Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah"

Transkript

1 Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika... 2 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy... 4 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče... 6 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče... 9 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví

2 Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika Předkládá: Ing. Jana Havelková vedoucí úseku Publikace Havelková, J.: Podpora zdraví Hodnocení politiky podpory zdraví v České republice, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Kučera, Z., Havelková, J.: Vývoj teoretických základů podpory zdraví, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, 2005 (IGA NO ) Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M.: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu a názory veřejnosti výsledky šetření ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Praktický lékař přijato k publikaci, 2005 (IGA NO ) Svěráková, M., Kučera, Z., Havelková, J.: Praktici a kolorektální karcinom prevence kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, č. 7, 2005 (IGA NO ) Sociální determinanty zdraví: Fakta a souvislosti (překlad publikace WHO Solid Facts, Kučera, Z., Havelková, J., Hnilicová, H.), Kostelec nad Č. lesy, Institut zdravotní politiky a ekonomiky Tuček, M.: Rámcová úmluva o kontrole tabáku, předáno do Zdravotnictví v ČR Semináře a konference Příprava semináře Podpora zdraví příležitosti a výzvy v oblasti veřejné správy, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Prezentace: PhDr. Zdeněk Kučera: Podpora zdraví teoretické poznatky MUDr. Petr Háva, CSc., Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR závěrečná zpráva projektu Program Investice pro zdraví na úrovni kraje duben 2005 Workshopy ve 3 vybraných krajích PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jana Havelková, Krajský úřad Libereckého kraje PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihočeského kraje Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR 2

3 Příprava semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje MMR ČR, Prezentace MUDr. M. Vít,PhD., MUDr.J.Rážová, Ing. J. Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR Workshop Regional Investment for Health case study, Czech Republic Itálie, Benátky, , PhDr. Z.Kučera, Ing. Jana Havelková Škola veřejného zdravotnictví IPVZ kurz Podpora zdraví, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR, PhDr. Zdeněk Kučera: Obecné přístupy k metodám hodnocení podpory zdraví Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) MZ ČR, seminář pro hejtmany krajů PhDr. Zdeněk Kučera, Ing. Jana Havelková Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) Ing. Jana Havelková, Interní seminář IZPE, Workshop Health system s role for social and economic development Regional case study, Czech Republic, Itálie, Benátky, Ing. J. Havelková, Ing. M. Dlouhý, 3

4 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy Předkládá: Mgr. Martina Rokosová vedoucí úseku Publikace Potůček M, Háva P, Kružík L, Baudyš. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (první kapitola publikace připravované v Berkeley, v recenzním řízení) Rokosová M, Háva P, Schreyögg J, Busse R. Heatlh care systems in transition: Czech Republic. Kopenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systéme and Policie, Hnilicová H: Dopad společenských změn po roce 1989 na kvalitu života v ČR. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví I Filosofie. Triton, Praha, 2005 Hnilica K, Hnilicová H: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů I. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilica, K., Hnilicová, H., Křížová, E., Arenberger, P.: Negativní životní události a karcinom kůže. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Spokojenost pacientů. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů II. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Bencko, V., Hnilicová, H.: Sustainable Future and Quality of Life in Medical Education, European EPI-Marker, The Newsletter of International Center for Studies and Research in Biomedicine, Luxemburg. Vol.9, No. 1, January 2005, pp 1-5 Bencko, V., Hnilicová, H., Klein, O: Quality of Life, Sustainable Future and Medical Education, Central European Journal of Public Health, 2005, 13 (3), pp Hnilicová H, Barták M. Zdravotnický systém v USA. Zdravotnictví v ČR. přijato k publikaci Barták, M., Hnilicová H.: Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty. Výsledky kvalitativního výzkumu (technika Focus group ). Zdravotnictví v ČR, přijato k publikaci 4

5 Hnilicová, H., Bencko, V.: Kvalita života vymezení pojmu a jeho uplatnění v medicíně a ve zdravotnictví. Praktický lékař, č, 11, str , 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu astmatických pacientů, Zdravotnictví v ČR, 1/VIII, 2005, str Čabanová, B., Dobiášová, K., Hnilicová, H.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví v ČR, 3,VIII/2005, str Editační činnost Kvalita života, editor sborníku příspěvků z konference Kvalita života, která se konala v Třeboni, (organizátoři: IZPE, Jihočeský kraj a Zdravotněsociální fakulta Jihočeské Univerzity) Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice, IZPE závěrečná editace českého překladu. Semináře a konference Dr. Hnilicová Podoby a příčiny násilí ve zdravotnictví a sociálních službách. Diskuse u kulatého stolu, Senát ČR, člen panelu Mgr. Rokosová konference o Alzheimerově chorobě (pořádáno Charitou Karlovy Vary) (Česká alzheimerovská společnost činnost a cíle) interní seminář IZPE nové středoevropské HiTs (Rokosová: HiT Maďarsko, Dlouhý: HiT Slovensko) interní prezentace dotazníku (Knobloch, Rokosová, Vorlíčková) 5

