Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ"

Transkript

1 číslo číslo Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 23. května 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výplata 6 První dáma 7 programu Zdraví na hipodromu Rozhovor s trenérem D. Polozem / EDITORIAL Milí čtenáři, Zachrání nás zelená? jak už jistě víte, společnost Litvínovská uhelná se vyčlenila ze skupiny Czech Coal. Součástí tohoto rozdělení jsou i změny v Důlních novinách, které můžete najít už v tomto čísle. Jelikož jsou nyní LUAS a CCG dva samostatné, na sobě nezávislé subjekty, je třeba rozdělit i dosud společné noviny. Měli jsme několik možností, jak tento úkol provést, včetně úplného rozdělení a vydávání dvou různých firemních periodik. Nakonec se jako nejlepší ukázalo vydávat Důlní noviny tak, jak jste na ně zvyklí a zařadit do nich vždy přílohu z jedné, či druhé společnosti. Uvnitř každého vydání tak najdete minimálně dvě strany, které se věnují vnitřnímu chodu a dění pouze ve vaší firmě či skupině. Ostatní obsah zůstává společný. Vycházíme z toho, že obě skupiny fungují ve stejném regionu a naši čtenáři pracují ve stejných oborech. Informace o dění na severu Čech, představování zajímavých osobností z vašeho okolí nebo pozvánky na společenské či sportovní akce se tedy týkají vás všech. Nadále je proto v Důlních novinách najdou všichni čtenáři jak z Litvínovské uhelné, tak ze skupiny Czech Coal. Nahradí v budoucnosti uhlí obnovitelné plodiny? Předseda SOO skupiny Czech Coal Jaromír Franta je pověstný tím, že stále usiluje o zachování pracovních míst v současných těžebních společnostech i do budoucna. Jeho názor na prolomení limitů těžby je proto jednoznačný a neskrývaný. Demonstrace před Úřadem vlády určitě žádným úkrytem není. V minulých dnech do Mostu pozval poslance Parlamentu ČR za ČSSD z Olomouckého kraje Jiřího Krátkého, který je zároveň členem parlamentního výboru pro ŽP a podvýborů pro energetiku a pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu. Setkání se zúčastnili také další hosté - poslanec parlamentu za ČSSD Jaroslav Foldyna z Děčína a mostecký náměstek primátora za tuto stranu Karel Novotný. Vzájemně se sice poslouchali, ale bohužel, nedařilo se najít takříkajíc společnou řeč. Uhlí bude určitě ještě nějakou dobu hrát v energetickém mixu roli, která se bude přirozeně snižovat. Využívat ho v dnešní době k výrobě elektrické energie v kondenzačních elektrárnách a následně k vývozu považuji za nerozumné, uvedl poslanec Krátký poté, co mu J. Franta přiblížil současnou situaci v regionu i v budoucnu v případě neprolomení limitů. Poslanec se nerozpakoval nazvat argument, že za nějaký rok nebude uhlí pro teplárny, do jisté míry jako vydírání, neboť na tuto skutečnost se teplárny i těžební společnosti mohly podle jeho názoru připravit již v průběhu minulých dvaceti let od přijetí vládního usnesení o limitech těžby. Jeho návrhem na řešení budoucího nedostatku uhlí je nahradit jej obnovitelnými zdroji pěstovanými na neobhospodařovaných plochách. Jsem si vědom, že ne každý region má možnost být energeticky soběstačný obnovitelnými nebo alternativními zdroji, ale určitě by se i u vás nějaká našla. Zelený průmysl nabízí v celé své šíři různé možnosti a možná pro vaši oblast je zelené strojírenství, možná něco jiného, ale s tím musíte přijít sami a nespoléhat na někoho z centra, dodal poslanec s doporučením, že by Mostecko mělo Foto: archiv využít čas, který do vytěžení zásob do limitů zbývá na přípravu transformace. Uvedl, že Olomoucko svoji alternativu s úbytkem pracovních příležitostí před časem našlo právě v obnovitelných zdrojích. S tímto doporučením nesouhlasil jeho parlamentní kolega Jaroslav Foldyna, který uvedl, že zkušenosti Olomoucka jsou cenné, ale využitelné v podobně zaměřených regionech, třeba právě na Děčínsku, ale že problematika zaměstnanosti a náhrady tradičních průmyslových odvětví, jako je hornictví, na Mostecku a Chomutovsku je naprosto odlišná a není je možné do těchto regionů přenést. Tak trochu jako Sysifos si musel připadat odborový předák Jaromír Franta. Ale určitě jen na chvíli. Přijal nabídku poslance Krátkého, že dá připomínky a argumenty k materiálu, který poslanec dal k dispozici a nad kterým se sešli. Pokud mne argumenty přesvědčíte, pak ve mně budete mít zastánce, uvedl v průběhu setkání Jiří Krátký. Argumenty slyšel už v Mostě. (má) Důlky byly a jsou listem horníků z Mostecka a takové také zůstanou. Věříme, že se vám změny budou líbit a zůstanete nám věrní. Vaše redakce Černí andělé mají zlatý hattrick! V současné době probíhá výroba tříděných druhů na dvou paralelních linkách. Uhlí se zaklopí do zásobníku, odkud se dvěma pásovými dopravníky přepraví do prostoru třídírny. Zde dochází k třídění na třídičích, a to od největšího zrna, což je kostka, až po hruboprach, vysvětluje specialista úpravny uhlí Vladimír Šabek. Jak ukazuje přehled prodeje z loňského roku, největší zájem mají zákazníci o druh ořech 2. Vloni ho v Komořanech vyrobili až 70 % z celkové produkce tříděného uhlí a poptávka po něm stále roste. To je také důvodem, proč se úpravna snaží technologickými změnami zvýšit kapacitu výroby právě tohoto druhu uhlí. Ještě loni došlo ke zvětšení propadu na jednom z třídičů z 20 mm na 30 mm. V současné době prochází rozsáhlou technologickou úpravou také jedna PŘÍLOHA 23. května 2013 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Nová drticí linka umožní zvýšit výrobu ořechu 2 Úpravna uhlí v Komořanech buduje novou drticí linku pro výrobu tříděného uhlí. Chce tím zvýšit kapacitu výroby ořechu 2. Důvodem je stále se zvyšující zájem o tento druh tříděného uhlí. Novinky chystá i v nakládce do nákladních automobilů. Plánované změny přijdou na 30 milionů korun. Na co se nás ptali novináři? Budoucnost hlubinné těžby na Mostecku: dnech média nejvíce zajímala otázm Byla to reakce na který Živoucí fosilie zpečetila mír mezi energetiky a těžaři Výsadba nové metasekvoje se minulé úterý stala definitivní tečkou za předchozími napjatými vztahy mezi energetickou společností ČEZ a těžební společností Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal. z linek. Upravují se pásové dopravníky i třídič, chystá se vsazení kladivového drtiče. Všechny tyto změny umožní, že tato linka přestane vyrábět současné tři druhy uhlí (kostku, ořech 1 a 2) a zaměří se výhradně na výrobu ořechu 2, říká Vladimír Šabek. Změny se chystají také ve způsobu nakládky tříděných druhů v areálu úpravny. Současná čtyři nakládací místa slouží každé pro jeden typ produktu (kostka, ořech 1, ořech 2 a hruboprach). 62 % všech naložených nákladních aut však tvoří právě ty, které odebírají ořech 2. Čtyřicetitunový zásobník na málo žádaný hruboprach se proto upraví a využije pro nakládku ořechu 2. Tím se zvýší kapacitní možnosti nakládky tohoto preferovaného tříděného druhu uhlí na dvojnásobek, tj. až na 80 tun. Nakládka se tím navíc zrychlí, což jistě naši odběratelé uvítají, dodává Vladimír Šabek. (gsb) 23. května 2013 ročník 16 Nakládací zásobník Úpravny uhlí Komořany. Foto: archiv LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP Metasekvoji čínskou zasadili ve středu potvrzeno v květnu O dva roky 15. května za přítomnosti zástupců Skupiny ČEZ a společnosti Czech sekvoje čínské dostaly i do botanic- později se pak první semena meta- Coal zahradníci z dodavatelské firmy ké zahrady při zámku v Průhonicích. Nipauer. Strom byl usazen do kompozice ostatních jehličnanů v areáné minulosti naší planety byly jedním Dá se tudíž říci, že metasekvoje v dávlu elektrárny před hlavní budovou. ze zelených nástupců obřích přesliček Metasekvoje čínská je opadavý jehličnan z čeledi cypřišovitých. ci prvohor, éra metasekvojí nastala na a plavuní. Zatímco ty vyhynuly na kon- konci druhohor a v třetihorách, tedy Do doby svého objevu na začátku čtyřicátých let minulého století v Číně a listů plavuní a přesliček byly překryty v době dinosaurů. To již zbytky kmenů se mělo za to, že tento rod rostlin vyhynul asi před 70 miliony lety, tedy organického materiálu. Zuhelnatěním mohutnými nánosy organického i an- na konci druhohor, jelikož byl znám těchto odumřelých zbytků rostlin pouze ze zkamenělin. Jedná se tedy v bahně močálů za nepřístupu kyslíku o takzvanou živoucí fosilii. Jejím velmi blízkým příbuzným je přitom me- vzniklo dnešní uhlí. přitom během uplynulých milionů let tasekvoje disticha, která byla coby Metasekvoje čínská darovaná Skupině jejich nejvyšší představitelé svými podpisy stvrdili smlouvu, která zabezpečí zlepšení provozu obou společností. i možný rozvoj a rozsáhlejší investice do zkamenělina objevena ve druhé polovině 19. století na Špicberkách a v roce dvojí symboliku. Tou první jsou větve dodávky uhlí pro Elektrárnu Počerady ČEZ společností Czech Coal má proto 1941 se stala i typovým druhem rodu stromu coby zelené ratolesti vzájemného usmíření a navázání nové dlouholejší modernizace do roku Vršanská na dalších až téměř 50 let. Elektrárnu Počerady čeká první rozsáh- metasekvojí. Jenže o dva roky později byl objeven v čínské provincii Chu-pej dobé spolupráce. Druhou, i když spíše Dohoda tak může trvat až do roku 2060, uhelná hodlá v průběhu příštích let dosud botanickému světu neznámý metaforickou, je připomínka, že elektrárenské uhlí je vlastně fosilní palivo. stabilizuje situaci na celém trhu nejen v Hořanském koridoru a kompl přičemž tento dlouhodobý kontrakt investovat zejména do přeložek sítí jehličnan, který později dostal jméno metasekvoje čínská a stal se tak novým typovým druhem rodu. Že jde o Obě společnosti narovnaly své vzájemznamným stabilizačním prvkem, jenž práce jso s uhlím, ale i s elektřinou. Navíc je vý- konstrukce těžební živoucí fosilii, bylo přitom definitivně né vztahy v březnu letošního roku, kdy zajistí jak pracovní místa v regionu, tak Na co se nás ptali novináři? Týdeník 5+2 v uplynulých dnech zajímalo co j Services bylo propuštěno 1 zamě Ve společnosti Coal Ser i měna, v její Metasekvoj zdobí areál počeradské elektrárny. Foto: (zb) PŘÍLOHA Maximum toho, co se dalo získat, aneb Vítej zlatý hattricku! Tak by se dal jednoduše charakterizovat obrovský úspěch házenkářek DHK Baník Most v letošní sezoně. Černí andělé totiž vybojovali zlatý triple, tedy hned tři zlaté medaile v řadě. pokračování na straně 7

