Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014"

Transkript

1 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav IČO PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery Příjmy celkem , ,00 FINANCOVÁNÍ 8 Zapojení finančních prostředků z r ,00 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 VÝDAJE Třída Obsah Částka 5 Běžné výdaje ,00 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , ,00 FINANCOVÁNÍ 8 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Tab. č. 2 Poř. číslo Poř.č. 1 2 Tab. č. 3 Výše odvodů () ,00 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A DAR FYZICKÉ OSOBĚ Tab. č. 4 Poř. číslo Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Schválený bodem č zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 18. března 2013 Název Neinvestiční Investiční Transfer organizace trasfer transfer celkem Mateřská škola SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřská škola, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo,příspěvková organizace Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace ODVODY Z ODPISŮ Název organizace ZÁVAZNÉ UKAZATELE Název organizace Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace , , ,00 Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace , , ,00 Dům s pečovatelskou službou v Miroslavi, příspěvková organizace , , , , ,00 Celkem: ,00 Celkem: ,00 Transfer celkem ,00 FC Miroslav ,00 TJ Miroslav ,00 ČSS-SSK (střelecký klub) 6 000,00 AEROKLUB MIROSLAV 9 500,00 Moravský rybářský svaz, místní organizace, místní skupina Miroslav ,00 Myslivecké sdružení "Hubertus" Miroslav ,00 Sdružení Miroslavských seniorů ,00 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Miroslav ,00 Sbor dobrovolných hasičů Miroslav ,00 Rodinné centrum Medvídek 6 200,00 Finanční dar - sbormistr chrámového sboru při řím.kat. kostele Miroslav ,00 Finanční dar - nadační fond Josefa Zimovčáka 5 000,00 Finanční dar - váleční veteráni 3 000,00 Celkem: ,00

2 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK PŘÍJMY PŘÍJMY ZÁVAZNÉ UKAZATELE Tab. č. 5 Položka Paragraf Obsah 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec Daně z příjmů a zisků celkem DPH Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daně a poplatky z činností a služeb celkem Daň z nemovitostí Tř. 1 Daňové příjmy celkem: Příjmy z prodeje dřeva - lesy Sankční platby přijaté Vstupné - letní kino Poplatky - knihovna ČEZ- reklama,propagace - kultura Hlášení - místní rozhlas Prodej M.Zpravodaj + inzerce Fotokopie - místní správa Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizace Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z pronájmu skládky TDO Příjmy z pronájmů - DPS Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku celkem Odvod z odpisů PO (Základní škola - školní kuchyň) Odvod z odpisů PO (SMM) Příjmy z úroků Odvod z odpisů a úroků celkem Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z prodeje pozemků Tř. 3 Kapitalové příjmy celkem: Třída 4112 Transfery (dotace) na výkon státní správy Tř. 4 Přijaté transfery celkem: PŘÍJMY CELKEM: FINANCOVÁNÍ Tř. 8 Financování celkem ,00 PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00

3 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav IČO Členění běžných a kapitálových výdajů dle odvětví 1. výdaje běžné - (třída 5, položka ) je rozpočtována v celkové výši Tab. č. 6 ZÁVAZNÉ UKAZATELE - paragrafy Obsah PARAGRAF 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární Podpora ostatních péče produkčních činností Správa v lesním hospodářství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde nezařazené Předškolní zařízení (MŠ ul.husova, MŠ Sluníčko) Základní škola Základní škola - školní kuchyň Základní umělecká škola Divadelní činnost Hudební činnost - dechovkový festival Miroslavský klíč Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino Činnosti knihovnické - Miroslav, Kašenec Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost,rekreace Všeobecná ambulantní péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní ekologické záležitosti

4 PARAGRAF Obsah 4193 Ozdravování Dávky a odškodnění hospodářských válečným zvířat, veteránům polních a a perzekvovaným speciálních plodin osobám a zvláštní Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - zásahová jednotka Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:

