E.ON Česká republika, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E.ON Česká republika, a.s."

Transkript

1 E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005

2 E.ON

3 budoucnost na dosah

4 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka IČ Telefon Sídlo Lannova 16 Fax České Budějovice Internet

5 3 Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti 11 Orgány společnosti 15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Zpráva dozorčí rady společnosti 33 Zpráva nezávislých auditorů 35 Účetní závěrka k Doplňující údaje

6 E.ON hrajeme fér

7 Michael Fehn předseda představenstva Uplynulý rok byl pro energetickou skupinu E.ON v České republice uspokojivý. Jednoznačně se nesl ve znamení implementace výsledků restrukturalizačního V tržním prostředí, které charakterizuje narůstající konkurenční tlak a pokračující liberalizace všech klientských segmentů, jsme i v uplynulém roce dokázali upevnit náš více jak 20% podíl na českém trhu s elektřinou. Příslušnost energetické skupiny E.ON k silné evropské podnikatelské skupině poznají naši zákazníci v budoucnu především podle kvality, rychlosti poskytování služeb a jejich širokého spektra. To, na čem můžeme stavět, je strategická kompetence E.ON v řízení komplexních liberalizovaných trhů a zkušenosti našich společností v regionech. Můžeme být právem hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Angažmá E.ON v České republice je proto dobrým důkazem toho, že i v rychlé době se mohou úspěšně prosazovat dlouhodobé strategie a zároveň uspokojovat nároky kapitálového trhu. Těchto úspěchů by však nebylo možné 5 Úvodní slovo předsedy představenstva projektu czech.on a naplňování požadavků Směrnice 2003/54/ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb. Obě výzvy jsme úspěšně zvládli ve velmi napjatém časovém rámci. Tím jsme jako první energetická společnost v České republice dokázali zrealizovat unbundling v souladu se všemi právními náležitostmi již v roce Rok 2005 byl také ve znamení příprav na závěrečnou fázi liberalizace od Ztráty zákazníků z roku 2004 se podařilo v roce 2005 značně snížit. Z toho vyplývá obrat energetické skupiny E.ON Czech ve výši cca. 24,5 Mld. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním včetně portfoliových efektů a výsledků z účasti na plynárenských společnostech ve výši cca. 3 Mld. Kč podle US GAAP. dosáhnout bez vysokého nasazení a podpory našich zaměstnanců a důvěry, kterou v nás vkládají naši partneři. Chtěl bych proto na tomto místě vyslovit poděkování za odvedenou práci také jménem vedení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Michael Fehn předseda představenstva E.ON Česká republika, a.s.

8 Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva

9 Strategie E.ON Česká republika, a.s., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. E.ON Historie vývoje spolupráce Od roku 1915 Začátek dovozu hnědého uhlí ze severních Čech pro provoz německých uhelných elektráren společností Bayernwerk (předchůdcem E.ON Energie AG). Od roku 1972 Začátek společného obchodování s elektrickou energii mezi společností Bayernwerk a ČSSR. Od 80. let Společnost Bayernwerk začíná využívat pro přepravu zemního plynu také plynovod tehdejší ČSSR. Od roku Zahájení spolupráce v rámci technické komise pro paralelní provoz energetických systémů CENTREL a UCPTE. Od roku 1992 Společný vývoj opatření proti velkým poruchám, založení společných podniků MW stejnosměrná spojka společnosti Bayernwerk zajistila zapojení České republiky do energetického systému západní Evropy. Od roku 1998 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech Založení společnosti Bayernwerk Bohemia s.r.o. Od roku 2000 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech od obcí a ostatních investorů Transakce s českou energetickou společností ČEZ a Energie AG Oberösterreich, Profil společnosti převzetí majoritních podílů regionálních dodavatelů elektrické energie JME a JČE Dokončení projektu czech.on a tím odpovídající začlenění JME a JČE do skupiny E.ON Realizace a naplnění zákonem pozadovaného oddělení výroby, prodeje a distribuce elektřiny, tzv. unbundlingu a vytvoření tří samostatných společností skupiny E.ON Czech.

10 8 Významné události roku 2005 leden Vznik samostatných společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. Energetická skupina E.ON tím jako první energetická společnost v České republice zrealizovala unbundling. červenec Uskutečnily se mimořádné valné hromady společností JČE, a.s. a JME, a.s., které rozhodly o rozdělení sloučením těchto společností se společnostmi E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. únor Zaměstnanci společnosti se sešli na historicky prvním společenském plese energetické skupiny E.ON v Českých Budějovicích a v Brně. březen Rozhodnutí ÚOHS o vytvoření tzv. virtuální elektrárny akciové společnosti ČEZ na roky 2006 a Tzn. umožnění přístupu cizím subjektům k výrobním kapacitám elektřiny ČEZ o celkové kapacitě 400 MW. duben V pořadí první celokoncernový OneE.ON Day. Význam této akce spočívá ve sbližování a vzájemném poznávání se celého koncernu E.ON. květen Koncern E.ON prodal svou realitní divizi Viterra společnosti Deutsche Annington. Důvodem je naplňování strategie koncernu, zaměření se na své klíčové elektrárenské a plynárenské aktivity. červen Konaly se v pořadí první valné hromady energetické skupiny E.ON, tedy společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. srpen Energetická společnost ČEZ uzavřela velkoobchodní aukci na dodávky elektřiny na rok 2006, tzv. virtuální elektrárnu. Energetická skupina E.ON zde pořídila téměř polovinu z nabídnutého množství elektřiny. září V Brně na Plynárenské ul. byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný dispečink 110 kv. říjen U příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se uskutečnila první tisková konference energetické skupiny E.ON. Uskutečnila se konference vedoucích zaměstnanců energetické skupiny E.ON TOP 100. listopad V Českých Budějovicích a v Brně proběhla setkání zaměstnanců energetické skupiny E.ON. prosinec Východní část České republiky postihla sněhová kalamita, která měla za následek rozsáhlé výpadky elektřiny.

