Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 560 v konečném znění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 560 v konečném znění."

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. října 2009 (OR. en) 14704/09 VISA 360 AUS 9 AMLAT 113 ASIE 85 CDN 28 USA 88 COMIX 781 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 20. října 2009 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník, vysoký představitel Předmět: Pátá zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ve věci mechanismu vzájemnosti Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2009) 560 v konečném znění. Příloha: KOM(2009) 560 v konečném znění 14704/09 jg DG H 1 A CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009)560 v konečném znění PÁTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují ve věci bezvízového styku zásadu vzájemnosti v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ve věci mechanismu vzájemnosti CS CS

3 OBSAH 1. Úvod Výsledky dosažené od předložení čtvrté zprávy Komise o uplatňování vzájemnosti Země, s nimiž je dosažena úplná vzájemnost Japonsko Panama Singapur Země, ve kterých došlo od vydání zprávy dne 23. července 2008 k pokroku při uplatňování vzájemnosti Austrálie Spojené státy americké (USA) Země, ve kterých od vydání zprávy dne 23. července 2008 nedošlo v uplatňování vzájemnosti k žádnému pokroku Brazílie Brunej Darussalam Kanada Závěr CS 2 CS

4 1. ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum (příloha 1 nařízení, negativní seznam ), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II nařízení, pozitivní seznam ) 1, ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června je základním nástrojem pro naši společnou vízovou politiku a poskytuje mechanismus vzájemnosti pro případy, kdy třetí země na pozitivním seznamu zachovává nebo zavádí vízovou povinnost pro občany jednoho nebo více členských států. První 3, druhá 4 a třetí 5 zpráva poskytla popis mechanismu vzájemnosti a stav součinnosti při neuplatňování zásady vzájemnosti v průběhu příslušných zahrnutých období. Oznámení členských států v rámci nového mechanismu vzájemnosti ukázala, že do června 2005 se oznámení týkala 13 zemí při celkovém počtu 75 případů (viz příloha 1B první zprávy o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku 6 ). Po jejich přistoupení k Evropské unii dne 1. ledna 2007 Bulharsko a Rumunsko oznámily sedm třetích zemí, u kterých docházelo k případu neuplatňování zásady vzájemnosti. Čtvrtá zpráva o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku 7 z července 2008 ukázala, že k případu neuplatňování vzájemnosti stále docházelo u osmi třetích zemí z pozitivního seznamu. Zpráva byla předložena Radě ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 24. července 2008 a členské státy ji dobře přijaly. Obecně byly členské státy optimistické s ohledem na dosažení úplné vzájemnosti ve věci bezvízového styku. Současná pátá zpráva o uplatňování vzájemnosti hodnotí úsilí, které Komise vynaložila od července Jak je podrobně popsáno dále, úplná vzájemnost ve věci bezvízového styku byla dosažena u tří dalších třetích zemí, zatímco pět třetích zemí na pozitivním seznamu i nadále vyžaduje víza od státních příslušníků jednoho nebo více členských států. 2. VÝSLEDKY DOSAŽENÉ OD PŘEDLOŽENÍ ČTVRTÉ ZPRÁVY KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ VZÁJEMNOSTI Od předložení čtvrté zprávy vradě dne 24. července 2008 Komise aktivně pokračovala ve svém úsilí Úř. věst. L 81, , s. 1. Úř. věst. L 141, , s. 3. KOM(2006) 3 v konečném znění. KOM(2006) 568 v konečném znění. KOM(2007) 533 v konečném znění. KOM(2006) 3 v konečném znění, s. 18. KOM(2008) 486 v konečném znění/2. CS 3 CS