2 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Řešení je na dosah ruky Poslední týdny a měsíce vzbudila velkou pozornost informace o rekordní nezaměstnanosti v ČR. Zatímco na přelomu roku 2008 byla míra nezaměstnanosti 5% a české firmy měly problém najít vhodné pracovníky, dnes je nezaměstnanost dvojnásobná. Bez práce je už téměř 600 tisíc obyvatel, což je více jak 8 % všeho práceschopného obyvatelstva. Jen od listopadu 2011 jich přibylo bezmála 0 tisíc. Letošní rok je tak zatím nejčernější v novodobé historii Česka. Nejdramatičtější scénáře předpovídají až tři čtvrtě milionu lidí bez práce. V této souvislosti si dovolím prezentovat svoji úvahu. Již delší čas sleduji boj o snižování narůstající nezaměstnanosti. Nenechává mě to klidným ani na vteřinu, neboť je-li člověk patriotem, žije v tomto regionu, vychovává tu děti a má zde celoživotní kořeny, nemůže být k tomuto jevu a snahám změnit to, lhostejný. Domnívám se, že zřejmě jedinou možnou alternativou pro náš region, který byl vždy energetickou a průmyslovou základnou našeho státu, je další pokračování těžby hnědého uhlí. A to i za čarou, namalovanou tužkou od jakéhosi ministerského stolu, která byla posvěcena vládním usnesením o limitech z roku Byl bych rád a apeluji tímto na naše vrcholné vládní představitele, aby akceptovali myšlenku, že blahobyt vlastních občanů je důležitější než honba za chimérou nízkého schodku za každou cenu. Karel Novotný náměstek primátora města Most Myslím, že by se tímto rozhodnutím budoucí vlády zastavila narůstající nezaměstnanost nejen v našem regionu, ale posílila by se významně i energetická soběstačnost a bezpečnost země. Vždyť, kdy byl náš stát v minulosti bohatý? V dobách, kdy uměl využívat svoje nerostné bohatství, ať už šlo o stříbro, nebo uhlí. Zmiňuji tento problém konkrétně proto, že pokud by zůstaly zachovány limity hnědého uhlí a nepokračovalo by se v těžbě, bylo by ohroženo osm až deset tisíc pracovních míst. Není to nijak přehnané číslo, protože dopady by pocítili nejen sami havíři, ale návazně také externí prostředí, dodavatelské firmy, obchod, služby. Za limity je zhruba 280 miliónů tun nebo v další fázi ještě 470 miliónů tun velmi kvalitního uhlí. To jsou zásoby, které vystačí na mnoho desítek let, možná i celé jedno století. To je bohatství, které nám může pomoci vyřešit řadu problémů, od nezaměstnanosti až po cenově přijatelné zásobování teplem a nezávislost. Možná zjednodušený pohled, ale tak to vidím a cítím. Chápu, že otázka řešení tohoto problému je součástí Státní energetické a surovinové koncepce, tedy, že se jedná o rozhodnutí politické. Nicméně, každé politické rozhodnutí musí vycházet z racionálních úvah, prognóz, analýz. Nebo by mělo. Samozřejmě při zachování podmínek udržitelného rozvoje, tedy i s ohledem na životní prostředí. Česká republika může využít obrovského energetického a ekonomického potencionálu, který se skrývá v dosud nevytěženém uhlí u nás, v severních Čechách. Buď jej využijeme a v konečném důsledku na tom vyděláme všichni včetně dětí našich dětí, nebo ne. Ale to ne může přinést dopady, s nimiž se jen velmi, velmi obtížně vypořádáme. To je skutečná podstata problému, kterému se říká zrušení limitů hnědého uhlí, snížení nezaměstnanosti na Mostecku, ale nejenom na Mostecku, ale i v dalších přilehlých regionech, jako jsou Chomutovsko, Lounsko, Teplicko. Toto je můj zcela subjektivní pohled i z posledních týdnů a měsíců na tuto velmi vážnou a nebojím se říci až fatální problematiku zaměstnanosti či nezaměstnanosti. Byl bych rád a apeluji tímto na naše vrcholné vládní představitele, aby akceptovali myšlenku, že blahobyt vlastních občanů je důležitější než honba za chimérou nízkého schodku za každou cenu. Vždyť přijatelnější a levnější cestou je zajištění práce lidem, než vyplácení sociálních dávek. Karel Novotný, náměstek primátora města Most Program Zdraví do kasičky na stáří Mezi benefity, které zaměstnancům společností Vršanská uhelná, Litvínovská uhelná a Coal Services zaručuje Kolektivní smlouva, patří i program Zdraví. V průběhu let se rozšířila nabídka pro zaměstnance, jak tohoto benefitu využít. V letošním roce mohou zaměstnanci zmíněných společností program Zdraví čerpat třemi způsoby. Buď ve formě poukázek FlexiPass, kombinovaným využitím, tj. polovinu nároku v poukázkách FlexiPass a druhou polovinu převodem do penzijního fondu, či převodem celého nároku do penzijního fondu, vysvětlila Lenka Lůžková, vedoucí odboru zaměstnaneckých služeb. Poukázky FlexiPass je možné použít v síti smluvních subjektů Sodexo Pass. Podle statistiky je však nejčastější formou nákup v lékárnách ve více než 42 %, využití poukázek na nákup rodinné rekreace v cestovních kancelářích (38 %), platby ve fitness, bazénech, rehabilitačních zařízeních či platby v divadlech, kinech atd. Velmi vyhledávanou službou je také nákup v očních optikách. Jednotlivé typy balíčků ve formě poukázek FlexiPass pro zaměstnance jsou dodávány společností Sodexo v zalepených obálkách, které si zaměstnanci přebírají osobně proti podpisu v Zaměstnaneckém centru. Zaměstnancům společností Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. byly letos vydány poukázky z programu Zdraví v druhé polovině měsíce dubna. Převody do penzijního fondu u zaměstnanců těžebních společností proběhly v květnu. Například společnost Vršanská uhelná vydala svým zaměstnancům poukázky FlexiPass v hodnotě více než 4,7 milionu korun, tj. 538 balíčků a pro 61 osob převedla do penzijních fondů více než 400 tisíc korun. Litvínovská uhelná vydala poukázky v celkové hodnotě více než 6, 8 milionu korun, to je 774 balíčků a převedla na účty penzijních fondů více než 550 tisíc korun pro 79 osob, které se pro tuto variantu rozhodly, doplnila L. Lůžková. Podle jejích informací si společnost Coal Services a.s. objednala na rok 2013 poukázky FlexiPass v hodnotě 5,3 milionu korun, což představuje 680 balíčků a na účty zaměstnanců u penzijních fondů převede v měsíci červnu více než 380 tisíc korun pro 57 osob. Pro zaměstnance této společnosti jsou vydávány poukázky programu Zdraví do konce května v budově Zaměstnaneckého centra v pracovních dnech od 8 hodin, upřesnila vedoucí odboru pro ty, kteří si tento benefit ještě nepřevzali. (red) ZE ZAHRANIČÍ Polsko uhlí věří Připravuje otvírku nového černouhelného dolu a výstavbu černouhelné elektrárny, kterou bude zásobovat domácím černým uhlím. Otvírku nového hlubinného černouhelného dolu připravuje Kompania Weglowa (KW) v Lubinském uhelném revíru. Geologické zásoby zde činí přes 9 mld. t, z toho 1 mld. patří KW. Ložisko má příznivou geologickou strukturu s dobrým příkryvným poměrem, s většinou horizontálními slojemi a nebyla zde realizována předchozí těžba. K plánované otvírce ložiska Pawłów mají lokální municipality příznivý postoj. Chtějí s těžaři spolupracovat s cílem rozvoje regionu. Předpokládá se, že výrobní náklady budou nízké a srovnatelné s náklady úspěšné polské černouhelné společnosti Bogdanka SA. Plánuje se těžba ve výši 5 mil.t/rok. První uhlí by mělo být vytěženo za 11 let (stěnování 2 stěny, m). Náklady se odhadují na necelou miliardu. Počet zaměstnanců je plánován na 2 tisíce. KW, největší černouhelná společnost v EU, těží ročně 40 mil. tun černého uhlí a zaměstnává 60 tisíc osob. Polsko čeká růst spotřeby elektřiny ze 160 TWh v roce 20 na TWh v roce V současné době se v Polsku vyrábí zhruba 90 % elektřiny z uhlí. Pro Polsko není možné radikálně změnit v krátkodobém horizontu svůj energetický mix pro výrobu elektřiny. KW připravuje s partnery z energetického sektoru výstavbu nové MW černouhelné elektrárny CZECZOTT u uhelného dolu Piast Ruch II ve Slezském vojvodství v obci Wola. Uvedení elektrárny do provozu se očekává v roce Plánovaná výroba činí 5 7 TWh /rok a potřeba uhlí 2,5 3,5 mil. t. Při účinnosti cca 45 % budou emise CO 2 sníženy o 30 % ve srovnání se stávajícími elektrárnami. Náklady na výstavbu se odhadují na 1,5 mld.. Povolení pro připojení k síti má KW již k dispozici. V roce 2012 Polsko vytěžilo 78 mil. t černého a 64 mil. t hnědého uhlí. Polsko je největším producentem černého uhlí v EU. (eis) strana 2 tel.:

3 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ číslo PŘÍLOHA Nová drticí linka umožní zvýšit výrobu ořechu 2 Úpravna uhlí v Komořanech buduje novou drticí linku pro výrobu tříděného uhlí. Chce tím zvýšit kapacitu výroby ořechu 2. Důvodem je stále se zvyšující zájem o tento druh tříděného uhlí. Novinky chystá i v nakládce do nákladních automobilů. Plánované změny přijdou na 30 milionů korun. V současné době probíhá výroba tříděných dru- z linek. Upravují se pásové dopravníky i třídič, chys- hů na dvou paralelních linkách. Uhlí se zaklopí do tá se vsazení kladivového drtiče. Všechny tyto změ- zásobníku, odkud se dvěma pásovými dopravníky ny umožní, že tato linka přestane vyrábět současné přepraví do prostoru třídírny. Zde dochází k třídě- tři druhy uhlí (kostku, ořech 1 a 2) a zaměří se vý- ní na třídičích, a to od největšího zrna, což je kost- hradně na výrobu ořechu 2, říká Vladimír Šabek. ka, až po hruboprach, vysvětluje specialista úpravny uhlí Vladimír Šabek. Změny se chystají také ve způsobu nakládky tříděných druhů v areálu úpravny. Současná čtyři na- Jak ukazuje přehled prodeje z loňského roku, nej- kládací místa slouží každé pro jeden typ produktu větší zájem mají zákazníci o druh ořech 2. Vloni ho (kostka, ořech 1, ořech 2 a hruboprach). 62 % všech v Komořanech vyrobili až 70 % z celkové produkce naložených nákladních aut však tvoří právě ty, tříděného uhlí a poptávka po něm stále roste. To je které odebírají ořech 2. Čtyřicetitunový zásobník také důvodem, proč se úpravna snaží technologic- na málo žádaný hruboprach se proto upraví a vyu- kými změnami zvýšit kapacitu výroby právě toho- žije pro nakládku ořechu 2. Tím se zvýší kapacitní to druhu uhlí. možnosti nakládky tohoto preferovaného tříděného druhu uhlí na dvojnásobek, tj. až na 80 tun. Ještě loni došlo ke zvětšení propadu na jednom Nakládka se tím navíc zrychlí, což jistě naši odbě- z třídičů z 20 mm na 30 mm. V současné době pro- ratelé uvítají, dodává Vladimír Šabek. chází rozsáhlou technologickou úpravou také jedna (gsb) Nakládací zásobník Úpravny uhlí Komořany. Foto: archiv Na co se nás ptali novináři? Budoucnost hlubinné těžby na Mostecku: V uplynulých dnech média nejvíce zajímala otázka budoucnosti dolu Centrum. Byla to reakce na dopis pana starosty Šťovíčka z Litvínova, který se společně s místostarostou Horního Jiřetína Vladimírem Buřtem obrátil na Obvodní báňský úřad v Mostě s protestem proti uzavření hlubinného dolu Centrum. Tvrdí, že důl má zásoby uhlí na desítky let a může je těžit, protože ho neomezují územní limity. Navíc zaměstnává tři stovky horníků, kteří by jinak přišli o práci. O komentář Litvínovské uhelné a.s. nás postupně požádaly např. ČTK, ČT, ČRo Sever nebo Homér. LUAS médiím poskytla toto stanovisko: Životnost dolu Centrum končí, důl se přiblížil ke konci zásob, které lze vytěžit hlubinným způsobem. To je realita známá mnoho let a ověřená odbornou studií. Zpochybňovat tento fakt může jen naprostý laik, který nebere v potaz technologické, geologické či ekonomické možnosti hlubinné těžby. O uzavření dolu Centrum rozhodla vláda už v roce Několikeré prodloužení provozu umožnila těžba zbytků zásob v místech, kde už se dříve těžilo. Dá se říct, že nyní už jen tzv. paběrkujeme. Kvalita těženého uhlí je velmi kolísavá a není snadné ho prodat. Proto je také důl dlouhodobě neziskový. O jeho Vstupní brána na dole Centrum. uzavření vlastníci uvažovali v posledních letech už několikrát. Nakonec byla jeho činnost vždy prodloužena právě s ohledem na zachování pracovních míst. Do likvidace tak důl Centrum vstoupil až Společnost nyní těží uhlí, kterým hodlá vypořádat nevyřízené obchody. Jak dlouho bude ještě v provozu, to závisí na tom, zda se jí podaří stávající produkci prodat a za jakých podmínek. Osud našich zaměstnanců nám rozhodně není lhostejný. Jsou to odborníci, které nechceme ztratit. Budeme se maximálně snažit najít pro ně uplatnění. Uzavření dolu Foto: archiv oddalujeme až na samou hranici ekonomických a provozních možností. Kauza bývalé MUS před švýcarským soudem: Dotaz redaktorky Hospodářských novin se týkal soudní kauzy bývalých manažerů MUS ve Švýcarsku, zda se někdo z těžební společnosti chystá do Bellinzone. Museli jsme paní redaktorku zklamat, neboť není důvod, proč se soudního jednání účastnit. Kauza MUS nemá nic společného se současnými akcionáři či manažery Litvínovské uhelné a.s. (gsb) strana 3 příloha č.