5 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav IČO Tab. č Výdaje kapitálové (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši Podrobný přehled je uveden níže Uvedené hodnoty jsou závaznými ukazateli investičních výdajů na dané akce. ZÁVAZNÉ UKAZATELE - paragrafy Obsah PARAGRAF 2212 Silnice štěrková komunikace - Czeslaw, Ševčík prostor před has.zbrojnicí - komunikace - realizace oprava komunikace a svahu ul.údolní nákup pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací prostor před has.zbrojnicí - parkoviště - realizace parkovací automaty Pitná voda oprava prostor před has.zbrojnicí - akce Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly projekt odkanalizování ul.údolní oprava prostor před has.zbrojnicí - akce investiční rezerva Předškolní zařízení projekt zateplení MŠ Sluníčko rekonstrukce elektroinstalace - projekt MŠ ul.husova přírodní dětské hřiště a zahrady - realizace MŠ ul.husova Základní škola požární zabezpečení šaten - ZŠ Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino Repase zvukové aparatury Zakoupení projektoru na E-cinema Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví rekonstrukce - I.fáze Využití volného času dětí a mládeže Výstavba dětského hřiště - ul. Zápotockého Bytové hospodářství nákup pozemků přeložka VN "Na Zahrádkách" Komunální služby a územní rozvoj příspěvek na investice Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení výměna dveří Bezpečnost a veřejný pořádek kamerový systém Činnost místní správy dopravní prostředky Ostatní činnosti jinde nezařazené investiční rezerva KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:

6 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav IČO NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK VÝDAJE Tab. č. 8 VÝDAJE Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn. Útulky, psi 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní nákup veterinární materiálu péče náklady na zatoulané psy Lesy 1032 Podpora ostatních produkčních činností práce v lesích 300 m nákup materiálu výsadba Lesní 1036 Správa v lesním hospodářství hospodář 5169 činnost lesního hospodáře Rybník 1070 Rybářství pojištění rybníka nájemní smlouvy pozemky SPÚ Trhy 2141 Vnitřní obchod ostatní osobní výdaje - trhy Cestovní 2143 Cestovní ruch ruch 5221 neinv.transfery obecně prosp.organizacím - Zn.reg.roz propagace města Sdružení a 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené komory 5222 Znojemské vinařství - členský příspěvek Okresní hospodářská komora - členský příspěvek Silnice 2212 Silnice značení silnic, čištění pasportizace oprava komunikace mezi vrty - Kašenec štěrková komunikace - Czeslaw, Ševčík RM58, čl prostor před has.zbrojnicí - komunikace - realizace dopřesnit 6121 oprava komunikace a svahu ul.údolní nákup pozemků Chodníky 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pojištění prostor před has.zbrojnicí - parkoviště - realizace parkovací automaty Silniční 2221 Provoz veřejné silniční dopravy doprava 5169 monitoring autobusového nádraží pojištění aut.nádraží dopravní obslužnost IDS JMK kordis 3753/2013 Vodovod 2310 Pitná voda pojištění majetku oprava prostor před has.zbrojnicí - akce Odpad Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly vody 5163 pojištění ČOV+kanalizace projekt odkanalizování ul.údolní oprava prostor před has.zbrojnicí - akce investiční rezerva :11 6

7 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn. Ramoš 2339 Ozdravování Záležitosti vodních hospodářských toků a vodohosp. zvířat, polních děl jinde a speciálních nezařazenéplodin a zvláštní Ramoš - oprava Předškolní Předškolní zařízení MŠ Sluníčko, p.o zařízení 5163 pojištění budov příspěvek na provoz suma jízdné projekt zateplení Předškolní zařízení MŠ ul.husova, p.o pojištění budov příspěvek na provoz zateplení - monitorovací zpráva rekonstrukce elektroinstalace - projekt RM 81, čl přírodní dětské hřiště a zahrady - realizace Základní 3113 Základní škola škola 5163 pojištění budov příspěvek na provoz požární zabezpečení šaten - ZŠ ZŠ - školní Základní škola - školní kuchyň kuchyň 5331 příspěvek na provoz Základní Základní umělecká škola 200 uměl.škola 5163 pojištění budovy 200 Divadělní 3311 Divadelní činnost činnost 5169 loutkové divadlo Miroslav Hudební činnost - dechovkový festival Miroslavský klíč klíč 5021 ostatní osobní výdaje nákup služeb ČEZ, 5 Ryšavý, 5 Allrisk - tatím bez smlouvy 5175 pohoštění poplatek OSA Letní 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino kino 5021 ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (5021) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (5021) 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 100 0,42% (5021) 5139 nákup materiálu voda elektrická energie pojištění nákup služeb opravy a údržba zabezp.promítací místnosti 5192 poplatek OSA členský příspěvek daně a poplatky Repase zvukové aparatury Zakoupení projektoru na E-cinema Knihovna 3314 Činnosti knihovnické - Miroslav mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (5011) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (5011) :11 7

