HLAVNÍ BUDOVA MŠ: přepojování na jednotlivé třídy, vedoucí školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ BUDOVA MŠ: 241 471 344 přepojování na jednotlivé třídy, vedoucí školní jídelny"

Transkript

1 Vážení rodiče, Chtěla bych Vás tímto přivítat v blížícím se novém školním roce 2013/2014. Jelikož neproběhla schůzka rodičů nově přijatých dětí z důvodu mého nástupu 7/2013, připravila jsem pro Vás následující informace, které se týkají nejen provozu MŠ, plateb, ale zejména rady, pro adaptaci Vašeho dítěte a pravidel pro jeho vzdělávání v mateřské škole. Se všemi se těším na osobním setkání druhý týden v září, termín vyvěsím na webových stránkách na nástěnkách. ZAHÁJENÍ PROVOZU PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI: Zařazení dětí do tříd najdete na dveřích hlavního vchodu. Provoz mateřské školy hlavní budovy: po pá 6:30 17:00 hod. TELEFONICKÉ SPOJENÍ: HLAVNÍ BUDOVA MŠ: přepojování na jednotlivé třídy, vedoucí školní jídelny Vedoucí školní jídelny Dobroslava Perevuzníková Ředitelka: Bc. Pavlína Matoušková - třída Berušky Třídní učitelky: Marie Pachlová - třída Berušky Miriam Kaločová - třída Včelky Hana Štádlerová - třída Včelky Milada Jindříšková - třída Motýlci Jaroslava Klášterková - třída Motýlci Dagmar Odložilíková třída Veverky Miroslava Heinenová - třída Veverky Webové stránky školy: školní jídelny VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ POLEDNÍ 12:15 12:45 hod. ODPOLEDNÍ 14:45 17:00 hod. V šatně každé třídy je sešit, kam prosím zapisujte nepřítomnost, odchody dítěte po obědě, či zda vyzvedává dítě někdo jiný, uvedený ve Vašich dokumentech. Přečtěte si řád školy a zahrady, dále aktuality na nástěnkách tříd a na webových stránkách!! OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Děti omlouvejte nejlépe předem u své paní učitelky, pokud nastane situace, náhlé nepřítomnosti dítěte, můžete je omluvit telefonicky denně do 8:00 hod!!!!

2 Na telefonním čísle hlavní budovy PLATBY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve šk. roce 2013/2014: Kč 700,- měsíčně převodem k 15. dni na daný měsíc na účet školy: č.ú /0800 s textem pro příjemce ve formátu: jméno dítěte + variabilní symbol, který MÁ DÍTĚ V MŠ PŘIDĚLENÝ je jednotný i pro stravné a SRPŠ. Dle novely zák. 472/2011 Sb. platí školné i děti s odkladem školní docházky, pokud již v předchozích 12 měsících měly bezúplatné předškolní vzdělávání, a to s odkladem účinnosti k Pokud dítě bylo přijato k celodenní docházce, činí úplata za předškolní vzdělávání Kč 700,- bez ohledu na případnou změnu skutečné docházky během školního roku. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží. Toto bude oznámeno písemně na nástěnce školy. Neuhrazení úplaty za vzdělání či stravného je důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. STRAVNÉ: finanční normativ za celodenní stravné (2 svačiny a oběd) platné pro tento rok je 34 Kč,- za dítě do 3-6 let věku včetně a 38 Kč,- za dítě 7leté. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování na dobu školního roku (1. září 31. srpna) podle věku dosaženého v příslušném školním roce. Číslo účtu: /0800 bezhotovostní platební styk příkazem k úhradě u svého peněžního ústavu, složenkou na poště. Termín placení do 5. dne na daný měsíc. Finanční částka za odhlášené obědy je odečítána vždy v následujícím měsíci. Variabilní symbol: číslo žáka přiděleného hospodářkou ŠJ jednotný i pro úplatu školného po celou dobu školní docházky. Při nesprávném uvedení VS může být platba připsána jinému strávníkovi. V případě nástupu dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku musí být úhrada stravného a zálohy stravného doložena v den zahájení docházky dítěte do MŠ SRPŠ: 2x ročně na divadla, drobné dárky, besídky, Mikuláše, environmentální výchovu apod. - V HOTOVOSTI U ZVOLENÉHO POKLADNÍKA SDRUŽENÍ : celková částka za rok činí Kč 700,- - termín výběru bude upřesněn na třídních schůzkách v září. Jednorázové akce (fotograf, depistáže..) budou vybírány aktuálně během roku v hotovosti u tř. učitelek. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE: ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 2013 TERMÍN BUDE VYVĚŠEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NÁSTĚNKÁCH TŘÍD

