zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům"

Transkript

1 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Příspěvek na mobilitu v roce 2012!!! 3) Oka - mžiky vzpomínání na akce 4) Jaké akce nás čekají v roce ) Vánoce a jejich zvyklosti 6) Silvestr a Nový rok 7) Znáte prezidenty naší republiky??? 8) Horoskopy 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům str. 2-3 str. 3 str. 4-6 str. 7 str str str str. 17, 18 str str. 21 str. 22 str

2 Základní informace o členství v Asociaci na rok 2011: Máte-li jakkoliv zdravotně postižené dítě, můžete se stát členem organizace, i když nebydlíte přímo ve Vyškově a okolí. Pokud bydlíte ve větší vzdálenosti, musíte počítat s dovozem dítěte do místa odjezdu týká se to hlavně vícedenních pobytů. Pokud jedeme kolem dítě vyzvedneme po cestě A jak na to??? Stále stejně. Stačí zavolat (kontakty na poslední/předposlední straně zpravodaje) a požádat o zaregistrování, popřípadě další informace. Zašleme Vám přihlášku, pro obvodního lékaře potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, plán akcí na stávající rok, vše vyplníte a zašlete zpět na adresu klubu. Zároveň obdržíte složenku k uhrazení členského příspěvku a pak jen stačí vše zaslat zpět na adresu Tyršova 29, Vyškov. Máte jen dvě povinnosti za rok: 1) Uhradit členský příspěvek do v dané výši, schválené členskou schůzí 2) Zúčastnit se členské schůze 1x za rok Po těchto krocích je již na Vás, kdy, kam a s kým přijdete mezi nás. Akce, které uvedete v celoročním plánu, Vám budeme průběžně nabízet. Jsou určeny především zdravotně postiženým dětem, ale některých se mohou zúčastnit i zdraví sourozenci s rodiči či Vaši kamarádi. Jedním z cílů naší organizace je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu s dětmi zdravými a proto krátkodobé jednodenní akce jsou přístupny celým rodinám se zdravotně postiženými dětmi i široké veřejnosti. Členský příspěvek na rok 2011 pro jednotlivce 250,- Kč / osobu kolektivní 100,- Kč / osobu Co Vám nabízíme Víkendové pobyty pro rodiče a jejich děti v ČR jarní (podzimní) Rehabilitační a ozdravné vícedenní prázdninové pobyty v ČR bez rodičů Činnost zájmovou, kulturní, poznávací a sportovní činnost Benefiční koncert, ples, sbírky, filmové představení K dalším aktivitám patří : Pravidelné vydávání zpravodaje organizace Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně jejich prodeje Spolupráce s výrobcem speciální ortopedické obuvi pro děti i dospělé LUNA Základní odborné sociální poradenství ZDARMA Zprostředkování speciálního školení pro oddílové a hlavní vedoucí k handicapovaným dětem Asociace PAPRSEK spolupracuje s centrálou v Praze, pomocí ní s různými ministerstvy MŠMT, MZ a MPSV Krajským úřadem Jihomoravského kraje nestátními a neziskovými subjekty, zabývající se péčí o zdravotně postižené pediatry, odbornými lékaři, psychology, socio-terapeuty policií státní i městskou

3 právníky, sociálními pracovníky speciálními pedagogy, lektory, kantory státní správou a samospráv O příspěvek na mobilitu je nutné požádat již v lednu 2012! Kde a jak je třeba žádat o příspěvek na mobilitu, který od nahradí sou časný příspěvek na mobilitu a příspěvek na individuální dopravu? Přinášíme odpověď na jeden z častých dotazů týkajících se změn, které souvisí s první etapou sociální reformy. O příspěvek na mobilitu lze od požádat na Úřadu práce v místě bydliště, a to prostřednictvím formuláře, který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem zní: Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc. Dodávám, že příspěvek je vyplácen měsíčně, a to ve výši 400,-Kč. Upozorňuji na skutečnost, že příspěvek se vyplácí od data žádosti, je tedy důležité podat žádost JIŽ v LEDNU 2012, aby Vám příspěvek začal být vyplácen již od ledna. Pokud podáte žádost např. až v březnu, nebude Vám zpětně vyplacena částka 400,-Kč za měsíc leden a za měsíc únor. Zdroj: Vozíčkář.com Daňové zvýhodnění dárců Máme poslední měsíc v roce, kdy mnozí pamatují nejen na handicapované a rádi by poskytli finanční dar. Proto si připomeňme podmínky Dle 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně. 1. Dárce fyzická osoba (běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace, OSVČ) Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně po

4 platníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) anebo zaměstnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatněte si odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru do mzdové účtárny nejpozději do příštího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. 2. Dárce právnická osoba Dárce právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Oka mžiky vzpomínání na akce Návštěva hvězdárny Nebylo to poprvé, co jsme se vydali na vyškovskou hvězdárnu. Tentokrát vše bylo nové. V učebně byl pro děti připraven zajímavý program a pokud byl nějaký dotaz, většinou byl zodpovězen. Nu a teprve pak se šlo podívat k dalekohledům Zde už to bylo trošičku komplikovanější, protože i když nás bylo celkem hodně, byl k dispozici pouze jeden malý dalekohled, takže spíše zklamání a dost se nás rozhodlo jít domů. Příště budeme muset podmínky návštěvy projednat s vedením hvězdárny. Vždyť se přece dá všechno dohodnout Jerry Kouzelný večer s překvapením v Domě dětí... Přestože jeden z prvních Kouzelných večerů... v Domě dětí a mládeže ve Vyškově byl již v roce 2008 a také byl o něj velký zájem, tentokrát to s účastí bylo horší. I když program byl připraven, musel být přizpůsoben nejen k věku účastníků, ale také k počtu. Ovšem...