11 Složení představenstva k bylo následující: 9 Funkce Jmenován Poznámka Michael Fehn předseda členem je od Lorenz Pronnet místopředseda členem je od Peter Ficht člen Karel Dietrich-Nespěšný člen Složení dozorčí rady k bylo následující: Funkce Jmenován Poznámka Dr. Walter Hohlefelder předseda členem je od Dr. Bernhard Reutersberg místopředseda členem je od Konrad Kreutzer člen

12 E.ON energie je naší výzvou

13 11 Peter Ficht člen představenstva Karel Dietrich-Nespěšný člen představenstva Orgány společnosti Představenstvo společnosti, k 31. prosinci 2005 Michael Fehn, předseda představenstva Narodil se 16. prosince 1958 v Kronech, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Technické University v Mnichově se zaměřením na elektrotechniku. Od roku 1999 jednatel společnosti Bayerwerk Bohemia, s.r.o. a následně E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je předsedou představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Peter Ficht, člen představenstva Narodil se 12. listopadu 1959 v Norimberku, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Univerzity Erlangen, studijní obor právo. Od května 2004 je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s. a jednatelem E.ON Bohemia, s.r.o. V současné době je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s., je členem představenstva E.ON Česká republika, a.s. (od ) a členem dozorčí rady VČP, a.s. a SMP, a.s. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Maximilians-Universität se zaměřením na revizi a důvěrnickou správu banky. Od listopadu 2001 jednatel společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Karel Dietrich-Nespěšný, člen představenstva Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil 3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987 odešel do Německa, kde ve Würzburgu vystudoval vysokou školu ekonomickou. Od roku 1998 pracoval pro společnost Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční společnosti EVO. V listopadu 1999 přešel v rámci koncernu do společnosti E.ON Bohemia zpět do České republiky. Od 1. ledna 2001 byl zaměstnancem akciové společnosti Jihomoravská energetika, a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele sekce Ekonomika a následně funkci místopředsedy představenstva.

14 12 Dozorčí rada společnosti, k Dr. Walter Hohlefelder, předseda dozorčí rady Narodil se 08. září 1945 v Bad Godesberg, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem právnické fakulty univerzity v Bonnu, svou disertační práci vypracoval na Vysoké škole správní ve Speyeru. Pracoval na spolkovém Ministerstvu vnitra, je odborníkem na oblast jaderné energetiky. Od roku 2000 je členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov. Konrad Kreuzer, člen dozorčí rady Narodil se 08. listopadu 1948 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Mnichovské univerzity v oblasti práva a mangementu. Pracoval na Ministerstvu vnitra bavorské vlády. Od června 1997 vykonával funkci předsedy představenstva společnosti Bayernwerk Hungária Rt. Od října 2000 je předsedou představenstva společnosti E.ON Hungária Rt. Dr. Bernhard Reutersberg, místopředseda dozorčí rady Narodil se 23. února 1954 v Düsseldorfu, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem ekonomické fakulty Vestfálské Wilhelmovy univerzity v Münsteru. Svou disertační práci složil na dopravním institutu v Münsteru. Od roku 2000 vykonával funkci jednatele společnosti E.ON Vertrieb GmbH v Mnichově a od roku je 2001 členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov.

15

16 E.ON schopní jednotlivci tvoří silný tým

17 Zpráva představenstva 15 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Obecný úvod V rámci energetické skupiny E.ON zaujímá akciová společnost E.ON Česká republika pozici řídící a servisní společnosti. Součástí této skupiny jsou dále akciové společnosti E.ON Energie, která má na starosti péči o zákazníky, nákup a prodej elektřiny, a dále pak E.ON Distribuce, která se stará o distribuci elektřiny. Energetická skupina E.ON je součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100 % dceřinou společností E.ON AG, sídlícím v Düsseldorfu. Všechny tři společnosti jsou navzájem propojené servisními smlouvami, tzv. Service -Level-Agreements (dále jen SLA), na základě kterých jsou hrazené jednotlivé výkony v rámci skupiny. Tato struktura neplní pouze zákonem dané požadavky na unbundling (oddělení prodeje a distribuce elektřiny), ale naplňuje zároveň 5 základních cílů energetické skupiny E.ON, kterými jsou: centrální řízení skupiny, jednotná organizační a komunikační struktura, jednotné procesy a jednotné poskytování komplexních služeb. Z důvodů již zmíněné reorganizace, na základě požadavků Evropské unie k realizaci unbundlingu, musely společnosti změnit a optimalizovat veškeré procesy a všechny informační systémy. S ohledem na optimalizaci procesů a zajištění interního růstu marží, zahájila energetická skupina E.ON v uplynulém roce projekt Orientace na zákazníka. Projekt od svého počátku, v listopadu 2005 optimalizuje obsluhu zákazníků a externích partnerů. Z důvodů optimalizace zákaznicky orientované obsluhy v regionech byla zavedena pozice Oblastních manažerů. Jejich úloha spočívá v zabezpečování kvality a stálé optimalizace orientace na zákazníka v regionech. Rozumíme tím: Pravidelnou komunikaci a péči o starosty a samosprávu Koordinace všech zástupců E.ON v regionu, tzn. zajištění zákaznicky orientované obsluhy v oblasti obchodu i distribuce Přebírání regionálních funkcí správy stížností Obsluha a využívání regionálních sítí, zejména regionálních médií a rozhodujících činitelů. Změnou prochází v současné době i vzhled faktur pro velkoodběratele, s cílem zajistit ještě větší míru přehlednosti a komfortu pro zákazníky. Jedním z dalších projektů vedoucí k optimalizaci obsluhy zákazníků je projekt Práce pod napětím. Tato metoda umožňuje provádět servisní práce na linkách vn rychle, pružně, efektivně a hospodárně, bez nutnosti jejich vypínání. Toto speciální know-how zavedla energetická skupina E.ON ve spolupráci se společností E.ON Bayern, která má v této oblasti rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Poté, co zahájila práci první specializovaná skupina v Brně, jsou práce pod napětím prováděny již téměř denně. Zaznamenali jsme velmi pozitivní reakce našich zákazníků, neboť se tím značně snížil počet nutných přerušení dodávek z důvodů údržby nebo oprav.