5 2.1. Země, s nimiž je dosažena úplná vzájemnost Japonsko Oznámení: Rumunsko Dne 23. června 2009 Japonsko informovalo Rumunsko prostřednictvím verbální nóty č. 59/2009, že od 1. září 2009 do 31. prosince 2011 bude zrušena vízová povinnost pro státní příslušníky Rumunska. Toto dočasné zrušení vízové povinnosti bude uplatněno pouze za podmínky, že od 1. září 2009 Rumunsko vyšle přidělence z ministerstva správy a vnitra na velvyslanectví Rumunska v Japonsku a že se Rumunsko zapojí do informační kampaně prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků s cílem varovat státní příslušníky Rumunska proti nelegálnímu pobytu v zahraničí a zvýšit jejich povědomí o nebezpečích obchodu s lidmi. Rumunsko se zapojilo do informační kampaně prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, aby informovalo své státní příslušníky, za jakých podmínek mohou cestovat bez víza do Japonska. Dále dne 18. srpna 2009 Rumunsko vyslalo přidělence pro vnitřní věci z ministerstva správy a vnitra do Tokia. Hodnocení Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům a zemím přidruženým k Schengenské úmluvě. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Japonska je však pouze dočasné, bude Komise pozorně sledovat uplatňování tohoto dočasného zrušení víz, aby zajistila, že bude změněno na trvalé Panama Oznámení: Bulharsko a Rumunsko Dne 19. září 2008 Panama informovala Komisi prostřednictvím verbální nóty DGPE/DE/770/08, že počínaje tímto datem občané Bulharska a Rumunska již nepotřebují vízum pro vstup na panamské území. Hodnocení Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům a zemím přidruženým k Schengenské úmluvě Singapur Oznámení: Bulharsko a Estonsko Singapur osvobodil státní příslušníky všech členských států EU od vízové povinnosti. Tento bezvízový styk však byl omezen na třicetidenní pobyt v případě cest podniknutých letadlem a na čtrnáctidenní pobyt v případě cest podniknutých lodí nebo pozemními dopravními prostředky a může být na místě dvakrát prodloužen o třicet dnů v souladu s obecným rámcem pro rušení vízové povinnosti. Dne 23. září 2008 Singapur informoval Komisi prostřednictvím verbální nóty SEB/024/2008, že s účinností od 1. listopadu 2008 Singapur udělí předem v místě CS 4 CS

6 příjezdu státním příslušníkům současných 27 členských států EU devadesátidenní návštěvnickou propustku a umožní devadesátidenní bezvízový pobyt. Hodnocení Vzájemnost ve věci bezvízového styku je nyní plně uplatňována vůči všem členským státům Země, ve kterých došlo od vydání zprávy dne 23. července 2008 k pokroku při uplatňování vzájemnosti Austrálie Aktuální stav Austrálie vyžadovala elektronické cestovní povolení ( Electronic Travel Authority, ETA) od státních příslušníků čtrnácti členských států (Belgie, Dánska, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Rakouska, Portugalska, Finska a Švédska), stejně jako od státních příslušníků Islandu a Norska. Státní příslušníci jedenácti členských států (Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovinska a Slovenska) pak museli mít elektronické vízum (e676). Státním příslušníkům všech těchto jedenácti členských států bylo vízum udělováno v tzv. režimu automatického udělování (bližší informace o elektronickém vízu ( evisa ) a režimu automatického udělování jsou uvedené v příloze 2 první zprávy o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku 8 ). Dne 27. října 2008 Austrálie zavedla elektronický systém udělování víz ( evisitors ). Prvními zeměmi, které ho využívají, jsou všechny členské státy a země přidružené k Schengenské úmluvě i některé menší evropské země (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Svatý stolec (Vatikánský městský stát)) bez ohledu na jejich předchozí status (tj. elektronické cestovní povolení nebo elektronické vízum). Kroky s cílem nastolit uplatňování vzájemnosti Austrálie poskytla Komisi zprávy o statistických údajích žádostí v rámci elektronického systému udělování víz. Zprávy obsahovaly údaje o počtu žádostí, udělení, odmítnutí, míru udělení rozdělenou podle občanství a procentový podíl udělení, která byla zpracována automaticky. První zpráva byla poskytnuta Komisi dne 14. dubna 2009 a zahrnovala období od 27. října 2008 do 31. března V průběhu tohoto období bylo uděleno povolení v rámci elektronického systému udělování víz, z nichž 85,02 % bylo uděleno automaticky. Procentový podíl automatického udělení se pohyboval od 75,89 % pro slovenské státní příslušníky do 91,44 % pro řecké státní příslušníky. 641 žadatelů bylo odmítnuto, z nichž bylo 249 rumunských státních příslušníků. V průběhu tohoto prvního období Austrálie zaznamenala řadu obav týkajících se integrity žadatelů ze dvou členských států. Austrálie kontaktovala tyto členské státy s cílem rozptýlit tyto obavy. 8 KOM(2006) 3 v konečném znění. CS 5 CS