5 Nás přece nemůže nic zaskočit, takže jsme si napřed v DDM zahráli společnou hru, do které se zapojili i všichni dospěláci. Kolem osmé jsme se přemístili do kuželny, která patří ROSTEXu. Nebyli jsme tam poprvé, rychle jsme se zorientovali, rozdělili se do družstev, kdy jedno bylo pouze z dospěláků a souboj mohl začít a taky že začal. Čas, určený k soutěžení velice rychle uběhl a je třeba dodat, že zvítězilo druž- stvo dětí A jak to bylo dál? Vrátili jsme se na dům dětí a pokračovali v zábavě. Roman připravil závody v šipkách a než děti ulehly na provizorní postele, podívali jsme se ještě na film. Ráda bych touto cestou poděkovala za realizaci nádherného večera všem, kteří po máhali a to především Romanovi Chelíkovi z vyškovského DDM, který všechno řídil. Mrštná rybka... První sobota v měsíci listopadu je již několik let vyhrazena akci ve vyškovském aquaparku - Mrštné rybce. Bylo to významné patnácté setkání Akce byla opět zahájena písničkou a pokřikem. Pak se děti rozešly na jednotlivá stanoviště k soutěžnímu klání, kde na ně čekaly různé úkoly přenášení a lovení předmětů, rychlostní plavání Po soutěžích se všichni přemístili k velkému bazénu, kde mohli dle libosti za dozoru potápěčů vyzkoušet svůj um a také mohl usednout do kajaku a pod dozorem kamaráda Karla se projet po bazénu. Na závěr vodní a podvodní akce účastníci obdrželi slavnostní pamětní list a drobnou odměnu za dopolední snažení. Nechyběl symbol akce keramická rybička, která je pokaždé jiná a určitě všem před blížícími se vánocemi přinese štěstí. Je třeba poděkovat za zpestření programu nejen potápěčům, vodníkovi a slečně vodníkové, ale i všem pomocníkům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Jerry

6 Oka mžiky vzpomínání na akce / pokračování Den sociálních služeb Druhé listopadové úterý bylo ve znamení 4. ročníku prezentace poskytovatelů sociálních služeb, které sídlí ve Vyškově a celoročně nabízí své služby všem, kteří o ni projeví zájem. V loňském roce jsme přemýšleli, proč o tuto prezentaci občané Vyškova projevují tak malý zájem??? Na otázku se dá těžko odpovědět i dnes. Zájem byl v podstatě stejně malý, jako v letech předešlých. Musíme doufat, že se vše v dobré obrátí, vždyť tyto organizace, sdružení apod. jsou tu právě pro ty, kteří se dostanou do svízelné životní situace a pomoc potřebují. V případě, že jim pak něco přihodí, nastává situace, kdy nevědí za kým jít, na koho se obrátit Jerry PAPRSEK pod lupou Marušky Benešové Výstava fotografií ( PAPRSEK pod lupou) v Turistickém Informačním Centru se pravidelně od roku 2007 opakuje. S nápadem přišel Patrik Valouch, ale již druhým rokem jsou ke shlédnutí fotografie Marušky Benešové. Mohli jsme shlédnout fotografe pořízené z volno-časových aktivit, které klub nabízí svým členům a jejich přátelům Letos probíhala výstava od 8. listopadu - 2. prosince Kdo jste ji letos nestihli shlédnout, budete očekáváni příští rok od 22. listopadu až do 2. prosince Jerry Madagaskar 2... Každoročně se na vyškovském náměstí první adventní neděli rozsvěcuje vánoční strom. Po tři roky byla pod ním umístěna sbírková pokladnička, kdy zisk připadl naší organizaci na zajištění akcí pro zdravotně postižené děti. Po tyto tři roky jsme všem přihlížejícím nabízeli dětské filmové představení, jako poděkování za finanční dary, které občané do sbírkových pokladniček během roku dali. Vždy bylo vstupné dobrovolné I když nyní nastalo tříleté období, kdy sbírka z pokladničky pod vánočním stromem nebude patřit PAPRSKU, přesto jsme opět nabídli film, nejen dětem, a tím byl Madagaskar 2. Vím, není to film s vánoční tématikou, ale i tak se líbil, protože účast byla nadmíru veliká a o čem to bylo? Král newyorské ZOO Alex se setká s rodiči a zjistí, že v srdci Černého kontinentu mu jeho manýry nic dobrého nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastní kůži pocítí, jaké to je, být součástí velkého stáda a svobodně s ním cválat savanou. Hrošice Glorie tu potká neuvěřitelného hrošího samce a žirafák Melman se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše trpět, protože Glorie mu ani trochu není lhostejná tolik z internetových stránek. A jak to bude dál??? Samozřejmě bychom rádi, aby se tato filmová předvánoční nabídka stala tradicí Jerry

