1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 1. Výhody podnikání 2. Podnikavost 3. Co očekávám od podnikání Úspěšné podnikání 4. Podnikání na venkově 5. Právní úprava podnikání v České republice 6. Získání živnostenského oprávnění 7. Registrace na FÚ 8. Registrace na OSSZ 9. Registrace u ZP 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 1

4 Výhody podnikání proč podnikat? Jste svým pánem Pracujete v oblasti, která vás zajímá Jste pánem svého času, váš podnik a vaše plány Máte prostor pro svoji kreativitu Není tak těžké začít Podnikání může být velmi lukrativní činností Jedná se o velmi rozmanitou práci Můžete si souběžně budovat druhou kariéru Odpadne vám dojíždění, zůstanete doma Velký sen se může stát skutečností Podnikavost umět rozpoznat a využít příležitosti k podnikání mít představivost, tvořivost a umět je využít k vytváření ideje, nápadu a vize umět rozvíjet podnikání umět kombinovat zdroje a příležitosti tak, abych je co nejúčinněji využil být schopen nést plnou odpovědnost a přiměřená rizika za sebe a za podnikání rozpoznat přijatelná a nepřijatelná rizika mít ochotu převzít vysokou míru osobní odpovědnosti a sebekontroly 2

5 3

6 pochopit význam peněz jako kapitálu schopnost stavět si vysoké, ale realistické a dosažitelné cíle umět získat ostatní pro produktivní práci a podnikatelský přístup umět se učit z vlastních a cizích chyb atd. Co očekávám od podnikání? Úspěšné podnikání Motivace a odhodlání Idea a trh Schopnosti a zkušenosti Potřebné a dostupné zdroje Plán Organizace a správa Motivace a odhodlání Proč chceš začít podnikat? Jak dlouho se o to snažíš? Podpora rodiny a sociálního prostředí? Kolik už víš o podnikání? Jak budeš žít? Které výhody Ti skýtá podnikání proti zaměstnání? 4

7 5

8 Idea a trh Jaký produkt, službu budeš poskytovat? Jakou potřebu bude uspokojovat? Výrobek je hotový-bude se vyvíjet? Kdo jsou zákazníci? Je známo, kolik toho koupí zákazníci? Konkurence proč zákazníci budou kupovat právě tvůj produkt na rozdíl od jiných? Uživíš se tím? Schopnosti a zkušenosti Máš zkušenosti v připravovaném podnikání? Jaké zkušenosti a jakou praxi? V jaké pozici? Jaké manažerské zkušenosti máš? Uvědomuješ si své silné a slabé stránky? Rodinná situace a angažovanost rodiny. Angažovanost partnerů nebo dostupná výpomoc. Potřebné a dostupné zdroje Nakolik je důvěryhodné, že získáš všechny potřebné zdroje? Jaké zdroje budeš potřebovat? Jaké speciální požadavky? Co z toho máš? Z toho co nemáš, co můžeš získat a jak? 6

9 7

10 Jaké finance budeš potřebovat? Jak je získáš? Máš dostupné lidské zdroje? Finanční vztahy s partnery. Plán Máš vytvořený nějaký plán? Jaký obrat předpovídáš? Jaké jsou budou celkové náklady? Jaký zisk předpovídáš? Máš zjištěno cash flow? Předpokládaná rozvaha a výsledovka. Jaké budou jednicové náklady a jak je dosáhneš? Jaké máš ceny, jak byly dosaženy (stanoveny)? Máš stanoveny standardy, kvality, ztrát, využití lidí a strojů, celkové množství výroby atd. Je to rozpracováno do konkrétních ukazatelů? Organizace a správa Jakou zvolíš organizačně právní formu podnikání? Znáš právní podmínky podnikání? (Živnostenský zákoník, Občanský zákoník, atd.) Jakou formu pojištění zvolíš? Jaký druh účetnictví (Daňová evidence, Účetnictví, Paušální výdaje)? Životní prostředí a hygienické důsledky podnikání. 8

11 9

12 Jaké daně budeš odvádět? Sociální zabezpečení podnikatele a jeho zaměstnanci. Podnikání na venkově Výhody venkova Co může venkov nabídnout Nebojte se spolupráce s městem zákazníci (občané města) Turistický ruch Zemědělství Místní výroba/produkty Podpory rozvoje venkova Soběstačnost venkova Právní úprava podnikání v ČR Listina základních práv a svobod Živnostenský zákon Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Specializované zákony Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob: 10

