Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy"

Transkript

1

2 Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání pdle cílů stanvených vzdělávacím prgramem, údaje zápisu d 1. tříd, prevenci sciálně patlgických jevů, další vzdělávání pedaggických pracvníků a persnální bsazení škly, údaje aktivitách a prezentaci na veřejnsti, zapjení d prjektů a rzvjvých prgramů, rzvj splupráce s veřejnstí a hlavně studijní, sprtvní a vlnčasvé aktivity a úspěchy našich žáků. Kvalitní prces vzdělávání je takvý, který vede kvalitní učitel v kvalitních pdmínkách, kdy žáci dsahují kvalitních výsledků vzhledem ke svým dispzicím. Kvalitní škla má zájem každéh žáka i rdiče, je tevřená, má jasný řád a pravidla, na kterých se pdílejí i sami žáci. Škla musí neustále zlepšvat svu kvalitu, musí se neustále vyvíjet, měnit, aby byla přínsem pr žáky, veřejnst i zřizvatele. V naší škle je takvý klektiv lidí, který tyt cíle dkáže naplňvat. Všem přátelům, klegům i splupracvníkům, kteří se na činnsti v rce 2014/2015 pdíleli, velmi děkuji za dbru práci, nadšení a velku bětavst, díky které se pdařil udržet a dále rzvíjet všechny hlavní směry naší práce. Děkuji všem našim partnerům, spnzrům, zřizvateli a přátelům škly, bez kterých by naše činnst nebyla mžná. Mgr. Klára Machvá ředitelka škly

3 Obsah 1 Základní údaje škle Přesný název škly dle psledníh rzhdnutí zařazení d šklskéh rejstříku a datum psledníh vydání rzhdnutí Charakteristika škly Využívání infrmačních technlgií Envirnmentální výchva Činnst šklníh parlamentu Šklní družina Zájmvá činnst, kružky Šklská rada Pčet žáků a tříd Prvnání základních údajů ve šklním rce 2013/2014 a 2014/ Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje v suladu se zápisem ve šklském rejstříku Vzdělávací prgram Učební plán pr šklní rk 2014/ Vlitelné předměty Metdy a frmy výuky Výuka cizích jazyků Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly Persnální pdmínky Věkvé slžení pedaggickéh sbru Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly Výsledky přijímacíh řízení na střední škly ve šklním rce 2013/2014: Zápis d prvníh rčníku ZŠ... 28

4 5 Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy Suhrnná statistika prspěchu škly v jedntlivých předmětech Výsledky žáků v sutěžích a lympiádách Pradenské služby škly Šklní pradenské pracviště Canisterapie - Naja ve škle Údaje prevenci sciálně patlgických jevů Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP) Pčet pedaggických pracvníků, kteří si dplňují dbrnu kvalifikaci Průběžné vzdělávání Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Prezentace na webu a v tisku Žákvské knížky Splupráce škly s rdiči a statními partnery Charita Přehled výchvně vzdělávacích akcí Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí Základní údaje hspdaření škly Údaje zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů Péče nadané žáky Přípravné třídy Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin Pčet cizinců v ZŠ Integrace a začlenění cizinců d prstředí ZŠ Multikulturní výchva... 54

5 15 Žáci s trvalým pbytem v jiném kraji Další údaje ZŠ, které pvažujeme za důležité Závěr... 56

6 1 Základní údaje škle 1.1 Přesný název škly dle psledníh rzhdnutí zařazení d šklskéh rejstříku a datum psledníh vydání rzhdnutí Název rganizace: Základní škla, Praha 9 Černý Mst, Bří Venclíků 1140 Sídl rganizace: Zařazení d sítě škl : Bří Venclíků 1140/1, Praha 9 Černý Mst rzhdnutím MŠMT vydaným dne pd č.j / IČ: IŘŠ: Škla sdružuje: IZO: Základní škla kapacita 810 žáků IZO: Šklní jídelna kapacita 700 žáků IZO: Šklní družina kapacita 210 žáků Právní frma: příspěvkvá rganizace Zřizvatel (název, sídl): Městská část Praha 14 se sídlem Bří Venclíků 1073, Praha 9 Černý Mst Vedení škly: Ředitelka: Mgr. Klára Machvá tel./fax: Zástupkyně ředitelky: Mgr. Kateřina Dufkvá tel./fax: webvé stránky škly: 6

7 1.2 Charakteristika škly Základní škla je úplnu základní šklu s právní subjektivitu d a je příspěvkvu rganizací. Škla byla zřízena Městsku částí Praha 14, v jejíž budvě sídlí. Sídl škly je v těsné blízksti stanice metra B Rajská zahrada, v samstatné budvě na adrese uvedené v názvu škly. Kapacita škly je 810 žáků, šklní družiny 210 žáků a šklní jídelny 700 strávníků. Tat kapacita byla snížena v rce 1995 dislkací Sukrméh gymnázia Arcus Praha 9, s.r.., které má dluhdbě prnajat 10 učeben. Budva škly Škla, která byla s příspěvkem MČ Praha 14 a MMR nvě zateplena a v níž byla vyměněna kna, má čtyři pdlaží. V suterénu jsu umístěny tělcvičny, šatny, kabinet TV, sklady, psilvna a také 4 učebny prvníh stupně. Z těcht učeben je přístup na terasy, kde se děti mhu za příznivéh pčasí učit venku. V 1. až 3. nadzemním pdlaží je umístěn zbylých 20 kmenvých učeben. Krmě kmenvých učeben máme vybudvané dbrné učebny chemie a přírdpisu, fyziky a zeměpisu, jazykvu učebnu a šklní knihvnu. Dalšími dbrnými učebnami jsu dvě pčítačvé učebny, šklní dílny a šklní kuchyňka. Škla rvněž vlastní keramicku vypalvací pec. 7

8 Šklní dílna Cvičná kuchyňka Škla má dvě tělcvičny, které byly s přispěním MČ Praha 14 a MMR nvě reknstruvány (velká tělcvična charakter tenisvé haly, kde je mžné prvzvat i jiné sprty, především flrbal a basketbal; malá tělcvična s litým pvrchem vhdným pr vlejbal, nhejbal, basketbal, vybíjenu, přehazvanu a pdbné sprty) a čtyři venkvní hřiště (první - víceúčelvé hřiště s umělým pvrchem pr tenis, vlejbal či nhejbal; druhé travnaté, je určen pr sftball, který má ve škle dluhletu tradici; třetí - rvněž víceúčelvé hřiště s umělým pvrchem, je určen pr malu kpanu, házenu, nhejbal, ale i basketbal a krfbal). Sektr pr lehku atletiku byl vybudván s přispěním MČ Praha 14 a MHMP před pěti lety. Zahrnuje vál se dvěma dráhami, čtyři dráhy pr sprint, kulařsku výseč, dskčiště pr skk daleký a trjskk a hřiště pr pétanque. Uvnitř válu je další víceúčelvé hřiště s umělým pvrchem. Den dětí na lehkatletickém válu Velká tělcvična 8