7 Jaké akce na nás čekají v roce 2012??? Leden: Únor:. 2. divadelní nebo filmové představení (dle nabídky). 2. Valná hromada Březen: Souboj s kuželkami + členská schůze Benefiční Srdíčkový ples NNO v PDA hlavní pořadatel PAPRSEK Duben: filmové představení v 3D (dle nabídky Den Země v ZOO Vyškov Květen: Dopravní hřiště výlet na kolech Vyškov Budonice Vyškov Červen: Noční ZOO v Brně k MDD zájezd Dalešická přehrada, Dukovany elektrárna, Babylon Červenec: tuzemsko vícedenní pobyt / Suchý Srpen: tuzemsko vícedenní pobyt / Hutník Září: Pochoďák s překvapením kolem Vyškova 20. výročí založení klubu PAPRSEK v Muzeu vyškovska návštěva hvězdárny Vyškov Říjen: Den s kuželkami + filmové představení v DDM PAPRSEK pod lupou, výstava fotografií Listopad: XVI. ročník Mrštná rybka aqupark Vyškov. 11. Den sociálních služeb v KKD rozsvěcení vánočního stromu + benefiční filmové představení Nezapomeňte, že akce se průběžně připravují a může dojít ke změně nejen v čase, ale mohou přibýt i nové akce podle situace a možností Plán akcí na rok 2012 mají všichni členové klubu PAPRSEK přiložen ke zpravodaji a zároveň je zaslán i em. Je třeba jej co nejdříve vyplnit a poslat zpět na adresu: Asociace PAPRSEK, Tyršova 29, Vyškov

8 Jaká akce na nás čeká v lednu??? Souboj s kuželkami Na den 27. ledna 2012 bychom rádi připravili akci Souboj s kuželkami, včetně členské schůze, ale potvrzený termín bude až po novém roce. Bude to již podruhé, kdy bychom rádi nabídli všem členům (včetně rodičů a přátel) zajímavé zápolení v kuželně. Nutno pouze dodat, že bude pro děti i doprovod připraveno občerstvení, pro vítěze lákavá výhra a hlavně možnost změřit síly nejen s kamarády, ale i s rodiči V průběhu února budou nabízena filmová a divadelní představení dle nabídky Městského Kulturního Střediska. Hlavně se pak připravte na BŘEZEN, kdy Vám bude opět nabídnut již známý Benefiční srdíčkový ples, který bude pořádat Asociace PAPRSEK a ještě malá omalovánka

9 Vánoce a jejich zvyklosti Zvyků je určitě spousta ale vyjmenujeme si ty nejznámější :)) : 1. STŘEVÍC Svobodné dívky házejí střevíc za hlavu. Obrátí-li se špičkou ke dveřím,provdají se a odejdou z domu. Obrátí-li se patou ke dveřím,zůstanou doma KRÁJENÍ JABLEK Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko,ale kolmo na osu-napříč. Obě poloviny se ukáží a záleží na tom,jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti nebo vícecípá hvězda,sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže (je čtyřcípá) pak někdo těžce onemocní nebo zemře. Vybírá se zdravé,velké jablíčko ŠUPINA Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává kapří šupinka,která má přinést po celý rok dostatek peněz. Nebo se též dává do peněženky. 4. LODIČKY Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout v lavoru z vodou. Majitele lodičky,která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se,čeká dlouhý a šťastný život 5. PŮST Na Štědrý den se zachovává do večera přísný půst. Dětem,které se nemohou dočkat se slibuje,že když vydrží nejíst,uvidí zlaté prasátko!!!pozor!!! Od Štědrovečerní večeře se nemá vstávat,kdo vstane do roka zemře. Ke štědrovečerní večeři se zasedá když vyjde 1.hvězda Co bychom mohli ze starých zvyků obnovit, použít a jak. Mohl bych o nich psát v časovém sledu, ale zajímavější bude je seřadit podle zvykoslovných předmětů, které se dosud uchovaly v naší paměti. Možná si jich začnete i vážit, až se dozvíte, jakou měly v představách našich dávných předků kouzelnou moc: Vánočka Ve své prapůvodní podstatě byla pšeničný chléb, zapletený do tvaru velikého klasu. Až budete péct tu svoji, už se zařiďte moderně, to je podle receptů v dnešních kuchařkách. Ty jsou jen stoleté, vánočka se peče už tisíciletí. Ten veliký klas, z něhož všichni pojedli o Štědrém večeru (a dostala i domácí zvířata, stromy, pole a voda ve studánce!), byl symbolem budoucí hojnosti.

