1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji"

Transkript

1 1

2 2

3 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 1. Výhody podnikání 2. Podnikavost 3. Co očekávám od podnikání Úspěšné podnikání 4. Podnikání na venkově 5. Právní úprava podnikání v České republice 6. Získání živnostenského oprávnění 7. Registrace na FÚ 8. Registrace na OSSZ 9. Registrace u ZP 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 1

4 Výhody podnikání proč podnikat? Jste svým pánem Pracujete v oblasti, která vás zajímá Jste pánem svého času, váš podnik a vaše plány Máte prostor pro svoji kreativitu Není tak těžké začít Podnikání může být velmi lukrativní činností Jedná se o velmi rozmanitou práci Můžete si souběžně budovat druhou kariéru Odpadne vám dojíždění, zůstanete doma Velký sen se může stát skutečností Podnikavost umět rozpoznat a využít příležitosti k podnikání mít představivost, tvořivost a umět je využít k vytváření ideje, nápadu a vize umět rozvíjet podnikání umět kombinovat zdroje a příležitosti tak, abych je co nejúčinněji využil být schopen nést plnou odpovědnost a přiměřená rizika za sebe a za podnikání rozpoznat přijatelná a nepřijatelná rizika mít ochotu převzít vysokou míru osobní odpovědnosti a sebekontroly 2

5 3

6 pochopit význam peněz jako kapitálu schopnost stavět si vysoké, ale realistické a dosažitelné cíle umět získat ostatní pro produktivní práci a podnikatelský přístup umět se učit z vlastních a cizích chyb atd. Co očekávám od podnikání? Úspěšné podnikání Motivace a odhodlání Idea a trh Schopnosti a zkušenosti Potřebné a dostupné zdroje Plán Organizace a správa Motivace a odhodlání Proč chceš začít podnikat? Jak dlouho se o to snažíš? Podpora rodiny a sociálního prostředí? Kolik už víš o podnikání? Jak budeš žít? Které výhody Ti skýtá podnikání proti zaměstnání? 4

7 5

8 Idea a trh Jaký produkt, službu budeš poskytovat? Jakou potřebu bude uspokojovat? Výrobek je hotový-bude se vyvíjet? Kdo jsou zákazníci? Je známo, kolik toho koupí zákazníci? Konkurence proč zákazníci budou kupovat právě tvůj produkt na rozdíl od jiných? Uživíš se tím? Schopnosti a zkušenosti Máš zkušenosti v připravovaném podnikání? Jaké zkušenosti a jakou praxi? V jaké pozici? Jaké manažerské zkušenosti máš? Uvědomuješ si své silné a slabé stránky? Rodinná situace a angažovanost rodiny. Angažovanost partnerů nebo dostupná výpomoc. Potřebné a dostupné zdroje Nakolik je důvěryhodné, že získáš všechny potřebné zdroje? Jaké zdroje budeš potřebovat? Jaké speciální požadavky? Co z toho máš? Z toho co nemáš, co můžeš získat a jak? 6

9 7

10 Jaké finance budeš potřebovat? Jak je získáš? Máš dostupné lidské zdroje? Finanční vztahy s partnery. Plán Máš vytvořený nějaký plán? Jaký obrat předpovídáš? Jaké jsou budou celkové náklady? Jaký zisk předpovídáš? Máš zjištěno cash flow? Předpokládaná rozvaha a výsledovka. Jaké budou jednicové náklady a jak je dosáhneš? Jaké máš ceny, jak byly dosaženy (stanoveny)? Máš stanoveny standardy, kvality, ztrát, využití lidí a strojů, celkové množství výroby atd. Je to rozpracováno do konkrétních ukazatelů? Organizace a správa Jakou zvolíš organizačně právní formu podnikání? Znáš právní podmínky podnikání? (Živnostenský zákoník, Občanský zákoník, atd.) Jakou formu pojištění zvolíš? Jaký druh účetnictví (Daňová evidence, Účetnictví, Paušální výdaje)? Životní prostředí a hygienické důsledky podnikání. 8