13 11

14 Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Témata na zvážení Minimální velikost základního kapitálu Počet osob potřebných k založení Obtížnost založení Míru právní regulace činnosti Zastupování podnikatelského subjektu navenek Ručení podnikatele Rozsah plánovaných podnikatelských aktivit Obor činnosti Míru angažovanosti a odpovědnosti Míru zdanění vytvořeného zisku Ostatní povinnosti (audit, zveřejňování atd.) Flexibilita při změně právní formy Získání živnostenského oprávnění Ověření, zda činnost, v níž chceme podnikat, vykazuje znaky živnosti Ověřit, zda splňujeme všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro provozování živnosti 12

15 13

16 Zvláštní podmínky Nemožnost provozování živnosti Odpovědný zástupce Zjistit, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat Registrace firmy živnostenské oprávnění Od probíhá registrace podnikatele u kteréhokoliv živnostenského úřadu (místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena) či na kterémkoliv kontaktním místě CZECH Pointu. Na tomto místě je podnikateli vystaveno živnostenské oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), proběhne registrace na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a registrace na finančním úřadě (FÚ) a zdravotní pojišťovně (ZP). Registrace firmy Fyzická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti Okresní správě sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění (dobrovolné), oznámit vznik volného pracovního místa, 14

17 15

18 podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právnická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Registrace firmy doklady občanský průkaz k ověření totožnosti, svéprávnosti a bezúhonnosti doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost, doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání, případně výpis z obchodního rejstříku, prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce. 16

19 17

20 18

21 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 19

22 V čem začít podnikat a jak to naplánovat? Pokuste se nad tím zamyslet. Jaké nápady a postřehy Vás napadly? Co potřebuje trh? TRHY TRANSAKCE POTŘEBY SMĚNA POŽADAVKY NABÍDKA POPTÁVKA 20

23 21

24 Komplexní nabídka pro zákazníka Prezentuje základní a ucelenou nabídku firmy Je jedním ze základních nástrojů řízení firmy Slouží jako ucelená nabídka pro zákazníka Lze ji snadno použít při porovnání s konkurencí Velmi vhodný nástroj při rozšiřování aktivit firmy nebo při zahájení podnikání Marketingový mix 4P Co si pod tím představíte? Produkt (Product) Cena (Price) Místo/Distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) Někdy také 5P Lidé (People) 22

25 23

26 Produkt Totální produkt Životní cyklus Značka produktu Služby Totální produkt Fyzické charakteristiky Kvalita Značka Obal Cena Prodej Viněta Reputace Životní cyklus Uvedení Růst Zralost Úpadek 24

27 25

28 Služby k produktu Záruky Vrácení peněz Dodávka Montáž Záruční a pozáruční opravy CENA formy určování ceny Nákladová tvorba ceny Konkurenční tvorba ceny Tržní tvorba ceny Místo/distribuce 26

29 27

30 Distribuční funkce Sběr tržních informací Propagace Kontakt s perspektivními zákazníky Srovnávání Vyjednávání Fyzická distribuce Financování Tíha rizika, že se produkt znehodnotí Poprodejní služby Marketingová komunikace Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Vztahy s veřejností (Public relations) Přímá marketingová komunikace Reklama Reklama je neosobní s vyloučením vzájemné komunikace Reklama umožňuje komunikaci s velkou skupinou lidí (HSP) Reklama je levný komunikační prostředek na jeden kontakt 28

31 29

32 Mezi reklamní média patří: Televize - Rozhlas Tisk - Inzertní časopisy Letáky Podpora prodeje Vzorky Kupóny Rabat Zvýhodněná balení Odměny Soutěže o ceny Vyzkoušení produktu Záruka Demonstrace produktu Osobní prodej Velká přesvědčovací síla, osobní komfort Možnost vzájemné komunikace Možnost okamžité zpětné vazby Možnost přizpůsobení Možnost okamžité prodejní akce 30

33 31

34 Vztahy s veřejností/public relations Odborné články v tisku Publicita produktu Firemní komunikace Poradenství Přímá marketingová komunikace Katalogy Přímý poštovní styk Reklama od dveří ke dveřím Prodej telefonem Rozhlasová reklama Reklama v tisku Reklama a prodej v síti Internet 5P marketingového mixu (lidé) Tento pátý bod marketingového mixu se přidává především u firem, které mají následující podnikatelské aktivity: Poskytují služby Produkt nelze prodávat bez výrazné účasti obchodníka, prodejce Poskytují produkt jehož kvalita je přímo závislá na kvalitě práce zaměstnanců 32