4 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ PŘÍLOHA číslo LIDÉ OD NÁS Martin Koudelka, IT manažer LUAS: Rozdělit systémy a data není hračka Vyčlenit firmu ze skupiny, do které několik let patřila, není jednoduché. V těchto dnech to zažívá i Litvínovská uhelná a.s., která se odděluje od skupiny Czech Coal. Změny v dosud sdílených procesech, rozdělení systémů a informačních technologií to je jen část procesu osamostatnění, kterým LUAS právě prochází. Jedním z těch, kteří se tomuto projektu věnují intenzivně, je Ing. Martin Koudelka, IT manažer LUAS. Každoročně na Den horníků udržuje Martin Koudelka (první zprava) s kolegy tradici cyklovýlet. Na Litvínovské uhelné máme v sou- považuje za vůbec nejtěžší část projek- však ze své praxe nepotvrzuje: Na časnosti 140 různých aplikací a sys- tu. Výsledné řešení musí splnit veške- Litvínovské se setkávám jen se vstříc- témů. Nemalá část z nich byla dosud ré požadavky na rozdělení a zároveň nými a chápavými kolegy. Pravda je, že sdílena skupinově. Mým úkolem je připravit a realizovat takové IT řešení, Nejdůležitějším kritériem pokrýt všechny IT potřeby firmy, proto nesmíme teď na začátku nic vyne- někdy musím mezi uživatelem a dodavatelem fungovat jako překladač z ja- aby Litvínovská uhelná mohla fungovat zcela samostatně, vysvětluje svůj úkol Martin Koudelka. pro návrh výsledného řešení je citlivost firemních informací. chat, na nic zapomenout, zdůrazňuje a dodává: Je to zatím asi nejrozsáhlejší projekt, na kterém jsem ve své kariéře pracoval. Je to pro mě velká výzva. zyka obyčejných smrtelníků do jazyka IT specialistů. Ale na konec se vždycky nějak domluvíme a problémy i potřeby vyřešíme, uzavírá. (gsb) Projekt je rozdělen na několik částí. Uvědomuji si, že jednotlivec v tak roz- V každé z nich se v menších týmech řeší nové nastavení jednotlivých procesů a systémů, které daný proces využívá. Hlavními oblastmi řešení jsou např. výroba, personalistika, ekonomika, komunikace a mnohé další. Vše se děje pod bedlivým dozorem nejen vedoucího projektu, ale také právníka - specialisty na hospodářskou soutěž. Nejdůležitějším kritériem pro návrh výsledného řešení je citlivost firemních informací. Stáváme-li se dosavadní Martin Koudelka IT manager LUAS skupině konkurentem, není možné nechat ji nahlížet do některých typů dat. Proto pečlivě zkoumáme, jaké procesy a informace LUAS nyní sdílí, jak jsou citlivé, ve kterém systému jsou sdíleny a s kým. Na základě této analýzy připravíme návrh řešení pro IT samostatné LUAS, říká Martin Koudelka. Správně zpracovat vstupní analýzu sáhlém projektu sám nic nezmůže. Je to týmová práce, a jsem rád, že mohu být součástí tak skvělého a spolupracujícího týmu. Kromě práce na rozdělení IT však musí Martin Koudelka zastat i další pracovní povinnosti a postarat se o každodenní chod IT ve firmě: Koordinuji řešení IT požadavků, komunikuji s dodavateli, řeším optimální využití IT i ekonomické záležitosti související s IT, vyřizuji požadavky kolegů. Oblíbená vyprávění ajťáků o (ne)schopnostech uživatelů Drobný medailon nakonec Ing. Martin Koudelka pracuje ve společnosti od roku 1999, nejprve jako specialista v Útvaru technické podpory Závodu informatiky a organizace MUS, později v odboru strategie IT. Od roku 2009 je IT manažerem Litvínovské uhelné a.s. Volný čas tráví nejraději s rodinou, lyžuje, jezdí na kole a hraje nohejbal. Rád si poslechne rock nebo vážnou hudbu. Toulavka se k nám vrátila Českou televizi a její pořad Toulavá kamera zaujal projekt Uhelné safari už na samém počátku. Na základě odvysílané reportáže v září 20 se Uhelné safari dostalo i do publikace Toulavá kamera 14. Nyní požádal štáb Toulavky o natáčení znovu. Tentokrát pro prázdninové toulky regiony Česka ve večerním vysílání. Rádi by prostřednictvím pořadu ukázali tradiční průmyslovou činnost v našem regionu, tedy těžbu hnědého uhlí, ale i zajímavosti jako jsou děkanský kostel či Krušnohorský vláček. Redaktor Josef Maršál měl včera možnost dostat se do kabiny velkostroje. Jeho řízení jsme mu sice půjčit nemohli, ale od brigadýra se dověděl o této práci a technice mnohé. Nezbývá než se na prázdninový díl z našich končin těšit. (má) Na slovíčko s Jaroslavem Kapalínem, technikem bezpečnosti práce Litvínovské uhelné. Na LUAS jsou prozatím výsledky úrazovosti od počátku roku velmi dobré. Za období měsíců leden až duben jsme zaznamenali 1 registrovaný pracovní úraz na úseku těžby uhlí s pracovní neschopností v trvání 17 dnů. K úrazu došlo při nasazování vypadlého válečku na pasovém dopravníku č Šetřením příčiny úrazového děje nebylo zjištěno žádné porušení bezpečnostních předpisů. Od počátku roku nebyla na LUAS podle báňské legislativy řešena žádná mimořádná událost. Letošní rok je rokem pravidelného školení a přezkušování všech zaměstnanců LUAS. V současné době se dokončuje u technických profesí a následně proběhne u profesí dělnických. (red) KRÁTCE Z REGIONU Devadesát let od svého založení si 23. května slavnostním koncertem připomene Pěvecké sdružení severočeských učitelů. Koncert se uskuteční v ZUŠ Gassmanna v Mostě od 18 hodin. Rodiče s dětmi mohou přijít 1. června od 14 hodin oslavit Den dětí také do areálu Podkrušnohorského technického muzea v areálu bývalého dolu Julius III v Kopistech. Zajet tam mohou zvláštním vlakem v 9.40 hodin z Mostu. V programu je nabídka soutěží, jízdy na mašince a drezíně, ukázka techniky báňských záchranářů, track trialových aut i ukázka výcviku služebních psů či silácká soutěž o odtažení mašiny. strana 4 příloha č.

