FUTURE CITY JOBS 1 POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUTURE CITY JOBS 1 POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3"

Transkript

1 FUTURE CITY JOBS POSILOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH PROSTŘEDNICTVÍM KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE 3 Toto je třetí ze série případových studií projektu Future City Jobs zaměřených na úspěšné kreativní iniciativy, které pomáhají mladým lidem nalézt práci. ZAOSTŘENO NA... ECO-CHIC BOUTIQUE Nový přístup organizace Impact Arts k maloobchodnímu prodeji a podnikání Úvod Eco-Chic Boutique je nový obchod zaměřený na životní styl a kreativitu. Jeho sídlem je Glasgow, které je dnes považováno za největší a nejlepší středisko obchodu ve Velké Británii mimo Londýn. Středem pozornosti projektu jsou mladí lidé ve věku od 6 do 24 let. Eco-Chic Boutique používá nábytek a módu z dílny mladých lidí pracujících v rámci inovačního programu Creative Pathways (Kreativní cesty) zaměřeného na zaměstnatelnost a pořádaného uměleckou organizací Impact Arts. Butik pak tyto produkty zprostředkovává místním lidem, kteří si je mohou koupit v provozovně, jež se nachází ve vyhlášené obchodní čtvrti města Glasgow, kde se významná divadla a galerie mísí s obchody, kavárnami a restauracemi. Ústředním bodem celého procesu jsou mladí lidé, kteří pracují pod vedením profesionálů, avšak sami odpovídají za výrobu produktů, provoz obchodu a rozvoj podnikání.

2 Program Creative Pathways je týdenní program, do něhož se zapojují mladí lidé, kteří v minulosti neabsolvovali žádné další vzdělání, odbornou přípravu ani nebyli v zaměstnání. Tito mladí lidé si osvojují dovednosti v oblasti módy, výroby nábytku nebo obecného návrhářství a výroby produktů, ale také základní schopnosti jako čtení, psaní, budování sebedůvěry, zlepšování možností absolvovat další vzdělávání, odbornou přípravu nebo získat zaměstnání. Do Eco-Chic Boutique docházejí mladí účastníci programu čtyřikrát týdně, od 9:30 do 6 hodin. Tři dny stráví v návrhářském studiu a jeden v butiku. Vydělají si tak 50 liber týdně plus náklady na dopravu. Mzdy hradí společnost Rathbone prostřednictvím svého programu Get Ready for Work (Připrav se na práci) viz Butik je prvním sociálním podnikem v oblasti maloobchodního prodeje ve Velké Británii s tak širokou škálou produktů a služeb, které jsou ku prospěchu zaměstnanců, zákazníků, komunity i životního prostředí, a zejména pak mladých lidí, kteří pomáhají zajišťovat jeho provoz. Podnik poskytuje podporu svým zaměstnancům i mladým účastníkům programu, kteří pomáhají s jeho provozem, a představuje pro ně následující přínos: poskytuje jim inspirativní prostor, kde mohou rozvíjet své kreativní schopnosti a zároveň si osvojovat základní pravidla podnikání, dává jim možnost aktivně přispět k úspěchu firmy a podporuje je v tom, aby si uvědomili svůj podíl na jejím neustálém růstu, čímž podporuje nejen jejich ambice, ale také jejich sebevědomí, zprostředkovává jim zkušenosti z první ruky plynoucí z práce s profesionály z nejrůznějších kreativních oborů a oblastí podnikání, zlepšuje jejich možnosti dosáhnout úspěchu v dalším vzdělávání, odborné přípravě nebo zaměstnání. Tím, že mladým lidem zprostředkuje praktickou zkušenost, kdy hrají klíčovou úlohu při prodávání svých produktů, podporuje jejich inspiraci a touhu po úspěchu. Objeví nejen svoji vlastní tvořivost, ale také si osvojí dovednosti v podnikovém prostředí, které lze uplatnit v celé řadě dalších zaměstnání. Mladí lidé také pomáhali při zahajování provozu a otevírání butiku, takže získali znalosti v oblastech, jako je vizuální prodejní strategie, aranžování výloh, marketing a organizace akcí. K těmto akcím patří i jejich zahajovací oslava, při níž se setkali s více než sto hosty, které přivítali a také obsloužili. Když se tito mladí lidé zapojili do programu, mnoho z nich nejprve nevěřilo, že by něco podobného dokázali. Nyní zvládají zákaznický servis na jedničku.

3 Eco-Chic Boutique navíc přináší podporu a prospěch komunitě a svému okolí: představuje podpůrnou platformu pro místní umělce a návrháře, v rámci níž mohou vystavovat a prodávat svá díla, zvyšuje angažovanost komunity prostřednictvím výstav, zakázek a workshopů, podílí se na budování pověsti obchodní zóny jakožto vkusný a jedinečný sociální podnik, který se dobře hodí na místo s fascinující minulostí a dynamickou přítomností, restaurovanými viktoriánskými prvky na provozovně se podílí na bohatém architektonickém dědictví této části města, poskytuje zákazníkům alternativní a zajímavé produkty, jaké nikde jinde na obchodní promenádě nenajdete, a poskytuje jim možnost, aby sami přispěli k řešení místních problémů s nezaměstnaností. Kontext V současné době je ve Skotsku přibližně 30 tisíc osob ve věku 6 9 let, kterým se nepodařilo úspěšně přejít od povinné školní docházky k dalšímu vzdělávání, odborné přípravě nebo práci. Toto číslo je vysoké i v mezinárodním srovnání přibližně o 4 % vyšší než v zemích jako Španělsko a Austrálie a až o 8 % vyšší než v zemích jako Polsko a Dánsko. Citové či materiální strádání, obtížná rodinná situace, sociální vyloučení nebo neúspěch ve škole jsou jen některé z důvodů, proč tito lidé po dokončení povinné školní docházky nedokážou vykročit správným směrem. Existují pádné důkazy o tom, že mnoho mladých lidí následně nedokáže využít svůj potenciál - může se stát, že nenajdou stálé a naplňující zaměstnání, potkají je vážné zdravotní nebo sociální potíže nebo se zapletou do trestné činnosti. Existuje jasná souvislost mezi neúspěchem a nezaměstnaností. To znamená, že když vytvoříme lepší možnosti uplatnění po škole, na nichž se bude podílet jak jednotlivec, tak organizace, s níž spolupracuje, přispějeme tak ke zlepšení ekonomické situace a k řešení řady sociálních otázek, které jsou klíčové pro vytvoření lepších příležitostí, k nimž budou mít lidé přístup po celý život.