7 Dne 26. srpna 2009 Austrálie poskytla druhou zprávu za období od 27. října 2008 do 30. června Zpráva ukazuje, že bylo uděleno povolení v rámci elektronického systému udělování víz a že celkový procentový podíl automatického udělení vzrostl na 86,01 %. Procentový podíl automatického udělení se pohyboval od 71,05 % pro rumunské státní příslušníky do 92,42 % pro řecké státní příslušníky. Celková míra udělení (automatického i manuálního) je 99,2 %. Bylo odmítnuto žadatelů, z nichž největší počet představovali rumunští občané (498), nedošlo k žádnému odmítnutí u státních příslušníků Řecka, Lucemburska nebo Malty. Austrálie také poskytla dva další přehledy za první dvě čtvrtletí roku První přehled za období od 1. ledna do 31. března 2009 ukazuje, že bylo uděleno povolení a že celkový procentový podíl automatického udělení byl 89,05 %. Procentový podíl automatického udělení se pohyboval od 77,78 % pro lucemburské státní příslušníky do 96,05 % pro řecké státní příslušníky. Bylo odmítnuto 474 žadatelů, z nichž největší počet představovali rumunští občané (197), nedošlo k žádnému odmítnutí u státních příslušníků Estonska, Řecka, Lucemburska nebo Malty. Druhý přehled za období od 1. dubna do 30. června 2009 ukazuje, že bylo uděleno povolení a že celkový procentový podíl automatických udělení byl 88,50 %. Procentový podíl automatických povolení se pohyboval od 70,54 % pro slovenské státní příslušníky do 95,06 % pro řecké státní příslušníky. Bylo odmítnuto 477 žadatelů, z nichž největší počet představovali rumunští občané (249), nedošlo k žádnému odmítnutí u státních příslušníků Řecka, Lucemburska, Malty, Slovinska nebo Finska. Ve čtvrté zprávě Komise prohlásila, že připraví hodnocení, zda systém evisitors odpovídá či neodpovídá procesu žádání o schengenská víza, jak je stanoveno ve Společné konzulární instrukci. Toto hodnocení probíhá a bude vydáno v samostatném dokumentu do konce roku Hodnocení Zavedení systému evisitors přineslo rovné zacházení s občany všech členských států a zemí přidružených k Schengenské úmluvě. Dvě zprávy a dva čtvrtletní přehledy však ukazují, že ačkoli je procentový podíl automatického udělení velmi vysoký, značný počet žádostí je stále zpracováván manuálně. Komise bude proto i nadále pozorně sledovat realizaci systému evisitors. Komise bude schopna stanovit, zda bylo dosaženo úplné vzájemnosti ve věci bezvízového styku až v okamžiku, kdy bude dokončeno hodnocení systému evisitors Spojené státy americké (USA) Aktuální stav Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Bulharska, Řecka, Kypru, Polska a Rumunska. Dne 17. listopadu 2008 se k programu bezvízového styku ( Visa Waiver Program ) připojila Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Slovensko. Dne 30. prosince 2008 se k programu bezvízového styku připojila také Malta. CS 6 CS

8 Kroky s cílem nastolit uplatňování vzájemnosti Komise na jednáních s americkými orgány téma neuplatňování zásady vzájemnosti nadále prosazuje, a to jak na úrovni technické, tak politické, zejména na setkáních ministerské trojky EU-USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ve dnech 12. prosince 2008 a 28. dubna 2009, na setkáních pracovní skupiny EU-USA ve dnech 8. prosince 2008 a 18. února 2009 a na neformálních setkáních EU-USA na vysoké úrovni v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v červenci 2008 a v únoru a v červenci V rámci jednání ve dvou liniích, jak bylo dohodnuto Výborem stálých zástupců (Coreper) dne 12. března 2008, Komise i nadále jednala za linii ES s USA. Komise se zaměřuje na dohodu ve formě výměny dopisů pro zajištění splnění těch zákonných požadavků, které USA požadují pro (pokračující) účast v programu bezvízového styku a které spadají do pravomoci Evropského společenství. Byly vyměněny předlohy této výměny dopisů a projednávány s USA od prosince 2008 s tím, že postoje se sbližují. USA však opakují, že usilují o některé konkrétní výsledky na základě výměny dopisů, a proto si přejí, aby výměna dopisů obsahovala vyhlídku na pilotní projekt pro sdílení informací. Jak je uvedeno ve čtvrté zprávě o uplatňování zásady vzájemnosti ve věci bezvízového styku, bylo v rámci linie jednání s ES provedeno předběžné posouzení (na základě prozatímních konečných pravidel ( Interim Final Rule )), zda elektronický systém cestovních povolení ( ESTA ) odpovídá, nebo neodpovídá procesu pro podávání žádostí o schengenská víza tak, jak je stanoveno ve Společné konzulární instrukci, spolu s analýzou důsledků systému ESTA z hlediska ochrany osobních údajů 9. Předběžný závěr je tento: v této etapě systém ESTA nelze považovat za odpovídající procesu pro podávání žádostí o schengenská víza, jak je stanoveno ve Společné konzulární instrukci, systém ESTA vede k několika obavám s ohledem na ochranu údajů a je nutné další upřesnění některých významných ohledů s nadějí, že toto objasnění poskytnou konečná pravidla pro systém ESTA. Pouze pak bude možné provést úplné posouzení systému ESTA s ohledem na ochranu osobních údajů, bylo dosaženo pokroku s ohledem na cesty HIV pozitivních osob do USA v rámci programu bezvízového styku, ale je třeba přijmout některá očekávaná opatření, aby byla ukončena diskriminace HIV pozitivních cestujících do USA v rámci programu bezvízového styku. Jakmile budou konečná pravidla k systému ESTA zveřejněna ve federálním rejstříku USA, předloží Komise závěrečné posouzení, které vezme v úvahu všechny případné změny. Administrativa USA informovala, že konečná pravidla budou vydána v nadcházejících měsících. V souvislosti se systémem ESTA byla věnována zvláštní pozornost návrhu zákona na podporu cestování z roku 2009 ( Travel Promotion Act ). Zákon na podporu cestování předpokládá zřízení neziskové společnosti pro lepší informování 9 SEK(2008) 2991 v konečném znění. CS 7 CS