18 Hospodářské výsledky V roce 2005 dosáhla energetická skupina E.ON obrat v celkové výši 24,5 Mld. Kč a celkový odbyt elektřiny 12,2 TWh. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 3 Mld. Kč dle US GAAP. IT Akciová společnost E.ON Česká republika zajišťuje na základě SLA služby v oblasti IT i pro ostatní společnosti energetické skupiny E.ON. Stěžejními úkoly roku 2005 v oblasti IT bylo dokončení harmonizace zákaznického systémů SAP R3 a SAP IS-U, dále pak harmonizace technického systému TOMS a geografického systému GIS, kdy za účasti klíčových uživatelů a projektového týmu došlo k řízeným změnám nastavení či rozšiřování funkcionalit. Obecně lze konstatovat, že specifická ostrovní řešení a jejich integrace do harmonizovaného jednoho systému nelze implementovat bez určitých časových prodlev. Proto během roku 2005 došlo k několika nutným odstávkám systému, Mezi další konkrétní projekty směřující 16 ke zlepšování obsluhy zákazníků patří zřízení bezplatné poruchové linky na čísle , jednotné pro celé distribuční území E.ON v Česku. Co se týče tvorby cen zákazníkům, je energetická skupina E.ON samozřejmě schopna nabízet atraktivní a na míru vytvořené podmínky. Cena za elektřinu se skládá z následujících složek nákupu elektřiny a případné výroby, přenosu v sítích vvn, distribuce ke koncovému zákazníkovi a komplexních služeb spojených s nákupem. Cenové rozdíly u konkurentů by neměly být výrazné, protože poplatky za užívání sítí jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) pro všechny účastníku na trhu za stejných podmínek a nákup elektrické energie se realizuje na základě transparentních výběrových řízení. Energetická skupina E.ON je zapojena do plnění požadavků Sarbanes-Oxley-Act (SOA) v rámci celého koncernu. Auditorská zpráva společnosti E.ON Audit Services pro SOA projekt 2005 nastavila pro energetickou skupinu E.ON zelenou. Pozitivní výsledek by však měl být brán s rezervou, neboť se jednalo o nižší stupeň přezkoumání (Dry Run), než tomu bude v případě roku Navíc byly některé procesy hodnoceny na oranžovou a musí být dále optimalizovány. Pro rok 2006 je plánováno mnohem větší provázání a zavedení procesů SOA pro oblast plynu. zejména počátkem roku, což vedlo k masivnímu zpoždění ve vyřizování zákaznických požadavků. Velmi rychle se však podařilo situaci zvládnout a před koncem roku byl již režim vyřizování požadavků zákazníků plně stabilizován.

19 Životní prostředí Předmět činností jednotlivých členů energetické skupiny E.ON je organizován tak, že akciové společnosti E.ON Distribuce a E.ON Energie přenesly, na základě výše uvedených smluv o poskytování služeb (SLA), na společnost E.ON Česká republika, a.s., povinnost zajistit pro ně podmínky pro poskytování hlavních předmětů jejich činností nebo některé z těchto činností i vykonávat. Vlastním výkonem ochrany životního prostředí byla pověřena mandátní smlouvou dceřiná společnost ECO trend, s.r.o., s bohatými zkušenostmi v oboru environmentálního managementu. Pro zajištění ochrany životního prostředí byly vypracovány a zavedeny potřebné vnitropodnikové předpisy, směrnice a prováděcí pokyny pro všechny dotčené oblasti životního prostředí. V části objektů energetické skupiny E.ON byly provedeny vstupní audity stavu péče o životní prostředí z hlediska všech jeho složek, kterých se činnost skupiny v těchto objektech dotýká. V roce 2005 se jednalo celkem o audity 55 objektů. V ostatních objektech a areálech byly v roce 2005 prováděny provozní dohlídky (celkem 51), zaměřené především na dodržování ustanovení právních norem a vnitřních předpisů, týkajících se jednotlivých složek životního prostředí, a na plnění povinností, stanovených v této oblasti příslušnými orgány státní správy. O všech těchto dohlídkách byly zpracovány protokoly s případnými návrhy potřebných nápravných opatření. Samozřejmostí jsou školení určených pracovníků dle požadavků a potřeby odpovědných pracovníků a platných právních předpisů. V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřila zejména na ekologicky šetrné provádění údržby ochranných pásem vedení distribuční soustavy v souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a rovněž zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. V rámci výstavby nových vedení či rekonstrukce stávajících vedení byla realizována i odpovídající technická opatření pro snižování negativních vlivů venkovních vedení distribuční soustavy na ptactvo. V roce 2005 bylo zahájeno prověřování 17 nové technologie pro údržbu ochranných pásem nadzemního vedení elektrické energie s pomocí herbicidů. V odpadovém hospodářství byl kladen důraz na důslednou kontrolu a implementaci požadavků vyplývajících pro skupinu ze zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů, především na evidenci a nakládání s odpady a zvláště s nebezpečnými odpady. Související je dlouhodobá aktivita přezkoumávání zařízení, která mohou obsahovat nebo obsahují PCB. Cílem aktivity je dodržet zákonný termín, rok 2010, stanovený pro tyto kontroly. Podobný postup, v souladu s požadavky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, byl zvolen při činnostech spojených s uváděním obalů na trh. Ve vodním hospodářství byl věnována pozornost plnění ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb. a souvisejících vodoprávních předpisů. Zavedená preventivní opatření přispěla k tomu, že vlivem provozních činností energetické skupiny E.ON nedošlo v roce 2005 ani k poškození, ani k ohrožení životního prostředí v dané oblasti. Při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky byla pro nakládání s těmito nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky zavedena taková opatření, aby mohla být tato pravidla při práci s těmito látkami a přípravky dodržena. V ochraně ovzduší bylo pro skupinu rovněž zajištěno plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší. V této souvislosti byla zajištěna aktualizace souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (Provozní řád) velkého zdroje znečišťování ovzduší Výtopny Mydlovary. Zpřísnění předpisů pro používání látek, které ovlivňují ozónovou vrstvu Země, vedlo k evidenci dotčených zařízení (především chladící a klimatizační zařízení), která mohou tyto látky obsahovat. Zákonem stanovené kontroly a vedení evidenční knihy zařízení provádí specializované servisní firmy. V roce 2005 bylo, na základě smlouvy o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, dokončeno zpracování analýz rizika pro objekty šesti rozvoden

