZP - vybavit třídy novým školním nábytkem, vestavnými skříněmi, policemi na hračky, novými koberci, pokračovat v rekonstrukci poslední třídy - stálá modernizace didaktických pomůcek a zlepšení pracovního pro děti a všechny pracovníky školy 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI MŠ 2.1. CELKOVÉ POČTY PRACOVNÍKŮ MŠ 2009/ /2011 osob úvazků osob úvazků Pedagogičtí pracovníci 5 4,90 5 4,81 Nepedagogičtí pracovníci 3 2,55 3 2,70 z toho: správní zaměstnanci ostatní 1 1,00 1 1,00 pracovnice ŠJ 2 1,55 2 1,70 Zaměstnanci celkem: 8 7,45 8 7,51 5

6 2.2. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ Věková skladba zaměstnanců je počítána k a nárok na důchod během školního roku. Do 20 let let let let let 3 nad 60 let 0 MŠ přepočtený Pracující důchodce fyzický počet 0 počet 0 Pedagog, kterému vznikl nárok přepočtený fyzický počet 0 na důchod počet ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů Vysokoškolské zaměřené na pedagogiku předškolního věku 0,00 Vyšší odborné zaměřené na přípravu učitelů předškolního vzdělávání 0,00 Středoškolské s maturitou zaměřené na přípravu učitelů předškolního vzdělávání 4,81 Speciální pedagogika 0,00 Vysokoškolské pedagogické pro jiný typ školy 0,00 Vyšší odborné pro jiný typ školy 0,00 Středoškolské s maturitou pro jiný typ školy 0,00 Celkem 4, ABSOLVENTI, KTEŘÍ NASTOUPILI NA ŠKOLU Do MŠ byla přijata jedna aprobovaná učitelka (náhradou za odchod jedné učitelky do řádného starobního důchodu), jedna učitelka MŠ si doplnila požadovanou kvalifikaci učitelství v MŠ (původně vychovatelka), noví absolventi vysokých škol a středních pedagogických škol pro vzdělávací a výchovnou činnost v MŠ nenastoupili ZÁMĚR ŠKOLY - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je snaha po jejich odchodu do starobního důchodu zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - stabilizace učitelského sboru - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Zápis dětí do MŠ proběhl v době od do hodin v budově MŠ. Zápisu se zúčastnilo celkem 14 dětí. Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání Přijetí do mateřské školy

7 4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. UČEBNÍ PLÁNY Od mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SLUNÍČKO (č. j. ZS/194/07). Podle tohoto programu se pracovalo ve školním roce ve všech odděleních mateřské školy. 7

8 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina vzdělávací oblast Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Tajemství Co vzbudilo pracovních sněhové zvířátek a nepozna- MŠ podzimu svátku pohádek jaro? profesí vločky přírody ného - Lokomoční pohybové seznamující děti s věcmi, které je obklopují - Individuální a skupinová konverzace - Spontánní hra - Estetické a tvůrčí - Hry na téma rodina - Neverbální komunikační - Adaptace dítěte - Námětové - Druhy zaměstnání - Pozorování blízkého - Praktické uţívání hraček a pomůcek a jednoduché úkony s předměty - Konstruktivní - Zpěv jednoduchých písní - Prohlíţení a "čtení" kníţek - Pozorování přírodních jevů -Motivovaná manipulace s předměty - Výlety do přírody - Aktivity podporující sbliţování dětí - Pravidla souţití - Konstruktivní - Orientace v okolí MŠ - Vyuţívání encyklopedií zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - Sebeobsluţné v oblékání - Recitace - Námětové a - Hry podporující tvořivost - Orientace v rovině - Respektování druhého - Společenské - Práce lidí - Výtvarné - Skupinové - Dopravní situace - Aktivity na téma dopravy - Kognitivní - Hudební a hudebně pohybové a - Jednoduché úkony s nástroji relaxační a odpočinkové příběhů - Poslech vyprávěných příběhů - Smyslové zaměřené na samostatné vystupování pohybové - Vztahy mezi lidmi - Hudební pohybové a dramatické - Realizace slavností - Účast na akcích literárními texty směřující k prevenci úrazů záţitků - Hry podporující představivost - Časové pojmy - Sebekontrola a sebeovládání - Kooperativní ve dvojicích - Společenské - Výtvarné podněcující tvořivost - Bezpečnost u zimních her - Péče o ţivotní - Lokomoční pohybové s pomůckami - Smyslové - Sluchové - Poslech čtených pohádek - Cvičení vnímání - Samostatné vystupování - Poslech pohádek - Mravní hodnoty literárními texty pohybové - Rytmické záţitků - Vlastností předmětů - Hry pro rozvoj vůle - Verbální komunikační - Četba příběhů - Společenské - Výtvarné - Eko - Změny v přírodě - Jednoduché pracovní úkony - Úprava - Sluchové zvuků - Taneční - Ohleduplnost k - Výtvarné - Návštěvy kulturních a uměleckých míst - Eko - Ochrana ţivotního ekosystému - Ochrana zdraví - Sebeobsluţné v oblasti osobní hygieny - Manipulace s předměty - Hry ke cvičení paměti - Recitace - Cvičení v projevování citů - Ţivot v rodině - Naslouchání - Realizace slavností - Literární - Pracovní - Pěstitelské - Vyuţívání encyklopedií Tajemství vody - Smyslové a psychomotorické - Hudební podle vlastní fantazie - Orientace v prostoru - Výlety do okolí ve skupinách - Respektování druhého - Souţití ve třídě - Hudební - Péče o školní - Ochrana ţivotního 8

