1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 1. Výhody podnikání 2. Podnikavost 3. Co očekávám od podnikání Úspěšné podnikání 4. Podnikání na venkově 5. Právní úprava podnikání v České republice 6. Získání živnostenského oprávnění 7. Registrace na FÚ 8. Registrace na OSSZ 9. Registrace u ZP 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 1

4 Výhody podnikání proč podnikat? Jste svým pánem Pracujete v oblasti, která vás zajímá Jste pánem svého času, váš podnik a vaše plány Máte prostor pro svoji kreativitu Není tak těžké začít Podnikání může být velmi lukrativní činností Jedná se o velmi rozmanitou práci Můžete si souběžně budovat druhou kariéru Odpadne vám dojíždění, zůstanete doma Velký sen se může stát skutečností Podnikavost umět rozpoznat a využít příležitosti k podnikání mít představivost, tvořivost a umět je využít k vytváření ideje, nápadu a vize umět rozvíjet podnikání umět kombinovat zdroje a příležitosti tak, abych je co nejúčinněji využil být schopen nést plnou odpovědnost a přiměřená rizika za sebe a za podnikání rozpoznat přijatelná a nepřijatelná rizika mít ochotu převzít vysokou míru osobní odpovědnosti a sebekontroly 2

5 3

6 pochopit význam peněz jako kapitálu schopnost stavět si vysoké, ale realistické a dosažitelné cíle umět získat ostatní pro produktivní práci a podnikatelský přístup umět se učit z vlastních a cizích chyb atd. Co očekávám od podnikání? Úspěšné podnikání Motivace a odhodlání Idea a trh Schopnosti a zkušenosti Potřebné a dostupné zdroje Plán Organizace a správa Motivace a odhodlání Proč chceš začít podnikat? Jak dlouho se o to snažíš? Podpora rodiny a sociálního prostředí? Kolik už víš o podnikání? Jak budeš žít? Které výhody Ti skýtá podnikání proti zaměstnání? 4

7 5

8 Idea a trh Jaký produkt, službu budeš poskytovat? Jakou potřebu bude uspokojovat? Výrobek je hotový-bude se vyvíjet? Kdo jsou zákazníci? Je známo, kolik toho koupí zákazníci? Konkurence proč zákazníci budou kupovat právě tvůj produkt na rozdíl od jiných? Uživíš se tím? Schopnosti a zkušenosti Máš zkušenosti v připravovaném podnikání? Jaké zkušenosti a jakou praxi? V jaké pozici? Jaké manažerské zkušenosti máš? Uvědomuješ si své silné a slabé stránky? Rodinná situace a angažovanost rodiny. Angažovanost partnerů nebo dostupná výpomoc. Potřebné a dostupné zdroje Nakolik je důvěryhodné, že získáš všechny potřebné zdroje? Jaké zdroje budeš potřebovat? Jaké speciální požadavky? Co z toho máš? Z toho co nemáš, co můžeš získat a jak? 6

9 7

10 Jaké finance budeš potřebovat? Jak je získáš? Máš dostupné lidské zdroje? Finanční vztahy s partnery. Plán Máš vytvořený nějaký plán? Jaký obrat předpovídáš? Jaké jsou budou celkové náklady? Jaký zisk předpovídáš? Máš zjištěno cash flow? Předpokládaná rozvaha a výsledovka. Jaké budou jednicové náklady a jak je dosáhneš? Jaké máš ceny, jak byly dosaženy (stanoveny)? Máš stanoveny standardy, kvality, ztrát, využití lidí a strojů, celkové množství výroby atd. Je to rozpracováno do konkrétních ukazatelů? Organizace a správa Jakou zvolíš organizačně právní formu podnikání? Znáš právní podmínky podnikání? (Živnostenský zákoník, Občanský zákoník, atd.) Jakou formu pojištění zvolíš? Jaký druh účetnictví (Daňová evidence, Účetnictví, Paušální výdaje)? Životní prostředí a hygienické důsledky podnikání. 8