6 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Karolína Dobiášová vedoucí úseku Publikace KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, N. Praktický lékař očima svého pacienta. Praktický lékař. 2005, č. 7, s RYLICHOVÁ, J. Kvalitně a komunitně? Zdravotnictví. 2005, č. 2, s ČABANOVÁ, B., DOBIÁŠOVÁ, K., HNILICOVÁ, H. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví. 2005, č. 3, s RYLICHOVÁ, J. Analýza podmínek účinné koordinace sítě poskytovatelů služeb sociální péče ze strany veřejné správy. In Zdravotní politika a ekonomika, č. 2/2005. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ČABANOVÁ, B., ANGELOVSKI, I., TOMEK, V., BRŮHA, D., BŘEŇKOVÁ, I. Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. Sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ANGELOVSKI, I., DOBIAŠOVÁ, K.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví v ČR. In Vox Medici, Makedonie, bude publikováno v prosinci RIPOVÁ,L.: Legislativní a jiná opatření vedoucí ke snížení násilí na pracovišti v EU. In sborník Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. IZPE. Kostelec nad Černými lesy RIPOVÁ,L.: Problematika agresivního a problémového chování klientů v legislativě České republiky. Sborník Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením, Modrý klíč, RIPOVÁ, L.: kapitola Legislation and Human Rights v rámci knihy věnované vývoji péče o duševně nemocné v ČR, která vyjde v angličtině v rámci spolupráce FSV a University v Berkeley. DOBIÁŠOVÁ, K., ROUPCOVÁ, E., FOKTOVÁ, I.: Výzkum kvality poskytované péče v krajské nemocnici na severu Čech závěrečná zpráva Příprava projektů a žádostí o granty leden březen 2005: příprava projektu a žádosti do programu OPRLZ/MPSV s názvem Program prevence násilí na pracovišti. 6

7 únor 2005: účast na přípravě projektu Zpráva o stavu společnosti program Modernizace společnosti březen srpen 2005: příprava, zahájení a realizace projektu Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociální exkluzí Konference Podoby a příčiny násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách pořádaná v spolupráci IZPE, OSZSP ČR a VÚBP v Senátu Parlamentu ČR Realizované projekty Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách (Projekt MPSV ČR Moderní společnost a její proměny č. 1J013/04-DP1) Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče (účelová dotace MZ ČR) Podané projekty Analýza poskytování zdravotní péče dětem cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky v mezinárodním kontextu (IGA MZ) Připravované publikace do konce roku 2005 Analýza reforem zdravotnických a sociálních služeb Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. Realizované činnosti v rámci projektů v roce 2005: Projekt Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách - Realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb 1. Příprava a realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory a jejich analýza (20 rozhovrů) 2. Omnibus příprava otázek 3. Analýza stížností - Mezinárodní srovnávací studie - Rozpracování teoretických konceptů - Analýza reforem zdravotnictví a sociální péče - Příprava konference 7

8 Projekt Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče 1. Vypracování a podání projektu (duben 2005) 2. Příprava a realizace empirického šetření mezi cizinci, kteří pobývají společně se svými dětmi dlouhodobě na území ČR, za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory (20 rozhovorů). 3. Příprava, vytištění a distribuce publikace Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. 8

9 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Roman Skalický vedoucí úseku Publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnický systém v USA pohledem statistik OECD: Výběr z aktuálního vydání OECD Health Data. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 32, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Léky z pohledu statistik: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 33, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Přístroje zdravotnické techniky ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 37, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Výdaje na zdravotnictví ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 42, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Projekt indikátorů kvality zdravotní péče OECD. Zdravotnictví v České republice. 2005, roč. 8, č. 3, s Dostupný z BARTÁK, M. HORÁKOVÁ, P. Ambulantní lékaři pohledem OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 46, s. Dostupný z BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. Příspěvek do sborníku z 8. mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), 2005); BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). Příspěvek do sborníku k problematice Generace 50 Plus konané v Třeboni. České Budějovice: Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JČU), 2005); BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Příspěvek do sborníku z vědeckého semináře Ekonomie a ekonomika vzdělávání Ústí nad Labem: Fakulta sociálně-ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE ÚJEP), 2005); DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Zdravotnictví v České republice, 2005, 2:59. (ISSN ); DLOUHÝ, M. Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví. Zdravotnictví v České Republice, 2005, 3:115. (ISSN ); 9