10 Věřilo se, že kdo by zabloudil a vzpomene si, s kým jedl vánočku, zvanou i štědrovka, ten se zase vrátí. No a pro úplnost. Na stole stála vánočka ozdobená třemi svíčkami, kolem nich byl napíchán zimostráz a svítila při štědrovečerním stolování jako živý svícen. Už víte, odkud je zvyk dávat svíčičky na jubilejní dorty? Adventní věnec Upadl v zapomnění a v dobách novodobého temna ho bylo možné vidět tak nanejvýš v kostelích a sem tam v domě, kde ještě nezaměnili Vánoce za pouhé honění za pořádkem a dárečky. Dnes už je můžeme vidět častěji. Je to krásný symbol, vypráví o tom, jak se na světě rozšířila tma. Pro skutečnost předvánočního času je typická, ale lidé minulosti, spjatější s přírodou a s poznáním Boha, ti to vnímali jinak než my dnes, daleko silněji. Vždyť měli tmu i ve svých chalupách, kde se svítilo jen na krbu, nebo nějakou tou třískou v loučníku. A tak si po 4 neděle adventní přípravy na vánoce vychutnávali příchod světla a těšili se na Ježíška ne jako na nadílku, ale jako na Spasi tele, který je Světlo ze světla. První neděle šero. Svítí jen jediná svíce. Ostatní čekají. Druhá neděle. Svítí dvě, světla přibývá, svátky se blíží. Třetí neděle jsou již na dosah ruky, ve světnici je skoro tak jasno, jako o svátcích. Konečně na 4. neděli svítí všechny a stejně tak po dobu vánoc. Zkuste si v adventu udělat krátká posezení s rozpravou čtyřikrát po sobě a rozsvěcujte při tom svíce v určeném pořadí. Budete překvapeni krásou dávného zvyku. Věnec z chvojí líbezně voní, světlo je milé, teplé, připomíná vzdálený čas sezení u ohňů. Vánoční stromek jsem úmyslem napsal jako vedlejší kapitolu k adventnímu věnci, poněvadž jej zčásti nahradil, zčásti vytlačil. Jako se kdysi nadělovalo do sundaného věnce, tak se od 19. století naděluje pod stromeček. Snad za to může německá reformace, která ten zvyk zavedla nejprve v Německu a od konce 18. století pronikal i k nám, nejprve mezi bohaté a postupně všude. Nešlo to příliš rychle na vesnicích se stavěly stromky až po 1. světové válce, když ten zvyk přinesli vojáci po návratu z fronty, kde jim byl jedinou připomínkou Vánoc. Jak tedy s ním? Určitě jej nezavrhneme, ale do klubovny snad postačí větve z polomů, i těch zadušených chudáčků z trhu je mi vždycky líto. Původními ozdobami stromků byly pletence ze stříbrných a zlatých nití, v měšťanském prostředí i zlacené dřevěné řezbované ozdoby. Nejpůsobivěji si jej ale zdobili ti nejchudší na venkově pletenci ze slámy, zdobenými slaměnkami a posledními plody podzimu červenými jablíčky. Nechyběl ani voňavý perník, vánoční pochoutka, za kterou vděčíme moudrosti a snad i

11 mlsnému jazyku Otce vlasti Karla IV. a je s adventním věncem a jesličkami druhým nejstarším pamětníkem Vánoc v Čechách. To nám to dějepisné rozpomínání pěkně utíká! Tak honem ještě k těm jesličkám. Betlém, jesličky Je to tradice také zpola zapomenutá. Kdysi byly skoro v každé rodině, třeba jen maličké, papírové a laciné, tak říkajíc na jedno použití. Pak ve jménu potírání náboženství zmizely z papírnických obchodů a objevily se znovu až v posledním desetiletí minulého století. Mnohé mají velice dobrou výtvarnou úroveň ( k dostání jsou vystřihovánky podle kartonů Mikoláše Alše, dostane se i krásný národopisný betlém Dr. Kvěchové s kroji celého bývalého Československa, vyšly kartony podle starých betlémů Příbramských i Třebíčských a i časopis Skaut-Junák vydal před pár lety jako přílohu skautský betlém. Zkuste svou trpělivost, ale kdo chce víc, ať se stane opravdovým betlémářem. Na české straně Vysočiny už vymřeli. Můžete ale zkusit jejich dovednost. To se vezme špalíček dřeva, opracuje se do tvaru žádané figurky (Na ty je nejlépe se podívat buď na zmiňovaných papírových betlémech, nebo návštěvou kostela či muzea, kde mají řezbované a keramické figury.) Lidoví řezbáři pak dělali něco, co udiví: Vzali kousek chlebové střídky, chvíli ji požvýkali, a když začala být lepivá, modelovali z ní chybějící detaily (ruce, nosy, vlasy, ale i záhyby oděvů postav). Pak nechali všechno zaschnout a natřeli celou figuru hustou klihovou barvou bíle jako základ. Vám ji účinně nahradí latex, pokud nechcete zkusit originál a mísit rozehřátý truhlářský klih s práškovou křídou a troškou sádry. Nevýhodou původní barvy je, že se nedá schovat a musí se hned spotřebovat. Když základní nátěr zaschl, obarvili figurku pestrou, rovněž klihovou barvou. Proč se nic z tohoto jednoduchého umění na české straně Vysočiny nezachovalo? Když byly soubory figur opuštěny a přestalo se s vystavováním v mechu za okny, nebo doma v koutě světnice, odložili je většinou na půdu. Tam červotoči a myši proměnili figurky v holá lipová dřívka. Tak i vy si dejte pozor, až své výtvory budete ukládat. Původ nejznámějších koled Naše nejstarší dodnes dochované koledy pocházejí již z doby předhusitské. Příkladem je například notoricky známá koleda Narodil se Kristus pán. Zmínky o této písni bychom našli ve 13.století a ona sama se stala symbolem českých Vánoc. Většina našich nejkrásnějších koled ale ironií osudu vznikla v době smutku a temna, tedy v době pobělohorské. Tehdy vznikly koledy jako např. Nesem Vám noviny nebo Půjdem spolu do Betléma. Pak tu jsou koledy převzaté, které ale u nás zcela zdomácněly. Tou zřejmě nejznámější, kterou jsme převzali je asi Tichá noc. Tato dojemná koleda vznikla vlastně náhodou. Krátce před