11 9

12 Jaké daně budeš odvádět? Sociální zabezpečení podnikatele a jeho zaměstnanci. Podnikání na venkově Výhody venkova Co může venkov nabídnout Nebojte se spolupráce s městem zákazníci (občané města) Turistický ruch Zemědělství Místní výroba/produkty Podpory rozvoje venkova Soběstačnost venkova Právní úprava podnikání v ČR Listina základních práv a svobod Živnostenský zákon Občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích Specializované zákony Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob: 10

13 11

14 Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Témata na zvážení Minimální velikost základního kapitálu Počet osob potřebných k založení Obtížnost založení Míru právní regulace činnosti Zastupování podnikatelského subjektu navenek Ručení podnikatele Rozsah plánovaných podnikatelských aktivit Obor činnosti Míru angažovanosti a odpovědnosti Míru zdanění vytvořeného zisku Ostatní povinnosti (audit, zveřejňování atd.) Flexibilita při změně právní formy Získání živnostenského oprávnění Ověření, zda činnost, v níž chceme podnikat, vykazuje znaky živnosti Ověřit, zda splňujeme všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro provozování živnosti 12

15 13

16 Zvláštní podmínky Nemožnost provozování živnosti Odpovědný zástupce Zjistit, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat Registrace firmy živnostenské oprávnění Od probíhá registrace podnikatele u kteréhokoliv živnostenského úřadu (místní příslušnost živnostenských úřadů byla zrušena) či na kterémkoliv kontaktním místě CZECH Pointu. Na tomto místě je podnikateli vystaveno živnostenské oprávnění (Výpis z živnostenského rejstříku), proběhne registrace na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a registrace na finančním úřadě (FÚ) a zdravotní pojišťovně (ZP). Registrace firmy Fyzická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti Okresní správě sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění (dobrovolné), oznámit vznik volného pracovního místa, 14

17 15

18 podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právnická osoba podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Registrace firmy doklady občanský průkaz k ověření totožnosti, svéprávnosti a bezúhonnosti doklady prokazující odbornou či jinou způsobilost, doklady o právu užívání prostor uvedených jako místo podnikání, případně výpis z obchodního rejstříku, prohlášení odpovědného zástupce se souhlasem ustanovení do funkce. 16

19 17

20 18

21 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 19

22 V čem začít podnikat a jak to naplánovat? Pokuste se nad tím zamyslet. Jaké nápady a postřehy Vás napadly? Co potřebuje trh? TRHY TRANSAKCE POTŘEBY SMĚNA POŽADAVKY NABÍDKA POPTÁVKA 20

23 21

24 Komplexní nabídka pro zákazníka Prezentuje základní a ucelenou nabídku firmy Je jedním ze základních nástrojů řízení firmy Slouží jako ucelená nabídka pro zákazníka Lze ji snadno použít při porovnání s konkurencí Velmi vhodný nástroj při rozšiřování aktivit firmy nebo při zahájení podnikání Marketingový mix 4P Co si pod tím představíte? Produkt (Product) Cena (Price) Místo/Distribuce (Place) Marketingová komunikace (Promotion) Někdy také 5P Lidé (People) 22

25 23

26 Produkt Totální produkt Životní cyklus Značka produktu Služby Totální produkt Fyzické charakteristiky Kvalita Značka Obal Cena Prodej Viněta Reputace Životní cyklus Uvedení Růst Zralost Úpadek 24

27 25

28 Služby k produktu Záruky Vrácení peněz Dodávka Montáž Záruční a pozáruční opravy CENA formy určování ceny Nákladová tvorba ceny Konkurenční tvorba ceny Tržní tvorba ceny Místo/distribuce 26