9 Vybavení škly se neustále zlepšuje máme 9 interaktivních tabulí, dataprjektry, audivizuální pmůcky, elektrnické klávesy, pčítačvé prgramy, názrné pmůcky pr výuku bilgie, zeměpisu, fyziky, prvuky a vlastivědy a pdbně. 1.3 Využívání infrmačních technlgií Dnešní člvěk se musí naučit rientvat se ve světě infrmací, a t jak tišrtěných, tak digitálních, zpracvaných na textvých, zvukvých i grafických editrech ulžených v celsvětvé síti či v infrmačních institucích. Vzhledem k narůstající ptřebě svjení si základních dvednstí práce s výpčetní techniku byla vzdělávací blast Infrmační a kmunikační technlgie zařazena jak pvinná sučást základníh vzdělávání na 1. i 2. stupni. Příns vzdělávací blasti ICT spčívá ve schpnsti naučit žáka získané infrmace smysluplně interpretvat a aplikvat je v reálných situacích. Žák musí zvládnut nejen elementární technické znalsti, ale musí si být vědm zejména mžnstí internetu jak prstředku pznání a mezilidské kmunikace. S tím jsu také spjeny pžadavky na jeh dpvědný etický pstj k mediálním bsahům, nesucím čast nevěřené, nezřídka i záměrně matucí, negativní neb dknce eticky závadné infrmace. Získané dvednsti jsu v infrmační splečnsti nezbytným předpkladem uplatnění na trhu práce i pdmínku k efektivnímu rzvíjení prfesní i zájmvé činnsti. Žáci jsu vedeni k tmu, aby dkázali: využívat nezbytné základy algritmickéh myšlení pr kmunikaci s výpčetní techniku využívat výpčetní a kmunikační techniku splu s běžným uživatelským sftwarem, pracvat s textvými a grafickými editry, tabulkvými prcesry a databázvými systémy rientvat se ve světě infrmací, vyhledávat infrmace ptřebné k řešení úklů či prblémů a získané infrmace kriticky zhdntit, vhdně zpracvat a využít zprstředkvat infrmace jiným lidem v různých pdbách a prstřednictvím různých technlgií 9

10 respektvat rizika spjená s využíváním výpčetní techniky a infrmačních a kmunikačních technlgií. V lňském rce byl dučen v pčítačvých učebnách cca 35 hdin týdně v jedntlivých předmětech a realizván asi 200 hdin mimšklníh přístupu na internet. Učebny využívali i pedaggičtí pracvníci ke zpracvání agendy třídníh učitele, k přípravě hdin a k vyhledávání infrmací. Ve šklním rce 2014/2015 šklní síť spravvala firma AntHill s.r.. V pčítačvé učebně PC 2 byl k dispzici 31 pčítačů (30 pr žáky, 1 pr učitele), v pčítačvé učebně PC 1 byl k dispzici 24 pčítačů (23 pr žáky, 1 pr učitele) s přístupem na internet a dataprjektry, které se využívají též při výuce. V kabinetech mají učitelé k dispzici 20 pčítačů a přípjná místa na internet. V pěti třídách je umístěna interaktivní tabule Smartbard a ve všech třídách jsu umístěny pčítače pr učitele. Ve škle je k dispzici 12 tiskáren (neb tiskáren s kpírku). Učebna PC 1 Učebna PC 2 Výukvé materiály jsu prezentvány prstřednictvím interaktivních tabulí. Nvé technlgie jsu využívány jak didaktický prstředek, tj. prstředek k dsažení vzdělávacích cílů vyučvacíh předmětu. Díky lepšímu vybavení se stává výuka efektivnější a zajímavější. Jak mbilní jedntky služí dataprjektry a ntebky. Sučástí dalšíh vybavení jsu i DVD přehrávače, digitální ftaparáty a videkamera. 10

11 1.4 Envirnmentální výchva Envirnmentální výchva byla začleněna zejména d předmětů: prvuka, zeměpis, přírdpis, chemie, fyzika, český jazyk, výchva ke zdraví, praktické a pracvní činnsti. V rámci slav Dne Země se žáci zúčastnili bvdní akce přádané ÚMČ Praha 14 a šklních aktivit přádaných při tét příležitsti. Rk 2015 je Mezinárdním rkem světla a technlgií a Mezinárdním rkem půdy. Zúčastnění si mhli vyzkušet jednduché fyzikální pkusy se světlem a energií, seznámit se s půdu, jejím slžením a byvateli. Den Země Den Země Na knci šklníh rku se třídy zúčastnily přednášky splečnsti Ornita, tentkrát na téma svy. Zde si žáci mhli prhlédnut nejběžnější druhy našich sv a seznámit se s jejich způsbem živta. Ornita P celý rk jsme se věnvali třídění plastvéh a papírvéh dpadu, sběrvým akcím na dvz staréh papíru i suchéh pečiva. Ve všech třídách se žáci starali výzdbu pkjvými rstlinami, seznamvali se s vánčními a veliknčními 11

12 zvyky a tradicemi. Na druhém stupni prběhl šklní kl bilgické lympiády. Některé třídy navštívily v rámci dětskéh dne pražsku Zlgicku zahradu. První až páté rčníky vyjely na škly v přírdě, kde se v rámci bhatéh prgramu seznamvaly s vlnu přírdu i s chvem dmácích zvířat. Návštěva kzí farmy Návštěva chvné stanice 1.5 Činnst šklníh parlamentu Ve šklním rce 2014/2015 se zástupci žáků rčníků pravidelně jednu měsíčně scházeli ve šklní knihvně. Za každu třídu byli nminváni 2 zástupci. Splu pak prmýšleli, diskutvali a pdávali návrhy na různá vylepšení chdu škly. Krmě prvzních záležitstí získávali zástupci tříd pr své třídy pdklady pr celrční šklní hru S Venclíky klem světa, jejímž cílem byl stmelit třídní klektivy a něklikrát d rka se sejít při splečném sprtvním či vědmstním klání. 1.6 Šklní družina Šklní družina měla 7 ddělení, d kterých byl přihlášen 210 dětí z 0. až 4. rčníku. Všechna ddělení ŠD byla umístěna v kmenvých třídách, k činnsti však pravidelně využívala tělcvičny a venkvní sprtviště, šklní knihvnu, cvičnu šklní kuchyni i pčítačvu učebnu. Družina má rvněž své šklní venkvní hřiště s prlézačkami. Persnální bsazení šklní družiny je na dbré úrvni. Všech 7 vychvatelek má dbrné vzdělání v bru vychvatelství, jedna vychvatelka titul Mgr., jedna Bc. 12

13 Všechny vychvatelky se zúčastnily dalšíh vzdělávání. Prbíhala také pravidelná výměna zkušenstí mezi vychvatelkami na metdických schůzkách a při vzájemných hspitacích. ŠD splupracvala s rdiči i třídními učiteli. Infrmace pr rdiče jsu pravidelně zveřejňvány na webvých stránkách škly sekce Šklní družina neb pmcí ntýsků ŠD. Činnst ŠD vycházela ze Šklníh vzdělávacíh plánu šklní družiny. V lňském šklním rce pracvaly ve šklní družině tyt kružky: výtvarný dva sprtvní taneční anglický jazyk Rk se šklní družinu Září - Škla začíná Předškláčci a prvňáčci se seznámili s prstrami a prvzem škly, všichni si připmněli pravidla bezpečnsti a správnéh chvání v ŠD, 1. a 2. ddělení zahájil celrční prjekt Náš strm. Navštívili jsme šklní knihvnu, na vycházkách jsme przkumali klí škly a teplé dny babíh léta využili ke sprtvání na šklním hřišti. Hrajeme ftbal Říjen - Barvy pdzimu Navštívili jsme Letecké muzeum Kbely, uspřádali Drakiádu. S panem Pilníčkem jsme si v Dřevíčkvé dílničce vyrbili pěkné výrbky. Změřili jsme své síly 13

14 v atletických závdech a pkračvali ve vycházkách p klí. Chdili jsme fandit na hkejvé zápasy d Sazka arény. Listpad - Vyrábíme na prdejní výstavu Vyráběli jsme vánční dekrace a drbné dárky na prdejní vánční výstavu pr Mercy charitativní prjekt, jehž výtěžek byl věnván na dálku adptvané keňské dívce. Zúčastnili jsme se zápasu ve vybíjené prti družině ze ZŠ Generála Januška. V hezkých dnech jsme sprtvali na šklním hřišti. Zahájili jsme dluhdbý turnaj ŠD v kpané. Prsinec - Advent je tady Celý měsíc jsme se těšili na Vánce. Přišel Mikuláš a prběhl Velký čertvský rej. Byli jsme na vycházkách vánční Prahu, navštívili jsme vánční výstavu na chvalském zámku. Navštívil nás klaun Fíla a setkali jsme se také s atletickými legendami. Ve všech dděleních jsme si rzdali dárečky na vánčních besídkách a psezeních. Vánční besídka Leden - Zima ve šklní družině V lednu jsme stihli spustu zajímavých akcí. Byli jsme si zabruslit na kluzišti Na Františku a pdnikli výpravu d večerní Prahy. Ve výtvarných činnstech jsme vyráběli dárky k zápisu pr buducí prvňáčky, malvali na téma 50 let Večerníčka a sutěžní práce d výtvarné sutěže Mře plné dbrdružství. Vyhdntili jsme dluhdbý turnaj v kpané a ti nejlepší reprezentvali naši šklu na Dětském 14