3 KROUŽKY a doplňující programy: budou zahájeny v říjnu - flétna, angličtina, keramika, enviromentální výchova, foniatrické vyšetření, PPP případné změny budou upřesněny v novém školním roce 2013/2014. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD: všechny třídy jsou heterogenní, na toto seskupení dětí je sestaven i školní vzdělávací program v souladu s RVP předškolního vzdělávání. Třídy Berušky = děti ve věku 4-6 let Třída Včelky = děti ve věku 4-6 let Třída Veverky = děti ve věku 3-5 let Třída Motýlci = děti ve věku 3-5let ADAPTACE DĚTÍ: každé dítě, které nastoupí do mateřské školy, vyžaduje zvláštní pozornost, zvláště pokud nikdy nebylo bez rodičů! Proto se snažíme reagovat citlivě a hledat každému vlastní cestičku, akceptovat jeho vlastní čas a Vás rodiče tímto prosíme o velkou trpělivost, s kterou nezbývá než toto období překlenout. Co doporučujeme: Vyzkoušet si dobu ranního loučení, někdy se vyplatí být stručnější, ale rozhodně si tento RITUÁL užít a nevynechávat, je to symbol přechodu. Informujte dítě, kdo a kdy pro něj přijde. Mluvte klidně a srozumitelně, tak podpoříte důvěru svého dítěte. Svůj slib dodržte, dítě musí mít jistotu, že se na Vás může spolehnout! Neopouštějte své dítě ve spěchu, nezapomeňte na pusu a zamávat! Nikdy neopouštějte dítě tajně Vždy mu připomeňte, že jste rádi, že už je velké a chodí do školky a něčemu novému se naučí zatím, co vy jste v práci. Počítejte s tím, že se objeví nějaká ta slzička. Není třeba propadat panice, není to známka neštěstí, ale reakce nezralé nervové soustavy, která se vyrovnává s novou situací. Alespoň první dny, týden by dítě, které je v MŠ prvně měl rodič doprovázet přímo do třídy a dle potřeby dítěte s námi nějakou dobu strávit. Pro délku pobytu dítěte ve třídě doporučujeme pro začátek třeba jen hodinku, dvě denně. Děti brzy vycítí, že jim nehrozí žádné nebezpečí, že jsou v podnětném prostředí, akceptované. Mluvte s dítětem o tom, co ve školce dělá, jaké to tam je, pokud máte nějaké kamarády, kteří již do školky chodí, povídejte si společně, může vám pomoci i obrázková knížka Vyhýbejte se negativním popisům jako no počkej, ve školce tě naučí poslouchat! Nikdy školkou nevyhrožujte když budeš, zlobit nechám tě ve školce spát! Do školky se dítě má těšit na nové kamarády, hračky a hraní! Je dobré, když je dítě zvyklé na podobný průběh dne, jako je ve školce. Například svačit dopoledne i odpoledne, obědvat polévku a hlavní jídlo, chodit na procházky. Se stravováním a jídelníčkem Vás budeme seznamovat průběžně. Jedním z pilířů vzdělávání v naší MŠ je i zdravý životní styl. Dětem budeme nabízet víc zeleniny a ovoce, luštěnin a obilovin, méně cukrů a masa, odměnou nebudou sladkosti. Pokud nějaké jídlo nebudete z jídelníčku znát nebo bude pro vaši rodinu méně obvyklé prosím, nekomentuje jej slovy: a jéje hrachovka, no to určitě nebudeš jíst apod. Pokud řešíte problém s jídlem se svým dítětem již nyní, dá se předpokládat, že se objeví i ve školce, prosím informujte své učitelky během prvních dní, abychom sladili vzájemně stravovací zvyklosti. Základní princip je, že dítě do jídla nenutíme, ale hledáme pro něj vhodnou motivaci, aby ochutnalo. Veďte dítě k samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, jídle. Na oblečení dejte dítěti věci, které má rádo, zná je a oblékají se jednoduše. Může si pro svoji jistotu přinést svého plyšáčka, hračku (vyjma zbraní a nebezpečných a malých předmětů). Děti by neměly nosit hračky z domova, pokud to pomůže s adaptací, bude to dětem