5 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ / STRAVOVÁNÍ Jídelní lístek teplá a chlazená jídla 27 pondělí 28 úterý 29 středa 30 čtvrtek 31 pátek Polévka: Kuřecí s rýží a hráškem 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Pečené kuře, těstoviny s hlávkovým zelím 3. Bavorské vdolečky se šlehačkou, bílá káva 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Vepřová krkovice pečená, šoulet, okurka 6. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, Polévka: Gulášová slovenská 1. Znojemská hovězí pečeně, 2. Zapékané fleky s kuřecím masem, okurka 3. Omeleta se zeleninovou směsí 4. Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka 5. Sekaná pečeně, bramborový salát 6. Znojemská hovězí pečeně, Polévka: Hovězí s celestýnskými nudlemi 1. Staročeská vepřová plec na česneku, houskové hnedlíky 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 3. Kynuté švestkové knedlíky se skořicí, čaj 4. Vepřový řízek dle šenkýřky, americké brambory, 5. Zeleninový talíř s rybí pomazánkou, chléb 6. Staročeská vepřová plec na česneku, brambory Polévka: Kuřecí s čínskými nudlemi 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Holandský řízek, brambory 3. Zapékané těstoviny s tvarohem a rozinkami, čaj 4. Kuřecí špíz se slaninou a cibulí, hranolky, 5. Kuřecí prsíčka v sýrové omáčce, těstoviny 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Polévka: Bramborová selská 1. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Kantonská rýže, okurka 3. Smažený šmakoun, bramborová kaše 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, opékané brambory, 5. Vepřová srdíčka na slanině, jasmínová rýže 6. Moravský vrabec, houskové knedlíky, dušené zelí 3 pondělí 4 úterý 5 středa 6 čtvrtek 7 pátek Polévka: Dršťková 1. Kuřecí stehýnko v hořčicové omáčce, 2. Neapolské nudle, okurka 3. Domácí koblihy, čaj 4. Hovězí filé na roštu, hranolky, 5. Cikánská hovězí plec, těstoviny 6. Kuřecí stehýnko v hořčicové omáčce, Polévka: Hovězí s masem a rýží 1. Klopsy v rajské omáčce, 2. Přírodní kuřecí játra, brambory, tatarská omáčka 3. Zapékané těstoviny se zeleninou a sýrem 4. Vepřová kapsa Gvarkov, krokety, 5. Lovecký gulášek, chléb 6. Klopsy v rajské omáčce, těstoviny Polévka: Čočková 1. Vepřová plec na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenát 2. Mexická rýže s uzeným masem 3. Vařené vejce, hrachová kaše, okurka 4. Maminčino kuře, zeleninový salát 5. Pivovarský tokáň, těstoviny 6. Vepřová plec na česneku,, dušený špenát Polévka: Vývar se zeleninou a těstovinami 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Široké nudle s kuřecím masem a zeleninou 3. Kapusta s vejci jako mozeček, brambory 4. Šumavský závitek,, 5. Bramborové knedlíky plněné drůbežím masem, hlávkové zelí 6. Vepřová kýta na smetaně, bramborové nočky Polévka: Zelná s uzeným masem 1. Vepřový guláš, těstoviny 2. Hornická klobása, chilli fazole, okurka 3. Bramborové šišky s opraženou strouhankou, čaj 4. Masová směs s bramboráčky, 5. Čevapčiči s oblohou, brambory 6. Vepřový guláš, houskové knedlíky mražená jídla 27 pondělí 28 úterý 29 středa 30 čtvrtek 31 pátek 1. Vepřová kýta v houbové smetanové omáčce, 2. Skořicové kroucánky 1. Znojemská hovězí pečeně, 2. Zapékané fleky s kuřecím masem 3. Sekaná pečeně, bramborová kaše 1. Staročeská vepřová plec na česneku, 2. Přírodní kuřecí prsíčka, 3. Kynuté švestkové knedlíky se skořicí 1. Samuraj z vepřového masa, 2. Smažený karbanátek, bramborová kaše 3. Přírodní kuřecí prsíčka, těstoviny 1. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová srdíčka na slanině, jasmínová rýže 3 pondělí 4 úterý 5 středa 6 čtvrtek 7 pátek 1. Kuřecí stehýnko v hořčicové omáčce, 2. Domácí koblihy 1. Klopsy v rajské omáčce, houskové knedlíky (možno objednat i těstoviny) 2. Přírodní kuřecí játra, 3. Lovecký gulášek, těstoviny 1. Vepřová plec na česneku,, dušený špenát 2. Mexická rýže s uzeným masem 3. Pivovarský tokáň, těstoviny 1. Vepřová kýta na smetaně, 2. Široké nudle s kuřecím masem a zeleninou 3. Bramborové knedlíky plněné drůbežím masem, dušené zelí 1. Vepřový guláš, těstoviny (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Hornická klobása, chilli fazole Seznam firem a provozoven, kde uplatnit flexi pasy Název Ulice Obec Typ Telefon Agentura Sportovní víkend Kukaňova 2262 Chomutov Sportovní zážitky Antonín Tropek, Cestovní agentura Tropik 17. listopadu 492 Klášterec nad Ohří Cestovní kancelář Apartmány Zámek Červený Hrádek Červený hrádek 1 Jirkov Hotel ARC-MED Golovinova 1559 Kadaň Rehabilitace, masáže Autocamp Hradec u Kadaně Hradec 87 Hradec Hotel AUTOŠKOLA OMEGA Kosmova 4721 Chomutov Autoškola AUTOŠKOLA OMEGA Jungmannova 742 Kadaň Autoškola Autoškola Pavel Richter Beethovenova 5355 Chomutov Autoškola Autoškola Štrunc nám. 1. máje 4 Chomutov Vzdělávací zařízení Biolázně Ke koupališti 1180 Most Rehabilitace, masáže pokračování příště tel.: strana 5