11 9

12 Jaké daně budeš odvádět? Sociální zabezpečení podnikatele a jeho zaměstnanci. Podnikání na venkově Výhody venkova Co může venkov nabídnout Nebojte se spolupráce s městem zákazníci (občané města) Turistický ruch Zemědělství Místní výroba/produkty Podpory rozvoje venkova Soběstačnost venkova Právní úprava podnikání v ČR Listina základních práv a svobod Živnostenský zákon Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Specializované zákony Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob: 10

13 11

14 Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Témata na zvážení Minimální velikost základního kapitálu Počet osob potřebných k založení Obtížnost založení Míru právní regulace činnosti Zastupování podnikatelského subjektu navenek Ručení podnikatele Rozsah plánovaných podnikatelských aktivit Obor činnosti Míru angažovanosti a odpovědnosti Míru zdanění vytvořeného zisku Ostatní povinnosti (audit, zveřejňování atd.) Flexibilita při změně právní formy Získání živnostenského oprávnění Ověření, zda činnost, v níž chceme podnikat, vykazuje znaky živnosti Ověřit, zda splňujeme všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro provozování živnosti 12

15 13

16 Zvláštní podmínky Nemožnost provozování živnosti Odpovědný zástupce Zjistit, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat Registrace firmy živnostenské oprávnění Od probíhá registrace podnikatele u kteréhokoliv živnostenského úřadu (místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena) či na kterémkoliv kontaktním místě CZECH Pointu. Na tomto místě je podnikateli vystaveno živnostenské oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), proběhne registrace na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a registrace na finančním úřadě (FÚ) a zdravotní pojišťovně (ZP). Registrace firmy Fyzická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti Okresní správě sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění (dobrovolné), oznámit vznik volného pracovního místa, 14

17 15

18 podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právnická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Registrace firmy doklady občanský průkaz k ověření totožnosti, svéprávnosti a bezúhonnosti doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost, doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání, případně výpis z obchodního rejstříku, prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce. 16

19 17

20 18

21 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 19

22 V čem začít podnikat a jak to naplánovat? Pokuste se nad tím zamyslet. Jaké nápady a postřehy Vás napadly? Co potřebuje trh? TRHY TRANSAKCE POTŘEBY SMĚNA POŽADAVKY NABÍDKA POPTÁVKA 20

23 21

24 Komplexní nabídka pro zákazníka Prezentuje základní a ucelenou nabídku firmy Je jedním ze základních nástrojů řízení firmy Slouží jako ucelená nabídka pro zákazníka Lze ji snadno použít při porovnání s konkurencí Velmi vhodný nástroj při rozšiřování aktivit firmy nebo při zahájení podnikání Marketingový mix 4P Co si pod tím představíte? Produkt (Product) Cena (Price) Místo/Distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) Někdy také 5P Lidé (People) 22

25 23

26 Produkt Totální produkt Životní cyklus Značka produktu Služby Totální produkt Fyzické charakteristiky Kvalita Značka Obal Cena Prodej Viněta Reputace Životní cyklus Uvedení Růst Zralost Úpadek 24

27 25

28 Služby k produktu Záruky Vrácení peněz Dodávka Montáž Záruční a pozáruční opravy CENA formy určování ceny Nákladová tvorba ceny Konkurenční tvorba ceny Tržní tvorba ceny Místo/distribuce 26

29 27

30 Distribuční funkce Sběr tržních informací Propagace Kontakt s perspektivními zákazníky Srovnávání Vyjednávání Fyzická distribuce Financování Tíha rizika, že se produkt znehodnotí Poprodejní služby Marketingová komunikace Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Vztahy s veřejností (Public relations) Přímá marketingová komunikace Reklama Reklama je neosobní s vyloučením vzájemné komunikace Reklama umožňuje komunikaci s velkou skupinou lidí (HSP) Reklama je levný komunikační prostředek na jeden kontakt 28