15 ftbalvém pháru. Všechna ddělení se zúčastnila prgramu Zdravá pětka. V lednu prběhly také sutěže Zlatý střevíček a Vtip-paráda. Únr - Karnevaly ve šklní družině Únr prběhl v družině v tanečním duchu. Měli jsme Valentýnsku disktéku s předtančením tanečníh kružku a Velký maspustní karneval. V Malém kuchaření jsme se učili dělat zdravé svačinky. Pkud byl aspň trchu hezky, chdili jsme na vycházky p klí a na kluziště Na Františku. Karneval Březen - Veliknční tvření V březnu jsme se chystali na Veliknce. Veliknční tvření prbíhal v rámci výtvarných činnstí a také jsme navštívili šklní keramicku dílnu. Jar jsme přivítali vycházku na blízku farmu a jarním sprtváním. Navštívili jsme také plicejní muzeum a výstavu Odysseva dbrdružství na chvalském zámku. Veliknční výstavka 15

16 Duben - Měsíc bezpečnsti V dubnu jsme naše vycházky zaměřili hlavně na naši bezpečnst v dpravě. Navštívili jsme pět plicejní muzeum, hasičsku stanici ve Strašnicích a kin v CČM. Oslavili jsme Den Země na Rajské zahradě a u rybníčku Alisv. U příležitsti Dne Země jsme měli také letvé ukázky dravců. Výtvarné činnsti jsme zaměřili na svátek sv. Jiří a také jsme vytvářeli sutěžní práce d sutěže Já a můj bvd. Ftbalvý tým reprezentval šklu v turnaji MC Dnald s Cup. Filipjakubsku nc jsme slavili Velkým čardějnickým rejem. Den Země MC Dnald s Cup Květen - Jar je tady V květnu jsme si připmněli Mezinárdní den rdiny tvrbu výtvarných prací. Jar byl už v plném prudu a k jaru patří kuličkiáda, která se také velmi pvedla. Na knci května jsme návštěvu kuzelníka Rberta a disktéku s předstihem slavili i Mezinárdní den dětí. Červen - Měsíc výletů S přicházejícím kncem šklníh rku přišel čas výletů. Navštívili jsme Pražský hrad, Btanicus v Ostré, Mirákulum v Milvicích, svíčkárnu v Šestajvicích, zříceninu Jenštejn u Radnic. Uspřádali jsme závdy na klběžkách a turnaj v pétanque. Zašli jsme se pdívat d Galerie 14 na vítězné práce sutěže Já a můj bvd, kde byla i naše vítězná Princezna ze mlejna, a ptm už přišly závěrečné besídky a vytužené prázdniny. 16

17 1.7 Zájmvá činnst, kružky V tmt šklním rce byly v prstrách škly realizvány i zájmvé kružky, jejichž vedení byl zajišťván učiteli i externisty. Název Vyučující Čtenářský kružek (2. rčník - jedntlivci) pí uč.věchtíkvá Šikvné ruce ( rčník) pí uč. Zukalvá Keramika ( rčník) pí uč. Vávrvá Kružek sbrvéh zpěvu ( rčník) pí uč. Žídkvá Aerbic ( rčník) pí uč. Pkrná L. PC klub ( rčník) pí uč. Šťastná Knihvna ( rčník) pí uč Kadlecvá Čeština pr cizince ( rčník) pí uč. Kafkvá Čeština pr cizince ( rčník) pí uč. Mrvvá Flrbal (chlapci rčník) p. uč. Weiser Tuláček ( rčník) pí uč. Zukalvá Šklní knihvna ( rčník) pí uč. Ksteasvá Ruční práce ( rčník) pí uč. Carevvá Aerbic ( rčník) pí uč. Pkrná L. Dučvání matematiky pr 9. rčník pí uč. Lavičkvá Dučvání matematiky pr 8. rčník pí uč. Pkrná B. Čeština pr cizince ( rčník) pí uč. Ksteasvá Klub mladéh diváka ( rčník) pí uč. Ksteasvá Flrbal (chlapci rčník) p. uč. Weiser Externí kružky Angličtina Lingua Nva ( rčník) p. Vrlíček Taneční skupina Chilli Cheerleaders pí Nváčkvá Basketbal chlapci TJ USK Praha Sftball TJ Spectrum Tenisvý kružek ( rčník) p. Mamica Rztleskávačky Cheer Academy pí Němcvá 17

18 Šachvý kružek (1. stupeň) Věda nás baví (1. stupeň) Výuka hudby: klavír/husle/flétna p. Vávra pí Čechvá 1.8 Šklská rada Šklská rada byla zřízena pdle zákna 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění. Radu tvřili dva zástupci zřizvatele: Ing. Pavla Bturvá, p. Jarmír Krátký, dva zástupci rdičů pí Irena Stibrvá, Plk. Mgr. Vít Pernica a dva zástupci škly - Mgr. Kateřina Dufkvá a Mgr. Zita Kadlecvá. Rada se za šklní rk sešla třikrát. Prjednávala vlby členů d Šklské rady, schvalvala výrční zprávu za rk 2013/2014, úpravy šklníh řádu a šklníh vzdělávacíh prgramu, hdntila práci šklníh pradenskéh pracviště a pčty žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami. Dále se zabývala pravami prbíhajícími na půdě škly, záležitstmi škly v blasti výuky a materiálníh zabezpečení, zhdncením průzkumu Mapa škly, zavedením druhéh cizíh jazyka a celrční šklní sutěží. 1.9 Pčet žáků a tříd (stav k ) Rčník Pčet tříd Pčet chlapců Pčet dívek Celkem žáků Průměrný pčet žáků ve třídě , ,

19 pčet žáků , Spec. tř Spec. tř celkem ,7 pčet žáků na škle Pčet chlapců Pčet dívek Celkem žáků žáci Graf č. 1 pčet žáků (stav k ) 19

20 pčet žáků 1.10 Prvnání základních údajů ve šklním rce 2013/2014 a 2014/2015 Pčet tříd Celkvý pčet žáků Přepčtený pčet úvazků učitelů Pčet žáků na třídu 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/ ,3 27,1 18,5 21,7 prvnání pčtu žáků ve šklním rce 2013/2014 a 2014/ rk 13/14 rk 14/15 šklní rk Graf č. 2 prvnání žáků ve šklním rce 2013/2014 a 2014/ Přehled brů vzdělávání, které škla vyučuje v suladu se zápisem ve šklském rejstříku 2.1 Vzdělávací prgram Vzdělávání prbíhal pdle těcht schválených dkumentů: Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělání Tvřivá škla, platný d , 5. verze. Ddatky ke Šklnímu vzdělávacímu prgramu pr základní vzdělání Tvřivá škla, platné d Šklní vzdělávací prgram pr přípravnu třídu Venclíkův tvřivý rk, platný d

21 2.2 Učební plán pr šklní rk 2014/2015 Učební plán pr 1. stupeň Oblast / předmět 1. rčník 2. rčník 3. rčník 4. rčník 5. rčník Jazyk a jazykvá kmunikace / Český jazyk Jazyk a jazykvá kmunikace / Anglický jazyk Matematika a její aplikace / Matematika Infrmační a kmunikační technlgie / Infrmatika _ Člvěk a jeh svět Umění a kultura / Hudební výchva Umění a kultura / Výtvarná výchva Člvěk a zdraví / Tělesná výchva Člvěk a svět práce / Praktické činnsti Týdenní dtace Pčet tříd