4 Skotská vláda vytipovala problematické oblasti, v nichž je vysoký počet mladých lidí, kteří nemají práci ani neabsolvují další vzdělávání nebo odbornou přípravu (často označovaných zkratkou NEET), obzvláště závažnou otázkou a ve kterých by lokální snížení počtu NEET mělo celostátní dopad. Glasgow je na prvním místě seznamu. Projekty jako Eco-Chic Boutique pomáhají tuto otázku řešit. Organizace Impact Arts působí na poli zaměstnatelnosti už několik let. V roce 2004 uskutečnila s podporou organizace Scottish Enterprise Glasgow průzkum, ze kterého vyšlo najevo, že kreativní činnosti mají příznivý vliv na sebeúctu, ambice, sociální schopnosti a sebedůvěru při získávání nových dovedností. Cílem Impact Arts je zlepšit vyhlídky lidí, kteří jsou aktuálně bez výdělečné činnosti (tj. příjemců sociálních dávek) nebo vykonávají zaměstnání, v němž neuplatní dosaženou úroveň kvalifikace při hledání nového zaměstnání. Spadají sem například osoby v obtížné životní situaci, ale také absolventi uměleckých oborů, kteří nemají zkušenosti nebo schopnosti, aby se uplatnili na trhu práce. Obsah činnosti Impact Arts není zaměřen na žádné konkrétní povolání, a soustředí se na zvyšování sebedůvěry, ambicí a schopností sociální interakce, na nichž lze pak dále stavět. Výsledky V období 200/20 se do programu Creative Pathways v oblasti Glasgow zapojilo 33 mladých lidí. Více než 60 % z této konkrétní skupiny se nyní ubírá pozitivním směrem k získání zaměstnání či k nastoupení do dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy a dalších 2 % aktivně hledá zaměstnání. Zvýšení sebedůvěry, sebeúcty a získání dalších důležitých schopností a dovedností bylo téměř pro všechny přínosné.

5 Tento program mi změnil život. Stále jsem zkoušela novou práci a zase o ni přicházela a nevěděla jsem, kam směřuju. Díky tomuto programu jsem si uvědomila svůj potenciál a doplnila si znalosti. Stacey, účastnice Future Jobs Fund 200/20 se zaměřením na módu, která byla přijata ke studiu módního návrhářství na North Glasgow College. Pracuje také na částečný úvazek v call centru a na studium si přivydělává prací na návrhářských projektech. Z reakcí školitelů a mladých lidí, kteří se projektu účastní, vyplývá, že projekt Eco Chic Boutique je pro programy jako Creative Pathways přínosný, protože: mladým účastníkům programu poskytuje skutečné prodejní prostory, kde se mohou učit v praxi, cítit se užiteční a získat tak motivaci pokračovat správným směrem, je zdrojem zisku, který snižuje závislost organizace Impact Arts na omezených veřejných zdrojích a umožňuje jí pokračovat v práci s mladými lidmi a zvyšovat jejich šanci na pozitivní a úspěšnou budoucnost, pomáhá při budování obohacujících vztahů s kolegy, univerzitami a firmami působícími v oboru, a tak pomáhá mladým lidem zapojeným do programu v cestě vpřed. Organizace Impact Arts díky tomu mohla uzavřít dohodu, na jejímž základě mají mladí lidé pracující Eco-Chic Boutique záruku, že se budou moci zúčastnit vstupních pohovorů a v některých případech dokonce získají místo v různých kurzech dalšího vzdělávání s odpovídajícím zaměřením. Lisa Carr, projektová manažerka Eco-Chic Boutique, na závěr uvádí: tím, že mladým lidem, s nimiž pracujeme, nabídneme všechny tyto úžasné možnosti, nejenže je mnohému naučíme, ale dodáme jim chuť a důvěru pokračovat správným směrem a na této cestě se setkávat s učiteli a získávat kontakty. Creative Pathways je osvědčený model zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí v pozitivním a stabilním pracovním prostředí a projekt ECO-CHIC BOUTIQUE je pro Impact Arts velkým obohacením.

6 PROHLÉDNĚTE SI Účastníci Creative Pathways 20 v Glasgow vysvětlují, co jim program přinesl Zkušenosti účastníků projektu v Edinburgu

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5.

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5. Lidé & Zisk Praktická příručka sociální odpovědnosti firem Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5 říjen 2007 Na přiložené lince najdou zájemci originál praktické příručky

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech

Jaká inovace? Teorie a praxe v České republice a Německu na několika příkladech Tento text vznikl ve spolupráci účastníků programu Czech- German Young Professionals, ročník 2009/2010, téma: Society in Change: Innovation and Development for a Better Future? Jaká inovace? Teorie a praxe

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více