35 33

36 Pátý bod Marketingového mixu lze relativně použít u každé firmy, ale na druhou stranu někteří odborníci konstatují, že tento bod je již obsažen v prvním bodu a to Produkt Podnikatelský záměr Co to je? Co si pod tím máme představit? Co je podnikatelský záměr? Dobrý plán nezaručuje 100% úspěch, ale všechny úspěšné firmy měly 100% plánování. K významným plánovacím aktivitám patří tvorba podnikatelského záměru, který pomáhá podnikateli nebo společnosti najít doménu, smysl a zaměření podnikání. Podnikatelský záměr je dokument, který pokrývá všechny aspekty podnikání. Konvertuje podnikatelskou ideu do nových cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Zásady při vypracování podnikatelského plánu Srozumitelnost Stručnost Reálnost Spolupráce 34

37 35

38 Postup při vypracování podnikatelského záměru Rozhodnutí začít podnikat Analýza sebe (společnosti) Výběr produktu (služeb) Průzkum trhu (analýza trhu) SWOT analýza Předpověď prodeje (obratu) Výběr sídla a provozovny firmy Vypracování výrobního plánu Vypracování marketingového plánu Vypracování organizačního plánu Vypracování personálního plánu Vypracování účetního plánu podnikatelského záměru Vypracování administrativního plánu Vypracování finančního plánu Vypracování a napsání dokumentu podnikatelského záměru Obsah podnikatelského záměru Úvod a charakteristika Předmět podnikání Fungování firmy Cíle podnikání Co bude prodáváno Výsledky průzkumu trhu Marketingový plán Výrobní plán Co potřebuji pro zahájení podnikání Finanční prognóza a plán Zdůvodnění potřeb Přílohy 36

39 37

40 Přílohy Podnikatelský záměr formulář Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Produkty užitky SWOT analýza 38

41 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 39

42 Základní charakteristiky/rysy úspěšné nabídky trhu Odpovídá požadavkům trhu Směřuje k cílové skupině - zákazníkovi Směřuje k uspokojení potřeb zákazníka Je naplánována Je dynamická a flexibilní Je založena na informacích Požadavky trhu I. Demografické prostředí Ekonomické prostředí Politické prostředí Technologické prostředí Přírodní prostředí Kulturní prostředí Požadavky trhu II. Partneři Konkurence Zákazníci Veřejnost 40

43 41

44 Zákazníci a potenciální zákazníci Kdo budou Vaši zákazníci? Jaké jsou jejich nákupní zvyklosti? Proč Vaši zákazníci budou nakupovat Vaše zboží/služby? Kdo budou Vaši nejlepší zákazníci a potenciální zákazníci? Je Váš trh rostoucí, klesající nebo stabilní? Produkt/služba Potřeby zákazníka Jaké jsou potřeby/požadavky Vašich zákazníků? Jaké jsou přínosy (užitky) Vašich produktů/služeb? Co je zvláštního (specifického) na Vašich produktech/službách? Které produkty/služby se nejvíce podílejí na tvorbě vašich zisků a které naopak mají největší podíl na nákladech? Kalkulace ceny Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Režijní Zisk Minimální Optimální Slevy Konečná cena 42

45 43

46 Metody tvorby ceny Tvorba cen přirážkou Tvorba cen pomocí cílové návratnosti Tvorba cen pomocí vnímané hodnoty Tvorba cen pomocí běžných cen Tvorba cen pomocí cenových nabídek Cenové srážky a slevy Hotovostní slevy Množstevní slevy Funkční slevy Sezónní slevy Srážky Základní výkazy finančního plánu Rozvaha Výsledovka Výkaz zisku a ztráty Cash Flow peněžní tok 44

47 45

48 Výsledovka oblasti plánování Výnosy tržby Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Zisk / Ztráta Odpisy Finanční plán Zakladatelský rozpočet Soupis dlouhodobého majetku Soupis oběžného majetku Zdroje financování Kalkulace zisku Peněžní tok 46

