Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje realizace monitoring šíření zkušeností. ZO ČSOP Veronica / Centrum Veronica Hostětín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje realizace monitoring šíření zkušeností. ZO ČSOP Veronica / Centrum Veronica Hostětín"

Transkript

1 Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje realizace monitoring šíření zkušeností ZO ČSOP Veronica / Centrum Veronica Hostětín

2 Ekologický institut Veronica EkonomickéEko Odborné programy Ochrana přírody a krajiny Zelené úřadování Ochrana klimatu Aktivní občan Regionální rozvoj Mezi metody naší práce patří: Výzkumná, vzdělávací a osvětová činnost Ekologická poradna Časopis Veronica Centrum Veronica Hostětín modelové projekty

3 Zlínský kraj Bílé Karpaty Hostětín malá obec s 240 obyvateli: obnovené obecní zastupitelstvo stavební uzávěra a pokles počtu obyvatel Hostětín přírodní a kulturní dědictví

4 Projekty udržitelného rozvoje v obci 1 obecní úřad 4 2 obecní výtopna na biomasu 2 3 moštárna 5 4 kořenová čistírna odpadních vod 5 sušírna ovoce 6 vzdělávací středisko pasivní budova 7 šetrné veřejné osvětlení sluneční kolektory Hostětín 3 6 1

5 Udržitelný regionální rozvoj Ekonomické přínosy Místní ekonomika Energetická soběstačnost Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální přínosy Uhlíková neutralita

6 Obec Hostětín ZO ČSOP Veronica zapojení partnera čistírna odp. vod leader partner iniciace, seminář, experti sluneční kolektory partner leader spolupráce biomasová výtopna leader partner iniciace, informační kampaň moštárna partner leader spolupráce osvětlení leader partner iniciace, odborná spolupráce, fundraising Centrum Veronica partner leader podpora

7 Analýza modelových projektů Spolupráce s nezávislým think-tankem Trast pro ekonomiku a společnost - Použitá metodika sledování udržitelného rozvoje na regionální úrovni pomocí prvků udržitelnosti - ekonomických, sociálních a environmentálních inspirace Moldan (1996) + dílčí informace o projektech, získané z diplomových prací, letáků, článků a osobních rozhovorů s aktéry a odbornými konzultanty kvantifikace + kvalitativní hodnocení (prvek subjektivity) výpočet lokálního multiplikátoru LM3 u moštárny (2006), výtopny (2007) a LM2 u seminárního centra (2007)

8 Analýza modelových projektů EkonomickéEko Výstupy analýzy: studie Co přinesly projekty v Hostětíně (Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje), 86 stran, autorka Jitka Uhlířová, vydal Trast pro ekonomiku a společnost, ke stáhnutí na brožura Hostětínská cesta, 16 stran shrnutí hlavních bodů studie, vydala ZO ČSOP Veronica, 2008 Zpracování analýzy bylo umožněno díky finanční podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

9 Analýza modelových projektů 6 kapitol dílčí analýzy jednotlivých projektů - cíle, historie, technické parametry projektů, přínosy a úskalí v členění dle prvků udržitelnosti shrnutí obecné prvky udržitelnosti čtyřstránkové shrnutí v anglickém jazyce K čemu? Argumentace a konkrétní příklad aplikace konceptu udržitelného rozvoje Zdroj informací pro výzkumné, poradenské, vzdělávací a správní instituce, které se udržitelným rozvojem zabývají Podklad pro rozhodování odborných i laických návštěvníků Hostětína, kteří potřebují detailní údaje pro realizaci podobných projektů

10 Obecné prvky udržitelnosti pro všechny projekty Ekonomické Sociální Environmentální Tok financí v regionu Příjmy pro obec a stát z daní PO a FO Efektivní využití místních a přírodních zdrojů Úspora energie Změna spotřebních vzorců, rozvoj trhu s místními produkty Vzdělání a osvěta Vznik pracovních míst Propagace regionu a obce Participace občanské společnosti Svépomoc/práce dobrovolníků Růst počtu obyvatel Ochrana veřejného zdraví Spokojenost s projekty Ochrana biodiverzity Ochrana klimatu Efektivní využívání energie a náhrada energie z fosilních zdrojů energií z OZE Ochrana ŽP (ovzduší, půdy, vody)

11 Tok financí v regionu (využití metody lokálního multiplikátoru LM) LM3: moštárna (2006) - 1,63; výtopna (2007) 2,30; LM2: seminární centrum (2007) 1,67