20 18 (Dasný, Humpolec, Mydlovary, Písek, Veselí n. Lužnicí a Vimperk), starého závodu ve Strakonicích, areálu Vulkán, Výtopny Mydlovary a odkaliště Triangl. Lidské zdroje Průměrná mzda zaměstnanců akciové společnosti E.ON Česká republika dosáhla ve sledovaném roce Kč, průměr celé energetické skupiny E.ON pak dosáhl Kč. Těžiště personální práce spočívala v roce 2005 na jedné straně ve snižování stavů zaměstnanců, implementaci nové kolektivní smlouvy včetně jednání o jejím prodloužení, a realizace nového mzdového systému orientovaného na výkon. Na druhé straně se jednalo o zahájení rozvojového programu pro absolventy vysokých škol a zavedení programu personálního rozvoje a dalšího vzdělávání. Akciová společnost E.ON Česká republika v roce 2005 zaměstnávala zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu, celá energetická skupina E.ON pak zaměstnanců. Nová harmonizovaná kolektivní smlouva energetické skupiny E.ON vešla v platnost k a na konci téhož roku byla prodloužena o další 3 roky, s platností do To zaručuje energetické skupině E.ON velkou míru volnosti v plánování do budoucna. Plánovaný nárůst mezd leží 2 % nad plánovanou mírou inflace. Mimo to, věnovala energetická skupina E.ON v roce 2005 značnou pozornost vybudování portfolia absolventů škol. V tomto roce se tohoto rozvojového programu zúčastnilo celkem 11 absolventů. V tomto 2-letém programu jsou absolventi škol cíleně připravováni na další úkoly v rámci společnosti. Energetická skupina E.ON zahájila rovněž projekt zaměřený na praktikanty, podobný programu, který probíhá v mateřské společnosti E.ON Energie AG. Tohoto programu se v roce 2004 zúčastnili 4 praktikanti. Kromě uvedených programů využívají vybraní zaměstnanci vzdělávací programy koncernu, pokud jim to jejich jazykové znalosti dovolí. 3 zaměstnanci energetické skupiny E.ON se tak podílí na manažerském rozvojovém semináři mateřské společnosti E.ON Energie AG. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny především na realizaci školení v oblasti úrazové prevence. V důsledku těchto aktivit bylo v akciové společnosti E.ON Česká republika evidováno pouze 8 pracovních úrazů. Sociální zodpovědnost v regionech Energetická skupina E.ON si je plně vědoma své sociální role v regionech, kde působí a chápe svou sociální zodpovědnost v regionech, známou pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility), jako jednu z významných součástí firemní filosofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro děti a mládež, ve smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Ve spolupráci s Policií ČR a Národní protidrogovou centrálou se energetická skupina E.ON podílí na projektu Malé policejní akademie. Úkolem projektu je systematická a důsledná práce s dětmi vybraných tříd na druhém stupni základních škol. Cílem je pak preventivně přispět u dětí k osvojování si pozitivního sociální ho chování a odmítání porušování zákona. Program v sobě zahrnuje otázky týkající se šikany, záškoláctví, agresivity, náboženských hnutí a sekt, gamblerství, lidských práv, protispolečenských jevů, dětské kriminality, trestního práva, alkoholové a nealkoholové toxikomanie a další. Speciální výukové programy jsou zařazeny do hodin občanské a rodinné výchovy a vyučují je specialisté z řad policie a další odborníci. Pedagogové na jednotlivé programy následně navazují a tak se s uvedenými tématy pracuje po celý školní rok. V oblasti péče o handicapované občany můžeme uvést spolupráci s dětským centrem ARPIDA v jižních Čechách, které nabízí v rámci svého areálu komplexní péči v duchu ucelené rehabilitace zejména dětem, v některých oblastech též mládeži a mladým lidem, s tělesným

21 (motorickým) a kombinovaným postižením. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. Zástupci společnosti rovněž každoročně navštěvují Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole a předávají zde dárky dětem postiženým hematologickým a onkologickým onemocněním. Energetická skupina E.ON dlouhodobě rozvíjí své sponsorské aktivity s partnery především na jižní Moravě a v jižních Čechách. Vedle četných menších projektů regionálního významu patří mezi významné reklamní partnery z jižní Moravy extraligový hokejový tým HC Znojemští orli a velmi úspěšný tým ženských basketbalistek BK Gambrinus Sika Brno. Na území jižních Čech se energetická skupina E.ON věnuje rozvoji fotbalu. Vedle partnerství s SK Dynamo České Budějovice podporuje také mládežnický fotbal, kde významně přispívá k podpoře fotbalových klubů v celém regionu jižních Čech, reprezentovaných občanským sdružením Jihočeský fotbal. Cílem tohoto projektu je podpora dalšího rozvoje již nyní úspěšné práce s mládeží. Prostřednictvím série turnajů E.ON ČR Junior Cup chce nabídnout mladým fotbalistům možnost sportovního srovnání. Několik stovek dětí, ve věku od 10 let, zde bojuje o hodnotné ceny a postup mezinárodního fotbalového turnaje, který se každoročně koná v Německu za účasti nejprestižnějších evropských klubů. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Budoucí vývoj Stěžejním úkolem v roce 2006 je dokončení procesu restrukturalizace dle požadavků unbundlingu, a to důsledným provedením všech potřebných kroků s cílem ustálení nové organizační struktury a tím naplnění požadavků Směrnice 2003/54/ ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb v platném znění. Energetická skupina E.ON tak chce naplnit základní model koncernu E.ON s jeho majetkovými účastmi, který odpovídá umístění podél kompletního řetězce tvorby hodnot. V současnosti je podíl vlastní výroby velice malý a prakticky veškerou elektřinu pro své zákazníky skupina nakupuje z cizích zdrojů. Zvýšení ceny při nákupu elektřiny, například při zvýšení cen u užitých surovin, dodavatelé přenášejí na skupinu. I z tohoto důvodu je stěžejní vysoký podíl vlastní výroby. Energetická skupina E.ON se bude i nadále snažit naplňovat svůj dlouhodobý strategický cíl, stát se největší integrovanou energetickou a plynárenskou společností v České republice, tedy zajišťovat dodávky elektřiny a plynu z jedné ruky. 19 Michael Fehn předseda představenstva