12 vánočními svátky roku 1818 se v kostele sv. Mikuláše v hornorakouském městečku Obernsdorf porouchaly varhany a bylo téměř jisté, že se je do Štědrého dne nepodaří opravit. Půlnoční mši bez varhan si nikdo nedovedl představit a tak dostal pomocník tamního faráře Joseph Franz Mohr za úkol, aby vymyslel náhradní hudební program, který by zaujal místní farníky. Text dodaný na Štědrý den J.F.Mohrem zhudebnil varhaník kostela Franz Xaver Gruber a večer tedy poprvé zazněla Tichá noc (v té době ještě pod názvem Píseň z nebes). Místní vesničané ji zprvu nepřijali moc vlídně. Hudební doprovod tvořila totiž kytara a to nemohlo farníky zvyklé na známé koledy a varhany uspokojit. A tak se na Tichou noc začalo pomalu zapomínat. Po nějakém čase se Tichá noc dostala za oceán, kde se stala nedílnou součástí tamních vánoc. Dodnes byla přeložena do více než 45 jazyků. Vánoční koledy Uvádět staré a známé koledy tentokrát nebudeme, pouze připomeneme jejich názvy: Jak jsi krásné Jezulátko, Nesem Vám noviny, Veselé vánoční hody,tichá noc, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Rolničky, Purpura, Štedrej večer na stal, ale jednu Vám přece jen připomeneme: Štěstí, zdraví, pokoj svatý Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři pak našim dítkám. Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě. Narodil se tam synáček, posílá mě k vám, byste mu koledy dali - však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radš tolárek neb dukátek máte poslati. Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati. Vánoční přáníčko Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se Vánoční stromeček, malé i velké dárky rozbalte si a hlavně na všechny blízké vzpomeňte si.

13 Silvestr 31. prosince, poslední den roku, je sv. Silvestra. Kněz, který přežil pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, se stal r. 311 papežem. Podle legendy pokřtil císaře Diokleciána a jeho ženu sv. Helenu. Zemřel roku 335. Je jedním z prvních uctívaných světců, jehož kult se rozšířil do celé Evropy. Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc získala na významu, až když se v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a počátek nového roku na 1. lednu. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev nepodporovala. Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod nového zlatého věku, dodal silvestrovské noci větší význam. Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů. Na venkově přetrvávaly některé zvyky, jako např. chození tzv. ometaček chudých žen, které chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály všeho dobrého, za což obdržely almužnu. Hospodyně se varovaly toho, aby nechaly sušit prádlo, což znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce. Nový rok Kdysi v římských dobách začínal nový rok prvním březnem, dnem, kdy přebírali úřad konzulové. Počátek roku souvisí se zavedeným kalendářem. Od r. 46 př. n. l. až do r platil juliánský kalendář, upravený císařem G. J. Caesarem. Juliánský kalendář se od Gregoriánského lišil tím, že za přestupný rok počítal všechny roky, které byly dělitelné čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku století, které jsou dělitelné 400. Již podle juliánského kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii se ale zpočátku 1. leden nesvětil, počátkem liturgického roku byl advent. Teprve od 17. st. se prosazovalo sjednocování církevního a občanského počátku roku na 1. leden. V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání. Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. minucí malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem. V obcích chodila ulicemi koledující mládež. Nedělaly se nepříjemné práce věřilo se, že co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok, nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet

14 ani vymetat z místnosti. Chodili pekařští koledníci a peroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím kříd lem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy Nového roku dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí zv. milionová (aby se člověka držely peníze), většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Po obědě se rodina jde projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či přátelé. Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posílají blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Často se přání krásného prožití vánoc a novoročního blahopřání spojuje. Na novoročenkách někdy bývá francouzská zkratka P.F. (pour féliciter - pro štěstí). První novoročenku, vlastně omluvenku s obrázkem, poslal v r hrabě Chotek, který pro své významné funkce nestačil odpovídat na stále se zvyšující množství blahopřání. Silvestrovské vtípky a jeden novoroční Ve škole: Děti, je zemská přitažlivost stále stejná? Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší. Každý rok k nám na Silvestra chodí tchyně, ale letos asi uděláme konečně výjimku! Jakou? Pustíme ji dovnitř! Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli? Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl. Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: Prosím vás, jak se dostanu na nádraží? Musíte jít stále rovně... A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu! Člověk chce mít v životě bůhvíjakou kliku a na Silvestra je rád, že najde tu u dveří. Děti, jestlipak je zemská přitažlivost stále stejná? Prosím není, na Silvestra je větší. Dobrý den, vítám vás v novém roce, zahajuje první

15 vyučovací hodinu po vánočních prázdninách třídní učitelka. Co si v novém roce přejete nejvíc? Ze zadní řady se ozve: Sednout si. Silvestr a domácí mazlíčci Pro domácí mazlíčky je silvestrovská noc utrpením. Oslavy příchodu nového roku bývají vždy velmi veselé a hlučné. Jak zvířata snáší velký hluk a jak jim můžeme pomoci? Účinná ataraktika předepisuje veterinář. Zvířata se s extrémním hlukem během roku téměř nesetkají. Na Silvestra se však hluk výrazně vystupňuje, což zvířatům přináší velké nervové vypětí. Pro mnoho zvířat je silvestrovská noc, nocí hrůzy. Drobná zvířata, jako jsou například kočky, stačí většinou na noc zavřít do bytu, kde nejsou v bezprostředním kontaktu s výbuchy. Mnohem hůře detonace rachejtlí snáší psi. Nejhůře snáší silvestrovské oslavy psi Majitelé by přípravu na silvestrovskou noc rozhodně neměli podcenit. U slabších jedinců, kteří nemají dost síly se s nadměrným hlukem vypořádat, může dojít v důsledku nervového vypětí až k epileptickému záchvatu. U psů, kteří se v noci pohybují venku navíc existuje riziko, že jakmile v blízkosti uslyší výstřely, dají se do neočekávaného úprku. V takovémto stavu pak není možné psa přivolat a pes se může zaběhnout příliš daleko. Může se dokonce stát, že se psa nepodaří najít ani druhý den, protože zvíře ve stresu si při útěku cestu neznačkuje a má problémy se vrátit domů. Venčení a krmení na Silvestra Na Silvestra veterináři radí vyvenčit psa pouze ráno. Důležité je také dbát na střídmost při krmení. Své pejsky rozhodně nekrmte žádnými obloženými chlebíčky a cukrovím a už vůbec jim nedávejte alkohol. Ataraktika zajistí vašemu zvířátku klidnou noc Pokud si nejste jisti, zda váš pes či kočka náporu z oslav odolá, můžete jim podat uklidňující přípravek, díky kterému snáze zvládnou silvestrovské oslavy. Tyto přípravky se nahrazovaly lidskými léky, v dnešní době již existují účinná ataraktika pro zvířata, díky kterým váš domácí mazlíček bude celou noc spát. Ty by měl předepsat veterinář podle váhy a stáří. Tyto léky jsou zcela bezpečné a nemusíte se bát o zdraví zvířátka.

