CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku aktivitami, které občanské sdružení CEDR komunitní centrum v roce realizovalo. Na prvním místě mi dovolte poděkovat všem zaměstnanců sdružení, kteří svojí pracovitostí, nápady, ochotou a lidským přístupem dlouhodobě přispívají k naplňování našeho poslání. Děkuji všem, kteří nás podporují a věří, že naše práce má smysl. V Krásné Lípě Miroslav Řebíček předseda sdružení 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlo sdružení: Křižíkova 918/ Krásná Lípa Telefon, fax: Webové stránky: Miroslav Řebíček, předseda sdružení IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Číslo účtu: /0300 Statutární zástupce: Miroslav Řebíček, předseda sdružení Členové sdružení: Ing. Monika Lampová Jakub Juda Ivana Kašparová Pracovníci sdružení: zaměstnanci v roce 22 Pracovníci v číslech: pracovníci na smlouvu: 15 pracovníci na dohody: 7 Registrované sociální služby: 57 Azylové bydlení 69 Terénní programy

5 3. VZNIK A POSLÁNÍ V letech 2002 až 2007 organizace působila v České Lípě, její hlavní aktivity se týkali vzdělávání a pořádání přednášek a seminářů. Sdružení se zaměřovalo na témata spojená s osobním rozvojem a principy trvale udržitelného rozvoje. V roce 2007 bylo změněno sídlo organizace a změněny její stanovy. Organizace vede podvojné účetnictví. V současné době se nevládní nezisková organizace CEDR komunitní centrum, věnuje práci při zamezování sociálnímu vyloučení, podpoře vzdělanosti a profesního rozvoje, podpoře zaměstnanosti, odstraňování bariér na trhu práce a v rámci komunitní práce rovněž zajišťování dobrovolnictví. Základními posláním sdružení je rozvoj společnosti zejména v regionu Šluknovského výběžku. Tohoto poslání chce sdružení dosáhnout pomocí těchto aktivit: a. podpora ekologického cítění b. podpora kulturního života c. podpora vzdělanosti a profesní rozvoj d. podpora a pomoc v oblasti zaměstnanosti a odstraňování bariér na trhu práce e. podpora a pomoc v sociální oblasti f. komunitní práce g. zamezování sociálnímu vyloučení h. poskytování služeb občanům i. propagační a popularizační činnost j. zajišťování dobrovolnictví k. zpracování průzkumů a analýz l. podpora duchovních hodnot života m. práce s dětmi a mládeží V rámci vedlejší činnosti sdružení, může sdružení vytvářet vlastní ekonomickou činnost.

6 4. PROJEKTY Projekt "Poradenské centrum Střelnice" CZ.1.04/2.1.01/ Žadatel projektu: MAS Šluknovsko Partner projektu: CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných osob, uchazečů vedených v evidenci ÚP déle než 5 měsíců s využitím nástrojů APZ a cílenou individuální podporou (motivace, bilanční diagnostika, pracovní poradenství, zvyšování profesních dovedností rekvalifikacemi, vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatelů podpořených mzdovým příspěvkem) Dílčí cíle projektu: * podpora 120 osob v rámci poskytnutého pracovního poradenství * 60 osob absolvuje motivační aktivity (individuální nebo skupinové) * u 24 osob bude provedena bilanční diagnostika * 40 osob úspěšně dokončí některý z 6 rekvalifikačních kurzů Topenář Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení Číšník/servírka Pracovník v sociálních službách Projektový manažer Základy podnikání * 16 osobám bude zprostředkováno zaměstnání * 16 osob získá na 12 měsíců podporované zaměstnání Partnerem projektu je občanské sdružení CEDR komunitní centrum. Jeho pracovní poradce bude v regionu dlouhodobě nezaměstnaným osobám poskytovat poradenství pro oblast trhu práce. Realizace projektu od do Projekt "Poradenské centrum Střelnice" CZ.1.04/2.1.01/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

