Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah"

Transkript

1 Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika... 2 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy... 4 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče... 6 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče... 9 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví

2 Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika Předkládá: Ing. Jana Havelková vedoucí úseku Publikace Havelková, J.: Podpora zdraví Hodnocení politiky podpory zdraví v České republice, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Kučera, Z., Havelková, J.: Vývoj teoretických základů podpory zdraví, Zdravotnictví v ČR, září 2005 Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, 2005 (IGA NO ) Havelková,J., Kučera, Z., Svěráková, M.: Participace praktických lékařů na prevenci kolorektálního karcinomu a názory veřejnosti výsledky šetření ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Praktický lékař přijato k publikaci, 2005 (IGA NO ) Svěráková, M., Kučera, Z., Havelková, J.: Praktici a kolorektální karcinom prevence kolorektálního karcinomu ve vybraných regionech Jihočeského kraje, Zdravotnické noviny, č. 7, 2005 (IGA NO ) Sociální determinanty zdraví: Fakta a souvislosti (překlad publikace WHO Solid Facts, Kučera, Z., Havelková, J., Hnilicová, H.), Kostelec nad Č. lesy, Institut zdravotní politiky a ekonomiky Tuček, M.: Rámcová úmluva o kontrole tabáku, předáno do Zdravotnictví v ČR Semináře a konference Příprava semináře Podpora zdraví příležitosti a výzvy v oblasti veřejné správy, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Prezentace: PhDr. Zdeněk Kučera: Podpora zdraví teoretické poznatky MUDr. Petr Háva, CSc., Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR závěrečná zpráva projektu Program Investice pro zdraví na úrovni kraje duben 2005 Workshopy ve 3 vybraných krajích PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jana Havelková, Krajský úřad Libereckého kraje PhDr. Zdeněk Kučera, Krajský úřad Jihočeského kraje Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR 2

3 Příprava semináře Zdraví kapitál pro sociální a ekonomický rozvoj kraje MMR ČR, Prezentace MUDr. M. Vít,PhD., MUDr.J.Rážová, Ing. J. Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR Workshop Regional Investment for Health case study, Czech Republic Itálie, Benátky, , PhDr. Z.Kučera, Ing. Jana Havelková Škola veřejného zdravotnictví IPVZ kurz Podpora zdraví, Ing. Jana Havelková: Hodnocení politiky podpory zdraví v ČR, PhDr. Zdeněk Kučera: Obecné přístupy k metodám hodnocení podpory zdraví Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) MZ ČR, seminář pro hejtmany krajů PhDr. Zdeněk Kučera, Ing. Jana Havelková Podpora zdraví na úrovni kraje Investice pro zdraví (BCA 2005/2005) Ing. Jana Havelková, Interní seminář IZPE, Workshop Health system s role for social and economic development Regional case study, Czech Republic, Itálie, Benátky, Ing. J. Havelková, Ing. M. Dlouhý, 3

4 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy Předkládá: Mgr. Martina Rokosová vedoucí úseku Publikace Potůček M, Háva P, Kružík L, Baudyš. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (první kapitola publikace připravované v Berkeley, v recenzním řízení) Rokosová M, Háva P, Schreyögg J, Busse R. Heatlh care systems in transition: Czech Republic. Kopenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systéme and Policie, Hnilicová H: Dopad společenských změn po roce 1989 na kvalitu života v ČR. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví I Filosofie. Triton, Praha, 2005 Hnilica K, Hnilicová H: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů I. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilica, K., Hnilicová, H., Křížová, E., Arenberger, P.: Negativní životní události a karcinom kůže. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H.: Spokojenost pacientů. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu a kvalitě života astmatických pacientů II. In: Payne J (ed) Kvalita života a zdraví II, Empirie. Triton, Praha, 2005 Bencko, V., Hnilicová, H.: Sustainable Future and Quality of Life in Medical Education, European EPI-Marker, The Newsletter of International Center for Studies and Research in Biomedicine, Luxemburg. Vol.9, No. 1, January 2005, pp 1-5 Bencko, V., Hnilicová, H., Klein, O: Quality of Life, Sustainable Future and Medical Education, Central European Journal of Public Health, 2005, 13 (3), pp Hnilicová H, Barták M. Zdravotnický systém v USA. Zdravotnictví v ČR. přijato k publikaci Barták, M., Hnilicová H.: Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty. Výsledky kvalitativního výzkumu (technika Focus group ). Zdravotnictví v ČR, přijato k publikaci 4