16 Znáte prezidenty naší republiky??? pokračování Václav Havel, dramatik, spisovatel, a prezident československé republiky se narodil v Praze 5. října Vyrůstal v intelektuálsko-podnikatelské rodině, jeho otec byl architekt, stavitel a Rotarián. Část svého prvního desetiletí trávil v domě ve Žďárci u Tišnova. Po ukončení školní docházky nastoupil do učení v oboru chemický laborant a maturitu složil až při zaměstnání na večerním gymnáziu. Ekonomickou fakultu Českého vysokého učení technického po dvou letech opouští, pracuje jako jevištní technik v Divadle ABC a později v Divadle Na Zábradlí. Dálkově studuje dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, které zakončil v roce Od svých dvaceti let aktivně přispíval do literárních časopisů Květen, Tvář a Sešity. Později uvádí Divadlo Na Zábradlí jeho alegorické hry. Po potlačení Pražského jara pracuje jako dělník v trutnovském pivovaře, píše do Lidových novin. V dubnu 1979 se stal spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, za své postoje je zatčen a čtyři a půl roku vězněn. V roce 1983 byl ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěn, přesto se znovu zapojil do disidentského hnutí. V druhé polovině osmdesátých let byl ještě dvakrát uvězněn, naposledy v roce Pád totalitního režimu odstartovala poklidná manifestace studentů 17. listopadu 1989, v jejich čele stáli studenti a umělci. Václav Havel byl v listopade ustaven vůdcem Občanského fóra a ještě 29. prosince 1989 byl Federálním shromážděním zvolen prezidentem Československa. Po rozpadu československé federace byl v lednu 1993 zvolen prvním českým prezidentem. Václav Klaus, prezident české republiky se narodil v Praze 19. června Od roku 2003 druhý prezident České republiky. V minulosti bankovní úředník a prognostik. V letech studoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po úspěšném absolvování studia dostal tzv. umístěnku do podniku zahraničního obchodu a nastoupil na základní vojenskou službu jako ligový basketbalista do Dukly Praha, takže běžnou vojenskou službou projít nemusel. V roce 1968 získal titul kandidát ekonomických věd. V roce 1970 pracoval v československé státní bance. V roce 1987 se vrátil k akademické činnosti. Po 17. listopadu 1989 byl vtažen do dění Občanského fóra, čímž se dostal do politiky. V roce 1991 byl po rozpadu občanského fóra (OF) spoluzakladatelem ODS. S předsedou slovenské vlády se podílel na rozdělení Česko

17 slovenska, ke kterému došlo 1. ledna V únoru 2003 byl ve třetím kole zvolen prezidentem České republiky a v únoru 2008 byl ve třetím kole potvrzen ve funkci prezidenta. Jeho druhý mandát vyprší 7. března 2013, poté už nebude moct znova kandidovat, ústava mu však umožňuje kandidovat po zvolení dalšího prezidenta. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. čl. 57 Ústavy České republiky. V souvislosti s úvahami o zavedení přímé volby hlavy státu občany, se objevily úvahy, že by tato ústavní změna Klausovi mohla umožnit třetí kandidaturu. Je ženatý s manželkou Klívií má dva syny Václava a Jana. V mládí hrál basketbal, dodnes lyžuje a hraje tenis. Bodem kritiky Václava Klause bývá jeho politická nevypočitatelnost, ješitnost, sebestřednost a neschopnost přiznat vlastní chybu. Horoskopy podle znamení evropského zvěrokruhu pokračování Štír 21.října-20.listopadu Štír je nejkomplikovanější znamení zvěrokruhu. Je to nejméně pochopitelná kvalita a proto také lidé v tomto znamení bývají mnohdy odsunuti pro svoji povahu na okraj společnosti, aniž by byli pochopeni. Štír je první znamení zvěrokruhu uvědomující si smrt, kterou vnímá jako proces změny. Posláním tohoto znamení je snaha stát se větším a touha po transcendentnu. Tradičně je spojován se sexem, vůlí, magií, okultismem, žárlivostí, prostopášností. Štír pod vlivem Marsu je půvabný, nadaný především pro medicínu, schopný ovlivňovat své okolí. Štír pod vlivem Slunce je šlechetný, vášnivý, iniciativní, se silnou vůlí, dobrý Štír pod vlivem Venuše je lehkomyslný, emocionální, společenský, umělecky talentovaný a vášnivý Živel: Vládce: Povaha: Soulad se znamením: Souvztažný kov: Šťastná čísla: Šťastná květina: Příjemná vůně: Kámen znamení: voda Dynamika: fixní Mars a Pluto Znamení: vodní flegmatická Šťastná léta: 17-19, Rak, Ryby Souvztažná barva: rumělková železo Podřízená část těla: pohlavní orgány 5, 25, 65, 325 Šťastný den: čtvrtek vřes Duchovní ochránce: Ares vřes obsidián, hematit, malachit, ametyst, jaspis, achát, rubín, karneol, opál

