Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah"

Transkript

1 Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika... 2 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy... 4 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče... 6 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče... 9 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví

2 Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika Předkládá: Ing. Jana Havelková vedoucí úseku Publikace Havelková, J.: Podpora zdraví Hodnocení politiky podpory zdraví v České republice, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Kučera, Z., Havelková, J.: Vývoj teoretických základů podpory zdraví, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, 2005 (IGA NO ) Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M.: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu a názory veřejnosti výsledky šetření ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Praktický lékař přijato k publikaci, 2005 (IGA NO ) Svěráková, M., Kučera, Z., Havelková, J.: Praktici a kolorektální karcinom prevence kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, č. 7, 2005 (IGA NO ) Sociální determinanty zdraví: Fakta a souvislosti (překlad publikace WHO Solid Facts, Kučera, Z., Havelková, J., Hnilicová, H.), Kostelec nad Č. lesy, Institut zdravotní politiky a ekonomiky Tuček, M.: Rámcová úmluva o kontrole tabáku, předáno do Zdravotnictví v ČR Semináře a konference Příprava semináře Podpora zdraví příležitosti a výzvy v oblasti veřejné správy, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Prezentace: PhDr. Zdeněk Kučera: Podpora zdraví teoretické poznatky MUDr. Petr Háva, CSc., Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR závěrečná zpráva projektu Program Investice pro zdraví na úrovni kraje duben 2005 Workshopy ve 3 vybraných krajích PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jana Havelková, Krajský úřad Libereckého kraje PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihočeského kraje Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR 2

3 Příprava semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje MMR ČR, Prezentace MUDr. M. Vít,PhD., MUDr.J.Rážová, Ing. J. Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR Workshop Regional Investment for Health case study, Czech Republic Itálie, Benátky, , PhDr. Z.Kučera, Ing. Jana Havelková Škola veřejného zdravotnictví IPVZ kurz Podpora zdraví, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR, PhDr. Zdeněk Kučera: Obecné přístupy k metodám hodnocení podpory zdraví Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) MZ ČR, seminář pro hejtmany krajů PhDr. Zdeněk Kučera, Ing. Jana Havelková Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) Ing. Jana Havelková, Interní seminář IZPE, Workshop Health system s role for social and economic development Regional case study, Czech Republic, Itálie, Benátky, Ing. J. Havelková, Ing. M. Dlouhý, 3

4 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy Předkládá: Mgr. Martina Rokosová vedoucí úseku Publikace Potůček M, Háva P, Kružík L, Baudyš. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (první kapitola publikace připravované v Berkeley, v recenzním řízení) Rokosová M, Háva P, Schreyögg J, Busse R. Heatlh care systems in transition: Czech Republic. Kopenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systéme and Policie, Hnilicová H: Dopad společenských změn po roce 1989 na kvalitu života v ČR. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví I Filosofie. Triton, Praha, 2005 Hnilica K, Hnilicová H: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů I. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilica, K., Hnilicová, H., Křížová, E., Arenberger, P.: Negativní životní události a karcinom kůže. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Spokojenost pacientů. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů II. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Bencko, V., Hnilicová, H.: Sustainable Future and Quality of Life in Medical Education, European EPI-Marker, The Newsletter of International Center for Studies and Research in Biomedicine, Luxemburg. Vol.9, No. 1, January 2005, pp 1-5 Bencko, V., Hnilicová, H., Klein, O: Quality of Life, Sustainable Future and Medical Education, Central European Journal of Public Health, 2005, 13 (3), pp Hnilicová H, Barták M. Zdravotnický systém v USA. Zdravotnictví v ČR. přijato k publikaci Barták, M., Hnilicová H.: Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty. Výsledky kvalitativního výzkumu (technika Focus group ). Zdravotnictví v ČR, přijato k publikaci 4