9 zahraničních cestujících o politikách USA týkajících se vstupu a pro podporu rekreačních, služebních a studentských cest do USA. Navíc by byl změněn zákon o přistěhovalectví a státní příslušnosti ( Immigration and Nationality Act (INA)) tak, že by ukládal ministryni pro vnitřní bezpečnost vybírat poplatek za využití systému ESTA. Navrhovaný poplatek je součtem 10 USD na cestovní povolení a částky, která alespoň zajistí náhradu všech nákladů na poskytování a správu systému ESTA. Znepokojení týkající se navrhovaného poplatku byla vyjádřena v dopisech ministryni zahraničních věcí Clintonové, ministryni pro vnitřní bezpečnost Napolitanové a ministrovi obchodu Lockeovi dne 18. června 2009 a v dopisech Kongresu dne 25. června 2009 od českého a švédského velvyslance a vedoucího delegace Komise ve Washingtonu i v dopise generálního ředitele odpovědného za spravedlnost, svobodu a bezpečnost Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost USA dne 18. června Vedoucí delegace Komise ve Washingtonu poskytl tiskové prohlášení dne 25. června 2009 a znovu dne 4. září Dne 3. září 2009 vydala Komise protest určený pro chargé d'affaires mise Spojených států při EU a při této příležitosti byla také předána nóta obsahující znepokojení EU. Má se za to, že poplatek je krokem zpět při společném úsilí usnadnit transatlantickou mobilitu a že zdanění zahraničních cestujících s cílem podpořit cestovní ruch je kontraproduktivní z hlediska předpokládaného účelu. Ve své odpovědi ze dne 24. srpna 2009 ministryně Napolitanová uvedla, že budoucí zavedení poplatku za systém ESTA neodstraní základní rozdíly mezi systémem ESTA a vízy jiného druhu, než jsou přistěhovalecká víza. Ministryně Napolitanová také naznačila, že v nadcházejících měsících se rozhodne o odstranění formuláře I-94W v papírové formě. Navíc se změní dosavadní praxe: zatímco osoby cestující v rámci programu bezvízového styku, kteří nevyhověli požadavku systému ESTA, byli dosud vpouštěni do USA, pokud byli jinak způsobilí ke vstupu, do budoucna bude nutné splnit požadavky systému ESTA. Dne 9. září 2009 Senát USA přijal navržený zákon na podporu cestování. V důsledku toho švédský a španělský velvyslanec a vedoucí delegace Komise ve Washingtonu opět vyjádřili své znepokojení v dopisech poslancům Sněmovny reprezentantů ze dne 23. září Dne 7. října 2009 Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon o podpoře cestování v nezměněné podobě jako součást jiného zákona. Legislativní proces USA tedy dalece pokročil a je pravděpodobné, že zákon o podpoře cestování brzy vstoupí v platnost. V návaznosti na předběžné hodnocení a při zohlednění skutečnosti, že podle zákona USA o přistěhovalectví a státní příslušnosti (INA), HIV pozitivní osoby stále nesmí cestovat do USA v rámci programu bezvízového styku Spojených států, místopředseda Barrot zmínil tuto otázku před tehdejším ministrem pro vnitřní bezpečnost, panem Chertoffem v prosinci 2008 a ministryní pro vnitřní bezpečnost, paní Napolitanovou v březnu Vzhledem k tomu, že řešení této otázky je v pravomoci Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA (DHHS), dne 12. května 2009 zaslal místopředseda Barrot spolu s komisařkou Vassiliouvou dopis paní Sebeliusové, ministryni zdravotnictví a sociálních služeb. Komisařka Vassiliouová zmínila znovu tuto otázku na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb při své návštěvě USA v květnu Ve své odpovědi ze dne 24. července 2009 ministryně Sebeliusová informovala, že dne 2. června 2009 bylo zveřejněno oznámení o navrhované právní normě, kterou by se odstranily odkazy na HIV ze seznamu lékařských prohlídek, kterým se musí podrobit někteří cizí státní příslušníci, aby byli vpuštěni do USA. Jestliže budou tyto odkazy odstraněny, bude moci fyzická osoba CS 8 CS