29 27

30 Distribuční funkce Sběr tržních informací Propagace Kontakt s perspektivními zákazníky Srovnávání Vyjednávání Fyzická distribuce Financování Tíha rizika, že se produkt znehodnotí Poprodejní služby Marketingová komunikace Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Vztahy s veřejností (Public relations) Přímá marketingová komunikace Reklama Reklama je neosobní s vyloučením vzájemné komunikace Reklama umožňuje komunikaci s velkou skupinou lidí (HSP) Reklama je levný komunikační prostředek na jeden kontakt 28

31 29

32 Mezi reklamní média patří: Televize - Rozhlas Tisk - Inzertní časopisy Letáky Podpora prodeje Vzorky Kupóny Rabat Zvýhodněná balení Odměny Soutěže o ceny Vyzkoušení produktu Záruka Demonstrace produktu Osobní prodej Velká přesvědčovací síla, osobní komfort Možnost vzájemné komunikace Možnost okamžité zpětné vazby Možnost přizpůsobení Možnost okamžité prodejní akce 30

33 31

34 Vztahy s veřejností/public relations Odborné články v tisku Publicita produktu Firemní komunikace Poradenství Přímá marketingová komunikace Katalogy Přímý poštovní styk Reklama od dveří ke dveřím Prodej telefonem Rozhlasová reklama Reklama v tisku Reklama a prodej v síti Internet 5P marketingového mixu (lidé) Tento pátý bod marketingového mixu se přidává především u firem, které mají následující podnikatelské aktivity: Poskytují služby Produkt nelze prodávat bez výrazné účasti obchodníka, prodejce Poskytují produkt jehož kvalita je přímo závislá na kvalitě práce zaměstnanců 32

35 33

36 Pátý bod Marketingového mixu lze relativně použít u každé firmy, ale na druhou stranu někteří odborníci konstatují, že tento bod je již obsažen v prvním bodu a to Produkt Podnikatelský záměr Co to je? Co si pod tím máme představit? Co je podnikatelský záměr? Dobrý plán nezaručuje 100% úspěch, ale všechny úspěšné firmy měly 100% plánování. K významným plánovacím aktivitám patří tvorba podnikatelského záměru, který pomáhá podnikateli nebo společnosti najít doménu, smysl a zaměření podnikání. Podnikatelský záměr je dokument, který pokrývá všechny aspekty podnikání. Konvertuje podnikatelskou ideu do nových cílů a dokazuje, že je lze dosáhnout. Zásady při vypracování podnikatelského plánu Srozumitelnost Stručnost Reálnost Spolupráce 34

37 35

38 Postup při vypracování podnikatelského záměru Rozhodnutí začít podnikat Analýza sebe (společnosti) Výběr produktu (služeb) Průzkum trhu (analýza trhu) SWOT analýza Předpověď prodeje (obratu) Výběr sídla a provozovny firmy Vypracování výrobního plánu Vypracování marketingového plánu Vypracování organizačního plánu Vypracování personálního plánu Vypracování účetního plánu podnikatelského záměru Vypracování administrativního plánu Vypracování finančního plánu Vypracování a napsání dokumentu podnikatelského záměru Obsah podnikatelského záměru Úvod a charakteristika Předmět podnikání Fungování firmy Cíle podnikání Co bude prodáváno Výsledky průzkumu trhu Marketingový plán Výrobní plán Co potřebuji pro zahájení podnikání Finanční prognóza a plán Zdůvodnění potřeb Přílohy 36

39 37

40 Přílohy Podnikatelský záměr formulář Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Produkty užitky SWOT analýza 38

41 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání 39

42 Základní charakteristiky/rysy úspěšné nabídky trhu Odpovídá požadavkům trhu Směřuje k cílové skupině - zákazníkovi Směřuje k uspokojení potřeb zákazníka Je naplánována Je dynamická a flexibilní Je založena na informacích Požadavky trhu I. Demografické prostředí Ekonomické prostředí Politické prostředí Technologické prostředí Přírodní prostředí Kulturní prostředí Požadavky trhu II. Partneři Konkurence Zákazníci Veřejnost 40