22 Učební plán pr 2. stupeň Oblast / předmět 6. rčník 7. rčník 8. rčník 9. rčník Jazyk a jazykvá kmunikace / Český jazyk a literatura Jazyk a jazykvá kmunikace / Anglický jazyk Jazyk a jazykvá kmunikace / Ruský jazyk Matematika a její aplikace / Matematika Infrmační a kmunikační technlgie / Infrmatika Člvěk a splečnst / Dějepis Člvěk a splečnst / Výchva k bčanství Člvěk a přírda / Fyzika Člvěk a přírda / Chemie Člvěk a přírda / Přírdpis Člvěk a přírda / Zeměpis Umění a kultura / Výtvarná výchva Umění a kultura / Hudební výchva Člvěk a zdraví / Tělesná výchva Člvěk a zdraví / Výchva ke zdraví Člvěk a svět práce / Praktické činnsti Vlitelné předměty Týdenní dtace Pčet tříd

23 2.3 Vlitelné předměty 6. r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem Sprtvní hry Ruský jazyk Metdy a frmy výuky Základem je způsb učení, který staví na sbních předpkladech každéh žáka. Důraz je kladen na prpjvání výuky s praktickými dvednstmi žáků. Mim běžnéh frntálníh vyučvání využíváme i efektivnější alternativní frmy výuky. Při vlbách metd klademe důraz na smysluplnst bsahu a činnstí, mžnst splupráce žáků, svbdné vlby každéh žáka a získávání kvalitní zpětné vazby. Skupinvé vyučvání Žáci se na prvním i druhém stupni učí také ve skupinách. V těch třídách, kde se pravidelně využíval tét frmy výuky, si žáci pstupně svjvali návyky fungující splupráce. Nezbytným předpkladem je splečné tvření a respektvání pravidel skupinvé práce. Skupinvá práce v 5. B Prjektvé vyučvání Prjektvé vyučvání se stává nedílnu sučástí výchvně-vzdělávacíh plánu naší škly. Prjektvé dny byly během šklníh rku zařazvány d výuky prvníh i 23

24 druhéh stupně. Velmi významné pr celkvu pzitivní atmsféru škly jsu celšklní prjekty, při nichž pmáhají starší splužáci mladším, vznikají nvá kamarádství, a jsu velmi účinnu prevencí prti šikaně. Žáci si navíc navzájem předávají pznatky frmu tzv. vrstevnickéh učení. Multikulturní den Veliknční hlášení Zážitkvé vyučvání Činnstní (zážitkvý) charakter výuky nejen na výchvně vzdělávacích kurzech je zaměřen na sbnstní a sciální výchvu žáků a mtivuje žáky k dalšímu učení, vede k učební aktivitě, k tvření a nalézání vhdných způsbů řešení prblémů. Patří k dluhdbě efektivnímu učení, jehž výsledky mhu žáci aplikvat v nvých situacích. Gtika na vlastní kůži Tábrské pdzemí 24

25 2.5 Výuka cizích jazyků Vyučují se dva cizí jazyky anglický a ruský. Zájem ze strany žáků i rdičvské veřejnsti výuku jazyků je výrazně vyšší. Výuka začíná už v prvním rčníku. Předmětvé kmise cizíh jazyka každrčně vyhdncují, jak se svědčily zvlené učebnice, vyhdncují metdické pstupy a navrhují mžnsti vylepšení pr další šklní rk. Škla má k dispzici jazykvu učebnu s interaktivní tabulí. žáci učící se cizí jazyk jak pvinný předmět 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ 128 statní Na škle půsbil deset vyučujících anglickéh jazyka, jedna vyučující s plně dbrnu kvalifikací. Čtyři vyučující byly abslventky účelvých jazykvých kurzů. Výuku nezajišťval žádný rdilý mluvčí. Výuku ruskéh jazyka zajišťvali tři vyučující s dbrnu kvalifikací. Ve šklním rce 2014/2015 byl vyučván jak pvinný předmět d prvníh rčníku ve všech třídách jen anglický jazyk. V prvním a druhém rčníku v rzsahu jedné vyučvací hdiny, v třetím až devátém rčníku v rzsahu tří vyučvacích hdin. Ruský jazyk byl vyučván v sedmém a smém rčníku dvě hdiny týdně, v devátém rčníku tři hdiny. Pr prhlubení znalstí anglickéh a ruskéh jazyka a prakticku aplikaci získaných znalstí byla žákům nabízena mžnst knverzace s rdilými mluvčími. Škla dále rganizvala ve splupráci s jazykvu šklu Lingua Nva výuku pr nejmenší žáky (1. a 2. rčník). 25

26 3 Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly 3.1 Persnální pdmínky Ve šklním rce 2014/2015 u nás pracval celkem 57 zaměstnanců 39 pedaggických (7 na částečný úvazek) a 15 prvzních pracvníků. Z pedaggických pracvníků byl 7 mužů. Prvz šklní družiny zajišťval 7 vychvatelek. Na 1. stupni pracvali na plviční úvazky 3 asistenti pedagga. pčet (fyz. sby) k pedaggických pracvníků celkem 39 pedagg. pracvníků s dbrnu kvalifikací % pedagg. pracvníků bez dbrné kvalifikace 5 Odbrnu kvalifikaci dle zákna č. 563/2004 Sb. plnil: dbrná kvalifikace (pčet celkem / plnících) % plnění šklní družina (7 / 7) 100 základní škla (32 / 27) 84,4 pedaggičtí pracvníci celkem (39 / 34) 94,5 Jedna z vyučujících studuje na vyské škle pedaggické studium, tři pedagžky studují v rámci kvalifikačníh studia. Jeden z klegů splňuje výjimku ze vzdělání jak aktivní umělec. 26

27 3.2 Věkvé slžení pedaggickéh sbru věk méně než a/neb a více pčet (fyz. sby) k Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly 4.1 Výsledky přijímacíh řízení na střední škly ve šklním rce 2013/2014: Víceletá gymnázia (smiletá a šestiletá) dívky chlapci celkem státní sukrmé Střední škly státní a církevní dívky chlapci celkem gymnázia bchdní akademie zdravtní škly průmyslvé škly

28 učiliště statní Střední škly sukrmé dívky chlapci celkem gymnázia bchdní akademie zdravtní škly průmyslvé škly učiliště statní Zápis d prvníh rčníku ZŠ Zápis na šklní rk 2014/2015 prběhl a náhradní zápis Zápisem jak každrčně prvedly buducí prvňáčky phádkvé pstavy (žáci 8. a 9. rčníku). Během plavby p phádkvých strvech učitelky 1. stupně prvěřily nenásilnu frmu šklní zralst dětí. Ještě před zápisem prběhl Den tevřených dveří, kde se rdiče i děti mhli seznámit s prstředím škly. Rvněž splupracujeme s klními mateřskými šklami. Děti z předšklních ddělení v průběhu ledna navštívily první rčníky a vyzkušely si, jak t chdí ve velké škle. Adaptaci dětí pdprujeme i prgramem Škla na zkušku, který prbíhal d dubna d června každé úterý pd vedením učitelek 1. stupně. V červnu prběhla třídní schůzka rdičů buducích prvňáčků, kde rdiče dstali všechny ptřebné infrmace d třídních učitelek. Infrmace zápisu byly zveřejněny na nástěnce i na webu škly. 28

29 Zápis pr šklní rk 2014/2015 Celkvý pčet žáků, kteří přišli k zápisu 2014/ Pčet žáků s dkladem 17 Skutečný stav k Děti přijaté d 1. rčníku 82 Děti přijaté d přípravné třídy 15 Děti s dkladem (bez přípravné třídy) 7 5 Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených šklními vzdělávacími prgramy Hlavním cílem šklníh vzdělávacíh prgramu je plnění čekávaných výstupů jedntlivých předmětů a rzvj klíčvých kmpetencí: kmunikativních, sciálních a persnálních, k učení, k řešení prblémů, bčanských a pracvních. V úrvni splnění čekávaných výstupů jsu mezi žáky značné rzdíly, prtže žáci mají různé individuální předpklady a různé zájmy. Hdncení čekávaných výstupů se prmítá d klasifikace (viz přehled prspěchu škly). Hdntit klíčvé kmpetence je nárčnější. Žáci i učitelé prváděli jejich hdncení dvakrát rčně prstřednictvím žákvské knížky. 29