7 Projekt "Po padesátce vedu" CZ.1.04/2.1.01/ Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání se zvýšenou péčí na trhu práce osobám ve věku nad 50 let z regionu Šluknovského výběžku. V projektu bude podpořeno 40 osob, z toho 22 osobám bude zprostředkováno zaměstnání a nastoupí na 22 nově vytvořených pracovních míst. Cíle bude dosaženo zajištěním komplexních a vzájemně na sebe navazujících motivačních, rekvalifikačních a poradenských aktivit pro osoby z cílové skupiny. Projektové aktivity reagují na potřeby zvolené cílové skupiny a nepříznivé podmínky v oblasti zaměstnanosti v regionu Šluknovského výběžku (vysoká míra nezaměstnanosti, nízký počet nově vytvářených pracovních míst, vzdělání osob ve věku nad 50 let v oborech, jež nejsou v regionu žádány) a směřují k jejich aktivizaci, vzdělávání (rekvalifikační kurz Údržby veřejné zeleně, kurz vedení a řízení lidí a organizace práce) a podpory navracení se těchto osob na trh práce. Měřitelné výstupy nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v rámci projektu: 40 osob bude motivováno poradcem za účelem zvýšení orientace v požadavcích trhu práce 40 osob bude individuálně podpořeno poradcem v oblasti osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání a poradenstvím při hledání zaměstnání 15 vybraným osobám bude poskytnuta bilanční diagnostika 2 běhy x 14 osob se zúčastní rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně realizovaný žadatelem za účelem zvýšení kvalifikace a kurzu vedení a řízení lidí a organizace práce realizovaný žadatelem za účelem zvýšení kompetencí a dovedností při řízení lidí (úspěšně dokončí 24 osob) 22 osobám bude zprostředkováno zaměstnání (návrat 22 osob na trh práce) 22 nových pracovních míst podpořených mzdovými příspěvky (na 12 měs.) bude vytvořeno u zaměstnavatelů v regionu na pozici vedoucí skupiny pracovníků veřejné služby Aktivity projektu jsou v souladu s cíli výzvy a se strategickými dokumenty. Projekt je realizován bez zapojení partnera. Realizace projektu od do

8 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Předškolní klub Amari centrum Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizovaných aktivit (předškolního klubu, rukodělných a vzdělávacích aktivit, mateřského klubu a individuální práce a podpory dětí a jejich rodin) úspěšně podpořit včasnou péči o předškolní děti z odlišného sociokulturního prostředí (přímo 50 osob děti a rodiče, nepřímo 40osob) především děti z početné romské komunity ve Varnsdorfu a Šluknově. Od května jsou ve městech Varnsdorfu a Šluknově otevřeny předškolní kluby pro děti a rodiče ze znevýhodněného a odlišného sociokulturního prostředí. Kluby se zaměřují na přípravu dětí ve věku 2-5 let na vstup do mateřských škol či dalších předškolních zařízení a předškolní přípravu dětí ve věku 4-7 let pro úspěšný vstup do základní školy. V prostorech klubů je každé dopoledne připraven program zahrnující aktivity podporující jak rozvoj zručnosti dítěte, tak jeho optimální duševní rozvoj. Do programu jsou aktivním způsobem zapojováni rodiče dětí, kteří si zvyšují své rodičovské a výchovné kompetence. Projekt Předškolní klub Amari centrum se realizoval za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik Předmětem projektu MANA čokoládovna je provozování sociálního podniku, který zaměstnává nejen osoby se zdravotním postižením a pomáhá jim tak integrovat se na trh práce. MANA byla založena , je tedy na svém počátku, ve kterém již pořídila z vlastních zdrojů základní provozní vybavení a zahájila ruční výrobu čokoládových bonbónů a prodej horké čokolády. Výrobky začala úspěšně prodávat na regionálním trhu a zatím má 1 distribuční místo v Rumburku a 1 prodejnu ve Varnsdorfu.