8 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn Ozdravování povinné pojistné hospodářských na úrazové zvířat, pojištění polních a speciálních plodin a zvláštní ,42% (5021) 5136 knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby pošt služby TKN nákup služeb strav 5, opravy a údržba cestovné náhrady mezd v době nemoci % mzdy (5011) Kašenec Činnosti knihovnické - Kašenec ostatní osobní výdaje MKIC Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (5011) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (5011) 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění ,42% mzdy (5011) 5137 DDHM (nad 3000) ,00 ČEZ - zatím bez smlouvy - DDM 5139 nákup materiálu z toho 5,00 prezentace města-katalog 5156 pohonné hmoty služby TKN školení 200 šk.řidičů 5169 nákup služeb, stravování ,00 ČEZ - v.koncert, strav. 5, opravy a údržba cestovné pohoštění poplatek OSA věcné dary náhrady mezd v době nemoci % mzdy (5011) Jarmark Ostatní záležitosti kultury - Jarmark ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb ,00 sponzoři pro rok zatím bez smlouvy 5175 pohoštění poplatek OSA věcné dary Hody Ostatní záležitosti kultury - Hody Miroslav Miroslav 5139 nákup materiálu nákup služeb poplatek OSA věcné dary Hody Ostatní záležitosti kultury - Hody Kašenec Kašenec 5139 nákup materiálu nákup služeb :11 8

9 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn Ozdravování věcné dary hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Kronika Ostatní záležitosti kultury - Kronika ostatní osobní výdaje nákup materiálu školení nákup služeb Programové vybavení Zámek 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví pojištení budov rekonstrukce - I.fáze Církve 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římsko-kat.církev - dar - oprava střechy fary Evang.církev - dar -oprava střechy kostela Rozhlas 3341 Rozhlas a televize opravy a údržba poplatek OSA Zpravodaj 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb Kulturní 3392 Zájmová činnost v kultuře dům 5137 DDHM (nad 3000) mobilní rozváděč, 10 lednice Miroslav 5139 nákup materiálu pojištění budov nákup služeb opravy a údržba Kulturní Zájmová činnost v kultuře dům 5163 pojištění budov 400 Kašenec 5139 nákup materiálu opravy a údržba SPOZ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje fin.dar sbormistrovi chrám.sboru při řk. Kostele Miroslav žádost 5194 věcné dary Sport 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje dohoda - úprava ledové plochy pojištění koupaliště pojistění víceúčelové hřiště Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční dotace FC Miroslav žádost neinvestiční dotace TJ Miroslav žádost ČSS - SSK žádost Aeroklub žádost Dětská hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže DDM pojištění - dopravní hřiště 500 SVČ pojištění - dům dětí a mládeže pojištění - středisko volného času Výstavba dětského hřiště - ul. Zápotockého :11 9

10 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn. Zájmová činnost 3429 Ozdravování Ostatní zájmová hospodářských činnost,rekreace zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Mor.rybářský svaz ČEZ žádost 35,00 ČEZ - zatím bez smlouvy Myslivecké sdružení Hubertus ČEZ žádost 20,00 ČEZ -zatím bez smlouvy Neinvestiční transfery církvím - Rod.centrum Medvídek žádost 4401/2013 Zdravotnické 3511 Všeobecná ambulantní péče 5300 středisko 5163 pojistění budov Na kole dětem 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví neinvestiční transfér neziskovým organizacím Zimovčák Bytové 3612 Bytové hospodářství hospodářství 5163 pojištění budov nákup pozemků přeložka VN "Na Zahrádkách" Nebytové 3613 Nebytové hospodářství 3100 hospodářství 5169 nákup služeb inzerce pojištění - mob.sklad 100 Veřejné 3631 Veřejné osvětlení osvětlení 5163 pojištění opravy a údržba Hřbitovy 3632 Pohřebnictví pojištění nákup služeb Inženýrské 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2700 sítě 5171 opravy a údržba pojištění plynofikace 700 Územní 3639 Komunální služby a územní rozvoj rozvoj 5169 znalecké posudky příspěvky svazků obcí daně a poplatky SMM Správa majetku města Miroslav, p.o pojištění budov pojištění budovy WC příspěvek na provoz příspěvek na investice Splátka úvěru - aut.piaggo sypač pažení TDO 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Vývoz komunálního odpadu Veřejná 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zeleň 5169 úpravy výsadba VZ nájemní smlouvy 200 pozemky SPÚ 5194 věcné dary - soutěž o květinovou výzdobu Mikroregion Ostatní ekologické záležitosti Miroslavsko 5329 Mikroregion Miroslavsko - členský příspěvek Centrum soc Centra sociálně rehabilitačních služeb služeb 5169 příspěvek na pečovatelskou službu v Miroslavi Dům s 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení :

11 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn. pečovatel Ozdravování pojištění budov hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní službou 5331 příspěvek na provoz výměna dveří vchodové, kuchyň Senioři 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zdravotně příspěvek na činnost - Sdružení miroslavských seniorů žádost 4673/2013 postiženi příspěvek na činnost - Svaz tělesně postižených žádost 4790/2013 Váleční 4193 Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám veteráni 5492 Dar válečním veteránům Ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva obyvatel 5901 zabezpečování úkolů civilní ochrany Městská 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie policie 5011 mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (5011) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (5011) 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění ,42% mzdy (5011) 5134 prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda elektrická energie služby pošt služby TKN školení, vzdělávání nákup služeb, stravování strav 5, opravy a údržba cestovné náhrady mezd v době nemoci % mzdy (5011) kamerový Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém systém 6122 kamerový systém opravy a údržba pojištění 400 Hasiči 5512 Požární ochrana - zásahová jednotka ZJ 5021 ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci - refundace mezd refundace 5134 prádlo, oděv, obuv olej na boty, rukavice, trika 5136 knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) hadice 3B, 4C, trhací hák, lékarnička - batoh 5139 nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty pojištění budov pojištění ostatní vozidlo, úrazy Ford, hasiči, skup.poj.úraz 5167 školení, vzdělávání řidiči, velitelé 5169 nákup služeb zdravotní prohlídky :11 11

12 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn Ozdravování opravy a údržba hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Členský příspěvek SDH Požární ochrana - dobrovolná část - Sbor dobrovolných hasičů SDH - neinvestiční příspěvek ČEZ ,00 ČEZ -zatím bez smlouvy Zastupitelstvo 6112 Zastupitelstva obcí města 5021 ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (ST, MST, 5492, DOVOL) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (ST,MST, ZAST, 5492, DOVOL) 5132 ochranné pomůcky DDHM (nad 3000) mobil 5139 nákup materiálu školení, vzdělávání nákup služeb, stravování strav. Fo,Vo 10, cestovné dálniční známky - cesty do zahraničí, ošatné pro oddávající věcné dary náhrady mezd v době nemoci % mzdy (Hr.mzda ST, MST) 5492 peněžitý dar Místní správa 6171 Činnost místní správy mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn % mzdy (5011) 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění % mzdy (5011) 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění ,42% mzdy (5011) 5132 ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby TKN služby peněžních ústavů pojištění nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání zpracování dat, IT služby nákup služeb, stravování opravy a údržba programové vybavení cestovné :11 12

13 Oblast PARAGRAF POLOŽKA NÁSTROJ ZDROJ ÚZ ORG Obsah POL Celkem Pozn Ozdravování pohoštění hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní ostatní nákupy jinde nezařazené poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) neinvestiční transféry - členský příspěvek - svaz tajemníků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci % mzdy (5011) 6123 dopravní prostředky Obecné výdaje z finančních operací úroky - investice - průtah - ČS,a.s úroky - půjčka - KB,a.s úroky - úvěr - KB, a.s služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4400 nespecifikované 5163 pojištění - odpovědnost Převody vlast Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně fondům 5342 tvorba sociálního fondu Ostatní 6399 Ostatní finanční operace finanční 5362 platby daní a poplatků - daň za obec operace 5362 platby daní a poplatků - DPH finanční 6402 Finanční vypořádání minulých let vypořádání vratka - volby do PosSnem - nevyčer.dotace z roku min.let Ost.činnosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené nezařazené 5901 neinvestiční rezerva investiční rezerva - viz komentář VÝDAJE CELKEM: FINANCOVÁNÍ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátka úvěru - investice(průtah) ČS a.s splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM: ,00 Komentář k neinvestiční rezerva MŠ - ul. Husova - sklep - oprava nutno dopřesnit dopřesněné celkem Komentář k investiční rezerva příjmy: Připravované projekty rozdíl ,00 MŠ - Sluníčko - zateplení budovy MŠ - ul. Husova - oprava elektroinstalace - realizace přeložka vody (p.křápek) :11 13