5 Hnilicová, H., Bencko, V.: Kvalita života vymezení pojmu a jeho uplatnění v medicíně a ve zdravotnictví. Praktický lékař, č, 11, str , 2005 Hnilicová, H., Hnilica, K.: K životnímu stylu astmatických pacientů, Zdravotnictví v ČR, 1/VIII, 2005, str Čabanová, B., Dobiášová, K., Hnilicová, H.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví v ČR, 3,VIII/2005, str Editační činnost Kvalita života, editor sborníku příspěvků z konference Kvalita života, která se konala v Třeboni, (organizátoři: IZPE, Jihočeský kraj a Zdravotněsociální fakulta Jihočeské Univerzity) Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice, IZPE závěrečná editace českého překladu. Semináře a konference Dr. Hnilicová Podoby a příčiny násilí ve zdravotnictví a sociálních službách. Diskuse u kulatého stolu, Senát ČR, člen panelu Mgr. Rokosová konference o Alzheimerově chorobě (pořádáno Charitou Karlovy Vary) (Česká alzheimerovská společnost činnost a cíle) interní seminář IZPE nové středoevropské HiTs (Rokosová: HiT Maďarsko, Dlouhý: HiT Slovensko) interní prezentace dotazníku (Knobloch, Rokosová, Vorlíčková) 5

6 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Karolína Dobiášová vedoucí úseku Publikace KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, N. Praktický lékař očima svého pacienta. Praktický lékař. 2005, č. 7, s RYLICHOVÁ, J. Kvalitně a komunitně? Zdravotnictví. 2005, č. 2, s ČABANOVÁ, B., DOBIÁŠOVÁ, K., HNILICOVÁ, H. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Zdravotnictví. 2005, č. 3, s RYLICHOVÁ, J. Analýza podmínek účinné koordinace sítě poskytovatelů služeb sociální péče ze strany veřejné správy. In Zdravotní politika a ekonomika, č. 2/2005. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ČABANOVÁ, B., ANGELOVSKI, I., TOMEK, V., BRŮHA, D., BŘEŇKOVÁ, I. Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. Sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace. Kostelec nad Černými lesy, IZPE, ANGELOVSKI, I., DOBIAŠOVÁ, K.: Násilí na pracovišti ve zdravotnictví v ČR. In Vox Medici, Makedonie, bude publikováno v prosinci RIPOVÁ,L.: Legislativní a jiná opatření vedoucí ke snížení násilí na pracovišti v EU. In sborník Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách. IZPE. Kostelec nad Černými lesy RIPOVÁ,L.: Problematika agresivního a problémového chování klientů v legislativě České republiky. Sborník Agresivita a problémové chování u lidí s mentálním postižením, Modrý klíč, RIPOVÁ, L.: kapitola Legislation and Human Rights v rámci knihy věnované vývoji péče o duševně nemocné v ČR, která vyjde v angličtině v rámci spolupráce FSV a University v Berkeley. DOBIÁŠOVÁ, K., ROUPCOVÁ, E., FOKTOVÁ, I.: Výzkum kvality poskytované péče v krajské nemocnici na severu Čech závěrečná zpráva Příprava projektů a žádostí o granty leden březen 2005: příprava projektu a žádosti do programu OPRLZ/MPSV s názvem Program prevence násilí na pracovišti. 6

7 únor 2005: účast na přípravě projektu Zpráva o stavu společnosti program Modernizace společnosti březen srpen 2005: příprava, zahájení a realizace projektu Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociální exkluzí Konference Podoby a příčiny násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách pořádaná v spolupráci IZPE, OSZSP ČR a VÚBP v Senátu Parlamentu ČR Realizované projekty Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách (Projekt MPSV ČR Moderní společnost a její proměny č. 1J013/04-DP1) Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče (účelová dotace MZ ČR) Podané projekty Analýza poskytování zdravotní péče dětem cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky v mezinárodním kontextu (IGA MZ) Připravované publikace do konce roku 2005 Analýza reforem zdravotnických a sociálních služeb Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. Realizované činnosti v rámci projektů v roce 2005: Projekt Násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách - Realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb 1. Příprava a realizace empirického šetření mezi pacienty/klienty zdravotnických a sociálních služeb za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory a jejich analýza (20 rozhovrů) 2. Omnibus příprava otázek 3. Analýza stížností - Mezinárodní srovnávací studie - Rozpracování teoretických konceptů - Analýza reforem zdravotnictví a sociální péče - Příprava konference 7