6 ročník 16 LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ První dáma se v Mostě cítila dobře Nová dostihová sezona začala na mosteckém hipodromu tradičně Cenou první dámy ČR Jarní cenou města Mostu. Nová první dáma Ivana Zemanová přijala pozvání a dostihového dne se zúčastnila. Zajímavostí prvního dostihu byla účast dvou vítězek OAKS z minulých let Merlyp a Orphan, které ovšem v závěru porazil loňský vítěz Jarní ceny Omnibus s žokejem Janem Rájou, kterému cenu předala právě první dáma republiky. Ta přiznala, že se koní tak trošku bojí, ale jinak potvrdila, že se v nové roli setkává s příjemnými událostmi i lidmi, jako byla tato v Mostě a že se tu cítila velmi dobře. Na snímku vítá Ivanu Zemanovou majitel Litvínovské uhelné Jan Dienstl. Foto: (pim) Mostečané zamířili na prohlídku letiště MOST Stovky Mostečanů si nenechaly ujít Den otevřeného letiště, který se uskutečnil v sobotu na letišti Aeroklubu Most. Stejně jako při dalších sobotních akcích, které začínaly dopoledne, potrápil organizátory déšť. Sedm stovek účastníků Extrém Bike smáčel déšť MOST Letošní ročník maratonu Specialized Extrém Bike Most byl více než blátivý. Postaral se o to celkem vytrvalý déšť, který začal brzy ráno a prakticky vydržel téměř po celé dopoledne. S náročnou tratí se muselo popasovat 733 startujících. Přihlášeno bylo 964 závodníků, z toho bylo 781 mužů a 183 žen, ovšem některé účastníky od startu asi odradil již zmiňovaný déšť. Do cíle závodu dojelo 575 jezdců. Nejlépe si vedl a nejrychleji šlapal do pedálů Michal Spěšný z týmu Kola bbm.cz. Druhý dojel Jakub Šilar z Cyklotrenink GIANT a třetí byl Michal Bubílek z Kelly s Bikeranch Teamu. Pozornost lákaly i obří modely letadel. Foto: (krs) Je to škoda, protože se akce řadu měsíců dopředu připravuje a pak se nevydaří počasí. Naštěstí by se mělo po obědě vyčasit, říkal ještě před polednem pilot Vladimír Machula mladší, který se za svými kolegy z aeroklubu přiletěl podívat až z italského Milána, kde létá jako pilot soukromého tryskového letadla. A měl pravdu. Zatímco ještě těsně po poledni bylo návštěvníků na letišti poskrovnu, odpoledne vzali Mostečané letiště doslova útokem. A bylo proč. K vidění byly nejen stroje mosteckého aeroklubu nebo oranžový parašutistický Sky Walker, ale také například obří makety letounů z období I. světové války členů Great War Flying Circusu. Zajíštěno bylo nejen občerstvení, ale k vidění byla také vojenská technika, včetně protiletadlového kanónu. Hodně zájemců přilákal stánek, kde byla malá výstavka střelných zbraní z druhé světové války, ale i modernější modely. Děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradu nebo si zaházet míčkem na terč. Probíhaly také lety pro veřejnost, a to jak v letadlech, tak i v malém vrtulníku. (krs) Celkově se na start sobotního závodu cyklistů postavilo více než 730 účastníků. Foto: (krs) V ženské kategorii zvítězila Irena Berková (Amenity Extrem Sport team), následovaná Hanou Ježkovou (GT bicycles opportunity) a vítězkou loňského ročníku Pavlínou Šulcovou (Bauknech Author cycling team). Na kratší variantě závodu Extrém Junior dominoval Miloš Nouzák. S nástrahami brutálně podmáčené trati statečně bojovali všichni. Náročná trať prověřila fyzické i technické dovednosti české bikerské špičky i dalších startujících ve všech kategoriích. Kromě hlavní kategorie, ve které se představili nejlepší bikeři ČR na trati dlouhé 67 kilometrů, se závodilo ještě na dvou kratších tratích. Junioři si to rozdali na okruhu dlouhém 56 kilometrů a veřejnost si mohla vyzkoušet, co všechno vydrží na trati dlouhé 34 km. Děti soupeřily na 6 kilometrové trase minibike. (krs) strana 6 tel.:

7 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ pokračování ze strany 1 Černí andělé dosáhli maxima letošní sezony, mají zlatý hattrick! Nejdříve se stali šampiony v interlize WHIL a pak vybojovali i mistrovský titul ČR. Nakonec v odvetném utkání finále evropského Vyzývacího poháru Challenge Cupu smetly házenkářky Mostu ze své domácí palubovky chorvatský Samobor, aby získaly i tuto cennou trofej. Prostě maximum toho, co šlo v letošní sezoně získat. Černí andělé dobyli Evropu! Hráli jsme velice dobře, hodnotil zápas šťastný mostecký kormidelník Dušan Poloz s tím, že taktika, kterou Černí andělé po celé utkání praktikovali, slavila úspěch. Snažili jsme se o neustálý tlak z druhé vlny, který by soupeře unavil. To se nám dařilo. Zpočátku chorvatský tým s námi držel krok, ale když jsme šli do vedení na 4:2, tak jsme už jenom udržovali brankový odstup, doplnil Poloz, který zdůraznil, že mostecké házenkářky získaly to nejvíc, co mohly. Sám zářil štěstím a v jednu chvíli dokonce svým svěřenkyním, které s trofejí slavily na hřišti, pohár vytrhl a běžel s ním pryč, načež jej házenkářky pronásledovaly a záhy samozřejmě také doběhly a opět se s trofejí slavilo nanovo. Vždyť finále evropského poháru hrajete jednou za život. Když máte štěstí, tak dvakrát, jako Petra Vítková, my skromnější jednou. Je to asi to největší, co šlo, řekl ještě trenér. I když Challenge Cup nehraje ta absolutně nejvyšší házenkářská evropská špička, svou cenu však rozhodně má. Ta kvalita tam samozřejmě je a jsem rád, že jsme k ní přispěli i my. Vždyť si vemte, že s námi vypadl finalista francouzské ligy, přešli jsme přes turecký tým s nejlepší hráčkou světa roku 2004 Özel, polský Koszalin, ta kvalita v poháru je. My jsme se prostě semkli a všechny jsme přejeli jako parní válec. Prostě to všechno skvěle šlapalo, dodal Poloz. Odveta finále měla vynikající atmosféru. Zcela zaplněná hala nenechala domácí ani jejich soupeřky vydechnout. Černí andělé tak byli doslova hnáni za vítězstvím. Bylo to opravdu jedinečné, těžko se hledají slova, přiznala Martina Vysloužilová, která byla jednou ze tří mosteckých hráček, které přebíraly pohár pro vítěze. V takovéto atmosféře, jakou nám naši příznivci připravili, se hrálo moc fajn a nešlo to prostě jinak, než vyhrát, dodala spojka DHK Baník Most. Připomeňme ještě, že Baník dotahoval čtyřbrankové manko z palubovky Samoboru, podobně, jako tomu bylo v semifinále s tureckým celkem. Znovu jej dokázal vymazat a navršit soupeři ještě pořádný brankový příděl. Zkrátka něco úžasného, pro fanoušky házené skvělý zážitek. Finále Challenge Cupu: První utkání: ŽRK Samobor DHK Baník Most 24:20. Odveta: DHK Baník Most ŽRK Samobor 26:17. Trenér Poloz: Limity se nedají stanovit Pochází ze Zlína, žil dlouho v Norsku a teď je jedním z nejpopulárnějších Mostečanů. Zkrotil totiž Černé anděly a dovedl je k největšímu úspěchu české házené v novodobé historii vítězství v evropském poháru. Trenér Dušan Poloz. Na co myslí trenér v první vteřině finálového pohárového zápasu? V ten zápas, který máte asi na mysli, jsem se pomodlil a věřil v sílu našeho týmu. A na co jste myslel v poslední vteřině zápasu? Na všechny lidi, kteří nám a mně k tomuto úspěchu pomáhali. Co jste říkal atmosféře v mostecké hale? Žene vás takový zájem dopředu, nebo hrozí, že může svěřenkyně i svázat? Dřív to tak možná bývalo, ale dnešní generace je jiná a právě občasná psychologická příprava hráček a přetočení strachu ve výzvu je to, co tihle mladí zvládají výborně. Mě osobně ta atmosféra neskutečně nabíjí a jsem zastáncem názoru, že i sport je část show a měla by diváka bavit a i o tohle jsme se snažili a doufám, že nezklamali. Máte v rodině vůbec někoho, kdo se nevěnuje házené nebo mu dokonce házená nic neříká? No to asi ne, táta je mistr republiky se Zlínem z roku 1960, sestra Hanka Kolářová a švagr Bohumil Kolář jsou bývalé ligové opory Zlína a jejich děti, Míša Kolařová, nadějná dorostenecká reprezentantka a syn Marek Kolář, asistent trenéra starších dorostenek v Olomouci. No a můj syn David je dorostenecký reprezentant a hráč Zlína, který hostuje v Zubří. Co vám dalo 11 let v Norsku? Je toho moc, ale asi nejdůležitější je nadhled nad sportem a pochopení, že je to jen zábava s pravidly. Naučilo mě chápat význam slov respekt a úcta. Najdete si čas i na jiné sporty? Třeba jako divák? Osobně jsem závodně plaval, hrál fotbal, zkoušel hokej, mám rád lyžování, nyní pronikám do tajů golfu a vlastně zjištuji, že jako divák už jsem na žádné sportovní akci dlouho nebyl, takže něco během letní dovolené vymyslím. Kde má současný tým Černých andělů své limity? Limity, hranice se nedají stanovit, momentálně si myslím, že jsme zažili podařenou sezonu, která se bude asi těžko opakovat. Nicméně jde o nastavení našich priorit a cílů na další období v jakékoliv podobě, ať už to je interliga, český pohár, evropský pohár. A v neposlední řadě výchova mladých házenkářů a házenkářek a pracovat s nimi, poněvadž v dnešní době je talent jen malý zlomek toho, co je potřeba ke sportovnímu úspěchu. Ještě slavíte, nebo už začala práce na další házenkářské sezoně? Slavíme a ještě chvíli budeme, ale i v tomto euforickém období nemůžeme vypnout a přestat myslet na další sezonu, složení kádru, plánování letní přípravy atd. Jak vlastně chutná vítězství ve vašem případě? Po vínu, pivu nebo slivovici? Pokaždé to mám jinak, ne po každém vítězství oslavuji, ale momentálně jen splavuji stres, co se ve mně nahromadil během celé sezony, takže už bylo víno, pivo i slivovice. Zvykl jste si v Mostě? Máte zde nějaké oblíbené místo? Těžko hodnotit po jednom roce jestli jsem si zvykl, ale chodím plavat, občas se proběhnout na Matyldu a velmi uklidňující účinek má na mě golfové hřiště a ranní kávička při sluníčku. (ler) Soutěž ve střelbě z velkorážní pistole nebo revolveru o pohár 1. místopředsedy SOO CCG na střelnici Most-Čepirohy (Hrabák) pořádá SOO CCG ve spolupráci s SSK 0311 DL Most pro zaměstnance společností ve skupinách Czech Coal a Litvínovské uhelné dne 15. června 2013 od 9.00 hodin (prezence od hodin). Rozdělení účastníků : soutěž jednotlivců soutěž vylosovaných tříčlenných družstev střelba na malovaný terč Soutěž proběhne ve střelbě z velkorážní standardní pistole nebo revolveru (ráže 7,62 9,65) ran na terč 135P (nekrytěležící figura) na vzdálenost 25 metrů. Je možno střílet i obouruč. Každý účastník je povinen předložit svou ID kartu nebo potvrzení zaměstnavatele pořadateli soutěže, jinak se nebude moci turnaje zúčastnit!!! Účastníci soutěže, nevlastnící zbrojní pas si mohou domluvit zapůjčení pistole s pořadateli je však jejich povinností registrovat svou účast u pana Jiřího Cingra na tel.: nebo 2390 nejdéle do 7. června 2013 do hodin. Odborný dozor zajistí členi SSK 0311 DL Most. Popis cesty na střelnici : silnice Most Žatec, Čepirohy proti hospodě odbočit vpravo do zákazu vjezdu po cca 300 m opět vpravo do vrchu střelnice cca 500 m. Občerstvení zajištěno. tel.: strana 7