10 infikovaná HIV cestovat v rámci programu bezvízového styku. Tento proces stále pokračuje. Jednou z podmínek zákona 9/11 je vytvoření biometrického systému pro výstup ze země, který je schopen ověřit odlet minimálně 97 procent cizích státních příslušníků, kteří opouštějí zemi z amerických letišť. Ministryně pro vnitřní bezpečnost měla informovat Kongres o postupu v této věci do 30. června 2009, aby bylo zachováno kritérium míry odmítnutí víz orgánu pro bezvízový styk ve výši 10 %. Dosud však ministryně takové oznámení nepřednesla, což znamená, že míra odmítnutí víz pro účely programu bezvízového styku nesmí překročit 3 %. USA dosud provedly dva biometrické pilotní projekty výstupu ze země v Atlantě a Denveru v roce 2009, ale systematická biometrická kontrola výstupu ze země musí být teprve realizována. Ve vztahu k programu bezvízového styku USA také vyhlásily nová pravidla týkající se cest s nouzovými/dočasnými pasy. Od 1. července 2009 musí být všechny nouzové/dočasné pasy elektronickými pasy (s čipem obsahujícím fotografii a informace ze stránky s osobními údaji), aby byl držitel způsobilý cestovat do USA v rámci programu bezvízového styku. Existují dva hlavní důvody: skutečnost, že podle zákonů upravujících program bezvízového styku musí být pasy vydané po 26. říjnu 2006 elektronickými pasy a žádný zákon neuvádí výjimku pro dočasné nebo nouzové pasy, a skutečnost, že někteří cestující využívali nouzové pasy pro opakované cesty, které neměly nouzovou povahu. Pracovníci Úřadu pro clo a ochranu hranic ( CBP ) mají pokyny umožnit skutečnou nouzovou cestu, pokud jsou cestující jinak způsobilí. Dne 29. června 2009 vydalo české předsednictví, nadcházející švédské předsednictví a delegace Komise ve Washingtonu společný protest zasláním dopisu náměstkovi ministryně pro politiku Heymanovi ministerstva pro vnitřní bezpečnost. USA informovaly, že konzulátům a činitelům na hranicích bylo doporučeno, aby využili volnosti při rozhodování v případě cestujících v nouzi a aby varovali činitele na hranicích v případě cestujících v nouzi, kteří nevyhovují požadavkům. Pokud se jedná o dvoustranné úpravy, Řecko podepsalo memorandum o porozumění dne 28. června 2009, čímž se celkový počet členských států, které podepsaly takové memorandum o porozumění s USA, dostal na osm. Tyto členské státy také podepsaly dohody o posílení spolupráce v prevenci a boji proti závažné trestné činnosti a dohody týkající se výměny informací o teroristech a osobách podezřelých z terorismu. Vedle Bulharska podepsalo také Rumunsko s USA dne 3. listopadu 2008 prohlášení o spolupráci týkající se posílených dvoustranných bezpečnostních opatření pro mezinárodní cesty a o požadavcích programu bezvízového styku USA. Dne 31. prosince 2008 USA zaslaly dopis členským státům, které již byly zařazeny do programu bezvízového styku před nejnovějším rozšířením v roce 2008, a informovaly je o tom, že vyhovují požadavkům zákona 9/11 v oblasti programu bezvízového styku, a o potřebě další spolupráce v oblasti několika požadavků zákona 9/11. Dopis vyzývá tyto členské státy, aby podepsaly dvě dohody o sdílení údajů podepsané jinými členskými státy, jak je uvedeno výše. Dále bylo naznačeno, že země zařazené do programu bezvízového styku před rokem 2008 nepotřebují memorandum o porozumění. CS 9 CS