9 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky vzdělávací oblast Hurá do školy - Sebeobsluţní v oblasti osobní hygieny s předměty záţitků - Spontánní hra - Hry podporující tvořivost - Hudební Svět kolem nás pohybové - Manipulace s nástroji - Sluchové a rytmické podle obraz. materiálu - Smyslové - Literární Podzimní vítr přivál Mikuláše - Pracovní a sebeobsluţní - Lokomoční pohyb. čin. čin. s předměty - Vokální - Pozorování přírodních jevů - Hry na rozvoj vůle Co přinesla pani Zima - Potřeby lidského těla - Ochrana zdraví relaxační a odpočinkové - Poslech čtených pohádek - Recitace - Cvičení paměti Jak tančí Meluzína - Bezpečnost při hrách - Konstruktivní a grafické - Řečové - Skupinová konverzace - Hry podporující představivost - Výlety do okolí Kde je nám nejlépe - Zdravotně zaměřené lidského těla podle obrázků - Námětové - Hry na téma rodiny S pohádkovou knihou u kamen - Hudební - Smyslové a psychomotorické - Rytmické - Samostatný slovní projev - Lidské vlastnosti Přiletěly jarní víly - Konstruktivní a grafické příběhů - Vlastností předmětů - Matematické pojmy - Výlety do přírody Chytré děti s kytičkou - Lokomoční pohybové s předměty - Hry se slovy - Přednes - Cvičení paměti - Rozvoj postřehu a vnímání Jdeme slavit s písničkou - Ochrana zdraví - Prevence úrazů - Úkony s náčiním - Rozhovory - Dramatizace - Výtvarné knihou - Spontánní - Verbální komunikační - Společenské - Sociální a interaktivní - Sbliţování dětí pohybové - Naslouchání - Vztahy mezi lidmi ve dvojicích - Výtvarné - Respektování druhého - Ohleduplnost k - Hraní rolí - Porozumění pravidlům vzájemného souţití a chování ve skupinách - Verbální komun. - Společná setkávání - Naslouchání - Ţivot v rodině - Ochrana soukromí a bezpečí dětí - Hudební - Sociální a interaktivní - Setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - Pozorování okolní přírody - Pěstitelské - Pravidla souţití ve třídě - Námětové - Dopravní situace - Hry na téma dopravy - Bezpečné chování v dopravních situacích - Konstruktivní podněcující nápaditost dítěte - Účast na akcích přírodního okolí - Příprava a realizace slavností - Orientace v okolí MŠ literárními texty - Kognitivní pohybové - Poslech pohádek - Bezpečnost při zimních sportech ekosystému - Práce lidí - Literární literárními texty - Praktické uţívání pomůcek obrazovým materiálem - Sledování dramatizací - Mravní hodnoty knihou - Vyuţívání encyklopedií - Péče o ţivotní - Námětové - Společenské - Pravidla souţití ve třídě - Eko - Pozorování stavu ţivotního - Příprava a realizace slavností - Slovesné čin. - Výtvarné čin. - Účast na akcích - Orientace v okolí MŠ - Změny v přírodě - Skupinové - Estet. vnímání - Poslech příběhů - Eko - Péče o ţivotní 9