9 V letošním roce sdružení CEDR představilo svůj záměr společensky prospěšného podnikání v oblasti výroby čokolády v celorepublikové soutěži Best Eko & Social Ideas Rozjeď to!, pořádané společností Hub Praha (přehlídka zajímavých nápadů nebo projektů kombinujících společensky prospěšné cíle s podnikatelskou aktivitou). Záměr organizace CEDR postoupil mezi 9 nejlepších nápadů z 54 z celé ČR. Projekt MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik se realizoval za podpory Nadace Euronisa a společnosti Gumotex Automotive, s.r.o.. Fotokroužek Amari centra Projekt Fotokroužek Amari centra navazuje na aktivity sdružení určené dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením realizované v Krásné Lípě od roku Do volnočasové činnosti fotokroužku se mají možnost zapojit děti a mládež ve věku 6-26 let ve třech městech Šluknovského výběžku, v Rumburku, Varnsdorfu a Šluknově. V červnu byla zahájena realizace projektu Fotokroužek Amari centra. Možnost zapojit se do kreativní činnosti fotokroužku budou mít děti a mladí lidé ve věku 6 až 26 let ohrožení sociálním vyloučením hned ve třech městech v regionu Šluknovského výběžku ve Varnsdorfu, Rumburku a Šluknově. Zkušení lektoři pomohou účastníkům získat znalost a dovednost obsluhy digitálních fotoaparátů, naučí je fotografie dále upravovat a publikovat. Zdařilé fotografie si veřejnost bude moci prohlédnout na chystaných výstavách.

10 Projekt Fotokroužek Amari centra realizoval za finanční podpory Ústeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt Malu Monte Děti z Krásné Lípy a Horního Podluží se seznamovaly s prvky dramatického umění a na konci roku předvedly dramatické scénky plné tance, napětí i zpěvu. Děti měly možnost projít celým procesem plánování vystoupení, tvorbou scénáře, nacvičováním i výrobou kostýmů a kulis. Skupina se začala scházet v druhé půli školního roku na půdě Římskokatolické farnosti v Rumburku v rámci projektu Romský mentor. S dětmi pracovala mentorka Marcela Surmajová a pedagožka z občanského sdružení CEDR. Dětská skupina se scházela pod poetickým názvem Malu Monte. Romský mentor je projekt, který do České republiky přinesla organizace Open Society Foundations (OSF) z Budapešti a je realizován od roku 2011 občanským sdružením ROMEA. Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách. Projekt Malu Monte se realizoval za finanční podpory Romea o.s. a Open Society Foundations. Projekt Fungující rodina Rodinám s dětmi se sociálním handicapem z oblasti Šluknovského výběžku potýkajícím se s problémy, jež mohou vyústit k odebrání dítěte či dětí do ústavní výchovy, podává v rámci aktivit projektu Fungující rodina pomocnou ruku odborný asistent - mediátor. Pomoc odborného pracovníka, který je začleněn do týmu terénních pracovníků CEDR o.s. spočívá v poskytnutí sociální asistence a poradenství rodinám v krizi, v podpoře při zvyšování rodičovských kompetencí a začlenění rodin do společnosti.

11 Společné úsilí za podpory dalších zapojených subjektů (škola, OSPOD) směřuje k odvrácení hrozby odebrání dítěte a stabilizace situace v rodině. K tomu přispívají také další činnosti a aktivity projektu, možnost využití individuální psychoterapie a zapojení do skupinové terapie (arteterapie) umožňující posilování vztahů a komunikace v rodině, rozvoj sociální vnímavosti, sebedůvěry a adaptability dítěte a náhledu rodičů na potřeby a prožívání dítěte. Projekt Fungující rodina se realizoval za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Euronisa a projektu Fond pomoci společnosti Siemens s.r.o. Terénní práce sociální služba 69 Terénní programy Služby terénního programu jsou poskytovány na území Šluknovského výběžku (18 obcí) zejména v obcích a městech Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Dolní Podluží, Staré Křečany, Jiříkov, Šluknov působení terénních pracovníků v ostatních obcích výběžku se zakládá na potřebnosti uživatelů. Poslání: Terénní pracovníci občanského sdružení CEDR komunitní centrum společně s potřebnými jednotlivci a rodinami z cílové skupiny hledají v jejich přirozeném rodinném prostředí zdroje a možnosti, jak zvládat potíže, které jim brání v důstojném životě ve společnosti. Cíl: Cílem naší služby je zvyšovat znalosti, dovednosti a sebedůvěru uživatelů z cílové skupiny služby tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32, Krásná Lípa.