43 41

44 Zákazníci a potenciální zákazníci Kdo budou Vaši zákazníci? Jaké jsou jejich nákupní zvyklosti? Proč Vaši zákazníci budou nakupovat Vaše zboží/služby? Kdo budou Vaši nejlepší zákazníci a potenciální zákazníci? Je Váš trh rostoucí, klesající nebo stabilní? Produkt/služba Potřeby zákazníka Jaké jsou potřeby/požadavky Vašich zákazníků? Jaké jsou přínosy (užitky) Vašich produktů/služeb? Co je zvláštního (specifického) na Vašich produktech/službách? Které produkty/služby se nejvíce podílejí na tvorbě vašich zisků a které naopak mají největší podíl na nákladech? Kalkulace ceny Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Režijní Zisk Minimální Optimální Slevy Konečná cena 42

45 43

46 Metody tvorby ceny Tvorba cen přirážkou Tvorba cen pomocí cílové návratnosti Tvorba cen pomocí vnímané hodnoty Tvorba cen pomocí běžných cen Tvorba cen pomocí cenových nabídek Cenové srážky a slevy Hotovostní slevy Množstevní slevy Funkční slevy Sezónní slevy Srážky Základní výkazy finančního plánu Rozvaha Výsledovka Výkaz zisku a ztráty Cash Flow peněžní tok 44

47 45

48 Výsledovka oblasti plánování Výnosy tržby Náklady Fixní náklady Variabilní náklady Zisk / Ztráta Odpisy Finanční plán Zakladatelský rozpočet Soupis dlouhodobého majetku Soupis oběžného majetku Zdroje financování Kalkulace zisku Peněžní tok 46

49 47

50 48

51 Obsah 1. WORKSHOP: Proč začít podnikat a co k tomu potřebuji 2. WORKSHOP: Podnikatelský záměr 3. WORKSHOP: Uživím se podnikáním, finanční plán 4. WORKSHOP: Alternativní podnikání - Definice sociálního podnikání, osoby znevýhodněné na trhu práce, principy sociálního podnikání, typy sociálních podniků, právní formy, finanční zdroje, podnikatelský plán, užitečné odkazy 49

52 Definice sociálního podnikání V ČR i v zahraničí existuje několik definic sociálního podnikání a stále panuje v této oblasti určitá nejednotnost, protože sociální podnikání je velmi různorodé a složitě uchopitelné do konkrétní definice. Dvě definice: Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Tržně orientovaný podnik založený za účelem vytvoření kvalitních pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce a nabízí jim i další podporu. Kdo jsou osoby znevýhodněné na trhu práce Osoby se zdravotním postižením (osoby, které byly uznány invalidními v I., II. nebo III. stupni, osoby se statutem Osoby zdravotně znevýhodněné) Osoby dlouhodobě nezaměstnané Příslušníci národnostních menšin 50

53 51

54 Principy sociálního podnikání Principy jsou rozděleny do pěti základních oblastí: 1. Obecně prospěšný cíl sociální podnik vytváří aktivity, které slouží k prospěchu společnosti 2. Sociální prospěch sociální podnik zahrnuje činnosti se sociálním rozměrem, např. vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporuje jejich rozvoj 3. Ekonomický prospěch 4. Environmentální prospěch 5. Místní prospěch Dva typy sociálních podniků a jejich rozpoznávací znaky Obecný sociální podnik je založen za účelem sociálního podnikání, které přispívá svou činností do života v místním společenství. Nemusí být zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Integrační sociální podnik (tzv. WISE podnik) - je zaměřen na vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce 52