5 Hnilicová, H., Bencko, V.: Kvalita života vymezení pojmu a jeho uplatnění v medicíně a ve zdravotnictví. Praktický lékař, č, 11, str , 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu astmatických pacientů, Zdravotnictví v ČR, 1/VIII, 2005, str Čabanová, B., Dobiášová, K., Hnilicová, H.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví v ČR, 3,VIII/2005, str Editační činnost Kvalita života, editor sborníku příspěvků z konference Kvalita života, která se konala v Třeboni, (organizátoři: IZPE, Jihočeský kraj a Zdravotněsociální fakulta Jihočeské Univerzity) Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice, IZPE závěrečná editace českého překladu. Semináře a konference Dr. Hnilicová Podoby a příčiny násilí ve zdravotnictví a sociálních službách. Diskuse u kulatého stolu, Senát ČR, člen panelu Mgr. Rokosová konference o Alzheimerově chorobě (pořádáno Charitou Karlovy Vary) (Česká alzheimerovská společnost činnost a cíle) interní seminář IZPE nové středoevropské HiTs (Rokosová: HiT Maďarsko, Dlouhý: HiT Slovensko) interní prezentace dotazníku (Knobloch, Rokosová, Vorlíčková) 5

6 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Karolína Dobiášová vedoucí úseku Publikace KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, N. Praktický lékař očima svého pacienta. Praktický lékař. 2005, č. 7, s RYLICHOVÁ, J. Kvalitně a komunitně? Zdravotnictví. 2005, č. 2, s ČABANOVÁ, B., DOBIÁŠOVÁ, K., HNILICOVÁ, H. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví. 2005, č. 3, s RYLICHOVÁ, J. Analýza podmínek účinné koordinace sítě poskytovatelů služeb sociální péče ze strany veřejné správy. In Zdravotní politika a ekonomika, č. 2/2005. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ČABANOVÁ, B., ANGELOVSKI, I., TOMEK, V., BRŮHA, D., BŘEŇKOVÁ, I. Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. Sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ANGELOVSKI, I., DOBIAŠOVÁ, K.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví v ČR. In Vox Medici, Makedonie, bude publikováno v prosinci RIPOVÁ,L.: Legislativní a jiná opatření vedoucí ke snížení násilí na pracovišti v EU. In sborník Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. IZPE. Kostelec nad Černými lesy RIPOVÁ,L.: Problematika agresivního a problémového chování klientů v legislativě České republiky. Sborník Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením, Modrý klíč, RIPOVÁ, L.: kapitola Legislation and Human Rights v rámci knihy věnované vývoji péče o duševně nemocné v ČR, která vyjde v angličtině v rámci spolupráce FSV a University v Berkeley. DOBIÁŠOVÁ, K., ROUPCOVÁ, E., FOKTOVÁ, I.: Výzkum kvality poskytované péče v krajské nemocnici na severu Čech závěrečná zpráva Příprava projektů a žádostí o granty leden březen 2005: příprava projektu a žádosti do programu OPRLZ/MPSV s názvem Program prevence násilí na pracovišti. 6

7 únor 2005: účast na přípravě projektu Zpráva o stavu společnosti program Modernizace společnosti březen srpen 2005: příprava, zahájení a realizace projektu Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociální exkluzí Konference Podoby a příčiny násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách pořádaná v spolupráci IZPE, OSZSP ČR a VÚBP v Senátu Parlamentu ČR Realizované projekty Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách (Projekt MPSV ČR Moderní společnost a její proměny č. 1J013/04-DP1) Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče (účelová dotace MZ ČR) Podané projekty Analýza poskytování zdravotní péče dětem cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky v mezinárodním kontextu (IGA MZ) Připravované publikace do konce roku 2005 Analýza reforem zdravotnických a sociálních služeb Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. Realizované činnosti v rámci projektů v roce 2005: Projekt Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách - Realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb 1. Příprava a realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory a jejich analýza (20 rozhovrů) 2. Omnibus příprava otázek 3. Analýza stížností - Mezinárodní srovnávací studie - Rozpracování teoretických konceptů - Analýza reforem zdravotnictví a sociální péče - Příprava konference 7