12 Projekt terénní práce se realizoval za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok v oblasti poskytování sociálních služeb Program podpory A. Azylový dům v Rumburku sociální služba 57 Azylové domy Pobytová služba pro osoby bez přístřeší, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poslání: Posláním AD Rumburk je pomáhat vyřešit mužům, ženám a rodičům s dětmi sociální situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Cíl: Cílem sociální služby je, aby každý uživatel využil pobyt v azylovém domě k řešení některé z následujících oblastí: Získání a udržení zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu Obnova přirozených vztah Identifikaci a plnění vzniklých závazků Využívání běžně dostupných služeb a informací Odchodu do návazného bydlení nebo ubytování Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32, Krásná Lípa. Projekt Azylový dům Rumburk se realizoval za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok v oblasti poskytování sociálních služeb Program podpory A, Ústeckého kraje, Města Rumburk a firmy Limma Food, s. r. o.

13 Projekt Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku CZ.1.06/3.1.00/ Cílem projektu je rozšíření a propojení poskytovaných sociálních služeb, posílení služeb zaměstnanosti a podpora rovných příležitostí v azylovém domě v Rumburku zaměřených na osoby pocházející z vyloučené romské lokality. Projekt počítá s koupí a rekonstrukcí nemovitosti azylového domu v Rumburku, v kterém občanské sdružení nyní poskytuje sociální službu azylové bydlení. V rekonstruovaném objektu bude rozšířena kapacita azylového domu z 20 na 22 lůžek a s vytvořeno zázemí pro terénní programy. Projekt je v souladu s cíli a prioritami Integrovaného operačního programu - Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita B. Projekt "Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Kurz Alternativní - augmentativní komunikace v sociálních službách Podpora kognitivních procesů. Lektor: Mgr. Jiřina Kafková Kurz byl zaměřen na představení Alternativní augmentativní komunikace (AAK) ve všech polohách, tedy: podpora rozvoje řeči, náhrada řeči, podpora komunikace, pomůcka pro sociální orientaci, pomůcka pro podporu paměti, apod. Obsah kurzu: 1. Teoretická část - komunikace obecně, AAK obecně, druhy AAK, pomůcky, techniky, výstupy. 2. Praktická část - exkurze pomůcek, workshop zkušeností Kurz byl realizován

14 Asistence v lokálních partnerstvích Projekt Asistence v lokálních partnerstvích je realizován jako veřejná zakázka pro Úřad vlády ČR- Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách a zahrnuje následující aktivity: A. zajištění kanceláře pro lokálního konzultanta pro Lokální partnerství Šluknovsko. B. administrativní zajištění chodu Lokálního partnerství Šluknovsko (4 jednání za rok). C. výkon odborné činnosti, jako je podpora lokálního asistenta při vyjednávání a síťování, podíl na pravidelném pololetním monitoringu situace, zjišťování odborných informací z oblasti sociálního vyloučení, příprava relevantních podkladů, analýz, dokumentů a materiálů v oblasti podpory sociální integrace a monitoring lokálních médií a zpracování měsíčních zpráv. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. PROJEKT MÁM PRÁCI CZ.1.04/2.1.01/ Projekt nabízí zájemcům o zaměstnání z regionu Šluknovska podporu při získání zaměstnání. Podpora zahrnuje motivační aktivity, odborné sociální poradenství, rekvalifikaci Údržba veřejné zeleně, odbornou praxi a asistenci na novém podporovaném pracovním místě. Projekt byl v přípravě podpořen ze strany Agentury pro sociální začleňování. Popis realizovaných aktivit projektu: I.běh rekvalifikačního kurzu První skupina 11 zájemců o zaměstnání vytipovaných ve spolupráci s úřadem práce byla v srpnu 2010 zařazena do projektu. Tito klienti absolvovali v měsících srpnu až prosinci 2010 rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně. Dále se zúčastnili odborné praxe a motivačních aktivit. Aby byly odstraněny nebo omezeny bariéry, které účastníkům programu brání získat nebo udržet si zaměstnání (zadluženost,