22 E.ON důvěra partnerů zavazuje

23 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo společnosti E.ON Česká republika, a.s. v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, PSČ České Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo, jako osobou ovládající a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 ( sledované účetní období ). E.ON Česká republika, a.s. byla během sledovaného účetního období řízena společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH (100% podíl k ). Společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG (obchodní podíl ve výši 99,998 %) a společnosti E.ON Energie AG (obchodní podíl ve výši 0,002 %). E.ON Czech Holding AG byla ovládána prostřednictvím managementu E.ON Energie AG (100% podíl). E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající společnost E.ON Česká republika, a.s. je členem skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf. E.ON Energie AG se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov měla prostřednictvím E.ON Czech Holding AG resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH během sledovaného účetního období podstatný vliv na řízení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Konkrétní výše podílů držených společnostmi skupiny E.ON ve společnosti E.ON Česká republika, a.s. se v průběhu roku 2005 vyvíjely následujícím způsobem. V souvislosti s vklady částí podniků do společnosti E.ON Česká republika, a.s. uskutečněnými k 1. lednu 2005 společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Moravská elektroenergetická, a.s. a E.ON Bohemia, a.s., odpovídajícím zvýšením základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. a úpisem nově emitovaných akcií společnosti E.ON Česká republika, a.s. získali výše uvedení vkladatelé tyto podíly na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s.: Jihočeská energetika, a.s. podíl ve výši 27,72 %, Jihomoravská energetika, a.s. podíl ve výši 70,1 %, Moravská elektroenergetická podíl ve výši 1,81 % a E.ON Bohemia, s.r.o. podíl ve výši 0,14 %. Podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH činil 0,23 %. Dále se společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost procesů sloučení s rozdělujícími se společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská elektroenergetická a.s. V návaznosti na tyto procesy, zejména zrušení rozdělujících se společností, se podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH dále zvýšil a k datu konání mimořádné valné hromady společnosti E.ON Česká republika, a.s. dne 21. října 2005 činil 90,11 %. Uvedená valná hromada rozhodla o přechodu všech akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH. Vlastnické právo k akciím přešlo na E.ON Czech Holding-GmbH dne 9. prosince 2005, 24:00 a podíl E.ON Czech Holding-GmbH na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. se tím zvýšil na 100 %.

24 I. Ovládaná osoba III. Ostatní propojené osoby Obchodní společnost E.ON Česká republi- Propojenými osobami ve smyslu 66a, 22 ka, a.s. se sídlem Lannova 205/16, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního České Budějovice, identifikační číslo zákoníku se dále rozumí rovněž následující , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka společnosti (uváděny jsou pouze spo lečnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní úkony či ostatní opatření): II. Ovládající osoba Obchodní společnost E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo. E.ON AG E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s E.ON Energie, a.s. ECO-TREND s.r.o. Energetika servis s.r.o. Jihočeská energetika, a.s. Jihočeská plynárenská a.s. (ovládáná společnostmi E.ON Energie AG a Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft jednajícími ve shodě) Moravská elektroenergetická, a.s. Teplárna Tábor, a.s. IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního období Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění: Společnost Druh smlouvy Předmět plnění E.ON AG Smlouva o zpracování údajů Zpracování výsledků zaměstnanecké ankety společností E.ON AG jako zpracovatelem E.ON Bayern AG Smlouva o poskytnutí školení Poskytnutí školení a poradenské služby k práci pod napětím poskytovatelem E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb (zejména finanční, kontrolingové, korporátní, administrativní a IT služby) dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb strategického poradenství v oblasti personalistiky poskytovatelem E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Dohoda o likviditě Vzájemné půjčky likvidních peněžních prostředků mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

25 Společnost Druh smlouvy Předmět plnění E.ON Energie, a.s. Kupní smlouva na odběr tepla Odběr tepla kupujícím E.ON Česká republika, 23 a.s. od prodávajícího E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. 13 smluv o dílo Energetické audity různých objektů provedené zhotovitelem E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Energie, a.s. E.ON Energie, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Standardní dodávky sdružených služeb dodavatelem E.ON Energie, a.s. odběrateli E.ON Česká republika, a.s. E.ON Energie, a.s. Dohoda o likviditě Vzájemné půjčky likvidních peněžních prostředků mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Energie, a.s. Smlouva o dílo Úpravy silnoproudých rozvodů a strukturované kabeláže zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Instalace datových a telefonních rozvodů zhotovitelem Smlouva o dílo Instalace datových a silových rozvodů zhotovitelem Smlouva o dílo Instalace PC aplikace pro dispečerská pracoviště zhotovitelem Smlouva o dílo Realizace projektu ReDat dispečerské nahrávací systémy zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Dodávky karet TLU a upgrade telefonních ústředen zhotovitelem Smlouva o dílo Úprava silnoproudých rozvodů a UPS rozvaděče zhotovitelem Smlouva o dílo Zajištění komplexního řešení implementace rozšíření funkcionality kontaktního střediska zhotovitelem Smlouva o dílo Reinstalace a optimalizace systému WWW100 zhotovitelem Smlouva o dílo Vypracování konceptu harmonizace zákaznických informačních systémů zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Vypracování konceptů projektu Corporate Network zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Vypracování konceptu projektů sjednocení pro vymezené oblasti zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění implementace a integrace systémů v oblasti nákupu elektřiny zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění podpory procesů zadavatele pokrytím funkcionalitou řešení mysap.com zhotovitelem Smlouva o dílo Migrace řešení oběhového dokladu zhotovitelem Smlouva o dílo Rozšíření sítí PDH Uherský Brod zhotovitelem

26 Společnost Druh smlouvy Předmět plnění 24 Smlouva o dílo Zavedení datové základny pro systém řízení rizik zhotovitelem Smlouva o dílo Zajištění projektů rozvoje ISU zhotovitelem Smlouva o poskytování služeb Poskytnutí služeb zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. v oblasti funkcionality řešení my SAP.com Smlouva o poskytování konzultačních služeb Poskytnutí konzultačních služeb poskytovatelem v oblasti technického informačního systému Smlouva o dílo Zajištění liberalizace segmentu MOO zhotovitelem Smlouva o dílo Zajištění IT činností v projektu Concern Reporting zhotovitelem Smlouva o dílo Realizace projektu Corporate Network - International Interconnection, fáze 1 zhotovitelem Smlouva o dílo Realizace projektu Corporate Network Systems harmonization zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění řešení projektu External PKI zhotovitelem Smlouva o dílo Analýza stavu systému SAP Business Intelligence a návrh rozvoje zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Rozšíření funkcionality a upgrade softwarového řešení pro odečty měření zhotovitelem Smlouva o dílo Customizace a upgrade systému Leonardo zhotovitelem Smlouva o dílo Implementace modulu TOMS - Stížnosti zhotovitelem Smlouva o dílo Zajištění projektu integrace zákaznických systémů zhotovitelem Smlouva o dílo včetně jednoho dodatku Rámcová smlouva - drobný rozvoj v oblasti aplikací SAP a non SAP Vytvoření a implementace systému Enterprise Buyer Professional zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Zajištění modifikace SAP R/3 poskytovatelem Smlouva o dílo Vytvoření modelu pro výpočet cen produktů řady small business a customizace uživatelského menu v informačním systému Leonardo pro vymezené skupiny zákazníků zhotovitelem Smlouva o dílo Vytvoření návrhu první fáze projektu EBP a zahájení projektu zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Vypracování koncepce DMS zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění systému rozúčtování telefonních poplatků na nákladová střediska zhotovitelem