31 29

32 Mezi reklamní média patří: Televize - Rozhlas Tisk - Inzertní časopisy Letáky Podpora prodeje Vzorky Kupóny Rabat Zvýhodněná balení Odměny Soutěže o ceny Vyzkoušení produktu Záruka Demonstrace produktu Osobní prodej Velká přesvědčovací síla, osobní komfort Možnost vzájemné komunikace Možnost okamžité zpětné vazby Možnost přizpůsobení Možnost okamžité prodejní akce 30

33 31

34 Vztahy s veřejností/public relations Odborné články v tisku Publicita produktu Firemní komunikace Poradenství Přímá marketingová komunikace Katalogy Přímý poštovní styk Reklama od dveří ke dveřím Prodej telefonem Rozhlasová reklama Reklama v tisku Reklama a prodej v síti Internet 5P marketingového mixu (lidé) Tento pátý bod marketingového mixu se přidává především u firem, které mají následující podnikatelské aktivity: Poskytují služby Produkt nelze prodávat bez výrazné účasti obchodníka, prodejce Poskytují produkt jehož kvalita je přímo závislá na kvalitě práce zaměstnanců 32

35 33

36 Pátý bod Marketingového mixu lze relativně použít u každé firmy, ale na druhou stranu někteří odborníci konstatují, že tento bod je již obsažen v prvním bodu a to Produkt Podnikatelský záměr Co to je? Co si pod tím máme představit? Co je podnikatelský záměr? Dobrý plán nezaručuje 100% úspěch, ale všechny úspěšné firmy měly 100% plánování. K významným plánovacím aktivitám patří tvorba podnikatelského záměru, který pomáhá podnikateli nebo společnosti najít doménu, smysl a zaměření podnikání. Podnikatelský záměr je dokument, který pokrývá všechny aspekty podnikání. Konvertuje podnikatelskou ideu do nových cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Zásady při vypracování podnikatelského plánu Srozumitelnost Stručnost Reálnost Spolupráce 34

37 35

38 Postup při vypracování podnikatelského záměru Rozhodnutí začít podnikat Analýza sebe (společnosti) Výběr produktu (služeb) Průzkum trhu (analýza trhu) SWOT analýza Předpověď prodeje (obratu) Výběr sídla a provozovny firmy Vypracování výrobního plánu Vypracování marketingového plánu Vypracování organizačního plánu Vypracování personálního plánu Vypracování účetního plánu podnikatelského záměru Vypracování administrativního plánu Vypracování finančního plánu Vypracování a napsání dokumentu podnikatelského záměru Obsah podnikatelského záměru Úvod a charakteristika Předmět podnikání Fungování firmy Cíle podnikání Co bude prodáváno Výsledky průzkumu trhu Marketingový plán Výrobní plán Co potřebuji pro zahájení podnikání Finanční prognóza a plán Zdůvodnění potřeb Přílohy 36

39 37

40 Přílohy Podnikatelský záměr formulář Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Produkty užitky SWOT analýza 38

41 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 39

42 Základní charakteristiky/rysy úspěšné nabídky trhu Odpovídá požadavkům trhu Směřuje k cílové skupině - zákazníkovi Směřuje k uspokojení potřeb zákazníka Je naplánována Je dynamická a flexibilní Je založena na informacích Požadavky trhu I. Demografické prostředí Ekonomické prostředí Politické prostředí Technologické prostředí Přírodní prostředí Kulturní prostředí Požadavky trhu II. Partneři Konkurence Zákazníci Veřejnost 40

43 41

44 Zákazníci a potenciální zákazníci Kdo budou Vaši zákazníci? Jaké jsou jejich nákupní zvyklosti? Proč Vaši zákazníci budou nakupovat Vaše zboží/služby? Kdo budou Vaši nejlepší zákazníci a potenciální zákazníci? Je Váš trh rostoucí, klesající nebo stabilní? Produkt/služba Potřeby zákazníka Jaké jsou potřeby/požadavky Vašich zákazníků? Jaké jsou přínosy (užitky) Vašich produktů/služeb? Co je zvláštního (specifického) na Vašich produktech/službách? Které produkty/služby se nejvíce podílejí na tvorbě vašich zisků a které naopak mají největší podíl na nákladech? Kalkulace ceny Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Režijní Zisk Minimální Optimální Slevy Konečná cena 42