8 Projekt Integrace cizinců v oblasti zdravotní péče 1. Vypracování a podání projektu (duben 2005) 2. Příprava a realizace empirického šetření mezi cizinci, kteří pobývají společně se svými dětmi dlouhodobě na území ČR, za využití kvalitativních metod - hloubkové rozhovory (20 rozhovorů). 3. Příprava, vytištění a distribuce publikace Průvodce zdravotní péčí o děti. Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. 8

9 Úsek č. 4 Potřeba a spotřeba zdravotnické péče Předkládá: Mgr. Roman Skalický vedoucí úseku Publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnický systém v USA pohledem statistik OECD: Výběr z aktuálního vydání OECD Health Data. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 32, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Léky z pohledu statistik: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 33, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Přístroje zdravotnické techniky ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 37, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Výdaje na zdravotnictví ve statistikách OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 42, s Dostupný z BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Projekt indikátorů kvality zdravotní péče OECD. Zdravotnictví v České republice. 2005, roč. 8, č. 3, s Dostupný z BARTÁK, M. HORÁKOVÁ, P. Ambulantní lékaři pohledem OECD: Výběr ze statistické databáze pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Zdravotnické noviny. 2005, roč. 54, č. 46, s. Dostupný z BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. Příspěvek do sborníku z 8. mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), 2005); BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). Příspěvek do sborníku k problematice Generace 50 Plus konané v Třeboni. České Budějovice: Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JČU), 2005); BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Příspěvek do sborníku z vědeckého semináře Ekonomie a ekonomika vzdělávání Ústí nad Labem: Fakulta sociálně-ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE ÚJEP), 2005); DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Zdravotnictví v České republice, 2005, 2:59. (ISSN ); DLOUHÝ, M. Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví. Zdravotnictví v České Republice, 2005, 3:115. (ISSN ); 9

10 FÍGLOVÁ, Z., DLOUHÝ, M., HÁVA, P., NESVADBOVÁ, L. Utilization of Inpatient Services in the Region of South Bohemia, the Czech Republic (abstrakt). European Summer Institute, Southampton, University of Southampton 2005 (vypracováno v rámci grantu na IZPE, hl. řešitel P. Háva); JAROŠ, J., KALINA, K., DLOUHÝ, M., MALINA, A. Decentralization and Governance of Healthcare in the Czech Republic in the 1990s. In: Shakarishvili, G. (Ed.), Decentralization in Healthcare: Analysis and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s, Open Society Institute, Budapest 2005, str (ISBN ). Konference a semináře BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum. 10. Slovenská demografická konference Naša demografia, súčasnosť a perspektívy, Smolenice, (viz BĚLÁČEK J. Zpracování demografických dat (metodika projekcí). Interní vědecký seminář Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) AV ČR, Srbsko u Karlštejna, ; BĚLÁČEK J. K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů. 8. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy finanční a správní /VŠFS/ Lidský kapitál a investice do vzdělání, Praha, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Stárnoucí generace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy ČR kraje ČR). 2. mezinárodní konference Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity /ZSF JČU/ k problematice Generace 50 Plus, Třeboň, (příspěvek viz BĚLÁČEK J. Je třeba více pozornosti důchodcům anebo teenagerům? Vědecký seminář Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně /FSE ÚJEP/ Ekonomie a ekonomika vzdělávání, Ústí nad Labem, (příspěvek viz DLOUHÝ, M. Productivity and Efficiency Evaluation in Health Care: Analytical Approaches. Tagung der OEGOR-Arbeitsgruppe Operations Research im Gesundheitswesen. St. Josef-Krankenhaus der Vinzenz Gruppe Wien, ; DLOUHÝ, M. Výzkumné výsledky IZPE v letech Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, ; NESVADBOVÁ, L., HÁVA, P., DLOUHÝ, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotní stav okresu a jeho determinanty. Seminář ČLS JEP, Lékařský dům, Připravované publikace BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Srovnání zdravotnických systémů ve Švýcarsku, Rakousku a Nizozemí z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; 10