14 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, Miroslav IČO Návrh rozpočtu - Sociální fond Města Miroslavi na rok 2014 Účet Paragraf Položka Čerpání fondu: Častka čerpání dle zásad fondu , bankovní poplatky Čerpání celkem 100, ,00 Paragraf Položka Tvorba fondu: Častka 8115 fin.prostředky z min. let 0, příděl do soc.fondu z rozpočtu města , přijaté úroky z ban.účtu Tvorba celkem 200, ,00 Návrh rozpočtu - Fond rozvoje bydlení Města Miroslavi na rok 2014 Účet Paragraf Položka Tvorba fondu (příjmy): Častka 2451 splátky půjčených prostředků od SMM-jistina , splátky půjčených prostředků od SMM-úroky , splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-jistina , splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-úroky 4 700, přijaté úroky z bankovního účtu 1 000, financování-změna stavu finančních prostředků Příjmy celkem , ,00 Paragraf Položka Čerpání fondu (výdaje): Častka poskytnutí půjček občanům , bankovní poplatky za položky Výdaje celkem 2 000, ,00 Návrhy rozpočtu fondů budou součástí celkového rozpočtu na rok 2014 Města Miroslav

15 Návrh rozpočtu města Miroslav na rok rekapitulace Příjmy: Příjmy rozpočtu: Financování: Finanční prostředky z roku 2013 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Příjmy včetně financování: Příjmy sociálního fondu: Příjmy Fondu rozvoje bydlení (FRB): Financování fondu - FRB Příjmy celkem: Výdaje: Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Výdaje celkem: Financování: Uhrazené splátky - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Výdaje včetně financování: Výdaje sociálního fondu: Výdaje FRB: Výdaje celkem: V souladu s ustanovením 11 zák. č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do , do hodin při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne Podrobný návrh rozpočtu je k dispozici u vedoucí odboru finančního a majetkového MěÚ Miroslav, dv.č. 23, popř. na webových stránkách Města Miroslav. Ing. Augustin Forman starosta v.r.

16 Komentář k návrhu rozpočtu města Miroslavi na rok 2014 PŘÍJMY Daňové příjmy: Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku ,00 tis.. V návrhu rozpočtu výše daňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2013 dle metodiky JmK. V seskupení poplatky a daně z vybraných činností a služeb (mimo DPH) tvoří největší položky poplatek za provoz systému shromažďování komunálního odpadu 1 350,00 tis., odvody z výherních hracích přístrojů 1 000,00 tis., poplatek za užívání veřejného prostranství stánkový prodej 50,00 tis., správní poplatky 300,00 tis.. Daň z nemovitostí předpokládaný příjem v roce 2014 bude činit 3 000,00 tis.. Daňové příjmy celkem: ,50 tis. Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti - celková částka 456,50 tis., z toho příjmy z prodeje dřeva 300,00 tis., vstupné z letního kina 45,00 tis., poplatky z knihovny 10,00 tis., ČEZ reklama a propagace za rok ,50 tis., hlášení místního rozhlasu 10,00 tis., zpravodaj, inzerce 20,00 tis., a kopírování 5,00 tis.. Pronájem majetku - celkem 8 081,20 tis., z toho nájemné z nemovitostí (bytové prostory 2.430,00 tis., nebytové prostory 2 600,00 tis. ). Další položky nájem z DPS 710,00 tis., nájem z pozemků 590,00 tis., částka 1 714,20 tis. za pronájem vodovodu a kanalizace, 20,00 tis. za pronájem skládky Štěpánov, pronájem movitých věcí 17,00 tis.. Příjmem obce je nařízený odvod z odpisů investičního majetku příspěvkových organizací 244,30 tis.. Úroky z bankovních účtů 20,00 tis.. Nedaňové příjmy celkem: 8 802,00 tis. Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje majetku: Finanční prostředky za nemovitý majetek (pozemek) dle uzavřených smluv 8,00 tis.. Kapitálové příjmy celkem: 8,00 tis. Transfery: Přijaté transfery dotace na výkon státní správy 2 983,40 tis. Přijaté transfery celkem: 2 983,40 tis. Příjmy celkem: Financování: Finanční prostředky z roku 2013 Úvěr Příjmy + financování celkem: ,90 tis ,00 tis ,00 tis ,90 tis. 1