11 Hodnocení Od zprávy ze dne 23. července 2008 se k programu bezvízového styku připojilo sedm dalších členských států. Dále USA prohlásily, že Řecko se může připojit k programu bezvízového styku do konce tohoto roku. Přesto to však bude znamenat, že státní příslušníci čtyř členských států budou stále nezpůsobilí pro cesty bez vízové povinnosti do USA. Navíc když vezmeme v úvahu, že nebyl vytvořen žádný biometrický systém kontroly výstupu ze země do 30. června 2009, kritérium míry odmítnutí víz se snížilo na 3 %. To znamená, že na základě nejnovějších měr odmítnutí víz pěti členských států, které se ještě neúčastní programu bezvízového styku, pouze Řecko by splnilo 3% práh odmítnutí víz. Komise bude i nadále zmiňovat otázku neuplatňování vzájemnosti v průběhu svých kontaktů s USA, aby bylo co nejdříve dosaženo úplného uplatňování vzájemnosti. Pokud se jedná o linii ES, Komise doufá, že dosáhne dohody o znění výměny dopisů do setkání ministerské trojky EU-USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v říjnu 2009, a bude vést jednání s USA pro dosažení tohoto cíle. Pokud se jedná o otázku HIV pozitivních osob, které stále nesmí cestovat do USA v rámci programu bezvízového styku, Komise má za to, že bylo dosaženo důležitého pokroku. Komise bude pozorně sledovat navrhovanou prováděcí právní normu a vyzývat administrativu USA k rychlému dokončení tohoto procesu, aby HIV pozitivní osoby mohly co nejdříve cestovat v rámci programu bezvízového styku. Ve vztahu k systému ESTA je Komise velmi znepokojena možností zavedení poplatku za využívání systému ESTA a za podporu turistického ruchu směřujícího do USA. EU v různých demarších jasně uvedla, že by zavedení poplatku za využívání systému ESTA představovalo pro občany EU cestující do USA dodatečné břemeno a že není slučitelné s často opakovaným závazkem transatlantických vztahů a spolupráce. Komise dosud nedokončila hodnocení systému ESTA z hlediska toho, zda se rovná procesu pro podávání žádostí o schengenská víza, neboť konečná pravidla k systému ESTA dosud nebyla v USA zveřejněna. Není pochyb o tom, že by zavedení poplatku zejména ve prospěch domácího turistického odvětví USA dále ovlivnilo toto hodnocení a zřejmě by posílilo argumenty, že systém ESTA je obdobou víz. Závěrem by mělo být poznamenáno, že podle Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA jsou míry vyhovění systému ESTA těsně nad 90 %. To naznačuje, že pokud by bylo ze dne na den zavedeno úplné povinné vyhovění systému ESTA, které by nebylo doprovázeno dostatečnou informační kampaní orgánů USA a určitou volností v rozhodování pracovníků ostrahy hranic, mohlo by to vést k dočasnému nárůstu počtu cestujících v rámci programu bezvízového styku, kterým by byl odmítnut vstup do USA Země, ve kterých od vydání zprávy dne 23. července 2008 nedošlo v uplatňování vzájemnosti k žádnému pokroku Brazílie Aktuální stav CS 10 CS

12 Pro vstup do Brazílie stále potřebují vízum občané čtyř členských států, konkrétně Estonska, Kypru, Lotyšska a Malty. Dohoda o bezvízovém styku mezi Litvou a Brazílií podepsaná v roce 2003 vstoupila v platnost dne 13. ledna Kroky s cílem nastolit uplatňování vzájemnosti Dne 2. července 2008 Komise formálně zahájila jednání s Brazílií o dohodě o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Ve skutečnosti jednání začala v listopadu a prosinci Na vrcholné schůzce mezi EU a Brazílií v Riu dne 22. prosince 2008 byla zopakována potřeba dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, což bylo také zahrnuto do společného akčního plánu: Rychlé zajištění cest bez vízové povinnosti při úplném respektování příslušných parlamentních a jiných vnitřních postupů na základě vzájemnosti, a to prostřednictvím jednání a v blízké budoucnosti dokončením dohody (dohod) o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mezi ES a Brazílií na základě vyměněných návrhů. Tento závazek Brazílie znovu potvrdila na schůzce společného výboru ES-Brazílie dne 7. července Dne 18. února, 8. května a 2. července 2009 Komise uspořádala setkání s Brazílií s cílem dosáhnout dohody o kompromisním znění dohody o zrušení vízové povinnosti. Nebylo však možné dosáhnout žádného významného pokroku. V této souvislosti zaslal dne 31. července 2009 místopředseda Barrot dopis brazilskému ministrovi pro vnější vztahy, panu Amorimu, ve kterém na jedné straně zopakoval potřebu urychlit a dokončit jednání o dohodě o zrušení vízové povinnosti a na druhé straně zmínil skutečnost, že Evropské společenství již prokázalo vysoký stupeň flexibility. Dne 26. srpna 2009 se konala videokonference mezi Komisí a brazilským ministerstvem pro vnější vztahy s cílem připravit další kolo jednání. Ačkoli nebylo možné dosáhnout žádného skutečného pokroku o dohodě o zrušení vízové povinnosti, Komise i Brazílie upřesnily své postoje k hlavním bodům, které se mají vyřešit, tj. k rozsahu dohody, potřebě společného výboru a územnímu použití dohody s ohledem na neevropská území Francie a Nizozemska. Od 29. září do 1. října 2009 probíhalo v Brazílii další kolo jednání Komise s brazilskými orgány. Během těchto jednání se stranám podařilo odsouhlasit návrh znění dohody ozrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů. Hodnocení Komise vítá shodu, které bylo dosaženo ohledně návrhu znění dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů, a očekává, že bude brzy dosaženo shody rovněž ohledně dohody ozrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních a úředních pasů. Komise doufá, že Brazílie bude co nejdříve moci ratifikovat obě dohody podle svých vnitrostátních postupů. CS 11 CS