55 53

56 Rozpoznávací znaky sociálních podniků 1. Obecně prospěšný cíl Integrační sociální podnik - Zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce je formulováno v zakládacích dokumentech a ty jsou veřejně dostupné. Obecný sociální podnik - Veřejně prospěšný cíl je formulován v základních dokumentech a ty jsou veřejně dostupné 1. Sociální prospěch Integrační sociální podnik - 30% podíl zaměstnanců z osob znevýhodněných na trhu práce - Podpora zohledňující potřeby osob znevýhodněných na trhu práce - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku - Zaměstnanci z cílové skupiny jsou vzděláváni dle individuálních možností. Obecný sociální podnik - Podnik má specifikovány cílové skupiny, na které jsou zaměřeny jeho aktivity. - Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku a naplňování veřejných cílů. - Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku 54

57 55

58 2. Ekonomický prospěch Integrační sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. Obecný sociální podnik - Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje podniku nebo do naplňování deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Informace o využití zisku je veřejně dostupná. - Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. - Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří nejméně 50% celkových výnosů podniku. - Podnik poskytuje stabilní nabídku zboží nebo služeb minimálně po dobu jednoho roku. - Podíl placených zaměstnanců k celkovému počtu lidí zajišťujících chod podniku je větší než 0,1 3. Environmentální prospěch U obou typů podniků: - Podnik má formulovány zásady environmentálně šetrného provozu a naplňuje je v praxi. 4. Místní prospěch U obou typů podniků: - Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. - Podnik přednostně využívá místní zdroje zaměstnává místní obyvatele, nakupuje od místních dodavatelů. - Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. 56

59 57

60 Právní formy sociálních podniků Právní formy sociálních podniků se neliší od právních forem běžných podnikatelských subjektů. Pro sociální podnik jsou důležité charakteristiky vztahující se k sociálnímu rozměru podnikání. Při zakládání sociálního podniku je důležité prohlásit v zakládacích dokumentech, že budete podnikat v souladu s principy sociálního podniku. Právní formy jsou následující: - Společnost s ručením omezeným - OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) - Družstvo/Sociální družstvo - Zapsaný ústav - Spolek (podnikatelská činnost pouze jako vedlejší činnost) - Církevní právnická osoba - Akciová společnost Některé právní formy jsou preferovány pro podporu sociálního podnikání z dotačních zdrojů Evropské unie. Vliv na výběr právní formy sociálního podniku má: - podnikatelský záměr - spoluzodpovědnost všech nebo jen některých spolupracovníků - předpokládaný další rozvoj - způsob financování a finanční a investiční náročnosti podnikání - výše základního vkladu - další individuální faktory, včetně historie podnikat.záměru 58

61 59

62 Finanční zdroje pro sociální podnikání Pro zahájení podnikání je nezbytné získat finanční zdroje a to jak pro fázi investiční, tak pro fázi provozní. Existuje několik možností: - Vlastní prostředky nejbezpečnější forma financování. Je důležité vytvořit si rezervu z vlastních zdrojů pro nepředvídané situace. - Granty a dotace např. granty ze strukturálních fondů EU pro investiční část jde o IOP a pro neinvestiční část jde o OPLZZ, dále existují granty od soukromých nadací - Půjčky a úvěry podmínkou pro jejich získání je dobře zpracovaný podnikatelský plán, jedná se zejména o úvěry pro malé a střední podniky, pilotně je ověřován program Nadace České spořitelny. Sociální podniky musí prokázat, že mají čím ručit, což bývá problematické. - Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti na tyto příspěvky mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o : o příspěvky na chráněné pracovní místo, o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na provoz chráněné dílny ( 76 zákona o zaměstnanosti) pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením o příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa - Jiné zdroje např. sponzoři a dárci finančních i nefinančních darů 60