49 47

50 48

51 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání - Definice sociálního podnikání, osoby znevýhodněné na trhu práce, principy sociálního podnikání, typy sociálních podniků, právní formy, finanční zdroje, podnikatelský plán, užitečné odkazy 49

52 Definice sociálního podnikání V ČR i v zahraničí existuje několik definic sociálního podnikání a stále panuje v této oblasti určitá nejednotnost, protože sociální podnikání je velmi různorodé a složitě uchopitelné do konkrétní definice. Dvě definice: Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Tržně orientovaný podnik založený za účelem vytvoření kvalitních pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce a nabízí jim i další podporu. Kdo jsou osoby znevýhodněné na trhu práce Osoby se zdravotním postižením (osoby, které byly uznány invalidními v I., II. nebo III. stupni, osoby se statutem Osoby zdravotně znevýhodněné) Osoby dlouhodobě nezaměstnané Příslušníci národnostních menšin 50

53 51

54 Principy sociálního podnikání Principy jsou rozděleny do pěti základních oblastí: 1. Obecně prospěšný cíl sociální podnik vytváří aktivity, které slouží k prospěchu společnosti 2. Sociální prospěch sociální podnik zahrnuje činnosti se sociálním rozměrem, např. vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporuje jejich rozvoj 3. Ekonomický prospěch 4. Environmentální prospěch 5. Místní prospěch Dva typy sociálních podniků a jejich rozpoznávací znaky Obecný sociální podnik je založen za účelem sociálního podnikání, které přispívá svou činností do života v místním společenství. Nemusí být zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Integrační sociální podnik (tzv. WISE podnik) - je zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce 52

55 53

56 Rozpoznávací znaky sociálních podniků 1. Obecně prospěšný cíl Integrační sociální podnik - Zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce je formulováno v zakládacích dokumentech a ty jsou veřejně dostupné. Obecný sociální podnik - Veřejně prospěšný cíl je formulován v základních dokumentech a ty jsou veřejně dostupné 1. Sociální prospěch Integrační sociální podnik - 30% podíl zaměstnanců z osob znevýhodněných na trhu práce - Podpora zohledňující potřeby osob znevýhodněných na trhu práce - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku - Zaměstnanci z cílové skupiny jsou vzděláváni dle individuálních možností. Obecný sociální podnik - Podnik má specifikovány cílové skupiny, na které jsou zaměřeny jeho aktivity. - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů. - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku 54

57 55

58 2. Ekonomický prospěch Integrační sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. Obecný sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. - Podnik poskytuje stabilní nabídku zboží nebo služeb minimálně po dobu jednoho roku. - Podíl placených zaměstnanců k celkovému počtu lidí zajišťujících chod podniku je větší než 0,1 3. Environmentální prospěch U obou typů podniků: - Podnik má formulovány zásady environmentálně šetrného provozu a naplňuje je v praxi. 4. Místní prospěch U obou typů podniků: - Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. - Podnik přednostně využívá místní zdroje zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů. - Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. 56

59 57

60 Právní formy sociálních podniků Právní formy sociálních podniků se neliší od právních forem běžných podnikatelských subjektů. Pro sociální podnik jsou důležité charakteristiky vztahující se k sociálnímu rozměru podnikání. Při zakládání sociálního podniku je důležité prohlásit v zakládacích dokumentech, že budete podnikat v souladu s principy sociálního podniku. Právní formy jsou následující: - Společnost s ručením omezeným - OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) - Družstvo/Sociální družstvo - Zapsaný ústav - Spolek (podnikatelská činnost pouze jako vedlejší činnost) - Církevní právnická osoba - Akciová společnost Některé právní formy jsou preferovány pro podporu sociálního podnikání z dotačních zdrojů Evropské unie. Vliv na výběr právní formy sociálního podniku má: - podnikatelský záměr - spoluzodpovědnost všech nebo jen některých spolupracovníků - předpokládaný další rozvoj - způsob financování a finanční a investiční náročnosti podnikání - výše základního vkladu - další individuální faktory, včetně historie podnikat.záměru 58