17 VÝDAJE Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - poplatek za pobyt psa v útulku 22 tis.. Podpora ostatních produkčních činností výdaje za práce v lesích 100,00 tis., nákup materiálu 70,00 (zalesnění pozemků). Správa v lesním hospodářství- odměna odbornému lesnímu hospodáři 31,70 tis.. Rybářství pojištění rybníku v Rénách, pronájem pozemků 3,10 tis.. Vnitřní obchod- ostatní osobní výdaje (trhy) 6,00 tis.. Cestovní ruch členské příspěvky obecně prospěšným organizacím a propagace města 49,00 tis.. Záležitost průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb členské příspěvky pro Znojemské vinařství 5,00 tis. a Znojemská hospodářská komora 5,00 tis.. Silnice značení a čištění silnic 60 tis., pasportizace komunikací 120,00 tis., projekt revitalizace ul. Mlýnská prostor před hasičskou zbrojnicí 3 900,00 tis., oprava komunikace mezi vrty Kašenec 50,00 tis., oprava komunikace a svahu na ul. Údolní 2 400,00 tis, vybudování komunikace k rodinným domům v lokalitě za evangelickým hřbitovem 100,00 tis. a nákup pozemků 40,00 tis.. Ostatní záležitosti pozemních komunikací pojištění 10,90 tis., výstavba parkoviště u hasičské zbrojnice 3 500,00 tis., instalace parkovacích automatů v centru města 240,00 tis.. Provoz veřejné silniční dopravy úhrada IDS JMK 145,70 tis., pojištění autobusového nádraží 18,80 tis., monitoring autobusového nádraží 10,20 tis.. Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 6,20 tis., oprava vodovodního řadu v rámci úpravy prostoru před hasičskou zbrojnicí na ul. Mlýnská 413,80 tis.. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- pojištění ČOV a kanalizace 41,50 tis., projekt odkanalizování ul. Údolní 150 tis. a oprava kanalizace v rámci úpravy prostoru před hasičskou zbrojnicí ul. Mlýnská 860,80 tis. a investiční rezerva na obnovu majetku tis.. Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl - oprava hasičské nádrže Ramoš 100,00 tis. Předškolní zařízení Mateřská škola ul. Malinovského, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, náklady spojené s přepravou a doprovodem dětí z Kašence a projekt zateplení 735,70 tis.. Mateřská škola ul. Husova, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, projekt dětských hřišť a zahrad a projekt na rekonstrukci elektroinstalace 1 348,20 tis.. Základní škola, p.o. příspěvek na provoz 2 614,40 tis., pojištění budov ZŠ 15,10 tis., projekt požárního zabezpečení šaten 80,00 tis, příspěvek na provoz školní kuchyně 794,10 tis.. 2