10 Dítě a svět Dítě a společnost Dítě a ten druhý Dítě a jeho psychika Dítě a jeho tělo věková skupina vzdělávací oblast Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) Integrované bloky Podzimní S pohádkovou knihou Hurá do Svět kolem Co přinesla Jak tančí Kde je nám Přiletěly Chytré děti vítr přivál školy nás pani Zima Meluzína nejlépe jarní víly s kytičkou Mikuláše u kamen - Sebeobslužní v oblasti osobní hygieny s předměty zážitků - Spontánní hra - Hry podporující tvořivost - Hudební - Grafické napodob. tvarů - Samostatné vyjadřování - Verbální komunikační - Společenské - Vztahy mezi lidmi - Setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - Výtvarné - Návštěva důležitých institucí - Pozorování okolní přírody - Pěstitelské pohybové - Manipulace s nástroji - Smyslové a psychomotorické - Sluchové a rytmické - Orientace v prostoru podle obrázkového materiálu - Smyslové - Literární - Sociální a interaktivní - Kooperativní ve skupinách - Sbližování dětí - Poslech hudebních skladeb a písní slovesné - Pravidla soužití ve třídě - Námětové - Vycházky do okolí - Dopravní situace - Hry na téma dopravy - Bezpečné chování v dopr. situacích - Pracovní a sebeobslužní - Lokomoční pohyb. čin. s předměty - Zkoumání vlastností předmětů - Individuální konverzace - Vokální - Pozorování přírodních jevů - Hry na rozvoj vůle pohybové - Ochrana soukromí - Naslouchání - Konstruktivní podněcující nápaditost dítěte - Sledování změn v přírodě - Účast na akcích přírodního okolí - Potřeby lidského těla - Ochrana zdraví relaxační a odpočinkové - Komentování zážitků zaměřené na matematické pojmy - Poslech čtených pohádek - Recitace - Cvičení paměti - Společenské - Vztahy mezi lidmi ve dvojicích Č. podněcující estetické vnímání - Příprava a realizace slavností - Sledování událostí v obci - Orientace v okolí MŠ literárními texty - Kognitivní čin.i - Bezpečnost při hrách - Konstruktivní a grafické - Manipulace s náčiním - Řečové - Skupinová konverzace - Časové pojmy posloupnosti dějů, příběhů - Hry podporující představivost - Výlety do okolí - Výtvarné - Respektování druhého - Ohleduplnost k pohybové - Pravidla vzájemného styku - Poslech pohádek - Bezpečnost při zimních sportech ekosystému - Prevence nemocí - Zdravotně zaměřené lidského těla - Samostatný slovní projev podle obrázků - Námětové - Hry na téma rodiny - Hry podporující fantazii - Hraní rolí - Porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování - Společenské a skupinové - Práce lidí - Literární literárními texty - Praktické užívání pomůcek obrazovým materiálem - Manipulace s pomůckami - Hudební - Smyslové a psychomotorické - Cvičení organizačních dovedností Slovní hádanky - Rytmické - Samostatný slovní projev - Lidské vlastnosti - Aktivní naslouchání ve skupinách - Literární - Sledování dramatizací - Poslech veršů - Mravní hodnoty knihou - Využívání encyklopedií - Péče o životní - Vytváření zdravých životních návyků - Konstruktivní a grafické příběhů - Vlastností předmětů - Matematické pojmy - Výlety do přírody - Verbální komunikační - Společná setkávání - Naslouchání - Námětové - Společenské - Pravidla soužití ve třídě - Sportovní akce - Péče o školní zahradu - Eko - Pozorování stavu životního - Osobní bezpečí - Lokomoční pohybové s předměty podle vlastní fantazie - Hry se slovy - Přednes - Cvičení paměti - Rozvoj postřehu a vnímání - Poslech pohádek s etickým obsahem - Život v rodině - Ochrana soukromí a bezpečí dětí - Příprava a realizace slavností - Slovesné - Výtvarné ekosystému - Účast na akcích - Orientace v okolí MŠ - Změny v přírodě Jdeme slavit s písničkou zajišťující pohodu - Ochrana zdraví - Prevence úrazů - Úkony s náčiním - Rozhovory - Dramatizace - Řešení praktických problémů - Výtvarné knihou - Spontánní - Respektování druhého - Hudební příběhů s pouč. - Sociální a interaktivní - Sportovní akce - Skupinové - Estetické vnímání - Poslech příběhů - Eko - Péče o životní 10