30 5.1 Suhrnná statistika prspěchu škly v jedntlivých předmětech 30

31 5.2 Výsledky žáků v sutěžích a lympiádách Sutěž v první pmci Žáci naší škly byli pět velice úspěšní v sutěži v pskytvání první pmci. Družstva z 1. stupně bsadila první a třetí míst, družstv 2. stupně sknčil na třetím místě. Sutěž v první pmci Šklská futsalvá liga Žáci 6. a 7. rčníku získali ve šklské futsalvé lize první míst. Sutěž ve stlním tenise V bvdním kle sutěže ve stlním tenise v kategrii mladší žáci bsadili naši chlapci třetí míst, dívky v kategrii starší žákyně bsadily druhé míst. Olympiáda v anglickém jazyce šklní kl Olympiáda byla rzdělena na dvě kategrie rčník a rčník. Kategrie rčníků se zúčastnil 17 žáků. Na prvním místě v 6. třídě se umístila Markéta Ktlíkvá, na prvním místě v 7. třídě se umístila Pavlína Nguyen. Celkvu vítězku tét kategrie byla Pavlína Nguyen ze 7. B. Kategrie rčníků se zúčastnil 14 žáků. Na prvním místě v 8. třídě se umístila Linda Šmlíkvá, na prvním místě v 9. třídě se umístila Zuzana 31

32 Vjtvá. Celkvu vítězku tét kategrie byla Linda Šmlíkvá z 8. C. Vítězky pstupily d kresníh kla v Dmě dětí a mládeže Praha 9. Olympiáda v AJ Obvdní lympiáda v anglickém jazyce se v DDM Praha 9 knal bvdní kl lympiády v anglickém jazyce. Za naši šklu byla vyslána Linda Šmlíkvá z 8. C. Díky svým znalstem dsáhla krásnéh 3. místa a jen 3 bdy jí utekl pstup d celrepublikvéh kla. Dějepisná lympiáda - šklní kl prběhl šklní kl dějepisné lympiády. Tématem tht rčníku byly války v dějinách - d Sáma d bitvy u Mháče. D kresníh kla pstupili žáci Ondřej Šedý, Vernika Pernicvá a Martina Ktchanvá. Olympiáda v českém jazyce V prsinci prběhl šklní kl lympiády v českém jazyce pr žáky 8. a 9. rčníků. Nejlépe sknčila Tereza Petrůvvá z 9. A, avšak pčet bdů nestačil na pstup d kresníh kla. Basketbalvý turnaj Dne 4. únra 2015 se žáci naší škly zúčastnili bvdníh kla basketbalvéh turnaje určenéh pr 8. a 9. rčníky základních škl a víceletá gymnázia. Jelikž se nám nepdařil náš tým sestavit puze z žáků 8. a 9. rčníků, byl nám p dhdě 32

33 s přadatelem umžněn dplnění týmu žáky z 6. rčníků, kteří prjevili turnaj zájem. I přes zjevný výškvý hendikep však dkázali naši chlapci překvapit většinu zúčastněných a vybjvat phár za celkvé 2. míst. Basketbalvý turnaj OVOV Odznak všestrannsti lympijských vítězů Dne se na ZŠ Generála Januška knal kresní kl sutěže OVOV pr Prahu 9 a 14, kteréh jsme se zúčastnili a dsáhli vynikající výsledky. Tým tvřený žáky Lucií Svatňvu, Danielu Písecku, Natálií Šůsvu, Adélu Krupkvu, Jakubem Pluhařem, Sebastianem Sudlíkem, Tmášem Peteru a Davidem Landu získal zlat a pstup d krajskéh kla. Jedntlivci si navíc dnesli ještě něklik dalších cenných kvů. Lucie Svatňvá vybjvala zlatu medaili, Daniela Písecká, Natálie Šůsvá a Jakub Pluhař získali stříbr a Adéla Krupkvá brnz. Vítězné družstv bvdníh vícebje OVOV 33

34 Výtvarná sutěž "Já a můj bvd" MČ Praha 14 lets vyhlásila již 21. rčník tét sutěže pr žáky zdejších základních škl. Tentkrát se kreslil, malval, tvřil na téma České phádky. Princezna ze mlejna, skupinvá práce výtvarnéh kružku šklní družiny jmenvitě Magdy Dvřákvé, Michaely Jirkvé, Petry Svatňvé, Michaely Červenkvé, Zuzany Chrmé, Martiny Jakubkvé, Nikly Hrabcvé, Marie Zubkvé, Anny Pp, Anny Daňkvé a Marie Žákvé ze druhých rčníků, získala 1. míst. V sutěži byla ceněna i práce Anny Hlinkvé ze 4. B. Vítězná Princezna ze mlejna 6 Pradenské služby škly 6.1 Šklní pradenské pracviště Šklní pradenské pracviště nabízí kmplexní výchvnu a vzdělávací pmc. Pracval ve slžení: Mgr. Klára Machvá - výchvná pradkyně Mgr. Jitka Zukalvá - šklní speciální pedagžka (d knce prsince) Mgr. Eliška Kstkvá - šklní psychlžka a šklní speciální pedagžka (d začátku ledna) Mgr. Jitka Carevvá - metdička prevence 34

35 Škla je zapjena d rzvjvéh prgramu MŠMT: Pdpra šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách a metdiků - specialistů ve šklských pradenských zařízeních. Speciální pedagžka vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami (depistáže v 1. a 2. rčnících a další činnsti) realizuje v 1. a 2. rčnících pravidelnu skupinvu péči pr vybrané žáky na pdpru funkcí pr rzvj psaní, čtení a pčítání prvádí rientační diagnstiku speciálních vzdělávacích ptřeb žáků zajišťuje individuální a skupinvu péči žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami (pravidelné či nepravidelné každtýdenní setkání s jedntlivcem neb skupinu žáků) zajišťuje kmpenzační, reedukační a stimulační činnsti zajišťuje učebnice, pracvní listy a kmpenzační pmůcky pr integrvané žáky pskytuje pradenské služby pr rdiče a žáky - rdič může přijít neb se bjednat na knzultaci bez jakéhkliv dpručení, pradenské služby jsu určeny všem žákům naší škly a jejich rdičům pskytuje pradenské služby pr učitele, pdílí se na vytváření individuálních vzdělávacích plánů splupracuje se šklskými pradenskými zařízeními (pedaggickpsychlgicku pradnu, speciálně pedaggickým centrem) a dalšími institucemi vede příslušnu dkumentaci Šklní psychlžka splupracuje při zápisu d 1. rčníku diagnstikuje výukvé a výchvné prblémy žáků vyhledává nadané děti zjišťuje sciální klima ve třídě, skupinvě a kmunitně pracuje se žáky zajišťuje screening, ankety a dtazníky ve škle 35

36 pečuje integrvané děti individuálně pracuje se žáky v sbních prblémech (knzultace, vedení) pskytuje krizvu intervenci pr žáky, pedaggické pracvníky a rdiče pdílí se na prevenci šklníh neúspěchu žáků (náprava, vedení, apd.) pskytuje kariérvé pradenství u žáků krdinuje preventivní práci ve třídě, prgramy pr třídy apd. pdpruje splupráci třídy a třídníh učitele nabízí individuální knzultace pr pedaggické pracvníky a rdiče v blasti výchvy a vzdělávání pmáhá při řešení multikulturní prblematiky ve šklním prstředí krdinuje pradenské služby mim šklu a splupráci se šklskými pradenskými zařízeními, zdravtnickými a dalšími zařízeními vede příslušnu dkumentaci splupracuje se šklskými pradenskými zařízeními (pedaggickpsychlgicku pradnu, speciálně pedaggickým centrem) a dalšími institucemi Výchvná a kariérní pradkyně pečuje žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáky s výchvnými prblémy ve splupráci s pedaggick-psychlgicku pradnu a speciálně pedaggickým centrem pskytuje infrmace studiu na středních šklách, zapůjčuje publikace vhdné k výběru střední škly pmáhá rdičům a žákům při vhdném výběru pvlání a k němu vhdné střední škly, zajišťuje testy umžňující zjistit pvlání, ke kterému má žák předpklady radí, jak pstupvat při návštěvě střední škly v den tevřených dveří pskytuje pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vede příslušnu dkumentaci 36