11 BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Zdravotnictví ve Švýcarsku z pohledu OECD: Výběr ze statistické databáze Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, do Zdravotnických novin; BĚLÁČEK J. Demografická situace v Evropě a populační optimum, do internetového časopisu Marathon (viz DLOUHÝ, M. Mental health care in the Czech and Slovak republic: Continuity and change over the last decade (kapitola o financování duševního zdraví, publikace připravovaná Univerzitou Berkeley, v recenzním řízení) GERYK, E., BĚLÁČEK, J. Nádorová prevalence ve vybraných zemích Evropy; GERYK, E. Zastoupení klinických stádií u onkologicky nemocných v ČR a délka jejich dispenzarizace; HORÁKOVÁ, P. Sborník Bezdomovci II. 2 příspěvky; KOKAVEC, P. článek na téma zavádění informačních technologií do zdravotnictví ; SKALICKÝ, R. Jak dlouho žijeme zdraví?; Příprava grantových projektů v roce 2005 BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Why did you start smoking? Kostelec nad Černými lesy: IZPE (uchazeč), Opinion Window Research International /OPW RI/ (spoluřešitel), návrh jednoletého projektu do RITC, leden 2005; projekt nebyl přijat. BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Operacionalizace projekčního modelu pro regionální prognózy zdravotního stavu obyvatelstva v České republice. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu podaný do GAČR, květen 2005; výsledky výběrového řízení mají být vyhlášeny do konce listopadu 2005; BĚLÁČEK J. (navrhovatel) Ekonomika zdravotnických služeb z pohledu jednotlivce a rodiny. Kostelec nad Černými Lesy: IZPE (uchazeč), návrh tříletého projektu připravovaný do IGA ČR, květen DLOUHÝ, M. (navrhovatel; spoluřešitelé SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P.) Hodnocení zdravotních a zdravotně-sociálních potřeb seniorů v kraji Vysočina. IZPE, spolupráce s Krajským úřadem Vysočina. Podáno do IGA MZ ČR, Projekt nebyl přijat. Nepublikované zprávy SKALICKÝ, R., KOKAVEC, P. Návrh metodiky Plánu veřejných zdravotnických služeb (na úrovni NUTS 3 kraj a NUTS 1 ČR); připraveno ve spolupráci s MZ ČR. DLOUHÝ, M. Návrh Zprávy o stavu zdraví a zdravotnictví. 11

12 Úsek č. 5 Ekonomika zdraví Předkládá: Ing. Rochdi Goulli, CSc. vedoucí úseku Publikace MERTL, J., PINTOVÁ-MURTINGEROVÁ K. Makroekonomická dimenze zdravotní politiky. In: Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů, doktorský seminář FNH VŠE Praha: VŠE, 2005 MERTL, J. Health Economics. IMEA Liberec In: IMEA 2005 conference proceedings. Liberec : Technical University of Liberec, 2005, s. 41 MERTL, J. Vztah veřejného a soukromého sektoru ve zdravotnictví. In: Soukromý a veřejný sektor: partnerství a konkurence. Mezinárodní konference Brno-Šlapanice, Brno: ESF MU, 2005 MERTL, J. Potřeba zdravotní péče a poptávka po zdravotní péči. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R. Ozdravné nebo degenerující klonování organizací veřejného systému sociálních a zdravotnických služeb? In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 VYSKOČILOVÁ-ANGELOVSKÁ, O, HANUŠOVÁ, P. Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. In: sborník z konference Veřejná ekonomika a správa VŠB TU: Ostrava, 2005 GOULLI, R, MERTL, J. Sociální služba a organizační formy jejího poskytování v rámci služeb obecného zájmu Evropské unie v kontextu České republiky. In: sborník z konference Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2004 STOŽICKÝ, A. Hospimedica Brno 2005, Zdravotnictví v České Republice VIII, 2005, č. 3: str, 114 STOŽICKÝ, A. Některé poznatky z krátkodobé návštěvy Izraele in Zdravotnické noviny 2005, č. 47: s Editační činnost (překlady) Sborník překladů č. 8/2006 Francie I Francouzský zdravotnický systém: analýza, účty zdraví a komparace (překlad R. Goulli, K. Vampolová, D. Neuwirthová) Vztahy mezi ekonomickým, sociálním zajištěním a zdravotním stavem v EU. Autoři: G. Menahem a V. Cherilova,CNRS-CEPN a IRDES, Francie, 2004 (překlad R. Goulli, K. Vampolová) 12