45 43

46 Metody tvorby ceny Tvorba cen přirážkou Tvorba cen pomocí cílové návratnosti Tvorba cen pomocí vnímané hodnoty Tvorba cen pomocí běžných cen Tvorba cen pomocí cenových nabídek Cenové srážky a slevy Hotovostní slevy Množstevní slevy Funkční slevy Sezónní slevy Srážky Základní výkazy finančního plánu Rozvaha Výsledovka Výkaz zisku a ztráty Cash Flow peněžní tok 44

47 45

48 Výsledovka oblasti plánování Výnosy tržby Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Zisk / Ztráta Odpisy Finanční plán Zakladatelský rozpočet Soupis dlouhodobého majetku Soupis oběžného majetku Zdroje financování Kalkulace zisku Peněžní tok 46

49 47

50 48

51 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání - Definice sociálního podnikání, osoby znevýhodněné na trhu práce, principy sociálního podnikání, typy sociálních podniků, právní formy, finanční zdroje, podnikatelský plán, užitečné odkazy 49

52 Definice sociálního podnikání V ČR i v zahraničí existuje několik definic sociálního podnikání a stále panuje v této oblasti určitá nejednotnost, protože sociální podnikání je velmi různorodé a složitě uchopitelné do konkrétní definice. Dvě definice: Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Tržně orientovaný podnik založený za účelem vytvoření kvalitních pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce a nabízí jim i další podporu. Kdo jsou osoby znevýhodněné na trhu práce Osoby se zdravotním postižením (osoby, které byly uznány invalidními v I., II. nebo III. stupni, osoby se statutem Osoby zdravotně znevýhodněné) Osoby dlouhodobě nezaměstnané Příslušníci národnostních menšin 50

53 51

54 Principy sociálního podnikání Principy jsou rozděleny do pěti základních oblastí: 1. Obecně prospěšný cíl sociální podnik vytváří aktivity, které slouží k prospěchu společnosti 2. Sociální prospěch sociální podnik zahrnuje činnosti se sociálním rozměrem, např. vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporuje jejich rozvoj 3. Ekonomický prospěch 4. Environmentální prospěch 5. Místní prospěch Dva typy sociálních podniků a jejich rozpoznávací znaky Obecný sociální podnik je založen za účelem sociálního podnikání, které přispívá svou činností do života v místním společenství. Nemusí být zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Integrační sociální podnik (tzv. WISE podnik) - je zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce 52

55 53

56 Rozpoznávací znaky sociálních podniků 1. Obecně prospěšný cíl Integrační sociální podnik - Zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce je formulováno v zakládacích dokumentech a ty jsou veřejně dostupné. Obecný sociální podnik - Veřejně prospěšný cíl je formulován v základních dokumentech a ty jsou veřejně dostupné 1. Sociální prospěch Integrační sociální podnik - 30% podíl zaměstnanců z osob znevýhodněných na trhu práce - Podpora zohledňující potřeby osob znevýhodněných na trhu práce - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku - Zaměstnanci z cílové skupiny jsou vzděláváni dle individuálních možností. Obecný sociální podnik - Podnik má specifikovány cílové skupiny, na které jsou zaměřeny jeho aktivity. - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů. - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku 54

57 55

58 2. Ekonomický prospěch Integrační sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. Obecný sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. - Podnik poskytuje stabilní nabídku zboží nebo služeb minimálně po dobu jednoho roku. - Podíl placených zaměstnanců k celkovému počtu lidí zajišťujících chod podniku je větší než 0,1 3. Environmentální prospěch U obou typů podniků: - Podnik má formulovány zásady environmentálně šetrného provozu a naplňuje je v praxi. 4. Místní prospěch U obou typů podniků: - Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. - Podnik přednostně využívá místní zdroje zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů. - Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. 56

