Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; , tel e - mail:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; 281 23, tel. 321761 179 e - mail: parez@zsstarykolin."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; , tel e - mail: Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 29. a v budově školy (v nově rekonstruovaných prostorách budovy CHANOS) od 10:00-16:00 hodin. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z těchto kritérií: Kritéria přijímání dětí do MŠ Starý Kolín 2013/2014 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. a 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské škole. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy Vyjádření lékaře - pediatra ). Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí : 1. děti k docházce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), které jsou dle potvrzení pediatra řádně očkované a mohou docházet do MŠ (v souladu s 34 odst. 4 školského zákona), 2. děti k pravidelné celodenní docházce od , kdy jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt ve Starém Kolíně 1, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 3. děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1-2 (např. s pozdějším nástupem do MŠ; Děti, nemající trvalé bydliště ve Starém Kolíně) Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č.1 po kritérium č. 3 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok. 1 Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

2 Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu: Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář je na webu) nebo bude u zápisu Platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti Rodný list dítěte Potvrzení lékaře o řádném očkování (očkovací průkaz nestačí) U dětí mladších tří let potvrzení lékaře o hygienické samostatnosti dítěte - čestné prohlášení zákonných zástupců, že je dítě hygienicky soběstačné Mgr. Pařez Radek ředitel školy

3 Informační list Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, pro rodiče dětí v MŠ Provozní doba MŠ: 06:30 15:30 hodin ( poznámka: dle zájmu zákonných zástupců, lze prodloužit provozní dobu v MŠ) Organizační struktura školy: V budově MŠ budou umístěny 2 třídy mateřské školy, v budově základní školy bude umístěna (v budově CHANOS) jedna třída mateřské školy. Kontakty: Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mgr. Pařez Radek Zástupce ředitele Mgr. Třískalová Libuše Škola pevná linka Škola školní jídelna MŠ mobil MŠ pevná Pedagogický personál: Ředitel Základní škola a Mateřské školy Zástupce ředitele školy Vedoucí učitelka mateřské školy Učitelky mateřské školy Fialová Veronika Kaniaková Darina Osobní asistentka Mgr. Pařez Radek Mgr. Třískalová Libuše Šašmová Ludmila Doležalová Blanka Jarešová Andrea (poznámka: dle povoleného počtu žáků v novém oddělení budou přijaty 1 2 učitelky, 2 asistentky pedagoga) Co potřebuje dítě do MŠ Bačkory (nepřípustné pantofle a šněrovací obuv) Tepláky nebo kalhoty (jedny do MŠ jedny na pobyt venku) Náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko Pyžamo (děti v oddělení předškoláků ho nepotřebují) Oteplovačky nebo šusťáky v zimním období V letním období šortky Kapesníky do vnitřního i venkovního oblečení Kartáček na zuby a zubní pastu Zástěrka pro děvčata je vhodná, ale není podmínkou Všechny věci je nutné mít podepsané nebo označené!

4 Doporučení: Je nutné mít na zřeteli, že výchovně vzdělávací činnosti dětí přináší zvýšené riziko ušpinění oděvu a zároveň by neměl oděv dítě při pohybu omezovat. Proto je nutné, zvolit takové oblečení, které je pohodlné a počítat s možností případného umazání či poškození oděvu. Je zakázáno, aby děti nosily s sebou do MŠ: Mobilní telefon Cennosti (řetízky, prstýnky apod.) Kapesní nože nebo jiné nebezpečné předměty Peníze Žvýkačky

5 Organizace mateřské školy informace pro rodiče 1. Děti se přijímají do MŠ od 06:30 08:00 hodin (lze ve výjimečných případech po domluvě s učitelkou přivést dítě v jiný čas). 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě! 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá! 4. Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí! 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, jsou rodiče povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ a ponechat si doma i ostatní děti z rodiny, které navštěvují MŠ nebo ZŠ. 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny, změnu účtu. 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit neprodleně. 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklad a úhradu za stravné (to je školné do 15. dne v daném měsíci a stravné do 15. dne následujícího měsíce). 9. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit. 10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informování o dění v MŠ. 11. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou, vedoucí učitelkou nebo ředitelem školy (po předchozí domluvě). 12. Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po písemném upozornění zákonných zástupců dítěte tehdy: Když dítě nedochází do mateřské školy jeden měsíc bez omluvy. Když zákonní zástupci narušují opakovaně provoz mateřské školy a jednání s ním je neúspěšné. Když ředitel školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte 13. Pedagogický personál odpovídá za dítě od doby převzetí dítěte od rodičů do doby předání dítěte rodiči nebo jejich zástupci Ve Starém Kolíně dne Mgr. Pařez Radek ředitel školy