13 Konference a semináře Seminář: Veřejný a soukromý sektor partnerství a konkurence pořádaný Katedrou veřejné ekonomie Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie , Brno-Šlapanice (Goulli, Mertl, Stožický) Sociální determinanty zdraví - sociální exkluze a zdraví, , Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Praha (Mertl) IMEA 2005, mezinárodní konference pořádaná Technickou Univerzitou Liberec, Liberec, (Mertl) VI. mezinárodní konference Veřejná ekonomika a správa, Ostrava, (Goulli, Mertl, Vyskočilová-Angelovská, Hanušová) Soziale Reformen als bestimmender Faktor wirtschaftlicher Entwicklung in Europa, Berlin, (Mertl) Mezinárodní seminář Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí nad Labem, FSE UJEP, (Goulli, Mertl) Přednášky Contemporary presures on welfare state Univerzita Nancy 2, Francie, květen 2005 (Vyskočilová-Angelovská) Grantové projekty Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb ekonomická efektivnost a sociální aspekty, grantový projekt MPSV ČR, příjemce IZPE, Kostelec nad Černými lesy, hlavní řešitel Ing. Goulli Vzděláváním k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu Phare 2003 RLZ. Institut zdravotní politiky a ekonomiky., 2005 (K. Pintová- Murtingerová)- 13

14 Úsek č. 6 Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví Předkládá: Mgr. Ing. Pavla Hanušová vedoucí úseku Pozn.: úsek byl zřízen k Publikace Hanušová P., Angelovská O.: Rozdíly v zájmech aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta : Mezinárodní vědecká konference Veřejná ekonomika a správa Připravované sborníky: - - Nemocnice III (Efektivita hospodaření fakultních nemocnic) autorka Lenka Záveská, sborník je potřeba poskytnout k oponentním posudkům - - Nemocnice IV (Ekonomická analýza hospodaření nemocnic) autorka Kateřina Pintová, jsou prováděny dokončovací práce - - Aplikace DRG v ČR autor Tomáš Roubal - Připravované články do Zdravotnictví v ČR: Hanušová, Angelovská: V(d)ěčné spory o krajské nemocnice do Health Policy and Planning: Hanušová, Angelovská: Současná transformace českých nemocnic: rozdílné zájmy aktérů veřejné správy a dalších aktérů v českém zdravotnictví 14

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR

Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Investice, financování a provoz domovů pro seniory v ČR Ing. Jiří Horecký, MBA 2012 1 Obsah: Úvod 1. Rámcový popis pobytových služeb pro seniory 1.1 Domovy pro seniory 1.2 Bydlení pro seniory (ekvivalent

Více

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová

úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová úvod do veřejného zdravotnictví Hana Janečková, Helena Hnilicová KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Hana Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. Vyd. 1. Praha

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č E S K É S P O L E Č N O S T I Z D R A V O T N I C K É I N F O R M A T I K Y A V Ě D E C K Ý C H I N F O R M A C Í Č L S J E P Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 MARTIN ZE MAN

Více

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz

Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Ao.Univ.Prof. Dr. August Österle Hospodářská univerzita Vídeň [Wirtschaftsuniversität

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/13-2016/2017)

Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/13-2016/2017) Ohrožené děti a rodiny v ČR od systému k lidem (Anotace vnitřního výzkumného záměru FF UK pro ak.roky 2012/13-2016/2017) Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Anna Šabatová Východisko ČR je dlouhodobě na evropské

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013 CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR Marek Gančarčík České Budějovice, 1 Strategické aktivity Rozvoj služeb pro členy Výstavy, semináře I-laboratory & library BD, TTC,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Zaměstnání 2005 nyní Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) - docentka 1967-2007 Vysoká škola ekonomická

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem pondělí 25.11.2013, úterý 26.11.2013 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany Hlavní témata odborné konference: 1.den

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více