11 4.2. ZHODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Režim dne byl přizpůsoben potřebám dětí dostatek času pro, pobyt venku, dodržování časového intervalu pro podávání jídla. Důraz byl kladen na dostatek pobytu venku. Děti mají možnost rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti na školní zahradě, která byla nově zrekonstruovaná. Ve všech třídách je zaveden pitný režim, děti se mohou samostatně obsluhovat. Byly respektovány požadavky rodičů ke stravování dětí, individuální potřeby jídla dítěte. Velká pozornost byla věnována správné výslovnosti a jazykovému vyjadřování dětí. Děti s problémovou výslovností navštěvovaly logopedickou poradnu v místě bydliště, i speciální logopedii v okresním městě. I v tomto školním roce jsme spolupracovali s rodiči dětí, které měly odloženou školní docházku konzultováno na co se mají zejména zaměřit a jak s dětmi doma pracovat záměry hodnocení v PPP (taktéž osobní kontakt s psychology PPP). Rodiče s námi spolurozhodovali o společných akcích soutěže, výlety, kulturní akce. Nejvíce se rodičům líbila veřejná vystoupení s dětmi (hudebně-pohybový kroužek a flétničky), společné tvoření v malém oddělení (Vánoce a Velikonoce), výlety dětí, také pro ně určené ukázkové programy (Zámek Hradec nad Moravicí, ZOO Olomouc, Den matek, Rozloučení s MŠ) v závěru školního roku, kde děti rodičům předvedly, jaké udělaly pokroky, co vše již umí. Hospitace a kontroly byly prováděny podle plánu a aktuálního stavu, zejména u začínajících učitelů. V průběhu roku proběhly ve třídách třídní schůzky s rodiči. Pedagogické rady: 1. PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Třídní schůzka s rodiči: třídní schůzka Zápis do MŠ: Ředitelské volno

12 KULTURNÍ AKCE A SOUTĚŢE DĚTÍ V MŠ beseda na téma Zdravá MŠ Drakiáda - pouštění draků (společně se ŠD) Mikulášská nadílka soutěž O nejkrásnější vánoční stromeček Vánoční tržnice malé oddělení Vystoupení na Vánočních trzích v Horním Benešově Karneval Sáňkování Rychlobruslení (ve spolupráci ze ZŠ) Sportovní dopoledne ve velké tělocvičně Vítání jara kulturní program pro babičky vystoupení ke Dni učitelů kreslení na zahradě Zvířátka kolem nás Šipkavaná (velké oddělení) Tvořivé odpoledne velikonoce (malé oddělení) Vystoupení - Den matek Vystoupení Babičky výlet dětí (Zámek - Hradec nad Moravicí) výlet dětí z kroužků Lichnov opékání soutěže na zahradě MŠ týden zdraví Hasiči - týden zdraví Beseda se zdravotníkem týden zdraví Den dětí - ZOO Olomouc spolupráce se SPOZ Rozloučení s MŠ (velké oddělení) Divadlá v MŠ v průběhů celého roka září říjen prosinec prosinec prosinec prosinec únor únor březen březen březen březen březen duben duben duben květen květen květen květen květen květen květen červen červen červen 4.3. ZÁMĚR ŠKOLY - vytvářet v MŠ podnětné, zajímavé, různorodé - k dětem přistupovat individuálně vzhledem k jejich specifickým vlastnostem - klást důraz na prožitkové učení (učit hrou a praktickou činností) - aktivně podněcovat spoluúčast rodičů na práci školy zapojit rodiče do tvořivých činností o velikonocích a vánocích - podporovat osobnostní a profesní růst pedagogů 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 5.1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávací programy, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP byly pořádány převážně KVIC a byly hrazeny z prostředků ONIV a prostředků v rámci dotací programů SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání) a z prostředků ESF: 12

13 Název studia/kurzu Počet pracovníků Motivační pohybové Individ. předškolní vzdělávání Řešení výchovných a kázeňských problémů celkem 4 Školení BOZP Noví zaměstnanci byli proškoleni Periodické školení BOZP všech zaměstnanců MŠ , , , Nově přicházející zaměstnanci byli proškolováni průběžně s nástupem do zaměstnání. Samostudium Samostudium čerpali pedagogičtí zaměstnanci individuálně a bylo plně řízeno vedoucí MŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ počet zúčastněných název akce pracovníků Školení vedoucích ŠJ 1 Školení kuchařek 0 celkem 1 Pracovníci školy využívali i dalších vzdělávacích akcí (např. společně se zřizovatelem), které byly hrazeny z provozních prostředků a byly vázány na jednotlivé požadavky a specializace pracovníků KULTURNÍ AKCE PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Akce pro zaměstnance Název akce termín počet účastníků Ukončení kalendářního roku zaměstnanci Ples SRPDŠ veřejnost Den učitelů zaměstnanci Ukončení školního roku zaměstnanci 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce pro děti byly pořádány ve spolupráci se ZŠ, školní družinou, SRPDŠ, zřizovatelem a rodiči. Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit: 13