18 Střelec 21.listopadu-20.prosince Tímto znamením pokračuje vývoj individua v sociální oblasti. Společnost začíná být chápána více v abstraktní úrovni. Střelec se snaží proniknout do podstaty společenských jevů a prostřednictvím společnosti se také realizuje. Posláním Střelce je rozvoj a integrace společenství. Tradičně bývá spojován s filozofií, náboženstvím, idealismem, vzděláním. Střelec pod vlivem Merkuru je povahy smělé, nezávislé a citlivé, s pevným charakterem, zajímá se o lov a sport Střelec pod vlivem Měsíce má silnou představivost, rád cestuje, zvláště do vzdálených míst Střelec pod vlivem Saturnem je povahy pevné, citlivé, má rád pohodlí a dobré jídlo Živel: Vládce: Povaha: Soulad se znamením: Souvztažný kov: Šťastná čísla: Šťastná květina: Příjemná vůně: Kámen znamení: oheň Dynamika: proměnná Jupiter Znamení: ohnivé cholerická Šťastná léta: 20-23, Beran, Lev Souvztažná barva: azurová cín Podřízená část těla: boky, stehna 4, 16, 34, 136 Šťastný den: pátek chrpa Duchovní ochránce: Priapos máta sodalit, chryzokol, tygří oko, safír, obsidián, avanturín, topaz, opál, ametyst, lazurit Recepty na dny sváteční Vaječný koňak Suroviny: 5 čerstvých žloutků, 200 g cukru moučka, 2 vanilkové cukry, 1 l mléka, 2 vanilkové pudingy, 1 slazené kondenzované mléko, 0,50 až 0,75 l pravého Rumu Pracovní postup: Žloutky, mletý cukr a vanilkový cukr ušleháme do husté pěny. Z mléka a pudingového prášku uvaříme puding. Pak smícháme slazené mléko se žloutkovou pěnou, pudingem a Rumem. Dobře promícháme a přecedíme do lahví. Vánoční rybí polévka Suroviny: Hlavy z kapra, jikry, 100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), 40 g másla, 40 g hladké mouky, sůl, petrželka, muškátový květ nebo oříšek. Pracovní postup: Hlavu kapra očistíme, zbavíme žaber a očí, vaříme asi 15 minut. Vývar procedíme, umícháme světlou jíšku a zahustíme vývar. Na másle osmažíme nastrouhanou nebo na jemné nudličky pokrájenou zeleninu, přidáme do polévky a uvaříme do měkka. Nakonec přidáme maso z

19 hlavy, jikry nebo mlíčí, osolíme, okořeníme a přidáme zelenou petrželku. K polévce patří na kostičky nakrájená a osmažená houska. Černý kuba Suroviny: 500g krup, 1 velká cibule, 100g vepřového sádla, hrst sušených hub koření: kmín, sůl, majoránka, mletý pepř, 1 palička česneku Pracovní postup: Kroupy propláchneme vodou a v osolené a okmínované vodě uvaříme doměkka. Mezitím namočíme sušené houby, cibuli nakrájíme nadrobno a česnek utřeme se solí. Cibuli osmahneme na části sádla. Houby uvaříme v osolené vodě a potom nakrájíme na malé kousky. Vše smícháme s uvařenými kroupami a okořeníme. Pekáček vymažeme sádlem, vložíme směs a zapečeme v troubě. Podáváme s kyselou okurkou nebo sterilovaným zelím. Na závěr se podávaly moučníky, které se kombinovaly s ovocem, které bylo na rozdíl od dnešních dnů sušené jablka, hrušky, švestky a ořechy. Vánoční punč Suroviny: 50g rozinek, 1dl rumu, 1/4litru silného čaje, 1/4litru červeného vína, plátek citronu, skořici. Pracovní postup: Pro 4 porce. Rozinky zalijeme rumem a necháme několik hodin máčet. Čaj, víno, citron a skořici zahřejeme k varu. Do skleni ce rozdělíme rozinky s rumem, zalijeme punčem a podle chuti osladíme. Naléváme do čajových nebo punčových sklenic s kovovou objímkou (nejlé pe předem nahřátých). Punč podáváme po jídle s přiloženou lžičkou. ještě něco pomazánek... Rumcajs Suroviny: 30 dkg salám Junior vcelku, 15 dkg tvrdý sýr vcelku, 1 tatarky, 2 menší cibule, 2 dcl sladkého kečupu, 3 lžíce plnotučné hořčice, 1 lžíce oleje, 1 lžíce octu, 3 kostky cukru (Ingredience pro přípravu 10 porcí) Pracovní postup: Do malého kastrolku dáme prohřát všechny ingredience dohromady - olej, cukr, kečup, hořčice. Nesmí vřít, jen aby se to spojilo v omáčku a cukr se rozpustí a necháme vychladit. Mezitím si na hrubém struhadle nastrouháme salám Junior, na jemném struhadle tvrdý sýr, nadrobno nakrájíme cibulku. Vše zamícháme dohromady i s tatarkou a vychladlou omáčkou. Mažeme na veku nebo jakékoliv pečivo. Krabí pochoutka Suroviny: 2 balení krabích tyčinek,1 balení Maggi majonézy, sůl, pepř, 1 citron Pracovní postup: Krabí tyčinky rozkrájíme na drobné kousky a dáme do mísy. Nakrájené kousky v míse rozmačkáme vidličkou. Přidáme MAGGI Majonézu, sůl, pepř