4 umožněno. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte danou situaci vy. Děti jsou citlivé. Pokud se zbavíte úzkosti vy, zbavíte úzkosti i své dítě. Můžete se domluvit, že dítě bude vodit do školky ten, který má s odloučením menší problém. Máte-li nějaké dotazy, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku, ředitelku. CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ UMĚT PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLKY - znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce - samo si dojít na toaletu (samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC - v těchto případech rádi pomůžeme) - najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku - obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci. - umýt si ruce, utřít si je do ručníku, vyčistit si zuby - vysmrkat se a používat kapesník - uklidit své věci, hračky a další bez problémů chodit po schodech CO POTŘEBUJETE DO ŠKOLKY? Bačkory: s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i sandály na suchý zip. Vlastní látkový kapsář na ramínku. Oblečení do třídy: tepláčky, tričko + náhradní oblečení, spodní prádlo, ponožky. Oblečení na ven: dle doporučení paní učitelek a počasí zpravidla tepláky, mikina, bunda čepice oblečení, u kterého vám nebude vadit, že se jistě ušpiní. Čisté, na cestu domů si můžete nechat, oddělené v igelitové tašce, v šatně s náhradním oblečením. Do úložného pytle pláštěnku, do botníku holínky. (V žádném případě deštník, ten nám nenechávejte ani ležet v šatně.) I za deště plánujeme procházky. K pobytu venku nám brání pouze špatné rozptylové podmínky a extrémní teploty. Na spaní: pyžamko + v případě potřeby plyšáka (nedávejte dětem hračky malých rozměrů, z důvodu bezpečnosti!!!!). Děti chodí během spaní na toaletu, je tedy dobré, když si pyžamko umí samostatně obléknout, a to nebývá jednoduché s jednodílnými overaly na patentky a knoflíky. Každý týden nebo dle potřeby, si pyžamko děti odnáší domů na vyprání ). Při poledním spaní by dítě již nemělo nosit pleny! Ani být zvyklé na dudlíka a mléko z lahve! VEŠKERÉ OBLEČENÍ DĚTEM PEČLIVĚ PODEPISUJTE NEBO OZNAČTE ZNAČKOU!!!! Další potřeby, o které vás žádáme: papírové kapesníky, papírové ubrousky, S ČÍM NÁM MŮŽETE POMOCI? Vícero rodičů nabízelo před zápisem do mateřské školy finanční výpomoc, pokud chcete i nadále pomoci můžete své dítě vybavit následujícími potřebami, na kterých ušetříme a pak budeme moci pořizovat např. hodnotnější didaktický materiál, se kterým se dítě běžně nesetká. Z výtvarných potřeb uvítáme: jakékoliv formáty, druhy a barvy papírů a čtvrtek (čím větší, tím lepší, skvělé jsou role ) a papíry na volné kreslení (i popsané z jedné

5 strany, např. z kanceláří). V případě zakoupení her, či hraček je dobré poradit se s třídní učitelkou. Pokud budete do školky nastupovat později než , sdělte nám tuto informaci: em nebo telefonicky Těšíme se nejen na Vaše děti, ale i na spolupráci s Vámi. Rádi bychom naplnili hlavní poslání naší mateřské školy. A tím je především spokojené a šťastné dítě. V Praze dne Pavlína Matoušková, ředitelka paní učitelky, vedoucí školní jídelny, paní kuchařky a provozní zaměstnankyně

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČO: 71294074 Provozní řád mateřské školy Pampeliška Provozní řád mateřské školy Ředitelka: Učitelky: Denisa Vranová Jiřina Ayestarán Kamila

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, 270 54 Řevničov

Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, 270 54 Řevničov ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, 270 54 Řevničov Vedoucí

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/252/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/252/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/252/2013 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova Škola: Mateřská škola Opletalova Se sídlem: Opletalova 14/925, Praha 1-110 00 Adresa detašovaného pracoviště: Ve Smečkách 7, Praha 1-110 00 IČO 63832909 Školní řád Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Vnitřní

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Osnova A. Obecná část 1. Zřízení a činnost školy 2 2. Cíle předškolního vzdělávání 3 3. Práva a povinnosti dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Školní řád mateřské školy

Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Školní řád mateřské školy Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 178/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A10 Počet příloh: Změny: Obsah: Strana: Práva a povinnosti účastníků předškolního

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ M a t e ř s k á š k o l a D o l n í M ě ch o l u p y Verze: 012 Š K O L N Í Ř Á D Evidenční číslo: VR- 001-012 Datum schválení 28.8. 2012 Účinnost od: 1.9.. 2012 Schválil: Libuše Kotalíková, ředitelka

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Č.j.: MSL 549/2012-8 Účinnost od 1. 9. 2012 Projednáno na pedagogické radě

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží 1 318 00 Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, 318 00

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Směrnice č.1/2014

Mateřská škola Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Směrnice č.1/2014 Mateřská škola Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6 142 00 Praha 4 - Kamýk PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Směrnice č.1/2014 Zpracovala: Mgr.Eva Bučková, ředitelka mateřské školy Oáza Účinnost: od 1.9.2014

Více