Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2."

Transkript

1 Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK

2 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování rozmanitosti. Diverzifikace souvisí s proměnou funkce venkova, přechodem k postprodukčnímu zemědělství. Diverzifikace činností zemědělských podniků vede k diverzifikaci rizika a příjmů, je prostředkem stabilizace očekávaných výnosů. Zároveň přispívá k rozvoji oblasti, kde podnik hospodaří, ke konkurenceschopnosti podniku. Venkovský prostor téměř nevytváří pracovní místa účelem diverzifikace je udržet a také vytvořit pracovní místa na venkově a udržet, nebo dokonce zvýšit příjem hospodářství a přispět k oživení venkovských obcí může přispět ke stabilizaci obyvatel venkova, růstu kvality jejich života. 2

3 Diverzifikace = podnikatelské aktivity uskutečňované v podniku nebo aktivity, které jsou závislé na zemědělské půdě a kapitálových aktivech podniků (Ilbery 2006, EK 2008). Lze vymezit jako portfolio činností, kde výpadek jedné nebo dokonce více aktivit nezpůsobí krizi v podniku či jeho zánik. Diverzifikace zemědělského podnikání (Hron 2008): - využívání VF k jinému účelu než je konvenční zemědělství, záměr: zvyšování efektivity, - diverzifikace zdrojů příjmů subjekty jsou nuceni hledat dodatečné zdroje příjmů, protože nedosahují její dostatečné úrovně, - nová podnikatelská aktivita s cílem využít identifikovanou ziskovou příležitost (není rozhodující využití existujících VF ani souvislost s dosavadní zem. činností). 3

4 STRUKTURNÍ DIVERZIFIKACE Cestovní ruch Ubytování- bed and breakfast, kemping Rekreační aktivity občerstvení na farmě, dny otevřených dveří, zoo, řemesla, naučné stezky, venkovské parky, hipoaktivity, muzea Kombinace předešlých aktivní prázdniny Typologie Přidávání hodnoty zemědělským produktům Přímý prodej prodej ze dvora, faremní obchod, prodej rozvozem k zákazníkovi Zpracování produkce zemědělské produkce, výroba potravinářské produkce, speciální balení Prodej vlny, kůže ZEMĚDĚLSKÁ DIVERZIFIKACE Nekonvenční produkce Rostlinná výroba lněné semeno, petrklíč, pcháč, triticale, vinice Živočišná produkce chov ryb, jelenovitých, koní, lovné zvěře, lam Ekologické zemědělství Lesnictví Pěstování, těžba a zpracování dřeva, pěstování energetických dřevin, rekreační využití lesa, údržba chráněných oblastí Poskytování zemědělských služeb Pro zemědělské podnikatele Pro nezemědělské organizace a jednotlivce PASIVNÍ DIVERZIFIKACE Pronájem budov, pronájem pozemků Zdroj: Hron 2008, Robinson 2004

5 Cíl příspěvku Hlavním cílem příspěvku je stanovit hlavní motivy a faktory diverzifikace činností zemědělských podniků s ohledem na velikost podniku či jeho polohu. Dílčími cíli je: nastínit současný stav diverzifikace v Česku, ukázat, do jakých činností nejčastěji podniky diverzifikují svoji činnost. 5

6 v % Diverzifikace v Česku po r Rok počet v % počet v % počet v % počet v % počet v % Celkový počet podniků , , , , ,0 s nezemědělskou činností: žádnou , , , , ,4 jednou , , , , ,0 několika 958 4, , , , ,6 60,00 50,00 40,00 30,00 Podniky provozující nezemědělskou činnost podle druhu v r a ,00 10, ,00 cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti rukodělná výroba zpracování zemědělských produktů výroba el. energie z obnovitelných zdrojů akvakultura zpracování dřeva smluvní práce lesnictví ostatní 6 Zdroj: Agrocenzus 1995, 2000, 2010, Strukturální šetření v zemědělství 2005, 2013, vlastní zpracování.