6 Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do mateřské školy Oblékání: Oblékání kalhot, sukní, obouvání bačkor, začínání s obracením oblečení z rubu na líc, poznávaní svých věcí (učit se to) PRO RODIČE: nutné učit děti samostatnému oblékání, svlékání, ukládání oblečení na své místo Hygiena: Samostatné používání WC, samostatné mytí rukou, utírání rukou do ručníku PRO RODIČE: nutné učit děti očistě řitní krajiny po použití WC, čištění zubů, propláchnutí kartáčku po použití Stolování: Správné sezení u jídla, neodbíhání od stolu, správné držení lžíce PRO RODIČE: nutné učit děti čistotě při jídle Chování: Reagování na zavolání svého jména, pozdravení, poděkování, schopnost si o něco požádat, schopnost se představit (říci své jméno) Pedagogická doporučení pro práci rodičů s dětmi: Vytvořit si na své dítě čas, nespěchat na něj Učit dítě k povinnosti úklidu hraček, s přihlédnutím na dostatečnou dobu na úklid, nezbytná důslednost Povídat si se svým dítětem, vyprávět mu (nápodobou se dítě učí správné výslovnosti, komunikací správnému sociálnímu začlenění) Prohlížet si s dítětem pohádkové knížky, vyprávět pohádkové příběhy, umožnit dítěti samostatný projev (rozšíření slovní zásoby) Kreslit si s dítětem, učit správné držení tužky, dostatečná motivace pochvalou Používat přiměřené výchovné odměny a tresty Nevhodné zastrašování dětí nebezpečí emočních traumat Naprosto nevhodné a nežádoucí je řešit před dětmi své osobní problémy a konflikty Neptat se na chování dítěte učitelky v přítomnosti dítěte Všechny záležitosti ve spojitosti s mateřskou školou, s učitelkami, s výukou a se svými dětmi je nutné řešit s učitelkou svého dítěte. Při závažnějších problémech s vedoucí učitelkou, případně s ředitelem školy. Výše zmíněné body pomáhají k rychlejší adaptaci dětí v mateřské škole, snadnějšímu začlenění se do kolektivu vrstevníků a lepšímu emočnímu a psychickému rozvoji Vašeho dítěte. Za spolupráci při výchově a vzdělávání Vašich dětí děkuji. Mgr. Pařez Radek ředitel školy

7 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; , tel e - mail: Zápisní lístek pro školní rok 2013/ 2014 Jméno a příjmení dítěte.datum narození... Rodné číslo místo narození Státní občanství trvalý pobyt.. Zdravotní pojišťovna kód..název. Zdravotní stav dítěte, potíže, obtíže, alergie apod... K zápisu do.. na celodenní polodenní Sourozenci v MŠ: Jméno. třída OTEC: Jméno..příjmení.. bydliště(pokud je odlišné)... telefon mobil do zaměstnání.. MATKA: Jméno..příjmení.. bydliště(pokud je odlišné)... telefon mobil do zaměstnání.. Ve Starém Kolíně dne Zapsala a zkontrolovala údaje: Potvrzuji správnost údajů. podpis žadatele. Žadatel jméno příjmení.. Místo trvalého pobytu..

8 Žádost Základní škole a Mateřské škola Starý Kolín, příspěvkové organizaci, podle ustanovení 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí mého dítěte jméno příjemní. datum narození, k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření a poté ukončit přerušené řízení, vzdávám se ve smyslu 72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění, nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, jimž se řízení končí. Dále se vzdávám ve smyslu odst. 3) 36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění práva vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Starý Kolín, příspěvkové organizaci k tomu, aby zpracovala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, zveřejňování údajů fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně webových stránek školy a pro jiné účely související s během školy. Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje- Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Ředitel školy Vás vyzývá k nahlédnutí do spisu do jednoho týdne od podání žádosti a je mi dána i možnost vzdání se možnosti nahlédnutí do spisu. Ve Starém Kolíně dne Podpis zákonného zástupce dítěte. Přílohy u dítěte se zdravotním postižením: 1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 2. Doporučení odborného lékaře

9 Čestné prohlášení Prohlašuji čestně, že je moje dítě jméno příjmení, z hlediska hygienického soběstačné (nepoužívá pleny, používá WC). Jsem si vědom/a následků vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání, v případě, že by se potvrdilo, že toto moje prohlášení je nepravdivé. Podpis zákonného zástupce dítěte Dne ve Starém Kolíně

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Osnova A. Obecná část 1. Zřízení a činnost školy 2 2. Cíle předškolního vzdělávání 3 3. Práva a povinnosti dětí

Více

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 4 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka

Více

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015 Školní řád MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov Helena Studničková 1.1.2015 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy... 4 1.2. Cíl předškolního vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Mateřské školy Holoubkov byl zpracován v souladu s následujícími platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Škola je samostatný právní subjekt se školní jídelnou.

Škola je samostatný právní subjekt se školní jídelnou. Š K O L N Í Ř Á D I. část Podrobnosti o výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Děti jsou vzdělávány v

Více

Školní řád. 1. Úvodní ustanovení

Školní řád. 1. Úvodní ustanovení Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 301, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 301, e-mail: msluhac@zlinedu.cz, reditel.msluhac@seznam.cz Školní řád Č.j.: 3/2014/ř Účinnost:

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Č.j. 113/2014 platnost od 1.9.2014 Školní řád mateřské školy Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze : zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 2/2012. Všeobecná ustanovení

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 2/2012. Všeobecná ustanovení Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 2/2012 Všeobecná ustanovení Ředitelka mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Příloha ŠVP ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2014 Aktualizace: červenec 2014 Spisový znak: B2 Účinnost od: 1.9.2007 Skartační znak: : Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ M a t e ř s k á š k o l a D o l n í M ě ch o l u p y Verze: 012 Š K O L N Í Ř Á D Evidenční číslo: VR- 001-012 Datum schválení 28.8. 2012 Účinnost od: 1.9.. 2012 Schválil: Libuše Kotalíková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚRNICE Počet stran: 14 Počet příloh: 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SM-03/2011 č. j.: SM-03/2011-09-12 Ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata Univerzitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Ředitel Základní a mateřské školy Ivaň, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 13/2008 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Poslední aktualizace: srpen 2014 1. Obecná ustanovení Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více