8 Projekt Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče 1. Vypracování a podání projektu (duben 2005) 2. Příprava a realizace empirického šetření mezi cizinci, kteří pobývají společně se svými dětmi dlouhodobě na území ČR, za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory (20 rozhovorů). 3. Příprava, vytištění a distribuce publikace Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. 8

9 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Roman Skalický vedoucí úseku Publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnický systém v USA pohledem statistik OECD: Výběr z aktuálního vydání OECD Health Data. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 32, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Léky z pohledu statistik: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 33, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Přístroje zdravotnické techniky ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 37, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Výdaje na zdravotnictví ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 42, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Projekt indikátorů kvality zdravotní péče OECD. Zdravotnictví v České republice. 2005, roč. 8, č. 3, s Dostupný z BARTÁK, M. HORÁKOVÁ, P. Ambulantní lékaři pohledem OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 46, s. Dostupný z BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. Příspěvek do sborníku z 8. mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), 2005); BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). Příspěvek do sborníku k problematice Generace 50 Plus konané v Třeboni. České Budějovice: Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JČU), 2005); BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Příspěvek do sborníku z vědeckého semináře Ekonomie a ekonomika vzdělávání Ústí nad Labem: Fakulta sociálně-ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE ÚJEP), 2005); DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Zdravotnictví v České republice, 2005, 2:59. (ISSN ); DLOUHÝ, M. Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví. Zdravotnictví v České Republice, 2005, 3:115. (ISSN ); 9

10 FÍGLOVÁ, Z., DLOUHÝ, M., HÁVA, P., NESVADBOVÁ, L. Utilization of Inpatient Services in the Region of South Bohemia, the Czech Republic (abstrakt). European Summer Institute, Southampton, University of Southampton 2005 (vypracováno v rámci grantu na IZPE, hl. řešitel P. Háva); JAROŠ, J., KALINA, K., DLOUHÝ, M., MALINA, A. Decentralization and Governance of Healthcare in the Czech Republic in the 1990s. In: Shakarishvili, G. (Ed.), Decentralization in Healthcare: Analysis and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s, Open Society Institute, Budapest 2005, str (ISBN ). Konference a semináře BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum. 10. Slovenská demografická konference Naša demografia, súčasnosť a perspektívy, Smolenice, (viz BĚLÁČEK J. Zpracování demografických dat (metodika projekcí). Interní vědecký seminář Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) AV ČR, Srbsko u Karlštejna, ; BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. 8. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy finanční a správní /VŠFS/ Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). 2. mezinárodní konference Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity /ZSF JČU/ k problematice Generace 50 Plus, Třeboň, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Vědecký seminář Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně /FSE ÚJEP/ Ekonomie a ekonomika vzdělávání, Ústí nad Labem, (příspěvek viz DLOUHÝ, M. Productivity and Efficiency Evaluation in Health Care: Analytical Approaches. Tagung der OEGOR-Arbeitsgruppe Operations Research im Gesundheitswesen. St. Josef-Krankenhaus der Vinzenz Gruppe Wien, ; DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, ; NESVADBOVÁ, L., HÁVA, P., DLOUHÝ, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotní stav okresu a jeho determinanty. Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, Připravované publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Srovnání zdravotnických systémů ve Švýcarsku, Rakousku a Nizozemí z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; 10