63 61

64 Než začnete podnikat... Položte si nejprve tyto základní otázky a vytvořte si podnikatelský plán na papíře: - PROČ důležitost motivace, protože podnikat sociálně je náročnější než podnikat normálně - CO mít dobrý nápad (najít mezeru na trhu nebo vstoupit do konkurence s ostatními na trhu) a k tomu odpovídající zaměstnance (ne všichni mohou dělat všechno) - KDY je důležité mít časový plán a znát návaznosti aktivit, vždy je důležité počítat s časovou rezervou, oproti našim očekáváním - KDE jaké máte nároky na prostory a také pro jaký region budete fungovat - JAK jakou právní formu zvolit, jak bude podnik řízen, jak budete pracovat se zaměstnanci Podnikatelský plán by měl obsahovat: - Shrnutí - Informace o sociálním podniku - Popis podnikatelské příležitosti - Vaše poslání a vize - Situační analýza trhu - Marketing - Harmonogram - Management a lidské zdroje - Technické a technologické řešení - Finanční plán - Přílohy 62

65 63

66 Příklady několika úspěšných sociálních podniků v Moravskoslezském kraji: o.s. Ergon- Chráněná dílna montážní práce v průmyslové zóně v Třinci, prádelny, mobilní úklidová četa Chrpa sociální firma Slezské diakonie o.p.s. výroba a prodej dekorativních předmětů, dva obchody (Krnov, Ostrava), zahradnictví a úprava zeleně, potisk propagačních předmětů LIGA o.p.s., Bruntál zelená dílna, technické služby GERLICH ODRY s.r.o. výroba dřevěných hraček, hřišť a dalších předmětů V Moravskoslezském kraji byl v roce 2013 založen Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, který v současné době sdružuje 34 členů. Bližší informace o Klastru a jeho členech na: Užitečné odkazy k sociálnímu podnikání: Web o sociálním podnikání v ČR: Web o sociálních firmách: Web o sociálních družstvech: 64

67 65

68 66

69 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 1. Úvod a charakteristika (představení firmy (historie firmy); účel podnikatelského záměru) 2. Předmět podnikání (obsah podnikání, stadium rozvoje firmy (start, rozvoj atd.); mise, organizačně-právní forma podnikání) 3. Fungování firmy (vlastníci, personál a jeho znalosti; místo (stanoviště) firmy; organizace firmy) 4. Cíle podnikání krátkodobé (prvních 12 měsíců) střední a dlouhodobé cíle (3 a 5 let) 5. Co bude prodáváno (charakteristika produktu (služby); (přiložit brožury, nabídkové listy, letáky))

70 6. Výsledky průzkumu trhu (zákazník a jeho potřeby (segmentace trhu); konkurence a komparativní výhody firmy) 7. Marketingový plán (způsob a plán prodeje; podpora prodeje; bod zvratu) 8. Výrobní plán (produkční kapacita; logistika) 9. Co potřebuji? (potřeba věci (budovy, stroje atd.); potřeba peněz; potřeba lidí) 10. Finanční prognóza a plán (předpokládaný finanční výsledek (časově rozpracovat); předpokládaný "cashflow"; bilance) 11. Zdůvodnění potřeb (finance a jejich zdroje; konfrontace s účelem podnikatelského záměru) 12. Přílohy

71 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

72 Potřeby a požadavky zákazníků na trzích Potřeba Požadavky Poptávka Nabídka Cena Transakce

73 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

74 PRODUKT VERSUS UŽITKY NÁZEV PRODUKTU:. 1. Parametry Užitky

75 SWOT analýza PODNIKATELE (FIRMY, SPOLEČNOSTI) Silné Stránky (v čem jsem lepší než konkurence) Slabé stránky (v čem jsem horší než konkurence) Příležitosti (jaké jsou příležitosti na trhu) Hrozby (jaké jsou hrozby na trhu)

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10. Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.2015 Moje historie vzdělání: FF UK obor sociologie a VŠE obor

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Jak začít se sociální podnikáním

Jak začít se sociální podnikáním Jak začít se sociální podnikáním Brožura pro budoucí sociální podnikatele Vážení čtenáři, držíte v ruce brožuru s názvem Jak začít se sociálním podnikáním? Ano, jak začít s popisem sociálního podnikání?

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více