37 Metdička prevence sciálně patlgických jevů zajišťuje přednášky a besedy týkající se blasti prevence patlgických jevů (záškláctví, šikana, drgy, alkhl) vyhledává prblémvé prjevy chvání žáků. preventivně splupracuje s jedntlivci i třídními klektivy pskytuje pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vede příslušnu dkumentaci 6.2 Canisterapie - Naja ve škle Zkušensti pedaggů i dalších vědců a také jejich četné výzkumy dkazují, že zvířata mají na člvěka a především na dítě velmi významný pzitivní vliv. V naší škle se jedná řádně vycvičenéh psa s certifikací pr canisterapii - Naju. V rdině, ale i ve škle vlivňuje pes chvání dětí tak, že jim dává sebe sama jak příklad. Díky tmut situačnímu učení zvíře psiluje empatii, samstatnst a sciální dvednsti. Přítmnst psa také pmáhá psilvat chuť k phybu, který je zejména v mladším šklním věku velmi důležitý. Fyzická aktivita je ttiž nezbytná k rzvji kgnitivních funkcí (pzrnst, paměť, myšlení, vnímání, pužívání jazyka a další). Byl prkázán, že přítmnst klidnéh a pzrnéh psa příznivě vlivňuje děti, přičemž snižuje jejich trému a úzkst. Vědci dkázali, že přítmnst psa snižuje krevní tlak, srdeční rytmus a stupeň úzksti tudíž snižuje stres. Dále byl prkázán, že se zlepšuje emční stabilita dětí a schpnst učit se. Pzrnst dítěte je přirzeně přitahvána k věcem živým a k věcem, které jsu sučástí přírdy. Kntakt či dknce bližší put je pr dítě zdravé jak p fyzické, tak p psychické stránce a my jsme rádi, že jsme tyt výhdy mhli v uplynulém šklním rce pskytnut právě našim žákům. 37

38 6.3 Údaje prevenci sciálně patlgických jevů Ve šklním rce 2014/2015 prběhl na naší základní škle první rk Dluhdbéh prgramu všebecné primární prevence. Tent prgram zrealizval.s. Prevcentrum. Prgram prbíhal v rčníku. Paní učitelky z rčníku byly prškleny v rámci Vzdělávacíh kurzu primární prevence rizikvéh chvání pr pedaggy 1. až 4. tříd. Ve dvu třídách Prev-centrum zrealizval Prgram selektivní primární prevence. Ve třídě 2. C prběhl Intervenční prgram realizvaný lektrkami. s. PROSPE. Přednášky, besedy a semináře pr žáky Pvinnsti chdce v silničním prvzu 1. a 2. rčník (MP Praha) Základy bezpečnéh chvání v silničním prvzu 3. rčník (MP Praha) Pvinnsti cyklisty v silničním prvzu 4. rčník (MP Praha) Základní pravidla phybu na pzemních kmunikacích 5. rčník (MP Praha) Malý Péťa sám dma 1. rčník (MP Praha) Bezpečné chvání sám venku 2. rčník (MP Praha) Bezpečné chvání nebezpečné situace 3. rčník (MP Praha) Bezpečné chvání prcvičení znalstí 4. rčník (MP Praha) C nám může hrzit na internetu 5. rčník (Saferinternet) Čas prměn 6. rčník dívky MP (Educatin) Když chceš, tak t dkážeš rčník (GIPSY.cz) Gyneklgie, Pruchy příjmu ptravy rčník dívky (Státní zdravtní ústav) Sex, zdraví, vztahy rčník (Státní zdravtní ústav) Malý kriminalista - 5. rčník (MP Praha) 38

39 Šikana a násilí v dětských klektivech 6. rčník (MP Praha) Kriminalita dětí - 7. rčník (MP Praha) Pbavme se alkhlu 7. rčník (SANANIM) Zine film v bji x HIV/AIDS beseda (vyučující předmětu výchva ke zdraví) První pmc 8. rčník (MEDICOR) Drgy II. 8. rčník (MP Praha) Facebk a jiné sítě 8. rčník (Saferinternet) Základy právníh vědmí 9. rčník (MP Praha) Preventivní aktivity Dpravní hřiště dvuletý cyklus pr 4. a 5. rčník (MP Praha) Adaptační výjezd pr žáky 6. rčníku 39

40 Pznávací výlet d Drážďan pr žáky 2. stupně Jedndenní výlety Škly v přírdě Pravidelné třídnické hdiny Pravidelná setkání šklníh parlamentu 40

41 Přednášky pr pedaggy Praha 14 bezpečně nline - Seminář pr pedaggické klektivy (Saferinternet) Přednáška pr rdiče Praha 14 bezpečně nline - Sciální sítě a jiné sítě pr rdiče (Saferinternet) V průběhu šklníh rku se bjevvaly některé nevhdné prjevy chvání žáků. Se žáky byly vedeny výchvné phvry ve splupráci s výchvnu pradkyní, šklní metdičku prevence a speciální pedagžku. Ve 2. plletí šklníh rku pmáhala při řešení těcht prjevů chvání šklní psychlžka. Dva žáci měli vypracvaný Individuální výchvný prgram. Naše základní škla má vypracvaný Prgram prti šikanvání, kterým se v případě ptřeby řídíme. D prevence rizikvéh chvání žáků jsu aktivně zapjeni všichni pedaggičtí pracvníci škly, kteří řeší se žáky jejich sbní prblémy, pedaggvé se vzájemně infrmují a spluprací vytvářejí pdmínky pr včasné zachycení prblému a jeh řešení. 7 Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP) 7.1 Pčet pedaggických pracvníků, kteří si dplňují dbrnu kvalifikaci V tmt šklním rce si zvyšvaly kvalifikaci studiem na VŠ tři pedaggické pracvnice. Jedna učitelka ještě nedknčila studium na VŠ. 7.2 Průběžné vzdělávání Se zvyšváním kvality výuky a rzvjem klíčvých kmpetencí pedaggů úzce suvisí jejich další vzdělávání. V pedaggické práci je nutné neustále se sebevzdělávat, studvat dbrnu pedaggicku literaturu, navštěvvat kurzy, semináře, diskutvat své práci, prvnávat, experimentvat, přinášet svěžení d každdenní učitelské práce. Krmě dbrnéh pedaggickéh a psychlgickéh vzdělávání musí učitel udržvat krk se sučasnu techniku, která tak rychle prniká i d škl. Všichni pedaggvé mají mžnst využít nabídky 41

42 akreditvaných vzdělávacích kurzů. Většinu jsu tyt kurzy a šklení hrazeny ze státníh rzpčtu prstřednictvím škly. Mžnsti dalšíh vzdělávání pedaggů jsu však finančně velmi nárčné a jejich realizace je limitvána mezeným rzpčtem škly. Prt hledáme i jiné mžnsti jak získat finance k DVVP, která jsu ptřebná k přeměně škly. Intenzivně vyhledáváme a využíváme k dalšímu vzdělávání prjekty hrazené z ESF. Z důvdu efektivity preferujeme splečné vzdělávání celéh pedaggickéh sbru. Někteří pedaggičtí pracvníci se během šklníh rku zúčastnili i dalších individuálních vzdělávacích akcí, přádaných převážně NIDV. V rámci DVPP se pedaggický sbr účastnil vzdělávání v těcht blastech: BOZP děti s ADHD mderní frmy vyučvání bezpečný internet prevence prti návykvým látkám fyzika (ne)bezpečný mbil dramatická výchva pr sučasnu šklu rzvj prjektu RAMPS VIP III. fundraising ve šklách nvý bčanský zákník aktivity v hdinách AJ leadership práce s interaktivními učebnicemi Fraus prevence šikany, drgvých závislstí interaktivní tabule vyrušující a prblémví žáci ve výuce a jak na t praktické náměty na vytváření zdravéh šklníh klimatu Bakaláři sestavy OVOV čtení v 1. rčníku, čtenářská gramtnst EVVO 42