27 Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Kupní smlouva Prodej mobilních telefonů dodavatelem E.ON 25 IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo + dodatek Vytvoření systému evidence nezákaznických smluv zhotovitelem Smlouva o dílo Rozšíření telefonní ústředny a datové sítě v lokalitách Západ a Východ zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o poskytnutí poradenských služeb Smlouva o nájmu nebytových prostor dodatek Poskytnutí konzultací v oblasti IT pro projekt ZEUS II poskytovatelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Dodatek ke smlouvě uzavřené v roce 1998 právním předchůdcem pronajímatele E.ON Česká republika, a.s., společností Jihočeská energetika, a.s. Smlouva o dílo Úprava a customizace IS Leonardo zhotovitelem Smlouva o nájmu nebytových prostor dodatek Dodatek ke smlouvě uzavřené v roce 1998 právním předchůdcem pronajímatele E.ON Česká republika, a.s., společností Jihočeská energetika, a.s. Smlouva o dílo Rozšíření IT řešení pro mobilní jednotky na oblast západ zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Kupní smlouva Dodání přepínače Catalyst 6500 dodavatelem Smlouva o dílo Rozšíření sítě PDH Hulín zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva na implementaci a integraci mysap.com -R/3 - dodatek Dodatek ke smlouvě uzavřené v r právními předchůdci objednatele E.ON Česká republika, a.s. se zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění změny infrastruktury CDC pro projekty HTIS a ZISII zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění náhrady morálně zastaralé odečtové centrály DGC2000 zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Realizace projektů Corporate Network zhotovitelem Smlouva o dílo Uskutečnění upgrade změny komunikační technologie pro terénní pracovníky v oblasti Východ zhotovitelem Smlouva o dílo Customizace systému pro segment MO zhotovitelem Smlouva o dílo Zajištění on-line komunikace během valných hromad zhotovitelem zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Poskytování konzultačních a technických služeb při komunikaci s OTE poskytovatelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva na implementaci a integraci mysap.com pro utility 2 dodatky Dodatky ke smlouvě uzavřené v r právním předchůdcem objednatele E.ON Česká republika, a.s., společností Jihočeská energetika, a.s. se zhotovitelem

28 26 Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Smlouva na implementaci a integraci mysap.com pro utility 2 dodatky Dodatky ke smlouvě uzavřené v r právním předchůdcem objednatele E.ON Česká republika, a.s., společností Jihomoravská energetika, a.s. se zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o převodu činností, zaměstnanců a majetku souvisejících s poskytováním služeb informačních technologií Outsourcing ICT služeb a převod IT majetku a zaměstnanců společností E.ON Česká republika, a.s. do společnosti E.ON IS Czech Republic s.r.o. Kupní smlouva Prodej mobilních telefonů dodavatelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění centrálního managementu antivirové ochrany zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění centrálního managementu internetového připojení zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o dílo Definice bezpečnostních pravidel IT prostředí zhotovitelem Smlouva o dílo Tvorba kabelového systému zhotovitelem E.ON IS Czech Republic s.r.o. Smlouva o poskytování ICT služeb Poskytování komplexních ICT služeb poskytovatelem Smlouva o dílo dodatek Dodatek ke smlouvě z roku 2004, jejímž předmětem je aktivace datové a telefonní sítě zhotovitelem Kupní smlouva Zajištění výměny záložních zdrojů pro digitální servery a rozšíření serveru hlasové a faxové pošty zhotovitelem Dohoda o přistoupení k internímu ceníku Smlouva o pronájmu motorového vozidla, mechanizmu Přistoupení společnosti E.ON IS Czech Republic s.r.o. k internímu ceníku E.ON Česká republika, a.s. pro zaměstnaneckou rekreaci Pronájem motorových vozidel společností E.ON Česká republika, a.s. nájemci E.ON IS Czech Republic s.r.o. Kupní smlouva Prodej obálkovače, skartovacího, frankovacího a skládacího stroje prodávajícím E.ON Česká republika, a.s. Kupní smlouva Prodej obálkovací linky a frankovacího stroje prodávajícím E.ON Česká republika, a.s. Smlouva o dílo Instalace datových a silových rozvodů zhotovitelem Smlouva o dílo Realizace projektu CN Systems harmonization zhotovitelem ECO-TREND s.r.o. Mandátní smlouva + dodatek Zajišťování zákonných povinností v oblasti životního prostředí mandatářem ECO trend s.r.o. ECO-TREND s.r.o. Smlouva o kontrolní činnosti Provedení ekologického ECO trend s.r.o. auditu společností ECO-TREND s.r.o. Kupní smlouva Prodej nádob na odpad prodávajícím ECO -TREND s.r.o.

29 Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Energetika servis s.r.o. Smlouva o dílo Zajištění rekonstrukcí rozvoden zhotovitelem 27 Energetika servis s.r.o. Energetika servis s.r.o. Smlouva o dílo Oprava dveří trafostanic zhotovitelem Energetika servis s.r.o. Energetika servis s.r.o. Kupní smlouva Prodej technických součástek Energetika servis s.r.o. prodávajícím Jihočeská energetika, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb (zejména finanční, kontrolingové, korporátní, administrativní a IT služby) dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli Jihočeská energetika, a.s. Jihočeská plynárenská a.s. Jihočeská plynárenská a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor Pronájem nebytových prostor v Písku pronajímatelem E.ON Česká republika, a.s. nájemci Jihočeská plynárenská, a.s. Pronájem nebytových prostor v Jindřichově Hradci pronajímatelem E.ON Česká republika, a.s. nájemci Jihočeská plynárenská, a.s. Moravská elektro-energetická, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb (zejména finanční, kontrolingové, korporátní, administrativní a IT služby) dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli Moravská elektroenergetická, a.s. Teplárna Tábor, a.s. Kupní smlouva na odběr tepla Dodávky tepla Teplárnou Tábor, a.s. odběrateli E.ON Česká republika, a.s. pro rozvodnu a cejchovnu Tábor Teplárna Tábor, a.s. Smlouva o nájmu dodatek Dodatek smlouvy o nájmu z roku 1998, jejímž předmětem je pronájem pozemku pronajímatelem Teplárna Tábor, a.s. právnímu předchůdci E.ON Česká republika, a.s., společnosti Jihočeská energetika, a.s. Teplárna Tábor, a.s. Kupní smlouva Prodej pozemku prodávajícím E.ON Česká republika, a.s. Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečněna na základě obvyklých podmínek na trhu a na základě obecně závazných právních předpisů. V. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob V průběhu sledovaného účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby). VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob V průběhu sledovaného účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby).