20 a vše důkladně promícháme. Pomazánku mažeme na čerstvou veku nebo na jiné bílé pečivo a zdobíme slabými plátky citrónu. Pomazánka s buráky Suroviny: 250 g tučného tvarohu, 1 sáček slaných burských oříšků, česnek, sůl Pracovní postup: Oříšky pomeleme nebo rozmixujeme, smícháme s tvarohem a prolisovaným česnekem (množství podle chuti). Je-li nutné, osolíme. Královské chlebíčky Suroviny/postup: 2 Hermelíny jemně nastrouháme a utřeme se 2 trojúhelníčky taveného sýra. Přidáme 100 g sekané šunky, lžičku citrónové šťávy, 2-3 lžíce šlehačky. Necháme v chladu uležet. Pomazánka ZELENÝ ĎÁBEL Suroviny: 200 g dobře proleželého sýra Niva, 1/2 balíčku měkkého tvarohu (125 g), 5 stroužků česneku, špetka chilli koření, trocha bílého jogurtu. Pracovní postup: Sýr jemně nastrouháme, česnek prolisujeme a smícháme s tvarohem. Přidáme jogurt a vyšleháme na jemnou pomazánku. Podle chuti osolíme a okořeníme chilli. ještě něco od masa... Ohnivá pánev čerta Suroviny: 200 g vepřového plecka /kotlet bez kostí/ 400 g kuřecích řízků, 200 g klobásky, 1 červená paprika, 1 zelená paprika, 1plechovka červených fazolí v chilli omáčce, 4 střední cibule, 6 stroužků česneku, 200 g žampionů nebo plechovka sterilovaných, 50 ml olivového oleje, 2 chilli papričky /koření/ 1 pórek, 0,1 l piva, 1 kelímek strouhaného křenu, sůl, mletý pepř Pracovní postup: Maso pokrájíme na nudličky, klobásku na tenká kolečka, žampiony oloupeme a pokrájíme na kousky, papriky zbavíme jádřinců, nakrájíme na proužky, česnek a cibuli nakrájíme na malé kostičky. Na rozpáleném oleji osmahneme klobásku a maso, vyjmeme na talíř, do výpeku dáme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme papriky, žampiony a restujeme tak 3-5 minut. Pak zpět vložíme maso, na kousky nakrájené chilli papričky nebo lžičku chilli koření, podlijeme mírně pivem a pár minut podusíme. Přidáme plechovku fazolí (dle potřeby i s trochou nálevu) a prohřejeme. Okořeníme dle chuti. Podáváme na pánvi ozdobené jemnými kolečky pórku a hustě posypané čerstvě nastrouhaným křenem. Přílohy: hranolky, americké brambory, pečivo

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Výroční zpráva 2010. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.

Výroční zpráva 2010. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch. Výroční zpráva Klub Poradna a půjčovna Informační centrum Vyškov Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Vážení přátelé. V letošním roce je to již 19 let, kdy ve Vyškově

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Výroční zpráva 2014. o činnosti Asociace PAPRSEK. klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence. Výroční zpráva klubu PAPRSEK

Výroční zpráva 2014. o činnosti Asociace PAPRSEK. klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence. Výroční zpráva klubu PAPRSEK Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Základní údaje o organizaci

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Roláda z mletého masa 1

Roláda z mletého masa 1 Roláda z mletého masa 1 50 dkg mletého masa mix 2 housky šálek mléka sůl pepř 4 stroužky česneku (případně množství podle libosti) 1/2 lžičky drceného kmínu 1 cibule 1 lžíce hladké mouky 1 vece Náplň:

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!!

Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! Zapečené papriky se sýrem a salámem - opravdu výborné!!!! [9.6.2009] Bílé papriky,rajčata,libové párky nebo točený salám, sýr eidam, anglická slanina. Papriky seříznu vršek a vydlabu vnitřky, po omytí

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Velikonoční raw menu raw food seminář

Velikonoční raw menu raw food seminář Velikonoční raw menu raw food seminář 12. a 13. duben 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Říčanské dobrůdky 1 OBSAH: 1. Maso 2. Bezmasé pokrmy 3. Moučníky, sladké pokrmy MASO

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ 1 MENU Kroupový salát se zeleninou Krémová česnečka s krutony a čerstvou petrželkou Filátko ze pstruha s bylinkami na másle, grilovaná

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny Mexický salát Půl hlávky bílého zelí, půl hlávky červeného zelí, 3 cibule, 4 zelené papriky, 4 rajčata, půl lžičky cukru, 2 lžíce oleje, celerová nať, ocet, hořčice, mletý pepř, sůl. Papriky umyjeme, zbavíme

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Výroční zpráva 2009. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.

Výroční zpráva 2009. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch. Výroční zpráva Klub Poradna a půjčovna Informační centrum Vyškov Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Vážení přátelé, další rok je za námi a já mám tu čest Vás informovat

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče J@ Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Recepty z jednoho pekáče

Recepty z jednoho pekáče Recepty z jednoho pekáče Babské kuře 5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, česnek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce, 1 kuře, grilovací koření

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád MARINÁDA NA HOVĚZÍ MASO (na cca 1 kg masa) 4 lžíce oleje z burských oříšků 1 lžíce ostré hořčice ½ čajové lžíce sladké papriky na špičku nože kari a šalvěj

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Vaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Jméno a příjmení: Josef Bouček Třída: 9. A Školní rok: 2011/2012 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání: 31.května Vaření ČESTNÉ

Více