18 Základní umělecká škola pojištění budovy 0,20 tis.. Divadelní činnost loutkové představení 2,00 tis.. Hudební činnost festival dechových hudeb Miroslavský klíč 82 tis.. Filmová tvorba, distribuce, kina provoz letního kina 437,60 tis., z toho nákup služeb (půjčování filmů) 60,00 tis., elektrické energie 30,00 tis., opravy a údržba 40,00 tis., ostatní osobní výdaje 20,00 tis., repase zvukové aparatury 65,00 tis. a zakoupení digitálního projektoru a audiovizuální techniky 201,00 tis.. Činnosti knihovnické knihovna Miroslav provozní náklady celkem 508,60 tis., z toho: plyn a energie 62,00 tis., nákup knih 50,00 tis., drobný majetek 20,00 tis., materiál 3,00 tis., opravy a údržba 5,00 tis., nákup služeb 32,40 tis. + ostatní provozní náklady včetně platu knihovnice. - knihovna v Kašenci odměna za půjčování knih 11,00 tis.. Ostatní záležitosti kultury ,90 tis. výdaje jsou tvořeny následovně: - Městské kulturní a informační centrum 861,90 tis., z toho drobný majetek 87,80 tis., nákup materiálu 59,00 tis., služby telekomunikací 13,00 tis., nákup služeb 199,00 tis. opravy, údržba 20,00 tis., poplatek OSA 10,00 tis., pohoštění 13,00 tis. + další výdaje a mzdové náklady pracovníka MKIC, další akce: - Meruňkobraní + Jarmark u Floriána 275,00 tis. (OOV 12,00 tis., nákup materiálu 10,00 tis. nákup služeb 207,00 tis., pohoštění 25,00 tis. věcné dary 15,00 tis. poplatek OSA 6,00 tis. ), - hody v Miroslavi 88,00 tis. (nákup služeb 60,00 tis., nákup materiálu 12,00 tis., věcné dary 12,00 tis., poplatek OSA 4,00 tis. ), - hody v Kašenci 40,00 tis. (nákup služeb 25,00 tis., věcné dary 8,00 tis., nákup materiálu 7,00 tis. ), - kronika 47,00 tis., odměna kronikářce vč. odvodů, nákupu materiálu a služeb. Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (zámek) rekonstrukce zámku - I.fáze ,00 tis., pojištění 0,80 tis.. Činnost registrovaných církví 60,00 tis. příspěvek na opravy budov ve městě Miroslav patřící římsko-katolické a evangelické církvi Rozhlas a televize 13,00 tis. tvoří náklady na opravy a údržbu a poplatek OSA. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) celkem 173,00 tis., z toho vydání zpravodaje - tisk 140,00 tis., odměna za roznášení zpravodaje 32,00 tis., nákup služeb 1,00 tis.. Zájmová činnost v kultuře - KD Miroslav výdaje ve výši 113,00 tis. - drobný majetek 37,00 tis., opravy 50,00 tis., nákup materiálu 10,00 tis., pojištění budovy 1,00 tis. a nákup služeb 15,00 tis., - KD Kašenec, nákup materiálu a opravy 21,00 tis., pojištění budovy 0,40 tis.. 3

19 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (Sbor pro občanské záležitosti) 33,00 tis. z toho na nákup materiálu a věcných darů občanům při oslavách životních výročí 13,00 tis. a 10,00 tis. na finanční dar pro sbormistra chrámového sboru římskokatolického kostela v Miroslavi, ostatní osobní výdaje 10,00 tis.. Sportovní zařízení v majetku obce celkem 18,60 tis. -pojištění koupaliště 0,50 tis., úprava ledové plochy u ZŠ 15,00 tis., pojištění víceúčelového hřiště 3,10 tis.. Ostatní tělovýchovná činnost 350,50 tis. neinvestiční příspěvky: FC Miroslav na činnost 130,00 tis., příspěvek TJ Miroslav 205,00 tis., Aeroklub 9,50 tis. a ČSS SSK 6,00 tis.. Využití volného času dětí a mládeže 261,20 tis., pojištění dětského dopravního hřiště, domu dětí a mládeže a střediska volného času 1,20 tis., výstavba dětského hřiště na ul. A.Zápotockého 260,00 tis.. Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem 61,20 tis., z toho příspěvek na činnost Moravskému rybářskému svazu-místní skupině Miroslav - 45,00 tis., příspěvek Mysliveckému sdružení Hubertus 10,00 tis., příspěvek Rodinnému centru Medvídek ve výši 6,20 tis.. Všeobecná ambulantní péče pojištění budovy zdravotního střediska 5,30 tis.. Ostatní činnost ve zdravotnictví 5,00 tis. příspěvek nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, za účelem financování rekondičních pobytů dětí po náročné onkologické léčbě. Bytové hospodářství celkem 1 563,90 tis., pojištění budov 13,90 tis., nákup pozemků 150,00 tis. v lokalitě Na Zahrádkách a ul.husova určené k výstavbě rodinných domků, přeložka vysokého napětí 1 400,00 tis.. Nebytové hospodářství 3,00 tis. inzerce, pojištění 0,10 tis.. Pohřebnictví pojištění hřbitovů 0,20 tis., nákup služeb 2,00 tis.. Veřejné osvětlení 100,00 tis. na opravy a údržbu, 2,30 tis. pojištění. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí celkem 2,70 tis., údržba plynárenského zařízení 2,00 tis., pojištění plynofikace 0,70 tis.. Komunální služby Správa majetku města Miroslavi, p.o. - příspěvek na provoz ,00 tis., pojištění budov 2,10 tis.. Příspěvek na investice: nákup sypače a pažení výkopu 360,00 tis., splátka úvěru na nákup automobilu Piaggo 110,10 tis.. Sběr a svoz komunálního odpadu poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu 1 609,00 tis.. Územní rozvoj 140,00 tis., z toho 100,00 tis. na znalecké posudky, 30,00 tis. příspěvky svazků obcí. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 52,20 tis., z toho úprava a výsadba veřejně zeleně 50,00 tis. a 2,00 tis. na věcné dary pro soutěž o květinovou výzdobu. 4