30 28 VII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. VIII.Důvěrnost informací Za důvěrné jsou v rámci skupiny považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob. IX. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti E.ON Česká republika, a.s., dne 21. března 2006 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena. Výroční zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích 21. března 2006 Jménem představenstva ovládané osoby E.ON Česká republika, a.s.: Michael Fehn předseda představenstva Peter Ficht člen představenstva Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato zpráva informace tohoto charakteru.

31

32 E.ON odpovědnost za svá rozhodnutí

33 Zpráva dozorčí rady společnosti 31 Dozorčí rada společnosti E.ON Česká republika, a.s. zasedala v roce 2005 celkem dvakrát. Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu se stanovami Společnosti, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada dohlížela na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a výkon působnosti představenstva. V rámci svých zasedání byla dozorčí rada průběžně informována o důležitých událostech ve Společnosti. Mimo zasedání udržoval předseda dozorčí rady pravidelné kontakty se Společností a byl představenstvem průběžně informován o aktuální hospodářské situaci a strategickém vývoji ve Společnosti. Tím byly vytvořeny odpovídající předpoklady, které dozorčí radě umožňovaly v průběhu celého roku 2005 plnit své předepsané funkce. Na prvním zasedání v dubnu zvolila dozorčí rada s účinností od pana Dr. Waltera Hohlefeldera předsedou a Dr. Bernharda Reutersberga místopředsedou dozorčí rady Společnosti. Hlavní náplní činnosti dozorčí rady v průběhu roku 2005 byly procesy slučování Společnosti s rozdělenými společnostmi Jihomoravskou energetikou, a.s., Jihočeskou energetikou, a.s. a Moravskou elektroenergetickou, a.s. Společnost E.ON Česká republika, a.s. se těchto procesů účastnila jako nástupnická společnost. Dozorčí rada se touto problematikou intenzivně zabývala a schválila návrhy smluv o rozdělení, jejichž smluvní stranou byla E.ON Česká republika, a.s. jako jedna z nástupnických společnosti. Dále bylo schváleno převzetí částí obchodního kapitálu rozdělovaných společností, stanovisko dozorčí rady k návrhům smluv o rozdělení a zpráva dozorčí rady o přezkoumání sloučení. Mimořádná valná hromada Společnosti schválila výše uvedené procesy dne V rámci těchto procesů byla na Společnost převedena odpovídající část obchodního kapitálu zanikající společnosti Jihomoravská energetika, a.s. (k výmazu zanikající společnosti z obchodního rejstříku došlo dne ) a zanikající společnosti Jihočeská energetika, a.s. (k výmazu zanikající společnosti z obchodního rejstříku došlo dne ) a Moravská elektroenergetická, a.s. (k výmazu zanikající společnosti z obchodního rejstříku došlo dne ). Dozorčí rada přezkoumala a schválila v souladu se stanovami Společnosti roční závěrku za rok 2005; tato závěrka byla ověřena auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ve shodě s výrokem auditora dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka za rok 2005 podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a hospodářských výsledků společnosti E.ON Česká republika za rok Účetnictví Společnosti bylo vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala návrh na rozdělení zisku a bez výhrad jej schválila. Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou dle 66a obchodního zákoníku a shledala, že zpráva je úplná, řádná, vypovídající a v souladu se zákonnými předpisy. Dozorčí rada konstatuje, že její činnost a podnikatelská činnost Společnosti E.ON Česká republika, a.s. byly v souladu s odpovídajícími předpisy a rozhodnutími valné hromady a dozorčí rady. Dr. Walter Hohlefelder předseda dozorčí rady

34 Zpráva nezávislých auditorů

35 33

36

37 35 E.ON Česká republika, a.s. Účetní závěrka 31. prosince 2005 Název společnosti: E.ON Česká republika, a.s. Sídlo: Lannova 205/16, České Budějovice Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy v energetickém sektoru Rozvahový den: 31. prosince 2005 Datum sestavení účetní závěrky: 4. dubna 2006

38 36 Konsolidovaná rozvaha 31. prosince leden 2005 Brutto tis. Kč Korekce tis. Kč Netto tis. Kč Netto tis. Kč AKTIVA A. Dlouhodobý majetek A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva B. I. Zásoby B. II. Dlouhodobé pohledávky B. III. Krátkodobé pohledávky B. IV. Krátkodobý finanční majetek C. I. Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky C. I. Časové rozlišení PASIVA CELKEM

E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Česká republika, a.s. E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005 E.ON budoucnost na dosah 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA E.ON Energie, a.s. 2006 Strana 1 Základní informace o společnosti E.ON Energie, a.s., (dále jen ECE) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007

Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Strategie skupiny E.ON Czech 17.01.2007 Vize skupiny E.ON Czech Naše vize popisuje budoucí stav naší společnosti, kterého chceme dosáhnout prostřednictvím naší strategie: Být vedoucí integrovanou energetickou

Více

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů.