11 BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnictví ve Švýcarsku z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum, do internetového časopisu Marathon (viz DLOUHÝ, M. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (kapitola o financování duševního zdraví, publikace připravovaná Univerzitou Berkeley, v recenzním řízení) GERYK, E., BĚLÁČEK, J. Nádorová prevalence ve vybraných zemích Evropy; GERYK, E. Zastoupení klinických stádií u onkologicky nemocných v ČR a délka jejich dispenzarizace; HORÁKOVÁ, P. Sborník Bezdomovci II. 2 příspěvky; KOKAVEC, P. článek na téma zavádění informačních technologií do zdravotnictví ; SKALICKÝ, R. Jak dlouho žijeme zdraví?; Příprava grantových projektů v roce 2005 BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Why did you start smoking? Kostelec nad Černými lesy: IZPE (uchazeč), Opinion Window Research International /OPW RI/ (spoluřešitel), návrh jednoletého projektu do RITC, leden 2005; projekt nebyl přijat. BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Operacionalizace projekčního modelu pro regionální prognózy zdravotního stavu obyvatelstva v České republice. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu podaný do GAČR, květen 2005; výsledky výběrového řízení mají být vyhlášeny do konce listopadu 2005; BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Ekonomika zdravotnických služeb z pohledu jednotlivce a rodiny. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu připravovaný do IGA ČR, květen DLOUHÝ, M. (navrhovatel; spoluřešitelé SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P.) Hodnocení zdravotních a zdravotně-sociálních potřeb seniorů v kraji Vysočina. IZPE, spolupráce s Krajským úřadem Vysočina. Podáno do IGA MZ ČR, Projekt nebyl přijat. Nepublikované zprávy SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P. Návrh metodiky Plánu veřejných zdravotnických služeb (na úrovni NUTS 3 kraj a NUTS 1 ČR); připraveno ve spolupráci s MZ ČR. DLOUHÝ, M. Návrh Zprávy o stavu zdraví a zdravotnictví. 11

12 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Předkládá: Ing. Rochdi Goulli, CSc. vedoucí úseku Publikace MERTL, J., PINTOVÁ-MURTINGEROVÁ K. Makroekonomická dimenze zdravotní politiky. In: Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů, doktorský seminář FNH VŠE Praha: VŠE, 2005 MERTL, J. Health Economics. IMEA Liberec In: IMEA 2005 conference proceedings. Liberec : Technical University of Liberec, 2005, s. 41 MERTL, J. Vztah veřejného a soukromého sektoru ve zdravotnictví. In: Soukromý a veřejný sektor: partnerství a konkurence. Mezinárodní konference Brno-Šlapanice, Brno: ESF MU, 2005 MERTL, J. Potřeba zdravotní péče a poptávka po zdravotní péči. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R. Ozdravné nebo degenerující klonování organizací veřejného systému sociálních a zdravotnických služeb? In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 VYSKOČILOVÁ-ANGELOVSKÁ, O, HANUŠOVÁ, P. Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R, MERTL, J. Sociální služba a organizační formy jejího poskytování v rámci služeb obecného zájmu Evropské unie v kontextu České republiky. In: sborník z konference Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2004 STOŽICKÝ, A. Hospimedica Brno 2005, Zdravotnictví v České Republice VIII, 2005, č. 3: str, 114 STOŽICKÝ, A. Některé poznatky z krátkodobé návštěvy Izraele in Zdravotnické noviny 2005, č. 47: s Editační činnost (překlady) Sborník překladů č. 8/2006 Francie I Francouzský zdravotnický systém: analýza, účty zdraví a komparace (překlad R. Goulli, K. Vampolová, D. Neuwirthová) Vztahy mezi ekonomickým, sociálním zajištěním a zdravotním stavem v EU. Autoři: G. Menahem a V. Cherilova,CNRS-CEPN a IRDES, Francie, 2004 (překlad R. Goulli, K. Vampolová) 12