59 57

60 Právní formy sociálních podniků Právní formy sociálních podniků se neliší od právních forem běžných podnikatelských subjektů. Pro sociální podnik jsou důležité charakteristiky vztahující se k sociálnímu rozměru podnikání. Při zakládání sociálního podniku je důležité prohlásit v zakládacích dokumentech, že budete podnikat v souladu s principy sociálního podniku. Právní formy jsou následující: - Společnost s ručením omezeným - OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) - Družstvo/Sociální družstvo - Zapsaný ústav - Spolek (podnikatelská činnost pouze jako vedlejší činnost) - Církevní právnická osoba - Akciová společnost Některé právní formy jsou preferovány pro podporu sociálního podnikání z dotačních zdrojů Evropské unie. Vliv na výběr právní formy sociálního podniku má: - podnikatelský záměr - spoluzodpovědnost všech nebo jen některých spolupracovníků - předpokládaný další rozvoj - způsob financování a finanční a investiční náročnosti podnikání - výše základního vkladu - další individuální faktory, včetně historie podnikat.záměru 58

61 59

62 Finanční zdroje pro sociální podnikání Pro zahájení podnikání je nezbytné získat finanční zdroje a to jak pro fázi investiční, tak pro fázi provozní. Existuje několik možností: - Vlastní prostředky nejbezpečnější forma financování. Je důležité vytvořit si rezervu z vlastních zdrojů pro nepředvídané situace. - Granty a dotace např. granty ze strukturálních fondů EU pro investiční část jde o IOP a pro neinvestiční část jde o OPLZZ, dále existují granty od soukromých nadací - Půjčky a úvěry podmínkou pro jejich získání je dobře zpracovaný podnikatelský plán, jedná se zejména o úvěry pro malé a střední podniky, pilotně je ověřován program Nadace České spořitelny. Sociální podniky musí prokázat, že mají čím ručit, což bývá problematické. - Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti na tyto příspěvky mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o : o příspěvky na chráněné pracovní místo, o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na provoz chráněné dílny ( 76 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa - Jiné zdroje např. sponzoři a dárci finančních i nefinančních darů 60

63 61

64 Než začnete podnikat... Položte si nejprve tyto základní otázky a vytvořte si podnikatelský plán na papíře: - PROČ důležitost motivace, protože podnikat sociálně je náročnější než podnikat normálně - CO mít dobrý nápad (najít mezeru na trhu nebo vstoupit do konkurence s ostatními na trhu) a k tomu odpovídající zaměstnance (ne všichni mohou dělat všechno) - KDY je důležité mít časový plán a znát návaznosti aktivit, vždy je důležité počítat s časovou rezervou, oproti našim očekáváním - KDE jaké máte nároky na prostory a také pro jaký region budete fungovat - JAK jakou právní formu zvolit, jak bude podnik řízen, jak budete pracovat se zaměstnanci Podnikatelský plán by měl obsahovat: - Shrnutí - Informace o sociálním podniku - Popis podnikatelské příležitosti - Vaše poslání a vize - Situační analýza trhu - Marketing - Harmonogram - Management a lidské zdroje - Technické a technologické řešení - Finanční plán - Přílohy 62

65 63

66 Příklady několika úspěšných sociálních podniků v Moravskoslezském kraji: o.s. Ergon- Chráněná dílna montážní práce v průmyslové zóně v Třinci, prádelny, mobilní úklidová četa Chrpa sociální firma Slezské diakonie o.p.s. výroba a prodej dekorativních předmětů, dva obchody (Krnov, Ostrava), zahradnictví a úprava zeleně, potisk propagačních předmětů LIGA o.p.s., Bruntál zelená dílna, technické služby GERLICH ODRY s.r.o. výroba dřevěných hraček, hřišť a dalších předmětů V Moravskoslezském kraji byl v roce 2013 založen Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, který v současné době sdružuje 34 členů. Bližší informace o Klastru a jeho členech na: Užitečné odkazy k sociálnímu podnikání: Web o sociálním podnikání v ČR: Web o sociálních firmách: Web o sociálních družstvech: 64