10 FÍGLOVÁ, Z., DLOUHÝ, M., HÁVA, P., NESVADBOVÁ, L. Utilization of Inpatient Services in the Region of South Bohemia, the Czech Republic (abstrakt). European Summer Institute, Southampton, University of Southampton 2005 (vypracováno v rámci grantu na IZPE, hl. řešitel P. Háva); JAROŠ, J., KALINA, K., DLOUHÝ, M., MALINA, A. Decentralization and Governance of Healthcare in the Czech Republic in the 1990s. In: Shakarishvili, G. (Ed.), Decentralization in Healthcare: Analysis and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s, Open Society Institute, Budapest 2005, str (ISBN ). Konference a semináře BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum. 10. Slovenská demografická konference Naša demografia, súčasnosť a perspektívy, Smolenice, (viz BĚLÁČEK J. Zpracování demografických dat (metodika projekcí). Interní vědecký seminář Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) AV ČR, Srbsko u Karlštejna, ; BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. 8. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy finanční a správní /VŠFS/ Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). 2. mezinárodní konference Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity /ZSF JČU/ k problematice Generace 50 Plus, Třeboň, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Vědecký seminář Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně /FSE ÚJEP/ Ekonomie a ekonomika vzdělávání, Ústí nad Labem, (příspěvek viz DLOUHÝ, M. Productivity and Efficiency Evaluation in Health Care: Analytical Approaches. Tagung der OEGOR-Arbeitsgruppe Operations Research im Gesundheitswesen. St. Josef-Krankenhaus der Vinzenz Gruppe Wien, ; DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, ; NESVADBOVÁ, L., HÁVA, P., DLOUHÝ, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotní stav okresu a jeho determinanty. Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, Připravované publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Srovnání zdravotnických systémů ve Švýcarsku, Rakousku a Nizozemí z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; 10

11 BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnictví ve Švýcarsku z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum, do internetového časopisu Marathon (viz DLOUHÝ, M. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (kapitola o financování duševního zdraví, publikace připravovaná Univerzitou Berkeley, v recenzním řízení) GERYK, E., BĚLÁČEK, J. Nádorová prevalence ve vybraných zemích Evropy; GERYK, E. Zastoupení klinických stádií u onkologicky nemocných v ČR a délka jejich dispenzarizace; HORÁKOVÁ, P. Sborník Bezdomovci II. 2 příspěvky; KOKAVEC, P. článek na téma zavádění informačních technologií do zdravotnictví ; SKALICKÝ, R. Jak dlouho žijeme zdraví?; Příprava grantových projektů v roce 2005 BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Why did you start smoking? Kostelec nad Černými lesy: IZPE (uchazeč), Opinion Window Research International /OPW RI/ (spoluřešitel), návrh jednoletého projektu do RITC, leden 2005; projekt nebyl přijat. BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Operacionalizace projekčního modelu pro regionální prognózy zdravotního stavu obyvatelstva v České republice. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu podaný do GAČR, květen 2005; výsledky výběrového řízení mají být vyhlášeny do konce listopadu 2005; BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Ekonomika zdravotnických služeb z pohledu jednotlivce a rodiny. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu připravovaný do IGA ČR, květen DLOUHÝ, M. (navrhovatel; spoluřešitelé SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P.) Hodnocení zdravotních a zdravotně-sociálních potřeb seniorů v kraji Vysočina. IZPE, spolupráce s Krajským úřadem Vysočina. Podáno do IGA MZ ČR, Projekt nebyl přijat. Nepublikované zprávy SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P. Návrh metodiky Plánu veřejných zdravotnických služeb (na úrovni NUTS 3 kraj a NUTS 1 ČR); připraveno ve spolupráci s MZ ČR. DLOUHÝ, M. Návrh Zprávy o stavu zdraví a zdravotnictví. 11