12 Ochrana klimatu Přehled přibližné úspory emisí všech projektů v Hostětíně Projekt Kořenová čistírna Svépomocné solární systémy Biomasová výtopna Úspory emisí CO2 v tunách Šetrné osvětlení 6 Celkem 1606

13 Jiné řešení? Po výstavbě vodárenské nádrže na potoce Kolelač 3 km pod Hostětínem od 70. let stavební uzávěra, která vedla k poklesu počtu obyvatel v obci : hledání řešení, úzká spolupráce mezi obcí a nevládními organizacemi. Od roku 1996 jsou obecní odpadní vody čištěny v kořenové čistírně odpadních vod. Hostětín

14 Kořenová čistírna odpadních vod Technické údaje (projektovaná kapacita): Průměrný denní průtok Látkové zatížení - BSK5 Počet ekvivalentních obyvatel Plocha filtračních loží 47,6 m3/den (0,55 l/s) 15,12 kg/den (212 mg/l) m2 (4,4 m2 na 1 obyv.)

15 Prvky udržitelnosti kořenové čistírny Ekonomické Sociální Environmentální Investiční náklady srovnatelné s jinými typy čištění odpadních vod Zrušení stavební uzávěry Citlivě začleněné čištění odpadních vod do krajiny Nízké provozní náklady Vzdělání a osvěta Schopnost absorbovat velké výkyvy vody na přítoku Možnost využití stávající jednotné kanalizace Vznik pracovních míst Čistící schopnost i při silně naředěném znečištění Nový typ veřejného prostoru Výrazná úspora elektřiny

16 Srovnatelné investiční náklady Typ ČOV Hostětín kořenová Šanov Flexidiblok uvedena do provozu: červenec 1996 červenec 2002 Celkové náklady na stavbu čistírny 1,9 (2,8) mil. Kč 5 mil. Kč celkové náklady na stavbu ČOV i kanalizace 4.9 (7.1) mil. Kč 16.2 mil. Kč Plocha zabraná ČOV 2740 m2 375 m2 Počet vzniklých pracovních míst 0,1 0,8 projektovaný počet EO počet obyvatel v obci skutečně připojený počet obyvatel investiční náklady na ČOV i kanalizaci (Kč na 1 připojeného obyvatele obce) (11 700) investiční náklady při využití celé kapacity (Kč na 1 EO) (9 800) množství vyvezených kalů (ročně) cca 3 t cca 90 tun Poměr celkových ročních nákladů na údržbu a provoz ČOV vzhledem k ročnímu rozpočtu (2006) 2,8 % 5,6 %

17 Nízké provozní náklady Srovnání provozních nákladů KČOV Hostětín a ČOV Šanov za rok 2006 Typ ČOV Hostětín kořenová Šanov Flexidiblok Náklady na elektřinu Kč Kč Náklady na vyvážení a ukládání kalů Kč Kč Rozbory vody a jiné výdaje Kč Kč Celkové roční náklady na údržbu a provoz Kč Kč

18 Zrušení stavební uzávěry, rozvoj obce Počet trvale obydlených domů od roku 1980 klesl a stagnoval (ČSÚ) postaveno 6 nových bytů ve stávající zástavbě Od r nástavby, 1 rodinný domek, 2 hospodářská stavení, sklad pro moštárnu, pasivní dům a staví se další.

19 Biomasa Hostětín

20 výtopna na biomasu - historie 1993 přípravná fáze (studie na využití odpadní biomasy) 1996 dotazníkové šetření zájmu obyvatel o výstavbu obecní výtopny na biomasu 1997 hledání finančních zdrojů první sluneční kolektory 1998 semináře a exkurze do Kautzenu (Rakousko) program Slunce pro Bílé Karpaty 1999 zahájen společný česko-nizozemský projekt na výstavbu obecní výtopny v Hostětíně 2000 dokončení výstavby obecní výtopny 2001 instalace velkoplošného slunečního kolektoru Hostětín

21 výtopna na biomasu společná realizace sdružené financování projektu z domácích a zahraničních finančních zdrojů SENTER - Nizozemská vláda Státní fond životního prostředí Česká energetická agentura obec Hostětín a občané Hostětína Hostětín

22 Biomasová kotelna Tepelný zdroj: teplovodní kotel KARA (Nizozemí) výkon 732 kwt Palivo: dřevní štěpky (600 tun/rok) Rozvodná síť: délka 2,5 km Připojeno: 67 domů (83 % objektů) tlakově nezávislé výměníkové stanice Hostětín

23 výtopna na biomasu schéma Kotelna je provozována řídícím systémem s dohledem obsluhy Provoz kotelny je monitorován na počítači Řídící systém umožňuje propojení modemem a dálkové řízení či kontrolu provozu Hostětín