7 Motivy a faktory diverzifikace Každý podnik chce skrze nezemědělskou činnost stabilizovat své příjmy. Nejdůležitější motiv diverzifikace zisk. Další motivy: nutnost získat dodatečný příjem vedoucí ke stabilizaci podniku, zmírnění rizika (diverzifikace činností s sebou nese diverzifikaci příjmů a s ní spojenou diverzifikaci rizika). Roli hrají externí, interní faktory, kulturní předpoklady. Důležitá je osoba samotného farmáře/ vedoucího pracovníka - vzdělání, věk, vlastnosti, schopnosti, postoj k riziku a prostředí, ze kterého pochází. Modelové území Nejdůležitější motiv sociální motiv lepší zajištění služeb a zvýšení kvality života na venkově. Dále: zisk, zmírnění rizika, rozvoj podniku a zajištění konkurenceschopnosti, využívání vlastních zdrojů, tradice, know how. Roli hraje původ majitele, vztahy mezi podniky, soukromými zemědělci, vlastníky půdy. 7

8 Motivy diverzifikace a diverzifikační strategie Diverzifikační strategie dle jejich motivů (Möllers 2006): 1) diverzifikace jako strategie minimalizace rizika 2) diverzifikace jako strategie zvládání šoků a krizí 3) diverzifikace jako strategie optimální alokace a zapojení VF 4) diverzifikace za účelem akumulace kapitálu. 8

9 Vliv polohy a velikosti podniku Diverzifikace jako příležitost aktivovat nevyužitý potenciál venkovských oblastí. Poloha nepředstavuje faktor ovlivňující rozhodnutí, zda diverzifikovat, ale hraje roli v rozhodnutí, do jakých činností diverzifikovat činnost. Podniky situované v periferních oblastech častěji diverzifikují své činnosti do aktivit spojených s turismem (x Česko). Podniky v zázemí měst (u větších silničních tahů) se řídí poptávkou jejího obyvatelstva a diverzifikují více do přidávání hodnoty zemědělských produktům. Existuje pozitivní závislost mezi velikostí podniku a rozsahem diverzifikace. Jedná se o atraktivnější strategii pro větší zemědělské podniky, které disponují potřebnými výrobními faktory, mají snazší přístup k finančním prostředkům a administrativní zázemí nutné pro podnikání. Malé farmy jsou více specializované. 9

10 Zdroj: Agrocenzus 2010, vlastní zpracování. Regionální diferenciace nezemědělských činností 10

11 Role sociálního kapitálu Stěžejní je osoba samotného farmáře a vedoucích pracovníků podniků PO, hrají roli v motivaci ostatních pracovníků. Roli hraje také věk, vzdělání, vlastnosti, schopnosti, postoj k riziku a také prostředí, ze kterého pocházejí. Důležitá je informovanost těchto osob, schopnost hledat a nacházet informace důležité pro podnikání, jejich otevřenost novým nápadům, komunikativnost (komunikace, vyjednávání s ostatními aktéry regionálního rozvoje) a zkušenosti. Roli hraje vzdělání, a to nejen v zemědělské oblasti. Menší mírou diverzifikace se vyznačuje starší, méně vzdělaný farmář či farmář věnující se zemědělství na částečný úvazek. U některých forem diverzifikace hraje roli vlastnický status půdy subjekt hospodaří na pronajaté / vlastní půdě. 11

12 Závěrečné shrnutí Soukromí zemědělci a zemědělské podniky přispívají k diverzifikaci činností v zemědělství a aktivně se podílejí na rozvoji venkova. Diverzifikace představuje jednu ze strategií udržení, zachování venkova jako prostoru živého a žitého. Čím více má podnik nezemědělských činností, tím méně se projeví některá specifika plynoucí z podnikání v zemědělství. Diverzifikace není všelék Přispívá k řešení řady problémů, ale u podnikatelů neúspěšných v zemědělství není pravděpodobné, že půjde o úspěšnou strategii Stěžejní jsou postavy soukromých zemědělců a vedoucích pracovníků podniků, jejich vize, dlouhodobé strategie rozvoje podniku 12

13 13 Děkuji za pozornost Příspěvek vznikl s podporou projektu SVV PřF UK v Praze č "Aktuální teoretické koncepty a metodologické přístupy k empirickému hodnocení změn sociogeografické a demografické reality Příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury UK (č )

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZPRÁVA O STŘEDNĚDOBÉM HODNOCENÍ VÝTAH ZE ZPRÁVY

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více