15 sociální situace, bydlení ad.), bylo jim individuálně zprostředkováno odborné poradenství. Všech 11 rekvalifikantů úspěšně završilo vzdělávání absolvováním závěrečné zkoušky a převzalo dne z rukou Miroslava Řebíčka, předsedy občanského sdružení CEDR komunitního centra Osvědčení o účasti v akreditovaném programu Údržba veřejné zeleně. II.běh rekvalifikačního kurzu V měsíci květnu 2011 byl zahájen 2.běh rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně pro 9 zájemců o zaměstnání z cílové skupiny osob ohrožených na trhu práce (osoby mladistvé, osoby vyžadující zvláštní pomoc, osoby ve věku nad 50 let). Kurz byl realizován v měsících květnu až říjnu 2011 a podobně jako v 1.běhu rekvalifikanti absolvovali zároveň odbornou praxi a motivační aktivity. Podpora jim byla poskytnuta formou individuálního odborného poradenství. Závěrečnou zkoušku z dílčí kvalifikace zvládlo úspěšně 8 z 9 rekvalifikantů, kteří obdrželi při slavnostním předání dne Osvědčení o účasti v akreditovaném programu Údržba veřejné zeleně. Část absolventů obou běhů rekvalifikační ho kurzu Údržba veřejné zeleně vstoupila do podporovaného zaměstnání. Klienti i zaměstnavatel získali podporu a poradenství asistenta Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FINANČNÍ ZPRÁVA NÁKLADY Kč % I. Spotřeba nákupy celkem ,213% Spotřeba materiálu ,577% Spotřeba energií ,636% II. Služby celkem ,153% Opravy a udržování ,040% Cestovné ,466% Ostatní služby ,647% III. Osobní náklady celkem ,636% Mzdové náklady ,027% Zákonné sociální pojištění ,609% IV. Daně a poplatky ,048% Daně a poplatky (daň z nemovitosti, silniční dań apod.) ,048% V. Ostatní náklady celkem ,950% Ostatní náklady ,950% Náklady celkem % VÝNOSY Kč % I. Tržby za vlastní výkony a za zboží ,844% celkem Tržba z prodeje výrobků ,272% Tržby z prodeje služeb ,572% II. Ostatní výnosy celkem 93 0,002% Úroky 93 0,002 III. Přijaté příspěvky celkem ,898% Přijaté příspěvky (dary) ,898% IV. Provozní dotace celkem ,256% Provozní dotace ,256% Výnosy celkem % HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění Hospodářský výsledek byl ovlivněn investicí do rozjezdu sociálního podnikání.

17 6. PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům, kteří nám projevili podporu a nabídli svou pomoc při programech našeho sdružení. Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří nezjištěn poskytují pomoc a podporu klientům u mnoha přijímajících organizací. Každé pomoci si velmi vážíme, i sebemenší pozornost má pro nás velikou hodnotu. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat za pomoc při rozjezdu sociálního podnikání Martinu Hasenblasovi, Danielu Syrovému, Pavlíně Richter Perry, Janě Kacálkové Morkusové, Evě Hamplové, Martině Šafusové a Petru Heinrichovi. Bez veškeré této podpory by naše existence byla mnohem složitější.

18 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Křižíkova 918/ Krásná Lípa

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 2011 1 institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Základní informace o sdružení INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách je dobrovolné,

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více