24 Cesta k energetické soběstačnosti? Zdroje energie pro vytápění a ohřev vody, Hostětín (odhad)

25 Prvky udržitelnosti výtopny Ekonomické Sociální Environmentální Vysoké investiční náklady Vzdělání a osvěta Ochrana klimatu, globální snížení emisí Nezávislost na světových cenách energie, energetická bezpečnost Podpora ze strany obyvatel Zlepšení kvality místního ovzduší Tok financí v regionu Komfort vytápění, spokojenost obyvatel Náhrada energie z neobnovitelných zdrojů energií z OZE Příznivé ceny tepla pro místní obyvatele Vznik pracovních míst Rozvoj regionálního trhu s biomasou Úspora elektřiny i energie

26 Sluneční energie Program Slunce pro Bílé Karpaty instalace svépomocných kolektorů celkem na 45 budovách Zapojení místních řemeslníků Hostětín

27 Sluneční energie Ohřev teplé vody - velkoplošný sluneční kolektor na moštárně (technologie TiNOX) Spolupráce s rakouskými partnery Hostětín

28 Solární systémy vzdělání a osvěta

29 Prvky udržitelnosti solárních systémů Ekonomické Sociální Environmentální Nižší investiční náklady Vzdělání a osvěta Využití OZE Minimální provozní náklady Svépomoc a její úskalí Náhrada energie z neobnovitelného zdroje energií z OZ Nezávislost na světových cenách energie Potenciál pro vznik pracovních míst Výrazná úspora elektřiny z neobnovitelných zdrojů Nízké náklady na ohřev teplé vody Úspora globálních emisí ochrana klimatu

30 Sluneční energie Výroba elektřiny - fotovoltaický sluneční kolektor na moštárně Hostětín 2008

31 Sluneční energie Obilná sláma - dokonalá a levná izolace Izolované stavby: zásobník na teplou vodu, sklad moštárny, seminární centrum Hostětín

32 Obnovené tradice krajové odrůdy na Horňácku postupné rozšíření mapování v Bílých Karpatech a po celé republice vznik Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat ovocnářství: mapování a zpracování ovoce ochranná známka Tradice Bílých Karpat Hostětín

33 Moštárna sociální podnik Sady typická část krajiny Záchrana místního genofondu krajové odrůdy Jablečný mošt produkt ekologického zemědělství Hostětín

34 Technologie repasovaná technologie z rodinné moštárny v Německu - nižší investice výkon lahví za hodinu lisování pouze odkalení, ne filtrace pasterace

35 Výrobky Jablečná šťáva neředěná, nefiltrovaná, nepřislazená, je konzervována pasterací bez chemického ošetření Sediment na dně láhve je znakem přírodního charakteru nápoje Sortiment: jablka, míchaná s rybízem, červenou řepou; sirupy z černého bezu, máty peprné, rooibos.

36 Prvky udržitelnosti moštárny Ekonomické Sociální Moštárna jako sociální podnik Propagace regionu a obce Ochrana biodiverzity Vysoké investiční náklady Vznik pracovních míst Využití OZE Samofinancovatelnost provozu Práce dobrovolníků Šetrné využívání energie a jeho limity Tok financí v regionu Podpora činnosti spolků Podpora ekologického zemědělství Příjmy sadařů Environmentální Minimalizace produkce odpadů a její nedostatky Rozvoj trhu s místním produktem Efektivní využití přírodních zdrojů Úspora globálních emisí ochrana klimatu

37 bio pro budoucnost? % produkce má osvědčení Produkt ekologického zemědělství struktura odbytu odpovídá obecným trendům na trhu potravin a biopotravin v ČR BIO selský

38 Rekonstrukce sušírny ovoce Zachování tradice Domácí a pěstitelské zpracování ovoce

39 Sochy v krajině Sochařské sympozium Zejména mladí sochaři z regionu Mapa a katalog pro návštěvníky Hostětín 2002

40 Sochy v krajině Návštěvníci mají důvod k procházkám po krajině

41 Veřejné osvětlení Obnova veřejného osvětlení Prevence světelného znečištění Špičkové úsporné zářivky Úsporný tvar svítidel Promyšlené umístění Hostětín 2006

42 Prvky udržitelnosti šetrného osvětlení Ekonomické Sociální Environmentální Návratnost investice Vzdělání a osvěta Omezení světelného znečištění Nižší provozní náklady Ochrana zdraví Úspora energie Bezpečnost v obci Podstatné omezení rtuti ve výbojkách Ochrana biodiverzity