13 Brunej Darussalam Aktuální stav Občané všech členských států jsou zproštěni vízové povinnosti na pobyty nepřesahující třicet dnů. Toto zrušení vízové povinnosti lze na místě prodloužit o dvě třicetidenní období, celkem až na devadesátidenní pobyt bez vízové povinnosti. Občané USA však využívají výhodnějšího devadesátidenního pobytu, jestliže jsou držiteli běžného strojově čitelného pasu. Kroky s cílem nastolit uplatňování vzájemnosti Komise vedla konzultace na technické úrovni s misí Bruneje Darussalam při Evropské unii, aby projednala možnosti zrušení vízové povinnosti na devadesát dnů srovnatelné se stavem pro občany USA, čímž by bylo dosaženo uplatňování úplné vzájemnosti. V průběhu těchto konzultací Komise vysvětlila, že všechny pasy vydávané členskými státy jsou strojově čitelné a že od 28. června 2009 členské státy dokonce vydávají elektronické pasy s čipem obsahujícím obraz obličeje a dva otisky prstů. Komise dále vysvětlila, že se Singapurem a Malajsií, dvěma sousedními zeměmi Bruneje Darussalam, které měly podobnou vízovou politiku vůči občanům EU, bylo dosaženo uplatňování úplné vzájemnosti ve věci bezvízového styku pro devadesátidenní pobyt bez vízové povinnosti. Hodnocení Vnitřní jednání mezi různými ministerstvy Bruneje Darussalam o možnostech zrušení vízové povinnosti na devadesát dnů pokračují. Komise bude pozorně sledovat tato vnitřní jednání v Bruneji Darussalam a bude pokračovat v konzultacích s orgány Bruneje Darussalam, aby dosáhla stejného výhodnějšího zrušení vízové povinnosti na devadesát dnů, jaké je uděleno ve prospěch USA Kanada Aktuální stav Vízová povinnost se i nadále vztahuje na státní příslušníky Bulharska a Rumunska a od 14. července 2009 je opět zavedena pro státní příslušníky České republiky. Pokud se jedná o opětovné zavedení vízové povinnosti pro státní příslušníky České republiky, Komise odkazuje na svoji samostatnou zprávu ad hoc vydanou dne 19. října Kroky s cílem nastolit uplatňování vzájemnosti Otázka cestování bez vízové povinnosti pro všechny občany EU byla před Kanadou zmíněna při několika příležitostech a zvláště na vrcholných schůzkách mezi EU a Kanadou v roce 2008 a Při těchto příležitostech bylo potvrzeno, že Kanada a EU budou i nadále spolupracovat, aby bylo co nejdříve dosaženo cíle cestování bez vízové povinnosti do Kanady pro všechny občany EU. 10 KOM(2009) 562 v konečném znění. CS 12 CS