8 PO PRÁCI Příloha Důlních novin o dění v našem regionu LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Jedničkou k Citadele O škole po škole Děti máte každý den kolem sebe. Je hlídání vnoučat relaxace? Určitě ano. Je to něco jiného. Mám sice na ně málo času, méně než bych si přála. Když ale chceme ve škole při- krásná vesnická školička, kterou si obec hýčkala. Trochu mne po devíti letech unavilo jen dojíždění, a tak jsem zkusila konkurz na 4. ZŠ. Tady se tak trochu vracím i k té své práci pravovat něco nového, zapojovat se speciálního pedagoga. Hodně jsem Do tramvaje jsme pozvali ředitelku 4. ZŠ v ulici V. Talicha v Mostě Mgr. Alenu Lorenzovou. Škola loni zvítězila mezi ZŠ v projektu Chytré hlavy pro Sever. Mobilní učebnu a tablety pro prvnáčky nám škola představila už na počátku školního roku, ale co se ve škole děje na jeho konci? do projektů, bere mi to čas. Ale i tak děláme s Tomáškem výlety, povídáme si, je hodně hloubavý. S těmi ostatními nás to teprve čeká. Prošla jste mateřskou školou, po vystudování speciální pedagogiky školami s tímto zaměřením, jako ředitelka jste vedla vesnickou školu v Braňanech. Nyní jste obhájila post ředitelky mostecké ZŠ. Vnímáte na této cestě školstvím nějaké změny, tu z ředitelských zkušeností uplatnila, ale přece jen jde o školu větší, trochu anonymnější, s větším pedagogickým sborem i problematikou. Mimochodem, se sborem je neskutečně výborná spolupráce. Dokáže nadšeně vymýšlet nové věci. Máme třeba Školičku před školou, která má velký ohlas u rodičů i předškoláčků. I tam už využíváme tablety, které jsme koupili za umístění v Chytrých hlavách. Netbooky i tablety jsou pro Alena Lorenzová jezdí ráda MHD hlavně se svým nejstarším vnukem. Foto: (má) Byli jste nyní zařazeni do testování znalostí žáků 5. a 9. tříd? Setkali jste se s nesouhlasem některého z rodičů? Byli jsme do tohoto projektu zařazeni už loni. U 5. ročníků to vítáme, ale posun? žáky velkou motivací, dokonce se u 9. ročníků, které už prošly přijíma- Začněme odjinud. Jezdíte tramvají? Každý z těch let, z těch mých škol- nestalo, že by některý přišel za těch cím řízením, nám uniká smysl testo- Hodně málo. Hlavně kvůli nejstarší- ních zastavení, byl podnětný. Mám několik měsíců k újmě, prostě si je vání. S rodičovským nesouhlasem mu vnoučkovi Tomáškovi jsem si po- ráda, když se mohu v této práci po- hýčkají. Připravujeme projekt Čtení jsme se nesetkali. Možná i proto, že se řídila tzv. peněženku na MHD, aby- souvat, proto jsem třeba volila po ur- nás baví. Prostě u nás ve škole je plno snažíme s nimi být v neustálém kon- chom se třeba dojeli podívat na vláčky. čitých letech změnu. Braňany, to byla nápadů i ochoty je realizovat. taktu a věci vysvětlovat. (má) / KŘÍŽOVKA Správné znění tajenky z minulého čísla: Ani deset let u volantu vás nechrání před nehodami. Výherci: Jana Vondrášková, Jirkov; Václav Štafl, CC Power; Alena Rendlová. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat. Karibsk ostrov Robata Znaãka na ich vysavaãû Chemická znaãka rubidia Mávati Korálové ostrovy Jméno Komenského Ochucovadlo Název sykavky Tisková deska obrázku Italské muïské jméno Zniãit jízdou Zkratka na í nûkdej í policie Tamti (slovensky) Kaprovitá sladkovodní ryba Otázka estého pádu ST ED TAJENKY Ochablost (lékafisky) Prezident tenisového svazu (Ivo) SchÛzka pfiátel Starorumun Vada optické ãoãky KONEC TAJENKY Stfievíc MoÏná NAPOVÍME: Loris,koma, Dák, Ohl, tí, Lee, Bulis. Kofiení Listnat strom eka v Lounech Ústa (básnicky) Nûmecky kvûten Ná hokejista v NHL Anglicky mluvit Îal (kniïnû) Tkanina na závoje Exotick strom Mzda ev íãní ryba NáplÀ jitrnic Krmné obilí Úvod Ïivota Vzdûlávat Na odli né místo Hora nad Tfiebechovicemi Uplést V raz kárání Jm. hereãky Diví kové OtcÛv otec Známá obec s rybníkem âesk prozaik (Eduard) Generátor Druh bílého vína AlÏbûta (domácky) Obilnina Zde Ostr pfiízvuk Plaveck styl Slovensky se Krmivo vepfiû Znaãka dïínsû Elektrárensk popílek ímsk ch 01 Zbavovat kûry ímsk krutovládce Vladafisk stolec Roh místnosti Obchod Hádka Panenka Foukat Zátka Prkenné stropy Star í nûmeck skokan o tyãi V popfiedí Hudební zkratka (pianissimo) Rodinn dûm Znaãka milisekundy Lovec koïe in ímská ãtyfika ZAâÁTEK TAJENKY Pfiirozená úcta Táborniãit Továrna oh baného nábytku Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 23. května strana 8 tel.:

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním

Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka. úterý 28.2. středa 29.2. čtvrtek 1.3. pátek 2.3. Hovězí vývar s kapáním 1 Jídelní lístek: pondělí 27.2. Gulášová polévka 1.Smažený vepřový řízek, mírně počesnekovaný, bramborový salát 2.Segedinský guláš speciál, houskový knedlík 3.Řecký salát s olivy a balkánským sýrem, dressing,

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ číslo číslo Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 23. května 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Výplata 6 První dáma 7 programu Zdraví na hipodromu Rozhovor s trenérem

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu

Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Připravili jsme pro Vás nabídku zvýhodněného menu na týden dopředu Pondělí Dršťková polévka + Čočka na kyselo, uzenina, sázené vejce, okurek Dršťková polévka + Dětenické pečené kuřecí stehno, bramborová

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 7. 12. 2015 0 0,33 l Hovězí vývar s celestinskými nudlemi Kuřecí steak, dušený hrášek, Vepřové nudličky se zeleninou, dušená rýže Svíčková na smetaně, houskový,9 120g Smažené uzené maso, bramborová

Více

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1

Polední jídelní lístek Restaurace a pivovar Pražský most u Valšů Betlémská 5, 110 00, Praha 1 Pondělí 9. 2. 2015 1 ks Nakládaný hermelín 1 ks Papriková klobása na grilu, hořčice, křen 0 0,33 l Žampionový krém Kuřecí směs, dušená rýže Hovězí guláš, těstoviny,3 Těstoviny s kuřecím masem a smetanou,7

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 12. květen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusku na slanině a šťouchaný brambor

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz

HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Hraniční 2 Most Souš 435 02 Tel: 476705854 restaurace@asas-most.cz HOTEL ASAS 1.7. 5. 7. 2013 Žampionový krém 18,-Kč 150gr Vepřový steak, restované fazolky na slanině, hranolky...84,-kč 150gr Kuřecí roláda, bramborová kaše, MM.....74,-Kč 100gr Kuřecí Kung-Pao, rýže.70,-kč

Více

Polední nabídka na PONDĚLÍ...

Polední nabídka na PONDĚLÍ... Polední nabídka na PONDĚLÍ 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, CIBULKA, ČERVENÉ ZELÍ 350 g 2. SMAŽENÉ KARBANÁTKY, okurka, bramborová kaše 150 g ŽEBÍRKOVÝ UZENÝ VÝVAR s vejcem, bramborami a masem

Více

Kde jsem. Co jsem při Množství

Kde jsem. Co jsem při Množství Poznámky 30.5.2006 16.30-17 mozzarella 17% obývací pokoj s dcerou rajčata 2 sušená kýta 1 hodina badmintonu 20.15-22.15 masová směs se zeleninou restaurace se společností bavila se pivo 0,5 l 3 31.5.2006

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014 5. 5. 9. 5. 2014 Pondělí: Slepičí vývar s noky Zelené fazolky, smetanová omáčka, brambory, čaj : : Celerová pomazánka, toustový chléb, mléko, čaj Vločková polévka Čevapčiči, bramborová kaše, zeleninová

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule

150 g Obložený talíř šunka, sýr, herkules, máslo, okurka. 100 g Šunkové kornoutky šunka, tvaroh, okurka, cibule Studené předkrmy 100 g Nakládaný hermelín 50 Kč 150 g Obložený talíř 60 Kč šunka, sýr, herkules, máslo, okurka 100 g Šunkové kornoutky 50 Kč šunka, tvaroh, okurka, cibule Teplé předkrmy 120 g Opečená klobása

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE U ŠKOPŮ 1.10.2014 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu. Smažené sýry a žampiony. Ryby Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 37,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Mozzarella s rajčaty a bazalkou, 2 ks opečené tousty 69,- 3 ks Bramboráčky s feferonkou, zelný

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévka: Hotová jídla: Těstoviny:

Jídelní lístek. Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévka: Hotová jídla: Těstoviny: Studené předkrmy: 100 Šunková rolka s křenem a šlehačkou 55,- 100 Uzená krkovička s hořčicí a křenem 49,- 2ks Utopenci s cibulkou 35,- Obložená mísa (200 šunka,70 herkules,180 eidam,100 hermelín, 1199,-

Více

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014 březen od 3. března do 7. března 2014 vánočka s marmeládou polévka staročeská banketka šunkový krém,, krůtí prsa špikovaná, rýže, kompot multivitamín.nápoj rohlík, pomazánkové máslo polévka krupičková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Od 01.12. 04.12. 2015. Vepřový guláš se sójovými boby a masem Robi, chléb

JÍDELNÍ LÍSTEK Od 01.12. 04.12. 2015. Vepřový guláš se sójovými boby a masem Robi, chléb Od 01.12. 04.12. 2015 Pondělí Úterý Hrachová 1,3,6,7,9,10 Dukátové buchtičky s krémem 1,3,7 Vepřový guláš se sójovými boby a masem Robi, chléb 1,6,7 Středa Gulášová 1,3,6,7,9 Arabské krůtí maso s kuskusem,

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,-

1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- Studené předkrmy 1 50 g Krabí koktejl s olivami 50,- 2 50 g Kuřecí salát s ananasem 50,- 3 2 ks Šunková rolka s křenovou pěnou 40,- 4 2 ks Rajče plněné třenou nivou 40,- Polévky 5 Česneková speciál (šunka,

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

DENNÍ MENU 13. 10. 2014

DENNÍ MENU 13. 10. 2014 13. 10. 2014 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem,

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Borůvky se zakysanou smetanou a mátou (7) Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)

BUSINESS LUNCH MENU. DEZERTY Borůvky se zakysanou smetanou a mátou (7) Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7) Pondělí 24. srpna 0,3l / 0,2l Hovězí polévka s celestýnskými nudlemi (1,3,7,9) 38 Kč/ 25Kč 0,3l / 0,2l Bramborová polévka (1,6,9) 38 Kč/ 25Kč Hovězí guláš s žampiony a houskovými knedlíky (1,3,7) Smažená

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Co tak něco na zub k pivu..

Co tak něco na zub k pivu.. Škvar ky, chléb 1 ks Co tak něco na zub k pivu.. 100g Grilované koleno bez kosti, hořčice, křen, okurek, chléb (1,3,10) 30,- 5 ks Grilovaná křidélka (1,3,10) (Okurek, hořčice, křen, chléb) 1 ks Topinka

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 7. duben Hovězí vývar s vaječným svítkem a zeleninou Frankfurtská polévka s bramborem a párkem Pstruh pečený po budějovicku s bylinkovými brambory a řezem citronu Kuřecí steak na grilu na variaci

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 4. 8. do 10. 8. 2014 PO 4.8. A - 3, 9 Polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně, kapusta dušená, chléb B - 2, 9/2 Polévka z vaječné jíšky, vepř.pečeně

Více

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016

od 01.01.2016 do 31.01.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Úterý 5.1.2016 Středa 6.1.2016 Čtvrtek 7.1.2016 Pátek 8.1.2016 Bramborová polévka s houbami (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, okurka (obsahuje al.: 07, 10) Ovocný

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY SALÁTY

PŘEDKRMY POLÉVKY SALÁTY Jídelní lístek PŘEDKRMY Ztracené vejce s opečenými tousty a šunkou, sypané petrželí 49,- Drůbeží játra na cibulce a česneku s topinkami 69,- POLÉVKY Staročeské česnečka s krutony a sýrem 35,- Dle denní

Více