12 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Předkládá: Ing. Rochdi Goulli, CSc. vedoucí úseku Publikace MERTL, J., PINTOVÁ-MURTINGEROVÁ K. Makroekonomická dimenze zdravotní politiky. In: Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů, doktorský seminář FNH VŠE Praha: VŠE, 2005 MERTL, J. Health Economics. IMEA Liberec In: IMEA 2005 conference proceedings. Liberec : Technical University of Liberec, 2005, s. 41 MERTL, J. Vztah veřejného a soukromého sektoru ve zdravotnictví. In: Soukromý a veřejný sektor: partnerství a konkurence. Mezinárodní konference Brno-Šlapanice, Brno: ESF MU, 2005 MERTL, J. Potřeba zdravotní péče a poptávka po zdravotní péči. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R. Ozdravné nebo degenerující klonování organizací veřejného systému sociálních a zdravotnických služeb? In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 VYSKOČILOVÁ-ANGELOVSKÁ, O, HANUŠOVÁ, P. Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R, MERTL, J. Sociální služba a organizační formy jejího poskytování v rámci služeb obecného zájmu Evropské unie v kontextu České republiky. In: sborník z konference Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2004 STOŽICKÝ, A. Hospimedica Brno 2005, Zdravotnictví v České Republice VIII, 2005, č. 3: str, 114 STOŽICKÝ, A. Některé poznatky z krátkodobé návštěvy Izraele in Zdravotnické noviny 2005, č. 47: s Editační činnost (překlady) Sborník překladů č. 8/2006 Francie I Francouzský zdravotnický systém: analýza, účty zdraví a komparace (překlad R. Goulli, K. Vampolová, D. Neuwirthová) Vztahy mezi ekonomickým, sociálním zajištěním a zdravotním stavem v EU. Autoři: G. Menahem a V. Cherilova,CNRS-CEPN a IRDES, Francie, 2004 (překlad R. Goulli, K. Vampolová) 12

13 Konference a semináře Seminář: Veřejný a soukromý sektor partnerství a konkurence pořádaný Katedrou veřejné ekonomie Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie , Brno-Šlapanice (Goulli, Mertl, Stožický) Sociální determinanty zdraví - sociální exkluze a zdraví, , Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Praha (Mertl) IMEA 2005, mezinárodní konference pořádaná Technickou Univerzitou Liberec, Liberec, (Mertl) VI. mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa, Ostrava, (Goulli, Mertl, Vyskočilová-Angelovská, Hanušová) Soziale Reformen als bestimmender Faktor wirtschaftlicher Entwicklung in Europa, Berlin, (Mertl) Mezinárodní seminář Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem, FSE UJEP, (Goulli, Mertl) Přednášky Contemporary presures on welfare state Univerzita Nancy 2, Francie, květen 2005 (Vyskočilová-Angelovská) Grantové projekty Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb ekonomická efektivnost a sociální aspekty, grantový projekt MPSV ČR, příjemce IZPE, Kostelec nad Černými lesy, hlavní řešitel Ing. Goulli Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu Phare 2003 RLZ. Institut zdravotní politiky a ekonomiky., 2005 (K. Pintová- Murtingerová)- 13

14 Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví Předkládá: Mgr. Ing. Pavla Hanušová vedoucí úseku Pozn.: úsek byl zřízen k Publikace Hanušová P., Angelovská O.: Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta : Mezinárodní vědecká konference Veřejná ekonomika a správa Připravované sborníky: - - Nemocnice III (Efektivita hospodaření fakultních nemocnic) autorka Lenka Záveská, sborník je potřeba poskytnout k oponentním posudkům - - Nemocnice IV (Ekonomická analýza hospodaření nemocnic) autorka Kateřina Pintová, jsou prováděny dokončovací práce - - Aplikace DRG v ČR autor Tomáš Roubal - Připravované články do Zdravotnictví v ČR: Hanušová, Angelovská: V(d)ěčné spory o krajské nemocnice do Health Policy and Planning: Hanušová, Angelovská: Současná transformace českých nemocnic: rozdílné zájmy aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví 14

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Ing. Jiří Horecký, MBA 2012 1 Obsah: Úvod 1. Rámcový popis pobytových služeb pro seniory 1.1 Domovy pro seniory 1.2 Bydlení pro seniory (ekvivalent

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond bilaterální spolupráce Opatření A Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Cíl Fondu

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních služeb ve městě ČeskéBudějovice 2004 2008 Počátkem procesu komunitníhoplánování Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb bylo schváleno RM ČeskéBudějovice v srpnu 2003

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů duben 2016 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Název projektu Příjemce (instituce) Doba řešení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

R e š e r š e. Financování základního školství

R e š e r š e. Financování základního školství R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Financování základního školství Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Zdravotnictvíu "kulatého stolu"

Zdravotnictvíu kulatého stolu Zdravotnictvíu "kulatého stolu" Mgr. TomášRoubal Analytik projektu Kulatý stůl k budoucnosti financováníčeského zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Telefon: +420 224 972 733 Fax: +420

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více