13 Konference a semináře Seminář: Veřejný a soukromý sektor partnerství a konkurence pořádaný Katedrou veřejné ekonomie Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie , Brno-Šlapanice (Goulli, Mertl, Stožický) Sociální determinanty zdraví - sociální exkluze a zdraví, , Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Praha (Mertl) IMEA 2005, mezinárodní konference pořádaná Technickou Univerzitou Liberec, Liberec, (Mertl) VI. mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa, Ostrava, (Goulli, Mertl, Vyskočilová-Angelovská, Hanušová) Soziale Reformen als bestimmender Faktor wirtschaftlicher Entwicklung in Europa, Berlin, (Mertl) Mezinárodní seminář Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem, FSE UJEP, (Goulli, Mertl) Přednášky Contemporary presures on welfare state Univerzita Nancy 2, Francie, květen 2005 (Vyskočilová-Angelovská) Grantové projekty Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb ekonomická efektivnost a sociální aspekty, grantový projekt MPSV ČR, příjemce IZPE, Kostelec nad Černými lesy, hlavní řešitel Ing. Goulli Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu Phare 2003 RLZ. Institut zdravotní politiky a ekonomiky., 2005 (K. Pintová- Murtingerová)- 13

14 Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví Předkládá: Mgr. Ing. Pavla Hanušová vedoucí úseku Pozn.: úsek byl zřízen k Publikace Hanušová P., Angelovská O.: Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta : Mezinárodní vědecká konference Veřejná ekonomika a správa Připravované sborníky: - - Nemocnice III (Efektivita hospodaření fakultních nemocnic) autorka Lenka Záveská, sborník je potřeba poskytnout k oponentním posudkům - - Nemocnice IV (Ekonomická analýza hospodaření nemocnic) autorka Kateřina Pintová, jsou prováděny dokončovací práce - - Aplikace DRG v ČR autor Tomáš Roubal - Připravované články do Zdravotnictví v ČR: Hanušová, Angelovská: V(d)ěčné spory o krajské nemocnice do Health Policy and Planning: Hanušová, Angelovská: Současná transformace českých nemocnic: rozdílné zájmy aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví 14

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1 Pracovní tým Kulatého stolu k financování českého zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http: //www.kulatystul.cz, info@kulatystul.cz, tel.: +420 224 972 853, fax: +420 224 972 647 PŘEHLED KONCEPČNÍCH

Více

Zdravotnictví. v České Republice. prosinec 2004

Zdravotnictví. v České Republice. prosinec 2004 Zdravotnictví v České Republice Hodnocení primární péče Sociologický výzkum ve zdravotnictví Screening kolorektálního karcinomu Bezdomovství a zdravotní stav Efektivní kontrola tabáku Nemocnice jako dodavatel

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice I_obalka_Obálka 14.12.10 11:47 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Migranti a zdravotní politika Stárnutí populace a výdaje na zdravotní péči Analýza cen léků Zdraví obyvatel ČR Zdravotní politika

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Zdravotnictví v České republice Deset let časopisu Onkologie v Evropě Investice pro zdraví Vulnerabilní skupiny obyvatelstva Týrání seniorů Světové ekonomické fórum 2007 Efektivnost ve zdravotnictví Neziskové

Více

e o zdraví a spravedlnost. Úvod

e o zdraví a spravedlnost. Úvod Péče o zdraví a spravedlnost. Petr Háva Anotace Existující rozdíly ve zdraví na nadnárodní, národní a regionální úrovni generují otázky ve vztahu k sociální spravedlnosti. Tlaky na omezení zdrojů pro financování

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10 Vážení čtenáři, Z obsahu Společnost řízená penězi se nepochybně stává také v ČR rozhodující dimenzí přístupů k tvorbě a realizaci nejen zdravotní politiky, ale také v oblasti sociálních služeb. Příčiny

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ČERVEN 2006 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Hana Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. Vyd. 1. Praha

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné problémy a výzvy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné problémy a výzvy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií, Katedra Veřejné a sociální politiky Bc. Vladimíra Červenková Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR současné

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012

Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 6 AVPO V ROCE 2012 10 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 15 KONTAKT 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO 4 SEZNAM ČLENŮ AVPO K 31. 12. 2012 5 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ V AVPO 5 VÝHODY ČLENSTVÍ V AVPO V ROCE 2012 6 AVPO V ROCE 2012 6 PARTNEŘI AVPO V

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více