43 Modelový pasivní dům 7x nižší spotřeba energie na vytápění než v běžném domě (ca 15 kwh/m2/rok) izolace z minerální vlny a balíků slámy trojitá okna s prostupem tepla do 0,8W/(m2.K) rekuperace (větrání se získáváním tepla z odchozího vzduchu) využití ekologických stavebních materiálů nepálená hlína, sláma ad. solární ohřev vody Hostětín

44 Modelový pasivní dům ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY Budova: Seminární centrum Hostětín Klasifikace tepelné náročnosti Stupeň tepelné náročnosti budovy STN Zjištěná hodnota Mimořádně úsporná budova 32% STN 40 % STN 60 % mimořádně úsporná --- STN 80 % Veřejné zakázky STN 100 % STN 120 STN 150 Požadavek ČSN SZN > 150 Dům jako penzijní pojištění? Mimořádně nevyhovující budova Budova splňuje požadavek ČSN Příležitosti: Státní fond životního prostředí Zelená úsporám

45 Seminární centrum EVVO, vzdělávání k udržitelnému rozvoji exkurze, semináře, konference, výukové programy akce pro veřejnost Cílové skupiny veřejná správa, podniky, řemeslníci, neziskové organizace, studenti, žáci, veřejnost

46 Pořádané akce Dny otevřených dveří EkonomickéEko semináře pro veřejnou správu lektorované exkurze modelovými projekty (interaktivní formou pro žáky a studenty využití rolové hry) Letní/zimní škola ochrany přírody a krajiny Týdny pro rodiče s dětmi EVVO na dovolené Konference Venkovská krajina Jablečná slavnost Zlínská CO2 liga soutěž na téma ochrany klimatu pro školy a komunity Světový den pasivních domů ad.

47 Zázemí EkonomickéEko seminární sál (kapacita 60 osob) dílna pro jednání, workshopy či tvoření (kapacita 15 osob) ubytování (25 lůžek, 2-4 lůžkové pokoje s vl. sociálním zařízením) stravování vaříme převážně z místních, BIO a Fair Trade surovin zahrada a sad odpočinek, vzdělávání v přírodě modelové projekty praktický základ pro vzdělávání

48 Ekologicky šetrná služba - dle Směrnice Ministerstva životního EkonomickéEko prostředí č , kt. se stanovují požadavky a ekologická kritéria pro propůjčení ochranné známky turistickým ubytovacím službám Cílem je: - omezování spotřeby energie, vody, odpadu - využívání obnovitelných zdrojů a přírodě šetrnějších látek - komunikace a vzdělávání v oblasti ŽP Ekoznačka: - česká Ekologicky šetrná služba (EŠS) obdoba EŠV - evropská - The Flower - kritéria EU a ČR harmonizována

49 Návštěvnost modelových projektů Návštěvnost v letech

50 Prvky udržitelnosti seminárního centra Ekonomické Sociální Environmentální Vyšší investiční náklady (7 %) Vzdělání a osvěta Úspora energie Nižší provozní náklady Vznik pracovních míst Využívání obnovitelných místních zdrojů Samofinancovatelnost provozu Svépomoc Využívání dešťové vody Tok peněz v regionu Komunitní využití prostor seminárního centra Environmentálně příznivý provoz Centra Efektivní využití místních zdrojů Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu Environmentálně příznivé vybavení

51 ZO ČSOP Veronica Centrum Veronica Hostětín modelové projekty udržitelného rozvoje Děkuji za pozornost! tel

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji

Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji 1 Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji 2 Vydavatel: ZO ČSOP Veronica Centrum Veronica Hostětín v roce 2008 Editorka: Ing. Irena Šumpelová Texty recenzovali: Ing. Miroslava Knotková,

Více

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ

EKONOMICKÉ ALTERNATIVY NA JIŽNÍ MORAVĚ o.s. Horní mlýn Ve spolupráci s ČSOP Veronica, Ústavem lesnické botaniky, dendrolegie a geobiocenologie a Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Mendelovy univerzity v Brně EKONOMICKÉ ALTERNATIVY

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Svazek 4 Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Praha, květen 2000 SWOT ANALÝZA PRO STRATEGII REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR S I L N É S T R Á N K Y Národohospodářské aspekty a vnější vztahy

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně

Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně English ummary p. 15 Obnovitelné zdroje energie v Hostětíně Obnovitelné zdroje a globální změna klimatu Biomasa využitelná pro energetiku Přímé využití sluneční energie Bývaly doby, kdy i v Evropě žila

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 O ZO ČSOP VERONICA Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více