67 65

68 66

69 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 1. Úvod a charakteristika (představení firmy (historie firmy); účel podnikatelského záměru) 2. Předmět podnikání (obsah podnikání, stadium rozvoje firmy (start, rozvoj atd.); mise, organizačně-právní forma podnikání) 3. Fungování firmy (vlastníci, personál a jeho znalosti; místo (stanoviště) firmy; organizace firmy) 4. Cíle podnikání krátkodobé (prvních 12 měsíců) střední a dlouhodobé cíle (3 a 5 let) 5. Co bude prodáváno (charakteristika produktu (služby); (přiložit brožury, nabídkové listy, letáky))

70 6. Výsledky průzkumu trhu (zákazník a jeho potřeby (segmentace trhu); konkurence a komparativní výhody firmy) 7. Marketingový plán (způsob a plán prodeje; podpora prodeje; bod zvratu) 8. Výrobní plán (produkční kapacita; logistika) 9. Co potřebuji? (potřeba věci (budovy, stroje atd.); potřeba peněz; potřeba lidí) 10. Finanční prognóza a plán (předpokládaný finanční výsledek (časově rozpracovat); předpokládaný "cashflow"; bilance) 11. Zdůvodnění potřeb (finance a jejich zdroje; konfrontace s účelem podnikatelského záměru) 12. Přílohy

71 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

72 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

73 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

74 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

75 SWOT analýza PODNIKATELE (FIRMY, SPOLEČNOSTI) Silné Stránky (v čem jsem lepší než konkurence) Slabé stránky (v čem jsem horší než konkurence) Příležitosti (jaké jsou příležitosti na trhu) Hrozby (jaké jsou hrozby na trhu)

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

PRINCIP/CHARAKTERISTIKA ROZPOZNÁVACÍ ZNAK DŮKAZ KOMENTÁŘ

PRINCIP/CHARAKTERISTIKA ROZPOZNÁVACÍ ZNAK DŮKAZ KOMENTÁŘ Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků pro environmentální sociální podnik pro výzvu 03_16_047 Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST Karel Gregor 22.10.2015, Hradec Králové SOCIÁLNÍ PODNIK DVA TYPY Integrační sociální podnik Typ aktivity musí být uveden v programovém rámci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Lze podnikat a pomáhat?

Lze podnikat a pomáhat? Lze podnikat a pomáhat? Sociální podnikání jako udržitelné řešení společenských problémů Jakub Mareš Impact Hub Chřibská 24. 9. 2016 Praha Brno Ostrava Potřeba udržitelných řešení krize důvěry v (sociální)

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu Tachov 16. 1. 2015 Ing. Vojtěch Miler PPSD Personální a poradenské družstvo, Brno Program Co je to sociální podnikání? ISÚ MAS Zlatá cesta, o.p.s. - souvislosti

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 5 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Strana: 1 PLATNOST OD 19. 1. 2016 1.

Více

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií Sociální podnikání v JMK a KV Katedra Enviromentálních studií 15.4.2014 Hlavní poslání společnosti 3P Koncept trojího prospěchu principy SP P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10. Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.2015 Moje historie vzdělání: FF UK obor sociologie a VŠE obor

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 1 Výroční zpráva povinné

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Sociální podnikání. Struktura financování:

Sociální podnikání. Struktura financování: Sociální podnikání Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů: Vznik nového sociálního podniku založení nového podnikatelského

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

VÝZVA: PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, Č. 03_16_067. Semináře pro žadatele. Praha

VÝZVA: PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, Č. 03_16_067. Semináře pro žadatele. Praha VÝZVA: PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, Č. 03_16_067 Semináře pro žadatele Praha VÝZVA PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ, Č. 03_16_067 vyhlášení výzvy: 31. 5. 2016 ukončení výzvy: 30. 9. 2016 alokace: 100 mil.

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu

Osnova projektu. Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu Investiční záměr b): 1. skupina realizace strategie předkladatel projektu 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu ke Strategii

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více