14 V návaznosti na technické návštěvy Rumunska a Bulharska v dubnu 2008 Kanada sdělila klíčová zjištění svých přezkumů Bulharsku a Rumunsku v březnu Oba členské státy poskytly aktualizované informace týkající se zjištění tohoto přezkumu. Kanada sdělila své obavy oběma členským státům, ale vyjádřila také svůj úmysl pokračovat ve spolupráci a požádala je o poskytnutí aktualizovaných informací o oblastech způsobujících obavy. Navíc bude Kanada pokračovat ve sledování podmínek v Bulharsku a Rumunsku i pokroku dosaženého v plnění kritérií Kanady pro osvobození od vízové povinnosti. Hodnocení Komise bude i nadále vést jednání s Kanadou, aby dosáhla pokroku s cílem zrušení vízových povinností pro Bulharsko a Rumunsko. 3. ZÁVĚR Komise má za to, že od poslední zprávy ze dne 23. července 2008 se nový mechanismus vzájemnosti opět projevil jako účinný. Z osmi třetích zemí na pozitivním seznamu, které požadovaly víza od občanů jednoho nebo více členských států v době předchozí zprávy, nyní víza i nadále požaduje pouze pět třetích zemí. Úplné vzájemnosti ve věci bezvízového styku bylo dosaženo s Japonskem, Panamou a Singapurem. Dále bylo dosaženo významného pokroku s Austrálií a USA. Pokud se jedná o Austrálii, zavedení systému evisitors přineslo rovné zacházení s občany všech členských států a zemí přidružených k Schengenské úmluvě. Komise bude schopna stanovit, zda bylo dosaženo úplné vzájemnosti teprve po dokončení hodnocení systému evisitors. Pokud se jedná o USA, sedm dalších členských států se připojilo k programu bezvízového styku. Přesto však stav zdaleka ještě není uspokojivý a Komise bude pokračovat v jednáních s USA s cílem zajistit brzké zahrnutí zbývajících pěti členských států do programu bezvízového styku. Pokud se jedná o systém ESTA Spojených států, Komise vyjádřila politování nad tím, že byl schválen zákon, kterým se zavádí poplatek za využívání systému ESTA ve prospěch průmyslu cestovního a turistického ruchu USA. Tato daň pro cizí státní příslušníky by byla zpátečnickým a kontraproduktivním krokem a mohla by vést závěru, že systém ESTA odpovídá procesu pro podávání žádostí o schengenská víza, což by mohlo mít velmi závažné důsledky pro občany USA cestující do Evropy Pokud se jedná o Brunej Darussalam, Komise bude pozorně sledovat vnitřní jednání v Bruneji Darussalam a bude pokračovat v konzultacích s orgány Bruneje Darussalam, aby dosáhla zrušení vízové povinnosti u pobytů do devadesáti dnů pro všechny členské státy. Pokud se jedná o Brazílii, Komise vítá shodu, které bylo dosaženo ohledně návrhu znění dohody ozrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů, a očekává, že bude brzy dosaženo shody rovněž ohledně dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele CS 13 CS

15 diplomatických, služebních a úředních pasů. Komise doufá, že Brazílie bude co nejdříve moci ratifikovat obě dohody podle svých vnitrostátních postupů. Pokud se jedná o Kanadu, Komise bude i nadále vést jednání s Kanadou, aby dosáhla pokroku s cílem zrušení vízových povinností pro Bulharsko a Rumunsko. V souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005 Komise opět předloží zprávu Radě a Evropskému parlamentu nejpozději do 30. června CS 14 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA)

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) Bezvízový program Spojených států amerických (Visa Waiver Program VWP) Bezvízový program spravuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. října 2007 (16.10) (OR. fr) 13718/07 LIMITE AGRILEG 143 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. října 2007 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník,

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Duben 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regály Tolerance, deformace a vůle ČSN EN 15620 26 9633 Steel static storage systems Adjustable pallet

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 324. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 17. května 2006 ke Zprávě Komise Radě o uplatňování zásady vzájemnosti

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6A_19_Vstup České republiky do Evropské unie ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. února 2012 (OR. en) 6217/12. Interinstitucionální spis: 2012/0014 (NLE) AVIATION 21 RELEX 93 MACAO 1 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. února 2012 (OR. en) 6217/12. Interinstitucionální spis: 2012/0014 (NLE) AVIATION 21 RELEX 93 MACAO 1 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. února 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0014 (NLE) 6217/12 AVIATION 21 RELEX 93 MACAO 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. února 2012 Č. dok. Komise:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10 2004 rouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ČSN EN ISO 10642 02 1144 Srpen idt ISO 10642:2004 Hexagon socket countersunk head screws Vis à tête fraisée à six

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 21. 12. 2012 2012/0328(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 I. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 Tento materiál byl vytvořen Ministerstvem vnitra v rámci plnění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, kterým se mění usnesení ze dne 29.

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.99; 55.020 2005 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů ČSN EN 13427 77 0145 Únor Packaging - Requirements for the use of European Standards

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04 Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 NÁVRH Od: Evropská komise ze dne: 19. května 2004 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady,

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 00345/07/CS WP 132 00345-01/07/CS WP 151 Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

6. funkční období N 024 / 07

6. funkční období N 024 / 07 N 024 / 07 6. funkční období N 024 / 07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009 RADA EVROPSKÉ UNIE 16906/09 (Presse 361) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA Mimořádné zasedání Rady Obecné záležitosti a vnější vztahy Ženeva dne 30. listopadu 2009 předsedkyně paní Ewa BJÖRLINGOVÁ ministryně obchodu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 Listopad 2013 Kovová průmyslová potrubí Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13480-5 13 0020 Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing Tuyauteries industrielles

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016 POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S. P. OSTATNÍ SLUŽBY POŠTOVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY POŠTOVNÍ ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ V REŽIMU CONSIGNMENT (účinné od 1. 3. 2016) OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více