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů. Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské Plynárenské a.s. Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních

Více

Obsah. Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Obsah. Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2012 Tržby celkem () 5 844 EBITDA () 223 Provozní zisk z pokračujících činností () 221 Zisk před zdaněním

Více

Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007

Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007 Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007 Program Michael Fehn, předseda představenstva Pozice skupiny E.ON Czech na trhu Strategické výzvy Známost značky CSR Energetická efektivita

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006 SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 26. dubna 2007 Vzhledem k povinnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. E.ON Energie, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. E.ON Energie, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA E.ON Energie, a.s. 2008 Základní informace o společnosti E.ON Energie, a.s., (dále jen ECE) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., na dobu

Více

Profil společnosti Skupina E.ON Czech. Stav Únor 2016

Profil společnosti Skupina E.ON Czech. Stav Únor 2016 Profil společnosti Skupina E.ON Czech Stav Únor 2016 Skupina E.ON Czech E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Energie, a.s. E.ON Servisní, s.r.o. 2 Skupina E.ON Czech - profil společnosti

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-10-01037

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX č. F-10-01037 Počet příloh: 2 Dodatek č. 5 ke mlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIO FENIX č. F-10-01037 Článek 1 mluvní strany Asseco olutions, a.s. se sídlem: 140 02 Praha 4, Zelený

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2010 Tržby celkem () 12 515 EBITDA () 2 479 Provozní zisk () 2 072 Zisk před zdaněním () 2 072 Zisk

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Výroční zpráva 2005 E.ON energie na dosah 2 Základní informace o společnosti E.ON Distribuce, a.s., (dále jen ECD) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Obsah. Plzeňské služby a.s.

Obsah. Plzeňské služby a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO SLOVO INVESTORA Jsme potěšeni, že můžeme portfolio provozovaných obnovitelných zdrojů rozšířit o další větrné elektrárny, které mají na Vysočině

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Výroční zpráva 2007 PREdistribuce, a.s. Obsah Základní údaje o společnosti [ 003 ] Skupina PRE, poslání a vize [ 005 ] Hlavní trendy [ 006 ] Úvodní slovo předsedy představenstva [ 009 ] Strategie společnosti

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města,

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti

Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Výkonná firma je známkou dobré strategie Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Profil společnosti Hlavním předmětem podnikání společnosti je dodávka tepla a teplé užitkové vody prostřednictvím

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Veřejné a slavnostní osvětlení

Veřejné a slavnostní osvětlení Veřejné a slavnostní osvětlení v městysu Davli v roce 2013 Zpráva o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a městysem Davle ze dne 1. 9. 2002 o nájmu,

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 SEŽEV REKO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 (OD 1. 7. 2014 DO 30. 6. 2015) 2015 Kdo jsme..3 Základní ukazatele 4 Hlavní úspěchy roku 2014/15..6 Záměry společnosti do budoucnosti..7 Slovo předsedy

Více

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem 1 Průzkum Rakouského Controller-Institutu Rakouský Controller-Institut provádí od roku 2007 každoročně pravidelný průzkum controllingových procesů

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006

S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006 S 283/06-21801/06/620 V Brně dne 13. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 283/06, zahájeném dne 27. září 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

DOHODA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI ZŘIZOVÁNÍ A SPRÁVĚ KONSIGNAČNÍCH ZÁSOB

DOHODA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI ZŘIZOVÁNÍ A SPRÁVĚ KONSIGNAČNÍCH ZÁSOB DOHODA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI ZŘIZOVÁNÍ A SPRÁVĚ KONSIGNAČNÍCH ZÁSOB (1)..., IČ: Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u.., odd., vložka.., jednající, jednatelem, (dále jen Dodavatel

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. patří již k zavedeným a dobře fungujícím firmám v Jindřichově Hradci, která

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra

LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra 0 LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Tisková konference E.ON Energie, a. s. České Budějovice,

Tisková konference E.ON Energie, a. s. České Budějovice, Tisková konference E.ON Energie, a. s. České Budějovice, 05. 12. 2007 Program tiskové konference 1. Představení účastníků tiskové konference 2. Postavení společnosti E.ON Energie, a. s. 3. Elektroenergetika

Více

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Lesní hospodářství 2011 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika SmartWood Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT 05477 USA Tel: 802-434-5491 Fax: 802-434-3116 www.smartwood.org Certifikační audit byl vykonán: NEPCon Czapińskiego 3/311 30-048 Kraków, Poland

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e.

rozhodl takto: p o v o l u j e. S 397/2007/KS-00925/2008/840 V Brně dne 17. ledna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 397/2007, zahájeném dne 18. prosince 2007 dle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou ČESKÁ ENERGETIKA 1/2002 Ing. Jaroslav Müller, OTE Úvod Jedním z předpokladů vstupu České republiky do Evropské unie (EU) je harmonizace legíslativy České republíky s legislativou

Více

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 28.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26.8.2003,

Více

Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti

Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 Program

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva... 1 Charakteristika společnosti... 2 Identifikační údaje... 2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní organizační struktura společnosti

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc.

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc. PRAVIDLA SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 Práce na elektrickém zařízení v ČDS OBLAST ŘÍZENÍ: B05 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci GARANT

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Zadavatel: Výzva (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadavatel: Výzva (dále jen Zadávací dokumentace ) Výzva (dále jen Zadávací dokumentace ) v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje a s Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

RO 58. VÝTAH z USNESENÍ z 58. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 7. 1. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 58. VÝTAH z USNESENÍ z 58. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 7. 1. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 58. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky

software ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ALBACON, prodej a servis poštovní techniky software ProfiPost ALBACON, softwarová podpora poštovní techniky ovládání frankovacích strojů přes PC evidence příchozí a odchozí pošty implementace frankovacích strojů do informačních systémů ALBACON,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

ČEZ DISTRIBUCE, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČEZ DISTRIBUCE, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČEZ DISTRIBUCE, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 43 864 GWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3 556 514 počet odběrných míst 1 077 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát 13 488 mil. Kč EBITDA

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 2012 2014

RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 2012 2014 RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 2012 2014 Prováděcí dokument s rozšířeným harmonogramem k materiálu ČESKÝ ROZHLAS V ROCE 2012 Materiál s prioritami a koncepčními záměry ČRo v oblastech programu

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Jak přežít krizi? Lubomír Karpecki konzultant. Roman Blažíček jednatel. lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz

Jak přežít krizi? Lubomír Karpecki konzultant. Roman Blažíček jednatel. lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz Lubomír Karpecki konzultant lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz Roman Blažíček jednatel roman.blazicek@cz.lasselsberger.com www.lasselsberger.com Z jakých informací vycházíme? Celkový počet dotazovaných

Více

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s.

Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Podnikatelský plán společnosti Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. Pardubice, dne 4.3.2010 I. Vznik společnosti a jeho poslání Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. (dále MRFP) vznikl zakladatelskou

Více

K O N V E N C E. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Účastníci Konvence

K O N V E N C E. Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Účastníci Konvence K O N V E N C E Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Účastníci Konvence 1) KORDIS JMK, a.s., (dále též organizátor) se sídlem: Nové sady 946/30, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu a nutných úprav systému DMS spisové služby 2014 Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Česká republika

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více