14 slavnostní ukončení školního roku rozloučení s dětmi, předání drobných dárků, pamětních listů MěÚ zapojení talentovaných dětí do hudebně - pohybového kroužku, kroužků flétniček výlety do okolí, na zámek v Bruntále, Hradec nad Moravicí, ZOO Olomouc orientační vycházky v každém ročním období do lesa zdolávaní přírodních překážek,, soutěže Den dětí spojený s diskotékou, soutěžemi a hrami, opékání radostná odpoledne dětí besídky ke Dni matek Drakiáda spolupráce se ŠD sportovní dopoledne, odpoledne (bobování, bruslení, sáňkování, šípkovaná, jízda na koloběžkách) návštěva ZŠ prohlédnutí tříd spoluúčast na slavnostním zahájení školního roku Mikulášská nadílka s besídkou - radostné odpoledne pro děti účast na vánočních slavnostech, spojená s veřejným vystoupením dětí Vánoční besídka, diskotéka pro děti návštěvy výstav a koncertů v ZUŠ návštěva knihovny, zahradnictví, hasičské zbrojnice výstavka dětských prací pro rodiče v MŠ návštěva kulturních akcí v průběhu roku divadlo, koncerty výstavky knih spojené s prodejem pro rodiče v MŠ spolupráce se ZŠ vzájemná návštěva dětí za učitelkou do I. třídy a opačně účast učitelek v průběhu roku na předem vybraných seminářích sebevzdělávání odbornou literaturou spolupráce s PPP Bruntál zhotovení tabla předškoláků vystavení pro veřejnost účast na slavnostech k založení výročí města Den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče 7. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ve školním roce neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. Poslední inspekce proběhla září ZÁMĚR ŠKOLY - v úzké spolupráci se zřizovatelem pokračovat v podávání žádostí o přidělení finančních dotací na rekonstrukci budovy školy, vybavit třídy novým školním nábytkem, vestavnými skříněmi, policemi na hračky, novými koberci - stálá modernizace didaktických pomůcek a zlepšení pracovního pro děti a všechny pracovníky školy - vzhledem k vyššímu věkovému průměru pedagogických pracovníků je snaha po jejich odchodu do starobního důchodu zajistit mladé, perspektivní a kvalifikované pedagogy - stabilizace učitelského sboru - vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat jejich osobnostní a profesní růst - vytvářet v MŠ podnětné, zajímavé, různorodé - k dětem přistupovat individuálně vzhledem k jejich specifickým vlastnostem 14

15 - klást důraz na prožitkové učení (učit hrou a praktickou činností) - zavést v mateřské škole zájmový kroužek pro nejstarší 5 6 leté děti (angličtina) - pokračovat ve všech dílčích záměrech, využívat získaných zkušeností a vlastního hodnocení (autoevaluace) k dalšímu zdokonalování školy - tyto zkušenosti a připomínky všech zúčastněných subjektů (žáků, rodičů, učitelů apod.) akceptovat při odpovídající realizaci a aktualizaci ŠVP, jako otevřeného dokumentu a prostředku k dosažení vysoké úrovně výchovně-vzdělávací školy - nadále rozvíjet spolupráci s ostatními subjekty, zejména SRPDŠ, navázat na úspěšnost společných akcí, zapojit do této co nejširší rodičovskou veřejnost - pokračovat ve webové prezentaci školy - nadále využívat osvědčené nástroje k sebehodnocení školy, kriteria vlastního hodnocení školy průběžně dynamicky doplňovat v souvislostech s vnitřními i vnějšími potřebami školy - pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem Městem Horní Benešov, ZO ČMOS, PPP Bruntál, Policií ČR, HZS a ÚP Bruntál 9. ZÁVĚR Za sledované období se podařilo splnit cíle stanovené Plánem práce školy pro školní rok 2010/2011. Poděkování za odvedenou práci patří všem pracovníkům školy. Pracovníci školy vydali písemný souhlas s uvedením svých jmen ve Výroční zprávě. Projednáno na pedagogické radě dne V Horním Benešově, Zuzana Hubálková, vedoucí MŠ Mgr. Miloš Mayer ředitel školy 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Libuše Špačková, vedoucí učitelka MŠ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 015/01 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 48/1, 40 01 Liberec 1, příspěvková organizace 4 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více