20 Ostatní ekologická zařízení členský příspěvek 29,30 tis.. Centra sociálně rehabilitačních služeb poplatek za pečovatelskou službu 30,00 tis.. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení (Dům s pečovatelskou službou) příspěvek na provoz +pojištění budovy 1 001,30 tis.. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvek na činnost neziskovým organizacím Sdružení seniorů 20,00 tis., Svaz tělesně postižených 10,00 tis.. Ochrana obyvatelstva zabezpečování úkolů civilní ochrany (rezerva pro případ živelné pohromy) 50,00 tis.. Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám dar válečným veteránům 3,00 tis.. Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) provozní náklady celkem 474,30 tis., z toho 275,00 tis. náklady na mzdy, služby TKN 10,00 tis., elektrické energie, voda 10,00 tis., drobný majetek 30,00 tis., materiál 11,00 tis., školení 4,00 tis., cestovné 1,00 tis., nákup služeb 20,00 tis., opravy 5,00 tis.. Kamerový systém 150,40 tis., z toho 0,40 tis. pojištění a 150,00 tis. na rozšíření, opravy a údržbu kamerového systému. Požární ochrana (zásahová jednotka) celkem 355,60 tis., z toho: nákup materiálu 73,10 tis., opravy a údržba 94,00 tis., elektrická energie, voda + plyn 61,00 tis., PHM 50,00 tis., školení 14,00 tis., pojištění 32,90 tis., ostatní osobní výdaje 10,00 tis.. Členský příspěvek 3,10 tis.. Sbor dobrovolných hasičů příspěvek na činnost 130,00 tis.. Zastupitelstvo obce náklady na činnost zastupitelstva a komisí, ostatní osobní náklady, odměny, školení, cestovné celkem 2 379,30 tis.. Vnitřní správa 7 742,10 tis., z toho: provozní náklady na činnost městského úřadu - mzdy, OOV a odvody 4 230,80 tis., nákup služeb, zpracování dat, služby programátorské 600,00 tis., opravy a údržba 1 000,00 tis., služby pošt 180,00 tis., služby TKN tis.,-, plyn 300,00 tis., elektrická energie 190,00 tis., služby peněžních ústavů 25,00 tis., PHM 50,00 tis., pohoštění 60,00 tis., školení a vzdělávání 110,00 tis., knihy, časopisy, tisk 20,00 tis., nákup nového osobního automobilu 250,00 tis. a další včetně programového vybavení, nákupu materiálu aj. Splátky úroků: úroky z půjček: Č.S. a.s. investice (průtah městem) 68,60 tis., K.B. a.s. 113,40 tis.. Služby peněžních ústavů poplatky za operace peněžních ústavů 52,00 tis.. Ostatní pojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 4,40 tis.. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tvorba soc. fondu 114,50 tis.. Daně a poplatky daň z příjmu právnických osob za obec 1 670,50 tis., daň z přidané hodnoty za obec 500,00 tis.. 5

21 Finanční vypořádání dotací z r vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace volby do Poslanecké sněmovny 50,60 tis.. Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem 2 771,30 tis., z toho 500,00 tis. neinvestiční rezerva (oprava sklepu MŠ ul. Husova, další neočekávané výdaje) a 2 271,30 tis. investiční rezerva na připravované projekty zateplení budovy MŠ Sluníčko, oprava elektroinstalace budovy MŠ ul. Husova a přeložka vodovodu (Křápek) Výdaje celkem: Financování: Splátka půjčky K.B. Splátka úvěru Č.S. Výdaje + financování: ,30 tis ,60 tis ,00 tis ,90 tis. 6

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011

Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 PŘÍJMY návrh 2011 položka paragr. Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 391,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více