43 8 Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti 8.1 Prezentace na webu a v tisku Pdrbnější infrmace škle a její činnsti naleznete na našich internetvých stránkách které pravidelně aktualizujeme. Naši pedaggvé pravidelně přispívají svými články vydařených aktivitách v místním tisku časpisu Čtrnáctka. 8.2 Žákvské knížky Škla využívá žákvské knížky vydané dle vlastních pžadavků, prstřednictvím kterých jsu rdiče pravidelně infrmváni průběhu studia a chvání dítěte. Krmě th bsahují všechny infrmace týkající se prvzu a rganizace škly. 8.3 Splupráce škly s rdiči a statními partnery Snažíme se být šklu tevřenu nejširší rdičvské veřejnsti. Jsme prt rádi, jestliže rdiče naši práci prjevují zájem. Ve dnech tevřených dveří mhu být přítmni a stávají se aktivními účastníky v různých hdinách. Rdiče tak mhu zažít, jak se děti ve škle učí. Se žáky devátých tříd a jejich rdiči jsme rzlučili na abslventském plese deváťáků v červnu. Abslventský ples devátéh rčníku 43

44 Páťáci se zase splu s rdiči rzlučili s prvním stupněm Vícegeneračním vícebjem OVOV, p kterém následval splečné grilvání. Vícegenerační vícebj OVOV Ptřebné infrmace k nástupu dětí d prvních tříd získali rdiče v červnu na přípravné schůzce s třídními učitelkami. Rdiče pravidelně infrmujeme pkrku dítěte i prblémech jak ve výuce, tak ve výchvě. P vzájemné dhdě rdiče a učitele je mžná individuální knzultace. Přádáme 3x d rka klasické třídní schůzky a 2x rčně knzultační hdiny. Termíny jsu známy na začátku šklníh rku a jsu uvedeny v žákvské knížce i na webvých stránkách škly. Vítáme, když rdiče přijdu včas knzultvat jakýkli prblém. Závažnější prblémy řeší vedení škly za přítmnsti třídníh učitele, v případě ptřeby i se sučinnstí šklníh výchvně pradenskéh pracviště. Žáci se SVP mají vypracvaný individuální plán, se kterým jsu seznámeni rdiče i žák. Cílem je, aby individuální plán fungval jak trjstranná dhda: škla žák rdič. Splupracvali jsme s IPPP (Institut pedaggick-psychlgickéh pradenství), CPIV (Centrum pr inkluzívní vzdělávání), PPP (Pedaggick-psychlgická pradna), SPC (Speciální pedaggická centra dle charakteru pstižení) i dbrníky na prtidrgvu prevenci. 8.4 Charita V rámci výchvy našich dětí k lidské sunáležitsti dluhdbě pdprujeme keňsku dívku Mercy Achieng Opiy. Mercy díky nám může chdit d škly, 44

45 prtže finanční prstředky její rdiny jsu velmi skrmné a k zaplacení šklní dcházky by nepstačvaly. Také jsme se rzhdli pmci sběrem víček i nemcné Elišce. Charitativní prdejní výstava Víčka pr Elišku 8.5 Přehled výchvně vzdělávacích akcí MĚSÍC Září Říjen AKCE Čas prměn přednáška pr dívky - 6. rčník C nás může ptkat na internetu přednáška - 5. rčník Adaptační výjezd - 6. rčník Facebk a jiné sítě - 8. rčník Semináře MP - 1. až 9. rčník Přesplní běh - žáci 2. stupně Sutěž v první pmci Můj pes - přednáška - 6. rčník Pznávací zájezd - 5. rčník Prevcentrum - primární prgram - 7. A ŠvP - 2.A a 2.B Dpravní hřiště - 4. a 5. rčník Pjízdná zubní rdinace světvý prgram pr žáky 1. stupně 45

46 Listpad Prsinec Leden Únr Frisbee cup - 8. rčník Plavecké závdy - žáci 2. stupně Planetárium - 1. rčník Divadelní představení divadl Minr Štafetvý běh 1. až 9. rčník Futsal - 6. a 7. rčník Planetárium - 2. rčník Divadelní představení - Večer tříkrálvý Prevcentrum primární prgram 6., 8. a 9. rčník Setkání s cestvatelem K. Wlfem - beseda pr rčník Multikulturní den celšklní prjekt Flrbal - 8. a 9. rčník Divadelní představení - divadl Metr Prevcentrum primární prgram 7. A Drážďany výlet pr žáky 2. stupně Než užiješ alkhl, užij svůj mzek přednáška 7. rč. Flrbal 6. a 7. rčník Olympiáda v AJ Ptačí krmítka beseda 2. B Pečení perníčků Muzeum hl. m. Prahy Prevcentrum primární prgram 8. B Právní důsledky 15ti letých přednáška 9. rčník Dějepisná lympiáda Pernštejni výukvé představení histrickéh šermu Divadelní představení Lakmá Barka Vícebj OVOV Basketbal Bilgická lympiáda Prevcentrum primární prgram 5. rčník Recitační sutěž 46

47 Březen Duben Květen Besip přednáška pr 1. až 5. rčník Sex, zdraví, vztahy přednáška pr 6. a 7. rčník Prevcentrum primární prgram 8. C Když chceš, tak t dkážeš - kncert + vzdělávací prgram pr 4. až 6. rčník Nenech se vládnut - kncert + vzdělávací prgram pr 8. až 9. rčník Kurz první pmci 8. rčník Prevcentrum primární prgram 6.rč. Dpravní hřiště 4. rčník Dpravní hřiště 4. a 5. rčník Sex, zdraví, vztahy přednáška 8. a 9. rčník Jeden svět na šklách 6. až 9. rčník Spkjená třída preventivní prgram 6. Až 7. rčník C víš ČR? sutěž pr žáky - cizince Americký učitel ve škle návštěva rdiléh mluvčíh 7. A 8. rčník Ornita Svy ve škle rčník Budíme češtinu Vyšehrad 5. rčník Veliknce s khutem Albertem prjekt 1. stupeň Prevence kyberšikana 6. rčník Turnaj ve stlním tenise 6. a 7. rčník Reprtéři ČT beseda 8. rčník Vícebj OVOV kresní kl Prevcentrum primární prgram 7. B Spkjená třída preventivní prgram 6. rčník Den Země Prevcentrum primární prgram 8. B Mc Dnald s Cup kresní kl ŠvP 1. rčník ŠvP 5. rčník 47

48 Červen Hudební přad Du Bene 2. rč. Vícebj OVOV krajské kl Dpravní hřiště 4. rčník Slavík a Slavíček pěvecké sutěže rčník Phár rzhlasu 2. stupeň Festival ftgraf 6. a 7. rčník Pythagriáda kresní kl Prevcentrum primární prgram 9. rčník Osbní bezpečnst a kyberšikana 2. rčník Testvání Sci 9. rčník Výchdní Afrika klébka lidstva rčník Páťáci mrňatům - MDD Jak se dělá tanečník představení 6. až 9. rčník Dpravní hřiště 4. a 5. rčník Slavík kncert vítězů Malý ftbal 5. A 6. rčník Vícegenerační vícebj OVOV 5. rčník s rdinami Helpík sutěž v první pmci Orientační závd rčník 9 Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí šetřila inspekce stížnst na pstup škly při řešení pdnětu na nevhdné chvání něklika žáků 1. rčníku. Stížnst na pstup škly shledala inspekce jak nedůvdnu. (Čj. ČŠIA 1267/14-A) Ve šklním rce 2014/15 Česká šklní inspekce šklu nenavštívila. 48