61 59

62 Finanční zdroje pro sociální podnikání Pro zahájení podnikání je nezbytné získat finanční zdroje a to jak pro fázi investiční, tak pro fázi provozní. Existuje několik možností: - Vlastní prostředky nejbezpečnější forma financování. Je důležité vytvořit si rezervu z vlastních zdrojů pro nepředvídané situace. - Granty a dotace např. granty ze strukturálních fondů EU pro investiční část jde o IOP a pro neinvestiční část jde o OPLZZ, dále existují granty od soukromých nadací - Půjčky a úvěry podmínkou pro jejich získání je dobře zpracovaný podnikatelský plán, jedná se zejména o úvěry pro malé a střední podniky, pilotně je ověřován program Nadace České spořitelny. Sociální podniky musí prokázat, že mají čím ručit, což bývá problematické. - Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti na tyto příspěvky mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o : o příspěvky na chráněné pracovní místo, o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na provoz chráněné dílny ( 76 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa - Jiné zdroje např. sponzoři a dárci finančních i nefinančních darů 60

63 61

64 Než začnete podnikat... Položte si nejprve tyto základní otázky a vytvořte si podnikatelský plán na papíře: - PROČ důležitost motivace, protože podnikat sociálně je náročnější než podnikat normálně - CO mít dobrý nápad (najít mezeru na trhu nebo vstoupit do konkurence s ostatními na trhu) a k tomu odpovídající zaměstnance (ne všichni mohou dělat všechno) - KDY je důležité mít časový plán a znát návaznosti aktivit, vždy je důležité počítat s časovou rezervou, oproti našim očekáváním - KDE jaké máte nároky na prostory a také pro jaký region budete fungovat - JAK jakou právní formu zvolit, jak bude podnik řízen, jak budete pracovat se zaměstnanci Podnikatelský plán by měl obsahovat: - Shrnutí - Informace o sociálním podniku - Popis podnikatelské příležitosti - Vaše poslání a vize - Situační analýza trhu - Marketing - Harmonogram - Management a lidské zdroje - Technické a technologické řešení - Finanční plán - Přílohy 62

65 63

66 Příklady několika úspěšných sociálních podniků v Moravskoslezském kraji: o.s. Ergon- Chráněná dílna montážní práce v průmyslové zóně v Třinci, prádelny, mobilní úklidová četa Chrpa sociální firma Slezské diakonie o.p.s. výroba a prodej dekorativních předmětů, dva obchody (Krnov, Ostrava), zahradnictví a úprava zeleně, potisk propagačních předmětů LIGA o.p.s., Bruntál zelená dílna, technické služby GERLICH ODRY s.r.o. výroba dřevěných hraček, hřišť a dalších předmětů V Moravskoslezském kraji byl v roce 2013 založen Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, který v současné době sdružuje 34 členů. Bližší informace o Klastru a jeho členech na: Užitečné odkazy k sociálnímu podnikání: Web o sociálním podnikání v ČR: Web o sociálních firmách: Web o sociálních družstvech: 64

67 65

68 66

69 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 1. Úvod a charakteristika (představení firmy (historie firmy); účel podnikatelského záměru) 2. Předmět podnikání (obsah podnikání, stadium rozvoje firmy (start, rozvoj atd.); mise, organizačně-právní forma podnikání) 3. Fungování firmy (vlastníci, personál a jeho znalosti; místo (stanoviště) firmy; organizace firmy) 4. Cíle podnikání krátkodobé (prvních 12 měsíců) střední a dlouhodobé cíle (3 a 5 let) 5. Co bude prodáváno (charakteristika produktu (služby); (přiložit brožury, nabídkové listy, letáky))

70 6. Výsledky průzkumu trhu (zákazník a jeho potřeby (segmentace trhu); konkurence a komparativní výhody firmy) 7. Marketingový plán (způsob a plán prodeje; podpora prodeje; bod zvratu) 8. Výrobní plán (produkční kapacita; logistika) 9. Co potřebuji? (potřeba věci (budovy, stroje atd.); potřeba peněz; potřeba lidí) 10. Finanční prognóza a plán (předpokládaný finanční výsledek (časově rozpracovat); předpokládaný "cashflow"; bilance) 11. Zdůvodnění potřeb (finance a jejich zdroje; konfrontace s účelem podnikatelského záměru) 12. Přílohy

71 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

72 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

73 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

74 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

75 SWOT analýza PODNIKATELE (FIRMY, SPOLEČNOSTI) Silné Stránky (v čem jsem lepší než konkurence) Slabé stránky (v čem jsem horší než konkurence) Příležitosti (jaké jsou příležitosti na trhu) Hrozby (jaké jsou hrozby na trhu)

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková Projekt realizace prodejny s dětským oblečením Gabriela Uherková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více