49 10 Základní údaje hspdaření škly Základní údaje hspdaření škly jsu k dispzici ve zvláštní přílze. 11 Údaje zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů Ovce d škl V rámci tht prjektu jsme p celý rk dstávali pravidelné bezplatné ddávky vce a zeleniny pr žáky 1. stupně. V červnu jsme se rvněž zapjili d dprvdnéh prgramu Ochutnávkvý kš, kde žáci mhli chutnat i méně bvyklé druhy vce. Ochutnávka vce Emergentní prgram Ministerstva vnitra I ve šklním rce 2014/2015 jsme se zapjili d tht úspěšnéh prjektu, jehž cílem je vytvářet vhdné pdmínky pr začlenění žáků s dlišným mateřským jazykem d šklníh klektivu. V rámci prjektu prběhly například kružky Dučvání ČJ ve třech různých úrvních, kurz českéh jazyka pr rdiče neb sutěž C vím ČR?. Nejptřebnější žáci měli díky tmut prjektu vlastní asistentku, která jim pmhla překnat pčáteční jazykvu bariéru a adaptvat se na české šklní prstředí. Žáci z druhéh stupně navštívili i divadelní představení. 49

50 Rzvjvý prgramu MŠMT - Bezplatná výuka českéh jazyka přizpůsbená ptřebám žáků-cizinců z třetích zemí V tmt šklním rce jsme navázali na lňský úspěšný prjekt. Prjekt prbíhal ve dvu úrvních. První úrveň prjektu byla zaměřena na individuální pdpru žáků-cizinců, především na pdpru jejich zdknalvání se v českém jazyce. V rámci druhé úrvně jsme zapjili všechny žáky škly, kteří během prjektvéh dne a celrční hry pznávali kultury jiných zemí a svých splužáků - cizinců. Škla je také zapjena d rzvjvéh prgramu MŠMT: Pdpra šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách a metdiků - specialistů ve šklských pradenských zařízeních. Z tht prjektu je částečně finančně hrazena činnst šklní psychlžky. 12 Péče nadané žáky V naší škle máme také žáky, jejichž znalsti a dvednsti přesahují rámec běžnéh učiva. Takvé žáky vedeme k tmu, aby svůj zájem a nadání prezentvali v rámci výuky a zárveň h rzvíjeli i ve svém vlném čase. Tit žáci řeší v předmětu svéh nadání různé prblémvé úlhy, individuálně pracují s dbrnu literaturu, a zejména seznamují splužáky s předmětem svéh zájmu frmu referátů a prezentací k daným tématům. Spntánně se stávají veducími skupin při skupinvém a prjektvém vyučvání. Rvněž je vedeme k pmci slabším splužákům. Naši nadaní žáci se tradičně s úspěchem zúčastňují různých lympiád a vědmstních sutěží. Výchvná pradkyně pmáhá těmt žákům najít takvu střední šklu, která svu úrvní a specializací dpvídá jejich nadání. Většina těcht dětí nám však dchází již dříve na víceletá gymnázia neb jiné výběrvé škly. Druhu velku skupinu talentvaných žáků v naší škle jsu děti se sprtvním nadáním. Tyt děti mají mžnst rzvíjet svůj talent v něklika sprtvních kružcích v rámci šklní družiny, dpledních zájmvých kružcích a splupracujících sprtvních ddílech, které mají tréninky v naší škle. 50

51 Pravidelně se zúčastňujeme sprtvních sutěží - Aprílvéh běhu s kuřetem, McDnald s Cupu, Pháru starsty, Běžeck-plaveckéh pháru, bvdní sutěže ve stlním tenise, basketbalvéh turnaje, šklské futsalvé ligy apd. Velmi úspěšní jsme v prjektu Odznak všestrannsti lympijských vítězů. V celrčním hdncení získali žáci 5. rčníků něklik brnzvých, stříbrných, a dknce i zlatých dznaků. V bvdním kle OVOV lympijskéh vícebje vybjval naše družstv prvenství a v sutěžích jedntlivců si jeh členvé dnesli celkem 11 medailí. Žáci s uměleckým nadáním rzvíjejí svůj talent v rámci výtvarnéh kružku ŠD, hudebníh a šklníh kružku keramiky. V již 21. rčníku sutěže Já a můj bvd, kteru vyhlašuje MČ Praha 14, bsadily druhačky z výtvarnéh kružku ŠD se svu skupinvu prací Princezna ze mlejna 1. míst. Práce výtvarnéh kružku ŠD 13 Přípravné třídy Ve šklním rce 2014/2015 byl v ZŠ Bratří Venclíků pprvé tevřen přípravný rčník, který je určený především pr děti sciálně znevýhdněné či děti s dkladem šklní dcházky. Přípravnu třídu navštěvval celkem patnáct žáků, pět dívek a deset chlapců. Dva žáci byli cizinci (Ukrajinec a Vietnamec). Všichni žáci měli dklad šklní dcházky. Jedna dívka byla přeřazena v průběhu šklníh rku 51

52 z první třídy z důvdu btížnéh zvládání učiva. Žáci si během šklníh rku přivykli na šklní prstředí a šklní režim. Byla jim věnvána pzrnst v blasti zrakvé a sluchvé percepce, jemné a hrubé mtriky, grafmtriky, nácviku správnéh držení těla a správnéh úchpu psacíh náčiní. Dále byly u dětí rzvíjeny předmatematické představy či jazykvé a kmunikační dvednsti. Děti také abslvvaly trénink jazykvých schpnstí pdle D. B. Elknina. Jedná se metdu, která u dětí předšklníh věku trénuje schpnsti zcela nezbytné a klíčvé pr správný nácvik čtení a psaní. T vše žákům přípravné třídy významně usnadnil vstup d první třídy základní škly, kteru budu navštěvvat v letšním šklním rce 2015/ Vzdělávání cizinců a příslušníků nárdnstních menšin 14.1 Pčet cizinců v ZŠ Pčty cizinců na základní škle Státní příslušnst Pčty dětí Čína 5 Irák 1 Kazachstán 3 Mnglsk 3 Kyrgyzstán 1 Rusk 6 Slvensk 6 Vietnam 11 Ukrajina 25 Smálsk 1 52

53 pčet žáků Celkem pčty cizinců na škle státní příslušnst Graf č. 3 pčty cizinců na škle 14.2 Integrace a začlenění cizinců d prstředí ZŠ V naší škle je vyský pdíl žáků s dlišným mateřským jazykem. Začlenění většiny z nich je bez prblémů, prtže se v Čechách nardili, navštěvvali zde mateřsku šklu, a český jazyk ani české šklní prstředí jim tudíž nejsu cizí. Přibývají však i žáci, kteří nastupují d naší škly ihned p příjezdu d ČR. U nich je velká jazykvá bariéra. Jejich pčáteční btíže se nám daří překnávat zejména díky zapjení d Emergentníh prjektu MVČR. Finanční prstředky získané z tht prjektu nám umžňují pskytnut těmt žákům na nezbytně nutnu dbu asistenta, přádat kružky dučvání ČJ apd. Snažíme se tyt žáky pdprvat zvýšenu individuální péčí ze strany vyučujících, k pmci těmt dětem vedeme i jejich splužáky, kteří mají stejný mateřský jazyk a v české škle se už adaptvali. V případě ptřeby vypracujeme Individuální vyrvnávací plán, který jim stanvuje pstupné krky k svjení ptřebných znalstí nejen v ČJ, ale i v statních předmětech. 53

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Společnost pro hudební výchovu ČR

Společnost pro hudební výchovu ČR Splečnst pr hudební výchvu ČR POZVÁNKA na 27. rčník Letní dílny hudební výchvy 13. 20. srpna 2016 ZŠ Jungmannvy sady, Tyršva 93, Mělník Kurz je akreditván Splečnstí pr hudební výchvu České republiky, IČ:22758917

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více